TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

DANH SÁCH LỚP T5 - K46

MÔN HỌC: Kỹ thuật điện
Lớp:
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (T5)
NHÓM 3: THÍ NGHIỆM ĐIỆN
STT
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Họ và tên
Nguyễn Doãn Tuấn
Nguyễn Mạnh Tuấn
Tạ Văn Tuấn
Trần Văn Tuấn
Nguyễn Quang Tuyên
Lê Ngọc Tùng
Hoàng Văn Tùng
Nguyễn Thanh Ước
Trần Quốc Việt
Ngô Văn Việt
Bùi Văn Vũ
Lưu Văn Tráng
Trần Khắc Trung
Bùi Xuân Quân
Bùi Thị Hằng
Hà Thế Lưu
Hoàng Thị Phương Loan
Lê Viết Nam
Nguyễn Thanh Hải
Hoàng Xuân Hội

Số hiệu SV
TC06-6115
TC06-6116
TC06-6117
TC06-6118
TC06-6119
TC06-6120
TC06-6121
TC06-6123
TC06-6124
TC06-6125
TC06-6127
TC06-6130i
TC06-6135
TC06-6136
TC06-6137
TC06-6138
TC06-6140
TC06-6141
TC06-6142
TC06-6143

Email

Điện thoại

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Ngô Thị Phương Thúy
Phạm Đức Thắng
Bùi Bình Khiêm
Bùi Đức Hạnh
Nguyễn Đào Tuấn
Nguyễn Mạnh Duy
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Ngọc Quang
Trần Đức Mạnh
Đinh Quang Vinh
Trần Văn Thành
Đặng Văn Sơn
Phạm Đức Dũng
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Thái Sơn
Phan Công Huân
Nguyễn Hồng Quân
Cao Văn Cường
Trần Vân Quyên

TC06-6145
TC06-6146b
TC06-6147a
TC06-6150a
TC06-6153a
TC06-6154a
TC06-6156b
TC06-6157a
TC06-6159a
TC06-6161a
TC06-6162a
TC06-6164a
TC06-6165
TC06-6166
TC06-6167
TC06-6168
TC06-6170
TC06-61
TC06-61

K46

ĐIỆN
Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

DANH SÁCH LỚP T5 - K46

MÔN HỌC: Kỹ thuật điện
Lớp:
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (T5)
NHÓM 2: THÍ NGHIỆM ĐIỆN
STT
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Họ và tên
Đỗ Hữu Lợi
Vũ Đình Lực
Bùi Khánh Ly
Triệu Hùng Mạnh
Ly Hoàng Minh
Lê Hoài Nam
Đỗ Thị Thành Nam
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phạm Thành Nhân
Nguyễn Văn Phú
Lê Hồng Quân
Đinh Văn Qúy
Phạm Văn Sĩ
Mẫn Đức Sơn
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Xuân Tân
Trần Văn Thanh
Đỗ Việt Thanh
Đào Quang Thành
Đinh Thế Thành

Số hiệu SV
TC06-6063
TC06-6064
TC06-6065
TC06-6066
TC06-6067
TC06-6068
TC06-6069
TC06-6071
TC06-6072
TC06-6074
TC06-6075
TC06-6076
TC06-6077
TC06-6078
TC06-6079
TC06-6081
TC06-6083
TC06-6084
TC06-6088
TC06-6089

Email

Điện thoại

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Bùi Tiến Thành
Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Trí Thành
Phạm Văn Thành
Lê Hồng Thái
Dương Bách Thắng
Nguyễn Văn Thế
Lê Văn Thiệu
Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Thị Kim Thu
Nguyễn Văn Thu
Vũ Hữu Thuần
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Vũ Duy Toàn
Trần Văn Tới
Lê Thành Trung
Bùi Văn Tuân
Phạm Anh Tuấn

TC06-6090
TC06-6091
TC06-6092
TC06-6093
TC06-6095
TC06-6097
TC06-6098
TC06-6099
TC06-6100
TC06-6102
TC06-6103
TC06-6105
TC06-6106
TC06-6107
TC06-6108
TC06-6109
TC06-6113
TC06-6114

K46

ĐIỆN
Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

DANH SÁCH LỚP T5 - K46

MÔN HỌC: Kỹ thuật điện
Lớp:
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (T5)
NHÓM 1: THÍ NGHIỆM ĐIỆN
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Họ và tên
Hồ Đình An
Đinh Hoàng Anh
Ngô Ngọc Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Thị Thanh Bình
Nguyễn Kim Châu
Phạm Hoàng Chung
Trương Mạnh Cường
Đặng Việt Cường
Nguyễn Duy
Hoàng Anh Dũng
Nguyễn Hữu Dũng
Trần Qúy Dương
Phạm Văn Dương
Hoàng Văn Dưỡng
Hoàng Đình Đại
Lê Tiến Đạt
Đỗ Tuấn Đạt
Lê Văn Điện
Đỗ Thu Giang

Số hiệu SV
TC06-6001
TC06-6002
TC06-6004
TC06-6005
TC06-6009
TC06-6011
TC06-6012
TC06-6013
TC06-6015
TC06-6016
TC06-6017
TC06-6018
TC06-6021
TC06-6023
TC06-6024
TC06-6025
TC06-6026
TC06-6027
TC06-6030
TC06-6031

Email

Điện thoại

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nguyễn Đình Giáp
Lê Thị Hồng Hạnh
Phạm Thị Mỹ Hạnh
Thạch Cảnh Hải
Nguyễn Thanh Hải
Đinh Văn Hải
Tạ Thị Hậu
Tạ Văn Hiếu
Nguyễn Kế Hoàng
Hoàng Đình Hòa
Nguyễn Bá Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Huy Hưng
Trần Văn Khoa
Nguyễn Minh Kiên
Nguyễn Trung Kiên
Đỗ Bá Linh
Nguyễn Thị Loan

TC06-6032
TC06-6034
TC06-6035
TC06-6036
TC06-6038
TC06-6039
TC06-6040
TC06-6043
TC06-6046
TC06-6047
TC06-6050
TC06-6052
TC06-6053
TC06-6055
TC06-6056
TC06-6057
TC06-6061
TC06-6062

K46

ĐIỆN
Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

DANH SÁCH LỚP T5 - K46

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
Lớp:

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (T5)

STT

Họ và tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hồ Đình An
Đinh Hoàng Anh
Ngô Ngọc Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Thị Thanh Bình
Nguyễn Kim Châu
Phạm Hoàng Chung
Trương Mạnh Cường
Đặng Việt Cường
Nguyễn Duy
Hoàng Anh Dũng
Nguyễn Hữu Dũng
Trần Quy Dương
Phạm Văn Dương
Hoàng Văn Dưỡng
Hoàng Đình Đại
Lê Tiến Đạt
Đỗ Tuấn Đạt
Lê Văn Điện
Đỗ Thu Giang
Nguyễn Đình Giáp
Lê Thị Hồng Hạnh

Số hiệu SV
TC06-6001
TC06-6002
TC06-6004
TC06-6005
TC06-6009
TC06-6011
TC06-6012
TC06-6013
TC06-6015
TC06-6016
TC06-6017
TC06-6018
TC06-6021
TC06-6023
TC06-6024
TC06-6025
TC06-6026
TC06-6027
TC06-6030
TC06-6031
TC06-6032
TC06-6034

Email
hoanganhdinh1979@yahoo.com.vn

yeudemnaybka@yahoo.com
chungchung_167@yahoo.com
kien_dkt_1981@yahoo.com

phamduyduongth-1983@yahoo.com
bienxanh2006_888@yahoo.com.vn

datlt.pit@gmail.com
tuandat_vtd@yahoo.com.vn
manhme832004@yahoo.com.vn
songthu1810@yahoo.com
nguyendinhgiap2510@yahoo.com.vn

Điện thoại
0979.898.499
0979.822.897
0984.030.320
0982.841.810
0343.717.063
0979.928.875
0986.638.526
0982.205.904
0973.992.681
0912.226.000
0916.549.969
0983.567.423
0986.199.651
01686.099.552
0988.097.842
0983.985.924
0974.418.696
0979.066.949
0912.796.300
0913.177.114
0973.586.182

Ghi chú

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Phạm Thị Mỹ Hạnh
Thạch Cảnh Hải
Nguyễn Thanh Hải
Đinh Văn Hải
Tạ Thị Hậu
Tạ Văn Hiếu
Nguyễn Kế Hoàng
Hoàng Đình Hòa
Nguyễn Bá Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Huy Hưng
Trần Văn Khoa
Nguyễn Minh Kiên
Nguyễn Trung Kiên
Đỗ Bá Linh
Nguyễn Thị Loan
Đỗ Hữu Lợi
Vũ Đình Lực
Bùi Khánh Ly
Triệu Hùng Mạnh
Ly Hoàng Minh
Lê Hoài Nam
Đỗ Thị Thành Nam
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phạm Thành Nhân
Nguyễn Văn Phú
Lê Hồng Quân
Đinh Văn Qúy

TC06-6035
TC06-6036
TC06-6038
TC06-6039
TC06-6040
TC06-6043
TC06-6046
TC06-6047
TC06-6050
TC06-6052
TC06-6053
TC06-6055
TC06-6056
TC06-6057
TC06-6061
TC06-6062
TC06-6063
TC06-6064
TC06-6065
TC06-6066
TC06-6067
TC06-6068
TC06-6069
TC06-6071
TC06-6072
TC06-6074
TC06-6075
TC06-6076

phamlyhanh1985@yahoo.com
thachcanhhai_75@yahoo.com

vanhaivanquan@gmail.com
haihau@vtv.vn
hotpc_kd1@yahoo.com

wintercold25@yahoo.com

nguyenhuyhung1982@yahoo.com.vn

kienkd.antoan@gmail.com
linh2000006@yahoo.com

chandoithattinh77@gmail.com

lytoet9382@yahoo.com

thanhnam2150@yahoo.com
buonoichaomi2000@yahoo.com
nhanthy17784@yahoo.com
ego@pevco.com.vn
hongquanbk@yahoo.com
tuonglai250@yahoo.com.vn

0944.122.611
0918.126.464
0916.126.509
0979.852.956
0983.919.583
0987.993.527
0913.433.733
0979.178.222
0982.209.901
0984.046.012
0902.023.434
0975.664.303
0915.141.883
0915.368.906
0908.218.093
0985.153.346
0989.355.227
0977.284.094
0915.575.448
0979.785.186
0943.361.393
0989.964.721
0983.928.303
0982.317.784
0914.307.176
0988.450.521
0914.491.760

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Phạm Văn Sĩ
Mẫn Đức Sơn
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Xuân Tân
Trần Văn Thanh
Đỗ Việt Thanh
Đào Quang Thành
Đinh Thế Thành
Bùi Tiến Thành
Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Trí Thành
Phạm Văn Thành
Lê Hồng Thái
Dương Bách Thắng
Nguyễn Văn Thế
Lê Văn Thiệu
Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Thị Kim Thu
Nguyễn Văn Thu
Vũ Hữu Thuần
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Vũ Duy Toàn
Trần Văn Tới
Lê Thành Trung
Bùi Văn Tuân
Phạm Anh Tuấn
Nguyễn Doãn Tuấn
Nguyễn Mạnh Tuấn

TC06-6077
TC06-6078
TC06-6079
TC06-6081
TC06-6083
TC06-6084
TC06-6088
TC06-6089
TC06-6090
TC06-6091
TC06-6092
TC06-6093
TC06-6095
TC06-6097
TC06-6098
TC06-6099
TC06-6100
TC06-6102
TC06-6103
TC06-6105
TC06-6106
TC06-6107
TC06-6108
TC06-6109
TC06-6113
TC06-6114
TC06-6115
TC06-6116

sactimbanglang852004@yahoo.com
xuantan_1987@yahoo.com.vn

tuanthanh83@yahoo.com

bt_thanh0512@yahoo.com

thanhpv@fpt.net

thang-hn86@yahoo.com
thevn200284@yahoo.com
niemhyvongay@yahoo.com
thong_omo79@yahoo.com
traitimmuathu_kt54@yahoo.com

leetrung84@yahoo.com.vn
thaibinh@yahoo.com.vn

0989.038.868
0914.236.226
0978.142.770
0987.987.537
0977.879.005
0945.631.163
0902.093.746
0904.751.767
0914.687.884
0912.426.622
0912.774.323
0953.250.021
0989.589.759
0914.536.826
0989.335.513
0988.108.981
0979.701.979
0925.801.889
0983.500.282
0974.528.162
0978.944.890
0989.706.911
0984.023.445
01228.229.312
0903.280.887

0912.700.603

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Tạ Văn Tuấn
Trần Văn Tuấn
Nguyễn Quang Tuyên
Lê Ngọc Tùng
Hoàng Văn Tùng
Nguyễn Thanh Ước
Trần Quốc Việt
Ngô Văn Việt
Bùi Văn Vũ
Lưu Văn Tráng
Trần Khắc Trung
Bùi Xuân Quân
Bùi Thị Hằng
Hà Thế Lưu
Hoàng Thị Phương Loan
Lê Viết Nam
Nguyễn Thanh Hải
Hoàng Xuân Hội
Ngô Thị Phương Thúy
Phạm Đức Thắng
Bùi Bình Khiêm
Trịnh Văn Hiền
Ngô Niên Bang
Bùi Đức Hạnh
Phạm Văn Quyền
Phan Văn Cường
Nguyễn Đào Tuấn
Nguyễn Mạnh Duy

TC06-6117
TC06-6118
TC06-6119
TC06-6120
TC06-6121
TC06-6123
TC06-6124
TC06-6125
TC06-6127
TC06-6130i
TC06-6135
TC06-6136
TC06-6137
TC06-6138
TC06-6140
TC06-6141
TC06-6142
TC06-6143
TC06-6145
TC06-6146b
TC06-6147a
TC06-6148a
TC06-6149a
TC06-6150a
TC06-6151a
TC06-6152a
TC06-6153a
TC06-6154a

tuan.tranvan08@yahoo.com.vn

lengoctung109@yahoo.com.vn
tungbacgiang_84@yahoo.com
uoc610@gmail.com
quocviet_802000@yahoo.com
mtv_soledad007@yahoo.com
vu_bv@wetco.com.vn

samed@samed.com.vn

loanhp87@yahoo.com
nam-le84@yahoo.com

giotmuathu128@yahoo.com

0915.702.140
0976.943.345
01686.914.950
0977.380.260
0988.614.090
0983.570.610
0917.329.035
0982.806.258
0987.218.338
0988.686.820
0984.599.139
0902.235.039
0914.888.446
0906.079.039
0945.018.014
0984.197.147
0987.899.364
0902.017.670

0989.652.521

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Ngọc Quang
Trần Đức Mạnh
Quách Thành Hưng
Đinh Quang Vinh
Trần Văn Thành
Vũ Lê Anh
Đặng Văn Sơn
Phạm Đức Dũng
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Thái Sơn
Phan Công Huân
Nguyễn Hồng Quân
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Cao Văn Cường
Trần Vân Quyên

TC06-6155a
TC06-6156b
TC06-6157a
TC06-6159a
TC06-6160a
TC06-6161a
TC06-6162a
TC06-6163a
TC06-6164a
TC06-6165
TC06-6166
TC06-6167
TC06-6168
TC06-6170
TC06-6171
TC06-6172
TC06-6173

thanhtung_3182@yahoo.com

0982.889.095

tranducmanhok@yahoo.co.uk

0912.112.682
0988.229.222

thanhhung_qcd84@yahoo.com

ditimhanhphuc-36@yahoo.com
leanh999@yahoo.com

tlc_dealer11@yahoo.com

nguyenthaisones@yahoo.com

cuongvc1810@yahoo.com

0906.033.550
0913.079.347
0916.150.515
0906.020.828
0984.782.986

0982.231.366
0929.181.083
0928.030.987