Ta,lbe'~II!!j11 11.1 .4-11 Deteriorari ale dad imi lor nefu n da,tii i desu plraf.

at;a,

DIETER.IIORARII STIRUCTUIRALE: EXAIMIIINIARE VIIZUAlA, IDIE,GIRADAR.1

n

A.. Ifll SUlIRARIE GlE~ EIRAUZA T A. .A GlADIllRIIILOR PIE FUlfII,IIIIDA.lllllll OESU PIRA.F.A:.J.A:::

CAlIZ!E lIEGA.TE IDE ·SU8,$,OL SIIJEIIRIE NUL, IllrN'C'ON,JU RAT'O:R.

:0\ i i

(

Gateva tpoltez:e ,c,ur;enl,e'" ceie lmai1lre[.ve:n~ecililll1l, p.nv. s1ta~lis~li[.,1numllliz:a~.e die exalminElllrea vizualla

1.11

r.z

.,...

~

Fl.!Il1i.datlii pe I.!In~pliIJ~u[r"11

2.11

-

Plrenmta unm lPumcte Iri!gli:de illl soli

2..2

-

luormi die sa;parrea IUl1i01F canala ~galle[niii)i in :a;p:ropiere

1..3

PIFe:z.ef1l,ta g:ollmilbr

2.3

2.4

3 .. ~I

Existenta unor fi:allltali'li '(Plll1l!ulril) lim aprop:ielre (eoborsrea l~iV1ellulluii paneei die epa ti'eatiC'al)l

~ L-_-_-_

3 . .2.

I I

r--
I I
-_ - ~~~·iin.i"iilifiT(!!J- _- _ -

- _ - _~_!~!_~~@.iiii...!!-m...!iL - _ - _ -

Coborsrea lI1IiivelulUli parneu die epa s!!JilteJ:BlI18

1.3

IElraziullea :sollului clle !cOl1Jne ap el,e Siulhle:r.me

4.~1

4..4

4 . .3

5. ~I

-

o

6 .. ~I

I

=rnst

ploaie

c=J D ~

usears ClyIng

D

1F~I1i,dmii IllOOml.ne,

lFatade tara <il!FIilil;il!F,e (iGrce~punza,t:oaIFe

5 . .3

6.3

Fundahi e©ntinue idernioe ca latims psntru eladisi cu 11'if1U~~e si respeetillt WI putine ITIllVel:ulni

!i.4

6.4

COM E~lIIARIII

4_:2 Sapawillil illfli,apro:piilelF'e - decem p resla tellrenlllllllllildle1iulnd:alre -reluaeea saJP!al~llIlrilor pentru executarea sllIbZ!ilJJlilnillor pe ZDne Imai extlnse d!eca~ este Irecomandlat

5_1 Accildiellill~e proeuseca urmsrea lilill'glhetlll'llllIil (follimarea de ~)Iioclllilii deg'~eaJtas!l!JIlb'fullfli'JJa~iii) si die:z:~,e~lIIluii ~11~ch:eflielreall 5_:2 Sdliilm'baril cllimla~i:ce lillill ~:erlenJUril permeabne: timp pilo:ios = um~llalle.,tiimp secetes = wlfli,1lmctile pnn uscare

0_1 IIP'm:iedarea dleiedllloaJ5a ;a1nlJn:d'a~ilil:o!1I sli a aJmmallilii 11m (erori diecal:ol!Jlll)

0_:2 lin caJzulll cIIa.dTnill:o:r CUI s'IlliilJdUllra din beton Ellmlliullt , 1lllebllli:e prevszuta 0 @.mmalll'e Iminiimlaa elementelcr detstsda.

0_3 Tallpilile l'llIllil1darlililor (dilrfflen5!i,llJllilIlillle ~alpili in wlfli,tao~, CUI tellenlllllll} ~reblllile prO!i:eda~.e CUlatenW::, illl1i,oo:lilIc:ord!an~aJ CllIl ~iplJll sli lilli1l~.ensiltmea iincmcalnillolr trsnsrmse. Aplliol<lilmarilllelais!ilmlill!alnille slIJnlilmis,cant€' ..

DDD

DETERIIOIRAIR,111 SirRUCTU RAilE:: IEXAMII NIARE V~,ZUAILA", DEGRADAIR~

IB", IFISUIRAREA GlENEIRAUZATAA GILADIIRIILOR PIE FIUlII~II[)A.lillllll DillE AI[)ANICIIIME:

CAUZE LEGATE DE TE.IREIN SIIZONE.llIE IINVIEellNAJE

'Il------(I Ir-------I(

T a,behi,J11 1 .1..4-;2 (o()lutinuare)

~_1

I

I

1.2

I

I

FOIi1ecam"eaJ s~lIatUilluil billJlli1I die tundare, aftarliialaclancime

~ ... 3

': .--','"";; ", .. '

Clladiri allmllJlraie {jllJl ~lipurild!e lIun:d!a~lIii (~W=lril~e

'11 .. 4

Ve:zil A-1.2: puncte Irigide sllJlb1luInll,d!a~lilil i( capet>elle

p:i I\o~ill\or)

~rgi~

lFun:d!a~ilil executate m 1IlJIllmpiluIlllJlIIa

.2.1

Gail. sImi I!ar CUI 1\-'2._11 .2 .. 2

Gail. sImi I!ar CUI 1\-'2..:2 .2 .. 3

Gail. sImi I!ar CUI 1\-'2._3

11 .. 5

Ve:zil A-'i _3: gOIUlriiil sillJb baza fllLDndlarlilillm ~cape1tellle pillotilor)

'11 .. 6

tuarea lin consi:d:eilrare a f:r-ecaJriiilil Ila~elli'aIIe.,ca Ire. se poate manifestal pe diilr,e!die qpusa

s Ii-

.=:l IlmJ~:ob[jle:aI!Jna poete sa limJIervinEli IliiIJpeireo3J pililcdilllm, seu, linllCaZllJ1 pillotillm GlilmJ b_a_ IDlJmaiillllillClnllOiliit (execula1liilp:rin~ollare)" scoaterea il!.!l'tJl!Jllluli

:fi Imai dle'!tllieIl1"lecilleca~. este recomalmJdarl, poete p1r-odlm:e gaJtl!.!llillliea bemo:nului si dlecil reducerea Sl!.!I plllaWeieiil salle IP~n1Ianl~e_

i~

~

Scacilleillea nllTve i:l!JIllllljli panlZ1eiilcille spa sunlera na nl!.!ll esse 0 p1r-obllema iin CaJzull fl!.!l mJdatililor de acil'a.mJoilme mJe piloti)_

Totl!.!li5il,ar trebui luata linll consldersre emzlunea sollului (5imilllm siiThlljatiei plliezenllate Iia A-3 ... 3)i;. creareaee golUllii lin Ieirenlllljll de tundare air pl!.!l'tea ,. pe terrnen Ilung), sa uzeze pll QiMil sii sa produca dlefion1fl!1ilI~it

ID eecrnpresis sollului diin caaza unor sapaml!.!llri nQiii liln1l.aplropiieili~eadl'a!dli liiiii p~al~e Im@ciI ilfilca ecl~lilllio:1ii1J11 pilllo:iililm a1ilati inapmpiielr:ea acestor II l!.!IClilaril_

Tabel~11 1.1 . .41-3 Deteriorarea dadirilm- ca:z:uli"~i I~Htk:I!ullalre'

D EllIE IR 10 RAIREA STIR UCTU IRA IL A: EXAM 111N.A IR E VIIZUAILA, DE G RADA IR 1

~ _

IFl!Jndilt~li -radl~eii":

Dlis~ritdii@, eforfjlLUlnillor pe teren, c:ore'SiPiUnzHltoalre dliWeliHello:r v!3Iliollii aile inc:mca nillor,alllJl clus la

II eremn ~ol11lldll!Jlla~.", .mborilil sii st@Jlpiilii In!cllinrnil, lillfll!lJlica

/ ---- in!statJiilriitatea ~)ia.tJ1~:ei

w,_J.----~ __ // . ...,---.-- ·iposiilbill plan die

-~ ,/ ~ 'II' ~

/' »: ___.... / / . I!J1l1Ie.care ~gen:eraIU.

/' //""--.----/ 'Ie s,tnlllmii-sal11l.diwi:chl,

/_ .. _./// ~- ~ : e nazade argilllal).

/

000 DDD 1,000

DD D 000 '1111

Deranjarea edhllilililblliiului mlmlil rralmbliel!Jll IPlriin e'Xe(lu~area un:elil sapa~ullil V·13I cia l11las~.ere II @I

a:lll!JIl1Iec:aril_

C,onstnJliilr'e.a IlI.Ineiil ciliadiri nOli m apropierea unor daclilril existel11l,te va rno dliflica ec:hiilliibrl!Jl'lloello:r ·dilnT! urma ta nilvelllLUlll

fUI11l.d!a~lili 110:11'...

DDD DDD DDD DDD

--------._ ~

=--; ------

Ec:hiillilblm II delral11lj!3lt @:lllllinui rambleu Suprrillinc:an:aJrea

____ ~'-..J

d!a~:a die IrrarfllbllelLU va dleforma pal11l.ta" {)Oimproimli~:andl edhllilililblliiul solulluil {~.ere 111 (oll1llprr€sliv)

IlLegatlillra, Ipllla.nsell.lllll~1 CII.I struIC~Ulll"il:

Illn acest caz, stlla~lul die slLUb ptaca lrr:elbuiie sa ailbl!31 aceeasi re:Ziistell1l~:a CUI aeeea a tellienului die fundlare., pel11l.~liiu Ell eVlill1a ~asa~iI e dliWellielntiat·E_

IE ILIIEM IEINfIE IElEMIENIT[E SiIIlRUICiliUlIRAlL.1E

Sir[IRUlICTIIj IRAIILIE VlEllRiIIlCAIL.1E ORI[ZOIfil.lilf.AILE

T a,be~II~11 1 .1 .5-11 Sisterne stru dmale ale cladi rillor

INI'r_

Grt_ SIIISIIEMUL S,U~:lJIlCilfIJIIRAL

PRI[ fiI.I [IPAliElE CAIIRACT[E-RI[STIIC [I

SIPIECI[ FiliCE IP lIE Nlir[1R UlI::

[1['i3Jdl" (hHL

VECHI[ lfil.lm

- disMnil:e rnllatiiv rnd~seil~tre, peretiil portanti (3-5 m]; -Siupraf;eil:e IililDderilite ale lil~caperillor,car,e nu pennilt un lpaniiiu flleC(i'bi I ;,

-rig ide:, pr.e2lilllta aVilil1itaje 1!OlJ lJ:Fiel:ulOlJrn:a ilnciilr,carillor Ilateiri)l~e (v.fl:n( seiism)a~ulm::u ciil~ldl pll:alllseel!e sUlm rigide;

- <3I:decvOIte dladlri'lor de Iru~~COIJ ili'lal~ime., ~1i'I spe,cilall cJla.dliril de I~Gcu~t;

- cu sau fara subsdl (saUl cu subso!1 p:artilall);

-lfm~dilrIJii 'OGIlI~inu:e (die suprma,ta )1;,

-<ilJc.apens cu

sarp • .:mm $01 u acoip'eris",terasa..

',15" : 10

1a .. IPle reo1liu IPo:l1alrillti l,on'g~ltudii nallmi sil peif€ti ~ramJsvelrsalli die liiigidiz:are

1 b", ll?ell'letiil p·onantm 'tran,$versa liil si peifeti l(m:giibl~dlilmJalli de 1lij',glidiizEllre

2

-pereti porlan.fi d'iIl1lIZlidialni,e s~ pern,tii de .r.igidi:zare (GOJJfmlValt1',f~i:r.e~." dlin zid!o:iri:e de camm~da, pia,fm Ji1aruraJa" sau din brocfJ.r.~: rem mice eri din ,Bet!! ;

_ Grosimea pernti'lm portanti; m~li'I~mulm 0< Ilungime de Ciilr:olmid~tblGc [cea, 2.410 rnm), diaJr si {jiB

~I '!Ifsi :2 caramizi (375 mm, rn~peotiiv5'QJO mm]. Cladirile \!ieclwi pot avea pereti jJ'.ana la

~I rn 'gmsime., rnai a'le's la p:artersils:au sulJooll;

pere;tiil de rigidi:Zar:e!conf:t:avanfuire.m d eg ullal minimum 0 COIJFOImidiaJ "r©5Ime'

(2.410 mm)_

Gmsimea pere.f~:~Qr e'xlerion :lir,ebuie sa corespanda ce:nimtellor cm~liDrtului teirmic"_

" - mai freeventa 11<>11 c~:adliri~e ve.chil ~OGli'Istruute lilllii.imte de ~1920) si Iia ,Del!e dfll11 z.m~!OlJ monila.nlOlJ

- gr#'J'Zj ,die te.m.rf· ClW mate liiiall de unnlpllllW'~l!JIlra,avand dlilfeiliii~.e siis~elllled!e alcaJtl!Jllii~e;:

- grinzi mernjice~ cu diferi~,e SGII!!Jtij~ consnu diive IJ entlrlUl

e lernentele de un~plu~um I~urlijliz!:ite lin s{p eeialla plal1iseele peste subsol s~ p.ol!rteiF);

- p~aici di~ [l_a.hnn!OlJt mOIll©~it;

- e~mente pr:e.mfJricate din i:ta_ i(liasii.,. pl'ilnouri~;

- grinzi prefabricate din I)_a. si oorpuni de u ru~lJlluturn CUI giCll'Uril;

pJansee' ·C8ffiJI1\ICe ~bliocmil esrsmice ClUI

gidll] rimmmliitiza~e ,cu I~!eirw]ni si Siuprnbetolllaire diili'l b_:oI_)I

~._ c:aradeiris~ioe il~' speciall d!a:dirillior \!iecl1ii (oonstmite ilTII'il.illlte die 1'9:2)[1), au] e:xceptia plansselor oernml:ce ...

D:a

Da

D:a

Da

o

PILANI SECilUiNE irIRA!NSVIERSAILA

CAIRAC"liE RIISlIICII:

A.=s~lp,r.arntgrnl liEJem a Ipli3Jliiise:UlI Ulii,. die IiIllfl)L 750 1Ill2, Hmnflt3i >!lie elementele g1mc1i.~nl.le, verHcalle

IH = i'llJfl~imel3J die Il'ivlel de lIlliiliil .. 3 .. 0]]lm

1

u

II diem 1131

II diem 1131

2

3

6

ldern 1a,

[)lin~r,e aoestE! tr,eil tJjptmi de s.tmcW ri ~1 a,

~Ib, 11c), tiprull s'tructura.i ~lcaSJjglHa ngiditaJteiil cea mai buna p:8!l1ooru pre~lJIiilFea inesrearilor vertieale sil ol1izQI"l:t:I~le, mai

ales atumoi eand plalliSeeile sunt din beton armat rnonelit, as.igulrand oo:l1llucllalre61 Da :s~,tjala a ,el!ement:ellor s'tructur.o:l'le,alle clladfll1iii .

. - Iperretil pertsmi IlorlgitlJJdnnalil si pelFeti tJransMerlSiSl'lii de !O(m~rwall],ttlire:;

- diiS"tallite nmil man iilltre pemtiil 1Jransv,errsa'lii (1111-U m] si ea urmsra, :s'Up:riIfete lilil!O'ij Iililaril ~pal1ia 11<;:i115 1111112)1, as~gru;rand 1i1exiib~lita,tea paritiul:ui;

-nigildlitrute Sltrucl~lraliaJ mail seazuta Il1iUI :s'Umt: lroeco:rnali'ld!a,te lin zane cu grad de :se3sI1l1l~oitat,e nidiicat:;

.- tiUll1l.datlii 'OGn~i l1iu:e (ate slJJprnfata) Tsb ellull ~1 .. 2_1..2-1

- acope:nislJJni lim psnta, dB~ip :S:<:ilrlPanitot(§ 11 .. 4) sau aco(p eriisunic,teralSa

5

F'

WI ...JI WI I o ID

~ o

~

i :1 I

__ ._ J...- - ·-l -!

'e ...

f:An:~E= ,cadn:.lle,..pamlell sii cadrele ,eta~ate· sunt sigiteme pll.,me de stal:pil

.. . - ..

Sll gIFlI1!ZI, eu unassu nIDll

1111]1I11t,e d!8'scliiidlBiril, dlis~)UlSie de ri'eg~'lal 101 dlismnt18 ,egale lim IUli'lg~ I d,adiriil, I!egat,e ili'l~r,e !el!e 'cu glril1Zii Ilal11QliltUldilli'lalle.

SlAIlPilm stint el!ement:e s:iruoturnlle ve:rtic<;l'le, caFe lfIDI ilveifll vaJrime farme :aJ1,e Sledi~ nii

tr.al1iSve:rsa~e ..

Ma~eiriallle::

OJ .. beiltO:Il'I<lIrma~ rum8'l TIOnoii,t 501[.1' in elemer.ofe ... reifabrilJafe'

hi .. eile ru~el~te Ime~:allli,oe ,. '~oteil IlamiITI!Ol,t, ClUI seotiune (~OmpU~I, cu zsbre Ie etc.]

'c. lelmIiilll]1 (iCU seCitiJune simp/lal, eompuss, eu zsbrs Ie ~UI diili'l ll>E!iruTIITII lamelst illi'ldeia,t}

d .. IliIiIliXllte* l~combil1la1Jili ~I!e mateniallelor me I1Itiimiiate mail sus]

De IFegula, IP!llmiillsee!!e SUli'it Ir,eali!Z.ate d'iiTII acslasi miiltelnial ca si eadrele,

Se mai pot util iza ,oom~inla1Jiillill1ltre

d ifurite nila~eriale" ea de e:x: ca.d'r,e lrunetaliice si 1~I.flnsee din b.a. ILa dBSdTIild~:ril rnaJil rnari, lim WI!ZUlI ,cadreilo:r dnm b.a, pot ti millinl.te si 1~lalliSeeile, WI pllacil Sl gFlI1!ZI, sau ClUI ne~ulFii dese

precu run si plansee casetate ..

liabellulll 11.,11.5-1 Ico.niinu€ll"e' I

Alite calract,erigti:ci: -f'Ulnc!a~i i ilZl)!la~e

dnlTI b. a ... (T a'tlle

1 . .2. ~ 2- ~). dsr si oomim],e, IPe Ireteile, dlB grill1iZil, in WI!lUlII uner tere:l1;u ri SOIIiJJ!sil illi'I!C.flIle<:iJil de©seMe -aeoperisuri-terasa, (de IFegula)..

_, strU'c:blrire' 'GU cadre' din iemn au ~OSlt IUItili!Zate dim celie mai v:eclTii timpuril ..

I, stru'G.furire'.din cadre' rie befon afmalf :aul~ostfo-ane mUiIt kllosite in peiriD'El:da dintre oelle d!D:Ula IR.a!Zboa~e Mmi'ldlialle ..

.. strfJ'G.furire' 'GU

cadre' mefaJireaUi D:al

~GSlt fi'Olosite mail

dlBvreme decat ;Del!e

dnlTI b.a_ (inceipa!nd ICU sfalrsiW'lse,c_XIX) .. -Astaci" pentru oons,trudiil!e illi'I cadre

se pr,efeIF11lJet'Ol'm'l

smtat.

6

'11

2

UIAFIRAGMA = un perete s1Jrm:turnl" ciilJp'abill sa Iw,eia- pe Il000rr~gi<ll lilll c,ncOIIril!e Yelrliwde, - sil liITlC,ncOIIril!e ari!ZolTItale din V.UlItS:<l1U ssism, COlIFe <il:dionea:z:a in ~!lal~~'1 IlolL

!Un a5tlf;ell de element tre bUli:e sa ifi:esuficuellIt dle rigid pentru aifil ()oIll5id!erat C:;]I dliafrag I'iITIa, dle aOBe<iI: numail peretiil dlin bleton armst s~ eei dlin .Ziidari:e potf illlOIIU'sil lim aceasta !cmegori:e.

PII!<lllmsleel,e: Siunt eele speoiifi:ce skumtlJJrnilm eu dliafiraigme din zidariesi betm~ iilJrlililiElJt (v ... 1,i]J, b, e si3)

- diiafrngme pe O3llllnbeile diredlil;

- dii5tnib~tila sirnetriea ests ~:refe:rabillilll ~1lI caZiuIl1 d!a:dliri'lar ampliasillite

. ..

IIIlI zm~,e, Si81Slililioe

{ce\fltreJe maSleioJ" eoineid iilJPro~imakv CIJJ cel1tre~e de rigimfate};

- s~mDtura, iilJroe 0. buna rigidita,te la bite veliiicalle 51 o:ni2!OIllMl.e;

- f'ulnda~ii comtinue" Inigid,e ClUI ClulZinet din b.a,

(T ahe!I'U11 112.1 .. 2-1)

- aC:O;p'erisr'sar]JlOll1ita {~Alpernm dl;a.dilnille CIJJ p~tilne Ilillv!e!1 mil, aeoperisuri-terasa pentlFu d!a:diiril!e eu mai Il'iImlt die 4 l~ll\!iel:Ulri.

O<iil, [la, mal

Iialdlilril ClUI sles

utine dadiril!e

IW IF

zs :~

Ill:: :=n IF (J

:::5 Ill::::

IF 00

St~llpi i si d~lillnlgllne·le sunt ,el!emeil1r1:eile s,truc1m.aJle velrliea~e iln a.oeSit err" IlegtaJtE in pllam orizonsal prin int:e:rmedil]ll pli.mseeil©:r si 'grinZlillor _

I

Iii Iii

PLAIN

Idia:llm 11:li

ldem si4

liabellllU~1 1.,11.5'-1 ,,'

3 stt'udura in cadre DO mbinata cu diafiagme_

Diafi:agme§e S~DJe~C cOIi1s.id!er<1billlnigid'it a tE~.oIJ die :oIIns;<;imblli :011 cJl~!dliri'i 111 IPreluarelOl iIllCflJrC;<;ilri'I©:r QnzIDTiltale ..

stt'u'Gfurire' mixfe' sunt exe.ourtate Ii 111 gel~eirall dUI~' beten srmat; dar pot f Ir,ea!ilzate si dlilll lilil:olltElri~'le compGZlite

,(b. a. si o~e.II)

- psreti 1P0Ir:ta:11rt1 1!(mgi~u:dlinlOll'i

ldsm 11:li si pe:FetJi tr~:I1iS'Ve:rsalli de,

cOli1lrraVaI1Wllre,;

- disMme rnai mEl!rilil~,tre peretii tJraI1iS.vlerS.::i~li, c.e.oo ee, cresza s~p:rafet:email 111I]~lni ,(pana Iia 75 m:!), em~fiErillid

1i1exilJjllitat:e p11rti,UII:Ulil iDtaJ

I~

I,

I

I .:

Tub penme~ralljJeirfo:rat ~s;a;UI d'i"'lfiragil~a peri,orrata), eonstand dillil Ilamele \!iertti:cale (moJ1ila\l1lf~1 si o:ni2!ontolJl!e f~:-bLl'ia:ndrug) ..

telle, velr1JlicaJle su I1It "':l1mp~a$Olit:e Iia dlis1al~te Ir,elaliiv Irecluse (piOllf1i!OlJ 1 a 2UJI] rn] iar e lell1f1lemtele die. legat.ura, ori!Zollltal e ~parrajJetI:mi.a:ndlrug)i au 0 ~llIalltil1l]e de rnin. 11..2 m

Plansee

dli 111 be,tolll <lI!rlililiOlit sau materials eompozite '(me.tall+ lo_ a) ClUI dlifiel1ite

:ail COJ~uliril <col1ls.trudiiv e, 1111

fil.mdiiede III~ C.UCOliIl 511 de.

dli l1I]el~siullili'l ,e. illl pl!ollil :ail,e. Ilm:l1iseeiio:r.

-IFoolizate, dilll b.a .. , otel $OIiU nWe:riiaJle, OOI1l1jJOizirte;,

-capaetats po:r1Jalllta Iridli cata 111 pr,eluare'ilil ililCi<irealnilio:r veiriJicaJle s.i orilz:Qntalle;,

- de IF.agula :aUI un !'iliU\C.~ei!.ll' umlral de dimlra'Qllilile" ulilcle su I1ItaIililJ]iasatoE! Slcal1ile" aseensesrele si a~t'e. spa~iii die oilr>cul<J~ie sau deselNieuu (gI1l18l11,e.)..

Foarte usoare (putin vizibl e)

eserea de catre un zidar ealificat, eu umplerea rosturilor la e erior.

sparge.

Etansei a ea la agen . at lOS erici este eel n i adesea pericJitata ..

4. Grave

TabeluI1.2.1.4-1 (continuare)

Sun neoesare reparatii in portan e ale sec' ii peretilor,

• ocurile usi or

ferestrelor po

er ea distorsio ate, plansee

inca iv. deplasate, pere

inclinati sau defonna ' c rbi).

S. Foarte grave

• Un e g' zi su t dislocate de pe reazeme (reducerea suprafe ei de rezemare).

• Cond uc ere de instala 'i po -

intrerupte.

Sun I ecesare lucr , de reparatii care

reco structia rnand seam sa totala.

si de numaru

• Grinzile sun scoase de pe reazeme.

• Peretii sun 'oarte incJinati si trebuie sprijinitL

• Sticla de la teres re crapa.

• Peri col de pierdere a stabTatii.

c

.3. .2.- Fis . si pa

o

rod se de asarile de u da

.3 .. 3-3 E

rec e

al ite

Fig .. 3.

Pere:e degr- a~ te -ale

ri se, sfara icio se

Fi

e.sZ r rntcios. so III

Fig. .3. .3- AI e e'ecte ale ig asiei

Ig .. 3 .. 3 -1 Efec e ale sc rgerii din conduete efec e

Efe 'e a e i eab u nfu da: II I de eaz.em I sarpamei)

u da II

TabeluI1.3.1.1-1

Fig.1 .3. .3-1 ci ndrice

=-g .. 3.2.3- Boha cit" d ica

ra d r Ie asezate i arc e cere

.. 3.2.34801 i i

olti . i d ice intersect- e

Fig.1.3.2.3-5 Bolti elipsoidale (intersectie cu bolti cilindrice)

Fig.1.3.2.4-1 Grinzi metalice puternic atacate de rugina

E

1. 80 i cilindrice

Caracceristici geo e ice si statice:

1 - pereii portan

2 - incarcare vet1icala oc- lisa

de ~ Ie de fa psr'ea

b. Neste cazu

9 os le

7- n srerea bol:ii

8 -cheia.. bolta de Y, car- a

9 os le

1 - pa seala parterului

1 i - pardoseala subscl

1 -fundatie

TabeluI1.3.2.1-1 (coniinuere

~~~~ lI __ F=~====~2~.P~l~A~N~S:;EEDINlEMN

I a. 8erne te ij i I

DIl .. TOO em

o

i1 tI

I !(), '00 1m l b

rH "".

d

e

DET ALII CONSTRUCTIVE PRIVIND

f~ REZEMAREA SI ANCORAREA GRINZILOR DIN LEMN

W I

W

«' Jog qn I

IA

a

8-8

b

TabeluI1.32.1-1

3. PLANSEE CU GRI ZI METALICE

l

1/2

1/2

l

,.

..

_- , ". ..

• ,- 1]

. . ·'t

.• 1 I·

,

i) 120 ... 150. (i Clie de

ele eniele de umplu:ura)

ii) din 188

ARMAT MONOUT

TabeluI1.3_2.1-1

1. PI ci cu grinzi p i cip e si 2. P see cu placi si e OJ ri dese

de sec n are (I ~ O. m

seu caseta:

E-£

0-0

4.

see fara gri .

TabeluI1.3.2_1-1 (continuare

a.

b.

c) In regiuni seismice, se p eva centuri 5U rona de reze e ale e mentelor

refab . a:e (~ub-D!?nlUJ1

i

TabeluI1.3.2.1-1 (conli1luare

precomp at

b. fasii for ate

din blocu

cera ice cu

golu·

i) durata e serviciu (a i)

ii} perioada construirii

i) 10

ii) din lQBO

Plansee cerarnice

-.

Plansee din panouri man prefabricate din beton armat

I e-c

bon

- ou a 0 prefab Ocate _ P

c

r-

C

Deta! ce irnbina eO tre pa 0 rio in d tu rezemarii pe un pere:e

SiN I Ian

c

D

D

(1) - teren rezistent

(2) - teren slab (8Jr,g~llla fcmtradlillla)

(3}-terelri oO!nsiderat temetlilC rezistent 511 omoqen

Fiiigl.11.3.3.3-~ IEv,allu,are,a

Caract'9 riiistiiiciii~ crtsrsn IJ lui

gilresiiita

: .... -, ' ... ~ .~ .

. ': ..,

" ~. . ....

: ',-=: "

... ,',

.• "1..

. .

. -Ir ".

@

IFi'g, 1 , .. 3.,3.,3-2 Defe(:te ;aSCI~IIri1ISe a~e! solulul (1} ilntmzilunil de: argllila fI(]lIltlmd~lla; {2)~eren rezistsnt; (3)f~sulwi (tasari ,~e, iundiatiil}

D ilstllibUl~ila i nca rcalwililor conslildielwata teofe~ilc vah.lbilla

p

2P=pl

IDistrmouHa reala aiincarcallilllcn ilrl eXIPIID8~m iFi'g, 1 ",3,.3.,3-3 Evalllljlairea gllresii[a, a,

ii r1J1Ci[lJ rea riill or

IDiagmma gmsiita IIILI.ata iin considerate de

pro ilei[tan~ (reazem e incastrate in toe de artlilClIJlllatli i)

G2

-, __ -

Ifiig. 1.3,.3"S-1 IEf:edul oCr1lt~aJ,ctiieii' iiilrl1l cazul unul per,et,e nou, tUl"r1Iali. monoilliiii. (,a) pe, 0 funcia,ti'e 'exis1bent:a (b);

1 -tendillltB de contlraf:tli:B; .2 - dle~ol'im(]~ilililnl~iledlilca~e

DD

Fi'g." 1.,,3.3,.5-2 FiisLJlrii (:;aJLJlzate de iiilri1lflim~ra,rela,apei in me r,erUJll1 de fundars

r======(1

2)------"

Fiiigi. 1.3.3.5-3 D'eformc:diiii marl din v:ariiatiiii ,ole t)emlPelratt~lra, (dllaterl), vara

Flilgl .. 1_3. . .:3 .. 5-4 Sapafuri sub nilvellul ~undat!ilillor existents - rliscUlII~asal"iili fUJ III ~ ani 110 r

.. s ...

1 ~ I (3) (
-
~

-
~ II.
V V s

(1) crapaturi severe in forma de X- in spaleti

(2) crapaturi in parapet

(3) fisuri/crapaturi in grinzile cadrului

(4) fisuri/crapaturi in stalpi

Fig. 1.3.3.5-5 Crapaturi/fisuri grave in pereti si cadre produse de cutremure puternice

Q

IElEMIErNliE STRUCTURALE Blt'IJ BETDt'IJ ARMCAT OBSEIRVATIIII

SCHEME BE IFliSIUlRARE

t.

.f!..- bar .. illilEilllSBI B ·--bi3Jf3J ool"l1iprin~ala '1-efurturi de illl[illdere

'11 --,>lBn.~ulni dillil iI1lCO\i.Dje~e Ga!"e' produc '~iSl!Jlli, perlPelldim.dl3rie· pe 8l:(81 grinZJilar

'11- fiswi im! znna comprimaisl

2- fisUln ill1i znna il1l[il'liS81

---T

:2:.

:a.

Gril!ldl<i ililoo'il"oia.ta, II~

IFisuri illl zona illllil'liSil a pllaGilor fillTikadCis

IFismi din imilillidere 101 IDojlurli fe:dl'ados,)

4b

5.

FSI~81 SlUPE!1Iio8[8i:

2 ~;lslUri din imlfirtdere. 18 oo!l1iurli

FSI~81 i;nie.riDl3Jra:

;3 - il!1l[E[ior-iBnS30TI GrCl~.5

FislUri din iIilGovoiE![e:

c

6.

'II "fisililri de in1illde.re dlin inoo\fOiere .2-flsllilride GOmpresi111'];E!'

Fi;s'mli perlPemlldkuls[e pe b8J81 i:ncl'il'1la~llJ.

M

i'!.I~odl!l'l sta'lp'-!!lrilildla

Placi (b)

Balcoane

Fig.1.3.4.3-1 Sprafete circulabile uzate, deformate, deteriorate

Fig.1.3.4.3-2 Deteriorarea peretelui portant, suport al elementelor scarii

Fi .. 3.4.4-1 So u ii consiructive pen ru scan cu trepte

pia ra naturala

Fig .. 3.4.4-3 Scari stalice - de ii 00 structive (a)

Fig.1.3.4.4-3 Scari metal ice - detalii constructive (b)

c:

a,

b

a, b, c, d:

Eleme te prefab icate din beton a ma • pe tr scari

B-6

Fig,1,3.4,~ Sea 'd'n beto armat - detal- ccnsnu ive

Metal si beton

Metal si lemn

Metal si lemn

Fig.1.3.4.4-5 Scari cu structura mixta - detalii constructive

Nr .. ~Irit

scsn CIU rampe dlrepKe si trelpte in cl]nlsoll@l, orltogcmJaJ:e (pll'@.ea fnulI~:a dl iln b.@I_ rrl,oimJoillit~

TIIPl!Il SGAIRIIIIII

1_ scsn CIU rsmpe dlreptre sl trelpte in consota

Tabel~lul ~1 .. 3,,4.2~1 Scaril- siis.telll1e stlliuctulralle

,ill .•

- pesete po:l1anll,t cllin zli,(jari:e de caralmicla san _. wyl'1!iatra natuliallalsec.XVIIIII

~ f200

~~~

W,

DETAILIIII GONISTRUCTIIVIE.

Se,cliolll

A

A-A

A

A

f-'-'-L~ - _ ... - -- .--.: .. -_ ... --_ ... - -_. _. --·1

I

A-A

I

... /I! --·/11

I

f--- -'~ .... '- , . .- r s: _; r: . .) -.-.

A

... '"'~,.:

.-" _- Ii. , .. --

_ . __ ._.: :: .. u : :: _

• _ •••• L ••

a, el,e:mlentul de reazel1l1 fjperiiDadJa cQJlg1miriiil"fd.L.mam de 8erviiciu

b_ ma~:erlia:111!JI11 tre'p~ei l peirioada oGli'Istruilniii~! d'urilla die serviloiu,

1:1..

- piia~rnt sec.xVIIIIIII fll{]l{] ellement'e plrefalbriicate din til "a", I 119160 /'1100

a.

- pereu pOilltfllnlltil dlimJ 7Ii,(jari:e de caralmicla san piakal sec.XVIIII f200 -dlialflmgme din b.a. I1lIcmoJiltl '1196<0! 1100

1:1.. lpilacafll,an~a cililll1l, b.a, ntl,oimJolllit! 196'{] /~ 00

3. SCEllri ClU rampe dlrep1.e si treptele rezemate ta arnnele c:apef<e (ilnca;s,~II~ue

-Ii- Ire:z:eimare)

4. scan CUI

rampe dllTelpbe litrelpt:ele ustmute de

me dlin

·li,ejari:e (IriDll

e vang'!!] mi). rezemete 181 I'lfllbelle capete

5,. Scami cu rampe dlrelpt:e ustmute de oollti dliln ldarle (rezernate

mntiin!!] ILU, pe )))aJlalll!a~jimea}

A

A.

T;a,bellill 1.3,.4.,:2-1 oon.ti'n[~.a,~e aJ.

- pere~il jpornantidifll zldarte (caJllam sau p. nart) Isec.XVIlI 1 2[)1[}

A-A

A

b",

IPialtlia nlla~JUraTal

sec.XVIII 11 [)I[}

-jemn, sec.XVIIII 1'12'0

- pilalll.aairtliific:iaia (b.a) I

1 [)I[}

aJ.

- ,aliice dliin zi:d'amie die piaJtlla nm. sa ILU caramlda ! sec.XVIIIIIIIII 1200

b",

pimll,a IlilatUlialla I

sec.XVIII 11 [)I[}

- tenm lsec.xVIIII f12'0

aJ.

-b:oli~il dlilil zlidari:e de ceramtda sa!!]1 p .. nat. . . rezemete pe peres p[lIian~i dlin zi:d'a.mie" sec.xvm I 2[)10

b.,

IPiartlia nlla®uraTal

sec.XVIIII 2[)1[}

- lerrm/secJ{\/IIIIIIIII-:){IIX I 9[1

13 _ scan OJ rampe crepte, cutreptele lustinurle de CI placadilnll. b.a.

7_ scsn eli>coidalle CIU staillp' cenrirr:all ;: scarilile SlW rl~: in CClll1iiSioll'a saUl suspendate 121 capafil!Jlll ex~eniio:r ...

B_ Scalra CUI

rampe

dlrept:e sil

glrilll1iiZJil de

van!]' nnetallli:C!e, care sustm trelpt:ele dlu~)lllWl rezesnste.

A

A'

Ta,beIIUI11.3 .. 4 .. :2-1 oonfin[~a'.rt:e aI.

pl'a,ca din b.a.

reze mata la malrgliill1i il pe perrdi SaJlWl gll'lilllZli 111910-· ~931{] / ~21)

A-A

A-A

A

A

_ .. _ __ ._ .. _ .. _ .. _ .. __ . __ .. _ .. _ .. -

A-A

]]

1:1.,.

- pli@lfim nlI@ltl!JllrallaI1'1193[} I ~Ol)

- pliafim anliflilDiall!a / 1931{] 1121(]

.ill .•

Stallp cenrirrall din: piia,~rra nalIDl!Jllrallal I ec.XVIIII1~00 pm1iille larlfllilll1iate

sec.X.lIX !~ 20

Detan aliimat! '119301 1 :20

1:1."

piia,~rra naVsec...XV~ II/~ 00

pm1iille lannlilnllls_XIIX/'12!CD elemente prrefa:b,n;cate

in tieton arrmaJV196OJt2!CD

aI.

- glllilnllZli-'v;angl din proflill!e Imelalli:ce f~ 9 Cl121(]

1:1.,.

piatrra IllIa~maTa

Isec.XVIlII 1101)

pil;!i1,firra 1193i(D/~20

9'_ Sc:alri cu rampe dlreiP~.e si ~r,ep~.ele dlubllllL!l rezemete pegminzli de vanrg' alilmJ lerrllll1l,

1 0_ Sc:alri CUI

rampe

dlreiP~e sil

~r,eptele slirlilpllu rezemate 181 eapefue pe vanrg IL!lnl dlin beton annat.

11_ Scalri CUI

rampe

dlreiP~.e sil

~r,eptele rezemate eonrtilnllulL! pe ill placa din b.al_

A

B

B-B

A-A

ra,beIUlI1.3,,4L2-1conti'n[_~a,~e

a.

-g liiinzii,:vaJlI1llg din lern flI de esenta ~are tsec.XVIIIII'150

--_ .. _--_ _ .. _-_ .. , _-

A

B

A-A

lernn

lenm esenta

~are/sec..XV~ IIII I~ 50

Illell1ln Illasinoaise

tsec.XVlll1 f (8i(J-'HJD)

a.

- pllactll+griinllzil-vang dln neton arm,a~J1 93i(]1!120

b"

- Ibeio!mJ silm pllll!Jl saIL!

arma~.1191301t2:0

A-A

a.

placa (~iin neton

~#/'-l="'" arma~l'193I(]f12[)

~w;r'

b",

- IbeioimJ silm pllllL! SElIiJ arma~ /19130/t2'[}

A

A

A

.. _---_. __ .... _._----_._ .. _-_._-

A

12. S,cElliii CUI

rampe dlrrelpte

au clljl~ble..,

elu cliepfete

ezemare pe gnnlda vang'

C'eociCaia" CUI

au tara

piaca dlin

beton arrnst.

13. Scalri CUI

rampe dlreptre sau

curbe, cu'

treplfEd.e ~n

CQII'Jsola du'bJa re.zemate pe Q gn.nda 11.a1lJQ C€otiCaila ..

A:

..............................

A

A

,---
--- II-- ~
- I!:::: A

A-A

Ta,beluI1.3,.41.,:2-1 . om}ti'n[~il',~e aI.

- glrilll1liZiil..:v;angl din beton armat f1'9(jO/t:N)

A,-A

b",

- Ibeioili1li3.liil1ilall mOli1liQ[llilTI f193i(]f~20

- trelP~.e Ipref:albrilcale (~'ilnll 1b .. aI1196W1.20

aI.

- glllilnlliZii..:vangl dlin proflilile 111'Ietalli:oefsec.XIXI'12.o

b",

- talblla s~riata Isfar~il~1lQ11 sec...XIIX, linceplljl~1lQ11 sec.XX/SO

Ilemn esenta ~are fsec.XVIlII 1150

Illell1'ln raslnease

IsecXV1l11 fBO

fabelWll1 1.3 ... 4 .. 2-1 (o()~]tin(,IIa'.re)

3J. -ciliafllraglme din b.a. IIIIOll1l!Oillilt

- pellretil ciIIin panmw liii prefalbrileme din b_a_

14_ Ga~:eva ~iilPUIri

e ellement

pref;albrilGlIte pell1l,~IiiU scart pref;albrilGlIte

e dlimensilUlIl1lTi . ari (a, fJ), .~rodi (c) s . id (GJ

a,.

b".

- pIII€fablliiicate cilin b.a

! incepalr1lcl diiln1l.allillilil '11960 1'12[}

INotE1I:

~datelle refelrito!!1llre I!El pelriml:ciI!a wlI1lsllruilrilil ciladirillolr care slLInt lincaill1l e:xpiloa~allie,. 1lI1lllLloo:illiJiClid lintotdea.lLlna OJ mG!nn,eIIl1l~Julii5to:liiccile la Gue aJlLllfost foilG!si~.e Imatelliiailielle dlin care sunlt exewlalte (de e:X.:femnuf, caramfda' sii pi!a~m naturalSi seroiosesc de millenili ,. cil'1:l.I11:l.[)eme wn1Ilstrnuctiii nu mali exis~a); periml!da nn,elll1l~ii@naJt@1 ViiIEe:ElZa cu a p:Fii]xim@l~ie cilElclilrile enstente.

~a.II1lIUnr1lilte dlifelrell1llte lot sa lill1l~.ervilnlal sil lin functilecille ~reolLlllull arhiillteotma~lallmiecareli tan ..

a .. raatpa -If- IPocil:esf la un ca pat- vedere liongli~llJdlinalla siil flmnlta'i al

b". sedilUlll1le llmnsvelllSala,. plall1l 5il schema s,ta~ica (lraillilipa 1- serni-podesl);

Fig.1.4.2-1 Sis erne structurale ale acoperisurilor prirnitive

Fig.1.4.2-2 Sarpante ale u or acoperisun eu 2-3 nivelurt, construite in sec.xviu

Fig.1.4.2-3 Exemplu de structura de acoperis realizat din lemn lamelat incleiat

Fig.1.4.3-1 Nod de reazem distrus prin putrezire

Fig.1.4.3-2 Diferite cazuri de degradare produsa de infiltrarea apei prin invel itoare

fNlrr. Om ..

SCHl!1E MA SlR~ CIU RAilA

SERVIICIU i(<1Il1i}

o

1.

2.

Max B,DO m

"1 I

Max~ 7,00 m

• pered"li die ,caprrimii (2) di~trilJ:uili Ipe idirectie IO(f1gi~udlina~[l;

- cleste (4) la cosma:

- WII1l,1Drnvall1l,tuiillre iIJliEllgcmlalla (3) lilll1l, planull ;aoopeliii5lW'lllWil;

- cO$or<l<abal (1).

- 1 ... A - 'cal mal $U,~,;

- '9 _. p!lna Ide

80alilll!Il;

- :2 _. cap:rior;

- .3 ,co:F1IirrOivlIllnriJ1Jliirr,e

Idiag[}f1alal;

-6- IIllrt'ifll!eirierr.

SecJoCVilll1

SecJ0Jilili

4

101)

1100

Irldns.fer direct die la aeoperis, (pnilll Ii 1111elFinmed~ull aosmoabelor) la cl.adire:

pllanse~'1 peste IUllitimul l1iiv,el preia impingerille riizmntale, iar

pelr,aiii portarni preiau Ii In c,iIr!c:aril~e ,eriti:calle ..

ldem, '1.

3..

1

:SlUlS;

.. 3 ODJI~[m".alnrl~ii[ie iCliagolUl.llill;

- 8~egrele {4) este .aliflplaga~ .ap:rm:iillllili"~iv II]I

ju m!]l~area iimi<3Jl~ilifldi Im!]j~'ul[:al;J1 1!aJ OO;JJn~!]I ..

. 1 ... .4 -ca maii SI!lIS; - pmlJl1l iinte[lIllsdiam (5)~'LI~tilnu~ die popi :SICU rti, 8<3Jre Ide3in~iteaz.::3J descliiiiidieirea lm!]:ngard!eii;

... 4 _. eleste, 'C!]lre' iCle3in~ite;J:zJai irmitililllea, maImard!eii.

Sec. XVii III

Se,c.XX. (195'0-- ~l 970)

1100

·3

I

....... "'I''' ........

I

. .. . . .. I .. . . .

N1CIiIl"GIiIl"il'e' ('!.!erilical!e:;l,i

Ti£on1a~e) sUllli

r<3JmislIllii~e :s:troct!l'f{j

dadiii[ii ~pJ\1iI.I'Ise\1l.l'lJj

'este .rJ~ttmMI l'lilll\el} dJe

eatre elelinentene

~al~I'mntei plrln

imiremmeidi;ul IPOp,mor,

al:pi'lo:r si oo~oro<lillbe'lo:r.

I V

Max 8 ... 9,00 m

3

4 ..

Max9 ... 10,50 m

Tabellul 1.,4 .. 1-11 (co.niinuB1f'e)

5 ..

.1 } - !cOIprim (4) --PiOlll1i\Oll del C>D\SITiI~a;

(6) - cosaroablSli;. (11 0) .- pop;

( 114)-oubii~etrier;. (115,)- pmlla; (116)- deste; (118)- col5ilrdiaJ; (20)- rnaz,em inil:eirme.dliillF

Sec .. XViIIII

1100

il~ carcOlirilnr, ClUI <li]ut:o:rull re\Ol!2!emei:m il~temllediiare_ Impililgerile riizl)l~talesul~t pr,el!JJatE! die s:ist:enml s:lmot!JJra~ ilIll aeoparisului.

10

18

(6) -eesoreeba; (8) - pana de coonma;

(112) .- pop; (113)- baril, o(miz:anrnlll5il de I~ega~ulm

.6 (d~st:alllti:er)i;

( 114)-aru;a~etrier;. (116) .- deste; (118)- pllllllSelll_

Sec .. XliX

1100

IIlI!CilIrcari Ie veliJi!CilII!e si il'npilllge:rille ,oriz.Dnt:iille sunt ~r1:llnsmis>E!: direc de caliFe stlrHctuffi acoperiselui pl.anseub pes:~e ulltimu I llIivell s~ es:i1,e preluata apCli de s~mot!JJffi elladirii ..

20

IL rlna.x. := 11.2 . .00 m

6.

L max = '12_ on 1111

J ..

ft

,( ~I)- cosoreaba; f2)1 - caprior: ,(4)1 - d.e".stE!!;

,(5)1 piii~<lil

n~rell1lt:a:;,

,~6)1 - :oI!rbale~ri:6ir; (7)1-I~p;

,(8)1 - talpa;

,(9) - piill1l<li1 diB, coarna.

~, 5 - piSlI1lle; 2- c:apiriDir; 4- deste; l5-mt\5i'le,tnier.; l-pop.

Sec,. XliX

Sec,. XliX

lialbeiliul 11.,4,.1-11 (co.nlinuElI;e)

Ilrn;pin:gerile sunt

ion pr,el!JJat,e de Slistem!JJ1 s1irudUJried <1lJI acopelnis!JJl:ulil .. 111lIC<l!rc:alni Ie veiFtiiWlil,e S!JJIi'I~ plFeil'Ume de s1irudulrla eladirii,

'I IJO

A

lncsresrea El:copelnis!JJl!JJil este rsnsrnisa ,dlilred

pl .. nse~IIUI~ peste ulltimullllIive[I" iar de iilii ci, I.a s1Jruc~UIF:a dadiriil_

trnax = 14_100

t rnsx= '11 G .0[1 m

t.max = 18.0[1 m

B

ldem pot. 1 ..

9.

(1) - capriori, cu (2) panta

modi cata (franta) la streasina;

(4) -cleste sub

(8) pana de coarna;

(9), (11) (17) arbale rier; (16) - cleste; (19) - talpa.

L max = 14 ... 16 m

o.

Tabelul 1.4.1-1

sse.xix

100

Incarcarile verticale si impingerile (orizontate) sunt transrnise direct planseului peste

ul irnul nivel.

Peretii longitudinali preiau intreaga incarcare gravitationala.

Inn ,'nI111~'" sunt

ise direct, ·e . peste

I irnul nivel, fie 1n.o:>r·o:>tll' .... r longitudinaJi, caz. longitudinaJi incarca ile ravitationale.

Tabelul 1.4.5-1 E ecte ale siste elor defecte de evacuare a apelor meta tee si a una accesorii

3.

TabeluI1.4.5-1

5.

6.

7.

8.

Q.

e.

1.

2.

FIQ'.12 E-ect e i filtrarii apei pnn aooperis

Fig.1.3 pere - fisurati in jurul goluriJor

Rg.1.4 Pereti fisuratL Efectul un ezeJii

Fig22 Pu .emiea tasare a peretelui de Fig.2.3Crapaturi i peretii transversali.

-a ada

fig.2.4. Consoli area fu atiilor cu icro-piloti di be on armat monolit

Fig_3_2_ Consolidarea fundatii or prin subzidirea unor blocu - isola e dbeto

Fig_3_3_ F uri in pere i, intJe blocurile de fundatii

Fi _3.4. isu i pereti, la partea

superioara i dreptut blocuJui de fundatie

Fig .. 2 F uri i bollile si areele si 8 pere ilor elin zidarie la gangul de acces 18 curte

Fig.4.3 Crapaturi in peretii de la etaj si la tavane

Fig.4.4. Crapaturi in peretele de calcan

Fig. 5.2 Fisuri in zonele de reazem ale grinzilor

Fig.6.2 Suprafete dezvelite la tavane care expun structura si tehnologia de executie a planseului

'T

--1 u1.5 J

I

a-a

4 .. 3

I

, I

1.2m

Fig.7.2 Structura initiala, cu stalpi din zidarie (parter)

Fig.7.3 Constructia noii structuri metalice cu stalpii plasati intre cei ai vechii structuri

Fig.7.4 Noua structura dupa demolarea vechii structuri

Fig.7.5 Barul - vedere interior (etajul 1).

~

/,/ ./,/ /" ///

-,.1/' e /. /

II

ril

fr1

.. . ..... ":-"

_ • '0, __ :S4>ll'~'I;:::;:?:~-:::?:~:;;-:i':::;:\>: ,;'_"J .

'.:

. -~ .. '

',' ..», -s-

.. .-- ..

.:_. r :

,-, .

. .,' ._- . .

. ~ .' '. -. .' -_ . . .....

,

:-: ..... : ..

,.-

~ -' ',: ..

.." .. : .. ~ . I' . ~ . ~ . ,,~. _

",:

_.- .... :

Flig_ 2 .. 3. - SOlJlr,geni de epa in vecinetatea cladirii (a)

. -::

.. >0····- -··0· '.".<- .. ~::- .. :: .. -> ", , .. :.

:.:".1 1 _ ~ ~ ., ..... ., •. __ ", : r • ,-

.. . ~ .~... ~.. _.. - ~.

L-· ... '.. ." ..•. - _~ .". r - L

._. ', .:

' .

. ~. . .

.. r- -. .

.=- .. _.- .... ~.:-. ~~ .. :r. . ...... _ •.... -. _ ;_ • ':,. _._"" ... ~ .

. s » ._.-- -, -:- :-- ••••• ~ •• .v . I •• ~-.-.~ ~:..~. :, -, :~.: •• -.~. ••• ._. -~.:: _

-. .:._...,. s-: _- . .-:~ ~ ...... -.-". _. _L.~,.,--~---:-~----:.,..,-:~I .-;;= ~.~:. .: r»- :.Y':_- .": -._.:- _"_ ... :: -, _ .. -.:~~.-_-.:-;' ... _.~:_-.~: -, ,-. ~ .:- .: : .... , ... -:

... ~~~: -:. .. ~- i : ..... . .. -, ' . ~. . _. ~

_ ~ .______:__:__:_:~o:- ~: ::..~.: •• ri-.: - __ .. ~,~:~.~~.~~ __ :- -, -.. __ ~._. __ ._:::.._ ::-~ .. _ _ ••• • __ :~2: ::. :~:.-_'_' _.-._~~_ -, _.~ __ .. _;__.~._.

Fligl.2.7

a fortele electro-osrnozei

Ib linfilltrarea dli~reeta a apei din teren

c escensiunea cepilsra a umlildiiitatiii'i dilrl 5011

F'Ij.2.14

· -I

Fig. 2.25 ·2.26 - E ectele icos a ii loii e pe rotuar. e supra' ta pe etelui

Fig.2.41 Umflarea tencuielii (1)

Fig. 2.43 - Eroziune produsa de vant (1) (antrenare de particule solide)

Fig.2.42 Umflarea tencuielii (2)

Fig. 2.44 - Eroziune produsa de vant (antrenare de particule solide)

Fig. 2.45 Eroziunea produsa de sulfati

Fig.2.46 Desprinderea tencuielii

Fig. 2.47- Degradare produsa de sarurile acidului clorhidric

Fig. 2.48 - Deteriorarea datorita bicarbonatului de calciu

j-

Fig. 2.73 Zone degradate de umezeala (fronton)

T

l -:> 0]'

,//',/ ..... -- . ._'\,_ ' .....

. ' , "\, '.

/ '

I '.

" "

~ <==

Fig. 2.74 Zone degradate de umezeala (lateral)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful