You are on page 1of 5

THEMADOSSIER BIBLIOTHEEK VLISSINGEN

Geschiedenis van Vlissingen

Inleiding
Door herindeling van de gemeenten in 1966 kwamen de dorpen
Oost- en West-Souburg en Ritthem bij de gemeente Vlissingen.
Hier wordt in het kort de geschiedenis geschetst van deze
dorpen en de stad Vlissingen.

Oorsprong van de naam Vlissingen
Tot op heden heeft historisch onderzoek er niet toe geleid de
herkomst van de naam ' Vlissingen' duidelijk te kunnen
verklaren. In de diverse bronnen wordt echter melding gemaakt
van een aantal (niet altijd betrouwbare) theorieën.

Bisschop Willibrord
Volgens de legende zou Willibrord in de 7e eeuw hier aan land
gekomen zijn om het evangelie te verkondigen. Hij trof er een
aantal bedelaars aan met wie hij de inhoud van de fles deelde
die hij bij zich droeg. Een wonder geschiedde, want de inhoud
van de fles bleek niet te zijn afgenomen. Willibrord vertrok 'met
achterlating van zijn fles' toen hij constateerde dat de bewoners
niet naar zijn woorden wilden luisteren. Daarna zou hij de
plaats ' Flessinghe' hebben genoemd.

Tot 1809, toen het stadhuis aan de Grote Markt door het
bombardement van de Engelsen in vlammen opging, is de fles
die aan Willibrord werd toegedicht daar bewaard geweest. De
zilveren deksel van de lederen fles kon uit de vlammenzee
worden gered. In 1881 verkocht de gemeente deze deksel met
nog een aantal zilveren voorwerpen, vanwege geldgebrek aan
het Rijksmuseum. Het stedelijk Museum Vlissingen heeft
inmiddels de deksel van de Willibrordfles, nu in bruikleen van
de Rijksdienst beeldende Kunst, weer in de collectie
opgenomen.

Meer lezen

Kranten, tijdschriften en folders
Het ontstaan en ontwikkeling van Vlissingen
In: De Vlissingsche Courant, 21-12-1921 p. 5/6

Voor het departement Vlissingen der Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen werd in het Concertgebouw een lezing gehouden
Volledige tekst
over “het ontstaan en de ontwikkeling van Vlissingen”. De heer
Van Niftrik heeft van dit onderwerp een nauwkeurige studie
gemaakt en daardoor is het voor onze gemeente van
historische waarde geworden.
Een samenzwering tegen Prins Willem van Oranje en
Vlissingen door Vlissingsch oud-schepen in 1584
In: De Vlissingsche Courant van 7, 11 & 16 juli 1934

Sinds de opstand van 1572 was Vlissingen - door Karel V
vanwege zijn belangrijke haven “koningin en sleutel van
Volledige tekst
Nederland” genoemd - zeer in welvaart en bevolking
toegenomen; het was een van de belangrijkste zeehavens van
Europa geworden. Gelegen aan monding van de Schelde was
Vlisisngen het aangewezen uitgangspunt voor kaperij en de
maritieme haven om Antwerpen in de greep te krijgen.

West-Souburg verdient meer krediet
In: PZC, 19-04-2010

VLISSINGEN - Als de Partij Souburg-Ritthem meer zou
Volledige tekst
inspelen op historische feiten, in plaats van sentimenten, zou
de gemeenteraad best wel eens oren kunnen krijgen naar de
komst van plaatsnaamborden in West-Souburg.

Onderzoek nodig naar geroofd joods bezit uit Vlissingen
In: PZC, 23-04-2010

Er moet een onderzoek komen naar de verdwenen bezittingen
van de Vlissingse joden. Daarvoor pleiten de schrijvers van
Volledige tekst
Joods Vlissingen, een boek over de vergeten geschiedenis van
de joodse gemeenschap in de Scheldestad. Dinsdag wordt het
boek van Cees Steutel, Adri Meerman en Jacques de Hond
gepresenteerd.

Vlissingen: plaquette voor verdreven joden
In: PZC, 27-04-2010

Vlissingen spant zich alsnog in om de nagedachtenis in ere te Volledige tekst
houden aan de joodse gemeenschap, die in de oorlog uit de
stad werd weggevoerd en in vernietigingskampen vermoord.

De hel van Vlissingen
Op: Biebblog, 14/08/2009
Volledige tekst
Blogartikel over het vergeten bombardement op Vlissingen
door de Engelsen in 1809.

Beeld- en geluid
Michiel de Ruyter

De Nederlandse zeeheld Michiel Adriaanszoon de Ruyter
werd geboren in Vlissingen. Hij was elf jaar oud toen hij
voor het eerst ging werken aan boord van een schip.
Binnen een paar jaar was hij stuurman geworden. Toen al
bleek hij een echte leider te zijn!

Uitzending SchoolTV & Vroeger & Zo
Bombardement op Vlissingen

Augustus 1809 werd Vlissingen gebombardeerd door de
Engelsen. Daarbij werd een groot deel van de oude stad
verwoest. Ook kwamen in nog géén twee dagen
honderden burgers en soldaten om.

Omroep Zeeland gaat terug naar augustus 1809 met
onderzoeker Veronica Frenks.

Reusachtige vuurpijlen vernietigden Vlissingen in 1809

Ad Tramper van het Gemeentearchief Vlissingen vertelt
over de aanval van de Engelsen, die Vlissingen in 1809
met 800 raketten bombardeerden.

Luchtvaart Vlissingen

Interview over de luchtvaart in Vlissingen in 1930

Promo Vlissingen

Indruk van Vlissingen in een promotiefilmpje.

Verre Verwanten over Michiel de Ruyter
Beluister de podcast
Teleac uitzending vanuit muZEEum over Michiel de Ruyter
2007.

Boeken en dvd’s
Zeven eeuwen Sint Jacobskerk : geschiedenis en restauratie /
Ad Tramper, Wikky Plas-van Rijsoort

De Sint Jacobskerk te Vlissingen is gebouwd in het begin van de
14de eeuw. In de loop van de volgende (bijna) zeven eeuwen
onderging deze kerk talloze verbouwingen en restauraties. Een
bijzondere gebeurtenis in negatieve zin was de brand in 1911
waarbij de kerk en toren in vlammen opgingen. In 1997 en 1998
stond 'Sint Jacob' wederom in de steigers. Niet alleen de
buitenkant, ook de binnenkant en de herinrichting van het gebouw
kregen de nodige aandacht.
Barsten in de fles /Piet Quite

De titel 'Barsten in de fles' heeft te maken met Vlissingen dat een
fles in haar wapen heeft. Die barsten vertolken de gevoelens van
de schrijver, Piet Quite, die van mening is dat de stad nooit meer
geworden is wat ze was. Vlissingen, van groot strategisch belang
als toegangspoort naar Westerschelde en Antwerpen, heeft zwaar
geleden onder het oorlogsgeweld. In deze memoires van de
schrijver vormt zich het beeld van een opgroeiende jongen wiens
leven beslist niet tragisch te noemen is. De talrijke zwart-witte
foto's van Vlissingen in oorlogstijd (voor een deel ook van
Middelburg) spreken duidelijke taal.
Vesting Vlissingen : een veranderde vormgeving door de
eeuwen heen / Hans Sakkers, Stichting Bunkerbehoud

Boekje van de Stichting Bunkerbehoud over de verdedigings-
werken van Vlissingen.

Vlissingen /Ruben Oreel

Fotoboek van Vlissingen, door de Vlissingse fotograaf Ruben
Oreel.

De Vlissingse verhalen / R.J. Peskens

Bevat: Twee vorstinnen en een vorst / Mijn tante Coleta / en
andere verhalen.

R.J. Peskens is pseud. van Geert A. van Oorschot

Meer boeken

Adressen, cursussen en evenementen
Gemeentearchief Vlissingen Vereniging Vrienden van het MuZEEum
Hellebardierstraat 2 en het Gemeentearchief Vlissingen
4381 JZ VLISSINGEN Nieuwendijk 15
Telefoon 0118 487331 4381 BV VLISSINGEN
Fax 0118 430537 Telefoon 0118 410279
e-mail gemeentearchief@vlissingen.nl e-mail secr@vriendenmuseeum.nl
MuZEEum Vlissingen
Nieuwendijk 11
4381 BV Vlissingen
Tel: 0118- 41 24 98
Fax: 0118 - 43 03 07
E-mail: info@muzeeum.nl

Websites
Vlissingen (Wikipedia) Informatie over Vlissingen en links naar
informatie over de geschiedenis van
Vlissingen.

Canon van Vlissingen Verzameling met informatie over de
geschiedenis van Vlissingen.

Vlissingen in Beeld Beeldcollectie Gemeentearchief Vlissingen.

Archievenoverzicht Vlissingen De archieven van Vlissingen.

Haven van Vlissingen (Zeeland Seaports) Maritieme geschiedenis haven van Vlissingen.

Postcards from Vlissingen Oude ansichtkaarten van Vlissingen.

Bibliotheek Vlissingen, samengesteld op 4 mei 2010

Disclaimer
Dit themadossier is samengesteld door Bibliotheek Vlissingen. Na totstandkoming van het dossier zijn de
opgenomen informatie en verwijzingen aan veroudering onderhevig. Het kan voorkomen dat links naar
websites niet meer werken.

De samenstellers van dit dossier hebben getracht naar zo betrouwbaar mogelijke informatie te verwijzen.
Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie
en/of publicaties voorkomen.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden
geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie in dit dossier zijn voor zijn eigen
rekening en risico.

Meer themadossiers: www.vlissingen.nl/themadossiers