You are on page 1of 2

Joep Witteman

NUT VAN KUNST

4He
9-6-2016

Waar hebben we kunst eigenlijk voor nodig? Is kunst eigenlijk wel nuttig?
Uit Brits onderzoek is gebleken dat een bezoek aan een kunstgalerie werknemers
helpt ontstressen. Wetenschappers van de universiteit van Westminster lieten 28
gespannen scholieren hun lunchpauze doorbrengen in de Londense Guildhallgalerie. Gemiddeld daalde daarbij het stressniveau van de werknemers met 45%
in 40 minuten. Speekselmonsters van de deelnemers bevatten 32 procent minder
cortison-stresshormonen na het bezoek aan de expositie dan ervoor. Normaal
gesproken duurt het vijf uur voor zon grote daling wordt bereikt.
Een ander belangrijk voordeel van de kunst, is dat het door veel mensen als
aangenaam ervaren. Mensen nemen niet voor niets een cursus schilderen, of
pottenbakken. Kunst is vaak een leuke vorm van tijdverdrijf. Het is een
vreedzame bezigheid die mensen vaak dichter bij elkaar brengt. Dit kan op twee
manieren. Vinden mensen het leuk om kunst te bekijken. Kunst roept reacties op,
waarop vaak conversaties ontstaan. De tweede manier is om kunst samen te
creren. Bijvoorbeeld door kunst cursussen. Omdat kunst een ontspannende
werking heeft heerst op dit soort plekken ontspannen sfeer, waarin genoeg
ruimte is voor iedereen. Veel mensen nemen dus niet alleen aan dergelijke
cursussen om een creatieve bezigheid beter te leren maar ook vanwege de
prettige sfeer.
Ten slotte schept kunst mogelijkheid tot het uiten van alle gevoelens, zonder dat
daar nadelige gevolgen aan verbonden zijn. Ieder mens heeft wel eens te maken
met negatieve gevoelens. Woede kan bijvoorbeeld geuit worden door middel van
agressie, maar woede kan ook geuit worden in een vorm van een kunstwerk.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor verdriet of teleurstelling. Na het werken
aan dit kunstwerk voelt de persoon zich ook nog eens meteen beter. Hij verwerkt
zijn gevoelens in het kunstwerk. Ook kunnen positieve gevoelens geuit worden in
een kunstwerk. Dit schept vaak ook creaties die een positieve invloed uitoefenen
op mensen.
Natuurlijk is niet iedereen van mening dat kunst zinvol is. Begrijpelijk want er zijn
ook goede tegenargumenten. Nadat ik me in dit onderwerp verdiept te heb, ben
ik toch tot de conclusie gekomen dat ook deze argumenten te weerleggen zijn.
Kunst kan provocerend zijn. Meestal komt deze kritiek uit religieuze hoek. Een
belangrijk voorbeeld is Theo van Gogh. Hij maakte films en schreef boeken
waarin zijn negatieve mening over de Islam vertelde. Dit veroorzaakte zoveel
opschudding en haat dat de kunstenaar uiteindelijk vermoord is. Dit is een erg
extreem voorbeeld. Toch ben ik er niet mee eens dat dit als negatief wordt
gezien. Vaak is de bedoeling van kunst juist mensen aan het aan het denken

zetten. Door middel van kunst laat een kunstenaar vaak zien wat hij over een
onderwerp denkt. Het is dus een vorm van meningsuiting.

Een tweede argument tegen kunst is een economisch argument. Kunstenaars


worden vaak profiteurs genoemd. Materiaal om kunst van te maken is vaak erg
duur. Denk aan hoge kwaliteit verf en kwasten, maar ook aan bijvoorbeeld
muziekinstrumenten. De overheid subsidieert een groot bedrag aan kunst. De
meeste kunstenaars verdienen niet veel geld met hun werk en worden dus ook
vaak door de staat onderhouden. Veel mensen zien kunst dus geldverspilling.
Hier ben ik het niet mee eens. Kunst is juist goed voor de economie. Veel mensen
hebben zelf ook een schilderij in huis hangen. Maar denk ook aan toeristen die
kunst kopen of naar het museum gaan. Veel toeristische trekpleisters zijn in feite
kunstwerken. Van de Franse Eiffeltoren tot de Egyptische piramides. Veel
kunstwerken worden voor enorme bedragen verkocht. Kunst is dus een grote
handel.
De conclusie kunst is rustgevend, kunst is een prima uitlaatklep voor alle
gevoelens die een mens kan hebben. Erg sterke argumenten tegen kunst zijn er
niet meer. De meest genoemde argumenten heb ik kunnen weerleggen. Hopelijk
heb ik u kunnen overtuigen van het feit dat kunst zinvol is.
Aantal woorden: 638