You are on page 1of 1

c 

        


 

        


 

Text: B Amb el recurs de la ironia es retrata la


postguerra, època caracteritzada per la
Poesia: Elegíaca degradació de les condicions de vida,la
misèria i la llibertat controlada dels ciutadans

Text: C Petita elegia d·un món i un temps feliços que


s·han perdut per sempre i que només es
Poesia: Satíric recuperen gràcies a la memòria i el record.

Text: A El poema proclama la necessitat de superar


l·Espanya de la dictadura del general Franco
Poesia: Civil mitjançant la recuperació dels valors del
diàleg i el respecte mutu entre els diversos
pobles de l·Estat espanyol