Kemahiran 31: Membaca dan membina ayat mudah.

Nama:____________________________

Tahun:__________

Tarikh:_______________
Arahan

: Padankan gambar dengan ayat.

Baju kakak cantik.

Adik suka makan telur ayam.

Ayah beli buah tembikai.

Kumari beli payung baru .

Kemahiran 31: Membaca dan membina ayat mudah.
Nama:____________________________

Tahun:__________

Tarikh:_______________
Bina ayat berpandukan gambar yang diberi.

gaul tepung
dalam
mangkuk

potong
lobak

C uc i
pinggan

memotong
c ili halushalus

potong
kac ang
panjang

1) -

--------------------------------------------------------------------------------2) ---------------------------------------------------------------------------------------------3) ---------------------------------------------------------------------------------------------4) ---------------------------------------------------------------------------------------------5) ----------------------------------------------------------------------------------------------

Kemahiran 31: Membaca dan membina ayat mudah.
Nama:____________________________

Tahun:__________

Tarikh:_______________
Bina ayat daripada perkataan yang diberikan di bawah.
1) rajin
---------------------------------------------------------------------------------------------2) kerjasama
---------------------------------------------------------------------------------------------3) bersih
---------------------------------------------------------------------------------------------4) gembira
--------------------------------------------------------------------------------------------5) cepat
----------------------------------------------------------------------------------------------

Kemahiran 31: Membaca dan membina ayat mudah.
Nama:____________________________

Tahun:__________

Tarikh:_______________
Arahan

beli

: Susun semula ayat di bawah

duku.

baru

Bapa

______________________________________

suka

Saya

biru.

guli

_______________________________________

paku.

kena

Kaki

Sani

______________________________________
_

Kemahiran 31: Membaca dan membina ayat mudah.
Nama:____________________________

Tahun:__________

Tarikh:_______________
Arahan

: Suaikan rangkai kata dengan ayat.

Rumah batu

abang sudah
rosak .

Jam meja

itu besar.

Bakul sampah

terbang tinggi

Lampu suluh

Burung merpati

ini terang

sudah penuh