Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Telefon(-oane) Nationalitate(-tati) Data naşterii Sex

Ungureanu Tatiana
Margineni, Bacau, Nr. 824 0234 211 930 Romana 17 Mai 1968 Feminin Mobil: 0761 684 917

Locul de muncă vizat Brutar / Domeniul ocupaţional Experienţa administrator SC Jackye Star SRL, administrator SC Dance Club profesională SRL,administrator AF Ungureanu Tatiana,Brutar Pambac , Muncitor
Agricola International,Brutar Brutaria Margineni Perioada Pambac – 3 ani ; Agricola - 4 ani, Brutaria Margineni – 5 ani

Educaţie şi formare
1975-1985 Absolvent Scoala Generala Margineni nr. 11, 10 clase 1986 MIAAPA – CIMP Bucuresti, Intreprinderea de Morarit si Panificatie Bacau, curs calificare brutar

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful