You are on page 1of 32

BEZPATNA GAZETA REGIONU TORUSKIEGO | NR 94 | 25 MAJA 2016 | ISSN 2084-9117 | NAKAD 30 000 EGZ.

|
www.pozatorun.pl

Modych nie ma na marszach KOD-u


Rozmawiamy z posank Nowoczesnej, Joann
Scheuring-Wielgus
Czernikowo . Gmina Chema . Miasto Chema . ubianka . ysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zawie Wielka

Gwiazdorski
fina ligi
Arbiter z Ligi Mistrzw i Euro 2016, Otylia
Jdrzejczak i Krzychu Golonka, mistrz wiata
w pikarskim freestyle'u, a do tego emocje jak na
Narodowym - czyli fina Ligi Orlika z Poza Toru
i Euro-Drb w Lubiczu Grnym. Dzikujemy za
wspania zabaw i zapraszamy za rok!

10

Gmina Chema:
Ju w czerwcu w Zelgnie zostanie otwarta nowa hala widowiskowo-sportowa. To pierwszy
taki obiekt w samorzdzie

Gmina ysomice:

Gmina ubianka:

Przeyli razem pidziesit lat. W


Urzdzie Gminy ysomice maestwa witoway swj zoty
jubileusz

Ju po raz pity odby si w gminie ubianka festyn charytatywny Nasze szczcia. Uzbierano
ok. 4 tysice zotych

Poza Toru

. 25 maja 2016

Gmina Zawie Wielka:


W ramach organizowanego
Europejskiego Tygodnia Sportu w gminie odbd si liczne
imprezy

FELIETON

POZATORUN.PL
stopka redakcyjna

Mamy
i ojcowie
RADOSAW
RZESZOTEK

dziej kochaj synw, za to od


crek wicej wymagaj. Co
w tym chyba jest, ale pewnoci nie mam, bo jestem jedynakiem. Kady jednak sysza
o odwiecznym konflikcie crki
z matk. Pewnie tyle samo, co o
wojnie syna z ojcem.
Wikszo z nas wyrosa
w poczuciu, e obowizki domowego ycia spoczywaj na
matczynych barkach i jest to
tak samo naturalne, jak Jej narzekanie, e to niesprawiedliwe

Mama jest tylko jedna i kocha nas cay czas, a my tylko


wtedy, kiedy sobie o tej mioci przypomnimy. Czy Dzie
Matki jest do tego dniem dobrym? Takim samym, jak kady
inny. Ale czy kwiatek i nawet
najszczerszy ucisk zastpi Jej
SMS-a o treci kocham Ci,
mamo, ktry dostanie ot, bez
powodu? Powiecie - kada okazja jest dobra. Oczywicie. Ale
ktra lepsza?
Powiadaj, e matki bar-

Wrd ludzi
PRZEMYSAW
TERMISKI

Dobrze by wrd ludzi


i mie z nimi stay kontakt.
Wanie rozpoczem cykl
spotka z mieszkacami
mojego okrgu wyborczego.
Nigdy nie byem i nie zamierzam by kanapowcem siedzcym w zaciszu swojego
gabinetu. Cignie mnie do ludzi, bo tylko poprzez bezporedni rozmow mona wzajemnie si ksztatowa i sobie

pomaga.
Moje spotkania wsporganizuj z zaprzyjanionymi
samorzdowcami. To ludzie,
ktrych poznaem podczas
mojej kampanii wyborczej. S
wrd nich starostowie chemiski Zdzisaw Gamaski oraz toruski Mirosaw
Graczyk, a take wjtowie
chociaby Piotr Kowal z ysomic. Dziki nim udaje mi

i ma tego do. Oczywicie ma


zazwyczaj racj, bo chop (syn
czy m) to stworzenie leniwe.
Tymczasem macierzystwo
stao si ostatnio u nas spraw polityczn. Kobiety rodz
mniej dzieci, przez co nas, ju
urodzonych, czekaj trudne
czasy. Bogaty Zachd (nie mam
pewnoci, czy przynaleymy do
niego na stae, czy tylko czasowo) wci si starzeje, a biedne
Poudnie zza morza i Kaukazu
pleni si w najlepsze. Tak to ju
jest od wiekw - biedni maj
wiele dzieci, bogaci - mao.
Zapewne std wziy si tezy
o kategorycznym obowizku
rodzenia, bez wzgldu na to, czy
pd Matk zabije lub pochodzi
z gwatu. Nie dziwi mnie, e jej
najczstszymi zwolennikami s
mczyni i kobiety, ktre matkami raczej ju nie zostan.

Aby ratowa wygod przyszych pokole, zachcono


nas do robienia 500+. Nie
powiem, bardzo fajna sprawa.
Szkoda, e przy okazji zrobi si
przy tym niezy burdel... a w nim
dzieci si nie robi. O tym chyba
rzdzcy zapomnieli. Nie tylko obecni, poprzedni rwnie.
Prezenty, obietnice i nakazy
nie spowoduj, e Mamy zechc mie wicej dzieci. Im nie
brakuje pienidzy, o nie potrafi same zadba. Matkom brak
dzi pewnoci jutra i poczucia,
e dziecko nie jest kopotem.
I nie sdz, e to nasza, ojcw,
wina. Nasz Dzie dopiero za
niecay miesic. Wtedy te
dzieci sobie o nas przypomn
(crki na pewno czciej).
Wysyam wanie SMS-a do
taty. Wam te radz.

si by bliej mieszkacw.
Nie mona uprawia polityki, nie wiedzc, co sycha
w miejscowociach, za ktre
jest si odpowiedzialnym. Nie
jest si wiarygodnym bez tej
wiedzy i bez zaangaowania
w sprawy, ktre moe z perspektywy wielkiej Warszawy
wydaj si bahe lub mao ciekawe.
Wiem jedno po pierwszych spotkaniach w ysomicach i Krobi. Ludzie chc
mie stay kontakt ze swoimi
przedstawicielami w samorzdzie, czy parlamencie. Co
wicej wymagaj oni od nas
uwagi, a w sytuacjach trudnych oczekuj interwencji.

Podczas tych sympatycznych rozmw dzielimy si


ze sob wiedz i opiniami. Ja
opowiadam o wsppracy ze
starost i wjtem. Samorzdowcy informuj o swoich
najwaniejszych dziaaniach.
Przybyli na nasze wieczory
pytaj mnie o polityk krajow i prac w komisjach.
Przed nami jeszcze wiele podobnych spotka. Te najblisze w Chemy, Zelgnie oraz
Chemnie.
Ju teraz wiem, e warto
by konsekwentnie bliej ludzi. To daje motywacj i power do dalszej pracy. Do zobaczenia!

Poza Toru

. 25 maja 2016

Redakcja Poza Toru


Zotoria, ul. 8 Marca 28
redakcja@pozatorun.pl
Wydawca
Goldendorf
Redaktor naczelny
Radosaw Rzeszotek
Sekretarz redakcji
ukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
Redaktor wydania
Kinga Baranowska
Dzia reportau i publicystyki
Jacek Kiepiski
(GSM 723 030 103)
Tomasz Wicawski
(GSM 535 405 385)
Dzia informacyjny
Joanna Koszczka,
Micha Ciechowski
Kultura
Micha Ciechowski
Zdjcia
ukasz Piecyk
Sport
Karol ebrowski
REKLAMA
Dyrektor dziau reklamy
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683),
Magorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
reklama@pozatorun.pl
Korekta
Natalia Szaaj
Skad
Studio Poza Toru
Druk
Agora SA
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za tre
ogosze.

***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Agencja Public
Relations Goldendorf zastrzega, e dalsze
rozpowszechnianie materiaw opublikowanych w Poza Toru jest zabronione
bez zgody wydawcy.

M I A S T O

T O R U

Z A P R A S Z A

REKLAMA

N A

MAJOWY
WEEKEND RODZINNY
Czwartek, 26 maja 2016 roku

POZATORUN.PL

www.torun.pl/majowka2016

Sobota, 28 maja 2016 roku

18.00 AULA UMK


Whitney Houston Symfonicznie koncert z okazji Dnia Matki
20.00 DWR ARTUSA
Niebo do wynajcia koncert Roberta Kasprzyckiego

10.0018.00 BONIA NADWILASKIE


Motorowodne Mistrzostwa Europy GT 30 i Midzynarodowe Mistrzostwa Polski
10.0018.00 ZAMEK KRZYACKI
Jarmark regionalny zdrowej ywnoci
10.0018.00 MYN WIEDZY
Piknik z okazji Dnia Dziecka
10.0018.00 MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TORUNIU
Park Etnograficzny zagroda z ludowymi zabawkami
12.0014.00 CENTRUM SZTUKI WSPCZESNEJ
Warsztaty do festiwalu Plaster
12.0016.00 wito ulic Szczytnej i Szewskiej
11.0012.45 RYNEK STAROMIEJSKI
Litery/typografia warsztaty dla dzieci
13.1515.00 RYNEK STAROMIEJSKI
W pradziejowym butiku pokaz z warsztatami
15.0018.00 ZAMEK KRZYACKI
Wszystko dla mamy festyn rodzinny z turniejem konnym
15.3017.30 RYNEK STAROMIEJSKI
Dwikowy teatr przyrody audycje muzyczne
16.00 ZBIRKA PRZY POMNIKU FLISAKA
Spacer szlakiem maej architektury
20.00 RYNEK STAROMIEJSKI
Koncert Exigo U2 cover band
21.00 ZAMEK KRZYACKI
Komturia spektakl wiato-dwik o historii Torunia i Zamku Krzyackiego
22.00 CKK JORDANKI
Laudato Si wito Stworzenia widowisko plenerowe

Pitek, 27 maja 2016 roku

11.00 MUZEUM OKRGOWE W TORUNIU: MUZEUM PODRNIKW


Przyjaciele z zoo warsztaty malarstwa afrykaskiego
11.00 MUZEUM OKRGOWE W TORUNIU: RATUSZ STAROMIEJSKI
Wdrwka przez tysiclecia prelekcja przy wystawie
Na drodze do pastwa zeuropejsk tosamoci
11.00 MUZEUM OKRGOWE W TORUNIU: DOM MIKOAJA KOPERNIKA
Jak obserwowano niebo w czasach dawnych? spotkanie przy wystawie
Regiomontanus. Astronom czasw przedkopernikaskich
12.00 MUZEUM OKRGOWE W TORUNIU: MUZEUM HISTORII TORUNIA
Toru z lotu ptaka spotkanie przy wystawie Toru i jego historia
12.00 MUZEUM OKRGOWE W TORUNIU: UL. W. JAKUBA 20A
Zabawy dziecice od pradziejw po redniowiecze warsztaty
13.00 MUZEUM OKRGOWE W TORUNIU: MUZEUM HISTORII TORUNIA
Jak leczono w dawnym Toruniu? prelekcja
13.00 MUZEUM OKRGOWE W TORUNIU: RATUSZ STAROMIEJSKI
Sztuka jaka jest oprowadzanie po
Galerii Malarstwa iRzebyPolskiej po 1945 r.
13.0015.00 RYNEK STAROMIEJSKI
Spotkanie z lalk teatraln warsztaty
14.00 MUZEUM OKRGOWE W TORUNIU: MUZEUM HISTORII TORUNIA
Toru na dawnych pocztwkach prelekcja
14.0017.00 RYNEK STAROMIEJSKI
Pokazy naukowe namiot 1: fizyczno-chemiczny,
namiot2:tworzywa oraz pokazy baniek mydlanych
18.00 DOM MUZ (STARE MIASTO)
Zwierzta jako podmioty polityki wykad
19.00 RYNEK STAROMIEJSKI
Koncert zespou Zdrowa Woda
19.00 BONIA NADWILASKIE
51. Dugodystansowe Regaty Zwizku Miast Nadwilaskich
ToruSolec Kujawski oraz Motorowodne Mistrzostwa Europy GT 30
i Midzynarodowe Mistrzostwa Polski
19.00 MYN WIEDZY
Koncert zespou Luxtorpeda

Niedziela, 29 maja 2016 roku

Wstp wolny na wszystkie wydarzenia za wyjtkiem oznaczonych

Poza Toru

09.0015.00 BONIA NADWILASKIE


Motorowodne Mistrzostwa Europy GT 30 i Midzynarodowe Mistrzostwa Polski
10.0018.00 MYN WIEDZY
Piknik z okazji Dnia Dziecka
10.0018.00 MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TORUNIU
Park Etnograficzny zagroda z ludowymi zabawkami
11.0018.00 GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
Zwiedzanie VII Midzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego
Rysowa naturalnie!
12.00 TEATR BAJ POMORSKI
Wschd i zachd sonia spektakl
12.0013.00 RYNEK STAROMIEJSKI
Spotkanie z lalk teatraln warsztaty
12.00 CENTRUM SZTUKI WSPCZESNEJ
Warsztaty do festiwalu Plaster
15.0017.00 RYNEK STAROMIEJSKI
Zabawy i warsztaty z wykorzystaniem kukie postaci z legend toruskich
19.00 RYNEK STAROMIEJSKI
Koncert zespou Biesiada Lwowska

. 25 maja 2016

SYLWETKA

POZATORUN.PL

Bukareszt zamieni na Gogowo


Emil Moise Szalla, rumuski scenograf i malarz, tworzy na wszystkich kontynentach. Jego prace
znale mona na caym wiecie. Najbardziej lubi malowa miasta. A po pierwsze... Toru
Jacek Kiepiski | fot. autor
W domu malarza nie ma wolnych przestrzeni na cianach.
Wszdzie wisz obrazy. Jest ich
ponad sto. W tym prezenty od
uzdolnionych kolegw i prace
ony, Barbary, ktra przy mu
zrealizowaa swe dziecice marzenia o zostaniu artystk.
Poznali si w 1972 roku na
plenerze malarskim w Golubiu-Dobrzyniu. On, starannie wyksztacony artystycznie, po bukaresztaskiej akademii, olniewa
talentem. Do Polski trafi pierwszy raz rok wczeniej w ramach
wymiany artystycznej pomidzy
Piteszti, miastem w Rumunii,
a Bydgoszcz.
- W Polsce zrealizowano dwa
przedstawienia teatralne z moj
scenografi - w bydgoskim Teatrze Polskim i toruskim Baju
Pomorskim - wspomina Emil
Moise Szalla, artysta mieszkajcy
od siedmiu lat w Gogowie w gminie Obrowo. - Trzeba przyzna, e
wczesne kontakty rumuskich
i polskich artystw byy bardzo
intensywne. Poznaem w Polsce
wielu przyjaci. Choby Jerzego Puciat, artyst zwizanego
szczeglnie z Bydgoszcz i Toruniem. Bylimy rwnolatkami, on
te urodzi si w 1933 roku.
Emil i Barbara pobrali si
w 1977.
- lub musia by w Rumunii.
A zgodzi si na niego musia
sam Ceausescu. Dugo czekalimy na dokumenty. Nasz wnio-

Emil Moise Szalla uciek z Rumunii w obawie przed trzsieniami ziemi.

sek starannie badaa Securitate.


A bya to naprawd grona policja polityczna - przypomina pani
Barbara. - W Rumunii wadza
trzymaa wwczas spoeczestwo
krtko.
Jako scenograf teatralny Emil
Moise Szalla przepracowa cae
zawodowe ycie. Rwnolegle
tworzy dziea malarskie. Specjalizuje si w oleju. Znawcy sztuki
odnajduj w jego sztuce inspiracje impresjonizmem. W niektrych recenzjach padaj wrcz porwnania do Moneta.
- Po miastach caego wiata
chodz zawsze ze sztalugami. Lubi sobie usi w jakim ustronnym miejscu i skupi si na pracy
- Emil pokazuje zdjcia, gwnie
czarno-biae, na ktrych wida
jego pochylon nad sztalugami

posta.
Ogromn cz domowego
archiwum stanowi polskie wydawnictwa poplenerowe. Prace
rumuskiego malarza znale
mona w kadym z nich.
- Interesuje mnie architektura
- przyznaje autor. - Na plenerze
toruskim w 1998 roku malowalimy na Barbarce. Tam dla mnie
akurat nuda, bo przyroda do mnie
tak nie przemawia. Skupiem si
wic na tamtejszej kapliczce. Sam
Toru za mnie fascynuje. Malowaem poszczeglne toruskie
ulice. Zawsze z przyjemnoci do
tych prac wracam.
Malarz nie ogranicza si jednak do swoich wasnych zainteresowa - czsto malowa na zamwienie.
- Portret wnuczki generaa D-

REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

browskiego, tego Dbrowskiego


z polskiego hymnu, malowaem.
Albo Tatry dla papiea Jana Pawa
II. Ten obraz zdobi apartament,
ktry zajmowa ojciec wity
podczas wizyty w Rumunii. Ciekawych i wanych zlece byo
wiele... Dzi maluj gwnie to,
co chc. Ostatnio bylimy z on
w Grudzidzu. Naszkicowaem
wiele ulic i zaukw, zapisaem
sobie barwy i teraz bd obrazy
wykacza w pracowni.
Zaprasza do maego, jasnego
pomieszczenia z oknem poaciowym. Na tapecie wanie toruski
Rynek Staromiejski z wycieczk
pod pomnikiem Kopernika, czyli
istota toruskoci. Artysta wykonuje ostatnie poprawki.
Crka pastwa Moise Szalla,
Patrycja, mieszka cay czas w Bu-

kareszcie. To ona staa si dzi


menaderem ojca i sprzedaje jego
prace w bukaresztaskich galeriach. Obrazy artysty s dostpne
take w kilku galeriach toruskich, ale nie da si ukry - wicej
nabywcw maj w Rumunii.
- Rumuni inaczej podchodz
do sztuki - tumaczy pani Barbara. - Potrafi si zaduy, by dany
obraz kupi. Spacaj go czsto na
raty. W Polsce sztuka jest ostatnim wydatkiem, gdy ju wszystko
mamy. A przecie cigle nam czego brakuje...
Trudno nie spyta, dlaczego
artysta przenis si z gwarnego
Bukaresztu do wsi pod Toruniem.
Okazuje si, e gwn przyczyn
by strach. Coraz wiksze obawy,
e kolejne trzsienie ziemi skoczy si tragicznie.
- Bo to musi nastpi. Przekonuj o tym naukowcy od lat
- tumaczy Barbara Moise Szalla. - W Bukareszcie trzsienia
ziemi wystpuj przynajmniej
raz w miesicu. Przyzwyczai si
do wypadajcych z szafek talerzy
nie potrafiam. Emil te nie lubi
si ba. Dlatego przenielimy
si do warunkw dokadnie odwrotnych. W Gogowie panuje
spokj absolutny. A jak potrzebne mowi emocje, to siada do
partii szachw. Gra z komputerem. I wygrywa. Wszyscy, ktrzy
go znaj, nie maj wtpliwoci
- jest najlepszym szachist wrd
malarzy i najlepszym malarzem
wrd szachistw.

Uzbekistan gociem
specjalnym
Po raz kolejny Toru sta si stolic dyskusji o Wschodzie. Midzynarodowy
Kongres Naukowy zosta zorganizowany przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Tomasz Wicawski | fot. ukasz Piecyk
To wydarzenie rokrocznie przyciga do naszego regionu setki
prelegentw i oficjeli. Wielk
rol w caym przedsiwziciu
odgrywa wydawnictwo Adam
Marszaek. Przy organizacji
konferencji i szeregu imprez
towarzyszcych wspuczestnicz Urzd Marszakowski,
Urzd Miasta, Centrum Sztuki
Wspczesnej oraz Toruskie
Centrum Wspierania Biznesu.

Marszaek wraz z ambasadorem


tego kraju w Polsce Bakhromem
Babaevem zorganizowali 18

maja w Zajedzie Staropolskim


uroczyst kolacj dla wszystkich
najwaniejszych goci kongresu.

Od wielu lat Wydzia Politologii i Studiw Midzynarodowych UMK jest orodkiem


badawczym wyrniajcym si
w Polsce, jeeli chodzi o refleksj
dotyczc tematw azjatyckich.
To jednak reaktywowane w 2006
roku przez Adama Marszaka
Towarzystwo Azji i Pacyfiku odgrywa najwaniejsz rol przy
organizacji najpierw konferencji,
a od trzech lat kongresu naukowego.
- Przyjedaj do nas osoby,
ktre zajmuj si tematyk azjatyck od wielu lat i doskonale
rozumiej specyfik tamtego terenu mwi dr hab. Joanna Marszaek-Kawa, prezes Wydawnictwa Adam Marszaek i szefowa
komitetu organizacyjnego kongresu. Staramy si od samego
pocztku, eby byo to spotkanie
multidyscyplinarne i czce refleksj teoretyczn z praktyczn.
Std kongresowi towarzyszy tak
wiele imprez dodatkowych.
W grodzie Kopernika w ubiegym tygodniu pojawio si 400
uczestnikw tego wydarzenia.
Wrd nich byo wielu dyplomatw z pastw azjatyckich.
W przepenionym interesujcymi wydarzeniami programie
mona byo znale chociaby
Dni Tajlandii i Indii oraz pokazy filmw w CSW o tematyce
zwizanej z hasem tegorocznego
spotkania Zmieniajca si rola
Azji we wspczesnym wiecie.
- Staramy si w ramach tego
kongresu przyblia mieszkacom Torunia, ale i caej Polski
kultur i obyczaje poszczeglnych krajw azjatyckich mwi
Adam Marszaek, prezes Time
Marszaek Group. Jed
w tamten rejon wiata od wielu
lat i wiem, jak mao w naszym
kraju o nim wiemy. To si zmienia dziki dziaalnoci takich organizacji jak Towarzystwo Azji
i Pacyfiku, ale przed nami jeszcze
wiele do zrobienia, eby dotrze
do wiadomoci powszechnej.
W wydarzeniach zwizanych
z III Kongresem Azjatyckim
uczestniczyli wszyscy najwaniejsi polityce w regionie z marszakiem wojewdztwa Piotrem
Cabeckim i prezydentem miasta Torunia Michaem Zaleskim
na czele. Oczywicie obecny by
take rektor Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Torunia, prof.
Andrzej Tretyn.
Warto zwrci uwag take
na fakt, e gomi specjalnymi tegorocznego kongresu byli
przedstawiciele Uzbekistanu. To
co raz waniejsze i bardziej liczce si pastwo azjatyckie. Adam
Poza Toru

. 25 maja 2016

POZATORUN.PL

NAUKA

POLITYKA

POZATORUN.PL

Modych nie ma na
marszach KOD-u

Ale Polska to taki kraj, gdzie obywatele buntuj si prdzej czy pniej przeciwko wadzy, bez wzgldu na to, jaka ona jest.
I tak, i nie. Polacy solidaryzowali si ze sob take po katastrofie
smoleskiej. W blu ogromnym.
Ale konflikt, ktry mamy obecnie
pomidzy PiS i tzw. opozycj,
zadzia si znacznie wczeniej
w 1989 roku. Przecie Kaczyski
i Rzepliski to kumple z roku ze
studiw. Mskie ego wiele w tym
sporze robi zego. Przez 25 lat
nic nie zrobili z tymi animozjami
i, odzierajc ca obecn sytuacj z kwestii prawnych, amania
demokracji, trzeba powiedzie,
e uczestnicy obrad Okrgego
Stou po prostu s skceni. To
wszystko, te animozje narastajce
przez wiele lat, s teraz przeniesione w nasze czasy.

O dwch wizjach Polski, protestach ACTA, ktre ruszyy spoeczestwo, ruchach miejskich, zakupach w spoywczaku, bucie
wadzy i marszach KOD-u z Joann Scheuring-Wielgus, posank
Nowoczesnej z naszego okrgu, rozmawia Tomasz Wicawski
Trafia pani do wielkiej polityki,
ale nie wyglda, jakby si pani
mocno zmienia? Ten wiat nie
deprawuje czowieka?
Mwi sobie tak: dopki dziwi
mnie pewne gesty i zachowania
politykw, to wszystko jest ze mn
w porzdku. Nie mieszkam w hotelu poselskim z wyboru. Oczywicie, byoby mi atwiej i wygodniej, ale ja chc do pracy wchodzi
i wychodzi. Robi zakupy w sklepie, w domu szoruj azienki i nie
ma w tym nic nadzwyczajnego.
Jarosaw Kaczyski yje midzy
Wiejsk a Nowogrodzk. Jakie on
ma pojcie o problemach normalnych Polakw? Gdzie ich spotyka?
Niestety tylko na wiecach i w czasie kampanii. Poza tym yje pod
kloszem. Uwaam, e gdy polityk
zaniecha normalnych ludzkich
kontaktw, to odlatuje.
Buta i odrealnienie zgubiy PO.
Zgadzam si, Platforma przegia
na maksa
Posza w stron Sowy i Przyjaci,
a nie rozwizywania ludzkich pro-

blemw?
Czsto chodz na rynek i rozmawiam z ludmi. Ostatnio szam
z siatkami po sklepie i zaczepi
mnie zdziwiony mczyzna. Nie
mg uwierzy, e spotyka posa
w spoywczaku. To pokazuje,
w jak stron posza nasza polityka. Z buntu, ze sprzeciwu na
rzdy PO weszam do tego wiata.
I jestem za stara, eby mi woda
sodowa odbia do gowy. Cz
osb pyta mnie, czemu chodz
w trampkach po Sejmie. Z prostej przyczyny. Jestem w czterech
komisjach z tego w dwch wiceprzewodniczc i jednej przewodnicz i chc si jak najszybciej
przemieszcza, a nie szpanowa
nowymi szpilkami. Jestem posem, a nie lalk na wybiegu. Nie
chodz do drogich restauracji, bo
nigdy nie chodziam. Zawsze ceniam prostot i kontakt z drugim
czowiekiem.
Moe ten podzia, ktry si teraz
rysuje, doprowadzi w Polsce do
systemu dwupartyjnego bd dwu
i p partyjnego? Z jednej strony

bdzie opcja silnej wadzy i silnego przywdztwa, dla wielu osb


kuszca i do zaakceptowania,
a z drugiej zupenie inna propozycja - oddajca szereg spraw w gesti obywateli?
Ludzie nie rozumiej czsto, e
mog co inicjowa. Od wielu lat
pracujemy nad tym. Sporo akcji
robia i nadal robi w tej mierze
fundacja mojego ma. Proces
wczania ludzi trwa, ale wadzy
nie jest on czsto na rk. I w Toruniu, i w Polsce rzdz i rzdziy
osoby, ktrym na takiej partycypacji nie naley. Polska nie jest ani
PiS-u, ani PO, ani nie bdzie nigdy
Nowoczesnej. Jest nasza ludzi.
Moe nadziej jest mode pokolenie otwarte, jedce po wiecie,
szerzej patrzce na rzeczywisto?
Mode pokolenie po pierwsze nie
rozumie konfliktu PO-PiS i nie
pamita komuny. Ale modzie
jest zawsze zbuntowana. Dlatego
gosuje teraz na Korwina. Bo lubi
to, co jest od czapy. Dopiero, gdy
modzi kocz studia, to ich pogld na wiat si ksztatuje. Sama

REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

byam anarchistk i punkw.


Niemniej - od zawsze spoecznikiem. Tego nauczyli mnie rodzice
i tego z mem, bo on jest taki sam,
uczymy nasze dzieci. Chodzilimy
na wiele manifestacji oraz uczestniczylimy w rnorakich akcjach
przeciw wadzy i szeroko pojtej
kulturze. Ale nie widzielimy na
tych wydarzeniach naszych rwnolatkw. Zastanawialimy si,
gdzie oni s. Czemu pochowali
si po domach i nie angauj si?
Spotkalimy ich dopiero teraz na
marszach KOD-u.
Bo ta rewolucyjno modych
idzie w rne strony. Nie tylko
w prawo.
Wanie o to chodzi. Ale wracajc
do aktywnoci spoecznej, to ciesz si, e coraz wicej osb angauje si w polityk. Tego wczeniej
nie byo. Jej polaryzacja wzmacnia zaangaowanie spoeczestwa
jako takiego. PiS budzi ludzi do
dziaania. Ale gdy zada mi an pytanie, co bdzie dalej, to ja odpowiem szczerze, e nie wiem. Nie
znam planu rzdzcej ekipy.

Cz ludzi, ktra tak na to patrzy


i dostrzega to, zagosowaa, z rnych powodw, na Nowoczesn
i Kukiza.
Z tych samych powodw. Bardzo
ceni Pawa Kukiza jako artyst.
Ale wcale nie uwaam, e to on
pobudzi spoeczne zaangaowanie ludzi. To stao si wczeniej.
W trakcie wyborw samorzdowych i dziki dziaalnoci ruchw
miejskich.
Pierwsze byy protesty przeciwko
ACTA.
Wtedy na ulic wyszli jednak
modzi ludzie, a teraz nie wychodz. A z samym Kukizem jest taki
problem, e on jest z jednej strony nieprzewidywalny a z drugiej
- autentyczny. Gdy co mwi, to
tak myli. Jemu si wierzy, a prezydentowi Dudzie na przykad
nie. Kukiza mi jednak szkoda,
bo jest nieustannie manipulowany przez PiS i swoich ludzi. A al
mam do niego o to, e wprowadzi
narodowcw do Sejmu. Wszystko jestem w stanie zaakceptowa,
ale nie mow nienawici goszon
przez nich. Zreszt mowa nienawici to bardzo aktualny i niepokojcy trend.
Na zdjciu: posanki Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Joanna Scheuring-Wielgus (z prawej) robi selfie
z mieszkank Torunia.

Poza Toru

. 25 maja 2016

POZATORUN.PL

REKLAMA

LGD

POZATORUN.PL

Rozwj lokalny kierowany przez


spoeczno na Ziemi Gotyku
Lokalna Grupa Dziaania
Ziemia Gotyku z siedzib
w Brchnwku (gmina Chema) rozpocza realizacj
Lokalnej Strategii Rozwoju od
podpisania umowy z Samorzdem Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19
maja br. Obszar LGD obejmuje
Miasto Chema oraz 4 gminy
wiejskie: Chema, ubianka,
ysomice i Papowo Biskupie.
Strategia zostaa opracowana
przez LGD w szerokim procesie
konsultacji spoecznych z duym
zaangaowaniem mieszkacw,
uczestniczcych w badaniach,
spotkaniach i warsztatach partycypacyjnych. Strategia zakada
realizacj 3 celw: rozwj gospodarczy, poprawa standardu ycia
mieszkacw oraz podniesienie
poziomu kapitau spoecznego
poprzez realizacj oddolnych
inicjatyw obywatelskich.
Na realizacj strategii LGD
pozyskaa rodki z 2 programw
unijnych: 6 mln z z Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich
na lata 2014-2020, 7 823 073,00
z z Regionalnego Programu
Wojewdztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
cznie ponad 13,8 mln zostanie rozdysponowanych na ob-

szarze LGD w latach 2016-2021


w ramach konkursw i tzw.
projektw grantowych na takie projekty jak: podejmowanie
dziaalnoci gospodarczej (750
tys. z), rozwj mikro i maych
przedsibiorstw (2,25 mln z),
rozwj infrastruktury publicznej
(2,7 mln z wraz z wkadem wa-

fot. Anna Pawlak

snym beneficjentw), inicjatywy


lokalne w formie grantw (300
tys. z), rewitalizacja na terenach
wiejskich (ponad 3,7 mln z),
granty dla mikroprzedsibiorstw
(400 tys. z), utworzenie i rozwj
inkubatora przedsibiorczoci
(ponad 1,4 mln z), aktywizacja
spoeczno-zawodowa osb zagroonych wykluczeniem spoecznym (ponad 2,2, mln z).
Pierwsze nabory wnioskw
s planowane na jesie 2016
roku, ale ju mona zgasza
si do biura LGD w Brchnwku, gdzie pracownicy udzielaj
szczegowych informacji i pomagaj w przygotowaniu tzw.
fiszek projektowych. W czerwcu
planowane s spotkania informacyjne dla zainteresowanych
wnioskodawcw. Wszelkie informacje na temat LGD Ziemia
Gotyku i realizowanej strategii
znajduj si na stronie internetowej.
www.lgd.ziemiagotyku.com

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:Europa inwestujca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Dziaania Ziemia Gotyku wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania Wsparcie kosztw biecych i aktywizacji Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020

REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

Poza Toru

. 25 maja 2016

POZATORUN.PL

REKLAMA

LIGA ORLIKA

10

POZATORUN.PL

Turniej zakoczylimy z gwiazdami


Liga Orlika z Poza Toru i Euro-Drb 2016 przesza do historii. Zwyciya druyna Euro-Drb
przed Warszewicami i Flisakiem Zotoria. czna pula nagrd wyniosa ok. 20 tysicy zotych
Tomasz Wicawski | fot. ukasz Piecyk

Fina rozgrywek odby si 22


maja w Lubiczu Grnym. Na
placu przy Zespole Szk numer
1 pojawio si kilka tysicy osb.
Impreza poczona bya z Gminnym Dniem Dziecka. Gomi
specjalnymi byli Otylia Jdrzejczak, multimedalistka Igrzysk
Olimpijskich, mistrzostw wiata
i Europy w pywaniu, Krzysztof
Golonka, mistrz wiata we freestyle football, uczestnik Mam
Talent i jeden z najpopularniejszych youtuberw w Polsce
oraz Szymon Marciniak, jedyny
polski sdzia gwny na Euro
2016, ktry sdziowa fina trzytygodniowych zmaga w powiecie toruskim.
Rozgrywki na orliku w Lubiczu Grnym wzbudziy ogrom
emocji. Dla druyn, ktre gray
ju wczeniej w Warszewicach
i Dobrzejewicach, szczeglnie
wany by fakt, e podczas turnie-

ju finaowego mona byo zdoby podwjn liczb punktw.


To motywowao wszystkich do
jeszcze bardziej wytonej walki
o punkty do klasyfikacji generalnej.
W Lubiczu zwyciya druyna Warszewic, ktra dopisaa
do swojego konta 20 punktw.
Drugi by Euro-Drb, zdobywajc 16 punktw, a trzecie miejsce
i 12 oczek przypado w udziale
Flisakowi Zotoria. Czwarte miejsce w gminie Lubicz zaja ekipa
Malwy Chrapice Skpe.
Po podliczeniu wynikw ze
wszystkich trzech turniejw okazao si, e zwycizc ligi zosta
zesp Euro-Drb, zdobywajc
w caych rozgrywkach 36 punktw. Drugie miejsce zajy Warszewice, ulegajc rywalom tylko
o 3 oczka, a na najniszym stopniu podium stanli zawodnicy
Flisaka Zotoria, gromadzc cznie 25 punktw.

Przez cay dzie spoeczno


Lubicza Grnego moga podziwia prawdziwe gwiazdy polskiego sportu. Autografom i wsplnym zdjciom nie byo koca.
Ogromne kolejki ustawiay si
do Otylii Jdrzejczak, Krzysztofa
Golonki i Szymona Marciniaka.
Szczeglnie autor kanau na Yutube Trenuj z Krzychem wzbudza wrd uczestnikw zabawy
ogromne emocje. Momentami
trudno byo nawet powstrzymywa tum gromadzcy si wok
niego. Dzielnie gwiazdy pilnowali
jednak straacy.
- Nie spodziewaem si, e
to impreza na tak skal mwi wyranie rozemocjonowany
Krzysztof Golonka podczas swojego wystpu na orliku w Lubiczu
Grnym. Jed po caej Polsce, ale przyjcie mnie w Lubiczu
przeroso moje najmielsze oczekiwania.
W podobnym tonie wypowia-

dali si rwnie pozostali gocie


specjalni imprezy.
- Dzikuj bardzo za zaproszenie mwi Szymon Marciniak,
najlepszy obecnie polski sdzia
pikarski. To dla mnie, jako arbitra, sytuacja nowa, e wzbudzamy teraz takie zainteresowanie,
bo raczej jestemy elementem
koniecznym do gry w pik, a nie
gwiazdami, ale ciesz si, e poprawia si opinia o naszym rodowisku.
Z Lubicza Marciniak ju niedugo pojedzie wprost do Francji,
gdzie sdziowa bdzie, jako arbiter gwny, Euro 2016.
Nie byoby jednak finau Ligi
Orlika z Poza Toru i Euro-Drb
z takim rozmachem, gdyby nie
sponsorzy. Tytularnym od dwch
lat jest firma Euro-Drb. Wielki
udzia w tegorocznym finale miaa rwnie gmina Lubicz. Sportowe emocje wspar Przemysaw
Termiski, senator RP, sponsor

nagrody gwnej w caym cyklu,


fundator wielu upominkw rzeczowych, na co dzie zwizany od
paru lat z klubem ulowym KS
Toru. On rwnie by gociem
specjalnym finau w Lubiczu.
W tej miejscowoci pojawi
si rwnie pose Tomasz Lenz,
ktry ufundowa dwie nagrody
rzeczowe o cznej wartoci 1000
zotych. Nagrod o wartoci 500
z wrczy rwnie Andrzej Walczyski,
wiceprzewodniczcy
rady powiatu toruskiego.
Wszystkim sponsorom indywidualnie dzikujemy za wsparcie ligi i przypominamy, e ju
za rok jubileuszowa 5. edycja
najwikszych pikarskich zmaga
w powiecie toruskim. Zapraszamy serdecznie.
Szczegowe informacje o wynikach, nagrodach specjalnych
i fotogaleri z turnieju finaowego
znajduj si na stronie internetowej www.pozatorun.pl.

Senator Przemysaw Termiski wspiera


Lig Orlika z Poza Toru

Poza Toru

. 25 maja 2016

LUBICZ

POZATORUN.PL

11

Festyn wszystkich rodzin


Gminny Dzie Dziecka w Lubiczu Grnym okaza si niezwykym frekwencyjnym sukcesem. Tysice
osb wzio udzia w zabawie majcej wiele oblicz. Dziesitki z nich wygray w loterii fantowej, a kolejka
do waty cukrowej i popcornu cigna si przez p placu przy szkole
Tomasz Wicawski | fot. ukasz Piecyk

Impreza
poczona bya w tym roku z finaem Ligi Orlika z Poza Toru
i Euro-Drb. Oba wydarzenia
wietnie si zgray, ku uciesze
mieszkacw. Od samego rana
dzieci mogy bezpatnie skosztowa rnych smakoykw.
Do tego czekay na nich dmuchane zamki, stoiska z widowiskowymi eksperymentami
i gocie doskonale znani z telewizji i Internetu.
Modzie z Lubicza nie moga si doczeka przyjazdu
Krzysztofa Golonki. Nasz mistrz

wiata we freestyle football by oblegany


przez tumy najmodszych mionikw piki nonej. Kady
chcia mie zdjcie z Otyli Jdrzejczak, pywack mistrzyni,
i Szymonem Marciniakiem, najlepszym obecnie polskim sdzi
pikarskim. Ale najmodszych
bawiy te nieustannie odbywajce si konkursy, gry i zabawy.
Gmina Lubicz specjalnie na
to wydarzenie zakupia ogromne szachy plenerowe, w ktre
mogy zagra razem cae rodziny. Przewodniczca rady gminy,

Hanna Anzel, sama puszczaa baki mydlane i pomagaa razem


z wjtem Markiem Olszewskim
w rozstrzyganiu konkursu fantowego. Do Lubicza Grnego
przyjecha te balon. Silny wiatr
uniemoliwi jego start, ale
ogromna konstrukcja wzbudzaa podziw dzieci, ktre robiy sobie z nim zdjcia i czsto po raz
pierwszy w yciu mogy wej
do jego kosza.
Cieszymy si, e w zabawie
uczestniczyy cae rodziny
mwi Hanna Anzel. Bo to fe-

REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

styn
nastawiony
na
integracj
wszystkich pokole. Dlatego te
w Lubiczu nie byo alkoholu,
a na zdjciach doskonale wida,
e nie wpyno to w aden sposb negatywnie na frekwencj.
Podsumowujc caodzienn imprez, do mieszkacw
zwrci si wjt gminy Marek
Olszewski.
Chcielimy widzie w Lubiczu Grnym tumy umiechnitych osb mwi. I jak na
pastwa patrz, to widz, e si
udao. Po raz kolejny udowodnilimy, e festyny w naszej gminie

s
skazane na sukces. Bo s pastwo zgran spoecznoci, ktra potrafi piknie si bawi.
Pogoda w Lubiczu Grnym te wygldaa tego dnia
na zamwion. Tak ciepego
i sonecznego popoudnia w tym
roku chyba jeszcze nie byo.
Wszystko sprzyjao hucznym
obchodom Dnia Dziecka, ktre uday si doskonale. Wielu
modych mieszkacw tego samorzdu na dugo nie zapomni
chwil spdzonych obok swoich
idoli.

LUBICZ

12

POZATORUN.PL

Nie da si zwie w Internecie


Policjanci przestrzegali w Lubiczu Dolnym przed zagroeniami pyncymi z nieroztropnego korzystania
z Internetu. Konferencja o niebezpieczestwach w sieci odbya si niedawno w podstawwce w tej miejscowoci
Tomasz Wicawski | fot. nadesane
Funkcjonariusze odpowiadali
na pytania o to, w jaki sposb
przestpcy mog wykorzysta
to, co udostpniamy np. na Facebooku. Poruszali te bardzo
wany spoecznie temat wykorzystywania Internetu do niecnych czynw przez pedofili.
Wszystko odbywao si w ramach spotkania pod nazw Zagroenia w sieci.
Internet to bardzo poyteczne narzdzie, ale stwarza te wiele
zagroe mwi Marek Olszewski, wjt gminy Lubicz, otwierajc
konferencj w SP nr 1 w Lubiczu
Dolnym.
O tym, jak wiele ich jest, mogli
przekona si rodzice i nauczyciele, ktrzy wysuchali prezentacji Tomasza Boronia i Marcina Matyska z wydziau do walki
z cyberprzestpczoci Komendy
Wojewdzkiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci wskazywali na najczstsze bdy popeniane w sieci,
ale take odwoywali si do przypadkw, ktrymi zajmuj si na
co dzie.
Jednym z podstawowych
problemw jest zapisywanie hase w przegldarce internetowej
tumaczy Marcin Matysek.
Mylimy, e skoro tylko my
mamy dostp do komputera, to
nasze haso jest bezpieczne. Nieprawda, w bardzo atwy sposb
mona je przechwyci.
Specjalici zalecaj wic uywanie dobrych, patnych programw antywirusowych oraz

Konferencja o zagroeniach w sieci w Lubiczu Dolnym dotyczya bardzo wanych obecnie zagadnie zwizanych z ochron
naszych rodzin przed niebezpieczestwami nowej ery.

posiadanie rnych hase do


poszczeglnych stron i tak samo
kilku adresw pocztowych.
Wielk nieostronoci jest take niewylogowanie si ze stron,
np. z banku. Wiele emocji wrd
uczestnikw spotkania wzbudziy
informacje dotyczce Facebooka.
Przestpcy sprawdzaj, jakie zdjcie zamieszczamy i na
ich podstawie buduj sobie obraz
naszego poziomu ycia, a nawet
potrafi wywnioskowa, gdzie
mieszkamy przestrzega Tomasz Boro.
Dlatego radzi nie wrzuca
fotografii na FB bezporednio
ze smartfonw, a przed ich udostpnieniem na profilu przerobi
zdjcie, np. pomniejszajc i zapisujc ponownie. Specjalici od
cyberprzestpczoci uczulali te

przed umieszczaniem na portalach spoecznociowych zdj


dzieci, zwaszcza w strojach kpielowych.
Pedofile w sieci typuj ofiary,
kierujc si dostpnymi fotografiami mwili. Kontrolujmy
to, co dzieci robi w Internecie
apelowali.
Policjanci zalecali rwnie
zwracanie szczeglnej uwagi na
faszywe faktury, zwykle zapakowane jako zip.
Otwarcie takiego zacznika powoduje, e na komputerze
zainstaluje si oprogramowanie
szpiegujce, ktre pniej bdzie
ledzi wszystkie nasze ruchy,
midzy innymi przejmujc hasa
do kont pocztowych czy bankw
wyjaniali funkcjonariusze.
Podobnie moe zadziaa kli-

REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

kanie na faszywe linki przekierowujce na podrabiane strony


instytucji, np. rwnie bankw.
Prelegenci radzili, aby w niepokojcych nas sytuacjach zwizanych
z tematem informowa najblisz
jednostk policji lub pisa bezporednio na e-mail: cyber-kgp@
policja.gov.pl.
Z kolei Ewa Wrblewska,
psycholog kliniczny z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chemy, mwia podczas konferencji o rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Warto, aby rodzice mieli
wiadomo, e w yciu dziecka
s te okresy nierwnowagi. To
wanie wtedy najczciej rodzice prosz o pomoc psychologa,
martwic si tym, jak reaguje ich
pociecha.

Taki pierwszy moment w wieku okoo przedszkolnym to 2,5


roku.
Dziecko zachowuje si wwczas dokadnie na odwrt ni
chcieliby rodzice, czsto histeryzuje wyjaniaa, omawiajc te
kolejne etapy.
Konferencj
podsumowaa
przewodniczca Rady Gminy Lubicz:
To byy niezwykle ciekawe
prelekcje. Bardzo auj, e nie
uczestniczyo w nich wicej rodzicw mwia Hanna Anzel.
Konferencj 12 maja zorganizowali wjt Marek Olszewski,
przewodniczca Hanna Anzel,
komendant Komisariatu Policji
w Lubiczu Ireneusz Lewandowski
oraz dyrektor Szkoy Podstawowej nr 1 Danuta Ferens.

POZATORUN.PL

Lubicz bdzie
mia basen!
Jako pierwsi informujemy oficjalnie: w Lubiczu Grnym powstanie kryta pywalnia. Obok Zespou Szk samorzd
planuje wybudowa nowoczesny obiekt rekreacyjno-sportowy oraz zamierza zagospodarowa teren w taki sposb,
eby powsta tam may rynek
Gmina Lubicz si rozrasta.
Mieszka w niej ju blisko 20
tysicy mieszkacw. Trzeba wic myle o kolejnych
projektach zwikszajcych
komfort ycia lokalnej spoecznoci i wychodzcych naprzeciw ich oczekiwaniom.
Mini-aquapark jest zdecydowanie inwestycj wpisujc
si w rozwj tego samorzdu. Wjt gminy potwierdza
w rozmowie z Poza Toru,
e projekt pywalni jest gotowy.

Tomasz Wicawski | fot. nadesane

- To prawda mwi Marek


Olszewski. Przedsiwzicie
oparte jest o wyliczenia dotyczce moliwego wykorzystania obiektu i zapotrzebowania
na takie miejsce. Bdzie suy
wszystkim mieszkacom do
rekreacji, a uczniom pozwoli
ubogaci lekcje wychowania
fizycznego. Jego projekt jest
pomylany tak, eby mg dobrze suy osobom w kadym
wieku.
Program rekreacyjny rzeczywicie bdzie bardzo bogaty. Z basenu bd mogy

bowiem korzysta nawet niemowlaki, dla ktrych jest zaplanowany specjalny brodzik
i przewijak. Pojawi si te basen z ruchomym dnem wspomagajcy wietnie nauk pywania.
- Powstan te wystandaryzowane 25-metrowe tory
dodaje wjt gminy. Bdzie
ich sze. W projekcie ujta
jest rwnie dua siownia,
sauny i miejsce na ma gastronomi. Projekt jest nowoczesny, a obiekt bdzie po
prostu adny. Jego brya wpisa-

na zostanie w teren pomidzy


Zespoem Szk a Polo Marketem.
Gmina planuje te teren
wok krytej pywalni. Powstan tam nowe parkingi
i elementy maej architektury. Zaplanowany jest rwnie
deptak pozwalajcy stworzy
swoiste centrum Lubicza Grnego mini-ryneczek i zagospodarowa przestrze publiczn w sposb nowoczesny
i nacechowany chci dalszego rozwoju skupisk ludzkich
w tym samorzdzie.

LUBICZ

13

Jak wyglda plan mini-aquaparku w kontekcie czasowym?


- Chcielibymy, eby za dwa
lata obiekt mona byo odda
do uytku zapowiada wjt
gminy. Inwestycja zostanie
dofinansowana ze rodkw
ministerstwa sportu. Inwestorem bdzie spka Lubickie
Wodocigi, ktra jest wasnoci gminy. Pierwsze prace
rozpoczn si jeszcze w drugiej poowie tego roku.
Do koca czerwca uzyskane zostanie pozwolenie na
budow, a pniej rusz procedury przetargowe. Komu
kryty basen bdzie suy?
- Przede wszystkim lokalnej spoecznoci mwi Marek Olszewski. Wiem jednak o zainteresowaniu tym
obiektem mieszkacw gmin
ociennych Obrowa czy
Czernikowa, a nawet Ciechocina. Dla czci Torunia tej
lecej bliej Lubicza te bdzie to miejsce w najbliszym
ssiedztwie. Wszystkich przyjmiemy w Lubiczu Grnym
z otwartymi ramionami.
W kolejnych numerach
Poza Toru bdziemy ledzili nowe informacje dotyczcego tego obiektu. Podajemy je
pierwsi. Patronujemy i wspieramy tego rodzaju inicjatywy,
jako redakcja i trzymamy za
nie kciuki. Bo ycie ttni poza
miastem.
Powyej prezentujemy wizualizacj obiektu.
REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

GMINA CHEMA

14

POZATORUN.PL

Jedyna taka w gminie


Ju w czerwcu w gminie Chema zostanie otwarta nowa hala widowiskowo-sportowa
Joanna Koszczka | fot. ukasz Piecyk

Weselny
klimat

Zostao ju tylko kilka


dni do trzeciego Przegldu Zespow i Kapel Weselnych w Grzywnie
Dobra muzyka, wystawa sukni lubnych i starej fotografii
oraz liczne atrakcje czekaj na
wszystkich podczas wydarzenia, ktre odbdzie si w gminie Chema 28 maja. Gwn
atrakcj wieczoru bdzie wystp
serialowego Hadziuka i Solejuka, czyli kabaretu Ranczo,
o godzinie 17. Na scenie zaprezentuj si zespoy weselne. Dobra zabawa gwarantowana.

Uczniowie, ktrzy razem z nami zobaczyli sal po raz pierwszy, nie kryli radoci, e ich szkoa dorobia si nowoczesnej hali.

Nowoczesna sala gimnastyczna


powstaa przy Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego
w Zelgnie. Uroczyste przekazanie budynku odbdzie si 18
czerwca o godzinie 16. Wydarzeniu bdzie towarzyszy coroczna impreza Bocianisko, czyli
przegld artystyczny zespow
szkolnych z Gminy Chema.
Uczniowie szkoy nie mog si
ju doczeka pierwszych zaj
wychowania fizycznego.
Czekamy na ostatnie pozwolenia, mamy nadziej, e jeszcze
w tym roku szkolnym bd w niej
poprowadzone pierwsze zajcia
sportowe mwi Iwona Droyska, dyrektor szkoy w Zelgnie.
Nasza szkoa jest najwiksz
placwk w gminie, mamy siedemnacie oddziaw. Do tej
pory dzieci korzystay z mniejszej sali gimnastycznej. Nowa
hala sportowa zapewni im lepsze

warunki ksztacenia i rozwijania


swoich pasji sportowych.
Inwestycja zostaa rozpoczta
trzy lata temu, przez ten czas by
to najwikszy plac budowy na terenie gminy. Jej koszt wynosi 2,5
miliona zotych, a wykonawc
bya firma Budex z Lipna. Cakowita powierzchnia nowego obiektu to siedemset metrw. Dziki
zamontowanej kurtynie, na sali
mog odbywa si jednoczenie
dwa rodzaje zaj sportowych.
Dostosowana jest do gry w pik non, koszykwk, siatkwk i do wielu innych dyscyplin
sportowych. Znajduj si na niej
trybuny, mogce pomieci sto
pidziesit osb. Posiada te zaplecze sanitarno-szatniowe wraz
z wyposaeniem i specjalnie dostosowane podjazdy dla osb niepenosprawnych.
Zadbalimy o wysok jako obiektu, zostaa pooona
specjalna wytrzymaa podoga

oraz zamontowane nagonienie


tumaczy Jacek Czarnecki, wjt
gminy Chema. Hala na posuy nie tylko uczniom szkoy, ale
wszystkim mieszkacom gminy.
Bd odbywa si w niej rne
imprezy okolicznociowe.
Uroczyste przekazanie budynku rozpocznie si wystpami artystycznymi. Przegld Zespow
Szk Gminy Chema Bocianisko, zorganizowane zostanie ju
po raz szesnasty. Symboliczne
przecicie wstgi z udziaem gospodarzy zaplanowane zostao na
godzin 18. Po tym wydarzeniu
zebrani gocie bd mieli okazj
zwiedzi obiekt sportowy i budynek szkolny. Na zakoczenie
przygotowana zostaa specjalna niespodzianka, czyli koncert
gminnego zespou Polskie Kwiaty.
Po raz pierwszy mamy moliwo zorganizowa wydarzenie,
w ktrym bd mogli uczestni-

czy zaproszeni gocie wyjania


dyrektor szkoy. Dotychczasowa sala ograniczaa nam tak
moliwo ze wzgldu na mniejsz powierzchni.
Hala widowiskowo-sportowa w Zelgnie bdzie speniaa wan funkcj w organizacji
najwikszych gminnych imprez.
Jedn z najwaniejszych zaplanowanych na najbliszy czas jest
siedemdziesiciolecie LZS. Wydarzenie odbdzie si w dniach
17-18 wrzenia. Wezm w nim
udzia zaproszeni gocie. Obiekt
sportowy bdzie otwarty dla
mieszkacw gminy i organizacji
sportowo-kulturalnych.
Sala bdzie na siebie zarabia
dodaje Iwona Droyska. Po
godzinach mog si w niej odbywa zajcia klubw czy mistrzostwa sportowe i koncerty. Bdzie
moliwo wynajcia obiektu.

Gono na granicy
To ju trzecia Motomajwka na pograniczu dwch gmin w Drzonwku i Drzonowie
Ju w najbliszy weekend bdzie sycha ryki silnikw. Ze
wszystkich stron zjad si mionicy zmotoryzowanych dwch
kek. Na granicy gminy Chema i Lisewo 28 i 29 maja odbdzie si Motomajwka, czyli
wielkie wito jednoladw.
Wydarzeniu towarzyszy bd
koncerty i liczne atrakcje.
Imprez zapocztkowali
sami motocyklici mwi Marcin Daro, organizator wydarzenia. Frekwencja zawsze uzaleniona jest od pogody, do tej pory
gocilimy zawsze okoo trzystu
osb na motorach. Uczestnicy
zjedaj si gwnie z okolic, ale
mielimy te goci, midzy innymi ze Szczecina i Poznania.
Gwn atrakcj wieczoru
bdzie sobotni koncert zespou
Zdrowa Woda, prawdziwej legendy polskiej sceny muzycznej.
Podczas imprezy zaplanowane

zostay rwnie wystpy rockowych grup: Momenty i Moherhead. Dla chtnych czeka pole namiotowe oraz bezpatny parking,
potrawy z grilla i grochwka.
Wieczorem standardowo bdzie
mona zasi przy wsplnym
ognisku. Przewidzianych jest
wiele atrakcji, w tym zabawy dla
najmodszych. Impreza odbdzie si na terenie miejscowego
,,Autsajder Bar. Na uczestnikw
czekaj pokazy ratownictwa medycznego i konkursy motoryzacyjne, wybrana zostanie miss
motocyklu, najstarszy motocykl
oraz krl tuningu.
Co roku staramy si doceni osoby, ktre bior udzia
w wydarzeniu opowiada Marcin Daro. Tym razem wjtowie dwch gmin przygotowali
puchary dla posiadacza najstarszego motocykla i za najciekawsz konstrukcj jednoladu. Wyrnimy te najadniejszy skuter.

Organizatorzy przygotowali liczne konkurencje.

Zachcamy wszystkich do wzicia udziau w imprezie, zarwno


posiadaczy motorw, mniejszych
sprztw, jak i tych niezmotoryzowanych.
Organizatorem wydarzenia
Poza Toru

. 25 maja 2016

jest AUTSAJDER BAR, wjt


gminy Chema, Jacek Czarnecki, oraz wjt gminy Lisewo, Jakub Kochowicz.
(JK)

Impreza organizowana jest


ju po raz trzeci mwi Katarzyna Orowska, inspektor do spraw
promocji w Urzdzie Gminy
Chema. Jej celem jest prezentacja zespow i kapel weselnych.
Tego dnia bdzie mona wybra
nie tylko muzyk, sukni lubn,
garnitur czy dekoracj, ale przede
wszystkim dobrze si bawi.
Przygotowanych zostao wiele
atrakcji.
Podczas przegldu swoje
umiejtnoci wokalne i muzyczne zaprezentuj miedzy innymi zespoy Krystek Band, Duet,
Integra, AK Music, Eldorado
i Black&White. W ich repertuarze
znajduje si oczywicie muzyka
weselna. Tego dnia podziwia
bdzie mona wystaw sukien
lubnych i starych fotografii.
Dziki temu gocie zobacz, jak
zmieniaa si moda na przestrzeni lat. Mieszkanki gminy chtnie
podzieliy si swoimi pamitkami
z tak wanego dnia, skrywanymi
dotd w szafach. Wystawa z tych
wyjtkowych, sentymentalnych
zbiorw powstanie w galerii Stara
Szopa.
Wydarzenie to jest te dobr okazj dla osb planujcych
w przyszoci lub. Rwnie rodzice par modych bd mieli
okazj zorientowa si w obecnie
obowizujcych trendach weselnych. Zaprezentuj si wystawcy
oferujcy usugi zwizane z obsug wesel.
Bdzie mona zobaczy weselne limuzyny czy wzory zaprosze dla goci tumaczy Katarzyna Orowska. Dziki temu
w jednym miejscu zorganizowane
zostan mini targi lubne, ktre
uatwi zapoznanie si z ofertami
dostpnymi na rynku. Impreza
jest skierowana do wszystkich,
ktrzy chc mio spdzi czas
i dobrze si bawi.
Kabaret Ranczo zaprezentuj
skecz pt. Smak Mamrota, w ktrym zasid na aweczce z swoim legendarnym winem w rku.
Nie zabraknie rwnie wystpu
zwyciczy Hulanek w Zelgnie,
czyli weselnych scenek przygotowanych przez Koa Gospody
Wiejskich w Guchowie i Strualu. Publiczno bdzie moga
odda swj gos na najlepszy
zesp lub kapel weseln i tym
samym wzi udzia w losowaniu
nagrody gwnej dwudniowego
pobytu dla pary w Hotelu i Restauracji IMPERIUM w Chemy.
Zorganizowany zostanie konkurs
na zakski. Kady znajdzie co dla
siebie. Nie moe was zabrakn!
(JK)

numer 5(97)/2016
ISSN 1734-2066

WIADOMOCI

RELACJE

KOMENTARZE

www.powiattorunski.pl

AKTUALNOCI

Majowe Spotkania - czasem soce, czasem deszcz

W tym roku z twrczoci powiatowych artystw spotkalimy sie ju smy raz, jednak po raz pierwszy impreza odbya
si na Rynku w Chemy

Imprez rozpocz tradycyjnie uroczysty przemarsz artystw przez rynek miasta byo to malownicze widowisko, w trakcie ktrego ze piewem na ustach uczestnicy spotkania przywitali zaproszonych
goci oraz mieszkacw chemyskiego Rynku wygldajcych przez okna i balkony

Doroczne Majowe Spotkania Twrcw Amatorw Powiatu Toruskiego to


impreza dajca moliwo zapoznania
si z tradycjami naszego regionu oraz
integrujca twrcw kultury i sztuki
dziaajcych na terenie naszego powiatu. Spotkania maj na celu upowszechnianie i wspieranie dorobku twrczego
artystw dziaajcych w regionie.
Dla goci imprezy to przegld tradycji i kultury naszego powiatu w piguce,
dla artystw moliwo prezentacji

swojego dorobku twrczego, dla wszystkich to okazja do wsplnej zabawy.


Dlatego ci, ktrzy zajrzeli 15 maja na
chemyski Rynek na pewno nie auj.
W Chemy przywitaa nas pikna
wiosenna pogoda, ktra towarzyszya
zespoom podczas wystpw. Artyci porwali do taca goci, ktry wirowali pod
scen niczym na parkiecie w rytm romantycznych melodii. Niestety przysowiowa zimna Zoka, ktra wanie 15
maja obchodzi imieniny, zakcia weso-

Spotkania uwietniy: chry Lena Kraina z Cierpic i Dolina Drwcy z Lubicza, zespoy Melodia ze Zejwsi Wielkiej, Lubiczanie, Zota Jesie z Grbocina, Wspomnienie z Maej Nieszawki, Rado z Czernikowa, Osiecka Kapela Ludowa im. Kamiskich, Kapela Dolina Drwcy z
Lubicza, Stowarzyszenie Kulturalne Pokolenia z Lubicza Dolnego, Bigband Kamerton z Chemy pod kierownictwem Jacka Kaamarskiego, a take poeci Jan Manewicz i Stanisawa Niewczyk

zabaw i sielsk atmosfer spotkania


ulewnym deszczem i gradem. Tak to ju
w yciu bywa czasem soce, czasem
deszcz. Na szczcie artystom niestraszne byy kaprysy pogody piewem i tacem przegonili czarne chmury. Widzowie
rwnie przygotowali si na niesprzyjajce okolicznoci wiosennej aury pod

parasolami i w paszczach przeciwdeszczowych rytmicznie koysali si w takt


pyncej ze sceny muzyki.
Pozostajc w ludowej atmosferze majowych spotka czekamy na kolejne koncerty, ktre jak wie niesie odbywa si
bd w rnych gminach powiatu toruskiego.
(AG)

Rkodzieo artystyczne prezentowali: Ludwika


Haat, Stanisawa i Stanisaw Kardas, Magorzata i Kamilla Greckie, Piotr Kwiatkowski,
Urszula Czaplicka oraz Klub Niteczka

Podczas imprezy mona byo ogrza si pod


namiotami uroczych pa z K Gospody
Wiejskich z Bielczyn, Brchnwka i Struala,
a dodatkowo cieszy oko i podniebienie wspaniaymi smakoykami

Odwiedzajcy stoiska mogli kupi obrazy,


malowane obrusy, misterne hafty i frywolitki,
rzeby, witraowe ozdoby, wyroby z wikliny
papierowej i oryginaln, rcznie robion biuteri

Na chemyskim Rynku premier miaa take


nowa powiatowa gra plenerowa. Zanim spad
deszcz dzieci zdyy sprbowa swoich si
w rywalizacji na wielkiej planszy, a przy okazji
poszerzy swoj wiedz o powiecie

www.powiattorunski.pl

4 Powiat Toruski,

maj 2016

OPIEKA SPOECZNA

OWIATA

Owocowy zawrt gowy Powiatowe szkoy na podium!

W ostatnim czasie za porednictwem organizacji W pierwszej edycji konkursu Potrzeby rynku pracy nasz
pozarzdowych, wiele instytucji i zakadw zostao misj nagrodzono i wyrniono powiatowe szkoy zawodowe.
obdarowanych przez rodzimych sadownikw skrzynkami
Celem konkursu byo wyonienie dla Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 1
szk najlepiej realizujcych zadania w Chemy i Technikum w Chemy.
penymi dorodnych jabek
Do Domu Pomocy Spoecznej w Pigy
hojny witaminowy dar dotar z Toruskiego Centrum CARITAS.
Od razu przystpilimy do zagospodarowania owocw, a pomysy i przepisy na
pysznoci z jabecznym wsadem, trafiay
do sekcji ywienia zarwno od pracownikw jak i mieszkacw Domu. Przez
niemal 2 miesice oferta ywieniowa
wzbogacia si o serwowane podopiecznym desery w postaci pieczonych jabek
z sosem owocowym, ryowo-jabkowych
zapiekanek, nalenikw i racuszkw oraz
przebojow galaretk z jabecznego
musu. Zestawy obiadowe urozmaicone zostay kompotem i smakowit zup

owocow, a niedzielne i witeczne


wypieki w postaci aromatycznych cynamonowych szarlotek na biszkoptowym
i kruchym ciecie, oddalay postanowienia o wiosennej diecie.
Ostatnim i najbardziej pracochonnym
akcentem owocowego zawrotu gowy
w DPS w Pigy, byo przetworzenie rumianych jabek na mus zamknity w ponad
300-stu soikach, by nie zmarnowa adnego darowanego jabuszka i przeduy
w czasie delektowanie si tym najzdrowszym i najpopularniejszym owocem.
Darczycom dzikujemy !!!
Anna Szczepaniak
Dyrektor DPS w Pigy

zwizane z przygotowaniem uczniw


do funkcjonowania w realiach wspczesnego, nieatwego rynku pracy.
Zesp Szk, Centrum Ksztacenia
Ustawicznego zosta laureatem konkursu w dwch kategoriach: Zasadnicza Szkoa Zawodowa oraz Technikum.
W konkursie doceniono rwnie wysokiej
jakoci dziaania Zespou Szk w Chemy, nagrodzone dwoma wyrnieniami

Organizatorem konkursu i podsumowujcej go debaty nt. Ksztacenie zawodowe dla rynku pracy, by Wojewdzki
Urzd Pracy w Toruniu w partnerstwie
z Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy pod patronatem Wojewdzkiej Rady Rynku Pracy.
(AG, MM)

ZAPROSZENIE

OPIEKA SPOECZNA

Majwka w Browinie Eko-powiat w miecie


Wiosna w peni, a to oznacza, e czas wyj na wiee Z okazji obchodw wiatowego Dnia Ochrony rodowiska
powietrze i zazna wiosennych przyjemnoci a do tych i XXXII Dni Drwcy zapraszamy do Torunia na ekologiczne
imprezy plenerowe, ktrych partnerem jest Starosta Toruski
naley z pewnoci majwka i grillowanie :)

Park w Browinie w wiosennej szacie zachca


do spdzania czasu na dworze. Humory i pogoda dopisay, kiebasek i chleba ze smalcem wystarczyo dla wszystkich, wic sezon piknikowy
mona uzna za otwarty :)

A ju 8 czerwca w amfiteatrze Domu Pomocy


Spoecznej w Browinie odbdzie si XVI Powiatowy Przegld Twrczoci Osb Niepenosprawnych scena ju czeka na wykonawcw,
a mieszkacy zapraszaj!

Co roku wiosn, na caym wiecie,


ludzie spotykaj si, by promowa
ekologiczne postawy. Zwracaj uwag
politykw na to, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Przypominaj sobie
nawzajem, e trzeba si pochyli nad
sprawami zwizanymi z ochron Ziemi
przed zniszczeniem.
Gwnym organizatorem imprezy
plenerowej wspierajcej zrwnowaony rozwj oraz aspekty rodowiskowe
zwizane z rzek Drwc, jest Zarzd
Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatw
Dorzecza Drwcy oraz Prezydent Miasta
Torunia. Piknik pod hasem Z biegiem
Drwcy odbdzie si 4 czerwca 2016 r.
na Boniach Nadwilaskich w Toruniu.

A nastpnego dnia 5 czerwca na


toruskim Rynku Staromiejskim odbdzie si niadanie na Trawie, ktre
organizuje Marszaek Wojewdztwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Pracownia
Zrwnowaonego Rozwoju.
Pracownicy Wydziau rodowiska
Starostwa Powiatowego w Toruniu zapraszaj do zielonego, powiatowego
namiotu. Na odwiedzajcych czeka
bd ciekawe konkursy z nagrodami! Ich
uczestnicy bd mogli wzbogaci swoj
wiedz przyrodnicz i wykaza si znajomoci powiatu toruskiego. Wspaniaa
pogoda ju zamwiona, a rodzinna, piknikowa atmosfera gwarantowana! :)
(JW)

PSZS

Powiatowy trjbj LA
19 maja 2016 r. Stadion Gminny w Czernikowie wypenia prawie setka modych lekkoatletw.
Tym razem na starcie stanli dziewczta i chopcy ze szk podstawowych
Trjbj to swego rodzaju forma wieloboju dla najmodszych, w ktrym
zawodnicy musz czy umiejtnoci
szybkociowe bieg na 60 metrw, rzutowe pieczka plantowa i skocznociowe skok w dal. Trzeba zatem by bardzo wszechstronnym lekkoatlet aby
wygra zawody gminne i znale si w
powiatowej czowce.
To spore wyzwanie dla uczniw modszych klas szk podstawowych. W gorcy
dzie, po wyczerpujcych prbach biegowych, nogi robi si jak z waty i nie atwo
jest wykrzesa siy na kolejne konkurencje.
www.powiattorunski.pl

Podobnie jest w czwrboju, gdzie dochodz jeszcze biegi dugie, tzw. wytrzymaociowe. Dlatego wszystkim, ktrzy
kocz wielobojowe zmagania, nale
si sowa uznania.
Najlepsze wyniki w tegorocznym Trjboju LA Powiatu Toruskiego osigny
panie ze Szkoy Podstawowej w Osieku
n/Wis oraz panowie ze Szkoy Podstawowej nr 2 w Chemy. Serdecznie gratulujemy!
Artur Stankiewicz
Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

POWIAT TORUSKI
Bezpatny Miesicznik Samorzdowy
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toru
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
Redakcja w skadzie:
dr Malwina Rouba redaktor naczelny
Agnieszka Niwiska (AN) redakcja numeru
Anna Grzybowska (AG), Marzena Masowska (MM)
Joanna Rybitwa (JR), Joanna Wantowska (JW)
Kontakt: rzecznik@powiattorunski.pl, tel. 56 662 88 52
Skad: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Druk: Drukarnia Agora SA. w Pile, ul. Krzywa 35

Zote gody

Gminna Biblioteka Publiczna w ysomicach otrzymaa


grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W zdrowiu, szczciu i mioci Dwa maestwa z gminy


ysomice otrzymay medale za
dugoletnie poycie maeskie.
Jest to odznaczenie pastwowe nadawane przez Prezydenta RP. Ich wrczenie odbyo si
w Urzdzie Gminy na pocztku
maja.

j wasn recept na trwao


zwizku tumaczy wjt gminy.
Pary, ktre witoway swj jubileusz, do tej pory podkrelay, e
najwaniejsza jest mio i zdrowie. Due znaczenie ma rwnie
zgodno charakterw i umiejtno wsplnego pokonywania
problemw.
Pastwo Szczepascy mieszkaj w ysomicach prawie 36 lat.
Udao im si stworzy du rodzin. Maj syna i cztery crki.
Do tego czasu zostali dziadkami jedenaciorga wnuczt (trzy
dziewczynki i omioro chopcw). Wsplnie prowadz gospodarstwo rolne i do tej pory pracuj. Nie wyobraaj sobie, eby
po tylu latach przesta to robi.
Uwaaj, e ich maestwo wytrzymao tyle lat, poniewa najwaniejsza zawsze bya dla nich
mio.
Natomiast pastwo Kder tu
po lubie zamieszkali w Papowie
Toruskim-Osieki. Maj trzech
synw i crk. Roman Kder

19

Nowoczesna
czytelnia

Przeyli razem pidziesit lat w Urzdzie Gminy ysomice


witowali swj jubileusz

Przyznawane odznaczenia s
symbolem uznania pastwa polskiego, ich rodzin, ale rwnie ojczyzny mwi Piotr Kowal, wjt
gminy ysomice. To wyjtkowe
wyrnienie. Nie otrzymuje go
na terenie naszej gminy wiele par.
Kadego roku jest to zaledwie kilka maestw.
Pwiecze wsplnego ycia
witowali Krystyna i Roman Kder oraz Maria i Henryk Szczepascy. Tego dnia maonkowie
dzikowali sobie za wsplnie spdzone lata sowami W dniu naszych Zotych Godw wyraam
Ci, ono/Mu, serdeczne podzikowanie za okazan mio,
za to, e nasze maestwo byo
zgodne, szczliwe i trwae.
Spotkanie prowadzia zastpca
kierownika urzdu stanu cywilnego, Agnieszka Jankierska-Wojda. W ceremonii uczestniczyy
rodziny par, dzieci i wnuki. Nie
zabrako wzrusze i wspomnie
dawnych lat. W imieniu prezydenta RP odznaczenia dla par
wrczyli przedstawiciele wadz
gminy.
Kade maestwo ma swo-

YSOMICE

POZATORUN.PL

pracowa ponad czterdzieci lat


w zawodowo, natomiast jego
ona zajmowaa si domem i wychowywaniem dzieci. Obecnie s
na emeryturze i korzystaj z urokw ycia. Powicaj si swojej
pasji i spdzaj jak najwicej czasu w ogrodzie. Swj dugoletni
zwizek zawdziczaj wzajemnemu zrozumieniu, dbaniu o spokj
i zdrowie.
Na wsplne udane ycie
trzeba sobie zapracowa tumaczy Roman Kder. - Bywaj
chwile, kiedy jest z grki, ale te
pod grk, mimo wszystko zawsze naley i rami w rami.
Gratulujemy naszym jubilatom wytrwaoci i mioci
dodaje Robert Kouchowski
przewodniczcy rady gminy.
W imieniu samorzdu yczymy
kolejnych szczliwych, wsplnie spdzonych lat i obchodzenia okrgych rocznic zawarcia
zwizku maeskiego.
(JK)

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,


ksinica w Ostaszewie przejdzie metamorfoz. Zmieni si
jej wygld. Stworzone zostan
warunki dajce nowe moliwoci, ktre pozwol na uatrakcyjnienie oferty placwki skierowanej do mieszkacw. Cakowity
koszt inwestycji wyniesie blisko
wier miliona zotych.
Biblioteka gminna ma dugoletni tradycj mwi Piotr
Kowal, wjt gminy ysomice.
Jaki czas temu zmienilimy
jej lokalizacj, aby zapewni
mieszkacom lepszy dostp do
placwki. Znajduje si obecnie
w wietlicy w centrum wsi. Teraz
gwnym zadaniem jest poprawa
warunkw lokalowych i doposaenie obiektu.
W ramach zadania Przebudowa filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostaszewie wraz z zakupem wyposaenia wydzielone
zostan pomieszczenia socjalne
i wprowadzone udogodnienia dla
osb niepenosprawnych w postaci toalet i budowy podjazdu.
Samorzd zakupi dwadziecia
krzese, osiem stolikw oraz trzy
szafy. Pozwoli to na prowadzenie
zaj dla wikszej grupy osb.
Kwota dofinansowania wynosi
185 tysicy zotych.
Mieszkacy naszej gminy

chtnie korzystaj z biblioteki,


gwnie s to osoby starsze, jak
i modzie w wieku szkolnym
tumaczy Monika Wicherek, pracownik biblioteki w Ostaszewie.
Prowadzone s tu rne zajcia, ktre maj uatrakcyjni czas
wolny mieszkacom, rozwija ich
pasje i przekazywa now wiedz.
Program skierowany jest do
bibliotek publicznych w gminach
wiejskich, miejsko-wiejskich oraz
miejskich do pidziesiciu tysicy mieszkacw. Jego gwnym
zadaniem jest zwikszenie potencjau tych placwek. Rola, jak
peni biblioteka w lokalnym rodowisku, ma dziki temu zosta
wzmocniona.
Gwnym celem projektu
jest unowoczenienie gminnych
ksinic tak, aby stay si innowacyjnymi centrami dostpu do
wiedzy i kultury. Dziki temu placwki te maj zaistnie na nowo
jako orodki ycia spoecznego.
Zwikszy to ich atrakcyjno i zapewni popularno. W ramach
dziaa kadego roku bd prowadzone nabory wnioskw na remont, przebudow i wyposaenie
nowych budynkw bibliotek.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zosta uchwalony przez Rad Ministrw na lata
2016-2020. Jego realizacj zajmuje si Instytut Ksiki.
(JK)

Matka to jedyna osoba


na wiecie,
ktra pokochaa Ci
zanim jeszcze Ci poznaa

Wjt Gminy
oraz Przewodniczcy Rady Gminy ysomice
serdecznie zapraszaj na koncert z okazji
ktry odbdzie si 29 maja br. o godz. 15:00
w kociele p.w. w. Mikoaja w Papowie Toruskim

W programie:

Wystp dzieci z Przedszkola Publicznego Jelonek


Koncert Joanny Czajkowskiej-Zo w repertuarze Anny Jantar
Prezentacja nowego tomiku poezji Krystyny Kutty
Podczas koncertu tradycyjnie
odbdzie si zbirka charytatywna.
Stowarzyszenie Markus
i KKA Papowo Toruskie
zapraszaj na kaw i ciasto
do wietlicy wiejskiej.
Poza Toru

. 25 maja 2016

MIASTO CHEMA

20

POZATORUN.PL

Tu si nie
zatrzymam
Nowy przystanek mia poprawi mieszkacom
jako komunikacji. Jednak jest on niewidoczny dla
przewonika. Sprawdzilimy dlaczego
Joanna Koszczka | fot. ukasz Piecyk
Codziennie przez Przedmiecie
Chemiskie kursuj autobusy
Arriva, zabierajc pasaerw
do miasta i w przeciwnym kierunku. Jednak aden z nich nie
zatrzymuje si na dwch nowo
wyznaczonych
przystankach.
Cho zostay ustawione znaki
i zaatwione niezbdne formalnoci prawne, nadal brakuje
tam tabliczki z rozkadem jazdy. Mieszkacy nie mog doj
do porozumienia z przewonikiem.

Przystanek

wzgldu

na

ze
ma

odlego od istniejcego
nie by dla nas priorytetem w planowaniu rozkadw jazdy.

Droga z miasta biegnie pod


grk mwi Lech Borowski,
mieszkaniec okolicy, ktry od
pocztku prowadzi t spraw.
Niejednokrotnie widziaem, jak
ludzie zatrzymuj samochody,
proszc o podwiezienie do domu.
Mieszka tu dua grupa starszych
i schorowanych osb, ci ludzie
nie maj siy pokona tej trasy
Jest to zwarta dzielnica skadajca si z budynkw socjalnych
i domkw dziakowych. Jeszcze
kilka miesicy temu nie byo tu
przystanku. Mieszkacy zorganizowali si i zgosili problem burmistrzowi Chemy. Przedstawili
zapotrzebowanie na ulokowanie
nowego punktu, bliej ich domw. Wodarz miasta w cigu
krtkiego czasu zaatwi formalnoci.
W urzdzie miasta nie byo
z tym problemu tumaczy Lech
Borowski. Ju po miesicu stany znaki przystankowe. Kierowcy autobusw jednak nadal
nie mog si na nich zatrzymy-

Mieszkacy nie wierz ju w zapewnienia przewonika. Pytaj, dlaczego formalnoci trwaj tak dugo.

wa. Argumentuj tym, e nie


maj tego punktu w rozkadzie
jazdy.
Najbliszy funkcjonujcy postj dla autobusw oddalony jest
czterysta metrw. Stanowi to
problem dla zamieszkaych tam
osb. Szczeglnie uciliwe jest
w okresie jesienno-zimowym.
Wracajc od lekarza, pokonanie drogi pod grk nie jest dla
nas atwe opowiada Magorzata,
mieszkanka Chemy. Tak samo
jak jedzie si z miasta z zakupami, albo wraca z dziemi. Prosimy kierowc o zatrzymanie si
na nowym przystanku. Jednak
cay czas syszymy, e nie jest to
moliwe.
Sprawa cignie si od grudnia
2015 roku. Kierownictwo oddzia-

REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

u Arriva w Toruniu zapewnia


mieszkacw, e sprawa zostanie rozwizana pozytywnie. Czas
jednak leci, a zmian nie wida.
Dlatego postanowili zgosi spraw do nas, proszc o interwencj.
Kontaktuj si z przewonikiem systematycznie wspomina
Lech Borowski. Na pocztku
dowiedziaem si, e rozkad
mona zmienia co kwarta
i dlatego najpniej na pocztku
kwietnia, tabliczka zostanie zamontowana. Tak si nie stao. Nie
wiem ju, co mam mwi mieszkacom.
Mimo odpowiedniego oznaczenia i oczekujcych pasaerw
autobus jedzie dalej. Nadal brakuje tablicy rozkadu z godzinami
odjazdw, ktra jest istotna w tej

kwestii. Zapytalimy o sytuacj


Michaa Suleckiego, kierownika
Arrivy w Toruniu.
Przystanek ze wzgldu na
ma odlego od istniejcego
nie by dla nas priorytetem w planowaniu rozkadw jazdy wyjania. Ustosunkowalimy si
do tego pozytywnie, formalnoci
jednak zajy troch czasu. Ju
lada dzie zostanie on uwzgldniony przez kierowcw.
Mieszkacy rozkadaj rce.
Mwi, e takie zapewnienia syszeli ju nieraz, mimo to tabliczki
dalej jak nie byo, tak nie ma.
Mieszkaj tu osoby, ktre
w wikszoci nie maj samochodw mwi Anna Krajczewska.
Autobus jest dla nich jedynym
rodkiem komunikacji.

POZATORUN.PL

MIASTO CHEMA

Chwila refleksji Start na medal

W Chemy odby si koncert poezji piewanej


w wykonaniu zespou Cisza jak ta

21

Kajakarze Wkniarza Chema efektywnie rozpoczli nowy sezon

Po niezwykle udanym dla Wkniarza Chema roku 2015, trener Tomasz Szwed zapowiada
walk o jeszcze lepsze wyniki
w kolejnym sezonie. Pierwsze
wystpy potwierdzaj jego sowa, a my powoli przyzwyczajamy si do sukcesw zawodnikw z Chemy.

Tak Ciebie wymyliem, Nie


obiecuj Ci wiele, czy Tak bdzie lepiej te utwory mona
byo usysze 13 maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Juliana Prejsa
w Chemy. Wydarzenie zostao zorganizowane dla dzieci
i modziey z lokalnych szk.
Prowadzone byo w wsppracy
z Miejsk Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych
i Uzalenie.
Spotkanie miao na celu zainteresowanie modziey kultur
mwi Urszula Meszyska, dyrektor biblioteki. W ten sposb
chcemy oderwa ich od komputerw i zaoferowa inne moliwoci spdzania wolnego czasu.
W swojej poezji piewanej
zesp prezentuje wiersze najwikszych polskich poetw, midzy innymi Edwarda Stachury,
Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
Agnieszki Osieckiej czy Bolesawa Lemiana. Promuje przy tym
uniwersalne wartoci, takie jak
wiara, nadzieja czy mio. Do tej
pory grupa odniosa liczne sukcesy, ich dwa krki zdobyy tytu

Poetyckiej Pyty Roku. Kilka


lat temu zesp zosta uhonorowany Pegazem Kultury, a rok
pniej zdoby Nagrod Publicznoci Oglnopolskiego Konkursu
TVN, Radiowej Trjki i Skody
Skoda Auto Muzyka. Gosami
widzw zaj dziewi na dziesi
pierwszych miejsc. Do tej pory
odby ju ponad szeset koncertw, ktre wzbudzaj niezwyke
emocje. W Chemy zesp goci
po raz pierwszy.
W wydarzeniu uczestniczyo ponad dwiecie osb mwi
dyrektor biblioteki. Przekaz wystpu artystycznego ma
uwraliwi modzie na drugiego
czowieka. W ten sposb mona
pokaza, e wiat jest duo lepszy
bez przemocy. Trzeba kierowa
si w yciu mioci i nauczy
si wybacza. Koncert odby si
w ramach profilaktyki i przeciwdziaania uzalenieniom.
Wystp by okazj do refleksji
i zadumy nad yciem codziennym. Modzie nagrodzia wykonawcw gromkimi brawami.
(JK)

Zawodami inaugurujcymi
wystpy w roku 2016 byy Mistrzostwa Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.
Wydarzenie byo podzielone. W sobot rywalizowali starsi
zawodnicy, a w niedziel modsi
opowiada trener Wkniarza,
Tomasz Szwed. Oba dni byy
dla nas bardzo udane. cznie
zdobylimy 17 medali i s to najlepsze mistrzostwa wojewdztwa
w historii Wkniarza Chema.
W klasyfikacji druynowej zajlimy drugie miejsce, ustpujc
tylko Zawiszy Bydgoszcz, z ktrym nie mamy szansy konkurowa z przyczyn budetowych.
Na szczeglne sowa uznania
zasuguje Natalia Jarosz, ktra
zdobya a trzy krki. Nasza kajakarka jest przykadem cikiej
i sumiennej pracy skutkujcej
sukcesem, gdy jeszcze rok temu
nie zaapaa si do finau, a teraz
zostaa mistrzyni wojewdztwa.
Tydzie pniej kajakarze
z Chemy udali si na jeszcze
silniej obsadzony turniej. Tym
razem byy to regaty sprinterskie
im. Wojciecha Skrzypczyskiego
na poznaskiej Malcie.
Na licie startowej memoriau znalazo si 600 zawodnikw
mwi Tomasz Szwed. Pojawili si tam te kajakarze z Ukrainy. Konkurencja bya ogromna.
Mimo tego do Chemy udao
nam si przywie trzy medale.
Prawdopodobnie byoby ich wicej, ale z powodu silnego wiatru
zostay odwoane biegi modszych kategorii wiekowych. Ze
wietnej strony zaprezentowa si
Bartek Grabowski, ktry w Po-

Znakomite wyniki Bartka Grabowskiego otwieraj przed nim kolejne


szanse.

znaniu okaza si bezkonkurencyjny i na jego szyi zawis zoty


medal. Dodatkowo srebro trafio
do dwjki Julii Grskiej i Natalii
Zdrojewskiej, a brz zdobya Natalia Jarosz.
Znakomite wyniki Bartka
Grabowskiego otwieraj przed
nim kolejne szanse. Mimo e jest
dopiero juniorem modszym, to
istnieje prawdopodobiestwo, e
pojedzie na mistrzostwa Europy
i wiata.
Nie chcemy jednak wywiera na nim zbytniej presji twierdzi trener Szwed. W poowie
czerwca odbd si eliminacje
do kadry i Bartek wystartuje tam
w grupie juniorw starszych. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Uwaam, e gdy trafi na swj dzie, to

moe sprawi du niespodziank. Jeeli si nie uda, to na pewno nie bdzie tragedii. Bartek jest
tak perspektywicznym zawodnikiem, e na pewno prdzej czy
pniej w tej kadrze si znajdzie.
(K)
BURMISTRZ

CHEMY

informuje, e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami ( Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) w siedzibie
Urzdu Miasta Chemy przy ul. gen. J.
Hallera 2 oraz na stronie internetowej
urzdu www.bip.chelmza.pl zosta wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
tj. lokal mieszkalny nr 18 w budynku przy
ul. w. Jana 7
REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

UBIANKA

22

POZATORUN.PL

Odpoczn dziki dobrym ludziom


Ju po raz pity odby si w gminie ubianka festyn charytatywny Nasze szczcia. Stowarzyszenie
wspomagajce osoby niepenosprawne uzbierao tym razem ok. 4 tysicy zotych
Tomasz Wicawski | fot. nadesane

Wielu mieszkacw gminy ubianka zdecydowao si wesprze stowarzyszenie Nasze szczcia w organizacji festynu charytatywnego w Gminnym Parku
Kultury.

Odzew lokalnej spoecznoci


by duy. Zreszt organizacja
odpowiadajca za to przedsiwzicie w tym samorzdzie ju
jest znana. Pomaga bowiem
tym, ktrzy bardzo tego potrzebuj. Dziki zebranym rodkom
15 osobom wraz z opiekunami
uda si w wakacje wyjecha na
trzydniowy turnus rehabilitacyjny do Ciechocinka.
Impreza bardzo si udaa,

a frekwencj oceniamy bardzo


pozytywnie mwi Karolina
Broek ze stowarzyszenia Nasze
szczcia. Dziaamy w gminie ubianka od 5 lat i staramy
si pomaga osobom niepenosprawnym, jak tylko potrafimy
i umiemy najlepiej.
Co dziao si w Gminnym Parku Kultury w niedziel 22 maja?
Przed publicznoci jako pierwsza zaprezentowaa si grupa
taneczno-piewajca z fundacji

Edukacja-Toru. Pniej swoimi popisami uczestnikw festynu charytatywnego czarowa iluzjonista Damian Oswald.
Na scenie zaprezentowaa
si take duma naszej lokalnej
spoecznoci kapela ubianioki dodaje Karolina Broek.
Wystpia dla nas orkiestra dta
ze Zejwsi Wielkiej oraz rapujcy
pod szyldem Raptomania modzieniec.
Pokaz zumby podczas festynu

Zaszumiay knieje

Spotkanie Przy Piosence Religijnej i Harcerskiej weszo ju na stae


do kalendarza imprez w gminie ubianka
Tomasz Wicawski | fot. nadesane

Ju za rok odbdzie si pita jubileuszowa edycja Spotkania przy Piosence Religijnej i Harcerskiej w gminie ubianka.

Przegld twrczoci tego rodzaju oby si Gminnym Parku


Kultury 14 maja po raz czwarty. W tym roku by wstpem
do wiatowych Dni Modziey,
ktre ju latem odbd si w naszym kraju. Imprez zorganizo-

way Caritas Parafii Bierzgowo


i soectwo ubianka.
Spotkanie rozpoczlimy
naboestwem majowym przy
krzyu, odprawionym przez proboszcza parafii Bierzgowo, ks.

kanonika Rajmunda Ponczka


i wikariusza, ks. Sawomira Marcinkowskiego relacjonuje Agata
Surowiec, prowadzca przegld.
- Po majowym wszyscy przeszli
do Gminnego Parku Kultury.
Tam swoje utwory zaprezentowao dziesi zespow z terenu
ubianka i wystpujcych w ramach tego wydarzenia gocinnie.
W tym roku ponownie wystpia schola z parafii w Siemoniu mwi Agata Surowiec.
Jako uwietnienie spotkania
zagra dla nas zesp Synowie
z Wyszego Seminarium Duchownego w Toruniu.
Kady uczestnik dosta pamitkowego anioka oraz sodycze. Wszyscy zebrani gocie
mogli zje kiebask z grilla.
Rozdawane byy rwnie kawa,
herbata, napoje, pomaracze,
ciasta, buki, gofry i wiele innych
smakoykw.
Serdecznie dzikujemy
sponsorom za wsparcie mwi organizatorzy. Dla wielu
mieszkacw naszej gminy jest
to wyjtkowe spotkanie, podczas
ktrego wszyscy s rwni i razem
moemy piewa piosenki religijne i harcerskie. W tym roku byo
to wydarzenie szczeglne, bo
w oczekiwaniu na wiatowe Dni
Modziey w naszym kraju.
Poza Toru

. 25 maja 2016

przeprowadzia Marta Ordon.


Ju pity raz udao nam si
wcign ludzi do wsplnej zabawy w szczytnym celu dodaje
pomysodawczyni przedsiwzicia. Cel w tym roku jest jasny
i skonkretyzowany. Dziki uzbieranym rodkom wyjedziemy do
Ciechocinka. Z tej formy wypoczynku i rehabilitacji skorzysta
15 podopiecznych naszego stowarzyszenia wraz z jednym z rodzicw.

Organizatorzy s niezwykle
wdziczni wszystkim osobom,
ktre odpowiedziay na ich prob o pomoc.
Z caego serca dzikujemy
mwi Karolina Broek. Bez ludzi dobrej woli i wielkiego serca
nic nie udaoby si zdziaa. Dobrze, e tacy istniej i wspomagaj naprawd potrzebujcych.
Imprez w Gminnym Parku
Kultury prowadzi ukasz Rzd.

Druhowie
na start!

Ju 5 czerwca w gminie ubianka odbdzie si


kolejna edycja zawodw sportowo-poarniczych
Tomasz Wicawski | fot. nadesane

Zmierz si ze sob jednostki


OSP z terenu caego samorzdu.
To ju tradycja, ktra w wielu
soectwach wzbudza sporo emocji. Do powiedzie, e przedstawiciele tej gminy licz si
w zawodach tego rodzaju w skali
wojewdzkiej i oglnopolskiej.
Rywalizacja gminna zapowiada
si take niezwykle ekscytujco.
Zawody zaplanowano na niedziel w Gminnym Parku Kultury.
W szranki ma stan a dziesi druyn, reprezentujcych
wszystkie jednostki Ochotniczych Stray Poarnych z terenu
naszej gminy mwi Radosaw
Kowalski z Urzdu Gminy u-

bianka. Siedem zespow mskich i trzy eskie. Wszystkie


bd rywalizoway w dwch tradycyjnych konkurencjach: wiczenia bojowe oraz sztafeta poarnicza.
Przed rokiem w zawodach
zwyciyy jednostki z Bierzgowa (mczyni) i z Wybcza (kobiety). Jak bdzie tym razem?
Zapraszamy do kibicowania
wszystkim druhom. Pocztek zawodw o godz. 15.
Rywalizacja druhw jest
niezwykle szlachetn form
wspzawodnictwa mwi Jerzy
Zajkaa, wjt gminy ubianka.
Przecie na co dzie ich umiejtnoci pozwalaj ratowa ludzkie
ycie. A te jest bezcenne.

Obiekt integracji

ZAWIE WIELKA

23

Bitwa
soectw

W gminie Zawie Wielka powstaa nowa wietlica wiejska


Joanna Koszczka | fot. nadesane

W ramach organizowanego ju po raz smy Europejskiego Tygodnia Sportu w gminie Zawie Wielka
odbd si liczne imprezy

Mieszkacy Zarola Cienkiego


maj powd do witowania.
13 maja odbyo si uroczyste
otwarcie dugo wyczekiwanej wietlicy, w ktrym wzili
udzia przedstawiciele wadz
gminy, zaproszeni gocie oraz
mieszkacy wsi.
Ju od dawna zgaszano nam
potrzeb budowy takiego obiektu
mwi Krzysztof Rak, zastpca
wjta gminy Zawie Wielka.
Coraz prniej dziaa tam Koo
Gospody Wiejskich i przybywa
nowych mieszkacw. Bd oni
mieli miejsce do spotka i organizacji wielu ciekawych wydarze. Do tej pory tak funkcj
penia sala w budynku starej
szkoy, jednak jej stan techniczny
pozostawia wiele do yczenia.
Nowoczesna wietlica zostaa
zbudowana od podstaw. Jest to
budynek skadajcy si z duej
sali, wyposaonej w stoy i krzesa, pozwalajce na organizacj
imprezy nawet dla 60 osb. Dysponuje bardzo dobrym zapleczem socjalnym i technicznym,
a cao dostosowana zostaa do
potrzeb osb niepenosprawnych.
Chcemy w peni wykorzysta szanse, jakie daje nam posiadanie wietlicy wiejskiej tumaczy Zbigniew Szymaski, sotys
Zarola Cienkiego. Planujemy
organizowa kursy i szkolenia dla

POZATORUN.PL

W nadchodzcym tygodniu
zarwno dzieci, modzie, jak
i doroli mieszkacy gminy
bd mieli okazj uczestniczy
w przygotowanych dla nich licznych atrakcjach sportowych. Od
30 maja do 5 czerwca odbywa
si bd rozgrywki i turnieje. Chtne osoby bd miay
w czym wybiera. Kady znajdzie co dla siebie.
mieszkacw. Na stae wstawiony
jest tu st do tenisa stoowego.
Z czasem bdziemy chcieli uzupenia wyposaenie o dodatkowe sprzty, przede wszystkim
zaplecze kuchenne.
Dotychczas w ramach wsppracy ssiedzkiej, przy organizacji wikszych wydarze, mieszkacy korzystali z sali w ynie.
Wadze gminy wyszy naprzeciw
ich oczekiwaniom i wiosn ubiegego roku inwestycja zostaa
rozpoczta. Jej cakowity koszt
wynosi 320 tysicy z. Nowa wietlica przyczyni si do integracji
lokalnej spoecznoci, mieszkacy bd mogli w peni korzysta
z obiektu, jak i wynajmowa na
rne uroczystoci rodzinne.

W otwarciu obiektu udzia


bray wadze gminy w osobach
wjta Jana Surdyki, Krzysztofa
Raka zastpcy wjta oraz Piotra Pawlikowskiego przewodniczcego rady gminy. Nie zabrako
rwnie radnych powiatowych,
radnych gminy, sotysw, przedstawicielek K Gospody Wiejskich, prezesa OSP z yna,
dyrektor szkoy w ynie i proboszcza ks. Macieja Lisickiego,
a w szczeglnoci mieszkacw
wsi.
Przy wietlicy znajduje si
centrum sportowe, w ktrego
skad wchodz boisko i plac zabaw dla dzieci. Mieszkacy mog
korzysta rwnie z wyznaczonego punktu do grillowania.

Bajeczny wiat
W Zespole Szk w Grsku odbya si czwarta bajkowa majwka
szkolna

Wystpy artystyczne, liczne konkursy,


pokazy chemiczne i ratownicze to tylko cz z atrakcji, jakie towarzyszyy corocznej majwce w Grsku. Uczestniczyo
w niej ponad szeset osb. Nie brakowao
barwnych bajkowych strojw, w ktre byli
przebrani uczniowie i nie tylko. Tego dnia
odbyy si rwnie dni otwarte Funduszy
Europejskich.
Przy organizacji wydarzenia pracuje
caa spoeczno szkolna mwi Dawid
Basak, organizator wydarzenia. Staramy
si urozmaica atrakcje, eby kady znalaz
co dla siebie.
Wychowankowie Zespou Szk na t
okazj przygotowywali si od duszego
czasu. Przedszkolaki zaprezentoway pokaz
taneczny pod nazw Kazaczok i Niebo,
szkolny teatrzyk Bajdusie przedstawi spektakl Marzenia fruwaj wrd kwiatw,
natomiast uczniowie gimnazjum program
artystyczny prezentujcy obyczaje ludowe.
Nie zabrako wystpw wokalnych i prezentacji szkoy muzycznej. Tego dnia odby si rwnie wystp Gminnej Orkiestry
Dtej z Zespou Szk w Rzczkowie. Zebrani gocie mogli zobaczy wystaw ptactwa ozdobnego i pokaz akcji ratowniczych
stray poarnej. Panie z KGW w Czarnym

Bocie przygotoway dla przybyych goci


sodki poczstunek.
Tego dnia zostay ogoszone wyniki konkursu fotograficznego Podejrzyj przyrod.
Gwn atrakcj imprezy bya loteria o nazwie Szczliwy numerek, w ktrej mona
byo wygra midzy innymi rower.
Na terenie szkoy prowadzona bya
akcja poboru krwi opowiada Dawid Basak. Rodzice wraz z dziemi brali udzia
w konkursie znajomoci bajek. Wyonieni
zostali rwnie zwycizcy konkursu na najlepsze bajkowe przebranie w rnych kategoriach wiekowych.
Wydarzenie obj patronatem Piotr Cabecki, marszaek wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator owiaty oraz Jan Surdyka,
wjt gminy.
Przy Zespole Szk w Grsku w ramach
dni otwartych Funduszy Europejskich zaprezentowane zostay inwestycje, ktre
wykonano w ostatnim czasie. Wrd nich
wymieniono wielofunkcyjne boisko sportowe, bieni, centrum edukacji ekologicznej z umieszczonym zegarem sonecznym.
W ostatnim czasie, w ramach modernizacji
oddziaw przedszkolnych, zosta wykonany rwnie plac zabaw.
(JK)
Poza Toru

. 25 maja 2016

Inauguracyjnym spotkaniem
Europejskiego Tygodnia Sportu bdzie turniej piki nonej
dla chopcw w Szkole Podstawowej w ynie. W godzinach
popoudniowych bdzie mona
wzi udzia w zajciach aerobiku w Domu Kultury w Grsku.
Kolejnego dnia odbd si potyczki przedszkolakw na Orliku
w Zejwsi Maej, wiczenia nordic
walking w Domu Kultury w Grsku oraz turniej piki nonej na
Orliku w Zejwsi Maej, tym razem dla uczniw klas 4-6.
Na rod 1 czerwca zaplanowano Olimpiad klas 1-3 w Zespole Szk w Grsku oraz sportowy Dzie Dziecka z GOKiS na
Orliku w Zejwsi Maej. Kolejnego dnia organizatorzy zapraszaj

do Zespou Szk w Rzczkowie


na pikarskie rozgrywki gimnazjalistw.
Najwaniejsze
wydarzenie
tygodnia, czyli bitwa soectw
w pice nonej, odbdzie si w na
Orliku w Zejwsi Maej 3 czerwca
o godzinie 17:00. W rozgrywkach
wezm udzia druyny skadajce
si z przedstawicieli poszczeglnych soectw.
W sobot, 4 czerwca, zaplanowano festyn w Przysieku. Jest
to plenerowa impreza rodzinna,
podczas ktrej przewidziano wiele atrakcji sportowych i nie tylko.
Na zakoczenie tygodnia sportu odbd si rozgrywki w siatkwk w salach gimnastycznych
w Zespole Szk w Zejwsi Wielkiej i Zespou Szk w Grsku.
Kady mieszkaniec gminy,
ktry dba o aktywno fizyczn
i lubi sport, nie moe przegapi
takiej okazji. Peen harmonogram wydarze Europejskiego
Tygodnia Sportu mona znale
na stronie Urzdu Gminy www.
zlawies.pl, ktry jest organizatorem caego przedsiwzicia.
(JK)

NIESZAWKA i CZERNIKOWO

24

POZATORUN.PL

Zaprzyjanij si z ksik
W gminie Wielka Nieszawka prowadzone s zajcia promujce czytelnictwo
Joanna Koszczka | fot. nadesane

Dzieci chtnie suchay opowieci znanego pisarza, zadaway pytania o losy bohaterw jego
ksiek.

W maju, w ramach miesica


biblioteki, uczniowie Szkoy
Podstawowej im. Jana Pawa
II w Maej Nieszawce i Szkoy Podstawowej im. Kornela
Makuszyskiego w Cierpicach
wzili udzia w spotkaniach autorskich z Marcinem Paaszem,

autorem ksiek dla dzieci


i modziey. Cyklicznie organizowane s zajcia biblioteczne
dla uczniw szk podstawowych oraz przedszkoli.
Spotkania autorskie odbywaj si kilka razy do roku

mwi Kazimierz Kaczmarek,


wjt gminy Wielka Nieszawka.
Wspieramy i promujemy naszych
lokalnych pisarzy. Raz do roku
zapraszamy artyst wikszego
formatu.
Dzieci i modzie mog rwnie bra udzia w lekcjach bi-

bliotecznych. Dziki temu maj


okazj zapozna si z najnowszymi pozycjami ksikowymi
w bibliotece gminnej w Maej
Nieszawce, pozna zasady wyszukiwania danych pozycji oraz uzyska wicej informacji o autorach
ksiek. Prowadzone s rwnie
spotkania dla przedszkolakw.
Od najmodszych lat ucz si zasad korzystania z biblioteki, wypoyczania dzie literackich oraz
rodzajw literatury. Pozwala im
to na obycie si z ksik i wyrabia w nich nawyk systematycznych odwiedzin ksinicy.
Staramy si ju od najmodszych lat zaszczepi w dzieciach
zainteresowanie czytaniem ksiek tumaczy wjt gminy. Pozwala to rozwija ich wyobrani,
uczy wraliwoci, wzbogaca zasb sw, przynosi wiedz ogln
i rozwija zainteresowania.
Z zasobw placwki najczciej korzystaj osoby starsze
dodaje Kazimierz Kaczmarek.
Ostatnimi czasy coraz czciej
bibliotek odwiedzaj rodzice
wraz z dziemi i wyrabiaj im
kart czytelnika. Dlatego staramy
si poszerzy baz ksiek skierowanych wanie dla nich. Chcemy zachci rwnie modzie,
eby raz na jaki czas, zamiast
spdza czas przed komputerem,
wypoyczaa ksiki i dziki temu
rozwijaa swoj wyobrani oraz
zdobywaa now wiedz.

Rozwijanie wasnych pasji i zainteresowa pomaga w osiganiu


celw. Licznymi sukcesami moe
pochwali si Szkoa Podstawowa
im. Jana Pawa II w Maej Nieszawce. Jedna z uczennic, Joanna
Joczyk, zostaa laureatk w XI
Oglnopolskim Konkursie Papieskim pt. ladami Jana Pawa II
po Polsce, ktry odby si w Warszawie. Zaprezentowaa wiersz
pt. Czy, gdy bye w moim wieku?. Natomiast Barbara Strupczewska otrzymaa wyrnienie.
W ostatnim czasie szkoa ta zaja pierwsze miejsce
w wojewdztwie, w Oglnopolskim Sprawdzianie z Operonem uczniw szstych klas oraz
w Oglnopolskim Konkursie na
Inicjatyw Szkoy z okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu.

zawita synny bus. Mieszkacy mogli uzyska odpowiedzi na pytania zwizane


z zasikiem wychowawczym,

a dzieci wzi udzia w licznych atrakcjach sportowych,


ktre zostay dla nich przygotowane.

Wjt gminy Wielka Nieszawka zaprasza wszystkie dzieci


na imprez plenerow z okazji dnia dziecka, ktra odbdzie si na placu przy boisku
Orlik, pierwszego czerwca,
w godzinach 15-18. Tego dnia
zaplanowanych zostao wiele
atrakcji, midzy innymi wystpy artystyczne, nauka taca,
mega plansza do zabaw z gigantyczn kostk, dmuchane
limbo dla dzieci i pokaz mega
baniek mydlanych

Informuj o wsparciu
Joanna Koszczka
Do gminy Czernikowo, w ramach kampanii promocyjnej rzdowego programu
Rodzina 500 plus, 17 maja

Poza Toru

. 25 maja 2016

Tego dnia gmina gocia


wicewojewod Jzefa Ramlaua, pose Iwon Michaek
oraz pracownikw Kujawsko-Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego z Bydgoszczy.
Mieszkacy dopytywali o zasady przyznawania wiadcze
i terminy kolejnych decyzji.
Do tej pory w urzdzie zostao zoonych okoo osiemset wnioskw o przyznanie
wsparcia. Najwicej wpyno
w pierwszych dniach kwietnia. Do urzdnikw wwczas
trafiao rednio sto wnioskw
dziennie. Wedug wstpnej
analizy, na terenie gminy do
otrzymania wsparcia uprawnionych jest 1265 dzieci. Wydano ju 361 decyzji przyznajcych wiadczenia. Kolejne
wnioski bd rozpatrywane
zgodnie z kolejnoci wpywu.
Do koca maja rozpatrzone
zostan te, ktre zostay zoone do poowy miesica.

POZATORUN.PL

EDUKACJA

25

Kariera w brany medycznej


atwiejsza ni kiedykolwiek
Stay rozwj rynku usug medycznych w Polsce i w innych krajach
europejskich powoduje, e w wielu
dziedzinach wci brakuje fachowcw szkoy i uczelnie nie nadaj z dostarczaniem odpowiedniej
iloci absolwentw. Zmiany w polskim systemie edukacji spowodoway, e ju po roku nauki mona mie
uprawnienia do wykonywania zawodu o bardzo atrakcyjnym poziomie
wynagrodzenia i szerokich moliwociach rozwoju.
Ciekaw propozycj jest zawd
technika masaysty. Osoba posiadajca uprawienia do pracy w tym zawodzie moe liczy na zatrudnienie np.
w: salonach SPA, klubach sportowych,
sanatoriach, centrum fitness, klinikach
rehabilitacyjnych, luksusowych hotelach, itd. Oczywicie, istnieje take
moliwo zaoenia wasnej dziaalnoci i samodzielnego pozyskiwania
pacjentw. Przy odpowiedniej liczbie
polece ze strony zadowolonych klientw, realne s zarobki nawet powyej
10 tysicy z miesicznie. Pracujc
w orodku o uznanej renomie, mona
liczy na mniej wicej poow tej kwoty. Karier w tym zawodzie mona rozpocz, zdobywajc uprawnienia podczas 2 lat nauki w szkole policealnej.
Rwnie interesujc propozycj jest
zawd opiekuna medycznego. Absolwent tego kierunku jest stale poszukiwany do pracy w klinikach, domach

opieki, centrach rehabilitacyjnych lub


jako prywatny opiekun osoby starszej. W chwili obecnej na rynku pracy
w Polsce brakuje kilkudziesiciu tysicy osb z uprawnieniami do wykonywania tego zawodu, co powoduje, e
absolwent moe przebiera w atrakcyjnych ofertach. Wynagrodzenie w okolicach 3000 z ju podczas pierwszych
miesicy pracy nie jest w brany niczym dziwnym. W zwizku ze starzeniem si spoeczestw europejskich,

Poza Toru

warto rozway kontynuowanie kariery za granic.


Szukajc dla siebie odpowiedniego
zawodu, naley zadba o wybr waciwej szkoy. Najlepsz inwestycj
jest powierzenie losw swojej kariery
instytucji z wieloletnim dowiadczeniem.

. 25 maja 2016

Dowiedz si wicej

Szkoy medyczne TEB Edukacja


Toru, ul. Rejtana 2-4,
tel. 56 660 91 12
www.teb.pl

EDUKACJA

26

POZATORUN.PL

Siedemdziesit lat mino


Zesp Szk Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Gronowie obchodzi swj jubileusz
Joanna Koszczka | fot. nadesane

Po latach powrcili w szkolne mury. Absolwenci tutejszej


szkoy mieli okazj do spotkania i wsplnego witowania
siedemdziesiciolecia powstania placwki, ktre odbyo si
w dniach 20 i 21 maja. Wydarzeniu towarzyszy coroczny
festyn rodowiskowy Wiosna
w Gronowie oraz podsumowanie projektu Jugend prgt
Europa.
- Nasza szkoa powstaa
w 1946 roku - mwi Zbigniew
Piotrowski, dyrektor Zespou
Szk i Centrum Ksztacenia
Ustawicznego w Gronowie. Do tej pory ukoczyo j prawie
czternacie tysicy absolwentw.
Pierwszego dnia uroczystoci
rozpoczy si od przywitania

przybyych goci i prezentacji


powiatu toruskiego. Nastpnie
odbya si konferencja na temat
projektu realizowanego w ramach Erasmus plus. Brali w nim
udzia uczniowie czterech szk
partnerskich z Belgii (Eupen),
Niemiec (Regensburg), Wgier
(Dunaujvaros) i Turcji (Kocaeli). Gwnym celem projektu
byo wykonanie przez uczniw
wszystkich szk monet z wizerunkiem europejskim. Odbyway si liczne zajcia, midzy innymi z oprogramowania
CAD, jzyka niemieckiego
i marketingu. Uczestnicy mieli
okazj poszerzy swoj wiedze
z zakresu technologii mechanicznej, rysunku technicznego,
zasad projektowania, ekonomii
i wielu innych dziedzin. Dla
przybyych goci przygotowany

zosta recital piosenki niemiecko- i anglojzycznej.


- W wydarzeniu wzio
udzia ponad dwa tysice osb,
w tym czterysta pidziesit
absolwentw opowiada dyrektor. - Najstarszy ucze szkoy, ktry uczestniczy w obchodach, ukoczy j w 1955 roku.
Duo wicej atrakcji zostao zaplanowanych na sobot.
Obchody jubileuszu rozpocza uroczysta msza wita w parafii p.w. w. Mikoaja Biskupa
w Gronowie, ktra bya koncelebrowana przez absolwentw szkoy. Nastpnie, podczas
uroczystej gali, miao miejsce
powicenie nowego sztandaru
przez ksidza kan. Feliks Wnuka
Lipiskiego i przekazanie przez
starost powiatu toruskiego na
rce wadz szkoy. Nie zabrako

Poza Toru

. 25 maja 2016

oczywicie wystpie zaproszonych goci i wrczenia statuetek


uznania Przyjaciel Szkoy dla
osb, ktre przez ostatnie lata
wspieray placwk i dbay o jej
rozwj.
Tego dnia, w godzinach
popoudniowych, na terenie
szkoy odby si coroczny Festyn Wiosna w Gronowie pod
hasem Spotkania pokole.
Uczniowie na t okazj przygotowali wystpy artystyczne.
Zebrana publiczno moga zobaczy pokaz taneczny dzieci ze
Szk Podstawowych z Gronowa i Myca oraz grupy Defense. Modzie przygotowaa pokaz fitness i wystpy muzyczne.
Atrakcj tego dnia by rwnie
koncert zespoy CI-HO. Zebrani gocie mogli te zobaczy
wystawy midzy innymi sprztu

wojskowego czy maszyn rolniczych oraz zapozna si z ofert edukacyjn Zespou Szk,
CKU w Gronowie. Uczestnicy
wspominanego projektu Jugend prgt Europa zaprezentowali publicyci pokaz toczenia monet przy pomocy prasy.
Imprezie towarzyszyy liczne
atrakcje dla dzieci. Chtni mogli
skorzysta z Kafejki pod drzewami, gdzie czekaa na nich
kawa, gofry i kiebaski z grilla. Na zakoczenie odbyo si
zwiedzanie szkoy. Absolwenci
mogli po latach znowu zasi
w szkolnych awach i poczu si
jak uczniowie. Nastpnie odby
si specjalne zorganizowany dla
nich bal do biaego rana.

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

BUDOWLANKA

898

Kosiarka spalinowa Macallister


MOC: 2,5 KM/ 1,8kW
SZEROKO KOSZENIA: 40 cm
POJEMNO KOSZA: 50 L

699

Zestaw mebli Loire


STOLIK, DWA FOTELE, AWKA

138

Przso ogrodzeniowe Tola 2

WYSOKO: 90-120 cm
SZEROKO: 200 cm
OCYNK MALOWANY PROSZKOWO

Toru, ul. Szosa Bydgoska 102A


Poza Toru

. 25 maja 2016

27

BUDOWLANKA

28

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

Zmiany na lepsze

Spdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu nie zwalnia tempa. Kolejne bloki zostay docieplone
Joanna Koszczka | fot.ukasz Piecyk
Osiedle zlokalizowane na uboczu Lubicza Grnego to urokliwe miejsce. Ju na pierwszy
rzut oka przyciga terenami
zielonymi i naleyt dbaoci
o czysto. Panuje tu niezwyky spokj i yczliwo ludzi.
Spdzielnia Mieszkaniowa cay
czas si rozwija i nabiera nowego wyrazu. Wszystko za spraw
dobrej organizacji i wsplnego
dziaania mieszkacw i zarzdu.
Podczas ostatniego jubileuszu
trzydziestolecia spdzielni rozpoczte zostao ocieplanie budynkw. Od tego czasu tak zwane
cae stare osiedle zyskao now
jako. Inwestycja obja pitnacie budynkw.
- Udao nam si wynegocjowa dugie okresy patnoci u inwestorw i nie musiaam obcia spdzielni kredytami mwi
Wadysawa Sadowska, prezes zarzdu Spdzielni Mieszkaniowej
w Lubiczu. Wie si to z du
oszczdnoci dla mieszkacw.
W tej chwili zostay opacone ju
praktycznie wszystkie docieplenia. Jeszcze jeden blok jest w trakcie realizacji prac.
W ostatnich latach zaszy due
zmiany, ktre s widoczne goym
okiem. Caa ulica Kotaja zostaa wyoona kostk, powsta
cig dziesiciu garay i duy plac
zabaw dla dzieci. Boisko jest te-

raz wyoone tartanem, zyskao ogrodzenie. Bloki na caym


osiedlu zostay opomiarowane
nowymi radiowymi podzielnikami, cznie z azienkami. Obecnie trwa wymiana owietlenia.
W planach na najbliszy czas
jest wyasfaltowanie parkingw.
Mieszkacy uwaaj, e zmiany
przyczyniy si do podniesienia
standardu ich ycia.
- Na naszym osiedlu panuje
spokj i cisza opowiada jedna

z mieszkanek. Tereny zielone


zawsze s zadbane. Osiedle staje si coraz bardziej nowoczesne
i przyjazne dla modych maestw z dziemi. Organizowane s tu liczne konkursy, midzy
innymi rysunkowe dla najmodszych, jak i na najadniejszy balkon. Prezes zarzdu jest bardzo
przyjazn osob, do ktrej mona
zwrci si z kadym problemem.
Spdzielnia to nie tylko inwestycje, opaty za czynsz i dba-

Poza Toru

. 25 maja 2016

nie o infrastruktur. To przede


wszystkim jej mieszkacy i ich
codzienne ycie. Zarzd spdzielni angauje si w inicjatywy
spoeczne. Wspiera m.in. koo
emerytw i rencistw. Przygotowywane s rwnie paczki boonarodzeniowe dla dzieci czy organizowane imprezy tematyczne.
- Trzeba pamita, e nie mona tylko bra, ale trzeba rwnie
da co od siebie. Takie jest motto naszej spdzielni wyjania

prezes. Staramy si, aby nawet


nasi oponenci, ktrych jest niewielu, zrozumieli, e wszystko,
co robimy, jest dla dobra lokalnej
spoecznoci. Gdy dostaj informacj, e co si dzieje, reaguj
natychmiast. Ludzie czsto do
mnie przychodz ze swoimi problemami. Zawsze staram si ich
pocieszy.
Przez te wszystkie lata czonkowie rady nadzorczej zmieniali
si rednio co trzy lata. Pojawiali
si ludzie o rnych charakterach.
- Oczywicie cieralimy si,
ale nigdy nie mogam powiedzie, e le mi si z nimi pracowao tumaczy Wadysawa Sadowska. Dzikuj tym
wszystkim ludziom, ktrzy od
pocztku dziaania spdzielni
wylali cho jedn ezk dobroci
dla niej. Mieszkaj tu dobrzy ludzie. Naley pamita, e musimy
realizowa to, co jest okrelone
prawem, wsplnym dobrem i rozumem. Wszystkie osignicia s
efektem pracy zespoowej. Dla
mnie kady czowiek ma rwn
warto, niezalenie od tego, jak
funkcj zawodow peni.
Za rok organizowane jest trzydziestopiciolecie
dziaalnoci
Spdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu. Z tej okazji planowane s
uroczystoci, na ktre zostan zaproszeni liczni gocie.

Poza Toru

. 25 maja 2016

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

BUDOWLANKA

29

PROMOCJA

30

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

Nowoczesny
fitness

W Grbocinie powstao wyjtkowe miejsce,


w ktrym panie mog zmieni swoj sylwetk
Joanna Koszczka | fot.ukasz Piecyk
Do lata pozostao niewiele czasu, dlatego warto popracowa
nad swoja figur. STUDIO MODELOWANIA CIAA BODY
FIT w tym pomoe. Mona tu
zgubi zbdne kilogramy, wymodelowa ciao, ale i zapewni
sobie chwil relaksu oraz odprenia. Nie warto odkada tego
na jutro i szuka nowych wymwek. Teraz jest odpowiedni
moment na zmiany. Zacznij ju
dzi.
- Zapraszamy wszystkie panie,
ktre chc zrobi co dobrego dla
siebie, swojego zdrowia i wygldu mwi wacicielki studia. Dla wszystkich klientek zostanie
dobrany zalecany plan wicze
i uoona odpowiednia dieta.
W ofercie salonu znajduj si
profesjonalne urzdzenia, ktre pomog odnie sukces. Jeli
chcesz wymodelowa sylwetk,
zredukowa rozcignit skr,
wyeliminowa cellulit i rozstpy,
koniecznie skorzystaj z Rollmasau. Jest on zalecany dla osb,
ktre nie mog uprawia wicze
wysikowych. Podczas zabiegu,
dziki rolkom, ktre obracaj si

wok wasnej osi i wbudowanej


podczerwieni, pobudzany zostaje ukad limfatyczny, co sprzyja
usuwaniu z organizmu toksyn.
Zabieg trwale redukuje wag, bez
efektu jojo i poprawia samopoczucie.
Z kolei Vaku to poczenie
wysiku fizycznego i dziaania
podcinienia. Podczas spaceru
na steperze mona nawet czyta
ksik, a nasz organizm spala
kalori w zaskakujcym tempie.
W kapsule wytwarzane jest podcinienie, ktre prowadzi do polepszenia krenia krwi w skrze
i tkance podskrnej, w miejscach,
gdzie z reguy u kobiet odkadaj
si wiksze ilo tuszczu. Pozwala to na redukcj centymetrw
w udach, poladkach, talii i brzuchu.
Natomiast wibrujca platforma w cigu pitnastu minut daje
efekty niczym ptoragodzinny
wysiek na siowni. Jest to idealne
urzdzenie dla kobiet, ktre nie
maj zbyt duo czasu na wiczenia. Wystarczy stan na urzdzeniu zwanym Vibra i przyjmowa
proste pozycj zgodnie z zaleceniami instruktora. Wytworzone

drgania przenosz si na wszystkie minie, co zmusza je do intensywnej pracy. Poza spalaniem


tkanki tuszczowej, wiczenie
ma pozytywny wpyw na cigna
i stawy, wzmacniajc je. Ju po
kilku zabiegach mona odczu
popraw kondycji fizycznej. Jest
szczeglnie polecana osobom,
ktre na co dzie prowadz siedzcy tryb ycia, poniewa przyczynia si do zmniejszenia blu
krgosupa.
Dla osb lubicych korzysta
z sauny, stworzona zostaa kap-

REKLAMA

Poza Toru

. 25 maja 2016

sua SPA IR, ktra wykorzystuje


ciepo, oddziaywujce bezporednio na ciao klientki. Dziki
wykorzystaniu bezpiecznej podczerwieni, zabieg jest wysoce
skuteczny ju w temperaturze
35-65 stopni. Dziki temu temperatura w saunie IR jest znacznie
nisza ni w tradycyjnej, a mimo
to wywouje efekt pocenia si bez
uczucia dusznoci i dyskomfortu.
Pomaga to midzy innymi wymodelowa sylwetk, wspomaga
spalanie tkanki tuszczowej, czy
likwidacj cellulitu. Zapobiega

te pkaniu naczynek i odmadza


cae ciao.
Zacznij z nami odlicza dni
do lata i utracone centymetry
w pasie! Bd na bieco www.
facebook.com/studiomodelowaniacialabodyfit
STUDIO
MODELOWANIA
CIAA BODY FIT
Grebocin ul.Granitowa 2/ rg
Olsztyskiej
Otwarte:
Poniedziaek- pitek 8-21
Soboty 9-15

POZATORUN.PL

MECENAS DODATKU

BUDOWLANKA

azienk znajdziesz w bokaro

23

Chcesz remontowa kuchni, azienk, korytarz, albo taras, ale nie wiesz, jakie pytki wybra? Zastanawiasz si, czy
zdecydowa si na gres, czy klinkier? A moe potrzebujesz inspiracji, albo darmowej pomocy projektanta? Specjalici
z salonu Bokaro przy ul. Polnej 150 w Toruniu odpowiedz na wszystkie Twoje pytania i pomog wybra najlepszy towar

Bokaro to czoowy polski


dostawca pytek ceramicznych, gresw i chemii budowlanej. Firma dziaa od
1996 roku. Toruski salon
sprzeday detalicznej Bokaro przy ul. Polnej 150 jest
jednym 18 prowadzonych
na terenie caego kraju.
Na powierzchni wystawowej ponad 1000 m2 . Znajdziemy ekspozycje azienkowe starannie dobranych
czoowych polskich producentw pytek (m.in. TUBDZIN, NOWA GALA,
OPOCZNO) zaprojektowane
przez dowiadczonych architektw, ktre stanowi mog
cenn inspiracj w tworzeniu
wasnej azienki. Ofert uzupenia bogaty wybr ceramiki i armatury sanitarnej.
Pytki, ceramik i armatur bezpatnie pomoe nam
wybra projektant. Z jego

udziaem przestrze naszej


azienki zostanie efektywnie
i estetycznie zagospodarowana.
Klientom, ktrzy zdecyduj si na zakupy w salonie
Bokaro, projekt azienki jest
wykonywany gratis. Dziki wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania
wszelkie korekty planw s
przeprowadzane na miejscu
w komputerze. To zdecydowanie ogranicza koszty oraz
sprawia, e efekt kocowy
jest w peni zgodny z zamierzeniami i oczekiwaniami
klienta.
Toruski salon Bokaro
dysponuje take wasnym zapleczem magazynowym.
Dziki temu zapewnia
du dostpno towarw
zarwno dla odbiorcw hurtowych, jak i detalicznych.
Dziki wysokiej pozycji
u dostawcw firma zapewnia

konkurencyjne ceny i gwarancj cigoci dostaw.


Bokaro dostarcza materiay na baseny, hale produkcyjne, obiekty handlowe i reprezentacyjne. Suy pomoc
w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, a take
doradztwem technicznym.
Swoim partnerom Bokaro, oprcz indywidualnie
negocjowanych
upustw,
udziela kredytu kupieckiego.

Poza Toru

. 25 maja 2016

Suy te pomoc w podnoszeniu kwalifikacji sprzedawcw organizujc dla nich


szkolenia. Firma pomaga
rwnie w organizacji ekspozycji dostarczanych przez ni
towarw.
Firma wdroya platform uatwiajc wspprac
z klientami hurtowymi.
Dziki niej stali odbiorcy mog w prosty i szybki
sposb uzyska informacj

o dostpnoci towaru, zoy


zamwienie oraz ledzi stan
rozlicze.
SALON AZIENEK
BOKARO TORU
ul.Polna 150
tel. 056 686 78 25
fax. 056 676 84 46
Salon czynny:
pn-pt od 8:00 do 18:00 ,
sobota od 9:00 do 14:00