You are on page 1of 5

Borstkanker

1.Laatst bekende incidentie


Incidentie- en overlevingscijfers:
Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door
IKNL februari 2016 (voorlopige cijfers uit 2015)
Sterftecijfers: CBS cijfers uit 2014

2.Kosten verbonden aan deze ziekte


ompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/kanker/borstkanker/zorgkosten/

http://www.nationaalk

3.In welke leeftijdsgroep komt deze ziekte het meest voor en welk geslacht (grafiek
toevoegen)
https://www.kwf.nl/kanker/bors
tkanker/Pages/default.aspx?advconnect=4442131172-227194247-14942669927-265890250

4.Wat gebeurt er bij deze ziekte aangaande preventie ? Budget ? onduidelijk??


5.Te verwachten trend.
Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen (samenstelling van bevolking naar
leeftijd en geslacht) zal de incidentie van borstkanker bij vrouwen in de periode 2011-2030
naar verwachting met 16% stijgen.
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/kanker/borstkanker/trend/

Longkanker

1.Laatst bekende incidentie


2.Kosten verbonden aan deze ziekte
ompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/kanker/longkanker/zorgkosten/

http://www.nationaalk

3.In welke leeftijdsgroep komt deze ziekte het meest voor en welk geslacht (grafiek
toevoegen)
4.Wat gebeurt er bij deze ziekte aangaande preventie ? Budget ? xx
5.Te verwachten trend.
http://www.nationaalko
mpas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/kanker/longkanker/trend/

Dikke darm kanker


1.Laatst bekende incidentie
https://www.kwf.nl/kanker/dikkedarmkanker/Pages/default.aspx?
advconnect=4442131172-227194247-14942669927-265890250
2.Kosten verbonden aan deze ziekte

http://www.nationaalko
mpas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/kanker/dikkedarmkanker/dikkedarmkanker-welke-zorg-gebruikenpatienten-en-kosten/
3.In welke leeftijdsgroep komt deze ziekte het meest voor en welk geslacht (grafiek
toevoegen)

4.Wat gebeurt er bij deze ziekte aangaande preventie ? Budget ?xxx


5.Te verwachten trend.
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/kanker/dikkedarmkanker/trend/

Prostaatkanker
1.Laatst bekende incidentie
https://www.kwf.nl/kanker/prostaatkanker/Pages/default.aspx
2.Kosten verbonden aan deze ziekte

h
ttps://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/prostaatkanker/kosten/kosten#n
ode-kosten-van-zorg-voor-prostaatkanker-naar-leeftijd
3.In welke leeftijdsgroep komt deze ziekte het meest voor en welk geslacht (grafiek
toevoegen) enkel bij mannen
4.Wat gebeurt er bij deze ziekte aangaande preventie ? Budget ?xx

5.Te verwachten trend.


Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal de incidentie van prostaatkanker
in de periode tussen 2011-2030 naar verwachting verder stijgen met 49%. De toekomstige
trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/kanker/prostaatkanker/omvang/

Psychische ziekten
1. Totaal aantal mensen met een stemmingsstoornis geschat op bijna 800.000
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/psychische-stoornissen/depressie/omvang/

2.Kosten verbonden aan deze ziekte Van alle soorten ziekten geeft Nederland het meeste

uit aan psychische stoornissen. In 2011 was dat 19,6 miljard euro, wat neerkomt op 22 procent
van alle zorguitgaven voor zorg in dat jaar.
http://www.nu.nl/gezondheid/3640142/psychische-stoornissen-kosten-meest.html

3.In welke leeftijdsgroep komt deze ziekte het meest voor en welk geslacht (grafiek
toevoegen) naar schatting 49 per 1.000 mannen en 74 per 1.000 vrouwen van 18 tot 65 jaar
een stemmingsstoornis in Nederland.

4.Wat gebeurt er bij deze ziekte aangaande preventie ? Budget ?


http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/psychische-stoornissen/depressie/omvang/
5.Te verwachten trend.

COPD
1.Laatst bekende incidentie
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/ademhalingswegen/copd/cijfers-copd-prevalentie-incidentie-ensterfte-uit-de-vtv-2010
2.Kosten verbonden aan deze ziekte

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/ademhalingswegen/copd/zorgkosten/

3.In welke leeftijdsgroep komt deze ziekte het meest voor en welk geslacht (grafiek
toevoegen)

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/ademhalingswegen/copd/cijfers-copd-prevalentie-incidentie-en-sterfte-uit-devtv-2010

4.Wat gebeurt er bij deze ziekte aangaande preventie ? Budget ?x


5.Te verwachten trend.
Door demografische ontwikkelingen zal aantal patinten stijgen

Uitgaande van alleen demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal personen met
COPD tussen 2011 en 2030 naar verwachting bij mannen met 49% stijgen en bij vrouwen met
27%.

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/ademhalingswegen/copd/trend/

Hart en vaatziekten
1.Laatst bekende incidentieJaarlijks krijgen zon 30.000 mensen een hartinfarct, een derde
is vrouw en twee derde is man. https://www.hartstichting.nl/hart-vaten/cijfers

2.Kosten verbonden aan deze ziekte

http://www.nationaal
kompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/hartvaatstelsel/hoeveelzorg-gebruiken-mensen-met-hart-en-vaatziekten-en-kosten/
3.In welke leeftijdsgroep komt deze ziekte het meest voor en welk geslacht (grafiek
toevoegen) Veel mensen denken dat hart- en vaatziekten vooral voorkomen bij mannen. De
cijfers bewijzen het tegendeel.

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen.

Elk jaar overlijden ruim 20.000 vrouwen aan een hart- of vaatziekte: per dag iets meer
dan 55.

1 op de 4 vrouwen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

https://www.hartstichting.nl/hart-vaten/cijfers

4.Wat gebeurt er bij deze ziekte aangaande preventie ? Budget ?x


5.Te verwachten trend.

Beroerte
1.Laatst bekende incidentieijfers beroerte

Elk jaar worden zon 46.000 mensen getroffen door een beroerte. Dat zijn er ongeveer 125 per
dag.

https://www.hartstichting.nl/hart-vaten/cijfers

2.Kosten verbonden aan deze ziekte

3.In welke leeftijdsgroep komt deze ziekte het meest voor en welk geslacht (grafiek
toevoegen)
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/hartvaatstelsel/beroerte/omvang/

4.Wat gebeurt er bij deze ziekte aangaande preventie ? Budget ?xx


5.Te verwachten trend.
Incidentie van beroerte lijkt te dalen

Het patroon van de incidentie van beroerte is veel grilliger dan van de prevalentie, maar lijkt,
na een lichte stijging tot 2004, de laatste jaren licht te dalen, met name bij vrouwen (zie figuur
2).
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/hartvaatstelsel/beroerte/trend/