BAB 1

PENDAHULUAN

1

1.1 PENGENALAN

Penggunaan penjana kuasa elektrik dalam kehidupan seharian amat penting di dalam membuat sebarang pekerjaan di rumah mahupun di tempat kerja. Apabila penggunaannya semakin meluas, pelbagai jenis penjana kuasa elektrik yang dikeluarkan bagi memenuhi kehendak pengguna. Projek yang dilakukan ini bertujuan memudahkan kerja dan menjimatkan kos penggunaan penjana kuasa elektrik disamping memuaskan kehendak pengguna yang sentiasa mahukan penggunaan yang melibatkan kos yang rendah. Dari situ tercipta idea-idea yang membolehkan sesuatu penggunaan penjana kuasa elektrik yang menggunakan kuasa bateri.

2

Penjana kuasa elektrik yang dicipta menggunakan kuasa bateri ini mampu mengecas semula kuasa bateri yang digunakan. Ia tidak perlu menggunakan minyak sebagai bahan bakar untuk menghidupkan penjana kuasa elektrik tersebut. Hanya menggunakan bateri sebagai sumber kuasa. Konsep ini diaplikasikan dari penggunaan sebuah kereta. Penggunaan penjana kuasa elektrik berkuasa bateri ini lebih relevan untuk digunakan pada masa kini kerana ia lebih jimat dan mudah dibawa sekaligus dapat memudahkan pengguna dalam menggunakannya didalam kehidupan seharian.

3

1.2 PENYATAAN MASALAH

Penjana kuasa elektrik berkuasa bateri dicipta berdasarkan masalah -masalah yang dihadapi dari penjana kuasa elektrik yang sedia ada. Berikut adalah masalah masalah yang dihadapi pengguna:-

1. Penjana kuasa elektrik pada masa kini mengeluarkan bunyi yang agak bising apabila di hidupkan. 2. Mengakibatkan pencemaran udara kerana penjana kuasa elektrik menggunakan minyak diesel sebagai bahan bakar

4

1.3 OBJEKTIF

Objektif projek ini adalah untuk menghasilkan penjana kuasa elektrik berkuasa bateri yang lebih ekonomik dan komersial supaya dapat memudahkan pengguna yang terdiri daripada peniaga termasuklah golongan awam yang lain seperti suri rumah dan juga yang lain-lain.Oleh itu beberapa objektif perlu dilaksanakan.

Secara amnya,objektif utama kami adalah seperti berikut :

1. Mengurangkan kos,masa dan tenaga peniaga untuk membeli minyak 2. Membantu menghidupkan satu lampu bagi membantu juruteknik membetulkan atau membuat pembaikan pada waktu malam.

.

5

1.4 SKOP

Penjana kuasa elektrik berkuasa bateri ini direka dengan teliti disamping teknik-teknik dan langkah-langkah kerja yang mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Ia terhasil daripada gabungan beberapa komponen elektrik dan elektronik serta digerakkan secara mekanikal di dalam suatu litar. Antara keupayaaan penjana kuasa elektrik berkuasa bateri adalah:-

1. Penjana kuasa elektrik bagi menjana kuasa untuk menghidupkan perkakasan elektrik seperti lampu sahaja. 2. Penjana kuasa elektrik tidak boleh diletakkan di kawasan air yang bertakung. 3. Penjana kuasa elektrik boleh diletakkan di kawasan yang tidak rata. 4. Penjana kuasa elektrik hanya boleh menggunakan bateri kereta sahaja. 5. Penjana kuasa elektrik hanya mengalirkan arus sebanyak 12V.

6

1.5 RASIONAL

Setiap penghasilan produk haruslah mempunyai sebab dan logik mengapa ia perlu dihasilkan.Selain itu penghasilan sesuatu produk baru perlulah memenuhi kehendak serta ciri-ciri yang memudahkan penggunaannya.Antaranya seperti berikut :

1. Mengaplikasikan konsep ³Elektrik dalam automotif´ untuk menaiktaraf penjana kuasa elektrik sedia ada. 2. Penggunaan lebih ekonomik dan komersial 3. Penjimatan kos kerana penggunaan bateri boleh cas semula berbanding minyak yang perlu dibeli apabila habis.

7

BAB 2
KAJIAN LITERASI

8

2.1 PENGENALAN 2.1.1 Kaedah pemerhatian

Segala kaedah kajian yang digunakan untuk penyelesaian masalah projek ini adalah dengan cara membuat kajian secara pemerhatian, kepenggunaan, runggutan dari pengguna dan permasalahan yang timbul kepada diri sendiri sekiranya melakukan kerja.

9

2.1.2 Kaedah Penyelidikan

Segala penyelidikan dan rujukan permasalahan juga diperolehi dari sumbersumber pusat ilmu seperti perpustakaan dan pusat siber dengan cara membuat perbandingan dengan produk yang sedia ada dengan penghasilan produk baru.Dengan ini, perlu memikirkan rekabentuk yang lebih praktikal untuk diketengahkan pada projek ini.

2.1.3 Penghasilan Idea

Idea ini tercetus apabila melihat penggunaan penjana kuasa elektrik sedia ada di pasar-pasar dan dikalangan orang awam dalam kehidupan seharian

mereka.Penjana kuasa elektrik sedia ada menggunakan minyak sebagai sumber bahan api untuk menghidupkannya.Melihat kepada suasana sekarang, harga minyak yang semakin naik dan menentu menyebabkan kesukaran kepada peniaga-peniaga dan pengguna biasa yang ingin menggunakan penjana kuasa elektrik untuk berniaga dan apabila ketiadaaan bekalan elektrik yang sedikit sebanyak menjejaskan aktiviti perniagaan dan keselesaan pengguna.Dengan terhasilnya penjana kuasa elektrik berkuasa bateri ini sedikit sebanyak menjimatkan kos,tenaga dan masa bagi sesiapa yang menggunakannya.

10

2.1.4 Perbandingan di antara ³Rechargeable Generator´ dengan penjana kuasa elektrik yang sedia ada Penjana Kuasa Elektrik Penjana Kuasa Elektrik Berkuasa Minyak Perbandingan Berkuasa bateri atau ³Rechargeable Generator´ Penggunaan minyak diperlukan bagi menghidupkan penjana kuasa elektrik. Penggunaan minyak sebagai bahan bakar sekaligus meningkatkan kos,iaitu kos minyak. Berlakunya pencemaran udara dan bunyi. Ini disebabkan bahan bakar menggunakan minyak diesel Kesan pencemaran kos Penggunaan minyak Tidak memerlukan penggunaan minyak kerana ia menggunakan kuasa bateri. Tidak menggunakan minyak sebagai bahan bakar,jadi tidak memerlukan kos minyak. Tiada berlakunya pencemaran kerana tidak menggunakan minyak diesel sebagai bahan bakar. kuasa

Jadual 2.1 Perbandingan di antara ³Rechargeable Generator dengan penjana sedia ada.

11

2.2 KOS BAHAN

Kos bahan juga dikenali sebagai kos langsung yang merujuk kepada kos yang melibatkan kesemua bahan yang digunakan dalam penghasilan projek ini. Antara bahan yang digunakan untuk pemampat ini ialah seperti besi,komponen-komponen mekanik dan lain-lain lagi. Jadual menunjukkan senarai bahan yang kami gunakan serta kos yang terlibat dalam projek ini. Jadual ini kami bahagikan kepada 2 bahagian: 1. Barangan mekanikal 2. Kos perkhidmatan

2.3 KOS TENAGA KERJA

Kos tenaga kerja pula merupakan perbelanjaan yang digunakan dalam penghasilan projek ini. Kos tenaga kerja juga merupakan kos secara tidak langsung. Beberapa anggapan perlu kami buat seperti :- bilangan pekerja yang menyiapkan projek(hari).

12

2.4 KOS KESELURUHAN PROJEK

Kos

keseluruhan

projek

merupakan perbelanjaan

keseluruhan

bagi

penghasilan projek kami. Ia merupakan jumlah yang perlu di bayar untuk kos bahan mentah, kos perkhidmatan, kos tenaga kerja dan lain-lain kos.

2.5 ANGGARAN KOS

Anggaran kos dapat dibuat mengikut spesifikasi produk yang dihasilkan. Harga yang dinyatakan merupakan tinjauan daripada harga pasaran. Harganya akan berubah mengikut peredaran ekonomi. Harganya agak mahal kerana dikira mengikut unit. Ia akan menjadi lebih ekonomi jika dibuat dalan bilangan yang banyak.

2.5.1 Bahan-Bahan dan Kos Projek H. No. 1. Bahan Bateri kereta Jenis 12 V Kuatiti 1 Seunit RM 150.00 2. Motor Mesin basuh 1 RM 150.00 RM 150.00 Jumlah harga RM 150.00

13

3.

Alternator

Kereta kancil

1

RM 100.00

RM 100.00

4.

Tali sawat

Berbentuk µV¶

1

RM 15.00

RM 15.00

5.

Takal

Satu alur

2

RM 50.00

RM 100.00

6.

Suis

1

RM 10.00

RM 10.00

7. 8.

Plug Power inverter 500 watt

3 soket

2 1

RM 5.00 RM 200.00

RM 15.00 RM 200.00

9.

Bateri meter

1

RM 40.00

RM 40.00

10.

Voltmeter

1

RM 60.00

RM 60.00

11.

Kabel bateri

2

RM 10.00

RM 20.00

12.

Wayar

1 gulung

RM 30.00 RM 50

RM 30.00

13.

Keluli

6 meter

RM 50.00

14

JUMLAH KESELURUHAN

RM 940.00 RM

ANGGARAN KOS 1497.50 Jadual 2.2 Jadual bahan-bahan serta harga

2.6 JENIS-JENIS BAHAN YANG DIGUNAKAN

BAHAN Bahan ± bahan yang digunakan dikaji kebolehtahanannya menanggung beban. Selain itu, bahan yang digunakan mudah diperolehi dipasaran. Bahan ± bahan yang digunakan mestilah berkualiti tinggi supaya tidak mudah rosak.

2.6.1 MOTOR AC (MOTOR MESIN BASUH)

Arus ulang-alik (AC, juga AU) merupakan satu bentuk arus elektrik yang arah alirannya berulang-alik, tidak seperti arus terus (DC atau AT), yang mana arah alirannya adalah tetap. Bentuk gelombang yang lazim bagi arus AC adalah dalam bentuk gelombang sinus, memandangkan ia menghasilkan satu bentuk penghantaran elektrik yang paling cekap. Motor arus ulang alik memberikan satu impedan yang tinggi kepada talian, yang seterusnya akan menghadkan arus permulaan atau arus hidupan. Binaan asas
15

motor secara amnya serupa dengan penjana. Apabila bekalan elektrik di berikan kepada gegelung, arus mula mengalir ke dalam gegelung dan menghasilkan electromagnet. Elektromagnet ini akan bertindak balas dengan medan magnet di antara dua kutub. Kesan tindak balas ini akan menyebabkan gegelung berputar atas prinsip cirri kemagnetan (kutub yang serupa menolak dan yang berlainan menarik).

Rajah 2.1 Motor Mesin Basuh

16

2.6.2 BATERI KERETA

Bateri kereta jenis bateri yang boleh dicas semula, bekalan tenaga elektrik ke sebuah kereta. Biasanya ini merujuk pada sebuah bateri SLI (mulai, pencahayaan, pembakaran) untuk menyalakan penghidup motor , lampu, dan sistem pengapian kenderaan.

Rajah 2.2 Bateri Kereta

2.6.3 ALTERNATOR

Alternator adalah suatu peranti elektromekanikal yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga elektrik dalam bentuk arus ulang -alik. Kebanyakan Alternator menggunakan medan magnet Alternator berputar tapi kadang kala digunakan linier. Pada prinsipnya, generator elektrik AC pun boleh disebut

17

Alternator, kebiasaannya ia merujuk kepada enjin kecil yang berputar oleh otomotif dan lain-lain enjin yang melibatkan pembakaran dalaman. Ia juga dikenali sebagai janakuasa a.u , pengulangalik diubahsuaikan untuk mengubahkan a.u, kepada a.t melalui alat khas yang di panggil pepasangan diod atau penerus. Tugas utama pengulangalik ialah sebagai alat mengecas bateri dan pembekal kuasa elektrik dalam system. Arus yang dihasilkan oleh pengulangalik biasanya 30-10A, pada kelajuan kendalian normal dan 5-10A, ketika melahu.

Rajah 2.3 Alternator

18

2.6.4 POWER INVERTER

Inverter adalah sebuah alat yang mengubah arus elektrik searah (DC) kepada arus ulang-alik (alternating current : AC) AC yang terhasil boleh di setiap diperlukan voltan dan frekuensi dengan menggunakan transformator yang tepat, pensuisan dan kawalan litar.

Rajah 2.4 Power Inverter

2.6.5 PLUG SOKET

Plug soket kuasa hanyalah sebuah penyambung yang mempunyai tiga pin penyambung yang akan menjadi kekuatan wadah. Masing-masing pin dalam tiga-pin penyambung kuasa melayani tujuan yang berasingan, dan walaupun kadang-kadang
19

bisa datar pin mempunyai peranan mereka dipertukarkan, pin bulat, atau tanah, melayani satu tujuan dan hanya digunakan dalam kes-kes di mana alat telah berfungsi.

Rajah 2.5 Plug Soket Bahagian atas dua pin daripada penyambung kuasa adalah hidup dan neutral pin. Feed pin hidup menjadi alat kekuasaan sementara neutral kuasa yang tidak terpakai pin menarik kembali kepada sumber elektrik, membuat litar tertutup untuk kekuatan untuk mengalir melalui. Pin tanah berfungsi sebagai alat keselamatan yang biasanya dihubungkan ke casing logam dari sebuah alat.

Jika berfungsinya alat dan casing logam menjadi elektrik, tanah akan langsung pin voltan ke tanah yang aman sehingga pengguna tidak alat elektrik.Wayar neutral (biru) yang diperlukan untuk mengaktifkan fungsi alat elektrik. Kawat bumi

20

(hijau / kuning) juga diperlukan untuk memastikan kebocoran arus tidak mengalir ke konsumen. 2.6.5.1 Kaedah untuk menyambung 3 Pin Power Plug dan 3 Core Wire

1. Penyambungan harus dilakukan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 di mana semua kod warna perlu dipatuhi. 2. Pastikan semua skru di ketatkan dan wayar pengalir yang menyentuh satu sama lain tidak berlebihan. 3. Pastikan 'cengkaman Cord' kawat pengikat digunakan untuk memastikan wayar yang fleksibel.

2.6.6 VOLTMETER

Voltmeter digunakan untuk mengukur perbezaan potensi elektrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Voltmeter analog memindahkan pointer melintasi skala setanding dengan voltan daripada rangkaian; voltmeter digital memberikan paparan berangka voltan dengan menggunakan analog-ke-digital. Voltmeter, serta ammeter dan ohmmeter, direka dengan menggunakan pengesan arus yang sensitif.

21

Rajah 2.6 Voltmeter 2.6.6.1 Menyambung Voltmeter

Voltmeter boleh dihubungkan dengan dua kabel ke tempat voltan. Satu kawat adalah positif, dan yang lainnya negatif. Dengan beberapa voltmeter, harusd ipastikan bahawa kabel disambungkan: hubungan positif pada Voltmeter yang lebih positif "bahagian" daripada sumber voltan, dan negatif yang lebih negatif "bahagian". Dengan cara ini, Voltmeter sejajar dengan rangkaian elektrik.

22

2.6.7 SUIS

Dalam bidang elektronik, suis merupakan sejenis alat yang boleh memutuskan litar elektrik, menghentikan aliran arus elektrik ataupun mengalihkan arah aliran dari satu pengalir ke pengalir yang lain. Jenis suis yang paling lazim ialah jenis kendalian elektromekanikal dengan satu atau lebih set sesentuh elektrik. Setiap set sesentuh boleh jadi salah satu daripada dua keadaan - sama ada 'tertutup' yang bermaksud kedua-dua sesentuh adalah bersentuhan dan membenarkan aliran elektrik, ataupun 'terbuka' yang bermaksud sesentuh adalah berasingan dan tidak mengalirkan arus elektrik.

Rajah 2.7 Suis ³On´ dan ³Off´

23

Rajah 2.8 Simbol Suis i. ii. iii. iv. v. Sumber (sel kering) Beban (mentol) Pengawal (suis) Punca positif (wayar mereh) Punca negatif (wayar hitam)

24

2.6.8 TALI SAWAT

Tali sawat diletakkan diantara takal pada motor mesin basuh dan takal alternator. Tali sawat berfungsi untuk memutarkan takal pada kedua-dua motor dan alternator apabila suis dihidupkan.

Rajah 2.9 Tali Sawat

2.6.9 KAPASITOR

Satu kapasitor atau kondenser ialah satu komponen mengandungi sepasang konduktor-konduktor yang dielektrik (penebat). Apabila satu beza keupayaan voltan

elektrik pasif

yang

dipisahkan oleh satu berlaku merentasi

konduktor-konduktor, satu medan elektrik terhasil dalam dielektrik (penebat).

25

Medan ini menyimpan tenaga dan menghasilkan

satu kuasa

mekanikal

antara konduktor-konduktor tersebut. Kesan paling besar berlaku apabila terdapat satu pemutusan arus antara kawasan-kawasan didalam konduktor.

Satu kapasitor yang sesuai dan elok digunakan adalah dicirikan oleh satu nilai pemalar tunggal,kemuatan, yang diukur dalam unit ³farads´. Ia merupakan nisbah diantara cas elektrikpada setiap konduktor untuk mendapat beza keupayaan antara didalam komponen-komponen konduktor-konduktor tersebut. Pada

praktiknya, penebat konduktor akan

kepingan merentasi sedikit arus menghasilkan satu

terbuang.Konduktor-

rintangan bersiri setara dan penebat

yang mempunyai had kekuatan medan elektrik akan mengakibatkan satu penyahcas voltan.Kapasitor digunakan menghalang aliran melaluinya, pengeluaran. arus terus dengan meluas dalam litar-litar elektronik bagi untuk tenaga

sementara membenarkan arus ulang-alik serta memudahkan bekalan

bagi menapis keluar gangguan

Rajah 2.10 Kapasitor
26

Kondenser diletakkan pada motor mesin basuh untuk mengawal arus yang diterima daripada serta tenaga yang dikeluarkan oleh motor tersebut.

2.7 LAKARAN PROJEK 2.7.1 Lakaran Litar Dan Kerangka

Rajah 2.11 Lakaran Litar

Rajah 2.12 Lakaran Kerangka
27

2.7.2 Rekabentuk projek

Rajah 2.13 Pandangan Hadapan

28

Rajah 2.14 Pandangan Sisi

Rajah 2.15 Pandangan Atas
29

2.8 RUMUS

Dalam melakukan kerja-kerja perlaksanaan projek penjana kuasa elektrik berkuasa bateri ini terdapat teori-teori serta rumus-rumus yang harus dipatuhi untuk mendapatkan ketepatan dan kejituan pada penjana tersebut.berikut adalah rumusrumus dan bahan-bahan yang digunakan dalam menyiapkan penjana ini:-

2.8.1 Rumus Tali Sawat V

2.8.2 Kekunci

TINGGI KELEGAAN 


JARAK LURAH KEKUNCI PADA SHAFT 

30

2.8.2.1 Kedalaman Lurah Pada Kekunci

2.8.2.2 Panjang Kekunci

2.9 PENGOPERASIAN PROJEK 2.9.1 Membekalkan/menjana kuasa elektrik

Apabila suis dihidupkan arus elektik dari bateri akan mengalir ke power inverter. Power inverter akan bertindak menukarkan arus DC kepada arus AC. Arus AC itu kemudian diagihkan kepada suis dan plug dan boleh terus diguna sebagai bekalan kuasa.

2.9.2 Pengecasan semula bateri

Apabila arus dari bateri dialirkan ke power inverter,ia juga mengagihkan arus AC kepada motor (motor mesin basuh). Dalam keadaan ini motor akan berputar dan memusingkan takal dan alternator yang disambungkan menggunakan tali sawat turut akan berputar.Apabila alternator berputar ia akan mewujudkan medan magnet dan
31

menghasilkan arus seterusnya menyalirkan ia kepada bateri dan bateri akan dicas semula.Voltmeter digunakan untuk membaca bacaan arus yang dialirkan.

32

BAB 3
METADOLOGI

33

3.0METADOLOGI KAJIAN 3.1 PENGENALAN

Dengan adanya carta alir perlaksanaan projek, sesuatu tugas atau kerja yang ingin dilakukan secara berkumpulan akan dapat dilakukan dengan sepenuhnya. Carta alir ini adalah penting kerana tanpa carta ini sesebuah kumpulan tidak dapat melaksanakan sesuatu tugas atau projek itu dengan teratur, baik dan sempurna. Dalam carta alir ini, pengagihan tugas dapat memudahkan lagi kerja -kerja yang ingin dilakukan dan kerja yang lebih terancang dan tidak teratur kerana projek yang akan kami jalankan memerlukan tugas dengan cermat dan terperinci. Ini adalah kerana sekiranya ukuran atau kerja yang dilakukan tersilap maka bahan tersebut mungkin tidak dapat digunakan dan kos umtuk membeli bahan akan bertambah. Disamping itu setelah dapat mengetahui setiap kelemahan yang sedia ada didalam projek yang bakal dilakukan.

34

KAEDAH PERLAKSANAAN PROJEK

Membuat analisa pada produk sedia ada iaitu penjana kuasa elektrik yang berada dipasaran

Membuat pengiraan dan pengukuran bagi mendapatkan kesesuaian setiap bahan kerja untuk berfungsi antara satu sama lain

Memilih bahan dan peralatan yang bersesuaian untuk melaksanakan projek

Membuat penambahbaikan dan pengubahsuaian terhadap sistem penjana kuasa elektrik yang sedia ada

35

Membuat lakaran untuk penjana kuasa elektrik yang direka.

Membina kerangka mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan didalam lakaran.

Membuat penyambungan komponenkomponen didalam litar penjana kuasa elektrik yang direka.

Memasang komponen-komponen penjana kuasa elektrik kedalam kerangka.

Membuat ujian ke atas penjana kuasa elektrik yang direka.

Bahan kerja siap dibina.

Jadual 3.1 Kaedah Perlaksanaan Projek

36

3.2 KONSEP REKABENTUK

Dalam menentukan rekabentuk bersesuaian terdapat beberapa aspek yang perlu dibincangkan serta dilaksanakan dalam proses merekabentuk projek ini. Perbincangan dibuat selepas beberapa idea awalan dikaji dan dipastikan akan masalah yang mungkin dihadapi oleh projek ini sebelum proses kerja dilakukan. Setelah mengenalpasti masalah dan kelemahan yang dihadapi,beberapa kajian telah dilakukan berkaitan dengan projek ini. Oleh yang demikian, beberapa rekabentuk telah dihasilkan dan kata putus telah dicapai dan diambil daripada hasil perbincangan dan hasilnya adalah rekabentuk yang ada sekarang.

3.3 CIRI-CIRI KESELAMATAN PADA MESIN

Bahagian ± bahagian yang berputar seperti motor dan rantai dipasang satu pelindung untuk mengelakkan berlaku kecederaan semasa mengendalikannya.

37

3.4 PERALATAN YANG DIGUNAKAN

3.4.1 Cutter Grinder Mesin ini digunakan untuk memotong bahan logam seperti batang besi (handle) dan rod skru mengikut ukuran yang dikehendaki. Selain itu juga ia boleh dilaraskan mengikut sudut potongan yang tertentu.

Rajah 3.1 Mesin Pemotong

3.4.2 Portable Cutter Grinder Mesin ini digunakan untuk memotong seperti memotong dan meratakan permukaan. Ia juga digunakan untuk meratakan permukaan besi selepas dikimpal serta membersihkan serpihan-serpihan kasar yang terdapat pada besi selepas proses pemotongan dan proses menggerudi.

38

Rajah 3.2 Portable Cutter Grinder 3.4.3 Pita Pengukur Pita pengukur digunakan mengukur bahan kerja. yang ingin dipotong dan masa proses melaksanakan projek.

Rajah 3.3 Pita Mengukur

3.4.4 Set Peralatan Kimpalan Arka Terdiri daripada : 1. Mesin kimpalan Arka 2. Pemegang Elektrod

39

3. Pembumi 4. Elektrod 5. Peralatan Keselamatan i. Pengadang Muka (welding Shield) ii. Sarung Tangan mengimpal

Rajah 3.4 Mesin kimpalan arka dan elektrod

Digunakan untuk proses penyambungan kekal (Proses kimpalan arka). Proses kimpalan ini menggunakan elektrod sebagai bahan pengalir untuk membuat penyambungan.

40

3.5 PROSES PENANDAAN DAN PENGUKURAN

Proses utama dalam menjalankan kerja-kerja pembuatan adalah proses penandaan dan pengukuran. Proses penandaan amat penting dalam sesuatu proses kerja untuk mendapatkan ukuran yang tepat bagi memudahkan proses pemotongan. Kami telah menggunakan beberapa peralatan seperti : 1. Pembaris keluli 2. Pita pengukur 3. Sesiku L 4. Angkup Vernier 5. Pensil Penanda / Penggarit 6. Penebuk pusat

Kesemua peralatan ini adalah untuk membuat penandaan setelah diukur dengan ukuran yang dikehendaki. Selain itu, ia juga dapat membuat garis lurus yang selari untuk proses pemotongan serta untuk mengambil ukuran yang dikehendaki supaya ia

mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

3.6 PROSES KERJA

Beberapa proses kerja perlu di jalankan dalam menghasilkan penjana elektrik berkuasa bateri. Antara proses yang perlu dijalankan ialah proses

41

mengimpal, proses pemotongan, proses pengukuran, proses pemasangan dan proses kemasan.

3.7 PROSES PEMOTONGAN

Apabila selesai proses penandaan dan pengukuran. Proses seterusnya i lah a melakukan kerja-kerja pemotongan. Kami menggunakan mesin pemotong lantai dan mesin pemotong tangan untuk melakukan proses tersebut.Plat zink dipotong mengikut saiz setiap bahagian kerangka.

3.8 PROSES MENGIMPAL KIMPALAN ARKA

Proses kimpalan arka adalah proses penyambungan kekal. Di sini proses kimpalan akra digunakan untuk menyambung antara handle dan rod skru, bush dan nat, dan akhir sekali rod skru.Setelah mendapatkan ukuran yang dikehendaki dan dibuat penandaan, barulah proses mengimpal dijalankan. Untuk menjalankan proses ini peralatan keselamatan amat penting untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Digunakan untuk proses penyambungan kekal (Proses kimpalan arka). Proses kimpalan ini menggunakan elektrod sebagai bahan pengalir untuk membuat penyambungan.

42

3.9 PROSEDUR KERJA Proses semasa melakukan kimpalan: 1. Sebelum memulakan proses mengimpal langkah keselamatan perlu dititik beratkan kerana ia mempengaruhi proses mengimpal. Sebagai contoh memakai pakaian yang sesuai, memakai alat pelindung mata, sarung tangan dan sebagainya. 2. Kemudian pastikan keadaan tempat kerja berada dalam keadaan yang selamat sebelum memulakan proses mengimpal.

3.10 PROSES MEMBINA RANGKA/BADAN PROJEK

Dalam membina rangka generator power inverter ini terdapat beberapa jenis proses pemasangan/pencantuman yang digunakan untuk menyambung bahan -bahan kerangka projek. Antara prose yang diguna pakai ialah rivet, welding, skru dan nat. Proses pemasangan ini terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu:

1. Membina kerangka teras 2. Memasang dinding dan pintu projek 3. Memasang roda pada tapak projek

3.10.1 Membina kerangka teras.
43

Bagi membina kerangka projek ini keluli biasa berbentuk angel bar digunakan sebagai rangka teras. Keluli angle bar diukur menggunakan pita pengukur dan ditanda mengguna penggarit kepada beberapa bahagian masing-masing berukuran 70cm x 8batang dan 50cm x 4batang dan kemudian dipotong menggunakan mesin dahulu pencanai. Keluli angle bar yang telah siap dipotong kemudiannya disambung dan dicantumkan bagi membentuk satu kerangka besi berbentuk kuboid. Dalam proses pencantuman ini kaedah kimpalan arka dan kimpalan gas digunakan bagi mendapatkan sambungan kerangka yang kukuh. Langkah-langkah kerja penyambungan : 1. Bahagian tapak dikimpal terlebih dahulu

Rajah 3.5 Kimpal paku dibuat

2. Tiang kerangka kemudian dikimpal di keempat-empat bahagian

44

Rajah 3.6 Tiang kerangka 3. Sesiku L digunakan untuk memastikan setiap tiang berkedudukan 90 darjah

Rajah 3.7 Mengukur sudut

45

4.Bahagian atas kerangka iaitu tempat prospek diletakkan dikimpal

Rajah 3.8 Bahagian atas dikimpal

5. Semua bahagian dikimpal supaya lebih kukuh

Rajah 3.9 Setiap temu dikimpal

46

3.10.2 Memasang dinding dan pintu projek.

Bagi membentuk dinding kerangka ini, plat aluminium dan plat plastik transparent digunakan. Plat aluminium dipotong mengikut ukuran 70cm x 50cm sebanyak 5pcs. Plat aluminium ini kemudian akan disambung pada kerangka teras menggunakan kaedah merivet. Plat plastik pula digunakan untuk membuat pintu di sebelah atas kerangka ini. Plat plastik disambungkan dengan kerangka menggunakan engsel dan skru. Kemudian tombol diskrukan pada plat plastik ini bagi memudahkan ia dibuka dan di tutup.

Langkah-Langkah Kerja Pemasangan : 1. Setiap bahagian sisi kerangka ditebuk menggunakan ³hand drill´

Rajah 3.10 Lubang pertama ditebuk 2. Plat Aluminium dipasang di setiap bahagian kerangka.

47

3.10.3 Memasang roda/tayar pada tapak projek.

Roda/tayar troli berdiameter 8 inci di skrukan pada tapak kerangka projek ini menggunakan skru dan nat bagi memudahkan projek ini usung/dibawa ke tempat yang dikehendaki.

3.11 PROSES MEMASANG BAHAGIAN PENGOPERASIAN PROJEK.

Proses untuk membina bahagian pengoperasian projek ini termasuklah kerjakerja pemasangan motor dan alternator, pemasangan bateri, power inverter dan plug. Penyediaan tapak bagi motor, alternator, bateri, power inverter dibuat mengikut spesifikasi dan ukuran yang di tetapkan. Kemudian motor, alternator, bateri di tempatkan pada tapak yang telah disediakan dan diskrukan bagi mengelak ia daripada bergerak atau teralih.

48

Penyediaan tapak : 1.Tapak untuk motor dan alternator serta tapak untuk komponen bateri dikimpal.

Rajah 3.11 Tapak alternator dan motor 2.Tapak untuk bateri, motor serta alternator setelah dikimpal,kerja mengisar dilakukan bagi melicin dan mencantikkan bahagian-bahagian yang dikimpal

Rajah 3.12 ³Hand Grinder´ digunakan utk kerja pelicinan
49

3. Tapak yang telah siap.

Rajah 3.13 Tapak komponen Langkah-langkah pemasangan komponen-komponen pada kerangka :-

1. Pengukuran jarak diantara motor mesin basuh serta alternator diukur bagi mendapat jarak yang dikehendaki.Jarak yang sesuai akan memudahkan pemasangan tali sawat pada kedua-dua takal pada kedua-dua komponen tersebut.

Rajah 3.14 Tapak alternator

50

Rajah 3.15 Kedudukan motor dan alternator Selepas alat-alat pengoperasian dipasang, penyambungan litar dan pemasangan alatan tambahan dilakukan seperti berikut:-

1. Dimulakan dengan penyambungan wayar daripada bateri yang bercas positif kepada meter. 2. Bateri yang bercas positif dan negatif disambungkan kepada power invertor supaya dapat mengalirkan arus dapat menukar ke arus ulang-alik. 3. Wayar pada power invertor disambungkan kepada plug. 4. Kemudiannya kepada motor supaya meggerakkan takal. Tali sawat dipasangkan diantara takal pada motor dan alternator. 5. Wayar dipasang pada alternator dan disambungkan kepada bateri yang bercas negatif supaya arus yang digunakan dapat dicas semula.

51

3.12 LANGKAH KESELAMATAN

3.12.1 Keselamatan diri sendiri 1 2 3 4 5 6 7 Pakai pakaian bengkel yang sesuai. Pakai kasut yang mempunyai pelindung yang sesuai. Gunakan pelindung mata. Jangan pakai barang-barang perhiasan. Jangan bergurau ketika melakukan kerja. Rambut mesti pendek dan kemas. Pakai sarung tangan jenis kulit jika membuat kerja-kerja kimpalan, proses tindakan haba, proses menempa dan proses tuangan. 8 Sentiasa berhati-hati semasa melakukan kerja mengimpal.

3.12.2 Keselamatan semasa menggunakan peralatan mesin.

1

Pastikan mana-mana bahagian mesin yang merbahaya dipasang dengan alat pelindung.

2 3

Mesin haruslah mempunyai suis keselamatan. Setiap mesin mestilah mempunyai sistem pembumian yang sempurna bagi mengelakkan sebarang bahaya elektrik.

4

Keadaan fius mestilah betul bagi mencegah beban lampau (putuskan litar) yang boleh mengakibatkan kebakaran.

5

Elakkan menyentuh dan memegang benda-benda yang tajam.
52

6

Matikan suis kuasa sepenuhnya bagi peralatan dan mesin apabila tidak digunakan.

7

Buat laporan kepada penyelia bengkel jika ada alat-alat keselamatan yang dikeluarkan daripada rak tempat menyimpan

53

BAB 4
PENYELESAIAN

54

4.0 PENYELESAIAN 4.1 PENGIRAAN 4.1.1 Panjang Tali Sawat Rumus 

L = panjang pic talisawat C = jarak titik tengah D = diameter pic takal besar d = diameter pic takal kecil Pengiraan C = 500 mm D = 210 mm

55

d = 150 mm 
²

L = 2(500) + 1.57( 210 + 150 )

L = 1000 + 565.2 + 1.8 L = 1567 mm

L = 61.69 Inch, dibulatkan menjadi 62 inch Jadi ukaran V-Beltnya 62 inch 4.1.2 Pengiraan Kekunci 4.1.2.1 Kelegaan Untuk Kekunci Formula 


Pengiraan 

= 0.43mm.
56

4.1.2.2 Jarak Lurah Kekunci Pada Shaft FORMULA 

PENGIRAAN   

4.1.2.3 Kedalaman Lurah Kekunci Pada Hub FORMULA 

PENGIRAAN  



57

4.1.2.4 Panjang Kekunci FORMULA 

L = Panjang Kunci T = Kuasa N = Pemalar D = Diameter W = Lebar S = Kekuatan Bahan Yang Dikunci PENGIRAAN  



58

Rajah 4.1 Kekunci

4.2 PERLAKSANAAN PROJEK

Bagi memenuhi kriteria mata pelajaran semester enam, projek semester ini mestilah dilaksanakan bagi mencapai dan memenuhi mata pelajaran bagi melengkapkan jumlah kredit pada semester enam. Subjek ini mempunyai waktu dan masa perlu diperuntukkan sendiri sehingga akhir. Proses bagi menyiapkan projek ini adalah dilakukan dalam tempoh yang yang ditetapkan. Kerja-kerja ini dilakukan diperingkat awal hinggalah ke peringkat penambahbaikan. Selain itu, penggunaan di luar masa pengajian bagi menampung masa untuk menyiapkan projek ini juga dilakukan.

59

4.3 PERBINCANGAN

Setelah berjaya menyiapkan projek ini, perbincangan telah diadakan dengan bertujuan untuk mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan masalah projek yang telah dijalankan. Ianya adalah untuk memastikan bahawa objektif projek dapat dicapai dengan sepenuhnya ataupun memastikan objektif-objektif yang dikehendaki berada pada tahap yang mampu dilaksanakan. Perbincangan seperti ini adalah sangat penting kerana pelajar dapat bersedia dengan lebih awal lagi untuk menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh pensyarah-pensyarah semasa pembentangan projek dijalankan. Selain itu, pelajar boleh menjangkakan soalan-soalan yang berkemungkinan akan ditanya oleh pensyarah seperti proses kendalian, kompenen-kompenen yang digunakan dan kebaikan peralatan projek yang telah digunakan. Secara keseluruhanya, perbincangan ini akan melibatkan pihak -pihak yang berkaitan seperti penyelaras projek, bengkel berkaitan dan ahli kumpulan. Dengan nasihat yang dibekalkan serta maklumat yang diperolehi semasa perbincangan dilakukan, maka dapatlah pelajar menjayakan projek ini dalam jangka waktu yang ditetapkan.

60

4.3.1 Perbincangan Dengan Penyelaras

Perbincangan dengan penyelaras projek telah dijalankan oleh semua pelajar mekanikal untuk mendapatkan maklumat yang terkini didalam pelaksanaan untuk menjalankan projek semester lima ini. Penyelaras yang telah membimbing pro jek bagi semester enam ialah En. Imran bin Ismail Perbincangan yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui syaratsyarat yang telah ditetapkan semasa melaksanakan projek. Tujuannya adalah untuk memastikan tajuk yang dilakukan oleh pelajar tidak terkeluar dari topik atau had yang telah ditetapkan dan bersangkutan dengan teori-teori dan teknikal yang telah dipelajari selama berada di politeknik. Selain itu, penyelaras juga mengadakan taklimat mengenai penulisan projek atau sebarang penukaran format bagi penulisan projek.

61

BAB 5
CADANGAN

62

5.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Mengubah beberapa komponen didalam penjana kuasa elektrik berkuasa bateri ini supaya dapat menjana kuasa yang lebih untuk penggunaan peralatan elektrik yang memerlukan bekalan kuasa yang tinggi seperti televisyen,mesin basuh dan peti ais.

63

5.2 KESIMPULAN

Daripada hasil kajian yang dijalankan, terbukti produk ini diperlukan pada masa akan datang kerana ia dapat mengurangkan kos harga minyak yang semakin meningkat serta dapat mengelakkan berlaku pencemaran. µRECHARGEABLE GENERATOR¶ merupakan satu alternatif baru dalam industri mekanikal. Untuk melaksanakan sesuatu projek bukanlah suatu perkara yang mudah kerana terpaksa membuat pemilihan yang bersesuaian dengan kehendak orang ramai dan peredaran zaman serta memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Perancangan yang sempurna dan baik perlulah dilaksanakan sebelum membuat projek ini. Setelah mengkaji dari semua aspek maka terhasilnya

µRECHARGEABLE GENERATOR¶. Penggunaan penjana kuasa elektrik ini dapat menangani masalah kos iaitu penggunaan minyak sebagai sebagai punca kuasa dan kesukaran ketika

menghidupkan penjana kuasa elektrik yang sedia ada.

64

RUJUKAN/BIBLIOGRAGFI

1. 2. 3. 4. 5.

www.motor ac system.com www.basic motor system.com www.welding.arka.com Buku Pengendalian Generator Diesel ³Cummins Diesel Engine´ Modul Rekabentuk Kejuruteraan Politeknik Port Dickson

65

LAMPIRAN

66

Gambarajah ³Rechargeable Generator´ Yang Telah Siap

Rajah 6.1 Pandangan Hadapan

Rajah 6.2 Pandangan Sisi

67

Rajah 6.3 Pandangn Atas

68

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful