You are on page 1of 2

Door: Lot de Roij

Klas: 4va
Aantal woorden: 663

Kunst en dier is een taboe


Hedendaags komen er in de kunst veel taboes voor.
Mensen praten er niet zo snel over, maar in de kunst
zijn ze niet bang om die onderwerpen naar voren te
laten komen. En bij bepaalde onderwerpen zou je
jezelf nog af kunnen vragen of dat ethisch wel
verantwoord is. Kunstenaars Marco Evaristti en
Tinkebell zouden deze grenzen nog weleens
overschreden kunnen hebben. Maar moeten of
mogen de taboes in de kunst overschreden worden?
Dat is een onderwerp waar de meningen erg over
verdeeld zijn. Kunstenaars proberen door middel van
kunst bepaalde boodschappen aan de mensen over
te brengen, maar mogen ze daarbij ook bepaalde taboes overschrijden dat
is de grote vraag. Bijvoorbeeld dieren gebruiken om daar kunst van te
maken, is dat wel ethisch verantwoord? De stelling die ik bij dit onderwerp
heb gekozen luidt dan ook als volgt: kunstuitingen waarbij dieren worden
gebruikt moet verboden worden. En ik ben het eens met deze stelling.
Mijn eerste argument luidt als volgt, ik vind dat dieren gebruiken voor
kunst verboden moet worden, want dieren vermoorden om daar kunst van
te maken is dierenmishandeling. Dierenmishandeling is verboden, dus dit
mag gewoon niet. Tinkebell heeft notabene haar eigen kat vermoord om
daar een tas van te maken. Ook heeft Evaristti vissen in een blender
gestopt. Dieren hebben ook een leven en dat kan je niet zomaar
beindigen puur om er kunst van te maken, want kunst bestaat niet uit
dode dieren. Kunst is zo breed, je kan er van alles meedoen en van alles
maken, maar om er een leven voor te beindigen vind ik niet ethisch
verantwoord. Als een dier natuurlijk is overleden zit er een andere kant
aan, maar dat was bij deze kunstenaars niet het geval. Dus moet het
verboden worden.
Mijn tweede argument luidt als volgt, ik vind dat dieren gebruiken voor
kunst verboden moet worden, want in de filmindustrie of in het circus
mogen dieren ook niet mishandeld of verkeerd behandeld worden. Daar
zijn strenge regels aan verbonden. Dus waarom zou het dan wel in de
kunst mogen? Dan worden ze zelfs nog tentoongesteld, zodat iedereen
ernaar kan kijken. Dat is niet eerlijk, dus daarom zou het verboden moeten
worden.

Mijn tegenargument is dat wij mensen ook dieren eten waardoor ze


geslacht moeten worden, dus waarom zou je ze wel mogen slachten voor
voedsel, maar niet voor kunst? Dat zou niet logisch zijn. Wij vermoorden
dagelijks miljoenen vissen, er worden kippen geslacht, laten ons huisdier
inslapen en hebben een vieze afkeer tegen zwerfhonden, dus waarom
zouden we ons dan druk moeten maken over dieren die vermoord worden
voor kunst? Het is hetzelfde principe. Zonder enig schuldgevoel te voelen
eten de meesten mensen ook gewoon hun vlees op hun bord op, dan
zouden we dat ook niet meer moeten doen.
Om dit argument te weerleggen wil ik ingaan op de soort dieren die
worden gebruikt voor de kunst. Want daar gaat het om huisdieren, zoals
een hond, kat of vis. Zulke dieren hebben een liefdevol thuis en worden
vaak ook zo behandeld en verdienen het dus niet om mishandeld te
worden. De dieren die wij eten is een industrie, zij worden vanaf hun
geboorte klaargemaakt om te worden geslacht. Dat is tegenwoordig
normaal, zo krijgen wij onze voedingsstoffen binnen. Maar huisdieren die
worden geslacht is niet natuurlijk en dat hoort niet.
Ik ben dus voor de stelling: kunstuitingen waarbij dieren worden gebruikt
moet verboden worden. Ik ben het hier mee eens omdat dieren niet
geslacht mogen worden, want dat valt onder dierenmishandeling en dat is
niet ethisch verantwoord. Levens beindigen voor kunst gaat te ver en is
een taboe. Ook ben ik voor deze stelling omdat je in de filmindustrie ook
geen dieren mag mishandelen en dus zou het ook niet logisch zijn als dat
in de kunst wel zou mogen. Dieren zijn net als wij organismen en hebben
recht op een leven. Dierenmishandeling is strafbaar, dus mag het al
helemaal niet gebruikt worden als kunst.