You are on page 1of 22

Brainport City

Ruimtelijk economische
agenda voor Eindhoven regio

<>

<>

Brainports bijdrage
aan Nederlandse
economie (2015)

Top Nederlandse R&D Bedrijven


(2014)

<>

Brainport City is een stip op


de horizon. Het is een
kansrijk toekomstperspectief waarmee de
Brainportregio
internationaal kan blijven
concurreren met kennis- en
innovatieregios.
Daarvoor is nodig een
schaalsprong in
hoogstedelijkheid: van
Brainport Avenue naar
Brainport City.

<>

3 Doelstellingen (1)

Verbetering van
agglomeratiekracht
Door kwaliteitssprong
stedelijke cultuur

<>

3 Doelstellingen (2)

Verbetering van
connectiviteit
Door verkorten reistijden
over weg en spoor n
verbeteren last mile

<>

3 Doelstellingen (3)

Verbetering van
vestigingsklimaat

<>

Door versterken relaties tussen


arbeidsmarkten, kennisclusters en
dienstensectoren

<>

<>

Stationsomgeving

>

<

Adaptief
Programma

>

<

OPGAVEN VOOR 2016

>

>

Multimodaal
transferpunt

Tijdlijn
Stationsomgeving
2005
Verbinden en verblijven
2008
Eindhoven op Weg
2012
Tunnel Station Eindhoven
2014
Student Hotel
2014
Adaptief programma
Brainport City
2015
Neckerspoel middellange
termijn
2015
CRA Knooppuntenloket
Noordzijde
2016
Zuidzijde vanuit Brainport
City opgepakt

leidende visie voor n integrale opgave, vervolgstappen sluiten aan,


wel toe aan verfrissing en verfijning. Visie inmiddels > 10 jaar oud.
Toevoeging economisch-programmatisch perspectief,
smart/innovatie, gezonde verstedelijking en duurzaamheid
afscheid idee inverse Fellenoord; keuze voor ander
ontsluitingsconcept binnen de ring (slow motion/fast forward).
start verbreding verbindingstunnel Noordzijde en Zuidzijde.
Gereed zomer 2016. Start renovatie monumentaal
Stationsgebouw zomer 2016, gereed zomer 2017.
adaptief programma Brainport City (her)onderzoekt jaarlijks wat
een realistische timing van projecten is. Zuidzijde is
geprogrammeerd op korte termijn, Noordzijde, o.a. omwille van
complexiteit en kosten, op middellange termijn (2020).
het CRA Loket Knooppunten adviseert in Quick Wins voor
noordzijde en geeft doorkijk naar oplossingen middellange en
langere termijn.
opdracht BO MIRT 2016: start met stationsomgeving Zuidzijde.
Voorjaar 2016 is via een driedaags Atelier een aanzet voor een
Strategisch Ontwerp ontwikkeld.

DE ONTWIKKELING
ZIEN WE
ALS N ONTWIKKELING DIE
TOT STAND
KOMT VIA EEN

Beleidscontext
vigerend

Initiatievenkaart
rijp en groen

Strategisch kader

Referenties

Stationsomgeving

>

<

Adaptief
Programma

>

<

OPGAVEN VOOR 2016

>

>

Multimodaal
transferpunt

DE ONTWIKKELING VAN DE
KNOOP ACHT VERBETERT HET
EN DE LANDZIJDIGE

Beleidscontext

NU: INZET OP GOED


FUNCTIONEREND
OV SYSTEEM WEST-ZIJDE
BRAINPORT: WERKLOCATIES,
AIRPORT, PARKEREN

Brainport City
<>