RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN TIGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

MINGGU PENGGAL

BIDANG TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS PENGHASILAN SENI VISUAL

AKTIVITI

ABM NILAI MURNI

KEMAHIRAN BELAJAR

1. ASAS SENI REKA 1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 GARISAN - Jenis-jenis garisan -Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Memahami dan menghasilkan pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik. 2. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3. Mendokumentasik an proses pembelajaran

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik.yang berbeza.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik

KBKK: Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP; - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI: Pengayaan Pemulihan.

2-3

Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan
AKTIVITI 3

NILAI Kerjasama,Yakin , Berani

Menghasilkan lukisan objek geometrik. pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

1

1.1.2 JALINAN - Jalinan tampak - Jalinan sentuk 1. Memahami konsep / maksud dan jenis jalinan 2. Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D. 3. Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual. 4

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya.

AKTIVITI 1

ABM Pelajar menghasilkan Kertas lukisan, melakar dan melukis objek jalinan tampak dan sentuh persekitaran, yang terdapat pada alam semulajadi dan buatan manusia
AKTIVITI 2

KBKK Mencirikan Menjana idea.

2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terrancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. Mendokumentasikan proses pembelajaran

bahan semulajadi & buatan manusia.

TKP: Naturalis Kinestatik Intrapersonal

Contoh gambar Menghasilkan kolaj yang jalinan dan objek menunjukkan jalinan dari berjalinan. bahan semulajadi/ buangan. Mengamati jalinan yang terdapat pada permukaan NILAI sesuatu benda. Kasih sayang Kesungguhan AKTIVITI 3 Sabar Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia.

1.1.3 WARNA 1. Mengetahui dan memahami jenis warna.

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat

AKTIVITI 1

6-7

-Warna utama, skunder, tertier -Warna sejuk, panas. -Ton warna

2. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik. 3. Memahami dan mengaplikasi warna

Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama, skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia).
AKTIVITI 2

ABM Contoh carta warna yang lengkap. Contoh lanskap warna panas dan sejuk Contoh kad

TKP; - Naturalis - Verbal linguistik - Interpersonal - Logik matematik KBKK Membanding

2

-Warna penggenap.

dalan penghasilan seni visual.

berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual.

Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo.

ucapan pelbagai perayaan.

dan membeza MASTERI: Pengayaan Pemulihan.

ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

AKTIVITI 3

Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah
AKTIVITI 4

Kertas lukisan, jangka lukis,warna, berus.

KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Aktiviti aplikasi warna pada corak, kad ucapan, rekabentuk dan sebagainya.

NILAI Kesabaran. Kerjasama Yakin

1.1.4. RUPA -Rupa Organik -Rupa Geometrik -Rupa Positif -Rupa Negatif.

1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis dan sifat rupa. 2. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual. 3. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain.

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan

AKTIVITI 1

ABM

Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang.
AKTIVITI 2

Contoh logo dan corak rupa. Contoh corak rupa positif/Negatif. Jenama hurf bergaya

8

Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif.
AKTIVITI 3

TKP; Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. dan bersifat spt JATUH, TINGGI, RENDAH, GEMOK dll.
AKTIVITI 4

NILAI Kesabaran Kesungguhan Keyakinan.

3

menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran 1.1.5 BENTUK 1. Mengetahui dan -Bentuk geometrik memahami konsep -Bentuk organik. dan jenis bentuk. -Bentuk konkrit -Bentuk ilusi 2. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu. 3. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual. ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran 1.1.6 RUANG. -Ruang dekat -Ruang jauh. -Ruang terhad -Ruang bebas. 1. Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang. 2. Menghasilkan ruang melalui aktiviti penghasilan seni ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang.

Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selangseli.
AKTIVITI 2

ABM Contoh corak pelbagai bentuk. Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk. NILAI Kasih sayang Berani Tekun

TKP Kinestatik Logik matematik KBKK Membanding Menyelesaikan masalah KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

9 - 10

Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi
AKTIVITI 3

Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit.

AKTIVITI 1

11

Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh.
AKTIVITI 2

ABM Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang. Contoh lukisan

TKP; - Naturalis - Verbal linguistik - Interpersonal - Logik matematik

4

-Ruang dan persepektif.

visual. 3. Memahami aplikasi ruang dalam lukisan/catan/ Rekabentuk.

ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap dalam bilik darjah yang menunjukkan ruang terhad.
AKTIVITI 3

perspektif dan seni bina berperspektif.

KBKK Kritis Membanding Membeza KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan, tengah dan belakang.

NILAI Kesungguhan Kekemasan. Kesabaran.

1.1.2. PRINSIP REKAAN 1.2.1 HARMONI

1. Mengetahui dan memahami konsep harmoni. 2. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik.

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terrancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.memilih dan

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang.
AKTIVITI 2

13 - 14

Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan, warna, bentuk dan rupa.
AKTIVITI 3

ABM Lukisan, Catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni. Contoh gambar yang harmoni USSR.

TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah.

NILAI Kesungguhan Kekemasan. Kesabaran

5

menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran 1.2.2. PENEGASAN ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang.
AKTIVITI 1

1. Memahami konsep penegasan. 2. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan

Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia
AKTIVITI 2

ABM Catan/lukisan/ kraf yang menunjukkan penegasan, warna, motif dan rekabentuk. Contoh Poster Contoh kotak (perkahwinan) NILAI Keselamatan Kekemasan. Kerjasama

KBKK Membanding Membeza Menjana idea TKP Naturalis Verbal linguistik

15

3. Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasan

ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan.dari segi warna /tipogfari/ visual.
AKTIVITI 3

Interpersonal
KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar menghasilkan kotak telor (oleh-oleh perkahwinan) dengan penegasan pada coraknya.

1.2.3 IMBANGAN. 16

1. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan. 2. Menghasilkan karya

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan &

AKTIVITI 1

Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia.

ABM Contoh gambar/foto konsep imbangan.

TKP Naturalis Kinestatik Logik matematik

6

berprinsip imbangan

terrancang.

AKTIVITI 2

Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi

Bahan buangan spt. kulit kerang, biji getah dll

KBKK Kreatif Kritis

3. Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual.

ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

menjelaskan konsep imbangan.
AKTIVITI 3

Contoh logo & corak bersimetri. NILAI Kesungguhan Ketepatan Tanggungjawab.

KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri.

1.2.4 KONTRA

1. Mengetahui memahami konsep kontra. 2. Mengetahui prinsip kontra dalam Seni Visual dan kehidupan seharian 3. Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual.

AKTIVITI 1

17

ABM Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ prinsip kontra pada alam Logo/Corak/ sekeliling. Motif kraf yang berkonsepkan AKTIVITI 2 kontra. Menghasilkan karya berkonsep kontra pada NILAI garisan, warna, rupa, Kerjasama jalinan, bentuk dan ruang. Disiplin Kebersihan
AKTIVITI 3

TKP Naturalis kinestetik Verbal Linguistik Interpersonal KBKK Membanding Menjana idea

Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan

7

manusia dengan penekanan prinsip kontra warna.

ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran 1.2.5 PERGERAKAN . ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran.
AKTIVITI 1

1. Memahami konsep pergerakan 2. Menghasilkan kesan pergerakan

Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan, rupa dan bentuk.
AKTIVITI 2

ABM Contoh gambar pergerakan alam persekitaran dan objek buatan manusia Contoh arca mobail yang kinestatik.

KBKK Kreatif Menjana idea

3. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual. 18 -19

Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj
AKTIVITI 3

TKP; kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan 3 Dimensi

NILAI Kerjasama Tanggungjawab Sabar

8

3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

1.2.6 KEPELBAGAIAN

1. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian. 2. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual. 3. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus, rekabentuk dan kraf.

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk dan warna.
AKTIVITI 2

ABM Catan dan lukisan – kondep kepelbagaian. Jenis dan contoh logo Contoh kolaj pelbagai media.

KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea TKP; kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

20

Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip. NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran.

AKTIVITI 3

Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar,koyak,potong, gunting, gurisan dsb) dan media.(kertas, kain, plastik, kad board dsb)

1.2.7 KESATUAN 21

1. Mengetahui dan memahami konsep kesatuan. 2. Menghasilkan penghasilan seni visual

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang.

AKTIVITI 1

Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual.
AKTIVITI 2

Pelajar mengabungkan

ABM Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan.

KBKK Pemikiran kreatif Kritis TKP; kinestetik

9

yang menjelaskan konsep kesatuan.

unsur-unsur seni seperti garisan, jalinan, rupa, bentuk, warna dan ruang

Pen/dakwat Contoh catan lanskap.

Visual ruang Interpersonal

3. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual.

ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

bagi menunjukkan elemen kesatuan.
AKTIVITI 3

NILAI Kesempurnaan Berani Kesungguhan.

KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar menghasilkan satu karya lukisan pen dakwat bertemakan lanskap yang dapat menjelaskan konsep kesatuan.

1.3 SENI HALUS 1.3.1.LUKISAN

1. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan . 2. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan 3. Memahami peranan lukisan dalam seni visual.

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis

AKTIVITI 1

25 - 26

Membuat kajian garisan, jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan.dan alam semulajadi. dan buatan manusia dengan dakwat/arang
AKTIVITI 2

ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media. Pensil/pen/arang/ dakwat Lukisan Perspektif 1, 2 dan 3 titik lenyap.

TKP; Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza MASTERI: Pemulihan

Pelajar menghasilkan lukisan persepktif tiga titik lenyap dengan menggunakan ruang dalam kelas sebagai

10

komunikasi visual.

rujukan.

Pengayaan.

ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

AKTIVITI 3

Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni.

NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang

1.3.2.CATAN - Cat Poster - Catan cat air - Cat Minyak. 1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. 2. Menghasilkan catancatan mengikut teknik yang tertentu. 27 -29 3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan

AKTIVITI 1

Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan.
AKTIVITI 2

ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran. Catan pelbagai media sebagai perbandingan.

KBKK Pemikiran kreatif TKP; kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster/warna buncho.
AKTIVITI 3

Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah, basah atas kering dan kering atas basah.
AKTIVITI 4

NILAI Ketekunan. Ketelitian. Kebersihan.

11

menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran 1.3.3 ARCA - Arca Mobil - Arca Stabail - Arca Berfungsi - Arca Estatika ARAS 1 1. Memahami konsep, 1.Berkomunikasi melalui jenis dan teknik penghasilan karya. penghasilan arca 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & 2. Memahami dan terancang. menghasilkan arca berfungsi dan estatika. ARAS 2 1.Memilih maklumat 3. Mengetahui teknik berkaitan bidang seni dan proses untuk halus. menghasil-kan arca stabail atau mobail 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona, cahaya dan teknik.

AKTIVITI 1

Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya.
AKTIVITI 2

ABM Contoh Arca luakan, binaan, mobail/ stabail Kad origami, kertas manila, pisau, dawai, tali/benang. Pisau , gunting

KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP; kinestetik logik matematik Interpersonal KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Pelajar menghasilkan arca mobail berdasarkan teknik origami.
AKTIVITI 3

30 - 32

Pelajar membuat arca menggunakan kad tebal, kertas origami dan dijadikan gantungan.

NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif

1.3.4 CETAKAN 33 -34 - Cetakan lino. - Cetakan stensil. - Cetakan sutera saring.

1. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis, media dan teknik cetakan 2. Menghasilkan

ARAS 1 1.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. 2.Menjalankan aktiviti secara spontan &

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali, benang, daun, kulit kayu dan

ABM Bahan buangan seperti benang, tali, daun, bulu ayam dan lainlain..

KBKK Pemikiran kreatif TKP; kinestetik

12

- Cetakan timbul. - Cetakan benam.

cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual.

terancang.

sebagainya.

Naturalis Visual ruang Interpersonal

3. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan.

ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2.Membanding beza jenis komunikasi visual. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3.Mendokumentasikan proses pembelajaran

AKTIVITI 2

Membuat motif cetakan berasaskan muka taip.
AKTIVITI 3

Kertas, gam, pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi. Blok, dye,skuji dan stensil kertas.

KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Membuat cetakan sutera saring dua warna menggunakan tenik stensil kertas/profilem.

NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif.

1.4 KOMUNIKASI VISUAL 1.4.1 REKA BENTUK GRAFIK. 36 -37
Tipografi Logo Poster Pembungkusan - Papan Tanda.

1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. Tipografi, logo, poster, papan tanda dan sebagainya. 2. Menghasilkan logo, tipografi, logo, poster, papan tanda dan sebagainya. 3. Memahami pelbagai

ARAS 1 1.Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam kativiti penghasilan. ARAS 2 1.Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.

AKTIVITI 1

ABM Pelajar menghasilkan Contoh huruf pelbagai reka bentuk blok pelbagai tipografi system 3 x 5 nisbah. dengan pelbagai nisbah. Logo-logo huruf AKTIVITI 2 spt TV3, RTM, Pelajar diminta PEPSI, F1 dsb. menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang Contoh poster bertemakan nama/ nama yang berkaitan. singkatan. NILAI AKTIVITI 3 Ketepatan/

KBKK Pemikiran kreatif TKP; kinestetik logik matematik Interpersonal KMD: Membuat ramalan Proses inovasi

13

kompenan reka bnetuk grafik dan ciri-cirinya yang baik.

2.Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. ARAS 3 1.Menghasilkan rekabentuk kerja grafik berasaskan bidang tertentu. 2.Mengaitkan nilai tambah Seni Visual. 3.Membuat kemasan dan ketelitian serta persembahan hasil seni.

Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan Masa Depan dengan menitikberatkan tipografi dan imej.

kebersihan Kreatif

KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

1.5 KRAF TRADISONAL 1.5.1 - KRAF TENUNAN

38 - 39

1. Mengetahui dan memahami asas kraf tenunan dan merekacorak kraf tradisional. 2. Menghasilkan kraf tenunan yang ringkas. 3. Memahami kraf tenunan tradisional dan dimensi baru.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat sejarah tenunan tempatan serantau 2.Menyenarai alat, bahan, teknik dan proses penghasilan tenunan. 3.Menyenarai nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka. ARAS 2 1.Membuat lakaran reka corak tenunan dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan.

AKTIVITI 1

Pelajar didedahkan dengan kerja orientasi kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik.
AKTIVITI 2

ABM Kek, bilah, torak, rahak, peleting. Bahan – benang, benang emas. Contoh gambar kraf

KBKK Kreatif Menjana idea TKP; kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal

Pelajar diminta menghasilkan kraf tenunan dengan menggunakan motif flora.

AKTIVITI 3

NILAI Penghargaan Kebersihan keselamatan

Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tenunan dan dimensi baru.

KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

14

2.Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat.

3.Mendokumentasi perkembangan teknologi pembuatan tenunan tradisional serta tenunan pribumi. ARAS 3 1.Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik. 2.Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf tenunan. 3.Kekemasan kerja dan mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

1.5.2 KRAF BATIK

1. Mengetahui dan memahami asas kraf tradisional dan batik lukis. 2. Mengumpulkan maklumat dan sejarah batik serta menghasilkan kraf batik lukis.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan serantau 2.Menyenarai alat, bahan, teknik dan proses penghasilan batik. 3.Menyenarai nama tokoh dan mencatatkan

AKTIVITI 1

Pelajar dikehendaki menghasilkan kajian motif flora dan fauna
AKTIVITI 2

ABM Contoh batik tradisional dan batik lukis. Contoh kraf batik tradisional dan dimensi baru. Alat – berus, canting,

KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah KONSTRUK TIVISME pengalaman sediada

40

Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan olahan motif mengikut kreativiti diminta menghasilkannya

15

3. Memahami kraf batik tradisional dan dimensi baru.

sumbangan serta hasil karya mereka.

dengan pelbagai dimensi baru.

pemidang, dapur, sarang

TKP; - kinestetik - logik matematik - Interpersonal

ARAS 2 1.Membuat lakaran reka corak batik dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan. 2.Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat. 3.Mendokumentasi perkembangan teknologi pembuatan batik tradisional. ARAS 3 1.Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat, bahan dan teknik. 2.Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf batik. 3.Kekemasan kerja dan mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

AKTIVITI 3

Pelajar diminta mengumpul gambar kraf batik tradisional, corak batik lukis dan dimensi baru.

Bahan – kain sutera atau kain kapas, rosin, lilin, pewarna batik, sodium silikat, serbuk soda NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif

16

B. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL
MINGGU PENGGAL

BIDANG TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

AKTIVITI

ABM NILAI MURNI

KEMAHIRAN BELAJAR

1. PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA 1.1: SENI HALUS

1. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia. 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. ARAS 2 1.Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf batik dan tenunan tradisional dan pribumi dari aspek: a. pengenalan b. tokoh c. sumbangan 2.Menginteprestasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. 3.Membanding beza pengaruh Seni Islam, Seni barat dan serantau terhadap seni halus, kraf tradisional, peralatan, alat permainan dan perhiasan diri di Malaysia.

AKTIVITI 1

Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular.
AKTIVITI 2

ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan seperti: Hussein Anas Yeoh Jin Leng Ahmad Khalid Yusof Abdul Ghaffar Ibrahim

KBKK pemikiran kritis BCB: Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada

41

Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan ) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni Visual terkenal di Malaysia
AKTIVITI 3

NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran

Pelajar didedahkan dengan ‘Kritikan Mudah’ karya catan/ arca tempatan yang popular.

17

ARAS 3 1.Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2.Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3.Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4.Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

1.2 KRAF TRADISIONAL 42 Apresiasi Tenunan. Apresiasi Batik.

1. Mengtahui dan memahami Kraf Tradisional tempatan. 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai tukang tempatan.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. ARAS 2 1.Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf batik dan tenunan tradisional dan pribumi dari aspek:

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. motif yang terdapat pada tenunan dan batik.
AKTIVITI 2

ABM Contoh Buku skrap tentang motif flora dan fauna serta koleksi gambar mengenai kraf tenunan dan batik. Contah kraf tenunan dan batik.

KBKK pemikiran kritis BCB: Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada

Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan. NILAI Penghargaan

18

a. pengenalan b. tokoh c. sumbangan 2.Menginteprestasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. 3.Membanding beza pengaruh Seni Islam, Seni barat dan serantau terhadap seni halus, kraf tradisional, peralatan, alat permainan dan perhiasan diri di Malaysia. ARAS 3 1.Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2.Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3.Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4.Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

AKTIVITI 3 Membandingbeza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau dengan Seni Halus dan Kraf Tradisional di Malaysia.

Kreatif Kesungguhan

19

KRAF PRIBUMI Peralatan

1. Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia selepas merdeka dan kraf tradisional dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai-nilai estetik dan sosial.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. ARAS 2 1.Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf batik dan tenunan tradisional dan pribumi dari aspek: a. pengenalan b. tokoh c. sumbangan 2.Menginteprestasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. 3.Membanding beza pengaruh Seni Islam, seni Barat dan serantau terhadap Seni Halus, Kraf Tradisional, Peralatan, Alat Permainan dan Perhiasan Diri di Malaysia. ARAS 3

AKTIVITI 1 Pelajar membuat dokumentasi mengenai Kraf Pribumi dengan mengumpulkan maklumat mengenai kraf Pribumi.

ABM Contoh Buku Skrap mengenai kraf Pribumi Buku-buku ilmiah mengenai sejarah dan masyarakat Pribumi. NILAI Penghargaan Kreativiti, kesungguhan

KBKK Pemikiran kritis

BCB Mencatat Membaca Menulis Laporan

AKTIVITI 2 Membuat pernyataan berkaitan pengaruh seni Kraf Pribumi dalam kehidupan dan masyarakat tempatan AKTIVITI 3 Menyenaraikan perkara yang berkaitan dengan perkembangan Kraf dalam masyarakat Pribumi

KONSTRUKTIVI SME Pengalaman sedia ada

43 - 44

1 .Membuat pernyataan
tentang seni dalam kehidupan dan budaya.

20

2.Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3.Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4.Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
AKTIVITI 1 ABM

Alat Permainan

1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan seni visual dalam kehidupan, budaya, tempatan dasn budaya lain

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

Pelajar membuat dokumentasi mengenai Alat Permainan Tradisional masyarakat Pribumi. AKTIVITI 2 Membuat pernyataan berkaitan pengaruh mengenai alat permainan masyarakat pribumi dalam kehidupan. AKTIVITI 3 Menyenaraikan perkara yang berkaitan dengan alat permainan masayarakat pribumi dalam kehidupan masa kini.

Contoh Buku Skrap mengenai Alat Permainan masyarakat Pribumi

KBKK Pemikiran Kritis BCB Mencatat Membaca Menulis Laporan KONSTRUKTIV ISME Pengalaman sedia ada

45

2. Membuat pernyataan mengewnai pengaruh seni dalam kehidupan. ARAS 2 1.Menyenarai perkara 3. Menyenaraikan berkaitan perkembangan perkara yang kraf batik dan tenunan berkaitan dengan alat tradisional dan pribumi dari permainan tradisional aspek: dengan masyarakat a. pengenalan pribumi b. tokoh c. sumbangan 2.Menginteprestasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.

Buku-buku ilmiah mengenai Alat Permainan masyarakat Pribumi NILAI Penghargaan, Kreativiti, Kesungguhan

21

3.Membanding beza pengaruh Seni Islam, seni Barat dan serantau terhadap Seni Halus, Kraf Tradisional, Peralatan, Alat Permainan dan Perhiasan Diri di Malaysia. ARAS 3 1.Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2.Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3.Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4.Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. AKTIVITI 1 Pelajar membuat dokumentasi mengenai alat perhiasan diri dalam masyarakat Pribumi. AKTIVITI 2 Membuat pernyataan berkaitan pengaruh mengenai alat ABM Contoh Buku Skrap Mengenai Perhiasan Diri masyarakat Pribumi KBKK Pemikiran Kritis BCB Mencatat Membaca Menulis Laporan

Perhiasan Diri

46

1. Mengumpulkan maklumat mengenai perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.

22

2. Membuat pernyataan ARAS 2 mengenai pengaruh 1.Menyenarai perkara seni dalam kehidupan. berkaitan perkembangan kraf batik dan tenunan 3. Menyenaraikan tradisional dan pribumi dari perkara yang aspek: berkaitan dengan a. pengenalan perhiasan diri dalam b. tokoh masyarakat pribumi. c. sumbangan 2.Menginteprestasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. 3.Membanding beza pengaruh Seni Islam, Seni barat dan serantau terhadap seni halus, kraf tradisional, peralatan, alat permainan dan perhiasan diri di Malaysia. ARAS 3 1.Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2.Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3.Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4.Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian

perhiasan diri masyarakat pribumi dalam kehidupan. AKTIVITI 3 Menyenaraikan perkara yang berkaitan dengan alat perhiasan diri dalam kehidupan masa kini.

Buku-buku ilmiah mengenai alat perhiasan diri masyarakat pribumi

KONSTRUKTIV ISME Pengalaman sedia ada

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful