You are on page 1of 31

Naam: _____________ Nr.

: ___ Datum: 04/05/’07

Een passagiersschip vaart voorbij een eilandje. Daarop staat een man in gescheurde kleren met zijn armen te zwaaien. De kapitein wuift terug en zegt tegen zijn stuurman: ‘Dat is de vriendelijkste man die ik ken! Telkens als we hier voorbij varen, wuift hij naar ons!’

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Het leven aan boord
1) Vul de tekst aan met de woorden in de kader.
matrozen / kapitein / machinist / radio-officier / eerste officier / loods De …………………… heeft ongeveer dezelfde taak als de directeur van een grote fabriek. Hij moet alles controleren. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid op het schip en voor een veilige vaart. De plaatsvervanger van de kapitein is de …………………… . Hij is verantwoordelijk voor de koers en de snelheid van het schip. De …………………… is verantwoordelijk voor alle machines. De …………………… seint de berichten door. De …………………… brengt het schip veilig de haven in en uit. De …………………… maken de verdere bemanning uit.

2) Lees de bijkomende informatie.
Het leven aan boord van een binnenschip is iets speciaals. Een binnenschip is niet alleen het werkterrein, maar ook de woning van de schipper-kapitein en zijn gezin. Daarom zijn de meeste moderne vaartuigen ook prachtig uitgerust: comfortabele kamers, badkamer, ingerichte keuken, televisie, enzovoort. Er is voor de kleine kinderen een omheinde speelplaats, niet zo groot, waar ze kunnen schommelen en met hun driewieler rondjes kunnen rijden. De grotere kinderen moeten naar school. Sommige schippersvrouwen gaan dan met de kinderen aan wal wonen. De kinderen gaan naar een gewone school of naar een internaat.

Veel succes!

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Correctiesleutel: Het leven aan boord
1) Vul de tekst aan met de woorden in de kader.
matrozen / kapitein / machinist / radio-officier / eerste officier / loods De kapitein heeft ongeveer dezelfde taak als de directeur van een grote fabriek. Hij moet alles controleren. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid op het schip en voor een veilige vaart. De plaatsvervanger van de kapitein is de eerste officier . Hij is verantwoordelijk voor de koers en de snelheid van het schip. De machinist is verantwoordelijk voor alle machines. De radio-officier seint de berichten door. De loods brengt het schip veilig de haven in en uit. De matrozen maken de verdere bemanning uit.

2) Lees de bijkomende informatie.
Het leven aan boord van een binnenschip is iets speciaals. Een binnenschip is niet alleen het werkterrein, maar ook de woning van de schipper-kapitein en zijn gezin. Daarom zijn de meeste moderne vaartuigen ook prachtig uitgerust: comfortabele kamers, badkamer, ingerichte keuken, televisie, enzovoort. Er is voor de kleine kinderen een omheinde speelplaats, niet zo groot, waar ze kunnen schommelen en met hun driewieler rondjes kunnen rijden. De grotere kinderen moeten naar school. Sommige schippersvrouwen gaan dan met de kinderen aan wal wonen. De kinderen gaan naar een gewone school of naar een internaat.

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

De havenarbeiders
1) Welke tekst hoort bij welke prent? (zie bijlagen 1 en 2: teksten en prenten)
Tekst 1: ………… Tekst 2: ………… Tekst 3: ………… Tekst 4: …………

2) Welk beroep spreekt je hier het meeste aan? Waarom? Zorg ervoor dat je ongeveer vijf zinnen hebt! …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Veel succes!

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Bijlage 1: De teksten
Tekst 1: Ik ben Jef, mijn beroep is dekman: - ik ben de ogen van de kraanman; - je ziet me dikwijls rare tekens geven; - ik zorg voor het open- en dichtleggen van de luiken: - ik bestuur dekkranen.

Tekst 2: Ik ben Xavier, mijn beroep is kuiper: - ik vertoef vaak in het ruim; - ik moet elke lading goed vastzetten en zeewaardig maken; - ik herstel ook kisten en andere verpakkingen; - ik reinig schepen van hun ladingsafval.

Tekst 3: Ik ben Harry, mijn beroep is havenarbeider (algemeen werk): - samen met mijn werkmakkers doe ik alle soorten werk onder leiding van een ploegbaas; - ik zorg voor het aan- en afslaan van goederen onder de kranen; - ik zorg voor het stuwen van goederen aan boord van het schip; - ook voor het laden en lossen van lichters, spoor- en vrachtwagens doet men een beroep op mij.

Tekst 4: Ik ben Dirk, mijn beroep is markeerder: - ik tel de goederen die gelost en geladen worden; - ik stel vast of de goederen niet beschadigd zijn; - ik noteer alles in mijn notaboekje.

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Bijlage 2: De prenten

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Correctiesleutel: De havenarbeiders
1) Welke tekst hoort bij welke prent? (zie bijlagen 1 en 2: teksten en prenten)
Tekst 1: C Tekst 2: F Tekst 3: E Tekst 4: D

2) Welk beroep spreekt je hier het meeste aan? Waarom? Zorg ervoor dat je ongeveer vijf zinnen hebt! …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

De havenarbeiders
Teken het beroep dat je het meeste aanspreekt!

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

De onderdelen van een schip.
Vul het kruiswoordraadsel in aan de hand van de woorden in het kadertje en de omschrijvingen.
boeg / achtersteven / roer / schroef / anker / achterdek / bakboord / radar stuurboord / laadboom
1 2

3 4 5

6

7

8

9

Horizontaal 1) Draaibare mast voor het in- en uitladen van goederen. 5) Achterkant van het schip. 6) Linkerzijde van het schip. Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07 7) Toestel dat elektromagnetische golven uitzendt. 9) Twee of meer vleugelvormige, gebogen bladen die door draaiing in het water beweging veroorzaken.

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07 Verticaal 2) Ijzeren werktuig om een schip vast te haken. 3) Voorkant van het schip. 4) Rechterzijde van het schip. 5) Dek aan de achterzijde van het schip. 8) Stuur van het schip.

Schrijf de nummers van de woorden bij de tekening.

Veel succes!

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Correctiesleutel: De onderdelen van een schip.
Vul het kruiswoordraadsel in aan de hand van de woorden in het kadertje en de omschrijvingen.
boeg / achtersteven / roer / schroef / anker / achterdek / bakboord / radar stuurboord / laadboom
1

l a

2

a d b o o m n k
3

b o

4 5

s

e r s t

a c h t e c h t e r d e k
7 6

e v e n g

u u r

b a k b o o r d o o r a d a d
9 8

r o e

s c h r o e f

Horizontaal 1) Draaibare mast voor het in- en uitladen van goederen. 5) Achterkant van het schip. 6) Linkerzijde van het schip. Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07 7) Toestel dat elektromagnetische golven uitzendt. 9) Twee of meer vleugelvormige gebogen bladen die door draaiing in het water beweging veroorzaken.

Verticaal 2) Ijzeren werktuig om een schip vast te haken. 3) Voorkant van het schip. 4) Rechterzijde van het schip. 5) Dek aan de achterzijde van het schip. 8) Stuur van het schip.

Schrijf de nummers van de woorden bij de tekening.

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Merktekens van een schip
1) Lees aandachtig de volgende tekst:
Aan de boeg hangen steeds twee enorme ankers uit de kluisgaten. Onder de waterlijn, een dikke uitstulping, de bulb. Een bulbsteven verhoogt de snelheid van het schip. Ter hoogte van de bulb, moet er boven de waterlijn een symbool aangebracht worden. Inderdaad bij een geladen schip ligt de bulbsteven helemaal onder water zodat binnenschepen of kleinere motorsloepen er tegen zouden kunnen varen. Je ziet ook een cirkel met een kruis. Dit duidt weer op een technisch snufje, want helemaal onderaan in de kiel is er een buis met een dwarsgeplaatste schroef in. Met deze boegschroef kan met het schip vlugger en korter laten zwenken. Door middel van boeg- en voorstuwingsschroeven hebben vele moderne schepen minder sleepbootassistentie nodig. Ze meren op eigen kracht af in sluizen en aan kaden. Vooraan de boeg zie je ook een hele reeks getallen. Hier leest men de diepgang van het schip af. Die getallen staan ook in het midden en achteraan. Bij heel grote vrachtschepen, zoals bulk-, auto-, of containerschepen, staan ook witte pijlen, dikke strepen, ruiten, … op de romp. Dit zijn speciaal versterkte plaatsen waartegen sleepboten mogen duwen om, zonder het te beschadigen, het zeeschip tegen de kaaimuur te krijgen. In het midden van een schip staan weer een eigenaardige reeks lijnen en letters: het Plimsollmerk. Zo genoemd naar Samuel Plimsoll, een Engels parlementslid die voortdurend aandrong op wettelijke voorzieningen ter beveiliging van de zeelui. Inderdaad in die tijd zonken heel wat schepen bij een storm, omdat ze te veel geladen waren. In 1875 nam men een wet aan, waardoor de reder verplicht werd een merkteken op de romp van het schip aan te brengen. Dit Plimsollmerk of uitwateringsmerk duidt aan hoe zwaar een schip geladen mag zijn voor elke soort zee: zoet water of zout water, in de tropen of in het noorden van de Atlantische Oceaan, in de winter of in de zomer.

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

2) Los de vragen op aan de hand van de bovenstaande tekst.
a) Wat is de functie van het bulbsteven? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) Wat is de functie van de bankschroef? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… c) Wat is het synoniem voor ‘uitwateringsmerk’? …………………………………………………………… d) Naar wie is het genoemd? Waarom? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… e) Wat duidt het uitwateringsmerk aan? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Schrijf onder elke afbeelding de naam van het symbool.

……………

……………… …………………………………………

…………

…………………

Veel succes!
Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Correctiesleutel

: Merktekens van een schip

2) Los de vragen op aan de hand van de bovenstaande tekst.
a) Wat is de functie van het bulbsteven? Een bulbsteven verhoogt de snelheid van het schip. Bij een geladen schip ligt de bulbsteven helemaal onder water zodat binnenschepen of kleinere motorsloepen er tegen zouden kunnen varen. b) Wat is de functie van de bankschroef? Met de boegschroef kan met het schip vlugger en korter laten zwenken en hebben vele moderne schepen minder sleepbootassistentie nodig. Ze meren op eigen kracht af in sluizen en aan kaden. c) Wat is het synoniem voor ‘uitwateringsmerk’? Plimsollmerk d) Naar wie is het genoemd? Waarom? Het is genoemd naar Samuel Plimsoll, een Engels parlementslid die voortdurend aandrong op wettelijke voorzieningen ter beveiliging van de zeelui. e) Wat duidt het uitwateringsmerk aan? Het duidt aan hoe zwaar een schip geladen mag zijn voor elke soort zee: zoet water of zout water, in de tropen of in het noorden van de Atlantische Oceaan, in de winter of in de zomer.

3) Schrijf onder elke afbeelding de naam van het symbool.

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

bulb

bankschroef

Plimsollmerk

Soorten schepen
Maak een tekening van jouw droomschip!

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

De verschillende soorten schepen
We hebben vier grote groepen koopvaardijschepen: - passagiersschepen - vrachtschepen - vissersboten - speciale schepen: sleepboten, baggerschepen

De vrachtschepen kunnen we onderverdelen in verschillende types. Verbind telkens de naam met de juiste afbeelding van het vrachtschip.

0

0 vrachtschip

0

0 koelschip

0

0 tankschip

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

0

0 massagoedschip

Doe hier net hetzelfde!

0

0 roll-on / roll-off schip

0

0 binnenschip

0

0 containerschip

0

0 sleepboot

Veel succes!
Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Lees de bijkomende informatie over de verschillende soorten vrachtschepen.
Het tankschip Tankschepen vervoeren onverpakte vloeibare producten. De belangrijkste zijn: - olietankers voor zowel ruwe olie als brandstoffen - tankers die scheikundige producten vervoeren - gastankers voor vloeibaar gemaakte gassen - kleine tankers voor wijn, tafelolie. Het massagoedschip Deze schepen zijn gespecialiseerd in het transport van stortgoederen. Enkele voorbeelden: steenkool, ertsen, graan, zand, grind Het vrachtschip Deze schepen zijn afgestemd op het vervoer van stukgoederen. Bijvoorbeeld kisten, vaten, zakken en dozen. Het koelschip Deze schepen zijn speciaal gebouwd en uitgerust voor het transport van bevroren of gekoelde ladingen zoals vlees, vis, boter, fruit, … Ze zijn meestal licht van kleur. Het containerschip Deze schepen vervoeren uiteraard containers. Typisch voor deze schepen is dat zij aan speciale kaaien laden en lossen. Deze zijn uitgerust met grote kranen die tot 40 containers per uur kunnen verwerken. Het roll-on/roll-off schip Dit scheepstype is speciaal ontworpen voor het vervoer van auto’s en trekkers met opleggers. Het heeft een horizontale manier van lossen en laden. Het binnenschip Binnenschepen brengen de goederen van de haven naar het ……………… Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Sleepboten Grote schepen zijn in de haven moeilijk te besturen. Daarom moeten sleepboten helpen. Zij bezitten een zeer krachtige motor en speciale schroeven. Ze kunnen heel kort draaien, plots stoppen en opzijvaren. Ze zijn niet zo groot!

De verschillende soorten schepen
We hebben vier grote groepen koopvaardijschepen: - passagiersschepen - vrachtschepen - vissersboten - speciale schepen: sleepboten, baggerschepen

De vrachtschepen kunnen we onderverdelen in verschillende types. Verbind telkens de naam met de juiste afbeelding van het vrachtschip.

0

0 vrachtschip

0

0 koelschip

0

0 tankschip

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

0

0 massagoedschip

Doe hier net hetzelfde!

0

0 roll-on / roll-off schip

0

0 binnenschip

0

0 containerschip

0

0 sleepboot

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Verkeersregels op het water
Evenals op de weg gelden op het water verkeersregels. Havenpolitie en rivierpolitie houden onder andere toezicht op het naleven van de verkeersregels. Door radiocontact en met behulp van geluidssignalen kan men ook onderlinge verkeersafspraken maken.

Bestudeer de tekeningen. Leg de verkeersregels met eigen woorden uit.
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Veel succes!

Verk

eersregels op het water

Evenals op de weg gelden op het water verkeersregels. Havenpolitie en rivierpolitie houden onder andere toezicht op het naleven van de verkeersregels. Door radiocontact en met behulp van geluidssignalen kan men ook onderlinge verkeersafspraken maken.

Bestudeer de tekeningen. Leg de verkeersregels met eigen woorden uit.
…Steeds rechts passeren!…… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

……Steeds voorrang van rechts!………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

…………Links of rechts inhalen!………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Evaluatie van de studie-uitstap: “De haven”

Wat vond je moeilijk? Waarom? ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

Wat heb je bijgeleerd? …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………..

Wat had je nog graag gedaan i.v.m. de haven? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Wat vond je het prettigste aan dit project? Waarom? ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Stempelkaart per groep:

Stempelkaart

Vier stempels? Een verrassing!

Stempelkaart

Vier stempels? Een verrassing!

Stempelkaart

Vier stempels? Een verrassing!
Hoekenwerk ‘De haven’

Naam: _____________ Nr.: ___ Datum: 04/05/’07

Hoekenwerk ‘De haven’