Dùng Wince Cab Manager để tạo cab file

Đề tài này đã được anh Quang hướng dẫn cách đây khá lâu nhưng thấy các bạn có vẻ như chưa thông thạo lắm nên xin viết lại hướng dẫn để các bạn sử dụng nó cho mục đích khác nhau đặc biệt là viết patch Vietnamese cho các chương trình việt hóa. Trong ví dụ này tôi xin lấy luôn ví dụ chương trình Resco Explorer 5.35, có cả hình ảnh minh họa làm ví dụ. Mục đích là cần phải tạo patch việt hóa cho chương trình này. Trước hết các bạn hãy download chương trình này dưới dạng file cab tại đây : http://www.resco.net/pocketpc/explorer/downloads.asp Cab file gồm có 4 phần, mỗi phần là các chương trình khác nhau như todayplugin, resco ftp,resco registry, resco registry và basic file: +rescoexploreren_p.ARM.CAB +registryen_p.arm.cab, +ftpaddinen_p.arm.cab, +retodayen_p.arm.cab Nếu máy của bạn chưa cài wince cab manager thì có thể download tại đây: http://mobifuns.net/modules.php?name=Files&go=view_file &lid=240 Dùng wince cab manager để xem cấu trúc file cab Mở wince cab manger bằng cách nhấn Start>Programs>OCP Sofware>WinCE cab Manager>Wince CAB Manager trên máy tính để bàn Browrse đến tập tin Cab cần xem cấu hình bằng cách chọn danh mục File>Open

Trong ảnh là ví dụ mở tập tin rescoexploreren_p.ARM.CAB Sau khi đã mở tập tin ta sẽ thấy thông tin về tập tin cab chủ yếu có các phần sau đây: + Setup dll đó là tập tin lưu trữ thông tin cài đặt, tập tin này được dùng khi chương trình được cài vào máy. Bạn không cần phải quan tâm nhiều đến tập tin này, nó thuộc về máy. + Files, tất cả những file sẽ được cài đặt vào máy. + Registry nếu khi tạo cab file bạn tạo các registry key trong mục này, thì khi cài vào máy tập tin cab sẽ tự động cấu hình lại registry key theo ý thích của bạn. +Shortcut thông tin về shortcut đến các tập tin, thư mục thực thi khi chép vào ppc

Muốn xem thông tin về tập tin nào bạn chỉ cần nhấn vào tập tin đó 1 lần. Ví dụ như trong hình trên đang xem thông tin tòan bộ tập tin cab. Thông tin quan trọng ở đây là Defaut install Dir =%CE1%\Resco , %CE1% là ký hiệu của \Program Files (\windows kí hiệu là %CE2%). Thực ra có cách khác để các bạn biết được thư mục nào sẽ cài file nào, đơn giản chỉ cần nhấn vào nút trên thanh công cụ có khoanh tròn đỏ trong hình trên, rồi chọn thư mục để extract các tập tin của file cab, chương trình sẽ tự động extract tất cả file vào thư mục bạn chọn với tên gọi các thư mục con y hệt như khi nó được cài đặt vào ppc vậy. Nhờ đó bạn có thể biết được các file này sẽ cài vào đâu trên ppc. Tạo mới cab file với wince Cab Manager

Sau khi đã biết rõ vị trí các file, các bạn có thể tạo patch việt hóa bằng cách tạo mới cab file với các file đã được việt hóa . Cách làm như sau : Giả sử bạn đã việt hóa tất cả các file trong 4 phần của resco explorer và đã biết được các file đã việt hóa sau đây cần phải chép đè vào máy và vị trí tương ứng của nó như sau: -Explorer.exe %installdir% - RCrypting.dll %installdir% - RFileShell.dll %CE2% - RRegShell.dll %CE2% - RUpdate.exe %installdir% - RViewer.exe %installdir% - RZipShell.dll %installdir% Tạo file cab mới như sau : + Nhấn File>New + Nhấn Next trong mục Select cabinet file chọn Original nhấn Next + Mục tiếp theo đặt tên tùy thích sau đó nhấn Next + Mục processor chọn All/CEF + Mục Operation system version chọn min version 3.0 max version 4.99 + Trong mục Default Installation Dir chọn New folder trong phần Programs file rồi tạo thư mục resco như hình minh họa rồi nhấn OK

Các bước tiếp theo lần lượt add các file trên vào như sau, ví dụ như file Explorer.exe: +Nhấn vào mục Files>ADD chọn file cần add.

+Trong mục Location chọn đường dẫn sẽ cài file này vào ppc, như đã biết trước file Explorer.exe nằm trong installdir nên ta chọn %installdir% nhấn ok để tiếp tục

Các file còn lại làm tương tự, vậy là bạn đã đóng gói thành công rồi đó. Hãy thử làm đi nhé.