MIRCEA ELiADE

YOG;.\ Problematica filozofiei indiene

Pref<.!!<.!: CONSTANTIN NOICA

Edi\:ie Ingrljit.i de ;

Constantin Barbu ~I Mi.roI!~ Hilindoca

EDITURA MARIANA - 1991

(

CONSTANTIN NOICA:

"ELlADE $1 ORIENTUL"

y oga ~i autorul ei

"in~retul ~"'.aJ' eomanesc :;tA, de 0 bun~ bucat! de VJ'eTI1e, iPll.b bi!imdala ce nu In" dlacutc dectt p~!t;:m~le salie ;i eii ar recenza d-e pre-lerlnY dI:rtUe iet:itra (lin shill! ~LL Am .ara~t,. ru al! PTIl~.l. e~ I) I).lr~ din vi nil, eel puun, nu eete .&; unernoe ~ rJ~ vrcme ca oi.Ip:r~p8 rumen.! riIltcln-B"i:'l3. nu-l d"t«it:e, cu liltit mal F!!J.1in rDl"tnzcaz8, ~13 pot. et race decte .si .II(! d!xcute tntre .gtr.~11 1 Dee s! edmltem ciIi {) aLM. parte dEn. vi_F.il este ,!II lOr, oCt! 31" Ci pres Indu}ge.T1'; untt lap de slW ~ ~ ~~LOIi lo;'tl de jnslnt~ U" 11.lCl"1l tot:.v~ liebu.ira. ,Q nl .l5FJ oi.I.COI"dG: 1:& 13. ttne saama d.e 8eU'llU:.il~ 'tlnQm lilntre uncrt, .nu mat rl:!pl'I2'..z3ntA UJl 3C~ ~c ~ .... derie • ct. dimpolrlva., 8 TIU ~LrL8 aaama rJe: ea. III!" reprezesue pur ~ almplu 0 nesceottnts, D.acl etneva se tn,doi~te cit eeeese ar: fI CIiZU] peeb-u d. Mi rcea !O:J.iade-. dIld.1J.["i)e de rna! 'o!\. care nu 'lot" dectt ~ f:r.J·;lJn~~~ :til,] ~i ~;; :Ii~, :s.unl" fu m!i$l.l rJ,. po;::i.lc, sa-! d<:iiL un. ... bpUD:5,

AetivltiJ tea lltli!'.:.iJ'a. I!I d-ful :M.l_1'I:'ea Ellade nu na Interes~~ d.eOCam{lsti. Deepre OI!']e sase aau ~;!ipte t"O'M8rte s~ru~ pln~ acum, au ecets ~ VoD:~ sc-te a-i ti~i ~utl»"i ~1i ; b;:i. du~ dt.e ee pete, ell tar e!'hi~L lit'l:iW!r'Sil.l:tr~ # i l1.t.-tll In joe, odd C" ool;lvfu"id c-!i., nsvpru acestul romMt1!!f", care n-o implLnU inL"B ;3(10 de ani, au Inccput ~ 0'513 dee, 1\1 i:o;l3ali teze de JlcenV/i. Nld a. gTL]:!!. decI, In 6.CeIll.!lti1: prh1nt§.. Altfe.l stau lnBi11 lUQ"1.ll"1l e CIl ocllVl ... tatea :flio;s.[)ficl a d-hrl Mlrc€!a EUarle, IIII::tMtate, OI!'. d~i Ja fC!l de IntLnstIi. ca ceetetta, rtl,l: a ~ro,pto:.t. w:td:p,.1II1..! n{L un intere5 -eqi)l, deJa:"CIn I'i~ri I rid Cl,ii\QSC\.Lr;J dectt w ;fipr~ il'ri..ii!lt,jlll;. SIX:Otim !koc~ eli (iillrom u...t1. SUVic:iu MLCorui.ui:, ruamintfndu-I :s.tud]jl'B ~ 11.1- c,rm-ile CiIJ"I!J peccao QpeI"& d-lui }II, ElioolO! pnvttcere La ol'lglnLle mlstlctt mdtcne. D~ in.ti.tulatA YOGA. ~l IlpArutti TIU de mult rn CDlei:1la 5cr1~ In Iimba 1r1lfiei!~ II FundBtle! penrru lU:era- 1i"l";' ~ ;:n:"l.ii "Regele Cat'!!.l II".

Pe 0I.l~!,;] uo.*.l J,yc:rihi !j1,.;,Li ~ochi ;'!I ml;l~WW ncaeru ;BI3 PO;"i~ g;hl ~ ~t.a dG ;5tmlii PUhli-t"dt!il pm.D La. llil:32: 1) La tJl:tI.I!)R. r.-hritl~nl'W !!f"Ern§oo Bu.;tJUJiw:i: in rE!v'I...!ItIII..L~ 19~;

2} Prob~t!'malka $iJ.»ofiel indil!tleJ fm.tJ.tth .;l.f! Pilr)$dJU!, 1929; 3, Ummaismu! tndian, GfnrlireaJ 1!1.Z9); oi) jniTNuCC'l'"oI!".a W: fl!o~Ji(J Samay.:!, Rctlblu dt Fi!qJ(ifie, J930: ~) n pTOb!e11W dd malo e dl!ll~(1 W)l!Tulol108' ~ng fdosofia Sllmkh.lla y~ Ril'£TeJr~ Re~J{JlO$e, 15'30; 6) Comrillutii to pliihologia Yoga, R41- ,,4tll de Filosofte, 19$1 ; 7) CtLflopbt:elt" Mt(in~.;;:e: tn eeesee lndk. BuIE'f. Soc. d. $rHnle, Cluj. ]931; 8) 11 nt'U&c ~mlu • to lJita intB1'Lore nl(:el'C~ ReUgwK'. 1932.. lliia peste fl tnteegltii. pete tludiui; rr..al ceavcltet. e~ lAgldufijte ~~ 1!1 ?fiOptlof'tille de velum ,..llchi !n:i.a aaiat.ic4 (:eucure~li. 1'9-35) $J. r • .nn _c~1 public-in I'LU de rnnh In .chiw OlC'l:'-iI.5t.a r{!VlstA Eltme'rue ~£a;r.wlRE' In.h.iooltinn,

S-ar Pi."u"tl:l. tdupa. ~irmn!a de ,mal S[I!I, cl avem urr. (l!tee- 1;i~ar .nJ. IilOOSOIHor :P religWOJ' ertentaje, LI,l(:filJ PU C$le intil I:'Kact ~,trt'bu!e sa. .tIL! ,8J'~b'11'!'I s-c Iptm'i."m ca uvcm de-a face cu un te;r<'l!'t:hot'";!J] atl1J!!....-Ij t)Tltnt:dt:,~.a. 00 (rue.ronA ~ \l!ll cer., eetAtor CIlJ:'!t vre.a ali r'!LI.:o1 JU08dfie II C".litll.rll. pur ~ Bl.1'r!plu. os. sUldlUe dt (J,lmtLllbot-lcA alcAb.deBc un mtjtoc ~I !'Ill l,lj'l, _!JoI.~p, nef'ep:tetentrnd dect preucuperse ~iv:!i ~ ::'Utrxulu.i, ne-e dovedese it! tte studll ~L 1u.ctl!irl ale ct:-..iui }.tiro;;ea EL.i.illk. ~_Ht_i!tB P~ ecum. A.sUel, cele dQuii ft\(t.!~-ru:-i ~ p.rum tinQn!~ Imternriul tp~i'""jt!ml1lip§rUL m4l1 de n'LUlt In .fu.i.1~ttm.ul ziaruJul Cuui.lttr.l.l i1 Apt;J!apja Dirilirnrfl, ap;!i1"IJ.W camjn B~ Vl'!!1M' if} ~~, rrIImindaUrii jJl rlneeetuj .r1JllIIinnc - -tradeu ~pa-_n de filtJ-Sj)r~ l"4!'lIgiClW ..-:r.:#i:nd IHlU. ml!li bine, (I~ !j.pi,-iturdjti.llte Cn!iiJn~. Apol, chlur tJ'J ma_t.e!rl~ d~ (llOjoiic: PNPr1u--m5, Ilutoftll nQltJ;u na e-e IflteJ'-es.Ilt;. 1!~e1I.l$iv til!- Ortent. Ce-rcetArlle !l.II.le- tn juruJ JHp.sofjE"1 Re~terli! mal ales Cu!lBl'IUi! Ii C.iimpILn~llu., cerretib"i r-ezunKIt.e irt~-o tezl de l.1cen~ iAt;'<!. incdita. aratA de usemenea un interes peerru Occl(iel'lt. ~ putio peetra un M!I .. mit bt'cidE"nr..

In Sol1lc'quii, 4p!irut.c in 1932, cit .!il tn eseeene 3ch:rmltllr sub tiUw. .·ttlt de 5;U,,"UV de OccanarJnIiie. vlIl'jej:ate;), de pN!OCUpirl este en ~ po.;rte de manife:stA.. Iar -ce~ mat bunA d~vad:i ~a dl Mirot.a ElitlJe nu vree ~ fie un 5Jmplu orlcntalln, .CJ dii 1a.Ptut cil, In ("J.r5ul UbE!. pc care-t tine de cltlv •• :r~i in. cadrul Unh'eralt:.tti dh", BuCllr~ti, d--S8 rLU alegl! do:&!" :s.ubiE!cte de- tHtl!!lafiE! orlerL!alir, <:i dou.3. din Cll1'Bll'Mir d.t; pfuA «um 88 In .. 1 tulelUA f'lTc-b!eJJ'.Uf r4u!ui ,J.i: 1:1: mf:rt.tui"f1!!, lill' ~Wat~ In.tro.. d.~fJIl'r(;! fn /no:tn(tnuWgiD rtiigiarufL

fn 5-lnul ~~tejllic:tlvit1iti m cart. ~8dAr, ce-~~jr[(-e in jLlml cull uri i o:~l'l.".nt.al.e- i!I~nt JIll! Jl'!olnct.ul de: Of II! cch_-lHbr-lil C'u' oe:l~ In iurul culturll ~idcmtallil!. Itp.n.re t:n ,wrS.ul Emulul llUA lLirq.ll,[(t.IJ. intituilidl Yo,gGl. !'.IllIi ,iJ1!" k'.§l Qorigme.s a(! It:! mr,..m."w

u.:di[!:omc. Prln. propottiile ¢ t.emelnjd. i!'1. ar p~reft cSz rl,lr;;e echtlrbrut crest, puninti din J10U pe dl, M. Jo:U.,.de, "it i;k :iI5U datA eu UtlJ,j.ft ¢it. SE! poare de- !W:tloltSt, in rindal cerc:etAtorilor oele .. t.ai.i~ii_ S., al:cep~11Y1 aclCiiSti sltuare a d-eale l' 11.'01.

~~,I t~~ :~u:e~~=f&~r !ld~ 1~t::O:~~~~~~~ ~ ~~d;r~

urmare, to.1h: :s.tUd.i.ii-e d-eale, orlcH de .a.rninunti¥-' ,J eeudne, nu nlrutE":K- t.o~ dl!dl !It"! ue-~ vizinne unul hrtrc,!1. Orlel'lt~l! ; I: i Cii eceet Int~ nu pc.ate !i determinat d,-,d' prin puacrea ,ll.!ltllri ell ue all l~ir~, OC'dde:n.tul, 0 (:~'kui v-l<liunl!' dl. MlN:E!_a EIi~cl'l!' va ~t, d~i,igl,l,r, prlfi a 0 -I;.:iuta, d<lC~ nu 0 i1 ceuta.

~~~~t<l~~ruj~JO~~ ~:r:CI1:~b~~!~~ ~C~~~:~d~~ ~u~~~

ntetv, ln mutene de rllQs:ofie iii -c:ul~Ni, 11;0 Ii in moteere de ril!)$OIJe pur ~( sJmpLu, 5.nuuc;tt e vqrb~ de un ad de In~le-Ill:~, e greu ~ 'ljU:~1 la In.Je~Bru[ 'ntr~guhll fim II W [ndrum,1 pc 0< cete B~umit.a_ Dujlll CIl m 'l:inl;!\l11 pemeste rna i cl ~nlhA de lzi Arl.5tote] dl't'1i de ta rut tlloO.::ict, $IlU rt'I:'Ii .qetl rl)ua de 18 Kant LIe plldJ.. rot a.}II. poU irU,t!-rprE<ta InU!1\eS1J L cuiva Pl!'lltru 0 pt-ri,owoJ} i!lnurn.it~, sau clune pentru I) CuHura enumltn, od~t (, b"I7.~ de plee-a!'c-. pcntru 8 .jltJtlii!e jn\dlMOUl'IJe mar! ill~ Ijfoeofle! cutturu. Nu na putem .rldiC-a te adev.!rr.ftml dddrrnti3m, J:e1 despre case 'o'OJ'b€!IC lHosofil rultur-II, dedt PIE' cAUe unei epcdillitll!~i. Njmif: FtiOil Iirrac decf, oI;;!J dl. ~1, Ell&de sll tle un I;,1I~entBlist, In ~tep~!:'a: Umpurilo. mature, dnd \'11 1L un fllD!lol Ell eutrunt.

In ~;J.SU"lumtnA, Cl2liwrul rom~.n va g;b:t, poate, rj Yo!')';'!" il cete ma:i putli'J ati"~jnA dectr ti p:-tr9 in p!"lmtJl moment. Gil!' ne intel"t.~.aza Y~"';/''Jtclnullj;w de pUdl, sm,l .1w noflunl de filOW-Be indjal)~. eo ti!ol"rneflii tcr- tehnl.ci OOi"eospundtori? Dar atunc;j ee-am puree tl'Hr-tba te fel de btne. sau .:t.pro3f-tr.: ce ne !ntere~.a.zA Kant. 5lii:u ee ee li'lt.1'\!s.aU cutcee pruhlemA

fne =~~etJ\~~I! 1~~~ r~P~'u;: i~~e:U~I~~~ :~~r:C~Jf:i ~~~j~ ~~itcgr~~u:l~JUu ~:l~nc<lJ~'j~~~~t b~~l't:L~eiUlr:rn:

intE'rE"Se8:l!i. l~ un-e1(l p.hi.nte, r"le$p'-IS mal pU~l"I d"-o-cjt Istoria n03str~ rc.tn.ine~. Oilr cLlI~I ~in_e'lll cer,*"l~t!lt.'l .l:!JtDrls, ro >iindul de JJ, pUne la pU:(Jt:L [j ~n.umlt§ probllfim.1i -de rulw r;), dlJ plldA stablli~iI i(!rmelor !;I'lil .... iatJ!! al", 'lUlul anLl'mi t timp-. uu vE!Ciet'!] de ('II!' n-BI, y:n.lte.:l", t:1.nd r-On1fjll. aJl Ctl!!re~o de. p-re!I!jC!'rln~I jstorio. U']:1.Ji!iIn i.d. ru,_ ,j ,l'\!tn-u:)tur'E'B 11.'1'1,1 un IiInu.mlt deoJtin I ~u Impl rI$ 1il ceITi!"t~l'[I e ,~J.,: ~ ell aUt m.;ti rnult .PO'l ttl C'eT-c(lt.lti, mod ralllliD, 0 lntTl!'.I~i!i ~urtuj',,'i, oom E! CllJUl ~nlru dt

M!l'Cea J;lJadt", care dect eu nctitlii mal piI'~if lnt.creJl1l Dl!lUo~ rutut romAn.

De attlel lroga 1nsA~i doved~k p~~it dI, in dl.idil. mekri;Jlului rovt~t.oc de bogat ~i destWi f.dar t e loci'll ce ecrvesre 1B1 1nt=heg;p~ It..JIT.arii, nuturul $ti!,! a pfj~1 reze oontOll"tul ell Iumea gener.o.UtiililQ!',

De la In~put, din A'UtI'Rt-I-'rO"ct8. n. :51: spone ca teeerce"'.:I mare a luct."!tH a fos.i ~ a dot .. tocli ell! 'togtl. ,.deparU de a fi patrlntontu~ cf..l.fJrt.'a. NCr.£: a~l!"rice, elftl!" 0 CIltC!jm'ie ,5'jX,~;j_cl ;tpr;rJotu[ui ifrldt.:m". (S,ubtmlere-i e it i[OEutril)_ Sub dtvt'''!r~ tcrme, tn jjNenoo epcet, cu dtvcree tlJ!l':I~unl i! ooL.enft', Y083 ~ndepllne\';1-U!' ll~l8.Q.i rDI, de a re~L-O'nIl lmpolTl'"r.p sehemclcr ll~ etracte epre a {]u~ la CO.,etel, 14 c-xperlen¢., Dllp~ ce litlolil;nteste. In introd~I!-, unlversaliratea pra.cticilOo!' Yogl~ d,-,:,a tungut int.reR"ii rstorli tndreee, amlnt.ind de In(i.l.:,-r3.tea ,scr;V!r prect.iel tft brailn,anl!lm ~l hlndulsm, .uutoru! trece I~ oereetllriB~ mlt\utJo<:JsA "II plin;!l de ccfoj·rir..~ bibLiogr.1.flce a tl:';ttelGl' Sfunl.;1'Iya .ljl Yogs. rnrructt in'.I'Il cele dOl.l1i dcctrtne .j,!,!'lrmk di 5'Il' peste con'!i~at.:a 0 IntrepatTund>!!re. Nu-~ aseuede, In en-sul expnneru. d In -doclrinele cerceiate se int.i1nt~(' unele 1ucrur-i parado-:tll.le, de pUdA &itua~1.11. su[lcl'1.l1Ui, arit in S,IImkhya cit ~l In YO,l'!', sut1l:t care "o:1e# pu", vf,mi~ .,1 Uuollg1!;riJ, o('cc/,ld IOiU)li (10 i.j.u:!arit! rntDwni~,(! cu f1la;trrriL':lI4', teece apoj 18 espunereo s.mA~ nl.i!1o~1 t;."l n m~nc-l SlLmkhya a snr~Ii!Qte ('.!plwlul prtn d i scureree rupo:rturllor dint..l't' bu.dhlsm pe de a parte !Ii. pe de ai\lII, i]tit SiimJc:i'wa cll,. Ii'! Yag;j)" CspLt.oLul \ll'mAtor, Lnt.ltulat L('s t!!Chrnqu('" 'de I't.JutoltOmM an"ll1!e,a.tA cu m~i mult<i t:1tl'.:l!.I!1I,.itate doctrlna Yoga .1 anume ol,1p!l fratBtv.I ds.t de Pat.njidi ; set ve pu tea Si!IHjl rrf!'CI?eU! ~m.oru,L tdene cu pri-r,rire La reItIlt1dts tehlii!'".~ indlanl. Trst9!i'l.ll emtnut tn!;!! 1]-.(1, itit:!)'l decf t ~~ dea 0 .. j~$t!jkt:I,.oI! m~!(JJb:~cd ~I .role.l(Iolo:!;l'icl YO"gIli, n ('~rel i-.torilC' este de rapt ntult mal oomple-)l:fi,

AcJ, cu pertea u II-a, intrA de (:Lpt &utorl.ll ifL materia Qr1glnillA II cercecarucr ...ue, Con!ddC'r'OIJ"t'Oi practl~Or Vt;lQ!~ ea Ii i.n"'. ((I i~'pu'. () .. i'llt'itrkl;rf:!:a~f!p rUw:tloloil ; de-:I!VOltarea Lor did ~~CIHld'L'll V'l!>dk; 5:nll1tra\L5J fu Upanl~BldIi!: ri'li.!ipt['I'I;Hl'ea._ fn Lntr!;:~'<l lIterBiturA !nalrm:'l medleVillIrJ. tnee~nd eu n!lplndl,n:~. !n meclljlc. br!l!hmiln;ce; prezentB lor in Ma.hlllbhillilla .\1 In BhlJgavad-Cita; ~pitolu~ - ell ,.tlt mal interellsnt pentn) Ul'I £ctlwr eurOpean cr.l elt sci c1 elite ce",a ma.L tl'l 6ubiect - d[!~pr~ Luddhism. C\l £L.Cele roncLull:i i C£! nI sc par d:ernne doe s.mlnl.lt : "P:rafl;rCll!i.a: medIUltWe oI:m.dI.ce par . .a~.JtT..tCt~ lil-rutc.i impUea RC! rurm4Tate ,.P~rljiC'Cii1l:m""" ~ ,,oon~ntrnliulU"" 4'lls C01Ifljjntei. crdii=4 ptnlru o:I h[C'MU4 !l+YJ.irn. 1I.n.&!" eIem.eJlk, :II!

1!: :;:~f::m .. pfti'l.a!ogt~oI', In fond., ~~iin~ 11'l i-ndil]. aI'S {;I ~ [Olm! .df!OlhL!btta tiL! cea ea_'r't t II!! ali tn Oc:cid_eltt, ¥i SolI elite .. a-peTi'mcn:llJtU"" L;U t(11:W tnu'-ole i!4i,. _A itlC1'O p-tupm. o(;m.~~ei 1(Ol fft;fElamlili. Ii SiB d.e:pdrm d8 Teal, d& cceeree " " H pr~nr~ fft IJltari ,~ hahlcir1(r:W. EAe. cUmpo;trioo. £I ~14Q. de-e «-I'.c-ptul COli. tad C!.' ,.Dia~", ~ mrm1te In OOlitJ'l!t·; ellE:melit-eLe de Yoga in tenrrsem, rdpor1:,lu"ilt!' .clntn: Yoga ;iii! ~khjmh=. te~dln~ te=hl'dceter Vas;! de 8~ 03:!imUa tot O!! e in lndla tchniC.i a CQrL~ julul ~ iAta un cl.mp tntina.. unde mUlti <'ltU S-8U rClt.iclt de.a!gur. in5pita\l, Hlnd de cite 0 problema t'pi:!Odld 1I#~ ecpje::Jti (Ie tmenshatee materfalului de ctt¢el:s.t. dar- de unde autorul de (.£Iota: n"\l~~te :sA t'Xt.r!l!gSJ UTI in,-structi'v (:;)plc.o1 dLi: ron_ cluzLl,

Rezulwl,ele cr:r~tArllor de mai SU!i ir'd,.erezem clecpotri"~ istor1.a n:ligiilor, fllosoflt religiHw ~i flltosoh;) eulturtt. l:sltDr~~ N'lia:1II0i" va 0 mUIfr.!!'r'tilii '!iLl ~.d~-:l tn y~_g.a .,0 mfuu.ItQta pi!dfl a ,tI~pml.·iCP_(~rii .tIibatratu!t!i,· ttp. ctuda reliViei ,i. d cu~ nui,j: ;n:L'iL"4~itori~"r"", Pl1o§\()na l'i:'llg!lloc tlflil <:'& ~.Ii!W ... a m.!2tn-

:~.a~~f::l~I~e1!~ilst$~~~:~~j~!,~~re ~j~u:~

crill<, Sf1l'8 ttpcricJlia p.E'rwna.lii,_,.I.-tJ. :D!¥Ii.fl!lloIlt pl1rtJlri _cu .rtnlt:lUra tlwgIdf a t"eUgi.e.i inru:.!m!,e,,-r • .,z fiMMa impDb'tvd d,~ conjlictu1 ti.(~ .. nrtcC(iif'ti' matr,e6" ~ •• .stTUl:[t(i·t!. mi.:5:[d", dJ'ltir-s !UOO'.Z4.p:J. rugli[l:ume. ~i'L[~ t'llslilto;l.j.iL! vi ron:ttmp!afioE. t Uf' OUIliUct: t!iII$fIit:: ~~ o!Iptritu.al!t:Q.Jil IJomuwj" _ (Ce jD'le're98~lli ldee $i ett de Su.gB6tb,rli dl:vlrle e:1II dupO [Dale r;!.ervGltArlk aatencarc, fAr[, de ~ 1n\tlewl ei .0.1' _fi atU. de SIfr~e !) In li1ir$il,., filosofia ctllturll pare a SE! imbag;jtl .$1 eu ee 0, co~~tatare pJ.~,i\ de semi f,um (:i Y($I at" fi fOiSt .,marelPi pt'tllCJ.pnl d.t! 1I.mf,~r~ .tpiritlndii (I Inliic'r -\Ii cll .,'l"f'ic.i 0 !n.C~ctHS .tpilTitlUllll (I~~JitiC' ij'lIljnUu tH.I $-a p:p:t.1:.jL ripsi. ~ Yogna. M.al mu.lt int'."!.: .'priOOp1t.r. de 'Ur:!il!Jt~ Ipirit~ILi£ J.1tdt.o:nii, Yoga a jasl rn ~~(;l~-1 fJmp eet :rrlal ot1gur rJ'ut1'UmeJlt pe~l~rr.L C'u.cerJrl tp1ip-u~[t!. ~t Jnt.II fi!.'r1:r~ at.r.rilwr CIt 1Jope1'l?r de ~.rpo1tsiu1'\8 1~.I:lidk.Btl Ii l~mldhut<5.¥". Dintr-o -c",tegorie a Indlel, )"o&a uede as .. reT $4'i devi.ru1 0 -categoric a Orl~ntulul in$lAi. Nu C'umv-'i ,!?:!ire i!cr..,.t;:t. caleB. ca:re !~ 9C01iiii pc' autDr ~Lili 6tr-lmOA:l*rE'Hl-speo;:=ialitJ(.ii l'

l\ In InUtl~t.. in ;:Il(:dL.e dtArvn linU. act!v~~to:;l! fl106On~;~ de V!n;;r arum a d",lu.l MI]'('('iI Etiade ii p:t~iiYeIIi! 'pre co;rB ~m lft'ipr-esla d de$IJh1de. ea, [otnldt nu suntem 1n mAsurfi sa-i. ~mmll;}_[[l s~derile"_ peA aistii _ n.u c:redetn od~ cAd~nta p.o3!1trA !I~ scmt\al~m n.td m4!rLtete IIcr::1otd ::.eUvLtAti. Aiel, in Romiinlil, unde orr~t;lriJ.e. filosoti!C! I}I ~lLntiifL.ee 3h~ 11\1 !niflS granl~loEt EurDpt'I. nu !lun.1., [jrqt.c. mul1i ~TCd;j;t.or1 pr-egliti~ sj) "pD!idl

[

~~ eceere gtaf.lltc-. AitE!ptAm de lBt'C'CaC'.B. trud.-III d, ... to.i MiJ\x-1li E'lLclde- II.l ne LJprec1a.i.A de C'~J"euri.11!- e4r0r31 de .'lltttl Ii 5. ~. IIIOre.&eW. de- Vl1!~ ceo inc:rsre,a 4-t.;:U-e- CE\IIi :r.J~;!Ii ll'l:krnnllU de ptnA .:D!:tIm .II!' !C'.ri:!j mte-o Ilmb.i:i, :!iI.lr.lilrnl. U!l: 1\iC!1'"1J. totu_ti I!Im vroi !;:. BTI".lintLm : cA, .aI!lCi Jlitii! acum nu e"J:i.s1i i.II no! campeI~~~ i11 00 pri"'-E'~te- 1JJ"Jellii dir:iU'i!' preaeup.5.riLti ~tUntlnC!e ale d-lut MLl'~

~~~%~~~. ;3~~~~~~'p:a:1:=~~~~~~$!"i:

o:dl'tnot' ~~ [mde.lll!leli. It.Ii!icar Elt[t e C;'j aee I.niiinltea.&a ;B;(!tl~ tQteo<I U~lll ccctdeetat, ill .dt..:;Unul r:8.rui;lt tn!b:;dE! .ati ~:r:3, -d~1:i .a~tep~1

1!'t:I\';!I de l;l elneretul ziie1 de <U.i.. '

p, :..~~. f't.:lld«~mQ" ~jeJ an IV {l~S'l'l. j{1m1I11!'le, 1".,_ 1.

Intre vocafie ~i voinia

Irttr·lIn Intaevfu de ~CY..m I:i~LV;9 ;fir'tl, 1\.1!..roBB; ELL2i~ rrL<1r~uM6E3, rHI cu l".I\indril!, dill" nld !:U pren rr::lI.11tn nJ~.l'JI!, M l"~mLl~;:C' M- ol~'131 'D~ Q:i;riicnt In ucec . .N'u I::; In[l'"ijcif.ti.tm' teptut aresea. in ce JM"L ... eUI!' ~1I!a? Un spirit care lubeste munee, rultlv.! ;i"quYniti: 9t:l1n¥!" Bjun~ in Z'F.:!C'I!' BJ'J! de !.-ill ~mlnarl!."l !l~ ce~tuL !;In IiilrudU tnn-,e sfll!(:j.!U.ltI!.oo oerecere, nu ~~.n 1.D1Ll:')i, til a~jJl de ~i!.lA, UTI. o;:1rnp de iucru. & d..i!npQtrivli, era "'lJb me~lr~~ a ceva de re-,'izWt m- tm-n~!i:tatea ~~ pedagogta

_ 1\111 g~ pan:! cA. tr.. at'l!!agtS rnl(!ntoLU .. ute jloTCi) profE"!lQl".aWi ~ m at'e1l5tjj pcd~o:~pe- prcu rig'ldi stA ~ 'bunli. peete d 111 ncln~le:~e!'eill de care Iilrl;!l II:S"~I 1ncll p3l"~k .MlrC1!a EI.l.eid~. Ciid, II-! r!1J 11~ U1Jel~ ; nu ~~atu!"B. se, numal, e B.:!it1lzi P'Li~"i. in {I.ls.cu. 'II: de- enumttt "WI tnnl';'; : i:la:t "'~vLtatl!!lI ~3 ~tiinuticA 12'.!I1e ~I ea ne:sl;lootJt~ InIT-D atlt de ~egi'ttlibilA rnAmrA, indt hltrlnil i'I(s!!;b-! - (!i'U ""'OT 11 fUnd !}.i ch de' bt!iU'rn~ vor ri fiind. - nu reuaeac

~1~~16g~j~~.r~t!~a~~~:~eu~:~~t: rF~~::~ ~!:~1:t!~~~

~ i l,.lk-a ~ ~tL~ t¥icl ar mai fi L!.Lilt clr.."a i1'!..i l;JoI!,tiva de a.. p!,;IJ'ni in dJ:SOOht:" IIr]jVLtate31 ~ lik'rill"-B. 7

Ct!e<" OI!' lsCil!' C'ii ;fIt!~i"'Uilles !!ll;!i ¥UlntHki !I.!. .nu tk urm!rltl eli In.~l c:uV£'n.it.,. ~te fap.tut tlA E!III :r.J1,I $>ft d~Da:"! Pi::' cB:1le I'iliil"i, c:;}~le r"C'gal,e-_ Mj:reell E.lllld.@o I!g~ un erudlt, -daT r1l1 -IIIc:.ljj unrlu t1.t-.ilm ~nult no! ~ If'ittL.nim !m.IdLtl3. OliN. de pllrlA e) So-.iIJ' I.i Indele-trJi(iL eLl flJ.o.lt.n.. cla!!lcli .fi iI{[" fI d~n.1l1

10

oOirL i i :;1li doe 1ine.re~ :studWoJ' de IIrnM laiUn.! ~. gr.c-&ci!i! d:5t8zL lI;lio:).ill!'.a S;B. ~tijnfi£k~ -IIIr !L de t:iJ.st~ Iurrsaa recunoeeuta. In toe i!I~ (lit".! eceeeee, mIlA, el s-a cstenu !L,\ eerceteee aeurm [8 chesu, uni d;e dDmeJ'Jhu o:r'ieir.lt!lllis.tioei, ~i ~ ~e:"du ... eU, stlJ.c'liul lirr'i~i !I8!\,:!l~U:e_ mal muu tiJ:np dttit un .l.i:Lt.ini:;t cu -:::'1: al Umbei Icune. hiT rezultatul ? Rullit.B.tW E! cli, atune! clnd nu e contester. ElladE! este pur !i1 s!rnplu nesccctlt.

Cu alta prelJi:up:!:ir'j a-a tntlm~~ 1.31. tel. Nt, ODri.~:tJtU1 tn dJimle In lLI::eU. eate ~s-t;il.z:.L 'Uhu.t oI;hfi!l.rO Pl.L~ dOle. :r.1':.1 :!oi11g'I,lrr u l de !iIt I"LOt cere ,6.11 QlCupY cu prub.JIt:JM'k, eti~ de pr~~I;),gSol!o pe3tru Ig1DrtJ, .!ilti,.in~IO;r, ete althtml{:ll, [l.:.t.eSl '1rW:1, lal"-4I, IICI!'ill:;;i nmp pe care Q! t-e dat uno!" 1115I2'mI:!tlE!3I pecbfeme r:,iudlilte I-III!" it i:ni::~rmlt fi:zioo--c-Mmil!ela-r, l;i['Je l-er n eoI1te$U~ ILsWh ;L:t,r 1II'~a L ee apune, ce] mult ci race turrurl inoo.nt:ro.Labiloe. Nil (;um"V;t II: 'l,(irlo;J i"IOti~tr',,\ c:<l avem 00 putere 00 .ecncot H aHt de mjeil '.? Nu CI"LI'I'i'l/Ol lliil.ld£ urn dn!'p:to.tc clnd epune - tmprE'1lJ'J:!:i CUi to~L i~\Oricll O'Ccirlen::'&i a.l .!iltiin,el.ol' _ cl e-ebute I$ii. dnm un -conflnut mal bogillt I"i(JorlllltL~ !".Ios,s.t~ dlC $];fuJ:t;j: '? !;;i dc cutiM chiar, El!.ade il!icy;:a, J:.. ,R.eiJ~ Fr.rll!dt$'i~o;r, ohsE'rV.n~ cit fi;e- poat~ di!" .... ;(Jlori:l3~1iI .:;;i I\OU;] ~U[lT.a: intareeulu! ~t!!n$1nc ~i i;!p~~t'i'liJlog.L!:" pe cara-! ~;rl~tdi rolklo.l'u~'1L ele nerelevete.

S-.;i, mal vcrblm dcspre m,Q;SQfLi!' "1 D3c:i te !rt..de-le\ri i~~ li CtI :Platl;l[ll 5!i1:1 Kant, toad lutnea spunc c.;l 1!l1ci trnLbii I'i1.I .. Jlta.. l.loiJ.~ iT'5D. in Joe ~ :s:tudL'i!'zi nlo:!::Dri3 [.riLir:.;-L UlJodh:Ol:i Uki1iOHIIl YQ_§El !j.i j r.! lob[C.!l~ .(.e ocupi ell!! E'I.looW h: to toni :mill mult, spee Oetent. (1:121 tn pr!'ml!jd:l~ dt at nu m,'H n unnArrt de nim&! i, Ira eel mult do n Ii ('Qmpitimil de prL;['ocn! pentru tlmpu! pi! C3n!' I;i.l pkrzl.

D~J" Juceerfle aceatea t\u an - sau nu er tr-.c-ool :m Bibi ~ nio:;j il irl;Semn;lL;)~1o'! .pE'nll'u .Eli..jJ~, Nici nu le spnnern decle pentru '" explica dl:: OE III;:Li ... .ita:l,(!"a sa I;ltLLrr~.Hk.tl! II!' p-en IIL'~D .. e t,eeutJ IJU 1!{.~rF:!~. PLeget1r-ea sa de- p1t\.A acum e c ~l"Irjel'i!nW ~.;,j;r;]'r'I'il!, I:J Ci;J;"iL"':it de mutr BJ' fi f~lIL., 'II.;;!, raee, pc "Vi.iwl'", ~ mal rnult iDea, !l~ Irld"t c:eea ce rilJ ~t:l irnpu;; .p!:j.ttcl ca f~~.MI;lLo.~ eXi::Ij!pt.!a1la]!j !iii if;! impun.5 mal ur.:;ilJ: CD. J"e'o3lLza::'l!! e:J[Cepljo- 1l.[i.1A, Dc .!!lLf.el Mir--;:C'II .EJ:i..OI:313 c:LlI".IO<lite pre::t bine .r.il""q i !;jjw rTI'unf!lL Q;tlin\itli;e ~l de (]rud~tle Pi::lltru a~:}l da lileam~ o!;'ij ['I 41- ;::I"""rl!' dE! .aillCi'zlli. rle plldA C8 YO,Qa. o!"Jclt oil! ex,*p~i.o-.oiLl..t:ii Iir fl, nu f'~':LtE!. sA oSl! impun~ ~ 3Idev;lr-.!L~ Q.~cl t tot prin aut-oml eL, 1'::1IIn:! Te-lmnd. des.vnl t!nd, i tL1!lll'h:'L-cl C"u .:;CudiilE! mOJlogr3n~ te_ :o:~LI! de .il!ca'~ $0[ k qlillil <'Dnt.urul nE!C'e'S08.f Urill!'i :iupt';:I'VletlJiri .n ll:ime.j)ttiln~loT,

Un JtL.cr1l mati sublJnl1!"m: oI;;!i Mil"t:'ej) .t1:i..i:Lid1l! nu .o.t'1!! do:!!!' 1o'!Ic;!iL~.a of! preg:!ltke.3 de s. fj I!!nldit, ti ~ '/oLD ta. Nu 4th.l d3l~

.vern p:rlntre root I,I~ Lip ID1t1 velltlv dl!!ct~ acest EII3d-e cere ~i~ ~~I d-e clt-e,.rj orj piIli arum dHtlnul. ~! tn ori~ caz s-4I dL1i:Clphnnt pi: ,i;i~1:'l _ cum nu Ie E:' det mu!tortl $!.I t:1lt'l1I. }k.tiUlI~~ de- exe!"';.'lflU IplrltuaJ, de eurcitiu pur {ji Simplu de 85- =~~~(:n~~j!d:~ ue Gbiec~ d~ 5p!Jt'Uls\li:', dar ~i de ex_

SA cltam, pe:niru ltI IflcM.i..3I. IIJ] 1:'"ieJ'citlu eseene rl~ tfnerete - de~ plin dt n.ivltate, dar -eu ecn mai in'!.e"resant _ al eceenn sip-!_ri~ peste CBn!" unli VDr sa: lrt-aCi i!l.tit de user 1I!ltA:rl_ Penrru EI r.n:!lpund-l!' lde8lU!Uj ~iu de:' t'L'ldi~i~. EUedt!' trebala l5:ii mUI'I.!.'eltl;l:'lI_ DIII[" nu e fiUJl pn;oIi.. !l:'UTt4 penou ua om ffillilCitor 7 ~i atunCi adoleSC~r"ItlJl 'M.irec-a EUade st-e rAcut :loeOk.al~ cl, d,a;c;1 s-ar di%':lplinll ctCel [ncit sA ae sccate CII Un m.inut mal clt!vr'E'l'l~~ LIl_EitlCllt'E! 2:1, .a:r ~t.iga,. tnte-un int..erv.1. un ttmp de luc-u s:pal:'l!iltU. {Cite glu.me p,rOoEln. nu pOt Ieee r.il.uttclO!j:il

:a~~'e~B! ~~~~ie~n:::r!~~it~~:d~=.ntu1 a le~jnat de epur,

r~lne~ umncde do to~ cum, In eceeeet d!mill'l:'l!o~, prof!'.

;~i' ;!e~~ ~~~n~:;ie:~l~iI~ ~~~:~ ~~~~:.r, apt-

V.REME,\, ;in X (19:1i'), 1I!IIItVSI 1. IlT .... p- lolL

Adevaratul infeles al sacrului

Ceo tep~~nti Mir-cea ElJade tn CU)tUi';} .... eat':'lll!)i Xx pci .. t.

Ii .a:r!t.al." in primul molDlmt, doar plil"l eoml'iJ.ril~it,

~ oCilIpAtul ce!o.r 12 vcfume din RL'Utl."tITr. de .p11f" F'rOlz.e.r de-eLa.l'~ cl iJ;tcrls omutut este un Slr de c.r.me ~t gillpldltd.~_ La C'iI}JiUU] unul Invt-tllar al C'rt'idln\t'lor omenlrU, 18 Ie! J~ auto; rlz.a.t dece nu de- vafl:, .Eliadl!' a£i.rml : totu~ a evut ~e-ri$. J n !"IItlmli d(iou;[ sute de em et ElJrCtpI!'.i Oceldentete, ~Ie e-eu dfzotVIIL ,in h,ta lLloClictU:afii ,.omuJu! mode:rnolol; O'Ist4ri 5-aT spune cA nimlr:- nu mal h,t!learnnii qiMie, Eli;"!de dedUl'a, III numefe IIU.ri !(trl'ne de luddltste: tiecare lutTu IIi gC:!it 1111 omulul .au 11'1~ Belrul.!ltCle"o',_

~ll J'I_ra'b~it rdigjj. ,nate lil glsteme ;)Uturi de Lr-i bud :5J cr~lnte t.ribale: .!ii-au SllJ'pAt nu num{li U'I trmput lor lstorle ~ "L In .ooeoo"P'tl.! lor. naT Jri rata OIo1;~IIk-L c!llCilde de JH"!bu~Ir1' LllltA ~ dl'tevOL -C1i~ vln.-e- sa Spl,ln~; 'to,ate tLn, 'in. fond. '

Numai Hegl::l. in CI?il.SW Bh " in I-eLut a.!u, mai l:ieulS(! .0...,. ¢eva, lar EUade poa.te II alfjtUl'al aeoes.tu!:3. Ink-un iM:UI _ ori-

12

elt de r\'CpOtl'l\'it cr pAre!!! Ia int.'t'P'iit - evlnd de partea :&8 t...':irLf' !apt.elor. pe Cind primul avee t~i.a spec!I"LI4ill.o"r_

Orkl.ne- slmt.e. ehtar ne.inteleylndu--I bl ne- pe Hegel, C;j exhtill ce va deosebh tn vUiunC';JJ lUi iUDS:J!fi::<t! Itt dmp ee toti (·eLlaW rueeen Sfluseger~ : gindiVlriL de pi.nAI eccma au grc~lt, eu ~Im sA <lIlt I:"L1m stall laerurile - Hef[E!'l epunc : drep=..a.t.es reen o:tt>te ('\I drcptateo !(I;r' cu tot. :;;i nu I1ll1"r!9Ii g!ndlwril trl!~\l aunt, sCO$i de Hegd din ealerla ,...rAtaclriIOT~ ueaae ~ re~etbti tn a&uill :lfiiritului, cl l\LCl"lJrile: ete tneete. rencmeaete, manifcltii:elle, plnA $1 omullndlvldual 0.1 eeieenv, reate sm"t esezate U!\I reeseeete .in ord!ne. Heg'!!'l III plJoti.l L !l.p-une verba aeeaste cutewtoare. pi!' care doat ue presocraue, tn 6plen.d.i.d.a 11,i eespons.ubUitlae, ae f1 rost.lt.-o : "i.Ot c@ estc real e ratIonal", ~i a:r II verba cea rna! !rumoIU;j "i mat pLLoA de SE!neredlah: rOIHlili vre-odatA in c1.Jlturil. dlllt'i n-ar !i I!Ipilrut ueam voebe Cl:l1I.!i\;)lJ.r.!, undeva t'r'i.!li {'upr'nl"..1it01!TC": t.ot ce C pFfJftIrl it lost. ;Ii:n~ 1'.1 ptJ.!tl.t fJ sccru (C8:n: pentru Eliado(l' :\u E' echiv;}iel'tt eu rel]giowl).

C~ci Hesel race, Int .... .!I.dev.!lr, d.rl)pti"l't~ tuturcr 8.i.ndud'Gr ,I Iucrurner, dar 0 ISctI C'tI dreptesea sa; Iii! trage- jnepre dropl;'ltea. SB. Estc ttdmirabH cA luerul 11 !'e~tEl. mal ales In. Fcnf}J tfl!o!!ttotog.ia: .,pi:ritti.lu! :!Ill In Pl'"lJte..LII!,.H~ sate desprc !fU i"l'tti!l.p emuful (drl!'pt. rol1gltl, tsterre. fiJ.oso1'l~, OIrL;'J]; d:!IT to~ bmp"'l I) ct~j crj~p3t la ginduL ci e! al" putea st ${I. de-fo-rmeze fucrurtfe. El are in deflnJUv 0 vi:t"i1,.lYle proprie dt."$"pt"f' Spirit (m mi,loJ (!indu--5e" pc ~ini!: eteterntc, deci fllnd In d~:!ifi~U~te, ~ CB er,cl"u:lJ 'ln lstorie. neceeae spre libe'rUite) i'i'l eetrel psatc pecfeete SplrillJl peste tume, cu e erlltu'li.ht'iI ¢<'i. aeeeta nu &l': i"iI. plerde !n ea. Nlmeni mr e ~ntt:grtJt 8tH de muJt ,t etrt de blnc col el Dee dac! H.ea:e-l a. putut i~i din. opozi~ia su 1i!1~ de altl gintll~ tori ~I ([ileA !.a rei, II .lieN t;jp~'rttr1le nail d"T1 OfKIzi~io J..or f~ d.: ml~l.';I~. el EI r<llm.8$ t.Gtu~1 1.a Inlegrart!8 101',1110 vlzji..l~!!I SA. ~EJtto ~ fn !lI:Unte. undc de lit un moment dat, adev;1rurile noi In~f'e.a:.."'i poe- cere \'t:du r!r-A a Ie dlL'grOO' ea filnd n~"Ldev.lll'IlrL), SA :[iii! ln~ -D BSeJILeanl Ih't!e'gra.-e dreptat.e;9 rikuta fueruTiler ca atere t Sa\! este CUIm'a (t ndbUIl n~tilt.e-? Este un fel _ perfect hegeUan - de a le a.deverl. desmiin(:1n:du-le totulli?

'[]jade flk'.e- dre-ptate luc:rmHor ~ oI':tIm .rt:IJI!*, EI nu Integr~ ltotl"-O :rellgle nouA ~i mal -alprln:ti:il;Q~ C'J'E!'d!nt.u. tl"iI-bu~u. australi.m peo care II studiW. dupA cum DU confe~. prln cline ~t[t!' a! tro,dl de flla!ioflll <:uituril ori SDciologk'. Uri sens m.ni iidln-c colL<I:'.rului de perle pUr-tsit. !n IlllnotBntA dt!' f-emt-i, F.1 .!iiCl mlJ n:um~u!' gA f1!stUuie- ~l 'l.t'tha~ .ar0et.ipl.1IlUi '!!~ ... dupA rum

dA!ici.lrea:lA care lime, obiceUv, slmoalJsmul perteJol". 11 .ae blJcur! !I.It gME'BB!:'! dMCMral'E!B dlli.a..intc ate:n~tIl, Ar fI pUlllt Iuceres. (to wor~, eventlUU I;) ;t18,ell"'_a~rEl a .art'u:·Upurilor 111 stmboli!lme-lor. Ny. s-a artgajal lnia In ea. I'entru eu t:l"a d.atOI'". lealnte dot!' to-llik • .ad [S(~ dX>e'pt.ate!:IJ!CTURklr. Au So-Q rl1~~f'.·1:' al::J.i aau nu ; le va TeU$i or] nu ; p:!;:Jk- IIIre !l.etUl. peate nu. D.,r' JlU a~~ lueru h'lw,e.5CilzA. cfnd rccll$mi la 11i4~(l ~ ;rent Q iJ,_ tredgi lume de jlJ;Jt, cUUrurt tJ.mtm~ $i f~i

A:r::a fdlcl.n.j, ,E!iillde ee rn.d~ de toete crcd[r_~'!!l,,;: Iumttoe l!ItarlOl!· trecu [Ill (.~l este o ooVl!ldi!i eft 1'1: pcete de I;]lara.. c-j OClJpln,tl"l--!e de tstcrta ~i tl.l~~la rellg:iI!Qr, el .a tl!'fUii.lt C!L ~l Bl~;;;fI 1.0 III sa ftl!UflM Jl 8prrl" ence ir);Cie-rl:"nt'e de- III ~ $it tmpuee s j .c .prJ.1i~eJ din pUI)QUL de vedeee a.l ueet J'1!'14j:ii anurne, lit unel btse-r.Le£ ,mume-1 be gil5e~.te C:l,Ivinte rn~]eH.utOtinl til pentru C~di:nte'le a! not par total a berante, ale Poltneatenucr de 9.!i'.:l,:i. cu eceie C'al'gQ~ulturt, In cedrui Cl!rOT~ et bl lnebipuiau r::~'.::1~ ~ll:l ~lbilQ.r ... -anlnd Sij·i ,:olonl:ze7.e Il-l"IIU neveje ru m-ot11i Icr, Ineo:r;i cu tot felul d~ bumLrl ee :s.a-i feJ'lce;:l~ilI pe et I Lr. ~'ii:seste, iI$ildar. ~i .Lor Intemell"'ilt in spirit. £1 se rndu~ de reate priLcticl1e - de 1a 5II.m.!I~ii asiaticl p1n4 '"' paparu~ _ rldtclndu-Ie 13 sens ~ .mcr,j:ti4lh.~. ~ .tell. eel marl ca ~I dlj P1'J.!~ !lOITJm uel'lli:um .. g·a~ a:dui111 si1 v.-.rJii OIl' s,..s, ~le$ djn credin~ In el, er trehul .s.~ ma1~umeli!lcA aeestut pAmtl\t'i:'.un ca je,a {:i-cut

~~fttal~ ~:d:j :~r\'~~ll~~~.n~~ ~;~~iL~ l;:in:::~~L~SI~

ccee ce el numeete "cultud tl"adiHon.a!c'l-, IiIdL~~ ln tcate c!,llturlle I}l-ili'l if! mid dtn trccut, I~ lQOIko cutrurne j'oJclorlce ~l 111 uceie e'LIHuri as:L.aLiOl! de ast42:L $[ tnte-un sens mal B$~ re,uta. Cikl nu e ~QTba dB ..eligle-. a.i 3aCnu. !"It a~epfia ltd f.'ltrr.!c. foIid m..I.c(H' d~ J'e10iCltitlltf! II'l.tCl6Ikalm . .I],. c1 I:JE: prC':I!!1t~a +i t.J:l"ia splri,mlui :uman ca cecre.

iiI,} s-e ajUl'!!i 1<.1 C:On5isten~a (fl.llturUor fAJ'~ i;'!cralit.ate in &eosuJ act"stalsl"8', fUnddi. aa!!o.ttl! a ind,'I~e" $pJr~tului. Aootg unde -e p;rofa:ttiU!LC. C'a fn m,.an:ii -rultu:rlll europlNU'li1 din ~.t. ~dt!' in rapt .;) ui~r-e a 8.Scwlui .!il lWOi 0 nl!"i.Dl::ew.L~ (.;1nts..., !;II lcmativ!i ~ r~~aire a lu..i pi! <'AI Mriv.te

Tot t'e II!: profan fI fo5t 9.!lU ~ puwt II sar.nl. Actel1! de vilJlfA SUJlt ~1iI: rnJJX,:.'uJ 1:'.11. ~j 1;!i.lU'tul (g;"j nlfll rE'amlntim d ~ S!tdow;mu CB1'~ t:~le- scrUtor\l] ell celli mal e~<.r;rordlrtar~ prl~ perII!'. a .l.sBcr:alitoitii'ii g!'5lUJ"nor .,obl~"lttli III poponti nostril 10 Clvlll.ls~illl lUi tr3dl~io.n.3lA. Fapti:JIt a lost Iillblitli,H. in I!maU. Z(l~ ~tjtl,l.ro.r llari l.or .(:ii ~xege1I), MunOQ: ~i ~T~, ilXuin~a IIJrt:lulul Cf! fl >:.'Dmpoll4ri!, lui &OciallC devlll. llll l~l, din eHp.a. t~ c;:are ormd 8 pD$ In ele 3pif'ltu! Siiu. Toate AU OI.vut seD!! ,I 00:1-

lj

I:st,i, pt'n"- •. ru cii prlmcau ~:o\tl!l!..tlj:rt.>d o.~(l~tlI br spirit Ii 9Ifn.f .rupc"fior. e:.are este inli8::il c$\.-n\a :rmtruhtl,

Ceve (eerie c.tIbollr.l, BSUI:'~. pcaie jume, ~tlt, ('u 'j,I.b:iun~'_ del DC m!stloo-~e!lfrio~, cl dimpotrl'YB pro:ro nd tlmn·["Ilt,i:.d n l,;Ii Mir::£!;,J Eliade. Rntlutte.!i lui H~e~ fnvestea pI!~~.:t Iurren (-~ tit1!,1rl. deplint:, doiLr c r~l;;lI!'a eu Q anumit4 3Olem1t~..a~ rn~ ~i cu un Intrcg ceremonial dtalecuc. ~3CI':,dlt;:ni!'A }nvocaU. (I1i1 Eliade, t.n achf mb, -e'.st.1! :s:mC'rltlil ~l cu .'-1 t m:'li tI'~H'i''=I_ pedeabale temen !joi gESlUrlle omuhd au dtntr-e d .. tlll :,][1 ~ns rnfll i!~!;\('., n-dere3 cununfa. moarrea tacep sA tjnll dot .,fT1i1rp" vr~kll""', .~g;it'Ult~nl (ertlli~eazA pAmtntul CB amul unel ~~rrl.'" $1 mirulTittll aJ:..Lt4 Malcl! f"jri ~il dt:.Ji n~~ ·It·III!:tllll!'lDI''. , ... ~fII'j.r r"1ft, oI:W'?'I ct! e l)"r.on'!'l'\£'.re nu lit ~~-t'iUJl. illt!- tlt.di1er~1lt -IIpirlll.Lfu! il'f'tuLm '. La !1i~'elul t1t'tooi12t .,i nu dna:' la all_ de.' ,.oJlJS?I1,l~~i ~VitieJ\". Elllt~ im;p"C-.1 IIplrltu\ cu sfnu, res ..... urind wtQQ,;tlii oj')~w f1'l ~e-p!j~a.uuea :$;:'1 earo eate ronferltA toceiat de t'xtr.r:11,l1.l1 splrhUll,1L.

De ;bit"'!!"l :;.r>irL~'Ul pur (ererdtlndu-se tn ~l IruU4i1 f5.1_~""U-U 1,"1 i:nsUI;I) eete crud, etuar ri'iu. ~i .• 'a lCl[ ee este rAu 2glrl~e pe ceilaltl :!jll ae w~e pet sloe, cu ""JJ'W- U,i'iul enue despre l'iutaw. C1n~) de ... 1:ne con:;.tJent de etne, ~;pimJ,LL 1neepc 1',,1 puna- .D$ipr'IIl. Drclh\G til fumee creatA de (I). ~L atunr::l tmparte 'l:UItl.lrlle tn t.maJo~ ~i •• mino~. credlnt:ele .in "valabilcr: ~i .,lJIbcrilnl7", lIIetJ:le omuiui in .,.s.oll!:m:tJt1i. 1501. trlvia~e. oamenil. oomunitaUI~. epcche. in .. iUorkr::1I ::n "n:ttI!'rti~~e de _ j_gitotle" .. Dar proced1nd :9.~ s-p.1rLtul Be' d.sz!:liTtri cu etne. .r~i7I_l1::1hI'klLJ~ ~~!'!gI.Lr IIB1] neaoti.'!"Jtim:h.11i :if.lla:~~a:rileo sale u.nttc. ~~taeulie. pre" multi veeme, '<ll1w'1eO!. ttHIi~e:lor, care c:uutas!!' legUe dear hI! plll~1,1t ln~On.lp. t~l;il J! i.gnQm U!lcmai leglle: din Iumoa oo.roptil::!il.i &I.lIIdc ~ ~etmpaCEIL :ipirJ ~1t.I1 cu iI;ne, red ludu-I demIllt,a:~{![1 p_:TctuUlldt!nL ut'lde- se m!U'llfe!tt:i ~ sub IJrki ~ ~ t,lIlH'l'Ipat.e- Inll'LICh:rpikt

E$W'. peste. UN!: dln vlJ:lunil.l:! :!anI 81.1 rdti1:.ll.t. etJ. maj ~\11t QlIluhd "I imrlei uLn rlliip;:l lor. Totullll'C rumm drr::lP~ 1.1 "r13!~

~~~ ~-C:~~!~~::~Y :ra~d:; :[= ;~~,,~_u~ l~ ~!~~

PeI'Hr\I eeJ fin e de aiulUi ,rii. ~ l~~nle lilt fU!'~ cl trebJlle Ii~ It!l red.ai ~ justifir;:i)lre& lor oot.olo£l:cl. re!fpectlv &II. veD en t"~ra hl oIll.:! !tH'ruJ .. ilminW'eil. ~"",!.Ii ;!!:I)U chLar u1tlil!'ea luL, prlD. WTC ~k ;iingUft: &e: It west esc Cl1lftoLogll(.'\ !ot\ll '!.~e d:rept in vEIl~ In\;e::).tnna ia 1:'1; lotu[ ore drE'pt la lunj4. ~l ~:r& cum EUad.e in!lu~i l](J.ll.tlJ pUtr"& in devotitm.eA sa rulturatl1L doopotriv;j. pc ll[1, Goethe (.r:'.oi1M ~!Iit UL ,i rnpl:!l de:rnoole R fox~- 1m lur.tl~ in vl.zlune:.all.B.) .fI pi!!" un H~r.:I (t:'BN: !lft~~te 1.0. oontrilrlul demoni-ti oarbe. 1& ra\i.WlIIIa. org~t)). ~ I;UM eol tn .. !I~J post!!' iubl athea lijj;u.ri il d.eIIt'ne db!. lr.tmilc- Orl.".'DL~ la_c...

15

Wt04 totusl ~ ;lcoetli dol mari rCpr4!ZcnLilnli ai .,plrltulu.i euec .. peart (un :iIIpifit dClp:ro care cl 8. lost printrc: prirnii sA apu n,i. ~l ~ ,,:,.rovmctru.J] 13 Iel BraiA Elladeo ,rn;!r-e;M(i:rorn {l;"+t().!.o,;;',"" a :;ll:Ua~lltor. destmel{1!, $1 n;'anife:st,g,rlIcr ee nu ca¢.te.. in chip ~~ult. ~ndu:rBt'e. In nlel 0 ;llu vtenme. Vista splettulut ~~!!~~, dJUtr...tl d.arn, (l eX\raoI"liil'l!lr;\ pt);n;\tilW. [",r tUn ....

Pufini oament de rultunl au S'iut at1t.a bunQlak, ca E1Ul-O~I eceete eae eun ~i jucleca[ C-<I. Lm autos- intre altU ' ce pot fi dtltori care illli .!ipuna. de:gprc cUe 0 carte S nn Eli;W.e Iml fl.sC1;: Jj:;;IU nu .. mi place. e lr'lt.ere!l.a~U ~:!I1l I''JU ~ irti..ef'ell.ll.r'lh·:; ;.:t el ~u 1IIn'" ppr~ ~m:a dill P'rerni\ll :Nobel. eeeesta rru t;lc"if:1;k'1i.e dectt cA In cenuatuj cwwril .:ji al t.ipRrituri.lQr I!: ,grtu :s;.i. H ,n<l.t di2'OlIebE'tI5('A. Ceea -00 este f&JoA cchfvalent in cazul lu. Elloor-. nU ~lJr'I~ -o.'Il111e- ful ea etere, ce po:l4; apaeea - clnd aunt Iuntc ~Lat _ ne-r.ollJnj ILl!! aau peea j-udite, aau peea dtdacttce, ~J.!ll' da¢A :l.triibill~J mttl my I W ~t ap~r~a reduntan tel:t ldeh de "'TCm!!' 00 peste tat VoI!'L 1§I.'i.sI, totr-un ~eD5, ~Qel~"i id .... i. Ceea ce eete extraordillar, In caaul de [!il~. eetc f U'~r.itt om-r..t lr.J1 .;t~ eLI! tUr"4 i\IIIXM BU.:ld~.

0,11 tUHI -OCeitt-er'Jota1&. ;J veaculul nostru eete botrnrva - 0 apunern tOfl ,1 a v~tm 'biJu'. Un autor care vtee sJlwL aeete IDt"-- 1T1~le de .f!irn'Etllte .. un 9JUtQr -CiJR, vOtb.lnd de eWn~~lte, t,:;t~ pr~r1"I,~ tot 00 ('lite mat opom.m peneru vesc-tnletegerea ilceea :~~ ~~t;:~~nu poate fI t.:ratat ca un IIUWl' oblpmtt.

Dar ce eeee 7

sa I1e un iSLOric al N!Hf[iito[' OJ ~lTira: .i:5t.orkii unica?

Sil Ile uu poUhi$tor- -CB_n! vivLfJcA toate domenttte fa cure patl'unde ? Este mai mult. Nu vcm spune d este ca ,i un ~,,m<lh fn curturA, de4i aduct- un mesaJ .,Ie- Siin;iiiJte: ~ mintu.l;l.:"· ny vo_m .. pune .Ct' tin: ~Vll; ::Iintr~un pootCf., d~ pe IInle d~ :&;jrnp) ... Pl"OO(,ocU-C', putml carturnl'! al veeculut XX au enuei~t ('4 -:1, eu patrn d.ecc!nU In u:rmA, adevArul'i is.{ll>tiCC: C'\'lQ.C'nUl'

~~=~~ '~~~':l'[O~ =~;~:~~II~ ~.::~. ~:=~~t~1l !~~:

bolulu_l iJi mltlJlui). i.a;r- dfn¢:)lo -d~ pI'Oo!'iJdl"'!!, :pi! Ul'ue de prQlel;ia __ devAratA putmL .oamE!f!i di;!' ClJllur.'i au dcoSI:hl'i, e.::t .EUOOI<' ;c,irile GAtr~ 0 noull !l:pitiU,J.lIJl!t;~k. pr-.ooobi] ce,a .a v.e-a.e\lJui XXI. NI,! VOm .sp1.JJlIII :nlcL ;;:.A. el e:sle {;I OOlJ,tlln~ m096!ic~, ~rlntL"':!ll t"'I!I~i liet de kLddltale ] UCflll"LLe 01,11 Wrii fir .flUwa Jfitr'n In -ortirltt' . .ede rrLIIj. PUti.tL inrr-uo. -lil:.re5 ~i ne!lpUS mJ9! mult intr-altu}, deett Qo "'~~hBa JoI~tlintA f.llO!lotLI:':i_1i.

I.

pte t~duit s5 apunem, invoctnd un mit, cere 1w inS~l

~r~~t'f!n:~:~~dt ~~~~~~. :g~~ c:~;~~r~

este in suicril1\;\, c-hUx 4i natura. Clneve, liE] nil'isprAvit., ParsUal .... 'ine fi spUOe' CLlpi)'Itt.l.~ patrtuft_ AtU{,!Cl totul se 1n~'rl~~ to-~te, se refaee- ae r(:genel'<:vz;l.

In cuh1il''' f:'Uropeana. btilzd.atli ,~ r4niUi. adtnc de entee crude stri1ulgerAri geatale, eipe .... a vine sA 5pl,inA rn'll.nwl pOtr'lvit. 1iaU mai d~raba .$I! aro:.e- carEl esee aJez.a:r~tI potrrlli:11 in f.rltn rir:t~mil!U'tc!'I" istoriCIC t:lJe QfI1.ului. Ci"l:J Eljll'de nu spune un s.ingur cuvtn.t CII. PaJ':!o1f.o.l, ~v[ntul ¢he! e ; el 1l'lC-l!'Bl'I:'A 5h1 Ie spun! pe roaU. Este- in el 0 5.plendida J:naenuitace. ea In peemu1 acel<J a~ lui Walt Wbitman, irt< CBN eOpilu1 L~ a.fad I:!

~atu~~~~~ ~ =~ :r~f~~ f~~: ~,~:(U cr~di_1JH,

1rjb ('1J. tr'iQ, aventu._r;j 1r'I o:!Ipirit eu '1I,-, .. "mll,1r;) - ~i tn('el!Jrcli :W dll=C.li~1l dt nii'l.ln'rru oou...a cu ne"~ dfn oii.-cenea. lntr-o ]Uffi{!' ~nu~ de explOz.i.;} dr;::I't1ORraJk!, d9 explorl.u. , ntormEltLoI'lLllJ!J,,_ de 11Oli. "aL1!'Dts spil"lru]u! tH:ti'V In ~sl(;Jrit, Elll1lie tr1tJlI!nt.:rrUl~ $i .aemni/lOi, ~i[Ll!JtU:" totul, din 'blln-IIJ '!iii eeeeare, qruntnd p-Bl'cll. [0. [[,um~le cine sue cSrel demLurgij noplne pc .sine, ,,~~,. met oop3rte.1IJ Nu p:rLnclpil .liimpllfi.catoanl educe 1i!1, njc.. 0 relLgie r.oum cu ~~i uractent. Asemenee prllK'ipJi ~i asemenea ,d'vlnl~ tJlJ~ ~u de ... {!l'tlt ~nll·1;I el a..h:lotl1.'l. uncr ,,0 it otlMl," cere ;!l~8l.t trlillio frtd§rAt, io odfhna ~i tumea lor,

Lumee ornului, ca 3-i a fl.-ti, tTttrtJ1,e ... e rt!]e:rtIH'i!!0:6 dina. ulItr;u; fm' :!:J1 flU fie puail In or.:Hru!'a d.i..n. a-f-ard. In spe~, eamenn ll'Pwlll! d-,i J'II!ami~ltea.j:{~l pl;t.toruclan de Ti~t1:rmt oce.(d (nLD lemporc:) in care a-au CN!:at ~l In'''!I:!lti\ ~Icrwil.e l.or apre a lie n!RAs:I, in adtneul'l, pt .fir~B, .smulgil\J;b,1-.&e de sllb imperlu' l11c(1.lr-ilor. Atun(:i., regen~rati, vor putee crea din new, fAr.\ prlmejdul.rea de sine ca astm;l, cI tub bunlitatea unet lumL in slnul dire],J s!ngura .c!'imJ !j:l stupiditate esw uit.;1~.

Opera luj E]!iide "'tc.a ilA sooata tultura v(I"'_!lui nO!ltru tUn ultarc. £1 adu~ remi~Rra. E iJdC'Jil'8-t. spiri.-tul nll 9epoabit l'e-iace- 'into(:1)JJI:f, dUJli!li ~iunJ.le ~~ tr~1.i1!', ,I Eliilldi:r.i.l prediei1- de reI intoo.ttel"E!fJ tn tn('1Jt. Dar, 1-11. , .. 1 eum l'1e COfl""II\.gi!'ffi tot. mai mult ~ plA1:J tetJ~c, ca itJ!n~lil!' [1,1)3!1tre,a,rjt a]~ amwuJ, Cit :!ill ale n;)lu,l'LI - nu wnl. cinar de cun.~~ ttr<e-, ct tr'l uUimA. irlStA'I"l~ IN!lbiAlltl .!Ii\ tLe (Ie NWMB.9'i.eTe, La. rei .. pi! p]s.'nu' .... le~1 In~kgeM dJ ]jps~Wi <dE'!ltLn'l'lw, oC':I ~I l'!iwde. nOlis.trl:l. eev~ cllre pe ... t.ru. Gor;!the Rpre~:ntl!J ,.f'lI!nom..:n~! orl~ ,lnarY al spin w .... 1 : pLE'taL-eIi. re!lpect1Jl.

sMl".tl w'1~ ~ CULTU1t.A.LA " CAPTl'A.L£(. ttl.5. ~~MIIm! :;.,.

L'! ~l l'9, [lr, ~J. 2ij2. 2Q Ii, :..

Cei ~aple pa~j a; lui Buddha

In iA $tU;.re ~t hI p7'{)Jane., EII.!i~ ncteeza despre C-a1l;Qlllii db UI10tQ eA spun: .. Muncim dear peneru a pure ... dansa.'iI El inSllQ_i, dl,.lj'J4 01; a tn:l.lidt 0 viatJ. caMf;ilz! in euteare tilnpultll JIOIi.-TU. Nu mill flitn {'.l(ael In cere Jum!!!" &!-l sitl..l.iim. dill' hUiles nc.res.ko;i rom&n.alCoi n-a ~l"8Slt-o cu-8.;ft'v~r.!lt nrC'iodai;i, JP...o sertere tr)(Ua1e S-.a des:p:rirul .in timp. 1n ~ibul"ll!! vc.:'St~..Irope..'1~ .nu 11-. JA5~t prltu1 1n tch.imb fI indrZi,at Jm:l.el.1JDg ~i rDdl'lj~ illtr-UJl lI"lb.!lJ OOlllpU: .. iHu"]Jor UniVE'nU .. ilre ~meJ'iCil.ne, iill' o'K1Im ar pu~ dJn plln lilCe PlIrlA! dln t!'ibuJ.. hll curs de ccnsn t.uire • ."l.l IJ]-dl!!ptnden~j runei, .cIJei sl >l_.(!elul grup de lwmift"'~ p!:J: .. nt4Jnl CSfQ IJingUl'l po~ da SIXOt.c-lIlA ~12' PTQbleml:!e ,jI!1~uly.l, ic'l:e-P:!nd d:e .u. mize;rj,jj Iu] !'OOJ'lO'IdClli, plM 101 gll)TiB luI !i;plrJ_ tuejs,

lntr-l,lJl ceag de severt SPedlllii:OIl'e, cl a[1<l ~tI!'Z.:JJlt.a it .!I iJrprIrli~lo.n:~ea oompelen~ .sii s:crJiIt d_e'S.[JJ"e route rnal'll~ reJ_i,gil ..;.deo i!tm'iel ((-Ara sa j Be .n ooU;s. de c.Qtrr, vrcu [I 5pec.i alii:;, intr-uJloll &lngurll, Jnd'Jhplnllrl [rave, dupA ('"He ftim" ba dller ~.sl!!i r.egretc cA n-eu :!ipiirut ~ aue marl reLfgil ~ oum, Don Juan-ul lui MOlJerc ~N:'t;g ea nu '!".xi:Jt.ti IIIlt ~Job. CLJ: atte -temcl fi'I,l[l]OIQa, J'Xlnlru a le cueert ;i. pe acejea, TCttodBt,~ el

-tltCl'~ in'l,eDLaruL, ca F.raiN!T CIl cere I'iU inoe1.t'8Z.!'i ,l;a fir.:: ccmpa-,

rat-.a.L .aprolll.Pe- tutu:ro.r credlntt'10r lrlbaloi:', ridi:efndu-le pMT.i .:tl'hetiPUl'tle reg,lBl1e. in ele l.n nh'elul religilloi. ~ cu dez.tn',",oILur.A Prln marUItl problwnc ale culturll 1il0so!it-e. iitel'fiil"e, i!:t.c.rl<le e«rDptme. b.a aCU:Z6 El.lropu ej III jlnorat al'll..l YT'Cml!' .atl4t eulturi, Valo;ritJc;} nu numl':li ClllturJl~ moeeme ::;i elastee. ci Itl chip eminent pe eels a:rh'_ire :j'I t:rad!t~na]e. vorbind de pn!CUltul'i, de subcuitu:ri, ev~ntu81 11 d. ~tculturl, "I fum:! pr!!;Itre pu~jnjj savanu care au stilt .!il.er-ios da vorbll cu pKlFe~il ~II p5Ie1~dopn;lfetii hJP!?ies.-Uor djn lilrU'i 60, ~ eum este Plrigtre pt.:finii oil!t)enj de rnjlurQ Care 'Sa nu :regrt'te. Soil nu rondClffin e. ~ nu se .sper'e de 8\1'entullfi In prOt.ll.nitBt6 il de revolu11a teh, nJca-!JlUn~iflc6, anUeipJnd d:iJ'YIpotrtvA, lIitnln. i1p;!1i"itla unu! f("] de riou.:l .I1l'll8ie seu lQ!l;'nd un eccu ,ali vqJ'be.u3Ca, 1ntJ'-o actcndJdii nuvdA JmitullllM, 1'ins~~ jiiro., d~, despee Q t:'Una Qi ntl~,:m\ rnut.a~j(l geJ'loMkdi B omulu~, in urrna cine- ~He ~l"II'l tenl.l)[i"l! de !>lnucldil.l1'e B.LcmrcA III 1''l'l'l'''ii. A crehcsteet !i1 s'\.Ap.t[l,~' .&irld-mteJ.e. '11l1J"oIlcWui. {;kInd dtn to~rc- 0 I!IrmD!l.1i:o. Cum I .... rf'LI!!.it ~

TOLw EI'1.1:'eptlt Iii II ani. Protes-m-uJ de- ~tIIl'L~ n;';jhll'''Iill~ pLLnQ Bub ochtl eopl!utui ifl Ilt rolegilor lui un IJ]'jl;:ro!IWp" OOrl~..,Ju-le

"

'"

and Jsce raeonl.nl ell btografla tr~telor lialf!', ~ Sclrii sale 1Ii a l\lpte.i cu tnaeN_l. ca laIta-h" c lJ.1os:rane t;.'t'-l va irlrn1te din ~a '$" de m'lgini In IJ'ldil, .!ilpre a-I pr-.olel.':tll .apoi ln h,UMA LIlI.-g.!t. TrqlteJe r:OncretuLuj eunt, t.ntr-un. tel hi'5:i~ eulturB on-tului, CD m se "III vede.t:, pi!' care cite un o(1l!3"t~ ell ELiade- c a.oopetA ontogeneti.c.. Se pcate (m in destinul cmutut aeeeuna, stU oa Inceamnil ccncretut, Clt ~ peetru ca <:uLcur.a aQe v ltr.itQ i!'i;te PlnA ,I in ebec-eerut ei dill etttntc, 0 exl~~rlen~ in CDtL~L In ecest :&elI$, de4i Opel'a lUi, EUade pare sin,gul .. ril, dl:$linul al'r)uJl,lj MLe oC'.J:emptlllr_ Ex-ttntr'kiUltea aplU',mt£i - enurna ce SoC! intf.rnpli 1J'1 v'CIi!('Ul XX oruuful de eu]tur-,j insel..B.L de concrer _ devll'lOC!" rquLa ~ncrell1luj. epse a inUlni conctI:tul1nsl.l'fi Col "billlrof8l"Jle.H

PTiml) tTt'apU. 'ill eoncrctulut eete nlllttlTa, pd"'.U de em sub !.I.I'I dublu vAz ; 00 ochil,d ()bl¥!l.iit ca $I CIJ oehi11l mnrncr, pe care naLUral.lsr.ul U va fI pus In jC(: d]nB.i:nte de tnvenrarea mi(.'rosoopulul. O<U' eeeests rnseemns : boUInicl. Ii wDi.-ol!!ill!. btipdelf' nceetre ~tijr'lti! £!.le-ml!nt.are_ Penteu omul Un~r tic" eel. -ele deveneeu 0 evecrurs. "In ararli d-e ZOOlo!!lll!;! n.u m.1i mal it'l[~tt.'SB rlil'!'lic," f.!ii ;\tn\ntt!}t.e- et, ;1.$iI jl'leU ere pe pUl'Ictul de ~ ramine N,PetE'l1l d.iIC~ MJ 11 a!util proll!$orul ~ ~tJ\.nte natural~, l~i preg.iJ.ti~ 0 I6dj~ llooperiti cu un geem UI1 terrarium, ool-e!:tiona p..\ante, i"liecte, li avea I;;_i. spur'lii rn.a.i tinlu : "f.lIItre. (:e;:)TT] eeesnrt lr:itttiO!l urrl'l.:irind'l'idt-a dO:l'nl)ala. tnohorWi a 8.1t1- .dad!Qr d e tot relul, .a orQ;Aceil(i.-, S Wpjrte:L~t'".1l- Se !i.im~ eu natmo vq.etaJ.i ,I anl!'JialA, M;I\ in largul !lEid dedi CU Damenii, de care II 1ndl!!~rl[.iIi at' IIltrej ill:Ce:l'I!U;IItIIi sa rnlGpSe, Dall' acum ceva noo 51:" adsu,i m:lopiei apre a-l iruingllr'B; pil5lul'J~.j] CAfe <con1isd. lnt't'l'Ct un seaumem de pe!"Sl'C.:u~, chler, ceee ee II .rn~ulli'~ In lee sa-J deprime : 'VII dB c repl1c.;l .liodE!'Ui\i.I, decenind un mlU"e zoolog I)rl un mare exptcrator.

IatA-1 tl'ltr"eB tn 'l.nceputul iI~ta.. utVde .setetl de eo~ret ee pn!'r~oe In oilVlI!nll_Jr4 tar OIQl!\BSt;a tl IS~U[IIIr5~.!l printre 03- :'m'-Tli spn: e-l readuce.. CU 0 erperlen~ de eX(1!ptle, in m.1]10- eul lor, J\~"E!nl\lr3 de cunoa:ttei'4.se ramniflcli. de a]tfel. In rnarginee p:lltiiunii treatte de In:t,1"lnWE--9: ~ netura, tinA:l"Ul race teceurt, fnct-pe !I§ 41crie 111 compuee, prooo'bil eu senttmentul ccncretuJul, 'D hx:r~re d.:i «:Cilia illtltu.lu:Ui : Cl.I.f.Il am simt# d1 ~ face prim4t.1llril, sluneeilld de PEl IiIctU'R, cu cele doo~ vAzuri ute sale, IIf}I'I!' rID'ltastk, a cl.ru..i !ieduc~lll!' j'n5J'i 0 dublcaUi cu lntere:s.ul aJlJ IiItJin1,iJle. LB 13 lIni tnoepe chillr sA r~bUoe fntr..o revi!l1.i~ de pceulerteure, obtinind (;I l"1J_hr-Jcti, Con.L'lQrmN jmOOfh.olog(~. 111'1 oudruJ Ciire1s tQoIQse~te pe Brehm llL po FIlI~ dtltl cu 111'1,1'[,cll&.a~. Este n.at,urn intltrut.ll: t:u: ingenuii.a:teti copillJlul, dtr "I

:2:D

dee un orumnt ptrntru ~Y,UI'OO propr]_e ~l _pcn1ru I;."a i-II dill OI!-.lI dlntll deachlderea p;:;n.tru Orit':'l, L:1lIrE!' .!I'i'(;!a :m fie JHl't;}ritll~ penrsu et. Nu ee sfil":1tc il:i~d;;r ~ deeleee e:A a. emcscut In-diOl prln._. U!& grands j1J~ilI '; CartGa eceasta de altfe] a. trozit atit.ea ..:on,tllnte ueeee la nata ~i pastune plmtn.a eutruea, mclt ill' trobu.L ~ de !l.ul;i judecstll BSpr~ GLIb CiU1! i;~. Sehure este 1J,~ Jules verne ill I§.jN'i~1.I]ui,

In genere t.eomUi!I, C<J p,oiIoctiel ,.dE!HI'JlI[lat~p;. aau '5-UD 0 vere.uee mai aleasti 4' ma.l. .ad:nciUi q.llti,l.ral an;:ropo.sofilll, s-eu ':ldl,,\Cedt.. C<I putin'l! aUe doerrtne eurcpene. trepre I'te~teptlli. de r c dnioo in l~m"\:iiil tbl.~ri1or eurojJl!!n.i ~ tnul nlr:s 11'1 cespemderea lor de in ttl-el;'tu:!l!i!1.mu~ 1101, cl:J].1t1' dll{,B ernul de ~tJ~\1J ra rim Etkld!! ~l l!IijiL Ie v iid mai U t: .li.tJ ;,IlJez:uea IGr lJmUErtJ.,

~iUii~,n:~~~1 u~in!s~f~~ :l~~lT~~~f:!e U.~~!j ~~lt~~ ~~r~:

:n P;-\i in iltoooIlile europenc, ttIai grou aecestbtle tl mal ne~lrflJ.re de eIe In.'t!]e decit \~!1a ~ eu eceeste il,p:1f" tot rQ!U! de "oore&po[)'dt:nk-", CIJr"e diu, lotu~1 model'll! un-ei (>l:tng,lsten1e po~ib"l!! 31 un.iv-r-rollullo..ll 1".I!!i.tur:d ~I uman. Apol, ,t~Qf.a ,p,i;3!1ce at oJ1':t'I.J d~ ,,'3p!.rlt 1/, I:hlar d tw.5 (I rOll!!! If.ltr-o verahme Inil¢c~pt.a_ bILl. Omul Insctat de ¢On~ret ~j rAtkind prln Rstl,Jr4 !ntHnC!l~ aJncretu] ¢8 spIri(., loWu vet eccepta, pirl~ la urma, niet divlnul tenwllt:!i, ito~ei sptrttut el ~ dar l1mlndQu..~ epee in pm-t.iul p~iHv "-t e'UIOpE!3n, lnr dacl! prlm""itl prin WCJ.2ofi£! 'Ii! me:sa,lu! Orjen. I.J:.!lui. au 0 rn.'ti po~j repudla co; 0 vi~i\Ultl irelTledil!lblLiJl, d~ri;l'" datA. co.:.o;,,'}"uru] Invoeal d~ CIa Ilre~~. r'.!iW ))11);1 la u1'lTIA vul$!oi." aprcape materl .. L tTitt.i1411t nlnd sub forma unul !'Iplnt perceotlb.l! dlred ca 0 Iume d(: ~i r: ...... i.url, doar mlli eiti"atA, decit Lum.e'L eeatunn lmediat. O{"iof!fltllt, [1'1 scWmb, QfGl"a or) nIta experlenttl a ~Iul :s,piritu.ul ewe, crtclt .91" n lil'ffl'j1dir;.:ltSi de L.f'tl:lOfie., Pliltii $(I. :seoa.UI 8plrilUL din .oon.ditllll de l§.ub.stoulW t:u~ratA :!;il mltCTl~L fldlVfi tn cosmos.

Aiel :51! puw.. f:1,ltun.ua., Ir. eetee lul de ccncret, Eli.'!;!!!, CD dubluJ &Au vA.l, fLl i1j)Mpial\dui de-c pal're ~t ill mincul(mdul din el, pi'!' de alta, Ex.p~T~nttt l:Jptuh!i peztnv "ii a -cunoa~terii m~l~rte.1 se dublea:r! cu !ouprrultt:$(;u), care e ahecva d('cu netura :;;1 t-ohl~i n..o deamlmc. &tc ce nr~hmo., pe care tctut Il tlczl'l'litl1t' (ntLl ... tleLiJ ~i CIU't' w~~ nu dl;:'.il:mLtu.e nfct un Iucru, tn dlip obseur. cunwe e1l1'Opei!m~ B in~itlrEllt tatotdeeurm, de 1il deecopertrca :J-pjcitlJ~it,6tii indlem~. cii lc4ia O'r'ientu]uJ este t,l,l'Lii ~ po~tare B reatulut tee FLU de .mUloln:- a lui. Dar teozoHili nu dMe" accss direct lo Ori~H, ci doBr I'AspunlUrl o:ril!'t\~ tlll[1] l.a p:rubloemeJ.-e et, ~ upcl, ce ccncret orerea ?£.J.:~il;nt3 CDrllcrli'tu.lui Jl"e-buti~. f!cut! to indij. £l1Jl_de. CI!il'II!' trccuse de Jl

-e:x~rtent.a nMu.ril aju~!iid 1a ernul intrcgri'lt In natt.Jr4, mill avea (i e:tap,l de s.tl'"iib:~h.tt. anume j..ilOTla unl ... ersal4 a omuIul_

A.~a. i§!!' fvesie oI! ctrt-Cl'a tNapM u cencretulal ; natum umaae, man iief.!i!lt~ :pr.in_ :i:l;l;I}da unlversal~, SUD tehehenea ps I4(1,re 1.-1:1 crE!E!w t.n.ktan:!J de-a obl;§tie reulul "I CDn~liln ~EI cA eeetul nisi Iil' puncrcat, cl uniwrsal ~indit. ELlade ;'J;IUbl-cli, 'intr-o (:tapa -It vle;iii sate, in en.ddopedlt;rn, Daf" ee Q..:.o&cbit BSk- ,I dill a:stA dau, f.a~ti de e"l1dcl{)prnismul _protesol'al, &emu' I!jlIiI,L ttl!" eventUm ~J flK9 0- clap§ B~ ae ... 'rea un pollhlstoe ! In Limlrea om Un uom.o jt"Uo .IIu] Paptet, «I cue veola ,i el cu pllSlunl!! i!I,j ~t.le tctcj, Il face sIi Iny.e.t~ limbs ltsllan;§.. (_'«II DE!! VB fi h.oliirH.or pentru destinul !toilJ eirlurArellc, C!(i "ingur.i cultl)"" italiaM, prfntre marfte eu!turi europene, ieee din prDfl~hl S1.ItJcl en~· a culturlJo.r marl liil aa de$Cl}id-e colb't! untve-eel, cum se v a vedea ttl cazul Lui ELLaoe- il,'hlar. Va p!htr.a pe-:ntru Peptnt, chiar. clupi1 ee-l yo. ccnceste 1!-i va veoee Hmltete, (I rn~Atoar1! dcvetlune: tl<U" !limp);} (OmpaT~~iltjniTe destinl.ll uruversa. al lui. Eljollde iii unlverealiarnuf crispat. p!M lill 'lmna reronc, et Iul P-iJ;pinl (e.a.re.!l pr~m, poete, r.B.pt~..L d:1N:\ PU 81;831 0 epectautat"", eel mal gra .... pAca.t I.a~ de- :!Iiin~ ill omului de ellllur':U pcate ar,(H;:! cc i¥lS~iUrulA 0 tresptii In tnlueeea omului de" cult\lrfl..

De IIUel nu deer pap:lnl Il teecee prin i'lw{]$1:<! tre.n.ptA pe :EliiJde. ct BaLZIlC II'oSUlji ou CIIJ'l'TItl:lia lu! Umt:l:rti]. in preumgteec cartte t[tltlrt.ll (Lirean lDcA~ SB paslcne de Volliilrre - pln-i ~! de un Voltaire 5~ ~ Ircete, care lDtlJ~i 'puwa n ferret peerru (ii. In lips;i de creauvttate, R- aventura Ink-un vest enl:iclOpedlsm - ~a cum Sol!' p.a:si.ona de donA Hoop.1iDMIle ligu.rl ale ruHunl rom;;':'1.!!'~~; ; H t1ijdc-u, iUorlc:'u I, mG10eui !IIi bn(vilitul caea .u. ,'"OlL (!F'i fL f(l!lt 111:&an::irwt sA dee s.lflgur un ,loJ'ri(frmm ,itlrmo- 1oglct.i.f.rt .at l1mbil rutnillle dar care ,s-a lli2.rQpiit glorlo!l ta u, tcea B, pt"eCU!'t!I li i'itorio:.'ui im'djPvist, blZBnti!'lolo;:, miVrT';liIlist ~i pLnA 111 urm.!1 lstorie Utile lid rcmanncr Jill romAn~uk.li. N [orgEl, ~ nu poare Ii c:.itit. docit in tntregtme, n~,l cu m EJilde In:iUll jJ ("iteo::! ~l l-ar £1 cltlr p1nA 'La. (::lpj.t. .dOlcol 8-81" f! de~lt, prtn iru;,i.~i tstene untverseta a cmului, vcrstunee eonen:tl.llui In om.

C;ld de pe ecum, rna i mult d~i t I~torliil pTI;lprlu-zl:m !}, In crfce caz tLedt '!I!l!I;ter.'ll!'l-e-, il illkre"k~ p!eroPl'E'1li. st reg;l~ire;'r de stne ~ OmU.hLi Til rI"H.giozitatll'" .!U?1l0ilr cujundarea lInmni~ti.i i.torlOr;' in eeeenut utdin.\4l:lDr'_ Frazer- §I Rid~w3:y il .trag :II".Bl I'l'II,IU (h.:l;it eetce mO&Olle_ cum desoope~ Plili Err.~to BuonaiutJ" po Ma.ct'hiOCD, pe Tucd, ler- d.l'ld t,l ve ilJ.c.heia: prime etl!lpA 3L tt\ldiilur" unfvera i tare in Rom.b1ie. 0 va fan. CI1 flo t.t7 .... dCfpr.a-

2'

!l.B;C'rul, eMul .. t ee opune Jlli>fanul. dar IX" ~.rt' el, ~:acrul. Il vaLidl!atii~ este k:rmenUl uIUm al setet de- ccneret il UintA..

A.jmu III .t.mJ:pt"a It fapU!fJ a cQi\(;:retulW. Illti.m.a, avent\:lrlll lui Ellede ae tranMOl"n\t'i dintr"I,.UlIII d.1E! cautare 1rHr-u:no. de it~ntif'it,;c1rt' Pi-"Stl! tot III eecrulut, Ce!cr cere cunoeo perioadD r"G.ltn}- 1"I.1!'OI!iCA iii in"'~(.'ltalu'. pinl'i III 33 de ani, pa:rt.eta a daUB a er~tlel lut - cu boit:ltJa do uperc I!Iplin.1te fn. Oecidcnt ,i (;U rlUunetul invAtAmint.ulw de 111 Chi{1lg-D - nu te ~. int!"-Oo eens, In ftl de- cucerucera ca prima !XII~. dod fe:"Vollrea caUUl.rH $i. t~[l1II~ia pre2:t'ntel lw rAs:col-eau tcate -cuget-e1c unti m1.~ comuJ]jtjti cutrurete. DiU' .Q diilt! C'U is.&Cn.u encerarea liI-B. prodU!l. iar secee hd Elillde tn comufiit..atea CI:S mare a .::u1tul'1I CTIl cea de Iliup.."l lndlnire.

Treplele C'Of!:1CretuJul, eaee .$-BU desrbura:t. atlt de flrruc de-e !tmgul ll.l'].::retli lui Ellede, se 1nchei.au iI~ar co $3.crul_ AQetote trap«! CIII'i!' erau lntH ,llc- nAlUrll teu ;!j:tlin1ete obl~r'lu]te), epot are Gmulul (au sens.urJle oculte, litGrat\lrlI ,i istoriill untveMSillA), in fini!' et e div:lnulni (rn reUglI, ceedtnte dar ~, cu IOndill lolcloric at eul.tur:Ut!l" pcopul.!ll"e} !OSf!eri'i Btrab,ttut.(:' nelv te

, r.nceput.. -tot mOli ,igu,r apol Iti In.tt)tde.a.un.a ~I U.r'I ecna de ElV(:Utl..lTa ore parea .a nu !>(! cur.ma I\ldJe,i,.("3 La Aldous Huxlev, Melrnux sau ~nst Junger. Dar B'tlwrarea ee producea ecole tocma.l 'Uncie l'ODljjtSint,a Obr,n.1.ljiA, ceee nu -e.!llltil ~n-tktt1! ti t;i(n'!:otil peneu d este ~gur.A d te de\itlc de Ii!I In~t, c 501"Htli :s{j '!I~ surpe. In cepteetur I de$p:-e ('crtirud'tnea :;t'n5ibH6 d:n FenoJ7U!nt:rlogia Spinlldui a, lui Hegel, t>;;nitliilfa t'!;ii dii seama ('~ realul se dilOhl}J 11'1 lata ei, Il'e('ind In eb!.t ... ad odoll.t~ M..I 811. ir.:stJ~j ; ('lid Ofr'lul tlU "cr1!d~ in rt'aUtatea frl"delor pe- cure le mi. ninc:a. ~.DUrli;! H E'geJ! mt" (!jm:i mAin.nCfi ccrcalc j;l"I hr;}r.~'1: pur ~i i>lm;:du ell CeN'$ .1 d!llr..trlle d. (';(p1rilt[l~ ~i'f'liIg:t3 Illnd p-rlrrw cat.l:i.:!itro(.;l a cel"l:itudlnil !If'm;ibile, Dar eu Eliade ee devine uldma ~p('nen(:B a $l.!'t~i de concrel.L~d .reg~mea hit Ceres in pi'11'It':0I. ce braneete pe nen oC'Onl-a-rA:k1lJi, oTHOlogL.c faptlltUl de-a mlnca !il rece OM Ii1mbolu1 in rear, un'Jl retr;ijt, B.l'!1eLipul reeus .... t sH cea lueria-lle C"fi'ns:9.ITarea 11inW, Sel"rUl oo.n~(:r'~ lUIDi!'It,

Toal~ (J~r.I utLel"io;u-;j iii lui ElInd-t eete dcspee SilC"J1l, despre arateree $;\('T'utui, hl4!'i"of301e. aaa ecm opera tut HeqJ:'t eetc ..i~pl"-i!' ~l.rit. dRsprt' .ar~L3rt!'1II !iP[rltullJl, nao[a'tie. E~,3r pu-ea ... puno de 191 1'WJ.lS. I"'o.;ite.Cij Entre cete d.tmavlz;!unl <!ult.l.t.rll !l~tr,'j are d I' alee, dllc! mol C\lJ11V{1, liIub Cllilimon[1iI hegdlanll. clne\'11 ar tncerca 51:1 1.r'1~~{ea.g~ £i10.s01i-c' pe 'itlilld-e ('a fi!:lo:;lnd doQ'VO!.da, nu ill. dt's'''''ur~ i&toricl1, cl in ese.ntiL. epre deoeebtre WI. He.gel ~:'J ierlt!'rAhd DU poa~ U f.;\:rA ltid.i'iidll.aJ., d sctea Qe concret

26

27

MIRCEA ELlADE

CAPITOLUL I

Problematica filosofiei indiene

a) linii de orientare

E dLfiQl de l'97Uffiil,t -eeultatut .... tro! m.h de- am DC U-,;li"'Sl1U Woo.o!iC'. joallzate tn I;'tmpml diverse de gipdil'e. adli!llir~ COlTlplet <;trAln@ m(cfltalitlit].i ecctdentelc. tlr;:Il'rol'l siJ;temltdz<ltc, nlclod;'LiiI fntovikfl-:ll,{: de pNCiwri Istcrtcc. D3r" e p~~'iU!o putint. a ,\ de uta'."a1 ":'i reteles I) problema do fj}osofle indlanA larii a cunoa~tl" in p:re;tl 'lbil oblec~~. metodr.'~e ,1 valcritc ei. Se d~prLnd Co", cerceterea ¥prop.~~ a eertnor c'I(!ntiale li.I,=,wfiel Lmiim:tl'. cttcve eentra n'~1Jr'l11lIee. cite~f<:l ob!le!lii. 'C1ttWII. .iru;lii'lcte specutertve tar(: do ..... cd-sc d.:w:~ nu o riguro.as.[ 'llnitate du hi.nerr.e, eel pu ~n '0 i.:kn~taoo ~tr\l~ruJ'a1il:B. ~i:t"1telor cere Ie-au prWl,l~. 0 a:n.IJ.lt~·1 -Ill Iilcer;t.or radbcini 8_h~ sptruulut Indian - II!jS earn aa g~~,..se .·1u.lJCt'l'41:(: j n fllOS'O(ie - M:ruj~t..c! '!IiII lmplL~a.scl actJite pagln~, E Inutil rl ~ a.fAug,n ~ nneheta nu va ft t,'-om~let.1l, ntcl ddJnluva. Slujiile de SIX'St. tel nU-ij! au n!dodat<l Ull seep ill clne. Simp!e llnil de ol"ienl.·VC, lolorul lor Vlllrl~ OJ Pn!fl:atireo1 ~T lncUn4rlle pcr~;(Jl1ale. ~ilr ... ;)108.j'':;111 lOT de introdtl((:Je.:sa reduce ~tm'itor- Ilwbta co leetorul :w deprinde ~ Iuerese :51 5o'i. s,e, orlentcrc o;inp,ul" rn cimp.lI fUosoflei indlene.

o uWm:l O~l"Val;'ie esupre caracwrului eeestce prQUMinarli. Erudi~oil :I. feat C'1I WijA f'Vita.t.!i, pentru <'iI -erudHia - ell eviderrl..:-le 1.1 r-Mi!;cinl. tn :<;-plrlml filo.logk - Irtir.ied,kOi ad~;~ 'n~dcrr"rl'BI el.o.r.A !It direct,i .II. h:p'lrol{Jt". D.o.1' .!I-!.l ~'it:Jt de asemrnf.ll, CD:l~~tilC' caeo sc r'I~' din atiludLnC!1.I 'I,I'\l~!lrlZ~O:lr.J.'!, de m- 1j,'(!]are. de il'l'lpr;mln'e3 -dHicl,Llt.ii1I1o:r. Filll'-;Ofia lndi~n;) .wind ace ... ntuate trii;r,;;Jl.u,i metettatce ii subttte criwli a ccneeprefor CD C" tl7..K, tlmp, .stlll~t etc., - nu vedem 'C'Um ur PUt.e3 Intcresn fl.J cini vn care I!I1 aTO' organlce ptU1(~tt de conl.act Il"1,J SIJEImenr',! Y"X."ClIta~1i, De asemenea, C btne de lj'lhlt t"Q adev;i.mta $L or~ind.b fiio')Ont" indl.anA nu ere etmtc CI;I\1'!Urt (II hibridtol" centreflllC'('ri oeylU"t-ti!oso[ice care abundA d~ la 181(1 ln EI,l!·opu. ~I Am('ri(Q. :Io:.lo slM proou~le unor cretere imoxlcstt!' do mere- 1I~tl1 ang:~I:(Or.I !!iii de 0 lernlnh~~ tncllnare e,b:tre fals ttll.$le'r.

11

b) Originile

~i natura filosofiei indiene

S-a spus dI tctul, til Indla, hi are obtH.i!a in vede. Dar filosofi;J _~e J'Ja.~1t od..i.rtA CLJ eefe idintr.i nemuttamtrt !mpotrlva vecelcr. Nu d.lctr-l,lq $pirit IIrtti-religios. au dln t'lece:!l!t.e.tI'.1 unci ~t:it.udinl ~tilnt[nce in ceeceteree CO!lJDD!luluj ~i a \"it!1i.i ;&utletC';ti - d din nuse1:b.factizl 1!cxpedeontd irHime ~J mist tee Plin Vedc. FillJ50r13. 5-8 nlscut ~i li i'"ikm~ 1!itotdeaunil bceoo:~[ ; e terl1ll(!utlcl !lplrltuala, 0 COf'l~l8ti:(-, Vem 1rdCII [ndetA cI nu go vcroa de 0 ro~ol.ll~~ tic aon horlltllin.. stoidsm seu eptce relsm, Cj ~c (I t~nk.A tXNlmt ajjml!ntata '!iii matm-I?-"ltA p .... in tTl2t'll" splrl:-u111i Irii':H~n. de 0 .,caIelli rm*rga) v !SUI''O;l;!oCil, 'iolicl fund:lt.."i pc i.1n.!I.1I!:11 dUl'"ml o!o:tislentel ~i SU3'l;!t'lII.lto't (11- I) 'J'!('rI .. eta d IllIlf.I.'!Lic[ a valcntoe. tl.nIJl'ld rilstUM'II;:lI"C';'") Jflffi(~ R l,..uoriI01' cottdfene ~I fnloculeea Joe ~I!'II v.illo:vc:j t.r;).r'I~~p",dentIlL!I a UI~lJrl_ Vom eevcat IrLd;gLi oIl..~f:lr.fll .a.t.'t'~1wi in~nilot punct. Ceea ce vetu $A «punem ecum e c.riI rcuenunea [mpctrtve rl~[dlt;)tU ~se:rUt~l~· ..0: 'vedelo- ri:1J !:mplid 0 entudtne anti.t'E~~'oo..~, cl dlmpotriv;}. o 1mprCr!lP{!~irn o (''X'P'!rimtelor lntim ~rll1.!slt". 0 nouA avelam;Ji dt! elen tnistfe :sub lonnA vio1ent pantei"l~. de aKtblct Sllpr n'Sorl<11 cu ritmul eosmtc, de p!"M~I'I\;j. Ol'!V~~u.ta a aoestul rUm In edlncurile sufbatufuf . AceB!ltii prirnlil cri.1!~ a splritului l1'ldL.n t' !Ii cea dlntll l5lC;!I~tii ill :si'Htmuiu1 r.ituali.!lt vedle, i"I e~nli :5oC!VJ pteree sub detalii ~i V;:'TbQ:rilAtI, B. cArnl pcetutre se -Ulncmia prin tot Jr..aj ~h-J .. 1.o. SOCroil.lit.o.te. a cA1'Lll unlveJ'!i:alilILL'" w rcstrtneea tot met mult sub actiunas rcetmuful I~NLtlkll-. Prima ('rim d:l nl!i~terE Upll1iF,de!or, frsgmcn.w de m~jt6l*Le 1iI~ eTt:li:;o: puntcist, tr.lh:!i:nd atoreul de ill Ldt:ntlflcm len umcntut Imed tat. de- .~rCmnf_.g. f:ll f1(ltwul cu celMsJ L !'I("J11ir!'u ..... t el e7n-ot!e5 panteklC!. UPCl'ltl.'i:lt_ der.el - asupra cArol'.a 111.1 e locul sa De cprtm ski - cn.it~l- 2:"'.n:z~ teeeerea de [a !f}lidt.ul sacnfldului eo !Jlomenteloe ltd de rnagle obiet'l.lvoli, La atftudtnee medlt;<ttMi. impLir;lf«f .sat'ri.fiL"lu~ fller.ilal, adic.i cu.~:iciun~a cetee Infabllul Brahman, ru"d~",:J intcrn;l 111 Jll'OC'l!lSului respirator Bind &'!Ilrnll.aUi C'U erdeeee Jert!4"i pe altar-_ E Q dQvada ttl .~liglozlt.!ite" mltol~tci ~. ~aur-:fteiill' eff'cti'l,ta ~i himnueile vedlOl'- nu .mll eettetec :murnitc splrttc; In-

33

eubtlllzct s('C(Il dup.!!. secol ejungind 13 elaboratc'e Hste de .etemente- (dhl>rnla~1 BtL:! bud hlsmunn medtevafe- _ In aceasta nurn;~'-'ltooJ'« a (II rnentetcr reatttatu tneeputa de Up.!lJlJ"l-<l<d£!, matYrizet,l pr-ln Buddhism :i Samkhyo - SI' -eeuncastc eeu din Lj acnvn.u- a ,pirituilli ~(iintjn(', t£'hnie, In India_

In writ etncartt Indiene SE! eurprtnd. uirnltor de putemic .aCt:cntuatf'. tcndi \<'le de cauraeca .. vcsctututut, de aflarea lUI till prln rvpotarca himnurilor ... -edtco sau pcrtorrsarcc compll-. {..Jlc cr ""crlfldi - d pnntr-o intim..J purtflcare c;i print!' 0 ,I~ ~11~iu.nc e;tc:!d. sflr hJ. In IdelY.U~..:I~ 1 Euluj ('11 SP:rihl llfli vcrsutut, cu ac 1 e.ss· 1;"mi nume- f:I,-'i tsn: -; diccte. llf'ahr terr, ca nu c Dumnezeul Id'C!OI, ri m, l dL'p!r.lu;l un principiu dur.. [ . nsccndent, met ... 11~i: lJ o sl afirtnarca Pitre pi1.mdo:.:ala., mlsticaJJ)ul up')!li~'l1.ilC' c un rnlsncfsm fi'!:-.:I UII!Il.n("7.cu. Dcnmezeu oIIjUt1J!!l' in 1 din num Ii tlrafu un element de contact pdn l,rtnT;/i (d~\o~j(!) In r-pcca lm"n"~ dJCd Ed e nuu d\,:::: bd uh .... tutu n L' tert ... i1', purjfknt de Icrmallsrnul m!1oIQ~ c, lfberut J. (';1~1'floril - -.1 g:l-irC'!llu] II! mal rnult un tra ... -cltu met..lli:..:jr n,'('-t Q expo.-le-n(,a rdi~io-.ahl~. E cunarcn prln m~di[.:l~il."' ~i dialcctica. dC!)1 lI~a'5td dlalccr d 0('> d'lo'C'!"',:'i, til' C't'<l ('llrnr:r:'<1;';i~ lntr-un anumrt ""12'11:5, dezln tt,~~._j I d '. S'L[.}j,,(,t., oorccu rn oik' an t.;1 ~L .!l bvtracta Vo,;ntru a pute-r tnte I;'~'-" JII~t .sptrttut filo:..ofiel mdtene, trebun lii\ ."". cvitr- -dou;".! m: r.i l'Qrllhl~ij, mutt rcpotate 11'.1 EurO::)R: 1) {" fl1o~Clrj<l inclilm~ J" e-ernence fUO'>Oflel europe .. ne. ;I(! "'i sistema tlo.:..-;', ~"LI !ton lin~e cl' m-eson ... uzare in sfste-ne . 2J 1.';'_j rl]o.;,j)fj:1 in(]l~_lJi:i e rl1hticA. Pontru C!\ n _ allAm In fdl;} 'Irl'~tlli cnvlnt "mhuetsm'' e b-n!:' d stfut c:.1L E!J mat j·xbt;\ in li nh.:! slmslo:rLU\'l.~ hr ecceptule lui helene ~i el~~tim' !'Iini «rt-tne !::Lndl.-II lndlone Sa ne lnteJr.gem exl~t;~ in I di_~ uri nu ernie curent tt'i~t. '"I' radddnlle in t"{'{k" e- I f'[, Ix!r:~ri in anurnltc upantsade t'r.l.li, ('\II <I-npllfkiilri 1M (-:lie I didacliC',] ,RarlL'dm~"cl), cu prod ~io'lw Iructlficlri In opl·I~le ~i ~('Oml' tehmu!ul meda-v ill ( .. tretvtsm, vi"hnulsm. Kahlr. Iu]!.-.id,1"i, Vallabhn, Cananya, eh:,1 Dar ecest CUJ'ef1! nu e id('nti" '.-U fihl'-Qna, el L' ;l!;.[ll!"i [ft, e.:! F: calea d~vo(iN fblmkt! mor):l:J. e cal!!:!!. Ubt!l'.!l.!'ij ]Jrin C""dltivarea dr.I~()'..tei

t A~IIpn! "doo.rmtu". v. Hn~J11 ']'.11. ni~ i"n::,!;Okme- d .. r II i<rrl r 4,· 1I~'l f'Jul"~"r.Jlie trl,--.ld ... Jb,t"lI. Iml ~I Th. StdX"rbil!2 l', T,', (", "_ 4Mr crmuptk'l'II flf !l!.IJdllJl1l'l! >Jr,.;!: 11l~ 'n n"illl!:o' of thf" 1L''Ilrd d'l .. rma [Lankin, 19_ I

To" 111~l"I~'~I~;:;;;'ln':~~lu:'iHri;:;n~c!',_ ~~~J ~dc~~ i·',~'~ ~'?:~~;~ ~:'id~~g~ ~lll t ~'~_;J~ I ~:~~rp'~~ !I~~~ 1 :J'.1~1· J~r:tI. X W ~ (Irk, I ',.:;I

'Y S. r l~ L.O" J.j'l~ 11 I"!~ ... , \o·.;lr 'I'"tJI~lil • .'!i Il~'I.II" n"d mllNlr r,'l1_ "...:o,n _[,t- r,"M j:'i.1·;u,.I,1 rll, ](1]31; Dlr.~~b Ch;]l1dlJ. :<;".11, Ti'";~ l-a !,j!CrutIl7,' 'Df Mo;:-.;lJ,~~.:'1 ,[3'·'llf",.l! (L-r.i~. Dr C".!I("l1tt..1).

(';~In' ° dlvimtata pc\"~[j ;.l~. [ntrup;J1a ~),jmj~~tc U'-II'" ntesotte sl'i[Jil1L'~le 1."Ca:dlt1 cetc, a eunoeetertt r}ueLlln mm¢tJ ~i u,~a.sta "" supcrio,la;-1.

0,. areca ctnd porncal 1'\ de "cil!u'ilrE'a Absotututut''. 1I11:Jin'.a ru Ht'.!lhm; n etc .• r"dcrindu-lIt'!- !.l fl]o-;.:Ifi(" - aceaste Ill,! tnsea nil c ( ril~rh i!' 0 rettete suu e pturetttatc ,l,·<,...cte rcuJ!i(l;~<;e. ~::a n l I' u rnht!cl - ;l~iJ 'Cum" -8.1' credo. priliiml superfidal prn'lIt'moi Brah.l'1wn. ~ dar nu c ntct 0 fI.Io;o(i(" Tf1 sens european. adi ;\ un ';'sU!m de etndlre I" !"~ottaU .• in carr- ~t\ceotct- s'::11 impn'~milh' c31 S'-I akdtui<J:c,~! tJr\ orgilnhm. ululiL.r. cncte izintl 0 ,mUfnjld eeeceptte a lumll ;L a omulul. fllo~,()fl;l tnd !\;'1 _ ell Iircusca c>x,:,cp,h· :I scolllor 1"1'>.11 l'illll<iteR e () meta! .doC:,j ~l 0 .J">Cl.."ZiI. 0 m~t.:.tLz:k3 int licit c'l"rlX'1l!:a,j prLnciptile traascendentc cam nu pol f1 surpr!n prln .'ill trcv .. Uu, scnvcrt 11 sou lntelectual ~i 0 .3.: -CE!7..J IX tru C-i_1 n'J:1..IIt;)t(']e ~F_)I"!'ul; ~kj nil ramtn stcrpc. d angajea lntreaeu r"xi~tC'np a alndl toru llli Co..! u n CUVLnL vcchi :'il bol 1'1.11 , e, Sir pu .J. spu n4> r 1 fl1090:[iLt. in Inrila, nu ~ reduce la cturca. TI'I~ u legerea <jl scrlerca cdr~ll()-r - cl ].a 1J pu'llngenczd cicdjva, L", I"('~]j:l:ir~a <;1 dcpaI~ I de etne nrfn ecrldtcnc ercrturt, prm pr;1t"Lk;1. A~:l e, due 00 "~i ceva mal mult h-o(ict_i~f'I::';) uner vlclt ~obn', u-rcetk-e ~!nqurattee, nu aa impLinl'*t.;.: ponaru en e JJj~ial~>L"i . "ll, pr-l1lr.l . ca sal ... 'I'iJI:r.j_ SI::ari;l qfnducrutut. ~~LL pcerru C' II IllS I; u -'.1 mhine tot Li:mpul ex'C'rciti'~(lr !;pirit l.1lt!. Giruhtcrul o un ascet ntru di iI erovalcrlznt compn t bu.urtuo ... :.;I-<,tcn\(!!, prrntr-o

n~lA ,-.J~tu.-n rrc de- valor]. ~ntil't'wl'l1fJL lure n extstcntel e -crnue s.p-rltuiI];U(ii lnd ene. e (UJ1d .. m lUI sJ:k n ,j~i i ~i e

"

ml'lliul sau pragmatic'!'. Filcscfie implioii 0 sene de excrcrtu ~pi r-ituale n:l~i\' .. ('(I fiap:1., (knuc.;ciau, !,~r.-Ii'I'IiW..'l2"J acele cuevs tnsnccte ~i ~upersHtiL e,,!-'e tee "jat .. Irumcas.t sau UI)(lJ-t..'rb'~~, ill crtce oor~rW. tlil, ell cecsebtre in boudd"i~fTl. sc RJ-'~' tratate"5pE'C:1s1e. ascetic mfeucc, N 8j rorul cere-a neolltul lzbut(:~1.e" ..,;j __ ib,;i 1-' vtzhme purl n lumij ~i u -e'X1-=;t('rt~eP"_ E inteceeenr de suut. ot Tn locul .. ststomelcr'' 11.'113 rucscrte, tndta cuneesre do r-snl~(U, d4' I;J ecdaclna dr_~, C!EII.e Inscarnna c oedec. Secpul ttlcscnei :I1U IJ "iii! ~ti'" (-1 ,.a vedea- - pentru 8 I~t'rg(t l'\~ l,ll~, dr-eapt.i, F. 0 innolre- ,I imturnt:l' in eensut ca ~lqJEri~'n\e-l~ lor I1U so mal implinr."r" uL'wur ~i ru:Je_1>HttO!i:. ca Intr-un om en-nun ca suprii\'eg.hcate de ('(m"Hln~iI gll'rdHorului. Orlcare Dr II rl'I:II'Ii'la eceeptets de ucenle. et e, Inalrrtc uO:!' to: 1-1", un .!~ .. ~t t..ti=! pn expenenta seescrtata. De eceea in India IP •. It''- ttl' put

"pL.;rt .. ; filO' ... lifi;r europeaea, de catre arlev.i'iF(ii etnducr linn

at tr.adiliei fil4)'IOhn" Imllann, M.al jntil. ea pure s,1ra d in 'l"")r.(' d~ii SPlri~ll~ e. in ~r .. Jluri de ccntemplalfe, de medltaue. pri cure ueani rnl lzbu k~ lu Sd. "".:It! Ii jl.lst si s;i prr:o~ui;]_~:l IU-c-Id valurile tnccnststcrue ate e_:.rL';tt'Jl'~i, In -hL dill ru 1"1 nd, I' i.t.lJ.i to .. .u pcntru un lndlnn ccmpleea odiS4:'Qntinuitat:(- intrc idd'c' ,1["-111 te de un fJlos-of european ln cartt :o;;L de tcnnlit.uca r('l""(;.n·r]i vtetu.

E: il'L"'i.I'u~tiv !I,j n.mil'lte5C".i 0 anecdote care lumlneaz<'i ex l(o:;.t atnudinee ml"'nL"llit "' I>tu-JC:-rl'.I1ui lIla~anei nad1ron.ale Ldia, Dupa Q ~nfel'in«i tinut,5 de un ptQf~r e-nqi-ez :J up mi$Cii.ril fllosoficc centomperanc in ArtFlli>l, "nJ" ccr '("I~ ntia, ~t;;ru:ise asupra ideOllismulullui }1-oT~Lg;gC'r:, un udonr 'iC; Jrll pte ~i intreb.:'i :

- Oa~ prof. M-r:Taggort duce vlata -oonlormi'lr cu iMrillA 5lil0 :!l~~h:1 un tversa le ~

~~'::..e.liL1-<Il .. r ?

- Nu. proL "1(' 1'-I1g~art e ("A.~ii.toriL ~ Tr:il~te reins 7

- Nu.

- E vt'P,et;!rri[!l'I, Uj>'201.1t, seb-u. ctcut ~

- No

- Atu!lif"1 Qf' C'e Il(,-.:J.U "\'(J,.uu dc~prc ol 1- cJ 'i iTW·t,_.:_. .....

de Ia el'? 001nnul eceua nu 1..' un filr;'I~oI •

Anecdote e spreific.'i. Ea dcvcdcste nil atlt a'iool:ell~mul fflowf]e] :Lndlene-. cit.ace.l irumo.'.l caJ'8.de:rlstk dl!icu~mGr m(J~Oril'"e, unw, 'OOr.tvol"blt-or-!! U.ceal'c! slL ridkulL7.ez,c, adv{'r:'o.aru F)ril1 pro.

IV' llmt:rlllt.lmr:.J!fndJnll-pt;rr .. atndtn':&l","'(I<l-2".I~

I • .DJ'i.nm",aparfn. J)II"lli~ M!IIj;Hm::rI'l.~Dl'a,. r, 119; AbpjWl'r..grmQiIr:-l!~rI+ It, p, 025 ('l'r&:l. PDil!:o!ir:rt, p-am., l'P2!>l_

as

37

priile lut con'-radi<:tii. Indiil ponte intt'l~I' un reenst, .i peste intl' ~e un iili!311~t ~u nihili~!. Dar nu-f a I't.'t!il nu-l n-· pectd dccit oclnd extstcntn lor I' III perled,] <'lmtft,'mltat.e cu ~PLl aele sou '!ier:ISU.L Icr.

c) Aspecle istorice

Ol"i(11'l~ ,I tnCEf'C81. sa ("unlll\~(''i cvoluue unu! ststem filLl~L rtc indj"ll, ~ 'I Iovtr de 0 lk~l1l'rill'\li "Ii va';.~ <!J.y.a.'r:~;' :1 datclc-

;~~~I~~~~\t~ I:~~ rnUl:~a ce ~r~\~~:~'l.) t~~trl: ::;~I{.~~I;~,IV~J

ptet.:.J lnceetitudloc ',f..q:},J'.~1e vcu (.C' PO.Jll' nfl.r,

in riptll, prtu date e lr;,rlu.;:~ril6r tjbl"'~·Ln .. ,i chincz ..

poate vupllnl crfetnnta ~l irit;_mta Iacun.i. C+:Jor oc-dentete Nf p;rin tmcuc. I'i aeu polemicile eonremperanc IlljL!~t' indeoseb! 11 (!;lll.rl'l!: Iuuraturtt buddhi-n-, Dar- U I rmcne nu r'1~1" d{' HILt<·P -t'~mt.imJ,~ •. ,~ rrLl'l'ItTl;j .:Jproxim;:'Lh' rlntnte. Aoe85ti .:rr I~,~ I! lndl ~ ni~m1l111iri r-um num(-<;I J\. Harth a~nt;1 o:'!h.l·o::ro~r-itfi.'i. ~r" "'Ill prtnde in tuate cceseclntcle r;j,,..fniml 0- 0P"',"l do ancamtilu c hltr-OOUI:'E'J'er] ~B l!i:tot1a .)tiil1relor a lui ('<1'111 ,Sal'ton, unae ''Q~ Irib.utiiL(' mdtene sin' <lH~ J(, rur corncrute. 10{'1'l'l; i 1J\·n.ll un r tihHlin .. ;! d,lll lor.

l\ '0" tin tlmp cind vir"!" (lp._'r(,iu· fIlo<.ofid. t:'r.t r\:;rgt·l'a'l, r01te ;:lin ;l("r':1 supersrttte a (lrknl;OIlh:mu ui voaculul trpf"llt 11"" a q.rvit in Indi<l I('aganul tuturor id('Hol', Ct't'I':-eI.:lrl mal TIC.,jJl " dovedn ce. in olf..lr'l f uceva E':I:{'('ptii, li ~a(\JI·oL fIlo::.ofl(';;j i ndi-. en:" pot upan1'i-Udka €" in acelas! trmp <t ~t l..lU'uJhi-<;(d.. Evdent, jjtl'r;!lura J.j).in •• [~ tlOrltE!mpo.rana celcl b~td~hi~te, lnr petrncle e!aDor;".rri '11k Stl.tno1n,. rclor sase ~M r-mc- ortodcxe pot ri ~Hua'l.e Intre secclcle V tn. dl' Chr. ~i sec, H cl,Chr, [n generar. rOITlf'nt~lriiL~ CJJla !'fr~i 1allri <:-[ mal de-avtr-uc - S"hrmk.{Jr.1. lJjjrfrQspatl .11i.fra, Udyowlo:llm, Vipfaoo Hhtlr.shu ..;int r~1-"'lJ!';> dupi secclul al VI-IE"!!' tI,Chr ~j '\(' datoresc a{'(!"d reinflerir .1 spir-ilutui (jJO!bO(iei Indlene, <;.uh influpn(_a r~ol-e-mldlor budlv-

Ab.'leflta sptrltulUi econog_rafi-c e 0 ("'; ll"'oLdel'L!>tld • a eeruului indian. e UP;] din m.m!fe!itArlle dlsprctulni pentru C3t~o_ rio p{'ntru h1ori~~. penLI1J Ctllent31:'(!,!j in spa1iu. TlUr,iii "nLrrl ,1M aJ.i(..tt

1I jJrl-n ~ ~~I OiNi B" ('(IntrI111I,t ('trct .... ta ~~t..ll~ J:tl:'r-B'I-Ilrll !I. l(l!I;(Jnl'll u-r:tr'll ~~ r~,.!nct. J~eobl. Oh;k'llto~~, So ~. L._ d~ la Vnl ~ ['Ilin-,,~l~. A_ J:I, K'.(>1tJ1, ~l lflr:!1,:,bu .. h-uIl.

"'iure"!'2' aenumentut u-nputur e edtoe slndlrli tndsene tocmnt rcetru cl ts cu~dtol'"·i dueeros, (. cueectcru! fl.lnuOLI'I'I!'nl¥l .1 expertcnjet ""i!411 mentale, vj;)t>l deo t::ll'.c dtsclpolul tnClrilIT'.ii :sol se llbereze pr-in Gri~ rnijlof-,

N(J e nurnot aut. Sik.ic·ia d .. lt~ lor se ("lI.pHcA ~i prin caracterul51X~'i!ilC at Increturtr Itlosoflce indiene, care e 0 literatur-.l de c:om~'ntilri~ a sutreler origJnllle, de eparare ~i eiebceaee. a un~l prrrn manuncbl de idel, tar nu degaj.:m· ';1 u~j, noi filo- 80~li, a. unui srcrem personal ill" gln.dlre. Slltretr.- ¢riAin'lle sint. il'lll'1l(!llgiblte, EI~ ~(' vtudlaa'i t~ 1.111 qul'tt, cu un mecstru 'PJ"iceput, care a a~(Ultal fnV.:1\;".ll.Im do 10 »u intd'C'pt, In tmcrete, Sutrele 1'1-'lU (CKl ,"rri~(I p("~tru a fj citite, ci pcntru a fl memorete. C~L nr! ',' 1~lmllnl a Iueraumi lndlene >!il cea flloso(kl a deootat ~ i oil. «cnu rt U'I t muUA vrema s fi 0 II tel'4tur-,i rnuomo,

~l~:t. S~1~1:i1~1~.~~1fo~ ~1n~~~~~t:a d~ ~~~J~l'1fl~1 :J(~~~ ~li;.i ~l d~ tj;

~:~l~~.E~~~~~C! dLSI:'lpo~ul II :;.Iuj~te ~;~ un ;:!l'f!:ill in ucule CI) ell:il

I'-Uow[iil e (J Cur. tin lJ.i di~u tic urm a ta de eeaauet de sin~ £ur.I1Lc.'l. mooitat~. F'ii'l" re ~VllTlJ c un prUE'i de l.argl elabar.11"i .~ .. ~ de con I'u\ <!N.I De pi I.M, su h-a :2# dln It :2 v edc !!1 :uutra;; Ell lu I n'J«1:l m1fGl r;:a •. ~'" m IJ Il,Jm~tll! .0. spune : IVI fjMt eJ lI;r:tJlafJ/Uwh care Ii' rd: i~wa;nn.1 .. nu ncn-extstenta, uenrru d II! ~C('PUt ... : ceva t crmettc. ornpiet LnlnteHHibil, r;'h"l {k:.'\lc]t:\ri in per-antt,:.'~· [ntr-ndcv r, intt?le:;.ul sutre! c .. 1':1;;m~xi,~tl'n~ oblectulut extern ~u pO.l:_ n nI;rmat.t, pt:'nl,l.I 1:;J cbtcctul C actual fJrlccput-. A~tlill I"'XP~'i~, $C rccaneuete Icsna ca ~Ut..r.l e u nbi~'H8 impotrl\'."1 id ;rli mulul budist. care n.:-ga exj:..h'n~"l uncl Iurnt reeb- ~i continue, scsttntnd d pelx'~ti .. t' 0 scrtc de momenta 1,ira "'~,itTJrft In r ele. st asadae O-~!t t! £11 ounzatoa e 1>.'1' cep\i!lor nu au 0 1'1 ll-ate af(!o"1h'.I, ci I) ,':t:j Ir nt moment m,I LI a ".t';i~ \'1 ri: nfnjj rtdlcau un nu rl'ir de "rE:Clment~, Ll,lr dt' n. l ~unt e;>. U'Oe ~n L <t,IT! ~-!ot.l!rll\·, ('- T1l1'" I Clmintlt' p··in t'lrre!Ua n:l-il~.h'lt'a f..nu !'"U. (>xl'l('<!.I'I~" (':J. &I ... '" lnti"lco a metoda fllcnofi ;" In, .. i n ,4 int.c .... .Jnt de cunlBC~~ j~ n puiul ('Omenta.

rltlllli lUi Sh.n~l:b::ir.g tl a~as.tA sutriil!, Ntrnent I'IU ]X1:lte spuna d, obi!'t'rel!"! percepure mJ e:dsta, d numi:li (OJ "eIe lIpar ca fi CUm B[" Il In B.r3rA de eel cure le pcro-sc''. Dar eceests, !<pUrt£! Sh Ink",!il, e numa! 0 ,.,·l(]lr~i(' verbata''. Oat~l cdversarut .. i",_ punde cA .,tocm.ai pentru ell ebtectu ext rn nu pcare e.xl.sta trcbui .. 'ia. (U~dl!.l",'rl C;.1. et ap.:lI·e ("a ;;1 CU", nr fi extern" - Sh.lnk.lra t;if;6Cf'.,,1 G~ eeeaeta nu e 0 ("c;u::lULA' corect.;'I, deoeeece ext-denta sau ntln_~i~ten~,J unui Qbk t se Induce prtn probe (]It'r( "'p~i& du'ecta, inf 'r"n~a, etc.). Iar na pr-h~ slmpre ;:tM'r\iurr.i_ De av- t'm~.J .. ccnoaetcrca pcrcepuva 1.L ... ·jnd 'Ir.c-ea.,:-I for.na C~ uh'!.'{'lul nu ~ retfune ca gbit'chli ~l fie suprf rnnt (~punjndu-sQ de 0 <;i:rnpl.~1 earle de momcntej : daca obiedul n-ar ",,'X!d3 delcc, n-om putca excttea Iaprul ci cuecenerea ipert't'rtiil .'Ii memorla) .rre I!~(! n sl Iorm.i C.·I oblectul''.

Shankum co ~iniJ,'1 .!:Irgum(!nlcl~ in ~J{"~~~a~L Ilnle, atrlnaind tot rna! de aprtmpe .~d'Jf'I"!>;JJ III budfst cu udi · •• u-u! ("<1 sen2a1U:13 p€'rcoeptLv..;!' ccrcspund ~fhil·(telot'" extemc. .l (fuLu.1 _".A dovede, ~t:"'i ebsueduatea po?ilL,",i budt-de, de ld~.floLL~m ;Ib. otut. Ceea C'iI!' 58 p6.=1 rr in~lese dol! alcj e rll::t.~"tl l..'I:-t!;J ~ I Slr;rJriJ '-=1 IW l'<Iore 0 <r.'1p~1A -0 id -e Jl"'ima!'a p in maluriz:tI'I'Llluptt:!Lot'" fUD5D(lnJ. ::11:1- jorit-:Jtea roml'nL~l'iiILlt'" fllnd pCJ-lew,i('i.!", ~ lin anevofe de u,miint pentru eel C,KP nu ;1 ortentat In toata ~htr:l"de fal(l!1.Ofice Iii (1":'lt~ [1.!l'i. infilnind in~inll:ll"i ~i eetertnte ccrnpb t inintellglblle 1W:"I.lnllU'otiL

Cu tlmpul, atit aurrotc. c,[t 'Ii eelo rlintil ccrecntes+t ~ elcvedea» [nvufleiante in pg~"l'Tiiri, Adversartt avnnsau eue I)hi~'('~ tii. nl'rtT'l'v;\Z\Jt~ l'ilcl de prlmul r~md"ttl!· (<..all edttce al ststemuIui, di:'"j~ ex sttnd inform) nfcl de pri~IH ecmeeratort. cart 'iITlSeM:'ra, .-ihP\ll"lzind ablC!c1l11or contemreraoe ~.i darifldnd punctele obscure. A~lf.t'l 1,1 noj qtndltcrt, in ncctre sccel t~i tau saectna de a scrte noi <:O""'1t"nlarij ~i subcomentrrti. "~impro;,!<p.itinct dfaleetlca, r~s.punzjnd ulli!'rJc-'or problems, atectnd ereeu nel, ~)!. .. !njl a.ltA.~ probe peotru ~t1'HM1'rt:;l 3dev~f"'l_uilor inHialc, Di? p..ild.i litl!r.:Jtura :!f('Om ,VyiiYeJ ('Ire t' ma.i mutt I) lo(!!1di ~i o tooI"ie <I con~tn~.ei - (~ aldtuiiA in uuoti p;lrh' Jin comenIlldl sl ~ljbooI'flen.L!lJ'il. N)}tl:w 5!1tr~~. atrjblJill~ "ui Cn.ut;.1ma. ~ Inl corn4'nl~t.e in ~f~, IV d_ ChI'. d.p \ •• h\'.l~':lnol. Cl'rC'" (' <1Ll ..... IL I;J TLndul luJ de maI"elC' l~ii i;JJ1 blldl<,t Dlc:n'lli!:a i.n ~t1t(jft.a.,a_ V1!1.f'C4l!ja lTrllt.:J.~ !i:111tu:ir o;Jn.IPro. rzt.'oo:rd01' CUI'W}ti1'lWJ. Co. q r;io;pundl crblt:'.1ii'gT Jul nil!Il.:tR:~, Ud~'ot.JJ.ara (!3J5 d. Chrl scr:l<:iJI

L1 Eoj :t.:; K. [k'\o!'lkN (£'.:mn.1. l f f1 -1_. 141.1 toP:o.:t (p!lr_

t I fi...JIl. PI Ill'lJo c!1 LI~'i1I t:.uclrLlwi t"Orn IlL-II I " I U: Lilt <l. ~·,,~r~[!o

:';.mn,II)·" .... StlIl'lJ..!I::,In .')IItraA, I. :'1.:1 I .... coml'[1_ Ll' d~ An Iruddh,,::1 -.,i ,,"i[nallu JJtnknl (AllBl[..[!bnI.L 19'1:),

39

"~J"lt.iPQ] !" V.ul'>'1j'(jY~MMr~sh.ijiltl/n Cu fimpul car-tea nceasta 1 i pleru\l vl.llonN'.1 H s, 1. en .~.i rcfmproscutcee dLalectk.u. "I sA .. f<l(';j autorrun 'a ~rolii. Vci.r-h;:t;.;pati Al.trra . (!ltO d. ChL) scrj~ u-, rcmontartu Irtj .. nunand. in. epcclal I:rudL~tllot'} numu j·,tTJr~lI(J~ !.~rtr!kQt.ilpa"'!o'lIttl'a" comentat de Udayana (~.f1.4 d.Ch;·.) In 1.l(pa!Yfl~lknJl<"lr.ls.,~ltdhJ. Ace'ltij 1u ('ameJllat de "'Ihrtldh;ltn.1n;] (12~J. d. Chi·.) In al :'>;;-11 NUolJ/(lniootldMpMIu:U(I, rare 14 rtodul '.; u fu cementa- nr- P~llrli.Jn,i.bh.jJ, (l,li~hril in Varda~,,:mij1ttmdc. f:"] ~f[r ... 1 r. In ~J""\:·j}1111 03.1 X\ 1.';1, .flC?oiI'iotdJ tucrure a ... u un nou subO!rlHll;Jrju do SII·mkar.i "VIj~h ~ numn ,\')/LlYII - !lrfparyIl"l1Mn_ d1111(r. :"Ie inte]('J:.~ dtn .:I~~~L t>.lbJulJ (' t'";JCU'ml 1110!'.1Jfici indicne ~I diflculratea J~.a un))irl un lext J'J:Jbt·ll

Fir!:'~(e. in aseznenen imprrjU"r'iri, nu pease fJ v orba de ideil.· 5i'(]f""f2kh?w ~ IU l"('dmllo:l, pentru ca nsemenea 1-d(!I, I·Q.n('i'n

1 : ;iL,' ~j 11('"(1 r,~,·[)!tU11!' ].3. in oput, -au ampll fi~·;Jt, ~ uu IT!·I Lur;i..:"t,

DlI\ !iUbLi1iQ1 tn ... ·OCuOO er tmnl, .i in prerlzur-ea nuuntclor ~~ 11 'l""'t~e dupd. ~{>nera~j€,. PUl'\llt;- ,J{'- (ul'r'l"'n- .. lJH ri de ecmu, en~lrr:ala mv'Udtul'j a kUU('JCr ~ il j,ir.l"!it s i s-a slabiHt pe teren :o;olid, dar In '1('('.;) i tim·] "'-a mu ipli:·Clt. Vu exl",tj_ a V('darua unkll.li IIn·I.\ lui :ih;lI·d'~r", ,lIta '" lui P.!lm,1nuja, a l I Mildhya. ;1 tnr V.llI;{ul~o dup.a rum (''("i~ IJ. 0 S;).tnkh>·."l..' h..li Vall~h;,l~p;Ui ~h~J'il ~i .alta II Jui Vijn.Jn:t l\hib'iiU. S.i till fim il1~;1 .... :Ill in~h·~t; rundcmemelc ram.n Bcdt.g,i, J 1'. el;JLu" In", "j ereumcnL 'Uil ~ ... =fJimb" du "t '"i!J"1 I"t", ('Uri ~iml1!1ri Ori, fi!O<IQ[!a fUnd tCk;m", I Ilce..J aelvitat" 1; .. 1 il1h·r·pr I "7I d.ltcle expenentct 'i ("ti"t;3li;or;!z:a tn ccnecpte 0 perscrut.t \\'.ell[Jrt.tC~.w.I:J.TIR!I' _ e- lesne r!, Jntelee ,,·i tn \'·ed.ml~, in Hudh! m :!..'l11 In ..... 'amkh.1J(I S,", rli~~ 'Irw I'mdle fi!(1~(I-fil, multiple 1dnu 1 l:jl'.'. i,' )~.<'l~ ~i ~ihjllt.dtUe -di.l.ll!(tke ale comontatoettcr. Th' '"rpt, ; :·t'~li N'Jmcntu:to:"!, adesea PJlI rnrce ~i otfctnate per ani.ll,t'ii riIO'-nrir(,. au prefer-lit .'lSi pare un ssctcm 'C'thi in ]O-:'~' lubrfce unul nou, puettnd J1Unwll' IDr. Ttl Jndta, .d1~lpolul ~. pierde 11 pldaa~le i:nvAP101"111 li_ Exhu '" Vir', a ccnunua trm:!iUc. in scon ul {".it In(.t"dcPciuncI' se t.,1!l~mite verbal, de La maec;-rU ];J urvnh-, iw uccnieii nu sunt L·nluiU de ~indul indcpend-!!'i'lkl, ci d"l:' al Intt.!ll'pOunil.

1.,. BscmeneLi condltii, 'o.'..llo.:ll"o]:·L i~Luridi a unul tratat e fourte r(' oI~ i ~'tl, mai 81,..", In rt'lc J i n I il 1i n pLl,.j. Nu ~E! ij-tiE! p~e ... binll.lo

,~S N. D.:J~lIpl<l. A lIi.5t...,.,.._J lI-J 11!d1lllr.! Ph.!kI$Opl.y, , {cyrn.b .. w..: .. , J a~. p. ~, 305.. 309. Prll-f t doll .a1'1'~t pr I"J N So! '"foOoar [IIi dr:rl.l:'l1 pro 1"'I6I"VI1J1 ~tiI. ~;]j PIlo;l;l t~hw· ... ,~ :J mai rompLel;\ IsltJrl~ il IIIM-Ofiel in.rlie-ll., LucrUM V.IiI 'Cu.p:ril)d~ ~ ... olurtl~_

40

("C(:;'J ce flp.fI.ll:lnC' eutrclor prlme, ceea cc cpartlne "f)n1C'nt..'l.ta:-lln ~j m·lt'*kilor lGI' r[.l]ml,. 0 jJC8 f!rrrncntof:il~;i tnre-un nu-dtu t.LJ. ... [Jrabfl de dis ~utli fj]O;Solil"tl. o-este. se <lmpl itiA:.""d, tru ("'tili ~ 1 in loate imrt]i'·i.I~ill£!. Tn!cutul ci " OO~C1.lT. A~H.j'l ca valn: n',' ... smtne pur fil4l.'$oflr:il_ E ercu de 3!lat. an1'l"CCJjemtele in ~ 'l)lil~ eeve-se sau in pror;ri,II slstem.

S-~ pus chinr in.lrebare<l -Jj.a.cA e pOslbil;j -D j ... torte ';1 fi!G'>Oflei lrulleue, Ctlrt cA e ro- .. ibil:l, dar C'lI .:LLt.' meicde. urtr'l-lrLnd adica d~';.o; v o.lt3Jl"i';j lrlellcr, nu diultnd detclc ~;Iri lfpsesc ~'np let till ill~'f1lJt. ~i ";tlIlL ezrace pin;"i, In umpurue modcu'IC!. Do aur,,], tvtorta fdowj]r'i till urmare-tc Ill,ma.!dedt cxpunerea crunoJOP,it"oiJ a f"t'7ulti.lll,lur ,ltcth.·itAtH liI[l!<ooti~~ intr-un ('U'nlifl.! nt sau go (OJlf.It.'! - cl ... tudiul ;!t'!.;!litlc: ill tdcilor produse, (,C["('I t,Ilt';OJ R:enet!c) ';1 motive-lor "9X"Cul.n~l(!i, tnWl~(:f"oI.:·~ metodclcr cert all '{)~t. apli- 1:.:Itl:', tntr-un anurn!r ~(!rL~ qur-prindoJ'Tf':·L revorturtlnr ~lli~'LU5lLe care dennesc 0 ('Qn~liinV' rtlo<.ofLcl ~i o;';_r,1derl:zeoa7a (~[llJt'r;l. T ... eceesm llolC! sunt scrtsc ! tcv., dln N 1<. mal bune c'ir~i ; -uera fjlo-;ofl{'j lndicn -. ell tr.natul proil .... oru\ul D.n'4tupt.a The Po.5.iJ:t~ sceecea of thc ·lnl'~lru Hindu", de Bt.1Jemlrttnath Seal ~I ThE' .!::!lhiC1 oJ the' Hi,ldlu rl~ S_ K. Maitr·l, luernta »ub dlreeta ~lJpr;''''I-c:hJ:!T"(' ~ d-ru uL So[.ll, Urmcrtnd, d-E' piLJ~, elozvcltarea .spiritwlli ~tiili~mJ: in tccnftc rnecuntrv d'n $iit)tlchfItJ, in ~o;'"eolUe medlcale (Cho:it'iiJ .. '(J, I"U"} In lrJ;!na ~I ,Vyava, sau mo~h'E'le r-tic 1', a!)oa 'Cum .:J.U fost aCr:'cpl..iI("' !;oi etebcrete de fclllrilt~ ~i ... teme M) 11i~"'·!"I. oblecclvcle ~(ndjrii .i .'iI' pot eprecta orupa-clt.;·4il .. amrenate ln 'PO 'U!31Le. Se in iln''5l-, i..slfel. tecrcrnc IiziJ:'j;', 1nu(!ooebL asupra ron ... tHIJ~i,·i rnatortal ,,:1 ctnettcx tI (";j!r01' apU-r-.ure in ~mDlogle ~l "U'J;1';Oofj;] natur.rla'" a di ... ·I·nit' (IT ~t·IlU, prezinii intcres peetru ortcne preilli ...... te cuncasterca ~fartJ,lriJ(lr ~plntului \IM;):n rlc- Irltc!cg~re a rea.li"l~ij

Sc inti ne-e. de asemonea, irnpt'rative ettce :O;.lI,U adlnrt r;jd.:i.~ cinl in in ... L;1u~ill~ dcmcsttce ~L pouucc. dar- (1J muanincc r-uetihC<1rl de 1iLUsufi(' mor-alcl, cu pcr-ptcacc ;1C! .. nee III ccnceptului de datorie cure e.a~t!r ~j tfatoria clotro um·lni[.ltt'". i:l.1 rooo.ste mHci ;J Hbert til Individll.l1t', f·ll largi ~i 1u~te di.viriuni a ~t:ldiilOl' vl~H. In ~a foJ?L jot·it I'1t't·;trt- 'o."il":<'t.~. fiecarE' ctI~l~, ti('<:·;lr£! .uptltudinc :l..1 :"ii Hd:<;e.!lSCiJJ funo;:·lk :=;.i loLu~ Iii _~odo?t .. ~w_ n["('~w t:.'io ~I!! p",l t)b~im' L:l.btour:l Ls(orit'('-, m,li 1 Ldl !'!i:U m;]] putin pf"C('i~, nJ.li PlulL ~.m ml:il pLltin (:ompktl"', ,I ,.. .ulL.:J.tc\or ~HC'C ~l &OC:iale

d·IT nu atjng late1'e>ul ccrCJe'W.ril~1I" ~I'neti~ ~i Intelegil~oara • .!IIlilrU lei 'iL su~~uiu.i <lter-tor tlf!Zultate

"

d) Aspecle li\osofice

prec.lz~TI, dar cu reate eceete bogi:l~ii de ecnttnut uebulesc cuI1MeUW in pJ"N13bll !;L cii, ,;l.dC51'.?<L, L');pllcared unuf tcrmen nu 6C ,l::i:"olC..,*lc in text. d t ... ccuio .!IflatA de 1;1 un fl:unl. A<;tr('l. pentrw a dn 0 pnd~ u;..uar:l, OOI1~litLl~la ~l ('~'()hJ1l!.i mate r-lel a (Q5t a prol11cma. mult g nQ.it:~ st 'h ~b..1tu{.1 in vechea lnd.Lt· mal al~~ .de" scoala SiiJTLkh!f!l. 111 geneza ':i d~.(~urilrt'a matcnet t~allm.(ltnk.Q $ri.t.h:tIJ. 5(1mkh'!,ra (1 deos"bJt ~TI!'I momelU~ - .bhiH(~(b. t.;Irttnafr.i. atrJm.U _ st tnate tret, d('~i se rl![erJ 1;L ac«"<l,,;i materle prl. m<lrdiaL"', aLl caradvn~ preci~. told in. nid un chip nu pot fI rcnfundate iiun~ ete. Cel dlntli stw:Hu, l;>PuHadl C on~inaLa rna5ii. de unltAtl jpflnhes.im<llc. iner1,)e, e <lb'iolul 11omog,!n ~L ~brolut. toert, lIpsit. de eetce COInn:t.er fh:k ,,;i chlmlc (l·I.IPlldJbhlfasamYhlam, alaf;i ee quantum 5-'lU messa (ptl',.-krhi.ll:'1.lTtl)(I. p(lrtmoJ:lu).

Al donee atadlu, tii"flflm'ru - unlw~i 1Xltl:'n\i;.llc lnlraatemice tncarcate ru dl .... erse ~p( .. ct! de energ!e - Tt'pn".dr\U maleria pOl.entlala. Tamncilra ~JO',;I,.'I,l<1 ccva "'>Ii mult ut"dl quentumul de massA ~l ~n1.""rglF2 ; PQ:""d;'1. cerectcrc fLdce. uncle dIn etc pem'trnCilit4l!! (apakmhm.wrUl), .j)ltt'~e putert del prenanc, altele cAlduT! rildilmt.::l. aU.clc J!mpo(ri ~'l' capncl LiiH .we- Vi5ClJi~~rl 51 cobe;sl"a_ .lI.tl'ac~JI!'. In inlim~ retnuc ~L1 eeeste Cllr<idere ii:d.ce, lrlT1::m.ii~Ta plJ"C!Llt.'l de .a.~l.'nW[Ll?l:lI p(l1eJ11i:lld~ enereulcr ]'~r'1~ tatCl de sunet, pi pMt, rnN~ 1 e, gust ~i m i 1'09 ; dar ti i I1d matcrte .l5ubUla., sune hlJ~i'l.e de iorme ~IJ€!(:I fldi {v-.fsh('bJ'm" pc oI:i;lt'"<: ecest a

• .,pCllll!'T.1tl ete'' (I olJ~lgu 1 l j n polrL eulele de- materia ~~li.ln..ll., 01:1:'1 :!ll.Ql'I'1ii ~L .ag~;ll1·1t' 101'". 'faTtm(irrtQl, B~<Jdl~r •. Wr'1t perttculc in( ... uatcmtee tncr.r'CiIlte (U ener .. Hi FlQo1CIl~iEile ~J'll'r.:ificE'. In .stir~it, ill trcilea :s.t.adLu, ruPrimle cele cine! ctusc 0(1 ulomi, cele mat mln!me divlzlui'li de C>lJ"II' ~ capabtta mntcna ~~I,)I .. n-l ttlnd elc tnsele CtJmr~l('xI~ slsterne .umrnaiT.j(,t1' (·~htd"tJhr"_{Qpar(HMn.ul~·

Am ales ecest cXc!l'I'1phl pentru -ill mvederu prcctanrfle CE! Ie lmpllce uzitare .. ,ll exprceutor tehntco intlil ne. Problema ("6nstl- 1utici ~i gen(!T.i."i materiel (', i 5d, mult mat el.:iboratil. - i:ndt,O~(!.bi sub aspect"l mecentc, Cl r-e domina PI;' .et ccsmtc - dupt .. curn se va pates vecea In >;tudiul nostru Introdl(C'V're in Fuoso.fla Snmkhya, A traduce tlll'I"F7ltl",ras: ~-<JU bhutlidl prin .,atn:ni" ar fi f"Qrnp1et eron t, ~i torus! f. fltu1 Sf' innlnr- _ tc In multo ('ar\i ('urllpi'l,e. Dl<,ocLil,i<l potenltalclor energetlce de (,,,10 mll!l fine uniUU l'I"I3ledri!e e (1.1 t"r'IulL·j atentle \lrl1"'1"1I"it:1 ln etndtrt-e indlana. duna 41.1m SL! d'~[I('l;l~ rcmplr-vcl« vtetu pslhieo dr- Stlfl!!', element tri.ln~f-e(l,Jjnd rrill~ri.3. chiur ~ul.J. Inrmele el cclc rnni

Jl P<lr.(J~(lII{[]. oj.' t:ili:",llLI,';hL run nd .. pL.ur~u. dl<'r\.l pall: r .. 011 t' ~hi.':.blJ~LI~ <I-I.I.I,l[ SNlI TIl:~ rn~cliD.rtICtl[ Vil!,'51coJ IIIl"lla ('J'lr1Ilh"I2L [rt.rml'~S fJl ~M lLrjr",..r;-t Jlmat<~ 1["J '.rrt~ ,p.;:.j~'.W Sl:'Jrncr -oJ tfl;~ II n('I.r"~ ,jjl'nillJ ~LllII.dml. l!lJ~), p. ~i ~j urmDt.

·er &tiin'lfic .11 limbii sacscette o["xdudc vagul, In~rtL\udi(1.ea, I~ufi.lo!!n~ ~!:!ntnl[j.(."3'l1!:l. Mal melt declt in o1"ioC:are illt..1 UmM. lld.d, descitrarea unut text eensern e un cldmli-.abill'xerl:i1iLl -.Imatkai !)ilot:!:ic..

..

"

e) Karma

[rur-un tlTlurnit sens. ~ peste verbi de unit.!l.tca !'.lste{TleJor Il050fi~ indiene • sub .!!~lJ.'ctuJ lor teTtlfl€utir. ;11 1SC'C.11)U~ui ~'LIpr em. ~' care fiL~1:are ~coa.1.; ~~, atinllW pe eelc proprle. 1iaJ· care e acvedecn- prC!tuhndenl 'K-ela~i. Sto]RII rn::llwtl~ e ubeearce II? '_'5af,li, mtnerce ~i dL~1rl.[!;("re;) €)[1J<:'rlen~i, p,nlhlln.J"I?!1. uertm-

. V nu pi-in s-lnm::ldere :l;3U drogun, d pr-inlr-lln mlilo,~noJ!':)lnl,ic !!<II;) practic, putlnd ~ ~nult!:Ze tilpadtille'a ;Q!C"rmLniLtlvA .J ~c~iul"liLor flw:rnllJ:). NUli'lai 0 .&r..alld ~ .... pt>rl;dal:J ponte ~lll'cnnde vsatunc p€s.l11'li~ta. in elcrterile (i1osofid in(]l<:!TlC", Peraru ~, pcntru spirituL indIan, t'xI9\o1:nta, edlcc ('ox'P~tient<J, d.Jr1Itlll r~C!:"mnf1 durerc. -:..1 t .. d~· rn.li ~bunden1E! J)l:lloeri ~;JU ('1"1~ mal upratiIT~l~ emotn 1'".1.1 l'I'IooLlLc;1 eceet sentiment odUI'1't'OS <11 exls- 1l!!.'\~>1!. He-mJn~T'I!'1 1111 valorflc lumeef l'IU ('ffl!Is.tlltJje, u';-i1d;!lr Q vteiu I' rtl.~lml..,t.il. - d ;lctWLI"rL';L in linic de gin{liJ'll' mi1iiLIHo. a nn~ecln~ B dac-ler prl)bltm'lr:'L AUt 'imp en exist:! 0 sotnne. ~tit ump cit c·onslii.n';J pa~h'eazi nAdejd",;l completeL ,'·na.ndprLrI I' iLLL .. crta CQn:;:tn.K~i(! a 1/ietil mc:ntlllie - (luviu durerus ~i nentenu de ~Tizatil sr-ntlmonte cl ar-ts. lxvarite .(Iii"! jo("ul ener III I fj(~oIO€!il"!.~, cond,I!lt'! de r~ea cc r,eI'"11K{lrm.~i - eut tlrrrp

~'n"1tiilib dlll-eril ~i a mijloacclor de ~robir(' statute in IHl roo IlL' 11 verba dr ~.irni~m J'; numal 0 vtztune <;(l-mbrl ", ... jo.,~ .. ne-L luminaxa de r'i.1d1 jdt,J. d('1i;1~1rU ci tntr (I ~:lI"({'n~.1 Il'f .. pil'ltu drl sau in nirvana.

K~IX"~;lIn. renuntarea 13. des["ll.:tre3 e:u<"ten\d pAminl('~,ti nu ,:')uie L'OI"I~id~ratA ,wI. Lzv[l1"lt din deeper-ire sau <.teZOl!l.fl", d 0 ... ,::1 i,j (:(In<;I'cin~;i a ~uprirn;·,r,i ""'aJoilor it{'I"'\.tel I·xl~te::r.~' Cino. 1 ()bj~ .. I. privit de unroape. bf pir~i,' '0' .. 1(11",;:1 Uumi"le, ajlln~e r Ii :k(l<; ~i ob~'~-ol in capt. rl';J altui octcci, de cntcerc sur r ";I:!iil p~rffi.ll.nn'.l1.;'i ·nl~tlJr; eea lui nu dllVetieoo;tc IJoI'Slmi~'ll,

r cnsec ... t'nYt CU oremivele ru e:H~'14j;1 mat.'r-i.o.lL5tilllr Ch(j~. nil:.LI, UJ.::i1c ststems- I' Ulo!"oflC'e in(l'en.e '1('cePIii. ucesto prr rmze : l dun raa (';.;,i~1E'n1~i tentlmenal-ml!nt.;J]c>; 2) pc'rpetU:"rI'Li ei I ~TI 11'1'.l"1I. t:13U' .... ..aW<'1 Ui actelor (r(f1.rTlt.a, - er. fl r-eac, urmare-c 'I~·(!,. i conf<lu7.le pl".9.Ctioc;'j: su[WimB~t1 pdndpj· •. l!u. lnltlnl al k'>llrf1 r t, prfn sl,ip.'fi.rnolrea darlf1.fl"i .u.de-jllJor. E[ortu~ lIia-ll:!rill t'.'itN! LLh(o

rare (mu.t.:ti), .:JUt de- epeeutc _~~iriL'U .. ljtii!11 fndtene, ~1 'I!~ cbfr~i a ~i rattunca de a 'i [1\ l.I:nJ~(!r.<·diWtca I.;anI'H~L 10: t.irupul sA anati7.;itTj rna! de np reupe ..J("f'~t -cnccpt.

K(v-m.a e l~~l Carl' conclecncaza .!iii di:tlje;)7_9 cu 0 ~tLLn\Jfk;i pruclzl .. [ru~Jfkar!'iI ocn-to-. ortce .;.t~'illnc II:" Q C41lt7.ll,i teo bute ;,J. alb ... lin dL>1 t, i.n eceeest exbteri!:<i sau Inc-una "iito.lH..' Se into t:'gl' rOlportul strins int~ activiratoa k n nutea i n: !}(''If:tl.;irile metemp ihfl:d<'"e. Vista ~' ('On umarea potenliaJl'{lJr adunate de acu-te ex.stentet p!~ced'nie ~I, in ecetest timp in ..... minteeec unl'i nne <(>dl d,' acre, csrt nece.lta n·.~lil" .. tren, Irucuf ceron 'il "nihllan'Cl Intr o no-ull'~ie;tenf.:J .• >\ .. Ir, I ca ortce "L_P impli I 0 vlat.1 P ", 'I..'f.It'nH -:;i 4i~ajea~ u Vi>11;1 ..... iitcare

P .. "tru ("fO,1 dlntli I);lrii, C'oncepti;, ~1'Il"licA apare·l" Brihll_ tlamn!lrJi.,-a Up.lnl.,lh'ld, dee r~d'-~inilt' ci s.un! evldcntr- in h'ru·. III h'l;Inllc: !'t.:l T'rl,duruJ ~L a mrI"lltei u-xacte pt'ontJnt;~["(! a forrnul!!lol" ~~[ rd. Sacriflclul jll~t In.dt'pLlni' e a- [arp eercct ~l aLr=.Ir lnarcpt..'lt<l, Virtu lea :<;8erlfi~.I:IJ;:'.t e agentul earr- ~iLt'He natura I'.:J.U torklc p('rronLfJcD.f'" ;11,· nal<.trii sill implinj ~ voln~~ ~<-I<'rLfi(,,3LoruJul. Anun ' rc .. r- Iiind conccntruru Jnlr-c cauzn. ctcctul Jor C' cr -rt ~. LnwJI:lt u"'mcnC'.:J une! ,,·:xPl·ri~nte fl7.k4". I.;rectul. imJ, nu doplndu numai de potcntc!.- 8rt,t:;!;jj.aLe. c! ~i dj· cereentudhaca rftunlului tlwn<t !.~ deil,"intui!.!" ecesee f!tJ1l·nJ..!:', stt Je de~re~ b .fI.,I, !:i.[. n.'ron~t:J.· .. tc! m(!n[aJit.:JII'-ij. m;n~k.A p"J'imlLh'-O, caeo supr.tvictnievte .1tiL de pur in rt~li~i;1 romans, dar-cure se viid~Lo prc:utlndeh.i ,., crfntnlte rellgiiltJo]"::iL leh.tJdJ{[o!'.

ACf!':'j;t.a e germcorwle t-nnceptlet Ioo:rma, :'5':' nu sc rddi. im~ ~r('-\iE'ata de 3 oJ,:UJ ~iu -ra eubatenta t~l·i knrmlce ~jmpl-i.l supra...-Le~uire rncqtca. pritnitiva, vedi~,'i Germcnel« initial a-a de] ,·olt:!.t ~l ~i ':1 Jwhi"".oot 5e;-nnifk;t~a avienll nd ele-nente mornto ~i df'gOljtnd. mal urz:u. rccu tc ronstmt:tij pcculative. Karotu; I'h,:tturltlltii fi oscnce ot" un stsecm csro nu Ii~i vag <lmir'lk~te ;<'([JlPrsU~Lt (:'1 primar:l, Dc (,IPt. con~p~i'l prtmtuvs u rrtutut dO!l!lin(uHQr de e erg-if· 11i.·I~ic-a. a fo.! nurnel vebrec ut rr~ma til' car-e Ol I,it'1U po<;.lbil.] ;,Ip;(ritle ~i dewcltarea ka"t~ei H]()'\;()fire vatcrue filild ~Uh'it;U1Ua) div«r~I', oon:,;JdE'r.ln''l Io- sub 11I{"f' IIl')Ci unfjhi ,[II" n'r, -te eanfuzl:. d~ <I. socou gecmctria s.l ~pi""itul 1:1 rnetrtc ImjJ~ol adltlune ~<=I l~rimitl\'(lle, «~pirice](! mit,;(lr-,of) ale te-enurflm- f\' ]U1;.11 ub S· eestrte II.

E Hrt,<;C' ca unh'Qr.;.alif.:Jtt:'1II sc:e!Iot(,'i Icat caU:Z3~L~ rare fin dulestc tctala ,IKthdfat(' co -, mkll. ~i [nQ!1"v.sebl Jantm cxj~tl:'ntt".D!" ernenesu - J<l.~ ~ ll'l>rflu.i pre::>:enta unul Dumn('~l.E acrlv !:Oi porsotMl De tap: Durnnczeu, rn sr-n eul tetst ~i devettcnu! &1 cuvfntulul, Dumncecut experien\rol r!!lIgJoaw. manlfest.rt In IT{?ElUe ~I rev e ].nUi. all.at p"in eontuctu'l stlpr~firQSc 31 ru,L"!!ildunli

jpe"JHru eS ecueua Jlotm~l'D!" ksrmloe ~i ;j fructifk:.ii.r·jlClT vii1(rillre e mecamca, e eiet"tl:l ~ ima~,,-'!}i.;.'i.:ti:.

Cart sum mtjloaeele penrru 3 r;li'lotJ"l,lge fortu, Karmei ?

Ftreste, eel din.tli element necesar e runollitere~, In~ele~.':e ... ~c.rategie'l <L oondllli1or umaee. analiza detelce (duri·t'1:·;J, nth,. I lluool'h' a f>UIletului. r_ondi.s.tI~ctia tntee ~mfle-t !ii biOl'fiClal, meta!izjC'a ~ufietutui. esenja lUrnii :le-.nClDen.'l.le. po.')ibih~ti.k! IibeJ;(lri.i etc.I. IndatA ce se pcseda JUSta Cl,ln~l4l1!' (rot fVam Il,!"j In Ved;inV'). cunoasterea iehon:"enal;J; mcelr:.aza Ilut-omati; t,'idi/"~ produce 0- paU"'I:::e!~e.-il, 'ilJhsl;~ntiillA JIi' radicaUi ~i'·ll1m\}.r!t~. "" ceea Cf! So,' pOakt nurn.i iru;li{",['('n\a penteu re2:U1Uil(':p <1(' cicr, nun dodn,., Iru~td4Jr unul act, f>Upnmare<l portl!i orlct a ji~l', etecrut unet ac:1;h.lru·'1. E 0 ctnudlne de calm, de non-inter .. .entee. W' indife re ·Il~ ccmpleta. de l'I{in-5I~21I;1..·, c.' rcnuntere I;] ",;110.:1 rea d~"(.1.l v ~ .'l. Japeelce pe car! on uL e ... Hlt sr. le p~J'(ol·mt'-:t ... , ~_ 'n~cl -ee inda:a ca lJDeI'B.]'c!jJ de K3r=na nu L! un proC'l!~ nw, ,~ :rut'. decerece omul (' ooUR:a~ :s.i ecuvcze cit tratestc. E:.:jo,.t:l, i:)c.'i~ iltt~ cute. inH'I'l-Jlmlal'~,' ; ceo de Bi nu sa lntoro " de T' :tUl~-IH e: e ectfvnntn, tl~· III :rru·1 po"ti fructele, de a o In::plini ca PI!' 0 dril:O~lQ D[;l tept, ffllcilai I'J 0 nntudinc ;5.plrltuaM. CJ pol.im~CnQZoiI ilium;;' prcdu., ;;11 urtui stroce p-J'OC€!!l de! de[;!l~~rl'. Actul nu mat fl'urll' rk.;l \10 ncr viLlo!', pent-u cl ilt!~ntla lui oE' dcmebltu, BlLagtl1.·r..Id_ gUll cuprtnde ural cunevon j'rt"'ll"Iplu Arjur-a tUPI,.;"1 .. l ucid . ; ceete aete nu eurn [l;1ct\ LO;')~. nu sum cermcn i i c 'clxtenlelat vntceee, nu surtt N'ntri p,en4 .. -rurort de net wl'li m tirln a k, pentr a

:.':I 1 tLt,,~-.o;l'Ul~ ~'m jd~ru~li fie pot rete ... n 1 IIpr.. J.'T"'b-l"'fnf' r;llhn

~ II tnl~Uli["JL In. filQzoI,3 Indiana, ~ll[. t~r~ ('·].JIlL (. LLllIl;' '. II t, (_ <l~Lrtm(n,,~ .. a • .ali~dar ll" prodw. nl!i"['([l;I'iLnn,1 \'j"ll bio D'l':"lltIl '. ~ rl' pan' (l~ - pentru II nil Sf' mOli Tfltlinrc~ - ir.da'lJi ce ~un -tut 01 , 'Ill!;! "iLl.,... . .).1(11t1l:11" ... n dcoplnd(\ t~. T1co l!~tln d~ DLlmn.·z!·u in 51 t. , e .. r,l., ~'mr. dilll' lIojut, rut lui. JlllLl.:it In entca, In PUlIC,'lo',ro.[NJ ~I in n:i 1 cllilnul t.,m ~t_ KrilIw,,[t ~mri(: ..

-p n ,. 11Hl.nJuD' pintu!ll;1, prln rnrd,tn1ln ! ,~ll)f'A p<.rI<:'I-1illllil .0' OUt 'n~ • .' II I pcm .rojU\"ru] ~ t llaird:.. il!CX';,. U 1 1" ue. I}Jilut lnieM-:;.

I",htul :1 r.:.dfaC'll'll~ ~XI~tl'f1,~j f-l, prollli"iVP.[I!l,' R.:iul nit '" Il!lJ'UJ"Il). I'

t: e~l"rn, fllnd !luzle, aRt acest, Ciifilct..!'t" eli d <;Pan!' llrompt i~ /;)1;;:0 ••

y~r;lt'!'l can.on$to'f'l

11~'ClI'UI ,[ lU.IIi lr'Il'_ 'oO%nt a~ pn::rbl.c.-llll r,j,lllu co ·,.atl·rll' 'I~ '''ilf'O'i''~! wr"'rl'll All(l'bJ11l~Tlll'l &Jrllltlta, anode sc- OI!fltl p(1JOb~ d • ., :-.. III r..hya t,· <'IA. II'-" ~an' n~1l".:11 '-~J COIorl f]"![[nz~ ('II ~"-3l I:lJ dh, lJOoIIl'll.i 0 pilot ~nrum:la. CII ,,'op. A!.1Ipr.Io ~~tI' p!'"~bl~ii'!II prey!l~ [10 s;: ... d ~1l.d I, Intl.."md.:.ll! fJ\ bl;lnli paT1J!o f)<' ll\'~ PlL1in C1Jn~"o:.Jt". r~TL VDr pllblle;) In .. H.IN'n:i:r11' R,;>IIl1()'.,l'- tI .Bllcbci~".

D v_ p.:I'-_'lfut lnt.:or""";;n' b S(.J;!ll,lflltlo; N~~o;oa 1[. 7--a. , I d I, ('~ ~1JJ}r.r[l1< rea It.:t:lIII"bon.L~L a.d.~ dulrllllNC'iI r\ll(ll'l ~ Il' l' U

1 E--. 'mp uL cl-H~ic ~ uJU jo UJ:rt;l11'll~d..aL.111. UI~l1t:! ,~ lir,lIJ~ d'(I

~''':'~Il d~1 ~~~t!'.~q~111~n~~~Ito2t;(lnN~:~,k!~ .. /~~:I!~1 L~~~i-~l<rt"u.

.8

"

eli <:-T()Ul1e s.ilvt~~te dt,;t.inteTc\O",t, :{ar~ 0'5" 1(: dorc3s\':i, hr"l .~.~-1 l'nioOtsoneZE!, pur ~j .sirnpll,l pentru ~.:\ datoriu lul -r;i(' (AZOOLflll. conditiiL i!'.l care se ana ill acea~Ui. t.':d&tc:rr\il, IL PlJn'ltl~t!'~18

tuPt~Ot;:tt"ifl;i ecteler ~i a intcriliklor e compUcal,i. mal {'~ sE'8.ma

~d;a::~m~ie Bf~~~=~~ ~~ ~':"w~~~~ ni~l~~~~t:ka~

pr!n[r-D atiLudin~ menu.l;t. dcrin~ere!lfltA, ",'ce, de Ct'nun(an: II {ruct, Iar difitru,gerea kal'ffld inse.:lmnA e~ \'iAa pr-cZ('nt:l e uluma vi.:.,.! _ (}f·C@laril. cun!5UmArll powntialUlitii "'Ie\n precedente _ d. r- tncap:l:bi];1 stJ prl}du~ii noi nlJc:lo.:!e poten1late. d":<Jcbr'" Inca.pabtl3 ... [1 ang:aj~zo 0 noua yi4j .... \dr·ll' unul om care st..ipirw~h' 1)!'lirl.:9YIl ~renun~al'ell" aa ('Or'l::l.Uma in e e fnsete, J1U se etaseeza de ~'Ir ~', TI1.l-i o:"OntntiO,c;l'::;1 lti::Jcrnriul penn-u d'i ~unetu] e acurn it\dJr~reill, tw!;!'L, lipslt de- vefente rr.CrrLdene.

Ccnceptut ka1'1l'l{,".i e (II ~·3'..eg1)riC' l-''''!cLola R ~pi dmalit.'11l1 10- .ikon!". Th~ E'1 :58 l~io1"! muk1:i, uberurca ~L con(f'~l.r sptrttuat~r .. n.~CC!m:l"'~HJ. .' sujtctul U. nrmen. f:hL.lr frt li. Uar.j atman e 1;'1J:~\ de budb-li, kartrui ~I mw.l,;t i sun L P:I~t~ ate, ('II m se noate ,"OOf'3 in 5'I;)ragrlillul 1)l'n1;:rtor. A!mtPl, in [J1osDrla intli;]_fld., 'E' pr.lrrclplul tr.j_I.n!'1(·et'Lden.~ nO:impllcBlt in to)j;perir'nt--I p!I.!bam'l:'nL.)l;.'i. !)lliintt' <Jt he inLiu:-.; dlalcctic, dar nu prObllt prin 'iit'tl~IJt1. Altman e lil::Ail de once expenenta ([rl 'L-'(·r.iaI'lW-, po'i-E'dtl (Ir1!aTtd¢:. fen orea !-;u'P".af:l:re<l:5e;j it cunoastorti de o:.jn(·) •• mlrea lui 'I."U VIB~ tcnom .. mdil l: ttuzcrtc, e tz v .oriEi <3'"n conluzl.r tut eli [unt·t'illl.Ue p-'>Jhom("'nMIa~, J'l.flol_r..:ti 8 r: Jr:o;:i elmplu in1el€gCN:'tI osentel Iul.

Accastd viz1u~ m ·1.arlz1c.1.a. «urtetutut oon",Ctule urmc din .]..,ci:.er'ele cefe m.ai c"i~Lnale {i recunde ate glndlrii imliene .. Corh!::leral"t'i.l fll,nl'!L!lui c::m~tiintl"i, ;t e);p~'rl('n~(!1, stmnla dC!!if.il,lIr;~re de tor\e' biO-lTlecaniee - c pecprte dnltfel 5' p\iil'wloglei modcrne. ell a:ceas • .l dL·o~eblr(', 1:"5 in ~tlinta m6dernA - -:;i tn L ,eli ~rli _ .:5u[l_i·tul e negat t.ocmaJ pentru cl el €I din~lQ de orkl' ~Iper1en!-.~.

DiBleciic.a. sutiemlul. CB ~i t'e:.:J vc:d~ntin1 ;) lul l:i:r-ahman, dl:Zv.;1lllje E!:dmifilbila c~Ut.!l~i spe<:·ul::ill .... l:>, intuitii ~JgUTB ~i TIl t .. onilmt'~k!- I'lilturaase c::rri l;;.i p.l5tn'.,z'1 lncA valtl.ilr!';'1 pentru 0 mlnte cont('rn[..erBlna. Tc'tlr:oer.o.menkle 111!;'!tafil1ce ~ih~ tn Hlosa-fi~ Indlan:1 m~Ji muLt o::lc(,ll 0 C:llrL-o~jl, h_' i!ltmkA j un ~limerit-. un oI"Xeff.i! lu ~i of) rom3l~etA 501 Lid;)MlE'.

Buddhismul

·Apar-ltla pn"diciI\id buflcc - aUI do l~at.l de medlul ~I Incercarttc precedent, - (! ~!'\ C'I Vlzil.lrwa vcdlca 8 bueurrlcr vie-til (Ionl:lnri:.ate:. Ill, as~initii lnOltcriill~) e cornplet dcp;l~i~ - sdlimborta lntr-uea pe;;irfli~!;'i. tragie:"i, rezultat ;11 rdl('(;~id ~i e~arilor speculeuve. Bl.I:ld I ul In.ltl<ll., fost G h'~1 1(,1.1.Udj li,iluiliA ~i 0 :'0 D£:.I pr: 'licit nuddhc oJ fa;\ lo~'it de univcrsala dure "f.ltlrvmlt dJ.i.:hum'!;i1 de uni"'~~lb irr:pl"rmano?n~A a starilcr rnonmt S J a Iumn Jlzlce (sill'loQm (JlI:uya,nJ. Docdna Iut to 11 rt!t,"ta II a-rna ponte J JUS[':1 .. -Jvtune a exl te ltcl. 11\1 c mCct~r;~j,_:I rf.l_b~ !t;nrl"1'lll_ C;_r'l~'[~'nl] ac t« prBgmatic a.J. rnesagiu III budfsr .~e ~C:UIIU.I:-;(e in multe di 'UI'SU i ~II cannnulu] pnllr', U!1..:!~ Duj:l",! Tt' u::-:.a Srl discut- - 1 "1 -I pAr'~- 15.eIl-~{'~ result rteh- - p!·obl.!:mdc ulttme. A.!IUel, '1 ul din textde' cete rnu! evjdC!;n~ ate eancsuctsmutut ltl Ilu tnaru!ul 5'I;l ara ln ,\l rJi.lt~rli.l ,'\o'lkll!,lt:l. suua ']:.!:, h~ C)li 1'1· B u,hJ lid e lturebat de VOIC'chll.:..In ;1 :, t L'iit-lli(:-tor, 01,': tumee ~I,cmill .:1<11;.1 nu ~ o fiJlll;~ ',:,11 jnllni1.J.? (' lrnpul tdcnr!c 01,.'1) :iIlf1t.:!tl,Jl? S,,;'stu • U nil d-:uul dUp;'1 mcnr« 'r Lu LO:1t", ecestec, GO!) tcma rAgpu~d~ o::"a ul I'IU a1ir-m;:l nlet (';1 lumen (0 et(!rn"j nici ('~ nu I!!. :nlci rlniL,i, nir-l InflnH& etr- pt'nl~1I c.t "T"ltt"iagilt.'1,.o Va«h;)., 'I! Uber!l~ do teorilli. D:){'!r-na ea lu-u- j' e-; s-n I, de p.ld.a, C! 3b~olut fd 11. rOJ: t: 0 ,J1lc;lr c-. eo 0 .. bh.:l!aLl':;''', L'('(!;!II CC! e ul'g(!nL ~i lndispcn ahll, ~ur;' cele patr-u "OIdevAMu i nobile!!.,

In .ilt uL -urs (ll.h"jh"m;J NU,ays, SuLta fi:l) Sol'! ,If;j I'";j dul eel bru IL tli ~LiILlfik'""~pU[ta, din cure so cuvinl·" rarlu .e crteva rindur.:.'::I 'c, •• Q.:r.F U ikyuputt "I, invat'-I pt'n1ru totoeauee ceea cr- am de tuste <;j (-{'\'", CI! rru am U~ J!l~it CIl, $[ ce nu lJm de!i:u~it. M, "I Nu urn de~ LI~it, M", c.:i tum ;J e eteroa.. {'J nil , c:t nuL" (' I' finit.i,. c;i Iumoa e infini ,j,", ell tr-upu! r! HUe-lul swn Id~ntli('~1 nu. _ ca ,>_i(f\ii :t;i~t.~ d..::pa mccrre crt nu, rotc. ~j 1J(' re, Jot nu den nrnu 'Il cu aceasta 7 Pehtnl ,~,T.. ccesta nu "Im'l? rctos, <l. -easta nu are nimlc de r face cu fun ~am(>ntdl' ri- if!ki, nu dnde lil ~(';rb.i, 1;:1 ~!l:tto£o tit p funt 01"", 1., mcetare, qui .cnte. l~s l~iri supraftresu. Inl Icpciune j rem! -~I Nirvana 1;11 ce am I~muri~ {,u, -0 M-liu ik}.J.Plltta? SurlJ:i111;~, M,. ern lumurlt E!U. OrlF:inl::8 aurcrtntet.. inCI?!.11 "I ~Ilr rtntet

/

en

"

~m .. ndp.:t d.. peeludecata tlrganir,~ ;L ~pi.rituiilitdtll inditmC', So arc cii pn,rnLzo'leo Iu. .!IU Iost : p,li"adOt;.ul -etel.tdt.ttii ~uf(('tulul 1 CJ:Jda1al.ul deatrn I:Il k.m~mi,<!~Tllor; flll'ill di~i~~le tntre :mb5unki.~i utribut : L.:ll.f[u n-rul ncnnecesar, gr'''loH. sueersn~Io~ ,rl sufl~luj Suh,tl'OLL aalmic. Nu t"xlst.;'j 1I1l 0I2en\ sub~tan 1i.:!1 (atl'!1<Ln) in ajara conelomereruhn p~-hic, Suf!etul. toul. _,pL'r$Ooalitati!'..!I." (pl.u1J:1la) E,':lnt tn.llx·uil(- orte s3nt,:m;s ( •• ~1.In:'<I"rUne tnnm 11'.t~n.tuiti"). ccmpu-ct dintr-o serie d-: cjnd eere"lie (.domw}. Ctnd elneva pom~l'I~te de .. suner-, Of" "eu" _ n""'leg,'" unul SiJU rna! rnultn din eceste .. agr~;lik dri unt J) fflp:.t. ({'('l~ patru dL'ml..·nt't" matcrtete. lJ'uJl\lL d[>~ele ~Im~u 'ill1r). ~J 1.,L!dml{f (slmtJrlle, nantimcntclcj 3)~.~amjT(l {ldcl COl) ccputej : 4) g.:}tlt.~k!l:ra t10~'1,=, stnteuce pi-ln t::;)ri se obtin corupusn tJ(· s('rltil1U -- :§.entml('ui8 - cQn~pLE!J : 5-) tlijr.(I;'J,{I (('(In~tiirl~i1f'

J>':In."'j-tll!, suntem T.~·" .. ojtj s4 ne ccnm alci. Crlti:';1 -ubsran- 1:,J it.a!li ;;.tm8.i'lI~C' a rest. imJ, oj~hUaTOLI..d in budtsmur rnedjcvnl, JJ d'l. ... ~bJ dc' V .u.~LLthandu. car-a ~·L~~luc-.:JZilL nol;I i rica ht~ tni li.L],u in n _~a en-L-k]ojX'£lk:l A!;Lhidh.ctrrrU:l.L;QSLi~_ De rapt tJ.g.di~ TIm] bu ll~L tn'but1! Il\t..,,11":<; ca o v iziune idoj'ntka -IIi Iurnt! t'~101?rtocrv :-;;i oil Iluvlulu! COn~tiin~j r.',qlW:rMIi:), IiLrlUInC oj lirufnaree Ull~t(lI'V~i, jnLDL1JJJ'l:!'_ oj'! pr-in atrthmo Un h-:ldJ.g, n I souno

f O.JH!"a .1 re rCJrma. rerrc», culoere - r i ; tlcaree of! k fOrl111, mir·Co.> cutoare. Nu ('xl~t.J pent ru obiecte IdPlant), ra ~I ocmru ...... rltutlr.1. ~tlPGI'! Ele jn~II,' ~LLnt a~rego:Lli!- dl' rortc, He U:l r-n e &.au exteeee Ln oble.:[~;' pL);Lot(!- reduce 101 ercmunte'« lui In ti~le ~! Uh]Trt', d-It(.lfr:r..a~. cert sunt ;:l~t"mt'n1"1 unoe ,,(:aliliL~j'" r.nrneo- (<'llltt'~iune, n'tlLLI~k, c.!lld"rd, mhear('J ~i Jalir;L!i"<i€(und.:!1"(" f~'l.rrnt_ntJ.l! LUL.t 1 <au (:u ua '<l_ etemeerut ;Ludith' aau <unetut, esc.r. SCi ~f' rcmerce. In " (";I octe-tut nu e u:'} ce ll<J«' £Ilo:] aceece cn.Ili.d~i etnbuuvc. ci c can-earut fn~lr'LI-;lt:lbJ1I' Lu.tnc's cxtertcaee in budj~t~ml t Irtii\' nuh;)~.lni:. idu!1~: u ilMl\'{'!""ia!.il t'uCUll.atl' "I 0 MIlt! d(' mOmf"nw, in ,o;;en<;.u\ ,';i ntr <Ire I rcdarnent sta!.JjJ, subc;tanU,J) 5i unfc. ci j' n inGnitat.· dr' ; e rej.!' ~ cn~'rel"li( .. ', m'l.nit'!sLOl:.e in mom~ntL.' ni;<;tlncto! JiL'(il~ rnom e nt (iind 0 ;aparitic- ~lLi-~Tri'rl.'I". 1.lI" nu contteuan-a rnomen tului p-oe-dent. Swto-nicia aparem,j ,I unul o!;li~~"1 -r- datoe cvt. It'R"li (""In! cocrdcnen-a ~i conduce momcntolc. Ht"I;f(l.J a,. ',jrnul_ l;lntitatlo" C.1I'-.;' llTl'""le eromu MOIIioC-'-rliIL!1 5<!!-11U'Il~t(! .o::aPiil~lw .. Iii:"

... Solnl1,,-!oItto! ;\'110:<:11'11, IIf, 8!i etc p,,~, LlIl' .lor ;', r-I'7UI"-\"j lTl rl~l ml'f"T>iJ.O;CO ID(tf'L'l9"olll eureeene. 110'0 ro:-tn.llrr~\ COIT:L'TL" r-iu 111 S :'.t 11~5 GlIJI'l.:I, III l"'1l. 1, p. 0-1 ~I llrm,'t.:-.fn"~h~

:os 'rL'-HduL!>I!n'~ dLllh\ ... "r'IYLLof'Ll tLlK-kiro,t I Ic t lmpl n t,_ cu rt~lpJt .r!:r- ILfott' (Ot"udi1£o, de- c.loll'1o V;ill!ie P>:J1l5.ltn., fLL otinci \'Olll:nt<' (Pl;lrL~ i

~_t LJrJl!L~_ ClIp mlul A~~.!l JIl~ ~t-r.t'll'i cu lleluhn ... Qn~ tr-lldu~ ,Itt' i5Lctwrb;:!lt~lI:y lu TL'tiI Saul ·fllz,o,.y oj I-'L~ 8~'mt. t"P"~~lI'Sr. II, L~~OJ

OOicA un lucru ~X".i.sl.a, rum se peste tran41lrma in aUlll,? Concepti'" Sarnkk!ol"i, duJ1il care ofectul ~I? ans potenttal In C'a~.l.l (.~t.'1lui(' i.n blocul inrerrn de marrnUr;i):,Q - nu mut~Llml a ~mditcrul budls~, peruru di ebfecrele, neavlnd a ~lIh~lanta propl'iu-zlsa. fUnd &~n,';':lte e:f'lerg(."ti('E' "'I moment: nc, nu pot p 0_ duo- ,;lle obteeto. Efct1ul - adicil reaUt..1tn ilXl. cum ne ;Ir)l!~ noun ne.!lVllld 0 c:lhten~ii prvprie, eviJt nt cit '!il Ct,(:,) re -o num(!'ile OIllZ(] gencratoare C" 0 iluzlc. C(;n~"i.:piul de .,Ill.f.a'ii-ate II Iost dsada, 1!lIOC'ult h blJ!;li~m prau Pi1l1.ili q,."nU.l.p-rtfa, ceca u,: 6-;tr putea traduce pl'irt ,.n::!lat]~ J~"JI('ndentAlI, fUflk.io'1dhr ItbhtlJt!l'gr.:t'il, Clnd tm moment ap.:Iri: 0 stare ~unC't('ascoi 1<;11,1 un object "h1;t'iI"T"ia];l - ","1 6tpil~ in ~irkt.:t t:'iJon!cnara ("U ..llLcrncrnente. ,'IIu c 17rOOi:lS, nL.I e gC'r.I~ra1 de momL'ntde precoo"nr..a d e in l-mc[Ie de elc. deprede de ala prln callditille mmpr-aYQ_ g.o:rwtu ~l sehebhu. Nu poatu II verba de C:':i1J.f.iditille, ci de rJ~'lTIil), ~ali, idam bh«bat, "d~C'A t!- ecesra, ape ru u.cdilLJ]. E verba de C'OOrdOJloilJ'll!"B mcmcntetcr. nu de cauaetl« d-edlvj, pe-r.ttnl c4 sit Led. rI'llLlw.yanir apune l! I"r'I pede - .,e C(J(lroOr. at, I'"ILJ c real prodLl!lul".l. tar ultima form:.lM. urmlnd di~olutl-l!i eonceptutu! dt"" ClLU?,Iil]j t.flf:e., fa -B.CE'lIIsta: .,0 'E!nti~t~ nu sa rJdk .. \ de 5.1 IU! (.erm~!'J rllf.ItE'n~i'\")J nu dl:n (l!!'II.;) ~t.dn lCl:ttl~iiI dfklen,.,,', nu din cometnaren amtederura'' (uad. Stcherbahky d Q MadhyGimika Ka_ Tilt:a- I, 1. Nil inteem 1'Ir<J[ Bd(nc in oomenwJ·ii.Le logicit'llilor- bu ... [ti~ti, pentru -c-J. l'l~od.Jjdu(m 01 publlca curfnd un hlR~ etudln &supra aet~tcl pr(thll'rne, intcrnuiet p: rrutatul c:.ulu<lljtAtli (rl'_ Itdl"'itQ~i' sIlui N.JR"rjuna. cementer de Cha:tr;]:rakirrll. In mtllt WudElta operrt .. fui Slchcrb~t7.k,:; S-iJU strecurat cite v 13 ebscurit;jU. de can ne vee r~l'"i ejutonn dll."S.i.nte.rL's .. t al mat"'ilrUOT n~tri indl~li.

Rezumlnd, prlndpaMe contJ"ibuHL mo~t)'ice aLI!' blldimlUlui &Ullt: J) tnlocuteea suuctutut 'illb~lrat.anh ic prin Iluvrul «s., rtloe pSlh ee , 2) rntecutrea rn3.t~rici prln ccl,Lts momf'ntsRt', Hire educe dupA stne j llmlnarea ('a~ol'iilll' de subst.:mtlf. olr-iuut ~I ffll$COf"e (sub<,taflta e 0 "PYprrlj[e v~t"kI.ll.!" rm e 0 r(!;:Jlitaw; .,<:illltale-.J;l nu C" atnbuuva, d crecuva, fArri ~lJf":"Qrt, a~l(lar nu Inaj C cautate. mlacerea I,' imposlb·li'i, neex» uad conrinultete, c! mcmcntej : .3) It-geJi L1?Jor dou.:t~pn:.'z«~ C.:iIlPG; 4) fniocull'eOl COJw~:jJtullJi tie C"i1U2'3.1it.:lla prlll eel de r-e] u uvftcte, rmn pro(j~

'II Sllmt:JjlllprtHI.il-=-llllltrohhalh!,ul a lui VljnalJ;]. F!l III I u !~ SlJ'Jll;~1I'1 SUll12r r. PO ~L T'1!tt'a1~LlI'Tl1 .. jj, U .. n 11.)1 \'ac!"1"<f1~Li M .... i1 Ia h.IJu;oIIroJll K,u!;mll, KlirJt.;!I J-I_ Jdmtl"Lil~ tntl'l' cauea < ,.r~~t s,;,"11;J1J,1Il-S, I, llD, Ii:II eorru rtarf ul lur ILnlJuclclllll.

JI FI):rmuJa, "'" .(I;i.~~~ t;n ccnccut paolk', MI'tJjh, H, 32: urn, .[J~l!hu IJ \" cunne O!tut.rJrl~:tU,

:;Q" ,'L1nJIJYlllltf~~ l'rlill, tt. S!cholorli.: tzk.r. j" .t\.~I"ltI!:II. ;p.. ~

CAPITOLUL II

&dmi le exietenta unui Dumr'lezell (hhwiI;r'l) care ajutA hberareil r-efer ee-st fi;(C!a.z.1 m~ltat1a in El. ; in tlmp ('(!' S~unkh:ta e :!Ill'ld .IItcit>w ~i afl.a chela I:rnanctp:'irii ~urn;Ji ii\ rnl1ed;Je. ;nlr-un xpediie Tm~!I cop;r\05citiV. Amindauh ~htemelf'. iMt. ilfirma T4!'3.Htatea LurnH ~i a sufil'telor, f'Oi"Jcr'pinc' un violent duansm CII impUcl. Intr-un lJ[1umit sens, p~ur;:tl!smu).

E\-"iUnd orlce espunerr- istorit'il - o<"dtiei d.ltcle SllM Iremedlabil ecscure tnalnto rl' hh\va.n Rrb.h.nat precum ~.l etam,"})tde poli'mk;:! (ij'JdeO'5t'bi antive;lan.tistf' ~i Mltibudhit~) sau rrinutiozlta~j tehntca. vom im.'It'!'e3 ~ expunem idcill' centrale i <L degajim CDmr~btJti;'! £ilt).~(tfici Scmkhvc In s(Jlrill1sl'lld1ea JJ dtann. lntern<.·indu-ne numill pt' bihliOftra!ia s.uns.criU.

far;i tndoial,'1 cl 'K~l stmli~L p:re'Zin"l ent Iacune <:1t ~l rap1'tili. pene-u a ataea problema Sllm'kh)'j'i dlntr un u.n~hl filoun..:: ~I cu L.J 1'1 OC'~i !;IOU, SI1.:l~lui dJ_ ..... 3!"C dL~punem e InsuUc:ient, I «ceea. ne-am mll1tumit ,;.,i adlnctrn cit('v.n m-otivt'!. privlndu-le 3I~8 C'Um aunt pnvue dr' catre samkhynsu din punrtLLI dr- .... t'Ci".--e mt~1;}nilct ~ !1Q-Sii!(IolQSJ;k 51 e·O(·ho.tol'lllJ!.iC-. Gindieea I ndicna. dt"~i p€rfl'tL ron"i.i,:,l.J:!ntj ~j jus.tiiit:fLtCl. ;Irf'o IJo mer rolog ir.ll dlflrll de exprnnar in ",,1;1 .... : apesene. eu alit m31 mult r-u cit zen e .... H~~ ropetar.:u cltorva tdet nIU!!ll(!- ~i superftclale, ini'~rIrul 0 deecitrare [1QU~.

Odt'lo. mQ'l1')fi~ s]Jil'iwa)il'1.a peesupune, postulea .. zj s>11.1 probL>a.Zl e:ci::..tent,9. lI'_l.1i pl"in:'iplu 1.r\!Jl~Ci!'ndl.!rll, int'OI1gruen1 CLl e spertente fizlr::.Si <:j ~Ihic," _ sufll'lut Pn/t'n~'1 ac("<;l.·j C!ntilfl1i (fI\!nan, ji1-.u. pUTluhil) e implir:ll~ prehldnden) ttl. mtJ~ofi,'i Indi.Jnli. ell exccptia budi~lilo!" ~I a matcneltstncr. Fsecarc ststem t ,,;;'1 caut .. i sd-i dovedc'l~C-\."I prtn ~Ijloa{'e proprii exjstcn~ st

1 i exemteese e<,'-nl;", Pcnu-u N;, .ira, sufh.'tlll (0 0 (,ntit.:ttc :I/u',j ~Ht..ttl.. a~tut.i. in(,Cll'l:!;iti'l.'T1m .. VooL'ntlnli, dimpotri v ii, deftnosc 'ltmall C:;I .5'a(;(".I.do:indJti;lo. (sat-e"<;@; ett _('tln~tllnta: ananda _ fmidre) ~l eccotesc 'Eufietul pe,:tlitlltl'i( untca. unl"er~a!.1 ~l tt'ml. in d~3maticii! 111l~ctir!' CLl nib".o.jul vremetntc nl crceuu-

nll (ma.orA. Samkhyzi l'Ie.lg.i ~tlfldu'\n OTiOL' atribllt ~; crtce rellhF.::, acordind I-I num.tt E:S.K' ~i accu cunon~tere n1t,<t.'ltlzlei'l a oonte-mpL~l"'ii de stne. -roate :s.i..,LCrtlele, in'l!l, (WIjug! d1.l'l"en!'.ll. Hj~1en~d cu ignor4lnta !luHt't-ulul - !i-i CRut1i libu;a:nOl. de durtt13

L v~ r..1Jot3i bl'bliDtr.a:r.ld d.fI loa fJ!:I~I'" ecesrm ~tudlu. ('.I II!. ... ('"mpLi.t:.lim wmpoo-Jll1I. tipDfNf:ld .. 9.111 liUprLmBt !W!tIIJit!l. dj~~~.

"

in rt>\'el!il~ia Iidev.A ... ;!~d naturt a :wHemll;li. intr-a- runOlt!iit.en<:: tTIeiatjti('~1. In ecesr seas ~l:I~(.J 0 unltate strucrumla a iilCl"lOltei I:t:Idi(!'nf'

Erpun€:rt>:lI crl&ld '1 orxtjirei batrona iJ'ebuic 5lli Int'i.'~pd. obUr.>lloriu. prin ailah',1 villorllor mclaflzk~ itnplktlifo. ~i jmta.. lor bitU;.II'l:! rn cadreb- problematjcci Indlc,nf' Num •• i dup~ 't::" ecensta pt'r:<;pe.._--t.lv:l iii rCi'S' subilit;1. e cu p3.~tinta ron'('jarea Ii u seI1e] naturale. a p"n'l;logie.i ~i a teener C!;mo~ti!'l\lJ

a) Primele principii

r"undam(l'l1tele 1l:D:'<I)!"ice air> ststernulut ~,., pat (' ~~a rtd •

.. iIIC'('eptarl'j) n:-aut"J'U {m tolo.g](-c .3 tum i i ox I ertca-o. 2. Intuttjn unel semniIj('[ttU telorJo1r1,p::Ct! ;:1 creeues (pluJ..Tif.i} ~i I:');_r::'~l i.:mt I ra:li:ul,rol\!ii~'IlJ ::1. lndtl"i:iar sunet .lui si uj;llrt!cii~ libr:-nkli sale deMrnSfTr(r,·dl:l 6 rcblc l~u7.oriC'.

[_UI1"1c-'..J (pml~ri~i' E!.l:i"'i.A {i e o!!krnll.. tt;,r,r obsL"r'I:ntla -!l.t('n...a de->;{,OPITd () cit:"' f,J'inr._ rc 51 0 d8f:·J~(re pr-rpetun a l-orm el Dr' (tJikan-u), un prccc-, evolunv fpaF!:r).l"Ima} care rllh':o( pcau. _-1' .. -(11) fU5~jfjc-~r(,l 'SI -.en'rniIicatiB in stne. Putem &:ir:rdl ~j admlte {~ pr .. kr~ti prJll1Qrdhtil, inform;!., ctcrna : r:hr tume.r, esa (-Un1 0- veucm e ('o~npr;:r7ittC' :':oi bunuj ~i1'li1 na i.r.r'l!·ll)j d C.rLC'e- rom I"''' e p€'ntru 1DtO~ul a[tui,,4:. Sarn.khy.:.l de.<l.C!ipr·rll ;)~tld 0 I..C!knlO!lI& • crea~jd" oemru . ~ U.ril rt"Ktul DC' a ~ujl surlctut, cn·.l~ia ar- Ii ,"~urd;l 'rotut In natura C! compus, j)'$Sd..:Jl· tmul ttl:bllie 'Sl ~ibll tin 5Uperjntend~'nt (r«lhyak.$h.:r). Experle:a.(..:( r.K>flt.I];'j de- a~Nncnee, I]U e decn un <urcat connnau tic .~dl_imburi FI sub"imJrl matt'riale, pentru cs, dup.:'i cum vom arilta ill cureut 1I~'>tUi stu diu, .;.u:thitatc.:t psihlc U"r<::br.a1i !' J rodu'Iul e~'oJu;}1 st o;ublit al Tmakriti. A5!td.at·, trebu«- sa ex:htc (I !!ntli'lie supertcara . .ot:';'~ Sa tran~oonde eatceor+t!e m&rfeJ'iafe (qulla.t) "i :'i.i diba un ,,'«IP In ~Inc" (Vt'.Ic1liaspq'i MftrD, 122. 111 k~rtli.a XVJI, .• 'la~ mull. t rebu'" ~J o£:':..:l<itc Uf! rub~I,mtiv evtrula ~;'i i se subsumeze »-uvttateo;1 h1(1ntal-' catre C'ITe sill sc (lrjl!.ok~c .. pl.rl.tl.' .. ea ~i durerea-

t u· J~jJd~. p~tllJ e !Ill ll[)$&mblu ... r~._r,17.at de P',q, rlur- ..... r~ ,,~ f'nrH!:J"r. r.> p;rD\' ~I" ~ IlLl.$1 oil"'" 1111] ~"r"9 Ir.r :5 r r; ee (' "peukr-u fol-:)<;1I' "I"m LlI hh ..... -n ra ,K11'.'lI'1"'. S,.mrkh:va P(.;rrl.\:a, ~1"lI:a 11; r.-O!I1-1lf1~ ~~. ld. \·olIr/;ro!.'i.l.l"~1 Mlsm. 121) .~~1i'llr:ljfit:l .)ifJNi. I j~@-J L~. C1I glO'l-.'<II ilJ] .-11'11_ r:udd!IGJ ,i VJ/~ .. ee BhJ;q!I:LI..

••

i'i an:: ecum un !Le'rI1. d-rr reJ..aU.I ej C'U ,~lI[[t"tul e if'l;C;'i oh-;;::ur, Nu cxi.5tJ. un CX'lt<.'f". m;.a'dar IUrnt~il nu-st poete q.-l~i sensul tr \'Oifi~{I sau capridul demlurgulul. li:uI]u1i'J prln~:iPill[ui mille 1.1 (P'"«krifij C orh nt.aU scrvtt catrc ~u(kt tpr~rl.lsha) dar do., R;'hPUn'iUl e p-neru lib(!f"'~["(,il (tt't!kuJ ~tlr]t tulul de robi.! I sorte :1 expertcctet, :15<'1 cl.'lr de exjs-..eZlt:1 Vom vede .. ind:.lF ~o·u~ia ;'_' <''''ita' U iO'\'iCt diflcultatea t·l·ntr"alii a IDQtali';:· _11 rc l i~ [fr-l ~Unf'-l-nlltUJ,1 - d. r st'!DillJ'e:J ('oj se cu ... 'inl· nl.;li inti] in te ka<;-,1 in <:r'I'CLfkitatt·. I tndtana. Leit-mClti\'ul texterc- fll mkh - In trutatele tehnice ~u in ~piL;I. PUFlHU", t l(' e lil,,·r.)I pnn ~tlrwo:l.~h~11· "De La. Br.:J.h~'ln pinA 13 ht'"ul de Iarba. r-r \

e pcnrru b..'IlNiiu:1 mff£!!uhli. :PiM ce $I! ~[il"ij!(' SUPI'(.tl].1 .nD;l';lkn·u. (S. Sl.!ln!l'. HI" 4';'), Jar' a.moa!':t1?rt'8 .. rczulta din t diul prim·tpiLior' prin eeut nett 15 !li pi-in rcnuntare (5.S trr 15). D;J~ cuncnnereu (vUJ.yr~J nu lmeiiltnl1a .[lId ~impl.[l hu ~Js.tr.:m:" ~I En~eleq~rt2' a lumii exter-nc, nkJ 'CelY.I'!..'1rt:'& indlroe-l"enl· III I. xnce earl 0 ,u4"t(."J"minA, 111Ci if'ltv.ll,AtUTill ~m·r.".! a " .. echtt l ruli] nld :iioltC'C"Lk·l, rvtorfce SIU! roltuca : ace~~l cum m~lfo:'.ll~llri l"lu~ilJ:'. r-.:u·i nu LLj:ut::r inq-u nimlc f1!ul.;;ti" d leag~ indi ... tslul d cvcerfentu vtuonre 'pr'l n nctentetc ll,j~tn:lte de acu ... ustea IJI Nnt.;i. Sijmkb~a. ("-!l <::i bueliamul sau oncere 81t."1. ~OIJ:d<L mO~ll tid Indim:u'i 00 urm.i~t.I":! Hbaecee.r !;wktul'l.li - ("I;m~jd(1ri=r.Ji tantlsm Sol'(! ~i gl·,aluit orleo .:.lc[]viL:~te 1rltC!'ct::[u;,jil cure U lumina!" de oon~ttintll roblct 1Y.IC'nt,11e st UI' rfortul e.itrt· r-rnan dJ)llno.a de rnerttul, l'.ul"hR~Pl1h M:I.I"r-!l! in'':I'pt:'' u~Hel (;uttU-'!ltar l'AlI le 1~r'H.oorQ KrlsJpl'l! ,.1.0 Iumea 3Ct'.J. ta ,mdLtor·iu[ d~LUIt numal pe oC'I'"1 nredlcate- cvrru expu 1\ t~pt'" a. c;jror cunoa: [ •. e necesnr.t si dorltt!!, Pe cot -eat·i eYJ.lun docrrlnt' nedOJ·lu. rl nirnent, nil-I J1I. etmcru In seema, cntu se (nill'tlp[A cu lwL.llni sau eu «cet oament de rind, buni La trebilr· lor pracne-, ;:1,1 h~no('"an~{ 11.1 ~tiJn4elor' ~I urtelce-, $li.ln~·l ad ·viirat.1 !ij urgent i1~.aI", e cea care cxpune l'latllr=a suHetuliJj ~l expH("'·1 jJ,l~at;Cl IIU7.ooa Iui re-l.~tie ru exut, nta.

r.tberarea, emeeelpaeea sunt terr onl rnulc u2:.;lti. De !a .t in...a nu ex! -, t(i robi~ a sufletulut, rcntru ("1 :-;ufletul !U. on aves r""!i'1.t1ii; Ll~O" nu [lxJ.<;;L1 Q d'I'<;robire proprLu-;.o:i<;!. SlJfk'·ld nu c l1id rchlt, nid Jfbcrat : ,.<;W:rea .lIi 'C at;tre-l tndt l3:w'nd( l 1~(I"iJblIH;i~J1el;1Jnt. exclusev [ ..... S. I. ]GO). :E: ctcrn libt.."J". Ce ~ 11"'jeI'E'gf!, erunes, prin rntLkti? Pue st ;o.;irnplu lr.tllTp'(]: crt? C'1l1tO~il1~ci [j 't.5'C'nter 1 runscenden ta e 1 erne, j n1u sobtte ;1l .~uIlt!'tlllui. cunoacn.

~ Netl 1 n~U I f:ru>"&llJ.JI;!i I .. nll lA~fI [ n11 9IIRo' :fIdlc!l: IlIJ ;to" '~!'iJ e~lJ~tI'. nil .J!.t:lI.!'lllio lilt fi:t.l!tI.=1-:t. nu ;Kocru .. drllJmll c,;,tl'E! Illrerare, "lr l: IJn ~Sill lIp~n111la(1k. cDpjI):'l d.1iI1 pu·tu1Jrtltlmi

tlililel crCdtll IiU7I!Jrij o cosmosulut. Con rnnl rezLstenbi crJticA ee dovedeste ., Ii riLU'!'i1)nB blKlL~mLJluj rnaheysntc, de un consbltmt ~[ O:l'ganil;' s-reuvtsm, caru n'll'·I~..l ant suJiclul anlmtc, t:lt "11 unfcltatea cbicctelor exte-ee, reduemd ~lI:ht''R(i.1 cosmk.;i, '\'jOlta ,I glndirt'<II III 0 sene tit' r~.OIli.i i.ntel."dt'IJcndente. m.3ntf.:,,,tate prtnrr-c Sl!'rie de IInl1J.\i, in!inite.sim.alt", mementane s.r discontteuc.

lmpotrrva eeestet elinJ.i.n~d a !rub:<;\;mti""ulul f>eu'ltiilor. Impot1'I\'" tncercanlc- !Jo:.:QlilQr budlsr.e dc a suprlmn J"j"t -;;~ a-l inlOCl,.lj pe-l n nom.ifl.!l, de- a suprim" eenccptul dt' c.,u7.aHtate.,i a-I inJocui p_JJ'l 1l'J"lIti1ya.mlr,~1'Uda. (n:J"Ue Ium litmill Intertkpcn_ dl'nt~). de a reduce reaht.:ll~ 131 "momc!nte'" dtaccnttnue -~i ceo~tl.n~ Ia ~!l:r,;ltjJ. de a il'llOt;:1,IL eroeua I~r'jn .. vid'" f~unya) _ &rmkhya or.une Na]Jgml,.ll 01 blne Jdinit Se euvtno <II cercete in'l:a un ersumcne dm ectcmlca e! <lti[)Udi::;tA ~J 1ltt1(lmco dlll](1('tI(';1 ntalJt<;ltH lumll e:xt,riO;I[C'.

Su~ iii I -d In Solm ~hya 51J-!;tT ~ spune ~ ur.t V"lh. i'I(lrJ al ram bhillJ.y 'prmJ.t ... tl, l!diC'.;l .,(1umea) nu e 0 stm r;-M. Jdee f-1c'~~rece avemj ~p[E!heDs.ILmE'1lt dlrectn a rC'aHti~I"'i" Aniruddha, C(I'Tl~Iltltld pasegtul. l?)o;jllC'll Iil~lld obLm:-tLviIO!t~'a lumlL (j..-rg:.o!l) - d[li:~ ea ar n simpl! id 't:! (vljruJ~a - dupii cum m~~i" u;.!di5 Ii _ n urn OW·I l':'(I:~rl'i!l'l~a rp~lY:J!lrlJ ('~'i .,.IC('a.sta o CJo ouM'". ct •• eu surU 0 oola"" ((J1tam !1ht:JLal, iU pp'atymj(l 5"!I~t, n([ 11~ aYJm gh:."nt iLi). D.:I('.'" cponcetu! [l'plJJ::i:t : lt1.';.'-~~i acea<-,t.1 din u[m.i1 OOJ'l(·C'ptLl!, dest eu apa!'f!n[e d' Tt!.:tlltdl", f)ujectlvllt, ~[' [l"tto~tl' und .. tmpr&j_{ soeclnec- ~Va.\·r~fi(l.l-'i~hdrw.) - A~lrucfrJh.J. Ii r.unde ca ace\:! "lmpn'~ii I;.pedflcel< trcbule ..';,1 alba ene in!m I( aatertcare. cart s,j 1(1 determlne, in acest eue, tot se 80.' l.'fl\,i un ub ,.rat Hl,lpob bnpn -ll or (("id, illtmlnkri, ill' II reg.!t".I.\"lJ1:<I d nlfir.titum) .t "-In:5.t St1b~::J"llt nu P03t.!: ti doclt te1JjI;ltt>!I t!X rioarA (bhruhyorthllh,. hr.:1,I. daci ve cbiecteazn - de c.iln' ecctest budl!1ti Co'l .,obll'('t.ul extern flU pcatr- " i'ib, ds-oarece nu e-.x:h,:<, un zoe (al.."'a.!j{llJin), c.::U-c 'ia De deo.I'bit <ie p.!rlz (.1t·fll,r.ll':T); p1rtilt> ... i toml stint uno (aI1t.1!/!Jt'dt:OYlJl'Jr'lfre'l(Jl·:Ylr" flJJhl per-, cepute drepj una If''-':lttmpmt,1(''4)'" ~B c~ p! rde cu. tt ·I,~pa. ,.UJ.tu]'" Sf' ml"$Cd in ace. 1 1 ttmp cu .,pirtn~" Ipcmul in t RtU. na" I.hr de multi- crt se intjmp 'l C'J. nurnaj .rpillrt[!t::" mt,cA Iar nu "totul'" tpomuf sub brl7'-ii u'·oilr..t'.

t 81'(l1rrmaSll!Tn~M PrJl(l rr, r- , p If, 'utr.l.~ 1- Car-t n Fl-u ;:'t .urtl,~.

mn I>fi<.'r r 0{"11J}!j r-u T\'"[llt3~":l but! ,t11M ~ n S!,-nk 1'1, LInd,·"" '!:t , ,I~_ nn-r <1,," .plt'l t~ • stcrnc II r. ·,IiL,. 1II.;11 I" CItJl:loCl)tnl IJL lu _'iI·'J r!l .. -II.~I tl ('~P' .h::o~r~, rI.--:s1 I~;:o.w lsmul II. Ii'!." D P IIllil'oJItoo.r ... .;II t.-,,'Lk·" hi UTI""~" niul III 11m lr\ r'tL'~'n ,.r'l:ld.a, L- \·,(1 ee.

t \"1;1,.1 n<jlmll ~"U.I Q - .. ~I;i;lll~ <'11 ~Jdrtl11 ru IlUtrl' «!'-!lrl'prtJ Til. ,"r/U' ~('(IL.fI~i. He o:'I!t percepn.n ~ .... il I'Cl~!~ ~ " Jo;I La. nc c-A u I"VII. lId~ ~t ndn-l tlr,j!iIl.t~~, ~·D~C~ol-V~fJIJrut1.l,.!. J CSLlblJn cr-l'EI e II n.~;u.\rt\J-

subst,mUv,'i RlldL~tlI .It-ae.1 neobosu ccntueta dlnLre constructle ~ram3llk,~la .:::1 constructtu r(BUt.i.~ij obsccnve, rent u;j;\ df' care p,k;~t1!ij"'1te Indeosebl ;00<:1].;" ID~ic:;~ i'.'yfl?/ff ~ru CTlodcl(~ Mi,"flTl~ ro, Pcutru Nag:H-jUfl~, do pildi, {'xistenta in ansembfu nu e decn o infinit.ate de centro r.-laliOlwk. de nud€!e eneraence pasegere int..'rrl'latJcmalc. 0 .. m • .I1j:.r.a plVJ'lf'ie aaadar. nu pcate ,"'M!. niei e:tistenb suiJe,.l,m~·i, :rid cea a sunetutut. E fals Sa ~ ~pum~ (:.1 ml~car(;il pn'~J1une ~I implica un obiect m~ca[: propriu .. i~ nu u(,.t.'i un obicct ce se m~, d In dlferite (!CII\diN temperate un Mmnit ansamblu de en1:'rgli [kr ... ~d~tc difl'riic calit.1i.ti spa(b,tr', A~<l'5t3 nu tnseemnn ino.;ii, ('ij a ~lOl~l object se mlsd dln[r-un punet A apre B, atlnli:Lnd B. jn tr- c unita.te de Ump T Ceea ce nurnlm net .. ooiecl" iI r'x~t"t in A, dar a lost a!tuJ: in A,', altul m J-\W ~j .1).<1. I't'r;_i d:l'p.;)rte, I\Tagarjuna, de asemenca. q' ierC')to' t.I~. I:.!I\l"':'I';UII car {"'ll.nrrdt de :31 demcnstm ,.1!!20 sum'' netn .. ~lto" Tot co apunc e L',i .. (!:l.l.stA git'rdl~" ~i exist;'j rdatli can .. t~IIJjtilml'<I7.a"'!ol:Lndir..:!B,

_.!I,ce;,~ta 11 u fnscamna f:.'i. exlst.;,i, c .ru~.5'!an,a. (su[li!'tul) care j:( n ,J~,~ te nl re rub!~.(I'1lf1!' (ooil?ctE'le J. N..1f,'l;o:!rrj una spane ~ .,e 131s .0.:1 II nrrnl su fletul 51 r- 13h: ~ij l'.Il'1ti :s.uilFJtul; adevarul or! C'B.ll!'tl dL'! n:.ij tee (rJtt.l~i\rj't.lmLi prul ipauj", Aceiil5.t.A "t:iille de mljl~ e ~l..Irty~. nl'~iiln2Ll ~tlb:<;;t.mthil;-"j\ii, ad.ic.lr pr¢htya.¢ml...l~p'Jda. ~ v!dnJ.. 11n1- versal, nil in ir:~l"'" de • ..lIuzlelJ., ct de irlf'1:ri'r~i~tr!!n~~,

Nu (. to-ut sil. -.;tsfuim arct asupru ir'1'''~~li~,\~iiJor anumltoe fJlD~o1i I.mrlhll medieval; In h'ori;:r ('Irn~~,:-tin1c1 ~1 crfnca pc! crorc au .. i,:jjC'~lt-o dlferltelcr ~pC!C'ii df' aeemanem met<tf~2jo!' indian Mah"ri;ll. treducen ~i comeruaril n-upra acestee probltoml'l sc ~;'j,'i_ - in ~tlJdhll ncvtru Dr!:to,!J,lia; ('f.tn.ce"pIulu! dp. I"c.Ijf~itQ_t .... in bU'il.u1Ir.I/mahayanic ])a('~ am pomentr in In', r-It. rte N<I~.urjuna _~l dt' iIlo,>olfa l'1"'];'tlilor, am tacut-o {":I !'i.,j Hl'.'i'd"'r<l.m rfgurcesa C)r~aniciJ..;lto ;1 mosofi.el indlene, ,~lo;u!'ml'!(J in1r{lpatrunzindu~!tt' TeotlJ)rO(' prin teoreme jd~nlin~~i opunjlldu-se prln dlfl;!(e:n(",)c l'pedfkf', De filpt. V.n!u:.tn' a prnprie a orlcarut statem indian €I ell nl'putintG: de apl'~d,nt d,l(','j 1'11.1 se cunoaste di:"'l..1i ..... tirrtulus adv I'~ se detorestu ('\LI,ilfe carte sau curare retcrmn. Un pas Inatrue realfzar de lin ~i·dl'ti1. e eumulus penr-u tcutc celelalte. Evolu(j.,J fUosoti(.o.j Indicne prezinlJ. a.~Uf'l (.1 o~.~nkHate cu tot u 1 ~[:n']n~ !lto~QlkL wrtdcntele. $roaltJ de J~I care eu irnprunuu.tl.t to~te SI~tt'IT1f'I(', ecrobtnd-o a fot eca lJD~:aisadkA: 13r" L'Ot.lltcmul cn-e u Inrlu('nt,1t gloobaJ gi'r.rdLre3 ind_i.;).o_.l, fie pr'ln imprumut. djrcci, tie min enmutus pcletmc Ii! Cost bud!smu:L

"

b) Sufietul, durerea existenjei ~i rnintulrea

ntil, are ~'.ltatl"iI _ teleolQil!ie int.eren'-ti. in prailo.-rlH - de a.

eta ~uf]C'I1J<1 i1 prln :tc:ea5t;-1 refled;Je (i31' nil rel;jl,Le) c po,;)i\ lntdegcrc3. In\elegcrea e Firl!!Zi:tI~ wt!.altllu' ln expertII. '!ueligentii. Dar puru..l"1la nu~i pktd.e vafcarea sa :)bsolutA• I )Q:<;ibllA. I:terna in aceas~ reHCClie. Dup.'i. cum fJoare .. SI!! re-

~ in crist30!. 'ast'~a inleHgrntolo e reUect.3tA in pnrtl8OO.

I,,:. ~urn;}i UJl 19n(;lrant peatc atribtli forma ~i culo~rea tlOf'li , ';Iju'ui_ Ciml obi.tt:tul ~~ dcpiaseal.i" im:tglne:a lui rellectntl!l.

-ri:\t.:U ee mi'Jeo1, d~1 c[i!Otalul rAm1ne imobll_ Iluz(lrlu, !WI otul o dln;!mic. pentru ci'i d~ i!1tele~trt!' cxperteetet. Dar re-

i. ta lui cu e;<pe,iett\!l ]11,1 e r~Ui.1 cl 0 t'1K1dlli, asemenca !mat. -1 din. CTl~~.ai (S .. ~, VI 28, ~i CDmCtltariul Vijru:.lTtIl.Bhik.i; ..... u 'in

J", \

DIn ctemi,-iI,Le, 'iorLebJ.l s-a ~.1S.'t tf'l. nceast:.'i Uu:zo.rie reJ..'l\la

l~p:lI.'Li) C'1I vl~W mcni1l.1a. Adi tlmp dt ilul!.'l-ll (IlvidYI]) etatilL' _ (f1--.lM!I\..~1I1 ("';j :sc orrfbule :§.ufietuhli di.nal11j(,CI ~i sttl!libl• I t023 l'I'IenWlo"i _ C!); L ~u.,og'jto se eot1.L;'i'!lui!! prln J.nntuL K(lrm.ei ~j . 111 'rLt"Lt.J dure.D..ZU_ sa snlin2'Am mal deaprorL"JX! liCE!I!I.&.'lfl ;:.1flm'l:l~'I.e. L ue! • sau l~noranta C! eonfundClrea itio:lcti1ll.dui puru:tha ell I!;!XJll'rL.~n.\<l p~ihir'! (S.5. HI <ll}. 1\ ~'Pm: ,.eu iuMr·'. ,_'I!'Ci vreu''. . lfil urasc''. "C!U CUr"I'O':t1t" sl .[I. jj.Ln.'lHt ell ll~el "ell'" 0 sufletul - j n~ ~anll]fl -III p~eLu[1.g1 UuzL.a. 10sloO nctelc Bill! intJi.!n,LLle ;j'Jf.lartLlIirJd GnJjn'LI!ui n1!.1.t(~risl (cosmic) - ~.,n~ rondi.,ioTIolI.tll!ii1 conduSJ;J

Kn rpua. Acca!if..a ing.eaIT1f1.ii c.li. ()J'L1:1! ac~lll:ne produsa; 'de 1]u:l.l~ ~.ad..C..l Lnlplkind telsa ecuotle :51.lne-t-m.l.ntt') e i§.Ol'l,l roJJ!'L\lffilllr£!1I ut'lel patente p,.oouse de un act. arttcctor. ~au nuctearee unut nn .. sinltJur(l eneJ'get.ic. cere-sf cere r~a~Iz-lllreJl, ue1:u&1i;w,reDI in ('"{ht.:!ota C\JJt'l'It~ sen jntr-una cjuoarc. In Ca2.ul ct'lnruziel "J:u V~,JU _ ~Unli:hJ. veea- - 0 (oliA d.lstinct.A II test {h:50lAn1uitA au 0 alta potC-11\l:Jtii., PcnITU ('[I ace .. ~tli aUllldinc C UI' mOffiil"l'It

• nery,ctic anRaj;).t. te clrru.ib.d etcre al energiUor ccsmtec. AsUrl, I' .(It'l'{!'crl.li.t in serta ectelce peecedente ($1 .areasta serte e I.n.fi- 111t1, ne .. vtnd-~l tnc.wut. W(lnc.· £lin.d un preces de cenuN~ actu';l1i.znre !ill in "Di!'l~i Hmp. dot" potcptaN', ~1Klo". de nntjnu!i autcdestructle ~i nuteccn .. t.ruc~j(.'.) cart au ];LSat insll.~ l:1i;,lW pl1itent-c ce ~te'apl~i dc:S'~If'l'LL1~e.a C'ol"i'ind pr!n ~plillor

'1'1\11 nt'li p¢lbHlt;-'~i 0" mBnirestar-i", Bfo.' dar t".rpe',Jen.tlf, ~a

I un ~i l' l.ntro:>g (it:! e-xi~t1O'n.tI' .

• \~;l!.t<L ~ leg~ 'l'";tI;l:<.ten~, im.II'ert'l'ItG! ('.{L mice lege l'I'It:!ca· II ,~. dar oondi,Lontl'l.d ~'L d-E';>!.lIJtnd prln e! rnpfn cl \'illid!tate du. ~ Imcn.sJ. ecsmlca a ... ccpcrientct. So [lrlGi Q ~ingu.r.[i cafe de Ilntr..Ii-re, v1ol'E'I1L gnfi'ltLm ~L ourcrum pUirntlCllr;.jJ,Ui;; e justa cu-

"

nOr1JfLe:r~' ..'l ~l!(l~[1,11ui."';:i eceesta ac ti'J('J:1Je prin J.IJ.-J rtfuza{ur.ibute!c, ('t>(!E1 cc lnseamna a nl"g8 durcrce lnlruC'lL ~ r£ofef',l la nor, u IJ socot! un t~pt eerceuv, extern _~U1JC!tU]IJj, tl"?8 dal;" JneXij;tcDt C8 t!r~loon, obscu-. Sa SC intC!leagii bin" aeea,t;) o]:)se.rv<ltie, jJcntrUeii, de;i. e cea1ra!A ~i uI'gBrti('ii Sistt'mll_ lui, .It fOit Ignorata de toti. can au stu4iOlt S"aJl'lkJrJ/.1:. F.xislA

;!:u~r~~~~~rur::!: ~::;~t~ta [n:~~~~~e;I~~l:~~~:!~i~~e'C!~>r~;

runoa~te l>Ufle1u.l, ,,'alar-Uc runt unutete i -iE'iildal' (iUn!'1'«I nu mat e durcra, nlei ncn-durcre. ci tLli lap., pBstr1t'1d. iire!Ot(! aderen ... telo l§eJJznriOtle, dar lipslntlu-i \'alO&l'C"il .specjfit'a, rOlrr~l. Pe.tru a xe Ifbern de dlJl"el"C. &rttJJdlJ/fl 0 JICOl,ga ea "tare. rnt,p[('glnd til sufletu] e tnectrv ~I etern ubee - tOI ce se lnttrnpui ct. ncl, toate dararne, \!ollIJunik, ~1ndurjJe t:!l(', IlU ee mal apaettn, suru ilimpl-e r<lp~e costni~ ron(litionlllLe de Jeqt, reate fipI"'';i~i, dar n:!'uli!.8U cart [IU eu nimlc de-u Ieee ru ;5urletul nostru, Durt'tl'it e un lapL ccam lc sl 001 cunceetem eceat rapt sell cOntribLI i IJ] III J1E!r'PNUiiIl·~o!I iUi tnkLlcit J!"lnor;".rm \ct1]OOr8a l_nl~jal.:1 II ~~l:r.(!!tulul, in'rud ~ iflCeeptii m o Iluzle ca indropliu-.

Ct.moa~l (>rl2'.fI -E! ~1tT1pll!l .,d~l~pt.!l re'~ (,81"E! n_""'·-I:'I r?1IIi'!,"j ('<:'E"l"lt;l .Qullel1J]ut .E' un peeccs j.ndu~.1 v, ortentat ;<,oi IIElJOI'I rlr!"~t metatJ;.o;i('. CiI!"(l- n u .,pr-r:rd'll'l:8"" l'r imil:' - ci revel C!.;1~ti imeai,lt reatnnkilo Sa flU se (laqfll[ldr! ("tmo~le!"eoi.! met~ri;"o;i~. ar;lkA .o.b~()JLltl'i, 1.r"Me'fld{<nt~. rell],fi - cu el:]le,jcr.rc:n int~lt!lMlJlul, de -I:';;("IH,~ p!l100JoW~. apl i C'ata Cttti1.'Uafr .!;i ilu.ZltJ·i u (in sens ~ prON>Ua dlntr-c E'CIJ,t\le lluzQrit') pe care 0 vern eXB.min<l In ~I[t paragnd. CunQ;:1~lerea ~)ril'1 care se l1'bttne-lit>l!J'tD:lt'<1 ~e l'i'!le,& numul It! suf'Jet, e de~irli~ metHtizkA, a:!I3YOlI nu e 0 esperteeta, d 0- re ... el;.I~it>. In at~v"ta revdatie nu inten.olm!' rumte divln, f'l('!"tru C"!i Snmkhya m:agl) (!lC'i~lcntB r,lnu.i crea~or ~I e purltiC'o:lla de OI'1OC- elttment ml .. tio:,IJ. Se ;;j)J'ijjn;i: pe realuntea CUnoast€-rii ult[me. fldit:'A IX! ucoa .. d£!!1kptal'e" in care obiectul ~i subi{'(:1ul se JdcntJficd cemplet. (SuIleHl! $C .,ooni~tnplJl" p~' slne . nu se

l~ C1l<t·~~ Up.. VII I. .3 l;fIun,,: 't"nIIl ~oJ."im. CH mal'io (('('[ all"!' n.rn.:.o11fW ~fJet,,[ tII!p;h~t.Il durot'J'Ifl.'J), Li~l'a.~01 pr-in jndl.l~f'l'"rl'd: l'arn n. jlall YO§III SlItI'M 1. HI, HI. "'(lpl~ I, 1. [1. !I : "l"rlrl (,r.lrwD..'(('l'1"', liber~H"\,1 ~h Jill ilPlilt·.;rn!O!'. robl,,· rs. S. IJ[ :r.t. ~,n. J.lt..'r<lr<-!I firm In~['tn'~'lI ~!o;Jk~ rh"'rld ~Ii S. U 3;l1. ~'I>IIo\:1i nil <.~ iJl]plln.'i~" pur ~I ~im.plll prlrr "'L1T.fI,C~_ 1<'1 ...... 1 1Kl:II11on.uld.. t'I ~um.1I1 d.Rd ~u1L(.'-LLlI rare (' d.<t.in~1 de- ~Il!'rlurl p.O.l.:i- 101"",' lIf'lll 'l'>l'rll1.;rII-ro .1"" .:wJafl (~·iz.. praJ.;,..Ui .11'l1<'llilcl,!1zr Ilf fliio- n,- .. ,~. m<'IW~ S S. J 64 (1Ibcor,;rr(',' JU.I l<iI '-"I.~I~E' prtn '-itCrirlC'l1 r~li~ 0;2,:&,..) !. ~ ["1("[ I)I"in Jrl.(>f'j~, .adien prin Itt1Jllni bl1llll.'~, 1[1 :!t<. J~I n (!>CTlptLIT-.:t! '1I.l.l sunr IJtiJt.De dI.1 d[lMor,;rl"{'~ cee, t'l;,...,

I' ToI!:c.:tut I!' Jen-recuv t[l 1("",=, tr.III..I.o·lc eu Inkh},1~1.ot! ~L rll 1!pi4:.tr. V S~ mkl~r.'(J .r.'~ riP.:-D1 !,!t,

as

.0

Glnd ind £l:$Up;ra ceestet .solutil samldr),as.te, e evid'l"llt cA "!L~tt'mu: MX'Ote:. mw;ti d~trug~rea per:i(lnillltA~!!. Sufc.-Jnta se di~tjng(> du l.iI'line m:latJ ce i:n~lege"", r:a £II e Iitt"iMna eunetului • kwlt, celul Iibe-at nu-l angaje;ua 0 exl$1.cntli v1.!toore, pentl'u~ilt1p!ul moti\' C"a nu aunt rt:aliZille cu Hurla obl,nult4 cs pcmcsc doe In .'HtIl~t.. Su ne tridtipuirn un "liberat" In vJa~_ Ao::-H\'itiliea lui c ncceseea pi.'nlJ"lI cl pot.eI'!\I..'le exb:te-n\clor precedente s.JU chtar ncee diq prceente e"J:lsWnt,i. ani.erloare ,.der t.::ptJrU" -0;0 eel' dClltinlujllJ. actu.ali;>;.l"it('. conform legU Kar-. mice. Dar- actlvitatea ny mal e a hIi. ci e metantCii • In sen.'! de .. dt!W~ll"'· do fJ'llctl~ (txJ:ragya)_ ctnd ,.liberal1Jl;; ;:I~onea7..jj., nu gindl.. .. 'rw ceu aC1;.ioncz..'"I. d &II!! aC1jonc!lZt'iI.$; en ulte cuvinte, nu 11l1j,11k:A surletut tntr-un pI'COi!$ miltCTlal. Orice fal:sA at..rlbu,Le e it!J"lo]'antJ ~l ~nlJrB.n~.a e (J [Q;rt<'! cp.!UI1.ic;l, p;rOOuc:uo.a.rc de pG--tente, gt!"J'I('ratlJ<lJ'e de extssente. A"';31;1.ur, fJxl.;5tl!n~ liberoBtului dUl"''.ID;~ <ltit IJmp cit c m!OI!98ro ca polcntele prcccdente §;:I se con ~l,.Imf't, Nu :§.e CI'"(!{\:l:.oJi nd nuclei c!Dergetlci, pcr;Itru cit nu mid u r(Jor~a Il;:nCJt'";) ntct. Cind reate pctentele s-au ccnsunmt. Jibe-J';In::d o llbsolU1;i, di!'finltlvSi. N~l mal -E! ."e-Xpi:rlcrtt-A'Ij;. E rncerte, Libt!HI:I'L':l sam kJn-mstd e l~~dEi'.ltili In Sti."iruul lnd! an a! cuvintuhn, .ni;lk·.;'i e 'Inron!ilt.ient.~, UbN-atuJ nn are eX"p(!1"K"T.I.to JIber.u-l E. Prlrr <JC'C'a ..:l~Leptare .aet3ooe8~ i ru:Hfer'enl, dt;:t~t _ ~i elm! ultimo mctecuta p.o;;lhhi 5(! desprfnde, Int", lntr-o stan] (tcrmcnul e irnprotWiu) necunoscuin 11OUIll, r.tLnd absctuts , ecea 'I."C nu eo dep.:1rte de Nnvane bL.Jdl!;toi, rt

Din aeesic rensl det'Slii svmare lie desprfnde, totll!,\i. C"<IT~ teru] 1),;lnu.ioxOII al sote.r'i61ogiCi Samkh}'oi.I tcaee :reprtzinb!l. In bunJ parte, ~otel·lolo.~ia ecelcr curcruc iadlene strefne de e:xpe .. ricntd l"eU,gloo..l~.'i perronal;! ~i !rn~li"ta', Pleelnd do Is. datul trutilll al crtc ... if"J.'i fllosofl! il'ldicne, dureeee. samkhye e hQvotta Is ca.p"-ltul nsncrerfunu, ~(, ncge dure-ca ta atere. Drwnul s.!I.u !lQte1"joIQt;iie prlvn, e Q linie moar1o.l. pentru C;'i pcmeste d(l J .. ;JxiQt11a ('11 !>ul'telul e a~llJt lll)er -~' J'rJ:~tfcctot de l-etl'~U. de durcm - ~i ojunge la .IlCCCa-:;i adam,i. c-,j sufletu] o numal iluzor-lu trnpncer ii'l drtlmi.l extatenjet. S{lrrn.unul care ~ngur In-

I S.1 :Ot!- (lb·~ rve I"l;~ ~r!ol'm,lo,);:[~ eu bur!luT_ul. N!.l e l.ocuL nid '>.Ii urat.rm .... I .. ~iill!' dil]ll"I~· celr- do1J.l ~i1lj"-nTil·. Pro)lJoolD11 er!.. boo.J!'ill1uJ b cuUl1'ii:ut t) "Io111)kh,·.H nL".'II~tJ·Trmt't.u\<l . .(jll~r;;;zrr;", ,=",1,,[ II'" caro n ",.l~lm III 1-:.11111•1 SoJ~I\'i1 S,11t)1i;1))"t'i l.li'llD£~li!" mult. in ~ ~U7. kl JI:H..'IlI'll.lm hl;dJ"Io

It Sinl!lJr.Ii o!loro.Milobire , ... .!I btldl'Flll ~cllJ;·,;i L"U1l1 IWJ JIo'm~lI In tN,!H.C'.-..~ ll"i ~1.l~1 nu .IlJlfut un ~unM 'I'"Jnp(ll,1 kn.oml'r}{'l:nr jr.tt'IJ~;tICl.. Oilr \'"loJrl!ilI ~j a."[lI"i'(']('!'L'Bl \·iA:!~]1 1I1('tlt:lt-t:o 4.' ~~!;'L t.n. nmbete ruk-lI1It, !LIru.L e ~·~k'~li"r,,' lUo)_J)"fii!- Ilc.nluluJ IfHJinn

ro

Ins\irlcml sau teleo-llDgiC - SoC preJ:ir1t~ sub focl't'a. unei ml.J~5e jJfolk.I'ill din IJwhr:ii se tranSior-m1lr in tUlo.mkfir(J, prlndt)iUL indL- 0010 in~~ tl'l. scn!l:u! indIan., pe care tl '10m pr(!Cl7.a tnds\.i.) •

• nl'.fgullC(! pe care Samkhya c I'I.UIIK-:;le maltat (,,<'e.1 more .. ):i, Alltrerw.l,) de j.mboldul G'o'olu\le.i (parinmna; dar tt'I'n1emll trc'VlduaUtii~ii nod~termi.n.ate" (;I mBSSd lllllt.lr;'r apl-rc:eptiVa, nt'>.l\·i.nd Incll. espcrtenta, (:i cgM;l!!n\<:L obsrurii cll e ego (de <lid st ter~nu) ah~mkarn), DIn i:'!L--eastA massii 3pern~pU'ia. pro~""l,ll cyulut1el ~(! dkolomlzcaZ§ in doua dlro;::\ii opu'\e : )) 'umc~ renentenc]w- extcrne !ji 2) CEil ;_1 fenL)lnenc1or' !oubiect[v(!. l\halnr"rrD:. dl!~i ea in~l cvoIu.a1.J fUn fl1ahrIL. arc [.u::uU .. aee de n se tl'til'l'5o-" lonna c:&1iL3tiv mal departc, dup;i cum pr'edt.l-mln.il. Un.9L di(LrJ'II!L cetc trel r,iuJUIlI. Clnd $fit1.w ((!lemelitu~ IUomlnorll4~j;, ill puri- tA\lI, ill In~legel"ii) cspa!:.) sll(.Lretni.IL~ia uoci por\iUnl tlil' mR',~:3 4thi.lmlo;,,'Lre'l _.B.p.ilI cele ("ii'ld _5im~Uri cog,nC)!';dtl\lc-lJucuten.arrjfi) 'II manaS, ,.,or_g;;l!1Lul itrt-ern,j, care servcete ca eentru de Le(CIUura in Lr4!' a(,l,.iVlotatC;;I pe-reeptlvl! :!iii C1:0I blomOLrLw (An.I ruddPw, II 4.0). fiind bi:U"'_~ ~, n«.;epotacerluL tuturor impr("'ilLUCH" (i1). U "2), [,'oIJCLrd'Dnind ncttvttatee trLDlogi~ et p!ilLhl~J, 'nd~l1i tL aubceosrtcntu- 1\11, C[ti.od. oimpotri'di. r:::c:h!llbnll e ;)nlT'II!'T.I~LI :j.L dclt'nJnat tie JtiJa~ (I'ne.-gi,~ mcuvc, instr.'Uf[Ll"1:L' al schimburll'IJr. care- 111100 pCIslblli' urtce expoel'l(.'flVi fi7.~c:.:'1. :KIll cognoscitL\I~L' - prodU~l" n.'-VoOLu~jCj e ~1J1'i:J «161' dl'l.r-l ,s.!mturi ccnuuve. In~;.r'T':!ii.t, pr-!r.r 'itilp-lni"""1. e1e-mcniu1u1 lLlJt:I.o;t.'i: (tnertsa rniLte~e-i, 1r:1tunL·r'eCUl ron~iin~e'. costaectut 'PBtlrni]or) _ 5€ ob~Ln eete ri ncl re Inr1.o!l:Ct'6:Jl, pcienttate, «tmburu !lcn.f!tici cl tumn (iziDt". T~Le eccee ptQ{luse din Clh-fiT)JktIr:1. 'i"m' df!rLrtiti .... ~i ~ubs:tv1"JtLlli ~pe;::ific:3te ItJi~he'.S;fla) ~i ~l! dillotil'lg, ;(LStfd de ;miih.at olii aPw-mkam earl - d(:1i tole in~i1e eVQ~ luatc din pNlkritt ~ au IJ1!L\J!iirea do v !I(! 'raruJorm'l in (,veLute ~ub';h~rr.t'i1Je ~I catttauv de~bU'(" de ck-, !ji M' DUt'lif!'>C i.I~del lloishes'h,a,

E adevMat cil din potent~;l~elc - subtile materiak! (lcnn).ll-

(rOS) dCr1vA _ priJ1h'-un f'J!'o(:ii::~ de CQrtden:s:.tt'E!- cere Hndc So:1 prodl,l(""J s.tructuri lot rna! dl"nse ~ atcmn (purama1!u} iii mQteculelc (!i:HmipbhutliJtl, IiL •. pil1·UCUJ.;J, m,a\C'rlalA "rO$I"), tar din ecestcc SQ dc~f.A:!iio~rd IJ-l1la1us['['LeIe ~<'t<!.h' (vrik!i:P!aJ ~i eere antmale (-l'Izr"im): Dar L!voIuli3 eccaste, mal muH o imp~i(r,Lr(! ;:i

21 SQr.llkh:ua :!iu;I""~ 1, iii: ,.j'MF;rJlj (' ~tal"1.-"'1 de (1d1l~Ib-TfJ -, ,MUr:lL, ruj'lN ~L l(lm.llS. Dr ... pl'1'lP.:r,itj ~olua 11'1n.iII.U ~ drn INnJlllf, lLnJJI"JI/l:Jln::L,' dl'1 oIoomlmru. N"ll!c tioli IllLnm,Hnl' ~ C'1i!~" dO\lJ sern ,).~ ~1.1I~ILlri ~ ,,.r Din !illtl"-If1 L 1'111 ~,,",l!Ja ~thllf.g.Qhlollt!in~ (cLet:JIi."'fl'Lt'le 1J]a'1.rTtml~_ ITlIIILecI,lLr11c~~ :!'ul.rfL n,(lI!;]~ti! I'Cz!Jrru1o 1nW.!l p~~Lll (11'1 il:!'f(L~l,I\le 1!'fL t'Hl"L!'" illDr:ul:r.nm [npUJ"LYIL·.de[Dt-a./LLtr.-~lS.S.]l:rJ;lI,lO;lItD;Ip{TJtJllblJ;r. 4D1.!o(j;\'yD:!;ilfll:L~o\r],l1l1.L.!l'9j~~,

"

cendese a posibilUA~ilO'i' de: e:dat(:filfi. ox lie tdJau ptnA ;\l'Iml:'i. DO:! J:;tpt., in Samkhya, Dlrnie nu sa eeeeea, in sensut european .t cuv1':ntul.ui. cre.a\~a _ f!lO!SQn~t~ priv1nd - e iOt.aUt;.;"i, e ~~jJ'}sa.~i din eternnate Si nu V',fI putea fi dl~ nitiodatl. d flimal w VB Intnarce In i.lSpectul ~ inWal de echtltbru ebsclut.

A<:t'2!ita {'[.fi'lct'p~ie 8 e .. 'OJutie1 B organk' a-shtata dt· tend.l (aulGJ.Ut;-L\lI_lntt....adt."al ', die!!! efL;ctul"Lr tntrcee ('QI,iL3.. rn .. ~.·mm.:l. d In (,iJl,I:Ct. e (J citime n(l~L-elti~~ntA, l:8.1'('-..,i ril'ttg .. \ cx'''1en\;] In eteet. Oat'. Sam.ld'L!{a inire:aoo, eum ,(I'" put~ Ii .JCC.a nonentltatn C<lLJ:dI. unet 'CTl1ita.~i ? Cum ill' putca n'111 esse dm tJo~ ute'"! VO!('h.aspatl Mls:r;;L (m T"tlM,.:au.ml,l.tU 6'2, ~L p" lan:: in Nyaycn:>L1rt.iIo::L.f:g.lparyttt.ikll) spune = "DBcl'i effrml prodllof'~r.[J. LJnd rnUtAt~ dIn ngn-e:ntil.3te. ahLl'Ld aeceetn dfn urma. fLin-d crtunstc 'ji oridnd, ar lrebui .... 11 dec nestere oriL!:ind ~. intotd('.au[1:1 crtd1.roi "Ci-oct ~ unuror er",.">I,;telorll, 11:11' rom .... rrt.nd ,Kt:lrjj,:a IX, epune : ",E'ecC.ui if!- (I )'ntlt .. uo, adlca lI!](.btiL price ~ratl(!"l CUlI;;",ale". fib. 132). "Dad dectuL :_Ir fl "on-I'rH.!t~'t'" Insiolea ~ll.!rtl~1121 e-.;!lUZIIl~., el n-ee 1)U1eLL n nit~-od.urn aeu ~ in «xls;en\l" tlb_fj4)~

Intre eaud $i t;!r~t exbl;:") -0 PI·l..D.~.e real.a. ~i dc1{'I·mln.ill~Der, oI!rgump.n~;j &i.IIn"L!od1:~·.u..<;tll, d':K~i eI(!cn.d n-ar l');I~:.a in (':.Il.uziIL _ cum 81" Ii p<Jslbi)[r 0 re.farie tetre r'M ~.i. TWJl.-en,~_ Cum ;111' n pUl'>ibll.l 0 loeg...""!m,.li. iptlm.j tntrc .(Iwenl~l .. j L'"jecU"l'iWI c ? "A!i-tfd s-1in.d 11,1¢I"Uril~, :SpUD(~ J~hoora KrAh.rw ('.;lo1m :'-:lV). tnt ce pcete f ImplinL~ PTli"J cau"iti.i II! P'Lll.l'ljf(ool;.taN.<J ~IU dl~rA"ilrriJl"(,~ prw"XJsoon.llllul erecr-. Ca 'i~ UUS.11'L':te t,.t·Cl-Tl.u. ceuz ... nUl~1! j-r-lntr-o pil.da. VfjRtma BJ'W.;~htt scrk (Swlrkh.!ILl prot."trrhll·l . .I BM.ihyu, 1. 120); ,.Dul~i1 cum statut.r dt'j8 exi s, tlnd In blOt',1I de piatrA r: 1iumari ad1j."!ii;"j Ia i'\'ealfi de- c .. use 1I(·\llpt()T·. lOt. .rsHd ;..cthrltati'-a cau::utL1 ttL'n~I'>'~A n,llmal il<<ea scttune prm "; rc scrnal11fes.tii un elect, dlnd uuzta r-.) el i.,r t'x.hta n\lmai in roornentul pre7(ll1t- _ cr)mp;.Lra~ie c;,r(l> i~i are corespol""ldente ~1 tn

CU05l1fln ~ident.;.t;l;l. .

Ascpre aM.fJlkarej, 1.e.;-:h·ll' Sarrlkh~'or. .Idue nrulte ,lmfmunte, d.:u' "c('II~ ce i.nt.ere~a.za semarn 1'Ioo~tr"".1 c-cpuacrc (" {;Iptut cii eu Ii ddil'llitll fl~l1 "o.in9!1"5\('reD. dt· <;inf .... (I:\hw.un~ Kri~'hnEl, '.!4)_ ,'rebuio[' &5. ne arninttm ci1 a~<I~I.~1 en1ilate, de:ljl li'I,(Ltmiill:l, nu a manH&:il.B.t.e in fO.-In£! .sensoriu.!e. fi:.o:lr::e - cl e omOJ!:l'I'W., (10 mesea 4.,"l'lerge1iC:.1. ~l pi.moi, n«ri ... trulz;;rlJ 111. srruceurt SOItt'i kbya ~1Li" cA IlMIr1kam e ot;Gn\i.tii!\~ de ~'In('. LIU prln aa":!>t proces se rC!sfringL;: (~r'IXl, t"iI\Brw.~it!) in i';iC':r'Lilr CI..,lor unsprcacee pr! n-

11 (~r, Tllt!1.'III.,:.p~I:II."UtJj ~. S;tIlLJo:ll~'" Srxtr.L5 I. 11.~. HIJ. n.r. «J.o n~Ilit.;II"LJ1"'+l,lrr ~ji-I.I!i.nirurfdfull~.s.S.1 ~.-

CipLi PSlhlre (fllf;Il1:D.t sail org,BnlJl inter-I'll, eoordonator- 'll Iacultat,iJor ~uikl~ti c:ind Eilrn~I·i. ~n~ti,Vil!" ~l clnd $imtud co-nativ(I) - ~, in serte potenHiilciof' flzla:: .(ttll111Wtm.s:).

E de rema~t ImpGI!'til,flta Cilpiial.d pe care SoamkhyB. 011 m.a~ lO.lte shlt:l'!iele- Jndiene, 0 ;!Il'ilrua prln-eiphdui illdlvldu"'ti~i prtn ~tiirtta de .!Ijne. Se oli!:iervii eli ge'i''1C7-1l lurnH c un act psihic, ea din il~t;;"'i cun~ter~ de sine ((:.'1~ e ab%lut d.1ven.4 de ,.de~t~'ptarea" 6ufictului, .Ii.\'tnd ca tem('i «gQ) eve!ud lumea rl:..:iC'a;:$1 cl 5E!rl.le lenomenelQ, e~.erioar~ _ lnterto.,lTe au Ao!:i!l, .. ~~i <,;tt!:tstO,lntJ ~'Ornun!li. S.111P.Ufu lot' di{e:re-nta tiind jormtd.l aanetc-, In ienollK'.nele }:L'01;t:riee pmcioOftiinind 3Gltull. in celc fiT.iolog~e.e (pOIt[mJle, ~jm~J'I(·, c·t!:".) T-ajaR. iar teeoeumele milt('_ncl .. ext.enc- f~i.nd oroT.Istltl,ll::'e dlt; de ... Jvseele tOt mal Ln4'rt.e, mal df!l'!;~e ~taurtl.:Jti".iJ'5, anu, bhmanlj >Itt:- ttImas--ej.

S .. mkh.ya.an! ~i (I! tnLE!rpl"l:'~J"e ,liubi~i""ilI a eele- eet gl'.Ll'KL~"

::~n~lu~~:s=~r::'q~:j, ~:rJ'~u:~~t)~ ~~:;\~~~tJ~lt~~tc~

.ulft';U9. j nt'crt.il. ric .. ~t<J bi~~ jm- in 'aTl'litj: ~ absC'Ur.[L, ccnmen, Il~Ujm;~a. be.~Hi.Ll.Q. Sc- in~[£'g[', jD.~, f;J thcut acest ... :mbtec1w-uman <ill C'flklr !roJ ,,.;:t:'i;p;'deo;.; C!)~l'rT..i.ce l""U [':<!TltI"1J2:1~ esen ~ I Dr obiootlv;l - .. e:!I:tC'rior' ~i "Interi(lq"~ mnd oumut e;tpre~jl \'erb9:I{!', in rea liL.:li(, eili.ind un :!iIlngur ordln rC!nl;lmenaiO(:li-(".

Cu oIJC'ea.~1.;j !emcl[o(' Ilzlol~iN., ,liC' in~Clcse do N S<lmk".hy;.'l "OCOlea nrke e~pe.riC!n\a irJlel"~ simp~;:. vlbrene matJ:!rJru.'l, 11.1 aseenenee, r-Hea so ~ubsumeB~ <I{'Cle!l.."'j.i scar\, de vetcrt, plirilate.a liir.d nu 0 catuat« n sulletlilui, cl 0 i,ljMjlare·~1 !'ii.intil, lTi-kl::l'at~ in. ndturd Gunek- pormeaaa tolul :!it sl-:Jl;iIl~~ 0 iegAturii OJ'R3 nitUi Intra om ~i ccsmos, illllind[)!I;1 entJM.t.iJe- Iltnd :.olr.abAtuto de acee::~1 dure-e .J cxIstell\c1 ~I ~lIrnd a:n!ndoull at:tla.sl sullN •• b;orul, ~trdjJ\ de Jume, rnlnat tit> un dE!'\tit'l; nein_kJ~, ~ tilP!, dcosehirea dJnlre cosmos ~I om 0 numat 0 ~ebire de ~rad, nu Uf"la de 1'''\',.'n(,1. SCirnkhYIl atlrrn.ii_ un adevAr pB.riJdo;tBI _ cet putin in Indld - postulind phu·.rllituteli .. 1J!1~teloT, TOJitli. diver~ si1Att'a .::rpan'71(.J a forrndcr e rtYrIlal jOClIl crcvtsenu et coer ste., gUn~ entlt(i\i, fNai\Till. In limp ce sutt't'tcle, d(!~1 kle.ntloo CiI ~r:'[I,(J, d~1 co "('fIIJ;'int;Q du deosebn Lnth} cje r.;lmIn, tcrty~l. erern !I(>~"'lrI;lW !.Irml de altul, eli p.c.;.iJ:).\I'5t!1 I~n!l.!lbilc intrc ele . . -'\ec!B§tli ecncentre f.' un moment f mprcslnnant. in expe_rien~~ psn'els[~ .. gind.IJ'ii iodiene ~ h;oI8re.l ddjnltlv;'! a -suriMJ::..lor- Intr-un OOYLn de forme

1m JlClTtarL~1 tnceect ril!J'l' rbtce ~i l'i;:i(;l[o,ll!k'E' fn S;.'lJhfillY3 f.' mult mal kr~_l dt."'tJL l'>--.Ilr b6nul in arcs to p.aai ni. Pfflblemn naC'l!<:'i.i!.li 1n.'liiI. pentM,J a pute . .1 fi j U<i:tJ ric a 1j fi eprecte t~. 0 antIin un~Itli ilInBII; .. ..il IcJmlC'.1i, CIlMJ nu-st R;i5~~te loco tn s.t"u.dlul d!! fati3l.

"

"

'Sri sou '[lre:::i.~t. ad.mitabH no\iunll.e !j-l :lU runtribult La d.eftoj'f"E'J. pozj'~i.tOf f!.t!'tilI."'I..!I si.~b:!m,

Se pare d, ~l puun tn hhoora Kr4h-na I!;il Int1U ~I! OOI'fIen-

1aw.ri, cete d.ouj mcmerne ,,1,,1 se di,..<iltin«eau, Dar. pentn1 C1li problema era d~~sti ~i solu\la obligatoTle QrieArui .!I.-m, S3ITlkhya a rezolv<IIt llnin.d ~w de ~trucluta sa rooUsU:. SQCO'" tintl cl'I .ambele momeote ... urlt. lmplkatc in pe-rceptiC.

In ~~ ('C priv~~te ~ltllkQlp.l. \lI'dld i!.\~:rAl"ell diftuIui indl"iJual fa (:3d.n::~ gcpera!e .ule mOJ.l,£!t"!ammuJui expcrtrnent.;.ll ~i etesae .a_nt,.enol·, An.irt1!idha [la l. a .. J rfl-'tpundc cA seeaste se r.r'.atiN"az9 11'1 ~hiiJl" lK'I,yl percepttei, prln t:Olabor,:L"l'eli mefnOTU!I. ,(Dt* bu-dhotii gbi(l!(tetl~til pe bu1".ril drepta~. d intel'"V@"nUil. rrnmCrril,j nu teebute ,;:H~eeptali:1 in studiul p&.:'roepUei, oct. I(.lOmph:l indf!pen.de:nt.!;Ii .ru.i-g.tmi!T.i..::l. Vyisii (BhOl,Il!f.I. Ill, .:!:7) pPOC~i .c:1 p.. .. rcept!a nu e numa! ReneTolllP1, decl .oltmln'l.f:ri cum e-er jsutea .:Job".ef"V1l obtcctetc l' De(lni\i .. prattlt'lr;;s~i du~ Vy~ E!; .. .a<.."f.!'a -pnl'l'na:n..'l care ~ oo~lne pefn creceurcn LnlclectuLlii (budd.hH ooGi~ <'iI:'.J'e jucrurtle cxrcree prin Vl'hi£!uiuL ~Im\urilor"i (Bi'l.a.d1.!J(I, 1. 7). Ado.roOg:lr cy proccs .. d e crrentot 11'1d.oo.~eb1 -ciiLte .::iurpl'inderae p.lrtli:uli!.mlui,

l·(J.I;hMpat[ .r\lwrJ. (T(Tf~m 1!Ir]isl'lTL'l.di. IJI. "'i) &l3bLl~w enar-

R:13r .~pedii('J. iL silJ\l;U!'llor :!iol TI~~uL lor 1:1'1 pt.'Tteptk, tt1~ev.llr. dae:_l ccle ctnd .!ILm,ur1 -NQnmcltLvp.- n-ar Q'I,I"('I;). necare 0 .;J.C\i-.1- Ll.u.~ 5)lCctrld, ij"Jtr[ln.~mL.sibil.l, ('uJitlitL~c ~poci[joo n ... nr- puteil

• o;t'i'(~ nidod::r1J., deonreee !nl.eledul f l.htd"Dhi, uu faro decit sa ltln,ir!ez.r:: ~L sc'i c;oordOne:te eereie sim,urllor.

Sim'uri.!.-e au r=:alil..;j,l s.pCclflro ~i resultetul acl~vititH 10 r ...J.lirrr"""~ 1ntcl!!etul. Altmintcrt, GUm ar pU~;J cxi:s\a surzt ~~ urn; 7 - jnt!"ci1bii. H'II;;h;;r...<;pati.

Re:zumind. e evident ~J prin pt'1'~~It!' reallsmul Samkhyel in~~e 0 Oicth.1tat.e psihi~ din"'CtA .<l"51JpJ'u oblootclf)r. obtinind

.t1 cr. S!.okdllG:r1-iJ.;a de KlJrnolrinll. $1 NlIIl1,lQW·!t. de Dll-o"lr=kitL [10. .ucnV'r\IllI., 5U!1eba~~k,., Erk~lIJ1t'l-i~lrt,"1IIrld IlIJl!: t.orIfk Ilach !tor /.t,h,." d~r ,sp9ttt'C'J. Budd.h.1511!"f~ o.lilnChl"n. 1924), CII:p. tM Wahllilll!.'!"llll."lU,"""o! ner ~M."malf'.U:Y.I!I"1I SlfSlt>IM~ (p.. 19' ~i \lr~t.). (tjrlU=\II ltu Dq:Il~l<IlI. .(i<;I,l"fIr.!! 1t,:!1 PrliSD:O;~'. sh"L~iI'Intl:l!aV.,,,,1 !w,:ic'"li V.1!1~lc-o;hlku. ;l'If.rrtlllt.:i de H. JiIC~l In pr.e rrru:I~cM. l.,II(1Jk (G(ittil'l,"'''I'I. 1«1\1 fI fo,"", -eer n;~"r !iublLilli de 5~~herb8tJ.'k~·, Rap~~f$ ... p:,t~· ILl l'hKOII"l1! BoIl1(d.hl(1'1...,. ~,. fa. CQno1~~!IIK'il .rt ~'~~r'otmItflL~r:!1 d~' o!IIoItN'_ oI:!~OIlI!~ ph.lia~il'J!il:rj· qlU"dL!rl'lcli!'(Ml.I.~ln::J .

.11 A~n!;tlL ~ (lpinl'Lrl~ ... KlIm1.lrrUflr, CElli "11,.11:11';;101,11 dI prl1r. pf'T~I'(I •• lie d!~tlrr. I1Llrn3t C-llUt.~.\Le Q!'r.~r.£lll!- ele Ll,I.Ct'lLrLlor - ew;, eJ:l~ . . ter:t;i _ 1'-11" 1".;II,·ldu.aIl'tl(~a lcr- e .,tLlCf"8'~~ (H"ut NlILocraml'[lL p{\Lllurril", .1ta..-,i pe wdantlni trr Slj]krt~ .. r- filM, ~li:'Ld d dlLi!~ P'-"l'!:I:p!:.i;r. Rr C'LI.p'~rtLh. r,Llmat r;:aTlI!C:i;.eI'oJlLr! tMrr~lo.!o. n-em pl.'ltrtlo d!~tll1liC un 'I)Qu de 1m o(' .. L, il.irLLrLru:ruii ob!CC~ll" 5-!lb~lImlnrd.LI-~ :l.{'JIIoI«'~L cl.irlie u ,,l!:ro:iI\E1l.1It'" ... ,oL1r:-urr..:rLw1I.1"'.

,.

un ~:ran$/cr formsl In oo'JJ~tiirjtd, IiiI' oI::t1~1,.de (!xist:[nd GOII .. tare, neft1:nd o$OCOtLte :n.k:i $IOOuUi, nki mfll't'i'l.'a1te. okl lIuzli, Cu esorncueu f'l.mdament, c usor de alltt de ce Samkhya nu ~ pteceupet pree mute l:u proilIerne}". perotP4(el, deearece aflnna \'al.ldil*a datuluj prlntr-o int\Li.'i'l! direct.l '" realiU,tli exu.ricere. Problema it fost., lruEt. mult dezbAttl~ in India. tn UTmtl fo.rmjdGbHei rercrme a lui Dignago -.!,!:i illllilnunte ~UPT .. -j so g.ilse8c 1" lucnirile dtar(: iii. note.

lnIlTent,a aa ra(joi'l.flIilcntul (srmm.ii.n.,) rore.. .. P\llJde teorlel pre.portde-rente in I~lca Ny~~a Iii SamlHlya n.3 «mtribult eu tdml(' 1<1 .o:mpiiil~rc-a et. lnfluenfa_ budls.ta c illc-xiste.ntA. E (lo

~~~~(L~j~ li~f~~~i~~~~~ ~~;:ptv~} ~~::T.~~~~~::j~~;~~~l~

]'JII" termeeul n~S}ar ~I pe t~lfI:enul mfnc-. ~I c de teet tetun'" _ deli Illt!e l:nlnkligibllA I.j rii comontaell ;,..i p~.-.:Jn1.e2E!. Ferrnularee f' atlt de i'i;umlln:"i I0Cll\.i.lj pcnteu di era un lucru un.h"e1'Sal C'U~L ~i u n lversal .. ceeptet, N1Jm3j Cb.ar\'llk~~ llolJgllll en u~ marw CIl prob.§ (p.r.;rmGlItfoi' pe te-mi'Lul c6 tB'rni"nul medtu (VY~Pll .. oC'On'ootllll en la perm ilniI!'TJUI'''i, c et tn~u~l un .jJ,d~v~T' ce trcbule justlfiioll~ prJi'll In.ferl'll~ ~i 4-'SOlti;:rr lie' cbtino un De1'(' .... W0.5:t!.

Ril:sput1~ul lui V_ MI~r:l Iii eccesta t'riUcli a m,jt€.rtall ... til(i-I' of' eutudtnea bunulul ... Lml .f"'CL1.U.!l1. E[ in-1rc-8h;~ cum ar- puw.~ su, eltmlnterl, cnde ~ Llflli adevarut, decarece ccesta rtu e percerrtibl! prfn 9im~ri, st verbele ncbl.1niIOr ill" fJ egelc ell cele ale oameetter cu min.k: dae~ n_~ oxiste Uq crtteelu doe "t;'rL11- rare. De 8!.'j1·I11E!nea rn.d('ri(JII:<j.[ji :o;.e- conrraata ~'rltldJ'id in!l?'l'ent~. pcnc-u ct'i 1n~1 crtrtca lor rclcscste _~iPD~i~mu! ~j c '\'cl.a'bil;l numzn prfn ranenement.

Iof'er-Cllta e de trei felUli 1} a priori. (~)t,·rtla1.'I!It), clnd ( IccluI w Inferli. d.ln i:IluUr. lplooie :o;e i!'lfC-r;] din PI'i"7'(_'lIta n-onJor) : 2, a pa;lerlori (&eiMval) <ind C.!lUz;). sc inferli din efeM (ploaJe din umneree t1UluJ) : 3) ~lmt.ill!J«tod.rishw, <-ind tnferen\a e de} 10 .. gen-cral 1.1 J,t('ncral tV, Mlsra, TatClTC l{aumudi" Vljnar:. .. BllJk,hu Ilu S.~J. ]35) I,M 0 pl'obcl din ultlIt'lut gen de infcJ~nt.a. 3(irmflld gtmcl~ din cxlstcnta lui m~zhaf_

Z' ct, G_ ·l'\,w.cl. l.in .... .c dt 111M r.Jor1>9 d("~ l:IIal"~I.;!ii.iro"l hrJla.noll, CRDlll;l, )t. Aen.d.flJllbtj rlei LlJ1.('('l. "19:24~ ~I JII'OOj~r.r.'''Il L'flci e lf.pt'Jiil' poI e mkl\ buTJI!t4 ~'QUJ,l'tJlI)Jt1ITDh!l 1!1 1m _"H9l'llllnt1.:.lU,[I', CU (.'(IIIJII'I.LDrill.l III KnmlllWiJ:.:1 ~GclI,""D.rd Ot-! e ~I.R] ,'icrl.:--o;,,_ ~ ,'Ol. S,lroda., I~J. 1Jr..L1n .... ' ~;t~t'Ii(l IM!ert~ I~ mil. l1!"r{lltOlli~ d'!I! 'nlC'C'j,

:Q AtC!!~muJ 5;Jrmtt)),lll i!I sjllBlln:J! (,~lr~~r ;prr-~t:llIilt ""1M I) th •• .,.,......_ bfoo;'lE' de Ynglll, ~u~r-m care ;ac1NP~ ~1~ti'1J.1!I hJj l$,l.jl.'ltra .III-J 8iiC1:T1.C'< ....... plIflf'l.uJ "lIJII'tm 1'rI care .'I"I~joUl hi Jl(i./l~ fiIo;;3 U1I\iJU.IIIL1 1'& dlscrirl1l,.. .. U...-&, f111'-r:tDd :rrndt~' ('If. ::iUJ[Jiul noatru dll1 R~ J1,tojJ~ttSef ]j-j_ C.:No. Ihl .... , p!!.iholo.giill JI mQ~fLlh: .. 'l Ilmbi!'lDl" ~1'£.ii!'JDc- 511!D' acrcapc,

so

patrundcro ~[ jrt~@_rl! fllo5!lflcl. Tn i~l;.cr~ teo:oJHor natural~. Ua">gllPI.a d .. ,or""it~ Ilnumilr: S1J£t'5'fi.1 cAr111 d-rulul B. N.~al

p .. ul Deu~!i(!n. Die ruJ(''I-vl'!i~C'Jte PhUo.rophie der 1rW.1!J" (ed. 3 Lelp;dg 192(0) n. -l08-506, !irudla-.._a numut Jshwara Krbhn a, IJcUe Samkhy~ in Upanl~')1c •

. P. Deu ........ !l. ihc P1uJG:j:opl!y 01 '116 tJpal'li.s:had$ (tr. ~l.

Edlnburs. 1906) p. 231-2!i5. Idcile S. in epk-.i S, W, Hgpkins;. The Grl"(Tt EPic oj India (New Haven. 1920) p. 06-)88:

J. Dohhn;Jnn, Samkhya in thl!! !l.Jl'.lhaohll'f'aUl, Hn:1 (lIUwrut n~ p .• llJL1!'t!drotl~,,[;'ilu('rBre.,

Ihupr8 LuI Islu .. 'em T<ri.'5hnfl !j.i oorn~ntutO'l"Il0L" sn! ~ Ta..f(a_ J,"-,u_,! rhdl~·tll']. de" rEco1.e FTr.lll\QI.~ tI'p~.f:l'('m, 0ri6nl:, vel. JV p, 51 ~l urru. BC!h'illlciU'. 1.1\ Blutooil'rk(]"r COT1'!m.tlrnO'rorkm vo~ bm.:.1. p, 171-18-5 ~~ !\. B. Kenh, Tho!:! /If(iti:!'Tr1'.l VMUI. In Bu!le-. tin 'Di t.he Sehoo] oOf Orlent:!!t $[lJdie.s, vel. Ill, po:.:-t, 111 _ dl,.. rut.a pmhleu'n. lui Mol th;jrl1 ~i Vin dhYIIV.J.sII:.

CAPlTOLUL III

Contribujiuni

la psihoiogia Yoga

AC!i!':'o.L :i;Ludi u I,!: Ilmit.Jt, L .. dl!\Cut1.u ccnceptulu! do! .cexperili:!nWo ~1JrlC!''.!.a.~o;, tn YoDgliI • .!;OJ Iu jJn~lI~,l "uJnP1~ .u Leh.1iidi (~.!.;.1. JnCYJl1.J)~io(!o, ]J'TOI!Cli~:t.J pc C'o.IN tr.ilwwl~ ra:r.iro (10 ~O,~(·

~~~~llim~{~J~~l(~~dt),i~l:t;3 ~~~(~"JJ~~ ~lt~~:~T~~~~

p~t..:LN:\3. rogLnLcl.a: su'uctuelt ... 'k!tli sutletesu ncemnte. ro'tlodlene. ln r~ragr.nful 1I .':C! nemaeeste procesut p!il.rIDLoQit.' ul de<;rllrlldIlllrii ~tc!i S1r'l,u:tur5 ptin precttce Yoga. In p8t".:l'lrafuI III <e r>t.ibil~~~ noun structu r-ii oblirtyt;i p,j 11 I!r(>(,'o!"iUI mot':ltliLliv 1"!x~, dog If'hnil:'iil resctratcrtc, ~lnJdllril j;1ut1nt'l:' ~ atlR,illd .~In.ii::ll'tl ~i .$tirile Jmedlat premergstcero. In art nrttcol se vor continua ana- 1ix.·Ii!' «supra po;ihg[oglel \'og~, discuti:oou-sc concepua ttmpului, pslholOSl1l 11mbagiulul. etc. precum ~l citevu cOrulAeJ'll~1! fin.ll", S!l.Upl"'"-.J eontempl3tk"i in.Qi(-ne,

Se in~eleg@, a'joaliar-, ell nu "'Oln (O~~lnjntJ .nct !'"Cz1Jllil1.e!cpropt"iu.zl<>o ale j)i"iIIC'ii~i Yog;l, i1~l cum .0;.:> afi;i nustrate d<:> y~I.f'lI. A~et'1't"l1i".."iI I'otur.lli. pcntru a n 1.J. <Idapost de dlletanttsm mcd.ical sau tececnc. D!i!OOSl.M. un Imens ~J dlreet materlal de! ab.~rv~~Uj_ tn paetrule ce urmeeza ne mutturmm sa expunem ')"ihlJlogJll Yoga, ~!j.::l cum eo In(e-leas;,i ~i ju<;.UflC.·U;1 de Ilte~t\Jor~ tikl"j()flC;i Yoga. Soccum to;Ij asemenea cl:l'l'lmf!ri n u ~lmt lij)'i;i~ de mteree tncsortc. din dOll;.i mottce : 1) reveleasa 0 concectte p~lIla.](IfI;iC<j jOlcner"w,;:It! UI] 1.et'l'lI~er .. men~ .!!Pt'tiuc!!ol de un mileaa r untrunament escettc, intrCr'spt.'Cti v, mcditauv. 2) roeduoe in di:50-:'I.l~e PQ:'5ibLLitlitJle de control esupea dlnarulee] ~ubrol\!j.tlente ~L .ct"kadtatea cDn'C'OOtr.il~(!t I n eceeie dE!C'OOU de- suporstm i q.i m;"'w.gogi., dnd a-au IXlbLic:at utlten rompl.LEIltJ i llpst tl!- 00 ertcc suport tcxeuul BaH LI'a.dLUon.iL esupee 'iO:Bei - aeccum ncccserflo- pt'I!'lLro1:n.aTi.e il~lun.e cr-ltlci!J. In I;lit.n'·Jl dt: ciWv-ll I'Xooplii (ootat(!"

ss

In biblJograiic) - 1:!:.;~p~j car! de alth-l 58 ~nli1'le.-.c I~ !I)m"le rezumAri eeu reedueeer fUologke - tot co s-a puMiL:ilt ~Ir'lli. scum, tn Europa, India l1i America ;);!;UF"TB. YOflei e lip.<.;H degarantic ~tlln~fie.'i ,,'\1 p!"8CtlcA. Nu e posibill 0 rom.'<loUg t.,hnlca yoeink~ f<"ira aNtonl! IJrJuj gl'Up. Toste tratatele precuce in li:i:nbile eureocne sunt <'i!JI;S~rii:;,lte de 0 evldenUi. sterilrteae ~i inuUllta1e.

Acest articot e sumar ~ se «K'I(!u.(;c dup;'i a~lto,.!i ctaolld ;1\ 1ilOSlOfk'i Vag". Yoga tn.I;.ii, e 0 a'ti1.u.dine uiliV('r~a'~ ,I ~il\~;id; ind1en~.lii exempte UU!l.tnnd rnedlkl~i8. asecza. trim 'ioU, mir .. H'o~Ii!Jf.: yoglnllo:- .Ibun.di:i In tntNaga nteT .. rura indiilnil, NJ.zuind ~;"i:

Jumlnt~m IULn1:'1 i dte'lo'B CJ:mQ:!ptii cen trale, am rWU:5 ;num .. \rul le'J:te!Or Cjla(,e ~L Intl-eo'l11te (]rli(t ercuesfune In dement! streme psU1D.loglcj YOR'olL, Me~!I~iru ct urn expus-o Iii ~l1J.diul In-trodllcere in FI.!o-soiiCl &:mJdL!loII (R'El'r,lf.~4I. d..~ Fiw.'Wlif', 1'930, 11.0.2). 0 \llfunt!i obco;L"CV.utle usupra tt'rmirloll1l'li'lh, Am p.;iSf,.r.;lt 1ntflt!lt:! .. nlria tl.!t"Tner'l'il kohnkl ~nskriti, lnccrclnd 0 traduccrc ~'(!rb;)l.ti ~i ~: nn fil(;r;QlflciL Ias- In expunere em urtnartt statemnuce tmtmcler ;)o-qgJ,ene, mult.e f~ moo numal paratrazeree CDmenta1..n u ~~)I:Mul snnskrlt, Am nctat tntotdeeuna tavcrut. citra n;mlEmA lndfcirJiI eertae, i ill' cUr;) arabt eumarut a:I~trr"1 dln clnslcul trat.rt, al llii Patanj.'l.lj ('U;!C', D l, Chr.) iur j1iUmel", V'L,'IIl5.i ~1J ViltCh.a~p1'ri, M;~h"1'1 p.roci:;r.(!-~:J'~ COt'MCnti!riLll r;\t;:1J~ dr_:: \fya.s:.:i: %IJtrt'IOt lui P.I tanjalL ~l ~not;a1iL1lil oItl,l..;tui,1 Q(' -e-,Hn' Yacha-;;JlI9.ti Mi~ra. eo.-. :met:itAtiul lui Bl,loja r'loetii.:r.II;i atH rJlj! jm~r1 .. ;[r'lt. nu 14m u1t11 ..Ie (oJ tn acest erttcol.

Prof~5crulul nostru Or. SurendJ'4ITllith D.a~pts. CI.l care am cent. tradue !I~ dtscuter paglnile dlnclle. l !It:! cmin multurnin pe carl numal drago'ltea ~i modesna sa n£o tmplerlieli a ~C! Ml"lpH-

(ic:a. .

a) Structura vietii suflete~ti normale

YQP.;:I (' un atstern filosofic (rla.f',sIUl.ilJ. constitalt dln tr!:'1 Ij:Ulntoe sau trm Frr~q.'~ld de ~Liirlll~ . I, teor.l.a cu~tlnte-1 st loglce : 2 .. ~ihCiolO51.i1ll ~l .i('J1nk~ {oilmlndQu3. lmplicind un l-ond E'tlC'): ~) 1TJ(!1.;lfi.zk.u.:r;;1 30tc:riolOgIEI. Orgoi.l.nidtaC@'.3 !ll'51emull,ll nll .!;'I,I'f'T.l

~~ ~:!!~~1:a~: !~~:i~ju:~t~~rn~:~W:~I~~n~

plariurlle ~,perlen~ei tlmMe. lntr-.aderliJ', YOji£.U 1idrnite r,)()5ll1ilItaleiJ ~ trel experll!n.t-o ee se cl~~ !otrudu.ill, caUtn.tJv, hUre de. loi.lr n\l d.i r'I tr.JUJl cQeli.dcn~ 013 i.ntt:Mitaf'e IliBU centi Llill'. A.oe:s:t.e tn!-l struC'tUTl IUn.t : J) (]¥pilI'"ien\BI f~, tluzor5f!o. invlliitla

..

~l!'rGIiII!"E!19. sen:5Qn.d.a} ; ~) e~perle~f..a rotldianli. ()b..~~. u."t1.II.n..l ; 31 experteata ulti~ rsaJfilJdh.iJ, rezultanta rnOOjta~i.ej ~l practf~.:~i Yoga, care conduce PI!' pr'3qul Ijbel'.ArH (mukt;}. de dUl1.'r(!;'i .exi:>.tentei (&amsumJ-. ~ se observe (,:;'1 eele u-el diviaiuni ~de Yow.cI. cor~pljJ,d n.eces;o.r ccnccpi.ului de "experlen;AIO., elaboc .. 1. de .scest etstcm fjl~t'h:.

.l.,oj',ioo. e meni~ co-reet.ll:rl.i expencntclor !.iIl"c', 'l erorilor ddtorit;l He i1u;t;iibr aperceplhi"t; (d.p. fri:ngh.i.1:1 ih,I:tOriu :\OCOI:itA ~'1)e), {If" unel tnvaftde cscetanr dl: tdel (stHpul In teeceeeec ceean dun necura .. , dr','. 'TOilto eceste expertente lJuzorii. <"TOJ1J.k. ~d.L'Itins printr-a justJ al-'lican·.!l $it'rt1UrUol' sau prmer-cn r.ali(,tnaDlt:.'r'It vu tld.

P.tlhlJl!oOo9iroJ 0;,1 ~'ilinl~ a fapteler ~Jk-k'"lotj.~· cu::upll de expeder,t;J ~{'n("".j).t I)ii":l:t:i, (!Dn.stJruit6 de .Im~mblul t'xpr:!Jientel-or rvstlzate in I;)rdbml Jl;:ltU!'"'clL E unt de arnlntlt u.lci O:C'.' cc ~r-j<lln .i:L'J1.,.Iflra S.al'l'khye-l, ca ill aeeste- deLLA sJ.sten'i'a tndicnc 0'.088- Srunk),,"'.) (Hpld€ :sufi{'~~i !:ionl tt18!ObIH.C!' in ordinul n;:)tuI(I!. ea OL'.uJ.re al t fenoffilL"!".I Ei1:k suu biClIOJ.1:k: otc sunt r.n.u.nuGS-tiiri - mQlfologl-e deosebrte dar ~nlj~Ll Idcauce - ale neeteeeat Nrilturj prtmcrdtate (pruJ.;rli'. Vo.ga (,J. :!it Sandt:h),.a. eeccteste re~M. cri.-ce recelnstnrc l:!a.tUJ'al~. arlee mument ti~Lc.. CQ !j.i o.1'l-02' mom('l1.~ ~hlc, Cccu CC! 4· !:r~.nl, .edlcl Juts. e rt'!a~i~ dinln) eccste 10lJltl::! .~i surtcr, 0 r;:)l:r.;'i relatl1! (upidhl" 0 Id('nlit:M inv",I)dIll, 'i;o"vfll"it,A dln i$! ... (N·~(lta metanelca. EX:pE!rlen\1II cotjdtan .. a iI. ~~~ tentet gmwral Uffioi.Y1o, d~;;i ~ "';}Ihl[~ logi~ti! ~. pslholtllilllOOj.'I,i: - e faba metenzleestc, pcntru di ec aulbuJ..;: surletulul (\0', In. tmducm!!! III ro. Sam.r.h!P). Cu. aces1- d<!t"101.i\ vast de espenente jlL~l edunete de al;ti .. 'ltate.a :sensQrialA fjw;t, <idle:) fl.!ltum.l: dar vom vedea eo:' ee e ,.nailll'al;': tn ps.llmloglll ('()1Idjan;1 C' ,.il1"lZOrtllti. ~fi7:Ice!J~) !1i elasete 'tie categoriUe toatcc, dur nQl..'Ort·(:t~te ~ ,!,(I{'V,u,rul '.I\.indaIDefitaJ [sufletul ~I sotcri:clogiOl:) - se OI::ufl;1 Jl'iIho~or.:ia }'~iJ;,'ij, BM!izin~ astret sctJvltli.tlle eeesodale, cacr'gct-k.""a. rnemortei ~I im.l.r;um.lll.d tcereucestc !ttn.erarlul escettc - peacetc,

lns[~lt. a treta oCxpcnc3~ e (.'C'<L cure 9' ohnne prll'! db- 1rttg-e:re;.l ecruetet structuel sunetesu. e ~t'rI(,T"t{1 de reeeele mailt.!l.1Ulor, .a.die.;'1. PI'lI'!l supetmeeea fuocU.unUor ecnsortalo ~ pt'[n, st.li.bi]in~ lHil,Ji I'lQI,.I ~j subtll echillbru (lzlol'llltic lprintT'-'tLr.L .~p·'cial p~;~ 1"e'lI'pirat..Driu, -e~. v. Ink.a) : e .Q total.A poUli!'rL"fIcm t"<I'PI! nu are nit'lti-:;o >rofriun I.:IJ. "n~t.3 sD'uc-turil ~I mJ'EI paate !II,. i l dE!' veh.icul n,."V('1.:lt,i(!i tlltiMe, 1 i'bcr-.)I'i i ffTJ.1.l,l.;tl}. Ace:mA '!I t..m d~ ¢ransti (trud.u~tn proVi7.'ltrLII Sl1mddhi 'Pri n 11 t..~';'. d~1 'EI~U dDI le:rmcn[ nu au corm . .m -dCrlt .. "ltlPtiID:l't'OO pioJ!t'l:l.eriL fQCU.[tO~ti-Dr rIIo!'JllElkl) e produ£ prln roLabcril..OOtl. jpJ02:(;,i ~I i1Lo:ie.tilcet, II Ur'l~ $Ubtl!e d.l&crlmlna~U rnetafLi.lc-e to esenko lucrurj].or

(ro:'inl~'ll. sutlctul, Ialse re.Mle po;:;es.i.va dlntre suilat:<$1 rnlnte, etc) ~t a unci tll'liliUlU sehntee !iu.s~jnut.A, urrnarlnd dezredacln.s.n:a func~unlll)l' PSiJl9-11zJologice de toate zltele.

Sropul yogt" e d15truge-reii celce 'dOll.t!'i expeetente ja+me CerOOr"t'a lOCkA 1jt eroarea metafj.dcl) ~i, il'llocl,I.lre<l Ill, CU (]o r'.<lU[1 espcnenta, calltatlv dlv(,l"!\;.'i, A(;e3$ta ~>IItr11 Cii, dup;i earn am scrh 11'1 repet.at(: Ml'ldUri. cQ!KI.iHii cxtstentet umane e dureros.5Il pentn_l wmperotn14':'ltu.1 indian :ojl t.inguml seep e desm~lrm. cl

V!1"'"iI;.a (ad Patanj3.li I, 11 hnpOirte astfcl starliile ;nintH rplenun memate, cnta b~IJJni; t. 1nstOibiia (k.~~rJ; 2. CQn~Ll2a ob:5.cut;i (P'IuldhaJ; :1. $LabiM . .::;1 instabll1i (r,;i.k~ipm) : 4. fb:::iI:L ln~ tr-un ~ing~~, l'!lUnd (ekaG'NJ,. 5. cornplet !l1runlt.:l (ni~dd.ItLII.L Dll'lotn:J aceste ~M.-I prttuele doua eparun IUIl,Lr.fl1" o.;L1l')lJniLor, 'lind [ru;A~1 dlnamlca QDlidiS:!IB, p:.ihmnelit;:!L];'L Vik.~fp.Ln se ob-tlne 'PI'intr-a nxeee OClIzlon;::L]~ IiL mlh~ii nrtn etenua (de plld.fl. in .aolutLQM.-lIJ'eli U nel F)TObl erne t1iI;.L temeuee lntr-un eflJoJ't de mL!morie, i.!~.~. t!Jl.r i(!'<1 II.' p.!I~;~c.a U nu :J,uj~h!o libe:rI~r'li (rtrukti). -pt;-I'I~ tTU Cti nu c 6bHnul,j rvtn y~a. AodtlvAr.3(~le star! \'ogirtiI;C ~l'n\

eumut unfmela dcua. .

DI~po~.Itiile m1..,U. 10t dup;A VYIiI!IrI (J. 2) ~IJnt; ,:n-t11th!ILl tvrclctune, llumlnBre'. ;r:m:HJrllj (a-c1i\'it;:!Lk. t:n'l.·rgic) • .5thiU tli'lE'rUc) - di!l.pm:I~!i C!ll'i sc datcresc prcdemlaauc! unci IlL dlntre cele rrel g!.lr:llls; .W.t!L'U (p ... rltate, lluminaraa prLn tn~legere), h:ljr,j,t (encrgie, ~i tr.mu'lJ finer~ie}. Mintaa (['uta) eu L' tleett un otuun natuenj, dini~t'J1k, putinte de iii suten cbeeuruate (dD'J 'I.' subjuga! de !nmos}, paslune (pI'll'l 11'l""taur3f-t-;j ~mH: :r-aja!C) ~I cteruate !".a~hm':lla. oonjuglttS cu ]l:.Uit .... tc mordlii Cf,Lrin 5fJpini!'t!'.!1 FJl!.H.!1 Sdht:ill.

Sup!'imare<l ~':li'ri(T.tci umana nu e 0 5.!I.T'di'i,j laclM dl:"r pcntru tcllnlea 1;1(' drt'pt rT'pul<ltA 8 Indlei. ])up! cum vem \'I._'J~.a mdal.:1. cb ... t;){'QLul prtnclpel nu e trupul, C11 h.nt:t~unU(' ]ui. cl

:~;;t~~~~~~~~ :~i~~i~~;~~r~~~~~~. I~L~~~~:d~ (;=o~~\E!!~~

~JX!r-.lC!~L~d{;r ectuele. Y~Jlul nrc de hrpto.Lt ind'l"lll!iE'bl. ClI partr-a fluldA, lntenticnal.L :'t.1.JbODr'I~i(!nla 8 min~i1. Evlden c , asceastunea p~ao!'tlC'~ prin pIJriH~ri, rencneare ~I rnedltlr~li, nu !)Ca(oE!' :in(l(!~ tnllirtt('u unel prcalabile lL1mln~rl tecrenee.

D:J;- lar.!\~l nlalic flU poatE! fI rellhZIILI:. - <;PI,lI1 ~'I.ilrtidp.:tntll dodrJ.nej YogQ - !.'irA prarlL::-a. f.Ar<L aeliu~ f!.;rrya), f:!'irli. w,oo~ (Mer~l.:J puiifkAr.i1or ~i Infrln~!"llo[Ir oIi~diC('). CJrtlle II ~5 IJJ ,I lui Pi! tilnj.u.U ~Ltr'lt lnch.IJ'IL t,. (11 doL!~'bire ilccs(el .actLvl t~ti y~i~. (puri::I1c.'iTl, pozl~ii ('o-rpGT.fLle, pr-ocC~c rHpi.-.ator11. mediL:!l~ii prin 1L:":.w-e-R o.bicx:1:elo!'. mcdLtu.'i~ Mra ol1it:t1:e etc,). Totujl, Vet·hils-_pati JJ.Hsr.o {Ilcl II, .1) ;ire: grii.A sa O~'T"'(! ; q d at1i.unea fk.r1'!PJ---

""

yagll) nu trebl)i(! exagc:rat.'l ee sA tulbure e(~bU~b~l iiziol~lc 81 truputut ~l 2) ea nu trebuJ~ esccctate cu QOl'l.n'a iru{,t.c!-lor.

Din eccet !)!'Hank apel e!l.tre ac1,i.unc (tnte)M'}il ea rl"'(Lllza'f'e' praC"iro, i,ar nu apleoo:re: ~n ajaro).!Ie in~lege cit de indlspl!"nsabita e ~xperklJta ycgicl. Mt1cl, tn aciuaJ., condUj~ ~m.aJlll C irnrx;telibil de vllloo-ifi(';;Jt hl enter [~ jus.Uiieat) ~madPu, stereo 'Ultima. p!"cllmi:nanC! liberArU - pentru cli sam~h.l tr:u~ndc 4:x~Ti{![lta.!li o numal un .nume= l:JenlTU eel can parU~'P;,I. 1ncA, totej Ie e1'IJoi!1'ier'lt3. g~Ri..'r,d-u:rnan.1L. O~r eel Cirri "K' hotO:rd'K, <:hl3or uumat penrru un r.:l:stimp, ~'-L peeeuce renun~C'a valcrjjcr ILJ- 1:l'U!',ftj (~i'lj.n:19yaJ ~i eele dir;Uj pl'@limln.lrii tchntcc ~<ogke ;JU pO~lblliWt.ei!L.!I~ ~.-ince f'€"L'UF~ale.Ll:!j:l eUrot"it~tea ~t<tJ'_ pr.J~ln' ~, mtrevederea lilx'liLrLl Vyasa (ad l. ~-!l) lclmu~t.e d.·a~hln::~ din~:re (:lJn~llnt;S prin f'Dmwtk«rw (!l.B.tl in(hl~th'~) ~~ C(!;.'L pr!.n c iiperit!r'I til tseu "p.!Iwo:ulBr.!!ioO;); wno8!itE'.IT'B 'r GgC'l e l~dJ,.L<;;Il LrL

~~~~t~~m~~~ 7J;~~~lr:' ~~~I:~ ~lr:Da:1~l~)n~LD.~ ~~

vlJ:L~'.' direct de crtcaetmtoe k'l',:lpetlticci YO,Q,uL.

'TL'el::C~S oo 130 starca ';utieLellL!'.cll CCII nL' reate 'tikI,· In 31,.[rtle 1'Jo!\lh'ce PfOJ,l'ji medftunlter yoginioo &' taee rrctaes. rnM..~i cQr'ltemplaU;) i'0E:13. - rum \10m vades tntb1.~ - ('On~I~ u t dJ.~ grade- diIL"ti~.e r.(;!i\tJ.m.i,> .. planuM".;;Unl le fl~m~t(!. _V}'~'>III) u '5.!I,lluJ peste ele nu.d~ liici un rCZlJ~U1t pr.a.c-\}C' ~n.~!oI::~pa!w., r'I~ rabdarea. ~lr~pe!Il-n, QQriJ1~'" de B i1hng"e $a'lrWdhr fari:t ca toill}! ntlntea, yogirl,U]Ui !i.l 5<!! pf.L:lLii. C1J~n'm tDlal in hhvlIL!'.3) • .u.-c(';l •• dorin~.;. Indi ... idy:d,,," de ll·ijJr'I.!i .. l - ~.~uI'Il oo..t-llt'(I.J\>, ~I!.\e~\c obloct1ve tn jmplinl~3 sccpulul. VY"' .. 11 Cad. Ill. fl.) SITu:.: .. Ci,~d s-a cuccrtt un plan (blium~ prin ~amr.rana (Mm!/lUIotI' <:oml~W; din ('I,J~nir.atj(!, m-cdHatic !ii. tmJ1~t. v, Vm:hs'i.!l,aH Ill. 1) ,,(-east!!.

• ee ~pHcA Ot'h,li lmedial t.If"mAtor. Nit'l'le-.l'J1 nu pouto ... lrl un pl .. n immiat urmater ~I precuca .sITrtl-YLlll4 T('rmindu-5(, I,L Ul1 plan !lupe.!'!or. flkli. a !'i t;UCErlt pl~Lnl1l de jus (adJIQJ'!l b"'~mj). ~i d.act, ;SG.rn:;.'I!'Ul I1U SE! ['1~;)lizeazi:\ CUI'l'i !I.e poete n"v·l'I.a. C'Uno~tin~ nemijltJdl:;.\? Gel care a eucertt, ins~. ptanurtt ... Inalte f.ikind din

-----;--;:-;ml!1tL~ d~[inl,il!. pr.roI'pti~i ('.11 .... ·l[p!!rI("lIL~L Ilof'Il11.HDcitJ. a Un~~ Clt!oi,'('.t: ,4.!:LPI~ "" IJ ,,1LAm.inftrii.~ (pr.Jjnal. !">11r..tt'-o .. p(',m!P1~ d,lreL:tA (.gk'lcik.r:iru) ill Iibt('l.·tlJtut eI Y1<;_~~L (VaclL..EuijllollU ~IJW'll. l"<.I. t. 11]. DlI.r p'...,.~ja onIl!L..Ei~O ~ rondJ,ll):rWltllo .:'I", Umt1.lirrn. ~lm\urllt1T', -do' oIIh<;t,l'l=lt,. Lr.Lfirll1.tL1ti, !II! lLtiL,P .::~ )'flIthlnil - T)l IpU!i!l Lrllmt:'~(lr - .IXI'Ot.~ oJ 1J.1_ P~~>l'r'I~tl!-ILlt~~ ~p'.!(·I!3Lt.e :II 5tm!1Jril,(Jl·. ~ucm~tr;Ii :fJ.Ll(l1' ~]1"1I LnCi~I1L Fil,LoJlt ~ufi~1.@o .,dcsIriL:::;nnaI.~1 NoILt:tI;rspaLi MI~~_JI. Taw .. u 101~l,Im'>ld. ~D Iii. SILl!)kn .• ¥JL .K.II'I~ VI. Ei jKltlClotn In dtred. (lL'Ifl"--.;cl lJt_·rco"pillWLl ru wrm" mlr.I,l'wCLihlL (n'l:aIJ1J). ~u oL3l:1cam., (pillI:rLtLJ. Sn.Lnl.:/lr,Iu $jlJ I'll! I. IIO--Wl. 1}.000~i..'L ~ tRr!!! .' ~",~IfiL .I'O.{I'mLL:Jr ~c- gild [I\; f.I1.mJuJj )'.JIA!a SutL-u, ('-ilrL~lIltl-.;].

"

90

lal.e". (la1' in scrt$ll d.Lnamje al uspresteh carl ee eer (:unOSCtlta ~I stllpin!te de OC'1 cera i.t'itentlon'C'~ :;;'1 pracucc Yoga. A-l"CSta vrH.l, tMA, nu pDt Ii 'I:{llItro1ate 'tl. in ceje din urmn resptnse, baintl:l de a Il expeetmentate. Cu atte <:uvinte nu teo p61i liocr;) de elli:ste~t~i (~tH.sa.l'Q.). dBt'! nu cun~U l1emijlocit via~ ~l nu po;t suprima rAul d~ nu 1-ai C'xperimental, Astfel se uplle;! paradoxida tE!oLogie tHootmn.izatB. u CrN\lC'i care. 1n c(13CP.p;la S<trnJ,;hya-Yoga. .!IJuje$tc am dcl;Jt.}r-li cit ~lljberarU 5urlduiuL IR fi.lpt, ¢Oi'ldlrla uruena, d.e!j:i ourcrcesc - nu e despcr9'l1io, deoa~ in~l ~xpe-rle:n\elc Sol' .!Iul\dll.i!;.'K 1 it )jbcrf.lre~ sufldulul (lunc11onarea ter gene rind desgust. de $lW~mJ"!l I$i nO'l.r.algl~ ru ... nun~arU). J!.1a.l jinU', numai. prin experieejc se obUnc Ilberarea : etc '-lInt til, vehteul prim ~ iD.~5~peru;abil. De 8;('O{'B :;(di {v~JI:Il ,,de~5~T'11aUg;l aunt li'1ferl:od ool'ldl*L-eLull1ane ~! UlC din ttm,J.K.Il'"i, I;ix.il, ss IUtinga. hbererca CQ('I'Ifllet!l.. To.ll,(l eoestee fJI'(Ji:teaza oI:iI.t~onc tmport::m1.a ~·Il~ta • de rul~ 'X'ggSi <,.~perlen~, prac~it'!:'I, rt.!;)IIza.rl!. Cun'4J;)Sjterelll nu mal a .... uttctcn L~ 11'1 e.:t inSli~i, cum SOC'Orea SLl-1i'lil.;:~yl] i jjbeearee nu pa;;.te val Win ~I'I~. prfn rcvctutta :rnC!lafl.l.!c.n ~ ct prlntr-lJ dl...~tn,l;8[!I'E! prOpriu-zl.!ll"i .L or,R~ll:Jmulul rsil1it' • ..:::n:s.trngt.>re C':IN!' nu se pours impliJ11 (lid prin drogurL. ntct nrtn brutnle opt:'r;!i,IL rhin.J.Tll:i(,J.Ll~, tlLc1,prin oreetid .u.bruHzu.nil.;. d prtn procesete ca le \'0111 .... xamfnu trtd.:.ltu_

in nnallza globa.l.D " "indi v jdl,l:lLLUl.tll" • .(L o;i~te:mului J').!iihk 'I:'<LT'I!! m:1i .. "t"!M.. .... In ffecaru 01'11 c:ond.~IQn:lt Hlnd de tml,lrn!tc! ... n r- i.:Lbtte. Yo,gil deseopera Ul'l'Iiflloarele t:rUj ('Iot(lr'1 ~jhlJlI'I~r'ltllll€!j LWt_ d!rLl (jgnor3.t'L~u), ((,IIm.41] [senttmentut indivlduaLit.i1tii, al lal5Ci pl.'rsooliliLii.1;:i. ~ -, 'C). roWL (pestunc. ata;.~art;l). dt'e~hfl (d~ust,. uver'l1WK"):sL dbh[Jij'Lli""~1 (dr;l2O'1te de Viil\.-I, " v oln~.de .. tr~i") (Vya.!oll :!j:i Yoga Sutn'l II, :I;, Ele nu sunt cinc; tuncrlunt seperat", t'inti etemeao- dlulnclO!, d f'!'l,I'i.;1 pdhll"J. e un lOt ('<1('11' ... e PD.ltc spedaUoz<l, di.r~tenH.;.t In cinci func'~iuni '$l'parau.'_ Toota':: cinci 11,.Hj sunt dUK"J'"OiJ'W fkte$ha,; i.1!Isdal" tl'la1ii I}Yp:!rien\a I; kJl!'iM, Ilind n13niie'2-ta,re'1i I'llilrUor mentale. Numal Pl';~ yoga se pot opr~ aceste tlrni ~L se poati! tl'un.liQl:ndc cxpcrtcnta urn,anA, a.~~rn'lul.

5.;1 .analizatn putln scene ~Uri rnentalc (t1rtti), C;t\l:r.41 lee on.l61og~ e. t'iT~'[e. Ignorant<! (Y.s, I, 8) .sl .u.cea'N. 51:! lntel(_;te prtn ceca ee arn ;<;("i"i ... in 1l1-lrOO:j.!Q>T" [n f'Uo,offu SC1ntjl,;h.l'Jf.l, Etc se tl"an';.mlt prln l'l'L~t.iitl]:t. lin C1JnC'l.'j)t ,l!\ihc>logi-c 00 J'i'm.Xbru} 1mpOr",..,1ntlil1n yoga <:J care ai,::i are ecnsut de: s.en:l'.illii spoetnce aubco n ~\[.er'lle, crei~d cadre c."I:per1en~]or, Acesre ... OJll[I'Ul,I: sunt uuprcsu rnbJiMiJll;!L!~. CIIl~ wndilion.e9.1:.A 'C':.:r~rlen!;n. .u.clu.iJl;~ .!Ii ('1,,':.1 vurcare ~t lund dlnculo do pr(IIBul <lDn'$Wn~~i, ODrtS~ltuk: un di~i.::il oastaeol LD l.iber;:!lte lmtJ.htlt. ilmndu-6c In SolON'! potenU-

'!iI

fi:lLcA, oarbA, cosmidi (p1"lIbW) .. ,Sj,iblre;] aeesree- K~I!"J;hft$ SI] imp)lnette prln redueeree Icr- in inco!p<."l<'iU,te de a oferi obsta· role In calea drepte. jmlcroli_ !;)i ~tll e pt~l1l1 dlsc.plinei Yoga, etlt pril\ procese vlzibljc, cit ~I in\"iz.lb!l~_ (VijDana Bhlkshu, Y(J9!I:Uro, eap. II,. Intre ex.pcricn;.a Rtlomal,) ~i &a- 1111ldl\i e un "ljBlt calitauv ', Oi.u ... , rupe oercut etarn ~a8IDla.!'-t:I.rlt1_ k(I,.n:tl'i8.

In. stih-jJe menmle durcl'O.'I.."'i\.' fK/~h.t(l. care se poete trsduee de nsemenee ,,~t-D~~) nu po~ t'!'o: i~'.u ,ilk :!;;I,"i rt {akl~httl} sau. chlllr (],a.;:ilI BT exlsta, nu :!i-Ii!" putt-a mill'lifoe:'>La. filnd b!ocaw. b.o.r.;ltB de -tarrlc kli..!nm. Astfel oe.xp]jc~ Yoga ,:,-QlldmdAl.l!a U!l1.I1- niliiUl in 1-.(1ll, in expenent .... cemuna, duru~ - ,i re:.d.!;!.el'J~ ~Ptl sA de in 5,."hi eondl'l;:l umann me!i8lSiulul rcnUJJ\Urii. D1,l rcreu e un det gcnerel. dar PI.I,ji'.lj $.uot eeel carl au curajul renun tarli ~i putcrca de a pil-ICUi"gc C'OmplCl ilinp.J'ariu) UberArH pentru cl utit tlmp cit cxpcricnta c stiiP!!'!it;) de Kl.iSht(i.S. orleo vlrtuw c-anscendtnd valoeile lor e bJOClit.ii, '!:!I Impj.edtYatol s.:i .'iP ~ble!:o1.tvt.l.£':UO- 03CtUal, pcettfv, eo acropt.at4 numal ca 0 I~Mt:tIFlie, nu ee 0 ClIperie!'lt-"I., Din eeessta ncstalgle pentru izglil'ele .~WI'i pure (aldi.Jhtru == pure nu jl'1 serJ-o;; rncrat. cl metu..E:izk, .i.dkli [.r:)n"l;ef'n:rjnd ilU:r.(lriile 1",",!>Ortul'i p5.lhologlC'l!l eu - ~flli!l) SlI" lidlClli dorul de- cunoaetere, lar priQ t:un-O:!l!;iWoI'e natura experjen,el ee ro,,""cl~~ sl i'dE~hoo-5l pot. n 1!\ta-tuJ"i.l~ prjjl!tr"l,.ln tnAlt proces eognosclHv fvi~J.;.rr, di..sl:Tlrnlnilltl" mct:.u1izicli, de cite ori ne rererir'r'l l .. "cu"'OB:!j:~n;!~ III sensul pcztnv, lmplialm oonlinUltll dill de Yoga : iJ1~tege((: rnetBfizJ~ III fl2illitAWor ~l a bmemu lul j)fHtUhapakrtil. lJJb~ $.tJtile mentale pUJ'(! lilklishta.sj <:.j eel ... impure (kURlttas") -..mci'i letru p$.ln02lt de reate zllele sl Ietre spcntonct-, dar izelatele nost.:l.lJ!i.i ceuru libeF.lpe - c::o.nflicmt eo permanent, enter i.nron.of,tiiR~.a n('Qmulvi iJ.n~3.jaL ell i1J.uI'odJ. i.1'I asccza mt!d:it.ath,A_ .. \ce;;;:sta se da r tcrcate Jcpeulut Ci.1 kll.ih.[(u iAmtn 111. subccnsnent. de! unde numet 0 [m,-ditaUe sup:rioor;'i Ie peak- dC!:.o.:rtll:1I1ciJ1OJ (v. p<ls,tl_ Rclul -liuocon~tl-cntulul (~jm.iktl_ "NJ:t, oo;§"(ln~;t. ~k'. in pglhologLa Yoga o de G CftpjtsM imponantL'-l. rond~tlol'11 nd !ntre~::..t expertenta. CDn1:""O!pU.!l. .... aeanns, kj~.~ra.rtl.~. imp-]jcA D vislune ~;h'1J10llHN'ii !l;.u:rllrll'l,t.:UDr..,l(' ~U~t.ll, ~I f:IT.i'II (Ixagl21".!I.rUe 500lU treedenc. thloscbirt.:'11 dtntrc P!j:ih"~I'I~~li~~ ~i \'013 e dI.ci"!i~ dlnt.il a.comA s.ub£.'01]~tkn."UJllj 0 ori.gina l)t"in execlent,1 scxuald, In limp Cl!!' VcgtJ iJ dcri1'A dln once e:':JX'd('r.~J cond!tionldji tie ihn.la eu-suner, din oetce aettuae (h!/fl) egoist;;. "diCfi tii'tVi~it;} Cl.I dQrint.,1. (j'lmt~dui (phalatrim.ool. SLlbcon~tlc" .. tul - deriver atit din mostcntroa Crt'd{till"iI cu «Ire ~ nesc Oilmenil, clt ~I din Pfl;lpriile IIMlun.L ale vk:~j prczente - c at'l'<I m~ ~ $tLtrt:f~rnB ~i r,II:i.;;tiJt.OS, care opune 0 rez:l:5ten(~ tonecc

mes~iu]ul renun\.<lril ::;i lind a se l'J.ch.~lj.!1I in Man m.en\.u..lB (tJrltiJ. Aceas.ta tcneaune permilll(!nt.lli iii sabconstlcntulul fpeten- 1cle, de a se ~i;.g pozfuv de filp~ In vtatc lnrll v ldulul - de .a SIlo ecesume, lll1I..1l.ife:!lHlI.du""!'t!!' - eonstltute treptdente filJformA, nestatarnlC'l.:l., mcmemaeul. !.ei"!4i. dC!20r'd!!1MUI dl} ef'1.m .a C'Onitiintei. Din cauze ~llbcol4~ieiiwtYi ('" memcnet, il (·xperlen.(Clor teeeutc ~ri rJ:c~rrnjnii ~h:n~i~. cart (,'On s trutcsc cadre t;pe¢i.idQ pcntru wn.k-rnp);).l'ca Jl.lcn.lrilnr) c llti;. de dificila. ee». centrarM. medit"~ia ce ne;:csHA un ccntmuu pslhic prccrs orl(!ntat ~l tenece S1I!it1nut (E:9!i1\T1'acUW:¥'rtf.iJ

o altA decscbtre dinire ccncepaa aubconstlenrulul in Yo,e:a !<it in pslhRntlllza: Yoga crede (';} Ilce!ll s.uboon:;.tJenl peete n ~tAplnu prtn precttcs, prln tntere ... [~lca~ v[rrutHor. pdr'llt-oO :\de. tic:1 !notaL. ... - ~I omul ~i poeto coasrrut dC!slil'L~11 (llbC'OI'N..'",* -dUlli\ "'Oin~ Sa.

,'-\occ.ad.ii .s~lrrern~Ha ~ l";l.iiirilor " .. idQII"'I! fr;rUO G!' rn-Nltln-e p[n.n 1:1 ni'rod'.h.rnKmutdltj., cdlca pinii ce roghinuL nttnge G .aL,;;1 -sture. transccndlnd expencnta. ~t car-a so PO<1te trsduce prq I'L ,"trltl .. oditi.l~I(!o tArA cootLn.ul. :;en..'WJ'!Ia.I~ {"tr-li.n..~":,. To\u:'ti, prin "--0- '[lun! oonfQ-rmo C!1J i'08iJ an ;tjut~ ~t!i~ilo[' 1)I.m~ (a1..'jigh.ta.l ~l in cefe d I" uJ'lni'i ~li gcrmen i cc v; rtuee {nu. 1<lt1.ru. ci metah::Uo!'!a : etc sUi'll pcreme, C;ip:i!bik :s<l n,\;lli acze 0 vtatune dl'§.Ct"lminntiv.ii u "Xi!:l~'tl~1 ~I I;) tch.nirn) !JB maturtzeean, S~ IArgesc- In o('on.~tuntt! ~, dE.slT~ :sti?'i.rne prtmere rkljSh~'.

Lfbcmeen de dueeeee exlstentel. ~48t". 4" pO~ibi !;i ~rin tr.~fII~.ct'nderea cxperteetet. Expl'e.~i~ jr'ldi:llnj eo .,~ •• ';IJ~itJn!"", .. dlStr~e~ - di3;" C1.lM ntm~c n u ~ dlBlruge. ci ncmut 51:! dl!'.Mteaztl do 'COr'I-ltSlnt;), I!U aeh imba espoctut, <Ij'uTIgLnd din psi'hE.~mc tevolute din pn'Ikrl.f) natura primoml.ali fpr.:rJ.."'rlil, 0 b-e..:lucero nerne-rit..1 ur fl .. transceadcre-. Acelll!liA teenscendere (~ .. I1.._ C'a~it..ath') se n.>aJ.izea7.'A pMn contemplalla PUfH, YlI{l11'l1t.:1. .a:aJtla.dTu. $1 ea lmpUcl 0 ewcce pregtitlre. Nc D"lultl,lmi'l'fl ,..a .<;{"l~j_ ~m aid eume! pslholog'ia procesU!UI ~i fl:l:.jolQ2ia ~pusi.

b) Tehnica yoginica

&cre.tul m-edjta~iej ygg.a e ccncentraree intl'-un .lI!l'Igur otJtl'Ct C-~re fIO\lte Ii tot ELtit de birl(! un oNect flziC' (mijl(H.;ul ·'il~["'jl"lC'le'nclGr, virlu.l nasuiul, Ur'I ablect lUIll1i'1~, e~C'.). 'm £L[ld (un 8de~'~r mE!tll.flzk) &:t.ll Dl,lt'r'lnf'z.i"U ~h,v.jJr~i), AccauA con"!:'('ntra!"(t un.Lmr~ 'ti c!!1n.tillu(i ~c r"It'n~~C! eokt'igrlltll ("inl.r-un. .5in.gut" pl!met"') .!ji eu ~o ob~ine prln dlstn.J,ger'(ls plul"Bliti!itll .$tArUo:r

~.

de ronftiin~ (..o::{En.w-tht!'1ti3, aientte mullil£lU!f'alA. diSCOJ'i.L1nu~ ~ dUucl_ Yoga Sut1'l'l W, 11),

Mlntea {t-lt_ i e+travrtti . :c: !l.t~ri mrntaJC') (' l1uLdA pcntrc (-11. .part~ru; dlnemfcei fl:zke; JII[", (;I,ice e palif1g~;", I' durercs : <1~'I~ <kiT Ifbeecrea nu ~j,!le 11 obUnu\ii tNs':1t pdn nh~rlJgerea fluJ.dit.i\H ntel'lta1e, adlci a i!'li~j!ii lun!·tlunll.:' blo-p'iihice. A(.'P8.Sta edellni~ia yogci; ·!J0fJ11.h. CrUtn.Tl·!i,\'Irt.CIdrMrh (Y, S. I, 2), BuprlmuTea. knta 5ii sJgura a ((In'jtUn~l nO.ma)e u sropuJ tehni~j;i yogtcc. Nu ~li<;C:l,lt"!im aid (·!'i(,lI.clbtea fih:~<.OrkJ U aceetei me·ode .. sau dad ea e pe!>imlstA, de<-pel"'aU etc" ntl mu1tumlm a-t de.serle matcdela.

EI..ii('1J'tUQj <:Ongentrsrea intr-un !lingur punci, produce drept reznltaa tmedlat ccn;ZUra vcluntera ~1 promptA u 1.1.11urQf dlstrAc(:iitaT mente)c. j3(~n-;lstentE"tDr ginuirH, etc, carl ccneuma Atlt de if1.ut.!1 ccnstttnta normal~. Lisa' in vola ssodlitulor (pri:n SE!:nza,1[ eau ll'iWlnd$J, o'ml,tl normal l'!jL trecc 1;jU.a Intr-un mvd )'Q5i v, cuprln7_1nd pencramrc 00 infLnltaro de mmnente Ln.!ltablk$1 carceatn e;r,t.er.L.oore lui. CoilraC1.et·ul gtndiril ncrmnle mestrunf te de ek«QmtIl, 0::1 numet de OI5.nC'entrB.tU o~zJ.oMIC', 1o;.~h.iptovik>'ihi;pto;l.) 12 Cllf.l11J( c~ e pill~i~ de ou.III;!{:'t:i!. SLmtlJrilo ~u subroniHl2!ntul 'lI;lul.!' coi'l.lh:.utl In Ium ina ~tI inteL ooLoct-c [';IM posed 'CIJrt!iiU.I nta, 0 mati i fi~ -ii 00 mulC'oilw dupii forma $L in.tt'l'.Isttatoa 101'. AS[II::ioiJ.lmeo i,li:J]X!rsea!l~ CCl14mti~ pa."f'iunlle 00 "iolen tcaea. setee o msb-ilinNl';~. peeleetind-o in. ajaM. Sub JlU:lIEl' gLI'l.mri! so aecunde 0 Jlt'.a:.fir.j;l"t;'j fluturare de-zOro.onllt;"., proj';1~L"i de ~Qn~atU, cuviate ~l memcrre. Cce dlntn derorlc a YCifilhirl'o.Ilul 'IJ do 1;1 Q~nd.i !j.i -3 nu se lii -s a e1'i'ldlt. Dl;1 eeeea pi"oilctiC<1 ~'1l~;J tnccpe prin ekQgrnu, care oorcazii aillth3F!ere:t mentalA, concntutnd un bloc psihL-e, un continuu ferm ~i ol'ganlzat. Plural. tatea ClJrI'itilnt.e1 :se rJi'!i:'i~e treptat. 1~u"iul s.w1'"!1or mentale eeinfri.nCilzi. E~crcitiU1 elro9r~ta unde 19 ronlrol,'lr.~ cetcr doun gene-aicaee de lluidiiate tlHCormA : activitalca sC'nsarj;J!;j (lJ'ld"l/l1) !).I S.UbcofL"i-,j."lI'I..ii (&a'nJI!i\;(Trll'), Controlul Ineeamnn !',If;;JcILat{'~ de 3 Intervenl t!up;'! veie 'It im e diat in Ian('nQn~rf''' aeestcr generatert. Un )'ur,l1ill poolte- obtlne volentar dixcontinult"W"'d C(IO'l~tlinteJ, .1dic1l. peale prClV041 In arlee ttmc ~l in crtce Icc izol;ll'E'~ 31entlei tntr-un !;il¥!ul" pueet, ajuugind In&"n"jbll La Ol'~oe oBA acttvitato o;c:nsorwIl,l "'I3t,1 tnnl.!:nu:\k;J. ,f.;kiigl'tiea. daruil"!i"" ~le'iAr'ata ... ·ain~, 0 dl<: .. IOl· r('liIic " Ol)~.:tn i~mulu i blo-mental.

Obs.tlloolele in1imJ1inoilla de te1 '(:.II;re 'Lt'l«!'ID'CJI. pr.u.ctit:.IJ.1''C'.jJ (It)r'Icent:r.ll.~lei sunt.., in pr'i:mul rind. ridlc:.o.tc de lns~1 trupul IlIl; 1n 01 dOilca rin.d, ~I eele mill dLfidll', d .... mlnte, Yoga orertl InII!Itrumen1l:! de IIllLOCtJnrrD! pentru jnliUurLIrt':I ~t:'{"!;ta;r o~t 1['lJLe_

o.

eel orioce tI$tC'ii, l"&'OTr'I.jli'Idi obllgsthclt.atea (rurLMrii ~imtLlrilor, pcntru cli. S<IUsfo'lOCrCi) ~'I\'lt~Ltii ecestcr stmturt imc<.lmn;"i posedarce tOI" de catre oblC'Ctc ~lm~111 se duee Iii. cblccr, hi 1<1 forma !ji 0 of(_'TA ooll$llint.ei), atLi<:ii pC't"peiu.!l Io!" tnatratnere. "";;lg"bondaj durercs, plnralltate.

Tdlu.lca Yoga e aicatlliUi din opt .. tnf!mbte-- (Oligo) 1) in(rlnAr'Jl(: (YlllnG) 2) dtsctpnnele (rti.!Jal'fLQJ :1) p{I'Sil)rilc ,Drpor,,)e (asOJUJ, 4) regularea Pl'O(eJI.lhH ft:'Spil'BtOT'iu (prG.lt.Qy.o:ma); CM,If)etnerea ;L(thrjI.;i.Uj senscrtale de obleetele externc (pnl!!t:,".ara) 4,) ecncentreua (dhamilll): 7} rnedlta1jijl YOSlc.i (fJhIJftTit,l) Il~ .jItJ_ mtldhi (Yoga .'5.utm. II. :.!9; C'U ;letoll.M..l sutrn P.Jbnj.:ili inceJJ:'l! nnallza yogel prop .. Iu-atso. care se ~onlhlU;} in (;jll'h .. , II HI-a,. Se POlite reruarca oe 11:1 ct>.!I dlnti] prjvh-e a~reruiun('ilo sistumuLk.u n dj&~pUIII"i< YamiJ: hl,ten.tiooeaz! oar dJntil tetcre a Pilo5iuruler CJj;oi,t{~, p.r('llmjl''1~Lriu pur! r.c.n~ a omutuf. dhtrllg ind omul dt:: rfnd ~I IntoC:UIMu-1 eli I,m iJ.lt om, ales.~. Yaf.lUJ C! ccmpusa din clncl irnponU'htQ; I} Ii nu ucid!c fflhil1l ... ~a., .. 2, a nu .mlnU f.roJya) :)) a nu fum ((J.§:~eya) 4,) a 01.1 ~w.u. l·.ap6J'!U.rj ~XL.m!E! (!;tmh:l'i'LaChGl:r!Itl' 5} a nu fl z,girdt (Qp:;il"lwaPJaJ V;!/u9(r (~d Y, s. II, ,lD' d.it c! teva runlinurH.E! nsupra modulul C11m trcbalcsc trL~ ~l~ ~l pmctteetc ~LO absunertte. .. Ah.i;ttlS1li In'>€",m.nB a nu "'''1,)7",1. durcre ni(!'i 1.1I1d ceeanrrt. prin l'I'cl Un Illljloc ~l nld<k.li!M. fnrr[n.'i.rLLe f1/flfIIGIJ ~l di~"'i.plinel(o (f.liY[<J7ltt) cud urmeazn i~l au n'idAdnll£l 'in rllii.n~oo :0:;1 ynd ~ .;!~;;;:Wil~C;l!iro alii t1t3iL V, .. acttetea (iffitytl' ccnslstji In iK"QN;I<iTC.a verbfrtt ~i F!'indirii <:IA teotctc. Vorb!rea ~l glndhi~B ~nd eo etta 't'C ~a · ... a:.:ut.. autlt -or-i dedlM ca utere. \0'01'00 se pronun~ pentru .sropul de D t"Omllni-<XI elln(r.j.!1n~, Sc pcete spune c;~ s-a folo'l'Lt :penlru btIl~Le ... (tor", i.lt.r nu ~ntrl,l p.jR't1bi~1 lor numat da...~-I nu e ~Imil_ gucerc, roofucl saa sk"arpi"i.

D<K'A, tctust, se dovedc~tI! a li dauniUQilrc crcuturtter mlOT prcnueteta ea etaee (adlC<\ fArlI amligire, eon.fuzle !ji s1erI.Hte.te) DU e adcvJl.r, e pacet numaL_ Astfel, necare c dater ~ cereetI:'Zc" 0\1 multn luarc amintc :!jli apoJ _'\.1 prOnm\\~ ~d:M.';jrul pl'ntru blnele tuturo. aiptu.ril~T .. , Furtul (Ht.t!ya) m:l('atn:n.;I; a pune sUipinin.i Hl."R'ill.1i. pe lu.cnul ap;'rUnind ahori:l. ,~b-lineT€" dt! la fur' (I!st~ya) cttnsisw in di"5tru:gcrn:!B dorlntd furtulul. BTt,lP!mo cnl'JrtJfl

I Dc alLteJ. prlJL1k~ ~d. !!Ill r~= .alt~C'\·ll o!kclt s.b dl,LnI,L;1l. lrttpt;lt .. ,4H1nll'[lll~ Cf'('III~l dljo 'n,;A~i .rt1~~Lplll'1;l ::0;1. t-Irc;:;1'fl ~t&I~lu tlJl.de l.n

~~~~. j~ ~~t1J~~~~~ ~:':r1i\ijj d ~~;,~~~e,...~IJ~~L

p;'J"i1'lflil1 L'Ot\1 ~ lttlocllil'et!t e-l C1I (t 3tlLII:. tlj ~l~ clir.t -.Jrt:lLl prin. s~ Irt-tlt..llJ.l, ~I' (l.1~~L'1J.Il@' I'lI'iCt! .n.Ll~LI!'I.I ~rSuDB.l AnllLI1B.te.ll ~3tLiU~iI ~ In!:;hi y,.,~,j,

ill ..... _I!'f:.rt.;i. tntrtnare« pt..lt~fllor ascuree. a tcrtet Gf'!K'l'at-u"n: (,!,rlhm.acllt4r'jlam i1'!,!.piend"r:y.;J$YoFanhdll1!:'!I 8omyatl'lllhJ:, Ab'iEm!<' \·.nitil'i (Ilprrngn:'!~~ in~m.nl non--l.prap[erea lUC'Tll!tI?I".,strd.'e~l t{'I:'''''I;''~ ~ 0 cotlii.ecinW- iI tnte!~ril p..ica'ult:,.l etesarn ~I OJ ,J.'IH~:}'!'i! '1](-001.1";(' de aduDiln:1I. (OJ'!:!I8"Varea t-;IU dllrtrugerel butllll'i!or"

vceste infrin;1ri apar11n @ti-cei Rtnerlll uman~ lli ete pot rt ":,1 d!. brae pracucaee de un ueeruc }'oghln ca ~I de e-teare alt J"t'~nl Ii. 0 o:;ooall mOi'al...i:!_ Prln p;-,J.~iC;.'lteIJ \<11' nu !iC ebttne O.tlr<' sp!!C'ific;i y~ica, ci un.a umana 5111)er1osr4 om{!ni~i de r-i-vd. l'uri1a~ ... .:IC{'.R!It.a. e indi&jl@llBablll 1IISCM"I~JunU u]jpno:u-t'. Pri." 4'111 se ;,nih.leazir. "deo~ !lama o!' pr"I~lol'l, IA'I' OU MJ;II • .1 dp amVt;ln) pornklle eectsee ~i _~I!' CTel!'aUt noi OI!"fItri de- exrt"I"ic-ntX Ab .. ~inMllc:a !1.uu.aM e m-enitJ unet OOllM tv ;iri de cnerr:i .• nervon .... 'i.. YOIl,' d;i 0 cllpit..1..l.a ImportantA eeestcr "puterl .r·~-~.m~I' a for~l 2'I·nei.a~ ; exercnnte • ole dJ.s~;,,:J enee::i .. ,,',1 m.:.Ji pr~loiJ..o;.a <I grg3;l'1.lsmulul bio-f1'!!.lhle, produt:'(! cl.t.'llfl'!stunt "iL .n~LLitD.U!- C1:"rebl-.;t1"i, .tac"J. i!.msjbili~'-«I (l'OrlC'e11trll.UC!1 ~i in~toI.ur~'.~,c,;-~ deuentv Tt:;I!;nllilinil'n1!l11r.t. om; strurute, eaneltzat e, '·'l~initC! - I"tl' s.jur1;II: un inst.T1Jmen~ untc in a~cen!l.im:'Jej' e-an'["ll1pLillt.i~'<1_ £0: rW('(!~.:.JT de ~ugat In..~~, I!"~I!. abstlne.n~ CS4'};,~r;}lii (l}r'l,Iprl(!£har"ya, In':i!.::;unl,;i nu nUJRlIIl a1.t1en~i'L acrulu'i. sevuat. I'j .irdcroe t"'nt;'t~i~i oI',1:r1'131e_ Insttcctul nu trebute 11i5<1t Mlb~' r u .. d;rl,l:i! at subccnsueot - :nki .. M.lblLtr'I.'lt, .. t:.jl 1" mi!ltkl - r-i pur -t -..i.mptu dtsteus. d~;idiloCin8t dln cort:$tUn\.a ~i simturl~

Pararol eLI l~fril'l&rlle mal sus exernpllflcllte, )'oghinul Ireh.J~<~ !>;i practice nlyftmll, o.d.tcl 0 sene de di'".clpU.!\-I'! corporate !<i !} ihk,'. "Cur.!it.cni.1, calm-r tmpAe.:l.l'I! tSil1$.Cho.tJt:O}. 01~3 (lapful .. ~"Il,.ii:t! metefizicei vcea ~i tecerea din tlUITU'<'"U moUvul tuturor .'[~ilJnilc.r Odt.<!J:nlPr'.alflisd1illfta) consUtuJeoic di~iplim'I{L" :Yo..,~ SurTrr. 11. ~l). Cur,'itl!'nl" (.w.lldul In.seamnA purifi~'I~~ Int.'ria~l"a ;1 O'fgani!'Ior ('U a.pa. m1J. ... ehii ~tomaC'U]ul, pent-ulut ~i ,1~.u~l_Ilu. Iiind ~He,] dlaciplinalj, incU .~;_ ]Xl3fA, pcmpa s! n::~~

In l! 1 ~~~I~~t~~ ~ ~~~~~:1L~J5ol~~~:LAIr:~~jl~:n~'~11'~~rtpll!d~, Ij~

, .) \';]'~I'!" -<.O~ri"k!1J1,..,t = :prtl'l lmlre;]. ~1WL.a II(! rl'1llIJI";l,.;'j illlIID-rr \· .. '.1 Lr .... H Itll~, Ir...._~. '!' !;I1-lI1 eli@' Ij:M)),lj 111 I:an.lcrllpliltle ,,1>i~l"~: m;tp~II-J! ~, .', ,,-,L,' Lln.lre.lI I'll f'~lI1>'I-H U"I.JI~t Itr VClL~/lt~. ~I.J mJlltts'i] tD;'I~~~()~ "L~ I() ShlvOl. "F.:l ~ Sldtloll, ot!l!I ... :~"'n1.'1J l1K'L4:'nl~ l!"I:Io.midt~~ l'LrtLl~ ""'('J'~ II!' ~~ruJ~DTl'!.!!It;.! ~~dHI'~ I'''''~ (1 ;!Lt.t ~U tStJIrl!lf,i[/{,lJ .fIJI.\ in lJ"rm~~L"11L~ Jt! ..... r ..... ,Se);1Ul1ti (f~ eJg~iBf(') HI1,.....tr.til L"JIIfml',]P~''!' '" '3~

91

pillf.'lp lichld!ll d:Jpii. \'Oit'. Astfl!!l re:ddUl.lrih: allrncnt.ne. LII f'i'lZltl·le org.a:n:ice, pl'odu..'OI!I~ de dt:zClsjmiJ.a~li· ~unt (.1) U~lITi~l.1 Ind"]liinatL' dIll crgnnrsm. Evident, .o:bll,l~iUJ]ile ccrpceel .... · sunr de Ja ~ine jn1clr.!!i~. lor 'Ilya.$iI p.ro:z~azA c.t .\'(lnch~t lmcarrm.r ~l ... ·Uri.iHn:!I'J. hnpurim1il(l1' InlnUi (00 Y, S. 11. :-12). Imp.;,l.rurl?LI de .,In(' 1:tiil11hLtsha) tl'l~rL'.lfi'I[lil ubsenta da-l'ltL~I·j de oil arnpltnca t'!i' n'~it.JtEk e):l~'en~. "Tapllli: ~~or....:e?~) ccnststa an iildur.1r('u rontrarfllcr- C-.I i,lj)rill~ de a ennca s! dorit1~ dI.J a OCd : cetd <;Ilri~'

a .... ra In pkiO.J.l'!! ~i ';;1 1Ita Jus ~ ",bscnta vOTblrij (Kad~1-lI mO:<I'l,J, .... i a.l!xcnta indlcOJtUI()r Iaclale clrl trAd~U'.a sc-rumcntut $;),1 ~I" Ululk' (.iK.:Il'.a manna)" ete.; Stl.ldlu] e a . -tfree srtlntetcr liber.irlt dn t"",i'5~'n~1l (11lr,iili:,"l suu rcpettrea !>llalx>.i Om. etc. (\'y.llS3. ibid)

In til'llfl ca voehtnut (' cLlf~[u:Lat. in areefr- .'k'tiunl purlfi!'.l ua-ii peel! m i lian]. It.""giuRI de t.er:rUi1i.i subconst len [(' J i Q~111, I p.'lncr;rul~.J~ill. Nil tmbuic uilllt .ro toato prd{1.i(,·j.[l. pcsturllo Ii :dt't', .:J:-'«''ZL1. etc. jlntesc un :o;.lli~r seop : (·,l,,:.iirJrdtu; 'K.'l':<;t conjlnuu P"-ihir- e po;5.ibll numul dupA ce ~hil1111 se ponte 1.14'l'J~·1 de trup liii peete .at'ruaU2.;J '1(:(!:t!~1.;j ~l~;Jre t:u'-\i dOT!, ttee, • prompt Se iD~q;:t" escdar urgcn~ di~dplini.il"il subconsrte-uo., lui. 'Ln.l dll'l trWtode e sifdireo. glr:1dt.d!.i.i ctmrrW'.jll C.I ..a deslocuhl<;('{1 RHltlul '5.lu. met.()l;ia dCSOOfX!rlt~ ~i oillpticillA de C-.ltn· lU011,' ,)lolile a~cetk-<.~nk·mplative odcntale ~t ocducn"''''Ilt'' [Buddht ... mut. asu mal bin .. zis manualele de roJ11,(::-tIp'olle ale budivmulu! modfevnj, <J. clcberat edmirobilo .$C'C'1'ie" de- ~1)ntC'mp]iltit. pi'l tru dh-t:rugli:!rii!J at::r~1ril1)r camele ~I tnrensificareu N'-nun'Liirii. .. -cenc- C"'..Jti amlutcsc eeie ecdlflcate de Loycta. (v. urtiealul \11' rrrator, ~'<1itme;l cont('-.mpla\id). Regul.1 lui P-Llt.lmj.uli ~ .• pentru inl~lt.urJr('a Itll'lYurJ.rii p;.ict:rt£Lor, tnstaun t~'a C'CITJ1r.:.J.f'iil-C'rcH. 3.l). Vy':-t~, ccmentlnd, sugereaaa dtL"II .. ginduh r.ari teeLlli[><>C ac1:uallzaie- ~I fructWC'!i.t.c In momentul tcntallel. 1rl eu

1 .\utnnrl III 'iJ211~ ~Ce!llF rll:.;m:'lliu 1& fo3rl" nonlll'''O)~ i '''''II inl rl., lJ''l1.l:'oIl. ~;:;iblJ~~\Il.e de I:I1IItNl1 !b.Upr.:l nl'rv,l,)1' lUuo,(:bLloc rUN""!'1 11'0111:0111 fn SlilTf' ncrmOilri ,..unt., In~a. rnult II>IIJ \.&!lk. Dr. JI:#l~ (Elom bn ..... j ,I pu1ut mrf'j1~tr,l $lltn.1Ik ....... w "'(iril'l'a b. M.lkw mmn pf'1 tru 11'('._ pntru ~J r!1i!i.r ~~ lDtflol,lt" J.1 Un }l:\I:bm d~ OJ ikPu I 111 n.lo. ~.~ I, .. k~ L I,'k!f!r.:lfi.:t nn:lLIISCtJPl('.fJ

d 'I,I""'h~'SP'It1 nl~r .. fOld. l'iHl 11. n. ~:<'I 1.1mLlrP"Ot, llil • .,;.Ib ....... n'.. 111- d 1 ... ~.IHt:IC' f8L'1Ul~. FIn >l'~h' M' tr:tdol'.ilti, loj', t '.l1.L1 in.lm 0111 m nl.i. In~'.imnl CDr,)t!"ol'l[l tiUj:Ir.:l !Iii tnl~11 1II~lljloJ (';J 8lndlll t.:J flU .... '1 mllnlll.' La!l]1f1'!;1,ptare'ji.ont:UI"

••

tra 34 -ertea <II 11'.4 Putall)lIli ..... x plicu f!!llli'.ll· p.lI •• h·]ol' (vl-

dlla-r)9 _

ell fICC.:iI·(! obstaccl ~ur:-n1Jni:11, YORhlnu] ejunge ~t, pin IJr' 1J ntlu.:i. !llIIC!iUr'L{.· ~;,J l energte. Chlar insus.l ''t!~;l'('r'LIl l.il1..ln'lli L care :<:I.' rcnuntu ajunee pO:~l,'-;i1Jm';;! ~< D~· pL!d.~ ,.prin _[]~'It'YIJ ~.u. nu IlJlo:J). H:o~ b.ju.~riil-l!' 51;' apro.pie d~! old" ('i. s. IT. ,');1), reon ce fnseernna cu rcnunjmd ]J. t·url., 1Q;::::hlrtul IlJU!ule seaptnuj pu 1('.n.~I~I ... J QJ'ic.at'Ui oblect. Hcnunlorcc C oilOt\\'IJ nt.r po,,","!1 uw IN r':lr}L YNla e dinrclo tk IT\t,m:I:r, bJi'lI'l(!'. ~l eaut mud nurrtal 1'TI<r nJfestdri naturale, stari mentale rI.l1·U~J cart nil au 1\1n\r de-a faq. ('II bin. Ic rectertetc, ntct ell so;ITJuidhi ( .. trano;Q" <;uJ!I'I···:.al Y~hinul trcbuie tot.u~i sol pracuce bluel!"! (.';1 un mijloc tit' auto-dlsdpUniJ. Encrillia depus':' se mtoarce i" ~ tlt-I io:o-:.-(ILl ROtkk'lc ';1~"'~1f'i pr;l('{j('j ii J'I,\!t'lea",', o nOu;, puccre «u[J.'tl'Ll'<.C. Mai Hr-.t.iu. ins.:i. cind deta .... 'll't.'3. de >IC:ti~.~I·nt<'j ~i d·(' Ilbi.:-,·loC!!l. extstcntet C' real.IZIlit.;L - }'oghinul rcnurua ~, I.] [1('1"S~(' \lrl l~j cucc : ITnunl,l nu in seneul -r.J. sr- IJlW.ij.ITI· In Ilm.JJ:lit"h~. <:1 L~ sensul of'.l nu-l mal In~E!l.'Iz/.1;. nu-l mal rrjl.1'A in i.i~l·n~lU;nt I xe ru ... ln. ;,~ ... r.di.1T. p.;i.r<J!5itc c:.a nht.C' [mL.llm~'1'I1C' cu-t <luu racut

-d.n!O~:ltr~~~i;i~~'i:ln(' Palanj.ali. rl'Lldlfl('11 1,111 ncu st bin"

~~l~r~~J~i~:t in~~~~I~c .. c,~r~;~~i~~I:;.~8r~ip~~)~7;··~(!c'~~_

~ki ~ c"l"r TiaUl o\i. .. liI((ll~ '~trl\,;l am(~'lltr.'ti·1 -e t.:i<.f>'i-ti' If! Y"',lIII SIO~I'.l. T • .'lf.. V,..1'W1- 1 .. e-xphdl ",Ufol

n '1{!'Jdljj (bo.."iloll e tl.lllJo1oIWoll,,·:l I'rhlLlbrulul fi;un]t'lil' ~

~~ ~1:::~~la~~':~~:llrltdJ~tl~~'~~U~~I~~': nl~~r:lj.,tl'(' OlJTLb

pal,l .,.1<' 111fI1'1 rntlbJ..i.!mt'! poa~'" 11 .. ~~ff'l SIIU il·.LTL-I:

.01) ~~:;nL~tn:!~: ~~l=~ ~~Il~~~ L.~ JI~~,.:~h·;\I~'I~tru,

tr-npuh l, cl.&~rJl'lildu-i'ir' .. cl'I'ut:l.ti.i<- N!'!I'.lI:t~'o1lj; .t.it oIInrtlll f - tt,Il!,tt.JPj e poRilI ee llun.·.17·, c,nd ubLI.'dl"<! ~II.I\II' lit" on 11 ~prn'N'mI':t."oOI:

7) flM!O:r,tJ (nr.otILtnt! 1t1'l'1-;...i, nwd!d ,) I' ! I .... r,· ~I \' .,,11 I" ,

&'/ 4(.(1' ~~lIa!a1"11loll-bjllll"li.lmII"i ~1n1"\~I'W"I' ,t. ~ .' -c -II n:d;"1 rI·

1.';)' d n Coc:IUifa 1\)0] h t,\~ll (.,,~ .. Ull'll "1 lIT! 0I1f' n. I.

9) ~~:r~i:Ji.!l~;:\(Jf~~~~~:~.J-"':~I~ ll~ P,'-',;I~(, .. flll~lt;:,1 1~1~ ....... r~~. ~~a(~~~~~o.:t~~~ t'~ "a~~~~_~ t1~: .. ~~'In:~~:~II,I<l~i:;'~~: _

tjll'llJ"I!'OI pricLl"l'lJe-] unlwMlIIoJI' lmill'nl. UIJI e- I 41.· _rlJnl,l mu.tun II

~~:~~. !f:i~~Il~ ,_;ptr~~~::r~.~~}(I\ .. l~ r;:rI~~···T~I.::;"l~:iI~L, ..

OLp.6!1lfl dCtrn.·llkllLI,lL OO"itJ--.<: :tol ~·Ll,.;,~·i hi liLl.'·' [jIll! IJIJ~Lr~1 aL[~ od.o..- 1 tl'r.l.Lura O.rklU"'~;1 pil5)-TLI.1r.~, ~ t ~I ,]0- '.' d ~.-..-1..I .. L YOI'.!l. t:it ~i lalLto tr-illolt:.. .;J.l>1.,l:.L"!' l~lkIl"'" n,l.:· 1'1.;1,) l~ IttJ' .~'II' rr.~ lIumfli .... .& 111'llI)o<L~

~jl1'-' 1"il.:ti9riila. conu-ol ::.1 !\Jm~l)ri.1lr ~i alJ:~:J -tcuee de a cunoavte uflL'il.JL or. 41)_ MuL~IJJ}tj~('", d~' ... ifl r', !;'1JtrJ("l.i"ihr':<I. educe In '\_~ p:'1mllbil Icnctee (lI, 4~~ fer a."t"~.I':'1 l'ropriu~..:i<;~ (tnpa~. du ,'r I il'7h.l i In(h.Jl'lt"(";J dn"fl~ puriftcare) indeparleaz.:J Im.Jllr,l \~l e j in'] lqU:-e.:!z-j 11'1 ncu control .:.1 !JmfurHor- •• oJL ,_ PI"'! .itiillLt'.J dl' l,1 <lil;l!:L l'n. n:.b 'len<.oriALJ (clalJ'e-voYilntJ,:·. cl trc-uuh~d"'\ • ('''In-, .1 Sllnduri.lor ctc.t f.4U dl~ .J Q .~up.itnJ. dupj Vr'I.1! IVYd'h1 .• l':iIf,U)

.. "i. l,\·tm TI aLUm)] Lr ... uca "tn'l!7libru~ al ~'<OF::et (1M

1/<1110;/'7)· Itnstur'lh- p'-dn~r: o('Il[l('f'J1ir;}fici ("ISaJl!lI. A<;.-.nit ~.,. (J,'_ fm~t~ (" S. H. -iuj .t.rurll1tkhuJlt. edlcs .,<;taD:ilol:o,.i l· .. vuciouc I'" !l'- ... .;:riptl I ;l~mt~i se "nil in numerosse traUtl' Hdt~,+ YtKjq. darIn rat.;Jlcd lu i l'alilrT· .... i I:! I e numat ~[;:':'l;~. uccorecc lIi»t::na . -e invat.td, lllJllfJ1n1t.iJJ'nu dln d!1L

C..e(); ('1' .. in-portaru r- t .. pcul c;i (;.o;.arul d~ -6 -sto.biliL.'1i{· -i c:Jd.l lrll(1ulUI ~I, In .:lC'C']; ~i, limp. reduce -e.fW'ml ri,'" I., mfmtt :'-i, I''''i[-' ,[J._-<Ml'. --LE'n~u\i.1 iTii;tllUi. a obcselil • .J ~,nt!j4,.';"iril enurnftor r-i~!i ale rrupulu' • .,_.,. l'l"C,IJil'Dz.!i prccesek- fJ:.':L-a-l~il-'i' jr.tr.l~ ·1111I1C1u->;j_· ;-tu'i'l~i(;j ~:I so ocupo Jmrn.::li [,k r.;trt"il f[ui-llit OJ. mtmu.

J me .. ~pu\ tJ. a~mrr r lnromcda :::.i r-h i'lf i n ~up(lrl-<ilbita. O.J1" du II ..

o imumhi~ pr,!tLiC'.!i dorm] cli" iIJ [l :ntentil'1e sjunec Jnuttt. Ori -ri L 1~;J~tl ~ de 0 capitRl.~ importantJ. p;.lhGloglC'J., ,p((Jorlul \n·blli", "<1 dl<>pal'l, po<-.ttJf_i .:.-I-..cetl-:a trebute ~i -ll.jt.l~;i ri~';l';di, nu al in a~~'l -az fructlflca "PO'iUJr;1 ·Ilul'l~'" fII,r/I"tI.i dnrl"'[urlul do ,1 a 1~ 111/.) di,p.:ll'~·, .1.114-1 ('.1 nlt r'i'l'Ii e mv 00 n- in trufl. De ti-<,,·m~I'II'JI III I'Ij>o;~ilJnp,j Pi ~;" l1np'irw ~~ cind mlntea se tl'un"ror,rl \ In fn(iliH (IHtal'1tllJ't:lJnapath b4!idm,. adiCi:l race tdeea ]111h t ulili p.ro!lrhH ... tu ('1m(inlU (Vy,i~,!. n. 4,). far vechaspsn Mhra. IthmInd f'4)IllNtt.;lriul lui VY<ll'.il, sene "Cel t:.tf'(' jlf'8.,.'ti<d ii~Hia '.<1 Ir('"bul <;1\ foloo<.edSCli un €"fort (.'" ¢c}n"j,,,,t;"i in ."'uprimare!l. na!o[",JJl:!lor »rorturt coepcrale, Altrninteri. po.~hrra <l"jC{>tka de care e verbeste .:11('1 eu V.r Plitt-iii (] ''!''z'lli",r1-ii'', In coea ce Pf'lYe'>l< ., ntntoa tr..:msfol"1n:'t.'i. in iI'lCirtit .. , OI("C.;15W_ in:se:}rn:n.j r) J.'(lrnpI8; r.:mscenJln· it akn~i('i SE'1lSOJ'LaIc, 0 dt!~3.rt' d(, .'if·nliml"ntld ~I ['Jru-tjunill' prClpriu ul sau corp,

A and fJ' un« din speocHldt.::l1U., .I~,:'t'zcj indi-l"f1(!·. Se inti!

nc-tc f:I Upard-ft-lar:>·D ~j chhu- til lilt'!-T~It,uI",J. v ~rlldll [ar-

I T' 0111 peu .... n. Tile PIII[a,o;"pll!l 1)( H,,· f}p:-I~i~Jlot-t!: (Ed lIi.l.lr. I, J I ~i. I' I....;)S!J

p ~I~~~ u'. H;t1J • n . APlfd~::,I1f It~r Y, .. ;raJ:rT.u[A ~~tllil·Vl, 1~22l.

'""

t 111 ,w.,h.ltboTlul[(l, ea:r\.E'.;t Sar:.tl f'Ghn. "'''pt,-,kl _ , 2U-.1 ~ ~:d~_,. ,,~J;Ij>SC a.du..'IIII1t' ~i flliilor.rJI1C' 11l~-'lI~" to' " .. r \\. lk'l'k", , 1n .xLkt,lul Y()(jlo [~dlr;r,[(J'WI jl'l- MoIll'ttJ.hh"r'I!Ir"-n ~.lolM'tlaJ. 114" ."!IlII'rKano Orl.,n1.1 .'irn:~~~, XX'H·

w,

H.itmGi n"'-piJ.;Jto'l"iu reduce @fl)I'1ut la minim. DII.!' m,IL e ..r v ,1 <;pt>Cifjc yog-ci. Pr!n p1'jjn.Jyam~, yog~irml trice ..... rr-.ilsa curH,Io4_5t!"~ r:1I:!miflo('il "vj,ll<t" din el. I:!Mrgi-il 1,I~ .. njca co se u.e!I;l".;lr,,·\ prjI'! .:l.Spir-<.Itk1 "<i ru '(lim(!E', E. .;I!" spunc. 0 atel'liM a~r.-a vicj.li o!~,lni('t .. o CU!H):l.~h're prin act. o inira!'c In cscnta vle1;li, 111~ t-are C"..J 1m,} .~i ~TU~'OON!'. UrfL crgasrnul unet p-ic.nJ{'"Ti Irene- ~ nee ~~'nwri.:lJe. Bepetnm, yog~ TeOOma.nd;·j L;rairea, nu abafHlfiI_ t·"u-e.1 in trolin', t\cU,,[t.:l\I].p M"'fl~ri~k! poro!.1 cmnl ~i il dc!o;.ewmbro. z.i. Concentea-oa asapra neeetet 1t11H.·~ilJ.lli prime, r.'L~u

l arca. rcveteacj in cele dl:ntii stle de fN~t..iCil 0 Irt('xpt"imabHI1 I nzatt • doe- armonte. U ecordare ritmk~, mclodka a tutur.:tf .n· (hm~i {II' fiziolo~ki Mill apoi, Ui'! si"'T1~I1'{'nt obscur :d ptJO~n-

'd in trup, 4)n..rJ.t.:n\d plt"l'lllh1 .j r!Jbu<;1ii. 0 ;lmOt:VllI1tiin~ gr;.ul d~Od,,"j, calma. efo::tlva, Evideflt lK'I Slp.:J. vunt fenomf'n.· ,.;implC!. ,wC?sibll", e-lcaruia ... -erlfh-ato de cnctne :iJH'1:~.m,:~1 0 prcllrnin.J ri(' dl<:eipiifltlN .1 1":'~O";jriiJ.:l. Dae YOfY'I unde 5..i ct..p.'i'5t'<I~d. lVI'SW Ii.t.!Il'l~ dt' .Wl: nnle :<oi ~,j dpt.;J.~,.ze f'llnc~JI,J11f..a n~Jlira.torip. de ("st"n~(.[ et, ~dicA !i.l pO[lU lucre eu reaplratlu nu numa! In oro

}Jl i \f~:C' man I f~"'kln'Ei .at D~ardc:'1, ci ca €nR.rF]:i l' ,~r,mUc:.'i, i rl dep.eru:lentil de- prcccs. 1\Tu v otn LLrm.&rE, IIi,d, cccstc expcrfen ~E!" in1im~ ale )'ogWnHor a ruror t"eCQ!l~IrUf.:'~~ 1n ~F»"'HI1 eaucllaII:! pare cbscura sau de-ll dreptut absurda. P. destul ~1 ~ld;1U~;Jm (_"-l dtseipunn I}I'OC~'~ului re-;plratoriu conslsLi in ochillbea

.~ ~clO1' D'l'j rncmente : a~pirj~~ie (ptLrtl~J. 1.:';(I)ir<;tt(C! (N'c.h.ak..lJ , p.i~lr:u'C.l eerutut (K1lfUtm.k.Il,. i.!:!!· .al>oi in spat;~'~il lor, so L'Url.!a ('U s~·lmd·\. ptna ce ,~tlrq;ife p~ortlj rokJS,;u~. i\"pira'iil ~ produr-c tndcobstr- pe n .. ra bti~.J, tar (.'.Xplra~ikl IX! ceo dreaptd.

Prln (11':'j :lYdrn.::r, !'I.Jl<mc Pal..anjali, voalul I:nLunC'f'eCUIUi ~ dJ:'_~jni (11, J.2) ~i rmntea ujunm- vrcdnlc ... i f~~}"at.:rJ .elf" concanlr,:rtk {dh,"jr:m~J_ (II. 5J), Ce:.1 dJIHli nT&rlLle~u.r<!' .L putcrtlor de tDn{:e'filr.n~ie a pl';:;r~1/(IMro, termon 1:.1'" caro tl(;li jl t!'a.:luNtn;

I'. :-'i'-B.m pl"optl'i de J.j 1nC>!'pLlt-ll aCf'~~ll.i ,.tllfllll iiI IlU il1tr"m J[I Ii \£'11[11 IU.lIDIN r.'Illl:rdrllnr .1O,l'Iin.I('I!oo, .d'U± dl~ (Iftell\u. insQ(I('lo"ill~ Ill.:l ~'''rJaltIl1l1 d" priJ[I;1 ~li dl!! CIIJ"r d'~pani'Il'I, (:"1\ s pmtru Inli.ccr.slbI11- t t!".·l <I~":to[" DhM-rvatll. SeltltillW~ e.'l:Pt"nmm1.:lJ,~ r)rin rf!l:lIl:1~ r''''j. I' I :ilH"j ':';'II'ilt. Ill~1. UnIVfOt'W CUl1flM."UU'. 1\.,.1.[ ... 1. :rell~t .. 'tlll OC"iL'{Ibt.~ 1. Jk.-:lI~:.11 ,ub4JtUl4I. !4 pnrtlCt'! m"'(ji".:5l:lOI ~I pnil14!,o11»1W ,r..tf'.o m.il j~tLl""!" Zrn din ,r;]pOela .L l~An!.P hli !XI~ en a~ t1a..,~

r"'J..t:h~t2k.~ •• ""!ru"Ul.:J, p, li!oj, ~ .jI';('IIk'i.'le.ri. pt' r.. J:illf' CtUlll11lot IOlTfolllT, .\ I,:t"'., D.r. W~~r ~\Jf1.(Ia..~1.fo ' .... loal'..-:I :!ioc'or<:tlJo!' II"Horo!ll fK"I1trll InLl~bIL I 11[l1L ~ ~1:s.teMUl IICrn"'NlI. tTIlt' r.IIt'1IIn,J f<W' rill!' p:rr:o~rr~j{1P1 I)J •• IJ~. l.tlm~h .(If.:!'df,ool J(lW'T2llr, ::. dK:tMJ;ril! j~:'r.l. VI' .':Jo:~ !Inn l') lIf"f'v'nlll ,L 1Jrina,'f3IDJ1 ~dClre. J'f:r~, Q"rJ.o,rJI! ~lfl4'Dli" plllmnn:J.1T' ,I or-hi:J[" no Lu_ 100·rrllJlo.&!! ~B.h::rf1:111tiL .Dt!o siC., 1n.:sJ~t""Il.L&. tr~'bt.i'-l .... r P"ll'ru ::.jll· ..... 1111 11111,,1' ".!.Il"4I- J

1 ••

F accnatea de a: h~t'>1 actlvHal.ca. ~el'l.·~"(lrlaU. de Qbjet:~tc ex. ;.rno'!-. dar- eara se ilfIa In 8C!neral tredus prtn ... Dh<;;tr3C~Iz.a.~" . I'll'nj"IH Il e",..pli("~i ast(d: "pratya]!(II"« e f'~t.a.tea pnn Oi.lr~ iI11turli.' nu vln in contact cu oblec~J.B lor s~no:;e 5-1 tOt1J:lj;l n nlr_o-,j (rmaJ fIO~-d,j sen;;mHil'l'. ca ~i cum eontilctul ar Il reat .. II,.)()_ •

Bhlij<l. ecmennnn, scrto cl 5im~urik ju !>cl:Jimbil ai:r(loi'1i;J In- -tdl1" cbtecte, i!dicii. r..imll'l [n cte in~l5 (.s:oorupamatl"f' sun s fltflm:iMt,. N'U sc mat :indTt!<Ip'Lil catre lumea extertoera cu ~1~ nun de CUlN ~;r'nz:~,il. T'IltLL.,I. d~1 acti v Itatca Jor 1n~te,]zii, llintl'd IlU PiC!'!'(I(o ealitatea de a aW<t. pN':ze.nt~1 senzcrtalc. Cu diU) cuvtrue. clnd ej,tt(I rJ~t.t- eunoastcree unut obiClt,..-t. extern,

'I. au tDl~U> 0 act ... tlUI'lJ.(' sen~Oti"'Li. d pdn plltt"n.;a sea ... .(J ri,,1.1 de earn dtspueo, pcate cnnceste .iK'el QbiPrt: a.Jn~te:ed. .1'1. L~1i.1 I' m'Jll mal etecuva. Hind tontl!mplativtl ::II '50 ascumun.t u CPO} care se '0111'\lIi.!':'ioU" omujul pnn ~.r~'i.a. lui Dumnezeu

rr~ -, varaj clnd yoghilml i~i Ill:e:.9)!tl relntea i.n El. ",Aum¢i tnie,~~u! (Pl'fl.fuJl, lanLll.ale • a oOOT.lOll!ik!ril csenti nlc, moP.L.'!Fl:idro, spre (!l~l:J,il'I' de lJw~r.rP;.i. cure '0 In-k'Lr,ReTLt.:r !'el-!t~1illjr fenOJlK"1111[I') y-.lf;thnului .J:'ur"lt):J."lIi' totul B¥1-C!urn oS {VYiil5oi.L ad II, .:];~}.

Pcsedarea acestet c~litali {pratyrrhDr(l!'. pt-in care e ~i.bil;'\ o r'lntA·rrrf.th~ie ililJ:!lectualtl a lurnfi, y~ul a ."nr!l-it pertea rchntca, aen-enamentut !iziOlogic ,i ps:lhJe, -3. .!ISC'!!'Zei. Sttntu rita lulsuot <l'CtIFrt nu numal bine strunitt. ct ncl'ol~!lQ;\~. C!llu Hlnd masa pslhica prtn cere c pas.i.hilA erdonarea ~i luhi!~ n'II"'] "'1'n.z.,,'l~iIlOf", ,'8 poate sluji de oglindil dll"e(t.;i a obtectelur , f r.l lntcrmcdjul etmturilce. 11'11 stare ncrmele, ernul nu PO;IW .1Hnr:!"l'" <~'"t:i Itber-tatc, pentru cB ttrlrrw nu (" ~t3.bni:L, c! permuneru vjoknl-i.t.t.i de tJOli.vlLate:l. .~jm'urllor'. de subcon -Ll.·i'It. QI' (1l:£l !jol ..3", setee de via.tIl, Pri.n ('!ttaV'rttirJ.i'rodhilh-, cltta r'II1T[ne In (13 jn~~j (st.'IIIruJl'Gr.tI(.Itn". Dar- en -E! potentu tuturcrLnlvo?T:<.ul rencmcnat nu e [nghHlL de jlit.t.ri'l~.r'.:."e pentru un yot!,hin. E eurruu dct~t !ji ('1 po..."),te f1 oontemplBt in esoe'nt.a ('QW .. 'o:l j tLlI ItL rCI!'T1ToI' {rup'J) ~L .stAr! rM":lllalc (t!l'tLi).

c) Morfologia meditatiei

Am cw..;t'ri5 in P;11'~I::I'arul pte(l:'!dent n:!le- dnd "Lrr.stru11lenie ;:-OXU"I'!'i.f'- 1f'ldl:;;ppn~bLl£! meditiiti~i YWiil (p:mcha fJBh1WUgtl!11i lI'uUtr:r.1Iri I1i j, Nt> al'n i Ilt i m o::':i J'OR:Il .e IIIlmLuilll din. opt membrC'

fY=!~~~~Ir:l~u:~'d~lL:r~ j~~~,L.ad~;':~~~o~~~Th-dl;

~xer.ci1ii ~pirituBle pure, Uri ajutoc :fmc ~~u fbJoLo,p,i-C', El.n

10J

sunr : 1) ecncentrana l&wrtl~dJ 2} m£'dil;lti~ rdhyijQQj ~l ~~) ttl 1JWdhi Tu.. .. tre.c <Ill u $irnil~fi!.ilto: atit 1ar"rl'l.ll L, e t l t.'w.n~l.d •• de aceea tratatele yog.n le inglobeaz.:.t mtr-un stneur t rrnc tchnic : samyama (Vech.B!ip;1ti MIs.ra, ~J VYi.L:.:J. HI, 11. La drept vorbind, dhaTflna 51. clhyi..t:';l nu ~unt. d,-tit espcctc • Ie co K plati~l flnale, ~(IIlWdlU, .!II" 3CL~1(!1 stad hlpr.otlN' in r-are "\'.'1- cuitatca c obil'Ctul COn.~tiin\l'j. scam <li!iciJ. d d OCTi', n fUn! Q ,.cxjlCTicnta"1 (reJatl!l mctrtce), nle! 0 cuncestere ebstrcc :'t

o transcendera re..'lli\ "i stattca. r;Ar.a eeeeentraue (Und!". cu. 'i medlr.'lie (d~y;lli!l) m1Tl'(Idhi nu t! ~'iibil"i, dar in ncoles! fimp ell! .. un' artt dr' inUrn .~~nl.ali~, l:neil treccrec de la una la a +il nil intimplJil .JUt de multe {t~,;Ia:o~_ Y~hir.1I.1 are arum 0 ccn,t,jjl]t'~ purgaU de- instlnrte, tTol:'rnori;'f!lI vo.te-tuee. sup r ncr v l, pc L.UI) .~l po VClir'l.t-;, ~t.irtl!li cx!~r-on eau mncmr ILU 1 mal unbura. Peate reaftaa ~'J.;J:;i!1r'-'Q!..u rlupu .... 0 c. 1; dr. , YI"oI1Ul tel 1 1<1 rot ~;'wlna di\r, ,.,1 tine- $tt.n~"'J ;, .rrnna f ucrnul ,.~ixnrt'a :s-tnUcli a mlntll Jtnr-un sfrurur Ioc'' {de.~4Ub.!..:1lcl"PP3('i[r '(I

uWlmnu Y. S. Ill, Ij. Prin eceana rL~'lIr~' \r LUl tJW-,,,, I

~),""tI'l'"j{:!r ... LlU trur-o trneatne so obllne m'E'diUiU.:J. ncclul obi 1 nhvana f,.~ clrulne-<i' esrret .•• conttnurul e[ol'lLilui ,. L n It,

tYrl!I.:t..i)lrl.jI;(1 (;I:rtattl) de- a asimiln IJb·,,(, ul edi '(j"'J. lit r

(n('o all cscrt de: a asf mlla lillie obtectc- Ij'1"(.It'IfIIClilfntLfUi paramnttl, YFI~"l ad Y. S, III, ~, ffi.;::iLrl;!t medttatte yogl-·ir u--I

tlh'I'IIJhl 0(' call tali v dive I"sa de meduette no: mat. • ru ru

in stare J"loT01aU ccnttmnul t: n 1L.Ll al"i.!.rt'llt (~Ill o .,a.t f. edtc v~p'":loond lj (J'"tlJIl.$'1[;" al tnin.~li. incons! tcnt.i u-» L

v. VYOJ'>.11, <It), ~IIU pcmru lSI (I .000L· o"p~"~ 1. ... ~nt mp_IIJ'1 Jcrmetor irnrun.' aJ.l' (;l,.it.'Ctclol" {adic.i in rei It,ilt· lor III L.I) M~xlit<lti<l, in uzajul curent 01 cevtnrutut, (' [J ~~ re deli It oc yuga. fiind tic, a ~upr{'m'"'1i(l emeuva, fie {.I vacun.u .Ji.1 Il: 1rl-ma d !iliformil mobilltatt:! a censtnntet, D.linaru e d, _. dn Ptul impOsibi!n. fAr,) un luftp' eeteeaameet '~hrnic-'. Ea jO,K."1 un raJ CO\"il'!"iitar in yoga budjsta, dlJpa cum vom ,:1\'1',1 priJcjuJ ~ arAtAm in artlcolul urmMtll', In 0(~:~It:nl, pardlele:r.,p Tl'Gt

• dC5CCIpE!!""i in Flotln. Su~o ~i in m__j~1j,ca R.:n~wr.i t'~loll(('. ProL .. biJ di anatOf;!.iile SI..mt m..!!1 mult dedt fOl'm.u1:'

SamiJdh.i eo ac('iI ::u.re C'Otdempkithrii .. cil""Jd mint! il ;"l;L'.R"a forma obi'l"ctuJllj llC'mjjJodt, f.1rtl c-a].'tbor.lrf'ti t'tItcgorlilClI" "-i imagillLltici ff(lllp:HW); clnd l,1uit.."t'h.ll :Sl.:! T~Vele6lLi. jl'l I I jn';u~i (.Wt;mipaJ. undt· Cd ,l;ii cum.&ll" Ii vld de el jn~J:O;:i (aP'lhrmmt;rlll;ur l)ooSI"lT'.rt $1..1Gl"1lpt:-kI'tlI'lJl'tm.it.:".:r, Y . .s 111. 3). V;l('~pj]H Ml~t'l, t'n tn .. ntlnd. -[lXpUc.;i, un p.rt";<1_giu din Vi.:snu Pl~ml1(E (\0"1, 7, 'PO) ~~:rjwd c-ii i'.Jhscnl,a Kalpon~! jn~l\mr'l;;j .:.J. IlU tnili co.') ... It.l('I'll <1(':111 '- I -oblectuL moo i lOlIf'i LCClproc eli \'elI!(!_ Samad h l 1 i bt n::m~A ml'; ~efl do ... ~tl imEllllnati-e lluzorioe; ptin 0('11 !.eo re, .. ele-.'l7.:1 at 1· .. J

IO~

med.t.ittv Identtc en I)bicdul m(_'-dit~tld. rccmut pi ntru c: ncest obiect nu ae "ft'_{:I] p:re.zinta c~ll-"i{lin~ei in rclUti te Cllr-.~ n rl(·rlllL!~ rencmcnut, cl ,.C\' s.t rum ar n vod 'lie ('1 tn~w;,.t. ElL;P~I~ iK't';l";I.<.1. ("'L 151 a:te~e l"[1uUC ce abunda In 1)'-dl0.IlgLa tnedlt.JtI~1 Yoga, i~i. ga.~1.c ~p!!jl!'l in unumue curente mtultmn! ne dltL file L'"J!iilI'l1Dd....'!'n~.

Ar- fi totesl (I K~aIA tundamentala "5. Fl' ~n:u .de ~(1 mtidh.L _ u carcl dot~l'k>re {]I vom rom )It;LI 11l p-.agml (.~ UI"m 'az.l I'U 0 tr-3Il.!lA hipnoth;A. Hlpncza e C"I!llOSCllt<t psihclc Rll'j \"O:I;,J ~I CD. C .:.t\'lbUltJ stAni :-~ll'n~alp OCBZlOnal eoncentratc 11. bIJitl[a, v . <lntej. a~~daT ura-l v']cuHuH ;ild ('0 ~~nuum ~I .a 8f't, f 'a conttnut ~. lnai ales, faril l-'otC'nto de TC'31 ;.o:.I·~~, :'dl!n,d II t'NograM: obtlrruta prin ;,IIt~fK"(: oJ'" zii il"ll~ro'l)~tient?lUl, I~J:.I tate mnrall ~i cllt:Da..o:;;tere tn~(..:lfI11[:1 (prrJ)Tta} - t"I uu bar Ij Iln.l\ L.-()r. I ,~l' fiuYiu ul {'1Jtl!1hln1~L. IJiJraj oxtrtnscc. a[""l~ll 'l~ _51 automat, Tr'.Jn~ hLpn.o·ld a Iost nIrJD'f('IJ.tA '11 dU'i1r.l}.i' tnc., din timpurf le c .~'C d -carcce gAsirn In .,.itl1tlllJhfmn" {XIII. 40} Ull IWI;'L'I~ .~('niJ1111' de hiPIl.;)~Llt. hr bt~1~1 KJ-;.PI'l:a descrie fn "0xln~! t<ank~ oc~~oh'l""ile! dlntra trc - I hLpIW'.kil, so n _ ~ 1('1.1 I .\am..:ld"h.ij~. ~'ik~hipta or:." numal 0 parali 11'e! do 'D ramr ;n~ i'".t ;5,1U ~ 'tiO II t 8 dlnarnicoi nentale. ~ in.d-~f>!·n._"'"ftJb[[

e (o:lStiA cbeer -v ·~.,.i', pcntru ;1 nu co..,Iu'jr!LiI $II1ml rH~t ~ C1T<' ~"" cbttne clod ekl1 '7'~tU -..e in;s.tm.l~.J;:.-1 c.di ltjv in 1(J~uL .«Irnmh(Jfa (Y_ S. l! , 11) - ('11 nipno..- u r.. omen blne curio nLt. iu Jtennor, d II:"" d~~p:"""E1 It ~ 50c0tlt. br-utal, mum

o d tlnc1,le lund'Lrnf'ljt~~1 se fare !n.'I"" etapele 12.aliz:i. u UlI, ~dhi: oCmu staeea de tri.U1!o;;"j ~'(lontcmpta'"Jv;i. 61:' oblilW L'U ]Utorul unut cbiect seu J'h.i (ttxtnd <LdiC'Ji ~itta Intr-un iln _mit punl t rjzk :'oml ideal, ae n'J!l'Il':")fl'~ampro.Jna.l-1l .~m(l~L CPId', dtmpcrrtvs. ~madhi ~ obtlnc fiini niei () rda11t' [nici tXtl'ri('J.llr;1 nici l'~~!l~lf! de con;;tiint.;., !'ltd p:-in S(:ntln'l«"ntul • eu srmt .. ) o m~ililli[! dP$c.!~':It;:I de hid. !QJ'i,inUtil numat de iocf •• bi l.,ll rsse, Ilumln.atJ. prtn p;.u-"id~a efedhJ ~loh.'11.;1 la realJt.ll.tea Iri,lIl<;{'t'ntlP!'J\o-1 Cd~1" nu se •• romu.nki"loW dinamk-. cI "1!"·TI."'¥I·l.',! ... i .... 1 :i(, - -Eli'Ellll5t.a tr~ ~pN!rnA !Ie numl"'ik a.~'Jf)tpmjMt{l ~amti:t1i\i (samtJd7d nll:l"l dl1ercn~iilti) D1,.!P,'1 • .._ptl -~ tratatelor minka

-------;-;~, d],scJpolu.l lui De,,!rrMn"1 to' ru~ill d". I la ... ~trol_ ~,u

~'~ ~:-~~~ ff:r ~~~~~iii~~~~t:C:g~il;L L~~ Ji~rlr~r~~AI~~ r~:;'~:

.1 J:!!.:znl c-amplAit ttl ~ h..lpIl(llk AIJOL ,,;I In.tr.:lt in. tTupul ~I _ fllilcit ~~-a «Im1.lfllol:l.1t Ol"diDLlI.., 5u C'lQct. 1-nt!I"~ oll "C"l1I1.., nlolrL l-ll II'rLm,\ r.~=, rJlEid!l Gt 1-'11 !(l"tf~D~t cr 1!il1oJ~. RoP~IIKIl.al-'IJ I rI'J 'ollilu 111 In D"~R!J;;ttJ" l.;>gll F-4ilo!lljDi'I!,I (CileuUa • .IS3O, p. 3~4).

n Dn_~~t~, .p. ~i~., p . .'l~~ ~i lII:mll"Wilr.,.l",

10~

-

ftllj aro 0 sifIJ::u1':j f;,a:rccp!le timl ~J: aJl;i fi1(<IIt.ll. in _'·'Ill?l.r'idlli ea ponte _ percepe dir:ect. ncmijlocit .suflelLil fP!.lM.LI'MJ ":oi pr-ln dC(la,ta ~~tl!}1-p13hc (care e fl<lJ'tlc-p;4i4.,,) durerea ('}(I"'b"I1\i'i .n cetoo.:"* (t,IJnana .lJhlkj"~. - YO!)nNM. p_ t1J. ea litnp j'\;bli.i rl"Jath P"'I:'Wgt-"1"\." ~I HU:r.Oili ell 111m~a din .. far! 9dU cu ~t;.ri.' I~cntdl~ (vrtti. ~·,"m!,k.n:ro). 5u1ictul 'H1 petea t'i pt'm.'pu1. Numai. 0'.'-"1 eartea ceu nt'li luminoasA, mal ~6!btil.'i ~I mal pltr.i din J~i.l!,l@. MlttJCl, E' reszaurat.t In posestunee 1t1-rli~Ut.:lbila 0\ con"ll1~tl'i ee POliti' "r.i~rl'"lngelo (Col Un 'l::rj~ta!) pladdu\ ~I [I'[n st.utcut .. uft~l, Intreegn sp~ldiAH{! IJj(!ti:lfizic.a Indi;mil [cu exf'CPtia T.rnt«'1 adcr.:i 1<1. ecest prlJ'idplu. ':11 revelattet q;lti('l', Omul t.n:bUic' ~i e darer- '" li("tl~'~ pl'~tru a pr-(!~ati n""'_'lalill cupr~·~lJ.._ Etlca, a~IXZLI, liI!;no~a, ..... hiae secrernl YqQ!I~j. mm num«! prelt mm)~IL Ccnu-mplene uhjm;j, I1Il rna; e un .n'l.~ ~i nu vu PlJ;JtC!l. :rcall~.a petn wEnte_, 1>:<1. se LmpjJ.fIe<)le rlrin nat1JI'''1 lurrurtl~, ~lm:l. cu 1,:' rI)t;:)Ui. eunecut sc T..l ... trin~ Ii~C", r~rd etcn. '~;iuo'J:l.jdhl I r'l.~l'<itnn~ ani hUllrx·.j,! de:finlt1 v .l 3 M"IoJ;i~tj tnjet norrnnl c ll.ol:lrua fL1oom~ullli. "C'On,;itiinte- de subconstfent ('i.lpt 'l'.jJ.L'~ PT~;I([,U-I:'U II "iA doae na~flClo., dcdubluree P'ffi"'$I)MlH,itiJ et-i"_), detS'\,]] eu .~hh~urllor ~fe obfecee. dtlarereu lor ill Prop0L1;ii mtrtcc~I~n;o. - ildir.3; o apil:rentol d~pt:'I"'.;onallz.'ll'l' sun ncruuzaee. Nil Intril I~ -cadn11 .fIce~to. note 0 dk5CU~iC" a -, 'alidll.'l~1i n'il'lldtzicol!! <,;~u rt'l~[o_ht' a conternpla~i~~i ycghtntce. Dt- illtIl.!l. romirihi. IJJntJ dlncolc d« i'xperi.en\A .11 de ... ehemele ratlooete, Ji'=-l.'U1iJ c('~. el lll.~:O~ 0 jnutllA. Smnadh, putmd fi 1"C'~li~lla df rect prln .t!~<t1J.a dl\'lna. Parerev .a.N':l:5ta 0 lnlp;:[1"{ .. l~f"-::l{! ~i Yoaa, spunind ca eel ~aM (' :ljll~t de lshv.3rO; o :scutit de ;J tre-e prln lo,~l,' .. fl!.a.!'1u.~ .. (vh.umi, ('i cl poato atht,"Ie direct a3f~'1\pmj'TQUJ snmadJl! (\ Og;) Sutra, )JJ, i:J : • .sanwdQ.l' "ie r"P":Ili1':eOl,7_1 fddnd din ('~ .Dr fi diJctanrJ. seu O~iO;lo;,:"i, [n india clllar ; ijDUmiW <;.j·olii. (de P_tl.dJ, Tant'"'! ..... u ccrcntele bltal~U} uu rcar:tlon.;l:t unpctrtva t'L 'lankl 0 soceteste ab.~tra<.'i;1. i[uzone st tneficace, dl"6;lt'"(>(,P refluntll b p?tent.l. lfoakJ.IJ Om1l1lli Cil .at.i:rc_ R'trv;;tJ. «<.'de C'.'\ .1., ~"hVlJ~.l. CJbIl.."C'l.ul tl.L~r_Qr ac~iunilor"). Dar flr~tia divinij "'IiIU hakt, (d'l'\'Q(ic- ml:!ltlCi.l) din p:Il'tea y~h.i.rmlui "fiU ~lJnt daMJI'i ~cn'f'r.!L].e, De ilCCe..'L, dnnm.1l cd mai 'ij~!!" peniru onlul i'l~rmal

c as('~za ~I tahf\iCa Yogij.

Sa.tnpmjr.L.:ttll Mrtl(tdl:L.i II!! ~l N subirnJrlJtjt1J ffi ma.l multo;!t -ci;l'iQ Cpatt"U. _,,a:o.;e .sEaU apt) pet1.tru ca pl'8cllc:a rnt'ditatl.j>[ t' 1r,)~L

-t'1J ml1llJ prjoepc-re !}i adincimt::! f"eall.i'~~1-i in IndlB. I .. ]" et<lIJe"le el

11n."("i.-o;: anal i..;;.l Lt. In prim" et.a:pa_ mjn ta"l. ~ igmufkfir CIJ flb[C'C'tu] in c"!tJl.reslu llJ i ~r~l5lJa. l) Qbieot. 2) nmiunc.. 3J ('uvin1 , toale 51rL~;tei' mlr .• .1tuind 0 repl'eZ~1.aro oomprellen~ibil.iii prl:n tr un slmbuJ. Maio SflU gl""~ico; ... czl .artioolul llrm.a.tor liI!JtIpni p~iJ;olo-

100

~i'·i IjmbDjului in Yo{rlj ~i iJ('t';;Io,r.i) ldenlificure i!;1,.' numestc su- 1 ill/rka (Y. S, I. 12), ·E nccosar de n!OIm'ntJt cl ace ....... I,.·1 forma

l'wditati .. i nu are ntmtc ('tI!'IHm L"U medluulu normillil, oc<J-..:iQ. nat~. asunru unui ebtcct, en Hind )!!~n(·tat.a de 0 ron~tiifl~1. [iuti (·f...LIYl"uldJ. Tot.u."'i, '!'~rl"Hl1!"ktI " ..,D€:oti.t.ii lW'lPUI. J.nferloor.-I. (lI,."a ~inttl .in d~'''''~1KhE'"3: ~l1mldltl Tmi'(H.tt urmaroerea c"1U'rvj,tllrka. ~"11L "nedi.'itindi)~) :;..i \'ya-<: .. (ad I, 43) 0 (>Xpli::;'l nstfel - .,citro ... levine flinii.arka Cup..i ce lTIL:r"Oriil io;.i Incctc, 7-5 iUfl'l...ilunro,

drf"·l dU~~1 co s:w:::i.iJ\".ii l' vt>I'b.:.l~ ':01 in[cn~n.U.;;,lc. toceteaza ; ct~d 1lbu'ctul r- viii dl' nume ~i ",(!'fl"; ; ,·tntl mtutea H n'!l('C(.1 nemlj,Q('1, c-anetcrmfndu-v- n farm.1 obicctulul ~i "Cf'A.lucind nun\;1i f·ll .l.IC'("'5t cbtect -In-e-l i "ll~i l,!.t·fJ/"uJMJ"_ In <l.a.:i..l~I··l cperatle mE.'dit,uti~'a. mintvu " libo..~I·CI chia r . de scnumentut e'tiluj, numat produC'indu-se aetul Nn~1h'n.t .. eu cunosc n c 'C'q tucre : sau "a~~ Iucru 'I:' til meu-, ct mlnrca fJj~d .,.0('1 cbtect (V<lCh~:;.rt,;l~i Mlsl'.O., J, ,n)_ Obfcctul I1U rn.u ~. u.simil.ut prtn a~aclqtii - ill:lica OC<tli7~t ~nt;(!f"lli rcprea-nuu-ncr :1 ntertoars. v il]oriIK"UL I).-ill n:~l8;tiik· cxtetnsccc rnume, tlimemiuni. u-, r.o-th.lDf'. da.o:;al :;oi ourccum dt:!hil i ~.3.L prtn prcrx-su L U(' ebstractlaare incr-cru con-tttntc! ncrmefe ci npucot dtrect, f n JluJlL,Iu,'<1 lui I":'i.en~l.!l.L:!t. a un dar J";.rim ~1 pcaufv.

Dar .~I ace .. "}~l.8 lor'TrI·-1 l'I medl tat lei trcbu it:' d"I~ii~ i t.l, pen rru a pUkd pli.truntll' t-eal in escrue Jucrurtlce. Yosh!nul 'nlX'p!!" i..l-~t -"I erar-ttca m -dil.d\lt:'i ~avk('l"(I', etnd mtrrtea DIJ 0.;:: oprostc 1:1 specrul gl'Clsol;i;) .fll obicetclcr mulr-t-lah- (ronglomeratfJ lk -rtomt, 11artiUi]C" r l"k'1' etc.) cl cornple'.e<lu1 de-a dt'1"]ltul arele t ~kl' t'm:'!'g-ellcc, Inflrutesimal ' 1~ 4:o'll'i 11zlca YOIUI: te numc- .. tc WhltWlrtj"il!t. r.ar cmd mini.4".(1, ~i'" identifka cu l.n"m.atr.i, dbodate ~k> .~"'r'1tlm(>nrell"' PI" care "~'l'~te taumatro. ]t! produc pr-in i.mMi:.'i rtrca lor cn~'rJ<il"'tid"l, n diet:. dupA cp yoghinuJ lc poQw n<.!rnlla IOrm31l.iben.~ de senumcnun sufNil\tl~i. puke!"!I, vtclente •• inerl.~t.'j. etc, - ee I'l·"l1i"".,Iz,~ eeea C'f' se num~t~ 1tlrv.trorn Samad:h.i_ ~Hnti"a ajurtgP una cu .accl€' I1U("}('"t" inrln!tesbnale de en~i.e ~ 'Irf> t'tln"';'itlli~ ad('v.al"ata baz;i a un.i1fi"['lI.ullii flzi('. E 0 1}lonj.a l~aLi. 1n ins.ll.sl C'SIl"I1~a lumii fl2:k'l.'. jar nu 1n fenom(!f}Cle caliIiclre-::;I indi ... ·idu ... l('li,

Satlit.(l,ln:l, lljrvitarkil ~i .~I·!l'lOrC(l ~. t\um£''!C .,"I. ... m31dhl cu ~uport~ 0Itj{i-"i!i!Jncidhd, ~<Ir rl..trL'kiim &,1rrui(fhi e denumita llkbip S"Of'lmd.lt.i ~,.f[jl'tL o:;lrnint.i~, !,lm ,mpo:rt), A('ea-o;:l,.:'i. !i;l:.[ir4J (' 0. .,('[lnct:!nt.rlil~i~ nemn~ti.ron1A d(o Qbl£>('l'" a·r.H("i·1 0 stare cintL •• ni-

1t Int,oowr":r!! F" m.n"r;ojfll _~([rnkJllf'l1 ~I 1):!~~1Ipr.n.. '((![jIll rIl4!oo ..... Flr.~, 13. 33q ~l IJr!J1-'tl.

Ii Dl<;(,i,i\i..n "';I!' .a.rL1 In Vy.Is. ... r, 4~. ~5 ~I V~li M[it;] ibid' VOtl, I'('H'(lt drt.:'l VDm ........ Sill1ill;ll ~[ll'rOlj"liil Li~j'I,I.hll

107

mit nu devine ob,('c.:tul (.'On";iuinfpl C-'lya."I.Il. I. 2), Atune! "" m nife.c;t;j .Jarultotca <1.m~"'itGi.i <absoJ:.Jteoi CTiClmb/.!.:ml - J'l)\JJnl' Y_ S. I, 48), f:-w.Ul i'lc~ dou-iA trepte SUPE!riOlif'C anaruiafHt9(liu rind cit medrteaaa u~up.-a fe_nclr!l m.l.ntr~t,lt~1 in ctcrna Iurn. nozit.;t.tJ, ~i .{lutocon~tiint,J din 5~H.tra.. ~ m,'lr-l-lkillugczu, em in telcceut (buddhl} e cu desA'I.·ir!,i!rc '1zlIlat de lu.ml!i..l l!:lkrithlt ,I ~ TE'flt>ctr·atiI s'atlr :"IulletuP'.

Capttotut HT din Yoga Sutra. it1;:l'f:J1Dd cu sutr.r Hi I nat puterilor- cucerae de yoghlrmt care ':'['-pine"<ote am i {tria~l.l dhonlrvr, dhyana, ,wtmildhi"

Prodoond mm'?Nlma nsupra unci 5Jl1."'Cin1 n'alit ,tl '£1(, s,,1H tenomeeale, se obtm potent- i.rx-eificc. Yse. de p'l ~ , $rJfll!1<rm:-J uaupra dl<:,tln('ti~'i dintre oblecr. ~i jdcc sc n '.('1

cunoa-, <:>1"1":] ,~t.ml'!lC!-lCl~ tuturur Iapturilor (Y, SlIT, j.'

x oo~ asupra realduurflcr- subcensif nh" ( ... rnakuru} f<' .I(-i,7.~ ('unoa)roroll ".ietli Or prr-ccdente (Ill. Hi. S-iJtn:nD I pra notlunuor lp-ratlKf?fti} d,~t'UJE')t.€ cur-oesterea 'St:-d IJ'r ('I) II :ll£! tJltor cement (Ur, 19'1, ,.DB!" CIHl-Dtl.~tel'('i:i acea .. r;a a Ui_rJl{1 mtfll.o:Ll't' 1111 Itlll)UcJ Mlt'lo000ll:'i1oC'n!"a cbtecretor co. Ji e-au produ i1C"E!'Stca nellind In dlr 'c~ 112q,Ulltf\1 ClJ minim YIJR:l1ln1Jlui 1(:[ II !""Ooit'iit, ,-,mllUa mentn1'"1 Jl drngoetcf d-llr nu cunceste ob't u, drago- I'" (Vy.;lq J, rbib)_ Pf'it] fu-ntyarna aaupro f'or.tl<'l rupu!u se ool"\'''''..l perecpnbtluatea lul ~i <1~C1cl "nem.'l.lliin 1 con l (' lumina och ulut, ifl'lpLisl~te dispmi1ia t:"t)""puLlIj" (Y S ITT :0::0), ,'ke,l.,ta I' r"XPlicatin ,uJU;j de! Yoga mutt n;_lotW elo- FI Tllil '7i reeparttu. !.!l.l.;"1 ce scrte VaC'h~p.'11i MiS:l'.1 (ibid) : "Cl1r 1 c- format din cinct ~t1tc ftattva). £1 dev!nl.! un cbtecz perccr fiht] prin om) d,1tOrit..i faptulu! cli J;os!:!dA fol'!T!,'t ~f'tlpa, ('".:.Iii"' n '1~rnna in "K"la~i tlmp -I ._culoar(>"J Prm aceavrn ""r1(J corpu ~i forma !;(l d"Vlh cbteetele rlo?To;:'ptlei, eiml ~'I)J,:h;n'IJ fJl't""ft I mecaa s'mt~/u'IUl <'1.1 rc!erlntA Ia to.-I'ila u-uputus, se retcdL,1 Opl. J'".Jtia perccptibilitJ.tli €'UIoril ImpaJ. cure e cauz., re-pcosebtt. it pcrcepuet ccrpulul. Pru"li..ru ecest motfv, crnd v trtueea de a fi perceput eo barit4}. yoghinul nu mal c vizibll. Lumina "it"nl';l tid, gcne'J'ut.a in ochlul unci alta pI.'!~me nu mal vine ill CO!1 l-act cu trupul cere a dL<>p.:,'I.rut.

lnjclesul e c) ~t:'l..lp1.1l ytlj.'lhln.u1ui nu mal f'Otml..!CI2j obj;'dul C'un.L11~terll unul ali om, Dl"'];pa .. i~j;) 4' 5Jnpli.n.itl dl' ycehto dFltJ d don'~t.e s.::J nu 11(.· vaaut de nimoni''. Nu ccmentarn erlJij('alioJ. sec .... ata : .rm trudus-e Cit _s.l l".nvedNttm e"plicatEIl'EI d-llite don Y~oJ UI'1Qr Icnom ... nj· tl'h!;.C'll r(, d j:'L doJnenj u] rnl.'1.ups.i.h1 eei.

Sa t"Ol1Hnuii trt~ir.tl:relt ;PU1'-'i"i.!or el~lig<JJe prln .511f:tUlama for(.e l'Iof'C"Urr.OSCUte !'htll 'i:'O..!ossle. 1,..1.Lf1l -ElT 1L t:U!\~te[-e!L ll.orn-ell':

Illui'rrlOrt,i1 (TH, 2J), sau 1l11t£!:ri Iizlre enr.lordinru-e (III, 13). ,lU ('1H'1Q,J... ... I:i!'f'I:.';r Iuceurnce sucrlle {III. 24) etc. S'am.lIaJj~a BSU- 1r.( 1urt":li daruteste ClJ.!'10'.1 .... ten- 1 aisternulul "t -Iur ([il, :.!lll~ u Ijpra ptexurul bl.l1·kllh~l cun~s.terea !o.ht.em?I~1 . tr~pul'll yl~, ~t;). a~lIpJ".a ("':.1 ... il.:.J.~!i g tub.u, dl'lP..ld~~,. Jcamet ~l '-'lel (111. ~Q9/ In tnlm.r, cuacestcree ~Itltci (IIi. :JJ) .,Orire vrca ~tj ~un()a..;K·.). voehtnut 1rebllla ~I tmpunecsca :'o<l1'tlya1l'1-C'! eu retcrtntn l.~ ,K.. ... ·1 uru'' (Vachi.l!i:pllti Mi:s.r.i, Ill, 26-30),

Intl't, dlv(!I"SC!~E!' etapc ale mr:ILtatiel" ~L[mp;~j~~a sa~{llt~ xtstc Q runlinud (r.;{·i1Aii!, d'ltont.l nu lJ1";t.ab lJt.:ltn rnlntl}. ("I trl~,i-"i inlimiti!ltii il'lo care 'ie an u <I~ .. te etapc. Voghinul tn-.:-,:de 1,1 1)1:';1 fu -IJltLJ, ron .. tiittti1 lui plJrificatli. ~j dl-ir.;'jpllr'l~U exerctun.tu-ao poe rind. 1["1 ft']ur'it("L1ro atltudlru conteml)l.a~iw_ A~li7~' ]01' (j_.i1;'j~..-:,t.c- (-.1.ilrul p!ijholog~d ~1.!(lC"'I·;1h', aperttnind LLn;('1 roarte J ll-call: sl did" cile s(X..'eil de p'Ioiholoqle relhl.io.).;)si"J In care nu ne vcm aV[!1l1 uru ai('i

Cind rntnecn ~. definitl v imlJbLM, M1'Id I'Ilri .inti"l o~ll:LtiB Hntr-o dlvet-sele Forme aLF:!' mMit.l~if'i I'm mat tulbtlJ',;l cit ..e rna- 1i7.(,;]7.01 amr1lprtl:;iMti"l &am-tlahi, mooil..atia V:tC1tlt;1tU, ftiroii con~i· rtllt .'il'n1lriOJ.1 s! f.Jl'ilt rutegwil iM.c1('Ctuatt], atere cure JlU rna. . expcrtent.. (n~xisUnd n:l;'lit' dtntre cunoscut .~l 4...4..lf"l.O'iCJl?r). d o-velaue ~t;XiM, Il"lt .... leetul rp;H,J·ddhJ.J Jrnpltntndu-se s.a[(~II1I, o ~tr~u-=ro.!" 111 r"iBtur-A (pI'ClkTti.J. dt"~I!l'in:i'!indu..-.;e de 'J.1.lrlN, Sufletu -amtno 'j.i~ur. conl.l.'mpli.ndu-se, Cono;llit'l~ '" diqtrl1.'1l'i, penr a ell nu mat fllrlctiof1C!azhi. Jur elemf'ntC'lc- d se retruorc I.n 1 ;Jtu"a fi:zlcii E. 0 mearte filo<,oflce.a.'iCI1, InC!f.lbilii )i i.I'tOOII1Uf"l.I· abiLI_ \"oghinlli a ii;.tn.o; hbt'rt.1wa

NOT .. i RlBLlOGR.4.FICA

Textf'lC' folositc :

1, Patl.111:jall, Yoga Sutra

2. V,..m~Q, '~hQ:!CIt~Ja I.a. NfJ J.

.3. V ~['~~patJ; lIIi.lt'l"J. Tika. 1 a ::-.In_ a -4 rnl.!}j •. Vm'Uikii: 1<1 KG. 1.

!:t. VjJ:I"!a~r Rh.ll.;sn.1!l, YOO'fl'.mra, ~:.dltiu ~i cronolOlgiu in .,sr.

t-olul precedent. •

Yflglll in. It.p:!:il.e llJi Mlllnil : Manm,:'«dn-Ia·ma.ro.s,m, VJ, 49. 6!j.~ .-2. 7.'1:. J"io.rma1ii ; __ ~II]lT';~ nir.:<J.rK'i br.uh'''<1niJ:!Ii C0'3l'&lct'l:'ruL ,\:,1 J.'D!:hlnk-. ill E. Se.n3.ri. Al~j ... m Ket'1t, p. lCloJ ..

Rl'!ld],jiLe wnu-e Y0Ra H Bud-dhLm-.! Ln f:. f..rot'llllrt 1...e P,t;!U(!dhiR1'ru:" f!t YDg(r (RevILe d'11Istai-rl!' dr.'.s Religinn.s:, t_ 42. p. ::!45!..t C'OI'"r.: dDV~tc cA bud~t'nul winciclc m(ti mult CLI YO;I!!il o;.l(,("lt

,0.

-

cu Upal'll$od{'J{" s! Surnkhya. OJJ\tn!, 11, J~bl in Jauntfll n Aml!!I"iro-n Orienial SO('l~t!l It, 31.]J. 1). Dh~.:utJi modernc ,I<;U pre ucelcc, i dlt'!-.liuni. l.oui .. de Ia V~I]('t' Poussin. )l.ijrnHlff (1925) ~i 1'11. Stcncrbatzky, The Conceptlon oj Br.uldhht \trvmJQ ([927,.

Pasagttlc din i.iUlori.i da'!i.iti rclerltcare la .:tS~'ii indit"li sunt rreduse in J. \'\"_ !lot Crlndlc, lnl:<t'lsfOn of Itld.ia ev Alu, ':1- del" the On-at (189G). pp. :i8U-J!12; id. _1.rlCWfl! In:1in (U Cf' (',",bed In Cla¥-'i'irm LaC-nl1.nrc llI)Ol); p. t fl, 7:!, 113, 11i7. 181, 212.

Expunert sumare i.I (bl(lol~ki in Y~."I :oil Tant ra, P. \J;-j., son-Oursel, Phy;:.<ia!ogie 11~y~tique (Jtnml(l~ de P~:trthuIO!:;Ijt'~ 15 .. \'1'. 1$122) ~1 SwLJ:::. lfhr1.~, C(il1.c",ptiol1~ of lil ... IwIN/(.ITJ, Q_I UTI!!Ulh (JOUr-IUOI/ nf t4[' Aml"rj('rrl~ t.h,inwrl S(l(,j"t}I, XXII, :'!.J:9). Arnanunre sl bibllcgraf'te in studtul nostru Fl:WroUkl' )'0IJt1 T,I'lI~ tr-a Nt T"t'jl!:'t'illrd l([ ~i~'~emul nf~"Vll!l.

Ccle couA tratate Hatha- i:'o:g;"). ShiVtI S'llmhjlH !';: GJ1~ mmltl Sm:nhita au fmt rdlULC-I:! ~i traduse in e~lt.."Z~11;;" de HCI'ioU LAjj;lhabadj. Descrferca ycghlnllor ccniemncr-enl in Oman, ;lI),.!:!jes~ AIO('etrc.I1 and Sai1t!s oj ifLaia {1!i1J3"

,iporul : IMPRIMERIA OLTENIA - Craio,a Camanda nr. 59 1991

ISBN 973·9102·01·8