You are on page 1of 13

EINDVIERING

TOT KIJK !
Sfeerschepping
Juf Zietal zit in een achteruitkijkspiegel te kijken wanneer juf Briljant
binnenkomt.
Juf Briljant
Beste collega, wat doet u nu?
Juf Zietal
Ik kijk achteruit in een achteruitkijkspiegel.
Juf Briljant
Ja, dat zie ik ook. Maar waarom kijkt u achteruit?
Juf Zietal
Ze hebben me gevraagd om eens na te denken over de hoogtepunten van
het voorbije jaar. Daarbij moest ik achteruit kijken. Ik wist niet precies hoe
ik dat zou doen en dan dacht ik plots aan een achteruitkijkspiegel. Ik zit
hier nu al een tijdje, maar ik zie niet meteen iets speciaals in de
achteruitkijkspiegel.
Juf Briljant
Soms zoekt u het toch veel te ver hoor. Misschien kan je hulp vragen.
Juf Zietal
Ah, en aan wie dan?
Juf Briljant
Je zit met je rug naar de verkeerde kant. Draai je eens om? Als je nu in de
achteruitkijkspiegel kijkt, zie je de meester, de juffen en de kinderen van
de school. Zij kunnen vast en zeker leuke herinneringen vertellen over het
voorbije jaar.
Juf Zietal
Dat is een briljant idee! Willen jullie me helpen, kinderen?

Welkom

en

Kruisteken

Directeur
Beste allemaal, hartelijk welkom in de laatste viering van dit schooljaar.
Straks nemen we afscheid van elkaar en duiken we de vakantie in. Maar
eerst nemen we de tijd om terug te kijken, want we hebben zoveel mooie
dingen gedaan en geleerd. Deze indrukken nemen we voor altijd met ons
mee. Laten we dankbaar en verbonden vieren in de naam van de Vader,
de zoon en de heilige Geest. Amen.
[Typ hier]

We kijken terug
Voorganger
Samen beleefden we dit schooljaar heel wat mooie momenten. Tijdens
deze viering willen we eens terug denken hieraan. We maken het even stil
zodat je eens kan terug denken aan deze momenten. ( Er wordt even stilte
gelaten zodat de leerlingen even kunnen nadenken over hun ervaringen)
Als ik naar jullie kijk, zie ik heel wat lachende gezichten. Laten we eens
luisteren naar enkele mooie herinneringen van het voorbije jaar.
Lezer - leerling
Ik kijk terug naar het jaar en ik zie…
- een dik gevulde boekentas met heel wat boeken en schriften. We
hebben zoveel nieuwe dingen geleerd!
- heel wat leuke momenten die we samen beleefden op bosklassen,
zeeklassen en sportklassen.
- hoeveel plezier ik maakte met mijn vrienden.
- een mooie musical waar alle kinderen aan mee werkten.
- ….
Lezer – leerkracht
Ik kijk terug naar het jaar en ik zie…
- heel wat jongens en meisjes die groter geworden zijn.
- hoe sommige kinderen echt zijn open gebloeid.
- jullie vindingrijkheid en goede inzet.
- hoeveel plezier we beleefden tijdens de klasuitstappen.
- knappe knutselwerkjes die de klassen en de gangen versierden.
- de fijne babbels en het samenwerken met collega’s.
- heel wat gezellige momenten.
- …
Lezer – directeur
Ik kijk terug naar het jaar en ik zie…
- hoe jullie allemaal vol enthousiasme en erg nieuwsgierig de
schoolpoort binnen stapten op 1 september.
- hoe jullie met de hulp van de juf of meester zoveel nieuwe dingen
leerden.
- hoe de meester en juffen zich elke dag hebben ingezet om jullie zo
goed mogelijk te begeleiden.
- hoeveel vriendschap en dankbare blikken ik van jullie allemaal
kreeg.
- …

[Typ hier]

Intredelied : Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer.
Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer (x2)
Van achteren naar voren, heel de wereld mag het horen!
Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer.
Stamp eens lekker met je voeten voor de Heer
Juich eens met een luide stem voor de Heer: AMEN!
Vrolijk doen we nog een keer alle drie.

Moment van vergeving
Voorganger
Het voorbije schooljaar deden we allemaal ons best om goed uit te kijken
en elkaar te helpen en te steunen. Soms gebeurde het wel eens dat we
ruzie maakten of iemand wel eens pestten. Voor al deze mindere
momenten vragen we nu om vergeving.
Kind 1
Sorry voor de keren dat ik ongeduldig was.
Sorry voor de keren dat ik niet wou meewerken in de klas.

Lied

: Ik maakte een fout

Kind 2
Sorry voor het onvriendelijk woord of de plagerijen.
Sorry voor het gemene gebaar en de pesterijen.
Kind 3
Sorry voor de vriendjes die ik aan de kant liet staan.
Sorry omdat ik niemand voor wou laten gaan.

Lied

: Ik maakte een fout

Kind 4
Sorry voor het spel dat ik niet wilde spelen.
Sorry omdat ik mijn koek niet wilde delen.

Lied

: Ik maakte een fout

Kind 5
Sorry voor het lied dat ik niet wou zingen.
Sorry voor al de minder goede dingen.

[Typ hier]

Lied

: Ik maakte een fout
CD : Samen vieren, lied 2

Ik maakte een fout, ik deed het niet zo goed.
Vergeef me Heer en leer me hoe het moet.

Openingsgebed
Voorganger
Goede God,
ik kijk weer terug naar de eerste schooldag.
We werden warm onthaald
door de directeur en de leerkrachten.
Alles zag er piekfijn uit.
Vandaag kijken we dankbaar terug.
We hebben veel geleerd
en nieuwe vrienden gemaakt.
Nu is het tijd om het wat rustiger aan te doen.
Geef ons allemaal een deugddoende vakantie.
Dat vragen wij U door Jezus, Uw zoon en onze Heer. Amen.

Eerste lezing : We kijken terug
Eerste lezing 2 : Dromen
Ik droomde van een heel mooie wereld.
Maar het was maar een gewone droom.
Ik vertelde hem aan mijn opa en die zei:
”Dromen zijn niet echt.”
Ik vertelde het aan mijn vriendje en die zei:
”Dromen moet je niet geloven.”
Ik vertelde het aan een sportkameraad en die zei:
”Dromen, dat is om mee te lachen.”
Toen vertelde ik het een aan eekhoorn,
die te rusten stond tegen een beukenboom, en die zei:
vertel mij eens die droom.
Toen vertelde ik over prachtige bloemen en hoge bomen,
over spierwitte wolken en de gouden zon,
en over een concert van fantastisch mooi gezang,
die ik in mijn droom had gezien en gehoord.
En iedereen was blij in mijn droom.
Toen werd het even stil ... en ik keek naar de eekhoorn
en de eekhoorn keek met grote ogen naar mij...
”Was dat jouw droom?” vroeg hij.
Dan was jij in jouw dromen bij ons op bezoek!
[Typ hier]

Kijk maar eens goed rond en doe jouw ogen open:
zie eens hoe blij de dieren zijn
en hoe het orkest van de vogels klinkt,
en hoe de bloemen en bomen enig mooi zijn.
kom en blijf, jij mag hier op vakantie komen
want onze wereld is altijd mooi
als je er met open ogen rustig naar kijkt!

Tussenzang : Kijk eens om je heen
Kijk eens om je heen,
Kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand,
Je bent niet alleen.
Want wij moeten delen,
Samen zingen,
Samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
Samen spelen is pas fijn.
Kijk eens om je heen,
Kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld
Niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
Zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

Toneel: Evangelie : Lucas 10, 25-37

Kijk naar je

medemens om
Verteller
Op een dag kwam er een geleerde man naar Jezus. Hij sprak Jezus aan en
vroeg hem.
Geleerde man
Heer, ik heb een vraag voor U. Vertel me, wat moet ik doen om het eeuwig
leven te krijgen?
Jezus
Beste man, wat zegt de wet van Mozes daarover?
Geleerde man

[Typ hier]

Er staat dat ik God moet liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel
en mijn verstand. Er staat ook dat ik ook van mijn naaste moet houden net
zoals van mezelf. Maar Jezus, wie is mijn naaste dan?
Jezus
Luister, beste man, zet u even rustig neer. Ik zal u een verhaal vertellen.
Dit stukje wordt uitgebeeld door leerlingen.

Een Joodse man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door
rovers overvallen. Zij duwden hem van de weg af en sloegen hem zo hard
dat hij halfdood langs de weg bleef liggen. Hij had zoveel pijn dat hij
amper kon bewegen. Niet veel later liep er toevallig een priester langs.
Deze zag de arme, gewonde man, maar hij liep in een boog om hem heen.
Iets later kwam er een Leviet, een tempeldienaar voorbij. Hij zag de man
liggen, maar hij liep er ook in een boog om heen. Hij liet de man gewoon
liggen. De gewonde man kon zijn ogen niet geloven. Hij had zo gehoopt
dat ze hem zouden helpen. Gelukkig hoorde hij opnieuw voetstappen
naderen. Deze keer was het een Samaritaan. Oei, deze zou hem zeker niet
helpen, want Samaritanen en Joden waren vijanden. De Samaritaan zag de
gewonde man liggen en knielde naast hem neer. Hij scheurde een stuk
stof van zijn kleren af en nam wat olie en wijn om de wonden te verzorgen.
Toen zette hij de man op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. De
volgende morgen gaf hij aan de herbergier twee munten. Hij vroeg aan de
herbergier om goed voor hem te zorgen. Mochten de zorgen meer kosten,
zou hij het op de terugweg wel betalen.
Zo, en wie is nu volgens jou de naaste van de gewonde man?
Geleerde man
De Samaritaan, Heer. Hij verzorgde de man en had medelijden met hem.
Jezus
Juist! Doe net zo als deze man en kijk naar je medemens om.
Geleerde man
Dank u, Jezus voor deze wijze les.

Woordje van de priester
Voorbeden
Voorganger
Vakantie is verlangen, genieten en uitkijken naar mooie momenten. Luister
maar naar deze wensen.
Kind 1
[Typ hier]

Ik kijk uit naar lange wandelingen en veel vrolijke avonturen.
Ik kijk uit naar waterpret en buiten spelen tot in de late uren.
Joepie, ik mag later naar bed!
Kind 2
Ik kijk uit naar picknicken in het bos en ijsjes eten op het strand.
Ik kijk uit naar geheimpjes delen en kastelen bouwen in het zand.
Joepie, vakantie is plezant!
Kind 3
Ik kijk uit naar momenten om stil te worden en dankbaar te zijn.
Ik kijk er naar uit om mijn dorst te lessen aan een fontein.
Joepie, in de vakantie voel ik me niet zo klein!
Kind 4
Ik kijk uit naar wandelen en genieten van de mooie natuur.
Ik kijk uit naar liedjes zingen bij een knetterend kampvuur.
Joepie, ik kruip lekker dicht tegen mijn buur!
Kind
Ik kijk uit naar luieren in de zon en met mijn beste vrienden spelen.
Ik kijk uit naar boottochtjes op de rivier. Ik zal me niet vervelen!
Joepie, ik ga geheimpjes delen!
Kind
Ik kijk uit naar dansen in de regen.
We maken er het beste van, ook al zit het soms wat tegen.
Joepie, ik heb nieuwe laarzen gekregen!
Voorganger
Goede God, U hoort het. Deze kinderen kijken uit naar de vakantie en
dromen van heel wat mooie dingen. Blijf hen nabij en wijs hen op de juiste
weg voor een vakantie vol vreugde en zonder zorgen. Dat vragen wij U,
twee zomermaanden lang. Amen.

Wij kijken uit
Wij kijken uit naar een fijne vakantie
Wij kijken uit naar een vrolijke tijd
Nooit zullen wij Uw nabijheid vergeten
Een mooie, warme vakantietijd …

Aanbrengen van de gaven

[Typ hier]

De offergaven worden aangebracht door enkele kinderen die enkele
vakantiespullen dragen.

Voorganger
Goede God, wij zijn hier vandaag samen om het voorbije schooljaar te
vieren. We willen dank zeggen voor de vele mooie en leerrijke momenten.
Als teken van onze dankbaarheid en onze inzet, brengen we nu een aantal
dingen naar voor.
Aanbrengen van een duikbril
Kind
Ik breng een duikbril naar voor. We zijn blij dat we straks de vakantie
kunnen in duiken.
Aanbrengen van een verrekijker
Kind
Ik breng een verrekijker naar voor. De verrekijker brengt avonturen
dichterbij.
Aanbrengen van een zonnebril
Kind
Ik breng een zonnebril naar voor. Wij hopen op een mooie zomerzon.
Aanbrengen van een zwembril
Kind
Ik breng een zwembril naar voor. Ik kijk al uit naar uren waterpret en
heerlijke verfrissing.
Aanbrengen van een zaklamp
Kind
Ik breng een zaklamp. Deze brengt licht in het donker zodat we de weg
niet verliezen.
Aanbrengen van brood.
Kind
Wij brengen brood. Vakantie is picknicktijd. Het is reuzefijn om samen te
eten en te delen. Laat ons dankbaar zijn om dit brood van elke dag.
Aanbrengen van wijn.
Kind
Ik breng een kruik met wijn. Wijn is het teken van feest en vriendschap.
Laten we het glas symbolisch heffen op een mooie vakantie.
Voorganger
Heer, zegen deze tekens voor groot en klein. Laten we deze gaven delen
met ieder die ze nodig heeft.

[Typ hier]

Gebed over de gaven
Voorganger
Heer God, de tafel is gevuld met voorwerpen die ons doen uitkijken naar
een fijne vakantie. Wij kijken terug en zijn dankbaar om het voorbije
schooljaar. Met zoveel mooie herinneringen duiken wij straks de
welverdiende vakantie in. We hebben zoveel gezien en geleerd. Om dit
vele moois willen wij nu samen met Jezus vieren en delen.
We bieden deze gaven aan met een uitnodigend lied.

Offerandelied : “Ik heb iets meegebracht”
CD : Een keitoffe vriend, nr.6

Wij hebben veel van jou gekregen,
daarom heb ik iets meegebracht.
Ik wil iets van mezelf geven,
‘k heb er lang over nagedacht.
Ik breng een kaars met stralend licht
en tover een lach op jouw gezicht.
Ik breng een bloem uit de natuur.
Hun geur en kleur zijn zo puur.
Ik breng brood, want wat zei Jij,
neem en eet dit is een stuk van mij.
Ik breng wat wijn, het wordt jouw bloed
neem en drink mij zoals het moet.

Eucharistisch gebed
Voorganger
God, onze Vader, het is fijn om hier rond de tafel te zitten en terug te
blikken op het voorbije schooljaar. We danken U voor de vele fijne
momenten met elkaar. Iedereen was welkom. Heel wat mensen op school
zorgden goed voor ons : de juffen, de meesters, de directeur, de
poetsvrouw, de studiebegeleiders, de leesmama’s en leespapa’s, … Een
heel schooljaar lang hebben zij ons geholpen om uit te kijken en nieuwe
dingen te verkennen. Wij danken ook Uw Zoon, Jezus. Hij leerde ons
gastvrij en dienstbaar in het leven te staan. Hij kijkt naar iedereen om en
nodigt ons steeds opnieuw uit in zijn huis en aan zijn tafel, net als zijn
vrienden. Tijdens het laatste avondmaal dankte Hij zijn Vader, zegende het
brood en verdeelde het onder zijn vrienden met de woorden …
[Typ hier]

Neem en eet. Dit is mijn lichaam. Dit ben ik. Ik breek mezelf voor jullie.
Doe net als ik.
Dan wordt onze droom waar.
Daarna nam Hij ook de wijn als teken van vriendschap en verbondenheid.
Hij sprak nieuwe wensen uit en gaf de beker aan zijn vrienden terwijl Hij
zei
Neem en drink. Dit is mijn bloed. Drink dit als teken van vreugde en deel
dit,
dan wordt iedereen gelukkig.
God, wij danken U voor Jezus,
die ons toonde wie U bent :
U bent er voor iedereen,
U ziet ons waar we ook zijn.
God, dank U voor uw geest van liefde.
Wil ons leiden op het pad van de liefde.
God, dank U voor de gemeenschap
waarin wij mogen leven :
onze thuis, onze familie, onze klas, onze Kerk.
God, hoe fantastisch bent U niet!
U bent er steeds voor ons
en voor zoveel mensen over de hele wereld!

Lied: Onze Vader
Vredewens
Voorganger
Jezus,
help ons tijdens de vakantie met een open kijk te leven.
Help ons het goede te zien en naar anderen toe te gaan.
Laat ons werk maken van Uw vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
Allen
En met Uw Geest.

Communie
[Typ hier]

Voorganger
Wie wil, kan van dit brood eten. Jezus zal dicht bij ons zijn.
Samen

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Samen 2
Heer, klop bij mij aan,
geef me woorden en wijsheid
om (godvruchtig) in het leven te staan.

Communielied : Onderweg

CD : Zitten of

opstaan 5, lied 6

Altijd zijn we onderweg,
onderweg naar morgen,
met de dromen van vandaag
met geluk en zorgen.
Af en toe een beetje zon,
af en toe wat regen
want soms is het leven fijn
en soms zit het tegen.
Het leven is een reis.
een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen,
maar gaan op hoop van zegen.
Altijd zijn we onderweg,
zoeken nieuwe wegen
en we komen elke keer
nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg,
bang om te verdwalen
Kiezen hoe we verder gaan
en de koers bepalen.

Bezinning 1 : Nog even en we zeggen ‘Tot Kijk!’
Kind
Tot kijk klaslokaal!
Tot kijk liniaal!
[Typ hier]

Tot kijk rekenboek!
Tot kijk turnbroek!
Tot
Tot
Tot
Tot

kijk
kijk
kijk
kijk

klas!
boekentas!
schriften!
stiften!

Tot
Tot
Tot
Tot

kijk
kijk
kijk
kijk

kwast!
poppenkast!
turnzaal!
allemaal!

Tot kijk meesters en juffen!
Tot kijk directeur!
Het is tijd om even uit te puffen.
Wij sluiten nu de deur.
Tot kijk!
Voorganger
Laat ons nu de vakantie vrolijk tegemoet zingen !

Slotlied : Vakantie
CD : Een regenboog voor jou

Vakantie, vakantie zing nu met ons mee!
Vakantie, vakantie iedereen doet mee! (2 x)
Vakantie is genieten is lopen door margrieten.
Picknicken aan de waterkant wandelen hand in hand.
Vakantie is ook reizen dichtbij of naar paleizen.
Proeven van een verre cultuur of praten met je buur.
Vakantie is ook leven ’t beste van jezelf geven.
’t Is tijd maken voor een mens God dat is onze wens.

Zending en Zegen
Voorganger
Goede God, wat kijken we blij terug op het voorbije schooljaar. Elke dag
was er zoveel te leren en te beleven. Help ons ook in de vakantie te
genieten van fijne momenten en warme ontmoetingen. Help ons
aandachtig zijn voor kleine dingen en oog te hebben voor de prachtige
natuur. Geef ons allen een deugddoende en zorgeloze vakantie. Zegene
ons daartoe in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
[Typ hier]

Moge God je zegenen en beschermen.

[Typ hier]