PROIECT DE LECȚIE

Şcoala cu clasele I-VII nr.22, Timişoara Disciplina: Religie Propunător: Dema Sergiu - Petru Clasa: a IV-a Data : 17 mai 2010 Unitatea de învăţare: Noul Testament Subiectul lecţiei: „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Tipul lecţiei: Mixtă Scopul lecţiei : • însuşirea unor noi cunoştinţe cu privire la Sfinții Apostoli Petru și Pavel; • cunoașterea modului în care Petru s-a lepădat de Hristos; • cunoașterea modului în care Pavel s-a convertit la creștinism; Obiective operașionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: O1 - să precizeze ce origini aveau cei doi apostoli înainte de a-L urma pe Hristos; O2 - să precizeze care erau îndeletnicirile celor doi apostoli înainte de a-L urma pe Hristos; O3 - să argumenteze modul în care Petru a început să-L urmeze pe Hristos; O4 - să descrie modul în care Pavel a fost convertit la creștinism; O5 - să expună modul în care cei doi apostoli s-au mutat la cele veșnice; Strategia didactică: 1.Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, lectura explicativă, exerciţiul, descoperirea didactică, problematizarea, . 2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală şi activitate pe grupe. 3. Mijloace de învăţământ: Manualul; Biblia; fişă de lucru; caiet special, icoană reprezentând pe cei doi Sfinți Apostoli. Resurse: 1. Oficiale : • Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a IV-a ; • Planificarea calendaristică orientativă; • Proiectarea unităţii de învăţare. 1

2. Temporale : • număr de lecţii :1 • durata :50' 3. Bibliografice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi, 1998. Plămădeală, Antonie, Cuvinte la zile mari. Sibiu, 1989. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei. Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000. Caiet auxiliar de Religie. Religie. Cultul ortodox – manual pentru clasa a IV-a ; Camelia Muha, Elena Mocanu, Maria Orzetic, Ed. Sfânta Mina, Iași, 2006

2

Ob. op.

Dozare

Secvenţele lecţiei

Conţinutul ştiinţific al lecţiei

Strategia didactică Forme de Mijloace Metode organizare C G I

Observaţii

Momentul organizatoric

2

• • • •

Salutul, Rugăciunea: Tatăl nostru notarea absențelor, pregătirea pentru începerea lecției

Verificarea cunoştinţelor

10

Se verifica lecţia Sfântul Arhidiacon Ștefan: • De ce au hotărât apostolii să aleagă 7 bărbați înțelepți? • Cine era primul dintre diaconii aleși? • Cine era acest Ștefan? • De ce a fost adus în fața sinedriului ? • Cum se ruga Ștefan în timp ce era lovit cu pietre? • Pentru cine se ruga el astfel? • Unde a fost îngropat trupul Sfântului Ștefan?

Conversația

Manual

C

3

Pregătirea elevilor pentru receptarea noilor cunoştinţe

2

Anunțarea titlului lecţiei Comunicare a noilor cunoştinţe

2 10 O1 O1 O2 O1 O2 O2 O2

O3 O3 O5 O5 O5 O4

Deși nu a fost unul dintre apostolii Mântuitorului Sfântul Arhidiacon Ștefan a apărat cu viața sa învățătura Mântuitorului. • Acest exemplu va fi urmat și de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, fiecare dintre cei doi luând moarte martirică. Să vedem însă cine erau aceștia. Cum au îmbrățișat credința creștină? Se anunţă şi se scrie titlul lecţiei pe tablă : Sfinții Apostoli Petru și Pavel • Se lecturează informațiile oferite în manual despre acești doi Sfinți Apostoli. • Originea fiecărui dintre acești doi apostoli. • Sfântul Apostol Petru era originar din localitatea Betsaida, avea ocupația de pescar și era frate cu Sfântul Apostol Andrei. • Se mai numea și Simon. • Sfântul Apostol Pavel a fost un cetățean roman, de neam evreu. • Era originar din localitatea Tars, din Cilicia care astăzi se află în Turcia. • La naștere a primit numele de Saul • A studiat la Ierusalim sub îndrumarea marelui învățat Gamalieil • Considerând că Legea Veche este în pericol, Saul a pornit o prigoană împotriva creștinilor.

Conversația

C

Explicația Lectura

Tabla Manual

C I

Explicația Explicația

Sf. Scriptură

C C

Manual

Explicația

Manual

C

Explicația

Manual

C

4

O4 O4 O5

• • • • • • • • • • • • •

După întâlnirea cu Iisus, Simon părăsește îndeletnicirea de pescar și îl urmează pe Hristos Pentru credința lui cea mare, Iisus îi schimbă numele în Petru Acesta a fost martor la prima minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos fiind întrupat Deși îl iubea mult pe Iisus, Petru se va lepăda de El, după cum Însuși Mântuitorul mărturisește Pentru că i-a părut rău și a plâns cu amar Iisus îl iartă; Apoi Petru a început să vestească evanghelia la multe popoare A fost condamnat la moarte prin răstignire S-a considerat nevrednic a fi răstignit precum Iisus Hristos și a cerut să fie răstignit cu capul în jos Pe data de 29 iunie 67 sufletul său s-a înălțat la cer Saul se îndrepta către orașul Damasc pentru a-i prinde pe creștinii de acolo. Pe drum însă i se arată o lumină și aude vocea Mântuitotului care-l întreabă de ce Îl prigonește Saul rămâne orb până ce nu se botează creștin Apoi începe să propovăduiască cuvântul adevărului

Explicația

Manual

C

C Explicația
Manual

Explicația

Manual

C

Explicația

Manual

C Explicația
Manual

C

Explicația

C

5

• • O1 • • • • • • • • • • • •

Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor

15

O2 O1 O2 O3 O5

Primește numele de Pavel Sufletul i se ridică la cer precum lui Petru, la Roma în ziua de 29 iunie când este decapitat Cum se numea Sfântul Apostol Petru înainte de a-i fi numele schimbat de către Iisus Hristos? De unde era el originar? Ce îndeletnicire avea acesta? De unde era originar Sfântul Apostol Pavel? Cu ce mare învățat a studiat acesta? De ce îi prigonea pe creștini? Care a fost momentul în care Petru a început să devină un adevărat apostol al lui Hristos? Ce i-a spus Mântuitorul lui Saul? Ce a făcut Saul după ce a orbit? În ce dată îi sărbătorim pe cei doi sfinți? Se prezintă elevilor icoane reprezentând cei doi apostoli Elevii primesc câte o fișă conținând mai multe căsuțe. În fiecare dintre căsuțe se află câte o propoziție falsă sau adevărata. Li se cere copiilor să hașureze casuțele ce conțin propoziții adevărate. Dacă ele vor fi hașurate corect vor descoperi imaginea unei cruci alcătuită din casuțele hașurate

Manual

Conversația

I

Conversația

I

Conversația

I

Conversația Icoana Lucru individual Fișă de lucru I I I

6

Asocierea si generalizarea

5

Apreciera activităţii elevilor

1

Se propune elevilor să participe la Sfânta Liturghie din ziua de 29 iunie în caresunt sărbătoriți acești doi mari Sfinți Apostoli. • Fiecare dintre noi trebuie să urmeze exemplul celor doi mari sfinți, să nu ne rușinăm de Hristos, ci să susținem că suntem creștini. Spre exemplu, să nu ne fie rușine să ne facem semnul Sfintei Cruci atunci când trecem pe lână Sfânta Biserică. Se fac aprecieri generale privind implicarea elevilor in predarea noilor cunoştinţe. Se notează elevii care au participat la lecţie. Se anunţă tema pentru acasă. „Alcătuiţi propoziții cu următoarele cuvinte: Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Petru, Sfânta Liturghie, 29 iunie, post, rugăciune Rugăciunea: Doamne, Doamne, Ceresc Tată … Salutul.

Explicația

C

Conversația

C

2 Precizarea temei Încheierea activităţii 1

Conversația

C

7

Nu e important să-i cinstim pe cei doi apostoli

Sfântul Apostol Petru se numea, înainte de a-i fi schimbat numele de către Iisus Hristos, Simon

Sfântul Apostol Pavel a fost creștin de la începutul vieții sale

Sfântul Apostol Pavel a fost un prigonitor al creștinilor

Sfântul Apostol Pavel se numea Saul

Cuvântul petru se înseamnă piatră și se referă la credința puternică a Sfântului Petru

Sfântului Apostol Petru nu i-a părut rău pentru că s-a lepădat de Iisus Hristos

Sfântul Apostol Petru era frate cu Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Apostol Petru nu a fost martor la prima minune săvârșită de Mântuitoul Iisus Hristos

Nu trebuie să urmăm exemplu celor doi sfinți și anume de a nu ne fi rușine cu a noastră credință și de a lupta pentru ea

Saul s-a convertit pe drumul Damascului

Sual nu s-a convertit niciodată

8

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful