You are on page 1of 40

Deze week

19e jaargang
nummer 19 KIJK OP
12 mei 2010

Indrukwekkende 4 mei
herdenking.......................... 9
Chauffeurs Reeuwijk toeren
met mensen met handicap.. 12

REEUWIJK
Waarder, Driebruggen en
Reeuwijk halen vredesvuur... 16
Erepenning voor 100-jarige
‘Onderlinge’........................ 20

HORLOGES!
vrijetijdshorloges, sporthorloges,
werkhorloges, modehorloges,
Onthulling herdenkingsplaquette
uitgaanshorloges, kinderhorloges,
zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz. Het 4-mei comité en het gemeentebestuur van Reeu­wijk hebben als eerbetoon aan hen die
In MEER dan 25 merken vindt U voor onze vrijheid het leven hebben gegeven een herdenkingsplaquette onthuld. Dit vond
horloges bij juwelier Van Deth. plaats in aanwezigheid van beide zonen van Sgt. Reginald L. Lewis, één van de inzittenden
van een Brits vliegtuig dat in WO II in Reeuwijk is neergestort.

Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19

G L A S
SCHADE?
(0182) 39 42 47

DEN HOLLANDER
G L A S S E RV I C E
Voorwillenseweg 63, 2806 ZD Gouda
Gouda

Dé makelaar
met een kijk
op Reeuwijk Onder het toeziend oog van burgemeester Elzinga wordt de onthulling een feit.

Het was in de nacht van 11 op 12 naar de thuisbasis in Engeland, Lees verder op pagina 3
juni 1943 dat een Duits jachtvlieg- komende van een bombardement
tuig een aanval uitvoerde op een op de stad Düsseldorf. Helaas heeft
Lancaster bommenwerper van de de Lancaster het onderspit moeten
Royal Australian Air Force. Het Brit- delven en is deze neergestort in Notaris D’Aumerielaan 3
Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
Hoge Gouwe 17, Gouda • Telefoon (0182) 51 14 24 se vliegtuig was op de terugweg Reeuwijk, vlak bij de Gravekoopse- info@slingerland.nl
info@alphamakelaardij.nl • www.alphamakelaardij.nl dijk en de Kippenkade en is de
bemanning daarbij omgekomen.
De zonen van één van de beman-
Mourits c.s. advocaten ningsleden komen nog elk jaar
naar Reeuwijk om hun vader, de
voor particulier en ondernemer Sgt. Reginald L. Lewis, te herden- Vrijblijvende taxatie?
ken. Reden voor de gemeente om Bel ons gerust!
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945 zo dicht mogelijk bij de bewuste
www.mouritsadvocaten.nl plek de plaquette te plaatsen. www.slingerland.nl
1
gebied van Zorg, Wonen en Welzijn. Antwerpseweg 7, Gouda,
alarmnummers Locatie: Gemeentehuis. Inloopspreekuur tel. 0182-547920 (bereikbaar op
Politie Brandweer Ambulance: Tel. 112 (Als elke seconde telt!) ma 09.00-12.00 en di 13.30-16.00 uur. werkdagen 09.00-12.30 uur).
Politie: Tel. 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!) Telefonisch contact 0182-390295 ma t/m
do 09.00-12.00 uur. wmo@reeuwijk.nl ouderenadviseur
MEDISCHE- EN Zondag 16 mei: www.reeuwijk.nl. Waarder en Driebruggen
APOTHEEKDIENST 09.30 uur: Ds. J. v.d. Meent Welzijnsstichting Kerverland,
Reeuwijk: Hervormde Gemeente Sluipwijk THUISZORG Kerverland 22, Waarder,
Medisch Centrum Reeuwijk, Dunantlaan Donderdag 13 mei: Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777 tel. 0348-785499.
2, (overdag van 08.00-17.00 uur), 10.00 uur: Ds. A. Robbertsen Privazorg, tel. 0348-501093 Spreekuur: woe 11.00-12.30 uur.
0182-393244 Zondag 16 mei: Vierstroom, tel. 0900-9300
Driebruggen/Waarder: 10.00 uur: Ds. J. Muller RST Zorgverleners, tel. 0342-422324 GEHANDICAPTEN
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde, Burg. 18.30 uur: Ds. M.C. Batenburg Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893 PLATFORM
Doormanstraat 25, Driebruggen, 0348 Hervormde Gemeente Ichthuskerk Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316 Stichting Platform Gehandicaptenbeleid
501307 (overdag van 08.00-17.30 uur). Reeuwijk Brug Zorgpartners Midden-Holland, tel. Reeuwijk. Contactpersoon:
HuisArtsenPost MH (HAP) Donderdag 13 mei: 0182-393222 Wilma Grondman, tel. 0182-395051,
Voor spoedeisende huisartsenzorg ’s 09.30 uur: Ds. T.E. van Spanje Buurtzorg Reeuwijk, tel. 06-10449043 wmgrondman@kpnplanet.nl.
avonds, ’s nachts, in het weekend en Zondag 16 mei: Buurtzorg Waarder/Driebruggen,
tijdens feestdagen. Uitsluitend op tel. 09.30 uur: Ds. J. v.d. Velden tel.06-83214029. VRIJWILLIGE HULPDIENST
afspraak ma t/m vr 17.00-08.00 uur, in 17.00 uur: Ds. T.E. van Spanje Waarder/Driebruggen
het weekend en tijdens feestdagen 24 Hervormde Gemeente Reeuwijk HULPMIDDELEN Bereikbaar tussen 08.30-09.30,
uur bereikbaar. Bleulandweg 10, Gouda, Dorp MEDiCORNER is thuis in het verkopen,
12.30-13.00 en 18.30-19.30:
tel. 0182-322488. Donderdag 13 mei: verhuren en uitlenen van (zorg)
Ank v. Duuren, 0348-502087,
Groene Hart Ziekenhuis 09.30 uur: Ds. H. Liefting hulpmiddelen. Boelekade 1, Gouda, tel.
Dirk Hagoort, 0348-501285.
Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182- Zondag 16 mei: 0182-594545. www.medicorner.nl.
505050. Bezoektijden: Dagelijks 09.30 uur: Dr. J. van Beelen WMO-RAAD REEUWIJK
ALGEMEEN
13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur. 18.45 uur: Ds. J. v.d. Velden Belangenbehartiging namens
MAATSCHAPPELIJK WERK
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Hervormde Gemeente Waarder lichamelijk en geestelijk gehandicapten,
Kwadraad, Kon. Wilhelminastraat 90,
Polanerbaan 2, Woerden, Donderdag 13 mei: mantelzorgers en alle andere doelgroe-
Reeuwijk. Spreekuur maandag en
tel. 0348-427911. 09.30 uur: Ds. D. Breure pen binnen de Wet maatschappelijke
donderdag van 09.00-10.00 uur, tel.
Apotheek Zondag 16 mei: ondersteuning (Wmo). Dick Mos,
0900-1202150/0182-594710. Buiten
Apotheek Reeuwijk, Miereakker 09.30 uur: Ds. J. van Dijk tel. 0182-391078.
kantooruren voor crisissituaties:
(overdag), 0182-392042 18.30 uur: Ds. D. Breure
0182-594935.
Avond , nacht en weekenddienst Ned. Herv. Gem. (in Hersteld PUREE
apotheek: Verband) Waarder OPVOEDBUREAU MIDDEN- Platform Uitkeringgerechtigden
Dienst Apotheek Midden-Holland Donderdag 13 mei: HOLLAND (JSO): Reeuwijk. Tel. 0182-392226.
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda, tel. 09.30 uur: ds. P. de Vries Spreekuur Reeuwijk: ma 09.00-11.00
0182-698820. Zondag 16 mei: uur; Kon. Wilhelminastraat 88a, Pre‑ en postnataal
Verloskundige: 09.30 uur: Reeuwijk, 0182-547888. Zwangerschapsgym
Mw. J.C.J. Hoenderdos en 18.30 uur: Kand. L. Krooneman Spreekuur Driebruggen: ma 09.00- Iedere woe, Einsteinstraat 52
Mw. I. Mensch 0182 394562. Christengemeente ‘Elim’ 11.00 uur (1x per 3 weken); Burg. 19.00 u. prenatale gymnastiek
De Ark, Reeuwijk-Brug Doormanstraat 25, 06-42915440. 21.00 u. postnatale gymnastiek
TANDARTSEN Zondag 16 mei: Info: Yvonne Looman, 0182-395941.
Spreekuur spoedgevallen vr. 14 en za. 13.00 uur MEE MIDDEN-HOLLAND
15 mei van 11.30 12.00 u. Dental Vision Voor mensen met een beperking of DIERENKLINIEK
Holland, Statensingel 62, tel. 0182- WMO-LOKET chronische aandoening. Tielweg 3, Sijbrandij, Van H. Goedhartstr. 45,
686800 en zo. 16 mei Praktijk Hoge GEMEENTE REEUWIJK 2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333. Reeuwijk, tel. 0182‑392568.
Gouwe, Hoge Gouwe 79, tel. 0182- Informatie, advies, aanvragen voor De Paltrok, Pelmolenerf 59, Gouda,
voorzieningen (thuiszorg, woon-, INFORMELE ZORG M-H
519233. tel. 0182-511215.
tafeltje-dek-je, vervoers- en rolstoelvoor- Organisatie voor mantelzorgers en
zieningen) en ondersteuning op het vrijwilligerswerk in de zorg.
KERKDIENSTEN
R.K. Parochie De Goede Herder
Reeuwijk Dorp
Zaterdagavond: 19.00 uur
Zondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura
Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uur Sinds 1962
Zondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Donderdag 13 mei:
09.00 uur: Ds. D.J. Versloot Dag en nacht bereikbaar
Zondag 16 mei:
09.30 uur: Ds. E.J. van Katwijk Email: info@brouwerdekoning.nl
18.30 uur Ds. P. van Dijk Tempeldijk 12 Veerlaan 18a
H.J. Uiterwijk Internet: www.brouwerdekoning.nl 2811 PH Reeuwijk 2851 BV Haastrecht
Protestantse Gemeente De Ark
Reeuwijk Brug 0182-394656 0182-501230
2
Spannende drakenbootwedstrijd zien?
Bruisend Reeuwijk
28 augustus 2010

Tandprothetische Praktijk Tandprothetische
Bodegraven praktijk Irena Sabic
Irena Sabic - Kunstgebitten vervaardigen naar persoonlijke
wensen (ook implantaat gedragen prothese)
• Kunstgebitten vervaardigen naar - Reparaties en aanpassingen
persoonlijke wensen (ook implantaat - Gratis advies en controle
gedragen prothese) - Hoge vergoeding uit basispakket
• Reparaties en aanpassingen Bel voor info of afspraak tel. 033-46 34 576
• Gratis advies en controle Chromiumweg 101 - 3812 NL Amersfoort
Bel voor info of afspraak
• Hoge vergoeding uit basispakket tel. 0172-611799

Vrije Nesse 24 • 2411 GP BODEGRAVEN
Vervolg van pagina 1 onthulling van de plaquette te
verrichten en deze, samen met
Dinsdagmorgen 4 mei werd de de andere aanwezigen, in ogen-
familie Lewis in de raadszaal van schouw te nemen. Na een duide-
het gemeentehuis ontvangen en lijk ontroerd uitgesproken dank-
verwelkomd door burgemeester woord werd de plechtige Als extra eerbetoon wordt hier een krans met foto's van de voltallige
Jan Elzinga. Met enige inleidende bijeenkomst beëindigd. bemanning geplaatst.
woorden werd de bedoeling van
de samenkomst duidelijk gemaakt
en tezamen met een groep geno-
digden en betrokkenen werd
daarna de tocht naar de Graven-
koopsedijk ondernomen. Aange-
komen bij de plaquette richtte
burgemeester Elzinga zich in het
bijzonder tot de familie Lewis en
verklaarde daarbij dat het een
eerbetoon betreft aan hen die
voor onze vrijheid het leven heb-
ben gegeven, met daarbij de spe-
cifieke vermelding van de namen
van de vliegtuigbemanning. Het
4-mei comité en gemeentebe-
stuur zijn er van overtuigd dat
vele passanten de moeite zullen
nemen om hier even te stoppen
en zich aan de hand van de tekst
op de plaquette zullen bezinnen
en realiseren dat dankzij de offers
van mensen, andere mensen van-
daag in vrijheid kunnen leven.

Hierna was voor beide aanwezige
zonen van Sgt. Reginald L. Lewis
het moment gekomen om de De tekst en afbeeldingen op de plaquette.

van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66

auto-rijschool • taxi-bedrijf
schipholservice • groepsvervoer
3
Pinksternoveen viering RK Reeuwijk-Dorp
Op zaterdag 15 mei is in de RK- ‘Ontvangen om te kunnen wordt om deze spullen zoveel deze kleine kinderen. Schenken -
Kerk in Reeuwijk-Dorp de Pink- geven’. Wat mag worden ontvan- mogelijk ‘s avonds mee naar de vanuit overvloed - aan hen die
sternoveen viering. Jaarlijks wordt gen en gegeven? Dat antwoord kerk te nemen. Voor de kinderen het zo hard nodig hebben, maakt
er in de kerken, negen dagen wordt met elkaar gezocht. De is er een kinderwoorddienst waar- deze kerkdienst nog mooier. De
voorafgaand aan het feest van gemeenschap wil in elk geval bij het leuk zou zijn als ze iets aanvang van de viering is 19.00
Pinksteren, gebeden voor de geven. In een kindertehuis in het meenemen van speelgoed voor uur.
komst van de Heilige Geest. Dit plaatsje Lembork in Polen verblij-
jaar nemen 16 kerken uit het ven veel weeskinderen van 0 tot
Groene Hart deel. In estafette- 6 jaar. Er is grote behoefte aan
vorm worden vele kerken van verzorgingsartikelen, zoals zeep, Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud.
allerlei geloofsgemeenschappen shampoo, tandpasta, tandenbor- Je hoopt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt.
bezocht. Dit jaar is het thema stels, luiers enz. enz. Gevraagd Maar als de jaren tellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God haar halen zal, juist omdat je van haar houdt.

"Mijn genade is U genoeg" In alle rust en vrede is van ons heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma
2 Korintiërs 12:9

Na een veelbewogen leven is op 105 jarige leeftijd in alle rust Gerdina Theodora Maria Vermeent - van Vliet
weduwe van P.J. Vermeent
overleden onze markante vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader en broer * 19-10-1919 † 9-5-2010

Moederdag, dag moeder.
Gerrit Jan van de Waal
"Mees" Jos en Moïse
weduwnaar van Wilhelmina de Keyzer Michaël en Chloé, Rachel
Mieke en Gerard
Mayke en Folkert, Paul en Gaby
Rhenen, 5 december 1904 Gouda, 5 mei 2010 Marijke en Arie
Guido en Stefan, Naomi en
Tot het einde toe helder van geest en nog zeer betrokken bij allen Ramon, Sharyn
die hem lief waren en waarmee hij warme kontakten onderhield. Beppe
Eva, Jelle, Onno, Judith
Reeuwijk, Jot Kroeze - van de Waal Piet en Tiny
Huib Kroeze Bart, John, Tim, Bob
Ineke en Dirk
Majorie en Rodrigo,
Hengelo(O), Ben van de Waal Niels en Kirsi
Wemke van de Waal - Sevensma Joke en Peter
Anke en Adelbert, Jessica en
Tacoronte, Tenerife, Wim van de Waal Sander
Juani van de Waal - Hernandez Cabrera
Aan huis geen bezoek.
Den Haag, Corrie van de Waal
Zorgcentrum De Reehaven
Sauzal, Tenerife, Barbara Stöpel Correspondentieadres:
Mieke Vermeent, Roelat 77, 2811 EE Reeuwijk
Exlo, Jan Klees
De Eucharistieviering zal worden gehouden op vrijdag 14 mei om
Dirk van Gorkum
11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus aan de
Dorpsweg te Reeuwijk - Dorp.
Klein- en achterkleinkinderen: Bas en Hetty, Nadine, Stan, Lars,
Max; Ferdinand en Barbara, Sven, Kiki; Liesbeth en Ewout; Daarna zullen wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op
Nienke en Greg, Krystian, Birgit; Carolien en Arjan, Nienke, de parochie-begraafplaats.
Emmi; Gerard Jan en Michaela; Melanie; Guido en Betu, Daniel;
Sebastiaan; Matthias Aansluitend bent u in de gelegenheid tot condoleren in “Friends”,
naast de kerk.
Correspondentieadres:
H. Roland Holstlaan 9
2811 CG Reeuwijk Onze dank gaat uit naar dokter Axt, het personeel en de
vrijwilligers van zorgcentrum De Reehaven voor de liefdevolle
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 11 mei plaatsgevonden verzorging van onze moeder en oma mevrouw Vermeent.
in crematorium IJsselhof te Gouda.
Kinderen en kleinkinderen

4
Warm onthaal Reeuwijkse Ondernemersvereniging
Op 3 mei jl. vertrokken, ondanks mededeling dat de jonge onder- geschiedenis van de familie moderne apparatuur die het wer-
het regenachtige en gure weer, nemers zullen samengaan met de Mathot en het ontstaan van Kwe- ken in de kassen een stuk veraan-
toch zo’n 60 leden van de Reeu­ Reeuwijkse Ondernemersvereni- kerij M. Mathot C.V. Een kwekerij genaamt. Na deze rondleiding
wijkse Ondernemersvereniging ging. Het bestuur is hier uiteraard die zich inmiddels heeft gespecia- werd de avond afgesloten met
richting de Tempel voor een zeer blij mee en streeft ernaar liseerd in het kweken van Pernet- een hapje en drankje en hadden
bedrijfsbezoek aan Kwekerij mooie bijeenkomsten te organi- tya’s alsook Clematissen. Hij is in de leden weer voldoende gele-
M. Mathot C.V. Hier werden de seren en gezamenlijke belangen de jaren ‘80 voor zichzelf begon- genheid om bij te praten en te
leden zeer warm onthaald door te behartigen. nen en beschikt thans over 12,5 netwerken. Secretaris Miriam
eigenaar Marcel Mathot en zijn Marcel Mathot vertelde vervol- hectare grond waar hij zich als Borsboom-Capelle spreekt van
echtgenote. Bestuurslid Peter de gens op een boeiende en zeer één van de weinige kwekers in een zeer geslaagde avond en
Wit opende de avond met de geanimeerde manier over de Nederland bezig houdt met het dankt namens het bestuur van de
kweken van Pernettya’s. De leden Reeuwijkse Ondernemersvereni-
kregen een rondleiding door de ging Marcel Mathot en zijn echt-
kassen, met aandacht voor genote voor de gastvrijheid.

Ad Verkleij
Helma van Dijk

Zinkeling 77
2771 NZ Boskoop
fax: 0172-231906
mobiel Ad: 06-11263031 Ook crematies Dag en nacht
mobiel Helma: 06-40286425 bereikbaar

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Reconstructie Raadhuisweg
start 17 mei
De gemeente Reeuwijk start op 17 het aanpassen van de openbare
mei met de reconstructie van een verlichting. Omdat in Gouda op
deel van de Raadhuisweg. De het moment nog aan (het verleng-
reconstructie beslaat het deel van de van) deze weg wordt gewerkt
deze weg ter hoogte van de huis- en vanwege de werkzaamheden “Als team zorgen wij, samen met u,
nummers 129 tot 151. Gedurende aan de A12, wordt de reconstruc- voor een waardige uitvaart.”
de werkzaamheden wordt een tie in drie delen uitgevoerd. Fase 1
omleiding ingesteld. Voor de bus- neemt zo’n vijf weken in beslag,
verbinding van ConneXXion geldt, tot medio juni 2010. Fase twee en 24 uur per dag bereikbaar op 0182 - 50 31 23
dat er tijdelijk slechts één bushalte drie starten na de bouwvakvakan- bij geen gehoor 06 - 22 97 16 92
beschikbaar is: bij de rotonde Oude tie, in augustus, en duren samen info@rdcuitvaartverzorging.nl
Tol. Doel van de reconstructie is ook vijf weken. Tijdens de laatste
het ophogen en opnieuw bestra- weken van de werkzaamheden zal
ten en asfalteren van de rijbaan, ook het deel van de Van Heuven UITVAARTVERZORGING BERTUS KOSTWINDER
het aanbrengen van een nieuw Goedhartstraat tussen Raadhuis- Madelief 21
2851 ZK Haastrecht
trottoir en fietspad, het plaatsen weg en Koningin Wilhelminastraat
van verkeerslichten en waar nodig worden gereconstrueerd. WWW.RDCUITVAARTVERZORGING.NL
5
Alzheimer Café Reeuwijk Steun de Zonnebloem-
Maandag 17 mei is er weer een zorg soms heel zwaar worden. activiteiten
Alzheimer Café in het Diensten- Ondersteuning en extra zorg zijn
centrum Ravenhorst in Reeuwijk- dan zeer welkom. Zij vertelt hoe Vanaf 17 mei gaan vrijwilligers bloem.nl. Evenals voorgaande
Brug, Treebord 19, aanvang deze steun en zorg kunnen wor- van de Zonnebloem langs de jaren rekent de Zonnebloem weer
19.00 uur. De toegang is gratis. den verkregen. Verder wordt er deur om loten te verkopen. Met op uw steun en een grote
Het onderwerp van deze avond uitgebreid voorlichting gegeven de opbrengst kan de Zonnebloem opbrengst.
is, ‘Hulp voor de mantelzorger’. en is er gelegenheid tot het stel- in haar jubileumjaar (60 jarig Overigens kan de afdeling Reeu­
Pia Rommers, coördinator van len van vragen. Ook kan men bestaan!) het werk ten behoeve wijk Waarder Driebruggen altijd
de Informele Zorg Midden-Hol- praten met deskundigen en met van langdurig zieken, lichamelijk nieuwe vrijwilligers gebruiken. Als
land van de Vierstroom, geeft lotgenoten over hun ervaringen gehandicapten en hulpbehoe- u het belangrijk vindt om zieke,
uitleg welke steun er zoal met deze ziekte. Van de kant van vende ouderen ondersteunen. gehandicapte en/of hulpbehoe-
beschikbaar is voor de mantel- Stichting Alzheimer Nederland Mede dankzij de opbrengst van vende ouderen een groot plezier
zorgers. Voor de partner van zijn er voorlichtingsboekjes en de loterij heeft de afdeling Reeuw- te doen door ze regelmatig een
iemand met dementie kan de brochures aanwezig. ijk Waarder Driebruggen al veel bezoekje te brengen, neem dan
ontspanningsmiddagen, uitstap- contact op met ons op. Uiteraard
jes en vakantieweken georgani- zijn mensen die mee willen hel-
seerd. De loten kosten € 2,- p/st. pen bij het organiseren van diver-
Voor al uw Tuinfeesten Er zijn aantrekkelijke prijzen te se incidentele activiteiten ook van
winnen, waaronder de hoofdprijs harte welkom. Voor informatie
• Verhuur van thuistaps van € 15.000,-. De trekking is op neem contact op met Ans Balle-
Met Heineken vaatjes vanaf 4 liter 15 november. De uitslag wordt ring, tel. 0182-394942. Voor
op diverse manieren bekend informatie over de loten en de
• Wij berekenen uw eindverbruik gemaakt. Wanneer u niet thuis verkoop: Marianne Overdam, tel.
bent kunt u ook loten kopen via 0182-395672 of Thérèse vd Berg,
Alle volle flessen kunnen bij ons retour! het internet op www.zonne- tel. 0182-392059.
• Verhuur van servies, statafels, tenten, enz.
Vraag in de winkel naar alle mogelijkheden
• Bezorgen en afhalen van al uw dranken,
glazen, statafels, enz.
Wij bezorgen wanneer het u uitkomt en wanneer gewenst

Openingstijden
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag en woensdag
Donderdag
13.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
• Bestaand en nieuwbouw
Vrijdag 10.00-20.00 uur • Alle soorten sierpleister
Zaterdag 10.00-18.00 uur
• Gipsornamenten
• Gipslijsten • Spuitwerk
• Stucwerk
• Stucco (marmereffect)
Th. van Leeuwensingel 24
2811 BN Reeuwijk • Tel. 06 - 53 255 319
6
Oud papier
Vrijdagavond
komen wij weer uw oud papier en karton
ophalen in

Reeuwijk-Dorp
Wilt u het vóór 19.00 uur,
netjes verpakt of opgebonden, aan de weg zetten?

Informatie: 06-41877397

Bij voorbaat hartelijk dank!

Guzmania: bijzondere plant van maand
Voor de meimaand is de Guzma- die het overal fantastisch doet! paars, oranje of roze, maar soms de lucht op te nemen. Zet de
nia verkozen tot de ultieme Guzmania komt uit de grote, tro- ook geelachtig en uiteraard in Guzmania op een wat warme
woonplant. Het is een opvallende pische familie Bromelia die wel vele soorten rood. Guzmania plaats, zonder direct zonlicht en
verschijning en geeft energie met 2800 verschillende portretten van bloeit met één, of enkele bloe- niet té droog; de keuken en bad-
een geheel eigen touch. Open, planten telt. Ze bieden verleiding men die wel drie maanden lang kamer zijn ideaal. Hij doet het
opvallend en positief; een plant met uitgesproken bloemen in wit, achter elkaar kunnen stralen. prima als je hem verwaarloost,
Deze plant vraagt er ook om even maar giet tijdens de bloei wel
aangeraakt te worden: is het wel steeds wat water in de rozet als
echt wat je ziet? Het antwoord is natuurlijke watervanger. Let op
‘Ja’, uit de bladrozet ontstaat één ding: ze houdt niet van poot-
namelijk een bijna wildvreemde, jebaden dus voorkom een voet-
uitgesproken bloem. De bladeren bad. De Guzmania vind je bij
zijn al even bijzonder en hebben bloemist en tuincentrum.
speciale cellen om waterdamp uit

Geraniums Staand en hangend
9 stuks voor 10.- OP = OP

Bougainvillea op stam
van 35.- voor 29.50
Grote sortering kuip- en orangerieplanten

Oudeweg 1a • Reeuwijk • Tel. (0182) 39 11 55
7
Spaar bij C1000 voor
badtextiel van Clarysse!
Spaar voor prachtig badtextiel
• Vijf weken lang, van maandag 26 april t/m zaterdag 29 mei,
kunt u bij uw C1000 voor handdoeken en
badhanddoeken van het merk Clarysse sparen.
• Gedurende deze periode ontvangt u bij iedere € 5,- aan
boodschappen (excl. statiegeld en tabak) een spaarzegel.
• De spaarzegels plakt u op de spaarkaart.
• Als u 15 zegels spaart krijgt u met een bijbetaling van € 1,50
een handdoek (50 x 100 cm).
Als u 45 zegels spaart ontvangt u een badhanddoek
(70 x 140 cm) voor slechts € 3,50.
U kunt uw gespaarde artikelen direct meenemen.
• U kunt de spaarartikelen ook aanschaffen tegen
normale verkoopadviesprijzen.
• U kunt uw volle spaarkaart inleveren t/m 4 juni
U kunt uw gespaarde artikelen direct meenemen.

C1000 Reeuwijk-Brug
Miereakker 14, 2811 BB REEUWIJK, Telefoon: 0182-394073

Schilderijen bewonderen in bibliotheek
Vanaf 8 mei t/m 29 mei is in de met acryl op linnen. Belangstel-
Bibliotheek De Groene Venen ves- lenden worden uitgenodigd om
tiging Reeuwijk de expositie Aqiqi het werk van deze schilders te
en Anda Runia te zien. Deze kleur- komen bekijken. Informatie over
rijke expositie wordt dit jaar Aqiqi en Anda Runia is op de vol-
gecombineerd met Kunst aan de gende websites beschikbaar:
Plas. Aqiqi’s schilderijen zijn kunstaandeplas.nl, aqiqiart.nl en
gemengde technieken op linnen andarunia-art.nl.
en Anda Runia maakt schilderijen

Jazzcafé in Evertshuis
Elke tweede vrijdag van de maand is zeer succesvol ontvangen door
organiseert het Evertshuis een de pers. Het spontane karakter
jazzcafé in de foyer van het van deze avonden leidt vaak tot
Evertshuis. Gratis toegankelijk bijzondere muzikale ervaringen.
voor iedereen die van muziek Elke maand is er een muzikale
houdt. Maak je zelf muziek of gast die het jazzcafé opluistert.
luister je graag naar mooie Dit keer Jazz at the southside.
muziek, kom dan op vrijdag 14 Speel mee met een professionele
mei om 21.00 uur naar het Everts- ritmesectie. Alles wat je nodig
huis. De gerenommeerde en suc- hebt om mee te doen, is een
cesvolle jazztrompettist, zanger instrument en de partijen van je
en componist Eef van Breen favoriete muziekstuk. Wil men lie-
neemt je mee op een muzikaal ver luisteren, dat kan natuurlijk
avontuur. Zijn CD Playing Games ook.
8
Indrukwekkende 4 mei herdenking
Het was een imposant grote
groep mensen die zich dinsdag-
avond 4 mei had verzameld bij
de Ned. Herv. Kerk in Waarder.
Voorafgegaan door een afvaardi-
ging van OBK en burgemeester
Jan Elzinga en zijn echtgenote,
zette de stoet zich om 19.40 uur
onder klokgelui in beweging voor
de stille tocht via de Molendijk
naar het monument voor Hendrik
Verhoog op de begraafplaats in
Waarder. Het aantal deelnemers
aan deze jaarlijkse herdenking
neemt met de jaren niet af maar
juist toe. Het mag gezegd wor-
den dat ook het aantal jeugdige De schier eindeloze stoet, met jong en oud, geeft aan dat de 4 mei herdenking in Waarder serieus wordt
deelnemers groeiende is. Het feit beleefd.
dat ook op de scholen in Waarder
en Driebruggen aan datgene
waar deze herdenking voor staat wordt dagelijks in kranten en via
de nodige aandacht wordt gege- televisiebeelden duidelijk
ven, zal hier zeker op van invloed gemaakt. Dat zijn geen opbeu-
zijn. rende verslagen en beelden en
ook de intolerante en haatdra-
Even voor 20.00 uur waren er de gende taal van sommige politici
2 minuten stilte, voorafgegaan draagt niet bij aan verbeterende
door ‘The Last Post’, geblazen omstandigheden. Door goed
door Nelleke Dijkman, die het dit naar het verleden te kijken en
jaar precies voor de 10e keer liet alles in een juist perspectief te
klinken. Aansluitend werden zien, zijn er lessen te leren die de
onder begeleiding van de OBK- juiste weg voor een betere toe-
afvaardiging de verzen 1 en 6 van komst zullen wijzen.” Na de
ons volkslied gezongen. Hierna woorden van de burgemeester
was het woord aan burgemeester volgden de verschillende krans-
Jan Elzinga. Hij memoreerde dat leggingen door achteenvolgens Nelleke Dijkman van OBK speelt 'The Last Post' tijdens de 4 mei herden-
king.
deze herdenking in Waarder zo de familie Verhoog, burgemees-
intens en stijlvol wordt gedaan. ter Elzinga namens B&W van
“Want het gaat ergens over. Reeuwijk, de PWA- en Ned. Herv.-
Namelijk over de vrijheid die we scholen en de Oranjeverenigin-
in ons land al 65 jaar mogen gen van Waarder en Driebrug-
genieten, maar ook over de gen. Een leerling van ‘De
inspanningen en offers die ande- Wegwijzer’ las een gedicht voor.
ren daarvoor hebben volbracht. Bij het defilé legden schoolkinde-
Vrijheid is een groot goed waar ren witte rozen aan de voet van www.thomvanzijp.nl
zuinig en zorgvuldig mee moet het monument, gevolgd door
worden omgegaan. Wat het is bloemen van de overige aanwezi-

Frank Vermeulen
om geen vrijheid te hebben, gen.

AANNEMINGSBEDRIJF-BADKAMERS-KEUKENS
• complete badkamerinstallatie
• montage keukens
• leidingwerk
• elektra
• tegelen van wanden en vloeren
• stucwerk
• timmerwerkzaamheden

Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs voor een offerte.

Nieuweweg 16, 2811 PP Reeuwijk.
Tel. 06-51471230
Een grote groep schoolkinderen uit Driebruggen bracht ook bloemen naar
het monument. E-mailadres: frank.vermeulen@hotmail.com

9
GEMEENTEHUIS, REEUWIJK-BRUG Het gemeentehuis is geopend van Klachten, meldingen en storingen
Bezoekadres Raadhuisweg 3 maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur. Meldpunt Woonomgeving (0182) 390 227
Post Postbus 3, 2810 AA Reeuwijk Milieuklachten (0182) 545 747
Website www.reeuwijk.nl Burgerzaken heeft extra avondopenstelling Rioolpompjes (0182) 393 048
E-mail gemeente@reeuwijk.nl op dinsdag 17.00 - 20.00 uur. Openbare verlichting (088) 89 59 100
Fax algemeen (0182) 390 199 Belastingen alleen op vr 9.00 - 12.00 uur (in
Bodegraven ma t/m do). 17 t/m 25 mei 2010
Wmo-loket (Zorg) heeft inloopspreekuur Huisvuil week 20: Groen
Receptie gemeentehuis (0182) 390 100
op ma 9.00 - 12.00 uur en di 13.30 - 16.00 uur.
Burgerzaken ... 175 U kunt huishoudelijk grofvuil aanbieden op
Huisbezoek op afspraak.
Bouwzaken (10.00 - 12.00 uur) ... 192 de Cylcus afvalbrengstations in Bodegraven
Werk en Inkomen alleen op afspraak.
Werk en Inkomen (9.00 - 12.00 uur) ... 166 en Gouda. Kijk voor meer informatie op
Bouwzaken alleen op afspraak.
Communicatie ... 153 www.cyclusnv.nl of op de gemeentelijke
Wmo (ma t/m do, 9.00 - 12.00 uur) ... 295 Burgemeester en wethouders website.
Belastingen (9.00 - 12.00 uur) (0172) 522 141 Voor een gesprek met een of meer college-
Wijkagent (0900) 8844 leden kunt u een afspraak maken via het Collectes van 17 t/m 25 mei 2010
bestuurssecretariaat, (0182) 390 235. Astma Fonds.

Gemeentepagina’s van Reeuwijk - 12 mei 2010 www.reeuwijk.nl

Huisvuilinzameling De vragen die in het debat aan bod komen zijn:
- Wat heeft Europa tot nu toe voor de streek betekend?
Hemelvaartsdag - Wat blijft een lastige kwestie, in de relatie tussen deze streek en Europa?
- Welke thema’s moeten hoognodig op de agenda komen?
In verband met Hemelvaartsdag wordt uw afval een
dag eerder opgehaald dan u gewend bent, namelijk Wanneer: 20 mei 2010
op woensdag 12 mei. Tijd: 19.30-21.30
Locatie: Gasterie de Vliethoeve, Zuidzijde 101-102, Bodegraven
Uitnodiging vergadering
winkelcluster Driebruggen Informatie voor gastouders
De overheid vindt het belangrijk dat gastou-
Wij nodigen u van harte uit voor een speciale vergadering van de commis-
deropvang kan blijven bestaan. Het ministe-
sie Openbare Ruimte op 17 mei over de locatie winkelcluster Driebrug-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
gen. De vergadering vindt plaats in de kantine van voetbalvereniging WDS,
neemt daarom nu maatregelen om de kwali-
Pauw Boerefijnpad 2 in Driebruggen en start om 20.00 uur. Voor nadere
teit en betaalbaarheid van gastouderopvang
inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw de Waard, te bereiken
te garanderen en misbruik tegen te gaan.
op (0172) 522 468, e-mailadres: mdewaard@reeuwijk.nl. U bent van harte
De regels rond gastouderopvang zijn sinds
welkom.
1 januari 2010 veranderd. Er gelden nieuwe
kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheid, veiligheid en hygiëne. Zo
WK-Voetbal / moeten gastouders een diploma of een ervaringscertificaat hebben (cer-
tificaat goed gastouderschap). Gastouders die niet op tijd voldoen aan de
vergunningenbeleid nieuwe eisen moeten hun kinderopvangtoeslag over 2010 terugbetalen.
Het Nederlands Elftal neemt vanaf 11 juni 2010 deel aan
de wereldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika. De belangrijkste veranderingen voor gastouders
Wij kunnen ons voorstellen dat bijvoorbeeld horecaondernemers, sportver- • Gastouders en gastouderbureaus moeten aan hogere kwaliteitseisen vol-
enigingen en dergelijke, speciale activiteiten organiseren tijdens de wed- doen.
strijden van ons elftal. Wij vragen u om tijdig, dat wil zeggen 4 tot 6 weken • Alle gastouders moeten vóór 1 januari 2011 geregistreerd zijn in het Lan-
voordat een activiteit plaatsvindt daarvoor vergunning aan te vragen. Het is delijk Register Kinderopvang.
mogelijk om verschillende activiteiten tegelijk aan te vragen. • Als een gastouder op 1 januari 2011 niet in het register staat, heeft de
U kunt dat doen door het downloaden van het aanvraagformulier van onze vraagouder geen recht op toeslag over 2010.
gemeentelijke website: www.reeuwijk.nl. • Een gastouder mag nog slechts op één locatie kinderen opvangen.
• De GGD houdt voortaan rechtstreeks toezicht op de opvang zelf, in het
Wij wijzen erop dat wanneer u een aanvraag niet tijdig indient, de mogelijk- huis waar de kinderen opgevangen worden.
heid bestaat dat de vergunning wordt geweigerd. Een reden voor weige- • De betaling van ouders aan de gastouders verloopt voortaan via het gast-
ring kan bijvoorbeeld zijn dat de hulpdiensten de veiligheidsrisico’s te groot ouderbureau.
vinden. Ook kunnen hulpdiensten onvoldoende capaciteit beschikbaar heb- • Gastouders moeten zich vóór 1 september 2010 aanmelden bij de
ben in verband met toegezegde inzet voor andere al vergunde activiteiten. gemeente. Dit gebeurt via het gastouderbureau. Daarna volgt een con-
trole door de GGD en bij een positieve beoordeling wordt de gastouder

Uitnodiging: politiek debat over ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

het Groene Hart van Europa Op de website www.implementatiekinderopvang2010.nl leest u wat er
precies verandert en wat u kunt doen om u op deze verandering voor te
Provinciale Staten nodigt u uit voor een politiek debat over het Groene Hart bereiden. Op onze website kunt u de benodigde aanvraagformulieren en
van Europa. De politici willen van u horen hoe u denkt over de toekomst voorwaarden downloaden.
van de landbouw in het Groene Hart.
10
Tevens zijn wij voornemens om Eventuele zienswijzen zijn open-
Hoorzittingen Bouwen en slopen
een hogere grenswaarde vast te baar en worden op verzoek ter
Bezwaarschriften stellen vanwege de geluidhinder Voor u een (ver)bouw- of sloop- kennisname aan de aanvrager toe-
Agenda voor de op dinsdag 18 mei van de Raadhuisweg op twee te plan maakt gezonden.
2010 om 20.00 uur in de raadzaal realiseren woningen gelegen tus- Bel voor informatie en/of het
van het gemeentehuis te houden sen Raadhuisweg 129 en 131. maken van een afspraak met onze Verleende bouwvergunningen
hoorzitting van de adviescommis- Ingevolge artikel 110c Wet geluid- medewerkers Bouwzaken. Verzonden op 29 april 2010 voor:
sie voor bezwaarschriften hinder ligt het ontwerp besluit • Beemdweide, Reeuwijk-Brug:
hogere grenswaarde met het Welstandscommissie realiseren brug;
20:00 uur akoestische rapport tevens met De Welstandsgedelegeerde en • Meentweide, Reeuwijk-Brug:
Bezwaarschrift tegen het afwijzen ingang van 17 mei 2010 gedurende onze medewerkers Bouwzaken realiseren brug;
van een aanvraag om een gehandi- 6 weken voor een ieder ter inzage. bespreken ontvangen bouwaan- • Moerweide, Reeuwijk-Brug:
captenparkeerkaart. vragen woensdag 19 mei van realiseren fiets- en voetgangers-
Het ontwerpbestemmingsplan ligt 11.30 tot uiterlijk 13.00 uur in het brug;
20:20 uur voor een ieder op de volgende wij- gemeentehuis. U kunt hierbij aan- • Not. d’Aumerielaan 39, Reeuwijk-
Bezwaarschrift tegen het opleg- zen ter inzage: wezig zijn. Aanmelden via (0182) Brug: uitbreiden twee aanlegstei-
gen van een last onder dwangsom • digitaal via de landelijke website: 390 193. gers;
strekkende tot het verwijderen en www.ruimtelijkeplannen.nl; • Twaalfmorgen 3-1a, Sluipwijk:
verwijderd houden van een plas- • digitaal als pdf bestand op de Nieuwe bouwplannen verplaatsen en vernieuwen stei-
huis en een afdak met vlonder op gemeentelijke website: Inzage en bezwaar nog niet moge- ger;
het perceel Twaalfmorgen 39F te www.reeuwijk.nl onder de lijk. Ontvangen aanvragen bouw- • Twaalfmorgen 5-3, Sluipwijk:
Reeuwijk. rubriek `ruimtelijke ontwikkeling vergunning. vernieuwen zomerwoning;
en beheer’; • Kievitsbloem 12, Reeuwijk-Brug: • Platteweg 20, Sluipwijk: tijdelijke
20:40 uur • op papier (inclusief de onderlig- vernieuwen zij- en voorgevel- woninguitbreiding (met een maxi-
Bezwaarschrift tegen het opleg- gende stukken zoals onderzoeks- kozijn; mum van vijf jaar);
gen van een last onder dwangsom rapporten) tijdens openingsuren • uitbreidingsplan Oude Tol,
strekkende tot het beëindigen en in het gemeentehuis Reeuwijk-Brug: en verzonden op 3 mei 2010 voor:
beëindigd houden van het strijdige • digitaal bij de afdeling ontwikke- plaatsen betonnen brug; • Laageind 1, Driebruggen:
gebruik van en het verwijderen ling gevestigd aan de Van Heu- • Beemdweide 38, Reeuwijk-Brug: verbouwen dorpshuis Custwijc
en verwijderd houden van illegale ven Goedhartstraat 6. Om u zo woninguitbreiding. en nieuwbouw sportzaal;
bouwwerken op het perceel Tuur- goed mogelijk van dienst te zijn
luur 5 te Waarder. verzoeken wij u vooraf te bellen, Ontheffingsprocedure en verzonden op 4 mei 2010 voor:
0172-522467. Wij zijn van plan ontheffing van het • Alys Ambacht 7, Reeuwijk-Brug:
21:00 uur bestemmingsplan te verlenen voor: vergroten dakkapel voor- en ach-
Bezwaarschrift tegen het weige- De bronbestanden van het bestem- • Kerkweg 6, Driebruggen: terzijde, plaatsen dakopbouw en
ren van bouwvergunning voor het mingsplan zijn beschikbaar gesteld vernieuwen berging (art. 3.23 aanbrengen balkonhek.
oprichten van een recreatiewoning op: http://reeuwijk.gemeentedocu- Wro);
nabij het perceel ’s-Gravenbroekse- menten.nl • plas Broekvelden/Vettenbroek, Verleende monumenten-
weg 168 te Reeuwijk. Reeuwijk-Brug: aanleg duikstei- vergunning
Het ontwerpbesluit hogere grens- ger (art. 3.23 Wro); Verzonden op 22 april 2010 voor:
waarde is niet in te zien via • Raadhuisweg 25, Reeuwijk-Brug: ’s-Gravenbroekseweg 120, Sluip-
Bestemmingsplannen www.ruimtelijkeplannen.nl, maar wijk: vernieuwen aangebouwde
plaatsen dakopbouw en verhogen
Ontwerpbestemmingsplan wel via de gemeentelijke website dak garage (art. 3.23 Wro); berging.
Groene Zoom Zuid en Ontwerp- en in het gemeentehuis. • Spree 5, Reeuwijk-Brug:
besluit hogere grenswaarde plaatsen dakkapel (art. 3.23 Wro); Bezwaar
wegverkeerslawaai Groene Gedurende de inzagetermijn kan • Kerkweg 17, Reeuwijk-Dorp: Belanghebbenden kunnen bin-
Zoom Zuid een ieder schriftelijk (wat onze plaatsen tijdelijke woning (art. 3.6 nen zes weken na de genoemde
Burgemeester en wethouders van voorkeur heeft) en mondeling Wro). verzenddatum een gemotiveerd
Reeuwijk maken ingevolge artikel zienswijzen kenbaar maken. Uw Het ontwerpbesluit voor ontheffing bezwaar¬schrift bij ons indienen,
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening schriftelijke zienswijze over het ligt samen met alle stukken in het ter attentie van de afdeling Juridi-
(Wro) bekend dat gedurende zes ontwerpbestemmingsplan kunt kader van de te volgen onthef- sche control, postbus 3, 2810 AA
weken, met ingang van maandag u sturen naar de gemeenteraad, fingsprocedure ter visie. Iedereen REEUWIJK. In uw bezwaarschrift
17 mei 2010 t/m 28 juni 2010, Postbus 3, 2810 AA Reeuwijk. Uw krijgt de gelegenheid hierop te moet u in ieder geval uw naam,
voor iedereen ter inzage ligt het schriftelijke zienswijze tegen het reageren zoals dit is geregeld in de adres en telefoonnummer, de
ontwerpbestemmingsplan Groene ontwerpbesluit hogere grenswaar- uniforme openbare voorbereidings- datum, een omschrijving van de
Zoom Zuid. de kunt u sturen naar het college procedure volgens de Algemene betreffende vergunning/melding en
van burgemeester en wethouders, wet bestuursrecht. De stukken de reden van bezwaar vermelden.
Dit bestemmingsplan maakt de Postbus 3, 2810 AA Reeuwijk. Voor zijn gedurende zes weken, van 13 Het indienen van een bezwaar-
bouw mogelijk van 19 woningen op het indienen van uw mondelinge mei 2010 t/m 23 juni 2010, voor schrift schort in de regel de
het voormalige korfbalveld langs de zienswijze kunt u een afspraak iedereen in te zien in het gemeen- werking van de door u bestreden
Raadhuisweg. Tevens wordt met maken met mevrouw Groene- tehuis. Gedurende deze termijnen vergunning/ melding niet op. Met
dit bestemmingsplan een juiste veld, telefoonnummer (0172) is het mogelijk een zienswijze in andere woorden: de vergunning/
situering van de bouwvlakken van 522458/522467. te dienen met betrekking tot het melding waartegen u bezwaar
een gedeelte van de bestaande voorgenomen besluit. Schrifte- hebt, kan dus uitgevoerd worden.
woningen langs de Raadhuisweg De gemeenteraad neemt een lijke zienswijzen kunnen worden Om u een mogelijkheid te bieden
geregeld. besluit over de vaststelling van het gezonden aan burgemeester en hiertegen actie te ondernemen,
Het plangebied wordt begrensd bestemmingsplan waarbij de raad wethouders van Reeuwijk, postbus kunt u, nadat u een bezwaarschrift
door de Raadhuisweg (oostzijde), de eventueel ingediende ziens- 3, 2810 AA REEUWIJK. Voor het heeft ingediend, om een voor-
de sportvelden Groene Zoom wijzen betrekt. Burgemeester en indienen van mondelinge zienswij- lopige voorziening verzoeken bij
(noord- en west zijde) en Groene wethouders nemen een besluit zen is het maken van een afspraak de voorzieningenrechter van de
Zoom (zuidzijde). over het vaststellen van de hogere noodzakelijk via telefoonnummer
grenswaarden. (0182) 390 193. Lees verder op de volgende pagina

11
Vervolg van pagina 11 ter hoogte van huisnummer 14 een korte uitleg. De manier waarop
Collegebesluiten
• Rembrandtstraat in Reeuwijk- de gemeente uitvoering geeft aan
Brug ter hoogte van huisnummer Bekendmaking vaststelling haar verantwoordelijkheid voor
Rechtbank ’s-Gravenhage, postbus 38 ambtsinstructie leerplicht een zo goed mogelijke school-
20302, 2500 EH DEN HAAG. Voor Burgemeester en wethouders van loopbaan voor alle jongeren in haar
de behandeling van uw verzoek Alle bebording conform bijlage 1 Reeuwijk maken het volgende werkgebied wordt vastgelegd in de
om voorlopige voorziening dient u van het Reglement verkeersregels bekend. Het college van burge- ambtsinstructie voor de leerplicht-
een bepaald bedrag (griffierecht) te en verkeerstekens 1990. Dit besluit meester en wethouders heeft ambtenaar. Het gaat hierbij om de
betalen aan de rechtbank. zal in werking treden met ingang in zijn vergadering d.d. 4 mei uitvoering van de Leerplichtwet
van de dag, nadat een termijn van 2010 de ambtsinstructie voor de en de wettelijke regeling van de
Vergunning zes weken na bekendmaking van leerplichtambtenaar vastgesteld. RMC-functie. De vorige ambts-
het besluit is verstreken, dat is op Bovengenoemd besluit treedt in instructie dateert van 10 augustus
Verkeersbesluit gehandicapten- 28 juni 2010, en overigens voor de werking 1 dag na publicatie van de 2005. Deze ambtsinstructie is nu
parkeerplaatsen duur van de hierboven beschreven regeling. Deze regeling ligt voor aangepast aan de actuele ontwik-
Burgemeester en wethouders van aanleiding. een ieder gedurende zes weken kelingen. Per 1 augustus 2007 is de
de gemeente Reeuwijk hebben na datum van deze publicatie ter leerplichtwet op een aantal onder-
besloten om algemene parkeer- Bezwaar inzage in het gemeentehuis. Voor delen aangepast. Deze wijzigingen
plaatsen te wijzigen in gehandicap- Dit verkeersbesluit ligt vanaf don- nadere informatie of vragen kunt moeten bijdragen om het voortijdig
tenparkeerplaatsen op kenteken. derdag 13 mei ter inzage in het u zich tijdens kantooruren wenden schoolverlaten tegen te gaan. Zo
gemeentehuis. U kunt tegen dit tot de heer M. van der Zwam (tel. is de kwalificatieplicht ingevoerd
Dit geldt voor de volgende adres- besluit bij ons een bezwaarschrift 0172-522657). om meer jongeren een startkwa-
sen: indienen. De termijn daarvoor is 6 lificatie te laten behalen en zijn de
• Kennedysingel in Reeuwijk-Brug weken na publicatie van dit besluit, Om u enig inzicht te verschaffen in opsporing-bevoegdheden van de
ter hoogte van huisnummer 20 dus t/m 28 juni 2010. de door het college van Reeuwijk leerplichtambtenaren verruimd.
• De Lange Krag in Reeuwijk-Brug genomen besluiten volgt hieronder

Chauffeurs Reeuwijk toeren met mensen met handicap
Zaterdag 8 mei verzamelden Het konvooi wordt begeleid door zoeken. En het aantal chauffeurs en ’t mooiste voor hen is om con-
maar liefst 22 vrachtwagens op zes motoragenten die kruispun- is de afgelopen jaren alleen maar stant op de claxon te drukken en
het parkeerterrein van de firma ten afzetten. De deelnemers zien gegroeid. Het is bijzonder mooi te zwaaien naar de mensen aan
Edelman aan de Schinkeldijk in zo de motoragenten steeds voor- hoe enthousiast de bewoners zijn. de kant van de weg. Prachtig.
Reeuwijk. De 22 chauffeurs, een bij scheuren. Samen met zijn Bert vertelt hoe de bewoners con- Alle trucks zien er gelikt uit. Zo
vriendenclub van voornamelijk broer Fred organiseert Bert Snel tact houden via de ‘bakkies’ met hebben we een positieve uitstra-
Reeuwijkse mannen (en één dit vrolijke uitje al weer een aan- de andere bijrijders. “Eerst reed ’s ling voor ons bedrijf. We krijgen
vrouw) rijdt al jaren enthousiast tal jaren. Bert: “We krijgen de uit- morgens een jongen van 20 jaar de trucks tenslotte speciaal voor
mee met dit speciale ritje met bij- nodiging van De Bruggen om mee, samen met zijn moeder. Hij dit evenement mee.” Het herin-
rijders van De Bruggen in Zwam- weer mee te rijden en dan gaan op de bijrijderstoel en zijn moe- neringsvaantje dat de chauffeurs
merdam. Daar wonen mensen we op zoek naar chauffeurs. der op het bed erachter. dit jaar kregen, heeft Bert meege-
met een verstandelijke beperking. Degene die al eens meegereden En ’s middags had ik een stelletje geven aan zijn bijrijder, die er
Om de twee jaar worden ze hebben, zijn meteen verkocht, wat ruimhartig over hun liefdesle- reuze blij mee was!
opgehaald voor een rit in een dus echt hard hoeven we niet te ven vertelde. We rijden stapvoets
konvooi van maar liefst 40 trucks.
In totaal rijden er zo’n 120 trucks
mee. Elke chauffeur rijdt twee rit-
ten telkens met een andere bijrij-
der. Sommige van de bewoners
gaan onder begeleiding mee,
andere nemen een enthousiaste
ouder mee, maar de meeste gaan
alleen en dan is de bijrijderstoel
45 kilometer lang voor hen
alleen.

Te koop
Sloepje Antaris 400
Yamaha 8 pk 4-takt elektrisch gestart

Buiskap - Zit en rugkussens
Kabelaring - Trailer
Vaarvergunning 2010
Eventueel ligplaats beschikbaar. W.N.J. de Bruin De oplossing voor al uw elektrische problemen!
Vraagprijs e 5900,00
Julianalaan 32 - Reeuwijk Elektrische huishoudelijke artikelen
Voor info: tel. 0620-503049 Telefoon (0182) 39 59 75 Radio - Televisie - Video
12
Volop jonge ganzen tijdens Rondje Surfplas
Het voorjaar nodigt steevast veel soorten beginnen al aardig
uit om weer eens een ‘Rondje blad te krijgen. De hazelaar en els
Surfplas’ te maken en de zijn al over hun bloeiperiode heen
stand van zaken van de en ook de wilgenkatjes beginnen
prachtige flora en fauna op al over hun hoogtepunt heen te
te nemen. We zijn niet alleen: raken. De parkeerplaats bij het
velen maken een wandeling. paviljoen is aardig bezet, veel
Terecht, de natuur heeft veel mensen willen profiteren van het
te bieden voor wie er oog zonnetje en enkelen hebben zelfs
voor heeft. En de natuur ver- het strandje al opgezocht al moet
andert nu razendsnel, zeker de jas nog aanblijven. Langs de
na zo’n warme en vervolgens greppel is het klein hoefblad,
natte periode, dus u ziet al typisch een plantje van gestoorde
weer hele andere dingen dan bodems en samen met het speen-
wij eind april hebben kun- kruid één van de vroegste bloei-
nen optekenen. ers, al weer voor een groot deel
Krakeend. uitgebloeid en her en der zijn de
Het startpunt ligt zoals gebruike- zaadpluizen al zichtbaar. Eksters
lijk op het fietspad bij de Oud- moet je snel zijn met het maken 70 cm over het pad, het is niet scharrelen rond op zoek naar wat
heidkamer. We zitten vandaag van een foto, want het paartje druk dus hij of zij komt veilig aan eetbaars en slepen wat nieuwe
niet zo vroeg op de fiets, want gaat direct op de vleugels om de overkant, maar het doet toch takken naar hun grote bolvormi-
door het aanlokkelijke weer heb- overigens 20 meter verderop al even denken aan een voorval van ge nesten die hoog in de bomen
ben we in de vroege ochtenduren weer neer te strijken. Fazanten een paar jaar terug toen er één zijn gebouwd. De hondenliefheb-
eerst een wandeling gemaakt scharrelen door het bosje langs vlak voor ons het leven liet onder bers zijn overal in het gebied aan-
door dat leuke natuur- en recrea- de camping waar oude stammen een fietsband. Sommige bomen
tiegebiedje ’t Weegje in Waddinx- bedekt met een flinke laag mos zoals de es zijn nog vrij kaal maar Lees verder op de volgende pagina
veen, net als het Reeu­wijkse Hout liggen te vergaan en voeding bie-
in beheer bij het Natuur- en den aan een veelheid van kleine
Recreatieschap Reeuwijkse Plas- organismen. Een winterkoning
sen e.o. Hoewel het een fijne komt even onverwacht dichtbij
wandeling was, zagen we niet
waarvoor we kwamen, de mooie
blauwborst, een soort die ook in
Reeuwijk een tijdje gebroed heeft
aan de Lecksdijk, maar inmiddels
zich al een aantal jaren niet meer
laat zien.

We zitten nauwelijks op de fiets
of we zien in de sloot een paartje
krakeenden rondzwemmen. Deze
niet zo kleurrijke eend komt de
laatste jaren in steeds grotere
getale voor in het veenweide­ en begint luid te zingen met een
gebied en is ook in het Reeuwijk- volume dat je van één van onze
se met tientallen paren aanwezig. kleinste vogeltjes niet zou ver-
Hoewel ze aan het begin van de wachten. Plotseling kruip een
broedtijd niet echt schuw zijn ringslang met een lengte van ca. Wilgenkatjes..

Sanitair, tegels, verwarming
en loodgietersvakwerk.
Laat u verleiden door de
Welkom in de showroom nieuwe collectie tuinmeubelen
di t|m vrij 10-17, za 10-14 uur.
ROYAL BOTANIA MANUTTI TUUCI
VERSUS by TRIBU GLOSTER
Edisonstraat 12
2811 em Reeuwijk
EGO PARIS DESIGN2CHILL
t 0182 394527
info@hogendoorn.com Oosthaven 6 2801 PB GOUDA
www.hogendoorn.com 0182 58 19 58 www.hetverguldecruijs.nl
13
Vervolg van pagina 13

wezig en ook de huisdieren lijken
het voorjaar in de bol te hebben
en zijn nauwelijks in bedwang te
houden.

Kaalslag

Eerst eens even kijken bij het
observatiescherm bij de kleine
plasjes of er wat te zien is. Op het
paadje er naar toe bloeien de
sleedoorns uitbundig. Er zijn
nieuwe schelpen aangebracht,
niet zo handig want ze breken
onder je schoenen zodat even­
tuele vogels allang gewaarschuwd
zijn dat ze bezoek krijgen. Bij het Grauwe gans met jong.
scherm is het een troep. Drink-
flessen en bierblikjes wijzen erop nog wat kaaltjes bij, maar dat zal breid ganzenpalet in de weilan- tot de stal van zwanenhouder
dat de jeugd het als ‘indrinkplek’ na een jaar wel veranderd zijn en den. Grauwe ganzen zijn vroege Piet Oostveen behoren. In de
heeft ontdekt. Het scherm raakt de lekker lage berm vormt een broeders en tijdens onze tocht ruigtzone langs de plas hebben
steeds meer ingegroeid en het mooie zitplaats voor de water­ zien we dan ook al flink wat kop- de rietzangers hun plekje al weer
eilandje ervoor is jammer genoeg vogels en enkele krakeenden en pels met jongen. Op de plas ligt ingenomen en ook een enkele
niet gemaaid, waardoor het als kuifeenden en wat ganzen maken nog maar een handvol smienten, rietgors laat zijn wat iele liedje
zitveldje voor de vogels wat min- daar al dankbaar gebruik van. Tot de laatste van de duizenden die horen, de kleine karekiet is ook
der bruikbaar is. De dotters bloei- onze verbazing zien we dat één er in de winter bivakkeerden. Zij weer terug en nabij de Lecksdijk
en prachtig maar staan meer dan van de schraallandjes, waar straks die er nog zijn, zullen binnenkort laat ook de sprinkhaanrietzanger
andere jaren met de voeten in de rietorchis en ratelaar in bloei ook wel naar het hoge noorden zijn monotone riedeltje horen.
het water en bij nadere beschou- moeten komen, lelijk kapot gere- vertrekken, evenals het paartje
wing blijkt de waterstand behoor- den is door een veel te zware brilduikers dat nog aanwezig is. Grutto
lijk hoger gehouden te worden kraan die een klein slootje heeft
dan in het boerenland; iets wat uitgediept. Zonde. De weilanden tussen de rijksweg
voor weidevogels zeer aantrekke- en het fietspad zijn jaren een bui-
lijk te noemen is. Op de plas zit- Volop ganzenjongen tengewoon goed weidevogel­
ten niet veel vogels. Er vliegen gebied geweest. Het belang lijkt
wat aalscholvers over op weg De groei van het aantal grauwe echter ieder jaar minder te wor-
naar het tiental nesten die in het ganzen in Zuid-Holland is nog den. De intensivering door o.a.
bosje langs de plas zitten. De niet tot staan gebracht ondanks maïsteelt lijkt de stand geen goed
grauwe ganzen zitten vooral op een fors afschot dat vooral te doen en zeker nu ook het
de oever aan de overkant en daar bedoeld is om de landbouwscha- waterpeil nog verlaagd is wordt
heeft zich dan ook de meest de te beperken. Het aantal broed- De krooneenden zijn al weer een het er voor de vogels niet gemak-
opvallende verandering in het paren in Zuid-Holland wordt poosje terug en in het zonnetje kelijker op. Toch is het vanaf het
landschap voltrokken. De hele inmiddels geschat op ruim zijn de mannetjes van deze soort fietspad nog goed mogelijk om
strook wilgen die de plasjes 10.000 paar en in de zomer zijn een lust voor het oog met hun weidevogels waar te nemen. Her
scheidden van het weiland, is er in onze provincie zo’n 60.000 oranje kop en rode snavel. Knob- en der zitten de zwart-witte schol-
afgelopen winter verwijderd. Van- aanwezig. Ook in en rond de belzwanen eten van de algen op eksters, buitelen wat kieviten en
uit het kijkscherm heb je nu een Reeuwijkse Plassen broeden enke- de stenen in de oever en bij een zijn grutto’s bezig met het zoeken
weids overzicht over de polder en le honderden paren en samen aantal is aan de PO-initialen op naar voedsel in de nog vochtige
dat komt de belevingswaarde met de brandganzen zorgen ze de snavel duidelijk te zien dat ze bodem. Af en toe kiezen ze het
zeker ten goede. Het ligt er nu het hele jaar door voor een uitge-

SPINNEN
BESTRIJDING BINNENSHUIS
PREVENTIE BUITENSHUIS

0800 - 3973787
0800 - EXPERTS
www.rentokil.nl Grutto.
14
S C H O O N H E I D S S A L O N

Roodwangschildpad.

luchtruim om met veel misbaar teloos onze winters overleeft en
aan hun baltsvlucht te beginnen. inmiddels forse afmetingen heeft
We bestuderen een poosje het bereikt, ligt te zonnen op een
exemplaar aan de overkant van omhooggekomen zeggepol. Lek-
de sloot en zien hoe hij met een ker in het zonnetje laat hij zich
grote regelmaat kleine prooien goed waarnemen, veel minder
naar binnen werkt, iets wat de schuw dan een paar jaar geleden.
biddende torenvalk iets verderop Een grote groep meeuwen vliegt
niet zo snel lukt. Bij het oude laag boven de plas. Eerst beste-
schuurtje, waarvan het dak steeds den we er geen aandacht aan
meer op een kameelrug gaat lij- maar dan valt ineens de donkere
ken, scharrelt een tureluur door ondervleugel op waardoor we
het gras en in een bijna droogge- zien dat het om dwergmeeuwen
vallen sloot zitten ook een paar gaat. Het gaat om tientallen
exemplaren. exemplaren van deze soort die
voornamelijk in noordoost Europa
Het stuk langs de Lecksdijk is altijd broedt en hier in de trektijd regel- Schaap met lammetjes.
erg afwisselend. In de elzen han- matig langs komt.
gen wat groepjes vinken rond en maar komt gelukkig steeds weer we beter ook wat drinken mee
mezen zijn op zoek naar luizen in Geoorde fuut boven. Verderop ontwaren we hadden kunnen nemen. Langs de
het jonge groen. De tjiftjaf en de nog een paartje van dit mooie Oudeweg genieten we nog even
fitis zijn nadrukkelijk aanwezig en Langs de Bosmankade is het rus- vogeltje dat in Nederland het van het uitbundig bloeiende
de laatstgenoemde zingt vanaf tig met vogels. Een blauwe reiger momenteel goed doet. Even later speenkruid, het prachtige gele
de telefoondraden het hoogste duikt deels het water in maar zoeken ze elkaar op zodat we in plantje met onder de grond de
lied. Door de komst van een con- komt zonder prooi weer boven. de gelegenheid zijn het drietal groepjes speenvormige wortels
current laat hij zich even naar Een groepje mannetjes krakeen- samen te fotograferen. In de ver- als naamgever terwijl her en der
beneden afzakken in een nog wat den vliegt met luid kabaal achter te roept de koekoek, die is dus ook de paarse pinksterbloem al
kale boom en dat stelt ons in een vrouwtje aan en een groepje ook weer terug. In de wetering volop in bloei staat. In het wei-
staat snel een foto te maken. In kwetterende boerenzwaluwen tussen de surfplas en de plas land nabij het zwembad dartelen
de weilanden zitten grote groe- geeft een extra voorjaarsgevoel Ravensberg zwemmen ook een de lammetjes in de wei en dat
pen grauwe- en brandganzen en terwijl in de wetering erachter aantal ganzen met jongen. Eén versterkt alleen maar het beeld
die zijn bepaald niet altijd tole- futen elkaar het hof maken. En paar heeft, als we goed tellen, er dat het voorjaar echt begonnen is
rant tegen elkaar in het broedsei- dan ineens duikt een geoorde 23 op sleeptouw, een hele zorg en dat het altijd de moeite waard
zoen. Hoog in de lucht klink het fuut op. Dit kleine fuutje is volop en ze zijn dan ook bijzonder is om in je directe woonomge-
miauwende geluid van de bui- in zomerkleed met zijn oranje- waaks. Het wordt tijd om naar ving er even op uit te trekken.
zerd, nauwelijks zichtbaar met bruine ‘oor’ en mooie rode ogen. huis te gaan, de maag knort en
het blote oog. Op palen van de Hij duikt in de buurt van fuiken, we komen tot de conclusie dat
kunstmatige eilanden zitten aal-
scholvers met hun vleugels wijd
GEZOCHT
een zonnebad te nemen terwijl
de meeuwen luid krijsend langs
TUINHULPJE
hun kop scheren. De visdieven en Welke jonge jongen wil
zwarte sterns zijn inmiddels ook
één middag in de week,
weer terug. Honderden zwarte
sterns scheren over het kalme mijn tuin onderhouden in
water op jacht naar muggen, Reeuwijk-tempel?
vooral op doortrek naar hun
broedgebieden verblijven ze soms Bel 0624-144122 of 0182-394005.
in grote aantallen boven de plas.
De roodwangschildpad die moei- Geoorde futen. Goede verdienste.
15
waarder, Driebruggen en Reeuwijk halen vredesvuur
Ter gelegenheid van de 5 mei viering wordt door vele organisaties, verenigingen en dorpen het tijdens een nachtelijke tocht
het vredesvuur opgehaald uit wageningen. Dit keer haalde een sportieve groep uit waarder en Driebruggen het vredesvuur
en bracht het naar hun 5 mei viering aan de Groendijck. Ook Sportclub Reeuwijk was bij het evenement present en bracht
het vuur naar Reeuwijk-Brug.

Dinsdagavond 4 mei om 21.30 Een echt feestelijke en kleurrijke
uur vertrok een sportieve groep aanblik.
uit Driebruggen om 15 minuten
later bij Kerverland de deelnemers Na een inleidende vertoning, met
uit Waarder op te pikken voor de daarin uitgebeeld de onderteke-
rit naar Wageningen. Eenmaal ning van de Duitse capitulatie ten
daar aangekomen konden zij, na overstaan van de Geallieerden en
het ophalen van het formulier met daarmee het einde van de tweede
startvolgorde, zich voegen bij de wereldoorlog, begon vanaf 24.00
immense massa van ruim 200 uur de uitreiking van het vredes-
groepen uit werkelijk alle mogelij- vuur aan de diverse groepen door
ke hoeken van Nederland. Allen burgemeester Geert van Rumund
met hetzelfde doel, het ophalen van Wageningen. Hierna kon de
van een fakkel met het vredesvuur nachtelijke terugtocht naar Waar-
en dit terugbrengen naar hun der en Driebruggen beginnen. Er
woonplaatsen. De manier waarop was een plan gemaakt waarin ver-
de terugreis werd afgelegd, was schillende groepjes, om beurten, In de startblokken voor nachtelijke vredesvuurtocht.
heel verschillend. Er waren stevige telkens een deel van het traject
wandelaars, nordic walkers, hard- met hun eigen specialiteit, lopen, Waarder-Driebruggen groep, wer- ker konden werken. Handig en
lopers, fietsers, racefietsers, skeele- nordic walking, hard lopend of den daar bloemen gelegd. Ook comfortabel!
raars, enz. Een zeer gevarieerd skeelerend zouden gaan afleggen. werd de gelegenheid aangegre-
gezelschap van duizenden deelne- Eén van de eerste wisselplaatsen pen om even een koffie of thee te warm welkom
mers die ook allemaal op de één was het monument voor de nuttigen. In het begeleidende
of andere manier met vlaggen en/ gesneuvelden bij het ereveld op ‘Kastelein busje’ was daarvoor een Het traject van ongeveer 84 km
of borden hun uiteindelijke de Grebbeberg. Door alle passe- klein aggregaat aanwezig waarop werd aldus, steeds wisselend tus-
bestemming kenbaar maakten. rende groepen, en ook door de een koffiezetapparaat en waterko- sen de verschillende groepjes en

tel. 0348 – 50 14 03 • fax 0348 – 50 25 70 • mobiel 0654 – 38 42 95

HET ONAFHANKELIJKE BOVAG AUTOBEDRIJF VOOR HET GROENE HART.
WAAROM AUTOBEDRIJF GERRIT DE VRIES V.O.F.?
• Omdat wij u graag van dienst willen zijn in ons geheel vernieuwde bedijfspand.
• Omdat wij al een GROTE BEURT uitvoeren vanaf 150.00 EURO incl. A.P.K.
• Omdat wij ONVOORZIENE reparaties pas uitvoeren na uw toestemming
• Omdat wij altijd heldere uitleg geven over de REPARATIE en vervangen delen.
• Omdat wij REPAREREN volgens fabrieks specificaties en gespecificeerd factureren.
• Omdat de REPARATIE’S vallen onder de BOVAG-GARANTIE bepalingen.
• Omdat wij ALTIJD GRATIS VERVANGEND VERVOER hebben.
• Omdat u bij ons ALTIJD terecht kan voor vragen en/of service (pech 24 uur).
• Omdat wij ook auto’s inkopen en/of voor u verkopen via onze INTERNET site.
• Omdat wij WERKEN VOOR ALLE MERKEN van A tot Z en OUD tot NIEUW.

DAAROM AUTOBEDRIJF GERRIT DE VRIES V.O.F.! Ook voor APK, ALARM en AIRCO service
s.c.m. en stek erkend.
ONZE OCCASSIONS en voor meer INFORMATIE en foto’s: Service en reparatie aan uw AANHANGER
en/of CARAVAN, tevens AANHANGER verhuur
WWW.AUTOBEDRIJFGERRITDEVRIES.NL en verkoop, inruil, financiering, lease en nog
veel meer (KIJK OP ONZE SITE).

16
Feestje thuis?
Iets te vieren en geen

elektro service
zin om de hele dag in
de keuken te staan?
Wij verzorgen graag
bij u een koud/warm
landelijk erkend installateur
buffet, salades en
24-uurs storingsdienst bittergarnituren.
service inspectie Uw bestelling wordt op
afspraak thuisbezorgd.
installatie onderhoud Bel Arie van Sinttruije
voor particulieren en bedrijven over de mogelijkheden:
Tel. 0182-392882.

Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk, Tel (0182) 392882
Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl www.maaselektro.nl www.zalencentrumdebrug.nl

De eer was aan de Waarderse en Driebrugse WO II senioren Jaap Hoogen-
doorn en Gijs van 't Veld om het vuur te ontsteken.
Aankomst van de voltallige groep op het feestterrein aan de Groendijck.
gegeven aan het thema van dit jaar Met een tempo van gemiddeld
inclusief een regelmatige stop van ’t Veld, om daarmee het vuur ‘Vrijheid maak je met elkaar’. Van 12,5 km per uur werd via Rhenen,
voor eten en/of drinken, afgelegd op de feestplaats te ontsteken. de wedstrijdlopers deden mee: Amerongen, Wijk bij Duurstede.
tot het moment van arriveren bij Aansluitend werd, onder het zin- Sjoerd Verweij, Piet Boes, Anne Nieuwegein, Uitweg, Lopik en
Piet en Clara van Eijk aan het gen van het ‘volkslied’ van Waar- Schreuder, Tim Vrijenhoek, Tirza Oudewater naar huis gelopen. Het
Laageind in Driebruggen der en Driebruggen van beide ker- v/d Wolf, Koen Verkaik, Richard weer viel niet tegen, het was koud
omstreeks 11.00 uur. nen, de eigen vlag gehesen. Oerlemans en Trees v/d Werf. De maar droog en in de ochtend brak
Daar was het afgesproken punt deelnemende prestatielopers waren de zon fraai door. Mooi op schema
om even op te frissen en uit te rus- Deelnemers aan deze nachtelijke Ineke Blom, Ria van Leeuwen, Mari- kwam de groep in Reeuwijk aan.
ten. Er was een warm welkom vuurloop vanuit Wageningen anne van Beek, Peter Kleiweg, Har- Het laatste stuk werd met elkaar
geregeld met een overvloed aan waren, elk in hun eigen speciali- ry Blom en Ab Verkaik. Zij werden gelopen. Op het Dag Hammarsk-
lekkere pannenkoeken, koffie, thee teit: Jannie van Vliet, Marion de begeleid door de twee fietsers joldplantsoen, waar het herden-
en frisdrank. Met vlaggen en bran- Kramer, Pauline de Kruif, Petra Ronald v/d Wolf en Adrie Droog en kingmonument staat, was er de
dende fakkels werd vervolgens de Tap, Henk Schwab, Marco Kaste- de chauffeurs van de busjes Tim en ontvangst door burgemeester Jan
tocht voortgezet naar het eind- lein, Kees en Margriet Verdouw, Ton Groenendaal. Elzinga. In zijn toespraak memo-
punt, het feestterrein aan de Paul en Marrie Vermeulen, Aad reerde hij aan de boosheid en de
Groendijck, waar de groep warm Bos, Nel Gerritsen, Koos de Groot, Ab Verkaik nam het vuur - dat in geborgenheid en het vuur als sym-
werd ontvangen door burgemees- Joke Valkenburg, Nico en Marijke een ketelhok bij het gemeentelijke bool van vrijheid. Vrijheid die in
ter Jan Elzinga en alle aanwezi- Groot, Heidi van Duuren, Adrie Gas- en Waterleidingsbedrijf van deze tijd zeker niet vanzelfspre-
gen. v/d Hoeven en Ina Lettink. Voor Wageningen eeuwig brandend kend is. De lopers werden bedankt
de verzorging reden mee: Hans wordt gehouden - in ontvangt, om dit stukje vrijheid ook in
Na zijn welkomsttoespraak, waar- Lettink en Dick Zuidam. waarna de gehele loopgroep Reeuwijk te brengen. Samen met
in de burgemeester de diepere begon aan de bijna 90 km lange de jongste loper Tirza v/d Wolf
betekenis en de zin en onzin van Sportclub Reeuwijk tocht. Daarna was Sjoerd aan de werd het vuur aangestoken, waar-
bepaald gedrag en het belang van beurt die de gehele Grebbeberg na het Wilhelmus ten gehore werd
onderlinge verdraagzaamheid nog Voor Sportclub Reeuwijk was het omhoog mocht lopen, een stuk gebracht. Alle aanwezigen werden
eens benadrukte, werd het vuur de 10e keer om het bevrijdingsvuur waar het niet goed mogelijk is om bedankt en konden in de kantine
uit Wageningen overhandigd aan naar Reeuwijk te brengen. De deel- veilig te wisselen i.v.m. de drukte. van SR nog een kopje koffie nutti-
twee WO II senioren uit respectie- nemers kwamen uit verschillende Ook de deelnemers van Sportclub gen, waar de deelnemers moe
velijk Waarder en Driebruggen, de groepen, van jong tot ouder en Reeuwijk stonden op de Grebben- maar voldaan aan hun welverdien-
heren Jaap Hoogendoorn en Gijs daarmee werd exact invulling berg even stil bij het monument. de ontbijt begonnen.
17
Voorlopige
kieslijst
CDA
Het bestuur van het CDA Bode-
graven-Reeuwijk heeft de con-
ceptkieslijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen in november
vastgesteld. Op 19 mei a.s. tij-
dens de Algemene Ledenverga-
dering wordt de kieslijst definitief
vastgesteld. Lijsttrekker is de hui-
dige CDA wethouder van Bode-

goed en goedkoop!
graven: Hans Vroomen. Hij is
sinds twee jaar wethouder, nadat
er in Bodegraven een nieuw col-
lege werd gevormd en heeft rui-
me politieke ervaring. De lijst kent
verder een aantal vertrouwde
namen uit de Reeuwijkse en
Bodegraafse politiek met diverse

Wanneer u voor het eerst een kwaliteiten. De kieslijst:
1. Hans Vroomen Bodegraven
2. Nico de Heij Reeuwijk
3. Jaco Kastelein Bodegraven

brandverzekering* afsluit bij de 4. Gijs-Piet van Os Waarder
5. Rob Passchier Bodegraven
6. Dirk-Jan Knol Reeuwijk-Dorp

Onderlinge ontvangt u
7. Richard van Duuren Bode­
graven
8. Jan van de Werf Reeuwijk-
Dorp
9. Jan Vergeer Bodegraven
10. Marja Kwast-van Duursen

25% premiekorting
Reeuwijk
Chris Schrier, wethouder in
Reeuwijk, heeft te kennen gege-
ven zijn actieve politieke loop-
baan te willen beëindigen. Het
conceptprogramma is te down-

over het eerste jaar op loaden op de website van het
CDA Bodegraven-Reeuwijk:
http://bodegravenenreeuwijk.

uw opstalverzekering
old.cda.nl/.

(bijv. uw woonhuis).

* vraag naar de voorwaarden.

Meer weten?
Prinses Margrietstraat 3 • 3466 LL Waarder
Tel. (0348) 50 16 33 TEnnIS
Gouda Nieuwe Haven 197
0182-551167
Kijk ook eens op www.onderlingereeuwijk.nl Waddinxveen Passage 218
0182-617697
18
Voordeelnieuws
Uniek in Reeuwijk! Presentatie op de
Vrijdag a.s. van 10.00 tot 16.00 uur vleeswarenafdeling.
Aspergeschilmachine Kom proeven!
bij de C1000
Bij aankoop van 500 gram asperges Rosbief knoflook,
worden uw asperges gratis geschild! Runderrollade of
Voor bij de asperges hebben wij Kalfsrollade

1. 59
de lekkerste ham, zalm en wijn 100 gram naar keuze
in huis!
2. 19

Week 19 2010 C1000 Reeuwijk Openingstijden
Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2010. Miereakker 14 Maandag t/m woensdag 08.00 – 20.00
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen 2811 BB Reeuwijk Donderdag en vrijdag 08.00 – 21.00
zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Zaterdag 08.00 – 20.00

Onbekommerd dagje varen
Op zaterdag 8 mei hebben ruim ten te kijken vanwege de gezel-
80 mensen die extra zorg nodig ligheid met elkaar. Onder de war-
hebben en niet gemakkelijk meer me toewijding van een tiental
weg kunnen, kunnen genieten vrijwilligers werd de inwendige
van een onbekommerd dagje uit. mens niet vergeten. Aan het mee-
Met dank aan plaatselijke Zonne- zingen met een aantal Oud Hol-
bloem-afdeling van Reeuwijk landse liedjes werd volop meege-
Waarder Driebruggen, die de daan. In een geanimeerde sfeer
jaarlijkse boottocht had georgani- verliep de dag met leuke momen-
seerd. Dat de zon zich niet heeft ten. Zo werd er een liedje gezon-
laten zien, was geen belemme- gen door Quinty, de jongste vrij-
ring om te genieten van het Hol- willigster, en liet een flink aantal
lands landschap, dat zachtjes aan deelnemers zich verleiden om de
de opvarenden voorbij gleed. polonaise te lopen. Kortom, een
Men amuseerde zich goed en zeer geslaagde dag voor de gas-
had bijna geen tijd om naar bui- ten en vrijwilligers.

Loten van Scouting
Reeuwijk
De Nationale Scoutingloterij is -voorziening voor kinderen en
een jaarlijkse loterij van en voor jongeren en is er ook nog kans op
de Scouting. De loten kosten het winnen van mooie prijzen.
€ 2,50 per stuk. Voor Scouting Scouting Reeuwijk zal van 17 t/m
groepen is dit een manier om bij- 21 mei in Reeuwijk langs de deu-
voorbeeld onderhoud aan club- ren trekken om loten te verkopen.
huis en spelmaterialen te betalen. De jongens en meiden gemist?
Door het kopen van een lot wordt Bel dan voor loten met Johanna
bijgedragen aan speelplezier en van Dijk, 0182-391718
19
Eerder ontvingen de Reeuwijkse inwoners en bedrijven de jaarlijkse onroerend zaakbelasting (OZB) aanslag.
Een uitleg in de vorm van een flyer was bijgevoegd. We hebben gemerkt dat er niettemin veel vragen
zijn over de wijze van waardebepaling voor de OZB. Daarom willen we u op deze manier zoveel mogelijk
informatie over dit onderwerp geven.

De waardebepaling van de OZB
Samenvatting
De geraamde kosten van de voorzieningen in de gemeente vormen de basis voor de OZB. Dit uitgangspunt
in de begroting noemen we het volumebeleid. Daarmee is er een basis: kosten X voor de gemeentelijke
uitgaven naast overige begrotingsposten en baten Y van de totale opbrengst van alle panden in de gemeente.
Deze moeten in balans zijn. Als de totaalwaarde (WOZ-waarde op macroniveau) van alle panden is gestegen,
terwijl de kosten voor de genoemde gemeentelijke uitgaven gelijk zijn gebleven, dan gaat
het belastingtarief omlaag. Als de totaalwaarde van alle panden is gedaald, dan gaat het
belastingtarief omhoog. U kunt zich voorstellen dat als de kosten voor de gemeentelijke
uitgaven stijgen, de opbrengsten uit de OZB sowieso moeten meestijgen.

Het gestegen of gedaalde belastingtarief wordt vervolgens per pand gecorrigeerd. Dat
betekent kort door de bocht dat als uw huis in waarde is gestegen (WOZ-waarde op
microniveau), dat uw OZB stijgt. En als uw huis in waarde is gedaald, dan daalt ook de
OZB die u moet betalen.

Het bovenstaande komt op het volgende neer. Zelfs als uw huis in waarde is gedaald, kan het zijn dat u
meer moet betalen dan voorgaande jaren. Dat komt doordat de totaalwaarde van alle panden in Reeuwijk is
gedaald, en er toch voldoende belastingopbrengst moet zijn om de gemeentelijke voorzieningen te kunnen
betalen. Aan de hand van voorbeelden zullen we hierop dieper ingaan in de tekst die volgt.

Toelichting
Het vaststellen van OZB-tarieven is dus gebaseerd op het volumebeleid. De volgende criteria zorgen voor een
variabele uitkomst per pand.
• Door de gemeenteraad vastgestelde 1% toename aan benodigde OZB-inkomsten;
• Het totaal aan WOZ-waarden (die worden eerst geschat, het is pas later mogelijk om die vast te stellen op
taxatiebasis).

Erepenning voor 100-jarige ‘Onderlinge’
Tijdens de grote feestavond ter Honderd jaar oud en nog steeds principe ‘draag elkanders lasten’. “In de eerste maanden van 1910
gelegenheid van het honderdjarig springlevend. Kijk op Reeuwijk Individuele risico’s werden met staken ook een aantal Reeuwijkse
bestaan van de ‘Onderlinge Waar- sprak in de aanloop naar het name de agrarische onderne- boeren de koppen bij elkaar om
borgmaatschappij Reeuwijk U.A.’, feest met voorzitter Cees Kroes mers te groot en er werden te kijken of ze elkaar konden vin-
in de volksmond de ‘brandonder- en secretaris Arie van Leeuwen afspraken gemaakt om die risi- den op het gebied van risicode-
linge’, werd het bestuur van deze over het verleden en de toe- co’s collectief te gaan dragen. ling”, vertellen de heren. “In het
coöperatieve organisatie verrast komst van de ‘Onderlinge’, die Op deze manier zijn veel coöpe- toenmalige hotel Zomerzorg gaf
met de erepenning van de gemeen- zijn oorsprong vond in de agra- raties ontstaan zoals de toenma- notaris Moerel een voorlichting
te Reeuwijk, een geste die door de rische gemeenschap. Cees en lige boerenleenbank en in- en aan aspirant-leden en na deze bij-
ongeveer 330 aanwezigen met luid Arie weten te vertellen dat het verkooporganisaties in de agrari- eenkomst heeft de opa van onze
applaus werd gewaardeerd. initiatief is ontstaan vanuit het sche sector. latere buitendienstmedewerker
20
Begin 2010 zijn de nieuwe WOZ-waarden vastgesteld, naar het prijspeilniveau van 1 januari 2009. De voor 2009 geldende
tarieven zijn daarbij eerst gecorrigeerd voor de gemiddeld opgetreden waardestijging of -daling tussen 1 januari 2008 en
1 januari 2009. Vanwege de kredietcrisis zijn de woningen zo’n 2% in waarde gedaald in deze periode. De niet-woningen
(andere panden dus) zijn ongeveer 6% in waarde gestegen.

Correctie op de tarieven van 2009 Tarieven inclusief 1% inflatiecorrectie

OZB woningen, eigenaren: 0,1006% (0,0986% gedeeld door 0,98); 0,1016% van de WOZ-waarde

OZB niet-woningen, gebruiker: 0,0980% (0,1039% gedeeld door 1,06); 0,0990% van de WOZ-waarde

OZB niet-woningen, eigenaar: 0,1262% (0,1338% gedeeld door 1,06). 0,1275% van de WOZ-waarde

De tariefvaststelling vindt plaats op grond van het hierboven genoemde volumebeleid. Op grond van de in oktober 2009
bekende gegevens van hertaxatie over het jaar 2008 is de waardecorrectie voor woningen van 2% toegepast. Na deze
correctie kwam het tarief uit op 0,1006%. Daarop is het stijgingpercentage van 1% toegepast. Zo ontstaat het tarief van
0,1016. Het belastingbedrag ontstaat door het percentage van 0,1016 toe te passen op de nieuwe taxatiewaarde van het
object.

Rekenvoorbeelden

Taxatie waarde Object Tarief 2009 Tarief 2010 Stijging/daling Stijging/daling
percentage van belastingbedrag
de WOZ-waarde

€ 250.000 Woning 0,0986% x 0,1016% x + 0,003% 3,034% x 246,50
250.000 = € 246,50 250.000 = € 254,- = + € 7,50

€ 1.000.000 Niet-woning 0,1039% x 0,0990% x - 0,0049% 4,716% x 1.039
(gebruiker) 1.000.000 = € 1.039,- 1.000.000 = € 990,- = - € 49,-

€ 1.000.000 Niet-woning 0,1338% x 0,1275% x - 0,0063% 4,709% x 1.338
(eigenaar) 1.000.000 = 1.338,- 1.000.000 = = - € 63,-
€ 1.275,-

• De bovengenoemde geschatte correctie waardedaling woningen van 2% veroorzaakt een stijging van het belastingbedrag
met ruim 3,04%.
• In vorige jaren was vaak sprake van een correctie wegens waardestijging bij woningen. Het berekende stijgingspercentage
van het belastingtarief werd dan juist lager dan de toegepaste inflatiecorrectie. De werking van het volumebesluit was in
dat geval juist tegenovergesteld.
• De bovengenoemde geschatte correctie waardestijging niet-woningen van 6% veroorzaakt een daling van het
belastingbedrag met ruim 4,7%.

Piet v.d. Heuvel samen met 13 “Dit waren ook typisch onderde- niet alleen was de boer zijn voor- zeldzaam gemaakt na de opkomst
collega’s de brandverzekering len van ons verzekeringspakket. raad voer kwijt, ook gebouwen van het kuilvoer en als het wordt
opgericht.” Dat het initiatief aan- Pas later zijn daar de ‘burgerver- liepen vaak grote schade op. Op gewonnen, gebeurt dat vaak in
sloeg blijkt wel uit het feit dat er zekeringen’ bijgekomen. Boeren verschillende plaatsen werden grote pakken.”
in het begin al 40 leden zich had- die stopten wilden toch verzekerd daarom ‘hooipeilijzers’ uitgezet, .
den aangesloten. De eerste verze- blijven en ook hun kinderen die waarmee de temperatuur van Door de afname van de agrari-
keringspolis werd afgesloten met niet op het bedrijf woonden slo- hooibergen kon worden geme- sche sector is het aandeel burger-
Everardus van Zoest die een boer- ten zich bij ons aan,” vertelt Arie, ten. Als de temperatuur te hoog verzekeringen aanzienlijk toege-
derij had direct naast de brug die aangeeft dat brandpreventie opliep, werd de berg leeggere- nomen binnen het verzekerde
naar de huidige Fokkerstraat. De ook tot de directe taak van een den. Geen leuke klus maar altijd kapitaal en een aantal jaren gele-
verzekerde som bedroeg Fl. verzekeringsonderneming beter dan brand,” aldus Cees. den werd daar, uit serviceoverwe-
5210,00 voor de opstallen, 12 behoort. “Hooibroei was destijds “De tijd van hooibroei is bijna
koeien, wat werktuigen en hooi. een gevreesde oorzaak van brand, voorbij; los hooi wordt nog maar Lees verder op de volgende pagina
21
Vervolg van pagina 21

gingen, een compleet pakket aan
zgn. variaverzekeringen (o.a.
auto- en ziektekostenverzekerin-
gen) aan toegevoegd. “We zijn in
die 100 jaar uitgegroeid tot een
zelfbewuste, zelfstandige en vol-
waardige verzekeringsmaatschap-
pij,” zo geven de bestuursleden
aan. “We hebben 948 leden met
een totaal verzekerd kapitaal van
bijna 300 miljoen euro. Onze
klanten zoeken we vooral in de
regio die historisch is bepaald,
tussen Oude Rijn, IJssel, Wiericke
en Gouwe. Daar zijn onze twee
parttime medewerkers vooral
actief, maar we hebben inmiddels
klanten door het hele land zitten,
omdat die bij verhuizing hun ver-
zekering hebben meegenomen.”
.
De vraag of een relatief kleine
maatschappij nog wel kan con-
curreren met de grote verzeke- Het bestuur van de Onderlinge: Staand v.l.n.r.: J. Treur, C. Kroes, P. van Leeuwen, A. van Leeuwen, D. van Nieuw-
raars wordt met grote stelligheid koop. Zittend v.l.n.r.: J. van Eijk, S. van Zoest en F. van Leeuwen.
met ‘ja’ beantwoord. “Doordat
we geen winstoogmerk hebben, persoonlijk contact hoog in het veel klanten vinden een persoon- door Reeuwijks 1e burger. Burge-
kunnen we onze premies laag vaandel staan. Verzekering is ook lijk contact toch heel plezierig en meester Elzinga had zich goed in
houden. Bovendien hebben we een kwestie van vertrouwen en willen niet alles via internet rege- de materie verdiept en zelfs de
len. Daarnaast hechten we veel oprichtingsakte erop nageslagen.
waarde aan een persoonlijke “U heeft twee wereldoorlogen
begeleiding bij de afwikkeling van overleefd en maar liefst drie kre-
schade.” dietcrisissen en nog steeds staan
jullie voor het motto ‘met elkaar
En schades zijn er natuurlijk altijd. en voor elkaar’. Wat ik zo bijzon-
“Gelukkig zijn het vaak kleine der vind is dat u zonder winst-
schades, bijvoorbeeld door blik- oogmerk werkt en wij vinden
seminslag en storm. We hebben echt dat uw organisatie in econo-
al sinds 1952 een groot deel van misch opzicht een belangrijke pij-
onze risico’s ondergebracht bij de ler is geworden in de regio en ver
Stichtse Onderlinge Brand Her- daarbuiten.” Na deze compli-
verzekering. Daardoor lopen we menten kon de zichtbaar vergul-
maar een beperkt risico en dat is de voorzitter Kroes de erepenning
maar goed ook, want om de paar met oorkonde in ontvangst
jaar moet je toch rekening hou- nemen.
den met een flinke schade. Afge- De gasten konden zich vervol-
lopen jaar hadden we een schade gens tegoed doen aan een uitge-
De erepenning van de Gemeente Reeuwijk wordt uitgereikt door burge- van bijna 6 ton in Epe en van de breid buffet en lekker bijpraten
meester Elzinga aan voorzitter Cees Kroes. laatste decennia staat ons de gro- onder het genot van een gezellig
te branden bij autobedrijf Leo de muziekje en de verrassingen van
Jong en de boerderij van Spruijt een tafelgoochelaar. Al met al een
nog op het netvlies.” Hoewel de jubileum dat door de jubilerende
Onderlinge financieel zeker onderneming op een waardige
gezond is, wordt naar de toe- maar feestelijke wijze met de
komst toch gekeken of er samen- leden werd gevierd.
werkingsverbanden moeten wor-
den aangegaan. Dat laatste is
vooral ingegeven door de steeds
toenemende administratieve druk
vanuit de overheid en de gede-
tailleerdheid waarmee verant-
woording moet worden afgelegd
aan o.a. De Nederlandse Bank.
Tevens inboedelopslag
Het feest begint en zoals aange- Jac. Koster en Zn.
geven is de eerste verrassing het Bodegraven
overhandigen van de erepenning Telefoon: (0172) 61 36 35
22
Publiekstrekker van Bruisend Reeuwijk Advies
ontwerp en
Intekenen voor uitvoering van:
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf
Gert Vonk

Moonlightmarkt Loodgieterswerk
Centrale verwarming
De Reeuwijkers zijn een jaarmarkt beeld oplevert. De markt kijkt uit Sfeerverwarming
gewend op het Waterspektakel, op de podia in de Breevaart, Sanitair • gas • water • riolering
maar dit jaar op Bruisend Reeu­ waar diverse optredens plaats-
Lood • zinkwerk • dakbedekking
wijk wordt het wel een heel bij- vinden door bekende Neder-
zonder evenement: geen dag- landse toppers. Daarnaast zijn er Raadhuisweg 77 • 2811 HV Reeuwijk • Telefoon (0182) 53 04 39 • Telefax (0182) 53 82 40
markt maar een moonlightmarkt. tal van activiteiten op en rond
Deze begint op zaterdag 28
augustus om 12.00 uur en duurt
het water te vinden. Geïnteres-
seerden voor het huren van een Laatste plaatsen bus-fiets-
tot maar liefst 23.00 uur. De ruim kraam en potentiële sponsors
70 kramen worden bij het inval-
len van de avond feestelijk ver-
kunnen contact opnemen via
bruisendreeu­wijk@wapenvan-
tocht senioren
licht, wat uiteraard een sfeervol reeuwijk.nl. Op dinsdag 8 juni houdt de km. Het vertrek is om 8.30 uur
senio­renvereniging Reeuwijk een vanaf het zorgcentrum en de
bus-fietstocht naar de Alblasser- organisatoren verwachten op
waard. Hoewel er al diverse 17.00 uur weer thuis te zijn. De
Boekenmarkt Sluipwijk inschrijvingen zijn, worden Reeu­
wijkse senioren van harte uitge-
kosten voor leden zijn € 35,-,
niet-leden betalen drie euro meer.
Op zaterdag 15 mei wordt er in volop gelegenheid iets naar zijn nodigd aan deze tocht deel te In die prijs zit het gebruik van een
Sluipwijk weer een grote boe- of haar zin uit te zoeken. Koffie nemen. Er is nog plek. Inschrijven huurfiets (toeslag voor elektrofiets
kenmarkt gehouden met duizen- met koek is aanwezig. De is mogelijk op donderdag 20 mei € 10,-), 2x koffie en een lunch.
den oude boeken. De markt opbrengst is geheel bestemd a.s. in de grote zaal van Raven- Voor eigen rekening komen de
vindt plaats in ‘het zaaltje achter voor het onderhoud van de kerk. horst. De tocht begint met een veerkosten en drankjes onder-
de kerk’ aan de ’s-Gravenbroek- De organisatie verwelkomt van busrit naar Lekkerkerk. Vandaar weg. Bestuurslid Kees Broer ver-
seweg 83 te Reeuwijk. Van 10.00 harte alle geïnteresseerden in wordt op de fiets de Molentocht strekt graag nadere informatie
- 16.00 uur heeft de bezoeker (oude) boeken. gereden over een afstand van 40 (tel. 0182-395740).

‘t Kaashuys heeft het voor elkaar;
de eerste Boeren GRASkaas, dus smullen maar!
Boeren Graskaas Weydeland
Pittig Belegen
500 gram
Dit is écht MMMMMMMMMMM
5.95 500 gram 5.95
Gekruide Acties geldig tot 23 mei 2010
Studenten-
haver
Olijven 01
0

2.98
2
e erd
rtific Miereakker 20 250 gram
ce 2811 BB Reeuwijk
Ge
1.85
+ 100 gram GRATIS
0182-300797
100 gram
Dorpsstraat 103
Zoetermeer GRATIS
+ 100 gram 079-3167616 Stokbrood
GRATIS Weydeland Kaas, buitenlandse kazen, bij aankoop van 2 soorten
buitenlandse kaas
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten.
23
35ste Goudse Keramiek Dagen
Tijdens de Goudse Keramiek Daarnaast heeft de Stichting
Dagen 2010, op 13 (Hemelvaarts- Gouda Keramiekstad (de organi-
dag) en 14 mei, wordt de historie sator) ter gelegenheid van het
van Gouda als centrum van de 35-jarig jubileum van de Goudse
pottenbakkerij nieuw leven inge- Keramiek Dagen een fraai geïllu-
blazen. Aan het evenement wordt streerd boek uitgebracht over
dit jaar deelgenomen door circa Gouds Plateel en de geschiedenis
114 keramisten uit 12 landen. van deze keramiekmarkt. De titel
Hun werk is te zien op de Markt, luidt: ‘Kunst uit Klei - 35 jaar Kera-
rondom het Goudse stadhuis. In miek te Kijk’. Tijdens de keramiek-
het stadhuis van Gouda (toegang: markt is het boek bij de informa-
€ 1,50) vinden zoals gebruikelijk tiebalie te koop voor € 9,00.
diverse exposities plaats. In het
Waaggebouw aan de Markt Op de keramiekmarkt zelf zijn
wordt een speciale tentoonstel- allerlei leuke attracties te zien en
ling gehouden met collecties van te beleven. Zoals een speciaal kin-
11 particulieren (entree € 1,00). derprogramma, waarbij de klein-
tjes onder andere potten mogen
beschilderen. Dit aan de hand

Hof van Reeuwijk van door professionals gemaakte
voorbeelden. Ook kunnen zij zich
laten schminken en naar hartelust
kleien. Vermeldenswaard is ook
een speciale stand van de Pijpelo-
gische Kring Nederland (PKN),
waar experts op verzoek van ver-
zamelaars oude pijpen zullen
‘determineren’. Altijd weer
belangrijke publiekstrekkers zijn
J.V. Parket & Interieur de wedstrijden om het draaien
van ‘De hoogste vaas’ en ‘De
breedste schaal’. Hoe het draaien
PARKETSPECIAALZAAK van potten, vazen en andere
objecten in zijn werk gaat kan
EN SFEERVOL WONEN worden bewonderd op enkele
ONDER ÉÉN DAK toegangswegen tot het Goudse
centrum (de Lange Tiendeweg en
de Kleiweg). Veel Goudse winke-
liers haken in op de keramiek-
markt door in hun etalages kera-
miek ten toon te stellen. Datzelfde
gebeurt bij 10 kunstgaleries in de
Goudse binnenstad. Het Museum
GoudA houdt op 13 mei (van
11.00 tot 16.00 uur) een speciale
plateel taxatiedag. Ook is er een
demonstratie door de plateel-
schilderes Ina Slieker.

• Parket • Meubelen • Tuinmeubelen • Behang • Tapijt
• Zonwering • Gordijn- en meubelstoffen • Bedtextiel
• Verlichting • Accessoires • Interieuradvies & -ontwerp
Nieuws van
de Dieren-
Jan Tinbergenstraat 22 • 2811 DZ Reeuwijk
(bedrijventerrein Zoutman)
centrale
T: (0182) 39 42 34 • E-mail: hethofvanreeuwijk@planet.nl Gevonden: sierduiven, zwart, 2
wo. t/m vr. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. stuks, de Lange Krag Reeuwijk
za. 10.00-12.30 uur en 13.30-15.00 uur. Voor gratis registratie en informa-
Afwijkende tijden op afspraak mogelijk. tie over vermiste en gevonden
huisdieren kunt u bellen 0186-

www.hofvanreeuwijk.nl 601199. Kijk voor meer gegevens
op www.dierencentrale.nl
24
Airconditioning nodig?

tel (0182) 39 22 45 - fax (0182) 30 01 94 - info@ahuisman.com - www.ahuisman.com
Ook dat maken wij voor u!
(informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden)
Tel (0182) 39 22 45

Aanleg, onderhoud, service en
vervanging van installaties in
woningen en bedrijfspanden.

ALEX
AIRCONDITIONI NG
HUISMAN
SA NI TA I R • V ERWA RM I NG

De Bruin 2wielers staat niet stil
Als kleine peuter stond hij al in de Vader Nico vult aan: “De afgelo- naast kan men er terecht voor lere aangedreven machines.
box tussen de fietsen in de win- pen jaren zie je een enorme ont- diverse merken tuinmachines. Voorts biedt het bedrijf een
kel. In 1983 startten vader Nico wikkeling in met name elektrische Van voordeligere elektrische onderhoudsservice, inclusief haal-
en moeder Tineke hun tweewie- fietsen, waarbij het gebruik van gazonmaaiers tot de professione- en brengservice.
lerzaak aan de Kosterdijk in Waar- de computer onvermijdelijk is. En
der. Zoon Arian de Bruin (29) is zeg nou zelf, hier is de jeugd nou
medevennoot geworden van De eenmaal een stuk handiger in dan
Bruin 2wielers. Hij is ook actief in ik. Ik vind het erg leuk dat Arian
de metaalsector en ziet de zelf met het initiatief gekomen is
komende jaren als een overgangs- om dit bedrijf in de toekomst
periode waarin hij nog veel kan voort te willen zetten. Onze
leren van zijn vader en via oplei- samenwerking verloopt tot nu
dingen en cursussen. “Dit jaar toe op rolletjes. Dat is natuurlijk
hoop ik de opleiding tot fietstech- belangrijk, maar hiermee hoop ik
nicus met succes af te ronden. dat ook weer een stukje van de
Het lijkt mij een enorme uitda- plaatselijke middenstand behou-
ging om het reeds opgebouwde den blijft. Het is voor de klant
kwaliteitsniveau te behouden en toch fijn om dergelijke winkeliers
waar mogelijk te verbeteren. En op het dorp te hebben/houden.”
juist de afwisseling van de tech- Dit voorjaar zijn er weer interes-
niek enerzijds en het sociale klan- sante fietsaanbiedingen, bijvoor-
tencontact anderzijds maakt het beeld uit het brede assortiment
leuk.” van het Spaanse merk Orbea (o.a.
actief in de Tour de France). Daar-

Wilt u Wat
betegelen? Aanhangwagens
bel dan de • alle merken
• nieuw en gebruikt
Kaagjesland 47 TegelzeTTer • in- en verkoop
Reeuwijk • onderhoud
0182 - 39 22 74 (0172) 21 60 84 en reparatie
Tegelzettersbedrijf • verhuur
Verlaan • aanpassingen autobedrijf
Valkenburgerlaan 14
• onderdelen VERKAIK LID

BOVAG
Kijk op www.vaktuin.nl de groendijck 49 - WAARDER
voor al uw tuingereedschappen! 2771 DA Boskoop
telefoon (0348) 50 14 29
25
Sla ook een goed figuur deze zomer!
Nu kan het nog……
Agenda
• Super snel afvallen, verlies ongeveer 10% van uw gewicht – Bio SlimLine Woensdag 12 mei 4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug,
• Definitief vet weg waar u wilt, gemakkelijk afslanken – Proslimelt 4 Paviljoen ’t Reeuwijkse Hout, geopend 13.00-17.00 uur
Reeuwijk-Brug, Natuur- &
• Huidverslapping kan nu efficiënt worden aangepakt – Tripollar
Recreatieschap Reeuwijkse Plas- Maandag 17 mei
• Cellulite doeltreffend te lijf, een mooie huid – PR-Cell sen e.o., vergadering Algemeen 4 Ravenhorst, Reeuwijk-Brug,
Bestuur, 11.00 uur, aansluitend Seniorenvereniging Reeuwijk,
Nieuwsgierig? kijk op: www.xeniagouda.nl 14.00 opening fietsknooppun- Alzheimer café, 19.30 uur
Of bel: 0182-516466 ten 4 De Brug, Reeuwijk-Brug, jaar-
Schoonheidsinstituut Xenia 4 Kerverland, Waarder, Rode lijkse oefening en voorlichtings-
Kruis afd. Zorg & Welzijn, avond EHBO, 20.00 uur
Citroenvlinderstraat 14, 2805 KJ Gouda
14.30-16.30 uur
(wijk Willenslande tegenover manege de Goudse Hout)
4 Gemeentehuis, Reeuwijk-Brug, Dinsdag 18 mei
commissie bestuur en midde- 4 Gemeentehuis, Reeuwijk-Brug,
len, 20.00 uur adviescommissie bezwaarschrif-
ten, 20.00 uur
Donderdag 13 mei 4 De Veste, Ridder van Catsweg
4 Kerverland, Waarder, Bewegen 300, Gouda, voorlichtings-
voor Ouderen, 09.00-09.45 avond gameverslaving, 19.30
uur uur
4 Custwijc, Driebruggen, Senio-
Boren, hakken, slopen, slijpen renvereniging, 14.30-16.30 Woensdag 19 mei
uur Kerverland, Waarder, koersbal,
en zagen van asfalt, beton en steen. 4 Sportzaal bij Custwijc, Drie- 14.00-16.00 uur
bruggen, Stichting Jeugd- en
Jongerenwerk Midden-Holland, Donderdag 20 mei
Voor bedrijven en particulieren buurtsport, 19.00-20.30 uur 4 Waarder, Gereformeerde Kerk,
(0652) 06 25 88 - (0182) 39 98 16 - info@kapiteel.nl - www.kapiteel.nl
dagprogramma Passage Waar-
Vrijdag 14 mei der-Driebruggen, ochtend fiet-
4 Jongerencentrum Loose End, sen, 16,30-20.30 verrassings-
Reeuwijk-Brug, Chill Out/ programma
Inloop jongeren tot 16 jaar, 4 Kerverland, Waarder, Bewegen
15.30-17.00 uur voor Ouderen, 09.00-09.45
4 Winkelcentrum Van Staveren- uur
straat, Reeuwijk-Brug, panna- 4 Custwijc, Driebruggen, Senio-
kooi straatvoetbal, 19.00 uur renvereniging, 14.30-16.30
uur
Zaterdag 15 mei 4 Sportzaal bij Custwijc, Drie-
4 Jongerencentrum Loose End, bruggen, Stichting Jeugd- en
Reeuwijk-Brug, The White Par- Jongerenwerk Midden-Holland,
ty. Tienerdisco jongeren 10 t/m buurtsport, 19.00-20.30 uur
15 jaar, 20.00-23.30 uur
4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug, Vrijdag 21 mei
geopend 10.00-17.00 uur 4 Breevaart MWR, Reeuwijk-Brug,
4 Infocentrum De Hartloper, start vierdaagse sloepentocht,
Reeuwijkse Houtwal 3, Reeu­ ca. 10.30 uur
wijk-Brug, geopend 11.00- 4 CVC-kantine, Reeuwijk-Brug,
17.00 uur klaverjassen, 19.45 uur

WEEKENDAANBIEDING
4 RK-kerk Reeuwijk-Dorp, Pink-
steroveen viering, 19.00 uur Zaterdag 22 mei
rdag 15 mei 2010
13, vrijdag 14 en zate 4 Sluipwijk, zaal achter de kerk, 4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug,
Geldig op donderdag
boekenmarkt, 10.00-16.00 uur geopend 10.00-17.00 uur
4 Zwammerdam, Swadenburger- 4 Infocentrum De Hartloper,
OP = OP dam 1, open dag opleiding Reeuwijkse Houtwal 3, Reeu­
holistisch hulpverlener, 11.00- wijk-Brug, geopend 11.00-
grote 15.30 uur 17.00 uur

Zondag 16 mei Zondag 23 mei
tuinmargrieten 4 Reeuwijkse Hout, fietshappe-
ning Zuid-Holland, routes en
4 Oudheidkamer, Reeuwijk-Brug,
geopend 13.00-17.00 uur
activiteiten, 13.00-17.00 uur, 4 Infocentrum De Hartloper,

7.99 2 voor e 12.50
4 Infocentrum De Hartloper, Reeuwijkse Houtwal 3, Reeu­
per stuk e Reeuwijkse Houtwal 3, Reeu­ wijk-Brug, geopend 11.00-
wijk-Brug, geopend 11.00- 17.00 uur
17.00 uur
26
Fietsen door Ruton Autoservice is gespecialiseerd in reparaties
het Groene van alle auto's en alle merken.
Hart Onder andere de onderstaande:
Maar liefst 150 km fietsplezier!
Natuur- en Recreatieschap Reeu­
wijkse Plassen en omgeving heeft
het laatste stukje van het fiets-
knooppuntensysteem in het Groe-
ne Hart is gerealiseerd. In en om
de gemeenten Bodegraven, Bos-
koop, Reeuwijk, Gouda, Nieuwer-
kerk aan den IJssel, Haastrecht,
Zuidplas, Benthuizen, Waddinx- Staat uw merk er niet bij? Geen paniek, ook uw auto kunnen wij repareren!
veen en Gouda vindt u nu ook
groene verwijsborden en ongeveer
40 informatieborden. Op woens-
dag 12 mei a.s. wordt het fiets-
knooppuntensysteem geopend Kijk snel op
door de heer J. Elzinga, voorzitter Einsteinstraat 23
van het Natuur- en Recreatieschap www.ruton.nl
Reeuwijk
Reeuwijkse Plassen e.o.
Om meteen kennis te maken is Of bel: 0182-394052 AUTOSERVICE
op zondag 16 mei de fietsmani-
festatie ‘Op de trappers in etap-
pes’ te gast. Gedurende dit fiets-
evenement voor jong en oud kan
iedereen deelnemen aan een
georganiseerde fietstocht via het
knooppuntensysteem. Op deze
middag wordt ook een gratis
fietskaart met daarop de knoop-
punten uitgedeeld. Informatie-
centrum De Hartloper staat er
met een kraam en heeft een
speurtocht door de directe
omgeving uitgezet.
Zie: www.fietstalentgezocht.nl of
www.groenehart.info/informatie-
centrumreeuwijk.html.

Kom Van (natuur)oeverbeschermingen
straat- tot steigers , van bruggen tot groen
voetballen
Toon je voetbalkunsten in een voorzieningen, voor aanleg of advies.
pannakooi of kom supporte-
ren! MZZL organiseert a.s.
vrijdag 14 mei een pannakooi-
toernooi. Jongeren van 11 t/m
16 jaar worden van harte uit-
genodigd om mee te doen
aan deze populaire vorm van
straatvoetbal. Entree: gratis. Voor meer informatie: www.servicedienstreeuwijk.nl
Het toernooi start om 19.00
uur en wordt gehouden op
het pleintje bij de Coop aan
de Van Staverenstraat in
Reeuwijk-Brug. MZZL is een
jan tinbergenstraat 14 | 2811 dz reeuwijk
uitgaansgelegenheid voor jon-
geren t/m 16 jaar. CU @ MZZL tel: (0182) 395 094 | mob: 06 54 39 20 31 | fax: (0182) 396 510
- lekker local chillen!

27
Kunst aan de Plas bood weer veel kijkplezier
Vrijdagavond jl. werd in ’t Wapen het startsein gegeven voor het tweedaagse cultuurevenement Kunst aan de Plas. Evenals
2 jaar geleden was er zowel onder professionele als amateurkunstenaars uit Reeuwijk-Brug, Sluipwijk en Reeuwijk-Dorp veel
belangstelling voor deelname. Maar liefst 27 deelnemers vormden een kleurrijk palet waaruit voor iedere belangstellende
iets te kiezen viel.

Het evenement is een initiatief sator Gerard Aerts deed Rotary- afdracht verdubbelen zou, waar- bij aan de innerlijke beschaving
van de Rotary Reeuwijk, gesteund voorzitter Jan Jongbloed nog- na de Nederlandse waterleiding- van de mens. Ik zet u daarbij, als
door een aantal sponsoren. Dat maals een beroep op de bedrijven het bedrag nogmaals deelnemende kunstenaars, niet
maakt het mogelijk om de exposanten om 5% van hun ver- zullen verdubbelen. Het beschik- op een voetstuk, maar het is in
opbrengsten uit het project te koopopbrengst beschikbaar te bare bedrag wordt uiteindelijk dat verband belangrijk dat u uw
bestemmen voor een goed doel, stellen voor het goede doel. Het ingezet voor de bouw van water- deur openzet om uw kunst te
dit jaar Lopen voor Water. Na een leuke daarvan was volgens de putten in Burkina Fasso. tonen en de bezoekers mee te
welkomstwoord van medeorgani- voorzitter dat de Rotary de nemen in uw beweegredenen,”
Burgemeester Jan Elzinga memo- aldus de burgemeester, die van
reerde in dat verband dat de Jan Jongbloed de formele eerste
opbrengst 2 jaar geleden naar folder overhandigd kreeg waar-
Benin ging voor het verbeteren mee de kunstroute was geopend.
van hygiënische omstandigheden
voor kinderen. Hij was blij met de Limiet
inzet van de Rotary voor hun bij-
drage aan het Cultureel Jaar Waar organisatoren niets mee
Reeuwijk. “Toen ik cultuur in mijn kunnen is het weer. De berichten
portefeuille kreeg, werd gezegd waren niet gunstig maar hele-
dat daar weinig werk in zou zit- maal tegenvallen deed het uitein-
ten omdat er niets mee gebeur- delijk niet, zodat toch behoorlijk
de. Daar hebben we gelukkig ver- wat mensen op de fiets stapten
andering in weten te brengen, om de aangemelde adressen te
mede door de steun van een aan- bezoeken. De mooie kleurrijke
tal raadsleden. Wij vinden dat folder hielp de bezoekers daarbij
belangrijk, want cultuur draagt hun keuze te maken, want veelal

ALLES VOOR DE ZEILER !
NIEUW BIJ AVR:
DE COLLECTIE VAN
Ook voor uw antifouling,
jachtlakken, schoonmaak
en onderhoudsmiddelen,
touwwerk, accessoires en
onderdelen voor uw boot en
motor bent u bij ons aan het
juiste adres.
Door het grote assortiment
heeft u altijd de beste keuze!
RECREATIE & SERVICE
Notaris D’Aumerielaan 31
2811HS Reeuwijk
Openingstijden: van dinsdag t/m zaterdag geopend van 10.00
tot 17.00 en op vrijdag koopavond tot 20.00
Tel 0182-301657

28
Ruim assortiment
• natuursteen
grafisch design | webdesign • terrastegels
voor kleine bedrijven en particulieren • gebakken klinkers
met een beperkt budget • getrommelde stenen
• betonsteen
NOcreations · Koningin Julianastraat 12 · 3466 LH Waarder
0348-501111 · design@nocreations.nl · www.nocreations.nl • zand, grond en split

De Overkant & Van Nieuwkoop B.V.
ma, do en vr 09.00-16.30 uur Pascalstraat 15 - 2811 EL Reeuwijk
werd aangegeven dat het bezoek “Waarschijnlijk door Moederdag za 09.00-12.00 uur (di en wo gesloten) Telefoon 0182 39 63 17
aan acht tot tien kunstuitingen kwam het zondag wat traag op
eigenlijk wel ongeveer de limiet gang maar ’s middags werd het
zou zijn. Op beide dagen was het flink druk. Door het droge weer
behoorlijk druk. Het aantal bezoe-
ken aan bijna alle adressen lag
was een aantal kunstenaars zon-
dag in staat buiten te exposeren Haute cuisine
boven de 50 per dag met uit- wat weer een extra dimensie gaf.
schieters naar de 100. Ook de Niet alleen van het publiek hoor-
schilderworkshops voor kinderen den we lovende reacties, ook de
bij Anneke Stuip waren met onge- deelnemers waren blij met de
veer 20 kinderen goed bezocht aandacht en her en der werden
en er werd met veel enthousias- ook wat kunstwerken verkocht en
me aan de doeken gewerkt. kwamen verzoeken binnen voor
een expositie elders. We hebben
Medeorganisator Irma Sier, die het al met al als zeer succesvol
zondag een deel van de route ervaren en hopen over twee jaar
Met gepaste trots presenteren wij het ‘Lamsfilettaartje’. Naast lamsfilets
aflegde, constateerde dat het het weer te kunnen organiseren, hebben wij ook ontbijtspek, lente-uitjes, verse rozemarijn en kruiden aan
publiek zeer tevreden was over liefst samen met de organisatoren het beslag toegevoegd. De kruidenboter bovenop doet denken aan een
hetgeen tentoon was gesteld. van Reisgenoten.” toefje slagroom! Meer over deze Gildetrophy leest u op
www.gildeslager.nl.

Collecte Astmafonds Gildetrophy
Lamsfilettaartje
Waarder 100 gram 305

Aanbiedingen zijn geldig van 10-05-2010 t/m 15-05-2010.
Van 17 t/m 22 mei 2010 gaan de stellen en benauwdheid voorko- Gildekwaliteit
collectanten in Waarder op pad om men. Merquezworstjes
geld in te zamelen voor het Astma-
fonds. Met de opbrengst kan het
Stap 2 : Betere behandeling van
ernstig astma. Door meer onder-
100 gram 110
Astmafonds drie stappen zetten zoek kunnen nieuwe behandelin- Lekker vlugklaar
naar een betere toekomst voor gen worden ontwikkeld.
Provencaalse slavink
mensen met een chronische long-
ziekte.
Stap 3 : Stoppen van longziekten.
Onderzoek kan helpen dat de lon- per stuk 090
Stap 1 : Betere diagnose. Met meer gen van astmapatiënten niet langer Uit eigen worstmakerij
onderzoek kunnen artsen in de toe- achteruitgaan. Geef aan de collec-
Bacon
komst sneller de juiste diagnose tant of sms LONG naar 4333.
100 gram 140
Hoveniersbedrijf Multi-tuin BV Krieltjes met
Varkenshaas in champignon
850
Voor vormgeving, advies, realisatie
en onderhoud van tuinen. Maar ook voor roomsaus samen 1000 gram
beschoeiingen, vlonders, beregening etc. etc.

GEGARANDEERD VAKWERK IN UW TUIN Slagerij Van Meurs
Miereakker 10
Maak een vrijblijvende afspraak om uw tuinwensen door te nemen. 2811 BB Reeuwijk
0182-394195
vanmeurs.gildeslager.nl
Laageind 11A 3465 KG Driebruggen
Tel. 0348 453661 Fax 0348 408874
De Gildeslager verrast je smaak
info@multituin.nl www.multituin.nl
29
Strijden en feesten aan de Groendijck
Tijdens de druk bezochte 5 mei-
viering ware het spannende wed-
strijden tussen Waarder en Drie-
bruggen. Na de terugkeer van de
Wageningen-gangers en het ont-
steken van het vredesvuur begon
de middag aan de Groendijck
met een gratis gezamenlijke lunch
in een grote tent, voortreffelijk
verzorgd en geserveerd door de
World Servantsgroep Waarder-
Driebruggen. Daarna was het
moment aangebroken om de
spelen tussen de vele teams uit
beide dorpen te beginnen en het
startmoment werd gegeven door
een ‘schot’ met een carbid-bus.

De teams voor Driebruggen droe-
gen de namen: Naomi Super-
markt, TV Slagwaardig, Kiela,
Speeltuinvereniging, Kiwi, IJsclub, De door de World Servants bijzonder goed verzorgde lunch vond gretig aftrek.
Volleybal DVC, Hoveniers Drie-
bruggen en Seniorenteam Drie- waardig, Goudriaan-Jongerius, der en Seniorenteam Waarder. Plantplan, Multituin en Qualituin
bruggen. Voor Waarder waren Keet, Groendijck, Jeugd tennis- Met negen teams aan beide zij- een prachtige boom, een zilver-
het de: Plus Supermarkt, TV Slag- team, Mutsen, Hoveniers Waar- den beloofde het een drukke en linde, als sponsoring ter beschik-
enerverende middag te worden king gesteld en deze krijgt in het
en dat werd het ook. Fanatiek, winnende dorp een mooie plek.
sportief, maar ook met veel hilari- Maar eerst moest er nog wel even
teit werd er door de partijen op een strijd worden geleverd; een
alle fronten gestreden en het strijd op vele fronten.
publiek had werkelijk iets om met Ga er maar aan staan: slingerbal,
veel plezier naar te kijken en aan gladiator, twister, touwtrekken,
te moedigen. hints, bikkelen, jeu de boules met
eieren, appeltje eten met mes en
Dorpsprijs: een zilverlinde vork, survivalbaan, vragenlijst met
geheimschrift en dweilvoetbal.
Behalve natuurlijk de onsterfelijke
eer was ook de door het dorp te Intussen was er ook voor de toe-
winnen prijs meer dan de moeite schouwers het nodige te doen en
waard. Gezamenlijk was door v/d te nuttigen. Koffie en thee met
Berg hoveniers, van Valkenburg appeltaart of cake, een uitgebrei-
Het twisterspel vergde soms erg moeilijke lichaamshoudingen en caprio- hoveniers, de Koning hoveniers, de collectie alcoholvrije verfrissin-
len.

U kunt bij ons terecht voor: Wij zijn wij? Tanken

Onderhoud - Stikstof - Pitstop service
- Accu - Trekhaken - Haal- en brengservice
- APK - Uitlaten - Inbouw van carkits
- Balanceren - Uitlijnen & navigatie
REEUWIJK - Banden - Vering Overige diensten
- Grote Beurt - Wielen - 60 occasions
- Katalysatoren - Wintercheck op voorraad
Wij leveren - Kleine Beurt - Zomercheck - Autolease
tevens alle merken - Olie verversen Services - Autoschade
nieuwe auto’s. - Remmen - Autoruitservice Shop
Ook voor de - Reparaties - Airco service - Sigaretten & tabak 24 uur
zakelijkerijder per dag
- Roetfilters - Pompstation - Kranten & magazines
en leaserijder Tanken!
- Schokdempers - Carwash - Eten & drinken

BEZOEKADRES: PASCALSTRAAT I POSTADRES: JAN TINBERGENSTRAAT 3 I 2811 DZ REEUWIJK I T. 0182 392350
WWW.AUTOSERVICEREEUWIJK.NL
30
- Gezichtsbehandelingen met
produkten van DR. ECKSTEIN
schoonheidssalon
- Harsen bovenlip, kin, benen en
leni beele bikinilijn
Ruichthoek 12 - Verven wimpers, wenkbrauwen
2811 AG Reeuwijk
Tel. (0182) 39 53 32 - Spanningsmasker
- Elektrisch ontharen

van maandag t/m - Verwijderen steelwratjes
gen en later in de middag ook schenen en dit verhoogde de donderdag
- Verwijderen couperose
een biertje, voortreffelijk schepijs feeststemming nog eens extra.
lid a.n.b.o.s.
en terplekke versgebakken wafels. De laatste wedstrijden waren
De zeer jeugdigen konden zich inmiddels gestreden en de wed-
vermaken met een springkussen strijdcommissie kon de uitslag
en een draaimolen. Het resulteer- bekendmaken. Waarder had met Het was een ouderwets gezellig Reeuwijk en het Rabobank stimule-
de in een uitermate drukke mid- de teams 424 punten weten te feest dat mede mogelijk werd ringsfonds en de immense inzet van
dag en de scheidsrechters en verzamelen, maar winnaar wer- gemaakt door de sponsoring van de vele vrijwilligers van de World
juryleden hadden bij de diverse den de teams van Driebruggen de gemeente Reeuwijk, Stichting Servants en het 4 en 5 mei comité
spellen hun handen vol aan het met 493 punten. Het zal weinig Durate, Woningbouwvereniging in Waarder en Driebruggen.
bijhouden van de uitslagen. betoog hoeven dat dit aanleiding
was voor uitgebreide vreugde-
Vanaf 16.00 uur werden de bar- uitingen aan de Driebrugse kant.
becues op het terrein aangesto- De zilverlinde zal zijn plek gaan
ken en kon eenieder die daar trek krijgen in Driebruggen en ver-
in had de maag gaan vullen. moedelijk zal dat de groenstrook
Ondertussen was het dweilorkest gaan worden voor de ingang bij
‘De Waaghalzen’ ten tonele ver- Custwijc.

Nat, glad en veel hilariteit bij het dweilvoetbal.

In de loop van de middag bracht het dweilorkest De Waaghalzen nog wat U bedoelt Restol
Wij hebben 12 kleuren en
extra vertier. Ik moet 10 meter allemaal op voorraad.
schutting beitsen, Kiest u maar.
en ik wil goed spul.

Letterlijk grote spanning bij het touwtrekken, hier het PLUS supermarkt- Pascalstraat 4 - 2811 EL Reeuwijk - Tel. (0182) 39 65 71
team in actie. www.hoogendoornhout.nl - info@hoogendoornhout.nl
31
G I J S
Maak kennis met onze creatieve team.
Bij inlevering van deze advertentie kunt Te Koop: Garagebox
Maak kennis met onze creatieve team.
18m2 kunt
Bij inlevering van deze advertentie
u in de maand mei profiteren van de u in de maand mei profiteren van de
V A N Van der Veenstraat in Reeuwijk
volgende aanbiedingen: volgende aanbiedingen:
D A A L E N
€ 29.000,-
M O D E K A P P E R S Rusk-wasmassage, coupe-knippen Rusk-wasmassage,
Tel. 0182 – 391481 coupe-knippen
N I E U W E S T I J L en föhnen en föhnen

Vromade 9
van € 36,95 voor € 31,95
Expositie ringslangen en van € 36,95 voor € 31,95
2411 LG Bodegraven
T (0172) 61 28 11
E info@gijsvandaalen.nl
Rusk-wassing, coupe-knippen
en blowen
reptielen Rusk-wassing, coupe-knippen
en blowen
www.gijsvandaalen.nl De hele maand mei is er in het
van € 32,95 voor € 28,95 van € 32,95 voor € 28,95
informatiecentrum de Hartloper
te Reeuwijk een leuke, mooie en
vooral leerzame expositie te zien
over amfibieën en reptielen, met
extra aandacht voor de ringslang
die vooral in het Reeuwijkse plas-
sengebied voorkomt. Er zijn foto’s
en soortenbeschrijvingen te zien
maar ook wordt het monitoren Tot 1 juni is er de wedstrijd Zoek
(tellen) van de ringslang in het je ‘droomsloot’ in de Reeuwijkse
Reeuwijkse uitgebreid in woord Hout. Particulieren, scholen,
en beeld gebracht. Tevens zijn er bedrijven en eigenaren van een
vervellinghuiden te zien van de 3 sloot (agrariër, natuurbeschermer,
soorten slangen en 2 hagedissen of gemeente) kunnen meedoen
die Nederland rijk is en een ring- en de mooiste sloot voordragen.
slang en hazelworm op sterk Infocentrum de Hartloper is elke
water. Ook draait er een DVD zaterdag en zondag geopend
over reptielen, de hagedissen en vanaf 11.00-17.00 uur. Voor meer
slangen die in Nederland voorko- informatie: www.groenehart.info/
men. infocentrumreeuwijk.html

EHBO-Vereniging
Reeuwijk-Brug iets voor u?
Als u bij een incident of ongeluk teriaal en examengeld. Na 17 les-
betrokken raakt, is het noodzake- avonden wordt de cursus in het
lijk dat de hulpdiensten zo snel voorjaar van 2011 afgesloten met
Gouda, Vlinderplein 20-22 mogelijk worden ingeschakeld. een examen. Na het goed afleg-
Elke seconde telt! Maar weet u gen hiervan, ontvangt u het offi-
ook wat u kunt doen tot de hulp- ciële EHBO- diploma van het
diensten zijn gearriveerd? Weet u Oranje Kruis, inclusief reanimatie
wat u moet doen bij brandwon- en AED. Wilt u eerst een kijkje
den, vergiftiging, snijwonden of nemen binnen de vereniging?
botbreuken? Misschien is een Kom dan naar de jaarlijkse oefe-
cursus EHBO iets voor u. In sep- ning op maandag 17 mei om
tember 2010 start, bij voldoende 20.00 uur bij Zalencentrum De
aanmeldingen, EHBO-Vereniging Brug te Reeuwijk-Brug. Inschrijf-
Reeuwijk-Brug een EHBO- cursus formulieren zijn daar beschikbaar.
voor beginners. De kosten voor Wilt u meer informatie en/of een
In villawijk Willenslande, nabij het plassengebied gelegen, deze cursus bedragen € 250,-. inschrijfformulier? Mail dan naar
luxe en in klassieke stijl gebouwd halfvrijstaand geschakeld Dit bedrag is inclusief cursusma- ehboreeuwijk-brug@live.nl.
woonhuis met garage en zelfstandige werkruimte.
Gebruiksoppervlakte maar liefst 238m2.

Vraagprijs € 660.000,-- k.k.
Meridiaan 39 Postbus 96
Timmer- en
2801 DA Gouda 2800 AB Gouda Aannemingsbedrijf
Tel: 0182-538400 Fax: 0182-538440
info@boer-gouda.nl www.boer-gouda.nl Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
32
LENTE ACTIE
Onze merken o.a:
Australian
Birkenstock
Van Bommel
Bunnies
Clic!
Daniel Hechter
Develab
Dubarry
Ecco
Door de vrolijke zonnestralen,
willen voeten graag luchtige
sandalen of slippers dragen! Wij
hebben voor dames, heren en
kinderen weer van alles staan.

Ook voor deze zomer hebben
20% korting
A L L E E N VA N 1 2 T / M 2 2 M E I
Gaastra wij weer sandalen en slippers,
Gabor
Gattino
o.a. van de merken: Tegen inlevering van deze coupon
Giga en
Helioform
Van Lier
ontvangt u 20% korting
Mephisto
Munich by X
op één artikel naar keuze!
‘s Oliver Wees er snel bij, dan slaagt
Piedro u beslist, bij de Maximaal 1 coupon per klant.
Red Rag
Redzz schoenspecialist!
River Woods
Rohde
SPM Tot ziens bij: Koningin Wilhelminastraat 86 Openingstijden:
Tamaris 2811 TW Reeuwijk Maandag t/m vrijdag
Teva Tel. 0182-392887 9:00 uur - 18:00 uur
Timberland
Track style Zaterdag
Twins Ook voor al uw schoenreparaties! 9:00 uur - 16:00 uur
Verhulst Gratis parkeren voor de deur!

Atelierroute Reisgenoten in Waarder
Cultureel Reeuwijk bood het afge- deren. Het zouden er oorspron- bescheiden evenementen telkens expositie van Jelle en Jenny
lopen weekend veel moois. De kelijk drie zijn geweest, maar om weer een meer dan goede Drenth, met de schilderijen en
kernen van Reeuwijk hadden met praktische redenen zijn twee belangstelling bestaat en het beelden van Jelle en het keramiek
‘Kunst aan de Plas’ hun route exposities samengevoegd. Voor geëxposeerde werk maakte een van Jenny, dit alles tezamen met
langs diverse lokale kunstenaars de bezoekers had dit het extra bezoek ook zeker waard. Mary- de beelden en sieraden van Henk
en er was de atelierroute ‘Reisge- gemak nu alles in dezelfde straat Elle Dijkman exposeerde met Sluijs.
noten’ die ook Waarder bestreek. te zien was. schilderijen en beelden. Veel van Waarder had hiermee absoluut
Op twee locaties in Waarder Ondanks het ‘Moederdagweek- haar beeldenwerk bestaat uit een reden voor een extra bezoek
waren exposities van beelden, end’ kan niet anders gezegd wor- speksteen of albast. Verder waren en het is zeker geen verkeerd
sieraden en schilderijen te bewon- den dan dat er voor dit soort er schilderijen, meest in acryl, van advies om de aankondiging van
Elly van Duuren-Bakelaar. Nauwe- een volgende expositieronde in
lijks vijftig meter verderop was de de gaten te houden.

Slang uit één stuk Braziliaans speksteen van Mary-Elle Dijkman. Zeer divers en kleurrijk gebruikskeramiek van Jenny Drenth.
33
Toppositie Mariska Veer Gouden medaille voor
op NK Dammen Reflex
Afgelopen week werd in Huissen de finale van het NK dammen
voor pupillen gespeeld. De Reeuwijkse meisjes Mariska Veer en
Martine Jannes hadden zich hiervoor weten te plaatsen. Vijf dagen
lang speelden de beide DEZ-leden met de beste meisjes tot 13 jaar.
Mariska wist zich met goed spel naar een prachtige vijfde plaats te
dammen. Misschien wel voldoende om mee te mogen spelen op
het Europees Kampioenschap in augustus? Dat laatste is nog even
afwachten.

Eind april vond de Regiowedstrijd op niveau 10. Esmeralda en
van de 6e divisie plaats. Esmeral- Esmay waren al eens eerder in
da Blom en Saskia Klinkenberg Sportcentrum Overbosch in Den
kwamen uit op niveau 11 en Haag geweest, maar voor Saskia
Mariska Veer (links) in haar partij tegen Jacoline Timmerman uit Wezep. Esmay Griffioen en Juliette N’gan en Juliette was het een geheel
nieuwe ervaring. Enigszins
gespannen begonnen de meisjes
w w w. ra d i ova n d i j k . c o m aan hun wedstrijd, maar al gauw
hadden ze hun zenuwen onder
WITGOED • INBOUWAPPARATUUR • TV & AUDIO • REPARATIE controle. Sprong en brug gingen
voortreffelijk, maar op balk had-

TV gaat geheel digitaal! den niet alle turnsters evenveel
geluk. Met name de koprol van
niveau 10 is een heel lastig onder-
Radio van Dijk biedt oplossingen. deel. Op vloer lieten de meisjes
zich weer van hun beste kant
Vanaf 10 oktober 2010 zien. Tijdens de prijsuitreiking
wordt kabel-tv geheel digi- bleek het harde werken beloond:
Saskia Klinkenberg was met 51.80
taal. Alle televisieprogram- punten eerste geworden en
ma’s worden dan in hoge mocht de gouden medaille in
ontvangst nemen. Esmeralda,
digitale kabelkwaliteit met een prachtige score van
doorgegeven. 49.60 punten, viel helaas buiten
de prijzen. Ook Esmay en Juliette
Zorg ervoor dat u voor die
mogen trots zijn op de mooie
tijd uw tv-toestel voorziet oefeningen die ze hebben neer-
van de mogelijkheid van gezet.

digitale ontvangst.
Vraag ons om oplossingen. Uw parket restylen:
schuren, op kleur maken en
nieuwe plinten of afwerklatten.

Radio van Dijk
• zeer groot assortiment • installatie en instructie thuis
• veel artikelen op voorraad • eigen technische dienst
• persoonlijke bediening Service van de zaak
0182-394234
Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk - Tel ( 0182 ) 39 33 66 www.hofvanreeuwijk.nl
34
Last van spinnen?
Wij kunnen uw woning of bedrijfspand behandelen met
een nieuw product dat de gevel 6 maanden
gegarandeerd vrij van spinnen houdt.

Onze methode is op natuurlijke basis, niet giftig,
biologisch verantwoord en milieuvriendelijk.

U kunt dit product ook bij ons bestellen en het is
zonder veiligheidsmaatregelen zelf veilig te gebruiken.

schoonmaakbedrijf
D. DIJKSMAN
Tel 0182 396 241•GSM 0653 655 918•www.d-dijksman.nl•info@d-dijksman.nl

korfballers hard op weg naar de dubbel
Nadat het tweede team van CKV het scoren toekwam. Een magere Nog steeds is Reeuwijk in de veld- ook al het kampioenschap werd
Reeuwijk met ruime cijfers van stand van 2-6 was dan ook de competitie ongeslagen. Volgende binnengehaald. De dubbel ligt
SGV 2 had gewonnen, mochten ruststand. week kan in de thuiswedstrijd dus voor het grijpen voor de
afgelopen zaterdag de eerste acht Coach Marco Zeebregts hield de tegen Ter Leede/De Jager het Reeuwijkse korfballers. Kom eens
van CKV Reeuwijk het veld betre- spelers voor meer te bewegen en kampioenschap al worden bin- kijken en moedig het achttal aan.
den voor hun wedstrijd tegen niet uit stilstand te schieten. De nengehaald. Dit zou een voor De wedstrijd wordt op sportpark
SGV 1. De heenwedstrijd werd al tweede helft ging het scoren Reeuwijk unieke prestatie zijn, de Groene Zoom te Reeuwijk
gewonnen met 19-13, dus er was beter en werd de voorsprong aangezien in de zaalcompetitie gespeeld om 15.30 uur.
goede hoop op winst in deze par- geleidelijk uitgebouwd. Tim van
tij. Op een zeer hobbelig veld Bodegraven raakte goed op dreef;
!
e fietsen
kende Reeuwijk een redelijke start hij nam met zijn acht treffers de
steund
h onder
met twee mooie afstandschoten helft van de score van Reeuwijk
isc
p elektr
van Janine Eikelboom, maar het voor zijn rekening. Met 4-16
N u v o lo 9,-
af € 149
vervolg in de eerste helft was werd uiteindelijk de wedstrijd
matig te noemen. De kansen gewonnen. De scores in deze a l v a n
werden wel gecreëerd, maar erg wedstrijd kwamen van Tim van Sparta
slecht afgerond. Verdedigend Bodegraven 8x, Janine Eikelboom
hield Reeuwijk het echter goed 3x, Pieter Dijkstra 2x, Trudie Buk-
dicht, zodat ook SGV amper aan man 2x en Jan Groenendijk 1x.

Het adres voor al uw werkzaamheden
timmer- en onderhoudsbedrijf
frit!
een proe
Leon de Vos Kom voo
r
RS
• onderhoudswerk • keukens en badkamers
U I N 2 WIELE
• plashuis/recreatiewoning • kozijnen en dakkapellen DE BR AARDER
dijck 47 W
• aanbouw en dakopbouw • ramen en deuren De Groen
• verbouwingen • tegel en metselwerken 501269 ail.com
Tel. 0348 w ie le rs@hotm
ebru in 2
Oudeweg 12 • 2811 NN Reeuwijk • e-mail: lwdevos@online.nl E-mail: d
fax: 0182-300359 • mobiel: 06-22808219
35
CVC F1 kampioen Ook CVC F2 behaalt
Zaterdag 1 mei is de F1 van CVC ook nog een keer in het zonnetje kampioenschap
in de uitwedstrijd bij DONK in worden gezet door hun sponsor
Gouda kampioen geworden. ‘Het Wapen van Reeuwijk’. Het De spanning was voelbaar bij van Luc en een mooie actie van
In een spannende wedstrijd, team bestaat uit: Lucas Praam- CVC F2: het team moest winnen Thomas maakte Thomas er 4-2
waarin beide teams kampioen sma, Ruben van Ameron, Stan van de Alphense boys om het van. Alphense boys voerde de
konden worden, behaalde CVC Griffioen, Paul Grootscholten, kampioenschap in eigen hand te spanning weer op door er 4-3
F1 na een 3-1 achterstand toch Twan van der Laan, Stan Bevers, houden. Er stond veel publiek van te maken, gelukkig werd er
nog het kampioenschap binnen Dennis Nederveen en Coen langs de lijn, wat altijd zorgt voor afgefloten. CVC F2 is de terechte
door uiteindelijk met 3-5 te win- Schouten. Leiders van het teams extra spanning. Deze werd nog kampioen. Na een kort maar luid-
nen. Het kampioenschap is met- Chantal Bevers en Erwin Griffi- groter toen CVC achter kwam ruchtig feestje met champagne
een uitgebreid gevierd, maar de oen. De jongens werden getraind met 0-1. Gelukkig zorgde Mats en kleding in de douche werden
jongens, trainer en leiders zullen door Jeroen Kraan. ervoor dat het snel 1-1 werd. de jongens werden door hun
Voor rust scoorde Thomas de ver- coaches Robbert en Peter getrak-
diende 2-1. Door het goede teerd op patat en ijs bij Dado; het
samenspel van de fantastische feest was kompleet. Het team
achterhoede, Midas en Max en heeft er weer een mooi seizoen
keeper Rick, konden meer tegen- opzitten. Op de foto staand:
doelpunten lange tijd worden coach Peter, Max Stofkoper, Mats
voorkomen. Mats zorgde voor Douma, Luc van Essen, Robin
3-1, na goed overspel van Robin Stoppelenburg en coach Robbert;
en Pepijn. De spanning kwam zittend: Midas Pronk, Thomas
terug toen de 3-2 werd gemaakt. van Dijk, Pepijn van Dam en Rick
Dankzij een prachtige voorzet Reimus.

Reeuwijk - Armstronglaan 24

Ruime hoekwoning met tuin (op Z)
en vrijst. garage. Bj. 1972, inh.
400 m3, woonopp. circa 180 m² en
perceelsopp. 166 m². Deze grote
Z-kamerwoning biedt u veel
ruimte in én om de woning met
o.a. leuk aangelegde voortuin en
ligging aan fraaie, brede straat. De
a.z. is gesit. aan een kindvr. plein
met P-gel. Ind.: B.G.: Z-kamer met
eiken parketvloer, keuken aan de
a.z. (witte uitv. en v.v. gaskook- www.vandenheuvelelektro.nl
plaat, afz.kap, vaatwasser).
Tussenhal met toil. 1e Verd.: overl., 3 goede slaapkamers, luxe badk. met ligbad, toilet, 2 Erkend installatiebedrijf
wastafels en vloerverw. 2e Verd.: ruime overl. met Velux dakraam, cv-ketel en bergruimte,
wasruimte met keukenblok, fijne, ruime zolderkamer met wastafel en groot raam in de Van den Heuvel Elektro
kopgevel. Een zeer complete woning! ontwerpt, levert,
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging!
keurt en installeert
VRAAGPRIJS d 309.000,- k.k. elektrotechnische installaties.

Platteweg 40A
2811 NA Reeuwijk
24-uurs storingsdienst:
Tel. (0182) 52 26 77 06 51 102 541
Mobiel (0651) 10 25 41
www.vandenheuvelelektro.nl
Hoge Gouwe 17 • 2801 LA Gouda • Telefoon (0182) 51 14 24
info@alphamakelaardij.nl • www.alphamakelaardij.nl Wij werken voor particulieren en bedrijven.

36
• groot - klein onderhoud Gouwe Lijn Centrale verwarming
• aanbouw - verbouw
• nieuwbouw Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur.
• tegel- en metselwerk
Uw CV ketel gaat langer mee als U jaarlijks onderhoud uit
Henri vd Wetering
laat voeren, laat daarom Uw CV ketel nu schoonmaken.
Aanbouw laten maken? Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar
Wij verzorgen ook uw bouwtekening en vergunning. op tel. 06 55550821 of per e-mail: info@gouwelijn.nl
John de Groot en Miranda van den Berg
Overtoom 3, 2811 LH Reeuwijk - mobiel: (0624) 87 75 15
Beatrixlaan 25, 2811 LZ Reeuwijk, www.gouwelijn.nl

RVC overtuigend langs Stolwijk
De laatste competitiewedstrijd aanvallen bleef de ploeg gevaar- rechter weigerde echter naar de RVC bracht ook nog enkele verse
van RVC had nog grote belangen. lijk. Het was echter een ouder- stip te wijzen. RVC liet zich niet krachten in, Robin Stolwijk, Ralph
Als er van Stolwijk gewonnen zou wetse spelhervatting die RVC op van de wijs brengen en na een Tol en Vincent Mathot werden ver-
worden en concurrent Moor- 1-0 bracht. Menno Hogenelst prima steekbal van Arjan van vangen door Dirk-Jan Blanken,
drecht liet punten liggen, dan slingerde een vrije trap richting Zoest was het Ralph Tol die met André Verweij en Wouter Konings.
zou RVC rechtstreeks promoveren het doel en Ralph Tol was slim- een bekeken schot met buiten- Het was invaller Dirk-Jan Blanken
naar de 3de klasse. Als beide mer en sneller dan de keeper en kant rechts de stand op 2-0 die RVC op weg zette naar de 3-0.
teams zouden winnen, dan volgt kopte de 1-0 tegen de touwen. bracht. Met dit doelpunt was Aangespeeld door broer Mari stuur-
een beslissingswedstrijd om direc- Even later een bijna identieke Stolwijk helemaal uitgeblust en de hij Patrick van Zoest weg, die
te promotie. RVC zou aan Stolwijk situatie, maar dit keer kon de kee- RVC leunde achterover, vertrou- liep zijn directe tegenstander er
geen makkelijke kluif hebben, per van Stolwijk nog nipt redding wend op de verdediging en de met gemak uit en schoof de bal
want uit werd met moeite met brengen. Aan de andere kant kon ijzersterke keeper. Via snelle aan- beheerst binnen. Hiermee bepaalde
2-2 gelijk gespeeld. En zondag RVC keeper Frank van Leeuwen vallen werd er ook nog gepro- hij de eindstand op 3-0, een prima
was Paul van Leeuwen nog steeds zich weer eens onderscheiden beerd om de score uit te brei- overwinning na een uitstekende
geblesseerd en Maarten Konings door een schot van dichtbij van den. RVC was veel gevaarlijker wedstrijd van RVC kant. Omdat
was geschorst. Hierdoor begon Rick Anker ongedaan te maken. dan Stolwijk en zelfs linksback concurrent Moordrecht ook won,
RVC wederom met een zeer jong Zodoende ging RVC met een dik- Mari Blanken had de kans om wacht er een beslissingswedstrijd
elftal aan de wedstrijd. verdiende 1-0 voorsprong rusten. de score uit te breiden, helaas om directe promotie op donderdag
stuitte hij na een schitterende 13 mei om 17.00 uur op het sport-
In de eerste minuten probeerde In het begin van de 2de helft aanval uiteindelijk op de keeper. complex van v.v. Gouda.
Stolwijk via opportunistisch spel probeerde Stolwijk met iets
gevaarlijk te worden, maar veel meer druk op RVC in de wed-
verder dan een halve kopbal van strijd te komen, maar eigenlijk

JOHN
spits Edo Burger kwam de ploeg slaagde de ploeg hier geen
niet. Aan de andere kant was RVC moment in. En na zo’n 5 minu- Randenburgseweg 8
bij de eerste serieuze kans dich-
terbij, maar Robin Stolwijk schoot
ten spelen had RVC een penalty
moeten krijgen toen Ralph Tol STOLWIJK 2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
vanaf 16 meter op de paal. Even werd neergehaald door de kee- Aannemersbedrijf Fax (0182) 39 56 23
later was RVC weer dichtbij, maar per van Stolwijk. De scheids-
dit keer was het Patrick van Zoest
die met een kopbal de paal raak-
te. RVC liet Stolwijk niet in de

N.W. Hoogendoorn
wedstrijd komen en via snelle

Hovenier Groencentrum
Platteweg 26a • Reeuwijk
Loonbedrijf openingstijden: zie website

Voor al uw
binnen- en buitenwerk

Serge Garretsen
Mobiel (0651) 16 05 61
Hemelvaartsdag
Paul de Vries Volop n geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Mobiel (0614) 39 13 05
e r k p lante
Rembrandtstraat 35 p
2811 XD Reeuwijk
Telefoon (0182) 55 33 10
Fax (0182) 537844
www.nwhoogendoorn.nl • Telefoon: (0182) 58 22 41
37
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
Autobedrijf Leo de Jong
Platteweg 18 — (0182) 51 91 86
KAPPER
www.autobedrijfleodejong.nl
& Het juiste adres voor een auto
SHOP
vanaf  750,- tot nieuw!
www.kappersite.nl
Ook voor:
Winkelcentrum Miereakker 16,
Reeuwijk
* alle onderhoud * spuitwerk
* APK keuringen * reparaties
☎ 392816
Dames RVC als kersverse kampioen niet langs TAVV
Je ziet het vaak. Op het moment Rietveld, Sandra van Veen, Mar- schap) was het voornamelijk RVC anderd. RVC speelde in deze
dat een ploeg kampioen is gewor- lies van Tol, Merenique van der die het spel bepaalde. In totaal tweede helft onder haar niveau,
den, is de echte scherpte verdwe- Made, Laura de Jong, Jiska Hoge- kon RVC vier grote kansen en een maar in gevaar kwam de ploeg
nen en worden opeens ‘vreemde’ nelst, Fanny Vermeulen en Ilse handjevol goede kansen noteren. amper, omdat ook TAVV het alle-
punten gemorst. Dit overkwam van der Weiden. Hierdoor konden Na goed doorjagen van RVC, was maal wel prima vond. Toch was
ook RVC. In de uitwedstrijd bij de jeugdspeelsters Dijantha Olie- het uiteindelijk Beau Stolwijk die het TAVV dat een ‘stiekem’ puntje
TAVV was de eerste helft nog van man en Tessa Boer hun debuut de bal kon blokken van de ver uit mocht overhouden aan deze
redelijk niveau, de tweede helft maken in de hoofdmacht van de het doel gekomen keepster van wedstrijd. Een vrije trap vanaf de
had de ploeg uit Reeuwijk moeite dames van RVC. Beiden speelden TAVV. Vanaf een metertje of 25 zijkant werd prachtig ingescho-
om de veldbezetting goed te speelden zeer verdienstelijk. De schoof ze de bal vervolgens koel- ten in de kruising bij de tweede
houden. Toch leek RVC op een dames van RVC kunnen met dit bloedig in het lege doel. paal en zo kwam toch nog de 1-1
(overigens) terechte 0-1 overwin- soort jeugdspeelsters veel ver- Even later brak Manon Schrijvers- op het scorebord. De prima lei-
ning af te stevenen. Totdat in de trouwen in de toekomst hebben. hof op rechts door, maar zag 1 dende scheidsrechter van deze
slotminuut een vrije trap van Ook Manon Schrijvershof uit op 1 tegen de keepster de bal via middag floot na enkele minuten
TAVV prachtig in de kruising ver- dames 2 was weer bereid om de haar net over het doel gaan. Ook blessuretijd af en RVC verloor
dween. aanval van RVC te versterken. Kim Holsters kon bijna tweemaal voor de derde maal deze compe-
RVC begon (wederom) met een In de eerste helft (die begon juichen. Haar eerste schot werd titie punten.
waslijst aan afwezigen, maar liefst nadat RVC zeer attent een bloe- met een uiterste krachtinspan- RVC rest zich nu nog één compe-
9 in totaal. Niet aan de aftrap ver- metje had gekregen van TAVV ning (en uitstekende redding) tot titiewedstrijd, volgende week,
schenen Karen de Jong, Luca vanwege het behaalde kampioen- corner verwerkt. Bij een ander thuis tegen NSV, maar zal haar
schot had de keepster van TAVV pijlen vooral richten op de beker-
het nakijken, maar de bal vloog finale, die zaterdagmiddag 22
rakelings over de kruising. mei op het terrein van Quick Boys
In de tweede helft ging het spel- gespeeld wordt (12.00 uur).
beeld gelijk op, maar de beste Tegenstander is Die Haghe uit
kansen bleven voor RVC. Het was Den Haag, die in de halve finale
www.flamkachels.nl wederom Manon Schrijvershof verrassend Rhoon versloeg. We
die na een mooie RVC-aanval vrij moeten terug naar 1988, 22 jaar
voor de keeper opdook, maar net geleden, dat een seniorenteam

Voor warmte en sfeer.
Flam Haarden & Kachels is gespecialiseerd in
naast schoot. Even later leek een
schot van Kim Holsters het doel
in te gaan, maar het werd door
voor het laatst de beker won. Het
winnen van de beker is dus zeld-
zaam in de historie van RVC. Dat
hout- en gasgestookte haarden en schouwen. een eigen speelster van RVC vlak maakt deze wedstrijd extra bij-
voor de doellijn van richting ver- zonder.

 Afbeelding: Dru haard

Nijverheidstraat 1 • 2751 GR Moerkapelle
Tel.: 079 593 1217 • E-mail: info@flamkachels.nl
Voor openingstijden kijkt u op www.flamkachels.nl
38
DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED
Colofon
Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07
VAN BINNEN- EN OOK 2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266 • Fax 399 265
www.kijkopreeuwijk.nl
BUITENZONWERING! VOOR
Oplage: Advertenties:
Bel voor vrijblijvende informatie HORREN 6.300 exemplaren Letty Blanken
0182 - 51 14 84. Tel. (0182) 399 266
Uitgever:
Desgewenst komen wij ook bij u thuis! Elly de Knikker advertentie@kijkopreeuwijk.nl

Kijk op Reeuwijk is een handels-
ZONWERING naam van Graficelly B.V.
Reservering vóór vrijdag 17.00
uur. Daarna kan plaatsing niet
NOORLANDER Redactie:
gegarandeerd worden.

Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84 Paul Engels (hoofdredacteur) Informatie over tarieven en
Tel. (0182) 394 810
Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl aanleveren op aanvraag via
redactie@kijkopreeuwijk.nl advertentie@kijkopreeuwijk.nl of
Wim de Boevère op www.kijkopreeuwijk.nl

Sportief Agenda Marlien van Leeuwen
Narda Rebel
Bert Verver
Inleveren kopij:
Bezorging:
Reeuwijk
Mevr. van Wensveen
Woensdag 12 mei 14.30 RVC A1 Perkouw A1 (0182) 392 890
uiterlijk zondag 20.00 uur
Driebruggen
Druk: Fam. De Kruijf
Voetbal 14.30 B’graven 1 CVC 3
Maassluise Courant, Maassluis (0348) 502 094
19.00 Rohda ‘76 B2 WDS B1 12.45 CVC 4 ARC 17
Brocheren en afwerken: Waarder
19.00 RVC B1 VEP B1 14.30 Spirit 11 CVC 5
Boekbinderij Hoogendijk BV, Fam. Lemkes
11.30 DCV 3 CVC 6
Gouda (0348) 501 476
Donderdag 13 mei 14.30 CVC 7 BVCB 8
14.30 CVC 9 B’ambacht 2
Voetbal 16.00 Siveo DA1 CVC DA1
17.00 RVC 1 Moordrecht 1
beslissingswedstrijd op terrein
van v.v. Gouda
11.00 CVC B1
09.45 CVC B2
13.15 Rohda C1
08.30 CVC C2
Schoonhoven B2
Floreant B4
CVC C1
Soccer Boys C3
Kijkertjes
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon
Zaterdag 15 mei 11.00 Sportlust D2 CVC D1
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Korfbal Zondag 16 mei Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
15.30 Reeuwijk 1 T.Leede/De Jager 1 Naam: ....................................................................................................................
14.00 Reeuwijk 2 De Vinken 3 Voetbal
17.00 Reeuwijk 3 N’kerk 9 11.30 Nic. Boys 3 RVC 3 Adres: ....................................................................................................................

12.00 Reeuwijk C1 Eureka C1 10.00 RVC 4 Donk 5 Telefoon: ....................................................................................................................
13.00 Reeuwijk D1 OZC D1 14.30 RVC 5 Esto 8
10.00 IJsselvogels D4 Reeuwijk D2 12.00 RVC 6 SVS 6 Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
12.00 Reeuwijk E1 Korbis E2 11.00 Teylingen VE1 RVC VE1
11.00 Reeuwijk EM2 O. Nassau (V) E2 11.00 Haastrecht VE1 RVC VE2
10.00 Reeuwijk F1 Maassluis F1 12.00 RVC DA1 NSV DA1
09.00 Maassluis F3 Reeuwijk F2 10.00 RVC DA2 Oosterheem DA2
11.00 Reeuwijk F3 KOAG F3
10.00 Reeuwijk F4 IJsselvogels F3 Dinsdag 18 mei
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen, vermiste/gevonden
Voetbal Voetbal huisdieren of voorwerpen van en voor diegenen die in het verspreidingsgebied van
12.30 WDS 5 S’Boys 7 20.00 RVC 4 Cabauw 3 Kijk op Reeuwijk wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebo-
14.30 M’kapelle VE1 WDS VE1 dene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één met Kijkertje
15.00 Rohda ‘76 A1 WDS A1 één onderwerp per adres/per week. Kijkertjes
die niet aan bovenstaande regels
voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let op: in een kun- Kijkertje
nen geen diensten worden gevraagd of aangeboden.
Inleveren
Deze bon (tot dinsdag 16.00 uur) afgeven bij:
- Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
- G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
- Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
- Hugo de Grootstraat 27, Reeuwijk-Dorp.
Of deze bon opsturen naar:
- Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 88 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermelden)
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De kijkertjes die
op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna geplaatst. De uitgever behoudt zich
het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.

39
Kijkertjes Wegwerkzaamheden
zitten buurtbus dwars
Reeuwijk en Gouda voeren de haltes kunnen worden aange-
komende weken een aantal ingrij- daan. Zo is er geen buurtbus
l  gevonden 5/5 bij World Ser- l  Verloren 18-4 omg. RVC brui- pende wegwerkzaamheden uit naar/door:
vants kraam zonnebril en setje ne Esprit zonnebril op sterkte in waardoor de dienstregeling van • Recreatiegebied Reeuwijkse
verbandart. info 0348-502247 zw. koker tel. 0182-395286 de Buurtbus Reeuwijk ernstig Hout van maandag 10 mei t/m
l  t.k. mooi bewerkte eiken kap- l  t.k. konijnen, zwart, middel- wordt verstoord. Deze werkzaam- vrijdag 14 mei
stok uit grootmoedertijd met 6 groot 4 mnd. oud € 7,50, 2 mnd heden vinden plaats op de Raad- • Buurtschap Tempel van
koperen haken, hoedenplank en oud € 5,- tel. 0348-501595 huisweg, Oud-Reeuwijkseweg en maandag 17 mei t/m vrijdag
wandkleed € 35,00 tel. 0182- l  gevr: alles van het automerk Schinkeldijk in Reeuwijk en de 21 mei.
393420 SIMCA, speldjes, folders, recl. Ridder van Catsweg in Gouda. In deze perioden zal het ook niet
l  t.k. kinderwagen Maxi taxi mat. e.d. tel 0647-924857 Dit betekent dat de Buurtbus steeds mogelijk blijken de norma-
driewieler 3-in-1: bak, maxi-cosy l  t.k. ikea hoogslaper met Reeuwijk-Gouda hier en daar een le haltetijden aan te houden. Voor
en buggy € 60,- tel 0182- bureau eronder, staal met blauw van de dienstregeling afwijkende nadere informatie omtrent de
394789 hout in goede staat € 80,- tel. route zal moeten volgen, waar- routewijzigingen wordt verwezen
l  t.k. d.blauwe wandelwagen 0182-301771 door –met excuses aan voor dit naar de website www.buurtbus-
(als nieuw) + nieuwe voetenzak ongemak - niet alle gebruikelijke reeuwijk.nl
€ 80,- tel. 0182-301055
l  t.k. d.groene MaxiTaxi com-
pl.+ maxi-cosi, parasol + nieuwe
zitting om buggy van te maken
€ 75,- tel. 0610-589335
l  T.k. i.v.m. verhuizing wasdro-
ger met afvoer, Bosch WTA 3500,
meerdere programma’s, z.g.a.n.
€ 100,- tel. 0626-320713.
l  t.k. tv-ontvanger van caiway
compleet € 10,- tel. 0348-
501433
l  gevr. koelkast of gasfornuis
(tot € 15) of vriezer (tot € 25)
tel. 0626-462760
l  t.k. mooie Loekie meisjesfiets
20 inch 1,5 jaar oud in goede
staat € 75,- tel. 0182-391032
l  t.k. 4 eetkamerstoelen met
zwarte hoes met zilveren rits Te koop Reeuwijk
€ 10,- per stuk tel. 0182- Van Bruchemwerf 4
392915
l  t.k. auto kinderzitje € 10,- tel. te Reeuwijk
0182-392492
Vraagprijs: € 415.000,-- k.k.

vak-
kundig
hersteld
Langs de Nieuwdorperweg gelegen twee-onder-één kap woning met
garage, voor-, zij- en achtertuin (met vaarverbinding voor een kleine www.dupreemakelaars.nl
boot). Deze keurig onderhouden woning is aan de voorzijde gelegen
aan een vrijwel autovrij hofje en beschikt over een parkeerplaats in de
voortuin. Alle benodigde voorzieningen zijn in de directe omgeving te
vinden. Ind.: b.g.: entree/hal met toilet, toegang tot garage, trapop-
De Kring Kon. Wilhelminahof 1 gang; woonkamer met zicht op de achtertuin (zuiden). Verder is er een
Open: maandag van 13.00 tot 15.30 uur
en van 19.00 tot 20.30 uur aanbouw gerealiseerd achter de garage welke de woonkamer zeer
woensdag van 10.00 tot 15.30 uur royaal maakt. Keuken v.v. div. inbouwapparatuur. 1e verd.: overloop
zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur met zijraam; badkamer; 2 slaapkamers met dakkapellen, één met
REEUWIJK • 0182 - 39 42 00
☎ op openingstijden 0182-30 00 33 airconditioning. 2e verd.: zolderkamer met opstelplaats Cv-ketel (Nefit
Zoutmansweg 12, reeuwijk@dupreemakelaars.nl
☎ op andere dagen 393715 / 394689 2004) en voorzien van dakraam.
www.kringloopwinkel-reeuwijk.nl GOUDA • 0182 - 55 12 55
schilderijen, wandversiering Deskundig op het gebied van verkoop • aankoop • verhuur • taxaties Westhaven 36, gouda@dupreemakelaars.nl

40