You are on page 1of 3

Richtvragen bij de literatuur (week 4)

H 3 Pennincx: O, gaat het daarover. Aandacht voor zingeving in het


sociaal werk met ouderen
-

Om welke vragen gaat het bij zingeving? Vragen die mensen zichzelf
stellen over waarom zij op de wereld zijn.
Leg het verband uit tussen de 5 levensdomeinen en zingeving.

De 5 levensdomeinen:
lichaam en geest
Sociale relaties
matriele situatie
arbeid en presteren
waarden en inspiratie
Beschouw de 5 levensdomeinen als taken aan een boom de zingeving zijn de
wortels. Zonder de wortels is kunnen de taken niet groeien. Zonder de taken
heeft de boom ook geen leven het is een cyclus die elkaar beide nodig heeft.
-

Wat zijn de 7 bronnen (dimensies) van zingeving?

Doelen hebben
Morele juistheid wat is de levensovertuiging van client
Competentie: welke levenservaring heeft iemand
zelfinzicht: begrijpt de cleint hoe hij daar het leven is gevormd
eigenwaarde: waardeerd iemand zichzelf postiief of niet
verbondenheid: welke relaties en sociale verbanden zijn en waren belangrijk
Transcendentie: welke inspiratiebronnen heeft iemand.
-

Denk eens na hoe deze 7 dimensies van zingeving in jouw leven


terugkomen en beschrijf deze kort op papier.
Doelen hebben : ik vind het belangirjk om een doel te hebben zonder doel
zou ik heel de dag in bed liggen en niks doen dat is saaaaai.
Morele juistheid wat is de levensovertuiging van client ik heb zelf een
levensovertuiging dat het belangrijk is om te genieten van het leven ik
hecht hier veel waarde aan.
Competentie: welke levenservaring heeft iemand: ik denk dat ik steeds
meer levenservaring opdoe de ervaring die ik tot nu toe heb opgedaan
maken mij de persoon wie ik ben.
zelfinzicht: begrijpt de clint hoe hij daar het leven is gevormd zie
bovenstaande
eigenwaarde: waardeerd iemand zichzelf postiief of niet ik waardeer mij
zelf postiief als ik dat niet zou doen zou ik ongelukkig zijn.
verbondenheid: welke relaties en sociale verbanden zijn en waren
belangrijk ik weet voor mezelf met welke mensen ik graag verder wel in
mijn leven en welke mensen maar tijdelijk zijn.
Transcendentie: welke inspiratiebronnen heeft iemand, ik heb niet een

speicifiek iemand waar ik tegen op kijk het zijn een combinatie van
meerdere mensen samen.

Noem de negen redenen om aandacht te besteden aan zingeving.

Wat is het doel en de achtergrond van Welzijn op recept; WijZ?

Het doel is om clienten met psychosomatische klachten te helpen daar


verbetering in te krijgen. In zwolle zijn vrijwillers van het welzijnswerk wijz al 5
jaar actief om dit te verwezenlijken.
-

Neem kennis van de methode Welzijn op recept


https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/klantcases/project/?proj=9

Ouderen met een stervenswens vragen om luisterend oor:


Voltooid leven in Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk
-

Het voltooid leven is een subjectief begrip; wat wordt daarmee bedoeld?
Dat mensen het gevoel hebben dat zij alles al hebben gedaan in het leven
wat zij wilde ze hebben geen nieuwe doelen meer

Wat zou je zelf (als oudere) onder een voltooid leven verstaan?
Kinderen opgevoed hebben lief gehad hebben en zoveel mogelijk gereisd
en iedereen om mij heen gelukkig zien

Beschrijf een aantal verlieservaringen die ertoe kunnen bijdragen dat


ouderen hun leven als uitzichtloos ervaren. Stel dat iemand zijn vrouw
verliest dan blijft hij als enige over en dat kan hij als moeilijk ervaren.
Op welke wijze dienen professionals ouderen met een stervenswens te
benaderen? Welke valkuil dienen zij daarbij te omzeilen? Dat zij ouderen

niet ondersteunen in hun wens maar dat zij ouderen iets aanpraten over
hoe zij tegen het leven aankijken. Ze moeten tevens oppassen dat ze zelf
niet mee gaan in de wensen van anderen.
Verplaats je in de positie van een oudere met een stervenswens en
formuleer een zingevingsvraag (zie trage vragen). Ik heb nu al 5 jaar een
tumor in maag en ik heb geen kans meer op genezing ik heb continu pijn
en vraag mezelf: hoe lang duurt deze pijn nog voor ik dood ga.
Verplaats je in de positie van een professional die zich geconfronteerd ziet
met een oudere die worstelt met de door jou geformuleerde
zingevingsvraag. Op welke wijze zou jij deze oudere met een stervenswens
willen begeleiden? Ik zou hem aanraden om eens met huisarts over zijn
wensen te praten. Ik kan me voorstellen dat als je continu pijn hebt dat je
dan liever dood gaat. Ik zou hem als proffesional dus naar een geschikte
hulpverlener sturen.

Botsende visies: Een reflectie op het minithema Dementie en het


zelfgewilde levenseinde:
-

Welke twee waarden spelen een rol in de discussie over euthanasie bij
dementie? Of er spraak is van ondraagelijk en uitzichtloos lijden en
zelfbeschikking of barmhartigheid.
Welk motief ligt vaak ten grondslag aan het euthanasieverzoek (bij
dementie)? Het verlies van controle over zelfstandigheid en
onafhankelijkheid.
Hoe ervaren mensen met dementie het lijden zelf volgens het gedane
onderzoek? Mensen geven aan dat zij meer lijden kunnen verdragen dan
dat zij van te voren dachten.
Wat wordt er verstaan onder the disability paradox?

De actualiteit rondom euthanasie:


-

Neem kennis van de volgende krantenartikelen en het artikel Euthanasie


onhaalbaar voor Wim op BB.

Gedaan.