You are on page 1of 39

Tematy prac na semestr zimowy 2015/2016 ( niewykorzystane tematy z poprzednich semestrów są aktualne i do wykorzystania

)
L.p

Prowadzący

Kierunek

Temat polski

Temat angielski

1

dr inż. Tomasz
Koźlecki

Inżynieria
Chemiczna

PD

Adsorpcja białek i leków na materiałach
krzemionkowych .

Adsorption of proteins and drugs on silica-based
materials

2

dr inż. Tomasz
Koźlecki

Inżynieria
Chemiczna

PD

Optymalizacja syntezy nanocząstek będących
nośnikami leków

Optimization of the synthesis of nanoparticles for
drug delivery

3

dr inż. Tomasz
Koźlecki

Inżynieria
Chemiczna

PD

Adsorpcja kolumnowa jonów miedzi i srebra na
zmodyfikowanym szkle porowatym

Column adsorption of copper and silver ions on
modified porous glass

4

dr inż. Tomasz
Koźlecki

Inżynieria
Chemiczna

PD

Nanomateriały na bazie cyklodekstryn - zastosowanie
jako nośniki leków

Cyclodextrin-based nanomaterials - applications
for drug delivery

5

dr inż. Tomasz
Koźlecki

Inżynieria
Chemiczna

PIN

Zastosowanie technik planowania eksperymentu w
syntezie krzemionek o wymiarach nanometrycznych

6

dr inż. Tomasz
Koźlecki

Inżynieria
Chemiczna

PD

Optymalizacja syntezy porowatego szkła przy
wykorzystaniu technik planowania eksperymentu

Application of Design-of-Experiment
methodology for the synthesis of nanosized
silicas
Optimisation of the sysnthesis of porous glass by
means of Design-of-Experiment methodology

7

dr inż. Tomasz
Koźlecki

Inżynieria
Chemiczna

PD

Synteza nanocząstek platyny w układach
zdyspergowanych

Synthesis of platinum nanoparticles in dispersed
systems

8

dr inż. Tomasz
Koźlecki

Inżynieria
Chemiczna

PD

Synteza nanocząstek dwutlenku tytanu w układach
zdyspergowanych

Synthesis of titania nanoparticles in dispersed
systems

9

dr Janusz
Szeremeta

Technologia
chemiczna

PD

Synteza koloidalnych nanokryształów
półprzewodnikowych o strukturze perowskitu.

The synthesis of colloidal semiconductor
nanocrystals with perovskite structure.

10

dr Janusz
Szeremeta

Technologia
chemiczna

PIN

Kropki kwantowe niezawierające kadmu jako
nowoczesne znaczniki w bioobrazowaniu.

Cadmium free quantum dots as a novel labels for
bioimaging

11

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Inżynieria
Materiałowa

PIN

Liniowe i nieliniowe właściwości optyczne
nanoklasterów złota

Linear and nonlinear optical properties of gold
nanoclusters

12

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PIN

Liniowe i nieliniowe właściwości optyczne
nanoklasterów złota
Liniowe i nieliniowe właściwości optyczne
nanoklasterów złota

Linear and nonlinear optical properties of gold
nanoclusters
Linear and nonlinear optical properties of gold
nanoclusters

13

Biotechnologia PIN

14

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Inżynieria
Materiałowa

PD

Liniowe i nieliniowe właściwości optyczne
nanoklasterów złota

Linear and nonlinear optical properties of gold
nanoclusters

15

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PD

Inżynieria
Materiałowa

PIN

Liniowe i nieliniowe właściwości optyczne
nanoklasterów złota
Liniowe i nieliniowe właściwości optyczne
nanoklasterów złota
Nanocząstki złota – synteza i charakteryzacja
właściwości optycznych

Linear and nonlinear optical properties of gold
nanoclusters
Linear and nonlinear optical properties of gold
nanoclusters
Gold nanoparticles – synthesis and
characterization of optical properties

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PIN

Inżynieria
Materiałowa

PD

Nanocząstki złota – synteza i charakteryzacja
właściwości optycznych
Nanocząstki złota – synteza i charakteryzacja
właściwości optycznych
Nanocząstki złota – synteza i charakteryzacja
właściwości optycznych

Gold nanoparticles – synthesis and
characterization of optical properties
Gold nanoparticles – synthesis and
characterization of optical properties
Gold nanoparticles – synthesis and
characterization of optical properties

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PD

Inżynieria
Materiałowa

PD

Nanocząstki złota – synteza i charakteryzacja
właściwości optycznych
Nanocząstki złota – synteza i charakteryzacja
właściwości optycznych
Nieliniowe optyczne właściwości nanocząstek mikroskopia wielofotonowa

Gold nanoparticles – synthesis and
characterization of optical properties
Gold nanoparticles – synthesis and
characterization of optical properties
Nonlinear optical properties of nanonaprticles multiphoton optical microscopy

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PD

Inżynieria
Materiałowa

PIN

Nieliniowe optyczne właściwości nanocząstek mikroskopia wielofotonowa
Nieliniowe optyczne właściwości nanocząstek mikroskopia wielofotonowa
Nanocząstki i nanoklastery złota w zastosowaniach
biologicznych - przegląd literaturowy

Nonlinear optical properties of nanonaprticles multiphoton optical microscopy
Nonlinear optical properties of nanonaprticles multiphoton optical microscopy
Gold nanoparticles and nanoclusters in biological
applications - review

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PIN

Nanocząstki i nanoklastery złota w zastosowaniach
biologicznych - przegląd literaturowy
Nanocząstki i nanoklastery złota w zastosowaniach
biologicznych - przegląd literaturowy

Gold nanoparticles and nanoclusters in biological
applications - review
Gold nanoparticles and nanoclusters in biological
applications - review

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Biotechnologia PD

Biotechnologia PIN

Biotechnologia PD

Biotechnologia PD

Biotechnologia PIN

29

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Inżynieria
Materiałowa

PD

Samoorganizacja w ciekłych kryształach
domieszkowanych nanocząstkami złota

Self-organization in liquid crystals doped with
gold nanoparticles

30

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PD

Inżynieria
Materiałowa

PIN

Samoorganizacja w ciekłych kryształach
domieszkowanych nanocząstkami złota
Samoorganizacja w ciekłych kryształach
domieszkowanych nanocząstkami złota
Samoorganizacja w ciekłych kryształach
domieszkowanych nanocząstkami złota

Self-organization in liquid crystals doped with
gold nanoparticles
Self-organization in liquid crystals doped with
gold nanoparticles
Self-organization in liquid crystals doped with
gold nanoparticles

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PIN

Inżynieria
Materiałowa

PD

Samoorganizacja w ciekłych kryształach
domieszkowanych nanocząstkami złota
Samoorganizacja w ciekłych kryształach
domieszkowanych nanocząstkami złota
Chiralne nanoklastery złota i srebra

Self-organization in liquid crystals doped with
gold nanoparticles
Self-organization in liquid crystals doped with
gold nanoparticles
Chiral nanoclusters of gold and silver

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PD

Chiralne nanoklastery złota i srebra

Chiral nanoclusters of gold and silver

Biotechnologia PD

Chiralne nanoklastery złota i srebra

Chiral nanoclusters of gold and silver

Inżynieria
Materiałowa

PIN

Chiralne nanoklastery złota i srebra

Chiral nanoclusters of gold and silver

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PIN

Chiralne nanoklastery złota i srebra

Chiral nanoclusters of gold and silver

Biotechnologia PIN

Chiralne nanoklastery złota i srebra

Chiral nanoclusters of gold and silver

Inżynieria
Materiałowa

PD

Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek złota o różnych
kształtach

Synthesis and functionalization of gold
nanoparticles of various shapes

dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska
dr inż. Joanna
Olesiak-Bańska

Chemia

PD

Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek złota o różnych
kształtach
Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek złota o różnych
kształtach

Synthesis and functionalization of gold
nanoparticles of various shapes
Synthesis and functionalization of gold
nanoparticles of various shapes

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Biotechnologia PD

Biotechnologia PIN

Biotechnologia PD

inż. inż. Dr hab. The importance of microRNA-5196 expression as a biomarker of Systemic sclerosis. Joanna Olesiak-Bańska Inżynieria Materiałowa PIN Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek złota o różnych kształtach Synthesis and functionalization of gold nanoparticles of various shapes 45 dr inż. Technologia Chemiczna prof. Synthesis and functionalization of gold nanoparticles of various shapes Synthesis and functionalization of gold nanoparticles of various shapes Obtainment of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) primal cells cocultures and bone marrow stromal cells (BMSC) cocultures to reserch adhesion phenomena in optical tweezers. Use of Acidithiobacillus ferrooxidans in phosphate biosolubilizaton process to obtain phosphorus biofertilizer. Phosphorylation of the DMP-1 protein. prof. Dr hab. PAN dr hab. Piotr Dobryszycki Dr hab.) Chemia PIN dr hab. Piotr Dobryszycki prof. Fosforylacja białka DMP-1. Włodzimierz Miśta (PAN) Biotechnologia PD Optymalizacja warunków krystalizacji domeny C1q otoliny-1 Synteza i charakterystyka wybranych katalizatorów metalicznych naniesionych na CeO2 aktywnych w reakcji usuwania tlenku węgla z wodoru służącego do Elektronowa dyfrakcja rentgenowska (ESBD) i dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie struktury biominerałów. Biotechnologia PD Znaczenie miRNA-146a jako markera chorób reumatycznych. inż.44 dr inż. Dr hab. Agnieszka Saeid Biotechnologia PD Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek złota o różnych kształtach Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek złota o różnych kształtach Uzyskanie kokultur komórek pierwotnych chłoniaka rozlanego z dużych komórek B i komórek stromalnych zrębu szpiku kostnego na potrzeby badania zjawiska adhezji w szczypcach optycznych. Analiza ekspresji mikroRNA. inż. Piotr Dobryszycki Biotechnologia PD Wykorzystanie Acidithiobacillus ferrooxidans do produkcji nawozów fosforowych w procesie biosolubilizacji fosforanów. Joanna Olesiak-Bańska dr lek Paweł Ostasiewicz (Uniwer. Biotechnologia PIN Electron backscatter diffraction (EBSD) and XRD (X-ray diffraction) in the analysis of biomineral structure. prof. Katarzyna Bogunia-Kubik. Optimalization of crystallization conditions of C1q domain of otolin-1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Biotechnologia PIN Biotechnologia PD Chemia PD PD . Piotr Dobryszycki prof. inż. Dr hab.5196 jako biomarkera twardziny układowej. Joanna Olesiak-Bańska dr inż. PAN dr inż. Phosphorylation of the DMP-1 protein. prof. Dr hab. Piotr Dobryszycki prof. Biotechnologia PIN Protein based biomaterials Biomateriały wykorzystujące białka Biotechnologia PD Fosforylacja białka DMP-1. Katarzyna Bogunia-Kubik. The role of miRNA-146a as a marker of rheumatic diseases.

Anna Leśniewicz dr inż. Agata Łamacz Technologia Chemiczna PIN 68 Dr inż.przegląd literatury Oznaczanie niezbędnych do życia i toksycznych składników mineralnych w żywności dla dzieci przegląd literatury Reforming parowy węglowodorów i alkoholi na katalizatorach osadzonych na nośnikach węglowych przegląd literatury Szkielety metaloorganiczne zawierające kationy lantanowców jako nowe adsorbenty CO2 – synteza i właściwości Bioaccessibility of mineral constituents in cereal bars with fruit Bioaccessibility of mineral constituents in cereal bars Application of enzymatic extraction ICP-OES method for determination of trace and main elements in special purpose foods Bioaccessibility of mineral main and trace components in processed cereal grains Determination of essential and toxic elements in processed cereal based foods Bioaccessibility of mineral main and trace components in different kinds of rice Determination of trace and main elements in processed cereal grains – literature review Bioaccessibility of mineral main and trace nutrients in groats . Anna Leśniewicz Chemia PD Chemia PIN Chemia PIN Chemia PIN Chemia PIN 67 Dr inż.i mikrosłakdników mineralnych w róznych gatunkach ryżu Oznaczanie pierwiastków śladowych i głównych w przetworzonych ziarnach zbóż – przegląd literatury Bidostępnośc makro. Anna Leśniewicz dr inż.literature review Steam reforming of hydrocarbons and alcohols on carbon supported catalysts – literature review Metal-organic frameworks containing lanthanide cations as new CO2 adsorbents – synthesis and properties .przegląd literatury Oznaczanie składników mineralnych w żywności dla dzieci .i mikroskładników mineralnych w przetworzonych ziarnach zbóż Oznaczanie niezbędnych do życia i toksycznych pierwiastków w przetworzonych.literature review Detrmination essential and toxic minerals in baby foods . Anna Leśniewicz dr inż. zbożowych produktach spożywczych Biodostępność makro. Anna Leśniewicz dr inż. Anna Leśniewicz dr inż. Agata Łamacz Technologia Chemiczna PIN 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Biodostępność składników mineralnych w próbkach zbożowych batonów z owocami Biodostępność składników mineralnych w próbkach zbożowych batonów Zastosowanie ekstrakcji enzymatycznej i techniki ICPOES do oznaczania pierwiastków śladowych i głównych w produktach specjalnego przeznaczenia żywieniowego Biodostępność makro. Anna Leśniewicz Chemia PD Chemia PD Chemia PD dr inż.literature review Determination of mineral constituents in food for children .i mikroskładnikow mineralnych w kaszach . Anna Leśniewicz Chemia PD Chemia PD dr inż. Anna Leśniewicz dr inż.zasilania ogniw paliwowych 57 dr inż. Anna Leśniewicz dr inż.

69 Dr inż. Agata Łamacz Technologia Chemiczna PD Katalityczny rozkład metanu do wodoru i nanorurek węglowych w reaktorze ze złożem fluidalnym 70 Dr inż. zw. charakterystyka fizyko-chemiczna oraz badanie właściwości katalitycznych materiałów hybrydowych typu Cu/CNT oraz Cu-CeZrO2/CNT Badania literaturowe topologii MOF opartych na porfirynach Synthesis. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PD Symulacje molekularne separacji miesznainy CO2/CH4 Moleulcar simulations of sepration of CO2/CH4 mixture 81 prof. Agata Łamacz Technologia Chemiczna PD 72 Dr inż. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PIN Badanie stabilności nanoklasterów Ir w zeolitach metodą DFT DFT studies of the stability of zeolite supported Ir clusters 74 Dr inż. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PD Badania DFT dyfuzji jonów tlenkowych w układach na bazie ZrO DFT simulations of oxygen ions diffusion in ZrO based systems 80 Dr inż. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PD Badanie oddziaływań metal/nosnik w układach Cu/ZnO metodą DFT Investigation of metal/support interactions in Cu/ZnO systems by means of DFT simulations 77 Dr inż. Agata Łamacz Technologia Chemiczna PD Synteza i charakterystyka katalizatorów metalicznych osadzonych na włóknach węglowych Catalytic decomposition of methane in fluidized bed reactor for hydrogen and carbon nanotubes production (praca w ramach projektu IUVENTUS PLUS. dr hab. stypendium dla dyplomanta) Synthesis and characterization of carbon fibers supported metal catalysts 71 Dr inż. PWr Technologia Chemiczna PIN Analiza pól katalitycznych dla modelowych reakcji chemicznych Analysis of catalytic fields for model chemical reactions . characterization and catalytic properties of Cu/CNT and Cu-CeZrO2/CNT hybrid materials Literature review of porphyrin based MOF structures 73 Dr inż. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PD Teoretyczne badania mechanizmu reakcji redukcji CO2 na tlenkach metali przejściowych Theoretical investigations of the mechanism of the CO2 reduction on transition metal oxides 79 Dr inż. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PD Fotokatalityczna dekompozycja wody na klastrach TiO2 – symulacje CASSCF Photocatalytic water decomposition on TiO2 clusters – CASSCF simulations 76 Dr inż. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PD Elektrokatalityczna redukcja CO2 na stopach miedzi na podstawie metody DFT Electrocatalytic reduction of CO2 on Cu alloys from DFT simulations 78 Dr inż. Andrzej Sokalski. prof.inż. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PIN Synteza. Bartłomiej Szyja Technologia Chemiczna PIN Optymalizacja parametrów pól siłowych metodą Monte Carlo Optimization of forcefield parameters with Monte Carlo method 75 Dr inż. W.

Dorota JermakowiczBartkowiak dr hab.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 prof.inż. dr hab.inż. zw. Elżbieta Broniek Biotechnologia PD Analiza katalitycznej roli podstawników w substratach reakcji enzymatycznych Analysis of catalytic role of substrate substituents for enzymatic reactions Biotechnologia PIN Teoretyczne projektowanie biokatalizatorow Theoretical biocatalyst design Biotechnologia PD Mechanizmy reakcji deaminacji cytozyny Mechanisms of cytosine deamination Chemia PD Mechanizmy reakcji deaminacji cytozyny Mechanisms of cytosine deamination Technologia Chemiczna PD Impregnowane żywice polimerowe do sorpcji metali szlachetnych Impregnated polymeric resin for the sorption of precious metals Technologia Chemiczna PD Biosorbenty do odzysku metali szlachetnych Biosorbent to noble metals recovery Technologia Chemiczna PD Niskokosztowe sorbenty do zatężania złota Low-cost sorbents for loading of gold Technologia Chemiczna PD Projektowane żywice polimerowe do sorpcji metali szlachetych Polymer resins designed for the sorption of precious metals Technologia Chemiczna PD Sorbenty do usuwania chromu Sorbents for removal of chromium Technologia Chemiczna PD Badania zdolności adsorpcyjnych węgli aktywnych z biomasy względem CO2 i CH4. Adam Pawełczyk Technologia Chemiczna PIN Ocena efektywności biopreparatów do usuwania zanieczyszczeń organicznych Assessment of the effectiveness of biopreparations for organic pollutants removal . W. inż. Dorota JermakowiczBartkowiak dr inż. Dorota JermakowiczBartkowiak dr hab.inż. dr hab. Andrzej Sokalski. Dorota JermakowiczBartkowiak dr hab. Andrzej Sokalski. zw. prof. dr hab. W. PWr prof. prof. zw. W. dr hab.inż. inż. prof. PWr prof. prof. inż. inż. zw. Andrzej Sokalski. inż. Dorota JermakowiczBartkowiak dr hab. PWr dr hab. PWr prof. dr hab. Investigations of the adsorptive abilities of active carbons from biomass towards CO2 and CH4. inż. Andrzej Sokalski. W.

metodą GC-MS 98 dr inż. Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PIN 100 dr inż. inż.rejon Wrocław Badanie składu jakościowego i ilościowego oraz określenie i ocena parametrów energetycznych gazów sieciowych na obszarze Dolnego Śląska .93 dr hab. Michalina Kurnatowska Inżynieria Materiałowa PD II 95 dr inż.GC-MS Qualitative analysis of medium petroleum fractions and determination of the composition of the group . Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PD lub PIN (niestacj onarne) PD lub PIN Synteza. Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PD lub PIN Analiza składu produktów z pirolizy biomasy przed i po uwodornieniu Analiza jakościowa lekkich frakcji naftowych (benzyn) i oznaczenie składu grupowego .Kłodzko region The study of the qualitative and quantitative as well as to identify and assess the energy performance of network gas to area Lower Silesia .rejon Zgorzelec Oznaczenie składu jakościowego i strukturalnogrupowego produktów z pirolizy biomasy 102 dr inż. Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PIN 99 dr inż.rejon Kłodzko Badanie składu jakościowego i ilościowego oraz określenie i ocena parametrów energetycznych gazów sieciowych na obszarze Dolnego Śląska . Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PD lub PIN Badanie składu jakościowego i ilościowego oraz określenie i ocena parametrów energetycznych gazów sieciowych na obszarze Dolnego Śląska . Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna 96 dr inż.GC-MS The study of the qualitative and quantitative as well as to identify and assess the energy performance of network gas to area Lower Silesia .Wroclaw region The study of the qualitative and quantitative as well as to identify and assess the energy performance of network gas to area Lower Silesia .metodą GC-MS Research on the effectiveness of natural preparations for water-ground environment bioremediation Synthesis. Adam Pawełczyk Technologia Chemiczna PD Badania skuteczności naturalnych preparatów do bioremediacji środowiska wodno-gruntowego 94 dr inż. structure and thermal stability of nanocrystalline mixed oxides Ce1-x-yYbyPdxO2 The use of GC-MS for the analysis of liquid products from the thermal cracking of waste polymers Qualitative analysis of light petroleum fractions (gasoline) and determination of the composition of the group . Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PIN 101 dr inż.Zgorzelec region Determination of the qualitative and structuralgroup products from pyrolysis of biomass Analysis of the composition of the biomass pyrolysis products before and after hydrogenation . Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PD lub PIN Analiza jakościowa średnich frakcji naftowych i oznaczenie składu grupowego . struktura i stabilność termiczna nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xyYbyPdxO2 Wykorzystanie metody GC-MS do analizy produktów ciekłych z krakingu termicznego odpadowych polimerów 97 dr inż.

Projektowanie i synteza fosfonowych inhibitorów proteazy Tsh. 115 dr hab. Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PD lub PIN 104 dr inż. Synthesis. biochemiczna i mikrobiologiczna analiza fosfonowych inhibitorów proteazy SepA. Biotechnologia PIN Biotechnologia PIN Biotechnologia PD Oznaczenie składu jakościowego i strukturalnogrupowego w produktach hyrorafinacji katalitycznej z pirolizy polimerów . Analysis of middle distillates Determination of the qualitative and structuralgroup products hydroisomerization catalytic pyrolysis of polymers. Piotr Nowak Technologia Chemiczna PD Optymalizacja warunków syntezy koloidalnego srebra w środowisku DMSO-woda Determination of the qualitative and structuralgroup products hyrorafinacji catalytic pyrolysis of polymers. Optimization of the synthesis condition of colloidal silver in DMSO-water environment. Optimization of the synthesis condition of colloidal gold in DMSO-water environment. Synthesis. 113 dr hab. Projektowanie i synteza fosfonowych inhibitorów proteazy Pet.103 dr inż. inż. Design and synthesis of phosphonate inhibitors of Pet protease. inż. Piotr Nowak Technologia Chemiczna PD Optymalizacja warunków syntezy koloidalnego złota w środowisku DMF-woda. 112 dr hab. inż. Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PD lub PIN 106 dr inż. Piotr Nowak Technologia Chemiczna PD Optymalizacja warunków syntezy koloidalnego srebra w środowisku DMF-woda. Analiza lekkich destylatów Oznaczenie składu jakościowego i strukturalnogrupowego w produktach hyrorafinacji katalitycznej z pirolizy polimerów . biochemical and microbiological analysis of phosphonate inhibitors of SepA protease. Design and synthesis of phosphonate inhibitors of type I bacterial signal peptidase. Synteza. Optimization of the synthesis condition of colloidal gold in DMF-water environment. Piotr Nowak Technologia Chemiczna PD Optymalizacja warunków syntezy koloidalnego złota w środowisku DMSO-woda. biochemical and microbiological analysis of phosphonate inhibitors of Pic protease. Projektowanie i synteza fosfonowych inhibitorów bakteryjnej sygnałowej peptydazy typu I. Ewa Burchacka 108 dr inż. inż. Ewa Burchacka Biotechnologia PD Synteza. Ewa Burchacka 109 dr inż. Analysis of light distillates Determination of the qualitative and structuralgroup products hyrorafinacji catalytic pyrolysis of polymers. Optimization of the synthesis condition of colloidal copper in DMSO-water environment. . Piotr Nowak Technologia Chemiczna PD Optymalizacja warunków syntezy koloidalnej miedzi w środowisku DMSO-woda. Analiza średnich destylatów Oznaczenie składu jakościowego i strukturalnogrupowego w produktach hydroizomeryzacji katalitycznej z pirolizy polimerów. inż. biochemiczna i mikrobiologiczna analiza fosfonowych inhibitorów proteazy Pic. Design and synthesis of phosphonate inhibitors of Tsh protease. Ewa Burchacka Biotechnologia PIN 110 dr inż. 114 dr hab. Ewa Burchacka 107 dr inż. Mieczysław Steininger Technologia Chemiczna PD lub PIN 105 dr inż. 111 dr hab. Optimization of the synthesis condition of colloidal silver in DMF-water environment.

Łukasz Janczewski Chemia PD Chemia PD Inżynieria Chemiczna PD Dystrybucja alleli genu csd (complementary sex determiner) w populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera L. Małgorzata Cebrat (PAN) Biotechnologia PIN 124 dr hab. Halina Zasłona PD Optymalizacja warunków syntezy koloidalnej miedzi w środowisku DMF-woda. Synthesis of constrained peptides containing two secondary structures Biotechnologia PD The influence of medium induction factors on enzymes biosyntesis by Penicillium chrysogenum.beta-peptydów Trimerization of alpha. Tomasz Chmielewski Technologia Chemiczna PD Przemiany mineralogiczne w procesie nieutleniającego ługowania koncentratu miedzi. Mineralogical conversions in the non-oxidizing leaching of copper concentrate 128 Dr inż. 129 Dr inż. Pawel Pohl 125 dr hab. Microfluidic model of tumor metastasis Potential inhibitors of laccase. Optimization of the synthesis condition of colloidal copper in DMF-water environment.alfa. Piotr Nowak Technologia Chemiczna 117 dr hab. Roman Szafran 120 dr inż.) Wieloparametrowa optymalizacja warunków otrzymywania nanostruktur srebra metodą plazmową Analiza specjacyjna chromu w wodach i napojach metodą kulometrii przepływowej Transport masy w układach heterogenicznych Wpływ czynników indukujących podłoża na biosyntezę enzymów przez Penicillium chrysogenum.116 dr hab. Recovery of Cu. Mineralogical conversions in the non-oxidizing leaching of copper concentrate Biotechnologia PD Biotechnologia PIN Biotechnologia PD Potencjalne inhibitory lakazy. Halina Zasłona 122 dr inż. inż. Distribution of csd (complementary sex determiner) alleles in honey bee (Apis mellifera L. Roman Szafran 121 dr inż. Pawel Pohl 126 Dr inż. inż. Ag and Pb from a copper concentrate with a high content of organic carbon. Ag i Pb z koncentratu miedzi o podwyższonej zawartości węgla organicznego.beta.beta-peptides Biotechnologia PD Synteza usztywnionych peptydów zawierających dwie struktury drugorzędowe Mikrofluidalny model guza nowotworowego. Microfluidic model of tumor. Mikrofluidalny model metastazy nowotworowej. inż. Biotechnologia PD Trimeryzacja alfa. Tomasz Chmielewski Inżynieria Materiałowa PD Odzyskiwanie Cu. inż.) population Multivariate optimization of conditions of plasma-based synthesis of silver nanostructures Speciation analyzis of chromium in waters and beverages by flow coulometry Mass transport in heterogeneous systems 127 Dr inż. inż.beta.alpha. 123 dr hab. Łukasz Berlicki 118 dr hab. Tomasz Chmielewski Inżynieria Materiałowa PD Przemiany mineralogiczne w procesie nieutleniającego ługowania koncentratu miedzi. . Łukasz Berlicki 119 dr inż.

oxidative leaching of copper concentrate Mineralogical conversions in recovering of silver and lead by chloride leaching of copper concentrate Valuable metals recovery technologies for ocean manganese nodules Przemiany mineralogiczne w procesie atmosferycznego. dr hab. Review of methodologies. inż. Wojciech Barkowiak 140 dr inż. Wojciech Barkowiak 138 prof. utleniającego ługowania koncentratu miedzi. Dominika Wawrzyńczyk Recovery of Cu. Technologie odzyskiwania metali użytecznych z manganowych konkrecji oceanicznych 134 Dr inż. Ag i Pb z koncentratu miedzi o podwyższonej zawartości węgla organicznego. Studium teoretyczne Phenomenological thermodynamics of nanostructures.130 Dr inż. dr hab. Tomasz Chmielewski Technologia Chemiczna PD Odzyskiwanie Cu. Chemia PIN Termodynamika fenomenologiczna nanostruktur. oxidative leaching of copper concentrate PD Fotochromowe i elektryczne właściwości barwnika tioindygo Fotochromic and electrical properties of thioindigo dye. Chemia PIN Obliczenia równowag chemicznych. Tomasz Chmielewski Inżynieria Materiałowa PIN 132 Dr inż. Technologie odzyskiwania metali użytecznych z manganowych konkrecji oceanicznych Mineralogical conversions in the atmospheric. dr hab. Wojciech Barkowiak 139 prof. Przegląd metodologii Calculations of chemical equilibriums. 131 Dr inż. Przemiany mineralogiczne w procesie odzyskiwania srebra i ołowiu na drodze chlorkowego ługowania koncentratu miedzi. Tomasz Chmielewski Technologia Chemiczna PIN 135 Dr inż. Dominika Wawrzyńczyk Chemia 141 dr inż. Tomasz Chmielewski Technologia Chemiczna PIN 137 prof. Tomasz Chmielewski Inżynieria Materiałowa PIN Przemiany mineralogiczne w procesie atmosferycznego. Przemiany mineralogiczne w procesie odzyskiwania srebra i ołowiu na drodze chlorkowego ługowania koncentratu miedzi. Tomasz Chmielewski Technologia Chemiczna PIN 136 Dr inż. Theoretical study. Tomasz Chmielewski Inżynieria Materiałowa PIN 133 Dr inż. inż. utleniającego ługowania koncentratu miedzi. Ag and Pb from a copper concentrate with a high content of organic carbon. inż. Inżynieria Materiałowa PD Synteza i funkcjonalizacja powierzchni półprzewodnikowych kropek kwantowych Synthesis and surface functionalization of semiconducting quantum dots Inżynieria Materiałowa PIN Funkcjonalizacja powierzchni półprzewodnikowych prętów kwantowych CdSe (Surface functionalization of semiconducting CdSe quantum rods) Mineralogical conversions in recovering of silver and lead by chloride leaching of copper concentrate Valuable metals recovery technologies for ocean manganese nodules . Mineralogical conversions in the atmospheric.

Marek Bryjak 154 prof. Marek Bryjak 151 prof. Krzysztof Kierzek 146 prof. Dominika Wawrzyńczyk Inżynieria Materiałowa PD Synteza i funkcjonalizacja powierzchni półprzewodnikowych kropek kwantowych Synthesis and surface functionalization of semiconducting quantum dots 144 dr inż. dr hab inż. dr hab inż. Marek Bryjak 152 prof. dr hab inż. Dominika Wawrzyńczyk Inżynieria Materiałowa PD Synthesis and spectroscopic characterization of lanthanide doped oxide nanocrystals 145 dr inż. Design of the system for treatment of geothermal water Polymer membranes for separation of water-oil emulsion Polymers used in construction of artificial organs 155 prof. Marek Bryjak Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna PD Synteza i charakteryzacja właściwości spektroskopowych nanokryształów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców Niekonwencjonalne metody wytwarzania porowatych materiałów węglowych do zastosowań specjalnych Projektowanie instalacji do odwróconej osmozy w oparciu o program ROSA Polimerowe membrany do perwaporacyjnego wydzielania butanolu Chronochromowe czujniki dla przemysłu spożywczego Polimerowe membrany reagujące na czynniki zewnętrzne Chemiczne czujniki upływu czasu Stimuli responsive membranes Sedymentacja węgli aktywnych modyfikowanych magnetytem Projekt instalacji do uzdatniania wody geotermalnej Sedimentation of activated carbon modified with magnetite. dr hab inż. dr hab inż. Marek Bryjak Technologia Chemiczna PIN PIN PIN PIN PD PIN PIN PIN PIN (niestacj onarne) PIN (niestacj onarne) Membrany polimerowe do procesu rozdzielania wodnych emulsji olejowych Polimery wykorzystywane do budowy sztucznych narządów Biopolimery o znaczeniu technologicznym Unconventional preparation methods of porous carbon materials for special applications Design of RO installation by means of ROSA software Polymer membranes for pervaporative separation of butanol Time-temperature indicators for food industry Time related sensors for smart packages Biopolymers with technological importance . Marek Bryjak 153 prof. dr hab inż. Dominika Wawrzyńczyk Inżynieria Materiałowa PIN Synteza nanokryształów NaYF4 domieszkowanych jonami lantanowców Synthesis of lanthanide doped NaYF4 nanocrystals 143 dr inż.142 dr inż. dr hab inż. dr hab inż. dr hab inż. Marek Bryjak 149 prof. Marek Bryjak 148 prof. dr hab inż. Marek Bryjak 150 prof. Marek Bryjak 147 prof.

Prof. 162 dr hab. Piotr Młynarz . 166 dr hab. 163 dr hab. Marek Bryjak Technologia Chemiczna 157 prof. Wyizolowanie hesperydyny z surowca roślinnego oraz jej mikrokapsułkowanie w układach opartych na biopolimerach. Barbara Technologia Kucharczyk Chemiczna PIN (niestacj onarne) PD (niestacj onarne) PD 159 dr inż. Prof. Piotr Młynarz . nadzw. 165 dr hab. Piotr Młynarz . dr hab inż. Zastosowanie spektrometrii mas do oceny długości mrożenia mięsa The use of mass spectrometry to assess the length of the freezing of meat Synteza produktów przegrupowania Amadoriego Synthesis of Amadori rearrangement products Biotechnologia PD Synteza receptorów z funkcja rozpoznawania molekularnego Synthesis of receptors with the molecular recognition function Biotechnologia PD Rozdział mieszaniny substancji pochodzenia torfowego Separation of a mixture of substances of peat Chemia PD Synteza receptorów z funkcja rozpoznawania molekularnego Chemia PD Rozdział mieszaniny substancji pochodzenia torfowego Separation of a mixture of substances of peat Chemia PD Modelowe profilowanie białek mięs za pomocą metody LC-MS Synthesis of receptors with the molecular recognition function Model profiling of meat protein by LC-MS method . Piotr Młynarz . nadzw. Prof. Marek Bryjak Technologia Chemiczna 158 dr hab. Piotr Młynarz . Biotechnologia PD Chemia PD Procesy hybrydowe w usuwaniu szkodliwych jonów z wody Hybrid processes in separation of harmful ions from water Zarzadzanie scenariuszami technologicznymi w podczyszczalni scieków w fabryce kosmatyków w Aleksandrowie Łódzkim Wpływ warunków preparatyki i zastosowanego prekursora palladu na skład i aktywność katalizatorów palladowych w utlenianiu węglowodorów. dr hab inż. 164 dr hab. Piotr Młynarz . Prof. inż. 161 dr hab. Prof. nadzw. Marta Tsirigotis-Maniecka Biotechnologia PD 160 dr hab. Cleaning scenario management in the waste water plant of beauty products factory in Aleksandrow Lodzki The influence of preparation conditions and used precursor Pd on the composition palladium catalysts and their activity in the oxidation hydrocarbons. nadzw. nadzw. nadzw.156 prof. Prof. Piotr Młynarz . Prof. Isolation of hesperidin from plant material and its microcapsulation in biopolymer based systems.

Ewa Chmielewska Biotechnologia PD Chemia PIN PD Biotechnologia PD Chemia PD Influence of formulation on degradation and leaching of herbicide in soil Activation of phosphonoacetic acids with carbodiimides. Daniel Strub Technologia Chemiczna PIN Chiralne związki zapachowe . Daniel Strub PD Wpływ formulacji na rozkład i przemieszczanie herbicydu w glebie Aktywacja kwasów fosfonooctowych karbodiimidami 169 Dr inż.nadzw.literature studies and market analysis. 175 Dr inż. Daniel Strub Technologia Chemiczna PD 173 Dr inż. Chiral fragrant compounds .literature studies Synthesis of aminophosphonates deposited on the nanoparticles induced microwave. Ewa Chmielewska 178 dr inż. Daniel Strub Chemia PD 174 Dr inż.studia literaturowe i analiza rynku. Activation of phosphonoacetic acids with carbodiimides. Daniel Strub Biotechnologia PD Aktywacja kwasów fosfonooctowych karbodiimidami 170 Dr inż.studia literaturowe Synteza aminofosfonianów osadzonych na nanocząstkach indukowana mikrofalami. Reakcja heteroorganicznych pochodnych litoorganicznych ze związkami fosforu(III) jako metoda syntezy potencjalnych inhibitorów COMT. 176 Dr inż. Synteza aminowych pochodnych eugenolu i ich wykorzystanie jako mediatorów adsorpcji glikolu polietylenowego na powierzchniach metalowych Synteza aminowych pochodnych eugenolu i ich wykorzystanie jako mediatorów adsorpcji glikolu polietylenowego na powierzchniach metalowych Wykorzystanie reaktorów przepływowych do syntezy związków zapachowych i leków . Daniel Strub Chemia 171 Dr inż.studia literaturowe i analiza rynku. . Synteza aminofosfonianów osadzonych na nanocząstkach indukowana mikrofalami. 177 dr inż.studia literaturowe. Synthesis of amine derivatives of eugenol and their application as mediators for the adsorption of polyethylene glycol on metal surfaces Synthesis of amine derivatives of eugenol and their application as mediators for the adsorption of polyethylene glycol on metal surfaces Application of continuous-flow reactors for the synthesis of fragrances and drugs . Daniel Strub Inżynieria Chemiczna Chemia PIN Wykorzystanie reaktorów przepływowych w syntezie asymetrycznej . Chiralne związki zapachowe . Daniel Strub Technologia Chemiczna PIN Wykorzystanie reaktorów przepływowych do syntezy związków zapachowych i leków . Ewa Chmielewska 179 dr inż. Reaction of heteroorganic lithium derivatives with phosphorus(III) compounds as a synthesis methods of potential inhibitors of COMT.literature studies Application of continuous-flow reactors in asymmetric synthesis .studia literaturowe. Chiral fragrant compounds .literature studies and market analysis. 167 Prof.literature studies Application of continuous-flow reactors for the synthesis of fragrances and drugs . Mariusz Kucharski 168 Dr inż. Synthesis of aminophosphonates deposited on the nanoparticles induced microwave. dr hab. Daniel Strub Biotechnologia PIN 172 Dr inż.

Prozdrowotne i chorobotwórcze działanie reaktywnych form tlenu Silimarina i flawonoidy z ostropestu (Sylibum marianum)– ratunek dla wątroby Prozdrowotne działanie związków polifenolowych Biotechnologia PIN Związki selenu chroniące przed nowotworem Metallic and carbon based catalyzers for the oxygen reduction in fuel cells – the quantumchemical studies. Silymarin and flavonoids from milk thistle (Sylibum marianum) – rescue for the liver Health-promoting effects of poliphenols compounds Selenium compounds protect against cancer Biotechnologia PIN Działanie rybosomów przeciwko zmarszczkom Activity of ribosomes against wrinkles PD PD Biotechnologia PD Biotechnologia PIN Biotechnologia PIN Reakcja heteroorganicznych pochodnych litoorganicznych ze związkami fosforu(III) jako metoda syntezy potencjalnych inhibitorów COMT.180 dr inż. Wykorzystanie chromatografii membranowej do pozyskiwania białek funkcyjnych z soku ziemniaka. Theoretical studies of electronic properties of coumarin dyes constituting the light harvesting element in solar cells. Ewa Chmielewska 185 Prof. Szczepan Roszak Inżynieria Materiałowa PIN 187 Prof. Czesław Biotechnologia PD Biotechnologia PIN Reakcja Kabacznika-Michaelisa katalizowana cieczami jonowymi Reakcja Kabacznika-Michaelisa katalizowana cieczami jonowymi Teoretyczne badania modelowych katalizatorów weglowych dla reakcji redukcji tlenu w ogniwach paliwowych. Ewa Chmielewska Biotechnologia PD 181 dr inż. Ewa Chmielewska Biotechnologia PD Zielona chemia w syntezie aminofosfonianów z użyciem fluoryzujących amin indukowana mikrofalami 183 dr inż. Metaliczne i węglowe katalizatory w procesie redukcji tlenu w ogniwach paliwowych – modelowanie kwantowo-chemiczne. docent 191 Dr inż. Zielona chemia w syntezie aminofosfonianów z użyciem fluoryzujących amin indukowana mikrofalami Reaction of heteroorganic lithium derivatives with phosphorus(III) compounds as a synthesis methods of potential inhibitors of COMT. Czesław Mora. Agnieszka Przewodowska 189 Dr inż. . docent 192 Dr inż. Szczepan Roszak Inżynieria Materiałowa PIN 188 dr inż. docent 190 Dr inż. docent 193 Dr inż. Badania właściwości elektronowych barwników kumarynowych stanowiących element pochłaniania światła w ogniwach słonecznych. Green chemistry in synthesis of aminophosphonates from fluorescing amines induced microwave Green chemistry in synthesis of aminophosphonates from fluorescing amines induced microwave Kabachnik-Michaelis reaction catalyses by ionic liquids Kabachnik-Michaelis reaction catalyses by ionic liquids In silico studies of model catalyzers for the oxygen reduction reaction in fuel cells. Czesław Mora. Czesław Mora. Szczepan Roszak Chemia Inżynieria Materiałowa PIN 186 Prof. Czesław Mora. Health-promoting and disease-causing effects of the reactive oxygen species. Ewa Chmielewska 184 dr inż. Application of membrane chromatography to obtain the functional proteins from potato juice. Ewa Chmielewska Chemia 182 dr inż.

docent 194 Dr inż. Wiktor Zierkiewicz Chemia PD Struktury molekularne i własności termodynamiczne wybranych kompleksów stabilizowanych wiązaniem halogenowym pomiędzy zasadami karbonylowymi a chlorotrifluorometanem. Wiktor Zierkiewicz Biotechnologia PD 203 dr inż. Konrad Szustakiewicz Inżynieria Materiałowa PD 197 dr inż. Struktury molekularne i własności termodynamiczne wybranych kompleksów stabilizowanych wiązaniem halogenowym pomiędzy zasadami karbonylowymi a chlorem cząsteczkowym.Mora. zw dr hab. Structures and thermodynamic properties of selected halogen bonded complexes between . Struktury molekularne i własności termodynamiczne wybranych kompleksów stabilizowanych wiązaniem Biotechnologia PD Biotechnologia PIN Biotechnologia PD Study of the effect of low doses of radiation on the growth of green plants. Structures and thermodynamic properties of selected halogen bonded complexes between carbonyl bases and chlorotrifluoromethane. Katarzyna Sobianowska 198 dr inż. Katarzyna Sobianowska 199 prof. Czesław Mora. Wiktor Zierkiewicz Chemia PD Porównanie właściwości kompozytów polimermikrosfery otrzymywanych przez wytłaczanie jedno i dwuślimakowe Badania zawartość radionuklidów w produktach żywności Badanie wpływu niskich dawek promieniowania na wzrost roślin zielonych Bioinspirowane kleje Comparison of polimer. inż. Paweł Kafarski 200 dr inż.and twin-screw extrusion Studies radionuclide content in food products. 201 dr inż. Wiktor Zierkiewicz Biotechnologia PD 202 dr inż. Structures and thermodynamic properties of selected chalcogen bonded complexes between carbonyl bases and carbon disulfide. docent 195 dr inż. Structures and thermodynamic properties of selected halogen bonded complexes between carbonyl bases and chlorotrifluoromethane. Wiktor Zierkiewicz Chemia PD 204 dr inż. Struktury molekularne i własności termodynamiczne wybranych kompleksów stabilizowanych wiązaniem chalkogenowym pomiędzy zasadami karbonylowymi a disiarczkiem węgla. Struktury molekularne i własności termodynamiczne wybranych kompleksów stabilizowanych wiązaniem halogenowym pomiędzy zasadami karbonylowymi a chlorotrifluorometanem. Bioinspired glues Structures and thermodynamic properties of selected halogen bonded complexes between carbonyl bases and molecular chlorine. Konrad Szustakiewicz Biotechnologia PIN Cudowne witaminy: C i D Wonderful vitamins: C and D Inżynieria Materiałowa PD Wpływ dodatku montmorylonitu na właściwości kompozytów PA6/MPP The influence of addition of montmorillonite on properties of PA6/MPP composites 196 dr inż.microspheres composites obtained in single.

A Metody (procesy) usuwania związków żelaza z surowców krzemianowych. inż. prof. Jerzy Szczygieł Inżynieria Materiałowa PIN Morfologia powierzchni powłok kompozytowych NiSiC i Ni-SiO2 Surface morphology of Ni-SiC and Ni-SiO2 composite coatings 209 prof. inż. inż. Synthesis and properties Bioconversion of lignocellulosic wastes. Biotechnologia PD Biotechnologia PD Copper catalysts in the reduction of nitrogen oxides. dr hab. 207 dr hab. dr hab. Zygmunt Sadowski Inżynieria Chemiczna PD Możliwości intensyfikacji procesu odwadniania koncentratu poflotacyjnnego w warunkach przemysłowych KGHM Polska Miedź S. Removal of iron compounds from silicate materials . dr hab.10-phenanthroline.) Biotechnologia PD Wykorzystanie mikroorganizmów do przetwarzania odpadów lignocelulozozych. Zygmunt Sadowski Biotechnologia PD Mikrobiologiczne i chemiczne ługowanie metali ciężkich z ołowionośnych surowców odpadowych. hab.PWr 214 prof. 205 dr inż. carbonyl bases and molecular chlorine. Ewa Żymańczyk-Duda.10-fenantroliny Biokonwersja odpadów lignocelulozozych Influence of bath composition and electrodeposition condition on microhardness of nickel coatings Microbial and chemical leaching of heavy metals from lead-bearing wastes New derivatives of 1. Bogdan Szczygieł Technologia chemiczna PD Wpływ składu kąpieli i warunków osadzania na mikrotwardość powłoki niklowej 210 dr inż.A 215 prof. Inżynieria Chemiczna PD Possibility intensification of flotation concentrate dewatering process at KGHM Polska Miedz S. Agnieszka Pawłowska 211 prof. inż. Katalizatory miedziowe w redukcji tlenków azotu. inż. Structures and thermodynamic properties of selected chalcogen bonded complexes between carbonyl bases and carbon disulfide. Jerzy Szczygieł Technologia chemiczna PD Struktury molekularne i własności termodynamiczne wybranych kompleksów stabilizowanych wiązaniem chalkogenowym pomiędzy zasadami karbonylowymi a disiarczkiem węgla. dr hab. Jacek Skarżewski 212 dr hab inż Magdalena KlimekOchab 213 dr.halogenowym pomiędzy zasadami karbonylowymi a chlorem cząsteczkowym. Synteza i badanie właściwości nowych pochodnych 1. Application of microoganisms for the utilization of lignocellulosic wastes. Jerzy Szczygieł Inżynieria Materiałowa PIN Powłoki samonaprawcze do ochrony antykorozyjnej Self healing coatings in anti-corrosion application 208 dr hab. inż. inż. Wiktor Zierkiewicz Chemia PD 206 dr hab.

dr hab.myth or reality 219 prof. Stanisław Lochyński 222 prof. inż. jako półproduktów w syntezie laktonów terpenoidowych. dr hab. Stanisław Lochyński Biotechnologia PD 217 prof. Jacek Pigłowski Inżynieria Materiałowa PD/PIN 226 Prof. inż. Badanie właściwości termicznych mieszanin poli(chlorku winylu) i kopolimerów etylen-octan winylu) Wpływ rozpuszczalnika na mieszalność poli(chlorku winylu) z kopolimerem styrenu i akrylonitrylu The influence of processing parameters on properties of comercial cast LDPE stretch film. Jacek Pigłowski Inżynieria Materiałowa PD/PIN The influence of processing parameters on properties of commercial cast LDPE stretch film Inżynieria Materiałowa PD/PIN Wpływ parametrów procesu na właściwości komercyjne folii LDPE otrzymywanej metodą wylewu szczelinowego Modyfikacja poli(chlorku winylu) kopolimerami akrylowymi 228 Prof. Jacek Pigłowski Biotechnologia PD PD/PIN (niestacj onarne) PD/PIN Chemoenzymatyczna synteza ketonitryli i chiralnych hydroksynitryli o potencjalnych właściwościach zapachowych. inż. Stanisław Lochyński 218 prof. Thermal properties of poly(vinyl chloride)/poly(ethylene-vinylacetate) copolymers Solvent influence on miscibility of poly(vinyl chloride)/styrene-acrylonitrile copolymer blends Acrylic resines as modifier for poly(vinyl chloride) . inż. Stanisław Lochyński 223 Prof. dr hab. Mikrobiologiczne metody otrzymywania związków zapachowych.mit czy rzeczywistość Chemoenzymatic synthesis of ketonitriles and chiral hydroxynitriles with potential odoriferous properties. inż. The influence of filler on dynamic mechanical properties of chosen elastomer 227 Prof. Afrodyzjaki . 224 Prof. Aphrodisiacs . geranial and neral oxime ethers with odoriferous properties. Jacek Pigłowski Biotechnologia PIN Biotechnologia PIN Zastosowanie wybranych olejków eterycznych The use of selected essential oils Technologia Chemiczna Wpływ parametrów procesu na właściwości komercyjne folii LDPE otrzymywanej metodą wylewu szczelinowego. dr hab. Jacek Pigłowski Inżynieria Materiałowa 225 Prof. Otrzymywanie pochodnych z układem karanu jako półproduktów w syntezie laktonów terpenoidowych. Microbiological methods for the preparation of odoriferous compounds. dr hab.216 prof. Preparation of derivatives with carane system as intermediates in the synthesis of terpenoid lactones Preparation of derivatives with p-menthane system as intermediates in the synthesis of terpenoid lactones. Synteza eterów oksymów cytralu. geranialu i neralu o właściwościach zapachowych. Stanisław Lochyński 221 prof. Stanisław Lochyński Biotechnologia PD Biotechnologia PIN Otrzymywanie pochodnych z układem p-mentanu. Stanisław Lochyński Biotechnologia PD 220 prof. inż. Jacek Pigłowski Inżynieria Materiałowa PD/PIN Wpływ dodatku napełniacza na właściwości dynamiczno-mechaniczne wybranego elastomeru. dr hab. Agata GARBOŚ 193158 BMiB Synthesis of citral.

Joanna Wolska Inżynieria Materiałowa Analiza produkcji biogazu w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju Analiza potencjału praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi genetycznych w produkcji bioenergii Nowe wymiary projektowania technologii bioenergetycznych Analiza technologii bioenergetycznej wykorzystującej nietypowe materiały roślinne Badanie mechanizmów aktywności antyproliferacyjnej omega-izotiocyjanianoalkilofosfonianów bischlorofenylu Wpływ polioli zawierających azot na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych. Marcin Sieńczyk Biotechnologia PD Synteza optycznie czystych estrów kwasów aminofosfonowych do zastosowań w chromatografii powinowactwa. Jacek Pigłowski Inżynieria Materiałowa PD/PIN Badania strukturalne polimerów wytłaczanych w stanie stałym Structure investigations of polymeric materials obtained by solid state extrusion 230 dr hab. Wietrzyk Biotechnologia PD 240 dr inż. Methods to synthesis of granular multicomponent fertilizers using calcium carbonate . Analysis of biogas production in Poland in the context of sustainable development Analysis of the potential of practical utilisation of modern genetic tools in the production of bioenergies New dimensions of design of bioenergy technologies Analysis of bioenergy technology using unusual plant materials Studies over bis-chlorophenyl omegaisothiocyanoalkilphosphonates mechanism of antiproliferative activity Effact of polyols containing nitrogen on the properties of regid polyurethane foams. Synthesis of optically pure esters of aminophosphonic acids for the application in affinity chromatography. Wojciech Budzianowski 236 dr inż. Wojciech Budzianowski Biotechnologia PD 237 dr inż. inż. Wojciech Budzianowski 238 dr inż. Wojciech Budzianowski 239 Prof. Inżynieria Chemiczna i Procesowa PIN Cytotoksyczność nanocząsteczek domieszkowanych lantanowcami. Wojciech Sawiński Inżynieria Chemiczna i Procesowa PIN Optymalizacja pracy reaktora fotokatalitycznego Optimization of the operation of a photocatalytic reactor 234 dr Robert Pązik Inżynieria Materiałowa PD Synteza oraz zbadanie procesu konwersji energii w górę w Ca9Yb(PO4)7:Er3+ Synthesis and up-conversion properties of Ca9Yb(PO4)7 doped with Er3+ 235 dr inż. Funkcjonalizacja fluorescencyjnych nanocząstek przeciwciałami Metody wytwarzania granulowanych nawozów wieloskładnikowych z wykorzystaniem węglanu wapnia 233 dr inż.229 Prof. Katarzyna Matczyszyn 232 dr inż. Biotechnologia PD Biotechnologia PD Biotechnologia PD Biotechnologia PD PD Functionalization of the fluorescent nanoparticles with antibodies. dr hab. inż. 241 dr hab. Wojciech Sawiński Chemia PD Cytotoxicity of lanthanide-doted nanoparticles. Wojciech Kałas (PAN) 231 dr inż.

inż. Ocena aktywności fotokatalitycznej i biologicznej włókien domieszkowanych dwutlenkiem tytanu. Dorota JermakowiczBartkowiak Biotechnologia PD Biotechnologia PD Biotechnologia PD Synteza optycznie czystych estrów kwasów aminofosfonowych do zastosowań w chromatografii powinowactwa.242 dr hab. Dorota JermakowiczBartkowiak 252 dr inż. Dorota JermakowiczBartkowiak 247 dr inż. Marcin Sieńczyk Chemia PD 243 Prof. Dorota JermakowiczBartkowiak 250 dr inż. Impregnowane żywice polimerowe do sorpcji metali szlachetnych Impregnated polymeric resin for the sorption of precious metals Technologia Chemiczna PD Technologia Chemiczna PD Niskokosztowe sorbenty do zatężania złota Low-cost sorbents for loading of gold Technologia Chemiczna PD Projektowane żywice polimerowe do sorpcji metali szlachetych Polymer resins designed for the sorption of precious metals Technologia Chemiczna PD Sorbenty do usuwania chromu Sorbents for removal of chromium Chemia PD Sorbenty do usuwania chromu Sorbents for removal of chromium Technologia Chemiczna PIN (niestacj onarne) PIN (niestacj onarne) PIN (niestacj onarne) Recykling i zagospodarowanie odpadów tworzyw termoplastycznych. Helena Teterycz 245 Prof. Helena Teterycz 246 dr inż. Recycling and waste management of thermoplastics Ekoefektywnośc recyklingu tworzyw sztucznych The efficiency of plastics recycling Paradoksy recyklingu Paradoxes of polymers recycled Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna . Dorota JermakowiczBartkowiak 251 dr inż. Dorota JermakowiczBartkowiak 249 dr inż. Dorota JermakowiczBartkowiak 248 dr inż. Nadawanie aktywności biologicznej materiałom budowlanym Modyfikacja antybakteryjna siatek chirurgicznych Synthesis of optically pure esters of aminophosphonic acids for the application in affinity chromatography. Helena Teterycz 244 Prof. Dorota JermakowiczBartkowiak 253 dr inż.

. PIN Czujnik optyczny do wykrywania pochodnych fenolowych w roztworach wodnych Synteza dibenzo[b.d]thiophene derivativesofanthracene for applications in diagnostic tools design Synthesis of phenothiazine derivatives of anthracene applied in sensor design Acid/alkaline capacity of biohydroxyapatite prepared from pork bones gasified under steam. Anna Kozik Inżynieria chemiczna i procesowa 262 dr inż. Anna Kozik Inżynieria chemiczna i procesowa PIN Analiza kształtu kryształów w procesie krystalizacji. Joanna Cabaj Technologia Chemiczna PIN (niestacj onarne) PD Problematyka i Zagospodarowanie odpadów szklanych Issues of glass recycling Synteza bis(tiofeno)pochodnych ditienosilolu do zastosowań w urządzeniach optycznych Synthesis of bis(thiophene)derivatives of dithienosilole for applications in optical tools 256 dr inż. Technologia chemiczna Biotechnologia PD La3+ sorption capacity of biohydroxyapatite prepared from compact and spongy part of pork bones gasified under steam. Effect of inorganic impurities on quality of products obtained in mass crystallization processes.d]tiofeno pochodnych antracenu do zastosowań w konstruowaniu urządzeń diagnostycznych Synteza fenotiazynopochodnych antracenu do zastosowań w projektowaniu urządzeń sensorowych Pojemność kwasowo/zasadowa biohydroksyapatytu otrzymanego z kości wieprzowych zgazowanych w atmosferze pary wodnej.254 dr inż. Rozkład rozmiarów kryształów w procesie krystalizacji. Joanna Cabaj Chemia PD Optical sensor for detection of phenol derivatives in water solutions Synthesis of dibenzo[b. 263 dr inż. 258 dr inż. Monika Zabłocka-Malicka Biotechnologia PD Chemia PIN 260 dr inż. Pojemność sorpcyjna względem jonu La3+ biohydroksyapatytu otrzymanego z części zbitej i gąbczastej kości wieprzowych zgazowanych w atmosferze pary wodnej. Anna Kozik Inżynieria chemiczna i procesowa PD Kinetyka krystalizacji soli nieorganicznych w krystalizatorze typu MSMPR z mieszadłem. Monika Zabłocka-Malicka Chemia PIN 261 dr inż. Anna Kozik Inżynieria chemiczna i procesowa PD Wpływ zanieczyszczeń nieorganicznych na jakość produktów otrzymanych w procesach krystalizacji masowej. Kinetics of inorganic salts crystallization in MSMPR crystallizer type with a stirrer. Joanna Cabaj 257 dr inż. Crystal shape in crystallization process. Dorota JermakowiczBartkowiak 255 dr inż. Crystal Size Distribution in crystallization process. 264 dr inż. Joanna Cabaj 259 dr inż.

Odporność na korozję oraz właściwości stopu aluminium A 383 używanego do odlewów obudów sprężarek klimatyzacji Munc18-1 protein labelling with paramagnetic probe DyC2 used as an innovative tool in NMR spectroscopy. Borys Szefczyk Inżynieria Materiałowa PD Badanie struktury klasterów typu Na(x)Y(y)F(x+3y) metodą dynamiki molekularnej Cara-Parrinello Effect of methotrexate and polysaccharide nanoconjugates on maturation and activation of murine dendritic cells. dr hab. dr hab. w ujęciu metody AIMD Mechanizmy aktywacji komórek typu NK-T Investigating structure of Na(x)Y(y)F(x+3y) clusters using CPMD method Formation of silica xerogels studied by ab initio molecular dynamics Mechanisms of activation for NK T-cells Biotechnologia PIN Badania kliniczne inhibitorów histonowych deacetylaz. in in vitro study. 266 dr inż. . Corrosion resistance and properties of A 383 die casting aluminum alloy for A/C compressors housings Znakowanie białka Munc18-1 paramagnetycznym związkiem DyC2 wykorzystywanym jako innowacyjne narzędzie w spektroskopii NMR. Influence of continuous reaction crystallization process parameters on Crystal Size Distribution. prof. Anna Kozik Inżynieria chemiczna i procesowa PD Wpływ parametrów procesu ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu na rozkład rozmiarów jego kryształów. Marek Orłowski Biotechnologia PD 271 dr inż. Jozef Oleksyszyn 277 prof. Jozef Oleksyszyn Chemia PD Chemia PD Biotechnologia PIN Badanie struktury klasterów typu Na(x)Y(y)F(x+3y) metodą CPMD Powstawanie matrycy krzemionkowej w procesie zolżel. inż. Borys Szefczyk 274 dr inż.265 dr inż. Role of srtuins in carcinogenesis Chemia PD Inżynieria Materiałowa PD Wykorzystanie markerów SNP do genotypowania łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L. inż. Anna Kozik Inżynieria chemiczna i procesowa PD Wpływ parametrów procesu ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu na kształt jego kryształów. Elżbieta Pajtasz-Piasecka. Jozef Oleksyszyn 276 prof. 267 dr hab. w ujęciu metody dynamiki molekularnej ab initio Formation of silica xerogels studied by ab initio molecular dynamics 273 dr inż. Influence of continuous reaction crystallization process parameters on shape of struvite crystals. Borys Szefczyk 275 prof. Biotechnologia PIN Rola sirtuins w karcynogenezie Clinical trials of the inhibitors of histone decetylases. dr hab. Juliusz Winiarski Biotechnologia PD 270 Dr inż. Investigating structure of Na(x)Y(y)F(x+3y) clusters using Car-Parrinello Molecular Dynamics 272 dr inż. inż. w badaniach in vitro.) Wpływ nanokoniugatów metotreksatu i polisacharydów na dojrzewanie i aktywację mysich komórek dendrytycznych. inż. PAN 269 dr inż. Borys Szefczyk Inżynieria Materiałowa PD Powstawanie matrycy krzemionkowej w procesie zolżel. Renata Galek 268 dr hab.

Optimization of the extraction process of silver(I) ions from chloride solutions Optimization of the extraction process of silver(I) ions from ammonia solutions Silver(I) extraction from chloride leach solutions Inżynieria Materiałowa PD Wpływ kwasu askorbinowego na poziom metylacji DNA Otrzymanie konstruktu DNA pozwalającego na ekspresję ludzkiej transtyretyny. dr hab. inż. inż. Elżbieta Wieczorek Biotechnologia PIN Inhibitory histonowych deacetylaz Inhibitors of histone deacetylases Biotechnologia PIN DNA metylacja w chorobach nowotworowych DNA metylation in cancer diseases. Andrzej Albiniak Inżynieria Materiałowa PD Wpływ warunków aktywacji z H3PO4 karbonizatów z łupin orzechów Macadamia na ich strukturę porowatą 288 dr inż. Jozef Oleksyszyn 280 prof. inż. dr hab. Jozef Oleksyszyn 281 dr inż. Biotechnologia PIN 282 dr inż. dr hab. inż. Andrzej Albiniak Technologia chemiczna PD Wpływ warunków aktywacji z H3PO4 karbonizatów z łupin orzechów Macadamia na ich strukturę porowatą 290 prof. Literaturowy przegląd czynników destabilizujący strukturę białek zaangażowanych w choroby neurodegeneracyjne. Bogdan Boduszek Chemia PIN Reakcje addycji nukleofili fosforowych do alkilo(arylo)metyloketonów Biotechnologia PIN Pore structure of active carbons from the Macadamia nut shells chemically avctivated with NaOH Effect of the H3PO4 activation conditions of the Macadamia nut shell chars on their pore structure Pore structure of active carbons from the Macadamia nut shells chemically avctivated with NaOH Effect of the H3PO4 activation conditions of the Macadamia nut shell chars on their pore structure Addition reactions of phosphorous nucleophiles to alkyl(aryl)-methylketones .278 prof. Andrzej Albiniak Technologia chemiczna PD Struktura porowata węgli aktywnych z łupin orzecha Macadamia aktywowanych chemicznie NaOH 289 dr inż. Andrzej Albiniak Chemia PD Chemia PD Chemia PD Influence of the ascorbic acid on the level of DNA methylation The preparation of DNA construct which allows the expression of human transthyretin. in a bacterial system. with primary structure containing no extra amino acids. o strukturze I rzędowej niezawierającej dodatkowych aminokwasów. w systemie bakteryjnym. Jozef Oleksyszyn 279 prof. The overview of factors destabilizing the structure of proteins involved in neurodegenerative diseases. Elżbieta Wieczorek Biotechnologia PIN 283 Magdalena Pilśniak-Rabiega 284 Magdalena Pilśniak-Rabiega 285 Magdalena Pilśniak-Rabiega 286 dr inż. dr hab. Optymalizacja warunków procesu ekstrakcji jonów srebra(I) z roztworów chlorkowych Optymalizacja warunków procesu ekstrakcji jonów srebra(I) z roztworów amoniakalnych Ekstrakcja rozpuszczalnikowa srebra(I) z roztworów po ługowaniu chlorkowym Struktura porowata węgli aktywnych z łupin orzecha Macadamia aktywowanych chemicznie NaOH 287 dr inż.

Barbara KułakowskaPawlak 297 Dr inż. Bogdan Boduszek 292 prof. dr hab. prof. Kokryształy farmaceutyczne kwasów fenolowych i flawonoidów. Ewa Matczak-Jon. derivatives of pyridine Selenonium salts. spectroscopic characterization and coordination properties of imidazo[2. Review. Chemia PIN Biotechnologia PIN New heterocyclic selenides. prof. Structure. Methods used to access mobility and bioavailability of heavy metals in soils – literature study. Biotechnologia PD Biotechnologia PIN Badania mobilności i biodostępności metali ciężkich w glebie . spectroscopic characterization and coordination properties of imidazole derivatives of amino acids. Development of a spectrophotometric method with diphenylcarbazide for the determination of chromium in complex matrix samples. inż.przegląd literatury. PWr 299 Dr hab. Review.1b]tiazol-2-ylo)mrówkowego Struktura charakterystyka spektroskopowa i właściwości koordynacyjne imidazopochodnych aminokwasów.przegląd literatury. Barbara KułakowskaPawlak 296 Dr inż. pochodne selenidów 4pirydylowych Diaminofosfoniany o zdefiniowanej konfiguracji absolutnej jako specyficzne inhibitory ssaczej aminopeptydazy N – synteza i aktywność inhibicyjna.) Kokryształy farmaceutyczne witamin. Methods used to access mobility and bioavailability of toxic substances in soils – literature study. PWr 300 Dr hab. prof. Ewa Matczak-Jon. Ewa Matczak-Jon. Chemia PIN Chemia PIN Chemia PIN Struktura. Barbara KułakowskaPawlak 295 Dr inż. Ewelina Węglarz-Tomczak Chemia PD Nowe selenidy heterocykliczne. Structure. 294 Dr inż. Ewa Chemia PD Opracowanie metodyki oznaczania chromu metodą difenylokarbazydową w próbkach o złożonej matrycy.) Kokryształy farmaceutyczne kwasów fenolowych i Pharmaceutical cocrystals of phenolic acids and .) Pharmaceutical cocrystals of phenolic acids and flavonoids. charakterystyka spektroskopowa i właściwości koordynacyjne kwasu (imidazo[2. Bogdan Boduszek 293 Dr. Przegląd literaturowy. prof.1-b]thiazol2-yl-formic acid. Ewa Matczak-Jon. derivatives of 4-pyridyl selenides Diaminophosphonates with defined absolute configuration as selective inhibitors of mammalian aminopeptidase N – synthesis and inhibitory activity. dr hab.291 prof. pochodne pirydyny Chemia PD Sole selenoniowe. Chemia PD Analiza środków przeciwbólowych z wykorzystaniem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej Chemia PIN Badania mobilności i biodostępności substancji toksycznych w glebach . Pharmaceutical cocrystals of vitamins. Przegląd literaturowy. PWr 302 Dr hab. Analysis of a painkilling drug using X-ray diffraction method. PWr 301 Dr hab. inż. Barbara KułakowskaPawlak 298 Dr hab.

PWr 305 Dr hab. structure and properties of salts based on α. inż.) Chemia PD 306 Dr hab. Copper compounds in nuclear medicine and oncology. Ewa Matczak-Jon. Józef Hoffmann Technologia chemiczna 310 Prof. 312 Dr inż. 309 Prof. Synthesis. Synteza. prof. Ewa Matczak-Jon. Straty związków fosforu w postaci odpadowych szlamów powstających w technologii otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. dr hab. prof.α-disubstituted derivatives of zoledronic acid and selected cations of groups 1 and 2. Józef Hoffmann Biotechnologia PD 311 Dr inż. PWr 304 Dr hab.α-dipodstawionymi pochodnymi kwasu zoledronowego.) Biotechnologia PIN Zastosowanie związków miedzi w medycynie nuklearnej i onkologii. inż. Józef Hoffmann Biotechnologia PD Właściwości filtracyjne fosfogipsu modyfikowanego odpadami z produkcji kwasu fosforowego. The losses of phosphorus compounds in the form of waste sludges generated in the process of phosphoric acid production.) Biotechnologia PIN Kokryształy farmaceutyczne witamin. Review. dr hab.αdisubstituted aminobisphosphonates and selected d-block metal ions. PWr 307 Prof. Przegląd literaturowy. Przegląd literaturowy. The losses of phosphorus compounds in the form of waste sludges generated in the process of phosphoric acid production. prof. struktura i właściwości nowych związków koordynacyjnych opartych na α. Aktywacja substancji humusowych wybranymi komponentami nawozowymi. Marta Huculak-Mączka Technologia chemiczna Straty związków fosforu w postaci odpadowych szlamów powstających w technologii otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. dr hab. Marta Huculak-Mączka Biotechnologia PD Aktywacja substancji humusowych wybranymi komponentami nawozowymi. Ewa Matczak-Jon. inż.) Synthesis.α-dipodstawionych aminbisfosfonianach i wybranych jonach metali bloku d. The activation of humic substances by selected fertilizer components. flavonoids. PWr 303 Dr hab. Filtration properties of phosphogypsum modified with waste from the production of phosphoric acid. structure and properties of new coordination compounds based on α. PD PD . inż.Matczak-Jon. The activation of humic substances by selected fertilizer components. Filtration properties of phosphogypsum modified with waste from the production of phosphoric acid. Review. prof. dr hab. Właściwości filtracyjne fosfogipsu modyfikowanego odpadami z produkcji kwasu fosforowego. struktura i właściwości soli wybranych kationów grup 1 i 2 z α. Józef Hoffmann Chemia PD Technologia chemiczna PD Synteza. prof. Ewa Matczak-Jon. Przegląd literaturowy Pharmaceutical cocrystals of vitamins. PWr flawonoidów. 308 Prof. Review.

313 Dr hab. Techniques for micro. Technologia chemiczna PIN Biodegradacja związków chelatujących w środowisku wodnym w warunkach testu kinetycznego. 316 Dr hab. inż. Wojciech Ludwig Inżynieria chemiczna i procesowa PIN Określenie minimalnej prędkości stabilnej cyrkulacji cząstek w zmodyfikowanym aparacie Wurstera. Chelaty nawozowego EDTA z Fe o obniżonej zawartości siarczanów. Krystyna Hoffmann Biotechnologia PD Biodegradacja związków chelatujących w środowisku wodnym w warunkach testu statycznego. Determination of the minimum stable circulating velocity of particles in the modified Wurster apparatus.i nanogranulowania nawozów. inż. 318 Dr hab. Krystyna Hoffmann Biotechnologia PIN Techniki mikro. Anna Chemia PIN Substancje słodzące w żywności – przegląd Sweeteners in food – literature review. Technologia chemiczna Technologia chemiczna PIN PIN . Techniki mikro. Application of the dry powder coating in the food industry – literature review. Krystyna Hoffmann Technologia chemiczna PD Biodegradacja związków chelatujących w środowisku wodnym w warunkach testu statycznego. Krystyna Hoffmann 317 Dr hab. inż. 324 dr inż. Krystyna Hoffmann 315 Dr hab.and nanogranulation of fertilizers. inż. inż. 325 dr inż. Lechosław Królikowski Inżynieria chemiczna i procesowa PD Projekt instalacji ciągłej oczyszczania alkoholu 2etyloheksylowego Biodegradation of chelate compounds in aqueous media under kinetic test. Biodegradation of chelate compounds in aqueous media under static test.and nanogranulation of fertilizers.i nanogranulowania nawozów. Lechosław Królikowski Inżynieria chemiczna i procesowa PD Projekt instalacji okresowej oczyszczania alkoholu 2etyloheksylowego Periodic plant design for 2-ethylhexanol purification 323 dr inż. 320 Dr inż. inż. Biodegradation of chelate compounds in aqueous media under kinetic test. Techniques for micro. 314 Dr hab. Wojciech Ludwig Inżynieria chemiczna i procesowa PIN Zastosowanie suchego powlekania proszkowego w przemyśle spożywczym – przegląd literatury. Fertilizer chelates of EDTA with Fe with reduced sulphate content. Marta Huculak-Mączka Biotechnologia PIN Chelaty nawozowego EDTA z Fe o obniżonej zawartości siarczanów. (Fe fertilizer chelates of EDTA with reduced sulphate content) Fertilizer chelates of EDTA with Fe with reduced sulphate content. inż. Marta Huculak-Mączka Biotechnologia PIN Biodegradacja związków chelatujących w środowisku wodnym w warunkach testu kinetycznego. 321 dr hab. inż. Krystyna Hoffmann 319 Dr inż. (Fe fertilizer chelates of EDTA with reduced sulphate content) Continuous plant design for 2-ethylhexanol purification 322 dr hab. Biodegradation of chelate compounds in aqueous media under static test.

the hydrothermal carbonization of carbohydrates in the preparation of spherical carbon materials Preparation of spherical carbons by hydrothermal carbonization of carbohydrates 330 dr hab. Marek Kułażyński Technologia chemiczna PD (niestacj onarne) PD Wydajność i charakterystyka sferycznych węgli wytwarzanych metodą hydrotermlanej karbonizacji glukozy Wpływ warunków procesu hydrotermalnej karbonizacji fruktozy na wydajność i strukturę wytwarzanych sferycznych materiałów węglowych Węgle do separacji bioproduktów Transesterification of rapeseed oil using an enzymatic catalyst assisted by microwave energy. inż. Marek Kułażyński Technologia chemiczna The yield and characteristics of spherical carbon produced by hydrothermal carbonization of glucose The influence of process parameteres of the hydrothermal carbonization of fructose on the yield and structure of produced spherical carbons Coals for bioproducts separation 333 dr hab. inż. Piotr Rutkowski Technologia chemiczna PD 329 dr hab. inż. Preparation of methyl esters of the second generation from waste materials Preparation of alkyl esters of rapeseed oil using biocatalysts . inż. Marek Kułażyński Technologia chemiczna PD Otrzymywanie estrów metylowych drugiej generacji z odpadowych surowców. Piotr Rutkowski Technologia chemiczna PD 332 dr hab. Otrzymywanie estrów alkilowych oleju rzepakowego przy zastosowaniu biokatalizatorów 335 dr hab.SzymczychaMadeja 326 dr inż. Marek Kułażyński Technologia chemiczna PD Rafinacja biogliceryny na węglach aktywnych Refining bioglicerrol on active carbons 336 dr hab. 334 dr hab. Chemia PIN Substancje konserwujące w żywności – przegląd literaturowy. inż. Maja Wełna literaturowy. inż. Piotr Rutkowski Technologia chemiczna PD/PIN Optymalizacja temperatury procesu hydrotermalnej karbonizacji węglowodanów w kierunku wytwarzania sferycznych materiałów węglowych Wytwarzanie sferycznych materiałów węglowych metodą hydrotermalnej karbonizacji węglowodanów Pre-reduction reagents for the As species determination using hydride generation technique. Chemia PIN Substancje stosowane do wstępnej redukcji form As w technice generowania wodorków. Optimization of the process temperature. inż. inż. inż. Marek Kułażyński Technologia chemiczna PD Transestryfikacja oleju rzepakowego przy zastosowaniu katalizatora enzymatycznego wspomagana energią mikrofal. Anna SzymczychaMadeja 327 dr inż. Piotr Rutkowski Technologia chemiczna PD/PIN 331 dr hab. 328 dr hab. Preservatives in food – literature review.

inż. Janusz Trawczyński Technologia chemiczna PD Właściwości powierzchniowe tlenków magnezu. dr hab. dr hab. 351 prof. 348 prof. Biobutanol as fuels component. Catalytic properties of solvothermally prepared mixed metal oxide in oxidation reactions. Surface properties of magnesium oxides. Janusz Trawczyński Technologia chemiczna PIN Tlenki magnezu jako katalizatory zasadowe. Izabela Michalak Technologia chemiczna PD Technologia wytwarzania ekstraktów z alg Bałtyckich na drodze homogenizacji Technology of the production of extracts from Baltic seaweed by homogenization 339 dr inż. Magnesium oxides as basic catalysts. Izabela Michalak Technologia chemiczna PD Izolacja i oznaczanie związków biologicznie aktywnych z glonów Isolation and determination of biologically active compounds from algae 340 dr inż. Izabela Michalak 342 dr inż. inż. Izabela Michalak 345 dr inż. Janusz Trawczyński Technologia chemiczna PD Właściwości kwasowe materiałów mikro/mezoporowatych. inż. 349 prof. inż. dr hab. 350 prof. 347 prof. Polysaccharides in algal extracts as chelating agents of microelements The application of the biosorption process in the production of natural diet supplements Glycerol reforming catalysts based on solvothermally prepared mixed metal oxides. dr hab. Janusz Trawczyński Biotechnologia PIN Technologia chemiczna PD Polisacharydy w ekstraktach glonowych jako czynniki chelatujące jony mikroelementów Zastosowanie procesu biosorpcji w wytwarzaniu naturalnych suplementów diety Katalizatory reformingu gliceryny na bazie solowotermalnych mieszanych tlenków metali.337 dr inż. Izabela Michalak Biotechnologia PD Technologia chemiczna PIN Biosorpcja jonów mikroelementów na wybranych złożach biosorbentów Algi jako materiał biosorpcyjny – potencjalne zastosowania Technologia wytwarzania ekstraktów glonowych metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej Biosorption of microelement ions by chosen biosorbents Algae as a biosorption material – potential applications Technology of the production of algal extracts by solvent extraction 343 dr inż. dr hab. Janusz Trawczyński Technologia chemiczna PIN Biobutanol jako komponent paliw. inż. inż. Biotechnologia PD Biotechnologia PIN . Janusz Trawczyński Technologia chemiczna PD Katalityczne właściwości solwotermalnych mieszanych tlenków metali w reakcjach utleniania. dr hab. Izabela Michalak Technologia chemiczna PIN Biosorpcja z wykorzystaniem biomasy alg jako metoda usuwania jonów metali ze ścieków przemysłowych Biosorption with the use of algal biomass as a method of removal metal ions from wastewaters 344 dr inż. Izabela Michalak 346 prof. Izabela Michalak Technologia chemiczna PD Wytwarzanie ekstraktów glonowych ze schelatowaną formą mikroelementów The production of algal extracts with chelated form of microelements 338 dr inż. Izabela Michalak 341 dr inż. Acidic properties of micro/mesoporous materials.

inż. Paweł Kędzierski 358 dr inż. Agata Łamacz Biotechnologia PIN Technologia chemiczna PD 359 dr inż.352 prof. Analysis of resonance Raman spectra of Prodan chromophore . Renata Siedlecka 364 dr hab. Agata Łamacz Technologia chemiczna PD 360 dr inż. Tadeusz Andruniów Biotechnologia PIN Przegląd metod osadzania warstw pośrednich na nośnikach strukturalnych Methods washcoat deposition on structured carriers . Paweł Kędzierski 357 dr inż.review. PD Wpływ sposobu przygotowania na lepkość zawiesiny do nanoszenia warstw pośrednich. Chemia PD Chemia PD Chemia PD Synteza nowych chiralnych pochodnych zawierających kompleksujące fragmenty 2-fenantrylowe. Renata Siedlecka 363 Dr hab. Paweł Kędzierski Biotechnologia PD 356 dr inż. Paweł Kędzierski Biotechnologia PD 355 dr inż. inż. Szkielety metaloorganiczne zawierające kationy lantanowców jako nowe adsorbenty CO2 – synteza i właściwości. Parametrization of cathepsin L1 inhibitors and molecular dynamics of cathepsin-inhibitor complexes Analysis of similarities between biological sequences with hidden Markov models and the Biopython programming library Nonempirical methods for studies of intermolecular interactions in biological systems Methods of ribonucleic acids structure prediction Analiza podobieństw sekwencji biologicznych za pomocą ukrytych modeli Markowa i biblioteki programistycznej Biopython Nieempiryczne metody badań oddziaływań międzycząsteczkowych w układach biologicznych Metody przewidywania struktur kwasów rybonukleinowych Katalityczny rozkład metanu do wodoru i nanorurek węglowych w reaktorze ze złożem fluidalnym. Synthesis of new chiral derivatives containing complexing 2-bipyridyl moieties. Paweł Kędzierski Biotechnologia PD 354 dr inż. Analiza widm rezonansowego rozproszenia ramanowskiego dla chromoforu białka Prodan obliczenia kwantowochemiczne Synthesis of new chiral derivatives containing complexing 2-phenanthryl moieties. Agata Łamacz Technologia chemiczna 362 Dr hab. Agata Łamacz Technologia chemiczna PD 361 dr inż. inż. Catalytic decomposition of methane in fluidized bed reactor for hydrogen and carbon nanotubes production. inż. Synteza i charakterystyka katalizatorów metalicznych osadzonych na włóknach węglowych. Synthesis and characterization of carbon fibers supported metal catalysts. Wizualizacja i analiza sieci podobieństw między sekwencjami białek na przykładzie wybranych rodzin z bazy Pfam Parametryzacja inhibitorów katepsyny L1 i dynamika molekularna kompleksów katepsyna-inhibitor Visualization and analysis of similarities between protein sequences on the example of selected families from Pfam database. Synteza nowych chiralnych pochodnych zawierających kompleksujące fragmenty 2-bipirydylowe. Effect of the method of slurry preparation on its viscosity. Metal-organic frameworks containing lanthanide cations as new CO2 adsorbents – synthesis and properties.quantum chemical . Janusz Trawczyński Technologia chemiczna PIN 353 dr inż. dr hab.

Iwona Rutkowska Chemia PD Właściwości strukturalne nanowarstw tlenku cyrkonu(IV) i hybrydy tlenek krzemu(IV)-tlenek cyrkonu(IV) otrzymanych metodą zol-żel Synteza metodą zol-żel i wybrane właściwości fizykochemiczne wytworzonych materiałów tlenkowych Wielowarstwowe powłoki o właściwościach ochronnych ułatwiających czyszczenie na bazie różnych tlenków metali otrzymanych metodą zol-żel Synthesis of structural analogues of AFGP glycopeptides.quantum chemical PIN Analiza widm rezonansowego rozproszenia ramanowskiego dla chromoforu białka Prodan obliczenia kwantowochemiczne Spektroskopia białka Prodan .przegląd literaturowy Spectroscopy of Prodan . Rafał Latajka. 373 Dr hab. 370 Ewa LorencGrabowska Technologia Chemiczna PD Wpływ uziarnienia łupin orzecha włoskiego na efektywność aktywacji przy użyciu KOH Effect of walnut shells particle size on the efficiency of KOH activation. PWr. The effect of KOH activation temperature on the porous texture development in the walnut shells.przegląd literaturowy Chemia Inżynieria Materiałowa PIN Spektroskopia białka Prodan . Iwona Rutkowska Chemia PD Synteza analogów strukturalnych glikopeptydów AFGP Chemia PIN 375 Dr inż.study of scientific literature . inż. Prof.365 dr hab. Tadeusz Andruniów 366 dr hab. 374 Dr inż. inż. Tadeusz Andruniów 367 dr hab. Iwona Rutkowska Chemia PIN 376 Dr inż.study of scientific literature Technologia Chemiczna PD 369 Ewa LorencGrabowska Technologia Chemiczna PD Określenie zależności pomiędzy teksturą porowatą adsorbentu a jego pojemnością adsorpcyjną względem błękitu metylenowego. inż. Factors that determine the efficiency of Congo red removal from water 372 Ewa LorencGrabowska Technologia Chemiczna PD (niestacj onarne) PIN Wpływ temperatury aktywacji KOH na rozwój tektury porowatej w łapinach orzech włoskiego. protective “easy to clean” coatings formed from various metal oxides synthesized by sol-gel method Spectroscopy of Prodan . Adsorpcja fenolu na węglu aktywnym z ostropestu. Structural properties of zirconium(IV) oxide and silicon(IV) oxide-zirconium(IV) oxide hybrid synthesized by sol-gel method Synthesis by sol-gel method and selected physicochemical properties of obtained oxide materials Multi-layer. Determination of the relationship between the porous texture of the adsorbent and its methylene blue adsorption capacity. 371 Ewa LorencGrabowska Technologia Chemiczna Czynniki wpływające na skuteczność usuwania czerwieni Kongo z wody. Tadeusz Andruniów 368 Ewa LorencGrabowska Inżynieria Materiałowa PD Analysis of resonance Raman spectra of Prodan chromophore . Phenol adsorption on activated carbon from thistle milk.

Thermal balance of the propylene chlorohydrin process Biotechnologia PD PD (niestacj onarne) PD PM Development of non-phosphate detergent formulation for automatic dishwash and verification of its effectiveness by IKW method Photochromic systems containing magnetic particles .otrzymywanie i właściwości 384 dr inż.377 Dr inż. Iwona Rutkowska Inżynieria chemiczna i procesowa PD Innowacyjne formulacje kosmetyków kolorowych zawierające układy zol-żel Innovative colour cosmetic formulations containing sol-gel systems 378 Dr Marcin Nyk Inżynieria Materiałowa PIN Zbadanie właściwości fizyko-chemicznych chininy Investigation of phisico-chemical properties of quinine 379 Dr Marcin Nyk Inżynieria Materiałowa PD 380 dr inż. Ewa Zboińska 381 dr inż. Adam Hałat Technologia Chemiczna PIN Bilans masowy procesu konwersji tlenku węgla parą wodną w instalacji laboratoryjnej Mass balance of carbon monooxide steam conversion process in laboratory installation 386 dr inż.preparation and properties. Układy fotochromowe zawierające cząstki magnetyczne . . Adam Hałat Biotechnologia PIN 388 dr inż. 385 dr inż.preparation and properties. Adam Hałat Technologia Chemiczna Wyznaczanie reaktywności ligniny w mieszaninach z udziałem azotanu amonu w kalorymetrze adiabatycznym typu APTAC Wyznaczanie ciepła reakcji enzymatycznych w kalorymetrze typu CALVET Bilans masowy i cieplny procesu wytwarzania chlorohydryny propylenu Determination of reactivity of lignin in a mixture with ammonium nitrate in APTAC type adiabatic calorimeter. Adam Hałat Biotechnologia PIN 387 dr inż. Ewa Zboińska Biotechnologia PD Optimization of synthesis parameters and nonlinear optical properties of nanorods doped lanthanide ions Antimicrobial activity assay of selected soil bacteria metabolites The spectrum of antimicrobial activity of selected bacterial strains belonging to food microflora 382 dr inż. Ewelina Ortyl Inżynieria Materiałowa Wpływ parametrów syntezy na nieliniowe właściwości optyczne nanoprętów domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej metabolitów wybranych bakterii glebowych Spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej substancji produkowanych przez wybrane szczepy bakterii należące do mikroflory żywności Opracowanie formulacji bezfosforanowego żelu do automatycznego mycia naczyń i ocena jego skuteczności przy pomocy metody IKW. Ewelina Ortyl Technologia chemiczna 383 dr inż. Ewelina Ortyl Technologia chemiczna PD Układy fotochromowe zawierające cząstki magnetyczne . Determination of heat of enzymatic reaction in CALVET type calorimeter.otrzymywanie i właściwości Photochromic systems containing magnetic particles .

Michał Araszkiewicz Biotechnologia PIN 393 Urszula Bazylinska.D Eng. Determination of heat of propylene absorption in aqueous solutions at varied ionic strength 390 dr inż Michał Araszkiewicz Inżynieria Chemiczna i Procesowa PIN Proces pirolizy gazów odlotowych z wykorzystaniem mikrofal. Thermal pyrolysis of post-processes gases with microwaves. Jolanta Bryjak Biotechnologia PD 399 Dr Piotr Jamroz Chemia PD 400 Dr Piotr Jamroz Chemia PD 401 Dr Piotr Jamroz Chemia PIN Możliwości wykorzystania trypsyny w układach reakcyjnych zawierających ciecze jonowe Dobór preparatów z immobilizowana lipazą do transestryfikacji w roztworach z limitowaną zawartością wody Badanie wpływu pH.) Designing of biocompatible nanoemulsions stabilized by amphoteric surfactants 394 Urszula Bazylinska. Synteza nanocząstek magnetycznych za pomocą zimnej mikroplazmy atmosferycznej. Technologia chemiczna PIN Sterylizacja z wykorzystaniem mikrofal – projekt reaktora przepływowego. 391 Dr inż. The synthesis of magnetic nanoparticles using cold atmospheric microplasma. ionic strength and buffer composition influence on enzymatic reaction in water/ionic liquid biphasic system The synthesis of Ag-Au nanoparticles using plant extracts. Ph. moc mikrofal itp). Jolanta Bryjak Biotechnologia PD Practicable possibilities of trypsin use in reaction systems contained ionic liquids Selection of immobilized lipase preparation for transesterifications in water limited media 398 prof. rate of flow. Adam Hałat Technologia Chemiczna PM Wyznaczanie ciepła absorpcji propylenu w roztworach wodnych o zróżnicowanej sile jonowej. Michał Araszkiewicz 392 Dr inż. siły jonowej i składników buforu na reakcję enzymatyczną w systemie dwufazowym woda/ciecz jonowa Synteza nanocząstek Ag-Au za pomocą ekstraktów roślinnych. Jolanta Bryjak Biotechnologia PIN 397 prof.389 dr inż. Sterylizacja z wykorzystaniem mikrofal w reaktorze przepływowym–wyznaczanie podstawowych parametrów procesowych (temperatury graniczne.D Eng. Ph. microwave power level etc. Projektowanie biokompatybilnych nanoemulsji stabilizowanych surfaktantami amfoterycznymi Sterilization with microwaves – design of a continuous flow reactor. Zastosowanie metody bioredukcji do syntezy Biotechnologia PD The search on pH. Sterilization with microwaves in continuous flow reactor – determination of basic process parameters ( boundary temperatures. Technologia chemiczna PIN Projektowanie nanonośników związków bioaktywnych wytwarzanych technikami emulsji wielokrotnych Designing of bioactive compounds nanocarriers fabricated by multiple emulsions methods 395 prof. The application of bioreduction method for the . Jolanta Bryjak Biotechnologia PIN Analiza porównawcza chemoenzymatycznej i chemicznej syntezy (-)mentolu Comparative study on chemical and chemoenzymatical (-)mentol production 396 prof. natężenia przepływu.

a literature survey. Zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów krystalicznych wybranych pochodnych naftalenu Analiza zmian strukturalnych słomy po procesie Steam Explosion nanoparticles synthesis . Relationships between structure and properties of crystalline materials of selected naphthalene derivatives Analysis of straw structural changes after the Steam Explosion process Analiza struktury substancji kompleksujacych do jonów wapniowych wydzielonych z Żurawiny wielkoowocowej-(Vaccinium macrocarpon) Analiza struktury substancji kompleksujących do jonów wapniowych wydzielonych z z szyszek chmielu(Humulus lupulus) Wpływ wybranych preparatów roślinnych na rozpuszczanie kamieni nerkowych u zwierzat laboratoryjnych Analiza struktury substancji kompleksujących do jonów wapniowych wydzielonych z Zurawiny wielkoowocowej-(Vaccinium macrocarpon) Analiza struktury substancji kompleksujących do jonów wapniowych wydzielonych z z szyszek chmielu(Humulus lupulus) Wpływ wybranych preparatów roślinnych na rozpuszczanie kamieni nerkowych u zwierząt laboratoryjnych Analysis of compounds complexing to calcium ions isolated from cranberries (Vaccinium macrocarpon Analysis of compounds complexing to calcium ions isolated from hop cone (Humulus lupulus) Influence of selected herbal supplements for dissolving kidney stones in laboratory animals Analysis of compounds complexing to calcium ions isolated from cranberries (Vaccinium macrocarpon Analysis of compounds complexing to calcium ions isolated from hop cone (Humulus lupulus) Influence of selected herbal supplements for dissolving kidney stones in laboratory animals .a literature survey. The miniaturized plasma analytical systems applications and characteristics. The application of atmospheric pressure plasma in agricultural engineering . Roman Gancarz Technologia chemiczna PD 407 Prof. Roman Gancarz Biotechnologia PD 409 Prof. Przegląd literatury. Roman Gancarz Biotechnologia PD 408 Prof. Roman Gancarz Chemia PD 412 Prof.przegląd literatury.a literature survey. Roman Gancarz Biotechnologia PD 410 Prof. A literature survey. Julia Bąkowicz Inżynieria Materiałowa PD 406 Prof. Zastosowanie plazmy atmosferycznej w agrotechnice przegląd literatury Zminiaturyzowane plazmowe systemy analityczne zastosowania oraz charakterystyka.przegląd literatury.402 Dr Piotr Jamroz Chemia PIN 403 Dr Piotr Jamroz Chemia PIN 404 Dr Piotr Jamroz Chemia PIN 405 dr inż. The synthesis of bimetallic nanoparticles using plant extracts . Synteza nanocząstek bimetalicznych za pomocą ekstraktów roślinnych . Roman Gancarz Chemia PD 411 Prof. Roman Gancarz Chemia PD nanocząstek .

418 dr hab. Alternative slow reacting anti-aging ingredients in rubber compounds. 416 dr inż. Alternatywne wolnodziałające substancje antystarzeniowe w mieszankach gumowych. Sonia Zielińska Inżynieria Materiałowa PD Optymalizacja warunków syntezy wybranych fotoczułych oligomerów. Andrzej Ożyhar 424 prof. Analiza wpływu jonów magnezu na formowanie kryształów węglanu wapnia w obecności białka Stmlike. 422 Dr inż.413 Prof. Preparation. Ewa Śliwka 423 prof. 421 Dr inż. Analysis of the magnesium ions influence on the calcium carbonate crystal formation in the presence of Stm-like protein. Stanisław Gryglewicz Technologia Chemiczna PIN Układ chromatograficzny (GC) do analizy kwasów tłuszczowych. Roman Gancarz Technologia chemiczna PD Dobór warunków oraz sposobu izolowania substancji aktywnej z produktów naturalnych skutecznych w leczeniu choroby jamy ustnej. 419 dr hab. ekspresja oraz oczyszczanie białek HaCal i izoformy Ultraspiracle z Helikoverpa armigera.halitozie. Influence of polyeter polyol type on properties of visco-elastic foams. Ewa Śliwka Technologia Chemiczna Bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek do oznaczania zanieczyszczeń naftowych w środowisku. Sonia Zielińska Inżynieria Materiałowa PD Otrzymywanie i modyfikacja pochodnymi azobenzenu nano.i mikrocząstek z magnetytu. of recombinant vectors. Sonia Zielińska Inżynieria Materiałowa PD 415 dr inż.praca realizowana we współpracy z PCC Rokita. 414 dr inż. Andrzej Ożyhar PD (niestacj onarne) Technologia PD Chemiczna (niestacj onarne) Biotechnologia PD Biotechnologia PD The selection of conditions and the method of isolation of the active substance from natural sources which are effective in the treatment of the oral diseases –(halitosis). Sonia Zielińska Inżynieria Materiałowa PD Wpływ typu poliolu polieterowego na właściwości pianek wiskoelastycznych. Preparation and modification of magnetite nanoand microparticles with azobenzene derivatives 417 dr inż. . Biodegradowalność biopaliw płynnych Solventless sample preparation techniques for determination of petroleum. Stanisław Gryglewicz Technologia Chemiczna PD Chromatograficzna analiza kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych Chromatographic analysis of vegetable fatty acids 420 dr hab. Stanisław Gryglewicz Technologia Chemiczna PD Katalityczne uwodornienie 2-etyloheksa-2-enalu. Catalytic hydrogenation of 2-ethylex-2-enal. Optimization of the synthesis conditions for selected photoactive oligomers.derived pollutants in the environment Biodegradability of liquid biofuels Przygotowanie rekombinowanych wektorów. expression and purification of HaCal and isoform 1 of Ultraspiracle proteins from Helicoverpa armigera. . Chromatographic system (GC) for analysis of vegetable fatty acids.

Study of polypropylene production and process simulation in Aspen Plus software. Renata Kędzior Chemia PIN Selection of the optimal temperature in the ammonia synthesis process using Aspen Plus and CHEMKIN-PRO software. PhD DSc 434 Prof. Wpływ podłoża na strukturę warstw ZnO i jego aktywność biologiczną . Determination of the self-accelerating decomposition temperature (SADT) of cetane mixtures with different nitrate ion content in APTAC adiabatic calorimeter. Helena Teterycz. Helena Teterycz. Wyznaczanie temperatury samoprzyspieszającego rozkładu (TSR) mieszanin cetanu o różnej zawartości jonu azotanowego w kalorymetrze adiabatycznym APTAC. 433 Prof. PhD DSc 436 Prof. 428 dr inż.425 dr inż. Helena Teterycz. Renata Kędzior 430 dr inż. Renata Kędzior Chemia PD Chemia PD 431 dr inż. Wyznaczanie temperatury samoprzyspieszającego rozkładu (TSR) mieszanin cetanu o różnej zawartości jonu azotanowego w kalorymetrze adiabatycznym APTAC. Adam Kiersnowski Inżynieria Materiałowa PIN 427 dr inż. Helena Teterycz. Renata Kędzior Technologia Chemiczna PIN 432 dr inż. PhD DSc Biotechnologia PD Dobór optymalnej temperatury prowadzenia procesu syntezy amoniaku przy wykorzystaniu programów Aspen Plus i CHEMKIN-PRO. Nadawanie aktywności biologicznej materiałom budowlanym Modyfikacja antybakteryjna siatek chirurgicznych Biotechnologia PD Biotechnologia PD Biotechnologia PD Ocena aktywności fotokatalitycznej i biologicznej włókien domieszkowanych dwutlenkiem tytanu. Dobór optymalnej temperatury prowadzenia procesu syntezy amoniaku przy wykorzystaniu programów Aspen Plus i CHEMKIN-PRO. Studium produkcji polipropylenu z symulacją procesu w programie Aspen Plus. Study of polypropylene production and process simulation in Aspen Plus software. Renata Kędzior Technologia Chemiczna PD Studium produkcji polipropylenu z symulacją procesu w programie Aspen Plus. Determination of the self-accelerating decomposition temperature (SADT) of cetane mixtures with different nitrate ion content in APTAC adiabatic calorimeter. Selection of the optimal temperature in the ammonia synthesis process using Aspen Plus and CHEMKIN-PRO software. PhD DSc 435 Prof. Renata Kędzior Technologia Chemiczna PD 429 dr inż. Adam Kiersnowski Inżynieria Materiałowa PD Wpływ stopnia fluorowania łańcucha głównego na krystalizację polimeru w obecności nanorurek węglowych Odzysk poli(3-heksylotiofenu) z roztworów Effect of main-chain fluorination on formation of polymer crystals in the presence of carbon nanotubes Recovery of Poly(3-hexylthiophene) from solutions 426 dr inż.

Raman and NR-VIS-UV spectroscopy . inż. Włodzimierz Tylus Technologia Chemiczna PIN Rentgenowska spektroskopia elektronów (XPS) w badaniach powierzchni materiałów polimerowych The X-ray electron spectroscopy (XPS) in the research the surface of polymeric materials 447 dr inż.analysis of natural and synthetic jewelery gemstones. Raman oraz NIR-VIS-UV jako metody analizy naturalnych i syntetycznych kamieni jubilerskich. kwasu dimetylofosfinowego i polialkilenopoliamin Monolityczne katalizatory trójfunkcyjne w oczyszczaniu spalin silników z zapłonem iskrowym Synthesis of polyampholite resins . Marta Kaszowska (PAN) Biotechnologia PD Badania strukturalne i biologiczne lipidów A Plesiomonas shigelloides. Łukasz Janczewski Inżynieria Chemiczna Biotechnologia PD PIN Charakterystyka i zastosowanie mikrobiologicznych ogniw paliwowych IR. Raman oraz NIR-VIS-UV jako metody analizy naturalnych i syntetycznych kamieni jubilerskich. Spektroskopia IR. Immunochemical studies of Plesiomonas shigelloides lipopolysaccharide CNCTC 5133 (serotype O96) Characteristics and application of microbial fuel cell 449 Dr inż.pochodnych tyrozyny. Elżbieta Wojaczyńska Biotechnologia Beta-peptydy przyjmujące konformację helikalną Beta-peptides with helical conformation Technologia Chemiczna PIN Synteza żywic poliamfolitowych . Beta-peptydy przyjmujące konformację helikalną 438 dr inż. dimethylphosphonic acid and polyalkylenepolyamines Monolithic three-way catalysts in the purification of exhaust gases of spark ignition engines 444 dr inż.437 dr inż. Włodzimierz Tylus Technologia Chemiczna PIN 445 dr inż. Ramana oraz NIR-VISUV w analizie molekularnej Spektroskopia IR. inż. Ramana oraz NIR-VISUV w analizie molekularnej Naturalne i syntetyczne diamenty jubilerskie zastosowanie spektroskopii IR. Raman as well as NIR-VIS-UV spectroscopy Natural and synthetic jewelery diamonds molecular analysis by using IR. Badania immunochemiczne lipopolisacharydu Plesiomonas shigelloides CNCTC 5133 (serotyp O96). Raman and NR-VIS-UV spectroscopy . 446 dr inż. Włodzimierz Tylus Technologia Chemiczna PIN Nowe techniki w oczyszczaniu spalin silników Diesla New techniquesin purifyingdiesel exhaust. Agnieszka Wojciechowska Inżynieria Materiałowa PIN 440 dr inż. Chemia Naturalne i syntetyczne diamenty jubilerskie zastosowanie spektroskopii IR. inż. Raman as well as NIR-VIS-UV spectroscopy IR. Agnieszka Wojciechowska Inżynieria Materiałowa PD Natural and synthetic jewelery diamonds molecular analysis by using IR.analysis of natural and synthetic jewelery gemstones. Łukasz Berlicki 443 dr hab. Structural and biological studies of Plesiomonas shigelloides lipids A. Łukasz Berlicki 442 dr hab. Beta-peptides with helical conformation . Agnieszka Wojciechowska Chemia PD 439 dr inż. Agnieszka Wojciechowska Chemia PIN 441 dr hab. Marta Kaszowska (PAN) 448 dr inż.derivatives of thyrosine.

Karolina Jaroszewska Technologia Chemiczna PD Synteza hierarchicznych materiałów porowatych. Inżynieria Chemiczna Inżynieria Chemiczna PIN PIN . 463 dr inż. Łukasz Janczewski Biotechnologia PIN Oczyszczanie ścieków zaolejonych z wykorzystaniem mikrobiologicznych ogniw paliwowych.450 Dr inż. Preparation of catalysts for paraffins waxes hydroisomerization. Process characteristics of microbial fuel cell prototype Inżynieria Chemiczna PD 456 Dr inż. Karolina Jaroszewska Technologia Chemiczna PD Proces HVO olejów roślinnych w obecności katalizatorów NiMo. Łukasz Janczewski 455 Dr inż. Karolina Jaroszewska Technologia Chemiczna PIN Związki tlenowe w benzynie – opracowanie literaturowe. 462 dr inż. Oxygen compounds in gasoline – literature study. Łukasz Janczewski Biotechnologia PIN Charakterystyka i zastosowanie mikrobiologicznych ogniw paliwowych Recykling metali z zastosowaniem mikrobiologicznych ogniw paliwowych Characteristics and application of microbial fuel cell Metals recycling with application of microbial fuel cells 452 Dr inż. Karolina Jaroszewska Technologia Chemiczna PIN Perspektywiczne ciekłe i gazowe paliwa syntetyczne – opracowanie literaturowe. 459 dr inż. Karolina Jaroszewska Technologia Chemiczna 458 dr inż. 460 dr inż. Łukasz Janczewski Inżynieria Chemiczna PD PD Biodegradacja związków fenolu w bioreaktorze membranowym z warstwą biofilmu – charakterystyka procesowa Hierarchiczne zeolity – opracowanie literaturowe. Hydrogen as a fuel of the future – literature study. 454 Dr inż. Synthesis of hierarchical porous materials. Prospective liquid and gas synthetic fuels – literature study. Łukasz Janczewski 453 Dr inż. 457 dr inż. Karolina Jaroszewska Technologia Chemiczna PIN Wodór jako paliwo przyszłości – opracowanie literaturowe. Łukasz Janczewski 451 Dr inż. HVO processing of plant oils over the NiMo catalysts. Charakterystyka procesowa prototypu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego Oil based wastewaters treatment with application of microbial fuel cells. Metals recycling with application of microbial fuel cells Oil based wastewaters treatment with application of microbial fuel cells. Biodegradation of phenol compounds in membrane biofilm bioreactor – process charateristics Hierarchical zeolites – literature study. Karolina Jaroszewska Technologia Chemiczna PD Preparatyka katalizatorów hydroizomeryzacji wosków parafinowych. Łukasz Janczewski Biotechnologia PIN Recykling metali z zastosowaniem mikrobiologicznych ogniw paliwowych Oczyszczanie ścieków zaolejonych z wykorzystaniem mikrobiologicznych ogniw paliwowych. 461 dr inż.

Ewa Jaśkiewicz Chemia PD Ekspresja i oczyszczanie rekombinowanej glikoproteiny gp51 otoczki wirusa białaczki bydła 475 prof. Karolina Labus Inżynieria Chemiczna i Procesowa PIN Konstrukcja plazmidu umozliwiającego uzyskanie zmutowanego szczepu Helicobacter pylori dnaBstrep na drodze rekombinacji homologicznej.projekt instalacji technologicznej Methanol from syngas . Construction of a plasmid for creating mutated Helicobacter pylori dnaBstrep by homologous recombination.the design of technological installations using simulators. Sekutowski 468 dr hab. Anna Pawlik (PAN) Biotechnologia PIN 473 dr inż. inż. . Jerzy Szczygieł Chemia GL I Technologia Chemiczna PD Badanie wpływu modyfikacji posttranslacyjnych na rozwój komórek neuronalnych Wpływ czynników fizycznych. inż. Roman Gancarz 476 dr inż.projekt instalacji technologicznej przy użyciu symulatorów Transesterification of vegetable oil . 470 dr hab. Chemical equlibrium in theoretical Gibbs reactor 469 dr hab. 471 dr hab. Równowagi chemiczne w teoretycznym reaktorze Gibbsa Investigating role of post-translational modifications in neuronal cells development Effect of physical. 465 dr hab. Kompozycje polistyrenu z odpadami pianki poliuretanowej Biofuels of IIIrd and IVth generation – literature study. chemicznych i biologicznych na dynamikę kiełkowania sorga. Jerzy Szczygieł Technologia Chemiczna PD Transestryfikacja olei roślinnych . inż.464 dr inż. inż. Optimization of biodiesel production plants by using simulators 472 dr hab. dr hab. chemical and biological factors on seed germination dynamics of sorghum. Dymitry Capanidis Inżynieria Materiałowa PIN Badanie tarcia statycznego kompozytów wieloskładnikowych na bazie poliacetali 466 dr inż. inż. Jerzy Szczygieł Technologia Chemiczna PD Optymalizacja instalacji technologicznej do produkcji biopaliw w oparciu o symulację procesu.the design of technological installations using simulators. Michał Jakób 467 dr inż. Otrzymywanie membran z polilaktydu. Grażyna Kędziora Biotechnologia PD/PIN Expression and purification of recombinant envelope glycoprotein gp51 of bovine leukemia virus Salicin isolation and its efect on calcium oxalate crystals dissolution. Karolina Jaroszewska Technologia Chemiczna PIN Biopaliwa III i IV generacji – opracowanie literaturowe. Jerzy Szczygieł Technologia Chemiczna PD Metanol z syngazu . Membranes preparation from polylactide 474 dr hab. inż. Compositions polystyrene with waste polyurethane foams Biotechnologia PD Technologia Chemiczna PD Wydzielanie salicyny i jej wpływ na rozpuszczanie kryształów szczawianu wapnia. Tomasz R.

size independent growth kinetic model. Continuous mass crystallization kinetic .size dependent growth kinetic model.ions. Nina Hutnik Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna PIN Badania elektrochemiczne inhibitowania korozji stali zbrojeniowej wybranymi związkami fosforoorganicznymi w cieczy porowej symulującej beton skażony jonami Cl-. 482 dr inż. Electrochemistry methods investigation on corrosion protection of steel for selected phosphoroorganic compounds in simulated concrete water pore solution with Cl. Continuous mass crystallization kinetic . Preliminary investigation on corrosion protection of steel for the newly synthsized phosphoroorganic compounds in simulated concrete water pore solution with Cl. Grażyna Kędziora Technologia Chemiczna Kompozycje z odpadów styropianu i sztywnej pianki poliuretanowej Compositions from waste polystyrene and rigid polyurethane foams 479 Dr Magdalena Klakočar-Ciepacz Technologia chemiczna PD (niestacj onarne) PD 480 Dr Magdalena Klakočar-Ciepacz Inżynieria materiałowa PD 481 dr inż. Kinetyka ciągłej krystalizacji masowej . Grażyna Kędziora Inżynieria Materiałowa PD Kompozycje polistyrenu z odpadami pianki poliuretanowej Compositions polystyrene with waste polyurethane foams 478 dr inż. Selekcjonujące badanie skuteczności ochrony antykorozyjnej stali nowo zsyntezowanymi związkami fosforoorganicznymi w środowisku modelującym ciecz porową betonu skażonego jonami Cl-.inos. Nina Hutnik PIN .477 dr inż. Kinetyka ciągłej krystalizacji masowej .szybkość wzrostu kryształów niezależna od ich rozmiarów.szybkość wzrostu kryształów zależna od ich rozmiarów.