SADRŽAJ BIZNIS PLANA − OPŠTI MODEL

1. REZIME...................................................................2
2. POSLOVNO OKRUZENJE I TRZISTE .............3
TRENDOVI ...................................................................................................................................... 3
SEGMENTACIJA TRZISTA ........................................................................................................... 3

3. PLAN MARKETINGA I PRODAJE....................4
PLANIRANA DIFERENCIJACIJA OD KONKURENCIJE ........................................................... 4
ANALIZA KUPACA I PRODAJNA STRATEGIJA ....................................................................... 4
REKLAMNA I PRODAJNA PROMOCIJA..................................................................................... 5
PROJEKTOVANA PRODAJA ........................................................................................................ 5

4. OPERATIVNI PLAN .............................................6
OSNOVNA SREDSTVA ................................................................................................................. 6
DOBAVLJACI I IZVORI MATERIJALA ....................................................................................... 6
USLUGE........................................................................................................................................... 6

5. PLAN LJUDSKIH RESURSA...............................7
POLITIKA ZAPOSLJAVANJA I PROCEDURE ............................................................................ 7
ZAPOSLENI..................................................................................................................................... 7

6. PROFITABILNOST ...............................................8
7. CASH FLOW ..........................................................9
8. KLJUCNI INDIKATORI.....................................10
9. DUGOROCNO PLANIRANJE ...........................11
DUGOROCNO PLANIRANJE ...................................................................................................... 11
DODATNE ZNANJA I POMOC NEOPHODNA DA SE PODRZI RAST.................................... 11

1. REZIME
Ime preduzentika (preduzeca)
Poslovna adresa
Telefon
Vrsta preduzeca
Datum i resenje registracije

Misija

Kljucne poslovne aktivnosti

Proizvodi i usluge

Sastav menadzmenta i savetnici

Ime i prezime
1.
2.
3.
4.

Adresa

Funkcija

Godine iskustva

% vlasnistva

2. POSLOVNO OKRUZENJE I TRZISTE
TRENDOVI
Glavni trendovi
1.

Uticaj na biznis i faktori rizika

Planirana ”odbrana”

2.

3.

4.

5.

SEGMENTACIJA TRZISTA
Proizvodi i usluge
1.

2.

3.

4.

Kupci

Velicina targetiranog trzista
U komadima
U dinarima

3. PLAN MARKETINGA I PRODAJE
PLANIRANA DIFERENCIJACIJA OD KONKURENCIJE
Konkurencija i vrsta
konkurencije
1.

Velicina kompanije /
trzisno ucesce

Konkurentska snaga

Planirana diferecijacija

2.

3.

4.

ANALIZA KUPACA I PRODAJNA STRATEGIJA
Proizvodi i usluge
1.

2.

3.

4.

Tip kupca

Razlozi za kupovinu

Prodajni
Cilj

Prodajna
strategija

REKLAMNA I PRODAJNA PROMOCIJA
Grupa kupaca
1.

Reklamna strategija

Promotivna strategija

Cilj

Budzet

2.

3.

4.

5.

PROJEKTOVANA PRODAJA

Proizvod / usluga
1.

2.

3.

4.

2001 (trenutno)
U kom
U din

2002 (plan)
U kom
U din

2003 (plan)
U kom
U din

4. OPERATIVNI PLAN
OSNOVNA SREDSTVA
Opis postojece opreme

Vrendost

Potrebna oprema, datum
kupovine

Vrednost i nacin
finansiranja

1.
2.
3.
4.

DOBAVLJACI I IZVORI MATERIJALA
Proizvod i usluga
1.

Dobavljac

U komadina

U dinarima

Uslovi

Komentar

2.
3.
4.

USLUGE
Ime i adresa

1.
2.
3.
4.

Priroda usluge ili servisa

Znacaj i uticaj na preduzece

5. PLAN LJUDSKIH RESURSA
POLITIKA ZAPOSLJAVANJA I PROCEDURE

Broj casova na radu
Politika godisnjih odmora
Ocenjivanje zaposlenih
Trening i razvoj zaposlenih
Beneficije i pomoc zaposlenim

ZAPOSLENI
Radno mesto
1.
2.
3.
4.
5.
Ostali

Odgovornost

Zahtevana znanja

Mesecna Plata

6. PROFITABILNOST
BILANS USPEHA
PRODAJA
- Troskovi prodate robe
Bruto marza
Prodajni troskovi
Kancelarijski materijal
Plate
Zakup
Odrzavanje
Osiguranje
Troskovi oko kola
Reklamni troskovi
Pravne i racunovodstvene usluge
Takse, dozvole, licence
Amortizacija
OPERATINVNI REZULTAT
Provizije banke i kamate
Placen porez na profit
NETO REZULTAT

2002 (trenutno)

2003 (planirano)

2004 (planirano)

7. CASH FLOW
2002 (trenutno)
Kes iz redovne prodaje
+ kes iz prodaje iz prethodnih godina
+ ostali kes (prodaja OS, refundiranje...)
= UKUPAN PRILIV KESA
Placanje radnike, gorivo, materijal
Zakup
Troskovi prodaje
Inforstan
Ostali operativni troskovi
Otplata kredita
Otplata kamata
Usluge i konsalting
Kupovina osnovnih sredstava
Ostala placanja
= UKUPAN ODLIV KESA
NETO KES = PRILIV – ODLIV
+ pocetno stanjke kesa
= visak (manjak) kesa na kraju perioda
Neophodno finansiranje

2003 (planirano)

2004 (planirano)

8. KLJUCNI INDIKATORI
Finansijski Indikatori
Neto profit / Prodaja (%)
Bruto marza / Prodaja (%)
Neto profit / Investicije (% ROI)
Tekuci racio
=kratkorocna sredstva / kratkorocne obaveze
Potrazivanja – prosecan broj dana
Obaveze - prosecan broj dana
Zalihe - prosecan broj dana
Dug prema Kapitalu (racio)
% povecanja prodaje / godisnje (%)

2002 (trenutno)

2003 (planirano)

2004 (planirano)

9. DUGOROCNO PLANIRANJE
DUGOROCNO PLANIRANJE
Ciljevi Kompanije

Vremenski okvir

DODATNE ZNANJA I POMOC NEOPHODNA DA SE PODRZI RAST
Dodatna menadzment, proizvodna ili marketinska znanja

Komentar

Finansiranje ili finansijska asistencija neophodna

Komentar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful