Kemahiran 13: Perkataan KVK + KVK

Nama:______________________________ Tahun:______________
Tarikh:______________

Cantum suku kata di bawah

cin

v

cin

+

dis

+

bur

+

ger

=

+

buk

=

me
r

lan

ke
t

=

=

da
Kemahiran 13: Perkataan KVK k
+kk
KVK
+

=

Nama:____________________________________ Tahun:___________
Tarikh:________________

Padankan suku kata akhiran berdasarkan gambar.

1.
duk

tan _______

net
ket
cil

ker_______
tas

kan _________

dis __________

mag

_____________

Kemahiran 13: Perkataan KVK + KVK

Nama:________________________________
Tarikh:_______________
Asingkan sukukata

Tahun:__________

1

magnet

2

cincin

3

merbuk

4

disket

5

burger

6

kertas

7

kancil

8

landak

9

tanduk

mag

10 pensel
Kemahiran 13: Perkataan KVK + KVK
Nama:________________________

Tahun :____________

Tarikh : ___________
Baca petikan dibawah dan jawab soalan berikut.

net

Ini pensel
Ini pensel Abu.
Abu tulis guna pensel.
Abu lukis guna pensel.
Abu suka guna pensel.

1. Ini apa?
_________________________________________.
2. Ini pensel siapa?
_________________________________________.
3. Abu tulis guna apa?

__________________________________________.