v

Aceast carte este prezentat

de

Dropia este o pasÙre de dimensiuni foarte mari,
care cândva popula câmpiile României.

Nu sta deoparte! Particip üi tu! Al tur -te „Echipei Dropia”!
Trimite un e-mail la echipa.dropia@gmail.com úi vom începe s colabor m.

„Echipa Dropia” este o echipă de voluntari anonimi care îşi aduc aportul la educarea românilor prin crearea şi postarea de materiale educaţionale pe Internet, şi prin promovarea în general a valorilor educaţionale, fiind convinşi că doar o educaţie solidă a oamenilor poate aduce progresul societăţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.