1.

Sejarah perkembangan multimedia •
Lewat tahun 70-an, penggunaan mikro komputer dirumah dan pejabat telah dapat membantu pengguna menyelesaikan masalah-masalah sistem yang sosfitikated bagi mempercepatkan pengguna menyelesaikan aktiviti-aktiviti kerja harian. Penggunan komputer juga membolehkan penyebaran maklumat dilakukan dan memberi hiburan kepada pengguna. Rajah 1.2 menunjukkan evolusi dan perkembangan penciptaan teknologi computer multimedia yang bermula dari lewat tahun 70-an.

Perkembangan teknologi multimedia berubah selaras dengan perubahan teknologi komputer. ✔ Pada tahun 60-an, komputer rangka (main frame computer), digunakan untuk mengendalikan pangkalan data korporat yang besar dan sistem kewangan. ✔ 1970-an, terminal komputer digunakan oleh organisasi untuk menyebar dan menguruskan maklumat. ✔ Era 1980-an, rekabentuk komputer diubahsuai dimana ia menjadi lebih mudah digunakan. Semua orang boleh memiliki komputer untuk melakukan kerja-kerja pemprosesan perkataan, kerja kira-kira, permainan komputer dan sebagainya. ✔ 1980-1990-an, perkembangan penciptaan komputer semakin drastik sehingga mencapai tahap yang tidak tergambar sebelum ini.

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON

15DKE07F2037

1. Penggunaan multimedia membantu pengguna.

Teknologi Multimedia boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Bidang-bidang tersebut: i. Perniagaan ii. Pentadbiran iii. Pendidikan iv. Penyiaran v. Hiburan Penggunaan multimedia dalam bidang perniagaan.  Multimedia berupaya untuk meniru setiap cara komunikasi seperti verbal, dari seorang ke seorang, cetakan, slide show dan video serta dapat menggabungkannya supaya menjadi satu tarikan yang lebih menarik. Penggunaan multimedia dalam bidang pentadbiran.  Boleh dimanfaatkan dalam bidang pentadbiran kerajaan seperti kerajaan elektronik atau pejabat tanpa kertas (paperless office). Penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan.  Program pendidikan jarak jauh juga boleh dilaksanakan oleh institusiinstitusi pengajian tinggi Malaysia untuk mengalakkan lebih ramai lagi rakyat mempunyai ijazah diperingkat lebih tinggi. Penggunaan multimedia dalam bidang penyiaran  Boleh dimanfaatkan dalam bidang penyiaran seperti pengiklanan, pembikinan cerita-cerita animasi dan stunt, peralatan audio dan video Penggunaan multimedia dalam hiburan  Video-on-demand merupakan satu lagi aplikasi multimedia berupa hiburan. Pengguna boleh memilih mana-mana rancangan yang terdapat dalam perpustakaan rancangan-rancangan dan boleh menontonnya pada bila-bila masa yang dikehendaki. Pelanggan boleh mendapatkan apa-apa bahan mengikut cita rasa masing-masing asalkan ia terdapat di dalam server.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON

15DKE07F2037

3. Kesan buruk kepada pengguna: i. Remaja semakin leka melayari internet. ii. Boleh menyebarkan maklumat-maklumat palsu atau tidak sepatutnya ke seluruh dunia. iii. Mengakibatkan penggunaan elektrik yang berlebihan dan menyebabkan pemanasan global. 4. Perkembangan multimedia dalam masa terdekat. i. Menghasilkan mikro komputer (desktop) dengan kelajuan pemproses yang lebih laju ii. Meningkatkan kapasiti memori kerja di dalam komputer iii. Kapasiti muatan storan data yang lebih besar di dalam pemacu keras (harddisk) dan CD-ROM iv. Audio dan video digital v. System operasi bergrafik memudahkan pengguna menggunakan penunjuk atau klik pada objek dengan menggunakan tetikus. Arah berasaskan antaramuka pengguna bergrafik memudahkan pengguna melakukan prosesproses yang dikhendaki dengan lebih mudah. vi. Rangkaian LAN dan WAN secara meluas membolehkan pengguna berhubung dengan seluruh dunia.

RUJUKAN Cik. Nor Anita Fairos Binti Ismail Fsksm, UTM

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON

15DKE07F2037

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful