QUẢN LÝ THAY ĐỔI Change Management

Ngô Quý Nhâm (MBA) Giảng viên ĐH Ngoại Thương Tư vấn trưởng, Công ty Tư vấn Nguồn nhân lực Toàn cầu GHC Email: quynham@gmail.com - Tel: 0904063835

NGO QUY NHAM, MBA

Nội dung
 Giới thiệu về quản lý thay đổi (change management)  Những lý do dẫn đến sự thay đổi trong doanh nghiệp  Những cản trở và các chiến thuật vượt qua sự thay đổi  Quy trình triển khai thay đổi trong doanh nghiệp

NGO QUY NHAM, MBA

1

Giới thiệu về Quản lý thay đổi
 Thay đổi tổ chức:
 quá trình thông qua đó doanh nghiệp sẽ chuyển đổ từ trạng thái h ệ ẽ h ể đổi ừ há hiện tại sang trạng thái mong muốn trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức.  Mục đích của thay đổi là tìm ra những cách thức sử dụng tốt hơn các nguồn lự và năng lự để nâng á ồ lực à ă lực â cao năng lực của tổ chức trong việc tạo ra giá trị

NGO QUY NHAM, MBA

Câu hỏi thảo luận
 Doanh nghiệp thường phải thay đổi cái gì để nâng ái ì â cao hiệu quả?

NGO QUY NHAM, MBA

2

Những thay đổi mang tính chiến lược
    Chiến lược kinh doanh Cơ cấu tổ chức Văn hóa doanh nghiệp Hệ thống/chính sách nhân sự  Tái cấu trúc quy trình kinh doanh ki h d h …

NGO QUY NHAM, MBA

Những thay đổi liên quan đến lĩnh vực nhân sự gồm:
 Đầu tư vào đào tạo và phát triển  Hội nhập nhân viên vào văn hóa tổ chức  Thay đổi các chuẩn mực và giá trị tổ chức  Hệ thống đãi ngộ và đề bạt  Thay đổi cơ cấu lãnh đạo cấp cao

NGO QUY NHAM, MBA

3

Câu hỏi thảo luận
 Tại sao và khi nào doanh nghiệp phải có những thay đổi ó hữ h mang tính chiến lược?

NGO QUY NHAM, MBA

Lý do thay đổi (lực đẩy)…
 Cạnh tranh  Hình ảnh trước công chúng  Sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng  CNTT và Internet  Kinh tế/chính trị/toàn cầu  Sự yếu kém về hiệu suất  Điều chỉnh cho phù hợp với địa phương
NGO QUY NHAM, MBA

4

Khảo sát toàn cầu của McKinsey
% các công ty đã trải qua cuộc thay đổi hiệu quả hoạt động
Giảm chi phí Nâng cao hiệu quả Tái cấu trúc chi phí - lợi nhuận Hoàn tất một vụ sáp nhập Bắt kịp đối thủ cạnh tranh Tách hoặc bán một phần công ty Chuẩn bị cho tư nhân hóa hoặc… 6 14 27 27 25 50 56

NGO QUY NHAM, MBA

Câu hỏi thảo luận
 Những nhân tố nào g thúc đẩy sự thay đổi các doanh nghiệp Việt Nam?

NGO QUY NHAM, MBA

5

Mô hình Phân tích Lực – Trường thay đổi
Các điều kiện Mong muốn
Lực cản

Lực cản

Lực đẩy

Lực cản

Các điều kiện hiện tại

Lực đẩy ự y
Lực đẩy

Trước khi thay đổi

Trong quá trình Thay đổi
NGO QUY NHAM, MBA

Sau khi thay đổi

Câu hỏi thảo luận
 Khi triển khai chiến lược, một số bộ phận/cá nhân phản hậ / á hâ hả đối sự thay đổi, anh/chị sẽ làm gì?

NGO QUY NHAM, MBA

6

Những lực cản đối với sự thay đổi

Chi phí trực tiếp (mất những gì đang có) Giữ thể diện

Sức ép thay đổi

Sợ điều không chắc chắn q Phá vỡ thói quen Hệ thống không tương thích

NGO QUY NHAM, MBA

Quản lý thay đổi trong triển khai chiến lược: chiến thuật
Truyền thông

 Ưu tiên số một và là chiến lược đầu tiên để thay đổi  Nhấn mạnh đến tính cấp bách phải thay đổi  Giảm nỗi lo bất trắc  Vấn đề: mất thời gian và tốn chi phí

NGO QUY NHAM, MBA

7

Quản lý thay đổi trong triển khai chiến lược: chiến thuật
Truyền thông Đà t /h ấ l ệ Đào tạo/huấn luyện

 Cung cấp kiến thức và kỹ năng  H ấ l ệ và hướ Huấn luyện à hướng dẫn triển khai  Giúp từ bỏ thói quen và chấp nhận vai trò mới  Vấn đề: mất thời gian và tố chi phí à tốn hi hí

NGO QUY NHAM, MBA

Quản lý thay đổi trong triển khai chiến lược: chiến thuật
Truyền thông Đà t /h ấ l ệ Đào tạo/huấn luyện Khuyến khích tham gia

 Nâng cao mức độ làm chủ và chịu trách nhiệm đối với sự thay đổi  Giúp giữ thể diện và giảm bớt nỗi lo với những bất trắc y ự g g  Xây dựng “tổ công tác đặc biệt”, hội thảo  Vấn đề:
 mất thời gian  Giải pháp tệ hại
NGO QUY NHAM, MBA

8

Quản lý thay đổi trong triển khai chiến lược: chiến thuật
Truyền thông Đà t /h ấ l ệ Đào tạo/huấn luyện Khuyến khích tham gia Hỗ trợ/quản lý ức chế

 Khi các chiến thuật trên không phát huy tác dụng  Lợi ích
 Tạo động lực thay đổi  Giảm lo sợ đối với bất trắc  Ít chi phí trực tiếp

 Vấn đề: mất thời gian, đắt đỏ, không có ích với tất cả
NGO QUY NHAM, MBA

Quản lý thay đổi trong triển khai chiến lược: chiến thuật
Truyền thông Đà t /h ấ l ệ Đào tạo/huấn luyện Khuyến khích tham gia Hỗ trợ, 1uản lý sức ép/ức chế g ợ g Thương lượng

 Khi đối tượng bị mất mát rõ rệt và các phương pháp khác không phát huy hiệu quả  Tạo ảnh hưởng bằng sự trao đổi – giảm chi phí trực tiếp  Vấn đề:
 đắt đỏ, nguy cơ bị “tống tiền”  đạt được sự tuân thủ chứ không phải là cam kết

NGO QUY NHAM, MBA

9

Quản lý thay đổi trong triển khai chiến lược: chiến thuật
Truyền thông Đà t /h ấ l ệ Đào tạo/huấn luyện Khuyến khích tham gia Quản lý sức ép/ức chế (stress) g ợ g Thương lượng Lôi kéo, bổ nhiệm

 Tạo ảnh hưởng bằng cách bóp méo thông tin (tăng độ hấp dẫn, tin đồn thất thiệt)  Vấn đề:
 Làm mất lòng tin  Dễ mất uy tín

NGO QUY NHAM, MBA

Quản lý thay đổi trong triển khai chiến lược: chiến thuật
Truyền thông Đà t /h ấ l ệ Đào tạo/huấn luyện Khuyến khích tham gia Quản lý sức ép/ức chế (stress) g ợ g Thương lượng Lôi kéo, bổ nhiệm Áp đặt/Ép buộc

 Khi tất cả các biện pháp trên không có tác dụng  Tạo ảnh hưởng bằng cách đe dọa  Thuyên chuyển, sa thải  Vấn đề:
 Làm mất lòng tin  Có thể gây ra sự chống đối mạnh hơn
NGO QUY NHAM, MBA

10

Tạo ra sự cấp thiết phải thay đổi
 Cần để thúc đẩy nhân viên thay đổi  Sẽ khó khăn nhất khi tổ chức đang hoạt động tốt  Phải có thật chứ không phải là sự sắp đặt y ị g g  Thay đổi theo định hướng khách hàng

NGO QUY NHAM, MBA

Lưu ý trong quản lý thay đổi
Nếu bạn nói với những người đang phản đối quan điểm của họ rằng họ thực sự không hiểu gì, điều đó sẽ làm tăng thêm sự phản kháng

NGO QUY NHAM, MBA

11

Quy trình 8 bước thay đổi (Kotter)
Tạo ra sự cấp thiết Xây dựng liên minh lãnh đạo Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Truyền thông sự thay đổi tầm nhìn Ủy quyền Tạo ra những chiến thắng ngắn hạn Củng cố những thắng lợi và tạo ra những thay đổi mới Cố định những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
NGO QUY NHAM, MBA

Quy trình 8 bước thay đổi (Kotter)
Tạo ra sự cấp thiết Xây dựng liên minh lãnh đạo Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Truyền thông sự thay đổi tầm nhìn Ủy quyền Tạo ra những chiến thắng ngắn hạn Củng cố những thắng lợi và tạo ra những thay đổi mới Cố định những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
NGO QUY NHAM, MBA

• Lập ra một nhóm với đủ quyền lực để dẫn dắt sự thay đổi • Xây dựng nhóm để làm việc cùng nhau

12

Quy trình 8 bước thay đổi (Kotter)
Tạo ra sự cấp thiết Xây dựng liên minh lãnh đạo Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Truyền thông sự thay đổi tầm nhìn Ủy quyền Tạo ra những chiến thắng ngắn hạn Củng cố những thắng lợi và tạo ra những thay đổi mới Cố định những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
NGO QUY NHAM, MBA

• Xây dựng tầm nhìn để định hướng những nỗ lực thay đổi • Phát triển các chiến lược để hiện thực hóa tầm nhìn

Quy trình 8 bước thay đổi (Kotter)
Tạo ra sự cấp thiết Xây dựng liên minh lãnh đạo Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Truyền thông tầm nhìn thay đổi Ủy quyền Tạo ra những chiến thắng ngắn hạn Củng cố những thắng lợi và tạo ra những thay đổi mới Cố định những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
NGO QUY NHAM, MBA

• Sử dụng tất cả các công cụ có thể có để tuyên truyền tầm nhìn và chiến lược mới • Hình tượng hóa hành vi ợ g kỳ vọng từ nhân viên

13

Quy trình 8 bước thay đổi (Kotter)
Tạo ra sự cấp bách Xây dựng liên minh lãnh đạo Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Truyền thông tầm nhìn thay đổi Ủy quyền Tạo ra những chiến thắng ngắn hạn Củng cố những thắng lợi và tạo ra những thay đổi mới Cố định những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
NGO QUY NHAM, MBA

• Vượt qua các lực cản •Thay đổi hệ thống hoặc cấu trúc • Khuyến khích chấp ậ nhận rủi ro và các ý tưởng, hoạt động và hành động phi truyền thống

Quy trình 8 bước thay đổi (Kotter)
Tạo ra sự cấp thiết Xây dựng liên minh lãnh đạo Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Truyền thông tầm nhìn thay đổi Ủy quyền Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn Củng cố những thắng lợi và tạo ra những thay đổi mới Cố định những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
NGO QUY NHAM, MBA

• Hoạch định các cải thiện ngắn hạn trong thành tích hoặc thắng lợi • Tạo ra những “thắng lợi” • Ghi nhận công khai và thưởng cho những người đã đem đến thắng lợi

14

Quy trình 8 bước thay đổi (Kotter)
Tạo ra sự cấp thiết Xây dựng liên minh lãnh đạo Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Truyền thông tầm nhìn thay đổi Ủy quyền Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn Củng cố những thắng lợi và tạo ra những thay đổi mới Cố định những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
NGO QUY NHAM, MBA

• Sử dụng uy tín tăng lên để thay đổi toàn bộ hệ thống, cấu trúc và các chính sách không phù hợp với tầm nhìn thay đổi • Tuyển dụng, đề bạt và phát triển nhân viên có thể triển khai thay đổi

Quy trình 8 bước thay đổi (Kotter)
Tạo ra sự cấp thiết Xây dựng liên minh lãnh đạo Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Truyền thông tầm nhìn thay đổi Ủy quyền Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn Củng cố những thắng lợi và tạo ra những thay đổi mới Cố định những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
NGO QUY NHAM, MBA

• Tạo ra thành tích tốt hơn thông qua các hành vi định hướng khách hàng, định hướng năng suất, lãnh đạo tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn •Gắn kết giữa hà h vi Gắ iữ hành i mới với những thành công trong tổ chức • Phát triển các công cụ để phát triển đội ngũ lãnh đạo và kế cận

15

Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chia sẻ! g g
Ngô Quý Nhâm (MBA) Tư vấn trưởng GHC Giảng viên ĐH Ngoại Thương Email: quynham@gmail.com nham@ghc.com.vn Tel: 0904063835

NGO QUY NHAM, MBA

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful