You are on page 1of 22

ENASHI COUP

OT
ON
OM

ENASHI COUP
OT
ON
OM

2012

2012

462,500

1 3-4 2.5 3
7.5 4 2

ENASHI COUP
OT
ON
OM

... wa doko desuka?

Yoyaku ga irimasuka?

Isu no seki ni shitekudasai

Koko kara chikai desuka?

Coupon o tsukaimasu.

Menyu o misete kudasai.

Aruite ikemasuka?

Eigo-menyu wa arimasuka?

Kore wa nan desuka?

...

... made onegai shimasu.

Kore wa ikura desuka?

Kore o kudasai.

Basutei o sagashiteimasu.

Otearai wa dokodesuka?

Okanjo o onegai shimasu.

Kono basu wa eki e ikimasuka?

Kurejitto kaado wa tsukaemasuka?

Totemo oishikatta.

...

...

ENASHI COUP
OT
ON
OM

2012

A Guide to the Food of


KANAZAWA

AD BUSINESS CENTER

...

2012

*Phonetic transcription: Hepburn.

Kabura

A
0

500ft

1000ft

1500ft

2000ft

500ft

B
1000ft

1500ft

2000ft

Kitamae-bune

Kaga-han Umebachi-mon

36 136

Mt. Hakusan
5

7~9
Summer vegetable

iwashi)

Una-jyu

3
4

10~12

"Sushi"
Koubako-gani

Takenoko

11

4~6

takenoko)

"Sushi"
kanou-gani

(buri)

(shirako)

(sayori)
(karei)

Takenoko-gohan

Nabe

Kaki

1~3

(syunkiku)

5~6

Hanami-dango

Kaga-renkon


(kanburi)
(shirako)

Sayori
7

buri

aji

kanou-gani

[shari]

gari
baigai
ama-ebi

aka-ika

gasu-ebi no kara-age

10


anago

kinpachi

gasu-ebi

10

(Shari)(Neta)

/Chutoro

/Ohtoro

/Chutoro

OhtoroChutoro


(Shari)/

baran

/Chutoro

/Chutoro

(Shari) (Neta)/

[Maguro]

(Baran)

10

11

(Geso)
(Geso)
12


(Oaiso)

Oaiso de Onegai shimasu.

(Gochisousama)

Gochisousama deshita.

(Omakase)/

(Agari)

(Neta)


AgariKudasai.

(Omakase)

Kyo no yoi [Neta] wa nan desuka?

3000

Kyo wa san zen yen deOmakasede


Onegai Shimasu.

3000

(Taisyou)

(Sabi) (Wasabi)

Sabi nuki de Onegai


Shimasu.

(Gunkan maki) (Shari)


(Neta)
(Kan)

(Shari)

15

(Gari)

(Gari)

Tatami

(Shari)

Photo: Sushi Aoi Zushi

16

Izakaya

( )

( )

Sour(

()

17

Photo: Izakaya Itaru

18

B B

2 B

/ /

1960

19

20

Yakitori

Ryotei

3~5

Oden

oden

21

Photo: Ryorei Tsubajin

Kappo

(kappo)

Photo: Kappo Kotaro

22

Photo: Izakaya Hacchoya

Wasabi

Negi

Tougarashi

How to enjoy
Kanazawas bars
and restaurants

[manner]

Hori-gotatsu

Step1

23

Horigotatsu

Yobi-rin

Step4

Matcha-jio

Step3

Shouga

Step2

Daikon Oroshi

24

MAP

3-A

3,000

076-221-8822 Reservation
Phone
Address
1-5-46
JR
8
Access
11:00 23:00
22:30
Hours
Seats
Closed
Language
3,000
5,000
Price / Course
1,400

6,000

MAP

1,400

2-C
076-261-8674 Reservation
Phone
Address
1-5-29
Access
LABBRO
Hours
18:00 1:00
Seats
Closed
Language
Price / Course
2,000

65

3,000
MAP

2 Akame

2,000

2-A
Phone
076-263-9787 Reservation
Address
1-9-15
Access
JR
3
Hours
17:00 1:00
0:30
Seats
Closed
2 4
Language
Price / Course
3,000
1,200
4,000

3,150

25

MAP

2,200

3-D
076-221-2644 Reservation
Phone
2-21-19
Address
Pasion
Access
17:00
2:00
Hours
Seats
Closed
Language
Price / Course
8,000
2,500

5
2:30

24:00

5,250

26

MAP

3-A
Phone 076-223-1184 Reservation
Address 2-15-1PORTE B1
Access JR 3
Hours 11:00 24:00 23:00
Seats
Closed
Language
Price / Course1,000 2,000 3,000
4,000 2,625 1,890

2,000

MAP

3-A
Phone 076-263-5858 Reservation
Address 4-1 Central BuildingB1 1
Access JR 3
Hours 17:00 24:00 23:00
Seats
Closed
Language
Price / Course3,500 1,200
1,500

9
HIROSAKA

MAP

Phone 076-224-1919 Reservation


Address 16-48
Access 1
Hours 17:00 24:00 : 22:30 23:00
Seats
Closed
Language
Price / Course3,500 4,000 2,800
1,500
3

27

Phone 076-223-8422 Reservation


Address 2-31-32
Access 2
Hours 17:30 23:00
Seats
Closed
Language
Price / Course3,000 2,000

2-B

MAP

3-C

7
Ikku

Phone 076-231-5959 Reservation


Address 2-1-14
Access 109 3
Hours 17:00 2:00 1:00
Seats
Closed
Language
Price / Course2,500
5,250

MAP

2-C

10
Itaru

700

MAP

2-C
Phone 076-221-4194 Reservation
Address 3-8
Access 5
Hours 17:30 23:30 23:00
Seats
Closed
Language
Price / Course4,000 5,000 3,000
/ 1,500 4

28

11

MAP

2-B
Phone 076-231-6245 Reservation
Address 2-4-13
Access 5
Hours 11:30 14:00 13:3018:00 22:00 19:30
Seats
Closed
Language
Price / Course4,725 8,400

14

150

6,300
4,800
MAP

3-D
Phone 076-241-2181 Reservation
Address 5-1-8
Access 2
Hours 11:00 14:0017:00 21:00
Seats
Closed 12/26 1/2
Language
Price / Course 10,500
21,000

15

4,200

1752

3,150

MAP

Phone 076-221-0127 Reservation


Address 1-11
Access
Hours 9:00 11:00 14:30 10
Seats
Closed
Language
Price / Course 550 1,575
6,000
1875

29

Phone 076-222-2288 Reservation


Address 2-12-15
Access 5
Hours 11:30 14:0016:00 22:00
Seats
Closed
Language
Price / Course5,000 / 3,480

4,200

2-C

MAP

3-C

13

Phone 076-222-0517 Reservation


Address 2-18
Access 3
Hours 12:00 14:3017:00 22:30
Seats
Closed
Language
Price / Course 3,000 4,000
5,000

12

MAP

1-B

16

MAP

3-C
Phone 076-265-6555 Reservation
Address 2-12-15
Access 3
Hours 11:30 14:0016:00 22:30 22:00
Seats
Closed
Language
Price / Course7,500 / 5,000 15,000

30

17
Kikuyoshi Sakai

MAP

3-C
Phone 076-262-8131 Reservation
Address 2-1-1
Access 10
Hours 11:30 14:3017:30 23:00
Seats
Closed
Language
Price / Course 1,575 3,675
4,500 10,000

20 STEAK

150g 5,800

MAP

3-A
Phone 076-222-1129 Reservation
Address 14-2
Access JR 3
Hours 11:00 13:3017:00 21:00
Seats
Closed
Language
Price / Course1,500 7,000 /
1,260 3,000 3,500
9,000

18
TAKESHI

MAP

3-C
Phone 076-234-2121 Reservation
Address 2-32-4
Access LABBRO 7
Hours 11:30 14:3017:00 23:00
Seats
Closed
Language
Price / Course6,000 8,000 4,300


21

1,600

MAP

3-C
Phone 076-221-4056 Reservation
Address 2-30-12
Access Pasion 5
Hours 16:00 23:00
Seats ( )
Closed 12/30
Language
Price / Course7,000 5,000
3,700

31

Phone 076-252-1996 Reservation


Address 1-6-6
Access
Hours 11:30 15:0017:00 21:30
Seats
Closed 3
Language
Price / Course1,000 995

1909

19

MAP

1-B

22

MAP

3-C
Phone 076-265-6155 Reservation
Address 1-1-171
Access
Hours 11:00 21:30 20:30
Seats
Closed
Language
Price / Course 1,100
2,100 3,700

32

RYO
23
RYO

1,380

MAP

2-C
Phone 076-261-2177 Reservation
Address 2-2-9
Access LABBRO 1
Hours 11:30 15:0017:00 22:00
Seats
Closed
Language
Price / Course1,000 3,000 / 3,500
5,000

25

50

MAP

2-A
Phone 076-264-8780 Reservation
Address 1-9-31
Access FLAT 1 1
Hours 11:30 14:30( 17:00 21:00
11:00 21:00
Seats
Closed
Language
Price / Course980 1,800
1,600 1,900

24
STEAK

MAP

3-D
Phone 076-221-0067 Reservation
Address 81 SAISEI81 1
Access Pasion 3
Hours 17:00 3:00 2:00
17:00 22:00 21:30
Seats
Closed
Language
Price / Course10,000 ( )/6 5,800

26

880

MAP

2-D
Phone 076-243-6556 Reservation
Address 3-2-24
Access 3
Hours 11:30 15:00 14:3017:30 22:30( 22:00)
Seats
Closed
Language
Price / Course1,000 2,500
880 3,000

33

ANYATO

'4?':5

34

27

450

MAP

2-C
Phone 076-263-7141 Reservation
Address 1-19
Access
Hours 9:00 18:00 17:0010:30 15:00
Seats
Closed
Language
Price / Course1,575

100


28
Caffe Arco di Campagne

MAP

2-C
Phone 076-223-7333 Reservation
Address 1-3-21 PREGO
Access LABBRO 3
Hours 11:00 23:00 22:00
11:00 24:00 23:00
Seats
Closed
Language
Price / Course2,500 12
3,500 800

29 POLEPOLE
POLEPOLE

MAP

3-C
Phone 076-262-6510 Reservation
Address 2-31-30 SOSHIARUREJYAKUBIRU1
Access 2
Hours 19:00 5:00
Seats
Closed
Language
Price / Course2,000

35

280

MAP

C-3

21

MAP

C-2

MAP

C-1

MAP

C-2

36


99%

MAP

B-1

9305
300
13-10
TEL076-251-8950

MAP

B-1

(Sakuda)

96
13-40
TEL076-251-8955

MAP
37

B-1

38

QR

2013 11 30

OMOTENASHI COUPON

ATM

QR

omotenashikanazawa.com
2013 2

step

2013 11 30

2013 11 30

step

step

QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.


40

2013 11 30