Edublogs

Curso 2015-2016
IES García Barbón

http://viviansoutochao.blogspot.com.es

http://viviansoutochao.blogspot.com.es

Profesora:

María José Álvarez Vivián
Departamento:

Administrativo
Nivel educativo:

Formación Profesional

http://ticbarbon.blogspot.com

http://ticbarbon.blogspot.com
Profesor:

Iván Alejandro Fernández Sanmartín
Departamento:
Matemáticas

Nivel educativo
Educación de Adultos

http://mundomotorbarbon.blogspot.com

Profesor:

Fernando Iglesias García
Departamento:
Automoción

Nivel educativo
Formación Profesional

http://mundomotorbarbon.blogspot.com

http://oteardaspalabras.blogspot.com

Profesora:
María Teresa Bugallo Castiñeiras

Blog da Biblioteca

http://oteardaspalabras.blogspot.com

http://ventela16.blogspot.com

Profesor:

Manuel Crespo Pérez
Departamento:
Automoción

Nivel educativo
Formación Profesional

http://ventela16.blogspot.com

http://caalpi1976.blogspot.com

Profesor:

Carlos Alberca Piñeiro
Departamento:
Automoción

Nivel educativo
Formación Profesional

http://caalpi1976.blogspot.com

http://xestionadm.blogspot.com

Profesora:

María Fátima Carballo Arrojo
Departamento:
Administrativo

Nivel educativo
Formación Profesional

http://xestionadm.blogspot.com

http://alumnostcae.blogspot.com

Profesora:

Beatriz Mira Miñones
Departamento:
Sanitaria

Nivel educativo
Formación Profesional

http://alumnostcae.blogspot.com

http://tcae-barbon.blogspot.com

Profesora:

María Soledad Gómez Cerradelo
Departamento:
Sanitaria

Nivel educativo
Formación Profesional

http://tcae-barbon.blogspot.com

http://economiabarbon.blogspot.com

Profesor:
Adrián Fernández García

Departamento:
Economía

Nivel educativo
Bacharelato

http://economiabarbon.blogspot.com

http://barboningles.blogspot.com

Profesor:

Beatriz Fernández Paredes
Departamento:
Inglés

Nivel educativo
FP/Bacharelato

http://barboningles.blogspot.com

http://iesbarbonmates.blogspot.com

http://iesbarbonmates.blogspot.com
Profesora:

Florinda Guede Rodríguez
Departamento:
Matemáticas

Nivel educativo
Bacharelato

http://comunicandococliente.blogspot.com

Profesora:
María del Carmen Bretaña Quintana

Departamento:
Administrativo

Nivel educativo
Formación Profesional

http://comunicandococliente.blogspot.com

http://barbonticverin.blogspot.com

http://barbonticverin.blogspot.com
Profesor:
Daniel Veiga Martínez
Blog de formación TIC

http://foliesgarciabarbon.blogspot.com

http://foliesgarciabarbon.blogspot.com
Profesor:
Rubén Daniel Silva Rodríguez

Departamento:
Formación e Orientación Laboral

Nivel educativo
Formación Profesional

http://mantementoindustrial.blogspot.com

http://mantementoindustrial.blogspot.com

Profesor:
Benito Fernández Jardón

Departamento:
Mantemento Electromecánico

Nivel educativo
Formación Profesional

http://mariapaso.blogspot.com

http://mariapaso.blogspot.com
Profesora:
María del Puy Goyache Pais

Departamento:
Relixión

Nivel educativo
Bacharelato

http://lenguaparatic.blogspot.com

Profesora:
María del Carmen Berenguer Ortuño

Departamento:
Lingua Castelá e Literatura

Nivel educativo
Bacharelato

http://lenguaparatic.blogspot.com

http://pascalformacion.blogspot.com

http://pascalformacion.blogspot.com

Profesor:
Daniel Lemos Fernández

Departamento:
Mantemento Electromecánico

Nivel educativo
Formación Profesional

http://englishlanguagegarciabarbon.blogspot.com

Profesora:
Raquel Parada Nuñez

Departamento:
Inglés

Nivel educativo
Bacharelato
http://englishlanguagegarciabarbon.blogspot.com

Edublogs do IES García Barbón. PFPP 2015/2016

Información automática dos nosos edublogs
mediante rss con Symbaloo
https://edu.symbaloo.com/mix/edublogs1fp
https://edu.symbaloo.com/mix/edublogs21
https://edu.symbaloo.com/mix/edublogs31

Edublogs do IES García Barbón. PFPP 2015/2016