You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

wity ukasz podaje, e w czterdziestym dniu


po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstpi do nieba.
Zapytajmy - co dziao si przez te czterdzieci dni?
Pan Jezus musia pozaatwia najtrudniejsze
sprawy zwizane z wiar Apostow. Bo przecie
z powodu ukrzyowania, z powodu wielkiego
cierpienia i mierci Chrystusa ich wiara si
zachwiaa. "Im te po swojej mce da wiele
dowodw, e yje: ukazywa si im przez
czterdzieci
dni
i
mwi
o
Krlestwie
Boym ". (Dz 1, 3)
Ludzie nieraz maj wiele trudnoci z wiar, ale
najwspanialsze jest to, e sam Chrystus je usuwa.
Zobaczmy jak Chrystus argumentowa apostoom,
by w Niego uwierzyli po tym, co si stao na
Kalwarii: " Tak jest napisane: Mesjasz bdzie
cierpia i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imi
Jego goszone bdzie nawrcenie i odpuszczenie
grzechw wszystkim narodom, poczwszy od
Jerozolimy. Wy jestecie wiadkami tego". (k
24,46-47) Na czym polegaa argumentacja
Chrystusa - zrozumcie, e cierpienie, ukrzyowanie i moja
mier nie byy
przypadkiem, ale wypenieniem Boego planu zbawienia.
Czy Chrystus odbudowa wiar apostow? Pomdlmy si szczeglnie dzisiaj za
wszystkich wtpicych, niewierzcych i zmagajcych si z wiar, by sam Chrystus
usun z ich serc wszelkie trudnoci. By uwierzyli tak jak apostoowie i stali si
wiadkami Pana.
Gdy Chrystus usuwa trudnoci zwizane z wiar, to czyni to zawsze przy pomocy
swojego Ducha. Dlatego Pan poprosi ich, aby pozostali w Jerozolimie do momentu
zesania Ducha wietego. " Wy za pozostacie w miecie, a bdziecie uzbrojeni moc
z wysoka ". (k 24,49)
Dzisiejsza uroczysto Wniebowstpienia Paskiego przypomina nam, e Jezus
wstpi do nieba, aby dla nas przygotowa tam miejsce. Nasze zadanie tutaj na ziemi
polega na tym, aby tak y, by si dosta do nieba. Dzisiaj jest Dzie Matki,
podzikujmy naszym Matkom za ich trosk by, wychowa nas wedug zasad naszej
chrzecijaskiej wiary. Podzikujmy za ich przykad wiary, a modlitw wyramy im
wdziczno za wszelkie dobro.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 7 MAJA 2016

9:00 + Helena Kisaa


4:00 + Elizabeth Herman - rodzice
5:30 + Jzef Maziarz w rocz. mierci - rodz. Zajc
WNIEBOWSTPIENIE PASKIE - 8 MAJA 2016

8:00 - W intencji Stanisawy Mandziuk z okazji Dnia


Matki crka z rodzin
9:30 - O Boe b. dla Ks. Stanisawa Drza z okazji
imienin
11:15 + Stanisaw Binkowski - ona, dzieci
1:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla rodzin: Zadronych i
Klimkw
1:00 + Jan Tyrcha, Wadysaw Stefaczyk
1:00 + Margaret Tocco w 1 rocz. mierci
1:00 + Bronisawa, Stanisaw Mdrala
1:00 + Tomasz, Bronisawa ak
1:00 + Anna Bartoszewicz
1:00 + Stella Lenart - E. T. Latawiec
1:00 + Ryszard Kabicki w 4 rocz. mierci
1:00 + Stanisawa Kmita i Andrzej Dmochowski
1:00 + Stefan Wciso
1:00 + Dioniza, Aleksander Gawkowski
7:00 + Helena Kisaa
PONIEDZIAEK - 9 MAJA 2016

9:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne


9:00 - O ask wiary dla Pauliny i Omara
7:00 - O Boe b. dla dzieci i wnukw - rodzice
7:00 + Janina Kielar zmara w Polsce
WTOREK - 10 MAJA 2016

9:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne


10:00 + Ludwika, Helena Nytko, Czesawa Migacz,
Waleria, Karol Majewski - Augustyn Nytko.
10:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie
wieczne
7:00 + Stanisaw Tryba
RODA - 11 MAJA 2016

9:00 - Za Parafian
9:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne
7:00 + Tadeusz, Kazimierz Kiljanek, Jan Socha
CZWARTEK - 12 MAJA 2016

9:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne


7:00 + Josephine Wujcikowska
7:00 + Micha Pietraszko
PITEK - 13 MAJA 2016

9:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne


9:00 - Msza w. dzikczynna - Krystyna
7:00 + Zofia, Czesaw, Marian Dobkowski
7:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski dla
rodziny Palmeri

11:00 - I Komunia w.
4:00 + Wadysaw, Zofia Samul - syn z rodzin
5:30 + Helena, Aleksander Biekowski w rocz. mierci i
zmarli z rodziny
5:30 + Jean Sitler, Stanley. Ann Bakua, Marjanna
Grunwald
ZESANIE DUCHA WITEGO - 15 MAJA 2016

8:00 + Henryka w 9 rocz. mierci, Urszula Basak, Anna,


Micha, Ludwika, Antoni
9:30 + Regina, Tadeusz Jackiewicz
11:15 - O Boe b. dla Zofii Myzia w dniu urodzin.
+ Julian Plewa
1:00 -O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Dariusza
Paprzyckiego z okazji urodzin
1:00 + Zofia Klimkowicz - crka
1:00 + Kazimiera, Jan Czerwiski, Marianna,
Stanisaw Plata
1:00 + Anna Bartoszewicz
1:00 + Richard Fertner w 9 rocz. mierci
1:00 + Roman Basak w rocz. urodzin
1:00 + Kazimierz Petecki w 30 rocz. mierci
1:00 + Stefan Izienicki
1:00 + Antoni w 4 rocz., Stanisawa Strzemecki w 8 rocz.
7:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. z okazji 10 rocz.
lubu Angelici i Bartka Pietrasik - mama

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 05-15-2016
4:00 - Olga Oko
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Elbieta Wolski
9:30 - Maria Grot, Anna Martusiewicz, Teresa liwicka
11:15 - Rodzice dzieci I Komunii w.
1:00 - M. Vanderest, J. Gmurowska, K. Grzesiak
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 05-15-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, M. Wach
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan,
K. Zadrony
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
ZESP RODZINNY Z WINDSOR
Witamy dzi w naszej parafii zesp rodzinny Polskie
nadzieje z Windsor, ktry bdzie piewa podczas
kadej Mszy w.
SKADKA CSA NA DZIE 1 MAJA 2016
DEDYKACJE
ZEBRANO
DO ZEBRANIA
CSA $65,665.00

$2,490.00

$63,175.00

SOBOTA - 14 MAJA 2016

9:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

W dzisiejsz uroczysto Wniebowstpienia Paskiego wyznajemy


wiar, e Pan Jezus wstpi do nieba, by przygotowa dla nas
miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje.
Uroczystoci Zesania Ducha witego
koczymy okres Paschalnej Pidziesitnicy,
a zatem te tzw. okres Komunii witej
wielkanocnej. Codziennie przed Msz wit
mona skorzysta z sakramentu pokuty
i pojednania, aby mc czyni zado przykazaniom kocielnym
obowizkowi raz do roku przystpienia do spowiedzi witej
i przyjcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii witej.
Z racji niedzieli i uroczystoci Wniebowstpienia Paskiego na jutro
zostaa przeniesiona uroczysto witego Stanisawa, biskupa
i mczennika, gwnego patrona Polski.

YCZENIA IMIENINOWE
Dzi swoje imieniny obchodzi ks. Stanisaw
Drza. Ksidzu solenizantowi skadamy
najserdeczniejsze yczenia: bogosawiestwa
Boego, opieki Matki Najwitszej.
DZIE MATKI
Dzi w szczeglny sposb pragniemy modlitw
ogarn nasze mamy - dla yjcych prosi
o Boe bogosawiestwo, zdrowie, potrzebne
aski, a dla zmarych o szczcie wieczne. Przez 9 dni
bdzie szczeglna nowenna Mszy w. w intencji Mam.
SPOTKANIE KOA SENIORA - Zota Ra
odbdzie si we wtorek 10 maja o godz. 10:00
rano Msza w. i spotkanie w sali w. Jana
Pawa II. Solenizantw miesica prosimy
o przyniesienie ciasta na deser.
CZYTANIA MSZALNE - 8 MAJA 2016
PONIEDZIAEK- Dz 19,1-8 Ps 68 J 16,29-33
WTOREK - Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a
RODA - Dz 20,28-38 Ps 68 J 17,11b-19
CZWARTEK - Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26
PITEK - Dz 25,13-21 Ps 103 J 21,15-19
SOBOTA - Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25
NIEDZIELA- Dz 2,111 Ps 104 Rz 8, 8-17,
J 14, 15-16. 23b-26
FILMIKI NA INTERNETOWEJ STRONIE
PARAFIALNEJ POD HASEM WIDEO
Zapraszamy do ogldnicia filmikw z ycia parafii.
Dzikujemy panu Jzefowi Ldziskiemu za ich
przygotowanie. Bg zapa.

OGLNA: Aby we wszystkich krajach wiata kobiety


byy traktowane z czci i szacunkiem oraz by doceniano ich
niezbdny wkad w ycie spoeczne.
MISYJNA: Aby rozpowszechnia si w rodzinach,
wsplnotach i grupach zwyczaj odmawiania raca w
intencji ewangelizacji i pokoju.
UWAGA RODZICE DZIECI I KOMUNII W
W poniedziaek 9 maja o godz. 6:00pm w Kociele
odbdzie si ostatnia prba przed I Komuni w.
Pierwsza Spowied w. dla dzieci oraz dla rodzicw 13
maja o godz. 6:00pm. I Komunia w sobot 14 maja o godz.
11:00am. Zbirka w dniu I Komunii o godz. 10:30am
NABOETWO FATIMSKIE
W najbliszy pitek przypada 99 rocznica pierwszego
objawienia fatimskiego i 35 rocznica zamachu na witego
Jana Pawa II. To dzie wspomnienia NMP Fatimskiej.
W tym dniu zapraszamy na naboestwo fatimskie.
Procesja z figur Matki Boej Fatimskiej i modlitwa
racowa po Mszy w. o godz. 7:00pm.
WAKACYJNA KAWIARENKA
Bardzo serdecznie zapraszamy grupy dziaajce przy
parafii lub osoby indywidualne o zorganizowanie
wakacyjnych kawiarenek w lipcu i sierpniu (ciasto
i obiad). Prosimy liderw grup o odebranie z zakrystii
listw i kalendarzy, by uatwi organizacj kawiarenek.
ZAKOCZENIE ROKU
KATECHETYCZNEGO
W sobot 21 maja i niedziel 22 maja dla
przedszkolakw jest ostatnim dniem
spotkania
katechetw
z
dziemi
i modzie. W tym dniu bdzie rozdanie
wiadectw w tych samych godzinach, w ktrych dzieci
chodziy na religi. Natomiast w niedziel 22 maja o godz.
11:15am bdziemy dzikowa Bogu za cay rok
i poznawania Boga i bdziemy prosi o Boe
bogosawiestwo na czas wakacji.
NA KATECHEZ 2016/2017
W biurze parafialnym jest ju moliwo zapisu dzieci
na lekcje religii na nastpny rok. Przypominamy
rodzicom, e kadego roku na nowo naley wypeni
kwestionariusz.
MSZA WITA GRADUACYJNA
Msza w. w intencji uczniw i studentw,
ktrzy w tym roku kocz nauk w High
School, College lub na Uniwersytetach
odprawiona zostanie w niedziel 19 czerwca o godz.
11:15am. Osoby te prosimy o przyjcie na Msz w.
w uroczystych strojach z zakoczenia roku. Ci wszyscy,
ktrzy chc, aby ich imiona i nazwiska zostay wyczytane
podczas Mszy w. i wypisane w biuletynie prosimy
o zgoszenie w biurze parafialnym do 7 czerwca.
DEWOCJONALIA Z ZIEMI WITEJ
Dzi jest moliwo zakupu dewocjonali z Ziemi witej.
Dochd jest przeznaczony dla wsplnot chrzecijaskich
tamtejszego Kocioa.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA
1 maja kawiarenk przygotowywali Rodzice
dzieci I Komunii w.: pastwo Karpiski,
Adamczyk, Sokoowski, Galant. Dochd
z kawiarenki wynis $768.00 Bg zapa!
CZUWANIE W WIGILI ZESANIA DUCHA
WITEGO
Grupa Modlitewna dziaajca przy naszej parafii
zaprasza ca Poloni na Czuwanie w Wigili Zesania
Ducha witego w sobot 14 maja, 2016r.
Rozpoczcie czuwania o godzinie 10:00 wieczorem, Msza
w. o pnocy. Haso Czuwania: Z Dobr Nowin
w Duchu, w Prawdzie i w mocy Chrztu wietego.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Jerzy Gabrel,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Wodzimierz Rzepka,
Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski,
Jan, Maria Krok, Lidia, Jan Krysztaowicz, Halina
Bazarewska, Mieczysaw Basak
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

05.08 - 05.15
rodzina
Zadronych
SPOTKANIE ZE
SOWEM BOYM
DROG
LECTIO DIVINA
Zapraszamy na ostatnie
spotkanie w tym roku
w nurcie Lectio Divina
tym razem tytuem
spotkania
bdzie
NOWY POCZTEK
w sobot 21 maja 2016 w Sali Jana Pawa II. Rozpoczcie
o godz. 5:30pm a zakoczenie o godz. 8:00pm. Jeli
czujesz w swoim sercu to zaproszenie to przyjd i nie
zapomnij przynie ze sob: pragnienia spotkania si
z Bogiem w ywym Sowie, Pisma w. i notatnika.
ARCYBRACTWO
KONAJCEGO
SERCA PANA
JEZUSA
Od 25 maja rozpoczyna
si
nowenna
do
Najwitszego Serca Pana
Jezusa i trwa do dnia
3 czerwca. Zachcamy do
indywidualnej modlitwy
t nowenn,
a dla
chtnych do wsplnego
odmwienia nowenny po
Mszy w. wieczornej.
3 czerwca o godz. 7:00
Msza w. w intencji
Arcybractwa i roczne
spotkanie. Zapraszamy.

05.15 - 05.22
rodzina
Redziniak

KALENDARIUM PARAFII

9 maja - Prba przed I Komuni w.


10 maja - Zota Ra
13 maja - I Spowied dzieci I Komunii w. i dla rodzicw
13 maja - Procesja Fatimska
14 maja - I Komunia w.
16 maja - Prba przed Bierzmowaniem
19 maja - Prba przed Bierzmowaniem ze wiadkami,
Spowied dla modziey i rodzicw
21 maja - Rozdanie wiadectw na zakoczenie katechezy
22 maja - Rocznica I Komunii w. Bierzmowanie
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
9 V w. Stanisaw, biskup i mczennik, patron naszej
Ojczyzny, dbajcy o powierzonych sobie wiernych,
wspomagajcy ubogich i niewahajcy si wypomnie
krlowi Bolesawowi miaemu jego grzesznego
postpowania;
14 V w. Maciej, wybrany do grona dwunastu
Apostow po zdradzie Judasza, mczennik.
UROCZYSTO BOEGO CIAA
W czwartek 26 maja po Mszy w. o godz. 7:00
pm wyruszy procesja do czterech otarzy.
Prosimy o przygotowanie otarzy nastpujce
grupy: I otarz Rycerze Kolumba,
II otarz Dunajec, III otarz ZHP,
IV
otarz
Grupa
Modlitewna.
Dzieci
Pierwszokomunijne prosimy o przyjcie w strojach,
dziewczynki do sypania kwiatkw, chopcy do niesienia
symboli eucharystycznych, pozostae grupy parafialne
o przyjcie w strojach galowych.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

CSA - CATHOLIC SERVICES APPEAL - DOROCZNA KWESTA ARCHIDIECEZJALNA


NA CELE CHARYTATYWNE
W tym tygodniu rozpoczyna si w naszej parafii doroczna Kwesta Archidiecezjalna zwana "CSA - Catholic Services
Appeal. Haso tegorocznej Kwesty brzmi: "Celebrujcie Rado Ewangelii - Celebrate the Joy of the Gospel". Ksidz
Arcybiskup Allen Vigneron powiedzia: "Goszenie Dobrej Nowiny jest zarwno wyzwaniem jak i radoci dla
chrzecijan, ktrzy przez chrzest w. zostali wezwani, aby sta sie wiadkami wiary w Chrystusa poprzez sub innym Celebrating the Good News is both a chalange and a joy for Christians who, through baptism, are called to witness our
faith in Christ by serving others."
Fundusze zebrane w czasie kwesty wspieraj takie programy parafialne jak duszpasterstwo modziey, chrzecijaska
formacja, przygotowanie do maestwa, pomoc ludziom chorym i cierpicym, duszpasterstwo powoa.
Poprzez nasz modlitw i uczynki miosierdzia okazujemy trosk i mio jedni wobec drugich. Wielu akcji
charytatywnym nie mona przeprowadzi bez finansowej pomocy. Drodzy Parafianie, skadajc donacj na CSA
okazujemy nasz trosk i mio wobec lokalnego Kocioa, ktry nie mgby funkcjonowa bez naszej hojnoci.
W tym roku Archidiecezja Detroit wyznaczya naszej parafii docelow kwot w wysokoci
$ 65,665.00. Po osigniciu tej kwoty dodatkowo zebrane fundusze zostan zwrcone do parafii na jej
wasne potrzeby.
Dzisiaj przedstawiciele komisji finansowej w przedsionku kocioa zbieraj donacje na Kwest Archidiecezjaln.
Donacje te bd zbierane przez wszystkie niedziele maja. Bardzo prosz o hojne donacje na ten cel, abymy mogli zebra
wyznaczon nam kwot. Donacje na Kwest mona skada ratami.

IV UCZYNEK MIOSIERDZIA WZGLDEM


DUSZY:STRAPIONYCH POCIESZA
S w yciu sytuacje, gdy trudno jest kogo pocieszy i
da dobr rad. Zdecydowanie atwiej jest, szczeglnie
w obliczu sytuacji ostatecznych, gdy moemy odwoa
si do Boga. Dla czowieka wierzcego ycie ma mimo
wszystko zupenie inny wymiar i sens. I nigdy nie
znika nadzieja. Moe warto o tym pamita, gdy
prbujemy kogo pocieszy ? Chocia "strapienie"
brzmi tak bardzo starowiecko i niemodnie, chocia wydaje si nie pasowa do wspczesnoci i chtnie nazywane jest
"problemem", "nierozwizan kwesti", "przejciowymi trudnociami" czy "kryzysem", to jednak istnieje i ma si dobrze.
ycie nikogo z nas nie jest wolne od utrapie. S w nim chwile i miejsca, w ktrych udrka jest "u siebie", a my szukamy
sposobw wyzwolenia si z niej. Czasami na prno. Potrzebujemy pocieszenia. Std te Koci uczy, e uczynkiem
miosierdzia jest "pocieszanie strapionych". Strapienia mog by straszne i sprawi, e stracimy sprzed oczu sens ycia.
Cierpienie fizyczne lub duchowe, niedostatek, sabo, poczucie osamotnienia mog szczelnie opatuli rzeczywisto
szaroci i beznadziej. Co robimy, gdy widzimy kogo strapionego? Zazwyczaj pochliwie odwracamy wzrok, starajc si
nie zauwaa jego utrapie (lk przed zaangaowaniem si, wejciem w czyje ycie). Czasami jestemy zaenowani
strapieniami innych, przychodz bowiem nie w por i psuj nam nasz wietny humor. Najczciej jednak chcielibymy
co dla tych ludzi zrobi. I wtedy staramy si co pocieszajcego powiedzie. Czsto w stylu: "Bdzie lepiej", "Nie martw
si", "Odwagi!". Niektrzy prbuj odwrci uwag strapionej osoby od rda utrapienia, chcc, aby o nim zapomniaa.
Podsuwaj rozrywki - jakby rodki znieczulajce i pozwalajce zapomnie..., bywa, e ofiarowuj skutecznie dziaajce
lekarstwo. Ale ono nie zawsze skutkuje. Strapienie nie przemija, czowiek cierpi, jak cierpia. Nieraz sowa pocieszenia
brzmi nieautentycznie, nienaturalnie. (Zwrmy uwag zwaszcza na takie momenty jak pogrzeb - czasami sowa
kondolencji mog rani swoj sztampowoci, "wywiechtaniem", konwencjonalnoci. Rani, gdy przyjmujcy je czuje,
e nie stoi za nimi ludzkie serce). Wydaj si sloganem, gotow formuk, pomagajc nam zachowa spokj ducha
i zadowolenie z siebie, e przecie chcielimy co powiedzie, zrobi, pomc. Jak wyglda chrzecijaskie pocieszenie?
Przede wszystkim nie opiera si ono na kunszcie sowa, ale na bliskoci. Chrystus w Ogrjcu, tak bardzo ludzki w swoim
lku przed cierpieniem duchowym i fizycznym, pozwoli, aby Go pociesza Anio. Chrystus przyj pociech, ktr daa
Mu obecno Matki. Ona bya obecna - chocia milczaa. Nie tumaczya Jezusowi: "Nie martw si, bdzie lepiej". Nie
obiecywaa atwego rozwizania sytuacji. Ale czy Jej obecno nie bya dla Jezusa rdem pocieszenia i umocnienia?
Nie sowa s wane, ale przekonanie osoby pocieszanej, e nie jest nam obojtne to, co przeywa. Odczucie bliskoci. Nie
bjmy si zatem by razem ze strapionymi. Pozwlmy im wypowiedzie swj lk przed cierpieniem, gorycz, bunt...
Trzeba nieraz, aby strapiony, przeraony niepewn sytuacj czowiek wykrzycza to, co nosi w sobie. I wtedy przychodzi
ulga. Odrodzenie. Pokonanie kolejnej przeszkody. Sia pociechy ley nie w sowach, ale w bliskoci. By miosiernym pociesza strapionych - to znaczy powiedzie komu: "Nie jeste mi obojtny". To czasami wystarczy.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


ZAPROSZENIE NA FESTIWAL PARAFIALNY

Festiwal Parafialny odbdzie si w sobot i w niedziel 11 i 12


czerwca 2016 r. W sobot Festiwal trwa bdzie od 2:00-10:00pm,
a w niedziel od godziny 12:00-8:00 pm. W tym roku
odpowiedzialnymi za przygotowanie Festiwalu s: Mariusz Szrek
(248)909-9119), Urszula Czachor (586) 615-6482, Iwona
Jdrzejczak (248) 790-9348, Marcin Zajc (586) 383-1148) i Pawe
Rakowiecki (586) 382-7146. Prosimy o przynoszenie ksiek
i rzeczy na pchli targ oraz wody w maych butelkach
i napoje gazowane w puszkach. Stoiska mona ju
rezerwowa w biurze parafialnym.
LOTERIA FESTIWALOWA
Z okazji Festiwalu organizujemy du loteri z atrakcyjnymi
nagrodami.
I nagroda - $1,000.00
II nagroda - $500.00
III nagroda tablety (3 nagrody)
Kady z was, Drodzy Parafianie, otrzyma 10 biletw w cenie po
$2.00 za bilet. Prosimy o zakupienie biletw loteryjnych
i przesanie ich poczt do parafii, lub przyniesienie do biura
parafialnego, albo zoenie na tac w kociele. Dochd z Festiwalu
przeznaczony jest na remont parkingu parafialnego. Niech
tegoroczny Festiwal, na ktry z caego serca serdecznie zapraszamy
stanie si okazj do pogbienia wzajemnej i braterskiej wizi.
POTRZEBNI WOLONTARIUSZE NA FESTIWAL 2016
Drodzy Parafianie sukces Festiwalu zaley od nas wszystkich. Zapraszamy do osobistego zaangaowania si przed,
w czasie i po Festiwalu. Wybierz co umiesz i lubisz najlepiej. Podajemy osoby odpowiedzialne za poszczeglne
stanowiska, do ktrych mona si zgasza osobicie.
KUCHNIA - Maria Zielonka, Bogusawa Tomaszewska 248-805-7424 Aldona Puawski 586-419-2521
CIASTO - Grupa modzieowa - Iwona Perlakowska 586-262-9420
PLACKI - Grupa modlitewna - Daniel Myzia 586-489-8872
GRIL - Jerzy Ryzner 586-739-7448
DEKORACJE - Dunajec Tomek Kielar 313-333-4469
PRZYGOTOWANIE NAMIOTW I PODOGI - Czarny Dunajec Mateusz Wasioek 586-907-3645
ZABAWY DLA DZIECI - Dunajec - Pawe Rakowiecki 586-382-7146
ROBTKI RCZNE - Przedszkole Justyna Pal 586-258-9586, Polska Szkoa Jolanta Gmurowska 247-709-2975
KSIKI - Seniorzy - Lucyna Cieplak 248-475-9028
PCHLI TARG - Koo ywego Raca - Olga Oko 586-257-5792
PORZDKI - Jarek Rumin 248-707-0577 PORZDKI KUCHNIA - Barbara Tyra 248 596-3123
SPONSORZY I REKLAMA - Mateusz Wasioek 586 907-3645
SUBA ZDROWIA - Agnieszka Wrbel 248 - 250-7030

ZGOSZENIE DO PRACY
Imi i nazwisko .......................................................................................................................................
Telefon.....................................................................................................................................................
Wybrane stanowisko................................................................................................................................
Dzie pracy:

sobota...............................................

niedziela ....................................................

Godziny:

..........................................................

....................................................

Wycite i wypenione zgoszenie mona dostarczy do biura, zakrystii lub wrzuci na tac.
Osoby odpowiedzialne skontaktuj si.

You might also like