You are on page 1of 2

6/13/2016

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

W sanskrycie "Ranjayatee ITeE raagaha" oznacza "Raga jest to, co si podoba".


Raga stanowi podstaw indyjskiej muzyki klasycznej. Ukad notatek tworzy uski, ktre s zazwyczaj wykonane z 5, 6 lub 7 banknotw i nazwie RAG.
Istniej trzy gwne skadniki do Raga, ktre s:
Melody
Melodia jest albo wykonywane przez piosenkarza i instrumentalista. Najbardziej powszechnie stosuje si urzdzenia to sitar.
Sitar jest duga szyjk instrument strunowy, ktry jest wyrwany z metalow kostk. W przeciwiestwie do gitary ma ruchome progi tak, e moe by

Drone

Drona jest uwaga, ktra jest w ich posiadaniu lub powtarzane w caym fragmencie muzyki. W raga Drone opiera si zazwyczaj na pierwszej nuty i pi
Rytm (TALA)
Tal jest powtarzajcy si rytm wzr zazwyczaj odgrywa tabla (mae perkusja). Zwykle ma od szeciu do szesnastu uderze.
Recenzja
Odpowiedz na ponisze pytania penymi zdaniami:
1.
2.
3.
4.
5.

Co to jest "skala" nut nazywane w indyjskiej muzyki klasycznej?


melodii w muzyce indyjskiej jest zwykle wykonywane przez piosenkarza i ktry instrument?
W indyjskiej muzyki klasycznej Tanpura odgrywa drona, ale co to dron?
Jakie s mae bbny, ktry odgrywa rytm w raga?
Ile notatki s tam zwykle w Rag?

Idziesz do komponowania krtki fragment muzyki, ktra skada si z trzech czci.


Sekcja 1: Otwarcie

W sekcji otwarcia raga wykonawca gra wszystkie notatki RAG tak dugo w posiadaniu notatki w porzdku. Wykonawca robi to nastroi instrument i poc

Uzupeni wasn szmatk do wykorzystania w swoim skadzie, wybierajc 5 - 7 notatek (dobra mieszanka czarnych i biaych notatek dziaa najlepiej
Wpisz tytu "Nasz Rag" w swoich ksikach (z dzisiejsz dat) i dokoczy zdania poniej.
Nasz Rag jest zwizany z ...........
Noty naszej szmaty s ................
Bdziemy gra nasz szmaty powoli .......... razy w dziale otwarcia.
By moe trzeba zmieni niektre nuty swojej szmat, a czujesz, e przypomina ci nastroju lub pory dnia.
Moe si okaza, e warto korzysta z wykresw na nastpnej stronie, aby pomc zapisa swoje notatki zwaszcza jeli pracuj na gitarze.
Pamitaj noty w tej sekcji s dugie nuty i bdzie powtarzany wielokrotnie.
Sekcja 2

Drugi odcinek Raga jest GAT. W tym punkcie wykonawca odgrywa melodii, ktry zosta zoony i jest zawsze taki sam. Bdziesz korzysta z notatek s
Twj gat przydaby pyta i odpowiedzi, ktre jest jednym krtkim zdaniu muzyczny, ktry zmienia nastpnie odpowied muzycznej, ktra jest zawsze

Oto dwa poziomy wyzwanie dla komponowa swoje GAT, a nastpnie dziaalno przeduacza. Czas, aby wybra wyzwanie!
atwo

Spjrz na poniszy rytmu, ktry jest wypisany w postaci siatki. Mona posucha klikajc na ikon gonika (istniej cztery bity na Woodblock prz
Dowiedz si klaska rytmy z partnerem lub grup.
Gracz 1 (lub poowa grupy) klaska te komrki (uderzenia 1 - 8) jako wezwanie i odtwarzaczem 2 (lub drugiej poowie Group), pi ostatnich nie
Gracz 1 Zmie swoje pi uderze na boiskach wybranych z szmat i nauczy si je odtworzy. Make up z dwoma rnymi wersjami swojej melodii.
Powiedzmy nuty mojego szmat s C D F # G # A mona odtwarza nastpujce wersje
Wersja A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
C F # G # G # A
Wersja B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A A G # F # A
Kiedy grasz Gat mona odtwarza w kolejnoci: A A B A co daoby swj kawaek bardzo dobr struktur.
Gracz 2 Moesz rwnie zmieni swoje bity do notatek z twojej RAG ale tylko uzupeni jedn wersj.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
G # # A A G D

6. Wykona czci razem w strukturze jeden A A B A. Gracz daje pocze, a nastpnie gracz 2 odpowiedziami. Aby usysze, co mj przykad bdzie
1: Oto pi rnych rytmw. Suchaj kadego z nich i upewnij si, e mona klaska je w czasie ze staym rytmem i ze swoim partnerem / grupy. Kli
redni poziom
Spjrz na rytmy w iBook i sucha ich. Dowiedz si klaska je w czasie.
ZA:
B:

DO:
RE:

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

1/2

6/13/2016

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

MI:

2. Wybierz jeden z rytmw by odpowiedzi. Dodaj boisk z raga do tego rytmu i nauczy si go odtworzy. Gdy jeste cakowicie zadowolony z odpowi
Powiedzmy, e nuty s mojego szmat C D F # G # A i wybraem rytm B jako moj odpowied mogem gra w ten sposb:

3: Teraz napisa wezwanie. Pamitaj, e to zmienia za kadym razem. W tym celu naley wybra 2-3 z rytmami, ktre nie zostay wybrane i dodaj boi
Naucz si gra w swoje powoanie i odpowiedzi w parach lub podzieli je na grupy. Przeprowadzenia go w poniszej konstrukcji.
Zadzwo
Zadzwo
Zadzwo
Zadzwo

do
2>
3>
4>

1> Response
Odpowied
Odpowied
Odpowied

Przeduacz aktywny
Zanim sprbujesz to dziaanie przeduacza upewnij si, e mona odpowiedzie tak, aby kady z poniszych punktw.

Czy wiesz nuty swojej ragi i jeste w stanie odtworzy je w kolejnoci rosncej i malejcej jak dugie notatki na pocztku utworu?
Czy skada si z Gat w call i reagowania struktury?
Czy jeste w stanie odtwarza Gat w rozmowy i odpowiedzi struktur pynnie?
Czy byby w stanie gra na wezwanie i odpowied pynnie przez siebie?
Jeli odpowiedziae TAK na kady z powyszych sprbowa nastpujc dziaalno przeduacza.
Sekcja gat z raga towarzyszy brzczenie, ktre tradycyjnie gra na Tanpura. Drone opiera si na 1. i 5. noty skali.
Makija drone i jednego gracza (lub kilku w grupie) odtwarza go, gdy inny gracz wykonuje melodi GAT.
Dalsza rozbudowa
Jakie pomysy macie, ktra staaby Twj GAT jeszcze bardziej interesujce, aby sucha?

Trzeba bdzie rejestrowa swoje wyniki za pomoc YouTube Capture i przesa go do swojego nauczyciela Google szkolna site.Your powie, kiedy to zr

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

2/2