Panduan Menyediakan RPH Menggunakan Model ASSURE Langkah-langkah ASSURE A- Analyze learner (Analisis ciri-ciri pelajar

) 1. Ciri-ciri Pelajar . 2. Pengetahuan sedia ada. 3. Gaya belajar. Huraian Analisis

S- State objectives (Menyatakan objektif)

Bersesuaian dengan RPH

S- Select Methods, Media & 1. Menggunakan media yang sesuai.. Meterials (Memilih Kaedah, Media & bahan) 2. Huraikan kenapa media ini digunakan. Contoh: Penggunaan Video :Terangkan mengapa kamu gunakan klip video dan bukan media yang lain. Nyatakan apakah kandungan klip video ini. Terangkan mengapa kamu gunakan klip video ini. Terangkan bagaimana ia membantu proses pengajaran

-

Penggunaan MS Word: Terangkan mengapa paparkan guna MS Word menggunakan LCD, mengapa tak guna petikan secara bercetak.

-

Penggunaan Audio: Apakah kandungan audio yang diperdengarkan kepada pelajar. Mengapa audio digunakan pada langkah. Apakah objektif pembelajaran dalam mendengar audio? Adakah aktiviti selepas mendengar audio?

-

Penggunaan Bahan 2D. Nyatakan mengapakah bahan 2D digunakan? Apakah kandungan bahan 2D tersebut? Apakah objektif pembelajaran akan dicapai dalam aktiviti ini? Adakah ia akan menarik minat pelajar?

3. Nyatakan bagaimana media diperolehi (sama ada dibuat sendiri, diedit atau diambil daripada sumbersumber tertentu).

PGSR_EDU3105 Nov-Dec 2009

abjuda@gmail.com

Page 1

U- Utilize Media & Materials 1. Semak media sebelum guna (Menggunakan media & bahan) Adakah bahan media yang telah dipilih di semak/di pratonton kepada orang lain terlebih dahulu sebelum digunakan dalam kelas?- Utk memastikan sesuai dengan pelajar dan mencapai objektif pembelajaran.

2. Sediakan bahan/persekitaran untuk penggunaan media Adakah bahan media yang telah dipilih di semak/di pratonton kepada orang lain terlebih dahulu sebelum digunakan dalam kelas?

3. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar (RPH akan dirujuk) . Nyatakan juga teknik pengajaran yang dilaksanakan semasa menggunakan media/bahan seperti simulasi, lakonan, perbincangan, kajian lapangan, pembentangan dan sebagainya.

R- Require Learner Participation (Memerlukan Penyertaan Pelajar)

1. Bagaimana pelajar dilibatkan dalam penggunaan media (apa pelajar buat?)
Nyatakan bagaimana media/bahan yang anda gunakan mengekalkan penglibatan pelajar.

E- Evaluate & Revise (Menilai & Mengulang kaji)

Penilaian perlu dibincangkan dari aspek: 1. Pengajaran 2. Pembelajaran
Apakah yang dilaksanakan bagi memastikan pencapaian objektif dicapai atau tidak, dan tindakan susulan boleh dilaksanakan.

PGSR_EDU3105 Nov-Dec 2009

abjuda@gmail.com

Page 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful