Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 1 din 19

© Stănescu Şerban

Cuprins

EOF

1 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 2 din 19

Schimbul de Valori
Cuprins Tema * Precizări * Valorile şi Resursele * Valorile noastre * Omul potrivit la locul potrivit * Care e locul tău în acest proiect * Câteva idei pentru un start * Elementele Proiectului * * Cuprins * EOF * *

J 31 Dec 2009 V 1.3, mai 2010

LICENŢĂ ŞI TERMENI DE UTILIZARE PENTRU VERSIUNEA ELECTRONICĂ
Faceţi clic pe iconul de mai jos pentru detalii privind drepturile şi obligaţiile:

Fotografii, grafica copertei, design, tehnoredactare computerizată: Stănescu Şerban © Stănescu Şerban, 2009 - 2010, toate drepturile rezervate.

© Stănescu Şerban

Cuprins

EOF

2 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 3 din 19

Precizări
Această carte electronică, este o parte componentă a Proiectului Ritmuri Interioare. S-a născut din necesitatea de a pune în practică idei şi concepte prezentate în cărţile pe care le-am scris, întrucât un concept sau o idee fără o modalitate de punere în practică, riscă să rămână ca multe alte idei şi concepte lansate de-a lungul istoriei omenirii, simple idei filosofice, cugetări sau opinii. Adevărata măsură a valorii unei idei, a unui concept, a unei filosofii, este dată de finalizarea acesteia în viaţă.

Fără finalizare, ea rămâne o simplă ipoteză de lucru.
Există miliarde de ipoteze de lucru pe care omenirea de-a lungul evoluţiei ei le-a testat şi le-a abandonat, datorită unei multitudini de cauze, între care poate cea mai importantă, rămâne aplicabilitatea scăzută sau, imposibilitatea aplicării în viaţă. Întrucât Proiectul Ritmuri Interioare s-a născut dintr-o experienţă de viaţă la care sau adăugat treptat alte experienţe de viaţă şi din interacţiunea cu cititorii primului volum din seria Ritmuri Interioare, Proiectul este o entitate în dezvoltare. Este firesc în acest context al dezvoltării să existe şi modalităţi practice de a materializa ideile expuse în cărţile care compun proiectul şi în egală măsură scăpări şi „loc pentru mai bine”. Între ideile şi conceptele prezentate în volumele din seria Ritmuri Interioare, există câteva idei fundamentale şi câteva concepte. Iată mai jos o parte din ideile şi conceptele care sunt enunţate în volumele „Ritmuri Interioare (Începutul Călătoriei)”, „Casa şi Familia”, „Autodezvoltare, Ocultism, Extrasenzorial”, „Cum să faci bani”, „Libera Circulaţie a Valorilor - LCV” şi „Schimbul de Valori”, volume care constituie până la acest moment (16 Mai 2010 ) cărţile Proiectului. Am făcut precizarea „cărţile”, deoarece în prezent Proiectul cuprinde şi alte instrumente de lucru, bazate pe tehnologia informaţiei. Mai exact, pe lângă aceste cărţi, Proiectul utilizează internetul şi tot ceea ce înseamnă acesta astăzi: Bloguri, grupuri de discuţii, situri web. Cu alte cuvinte, Proiectul este un organism, constituit dintr-o sumă de resurse: Oameni, cărţi, instrumente de lucru şi de comunicare, idei, principii, soluţii, studii de caz, articole, mărturii. — Ritmuri Interioare. Un concept complex, născut din constatarea practică a existenţei aptitudinilor native sau cum mai sunt numite acestea, „talent”, „Har de la Dumnezeu” şi a unor necesităţi particulare formativ-educative, ce derivă din existenţa acestora. Cunoaşterea pe scară largă şi satisfacerea acestor necesităţi, este vitală consider eu pentru dezvoltarea speciei umane, ajunsă într-o criză profundă, pe care o recunosc majoritatea ţărilor lumii, dar faţă de care, măsurile de înlăturare, întârzie să apară. În acest context, în opinia autorului acestor cărţi, adevărata criză este criza valorilor iar singura soluţie aplicabilă, este cea asupra căreia înţelepciunea seculară a sute de generaţii de oameni de pe tot pământul spune: A pune însă omul potrivit la locul potrivit, înseamnă a îi descoperi încă de la primele clipe de viaţă talentele, a îl educa în sensul precis al dezvoltării acestora şi a îl îndruma către munca cea mai potrivită talentului sau talentelor respective. Abia după aceea, putem să îi găsim locul potrivit. Dacă mai este nevoie să i-l caute cineva... — Proiectul Ritmuri Interioare. Este o însumare a eforturilor de decenii ale autorului de a răspunde pentru sine întrebărilor: „Care este locul cel mai potrivit pentru mine?” „De ce anume există un astfel de loc?” „Ce trebuie să fac pentru a ocupa locul cel mai potrivit în viaţă?” Este un proiect născut din întrebările pe care autorul şi le-a pus de-a lungul existenţei şi din răspunsurile găsite; din opiniile cititorilor primului volum, opinii dintre care unele au © Stănescu Şerban Cuprins EOF 3 din 19

„Omul potrivit la locul potrivit”

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 4 din 19

prezentat direcţii vaste de investigaţie, care depăşesc capacitatea de muncă a unui singur om, oricât de talentat, conştiincios, perseverent şi muncitor ar fi; din necesitatea interioară a autorului de a îşi demonstra sieşi că răspunsurile la întrebări pot fi transformate în soluţii aplicabile şi altor oameni şi că pot produce rezultate foarte bune, conducând la ceea ce în mod generic numim „Dezvoltare”, „Succes”, „Fericire”, „Bunăstare”. Este bine cunoscut din viaţă faptul că talentul, pentru a putea fi pus în valoare, necesită anumite condiţii specifice şi o educaţie specifică. Dar aceste aspecte, sunt doar o parte din ceea ce înseamnă complexul formativ-educativ al talentului. Un copil talentat, are nevoie de un mediu de viaţă destul de diferit de cel comun, el manifestă anumite sensibilităţi, anumite preferinţe şi dă randament maxim sau minim în activităţile desfăşurate, în directă legătură cu acest sau aceste talente native. Întreaga societate omenească pierde enorm ignorând aceste cerinţe specifice legate de îngrijirea, educarea şi dezvoltarea copiilor talentaţi. Practica demonstrează că sistemul de învăţământ actual, este impropriu educării şi dezvoltării talentelor, copii fiind trataţi în bloc, uniform, la un nivel general, asemeni unor produse de masă, aproape identice, cu necesităţi identice. Un astfel de mod de abordare a Fiinţei umane, poate avea un singur final: degradarea talentului, irosirea unor resurse excepţionale, care în fapt aparţin întregii omeniri, uniformizarea, aplatisarea, banalizarea şi în final, anihilarea talentelor native. Consecinţele economico-sociale, sunt deja catastrofale. Sute de milioane de oameni desfăşoară activităţi în mod mecanic, muncind în silă, din necesitatea de a supravieţui, măcar la nivel fiziologic. Acest fenomen a fost numit „goana după bani”. Cu toate că aproape toţi „gonim după bani”, sărăcia caracterizează civilizaţia umană, în proporţie de 95%. Sute de milioane de oameni desfăşoară activităţi inutile, caracterizate de o crasă lipsă de interes şi competenţă, sub masca generică a serviciilor „de interes public”. Lista acestora e prea lungă pentru a fi enumerată. Cei care înţeleg de altfel, s-ar simţi stânjeniţi să li se amintească, iar cei în cauză, oricum sunt indiferenţi faţă de nevoile reale ale lor, ce să mai vorbim de ale altora, cum ar fi de pildă cele ale copiilor talentaţi, deşi ei înşişi cu siguranţă au astfel de copii, care însă cad devreme în maşina de tocat destine a sistemului actual, înainte de a fi descoperiţi şi instruiţi. Dovezi există pretutindeni şi cea mai puternică, imposibil de contestat, este cunoscută sub denumirea generică „migraţia creierelor”. Paradoxal este un fapt lesne de remarcat: Aceiaşi oameni care în prezent simulează, mimează producerea de valori care sunt recunoscute ca atare de către oameni şi o parte din societate, au uneori competenţe extraordinare, pe care însă, le manifestă „între prieteni”! De ce se perpetuează oare astfel de stări de fapte, când ar fi mult mai simplu ca acea competenţă particulară, să fie pusă la locul potrivit? Faţă de toate aceste realităţi ale speciei şi civilizaţiei umane, se impune găsirea de soluţii şi aplicarea lor urgentă. Simpla lamentare între cunoscuţi, amici, prieteni, între apropiaţi, în mass-media, în care mai nou intră şi internetul, lamentare căreia îi suntem martori de decenii, e un consum inutil de energie. Găsirea de soluţii pe de altă parte, înseamnă în primul rând a le căuta. Adică, a te implica activ. A te limita la constatarea lipsurilor şi la a aduce imputaţii unui segment al societăţii sau altuia, este la fel de util ca a te uita la o fotografie cu o farfurie de mâncare, după ce ai flămânzit o lună. Proiectul Ritmuri Interioare, este o colecţie de relatări de fapte şi situaţii de viaţă, reflecţii, analize, decizii, soluţii şi rezultatele obţinute ca urmare a proceselor decizionale puse în practică. — Schimbul de Valori. Prezenta carte, este o primă sistematizare şi organizare a ideilor şi conceptelor prezentate în volumul „Cum să faci bani”, în scopul identificării a cât mai multe soluţii de realizare a schimbului de valori şi a punerii în practică a acestora. În carte am prezentat şi explicat pe larg faptul că dincolo de bani, există oamenii, nevoile lor, resursele lor, procesul creaţiei de valori, valoarea, circulaţia valorilor, piaţa de valori şi schimbul de valori. În cadrul acestei cărţi, vom prezenta o serie de SOLUŢII, de modalităţi practice prin care putem efectua schimbul de valori. Pentru că fiecare om este în egală măsură un © Stănescu Şerban Cuprins EOF 4 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 5 din 19

producător de valori şi un consumator de valori. Pentru a putea păstra un echilibru între producţia de valori şi consumul de valori, este necesar un mecanism al schimbului de valori, cât mai puţin dependent de opinii subiective, teorii economice la modă sau acceptate pe scară largă. Am afirmat în carte că mecanismul fundamental de validare a valorii, există în interiorul nostru şi din acest motiv, este imposibil să uităm acest mecanism. A impune prin legi administrative, sau pe calea forţei brute alte mecanisme şi sisteme de circulaţie a valorilor, decât cele fireşti, care izvorăsc în mod natural din nevoile reale ale fiecăruia, înseamnă a condamna specia umană la dispariţie. Acest adevăr, deşi este astăzi mai puţin evident aşa cum este el formulat aici, este evident însă prin efectele pe care actualele mecanisme de schimb al valorilor le-au produs de secole: sărăcie, mizerie, poluare, boli incurabile, dispariţia a sute de mii de specii, conflicte armate zonale mai întinse sau mai reduse, foamete, stagnare. Toate acestea, în acelaşi timp în care suntem martorii unor cuceriri uluitoare ale ştiinţei şi tehnologiei, a unor instrumente care pot propulsa omenirea către ceea ce în Noul Testament, capitolul „Revelaţia Sfântului Ioan” este numit „un nou Cer şi un nou Pământ”. De fiecare dintre noi însă, depinde cum ne definim şi Cerul şi Pământul. Cu cât aceste definiţii vor fi mai sărace, cu atât vor genera mai multe conflicte, mai multă risipă de resurse şi ne vor îndrepta mai rapid către soarta saurienilor. Stă în puterea noastră să alegem, iar momentul cel mai favorabil este ACUM. ACUM, pentru că altfel, mâine vom avea de reparat ceea ce am stricat astăzi şi în toate zilele dinaintea lui „astăzi”. În ziua când numărul stricăciunilor se va dovedi mult mai mare decât poate compensa eficient ecosistemul-FIINŢĂ numit „Univers” sau „Dumnezeu”, în dreptul speciei umane, va fi trecută decizia „reciclare”, ca şi la saurieni şi multe alte specii dispărute. Asta facem fiecare dintre noi cu o parte din resursele pe care le folosim, oriunde ne desfăşurăm activitatea. Aruncăm ambalajele mărfurilor pe care le cumpărăm, părţi din alimentele pe care le preparăm ajung „deşeuri menajere”, piesele, subansamblele şi maşinile uzate ajung „gunoaie”, combustibilii nucleari din electrocentralele nucleare ajung „deşeuri radioactive”. Dacă omenirea însăşi se debarasează de tot ceea ce o incomodează la un moment dat, ar fi cazul să ne trezim şi să înţelegem că la fel procedează absolut orice componentă din Univers, cu ceea ce îi devine inutil ori incomod pe calea evoluţiei. Astfel, Terra se va dispensa de orice specie care îi periclitează însăşi existenţa — inclusiv specia umană — fără a mai aduce în discuţie evoluţia, care poate apare doar ca o consecinţă a existenţei; Sistemul Solar, la rândul său se va debarasa de o planetă care îi prejudiciază evoluţia; Galaxia se va debarasa de un sistem solar care îi prejudiciază evoluţia, etc. Tragic este faptul că există dovezi certe astăzi, că în dreptul speciei umane s-a mai scris odată „reciclare”, acum circa 11.000 de ani, moment descris în Biblie prin extincţia oraşelor Sodoma şi Gomora. Straniu fapt, foarte recent, în 6 august 1945, acest avertisment la adresa speciei umane s-a repetat prin Hiroshima şi Nagasaki. Totuşi, omenirea întârzie să se conformeze Legilor Universului, ca specie. Opera cercetătorului rus Serghei Nikolaevici Lazarev, este un semnal de alarmă de un tragism şi o severitate ieşite din comun şi totuşi, — iată! — moţăim în continuare, într-o apă călduţă şi tulbure. Schimbul de Valori, este o propunere concretă, pe care deja autorii ei şi deocamdată singurii susţinători fără rezerve ai acestui proiect, o pun deja în practică în existenţa lor şi au obţinut rezultate. O propunere de ieşire din amorţeala aceasta letală. Fără îndoială, este un început, poate unul timid, dar cum altfel ar putea fi orice început, decât unul timid, într-un context atât de larg precum este întreaga noastră planetă?!? Schimbul de Valori, este astăzi încă, o colecţie modestă de mijloace simple şi accesibile fiecăruia, de a contribui la propria sa trezire şi dezvoltare şi ca o consecinţă, la propriul succes, propria bunăstare şi propria fericire. Schimbul de Valori, este o carte care vrea să vă prezinte o altă perspectivă a relaţiilor pe care le putem construi între noi, oamenii, pentru că fondatorii acestui proiect, Monica şi Şerban Stănescu, consideră că avem astăzi toate resursele necesare pentru a crea o lume mult © Stănescu Şerban Cuprins EOF 5 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 6 din 19

mai bună decât cea de până acum, o lume în care fiecare îşi are locul, indiferent de numărul locuitorilor planetei, de culoarea pielii, de convingerile politice sau opţiunile lor religioase. Necesităţile reale, aptitudinile reale, sunt caracteristici individuale pentru care convingerile politice ori opţiunile religioase, sunt lipsite de orice importanţă. Un om bolnav, este bolnav, indiferent că este ortodox, catolic ori musulman, că este bogat ori sărac, european, asiatic ori african. Un talent muzical, este un talent muzical, indiferent de culoarea pielii, apartenenţa religioasă ori politică a celui talentat. Iar dezvoltarea omenirii, s-a bazat dintotdeauna pe TALENTELE GENIILOR, fie că a fost vorba de muzică, teatru, film, tehnică şi tehnologie, comerţ, ştiinţe, filosofie, arte plastice, etc. Fiecare are dreptul să aleagă între a fi un om de succes, bogat, fericit şi a fi un ratat, sărac şi bolnav. Dacă lumea de mâine va fi mai săracă, mai bolnavă şi mai nefericită decât cea de azi, asta înseamnă că numărul celor care vor boli, sărăcie, mizerie şi degradare, este mai mare decât al celorlalţi. Celor din urmă, mai precis „ghinioniştilor”, săracilor şi bolnavilor, le amintesc faptul că, dacă există elite, elitele există din cauza lor în primul rând. Elitele s-au format pentru a se proteja de influenţa distructivă a celor care trag la sărăcie, mizerie şi boală, prin faptul că se gândesc şi vorbesc doar despre ceea ce au pierdut, despre mizerii, sărăcii şi boli. Acestui mod de gândire, îi datorăm tot ceea ce înseamnă pe lume mizerie, boli şi degradare, de orice fel ar fi acestea. Acest adevăr simplu, poate fi argumentat astfel: Atunci când te gândeşti tot timpul şi cauţi răspuns la întrebările „Care este talentul meu nativ, cum pot să mi-l dezvolt şi cum pot să îmi găsesc locul cel mai bun sub soare?”, eşti atât de ocupat să găseşti soluţii, încât singurul Adevăr pe care îl mai poţi vedea în jurul tău, sunt oamenii care caută răspuns la aceste întrebări, care au găsit soluţii şi care le aplică. Cu alte cuvinte, văd doar oameni talentaţi, pasionaţi, muncitori, în căutare de soluţii, pe care le şi aplică. Oricine poate verifica pe propria sa existenţă şi fără cheltuială sau aparatură sofisticată această afirmaţie. Oricine poate să se convingă că este adevărat. Pentru a se convinge însă, este nevoie de un act de voinţă şi de o decizie, urmate de acţiuni concrete. Putem alege oricând între locul I şi medalia de aur pe un podium şi lada de gunoi a omenirii. Toate au un început şi un prim pas. Noi am făcut acest pas în urmă cu doi ani. Evenimentele petrecute de atunci încoace, ne-au convins că am făcut pasul care trebuia. Vă asigur că există medalii de aur nelimitate şi nelimitate locuri I, pentru că numărul nevoilor noastre este nelimitat. Aceasta este garanţia că ceea ce am afirmat aici este adevărat. Propriile noastre nevoi, care sunt diferite de la om la om. Oricine poate veni alături de noi. În această carte, sunt prezentate doar câteva variante prin aplicarea cărora puteţi să vă alăturaţi nouă. Alegerea vă aparţine!

Valorile şi Resursele
Orice resursă este o valoare şi orice valoare este o resursă. Am început cu o definiţie recursivă. De ce? Poate pentru că îmi place versetul biblic „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”. Poate observaţi că, punând puţin talent, am reformulat cu uşurinţă această învăţătură biblică, prezentând-o mai pe înţelesul celor de astăzi, care în marea lor majoritate, au un nivel mediu de instruire şi înţeleg destul de uşor ce înseamnă resurse. Pentru că, într-adevăr, totul începe şi totul se termină aici: Resursele. Războaiele mondiale şi cam toate războaiele pe care le cunoaşte omenirea au avut drept cauză criza uneia sau alteia dintre resurse. Cauza fundamentală din spatele crizei uneia sau alteia dintre valori însă, este ignoranţa, incultura, lipsa de educaţie. Aceasta generează © Stănescu Şerban Cuprins EOF 6 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 7 din 19

frică, groază, invidie, etc., iar acestea din urmă, nasc conflictele dintre om şi mediul său de viaţă, în care includem desigur şi omenirea. Afirmaţia este valabilă pentru orice fel de „criză”: a resurselor energetice, a „creierelor”, de minereuri şi de tot felul de alte resurse. Care este cauza principală asupra căreia putem acţiona eficient acum? Lipsa acută de comunicare. Şi de aici, raritatea aparentă a unor resurse. Ca să explic mai clar, atunci când avem posibilitatea de a folosi în comun o resursă, cum ar fi de exemplu această carte, atunci problema deţinerii unei resurse cu titlu de proprietate exclusivă sau de către un grup restrâns, dispare, dacă noi comunicăm eficient şi, mai ales, contribuim la ceea ce înseamnă punere în comun. Prin urmare, cauza unei crize, este diferenţa enormă dintre cerere şi ofertă. Când cererea este mult mai mare decât oferta, atunci apar distorsiuni în circulaţia valorilor şi încep să se manifeste forţe care tind să conserve pentru ele însele, privilegiul utilizării resurselor aflate în dispută. Un exemplu arhicunoscut, este disputa interminabilă legată de petrol şi preţul petrolului, care a generat aşa-numitele „crize ale petrolului”. Sunt multe exemple, mult prea multe. Cum putem contracara o apartentă stare de criză? COMUNICÂND! Fiecare dintre noi, poate contribui la identificarea de noi resurse. Pentru că fiecare din noi este în sine o resursă şiu este unic în felul său. Ceea ce ne-a lipsit până de curând, a fost modalitatea de a comunica rapid, de a ne informa rapid exact în această privinţă: Situaţia resurselor proprii. Astăzi însă, dezvoltarea internetului, a deschis posibilitatea gestionării şi folosirii în comun şi în beneficiu reciproc a celei mai importante resurse: OMUL. Să luăm un exemplu concret: Oricine dintre cei care citesc această carte, sunt consumatorii cărţii. Dispare oare cartea? Pe de altă parte, oricine dintre cei care citesc această carte, au un exemplu de ce se poate face utilizând un laptop ori un PC, ori un Mac şi un software gratuit: OpenOffice.org. Da, asta vă trebuie pentru a scrie şi crea o astfel de carte electronică: Un calculator, un sistem de operare, care poate fi şi el gratuit, adică o distribuţie Linux, Free BSD, Sun Solaris şi acelaşi OpenOffice.org, care are versiuni pentru toate sistemele de operare importante. Restul, înseamnă OMUL. Omul şi felul în care şi-a folosit timpul şi aptitudinile native. Toţi aproape ştim să citim şi să scriem. Câţi însă îşi folosesc cu adevărat şi la întregul potenţial, această resursă importantă? Pentru a scrie o carte, mai întâi începi prin a scrie un capitol; pentru a scrie un capitol, începi prin a scrie o pagină; pentru a scrie o pagină, începi prin a scrie un rând; pentru a scrie un rând, începi prin a scrie prima literă. Da, aşa se scrie o carte! Literă cu literă, rând cu rând, pagină cu pagină, capitol cu capitol. Tot aşa se produce orice altă valoare: o invenţie, pleacă de la o linie, apoi o schiţă, apoi un desen de ansamblu, etc. Şi banii, tot aşa se fac! Începi prin a concepe un sistem care îţi aduce 1 (un!) cent; îl perfecţionezi şi el aduce doi cenţi, apoi 5, 20, apoi 1 euro, 2, 20, 2000, etc. E adevărat, primul cent realizat, primul rând scris, prima linie trasă pe planşa unui proiect, sunt îngrozitor de grele. Dar experienţa se acumulează după fiecare pas înainte făcut şi totul începe să funcţioneze din ce în ce mai bine. Iar dacă există şi această posibilitate numită internet, atunci experienţa acumulată poate fi transmisă rapid şi cu uşurinţă şi deci, cel care începe un drum oarecare, porneşte de la o cu totul altă înzestrare. Am explicat pe larg în „Cum să faci bani”, capitolul „Ce înseamnă să porneşti de la zero”, care este diferenţa dintre o înzestrare iniţială şi alta. În contextul acestui capitol, fondatorii acestui proiect, pe lângă resursele financiare şi de altă natură puse în dezvoltarea acestuia, au înglobat şi alte rersurse, din categoria celor considerate a fi „gratuite”, cum ar fi grupurile şi blogurile de pe internet. Am spus „considerate a fi gratuite”, deoarece în realitate, pentru a avea acces la aceste resurse, este nevoie de un calculator, care trebuie cumpărat, de un sistem de operare, de conexiune internet şi acestea, © Stănescu Şerban Cuprins EOF 7 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 8 din 19

de regulă, se obţin în schimbul banilor. Aşadar, toate au un preţ, o valoare. Printr-o îmbinare convenabilă a Iubirii = pasiune pentru munca desfăşurată, a talentelor native, a Timpului, a experienţei, a informaţiei, a echipamentelor informatice, a nevoii de dezvoltare şi a celorlalte resurse, am realizat aceste cărţi, care sunt o valoare în sine şi care constituie şi ele noi resurse. Prin distribuirea pe internet a acestor cărţi, această resursă poate ajunge la oricine are nevoie de ea, la nişte preţuri foarte accesibile, dacă luăm în considerare varianta cumpărării sau, printr-un schimb de valori; deci, fără implicarea directă a banilor. Altfel spus, prin schimb economic, barter sau, cum s-a numit timp de secole, troc. Ceea ce este important de reţinut privitor la valori şi resurse, este faptul că statutul unui obiect, sau al unei calităţi umane, se schimbă în funcţie de situaţia în care ne aflăm şi poate fi la fel de bine resursă sau valoare sau chiar amândouă simultan, adică, o resursă foarte valoroasă. Aurul de exemplu, este o resursă foarte valoroasă, deoarece prin proprietăţile sale, el poate fi vândut ca atare, neprelucrat, la o valoare mare. Valoarea sa însă creşte, când este înglobat într-un produs, cum ar fi o bijuterie. Faţă de bijuterie, aurul este o resursă. Cu cât bijuteria este mai complexă, cu cât aurarul este mai talentat, cu atât creşte valoarea bijuteriei. Dar aurul înglobat într-un procesor sau într-un modul de memorie RAM, dă o valoare şi masi mare aurului, deoarece cantitatea de aur înglobată în ele este mult mai mică mai mică, iar valoarea de întrebuinţare a unui procesor sau modul RAM, este mult mai mare decât a unei bijuterii, a cărei utilitate reală, este una pur subiectivă, fără a avea o finalitate din perspectiva utilizatorului. E bine să reflectaţi asupra unui adevăr esenţial: Singurul pentru care o bijuterie are o valoare enormă, este însuşi bijutierul care o realizează. Pentru ceilalţi, valoarea scade dramatic, de la caz la caz! E important să remarc faptul că, valoarea pe piaţă a unei bijuterii, ţine de gustul cumpărătorului. Eu spre exemplu, sunt mai puţin sensibil la bijuterii şi le consider un lux inutil. Consider că locul lor este în muzeele şi expoziţiile de artă şi atât. Dar apreciez foarte mult Natura, Oamenii, cărţile, muzica. Oricând voi prefera să plec într-o excursie undeva unde am ceva de văzut, decât să cumpăr o bijuterie. Totuşi, dacă am nevoie să adun resurse pentru un plan de anvergură, e posibil să iau în calcul şi investiţia în bijuterii sau aur, în funcţie de anumite realităţi de pe piaţa valorilor mobiliare, cum ar fi tendinţa crescătoare sau descrescătoare a aurului, pe un interval de timp de mai mulţi ani. Ca să exemplific mai departe, talentul la desen, poate fi o resursă pentru mine, dacă sunt cel talentat, în vreme ce pentru o firmă de design, este şi resursă şi valoare, deoarece eu lucrând, pot produce valoare în domeniul graficii pe care firma o transformă fie în bani fie întrun produs care devine resursă pentru firmă. Este resursă, prin mine şi valoare potenţială, deoarece atât timp cât sunt angajatul firmei, sau partener, firma are un ascendent asupra altor firme de design. A avea un designer talentat, este un capital inestimabil, care îţi permite să vii tot timpul cu idei noi şi să le aplici foarte rapid. Este foarte bine să privim tot ceea ce se află în jurul nostru ca fiind resurse. Cu cât ne vom strădui mai mult să privim viaţa în acest fel, cu atât mai mult imaginaţia şi capacitatea de asociere creativă se dezvoltă şi vom descoperi cu surprindere după o perioadă de experimentare efectivă, că acelaşi obiect pe care îl cunoaştem de ani de zile, poate îndeplini mai multe funcţii, cu modificări foarte mici. Avem aici exemplul uneltelor combinate, cum sunt deja arhicunoscutele deschizătoare de conserve care au tirbuşon şi deschizător de sticle de bere sau alte lichide ambalate similar, cu capace metalice. Mă opresc aici cu exemplele, întrucât am discutat în cărţile precedente mai multe aspecte, mai detaliat. Ideea importantă în acest capitol este că trebuie, spre binele nostru, să acţionăm cu perseverenţă în schimbarea modului de gândire şi anume, să ne obişnuim să vedem în fiecare om o resursă şi să găsim soluţiile cele mai performante de integrare în viaţă, pentru fiecare, începând însă, cu noi înşine. Iar acest proces, începe de la a mă privi pe mine însumi ca o resursă şi totodată ca o valoare. Analizez ce anume trăsături particulare am (talente ori aptitudini dobândite prin studiu şi practică) unde şi cum pot fi folosite, unde produc rezultate foarte bune, unde rezultate slabe © Stănescu Şerban Cuprins EOF 8 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 9 din 19

şi, pe baza acestor informaţii, îmi caut ocupaţia care foloseşte în cea mai mare măsură aceste resurse, deoarece cu cât voi folosi mai multe din ele, cu atât complexitatea produselor şi serviciilor pe care le pot realiza, va fi mai mare şi de aici, valoarea lor mai mare. Pe de altă parte, îmi va creşte odată cu experienţa şi capacitatea de a înţelege unde să caut piaţa de desfacere. Am dat mai multe exemple în „Cum să faci bani”. Piaţa de desfacere a produselor şi serviciilor, este şi ea o resursă şi încă una extrem de importantă. Iar piaţa de desfacere de fapt suntem tot noi oamenii, cei care producem valorile. Haide să privim această activitate de identificare şi punere în valoare a talentelor şi a oricăror resurse, ca pe un joc. Astfel, devine o activitate foarte plăcută, captivantă chiar şi rezultatele, devin spectaculoase în scurt timp. Adică, exact ceea ce avem nevoie: cât mai mult timp pentru a face cât mai multe.

Valorile noastre
Până aici, m-am străduit să aduc puţină lumină şi o mai bună înţelegere a faptului că înainte de bani, suntem noi, oamenii, care suntem în acelaşi timp şi valoare şi resursă şi bani şi orice altceva. Noi, oamenii, suntem şi producătorii de valori şi tot noi oamenii suntem şi consumatorii şi din acest motiv, suntem şi piaţa de desfacere. Totul, dar absolut totul începe de la noi şi se termină la noi. Acesta este de fapt circuitul valorilor. Eu, am anumite nevoi. Asta înseamnă două situaţii clare: (1) Am tot ce îmi trebuie pentru a acoperi unele din aceste nevoi şi, (2) Îmi lipsesc cele necesare, pentru o parte din nevoi. În cazul al doilea, ceea ce pot face, este fie un schimb de valori, fie o cumpărare, folosind ca etalon, unitate de măsură, înlocuitor de schimb, sau echivalent al valorii, banii. Am insistat asupra acestor expresii echivalente pentru a sublinia faptul că banii sunt un simplu instrument de lucru intermediar. Ceea ce interesează, este ce anume valori schimbăm. Banii răspund la întrebarea cum schimbăm valorile şi am vrut să scot în evidenţă faptul că banii sunt doar una dintre posibilităţile de a face valorile să circule. Hai să dau şi exemple concrete. În activitatea mea, îmi folosesc talentul literar, talentul muzical, percepţiile extrasenzoriale (capacitatea de a vedea sau prevedea evenimente şi tendinţe viitoare sau evenimente trecute = psihometrie, clarvedere, retrocogniţie, şi premoniţie; capacitatea de a simţi de la orice distanţă o stare interioară a cuiva = empatie; comunicarea la distanţă cu alţi oameni = telepatie şi încă altele) şi desigur, aptitudinile dobândite şi experienţa de viaţă. Pe lângă aceste resurse însă, folosesc şi un calculator, software, energie electrică, o locuinţă, mobilier, haine, hrană, apă, canalizare, gunoi, curăţenia în clădire, alte aparate electrice şi electrocasnice, veselă şi încă altele. Toate aceste resurse îmi sunt indispensabile pentru a putea scrie orice carte! Şi e important de reţinut că oricui îi sunt necesare aceleaşi resurse pentru a scrie orice carte! Fiecare dintre ele, este înglobată în cartea mea, sau a oricui scrie o carte, într-o anumită proporţie. Altfel spus, se consumă mai mult sau mai puţin. Dacă spre exemplu scriu o carte într-un an, atunci cheltuiala, consumul de resurse, va face costul cărţii respective să fie mai mare. Dacă am talent literar şi l-am dezvoltat, la început voi scrie o carte în şase luni. Deci, costurile s-au redus la 50%. Asta înseamnă că am economisit resursele pentru şase luni! Dacă voi scrie o carte în 3 luni, economia este pentru 9 luni, costul a scăzut la 25%, etc. Cu alte cuvinte, înglobând talentul, scad costul de realizare a unei valori, pe mai multe direcţii: mai puţini bani, mai puţin timp. Astfel, eu pot produce cărţi mult mai repede decât altcineva. Este la fel de valabil pentru orice altă aptitudine. Analizând acum talentul ca resursă, constatăm că cu cât mai mult consumăm această © Stănescu Şerban Cuprins EOF 9 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 10 din 19

resursă, cu atât ea creşte mai mult. Un fenoment interesant! Iată deci sacul fără fund de care avem nevoie! TALENTUL NATIV. Totuşi, aşa cum am arătat mai sus, există multe resurse pe care trebuie să le obţin de la ceilalţi oameni: energia electrică, locuinţa, alimentele, etc. Eu pot produce doar cărţi de exemplu. Conţinutul cărţilor, sigur, poate fi diferit. În esenţă însă, ele pot conţine lecţii din care cineva să înveţe de exemplu cum se repară o bicicletă, sau cum se recondiţionează o mobilă, sau, sau, sau. Sau, cazul acestei serii de cărţi din cadrul Proiectului Ritmuri Interioare, din care oricine poate învăţa cum să îşi identifice talentele, cum să gândească în mod constructiv, căutând idei noi şi soluţii noi, cum să îşi planifice acţiunile şi prin urmare realizările în funcţie de posibilităţile şi resursele momentului actual, ce anume ar trebui să înveţe pentru a deveni mai performant talentul său sau talentele dacă sunt mai multe, cum să le combine cu alte resurse pentru a obţine un produs sau un serviciu, adică, o valoare pe care o poate pune în circulaţie pe piaţa valorilor. O altă categorie de cărţi pe care am început să le difuzez ca urmare a comunicării cu cititorii, este cartea practică. Deocamdată, este vorba doar despre două cărţi: „Ghidul Autodidactului Online” şi „Protecţia PC”. Am luat în considerare în realizarea acestor cărţi în primul rând faptul că cititorii au manifestat interes pentru ele iar în al doilea rând, faptul că am acumulat o anume experienţă în lucrtul cu calculatoarele şi am descoperit că ele m-au ajutat mult să îmi valorific talentele native. Deci, o sinteză între aptitudinile native, cele dobândite şi două instrumente tehnice valoroase: Calculatoarele personale şi Internetul, care este infrastructura de comunicaţie. Dacă după ce am descoperit că folosindu-mi constant talentul la scris, pot scrie o carte în circa două luni aş fi păstrat tăcerea asupra acestui mod de a aborda Omul, adică prin prisma talentului, eu aş fi pierdut în primul rând. Am considerat că făcându-mi publice rezultatele, atât cele bune cât şi cele mai puţin bune, pot veni în ajutorul tuturor celor care caută răspunsuri ca şi mine şi în acest fel, am deschis calea comunicării între noi. Scriind însă despre toate acestea în continuare, am descoperit că fiecare om care îşi dezvoltă talentul poate produce mai mult, mai bun, mai ieftin şi în acest fel, mult mai multe necesităţi particulare pot fi satisfăcute într-un timp mai scurt, cu costuri din ce în ce mai scăzute. De aici, o dezvoltare generală mai rapidă şi condiţii mult mai bune pentru toată lumea. Până la urmă, după cum se poate observa, „Omul potrivit la locul potrivit”, înseamnă mai bine pentru toată lumea. Mai mult, comunicând cu cititorii, am reuşit să învăţ şi eu de la ei, ceea ce mi se pare important, extrem de important. Transmiterea experienţei, a informaţiei şi pe această cale contribuirea la instruirea semenilor noştri, este o necesitate şi o datorie de onoare. Acest adevăr este sintetizat într-o învăţătură foarte veche, care spune: „Tăria lanţului este dată de veriga cea mai slabă.” Prin urmare, cu cât „veriga cea mai slabă” este mai puţin pregătită, mai puţin instruită, cu atât va frâna progresul general mai mult. Toţi avem de suferit din cauza fie şi a unui singur sărac sau a unui singur bolnav, pe calea fenomenelor de rezonanţă. Pe de altă parte, tot datorită Legii Rezonanţei, Succesul oricui, se răsfrânge asupra tuturor.

Omul potrivit la locul potrivit
Această temă este extrem de importantă pentru toţi! De ce? Foarte simplu! Iată mai jos câteva întrebări. În funcţie de cum răspunzi la ele, vei şti cu certitudine ce ai de făcut. Eşti mulţumit(ă) de casa ta? Eşti mulţumit(ă) de Familia ta? Familia ta este ECHIPA TA. Partenerii tăi de viaţă, © Stănescu Şerban Cuprins EOF 10 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 11 din 19

afaceri, evoluţie, succes, bucurii, belşug, bunăstare. Aşadar, ce împărţiţi voi? Succes, bogăţie, belşug, sau reproşuri, sărăcie, boli şi mizerie? Eşti mulţumit(ă) de serviciul tău? Ţine cont de faptul că „serviciu” înseamnă aici locul unde îţi desfăşori activitateaşi mai ales, acţiunile concrete. Dacă eşti proprietarul unei afaceri, atunci afacerea e „serviciul” tău. Dacă minţi, pe tine te minţi! Indiferent în ce sens ar fi minciuna... Eşti mulţumit(ă) de munca ta? Munca aici, înseamnă ceea ce faci zi de zi. Suma tuturor acţiunilor tale de peste zi. ”Munca” ta înseamnă absolut tot ceea ce faci. Acasă, la slujba la care eşti, la piaţă, în bucătărie. Absolut tot ceea ce faci, este un ansamblu care, defineşte adevărata ta muncă. Eşti mulţumit(ă) de TINE? Da, asta e cea mai dureroasă întrebare. Uite cum îţi propun eu să răspunzi la ea: Du-te în baie sau oriunde ai o oglindă şi răspunde imaginii din oglindă la aceste întrebări. Spune-i de exemplu, cam aşa: „Serban [numele tău e aici, evident], sunt mulţumit de tine! Îţi mulţumesc pentru tot! Te iubesc mult!” Dacă reuşeşti să răspunzi la TOATE întrebările de mai sus în faţa oglinzii, AFIRMATIV, neapărat înscrie-te în grupul: http://finance.groups.yahoo.com/group/sa_facem_bani/ Avem nevoie de astfel de oameni în acest proiect şi oricum, e clar că avem de învăţat o mulţime de la tine! ...Oricum ai răspunde la întrebări, s-ar putea să ai nevoie de noi. Şi noi avem nevoie de tine. Caută-ne! Dă-ne de veste despre tine, pe blog: http://ritmuri_interioare.weblog.ro/ Să trecem acum mai departe. De ce am scris acest capitol? Iată mai jos o poveste reală... De-a lungul vieţii, încă de mic copil, m-am mutat de colo-colo. După divorţul Mamei mele, de la locuinţa din Republicii 73, ne-am mutat la curte, pe Vasile Lascăr 75. Aveam pe vremea aceea, vreo patru ani şi ceva. În iarna lui 1965, Mama şi cu mine, l-am urmat pe noul meu tată în Petroşani, pe strada Oituz, la nr. 10, un apartament cu două camere, la etajul 3, ultimul. În 1968 în vară, s-a născut surioara mea, Oana. În toamnă, ne-am mutat pe Independenţei, un apartament cu trei camere. După terminarea clasei a III-a, la Şcoala nr. 5, am revenit în Bucureşti, tot în Republicii 73 şi am făcut clasa a IV-a acolo, după care am revenit în Petroşani, în blocul de pe Independenţei. Aici am rămas şi am făcut clasele V – VIII, dar la altă şcoală, la Şcoala 6. După şcoala generală, am revenit în Bucureşti, pentru o perioadă mai lungă. Aici am făcut liceul, actualul „Costin D. Neniţescu”, de pe fostul bulevard Ion Şulea, staţia Ozana. La sfârşitul anului I, m-am despărţit de Mama şi m-am decis să iau viaţa în piept de unul singur şi m-am mutat în fosta locuinţă a tatălui meu natural, un apartament confort II, în Prelungirea Ferentari, în spatele şcolii 136. Am trăit din pensia alimentară pe care mi-o trimitea tatăl meu natural. A urmat apoi bacalaureatul, admiterea la facultatea de Tehnologie Chimică Organică, la zi. Am făcut un an, am fost total dezamăgit de ce am găsit acolo şi total deprimat. Am picat două examene — Fizică şi Matematică — m-am chinuit să găsesc un motiv pentru a continua facultatea şi mi-a fost imposibil. Consecinţa? Am picat şi în toamnă restanţele şi am abandonat facultatea. După o „porţie” de producţie, care ştiam că este „duşul rece” de care am nevoie, în 1984 am dat din nou admitere în Politehnică, la Metalurgie. Am intrat şi am absolvit facultatea cu media generală 9 şi 10 la licenţă. Între timp m-am căsătorit. Viaţa şi timpul au demonstrat că am făcut o alegere greşită şi am ajuns la divorţ, în 2003. Deşi îmi iubesc şi acum fosta soţie, am înţeles că Dragostea este altceva decât credeam eu şi că pentru o căsnicie reuşită, fericită, e nevoie de foarte multe © Stănescu Şerban Cuprins EOF 11 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 12 din 19

altele. Între altele, e nevoie de Dragoste de amblele părţi. Mai sunt însă şi multe altele care sunt necesare: Obiective comune în viaţă, capacitatea şi bucuria de a munci împreună, vise comune, aspiraţii comune, dorinţa intensă de a împărtăşi cu partenerul de viaţă bucuriile şi reuşitele. În fine, mă opresc aici cu povestea vieţii mele. Pentru ceea ce vreau să spun în continuare, am destule argumente. Aşadar... Capitolul acesta are scopul de a scoate în evidenţă, de a sublinia necesitatea imperioasă de a pune ”Omul potrivit la locul potrivit”. Mulţi ani după absolvirea facultăţii, în 1988, m-am chinuit să aflu răspuns la întrebarea „DE ce a trebuit să mă mut toată viaţa, de colo-colo, ca şi cum aş fi trăit în cort, întrun trib de beduini, într-o caravană în deşert? Ce a vrut Viaţa, Universul, Dumnezeu să mă înveţe şi mai ales, de ce?” Am început să înţeleg treptat şi destul de greu. O înţelegere mai cuprinzătoare am căpătat abia venind aici, în Grecia. „Omul potrivit la locul potrivit”, înseamnă mult mai multe decât se poate observa la prima vedere. Viaţa m-a condus treptat de colo-colo, pentru a putea cunoaşte mai multe locuri, mai mulţi oameni şi mai multe medii de viaţă, fiecare cu resursele lui particulare şi de aici, oferind condiţii de dezvoltare specifice. Deşi eram prea tânăr şi prea puţin conştient de valoarea lecţiilor pe care mi le administra Dumnezeu prin faptele de Viaţă, am trecut prin o serie de fapte. Ele au format o experienţă de viaţă şi când am fost pregătit să îmi pun cu adevărat întrebări şi să caut răspunsuri, o altă lumină au început faptele să arunce asupra existenţei mele. Aşa am aflat un adevăr extrem de important: Atunci când ceva merge prost, când eşti nemulţumit de viaţa ta, întreabă-te dacă locul unde te afli, e locul potrivit pentru tine. Dacă viaţa ta este altfel de cum o vrei tu, dacă există ceva ce te nemulţumeşte, atunci hotărăşte-te să faci ceva pentru a o schimba în bine. Am început acest capitol cu nişte întrebări: Eşti mulţumit(ă) de casa ta? Dacă răspunsul este negativ, atunci de tine depinde să schimbi locuinţa! Ce mai aştepţi? Să te ia cineva cu macaraua şi să te mute în paradis? Eşti mulţumit(ă) de Familia ta? Dacă eşti nemulţumit de familia ta, cine e de vină? Refă-ţi familia, aşa cum crezi că ar trebui să fie ea. Lasă prejudecăţile religioase la o parte! Cu ce te ajută biserica atunci când îţi merge rău? Cu sfaturi? Dacă sfaturile diverşilor predicatori ar fi de ajuns, atunci toată lumea ar fi fost de secole în culmea fericirii. Urmează-ţi propriul drum în viaţă! Altfel, veţi ajunge să vă aruncaţi zilnic unul altuia reproşuri, să vă distrugeţi lent pe voi înşivă prin ură şi ce este mai grav, este că veţi răspândi ura şi nemulţumirile voastre în jurul vostru, în toţi cei cu care veniţi în contact. Asta se numeşte egoism, răutate, inconştienţă. E mult mai bine să îţi asumi răspunderea pentru greşelile făcute şi să îndrepţi ceea ce se mai poate îndrepta! Ce exemplu au copii tăi zilnic în faţa ochilor? Doi oameni care se simt străini unul de altul, se ceartă tot timpul, se detestă, sunt în permanenţă absenţi faţă de nevoile sufletelor lor, atât de delicate şi uşor de rănit? Doi oameni care mimează nişte roluri de părinţi, în timp ce ei sunt incapabili să îşi asume răspunderea propriilor existenţe? A propriilor greşeli? Provin dintr-o familie destrămată. Îmi iubesc Mama, chiar dacă a părăsit Planul Fizic. Ce contează asta? Îl iubesc pe tatăl meu natural, chiar dacă mă desparte de el o distanţă fizică de peste 17.000 kilometri. Îmi iubesc tatăl de suflet, pentru că este chiar un tată de suflet, adică, sufletului meu îi este drag de el. M-a învăţat aşa cum s-a priceput el să iubesc Natura, Munca şi Adevărul. Poate că ar fi putut să mă înveţe mult mai multe, dar pe el cine l-a învăţat mai multe? Şi el, ca şi mine, a fost nevoie să înveţe de la Viaţa însăşi. Iar asta durează mult şi de multe ori, o iei pe drumuri ocolite. M-a învăţat ceea ce i s-a părut lui esenţial: Viaţa este cel mai bun Profesor. Îmi iubesc sora, pe Oana, pe Radu, fratele mai mic, cumnatul, Mihai, nepotul, ŞerbanMihai, soţia — Monica şi pe încă foarte mulţi alţii. E o listă foarte foarte lungă şi cred că v-aţi © Stănescu Şerban Cuprins EOF 12 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 13 din 19

plictisi să citiţi o listă cu nume care vouă vă spun foarte puţin. Ei sunt însă o parte importantă din averea mea. Eşti mulţumit(ă) de serviciul tău? Dacă eşti nemulţumit de serviciul tău, poate îţi răspunzi şi la întrebarea „Cine m-a dus cu forţa, sub ameninţarea pistolului la acest serviciu?” Schimbă-l! Dar fă-o inteligent! Află unde eşti cu adevărat bun, foarte bun şi acolo oferă-ţi serviciile. Pentru asta însă, e nevoie să fii cu adevărat bun, pentru că va trebui să dovedeşti asta, acolo unde îţi prezinţi oferta. Ţi-e frică de un eşec? Prezintă-ţi oferta pe internet. Cine are nevoie cu adevărat de tine, te va contacta şi ai posibilitatea să negociezi. Iar acesta este un început excelent. Eşti mulţumit(ă) de munca ta? Munca ta! Da, tot ce faci într-o zi, înseamnă munca ta! Fiecare lucru mărunt pe care îl faci, fiecare gest, înseamnă un consum de resurse, de energie şi totodată un rezultat. Dacă energia pe care o consumi duce la rezultate care te nemulţumesc, atunci ce mai aştepţi? De ce te complaci în promiscuitate? În apa asta călduţă şi tulbure? TU decizi ce anume faci, în fiecare clipă!! Ştii ce anume îţi place? Şi dacă răspunsul este negativ, atunci ce mai aştepţi? Să vin eu de aici din Grecia să aflu ce îţi place ţie? Mi se pare mult mai normal să scrii un blog pe internet, să spui „mie îmi place asta şi asta, ce pot face cu aceste pasiuni?” Dacă vrei să îmi ceri ajutorul, atunci în cărţile mele vei găsi multe răspunsuri. Alege-le pe cele care te vor conduce la rezultatele cele mai bune. Dacă în cărţi e doar o idee şi ai nevoie de o dezvoltare, atunci înscrie-te în grupurile Proiectului. Venind alături de noi, ai ocazia să comunici şi cu noi şi cu alţi oameni preocupaţi să facă ceva cu viaţa lor, cu talentele lor, cu timpul lor, ceva care pe ansamblu se numeşte SUCCES, BOGĂŢIE, BUNĂSTARE. Ce definiţie particulară au acestea pentru tine, e treaba ta să afli. Scrie definiţiile acestea pe o hârtie şi vei vedea funcţie de cât anume ai scris, unde e răul. Eu aşa am procedat şi mi s-a făcut rău când am descoperit că sunt în stare să scriu doar câteva cuvinte. Dar m-am acceptat aşa cum sunt şi am dezvoltat aceste definiţii până când ceea ce am scris, m-a făcut să fiu mulţumit. Apoi, m-am apucat să pun în practică. Aşa am găsit-o pe Monica, cu care mă înţeleg excelent şi cu care, chiar dacă suflă vântul prin buzunarele noastre, — şi crede-mă, că luni de zile a tot suflat vântul prin ele — tot găsesc un motiv să fiu vesel şi fericit! Avem planurile noastre, ne-am ţinut de ele, am reuşit până acum şi asta, în ciuda unor handicapuri cumplite pe care ni le-am asumat. O să mai vorbesc despre felul în care am ajuns în Grecia şi cu ce „zestre” am pornit aici la drum. Mai nimic, în afară de noi doi, experienţa de viaţă, credinţa în Dumnezeu şi în reuşită. Eşti mulţumit(ă) de TINE? Dureroasă întrebare! Ai curajul de a fi sincer până la ultima celulă a Fiinţei tale? Şi dacă te paralizează frica, atunci când ai de gând să fii OMUL DE SUCCES CARE VISEZI ŞI CARE POŢI SĂ FII, DACĂ TE HOTĂRĂŞTI?! Ai de gând să aştepţi să vină guvernul sau parlamentul sau preşedintele Obama, ori Băsescu, ori poate Vlad Dracula, zis Ţepeş-Vodă să-ţi explice ei ce înseamnă pentru tine a fi fericit?!? Sau poate directorul de la jobul tău, să zică formula magică „Sesam deschide-te!” după care să curgă de nicăieri tone de fericire pe capul tău? Ştii ce înseamnă pentru tine a fi fericit? Ai o definiţie foarte clară şi precisă a Fericirii, la care te uiţi zilnic şi pentru împlinirea căreia munceşti zi şi noapte? Sau aştepţi să vină mămica şi tăticu să-ţi pună totul pe tavă? Mda... Întrebarea mea finală pentru acest capitol este: ŢI-AI GĂSIT LOCUL SUB SOARE? Şi dacă răspunzi negativ, ce mare scofală? Du-te în faţa oglinzii, spune „asta e!” celui din oglindă şi întreabă-te „Acum ce e de făcut? Ce trebuie să fac pentru a fi un om de suces, fericit, bogat, sănătos?!” Caută apoi în viaţa ta, toate acele clipe, împrejurările, acţiunile săvârşite şi care te-au făcut să te simţi fericit. Ele au rămas înăuntrul tău, în amintirea ta, tocmai pentru această zi de sărbătoare, când te-ai hotărât să le acorzi atenţia cuvenită! Pune-le pe hârtie, sau într-un fişier pe calculator. Apoi, dacă foloseşti calculatorul ca mine, tipăreşte-le, fă din ele o cărţulie şi de © Stănescu Şerban Cuprins EOF 13 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 14 din 19

fiecare dată când simţi că aluneci, citeşte cărţulia. Ea e „manualul” tău de magie! Calea către SUCCES! Ea este SPAŢIUL TĂU VITAL. Şi de azi înainte, scrie tot ceea ce faci şi îţi aduce bucurie, linişte, mulţumire. Cu timpul, făcând asta serios, cu perseverenţă, Spaţiul tău Vital, se va dezvolta din ce în ce mai mult şi odată cu el, tu însuţi te vei dezvolta. Pentru început, Spaţiul tău Vital, este locul cel mai potrivit pentru tine. Aici eşti OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT. Cu cât vei munci mai mult să îl dezvolţi, cu atât el va creşte, va deveni realitate şi te va constrânge şi pe tine să fii din ce în ce mai fericit, să ai mai mult succes, să fii mai sănătos. Asta e cheia succesului pe care am descoperit-o eu. Am povestit mai multe despre asta în cartea „Casa şi Familia”. Du-te cât mai des în faţa oglinzii şi vezi ce descoperi acolo. Dacă cel din oglindă are faţa schimonosită de ură, zâmbeşte-i! S-ar putea să descoperi un Cer nou şi un Pământ nou! CONCLUZII: Schimbul de valori, începe de la tine. Atunci când SIMŢI că ceea ce ai tu de oferit acolo unde te afli este subapreciat, înseamnă că te afli la locul nepotrivit. SCHIMBĂ LOCUL! Începe prin a îţi defini cât mai clar SPAŢIUL VITAL. Acel spaţiu în care TU eşti TU, cu fericirile tale, cu bucuriile tale, cu succesele tale, cu aptitudinile tale, cu talentele tale. Sănătatea de aici se hrăneşte, din acest Spaţiu Vital. Şi dacă eşti sănătos, este pasul cel mai important. Referitor la sănătate, am explicat destul de multe în cartea „Autodezvoltare, Ocultism, Extrasenzorial”. Iar un exemplu de portret al Fericirii, al Spaţiului Vital, găseşti în primul volum al seriei Ritmuri Interioare. Mai sunt şi multe alte elemente ajutătoare în acel prim volum. Eu de exemplu, pe baza acelor definiţii ale Spaţiului Vital, Fericirii, etc., din primul volum, am găsit-o pe Monica. Monica, fără a fi o persoană ieşită din comun, pentru mine, cel puţin deocamdată, este un excelent coechipier şi tovarăş de drum. Are multe calităţi şi este extrem de aproape de portretul pe care l-am dezvoltat timp de şase ani şi pe care l-am prezentat tot în „Casa şi Familia”. Foloseşte aşadar oglinda cât mai des. Construieşte-ţi locul tău sub soare, întâi pe hârtie sau pe calculator, apoi apucă-te şi fă câte puţin din tot ce ai scris în el, astfel încât dintr-un plan mic, să devină realitate. Restul, e o chestiune de repetare şi perfecţionare continuă. Chiar şi în ceea ce priveşte partenerul de viaţă. Ai greşit? Desparte-te la timp, când încă mai poţi fi prieten cu el. S-ar putea să îţi fie un prieten mult mai bun decât îţi este tovarăş de drum. Sau pur şi simplu, veţi merge în direcţii diferite. Dacă e aşa, atunci ai explicaţia faptului că te-ai simţit „tras înapoi”. Era normal, de vreme ce aveaţi obiective diferite în viaţă. Aveţi copii? Ei bine, lasă justificarea puerilă a neputinţelor tale de a îndrepta relele făcute, „şi copii, cu ei ce facem?”! E o minciună cu care te complaci în mizeria în care vă scăldaţi toţi şi voi ca părinţi şi copii. Mai bine te-ai gândi ce vină au copii să suporte minciuna zilnică la care îi condamnă părinţii lor, mimând fericirea, succesul, bunăstarea, când în realitate totul este exact pe dos? Copii văd şi SIMT MINCIUNA ASTA! Ţi-o spune un copil ai cărui părinţi s-au minţit pe ei înşişi, care i-au oferit ani în şir spectacolul nefericirilor lor şi care, a fost constrâns să plătească cu ani grei din viaţa sa, refuzul lor de a fi fericiţi, sănătoşi, bogaţi. Da, am plătit scump de tot această învăţătură primită de la părinţii mei! Fiecare are propriile sale vise, talente şi aspiraţii. A îndepărta un om de la visele şi talentele sale, înseamnă a îl distruge şi, mai grav decât atât, au toţi cei din jur de suferit din cauza asta, pentru că starea de disperare, de nefericire, conştiinţa eşecului se transmit ca şi succesul, bucuria, bogăţia, tuturor celor din apropiere. Inclusiv copiilor în faţa sau în apropierea cărora vă zvârliţi reproşuri, imputări şi alte asemenea, în loc să le oferiţi SPECTACOLUL IUBIRII. Singurul spectacol ADEVĂRAT, care zideşte, care naşte genii, în toate domeniile. TU, ce îmi oferi în această clipă? Bucurie, sau durere? S-ar putea ca starea ta să mă influenţeze. Mai mult chiar, te asigur că mă influenţează. O ştiu de când m-am născut, pentru că m-am născut cu extrasensibilităţi. © Stănescu Şerban Cuprins EOF 14 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 15 din 19

SIMT. Şi ceea ce gândeşti bun şi ceea ce gândeşti rău, MĂ INFLUENŢEAZĂ. Mă poţi trage înapoi, sau poţi fi alături de visele mele, într-un mod extrem de simplu: Având grijă să fii bogat, fericit, sănătos şi să ai succes! Asta este tot ceea ce îţi cer să faci. Să îmi transmiţi starea ta de Succes, Bucurie, Fericire. Pentru că dacă vei face pe dos, eu îmi voi vedea de drum, pe calea succesului, deşi ştiu că mă vei acuza că ţi-am întors spatele. Dar asta e alegerea ta. Tu decizi ce vei zice despre mine. Poţi fi alături de mine muncind pentru succesul tău, pentru a îţi găsi LOCUL POTRIVIT. Poţi la fel de bine însă să rămâi undeva în urma mea. Tu decizi care e locul tău sub Soare. Locul cel mai potrivit.

Care e locul tău în acest proiect
Mie îmi este extrem de dificil să răspund singur la această întrebare. Ceea ce pot face, este să îţi descriu pe scurt ceea ce poţi face pentru tine şi cum putem comunica şi colabora. Răspunsrile tale, întrebările tale, sunt elementele prin care poate să se definească acest loc, mai clar şi mai repede, doar dacă comunicăm, dacă schimbăm idei, dacă îmi oferi o imagine clară despre pasiunile tale, visele tale, o perspectivă nouă din care să privesc ideile enunţate în această carte şi în celelalte cărţi deja scrise. Orice idee este bine venită şi dacă ţiai exprimat părerea cu privire la cartea aceasta de exemplu, deja ţi-ai găsit un loc în acest proiect! Prin urmare, o modalitate prin care poţi contribui la dezvoltarea ta personală şi totodată la dezvoltarea proiectului, este să scrii o recenzie, adică, opiniile tale privitoare la ceea ce am prezentat în carte. Poţi face aceasta fie pe blogul http://ritmuri_interioare.weblog.ro/ fie pe unul din celelalte bloguri ale mele (sunt listate la sfârşitul cărţii). Cea mai bună metodă însă, este să te înscrii în grupul nostru de lucru: http://finance.groups.yahoo.com/group/sa_facem_bani/ Sunt mai multe grupuri în cfare te poţi înscrie, ele sunt listate la finele cărţii. În cadrul grupului, vom vedea mai uşor ce putem face unii pentru alţii, cum putem să găsim soluţii uşor de aplicat. Evident, pentru cei din grup vor mai fi şi alte materiale, să spun mai „specializate”, care poate interesează doar pe anumiţi membri, care au anumite înclinaţii, pasiuni, preferinţe. De exemplu, mie îmi place să mă joc cu claviaturile, cu sequencerele MIDI. Dar fiind complet lipsit de studii, a mă înscrie într-un forum de muzicieni, ar însemna să îi încurc. Înainte de asta, ar fi mult mai convenabil să comunic cu alţi pasionaţi ca şi mine, să aflu cum pot să rezolv unele probleme cu care mă confrunt. Dar, astfel de materiale e destul de deranjant să le primească cineva care e pasionat de pescuit bunăoară. Totuşi, idei bune pot veni de la oricine şi poate chiar pot fi generalizate. Sunt multe aspecte de verificat în practică. Am experienţa a 9 ani de activitate în astfel de grupuri şi ştiu cât de multe se pot învăţa şi cât de mult ne putem ajuta unii pe alţii. Primul meu grup, a fost înfiinţat prin 2001, „RapidQProjects”. Îl poate găsi oricine tot pe Yahoo Groups. Sunt deci Moderator Yahoo de peste 9 ani. Dar grupurile Yahoo, pot fi folosite în multe moduri şi ele sunt un instrument extrem de puternic şi care ne permite să muncim împreună, fără ca noi să avem nevoie să ne deplasăm de acasă. Iar asta, creşte enorm eficienţa. Pe de altă parte, activitatea într-un astfel de grup, te va ajuta să înţelegi foarte uşor ce înseamnă Home Business, că este posibil să îţi creezi un serviciu chiar acasă, în faţa calculatorului, că ceea ce îţi trebuie este să ai visele tale, voinţa şi perseverenţa de a le pune în practică, un loc al tău în casă în care să îţi amenajezi „biroul”, un calculator, conexiune la internet, o imprimantă să poţi tipări anumite materiale, cum ar fi bunăoară această carte, care, presupun eu, ar fi mai comod dacă ai avea-o tipărită, să poţi face adnotări pe ea, să o frunzăreşti, după nevoi. Eu mi-am tipărit spre exemplu acele cărţi electronice care îmi © Stănescu Şerban Cuprins EOF 15 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 16 din 19

permiteau să le tipăresc, prin licenţa inclusă în ele. Există multe astfel de cărţi, aşa cum există şi altele care interzic copierea, multiplicarea, transmiterea către alte persoane, şi chiar reproducerea de pasaje fără acordul scris al autorului. Am conceput această carte însă, ca instrument de lucru şi la începutul ei, am pus link către o Licenţă, în care vei vedea ce drepturi am acordat în calitate de autor şi titular al dreptului de proprietate intelectuală asupra cărţii, tuturor celor care au descărcat cartea. Cu această ocazie, te vei familiariza cu ceea ce înseamnă „Dreptul de autor” şi „Licenţa”, drept de autor care este aplicabil şi la ceea ce produci tu, dacă este vorba despre un produs informaţional. Această carte, este un produs informaţional. Tot aici se încadrează un film în care înveţi pe cineva să facă ceva, să spunem să croşeteze. Glumesc puţin, evident că pentru croşetat sau ceva similar, e nevoie de mai multe filme mici, de maxim 10 minute, „lecţii”, altfel înnebuneşte spectatorul tău dacă îl ţii ore în şir în tensiune! ;). Un program de calculator făcut de tine, e tot un produs informaţional; un blog, un forum, un grup de lucru, ca cele prezentate aici, o înregistrare audio în care expui o metodă de lucru cu un aparat sau o idee sau, pur şi simplu o conferinţă pe o temă care te pasionează; un album de diapozitive cu fotografii făcute de tine (slideshow) sau ceva similar, dar care conţine o lecţie prin care îţi transmiţi experienţa. Sunt enorm de multe lecţii care pot fi realizate cu mijloace foarte accesibile şi cu calculatorul. Fiecare din noi poate fi profesorul celorlalţi, în domeniul care îl pasionează şi în care a acumulat experienţă şi a obţinut rezultate. Dacă eşti muzician, poţi înregistra lecţii de teorie muzicală, folosind o cameră video digitală ieftină. În fine, în grup voi aborda cam ce poate face fiecare pentru a îşi valorifica experienţa cu calculatorul şi alte auxiliare tehnice, destul de accesibile. Important este să comunicăm, să aflăm cât mai multe unii despre alţii. O modalitate eficientă, este aceea ca eu să creez o carte ca aceasta, în care să prezint pe toţi membrii şi care să fie actualizată permanent, în care fiecare să se descrie, potrivit unui model adoptat de comun acord în grup, ceva în denul CV-urilor şi care ne oferă posibilitatea de a şti ce anume poate interesa pe fiecare dintre noi. Dacă tot mi-a venit ideea, chiar voi realiza o astfel de cărţulie — ca exemplu — şi pe care o voi distribui împreună cu aceasta.

Câteva idei pentru un start
Dacă citeşti acest rând, înseamnă că te-ai hotărât să faci ceva concret. Iată câţiva paşi pe care îi poţi face pentru a începe lucrul alături de noi: Pasul 1. Te înscrii în grupul de mai jos: http://finance.groups.yahoo.com/group/sa_facem_bani/ În acest grup, vei vedea, există mai multe secţiuni. Dacă ai nelămuriri, joacă-te puţin cu meniul din stânga. Ai acolo mai multe opţiuni. Vezi ce face fiecare. Dacă îţi este greu, trimite un mesaj. Asta se face făcând clic pe „Messages”, „Compose” sau „Post Message”. Scrii ceea ce te interesează să afli. E bine însă să citeşti înainte instrucţiunile. Există în dreapta sus, o secţiune „Help”. Acolo vei găsi o mulţime de subiecte discutate pe larg. E drept, în Engleză... Pasul 2. Scrie-ţi portretul, după modelul din cărţulia cu care a venit cartea aceasta şi pe care am numit-o „Portrete”. Caută să ne oferi cât mai multe informaţii despre ce îţi place, ce vrei să înveţi, ce vrei să realizezi, ce nevoi concrete ai. În felul acesta, vom şti cu ce ne putem fi de folos unii altora. Ne interesează în primul rând să ne fim de folos unii altora, cât mai mult. Iar ca să îţi fim de folos, trebuie să ne spui ce anume te interesează, cât mai clar. Inclusiv dacă ai probleme financiare. Banii, cum spuneam, sunt o consecinţă a circulaţiei valorilor. Poate că la început, va fi mai greu să faci bani, dar treptat, vei reuşi. Eu unul, am reuşit să fac ceva bani şi cu siguranţă aş fi ajuns mai departe, dar în anul care a trecut, 2009, am rezolvat o altă problemă care mă măcina: Un partener potrivit pentru mine. Am găsit-o pe Monica şi după ce ne-am întâlnit şi ne-am împărtăşit visele, planurile şi am ajuns la concluzia © Stănescu Şerban Cuprins EOF 16 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 17 din 19

că avem ce ne trebuie pentru un drum mai lung împreună, am pornit la acest drum. La acţiune adică. Pe parcurs au apărut o serie de probleme care s-au rezolvat unele mai uşor, altele cu mai multe dificultăţi. Cum aceste probleme au avut prioritatea maximă, am rămas în urmă la capitolul „Home Business” şi am cam pierdut multe. Am pierdut vreo 10 situri web, la care am muncit peste 2 ani. Dar ceea ce este important, a rămas: Experienţa, cunoştinele, ştiinţa dobândite în cei 3 ani de muncă. Ce am căpătat în schimb? O parteneră de nădejde, alături de care iată, am scris deja şase cărţi, fără să o iau în calcul pe aceasta, am înfiinţat grupurile, bloguri noi, am scris şi publicat articole. Şi toate acestea, fără a avea internet acasă, aproape un an. Am beneficiat câteva luni bune de bunăvoinţa unui prieten, Nikos, prieten pe care mi l-am făcut aici, în Thesaloniki şi care la magazinul său, are internet. Deci, când era magazinul deschis, dacă eram şi eu liber, lucram pe internet. Deci, cu cât vei manifesta o deschidere mai mare, cu cât mai multă sinceritate vei pune în portretul tău, cu atât va fi mai uşor să găsim împreună soluţii pentru orice. Poate că unele vor fi mai greu de pus în practică, dar muncind împreună, te vei simţi altfel. Vei simţi încetîncet că ai un rost al tău, că nouă ne pasă de tine. Şi asta, contează. Pe baza acestui portret, noi, mai exact Monica şi Şerban, îţi vom face propunerile de colaborare. Ce putem face noi şi ce ştim să facem, afli citind portretele noastre din cărţulie. Desigur, pe măsură ce vom primi noi portrete, vei găsi în cărţulie din ce în ce mai multe oferte, din care astfel, vei putea să îţi alegi colaboratorii direcţi, cu care, poţi realiza grupuri de lucru, în care să îţi dezvolţi ideile, să creezi propriile produse şi servicii pe care le vom pune în circulaţie împreună. O parte din resursele necesare dezvoltării, sunt exact aceste produse şi servicii, pe care le dezvoltăm unii pentru alţii. Dar aceleaşi produse şi servicii, testate şi perfecţionate în grupul nostru, vor fi scoase la vânzare, pentru cei interesaţi doar să cumpere. Poate că unii se vor limita la a cumpăra, dar în mod cert, o parte din aceştia, se vor simţi atraşi de ceea ce facem noi aici şi vor veni alături de noi. De aici încolo, limitele sunt doar lipsa imaginaţiei şi indiferenţa. Dar şi acestea sunt limite temporare. Pentru că alături de noi totul se dezvoltă şi limitele sunt împinse din ce în ce mai departe. Am experimentat asta în grupul de prieteni de pe NetLog şi a dat rezultate. Totul e perfectibil, totul e în dezvoltare. Pasul 3. Trece în revistă lista ta de prieteni. Ce aptitudini au? Cum îi poţi ajuta? Cum îi putem ajuta? Cât de bine îi cunoşti? Cât de bine te cunosc? Dă-le adresa de unde pot să descarce această carte. În cartea „Portrete” deja se află şi portretul tău, de vreme ce ai făcut paşii anteriori. Asta îi va ajuta să te cunoască mai bine. Dacă vor fi interesaţi, vor veni alături de noi şi asta, e un bun câştigat pentru noi toţi. Încă un om vine alături de noi, pentru a îşi valorifica mai bine calităţile, aptitudinile. Vom vedea împreună ce putem face. După cum se poate vedea, e simplu, foarte simplu. Dacă ai probleme financiare, atunci e clar că vei putea să acorzi mai mult timp activităţii în grup, pentru că, în primul rând, e în interesul tău să găsim soluţii! Doar în acest fel, vei învăţa multe şi foarte repede şi în acelaşi timp, îţi construieşti propria afacere de tip Home Business, pe care o desfăşori, evident de acasă, după cum îi spune şi numele. S-ar putea ca într-un timp record, să descoperi că ai de lucru şi câştigi mai mulţi bani decât ai visat vreodată. Cum anume, care sunt mecanismele specifice, vom învăţa împreună în cadrul grupului. Am investit în mine însumi, peste 12.000 de ore de studiu şi practică în domeniul marketingului şi al afacerilor la domiciliu (Home Business). Te voi învăţa tot ce vrei să înveţi, dacă chiar vrei să înveţi. Cum ne vom compensa reciproc pentru efortul depus, vom vedea pe parcurs. Sunt foarte multe metode şi mijloace: donaţii în obiecte şi alte bunuri, bani, munca în cadrul grupului, vânzarea produselor şi serviciilor dezvoltate în cadrul Proiectului, vânzarea propriilor tale competenţe, sub forma unor produse informaţionale, cum este această carte, consultanţă online, cursuri online şi chiar cursuri în sistem clasic, pentru că avem şi asta în plan şi încă multe altele. Dar, pentru a ajunge undeva, trebuie să faci primul pas. Aşadar, întoarce-te la „Pasul 1” şi reciteşte ce scrie acolo. De acolo începe povestea succesului tău! După cum vezi, eu am fost sincer şi deschis cu tine. Cât de departe vom ajunge şi cât © Stănescu Şerban Cuprins EOF 17 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 18 din 19

de mare va fi succesul tău, depinde de deschiderea şi sinceritatea pe care le vei avea tu faţă de noi. Îţi urăm SUCCES şi să ai curaj să îţi urmezi visele!

Elementele Proiectului
Proiectul Ritmuri Interioare, la momentul redactării acestei versiuni (martie 2010), este compus dintr-o serie de resurse. Iată pe scurt aceste resurse: Cele şase volume: 1. „Începutul Călătoriei”; 2. „Casa şi Familia”; 3. „Autodezvoltare, Ocultism, Extrasenzorial”; 4. „Cum să faci bani”; 5. „Schimbul de Valori”; 6. „Libera Circulaţie a Valorilor – LCV”. Alte cărţi ale autorului: „Am învăţat”, „Analiza Spectrală Biorezonantă”, „Ghidul Autodidactului Online”, „Protecţia PC”.

Situri Web: GRUPUL AUTODIDACTUL ONLINE http://groups.yahoo.com/group/autodidactulonline GRUPUL RITMURI INTERIOARE http://tech.groups.yahoo.com/group/ritmuri_interioare GRUPUL OAMENI DE SUCCES http://tech.groups.yahoo.com/group/oameni_succes GRUPUL CUM SA FACI BANI http://finance.groups.yahoo.com/group/sa_facem_bani/ BLOG PROIECTUL RITMURI INTERIOARE http://ritmuri_interioare.weblog.ro/ BLOG CUM SA FACI BANI FARA BANI http://banifarabani.wordpress.com/ SITURI DOWNLOAD: http://www.scribd.com/sserbanro http://groups.yahoo.com/group/IRP_downloads MATERIALE VIDEO: http://www.youtube.com/user/sserbanro

Pentru a fi la curent cu ceea ce este nou, citiţi cartea „Ce este Proiectul Ritmuri Interioare”, http://www.scribd.com/doc/28696919 şi blogul http://ritmuri_interioare.weblog.ro/ Dorim să atragem atenţia că volumul de muncă pe care îl depunem în acest Proiect, depăşeşte cu mult cadrul celor opt ore cu care majoritatea sunt obişnuiţi. Prin urmare, vă rugăm să aveţi şi să manifestaţi înţelegerea necesară faţă de eventualele întârzieri care vi se par că ar surveni. Suntem oameni ca şi voi şi trăim în absolut aceeaşi lume. Avem aceleaşi nevoi ca oricare şi facem faţă acerloraşi provocări ca toţi ceilalţi. Acest Proiect este posibil şi a prins viaţă, datorită ALEGERILOR făcute de Monica şi de mine. Aşadar, ceea ce ne deosebeşte de restul lumii, sunt ALEGERILE pe care le-am făcut şi felul în care ne folosim TIMPUL. În rest, suntem mult mai „la fel” cu toată lumea decât © Stănescu Şerban Cuprins EOF 18 din 19

Schimbul de Valori

V 1.3.

Cuprins

EOF

Pagina 19 din 19

sunt mulţi dispuşi să accepte. Am mai spus:

Suntem oameni obişnuiţi, care s-au pus în situaţii neobişnuite, pentru a vedea, a afla, ce sau cine anume este mai puternic: OMUL sau animalul din ei?

Cu drag, Monica şi Şerban Stănescu

Cuprins EOF

End Of File

© Stănescu Şerban

Cuprins

EOF

19 din 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful