PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA GEOGRAFI 2010 - 2013

KEKUATAN(S) S1 Mempunyai guru-guru yang cemerlang, berpengalaman dan dedikasi serta opsyen geografi S2 Ramai guru mempunyai pengalaman memeriksa kertas peperiksaan awam S3 Kelulusan keseluruhan PMR 3 tahun meningkat S4 Kelas tambahan, stay back dan kelas tambahan malam dijalankan sepanjang tahun KELEMAHAN(W) W1 Tidak ramai pelajar mendapat A dalam SPM W2 Tidak ramai pelajar mendapat principal A dalam STPM W3 Terdapat lebih kurang 5% pelajar yang masih tidak menguasai 3M dalam PMR

PELUANG(O) O1 Insentif disediakan untuk guru-guru yang mengajar kelas tambahan O2 Bantuan kewangan dari PIBG untuk menjalankan aktiviti pembangunan akademik seperti seminar O3 Ada sokongan daripada pemimpin tempatan

CABARAN(C) C1 Harapan yang tinggi daripada komuniti memberi tekanan kepada guru-guru C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak C3 Latar belakang ibu bapa yang berbeza menimbulkan percanggahan dalam membuat keputusan

O4 Sumber maklumat daripada internet dan media elektronik mudah didapati C4 Tidak semua ibu bapa menyediakan kemudahan internet di rumah

Kekuatan(S)

Kelemahan(W)
W1 Tidak ramai pelajar mendapat A dalam SPM W2 Tidak ramai pelajar mendapat principal A dalam STPM W3 Terdapat lebih kurang 5% pelajar yang masih tidak menguasai 3M dalam PMR

Dalaman

Luaran

S1 Mempunyai guru-guru yang cemerlang, berpengalaman dan dedikasi serta opsyen geografi S2 Ramai guru mempunyai pengalaman memeriksa kertas peperiksaan awam S3 Kelulusan keseluruhan PMR 3 tahun meningkat S4 Kelas tambahan, stay back dan kelas tambahan malam dijalankan sepanjang tahun

Peluang(O)
O1 Insentif disediakan untuk guru-guru yang mengajar kelas tambahan O2 Bantuan kewangan dari PIBG untuk menjalankan aktiviti pembangunan akademik seperti seminar O3 Ada sokongan daripada pemimpin tempatan O4 Sumber maklumat daripada internet dan media elektronik mudah didapati

S+O
S1, S2, S4 +O1, O2 ST1 Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama PIBG dan kerjasama luar

W+O
W1, W2+O3, O4 ST2 Tingkatkan minat pelajar melalui sebaran maklumat dari internet dan media elektronik

Cabaran(C)
C1 Harapan yang tinggi daripada komuniti memberi tekanan kepada guru-guru C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak C3 Latar belakang ibu bapa yang berbeza menimbulkan percanggahan dalam membuat keputusan C4 Tidak semua ibu bapa menyediakan kemudahan internet di rumah

S+C
S3+C1 ST3 Menyediakan BBB/BBM , modul, kajian tindakan dan buku latihan yang berkesan

W+C
W3+C2, C3, C4 ST4 Menambah kekerapan perjumpaan ibu bapa dengan pihak sekolah

PEMILIHAN STRATEGI
SO ST1 Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama PIBG dan kerjasama luar ST2 Tingkatkan minat pelajar melalui sebaran maklumat dari internet dan media elektronik ST3 Menyediakan BBB/BBM , modul, kajian tindakan dan buku latihan yang berkesan ST4 Menambah kekerapan perjumpaan ibu bapa dengan pihak sekolah

WO

SC

WC

Kriteria pemilihan a. Tahap kesukaran proses kerja b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan e. Andaian keupayaan mengatasi halangan f. Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi g. Akur/kepatuhan dengan mandate/arahan h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah skor Keputusan Ulasan

ST 1 4 5 5 5 4 4

ST 2 3 5 5 4 3 3

ST 3 5 5 5 5 4 4

ST 4 4 5 5 5 4 4

Ya 5 5

Ya 2 5

Ya 5 5

Ya 4 5

37 30 38 36 2 4 1 3 ST3 menjadi keutamaan kerana darjah peluang yang ada amat tinggi

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN
1 ST3 Menyediakan BBB/BBM , modul, kajian tindakan dan buku latihan yang berkesan

2

ST1 Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama PIBG dan kerjasama luar

3

ST4 Menambah kekerapan perjumpaan ibu bapa dengan pihak sekolah

4

ST2 Tingkatkan minat pelajar melalui sebaran maklumat dari internet dan media elektronik

ST3: Menyediakan BBB/BBM, modul, kajian tindakan dan buku latihan yang berkesan Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/hari Kos/Sumber Out-Put 1 Kursus Penyediaan Modul GKSS 2 kali setahun Panitia Geografi Guru mendapat input yang lebih daripada kursus yang dijalankan Guru dapat menilai tahap pencapaian pelajar

Indikator Prestasi(KPI) Bilangan guru yang mahir menyediakan modul meningkat Peningkatan prestasi pelajar dalam ujian yang dijalankan

Pelan Kontigensi Ceramah oleh Guru Cemerlang

2

Kajian & Tindakan

GKSS

Sepanjang tahun

Panitia Geografi

Ceramah oleh Guru Cemerlang

LANGKAH 1

2 3 4 5 6 7 8

PROSES KERJA 1.Mesyuarat Jawatankuasa 2.Tetapkan tarikh 3.Bincang kos/sumber 4.Penentuan Penceramah 5.Bentang kertas kerja 6.Lantik AJK 7.Agihan tugas 8.Hal-hal lain Surat Menyurat 1.Jemputan Penceramah Pengesahan kehadiran penceramah melalui telefon Jadual Program Menyediakan intensif kepada penceramah Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan KPI: a.Bilangan guru yang mahir menyediakan modul meningkat b.Peningkatan prestasi pelajar dalam ujian yang dijalankan

TANGGUNGJAWAB GKSS KP Guru-guru Geografi

TEMPOH 1 hari

STATUS/PELAN

Ketua panitia Ketua Panitia S/U panitia Ketua panitia Jawatankuasa tempat AJK GKSS Ketua Panitia

1 bulan sebelum kursus 1 minggu sebelum kursus 3 hari 3 hari 1 hari Sabtu ke-2 dan ke-4 Sepanjang tahun

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.