You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Czytamy dzisiejsz Ewangeli i kontemplujemy te pikne sowa, ktre wieczorem


w Dzie Zmartwychwstania, Pan Jezus skierowa do apostow, gdy si im ukaza:
"Pokj wam... Jak Ojciec Mnie posa, tak i Ja was posyam... wemijcie Ducha
wietego...(J 20,19-23)
Na konferencji "The Amazing Parish - Wspaniaa i ywotna Parafia", ktr kilka
tygodni temu zorganizowaa nasza Archidiecezja, a w ktrej wziem udzia wraz
z przedstawicielami naszej parafii, pady miedzy innymi nastpujce stwierdzenia:
Co to znaczy by katolikiem? Jak si nieraz katolicy zachowuj - jak pikarze pod
koniec meczu, s zmczeni i "ledwo yj". A nasza wiara - nie moemy patrze na ni,
e jest ciarem, ale wiara jest po to, aby pomagaa
nam nie nasze codzienne ciary.
Kolejne porwnanie - Zapal motor swojej duszy, tak
jak codziennie zapalasz samochd, by ci zawiz do
celu.
By katolikiem, by uczniem Chrystusa, to nie
znaczy przeczyta wszystkie ksiki religijne,
przestudiowa teologi, zdoby tytuy naukowe, ale to
znaczy stawa si jak Jezus. Bo mona przeczyta
i przestudiowa wszystko, ale nie podj decyzji by by
jak Jezus.
By uczniem Chrystusa - kto podj tak decyzj, by
si nim sta? Nie ty, ale Pan Jezus ci wybra. To On
nas wybiera, ale nie moemy sta si jak Jezus bez
Jezusa. Dlatego popro o t ask, by by jak Jezus.
Pomyl - Dlaczego istnieje twoja parafia? Jakie
wartoci ma realizowa? Jak twoja parafia zdoa to
uczyni? Co jest obecnie najwaniejsze dla twojej
parafii? Kto ma to uczyni, eby twoja parafia bya
ywotna i wspaniaa? Jak moesz si zaangaowa?
Ktre dziaania parafii nastawione s na ewangelizacj
i na formowanie uczniw?
Cokolwiek robisz w parafii - to myl w ten sposb,
e Pan Bg da ci t sposobno, aby dla Niego
pracowa. Koci zaoony przez Chrystusa jest
nadziej dla wiata. Wy jako liderzy i czonkowie
parafii jestecie rkami tej nadziei. Musicie si poczu
dumni, e naleycie do Kocioa Katolickiego.
W Dzie Zesania Ducha witego popromy
Chrystusa by zstpi na nas Duch wity, by nasza
parafia bya "Amazing", to znaczy wspaniaa i ywotna,
ttnica Boym yciem.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


7:00 + Helena, Wadysaw Kurek
7:00 + Andrzej, Halina Breski
SOBOTA - 21 MAJA 2016
SOBOTA - 14 MAJA 2016

9:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne


11:00 - I Komunia w.
4:00 + Wadysaw, Zofia Samul - syn z rodzin
5:30 + Helena, Aleksander Biekowski w rocz. mierci i
zmarli z rodziny
5:30 + Jean Sitler, Stanley. Ann Bakua, Marjanna
Grunwald
ZESANIE DUCHA WITEGO - 15 MAJA 2016

8:00 + Henryka w 9 rocz. mierci, Urszula Basak, Anna,


Micha, Ludwika, Antoni
9:30 + Regina, Tadeusz Jackiewicz
11:15 - O Boe b. dla Zofii Myzia w dniu urodzin.
+ Julian Plewa
1:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Dariusza
Paprzyckiego z okazji urodzin
1:00 + Zofia Klimkowicz - crka
1:00 + Kazimiera, Jan Czerwiski, Marianna,
Stanisaw Plata
1:00 + Anna Bartoszewicz
1:00 + Richard Fertner w 9 rocz. mierci
1:00 + Roman Basak w rocz. urodzin
1:00 + Kazimierz Petecki w 30 rocz. mierci
1:00 + Stefan Izienicki
1:00 + Antoni w 4 rocz., Stanisawa Strzemecki w 8 rocz.
1:00 + Marianna Sznitka, Jzefa Coury-Trzeciakiewicz w
dniu urodzin
1:00 + Stefania Murphy
7:00 - Msza w. dzikczynna i o Boe b. z okazji 10 rocz.
lubu Angelici i Bartka Pietrasik - mama
PONIEDZIAEK - 16 MAJA 2016

9:00 - O Boe b. dla Mam a dla zmarych o ycie wieczne


9:00 - O zdrowie dla Omara i Boe b. dla caej rodziny
7:00 - O Boe b. dla Jasia Kwaniewskiego z okazji
I Komunii w.

9:00 + Leonard, Stanisawa abiccy.


4:00 + Stefan Jaskulski - Krysia Nacelewicz
5:30 + Bronisawa Walicka
NIEDZIELA TRJCY WITEJ - 22 MAJA 2016

8:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla George i Beaty z


okazji 10 rocz. lubu - rodzice
9:30 + Wiktoria, Roman Gorczyca - rodzina
11:15 + Franciszka, Eugeniusz Furlepa w 3 rocz. mierci
- crka
1:00 - O Boe b. dla Caleb i jego rodzicw w dniu chrztu
1:00 - O Boe b. dla Krzysztofa
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla caej rodziny
1:00 - O zdrowie dla Jerzego i Magorzaty
1:00 - W intencji Bogu wiadomej
1:00 + Stanisaw Strzakowski - ona z dziemi
1:00 + Stella Lenart - A. M. Binkowski
1:00 + Andrzej Mozolewski
1:00 + Anna Bartoszewicz
1:00 + Stefania Murphy
1:00 + Halina Mlcka
3:00 - BIERZMOWANIE
7:00 + Lucjan Niekra - crka

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 05-22-2016
4:00 - Celina Basta
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Iwona Jdzrejczak
9:30 - Eugenia Czaja, Magorzata, Zbigniew Purzyccy
11:15 - Dzieci rocznicy I Komunii w.
1:00 - Jzef Majcher, Maria Grot, Stanisaw Bis
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY

WTOREK - 17 MAJA 2016

9:00 + Irena, Henryk Zawadzki


7:00 + Rozalia Chrobak
RODA - 18 MAJA 2016

9:00 - Za Parafian
10:30 - Oakmond Mass (Nursing Home)
7:00 - O Boe b. dla Diany z okazji urodzin
CZWARTEK - 19 MAJA 2016

9:00 + Za dusze w czycu cierpice


7:00 + Zbigniew Szymaski w 36 rocz. mierci - ona,
crka z rodzin
PITEK - 20 MAJA 2016

9:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Michaa


Rymara z okazji urodzin
7:00 + Dominik, Franciszka Piwowarski
7:00 + Stella Dulemba
7:00 + Jacek Woyniak
7:00 + Rozalia, Jzef Piech

Sobota/Niedziela 05-15-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Filip, G. Mikoajczyk
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
SKADKA CSA NA DZIE 8 MAJA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $65,665.00

$8,755.00

$56,910.00

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Obchodzimy dzi wity dzie Pidziesitnicy, w ktrym Duch


wity zstpi na Apostow zebranych na wsplnej modlitwie.
Wspominamy pocztek Kocioa i dzikujemy, e Duch wity
towarzyszy wiernym ze swoim wiatem i swoj moc. Wyraamy
rwnie wdziczno za dar Ducha witego otrzymany
w sakramentach chrztu i bierzmowania.
W sposb szczeglny do Maryi jako Matki wszystkich wierzcych,
Matki Kocioa zwrcimy si jutro, w Jej wito powicone wanie
temu tytuowi uroczycie potwierdzonemu przez b. papiea Pawa
VI na zakoczenie trzeciej sesji Soboru Watykaskiego II
w listopadzie 1964 r.
W najbliszy czwartek natomiast oddamy cze Jezusowi
Chrystusowi, Najwyszemu i Wiecznemu Kapanowi. To nowe
wito, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papiea
Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczynie.
PODZIKOWANIE
Julia, Marysia i Micha Zalewscy - dzieci tworzce
zesp "Polskie Nadzieje" z Windsor serdecznie
dzikuj za mie przyjcie w naszej parafii w ostatni
niedziel.

OGLNA: Aby we wszystkich krajach wiata kobiety


byy traktowane z czci i szacunkiem oraz by doceniano ich
niezbdny wkad w ycie spoeczne.
MISYJNA: Aby rozpowszechnia si w rodzinach,
wsplnotach i grupach zwyczaj odmawiania raca
w intencji ewangelizacji i pokoju.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
16 V w. Andrzej Bobola, jezuicki kapan, wspaniay duszpasterz,
gorliwy kaznodzieja i spowiednik, ktrego ycie janiao blaskiem
prawdziwej wiary, dla ktrej zoy swoje ycie w ofierze.
CZYTANIA MSZALNE - 15 MAJA 2016
PONIEDZIAE-Rdz 3,9-15.20 Ps 87 Dz 1,12-14 J 2,1-11
WTOREK - Jk 4,1-10 Ps 55 Mk 9,30-37
RODA - Jk 4,13-17 Ps 49 Mk 9,38-40
CZWARTEK - Jk 5,1-6 Ps 49 Mk 9,41-43.45.47-50
PITEK - Jk 5,9-12 Ps 103 Mk 10,1-12
SOBOTA - Jk 5,13-20 Ps 141 Mk 10,13-16
NIEDZIELA- Prz 8,22-31 Ps 8 Rz 5,1-5 J 16,12-15
UWAGA BIERZMOWANI!
Rozpoczynamy
bezporednie
przygotowanie
do
Sakramentu Bierzmowania. Prby: w poniedziaek
16 maja i w czwartek 19 maja o godz. 8:00 wieczorem
w kociele (ze wiadkami). Spowied dla kandydatw do
bierzmowania oraz ich rodzin i wiadkw bdzie
w czwartek 19 maja po prbie. Sakramentu
Bierzmowania udzieli ks. bp Michael Byrnes w niedziel
22 maja podczas Mszy w. o godz. 3:00 p.m

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA
8 maja kawiarenk przygotowywali Rodzice
i
modzie
przygotowujca
si
do
Sakramentu
Bierzmowania:
pastwo
Januszko, Piotrowski, Cwiek, Caushaj.
Dochd z kawiarenki wynis $690.00 Bg zapa!
WAKACYJNA KAWIARENKA
Bardzo serdecznie zapraszamy grupy dziaajce przy
parafii lub osoby indywidualne o zorganizowanie
wakacyjnych kawiarenek w lipcu i sierpniu (ciasto
i obiad). Prosimy liderw grup o odebranie z zakrystii
listw i kalendarzy, by uatwi organizacj kawiarenek.
ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA PANA
JEZUSA
Od 25 maja rozpoczyna si nowenna do Najwitszego
Serca Pana Jezusa i trwa do dnia 3 czerwca. Zachcamy
do indywidualnej modlitwy t nowenn, a dla chtnych
do wsplnego odmwienia nowenny po Mszy w.
wieczornej. 3 czerwca o godz. 7:00 Msza w. w intencji
Arcybractwa i roczne spotkanie. Zapraszamy.
ZAKOCZENIE ROKU
KATECHETYCZNEGO
W sobot 21 maja i niedziel 22 maja
dla przedszkolakw jest ostatnim
dniem spotkania katechetw z dziemi
i modzie. W tym dniu bdzie
rozdanie wiadectw w tych samych godzinach,
w ktrych dzieci chodziy na religi. Natomiast
w niedziel 22 maja o godz. 11:15am bdziemy dzikowa
Bogu za cay rok poznawania Boga i bdziemy prosi
o Boe bogosawiestwo na czas wakacji.
ZAPISY NA KATECHEZ 2016/2017
W biurze parafialnym jest ju moliwo zapisu dzieci
na lekcje religii na nastpny rok. Przypominamy
rodzicom, e kadego roku na nowo naley wypeni
kwestionariusz.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 21 maja po Mszy w. o godz. 4:00p.m. w
kaplicy w. Maksymiliana odbd si nauki przed
chrztem w. dla rodzicw i rodzicw chrzestnych.
SPOTKANIE ZE
SOWEM BOYM
DROG
LECTIO DIVINA
Zapraszamy na ostatnie
spotkanie w tym roku w
nurcie Lectio Divina
tym razem tytuem
spotkania
bdzie
NOWY POCZTEK
w sobot 21 maja 2016 w Sali Jana Pawa II. Rozpoczcie
o godz. 5:30pm a zakoczenie o godz. 8:00pm. Jeli
czujesz w swoim sercu to zaproszenie to przyjd i nie
zapomnij przynie ze sob: pragnienia spotkania si
z Bogiem w ywym Sowie, Pisma w. i notatnika.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Jerzy Gabrel,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Wodzimierz Rzepka,
Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski,
Jan, Maria Krok, Lidia, Jan Krysztaowicz, Halina
Bazarewska, Mieczysaw Basak
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

05.15 - 05.22
rodzina
Redziniak

05.22 - 05.29
rodzina
Orzo

KALENDARIUM PARAFII

16 maja - Prba przed Bierzmowaniem


19 maja - Prba przed Bierzmowaniem ze wiadkami,
Spowied dla modziey i rodzicw
21 maja - Rozdanie wiadectw na zakoczenie katechezy
21 maja - Nauka przed Chrztem
21 maja - Lectio Divina
22 maja - Rocznica I Komunii w.
22 maja - Bierzmowanie
26 maja - Boe Ciao
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask
Sakramentu Chrztu witego zostanie
wczony
Lukas
Zylinski.
Nowo
ochrzczonemu, rodzicom i rodzicom
chrzestnym gratulujemy i yczymy Boego
bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej
Pani.
UROCZYSTO BOEGO CIAA
W czwartek 26 maja po Mszy w. o godz. 7:00
pm wyruszy procesja do czterech otarzy.
Prosimy o przygotowanie otarzy nastpujce
grupy: I otarz Rycerze Kolumba,
II otarz Dunajec, III otarz ZHP,
IV
otarz
Grupa
Modlitewna.
Dzieci
Pierwszokomunijne prosimy o przyjcie w strojach,
dziewczynki do sypania kwiatkw, chopcy do niesienia
symboli eucharystycznych, pozostae grupy parafialne
o przyjcie w strojach galowych.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

CSA - CATHOLIC SERVICES APPEAL - DOROCZNA KWESTA ARCHIDIECEZJALNA


NA CELE CHARYTATYWNE
Trwa doroczna Kwesta Archidiecezjalna zwana "CSA - Catholic Services Appeal. Haso tegorocznej Kwesty brzmi:
"Celebrujcie Rado Ewangelii - Celebrate the Joy of the Gospel". Ksidz Arcybiskup Allen Vigneron powiedzia:
"Goszenie Dobrej Nowiny jest zarwno wyzwaniem jak i radoci dla chrzecijan, ktrzy przez chrzest w. zostali
wezwani, aby sta sie wiadkami wiary w Chrystusa poprzez sub innym - Celebrating the Good News is both
a chalange and a joy for Christians who, through baptism, are called to witness our faith in Christ by serving others."
Fundusze zebrane w czasie kwesty wspieraj takie programy archidiecezjalne i parafialne jak duszpasterstwo
modziey, chrzecijaska formacja, przygotowanie do maestwa, pomoc ludziom chorym i cierpicym,
duszpasterstwo powoa.
Poprzez nasz modlitw i uczynki miosierdzia okazujemy trosk i mio jedni wobec drugich. Wielu akcji
charytatywnym nie mona przeprowadzi bez finansowej pomocy. Drodzy Parafianie, skadajc donacj na CSA
okazujemy nasz trosk i mio wobec lokalnego Kocioa, ktry nie mgby funkcjonowa bez naszej hojnoci.
W tym roku Archidiecezja Detroit wyznaczya naszej parafii docelow kwot w wysokoci
$ 65,665.00. Po osigniciu tej kwoty dodatkowo zebrane fundusze zostan zwrcone do parafii na jej
wasne potrzeby.
Dzisiaj przedstawiciele komisji finansowej w przedsionku kocioa zbieraj donacje na Kwest Archidiecezjaln.
Donacje te bd zbierane przez wszystkie niedziele maja. Bardzo prosz o hojne donacje na ten cel, abymy mogli zebra
wyznaczon nam kwot. Donacje na Kwest mona skada ratami.

IV UCZYNEK MIOSIERDZIA WZGLDEM


DUSZY: KRZYWDY CIERPLIWIE ZNOSI.
Kady z nas z pewnoci mia w swoim yciu chwile,
gdy czu si skrzywdzony. Jeeli krzywda wyjtkowo
gboko nas dotkna - nie jest atwo zapomnie
i wybaczy. Jak sobie z tym poradzi ?
Dlaczego Koci wrd uczynkw miosierdzia
umieszcza ten, ktry wydaje si by rwnie trudny,
jak absurdalny: krzywdy cierpliwie znosi? Czy nie
lepiej byoby odpaca zem za zo, krzywd za
krzywd? Zastrzeeniem najczciej wysuwanym co do tego uczynku miosierdzia jest to, e taka postawa moe bardzo
atwo rozsierdzi i rozzuchwali krzywdziciela. Wydaje si, e krzywdziciel stawia na swoim, zwycia. Cierpliwo moe
by brana za bezsilno i lk przed agresorem. W sposb naturalny buntujemy si przeciwko krzywdzie i ludzk rzecz
jest, aby powstrzyma krzywdziciela odwetem. Tak jest wrd pogan. Chrzecijanie wybieraj jednak trudniejsz
i dusz drog do zwycistwa, ale pewniejsz, wskazan przez przykad Jezusa oraz napomnienie w. Pawa: Zo
dobrem zwyciaj" (Rz 12, 21). Wzorem miosierdzia jest postawa samego Jezusa. Z wielk cierpliwoci przyjmowa On
los, ktry zgotowali Mu Jego wrogowie. Nie tylko mwi o braniu krzya, o przebaczeniu winowajcom, ale konsekwentnie
tak postpowa. Rwnie przykad mczennikw, a wic tych, ktrzy cierpliwie znosili krzywdy im wyrzdzane w imi
wiernoci Chrystusowi, pokazuje, e prawdziwe zwycistwo naley do tych, ktrzy przebaczaj i cierpliwie znosz
upokorzenia i klski. Na krtk met taka postawa wydaje si saboci. Patrzc jednak na to, co si dzieje,
z perspektywy wiary, widzimy, e jest w tym gboka mdro Boa, wypywajca z samego rdzenia Ewangelii. Zo mona
zwyciy naprawd tylko wtedy, kiedy nie zakiekuje ono w naszym sercu. W naszym szarym yciu moemy naladowa
Chrystusa miosiernego, "krzywdy cierpliwie znoszc". Krzywdy czsto bahe, mao znaczce; czasami powane, wielkie jak potrafi by wielka niesprawiedliwo wyrzdzana przez czowieka. Trzeba si modli o ducha przebaczenia
i cierpliwoci, gdy czowiek sam z siebie nie udwignie tak wielkiego zadania.
W jaki sposb odpowiada na krzywd? Nie nerwami, penym nienawici sowem, rzdz odwetu, szukaniem sposobu
odegrania si, ale milczeniem i modlitw za przeladowcw. Powiedzia przecie Pan Jezus: "Miujcie nieprzyjaci
waszych i mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj" (Mt 5, 44). Kar i odwet zostawmy zawsze Bogu, ktry jest Sdzi
"ywych i umarych" i tylko On zna najgbsze motywy naszego dziaania.
Nie zajmujmy si dochodzeniem swego za wszelk cen, gdy moemy okupi to utrat pokoju wewntrznego i radoci.
Zostawmy Bogu trudne sytuacje i rozliczenia. Pamitajmy o tym, e On sam ujmie si za osobami krzywdzonymi, tak jak
uj si za swoim Synem Jezusem.
MSZA WITA GRADUACYJNA
Msza w. w intencji uczniw i studentw, ktrzy w tym roku kocz nauk w High School, College lub na
Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedziel 19 czerwca o godz. 11:15am. Osoby te prosimy o przyjcie na
Msz w. w uroczystych strojach z zakoczenia roku. Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona i nazwiska
zostay wyczytane podczas Mszy w. i wypisane w biuletynie prosimy o zgoszenie do 12 czerwca.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


ZAPROSZENIE NA FESTIWAL PARAFIALNY

Festiwal Parafialny odbdzie si w sobot i w niedziel 11 i 12


czerwca 2016 r. W sobot Festiwal trwa bdzie od 2:00-10:00pm,
a w niedziel od godziny 12:00-8:00 pm. W tym roku
odpowiedzialnymi za przygotowanie Festiwalu s: Mariusz Szrek
(248)909-9119), Urszula Czachor (586) 615-6482, Iwona
Jdrzejczak (248) 790-9348, Marcin Zajc (586) 383-1148) i Pawe
Rakowiecki (586) 382-7146. Prosimy o przynoszenie ksiek
i rzeczy na pchli targ oraz wody w maych butelkach
i napoje gazowane w puszkach. Stoiska mona ju
rezerwowa w biurze parafialnym.
LOTERIA FESTIWALOWA
Z okazji Festiwalu organizujemy du loteri z atrakcyjnymi
nagrodami.
I nagroda - $1,000.00
II nagroda - $500.00
III nagroda tablety (3 nagrody)
Prosimy o zakupienie biletw loteryjnych i przesanie ich poczt do
parafii, lub przyniesienie do biura parafialnego, albo zoenie na
tac w kociele. Dochd z Festiwalu przeznaczony jest na remont
parkingu parafialnego. Niech tegoroczny Festiwal, na ktry z caego
serca serdecznie zapraszamy stanie si okazj do pogbienia
wzajemnej i braterskiej wizi.
POTRZEBNI WOLONTARIUSZE NA FESTIWAL 2016
Drodzy Parafianie sukces Festiwalu zaley od nas wszystkich. Zapraszamy do osobistego zaangaowania si przed,
w czasie i po Festiwalu. Wybierz co umiesz i lubisz najlepiej. Podajemy osoby odpowiedzialne za poszczeglne
stanowiska, do ktrych mona si zgasza osobicie.
KUCHNIA - Maria Zielonka, Bogusawa Tomaszewska 248-805-7424 Aldona Puawski 586-419-2521
CIASTO - Grupa modzieowa - Iwona Perlakowska 586-262-9420
PLACKI - Grupa modlitewna - Daniel Myzia 586-489-8872
GRIL - Jerzy Ryzner 586-739-7448
DEKORACJE - Dunajec Tomek Kielar 313-333-4469
PRZYGOTOWANIE NAMIOTW I PODOGI - Czarny Dunajec Mateusz Wasioek 586-907-3645
ZABAWY DLA DZIECI - Dunajec - Pawe Rakowiecki 586-382-7146
ROBTKI RCZNE - Przedszkole Justyna Pal 586-258-9586, Polska Szkoa Jolanta Gmurowska 247-709-2975
KSIKI - Seniorzy - Lucyna Cieplak 248-475-9028
PCHLI TARG - Koo ywego Raca - Olga Oko 586-275-5792
PORZDKI - Jarek Rumin 248-707-0577 PORZDKI KUCHNIA - Barbara Tyra 248 596-3123
SPONSORZY I REKLAMA - Mateusz Wasioek 586 907-3645
SUBA ZDROWIA - Agnieszka Wrbel 248 - 250-7030

ZGOSZENIE DO PRACY
Imi i nazwisko .......................................................................................................................................
Telefon.....................................................................................................................................................
Wybrane stanowisko................................................................................................................................
Dzie pracy:

sobota...............................................

niedziela ....................................................

Godziny:

..........................................................

....................................................

Wycite i wypenione zgoszenie mona dostarczy do biura, zakrystii lub wrzuci na tac.
Osoby odpowiedzialne skontaktuj si.