You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 1 czerwca 2016 | Nr 11 (212)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ SAMORZD

REGION - EKOLOGIA

W Ndzy uchwalono plan


gospodarki niskoemisyjnej

Zamieszanie ze spichlerzem

Problem niskiej emisji jest wci aktualny. Dziki


dokumentom takim jak PGN jednostki samorzdowe maj
realne molwioci walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Magistrat woli zapaci 280 tysicy za przeniesienie


obiektu ni zadba o niego samodzielnie.
PAWE STRZELCZYK

Zabytkowy
XIX-wieczny spichlerz chopski przy ul.
Czynu Spoecznego w Raciborzu-Sudole tra do miejskiego
zasobu nieruchomoci w drodze darowizny od osoby prywatnej w lipcu 2012 roku. Pocztkowo byy plany remontu
obiektu i zrobienia tam czego dla mieszkacw. Rzeczywisto przerosa jednak
oczekiwania magistratu. Koszt
renowacji to milion z, ktre
naleaoby wyoy jednorazowo, gdy stan budynku wyklucza prowadzenie poszczeglnych prac etapami. Jako e
gmina odpowiedzialna jest za
ratowanie zabytkw na swoim
terenie, zwrcono si do Grnolskiego Parku Etnogracznego w Chorzowie z propozycj
przekazania spichlerza. Rozwizanie takie nie jest niczym
nowym - ju kilka obiektw z
terenu powiatu trao wanie
do Chorzowa bd do Skansenu Wsi Opolskiej w Opolu,
gdzie po odrestaurowaniu s
waciwie eksponowane. Rzecz
jasna z informacj o miejscu
pochodzenia. Za rozwizaniem
takim przemawia fakt, i w
skansenie jest szansa na lepsz
ekspozycj - ze wzgldu na peryferyjne pooenie do Sudou
mao kto traa, wic i wiedza o
cennym budynku jest znikoma.
Skansen nie ma na swoim stanie podobnego obiektu,
std po uzyskaniu akceptacji
lskiego Wojewdzkiego Kuratora Zabytkw zgodzono si
na przejcie. Wstpny szacun-

RACIBRZ SPORT

FUTBOL AMERYKASKI
NA STADIONIE

Fot. Andrzej Zieliski

Fot. Justyna Koniszewska

Czytaj wicej str. 7

Futbol amerykaski ma coraz wicej zwolennikw w Raciborzu. Nie brakuje chtnych do kibicowania. Nadal trwa te
rekrutacja do druyny. Zainteresowani mog wzi udzia
w rekrutacji najblisze spotkanie rekrutacyjne 7 czerwca.

Radny miejski Piotr Klimy jest przekonany, a miasto powinno dba o zabytki. Nie popiera
pomysu prezydenta Mirosawa Lenka, aby zabytkowy spichlerz chopski tra do Chorzowa.
Uwaa, e powinien zosta w Raciborzu.
kowy koszt caej operacji, tzn.
dokumentacja projektowa, dokonanie rozbirki efektem ktrej bdzie odzyskanie zabytkowych elementw skadowych
spichlerza, transport ich do
Chorzowa a nastpnie odtworzenie na terenie skansenu wynosiby tylko ok. 280 tys. z.
Kwot tak miasto po uzyskaniu akceptacji radnych bdzie
musiao przekaza marszakowi wojewdztwa, pod ktrego
nadzorem pozostaje skansen.
Miejska komisja owiaty
po wysuchaniu argumentacji Joanny Ciaowicz-Muszay
(miejski konserwator zabytkw) przytakna tej koncepcji. I gdy wydawao si, e sprawa jest ju przesdzona, dzie

pniej na komisji gospodarki


miejskiej ju tak rowo nie
byo. - Jako stolica powiatu
powinnimy dba o nasze zabytki, niezalenie gdzie stoj,
od Chaupek a po Rudy - nawoywa Piotr Klima przekonujc, i wadze nie powinny tak
atwo rezygnowa z pomnikw
historii na swoim terenie. Radny obawia si sytuacji, w ktrej
po pozbyciu si zabytku znw
podniesie si krzyk, jaka ta
wadza jest za. Ale to nie jedyny argument przeciw relokacji. Wtpliwoci Klimy budzi
zbyt wysoko oszacowany koszt
remontu (milion zotych) oraz
fakt, czy obiekt da si przetransportowa bez szkody dla
niego. Co zatem proponuje w

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

zamian? - Mona urzdzi tam


np. harcwk - twierdzi Klima,
nie wykluczajc innych moliwoci
zagospodarowania.
Warunek jest jeden. Obiektu
nie mona si lekk rk pozbywa. Musi pozosta w Raciborzu, nawet niekoniecznie
w tym miejscu w ktrych stoi
obecnie.
Sojusznikiem Klimy w tej
materii jest Leszek Szczasny: Ja Polsk bardzo dobrze znam.
Takich obiektw jest bardzo
mao. Ludzie czasem s znudzeni typowymi zabytkami, kolejny koci, kolejny zamek. A
to byoby co innego. Lokalny
koloryt mgby przysuy si
rozwojowi turystyki w regionie
- argumentowa.
Ostatecznie wic sprawa
nie zostaa przesdzona. Jak
twierdzi prezydent, mona
odoy j na jaki czas i zastanowi si nad najlepszym rozwizaniem. By moe miasto,
nie majc moliwoci nansowych na zagospodarowanie,
powinno nagoni jaki skarb
posiada na wasnym terenie, a
znajd si chtni na jego zagospodarowanie na miejscu.

Zacita i wyrwnana walka


kolejnego meczu futbolu
amerykaskiego zakoczya si sukcesem druyny
OFM Bielawa Snakes.
Mecz na stadionie PWSZ
28 maja rozpocz si z lekkim
polizgiem ze wzgldu na pogod, ktra nie sprzyjaa zawodnikom. Po krtkiej rozgrzewce
obydwie druyny stawiy si na
murawie, by rozegra kolejny
sparingowy mecz futbolu amerykaskiego w Raciborzu.

Przeciwnikiem Raptors Racibrz bya druyna OFM Bielawa Snakes. Po zacitej i wyrwnanej walce ekipa gospodarzy
musiaa uzna wyszo rywali,
ostatecznie przegrywajc 26:28.

JK

RACIBRZ POLICJA

REAGUJ.
NIE AKCEPTUJ!
Wzorowa postawa obywateli pomoga w ujciu nietrzewego kierowcy, ktry spod sklepu prbowa
odjecha samochodem.
W rod 25 maja, przed
godz. 19.00 dwch mieszkacw powiatu raciborskiego widzc, i nietrzewy mczyzna
wsiada do samochodu i chce
odjecha, podbiegli do niego,
wyjli mu kluczyki ze stacyjki, a nastpnie o caym zajciu
powiadomili dyurnego raciborskiej policji. Na miejsce
niezwocznie zosta skierowany patrol, ktry zatrzyma
ujtego nietrzewego kierow-

c. Nierozsdnym kierowc
okaza si by 43-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, ktry w organizmie mia
ponad 1,5 promila alkoholu.
Kampania Nie reagujesz. Akceptujesz! przynosi wymierne rezultaty i przestpcy nie
mog czu si bezkarni. Dziki wzorowej postawie dwch
wiadkw, ktrzy szybko zareagowali i ujli pijanego kierowc nie doszo do tragedii.
Za jazd w stanie nietrzewoci grozi kierowcy nawet do 2
lata wizienia.
J

Czytaj
rwnie

str. 7

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Wiadomoci

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

<< GazetaInformator.pl

racibrz komunikacja

Ocicka z ograniczeniem prdkoci do 40 km/h?


Fot. Justyna Koniszewska

Radny Tomasz Cofaa dy do tego, aby na ul. Ocickiej wprowadzi ograniczenie prdkoci.
Na liczcej kilometr dugoci ulicy jest a 8 przej dla pieszych. Ograniczenie ma zwikszy bezpieczestwo.
pawe strzelczyk

Ulica Ocicka liczy ok.


kilometra dugoci. W jej
bezporednim bd nieco
dalszym ssiedztwie usytuowane s szkoy (liceum,
gimnazjum i podstawwka)
i due osiedla mieszkaniowe.
Na tym krtkim odcinku zlokalizowano te osiem przej
dla pieszych. Std te radny
Tomasz Cofaa lansuje koncepcj, aby ruch po tej ulicy
odbywa si z maksymaln
prdkoci 40 km/h - o 10
mniej ni dotychczas. Jako
jeden z powodw na majowej
sesji rady miasta poda majc wkrtce ruszy myjni samochodow z wyjazdem na
Ocick. To dodatkowo moe
zwikszy i tak ju due natenie ruchu.

Czy natenie ruchu na Ocickiej jest na tyle due, eby w celu


zwikszenia bezpieczestwa trzeba byo ogranicza prdko?
Zdania s podzielone.

Propozycja nie wzbudzia


entuzjamu przewodniczcego
rady Henryka Majnusza. Jak zaznaczy, sam czsto Ocick jedzi i nie za bardzo jest tam gdzie
si rozpdzi, gwnie wanie
przez gste rozstawienie przej
dla pieszych. - To moe od razu
obnimy do 20 km/h? - ironizowa, pytajc czemu ograniczenie ma suy. Cofaa argumentowa, i w wielu miastach na
ulicach o podobnym nateniu
ruchu zmniejsza si prdko ze
wzgldw bezpieczestwa.
Problemu nie widzi natomiast prezydent Lenk, o ile rozwizanie znajdzie akceptacj
komisji zajmujcej si ruchem
drogowym, w skad ktrej wchodz m.in. przedstawiciele policji.
- Jeli okae si to zasadne, rozwaymy propozycj - zapewni.

~linuks
Zlikwidowa przejcia dla
pieszych i zrobi porzdek
z dziakowiczami
~ja
przede wszystkim niech wytn drzewo przy przejciu
dla pieszych przy skrzyowaniu Ocicka/Sowackiego. to bdzie zwikszenie
widocznoci i bezpieczestwa - przez to drzewo byo tam ju wiele wypadkw.
ale oczywicie zieloni wiedz swoje...

~MaRuda
40 km/h ju byo - na Ocickiej i na Sowackiego. I komu
to przeszkadzao? Szybkim i
wciekym.
~Lszl hobotnica
Absurdalne pisowskie pomysy wiwat zawsze w cenie!!
Niech yje dobra zmiana
<klap klap>
~MaRuda
Jak to w Polsce - kto co mdrego zaproponuje a reszta
wymiewa bo nie ogarnia.

133 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw
na forum.raciborz.com.pl

racibrz - sylwetki

Abolicja niesprawiedliwa
wobec uczciwie paccych czynsz

Aleksandra Orowska uhonorowana


Fot. archiwum portalu raciborz.com.pl

racibrz samorzd

Fot. Justyna Koniszewska

Anna Ronin jest zdania, i umorzenie przez gmin czci zaduenia najemcom zalegajcym
z czynszem jest dalece krzywdzce dla tych, ktrzy opaty wnosz regularnie i terminowo.
Na majowej sesji radni
mieli przyj uchwa o abolicji dla lokatorw zalegajcych Miejskiemu Zarzdowi
Budynkw z czynszem. W
myl tych przepisw lokatorzy, ktrzy z rnych przyczyn w przeszoci przestali
paci, a zaduenie z czasem
narastao, bd mogli ubiega

...dunicy powinni
redukowa nalenoci np. poprzez
prace na korzy
MZB - proponuje
radna Anna Ronin.

si o czciowe jego umorzenie. Warunkiem jest powrt


do regularnego opacania
czynszu przez okrelony czas
i wpata 30% zaduenia. Jeli zostanie on speniony,

Radna Anna Ronin proponuje, aby w jaki sposb nagradza


najemcw nie majcych zalegoci czynszowych. Ma to zniwelowa negatywny spoeczny odbir uchway o abolicji.
osoby takie mog liczy na
umorzenie pozostaej kwoty
nalenoci. Jak kilkukrotnie
tumaczyli prezydent Lenk i
wiceprezydent ylak, dziki
temu miasto moe liczy na
odzyskanie cho czci nalenych mu pienidzy, ci za,
ktrzy kiedy z powodu yciowych niepowodze wpadli w
ptl zaduenia, bd mieli
szans powrotu na waciwe
tory.
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Iwona Cybulska
Katarzyna Krentusz, Katarzyna Solarz,
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Wadze decydujc si na
takie rozwizanie. maj wiadomo, i z wejciem uchway w ycie pod MZB nie zaczn
gromadzi si liczne kolejki
chtnych do pozbycia si zaduenia i wyjcia na prost.
Na udzia w programie zdecyduj si raczej ci, ktrych
zaduenie nie naroso do jakich niebotycznych rozmiarw, zalegajcy z kwotami
rzdu kilku tysicy. Tacy, kt-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

rzy nie pac od dawna, raczej


z moliwoci abolicji nie skorzystaj. Niemniej uchwaa
i tak budzi kontrowersje. Na
sesji rady miasta Anna Ronin
zauwaya, e jej spoeczny
odbir jest negatywny, a intencje uchwaodawcy budz
sprzeciw wrd przecitnych
Kowalskich. - To rozwizanie jest niesprawiedliwe w
stosunku do tych lokatorw,
ktrzy pac uczciwie - zauwaya, proponujc, aby wadze
rozwayy jakie korzyci take i w odniesieniu do nich.
Mogaby to by np. 10% bonifikata w czynszu pod koniec
roku. Dziwia si take, dlaczego dunicy nie mog redukowa nalenoci np. poprzez
prace na korzy MZB.
To ostatnie nie wchodzi
raczej w rachub, gdy to sami dunicy musieliby tego
chcie. Zmusza nikogo si do tego nie mona. Problemem jest te skala - MZB
ma raczej ograniczony zakres
prac, ktrych niesumienni lokatorzy mogliby si podj.
Prezydent przyzna, i ma
wiadomo trudnoci zagadnienia i jego spoecznego odbioru. Niemniej jednak
abolicja jest szans dla cho
niewielkiej czci dunikw
chccych wrci do uczciwoci, a ktrym sytuacja yciowa
to utrudnia.
Ostatecznie rada wikszoci 18 gosw przy 5
wstrzymujcych si przyja
uchwa. W dalszej czci sesji prezydent zapowiedzia, i
w przyszoci rozway jakie
formy gratyfikacji dla tej czci lokatorw, ktrzy zawsze
pac na czas. Mogoby by to
rozwizanie wzorowane choby na loterii paragonowej.
ps

Pogoda ducha, energia i niesamowita aktywno to cechy


Aleksandry Orowskiej, ktre sprawiaj, e gromadzi wok
siebie osoby w rnym wieku, animatorw kultury, ktrych
efektem pracy s liczne, wspaniae przedsiwzicia kulturalne.
Podczas majowej sesji
rady miasta radni przez
aklamacj zdecydowali o przyznaniu Aleksandrze Orowskiej tytuu z
medalem Zasuony dla
Miasta Raciborza.
Aleksandra
Orowska
urodzia si w 1937 roku we
Lwowie. Jest crk prof.
Aleksandra
Orowskiego,
znanego twrcy, wybitnego
raciborskiego muzyka, dyrygenta chrw, pedagoga ziemi raciborskiej.
Po ukoczeniu studiw
rozpocza prac w Modzieowym Domu Kultury w Raciborzu, gdzie piastowaa
obowizki dyrektora placwki, prowadzc jednoczenie
zajcia taneczne z dziemi i
modzie. W jednostce tej
przepracowaa 33 lata.
Aleksandra
Orowska
przez okres 10 lat pracowaa take w raciborskiej szkole
specjalnej organizujc Bajtel
Gale, naznaczone nieustannymi sukcesami. Umiejtnie
wydobywaa talenty dzieci
specjalnej troski, uzdolnionych zarwno manualnie,
jak i tanecznie. W ubiegym
roku odbya si XIV edycja

przedsiwzicia, ktrego jako wolontariusz bya reyserem i choreografem, biorc


jednoczenie aktywny udzia
w przedstawieniu.
Poprzez maestwo z rodowitym lzakiem nie tylko poznaa, ale wrcz wrosa
w tradycyjn lsk kultur,
stajc si wan postaci raciborskiej spoecznoci. Ukochaa sobie tace ludowe naszego regionu, wrosa w dom
na Starej Wsi, w mieszkajcych tu ludzi. To od nich, jak
sama niejednokrotnie podkrelaa, , nauczya si mioci do tej ziemi, folkloru,
strojw, ktre nastpnie sama szya. Kultywowaa tradycje i obrzdy, przekazujc
swoje fascynacje lskiem
tutejszym zespoom folklorystycznym. W 2006 roku z inicjatywy Aleksandry
Orowskiej powstaa grupa taneczna seniorw przy
lskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Jest laureatk wielu nagrd i wyrnie, m.in. medalu im. ks. Pieczki czy nagrody Mieszka.
ps

GazetaInformator.pl >>

Ministerstwo da 5 mln z
na stadion OSiR

W maju rada powiatu przewidziaa a dwie kandydatury


do medalu i tytuu zasuonego dla powiatu. Oprcz Adama
Hajduka (na zdjciu) zostaj one nadane Thomasowi
Gemkemu, starocie partnerskiego samorzdu Mrkischer
Kreis (Niemcy).
m.in. z zakresu drogownictwa,
opieki zdrowotnej i spoecznej
czy ochrony zabytkw. Wiele z
nich wymagao podjcia trudnych, odwanych, a czasem i
niepopularnych decyzji. Dziki
inicjatywie i staraniom Hajduka w 2009 r. samorzd rozpocz realizacj najdroszego w
dotychczasowej historii powiatu jednostkowego projektu tj.
remontu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. wczesny starosta zabiega take, by obiekt
zosta przekazany na wasno
powiatowi, co stao si w grudniu 2009 r.
W kolejnych latach rozpoczy si prace modernizacyjne
przy XIII-wiecznej kaplicy pw.
w. Tomasza Becketa. Obie inwestycje zostay zrealizowane,
a zamkowy kompleks jest dostpny dla mieszkacw i turystw, stanowic wizytwk caego regionu i cieszc si du
popularnoci.
- Nie bez znaczenia jest
te rozwj stosunkw midzynarodowych.
Osobisty
wkad pana Hajduka zaowocowa zrealizowaniem licznych
przedsiwzi, ktre przyczyniy si do wymiany dowiadcze i dobrych praktyk oraz
zacienienia wizi pomidzy
spoecznociami partnerskich
samorzdw - czytamy w
uchwale.
ps

racibrz - wypoczynek

Dotacje na wakacje
cy Dzieciom Upoledzonym,
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna,
Stowarzyszeniu Spoecznoci
Osiedlowej Aura, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich
Dziececji Opolskiej Odziaowi
Dekanalnemu w Raciborzu,
Ognisko Krzewienia Kultury
Fizycznej Rafako, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Dzieci, Modziey i Rodziny
Pomocna Do, Szkolnemu Klubowi Sportowemu
Guchych Odra, Zwizkowi
Harcerstwa Rzeczpospolitej Okrg Grnolski, Klubowi
Sportowemu Unia Racibrz.
Na realizacj tego zadania
przeznaczono 90 tysicy z.
ps

w skrcie

Fot. Justyna Koniszewska

- To ju gwarancja, e stadion bdzie gruntownie przebudowany


- zapewnia prezydent Lenk. Cakowity koszt inwestycji, wcznie
z ministerialn dotacj, to 11 mln z.
pawe strzelczyk

- Ministerstwo sportu
przyznao nam dotacj 5 mln
z na modernizacj stadionu
przy Zamkowej. Cakowity koszt inwestycji to nieco
ponad 11 mln z - poinformowa 23 maja prezydent
Mirosaw Lenk radnych zasiadajcych w miejskiej komisji budetu. Wadze chc,
podobnie jak to miao miejsce w przypadku aquaparku, odzyska podatek VAT
przy realizacji inwestycji,
std prezydent liczy, i koszty rzeczywicie bd mniejsze. Jest to moliwe rwnie
dziki ofercie wykonawcy,
ktry moe w przetargu zaproponowa nisz cen za
swoje roboty.
Zadanie moe rozpocz
si ju w tym roku i ma potrwa 2 lata. Jeli chodzi o
budetowanie, to planowane jest jednak rozpisanie na
3 lata. Dotacja wyniesie 1
mln w 2016 roku, 2,5 mln w
2017 i 1,5 mln w 2018. - To
ju nie szansa, to gwarancja,

Modernizacja stadionu umoliwi dostosowanie obiektw


przy Zamkowej do standardw pozwalajcych
na organizacj Mistrzostw Europy Juniorw.
e stadion bdzie gruntownie zmodernizowany. Bdzie
suy nie tylko sportowcom
SMS i innych szk, ale mo-

Grozi onie, e wysadzi dom w powietrze


W jednym z domw przy
ul. Hoej w Wodzisawiu l.
m straszy on, e wysadzi
dom w powietrze. Gdy mundurowi przyjechali zastali kobiet
i jej crk oraz stra poarn,
ktra zabezpieczaa dwie butle
z gazem. Sprawca uciek na
skuterze. Gdy funkcjonariusze
ponownie zostali wezwani na interwencj, postanowili na niego
zaczeka. Po krtkim pocigu
39-latek zosta zatrzymany. Badanie wykazao u niego ponad
promil alkoholu w organizmie.
Furiata obezwadniono i przewieziono do komendy w Raciborzu, skd trafi do zakadu karnego. Mczyzna by poszukiwany
przez sd. Teraz grozi mu dodatkowo kolejne 5 lat wizienia.
Nowe promocje
PKS Racibrz
Wszyscy uczniowie, ktrzy korzystaj z autobusowej komunikacji powiatowej obsugiwanej przez PKS w Raciborzu, na
biletach miesicznych zakupionych na czerwiec bd mogli podrowa za darmo na dowolnej
trasie przez cae wakacje. Od 27
czerwca staniej rwnie tzw.
bilety czasowe, dajce moliwo
przesiadki lub powrotu. Bilet taki umoliwia przejazd PKS-em w
cigu 3 godzin od czasu zakupu i
bdzie droszy od biletu normalnego jedynie o 10 gr.

liwe bdzie organizowanie


tam mistrzostw Europy na
szczeblu juniorskim - poinformowa prezydent.

racibrz - brzezie

Remont Straackiej w Brzeziu


Fot. Ireneusz Burek

Fot. PIXABAY

Adam Hajduk
z medalem Za
zasugi dla powiatu

90 tys. z miasto Racibrz


przeznaczyo na realizacj zadania w zakresie
organizacji wypoczynku
letniego z programami
profilaktycznymi.
24 maja prezydent miasta
Racibrz rozstrzygn konkurs ofert na realizacj zadania Organizacja wypoczynku letniego z programami
profilaktycznymi dla dzieci i
modziey z obszaru przeciwdziaania uzalenieniom i patologiom spoecznym na rok
2016, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
Dotacje zostay przyznane 9 organizacjom pozarzdowym: Towarzystwu Pomo-

region

racibrz remonty

powiat raciborski - samorzd

Rada powiatu honoruje byego starost za harmonijny i wszechstronny rozwj powiatu, m.in.
realizacj wielu dugo
oczekiwanych inwestycji
z zakresu drogownictwa,
opieki zdrowotnej i spoecznej czy ochrony zabytkw.
Adam Hajduk to dziewita osoba uhonorowana tytuem i medalem Zasuony
dla Powiatu Raciborskiego.
Uchwaa o tej treci znalaza
si w programie majowej sesji.
A oto co widnieje w uzasadnieniu: Na rozwj powiatu,
oprcz instytucji publicznych,
maj wpyw take inne podmioty i organizacje jak rwnie osoby fizyczne dziaajce w rnych obszarach ycia
spoecznego i gospodarczego.
To czsto dziki ich zaangaowaniu dochodzi do lepszego rozwizywania problemw,
transferu wiedzy czy inicjowania pozytywnych zmian. Jedn z takich osb jest Adam
Hajduk. W latach 1994-2001
by zastpc prezydenta Raciborza, w 1998 zosta wybrany
radnym powiatowym, w latach
2006 - 2014 by radnym i starost powiatu. To dziki jego
determinacji i zaangaowaniu
oraz dobrej wsppracy z radnymi powiatu udao si zrealizowa wiele dugo spoecznie oczekiwanych inwestycji

Wiadomoci 3

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

Ul. Polna w gu
do remontu
Do 8 czerwca mona skada
oferty do przetargu na modernizacj ul. Polnej w soectwie
g w gminie Ndza. Remont
powinien si zakoczy do koca
sierpnia. Szczegy przetargu
dostpne s w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy
Ndza.
Zawody Sportowo
-Poarnicze
Bolesaw, Roszkw, Krzyanowice to kolejno jak zajy
druyny straakw w Zawodach
Sportowo-Poarniczych w Rudyszwadzie. Rnice czasowe
midzy niektrymi druynami
liczyy si w setnych sekundy.
wietnie spisay si dziewczta
z Zabekowa, ktre dorwnay
druynom mskim.
Jubileusz
150-lecia szkoy
W Owsiszczach witowano
jubileusz 150-lecia powstania
miejscowej szkoy. W uroczystoci uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, uczniowie,
rodzice, mieszkacy Owsiszcz i
Nowej Wioski, wjt gminy, dyrektorzy szkoy i przedszkola w
Piszczu, dyrektorzy szk i przedszkoli gminy Krzyanowice.

Dla mieszkacw Brzezia modernizacja ul. Straackiej ma due znaczenie


- wie si z budow parkingu tu przy cmentarzu. Od lat, szczeglnie
w okresie 1 listopada, jest duy problem z parkowaniem w tym miejscu.
Przebudow ul. Straackiej w Brzeziu realizuj
konsorcjum firm Przedsibiorstwa Robt Drogowych i Bruki Trawiski
z Raciborza. Modernizacj
drogi przeprowadz konsorcjum firm Przedsibiorstwa
Robt Drogowych i Bruki Trawiski z Raciborza. Zainkasuj
za to ponad 186 tysicy zotych.
Dla mieszkacw inwestycja ma due znaczenie - wie
si z budow parkingu tu przy
cmentarzu. Od lat, szczeglnie
w okresie 1 listopada, obserwuje si duy problem z parkowa-

niem w tym miejscu. Na szczcie w tym roku sytuacja ma si


zmieni. Wreszcie w miejsce
zniszczonych chodnikw pod
drzewami budowane s miejsca parkingowe.
Zakres robt obejmuje
m.in.:
- roboty rozbirkowe elementw drogi,
- wykonanie nawierzchni
jezdni,
- wykonanie utwardzenia
miejsc postojowych i pobocza,
- odwodnienie korpusu
drogowego poprzez wyko-

nanie odpowiednich pochyle podunych i poprzecznych,


- wycink dwch drzew.
Droga remontowana jest na
dugoci ok. 180 m. Jezdnia po
przebudowie bdzie wsza - o
szerokoci 4,5 m. Podczas projektu rozwaano wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego jednak zdecydowano e z uwagi
na niewielki ruch lokalny droga pozostanie dwukierunkowa.
Termin zakoczenia prac to
15 lipca tego roku.
ic

Utrudnienia
komunikacyjne
Rozpoczy si roboty zwizane z
przebudow ul. Powstacw lskich wraz z Placem Warszawskim w Chaupkach. Prace s
wykonywane przez firm MARBUD Mariusza Ogrodowskiego z
Rybnika w porze dziennej od poniedziaku do pitku. W zwizku
z realizacj przebudowy nastpiy utrudnienia komunikacyjne.
Ruch pojazdw samochodowych
na odcinku prowadzonych robt
odbywa si bdzie wahadowo.
Festyn rodzinny
z okazji Dnia Dziecka
4 czerwca przy Domu Kultury w
Rzuchowie odbdzie si impreza
integracyjna. W programie m.in.
wystp zespou Koral, zespou
tanecznego GOK w Kornowacu, zabawa taneczna. Dodatkowo gry i zabawy dla dzieci oraz
dorosych.
Maoretki
z Zawady Ks. maj
mistrza Polski
Z dziewicioma tytuami wrciy
z Mistrzostw Polski maoretki
z zespou Arabeska dziaajcego w Zawadzie Ksicej w
gminie Ndza. W zmaganiach
wzio udzia 1800 maoretek z 71 zespow z caej Polski.
Mistrzostwa Polski Zespow
Maoretkowych odbyy si ju
po raz XVIII - gospodarzem
dwudniowej imprezy bya Hala
Widowisko-Sportowa Azoty
w Kdzierzynie-Kolu.

4 Edukacja

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

racibrz pwsz

racibrz - szkoy podstawowe

NaCoBeZu, czyli nowa forma


ocen w podstawwkach

Patronat medialny:

Wielka feta
raciborskich akw

Fot. Andrzej Zieliski

Juwenalia czas studenckiego karnawau,


oderwania si od zwykych, codziennych zaj.

Tegoroczna impreza studencka zakoczona sukcesem. Uczestnicy jak co roku mogli skorzysta
z bogatego i urozmaiconego programu sportowego, artystycznego oraz koncertowego.
justyna
koniszewska

Raciborskie juwenalia tradycyjnie inauguruj Igrzyska


Sportowe dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej - Sport
ku Radoci. Tegoroczna edycja
odbya si po raz XIX, zwyczajowo na pycie stadionu przy
ul. Wyszyskiego. Na murawie stawili si podopieczni
Zespou Szk Specjalnych,
Warsztatw Terapii Zajciowej, Specjalnego Orodka
Szkolno - Wychowawczy dla
Niesyszcych i Sabosyszcych, Orodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji
Dzieci Niepenosprawnych
oraz Domu Pomocy Spoecznej Rany Paac w Krzyanowicach. Oficjalne rozpoczcie
Sportu ku radoci nastpio
przez zapalenie znicza olimpijskiego przez podopiecznych
placwek oraz studentw raciborskiej uczelni. Modzi sportowcy rywalizowali midzy innymi w takich konkurencjach
jak lekkoatletyka, koszykwka
czy przeciganie liny. Nie zabrako rwnie gier i zabaw,
do ktrych zachcali studenR E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

ci PWSZ oraz wolontariusze


z fundacji Dr Clown. Podczas
trwania Sportu ku Radoci
odbyy si rwnie pokazy
Tai - Chi oraz zaskakujce fire show. W uroczystociach
udzia wzili midzy innymi:
prezydent Raciborza Mirosaw Lenk, starosta powiatu
raciborskiego Ryszard Winiarski oraz olimpijczyk Ryszard
Wolny, ktrzy swoimi krtkimi przemowami zachcali i
dopingowali do wspaniaej zabawy uczestnikw sportowego
wydarzenia.
Drugiego dnia raciborskich Juwenaliw na pycie
rynku zorganizowano happening artystyczny dla najmodszych. Przedszkolaki mogy
skorzysta z wielu atrakcji

przygotowanych przez studentw PWSZ. Malowanie twarzy,


zwierzta robione z balonw,
puszczanie olbrzymich baniek
mydlanych oraz duo muzyki - to wszystko czekao na
najmodszych. Niewtpliwie
najpopularniejszym akcentem imprezy studenckiej by
barwny pochd oraz koncerty. Spod gwnego gmachu
uczelni wyruszy kolorowy i
radosny korowd studentw.
Punktem docelowym by Zamek Piastowski, na dziedzicu
ktrego nastpia kulminacja
juwenaliowych przedsiwzi.
Odby si tam wielki muzyczny fina. Studenci doskonale
bawili si podczas koncertw
zespou Hurt, Labirytm oraz
gwiazdy wieczoru - Grubsona.

W najmodszych klasach
szkoy podstawowej wprowadzono oceny ksztatujce - opisowe. Naprowadzaj one na kierunek rozwoju
dziecka. SP 13 posza o krok
dalej, testujc tzw. NaCoBeZu.
Ocenianie ksztatujce w
szkoach to kompleksowy program, ktrego celem jest podniesienie efektywnoci nauczania i uczenia si. Zastosowanie
takich metod oceniania pozwala nauczycielom modyfikowa
dalsze nauczanie i przekazywa
uczniom informacj zwrotn
pomagajc im si uczy. Jak
twierdz raciborscy nauczyciele
rodzice uczniw te s zadowoleni z tej metody, poniewa
jest ona doskonaym nonikiem
wiadomoci na temat postpw
w nauce pociech.
Nauczyciele SP 13 poszli o
krok dalej, wprowadzajc system NaCoBeZu (Na Co Bd
Zwraca Uwag podczas oceniania ucznia). Na razie metoda ta jest w fazie testu. Inicjatork jej w raciborskiej szkole
jest Dorota wist, nauczycielka
nauczania wczesnoszkolnego z

20-letnim staem. - Na szkoleniu tumaczyli nam, e nauczyciel przed przystpieniem do


planowania lekcji powinien zaoy cele, ktre chce zrealizowa z uczniami w danym czasie.
Okrela te, co chce, aby uczniowie osignli. Czsto cel, ktry
stawia sobie nauczyciel, moe
by dla ucznia niejasny. Dlatego
pedagog musi go tak sformuowa, aby sta si on zrozumiay
dla kadego ucznia. Pod koniec
lekcji wraz z uczniami nauczyciel
powinien sprawdzi, czy cel zosta osignity tumaczy Dorota wist. - Co wane, ucze musi wiedzie, co dokadnie bdzie
podlegao ocenie. Naley ustali, co bdzie brane pod uwag
przy ocenianiu. Chodzi o to, by

okreli dowody, fakty, ktre


poka zarwno nauczycielowi,
jak i uczniowi, w jakim stopniu
cel lekcji zosta osignity. Kryteria take pomagaj uczniom
przygotowa si do sprawdzianu oraz wykona prac tak, aby
postawiony przez nauczyciela cel
zosta zrealizowany. Nauczyciel z
kolei konsekwentnie ocenia tylko to, co zapowiedzia wczeniej
dodaje nauczycielka. Wszystkie prace, jakie uczniowie wykonuj w systemie NaCoBeZu, zamieszczane s w przeznaczonym
do tego projektu zeszycie, ktry
uczniowie wraz z ukoczeniem 3
klasy szkoy podstawowej dostaj w prezencie.
jk

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 11/2016


racibrz

GazetaInformator.pl 1 czerwca 2016 nr 11 (212)


ndza - inwestycje

gospodarka

Uroczyste otwarcie raciborskiego RIPOK-u

Firma z ukowa
l.wygraa przetarg
Fot. Justyna Koniszewska

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania


odpadw w Raciborzu zostaa oficjalnie otwarta.
justyna
koniszewska

20 maja przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu doszo


do uroczystego otwarcia instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadw. RIPOK wraz
z istniejcymi instalacjami
tj. skadowiskiem odpadw
innych ni niebezpieczne i
obojtne oraz kompostowni
odpadw zielonych cznie
tworzy bd zintegrowane centrum przetwarzania
odpadw komunalnych. Inwestycja zostaa wykonana
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina
Racibrz wniosa do przedsiwzicia dziak, na ktrej powstaa instalacja oraz
zagwarantowaa partnerowi strumie odpadw, natomiast Empol na wasny
koszt wybudowa RIPOK.
Po 20 latach uytkowania
instalacja przejdzie na wa-

RIPOK wybudowany - zmniejszya si odlego wywozu mieci.


Czy raciborzanie poczuj t rnic w portfelu?
sno gminy. Uroczystego
przecicia wstgi dokonali: prezydent Raciborza Mirosaw Lenk, senator Adam
Gawenda, starosta Ryszard
Winiarski oraz Marcin Mau-

rer - prezes Zarzdu Przedsibiorstwa Usug Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.


z Tylmanowej. Instalacja do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadw

zostaa rwnie powicona


przez proboszcza Bogdana
Reka z brzeskiej parafii. Po
oficjalnych uroczystociach
zaproszeni gocie mieli moliwo zwiedzenia budynku.

Modernizacj budynku
GOPS w Ndzy przy ul. Lenej 1 wykona PUH Ecomplex. Koszt inwestycji wynosi ponad 79 tys. z.
Budynek GOPS w Ndzy
doczeka si remontu. Gmina Ndza rozstrzygna przetarg na modernizacj budynku wielofunkcyjnego w
Ndzy przy ul. Lenej 1. Remont wykona PUH Ecomplex
z ukowa lskiego za kwot 79.843,61 z brutto. Przypomnijmy, w budynku przed
laty miecio si gimnazjum.
Po rozbudowaniu ssiedniego budynku, w ktrym znajdowaa si tylko szkoa podstawowa, miejsca starczyo
dla obu placwek. Budynek
po gimnazjum przez jaki czas
sta niewykorzystany, a potem
na pitrze zlokalizowano dom
rodzinkowy, za na parterze
byo miejsce na magazyn wykorzystywany przez Gminny
Orodek Pomocy Spoecznej
do programu ywnociowego.
Decyzj o przeprowadz-

ce na Len 1 caego GOPS-u


podjto kilka miesicy temu.
Wczeniej swoj siedzib mia
w budynku urzdu gminy. W
nowym miejscu zacz funkcjonowa w marcu.
- Na pitrze budynku nadal dziaa rodzinkowy dom
dziecka, za GOPS zaj parter. Przez kilka tygodni trway prace adaptacyjne. Znalazo
si tam wystarczajco duo
miejsca dla biur orodka, ksigowoci, kasy i magazynu rzdowego programu wsparcia
ywnociowego. Moliwoci
lokalowe pozwoliy na rozdzielenie dziau wiadcze rodzinnych od wiadcze pomocy
spoecznej - podkrela urzd.
Modernizacja
obejmie
m.in. remont elewacji i dachu, wymian okien i drzwi,
napraw schodw. W specyfikacji okrelono, e tynki bd
koloru jasnotego. Zgodnie
z planem inwestycja powinna
si zakoczy do poowy lipca.
j

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSYBIZNESU
BIZNESU
2 PLUSY

11czerwca
czerwca2016,
2016,nr
nr11
11(212)
(212)

DLA DLA

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

ib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Dotacje: 100 mln zotych na promocj


polskich marek
Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci ogosia konkurs w ramach
poddziaania 3.3.3: Wsparcie MP w promocji marek produktowych Go
to Brand. Donansowanie skierowane jest dla mikro, maych oraz rednich
przedsibiorcw.
Fot. PIXABAY

KUPUJC

<< GazetaInformator.pl

KA S F I S KA L N
3 MIESICE
Wszystkie atuty w rku!

REKL AMY

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!

W ramach poddziaania
3.3.3 PO IR donansowanie
mog otrzyma przedsibiorcy
realizujcy projekty dotyczce
uczestnictwa w dziaaniach
promocyjnych przewidzianych w branowych programach promocji w celu promowania marek produktowych
(wyrobw/usug), ktre maj
szans sta si markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania
Marki Polskiej Gospodarki.
Wniosek o donansowanie projektu naley zoy wycznie w wersji elektronicznej
za porednictwem Generatora
Wnioskw 1 udostpnionego za porednictwem strony
internetowej PARP w terminie: od 24 czerwca 2016 r. do
5 sierpnia 2016 r. (w ostatnim

NOWO!

ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Racibrz, ul. Klasztorna 12, 32 415 98 18, 601 46 2


Wodzisaw lski, ul. w Jana 16, 533 399 344
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67
softib.pl biuro@softib.pl centrumka sfiskalnych.pl ra

dniu naboru do godz. 16:00).


Branowe programy promocji, w ktrych udzia moe zosta donansowany w
ramach konkursu, to: sprzt
medyczny, kosmetyki, IT/
ICT, jachty i odzie, meble,
polskie specjalnoci ywnociowe, sektor usug prozdrowotnych. W ramach kadego z
programw okrelono dziaania promocyjne dla przedsibiorcw, w ktrych moliwe
jest uzyskanie donansowania ze rodkw Programu Inteligentny Rozwj (dziaania
3.3.2 i 3.3.3).
Zakresy programw dla
pozostaych 5 bran (maszyny
i urzdzenia, biotechnologia i
farmaceutyka, moda polska,
budowa i wykaczanie budowli, czci samochodowe i

lotnicze) s opracowywane.
Kolejny konkurs dot. wsparcia przedsibiorcw w ramach
poddziaania 3.3.3 PO IR ogoszony zostanie 10 padziernika
br.
Szczegowe informacje
nawydawnictwo
temat zasad
wyboru prostudio projektw i reklamy
jektw oraz przeprowadzania
konkursu znajduj si w Regulaminie konkursu. Pytania
mona przesya za porednictwem formularza kontaktowego dostpnego na stronie
internetowej PARP w zakadce Centrum Pomocy PARP lub
na adres poczty elektronicznej:
info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432
89 91 93.
RDO:
PARP ORAZ MR

Zmiany: Nowy projekt ustawy o podatku


od sprzeday detalicznej
Kwot woln od podatku w wysokoci 17 mln zotych miesicznie oraz skal
progresywn obejmujc 2 stawki i progi podatkowe zawiera przygotowany
przez Ministra Finansw projekt ustawy o podatku od sprzeday detalicznej.

o
Zapraszamy do noweg

oddziau

wiu l.
w WodzOffiiscea
, ul. w. Jana 16)

(Biurowiec Odra

ib.pl
Wicej na softib.pl

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Projekt jest efektem trwajcych od pocztku lutego br.


konsultacji spoecznych, w ramach ktrych przedsibiorcy
sektora handlu oraz organizacje ich zrzeszajce zgosiy
liczne postulaty i uwagi. Projekt zosta przekazany na posiedzenie Komitetu Staego
Rady Ministrw.
Projekt zakada, e przedmiotem opodatkowania bdzie przychd ze sprzeday
detalicznej, czyli sprzeday
dokonywanej na rzecz konsumentw (osb zycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych). Przychd
ze sprzeday detalicznej nie
bdzie obejmowa nalenego
podatku VAT. W podstawie
opodatkowania nie bdzie
uwzgldniana sprzeda na
rzecz przedsibiorcw. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzeday dokonywanej przez internet.
Podatnikami bd sprzedawcy detaliczni dokonuj-

cy zbycia towarw (rzeczy


ruchomych lub ich czci).
Projekt nie zawiera szczeglnych rozwiza dotyczcych
sprzedawcw dziaajcych
w ramach sieci handlowych.
Przewiduje si kwot woln
od podatku w wysokoci 17
mln z miesicznie. Podstaw
opodatkowania stanowi bdzie osignita w danym miesicu nadwyka przychodu ze
sprzeday detalicznej ponad
t kwot. Zakada si wprowadzenie skali progresywnej
obejmujcej 2 stawki i progi
podatkowe:
0,8% od podstawy opodatkowania pomidzy kwot 17
mln z i 170 mln z;
1,4% od nadwyki podstawy opodatkowania ponad
kwot 170 mln z.
Wyczona z podatku bdzie sprzeda: gazu ziemnego dostarczanego do konsumentw za porednictwem
sieci dystrybucyjnych, wody
dostarczanej do konsumentw przez przedsibiorstwa

wodno-kanalizacyjne, wgla
kamiennego i innych paliw
staych uywanych do celw
opaowych pozostaych wglowodorw gazowych (zarwno rozlewanych do butli
gazowych w skadzie podatkowym jak i znajdujcych si
w przydomowych zbiornikach
gazu), olejw napdowych
przeznaczonych do celw
opaowych, lekw, rodkw
spoywczych
specjalnego
przeznaczenia ywieniowego
oraz wyrobw medycznych
refundowanych lub nansowanych w caoci lub w czci na podstawie odrbnych
przepisw, towarw zbywanych w ramach wiadczenia
usug gastronomicznych.
Podatek zapacony przez
sprzedawc detalicznego bdzie stanowi u niego koszt
uzyskania przychodu w podatku dochodowym.
RDO:
MIN. FINANSW

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 3

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

DLA

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
w
o
m
a
r
g
o
r
p
O
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
w cenie druk
ib.pl

Wszystkie
atuty w rku!
owego:
opis programu magazyn
dokumenty WZ, MM, RW
fakturowanie, paragony,
20 03
iczne
i brutto, krajowe, zagran
tto
ne
ch
na
ce
w
wy
sta
do
47, 697 212 351
inwentaryzacja
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
prowadzenie magazynu,
ty
tami, wezwania do zapa
rozrachunki z kontrahen
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
w, magazynw
analizy sprzeday, zakup
entaryzatorami
z czytnikami kodw, inw
a
ac
pr
p
ws
ib.pl
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
wiskowa
praca w sieci, wielostano

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

2899,00

2299,00

CZYMY
P R O MO C J E

Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!
alnej:
parametry drukarki fisk
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
szybki wydruk (22 linie/s)
g z papierem)
najlejsza na rynku (360
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

JI
C
O
M
O
R
P
W

N
L
A
DRUKARK FISK
E
C
I
S
IE
M
3
O
T
D
A
OTRZYMASZ PON

KUPUJC

!
S
I
T
A
R
G
0
0
,
9
9
2
C I 1
REKLAMY O WARTO
ib.pl

Wicej na softib.pl

a ci
m
Su rzy
ko

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

9
9
18

*)

promocja trwa do 30 czerwca 2016. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto.

Z regionu

wiadomoci

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ REKREACJA

Wakacje z kamperem z mioci do wolnoci


Fot. Fresa Camp

Czyli propozycja dla wszystkich mionikw spontanicznoci.

Wyobra sobie wycieczk


po Polsce lub Europie bez
cigego rozpakowywania bagay, monotonii, wci tego samego miejsca, z zapewnionym wygodnym spaniem,
wasn kuchni, ba telewizorem. W drodze - zatrzymujemy si tam, gdzie chcemy, pimy wygodnie, jemy przy stole,
korzystamy z toalety... Kamper dobrze wyposaony mobilny dom, daje nam ogromn swobod podrowania.
Te wszystkie cechy sprawiy,
e po Niemcach, Skandynawach, Amerykanach ten sposb spdzania wakacji docenili
rwnie Polacy.
Gdzie koa ponios
Najwikszy urok podrowania kamperem tkwi w tym,

e jego pasaerowie nie s


przywizani do jednego miejsca. Nie lduj w hotelu z basenem i nie spdzaj caego
urlopu na leaku w tumie innych goci, nie musz chodzi
wydeptanymi ciekami na
wci t sam pla i spotyka
tych samych ludzi. Zdaniem
entuzjastw caravaningu najwiksz zalet takiego podrowania jest sposb zwiedzania, ktry daje pen swobod
wyboru trasy podry i pozwala na wypoczynek kiedykolwiek tylko ma si na to ochot.
Domem na kkach mog jecha tam, gdzie zapragn, na
duej lub na chwil, po ktrej
wyrusz w drog do kolejnego podrniczego przystanku.
Omija ich przy tym uciliwe
pakowanie i rozpakowywanie

bagay wszystko maj pod


rk, niewane, czy noc spdz na polu campingowym, w
camp parku czy na wildspocie,
czyli dzikim miejscu noclegowym.
Czym rni si te miejsca?
Pola kampingowe s najdrosze, ale w peni przystosowane do przyjcia kamperw.
Znajdziemy tam wszystko, co
jest nam potrzebne, w tym
m.in. przycze prdu. Camp
parki s mniej sformalizowane i nie posiadaj wielu udogodnie. Mona tam jednak
zaopatrzy si w wod i oprni toalet wyjania Marek
Konopnicki, waciciel wypoyczalni Fresa-Camp z Raciborza. Z kolei wildspoty to

zazwyczaj tereny z piknymi widokami, ktre znajduj


si przy trasie lub na uboczu.
Trzeba pamita, e nie dostarczaj nam one adnych
wygd, nie ma tam sanitariatw ani dostpu do prdu. Na
szczcie te wszystkie moliwoci daje nam wyposaenie
naszego kampera dodaje.
Podrowa kamperem
warto zarwno po Polsce, jak
i po Europie. W kraju dogodn infrastruktur znajdziemy
m.in. nad morzem i na Mazurach. Dobrym kierunkiem podry s rwnie polskie gry,
coraz lepiej przygotowane na
rozkwitajc turystyk caravaningow.
Oczywicie, moemy rwnie opuci tereny kraju i
przemierzy kamperem Eu-

rop. Najpopularniejsze obecnie kierunki wypraw, to Skandynawia, Chorwacja, Niemcy,


Francja. Wochy i Hiszpania.
W tych europejskich krajach
moemy liczy na kampingi
doskonale przygotowane dla
kamperw i przyczep. Co wicej, znajdziemy tam wiele zwykych parkingw, na ktrych
moemy bez problemu uzupeni zapasy wody czy oprni
toalet chemiczn podpowiada Marek Konopnicki.
Gotowi na przygod?
Zanim wybierzemy si w
nasz niezapomnian podr
kamperem, powinnimy zarezerwowa sobie nieco czasu
na przygotowania. Dobrze jest
przeczyta opinie entuzjastw
caravaningu o miejscach, w

ktre chcemy si uda, o panujcych w tych krajach prawach


i polecanych trasach. Przydatne linki do stron, bdcych
kopalni wiedzy na temat podrowania kamperem, zgromadzone s na stronie www.
fresa-camp.pl.

FRESA-CAMP
47-400 Racibrz
ul. Zakadowa 2
tel. 32 750 65 09
www.fresa-camp.pl
email: biuro@fresa-camp.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

reklama

Z regionu

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Z regionu

reklama poligrafia
wizytwki ulotki

zdrowie
1 czerwca 2016, nr 11 (212)

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

MOTOrady:
WOJCIECH GAWLICZEK

Nadchodz wakacje, czas


upragnionego urlopu. Wielu
kierowcw wyjedzie swoimi
samochodami, wic warto
wiedzie, jak przygotowa
auto do dugiej drogi, aby
jazda bya przyjemna, bezpieczna i nie przyniosa nam
niemiych niespodzianek.
Przed duszym wyjazdem powinnimy pamita
o sprawdzeniu naszego pojazdu. Najlepszym rozwizaniem jest wizyta u naszego
mechanika przed kad dalsz podr. Pewne czynno-

motoryzacja

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

WYJAZD AUTEM NA URLOP: JAK SI PRZYGOTOWA?

ci moemy jednak wykona


sami, np. kontrol pynw
eksploatacyjnych. Najpierw
sprawdzamy poziom oleju w
silniku. Przed kontrol auto
powinno sta z wyczonym
silnikiem na paskim podou przez kilka minut. Nastpnie sprawdzamy poziom
pynu chodniczego oraz pynu hamulcowego.
Wane jest te sprawdzenie cinienia powietrza
w koach oraz stanu koa
zapasowego. Sprawdzamy
przede wszystkim stan bienika oraz cinienie powietrza w oponach, nie zapo-

NAPRAWY POWYPADKOWE

Z regionu

minajc o kole zapasowym.


Poniewa w czasie wakacyjnych wyjazdw samochd
jest zwykle bardziej obciony, cinienie w oponach
mona nieco podwyszy
w wikszoci aut tabel z zalecanymi wartociami znale mona na wewntrznej
stronie klapki wlewu paliwa
lub na naklejce we wnce
drzwi kierowcy.
O kontrol zawieszenia
popromy naszego mechanika. Polskie drogi nie rozpieszczaj kierowcw, dlatego te przegld powinien
obj take osony silnika,

MECHANIKA POJAZDOWA

gumowe elementy chronice newralgiczne punkty zawieszenia, osony termiczne


oraz mocowania ukadu wydechowego. Skontrolowany powinien zosta rwnie
ukad hamulcowy (tarcze
hamulcowe oraz klocki hamulcowe).
Naley rwnie sprawdzi wiata. W celu skontrolowania tego, czy wszystkie arwki wiec, warto
stan autem przed cian
i sprawdzi, czy reektory
s dobrze ustawione i czy
dziaa regulacja wysokoci
owietlenia, by jadc obci-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

onym autem, nie olepia


nadjedajcych z przeciwka. Zadbajmy te o akumulator - latem w wysokich
temperaturach czciej korzystamy z klimatyzacji, suchamy radia przy wyczonym silniku i podczamy
wicej urzdze do gniazda
zapalniczki, np. nawigacj,
adowark telefonu, lodwk.
Sprawd take klimaty-

zacj. Kilka godzin spdzonych w aucie z niesprawn


klimatyzacj moe zepsu
rado z wyjazdu. Nie zapomnijmy rwnie o wyposaeniu baganika warto
wymieni przeterminowane
ganice. To samo dotyczy
apteczek, ktre w peni wyposaone warto mie przy
sobie. Sprawdmy take, czy
mamy kamizelki ostrzegawcze oraz trjkt.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

R E K L A M A

rollupy
ju od
140 z netto*
32 414 90 30
533 355 277
*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

8 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
ceny brutto (z VAT)
PRACA

FINANSE

KREDYT

50 tys.

KREDYT

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

KOMIS LOMBARD

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

Oprocentowanie od 2,9%

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

Oprocentowanie od 2,9%

Zlec ocieplenie domu w okolicach Raciborza (Markowice). Powierzchnia ok. 100 m2. Prosz osoby zainteresowane o kontakt na
numer podany w ogoszeniu. Tel.
510 944 703.
Pilnie poszukuj dyspozycyjnej,
ale te odpowiedzialnej i lubicej
dzieci osoby do opieki nad 2-letnim chopcem. 5 z/godz. Tel. 514
799 878.

Firma poszukuje
pracownika
na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych
Wymagania:
umiejtno budowania relacji z klientami,
mile widziane dowiadczenie
w obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

SPRZEDAM

lokal uytkowy dwupoziomowy


(parter+piwnica)

powierzchnia 358 m2,

przy ul. okietka w Kdzierzynie-Kolu


na osiedlu Piasty.
Budynek ocieplony, z podjazdem dla samochodw dostawczych i osb niepenosprawnych, wewntrz winda towarowa. Dostpne
wszystkie media, monitoring, alarm, ogrzewanie, parking. W chwili obecnej w lokalu
dziaa apteka. OBIEKT POSIADA DUE MOLIWOCI ADAPTACYJNE.

TEL. 501 280 080


RNE

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.
Usugi remontowo-instalacyjne
naprawy (monta i remont instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
centralnego ogrzewania oraz gazu, monta piecykw gazowych.
Tel. 604 694 507.

ZDROWIE

MOTORYZACJA
Mam na sprzeda nawigacj Becker Ferrari 7929 w stanie bardzo dobrym.
Moliwa dostawa na trasie Katowice-Racibrz. Tel. 607 619 159.

SERWIS
SAMOCHODOWY

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

Kamil Majcher

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86
SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach


chorobowych m.in.: reuksie
odkowo-przeykowym, biegunkach, zaparciach; astmie
oskrzelowej, zapaleniu puc.
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00

GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

32 755 21 31

NIERUCHOMOCI
Sprzedam dziak rekreacyjn o
powierzchni 3 arw. Altana murowana z toalet. Doprowadzona
woda i prd. Tel. 500 834 527.
Sprzedam mieszkanie w Raciborzu, pow. 38 m2, ul. Opawska,
blisko Tesco. 2 pokoje, kuchnia z
oknem (wymienione okna), CO,
balkon. Cena 85 tys. z. Tel. 731
338 688, 661 705 074.

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

www.centrovet.pl

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Firma STACH-DREW

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

AKUPUNKTURA

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

6 Ekologia

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
NDZA SAMORZD

W Ndzy uchwalono plan gospodarki niskoemisyjnej


IWONA CYBULSKA

Powoujc si na Europejsk Agencj rodowiska,


Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych
pastw Europy. Niewtpliwie najwikszy udzia w zanieczyszczeniu
powietrza
ma niska emisja. Z uwagi
na niewielk wysoko kominw (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych
substancji powoduje, przede
wszystkim na obszarach gsto zaludnionych, wysokie
stenia pyw w powietrzu.
Zjawisko to nazywamy nisk
emisj. Stanowi ona powany problemem ekologiczny
i zdrowotny lokalnych spoecznoci.
Inwestycje na likwidacj niskiej emisji mog by
dotowane ze rodkw Unii
Europejskiej. Jednak w no-

wej nansowej perspektywie


unijnej na lata 2014-2020 na
wsparcie mog liczy tylko
te inwestycje, ktre znajd
si w planach zwanych Zintegrowanymi Inwestycjami
Terytorialnymi (ZIT) albo
w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN).
Std Rada Gminy Ndza uchwalia plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z
opracowaniem bazy danych
zawierajcej inwentaryzacj
emisji gazw cieplarnianych
w zasigu geogracznym
gminy.
Dokument zosta sporzdzony z pozyskanych przez
Gmin Ndza dotacji z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokoci 80 proc. wartoci zadania tj. 25.200,00 z.
PGN zosta opracowany
wedug wytycznych WFO-

Fot. coptercamera

Problem niskiej emisji jest wci aktualny. Dziki dokumentom takim jak PGN
jednostki samorzdowe maj realne molwioci walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Bez PGN gmina Ndza nie mogaby si stara


o fundusze unijne dotyczce poprawy jakoci
zanieczyszczonego powietrza.

iGW, zosta uzgodniony z


Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska oraz Wojewdzk Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn. Projekt
uchway w sprawie przyjcia PGN zosta wczeniej
poddany konsultacjom spoecznym.
- Plan gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo
wanym dokumentem. Bez
niego Gmina nie mogaby
pozyskiwa unijnych rodkw na inwestycje zwizane
z popraw jakoci powietrza
- wyjania wjt Anna Iskaa.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (informacja przekazana przez Urzd
Marszakowski Wojewdztwa lskiego) zamierza
wprowadzi obowizek posiadania PGN. Aby Gmina
moga pozyska donansowanie na dziaania m.in. w
zakresie termomoderniza-

cji budynkw, transportu


publicznego czy wdraania
OZE, musi posiada plan
gospodarki niskoemisyjnej.
Potrzeba realizacji planu
wynika przede wszystkim z
zobowiza redukcyjnych
okrelonych przez ratykowany przez Polsk Protok
z Kioto oraz pakiet klimatyczno-energetyczny Unii
Europejskiej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem tworzonym na poziomie lokalnym
(gminy lub ich zwizkw),
ktry ma przyczyni si do
osignicia celw okrelonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku
2020, m.in. do: poprawy jakoci powietrza szczeglnie
na obszarach, na ktrych
odnotowano przekroczenia
poziomw szkodliwych substancji.

REGION - EKOLOGIA

REGION - INWESTYCJE

Podpisanie Umowy
o partnerstwie

Identykacja i inwentaryzacja terenw poprzemysowych i zdegradowanych a atrakcyjno inwestycyjna gmin to temat konferencji, ktra
odbya si 9 maja w Gwnym Instytucie Grnictwa w Katowicach.

Nowatorski projekt w skali Europy - takimi sowami mona okreli


umow podpisan pomidzy NFO a 14. WFO oraz wojewdztwem
lubelskim. Chodzi o pakiet klimatyczno-energetyczny.

Fot. WFOiGW w Katowicach

Konferencja o rewitalizacji
terenw poprzemysowych

IWONA CYBULSKA

Organizatorami spotkania
byy: lski Urzd Marszakowski, Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz GIG. Uczestnikw konferencji samorzdowcw i
przedsibiorcw - przywitali:
Henryk Mercik - Czonek Zarzdu Wojewdztwa lskiego, Stanisaw Prusek - Naczelny Dyrektor Gwnego
Instytutu Grnictwa, Andrzej
Pilot - Prezes Zarzdu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz
ukasz Tekeli - Dyrektor Wydziau Ochrony rodowiska
Urzdu
Marszakowskiego
Wojewdztwa lskiego.
Podczas
konferencji
przedstawione zostay m.in.
informacje na temat moliwoci nansowania rewitalizacji
terenw poprzemysowych i
zdegradowanych przez WFOiGW w Katowicach oraz w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
lskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie byo okazj do omwienia kwestii zwizanych


z uzyskaniem rodkw na rewitalizacj terenw
poprzemysowych. Takie donansowanie oferuje
WFOiGW w Katowicach.
Uczestnicy
spotkania
omwili take projekt Oglnodostpnej Platformy Informacji - Tereny Poprzemysowe i Zdegradowane
(OPI-TPP). Od 2009 roku
jego liderem jest Gwny Instytut Grnictwa, a partnerem Wojewdztwo lskie
jako operator systemu, przy
wsparciu lskiego Centrum
Spoeczestwa Informacyjnego. Ta regionalna baza da-

nych zawiera kompleksowe


informacje o terenach poprzemysowych oraz prowadzonej na nich dziaalnoci.
System jest zintegrowanym
narzdziem pozyskiwania,
przetwarzania i publikowania danych o tych terenach.
Dane z systemu OPI-TPP daj kompleksow informacj
do wykorzystania przy procesie podejmowania decyzji
i dziaa.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

IWONA CYBULSKA

28 kwietnia podczas
Konwentu Prezesw Wojewdzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry odby si
w Solcu-Zdroju, nastpio
podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji
Projektu pn. Oglnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsibiorstw w zakresie
efektywnoci energetycznej
oraz OZE w ramach poddziaania 1.3.3 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014
2020. Umowa zostaa
zawarta pomidzy Narodowym Funduszem Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej a 14 Wojewdzkimi Funduszami Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej i Wojewdztwem
Lubelskim. Jest to projekt
wdraany w Polsce po raz
pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali

Europy ze wzgldu na krajowy zasig tego projektu.


Realizowany jest w formie
projektu partnerskiego, w
ktrym NFOiGW peni rol Partnera Wiodcego.
Partnerami umowy s
Wojewdzkie Fundusze w
Biaymstoku, Gdasku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, odzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie, Toruniu, Wrocawiu oraz Zielonej Grze
a take wojewdztwo lubelskie.
Gwnym celem Projektu jest wsparcie dziaa
przyczyniajcych si do
realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE
20/20/20.
Projekt
przewiduje
utworzenie oglnokrajowej
sieci 76 doradcw energetycznych, ktrzy poprzez
rnego rodzaju nieodpatne usugi suy bd
pomoc w dziedzinie efektywnoci energetycznej i
OZE.
W ramach Projektu realizowane bd midzy in-

nymi takie dziaania jak:


- budowa i zarzdzanie
oglnopolsk
sieci
wsparcia doradczego,
- usugi doradcze dziaania doradcze zwizane m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem
i weryfikacj Planw
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie
efektywnoci
energetycznej,
OZE
oraz zwizane z popraw jakoci powietrza,
w szczeglnoci na terenach wystpowania
przekrocze ste zanieczyszcze w powietrzu,
- przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla
kandydatw na energetykw gminnych,
- budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.
Budet Projektu wynosi
prawie 129 mln z. i jest
w 100% finansowany ze
rodkw UE w ramach z
POIi 2014-2020.

GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl >>

11 czerwca
czerwca 2016,
2016, nr
nr 11
11 (212)
(212)
R E K L A M A

Zapowiedzi 7

RACIBRZ ZAMEK PIASTOWSKI 12 CZERWCA

CZYM NDZA BOGATA PIKNIK NA ZAMKU


Wystpy zespou folklorystycznego i maoretek, koncerty rockowego Raportu
Dobowego i fantastycznej Grawitacji! Ponadto sporo atrakcji
na dziedzicu wietne jedzenie, warsztaty i animacje, ekoywno, rkodzieo i atrakcje
dla dzieci! Wszystko to ju 12
czerwca na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Sporo bdzie
si dziao na samej scenie, nie
mniej na pycie dziedzica. 12
czerwca na dziedzicu raciborskiego zamku gmina Ndza pokae co ma najlepszego! Na imprez zaprasza Gmina Ndza,
Gminne Centrum Kultury oraz
Zamek Piastowski w Raciborzu.

Zaley nam, by stowarzyszenia, organizacje, zespoy, artyci


z naszej gminy, ale te po prostu
z nami zaprzyjanieni, pokazali si na zewntrz. Jestemy z
nich dumni, mamy si kim pochwali i chcielibymy, by dali
si rwnie pozna szerszemu
gronu odbiorcw mwi wjt
gminy Anna Iskaa. Na raciborskim zamku z tacem folklorystycznym zaprezentuj si modzi tancerze z zespou czok
z Zawady Ksicej. Tancerze w
rnym wieku zachwycaj profesjonalnymi ukadami choreogracznym i barwnymi strojami. Wystpi te fantastyczne
maoretki z Arabeski. Wokal-

nie i instrumentalnie zaprezentuje si modzie zarwno


z Zespou Szkolno-Gimnazjalnego w Ndzy, jak i Gminnego
Centrum Kultury. Marszami i
poleczkami przygrywa bdzie
Gminna Orkiestra Dta. Dyrygentem i prowadzcym zespou jest Krzysztof Fulneczek.
Orkiestra w swoim repertuarze
ma zarwno utwory muzyki
klasycznej, jak i rozrywkowej.
Energicznie, z fantazj i przytupem. Appassionato to trio
piknych i zdolnych nastolatek. Dziewczyny zdobyy serca
jury i publicznoci w popularnym programie telewizyjnym
SuperDzieciak! Na scenie zagra

rockowy RAPORT DOBOWY


to zesp dziaajcy przy Gminnym Centrum Kultury w Ndzy.
Raport Dobowy to gwnie covery, ale zesp pracuje te nad
wasnym materiaem. A na na
zaprzyjaniony zesp GRAWITACJA! Wystpili w programie
KUBY WOJEWDZKIEGO.
Zesp powsta w lipcu 2012 roku w Wodzisawiu lskim. Na
swoim koncie ma liczne koncerty oraz debiutancki krek
Teatr Lalek. To wszystko na
scenie, ale sporo bdzie si te
dziao poza ni wietne jedzenie, warsztaty i animacje, ekoywno, rkodzieo i atrakcje
dla dzieci. Wstp wolny.

MUZYKA W STARYM OPACTWIE


n mistrzw. 21 edycji festiwalu
to 126 koncertw, wielu wykonawcw rodzimych i zagranicznych, nastoletnich i dojrzaych, to ponad 150 godzin
wzrusze i obcowania z dziedzin sztuki, ktra jak adna inna

potra wznie serce na wyyny mistyki. W tym roku koncerty odbywaj si od 29 maja
do 23 padziernika. W Sanktuarium Matki Boej Pokornej w
Rudach wystapi: Dyplomanci Diecezjalnej Szkoy Organi-

stowskiej II st. i Studium Muzyki Kocielnej w Gliwicach, Chr


i kwartet smyczkowy parai w.
Anny w Babicach, Marcin Jurczyk, Mariola Brzoska oraz Camerata Silesia zesp piewakw miasta Katowice.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
1 CZERWCA RCK RACIBRZ
1 czerwca o godz. 15:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si Koncert Laureatw IX Powiatowego Festiwalu
Twrczoci Artystycznej. W imprezie wezm udzia Laureaci
poszczeglnych konkursw: wokalnego, tanecznego, teatralnego,
recytatorskiego i plastycznego.
2 CZERWCA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
W ramach warsztatw dla dzieci z Michaem Zawadk odbd si:
2 czerwca o godz. 11:00 w Filii nr 5 zajcia Spoeczny savoir-vivre, o godz. 13:00 w Filii nr 13 warsztaty Bajkopisarstwo,
czyli retoryka modego czowieka. Micha Zawadka autor ksiek dla dzieci, zaoyciel wydawnictwa Mind&Dream, czonek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mwcw oraz Toastmasters
International, Mistrz Polski Przemwie Publicznych, absolwent
Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Polonistyki
na kierunku Sowo na ekranie, w mowie i na pimie.
CZERWIEC BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biblioteka zaprasza do udziau w XXIII Dniach Literatury dla
Dzieci i Modziey, ktre odbywa bd si w dniach od 1 do 14
czerwca. W programie m.in. komiksowe warsztaty plastyczne dla
dzieci pt. W podr po Afryce. Szczegowy program na stronie
internetowej biblioteki.
3 CZERWCA MIPBP RACIBRZ
3 czerwca o godz. 18:00 w galerii GAWRA w MiPBP w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy prac artysty rzebiarza Henryka M. Korbaskiego pt. Wrd wspomnie
wiosenne powroty.
3-5 CZERWCA RCK RACIBRZ
R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

RUDY SANKTUARIUM MATKI BOEJ 29 MAJA-23 PADZIERNIKA

W Rudach rozpoczyna si
Festiwal Muzyki w Starym
Opactwie. Ju po raz dwudziesty pierwszy sanktuarium
goci bdzie artystw wirtuozw, ktrzy wypeniaj Bazylik Mniejsz muzyk religij-

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

W dniach od 3 do 5 czerwca Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na prezentacj dziaalnoci Amatorskiego Ruchu
Artystycznego RCK. Przez trzy dni bdzie mona zobaczy namiastk tego, co w cigu roku szkolnego RCK proponuje dzieciom
i modziey. Ponadto 5 czerwca od godz. 14:00 pikinik rodzinny.
4 CZERWCA MIPBP RACIBRZ
4 czerwca od godz. 11:00 w MiPBP w Raciborzu odbdzie si Baniowy Dzie Dziecka. W programie m.in.: baniowe zabawy
i konkursy, wystp teatrzyku kukiekowego, gone czytanie bani
a take warsztaty i loteria.
4 CZERWCA KONIEC WIATA RACIBRZ
4 czerwca od godz. 11:00 do 14:30 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu odbd si warsztaty gosowo-oddechowe dla kadego. Warsztaty prowadzi Mariola Rodzik-Ziemiaska pieniarka w Zawiao, trenerka trwaego rozwoju,
instruktorka pracy z gosem i oddechem oraz zaj rozwojowych
dla dzieci w Fundacji EDF Polska, animatorka kultury w rybnickim Porcie Sztuki.
4 CZERWCA PSM RACIBRZ
4 czerwca w godz. od 16:00 do 20:00 w ogrodach Pastwowej
Szkoy Muzycznej Racibrz odbdzie si Muzyczny Festyn Rodzinny.
4 CZERWCA MIPBP RACIBRZ
4 czerwca o godz. 18:00 w MiPBP w Raciborzu odbdzie si Noc
Bibliotek: Wolno czyta! Raciborska biblioteka, jako jedna z niemal 720 bibliotek, wczy si w oglnopolsk akcj Noc bibliotek
promujc czytelnictwo i biblioteki. W programie spotkanie z Cecyli Kukuczk oraz wystp raciborskiego Trio Appassionato.

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

9 CZERWCA PRZEMKO RACIBRZ


9 czerwca o godz. 17:00 w Kinie Przemko w Raciborzu odbdzie
si seans lmowy w ramach DKF PULS Mode wino.
Film zostanie wyemitowany z okazji 10-lecia lologii czeskiej w
Raciborzu w ramach obchodw Dni Czeskich.
9 10 CZERWCA RCK RACIBRZ
W dniach od 9 do 10 czerwca w RCK odbd si Dni Czeskie
z okazji 10-lecia lologii czeskiej w Raciborzu. W zwizku z tym
bdzie mona zobaczy czeskie lmy, posucha czeskiej muzyki i
przedyskutowa to, czemu nikt nic nie wie.... Szczegy program
dostpny w RCK.
10 CZERWCA MIPBP RACIBRZ
10 czerwca o godz. 16:00 w EURECE Wypoyczalni dla Dzieci i
Modziey MiPBP w Raciborzu odbdzie si konkurs wiedzy o
serii powieci fantasy Pie lodu i ognia autorstwa amerykaskiego pisarza Georgea R. R. Martina.
10 CZERWCA KONIEC WIATA RACIBRZ
10 czerwca na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata o godz.
20:00 wystpi grupa bluesowa SAGITTARIUS zesp
blues-rockowy zaoony w 1977 roku w Nowej Dbie. Wstp: 20 i
30 z w dniu koncertu.
11 CZERWCA RCK RACIBRZ
11 czerwca o godz. 17:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si Gala Taneczna zespou Skaza, podczas ktrej zesp
witowa bdzie 5-lecie istnienia. Bilety w cenie 5 z.
13 CZERWCA TMZR RACIBRZ
13 czerwca o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa Mionikw Ziemi Raciborskiej odbdzie si wieczr autorski z dr. n. med.
Aleksandr Czekajo Terapia sowem.

Zobacz zapowiedzi

812Motoryzacja
Wiadomoci

11czerwca
czerwca2016,
2016,nr
nr11
11(212)
(212)

<< GazetaInformator.pl

REGION motoryzacja
MOTORYZACJA
region

Toyota testuje Priusa 4. generacji

Fot. Toyota

Toyota Motor Poland przy wsppracy z Toyota Motor Europe rozpocza program testw Priusa 4. generacji
we wsppracy z wybranymi klientami flotowymi. W cyklu bada trwajcym 6 tygodni bior udzia firmy reprezentujce
trzy wane segmenty.
Nowoczesne technologie,
ekologia i bezpieczestwo to
podstawowe zaoenia wspczesnego biznesu, ktrych realizacj dostrzegamy w nowym
Priusie. Ograniczanie zuycia paliwa jest bardzo istotne
nie tylko ze wzgldu na nisze
koszty, ale take z powodu koniecznoci walki z zanieczyszczeniem powietrza w miastach.
Bdziemy zwraca szczegln uwag na prac napdu
hybrydowego. Nasz system pozwoli przeanalizowa stopie
wykorzystania silnika spalinowego i elektrycznego, aby
stwierdzi, jak wyglda wsppraca obu jednostek w rnych
sytuacjach na drodze i jaki to
ma wpyw na eksploatacj pojazdu powiedzia Marek Kujawiski, dyrektor generalny
Finder S.A.
Nowa Toyota Prius
Toyota Prius jest najpopularniejszym samochodem
hybrydowym na wiecie. Premiera tego modelu 19 lat temu otworzya histori aut hybrydowych. Obecnie czna
sprzeda zblia si do 4 milionw. Czwarta generacja wprowadza najwikszy postp w
rozwoju napdu hybrydowego od czasw premiery pierwszego Priusa. Przestronny liRREEKKLLAAMMAA

ftback klasy redniej zuywa


rednio tylko 3,3 l benzyny na
100 km. Bogate wyposaenie
modelu obejmuje m.in. pakiet

8 systemw bezpieczestwa
czynnego Toyota Safety Sense, najnowoczeniejsz wersj
asystenta parkowania SIPA,

system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym


oraz bezprzewodow adowark do telefonu. Prius wyrnia

si lini nadwozia, czc nowoczesny wygld z najkorzystniejszym


wspczynnikiem
oporu powietrza na rynku.

Toyota jest liderem technologii hybrydowej. Firma dysponuje


najbogatsz ofert samochodw
hybrydowych, a czna liczba
sprzedanych hybryd wynosi prawie 9 milionw. W Polsce do Toyoty i Lexusa naley 94% rynku
samochodw z napdem spalinowo-elektrycznym. Ich oferta
obejmuje 13 modeli hybrydowych z niemal wszystkich segmentw aut osobowych.
Salon TOYOTA KONSEK
W RYBNIKU promuje przede
wszystkim ekologiczne rozwizania napdw hybrydowych. Warto skorzysta z moliwoci jazdy
testowej nowym Priusem i innymi hybrydami, ktre s w ofercie.
Handlowcy dysponuj szerok
wiedz oraz ciekawymi materiaami na temat hybryd dostpnymi dla wszystkich klientw.

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

WODZISAW LSKI TTT

ttt
ttt

ttt

jk