You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 29czerwca 2016 | Nr 13 (214)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Zielone wiato dla studiw


dziennych w Kdzierzynie-Kolu
Starania miasta o studia dzienne w kocu doczekay si realizacji. W Kdzierzynie-Kolu powstanie zamiejscowy wydzia Politechniki Opolskiej.
enie zgody przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyszego,
jednak po korzystnej dezycji
Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie powinno stanowi to
problemu.
Wadze miasta o utworzenie uczelni staray si od kilkunastu lat. Ostatnie podejcie do
uruchomienia studiw dziennych w miecie trwao niespena rok. Zapocztkowao je po-

rozumienie prezydent Sabiny


Nowosielskiej i rektora politechniki Marka Tukiendorfa.
Nie ukrywam, e bardzo
si ciesz komentuje spraw
prezydent Nowosielska. Wadze miasta wyraaj gbok
nadziej, e ten ruch pozwoli
zahamowa odpyw modziey z miasta. Wyjazdy na studia
byy gwnym powodem migracji modych osb.
Fot. Iwona Naworska

4 lipca rusza pierwszy nabr na studia dzienne w Kdzierzynie-Kolu. Polska Komisja Akredytacyjna wydaa
pozytywn opini w tej sprawie
i ju w tym roku Politechnika
Opolska otworzy tutaj swj zamiejscowy wydzia. Swoj siedzib znajdzie w budynku po
Publicznej Szkole Podstawowej

nr 14 przy ul. Kozielskiej na os.


Pogorzelec. Warto doda, e
Wydzia Inynierii Systemw
Technicznych, bo o nim mowa,
bdzie ju sidmym wydziaem
uczelni.
PKA wyrazia zgod na
utworzenie dwch kierunkw
- przemysowych technologii
informatycznych i systemw
biotechnicznych. Dopenieniem formalnoci bdzie wyra-

Budynek przy ul. Kozielskiej, w ktrym miaaby powsta uczelnia, jest przystosowany do funkcji edukacyjnych
i znajduje si bllisko dworca PKP.

Nasi mundurowi przeszli


do oglnopolskiego etapu
zawodw i bd walczyli o
tytu Patrol Roku 2016.
Do turnieju zorganizowanego przez Wydzia Prewencji
KWP w Opolu stano 22 funkcjonariuszy. Policyjne patrole
reprezentujce poszczeglne
jednostki policji w wojewdztwie opolskim przez dwa dni
rywalizoway o tytu najlepszego. Zwycizcy wojewdzkich
eliminacji bd reprezentowali
Opolszczyzn podczas Oglnopolskich Zawodw Policjantw
Prewencji Patrol Roku 2016.
St. asp. Tomasz Zarzycki i st. post. Waldemar Wa-

lach z Kdzierzyna-Kola zajli II miejsce w Turnieju Patrol


Roku 2016 na Opolszczynie.
Konkurencje, w jakich musieli
si zmaga, to midzy innymi:
techniki obezwadniania osb,
symulacja interwencji policyjnych, pierwsza pomoc przedmedyczna, strzelanie, a take
policyjny tor przeszkd. Wyprzedzia ich jedynie para patrolowa z Samodzielnego Pododdziau Prewencji Policji w
Opolu m. asp. Grzegorz Jarzynka i sier. Andrzej Szczniak. Finaowa czwrka pojedzie walczy o na w Supsku.
MN

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Wybr waciwego kierunku studiw nie jest atwy. Modzie ma wiadomo, e musi kierowa si sytuacj na rynku pracy.
Std istotna jest dla modych ludzi moliwo studiowania kierunkw, ktre dadz prac. Podczas spotkania z cyklu Modzie rozmawia w I Liceum Oglnoksztaccym poruszono wanie temat bezrobocia wrd modych ludzi. Do rozmowy
zaproszono ekspertw, ktrzy odpowiadali na pytania uczniw. Omwiono m.in. jakie uatwienia przygotowao pastwo dla
modych ludzi wkraczajcych na rynek pracy.

DRUDZY NA
OPOLSZCZYNIE
Fot. KPP KK

IWONA CYBULSKA

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

UCIEKA PIJANY
I BEZ PRAWA JAZDY
50-latek z powiatu krapkowickiego nie zatrzyma si
do policyjnej kontroli.
Policjanci z kdzierzyskiej
drogwki, kontrolujc prdko
przy ul. Partyzantw, zauwayli
osobowego forda poruszajcego si z nadmiern prdkoci.
Gdy mundurowi chcieli zatrzyma kierowc, mczyzna przyhamowa, a nastpnie zawrci i
zacz ucieka. Policjanci ruszyli
za nim w pocig, gdy kierujcy
mimo sygnaw w wysyanych
w jego stron, nie zatrzyma po-

jazdu. W pewnym momencie


wjecha pod prd w jednokierunkow ulic i si zatrzyma.
Policjanci udaremnili mu dalsz jazd. 50-latek z powiatu
krapkowickiego kierowa samochodem pod wpywem alkoholu. Badanie wykazao ponad
2,6 promila. Kierowca nie mia
przy sobie prawa jazdy, poniewa ju kilka dni wczeniej zostao mu odebrane, rwnie za
jazd po spoyciu alkoholu.
MN

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Wiadomoci

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

REGION PUBLICYSTYKA
Fot.Ireneusz Burek

My te jestemy uchodcami
Kady ma w rodzinie cho jednego wychodc,
ale to my nie chcemy uchodcw.
anna burek

Obchodzony 20 czerwca
wiatowy Dzie Uchodcy by
okazj do zastanowienia si,
dlaczego tak trudno nam, Polakom zaakceptowa fakt, e
ludzie migruj, e do Europy
zjedaj uchodcy z Syrii, a
do Francji - Afrykaczycy. My
Polacy te jestemy ju wszdzie. I nikomu to nie przeszkadza. Chyba kady mieszkaniec
Raciborza ma w rodzinie lub
w gronie znajomych przynajmniej kilku takich, co wyjechali za granic. Polacy emigruj
waciwie od zawsze. Powodw
jest multum i mnoy mona je
w nieskoczono: polityczne,
narodowociowe, ekonomiczne to kilka z nich. S tacy, co
wyjedaj za mioci, s tacy,
co jad za chlebem. Wyjedaa inteligencja, wyjedali ci,
ktrzy nie mogli sobie pora-

dzi w Polsce. Do Berlina, by


dosta azyl, jedzili wychodcy
polityczni, do Londynu modzi ojcowie chccy zarobi na
rodzin na zmywaku. I wszdzie czekano na nich z szeroko
otwartymi ramionami. A przynajmniej z zasikiem na start i
otwartoci, zrozumieniem. A
rzadko zdarzao si, eby jeden
z drugim sowem po angielsku
czy niemiecku potrafi si odezwa.
Do Londynu jechali na og
zupenie w ciemno. Sypiali po
15 osb w pokojach z pitrowymi kami, jedli przywiezione z Polski zupki chiskie,
by byo taniej, a kady zarobiony grosz wysyali do domu.
Ze spoecznoci angielsk nie
integrowali si wcale, bo brak
znajomoci jzyka i praca na
kilka etatw nie sprzyjay towarzyskim spotkaniom. Idc
do pracy na zmywak czy na

budow ani razu nie usyszeli,


e zabieraj robot miejscowym, e psuj rynek, e s darmozjadami. Rzucajc pety na
chodnik i misem na prawo i
lewo, nie dostali po mordzie za
to, e brakuje im ogady czy tak
przecie wanego dla Anglikw
taktu. A kiedy zaczli flirtowa
z Brytyjkami, nikt im nie wmawia, e prbuj je zgwaci.
Do Berlina zjedali ju
masowo od lat 1980 jechali
ci, co czuli si Niemcami, jechali ci, co czuli si przeladowani i ci, ktrzy wyczuli, e na
zachodzie bdzie im lepiej. Bez
wstydu podpisywali podania o
azyl, skaryli si na to, jak im
we wasnym kraju le, jak polityka rzdzcych doprowadza
nard do ruiny, jak to wojna
domowa nad nimi wisi. Bez
krpacji uczestniczyli w darmowym kursie jzyka, czekali
a im si zaatwi prac. Ocho-

czo pobierali zasiki, odbierali


kupony, kieszonkowe, a wielu z nich nawet mieszkania.
Niektrzy musieli przej przez
obz adaptacyjny kilka miesicy w ciasnych pomieszczeniach, setki osb zgromadzonych na ciasnej przestrzeni.
Wszyscy z nich bez wyjtku
zapomnieli chyba, jak to byo
na pocztku ich pobytu za granic.
GUS szacuje, e pod koniec 2014 roku za granicami
Polski przebywao ponad 2,3
mln Polakw. Od 2015 roku,
wyjedajc z kraju, nie ma si
obowizku zgasza tego faktu,
wic szacunki dotyczce kolejnych Polakw decydujcych
si na wychodstwo s znacznie utrudnione. Nie wiemy,
ilu raciborzan zdecydowao si
na wyjazd z miasta w ostatnich
latach. Nie prowadzimy takich
rachunkw, a ustawa wprowa-

KDZIERZYN-KOLE RODZINA

Rnorodno i wspistnienie cywilizacji wydaje si naturalne mieszkacom bardziej wielokulturowych krajw


wiata. Otwarto na drugiego czowieka, zainteresowanie jego wyjtkowoci jest dla podrnikw czsto
gwnym powodem do odbywania wojay. Czybymy
my, Polacy, byli zbyt zaciankowi, by zaakceptowa fakt,
e jako obywatele wiata wszyscy w swojej rnorodnoci
jestemy sobie rwni?
dzona w 2015 roku utrudnia
takie, nawet przyblione, obliczenia jeszcze bardziej mwi
Maria Greczna, podinspektor
ds. ewidencji ludnoci UM Racibrz. Szacuje si jednak, e co
pity mieszkaniec Polski myli
o wyjedzie za granic na duej.
Polacy tworz ogromn
grup wychodcw najczciej
w Niemczech i Wielkiej Brytanii, ale i Woszech czy Holandii.
W wielu europejskich miastach
tworz swoiste getta, zamieszkuj dzielnice na obrzeach, w
ktrych spotka mona prawie
samych Polakw. Zakadaj
tam swoje polskie sklepy i restauracje, prowadz dziaalnoci usugowe w jzyku polskim,
chodz do polskich kociow. I
nikt nie wyzywa ich od odmiecw, zacofacw kulturowych
czy ignorantw. Nikt nie kae
wraca do domw.

Dajcie y, ludzie. Sobie i


innym. Odpucie tym biednym
uchodcom, tak jak nam zostao odpuszczone. Jasne, nie wiemy, czy do Europy trafiaj ci,
ktrzy tego najbardziej potrzebuj i jasne ich kultura rni
si od naszej. Ale tak samo byo
z nami na zachd wyjechao
niemao cwaniaczkw, ktrzy
nie jechali tam za chlebem i
nikt im tego teraz nie wypomina. A we Woszech kraju pasty i pizzy namitnie lepimy
te swoje pierogi, mimo e przecie Wosi jedz ravioli. I nikt
nas za to nie linczuje. Jestemy
rwni, zrozumcie to wreszcie. I
oddajcie potrzebujcym to, co
kiedy wam albo waszym znajomym, bliskim zostao podarowane. Bo nie wiecie, szczeglnie
patrzc na obecne przemiany
polityczne w Polsce, kiedy tej
dobrej przysugi bdziecie potrzebowa z powrotem.

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Realizacja programu 500+ w Kdzierzynie-Kolu PATROLOWANIE MIASTA

REALIZACJA PROGRAMU 500+


w okresie od 1 kwietnia do 17 czerwca
liczba zoonych wnioskw

3037

liczba uprawnionych dzieci

4250

liczba wydanych decyzji

1501

Kwota wypaconych wiadcze


Rzdowy program 500+ cieszy si duym powodzeniem.
Wnioski o wypat rodkw mona skada na bieco.
Do 17 czerwca w Kdzierzynie-Kolu mieszkacom
wypacono ponad 3 mln z w
zwizku z realizacj rzdowego programu Rodzina 500
Plus. W Miejskim Orodku
Pomocy Spoecznej nadal rozpatrywane s kolejne wnioski,
ponadto na bieco wydawane s decyzje oraz realizowane wypaty. Do teraz z 500+

korzysta ju poowa uprawnionych do wiadczenia osb.


Zgodnie z ustaw MOPS wypaty musi dokona w cigu
3 miesicy od dnia zoenia
wniosku.
Wedug wstpnych szacunkw ze wiadczenia skorzysta miao ok. 1200 mieszkacw Kdzierzyna-Kola.
Zgosio si przeszo 3 tysice,
Zesp redakcyjny: Katarzyna Solarz
Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Martyna Terka-Cebula 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

z kolei liczba dzieci uprawnionych do pienidzy siga ponad


4 tysicy.
Warto doda, e wnioski o fundusze uwzgldniajce wyrwnanie od kwietnia
mona skada jedynie do 1
lipca. Po upywie tego terminu pienidze bd wypacane
od miesica, w ktrym zoono dokumenty. Wnioski
mona skada w sali obsugi
w MOPS-ie, w sekretariacie,
poczt, przez Internet za po-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

NA ROWERACH

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Fot. PIXABAY

Jeszcze tylko kilkanacie dni maj osoby, ktre dotychczas nie zoyy wniosku w
ramach programu 500+, a chc otrzyma wyrwnanie od kwietnia. Miasto wypacio
ju ponad 3 mln z na ten cel.

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

3 025 539,00 z

moc portalu empatia.mpips.


gov.pl, portalu epuap.gov.pl,
PUE ZUS czy przez bankowo elektroniczn. Wicej informacji o programie Rodzina 500 Plus mona uzyska
na stronie www.mops-kkozle.
pl lub telefonicznie: 77 483 79
01 wew. 140.
Take Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu na bieco wypaca wiadczenia z programu
500+. wiadczenie otrzymuj
ju wszystkie rodziny zastpcze - cznie 137 dzieci. Warto
wspomnie, i w myl ustawy
wszystkie tego typu jednostki
powiatowe przekazuj wiadczenia wycznie opiekunom
dzieci umieszczonych w pieczy
zastpczej do 18. roku ycia.
Wszystkie rodziny otrzymay ju pienidze, jak i wyrwnania. Kada z rodzin bya informowana o programie i
o tym, jak zoy wniosek, nie
byo wic adnych problemw
komentuje Ewa Winiewska z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu.
ic

Zadaniem patroli rowerowych jest docieranie do miejsc,


gdzie policyjny radiowz nie moe wjecha, a patrol pieszy
musiaby powici wicej czasu na dotarcie na miejsce.
Czterech funkcjonariuszy
z kdzierzysko-kozielskiej prewencji rozpoczo rowerowe patrole.
Policyjne zespoy rowerowe rozpoczy patrolowanie
na osiedlowych uliczkach, w
parkach, przy akwenach oraz
na terenach lenych, czyli
tam, gdzie policyjny radiowz nie moe wjecha, a patrol pieszy musiaby powici wicej czasu na dotarcie
na miejsce. Oprcz patrolowania rejonw, mundurowi
bd rwnie zwraca uwag
na przestrzeganie przepisw
przez rowerzystw i pieszych.
Funkcjonariusze na jednola-

dach s doskonaym uzupenieniem patroli zmotoryzowanych oraz pieszych.


W ubiegym sezonie policjanci z zespou rowerowego
brali udzia w blisko 80 interwencjach. Ujawnili ponad
200 wykrocze porzdkowych oraz brali czynny udzia
w zabezpieczaniu festynw i
imprez kulturalnych. Nie tylko dziaali prewencyjnie, ale
rwnie udao im si zatrzyma 2 osoby podejrzane o
przestpstwa narkotykowe, a
take odnale zaginion kobiet.
mn

KDZIERZYN-KOLE SZPITAL

REGION OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

wykonano takie badania, skoro ju wiele wczeniej dochodziy gosy, e alternatywny


materia (upek) nie powinien
by dopuszczony do budowy.
Cywiski tumaczy, i wczeniej byy to jedynie sygnay niepoparte badaniami, za
badania przedstawiane przez
wykonawc nie wykazyway
nieprawidowoci. Nie wierzylimy im, std przeprowadzilimy wasne badania.
Krtko mwic oszukano nas.
Po badaniach okazao si, e
materia ten absolutnie nie
spenia wymaga wyjani
dodajc, i niektre aspekty bada prokuratura Nie bez
wpywu okazaa si zmiana
inyniera kontraktu nowy
bardziej wnikliwie zacz si
przyglda budowie.
Tak si koczy wybieranie najtaszej oferty skomentowa Marek Rapnicki,
okrelajc ca sytuacj kompromitacj na wszystkich
szczeblach. Radny chcia
dowiedzie si, czy konieczno poprawek na koszt wykonawcy nie wpynie na jego
pynno finansow, co moe skutkowa powtrzeniem
przetargu, a to z kolei opnieniem inwestycji. W podobnym
tonie wypowiedzia si Leon
Fioka jego interesowao,
czy RZGW rozwaa zerwanie
kontraktu z dotychczasowym
wykonawc i zastpienie go
nowym. Bierzemy to pod
uwag zapewni przedstawiciel RZGW. Problemy finansowe Dragadosa to zmartwienie hiszpaskiej firmy,
nie za RZGW. Cywiski nie
przypuszcza, aby zachwiao to
finansami giganta budowlanego, co najwyej mog oni straci na tym konkretnym kontrakcie. Przedstawiciele RZGW
rozmawiali z szefostwem Dragadosa, by moe w rezultacie tych rozmw zmieni si
zarzd polskiego oddziau firmy. To daje nadziej, e wykonawca podejdzie z wiksz
odpowiedzialnoci do budowy. Inwestor jednak uzalenia
dalsz wspprac od spenienia postawionego ultimatum.
Nasz poziom zaufania jest
adekwatny do postpu robt
skwitowa t kwesti Tomasz Cywiski.
Ewentualna zmiana wykonawcy to polizg rzdu 1,52 lata.

w skrcie

Szpital w Kdzierzynie-Kolu jest jedynym na


Opolszczynie, ktry wykonuje zabiegi i diagnostyk
za pomoc mammotomu.
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Fot. Pawe Strzelczyk

Tomasz Cywiski, p.o. dyrektora RZGW Gliwice, przez


blisko godzin odpowiada na trudne pytania radnych.

RZGW Gliwice, nadzorujcy budow zbiornika,


rozwaa wszelkie kroki
wcznie z rozwizaniem
kontraktu z realizujc
inwestycj firm Dragados. Czar goryczy moe
przela uycie niewaciwego materiau przy budowie zapr.
Tomasz Cywiski z Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 22
czerwca goci na sesji miejskiej w Raciborzu, gdzie przez
blisko godzin odpowiada na
pytania radnych odnonie realizacji inwestycji zbiornika
przeciwpowodziowego Racibrz Dolny. Zbiornik to inwestycja kluczowa dla ochrony
przeciwpowodziowej nie tylko Raciborza, ale wszystkich
miast pooonych nad Odr
a do Wrocawia, z Kdzierzynem-Kolem wcznie, std
wszelkie informacje o nieprawidowociach budz niepokj
mieszkacw i samorzdowcw nadodrzaskich miejscowoci. Tym razem gwnym
powodem byy ostatnie doniesienia odnonie niewaciwego materiau uytego przy
budowie, co spowodowao konieczno rozebrania 6,5 kilometrowego odcinka waw.
Sytuacja zrodzia wiele pyta
i wtpliwoci, gwnie dotyczcych terminu ukoczenia
inwestycji.
Cywiski rozpocz od
stanowczego
zapewnienia,
e adne way nie s rozbierane. Niewaciwy materia
(dopuszczalny upek mg
mie do 100 mm, tymczasem
stwierdzono uycie nawet 400
mm) zosta uyty przy budowie zapr, a to zupenie inna
konstrukcja techniczna. Dodatkowo niecae zapory wykonane s z upka tylko wypenienie, std nie ma mowy
o cakowitej rozbirce, a jedynie wybraniu niedopuszczalnego budulca ze rodka. Robi
to na swj koszt wykonawca,
hiszpaska firma Dragados.
RZGW podj tak decyzj
niezwocznie po przeprowadzeniu bada materiaw uywanych przy budowie. W ich
celu dokonano 30 odwiertw
na ju wykonanej konstrukcji.
Ze strony radnych paday pytania, dlaczego dopiero teraz

REGION

Lekarze szkol si
w Krakowie

ZBIORNIK RACIBRZ:
KOMPROMITACJA NA
WSZYSTKICH SZCZEBLACH?

pawe strzelczyk

Wiadomoci 3

29czerwca 2016, nr 13 (214)

marta nabrdalik

Od niedawna SP ZOZ w Kdzierzynie-Kolu jest jedynym


szpitalem w wojewdztwie, ktry posiada nowoczesne urzdzenie do wczesnego wykrywania
raka piersi oraz usuwania niewielkich guzkw warte ponad
100 tys. zotych. Aby poszerzy
swoj wiedz oraz usprawni
dziaanie zakadu radiologii i
diagnostyki obrazowej kozielskiego szpitala, lekarze szkolili si pod okiem specjalistw z
Krakowa.
Rozpoczynamy wykonywanie biopsji mammotomijnej.
Dziki dzisiejszemu szkoleniu
bdziemy mogli rozwia niektre wtpliwoci, jakie jeszcze
pojawiaj si podczas wykonywania zabiegw wyjania
Mariola Adamska-Chola, kierownik zakadu radiologii i diagnostyki obrazowej kozielskiego
szpitala.
Mammotom jest urzdze-

niem z jednorazow ig, ktr


wprowadza si pod zmian w
celu pobrania wycinkw do badania histopatologicznego lub
jej cakowitego usunicia, o ile
ma charakter agodny. Zalet urzdzenia jest maa inwazyjno zabiegw tumaczy
doktor Elbieta uczyska, kierownik zakadu radiologii z Centrum Onkologii w Krakowie.
Mwimy o bardzo nowoczesnym i do kosztownym urz-

dzeniu. Musz przyzna, e nie


spotkaam si jeszcze z sytuacj,
by byo ono uywane w szpitalach powiatowych. Jednostka w
Kdzierzynie-Kolu bardzo pozytywnie si wic tu wyrnia
dodaje doktor uczyska.
W kozielskim szpitalu w cigu roku wykonuje si rednio
120-130 biopsji, z czego okoo
20-30 to przypadki, ktrych badanie wykazuje obecno nowotworu.

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Rolnicy z Hohenlohe z wizyt


w Kdzierzynie
Kilkadziesit osb z powiatu Hohenlohe oraz ssiedniego powiatu Main-Tauber gocio w Kdzierzynie-Kolu. Wizyta bya
okazj do wymiany dowiadcze a take zwiedzania miasta.
Rolnicy z Niemiec odwiedzili Kdzierzyn-Kole by porozmawia m.in. o planach
dotyczcych wprowadzenia nowych metod hodowli. W tym
celu udali si z wizyt do duego gospodarstwa rolnego w
Dziergowicach. Na miejscu wymieniono pogldy i dyskutowano m.in. o sposobach produkcji
rolinnej. Ponadto spotkanie
byo okazj do wymiany dowiadcze polsko-niemieckich.
W naszym powiecie
wiele si o was mwi, cieszymy si z tych relacji, bo przynosz one korzyci, sporo si
dzieje w zakresie ksztacenia
modziey, dlatego sdzimy,
e i na polu rolniczym uda si
wypracowa wiele dobrego
mwili gocie z Niemiec.
Starosta Magorzata Tudaj
wyjania, w jaki sposb w powiecie kdzierzysko-kozielskim funkcjonuje rolnictwo,
a take jakie kompetencje ma
tutejszy Wydzia Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenic-

Fot. Starostwo Powiatowe KK

GazetaInformator.pl >>

Wizyty zaprzyjanionych Niemcw to doskonaa okazja


do rozmw, nie tylko o tematyce rolnicznej. Spotkania jak
te w Kdzierzynie zawsze przynosz wiele korzyci obu
stronom.
twa Starostwa Powiatowego.
Dziki obecnoci dra Alfonsa Rataja niemieccy rolnicy mogli szerzej pozna miasto take
od strony historycznej. Po za-

koczonej wizycie w Kdzierzynie-Kolu rolnicy udali si do


Krakowa.
ic

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

PIERWSZE MIEJSCE
MICHAELI ZEMEKA
14 czerwca w Sali Kolumnowej
Sejmu RP miao miejsce podsumowanie VI Oglnokrajowego Konkursu Plastycznego dla
uczniw szk podstawowych z
terenw wiejskich z cyklu Bezpiecznie na wsi. Organizatorem
konkursu bya Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spoecznego w
Warszawie, za wsporganizatorem Pastwowa Inspekcja
Pracy. W konkursie uczniowie
uczestniczyli w kategorii klas
0-III i IV-VI. Prace na ten temat
nadesao a 32697 uczniw z
2331 wiejskich szk podstawowych. W II grupie wiekowej
(klasy 4-6) I miejsce zaja Michaela Zemeka z PSP w anach.
GMINNE NIERUCHOMOCI NA SPRZEDA
Wjt Gminy Cisek informuje, e
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami zawiadamia, e na tablicy ogosze w
budynku Urzdu Gminy w Cisku
ul. Planetorza 52 zosta wywieszony wykaz nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Cisek
przeznaczonej do sprzeday w
trybie przetargu ograniczonego.
Wykaz obejmuje nieruchomo
niezabudowan oznaczona jako
dziaka nr 265 o pow. 0,0923 ha
pooon w obrbie Kobylice.
PIKNIK EKOLOGICZNY
Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza
na Trzmielowisko piknik ekologiczny 3 lipca w godz. 10:0018:00. W programie: koncert
kameralny, przedstawienie
teatralne, warsztaty ekologiczne, fina regionalny XVI edycji
konkursu Nasze Kulinarne
Dziedzictwo Smaki regionw, muzyka folk, pokaz mody
ekologicznej, kino rowerowe,
prezentacja zwierzt gospodarskich, spotkanie z lenymi mieszkacami, przejadki
konne. Organizatorem jest Marszaek Wojewdztwa Opolskiego oraz Dyrektor Muzeum Wsi
Opolskiej.
POWIATOWE ZAWODY
SIKAWEK KONNYCH
26 czerwca na terenie Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie odbya si impreza
pod nazw Powiatowe Zawody
Sikawek Konnych. Wrd atrakcji mona wymieni wystpy
jednostek poarniczych, zabawy dla dzieci, symulator byka
rodeo, przejadki na koniu,
konkursy dla dzieci i zabaw
taneczn.
25-LATEK CHCIA
SKOCZY Z DACHU
20 czerwca okoo godziny 22:00
na policj zadzwoni mczyzna,
ktry poinformowa dyurnego
komisariatu, e na dachu jednego z budynkw w Kolu stoi
mczyzna. Na miejsce wysano
patrol policji . M. asp. Beniamin Kasprzak oraz sier. Dawid
Woniak zobaczyli na dachu,
ktry znajduje si okoo 8 metrw nad ziemi nietrzewego
25-latka. Mczyzna mia si na
niego wspi po piorunochronie.
Z relacji wiadkw wynikao, e
zamierza on popeni samobjstwo. Funkcjonariusze nawizali
z mczyzn rozmow, a nastpnie, wykorzystujc moment jego
nieuwagi, zapali go. Wezwana
na miejsce zaoga pogotowia zabraa 25-latka do szpitala.

4 Edukacja

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
SPORT

Powiat doceni mistrzw sportu


MARTA NABRDALIK

Szkoy ponadgimnazjalne z
powiatu kdzierzysko-kozielskiego mog pochwali si sukcesami w zawodach na szczeblu wojewdzkim, krajowym
i midzynarodowym. Wrd
uczniw jest wielu wietnych
sportowcw. Podczas uroczystej gali w Domu Kultury Kole zostali docenieni za trud i
wysiek, ktry wkadaj w uprawianie sportu.
Mamy znakomitych
uczniw. Jestemy z was bardzo dumni i peni uznania dla
cikiej pracy oraz powicenia,
jakie dajcie z siebie podczas tre-

ningw i zawodw. Za to nale


wam si ogromne podzikowania mwi wicestarosta Jzef
Gisman. Tych sukcesw nie
byoby bez ogromnego wsparcia waszych rodzicw i oczywicie wietnych szkoleniowcw zaznaczy. Wicestarosta
wspomnia rwnie, e w kadej dyscyplinie sportowej nasza modzie osiga bardzo dobre wyniki zarwno na szczeblu
wojewdzkim jak i krajowym.
Powiat wspiera modych
sportowcw bdcych uczniami szk podlegych starostwu,
m.in. zosta uruchomiony program stypendialny. Do tej pory bonusy pienine odebrao

30-stu uczniw, kolejni s w


trakcie stara o stypendia starostwa. Wsparcie otrzymao
take I Liceum Oglnoksztacce w Kdzierzynie-Kolu,
ktre dziki wsppracy powiatu z ZAKS od wrzenia otwiera klas o prolu siatkarskim.
Swym spektaklem gal uwietni Teatr 534, w ktrym wystpuj uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 4 i 5
ze swoim przedstawieniem pt.
Bo my si nie wstydzimy, a
o opraw muzyczn zadba zesp z II Liceum Oglnoksztaccego, ktremu przewodzi
Mateusz Garncarczyk.

KDZIERZYN-KOLE GIMNAZJA

Fot. Starostwo Powiatowe KK

W trakcie uroczystej gali w Domu Kultury Kole sportowcy otrzymali nagrody i podzikowania.

Wicestarosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego Jzef Gisman, szkoleniowiec ZAKSY


Micha Chadaa oraz Aureli Stpie, dyrektor Powiatowego Zespou Owiaty w Kdzierzynie-Kolu wrczyli kilkudziesiciu uczniom podzikowania, listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Sportowcom gratulowaa te Boena Jankowska, przewodniczca Komisji
Edukacji i Promocji Powiatu.
KDZIERZYN-KOLE KONKURSY

Gimnazjalici z Kola wicemistrzami Uczennice z Kdzierzyna


Polski
triumfoway w Koszalinie
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Dziewczyny ze sawicickiego technikum reprezentoway


Opolszczyzn w oglnopolskich naach.
Fot. Urzd Miasta KK

Podopieczni Andrzeja Saczki po rocznym triumfowaniu


na najwyszym stopniu podium, ponownie pokazali si z jak
najlepszej strony.

W nale reprezentacja Publicznego Gimnazjum nr 1 z Kdzierzyna-Kola przegraa jedynie


z druyn z Aleksandrowa dzkiego.
Ju po raz smy uczniowie kozielskiego gimnazjum
brali udzia w krajowym finale Gimnazjady w lekkiej
atletyce. Podopieczni Andrzeja Saczki po rocznym
triumfowaniu na najwyszym stopniu podium, po-

nownie pokazali si z jak


najlepszej strony i z Biaegostoku wrcili z tytuem
wicemistrza Polski. Druyna w skadzie: Jakub Bujak, Daniel Dudek, Jakub
Bienek, Karol Korna, Mateusz Kocot, Jakub Panek,

Kevin Goombek, Piotr Adamus, Piotr Balicki, Tytus


Klimczak, Micha Sznajder,
Adam Polewajczyk, Alan
Zygmund, Dominik Urbaczyk, Maciej Skomski.
MN

Bardzo nas cieszy, e uczniowie klas chemicznych s tak otwarci na wiedz i chtnie
podejmuj nieatwe wyzwania, czego dowodem s sukcesy w kolejnych edycjach olimpiady
mwi opiekunki Zoa cisowska i Anna Ledwig (na zdj. Sandra Franecki, Oliwia Gowin
oraz Anna Chrin).
Uczennice z Zespou
Szk nr 3 w Kdzierzynie-

-Kolu wziy udzia w Finale Oglnopolskiej Olimpia-

R E K L A M A

GABINET LOGOPEDYCZNY

Magdaleny Wrbel
Zaprasza na zajcia indywidualne oraz grupowe
www.logopedakedzierzyn.pl
gabinet@logopedakedzierzyn.pl

tel. 726 281 081

OFERUJ POMOC W ZAKRESIE:


terapii wad i zaburze mowy u dzieci,
modziey i osb dorosych
diagnozy logopedycznej
seplenienia midzyzbowego, niewyranej mowy (jkanie)
wywoywania goski R
terapii dzieci z autyzmem
terapii mowy po udarze, terapii osb starszych
(choroba Parkinsona, po udarze, po wylewie, z afazj)
afazji i opnionego rozwoju mowy
od marca terapia EEG BioFeedback
Istnieje moliwo dojazdu
na zajcia logopedyczne do Pacjenta!

dy Innowacji Technicznych
i Wynalazczoci. Sandra
Franecki, Oliwia Gowin
oraz Anna Chrin z klasy o
profilu technik technologii
chemicznej reprezentoway Opolszczyzn. Zarwno
cz pisemna oraz cz
ustna finau nie miay dla
nich tajemnic. Dziewczyny
ze Sawicic zdobyy pierwsze miejsce i pokazay, e
biegle znaj ustaw zwizan z prawem wasnoci
przemysowej i histori wynalazkw, a take potrafi
redagowa i zgasza projekty wynalazcze.
Tytu Finalisty Oglnopolskiego Finau Olimpiady
indywidualnie wywalczyy:
Sandra Franecki i Oliwia
Gowin, natomiast do grupowego zwycistwa przyczynia si rwnie Anna Chrin.
MN

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 13/2016


REGION

GazetaInformator.pl 29 czerwca 2016 nr 13 (214)

EKOLOGIA

Od jakoci naszego powietrza zaley jako naszego ycia


W Wodzisawiu lskim odbya si konferencja powicona niskoemisyjnej gospodarce.
Jaki pomys na uratowanie tragicznego stanu jakoci naszego powietrza maj wodarze caego subregionu?
Dane wiatowej Organizacji Zdrowia s zatrwaajce mieszkamy w jednym z
najbardziej zanieczyszczonych
regionw w Europie. W niechlubnej pierwszej dziesitce
rankingu znalazo si a 7 miast
z Polski, w tym Godw na miejscu 8., Wodzisaw lski na 5. i
Rybnik na miejscu 4.
Zatrwaajcy raport by
jedn z przyczyn zorganizowania konferencji Niskoemisyjna gospodarka w subregionie
zachodnim. Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki, szanse i wyzwania dla
polskiej gospodarki rola samorzdw i przedsibiorstw,
ktra miaa miejsce 20 czerwca w wodzisawskim Hotelu
Amadeus. Konferencja odbya
si pod patronatem Elbiety
Biekowskiej, Komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewntrznego i usug, przemysu,
przedsibiorczoci oraz maych
i rednich przedsibiorstw.
Wydarzenie zgromadzio
licznie przybyych przedstawicieli przedsibiorcw i samorzdu z caego subregionu.
Konferencja podzielona zostaa na dwie czci wystpie
prelegentw oraz dyskusji, w
ktrej aktywnie uczestniczyli
przybyli na spotkanie gocie.
Gwn inicjatork konferencji bya posanka na sejm
VII kadencji Gabriela Lenartowicz, ktra podkrelia,
jak bardzo wzburzya j wiadomo o jakoci naszego powietrza. Lenartowicz wyjania, e
w tej sytuacji nie chodzi tylko i
wycznie o powietrze samo w
sobie, ale o przebudow caej
gospodarki. Posanka zachcia do spojrzenia na spraw
z duo szerszej perspektywy
Unii Europejskiej. Tematyk
w tym ujciu przybliya Elbieta Biekowska, wygaszajc wystpienie inauguracyjne Unia energetyczna i nowe
rda wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia wysokiej jakoci

w sektorze przemysu i usug


europejska polityka na rzecz
rozwoju gospodarczego.
Mieczysaw Kieca wypowiada si nie tylko jako gospodarz spotkania, prezydent
Wodzisawia, ale rwnie jako
Przewodniczcy Zwizku Subregionu Zachodniego Wojewdztwa lskiego. Prezydent
podkreli, e dziaania w kierunku niskoemisyjnej gospodarki trwaj od lat, a raport
WHO by przyczynkiem do
wzmoenia tych dziaa. Gospodarz spotkania podzikowa
wszystkim za liczny i aktywny
udzia w konferencji. Podsumowanie zawiera si w sowie
edukacja powiedzia zrozumienie tematu jest kluczem
do rozwizania problemu.
Jak poinformowa Mieczysaw Kieca, ch przystpienia
do programu pilotaowego,
ktry bdzie trwa przez kolejne dwa sezony grzewcze, zadeklarowao 28 samorzdw
subregionu. Wedug prezydenta, to przede wszystkim samorzdowcy, prezydenci, wjtowie czy pracownicy dziaw
ekologii potrzebuj wsparcia
edukacyjnego umoliwiajcego, dziki reakcji acuchowej,
pomoc lzakom w ich walce o
czyste powietrze. Plan na walk
z zanieczyszczeniami w caym
subregionie zakada wsparcie
edukacyjne, komponent doradczy, pokazanie instrumentw wsparcia a take budow
wiadomoci zwizanej z potrzeb przeprowadzania kontroli, ktra ma si przyczyni do
dbania o lepsze powietrze dla
nas wszystkich. Tutaj chodzi
o zdrowie wszystkich mieszkacw subregionu. wiadomo zwizana z kontrolami
musi si pojawi. Nie moe by
tak, e wjt danej gminy zarzdzi kontrol na terenie swojej
miejscowoci i w konsekwencji
przegra nastpne wybory. Trzeba podj ogromn prac zwizan z edukacj ekologiczn
podkreli prezydent.
Wedug Gabrieli Lenarto-

wicz jestemy specyficznym regionem, ktry musi odnale


si w trudnym zagadnieniu

prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej. Ta kwestia jest


naprawd wana. Od jakoci

REGION INWESTYCJE

wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci

OBSZAR PODATKOWY
W KODNICY?

Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy czeka na sugestie i porady.


Piotrem Klerem, Michaem
Wawrzyniakiem i ukaszem
Jakbiakiem. Wydarzenie odbio si szerokim echem w caym regionie. Organizatorzy
obchodw wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci na
Opolszczynie ju przygotowuj si do jego kolejnej edycji,
ktre odbdzie si po raz kolejny w drugim tygodniu listopada. Podobnie jak w ubiegym

takiego subregionu, z ktrego


bdziemy mogli by dumni
podsumowaa posanka.

Zobacz caa fotorelacj

KDZIERZYN-KOLE PRACA

W trakcie pierwszych obchodw wiatowego Tygodnia


Przedsibiorczoci nasze miasto gocio wiele znanych osobistoci ze wiata nauki, biznesu, rozrywki i sportu. W cigu
tych kilku dni, mieszkacy mogli uczestniczy w spotkaniach
m.in. Z Leszkiem Balcerowiczem, Kajetanem Kajetanowiczem, Krystianem Gontarkiem, Krzysztofem Objem,

powietrza zaley jako naszego ycia. Sta nas na pierwszy


krok w kierunku wykreowania

Fot. Justyna Koniszewska

dominika rudzka

roku, inicjatywa KKPP ma na


celu zorganizowanie szeregu
wydarze zwizanych z przedsibiorczoci, m.in. szkole,
wykadw i warsztatw, kierowanych gwnie do modych
mieszkacw Kdzierzyna-Kola. W celu sprostania wymaganiom zainteresowanych
wydarzeniem i poznania ich
opinii Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy czeka

na wiadomoci od wszystkich
chccych podzieli si swoim
wraeniami z ubiegorocznych
obchodw TP. Organizatorzy
czekaj rwnie na propozycje
tematw wykadw, spotka
i szkole oraz goci, z ktrymi
chciaaby si spotka modzie
oraz waciciele lokalnych biznesw.
mn

Jeeli wszystko pjdzie


zgodnie z planem w Kodnicy powstanie centrum logistyczne.
Wadze Kdzierzyna-Kola
zrobiy pierwszy krok do stworzenia centrum podatkowego w
Kodnicy. Gmina przeja ponad
dwuhektarow dziak w okolicy
kozielskiego portu za zobowizania podatkowe. Obszar przy ul.
Elewatorowej (2,4 hektara) zosta wyceniony na milion zotych.

Gmina Kdzierzyn-Kole przeja j w zamian za wyganicie zobowiza podatkowych Skarbu


Pastwa z tytuu podatku od nieruchomoci za lata 2009-2015.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta, mona tam stworzy
specjalne centrum logistyczne.
Do tej pory to jedyny teren, ktry zosta przeznaczony na taki cel.
mn

2 PLUSY BIZNESU

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
kolektory, inwentaryzatory danych

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Zmiany: W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za prac wyniesie 2000 z brutto?


Rzd przyj propozycj wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w
2017 r. na kwot wysz, ni proponowao MRPiPS. Wypata za minimalne
wynagrodzenie ma wynie 1459,48 z netto.
Fot. PIXABAY

DLA

KUPUJC

ib.pl

KAS FISKALN
CE
Wszystkie atuty w rku! 3 M IE S I

REKLAMY

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!
Do 60% zwrotu

ib.pl

oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Zapytaj o
PROMOCJE na
terminale
patnicze

oprogramowanie dla firm


sieci komputerowe LAN oraz WiFi
konfiguracja oprogramowania
obsuga serwisowa firm
serwis notebookw
ib.pl
Wicej na softib.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Premier Beata Szydo zaproponowaa, aby paca minimalna w 2017 r. wyniosa


2000 z. T propozycj przyja Rada Ministrw na posiedzeniu 14 czerwca. Propozycja
rzdu traa do Rady Dialogu
Spoecznego, gdzie prac podja Trjstronna Komisja do
Spraw Spoeczno-Gospodarczych zoona z przedstawicieli rzdu, organizacji zwizkowych oraz pracodawcw.
Komisja ma czas so 15 lipca
br. na zajcie stanowiska w
tej sprawie. Jeli tego nie zrobi, to rzd do 15 wrzenia sam
ustala wysoko minimalnego
wynagrodzenia. Nie moe ono
by jednak nisze od pierwszej

propozycji przyjtej przez Rad Ministrw.


Proponowane przez rzd
wynagrodzenie minimalne
sprawi, e osoby otrzymujce taki rodzaj wypaty, dostan na rk o ponad 100 z
wicej. Podwyka minimalnego wynagrodzenie za prac w 2017 r. oznacza wzrost
o 8,1 proc. (150 z) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja
minimalna to 1 850 z brutto).
Kwota ta stanowiaby 47 proc.
prognozowanego przecitnego
wynagrodzenia w gospodarce
narodowej na 2017 r.
Co to oznacza dla pracodawcw?

Eksperci zwracaj uwag,


e zmiany spowoduj wzrost
kosztw zatrudnienia w maych rmach oraz przyczyni
si do podwyki wysokoci
skadek ZUS dla nowych rm
w 2017 roku.
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spoecznej informuje, i w przypadku przyjcia minimalnego wynagrodzenia za prac w 2017 r. w
wysokoci 2000 z zmieniaby
si rwnie minimalna stawka godzinowa. Wyniosaby
ona 13 z za godzin. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej jest planowane na 1
stycznia 2017 r.
DR

Raport: Plan Junckera rwnie dla maych


i rednich przedsibiorstw
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych to kluczowy instrument
sucy realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).
Wsparcie udzielane jest w ramach dwch okienek infrastruktura i innowacje oraz okno dla maych i rednich przedsibiorstw.
Dziaanie Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych opiera si na
gwarancji o wartoci 16 mld
euro wydanej przez Komisj Europejsk oraz zasobach
wasnych EBI w wysokoci 5
mld euro. Wedug przyjtych
zaoe ten system gwarancji
ma pozwoli EBI na udzielenie
wsparcia nansowego do kwoty 60,8 mld euro.
W dalszej kolejnoci kwota
ta ma pozwoli, poprzez zaangaowanie dodatkowego kapitau spoza EBI, na realizacj
inwestycji o wartoci 315 mld
euro, z czego 240 mld euro w
ramach strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, za
75 mld euro w ramach sektora MP oraz spek o redniej
kapitalizacji. EFIS stanowi
rwnie wane narzdzie do
realizacji celw okrelonych

w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Moe on


by jednym ze rde nansowania Planu, ktry zakada
wzrost stopy inwestycji w kraju w najbliszych latach. Benecjentami EFIS mog by
instytucje publiczne (rzdowe
oraz samorzdowe) i prywatne.
Wsparcie udzielane jest w
ramach dwch okienek infrastruktura i innowacje oraz
okno dla maych i rednich
przedsibiorstw. W pierwszym przypadku promotor
projektu powinien wystpi
wprost do warszawskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przedkadajc
podstawowe informacje dotyczce inwestycji. W przypadku maych i rednich przedsibiorstw wsparcie udzielane
jest poprzez banki komercyj-

ne i inne instytucje nansowe


dziaajce w Polsce. Obecnie w
ten system w Polsce weszo 14
podmiotw nansowych (Idea
Bank, Raiffeisen Leasing Polska, BGK + 11 subporednikw BGK). Dziki umowom
gwarancyjnym z EFIS mog
oferowa nansowanie przedsibiorcom. czna warto
gwarancji z EFIS dla tych
podmiotw wynosi 2,1 mld z.
Nie wszystkie uruchomiy ju
swoj ofert, ale kilka z nich
ju dziaa. Wkrtce maj by
zawarte kolejne umowy porednictwa nansowego, ktre powiksz moliwy portfel
gwarancji EFIS w Polsce o ponad 200 mln z.
INFORMACJA
PRASOWA
MINISTERSTWA
ROZWOJU

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 3

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

DLA

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
w
o
m
a
r
g
o
r
p
O
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
w cenie druk
ib.pl

Wszystkie
atuty w rku!
owego:
opis programu magazyn
dokumenty WZ, MM, RW
fakturowanie, paragony,
20 03
iczne
i brutto, krajowe, zagran
tto
ne
ch
na
ce
w
wy
sta
do
47, 697 212 351
inwentaryzacja
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
prowadzenie magazynu,
ty
tami, wezwania do zapa
rozrachunki z kontrahen
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
w, magazynw
analizy sprzeday, zakup
entaryzatorami
z czytnikami kodw, inw
a
ac
pr
p
ws
ib.pl
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
wiskowa
praca w sieci, wielostano

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

2899,00

2299,00

CZYMY
P R O MO C J E

Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!
alnej:
parametry drukarki fisk
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
szybki wydruk (22 linie/s)
g z papierem)
najlejsza na rynku (360
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

JI
C
O
M
O
R
P
W

N
L
A
DRUKARK FISK
E
C
I
S
IE
M
3
O
T
D
A
OTRZYMASZ PON

KUPUJC

!
S
I
T
A
R
G
0
0
,
9
9
2
C I 1
REKLAMY O WARTO
ib.pl

Wicej na softib.pl

a ci
m
Su rzy
ko

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

9
9
18

*)

promocja trwa do 30 czerwca 2016. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto.

Z regionu

reklama

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!

Dzia grafiki i reklamy:

32 414 90 30, 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

strony www
pozycjonowanie

Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

Zaplanuj idealne wakacje!


U nas znajdziesz inspiracje zarwno na dusze wyjazdy,
jak i na krtkie, jednodniowe wypady z rodzin.
R E K L A M A

Wakacje jednoznacznie
kojarz si z czasem wypoczynku zarwno dla naszego
ciaa jak i dla duszy. Warto
wic je dobrze zaplanowa,
aby waciwie wykorzysta
kadmchwil wolnego czasu podczas urlopu.

W niniejszym dodatku
znajd Pastwo rnorodne inspiracje, w jaki sposb mona spdzi wakacje, wybierajc si w dalsz
lub blisz podr, bd po
prostu korzystajc z lokalnych atrakcji.

Radzimy take, by nie zapomnie o ubezpieczeniu, aby


w peni mc cieszy si kad
chwil wolnego.
Kademu Czytelnikowi yczymy udanego wypoczynku,
piknych wspomnie i dobrze
wykorzystanego czasu wakacji.

66 Wiadomoci
Wakacyjne inspiracje

Zoty rodek

29 czerwca
2016,
nr nr
1313(214)
29 czerwca
2016,
(214)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

www.hotel.bialowieza.pl incoming@hotel.bialowieza.pl tel. 85 744 43 80, 85 681 20 22

GazetaInformator.pl >>

29
czerwca
2016,
13 (214)
29 czerwca
2016,
nr 13nr
(214)

Wakacyjne inspiracje

Zoty
Wiadomoci
rodek 77

REGION ROZRYWKA

Fot. RCK

Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na letnie koncerty

Koncert Etnostation
3 lipca o godz. 18:00 na
Przystani Kajakowej przy
Odrze rozpocznie si koncert
Etnostation - muzyka piciu
stron wiata. Wstp wolny.
Na jeden z tegorocznych,
tradycyjnych ju koncertw
letnich RCK zaprasza na
przysta kajakow nad Odr. Zagra folkowy zesp Etnostation. Grupa prezentuje
w peni autorskie kompozycje inspirowane muzyk etniczn z rnych zaktkw
planety. Cho zesp w gwnej mierze inspiruje si tradycyjn, energetyczn muzy-

k celtyck, to w repertuarze
mona usysze np. wpywy
folkloru polskiego czy np.
mongolskiego, we wspczesnych, miejscami wrcz
popowych aranacjach. Etnostation to fuzja stylw i
brzmie piciu odmiennych
osobowoci muzycznych, poczonych jednak w spjn
niebanaln i niepowtarzaln
cao. W 2015 roku zesp
nagra demo, ktre dostpne
jest na stronie internetowej
oraz nieco szalony teledysk
do utworu Celtowir, teraz
w planach jest pierwsza pyta zespou.

Koncert jazzowy
Grupy Bez Nazwy
8 lipca w sali widowiskowej
DK Strzecha przy ul. Londzina
38 odbdzie si koncert jazzowy Grupy Bez Nazwy. Pocztek
o godz. 18:00. Bezpatne wejciwki na koncert do pobrania
s w Raciborskim Centrum Informacji przy ul. Dugiej 2.
Wydarzenie to powicone jest pamici Jana Plocha
gitarzysty GbN. Zesp powsta w 1970 roku w wietlicy
Cukrowni Racibrz z inicjatywy kierownika tej placwki
Huberta Pacharzyny, a take
M.Kempanowskiego i J. Tysz-

kiewicza. Pierwszy skad tworzyli: Jerzy Piecha (trbka),


Karol Psota (saksofon tenorowy), Leon Pachta (puzon),
Mieczysaw
Kempanowski
(gitara), Janusz Guzik (gitara basowa), Antoni Kucznierz
(araner, instrumenty klawiszowe, kier.zespou) i Janusz
Tyszkiewicz (perkusja). Pniej nastpia zmiana: Jerzy
Michalak (gitara), Zbigniew
Fory (gitara basowa), Brunon
Blucha (perkusja), Jan Szymkw - trbka i Leon Pachta - puzon, Antoni Kucznierz
- araner, instrumenty klawiszowe, kier. zespou.

Koncert Raciborskiej
Orkiestry Dtej PLANIA
17 lipca o godz. 18:00
w Parku im. Miasta Roth
rozpocznie si koncert Raciborskiej Orkiestry Dtej
PLANIA. Wstp wolny.
RCK zaprasza rwnie
do Parku im. Miasta Roth
na koncert Raciborskiej Orkiestry Dtej Plania.
Orkiestra istnieje od
roku 1946. Przez cay czas
dziaa jako orkiestra przy
Zakadach Elektrod Wglowych w Raciborzu, a po
przeksztaceniu zakadu,
przy SGL Carbon Polska

S.A., gdzie ma swoj siedzib do dnia dzisiejszego. Spka SGL Carbon jest
rwnie gwnym sponsorem orkiestry. Zesp
uczestniczy w wielu przegldach orkiestr dtych na
szczeblu powiatowym, wojewdzkim i krajowym, zajmujc wysokie lokaty.
Aktualny repertuar
i wicej informacji na
stronie internetowej
www.rck.com.pl
Artyku sponsorowany

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!


R E K L A M A

88 Wiadomoci
Wakacyjne inspiracje

R E K L A M A

Zoty rodek

29 czerwca
2016,
nr nr
1313(214)
29 czerwca
2016,
(214)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Wakacyjne inspiracje

29
czerwca
2016,
13 (214)
29 czerwca
2016,
nr 13nr
(214)

R E K L A M A

REGION ATRAKCJE

Zoty
Wiadomoci
rodek 99

Z wizyt w lskim ZOO sta oko


w oko z gepardem lub tygrysem
Fot. lskie Zoo w Chorzowie

Wakacje za pasem! Oznacza to, e ju za kilka dni tysice


uczniw z caej Polski opuszcz szkolne mury w poszukiwaniu
letniego wypoczynku i wakacyjnej przygody.

Chorzowskie ZOO daje


moliwo spdzenia czasu na
wieym powietrzu, w otoczeniu bujnej zieleni i wielu gatunkw dzikich zwierzt. To
wspaniae miejsce zarwno na
rodzinny wypad, jak i romantyczny spacer we dwoje. Kady,
kto kocha zwierzta znajdzie
tu co dla siebie niezalenie od
wieku, stanu zdrowia i kondycji zycznej.
Kozy, owce, krliki oraz
winie wietnamskie, ktre zadomowiy si na stae w Mini Zoo, zapraszaj do siebie
wszystkich entuzjastw przyrody. Moliwo pogaskania zebu czy tez wydojenia sztucznej
krowy bdzie nie lada atrakcj
dla wszystkich dzieci.

Zoo w Chorzowie jest miejscem typowo parkowym z szerokimi alejkami oraz licznymi
aweczkami. Posili mona si
w barach i kawiarenkach, ktre
znajduj si na terenie caego
ogrodu. Tutaj znajd Pastwo
rwnie plac zabaw dla najmodszych, a pobliska ka to
wspaniae miejsce na rodzinny
piknik.
Du popularnoci wrd
zwiedzajcych cieszy si nieustannie Skalna Kotlina Dinozaurw, ktra jest jedyn tego
typu ekspozycj wymarych gadw w Polsce.
lskie ZOO nie tylko bawi, ale take uczy i wychowuje.
Szeroka i zrnicowana oferta
dydaktyczna, pokazy karmie-

nia zwierzt oraz organizowane corocznie liczne kampanie


edukacyjne to niewtpliwie
due atuty ogrodu.
lski Ogrd Zoologiczny to wspaniaa alternatywa
spdzenia wolnego czasu, a
podgldanie z bliska dzikich
zwierzt z pewnoci bdzie
niezapomnianym przeyciem.
lskie zoo zaprasza
codziennie od godz. 9.00
Bilety on-line na
www.slaskiezoo.pl

lski Ogrd Zoologiczny


Promenada Gen.
Jerzego Zitka 7
41-501 Chorzw
Tel:(32) 793 71 66
www.zoo.silesia.pl
www. facebook.com/
slaskiezoo
Artyku sponsorowany

Zoty rodek - najlepsza moliwo dotarcia do klientw!

10 Z regionu

zdrowie

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277

reklama poligrafia
wizytwki ulotki

R E K L A M A

racibrz zdrowie

Nieodpatne badania ABI


dla chorych na cukrzyc
Czstym powikaniem cukrzycy jest przewleke niedokrwienie koczyn. Z tego
powodu rocznie w Polsce wykonuje si okoo 6000 amputacji. Jak unikn przykrych konsekwencji? Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

W jaki sposb mona


unikn amputacji koczyn?
Wczesne wykrycie istotnego zwenia ttnic koczyn dolnych pozwala unikn takiego scenariusza
poprzez przeprowadzenie
zabiegw rewaskularyzacji
przezskrnej lub chirurgicznej.
Za pomoc jakiego
badania moemy wykry
niebezpieczne nieprawidowoci?
Nieinwazyjnym badaniem pozwalajcym z 90%
czuoci i swoistoci wynoszc blisko 100% przewidzie wystpowanie istotnego
hemodynamicznie
zwenia ttnic koczyn

dolnych jest pomiar wskanika ramienno-kostkowego


(ABI). Ocena ABI jest atwym do wykonania i powtarzalnym testem umoliwiajcym
wykrywanie
bezobjawowych zmian miadycowych. Pomiary ABI
maj szczegln warto u
chorych bezobjawowych, poniewa 50-90% pacjentw z
istotnym zweniem ttnic
koczyn dolnych nie ma objaww chromania przestankowego. Oprcz rozpoznania zwenia ttnic koczyn
dolnych, warto ABI pozwala rwnie przewidywa
przysze wystpienie dawicy piersiowej, zawau serca,
zastoinowej niewydolnoci
serca czy udaru mzgu.
Dla kogo dedykowane
jest to badanie?
Amerykaskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA,
American Diabetes Association) i Kardiologiczne

(AHA) zalecaj wykonywanie badania ABI u chorych


na cukrzyc po 50. roku ycia, u modszych ni 50 lat
z towarzyszcymi czynnikami ryzyka miadycy oraz w
przypadku cukrzycy trwajcej powyej 10 lat. Std te,
wszystkim chorym z cukrzyc po 50 r. ycia NZOZ Kardio-Plus proponuje nieodpatnie wykonanie badania
wskanika ramiennokostkowego (ABI) w celu wczesnego wykrycia powika
naczyniowych cukrzycy. Badanie wykonujemy kademu
choremu po okazaniu ksieczki cukrzycowej.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>
KDZIERZYN-KOLE

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

rozrywka

Z regionu 11

EDUKACJA

Wielki piknik w kozielskiej Budowlance


MARTA NABRDALIK

W Zespole Szk nr 1 w
Kdzierzynie-Kolu zorganizowano nietypow imprez
czytelnicz. Placwka wzia
udzia w oglnopolskiej akcji
Jak nie czytam, jak czytam,
ktra miaa na celu zgromadzenie jak najwikszej osb
czytajcych ksiki w tym samym czasie. Punkt rejestracji
uczestnikw odnotowa 538
czytelnikw.

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Ponad 500 osb jednoczenie czytao ksiki w ramach akcji Jak nie czytam, jak czytam.
Na boisku szkolnym zosta zorganizowany wielki piknik, na ktrym wsplnie czytali swoje ulubione ksiki
uczniowie i nauczyciele. Imprez uwietnio gone czytanie ulubionych utworw
przez zaproszonych goci: Izabel Migocz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w
KdzierzynieKolu, Boen Stefask kierownik Biblioteki Pedagogicznej (lia w
Kdzierzynie-Kolu), nauczy-

cieli z zaprzyjanionych szk


opowiada Izabela Truty, nauczycielka z Zespou Szk nr 1
- Odwiedzia nas rwnie liczna grupa przedszkolakw wraz
z opiekunkami oraz uczniowie
z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Kolu i Technikum eglugi
rdldowej.
W zwizku z rokiem Williama Szekspira Dominika i
Tomek przygotowali inscenizacj fragmentu Makbeta i
brawurowo odegrali swoje role. Wielki entuzjazm uczniw
wzbudziy zabawy z ksik,
szczeglnie pokaz mody i taniec z ksik. O nagrody zatroszczyo si kko cukiernicze, ktre upieko ciasteczka,
do ktrych doczone byy cytaty z ksiek. Zesp Budowlanka stworzy wspaniae
muzyczne to. W zwizku z
imprez powstaa galeria zdj
pracownikw szkoy pt. Przyapani na czytaniu - dopowiada Aneta Nawizowska, jedna z
organizatorek akcji z ZS nr 1.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Jak powiedzia Umberto Eco: Kto czyta
ksiki, yje podwjnie.
R E K L A M A

Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjne
w Orodku Szkolenia Olimpijskiego
w Zakrzowie
ORGANIZUJEMY:
Przyjcia okolicznociowe | Urodziny dla dzieci, dorosych
Wesela | Studniwki | Pmetki | Szkolenia | Pikniki rodzinne
Konferencje | Bankiety | Kongresy | Wystawy | Targi
Zawody konne od szczebla regionalnego po midzynarodowe
Szkolenia w sportach jedzieckich | Obozy treningowe
Spotkania dla firm
oku
cebo

Gminny Orodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.


ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzw
Tel. 77 887 30 20, 77 887 30 21

jestemy na Fa

www.gosirzakrzow.pl
gosir.zakrzow@gmail.com

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

Na dowolny cel. Przy minimum


formalnoci, bez porczycieli i
koniecznoci zabezpieczenia.
Swobodny wybr dnia spaty.
Poyczka nawet w 15 minut. Tel.
513 479 121.

uzyskaniu nansowania. Bez zawiadcze z ZUS i US, bez zbdnych formalnoci, Byskawiczne
decyzje, Bez przedpat. Wicej
informacji pod numerem: 535
942 380.

Pomoc w uzyskaniu nansowania dla osb ze saba histori


kredytow, jej brakiem lub du liczb zapyta. Strata, niski
dochd lub brak zdolnoci kredytowej nie jest przeszkoda w

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja:
od 0%. Opata brokerska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul. Marii Skodowskiej-Curie 2. Tel. 669 564 718, 785
906 451.

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

MOTORYZACJA
Sprzedam Audi A3 z 1996 roku
z silnikiem 1.9 TDi AGR, pali w
granicach 4 litrw/100 km.Posida adne opony na wieo pomalowanych felgach (proszkowo).

Audi jest czwartym samochodem


w domu, jedonym gowinie
przez kobiet. Posiada normalne
lady uytkowania. Tel. 883 545
338. Cena 5 999 z.

SERWIS
SAMOCHODOWY

SPRZEDAM
SAMOCHD

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

/pojazd. Tel. 509 222 116 lub


510 450 789.
Oferuj tanie, szybkie i solidne remonty oraz odnawianie
mieszka i pokoi. Wykonuje
m.in.: szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne, imitacja cegly, ukladanie paneli, pomoc w aranacji wnetrz,
instalacje wod-kan. Tanio, szybko i solidnie. Do wiadczenie i
fachowe doradztwo! Tel. 608
686 499.
Wykonuj tumaczenia streszcze prac inynierskich, magisterskich i innych dyplomowych
na jzyk angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki
czas realizacji. Koszt tumaczenia: 30z za stron a4. Tumacz
take strony www i inne teksty.
W celu ustalenia szczegw prosz o kontakt. Tel. 883 404 799.
Potrzebujesz szybko si przeprowadzi lub co przewie w
dowolny cel, posiadam przyczep o wymiarach 240 X 115, wys.
120 oraz usug Taxi. Tel. 604
849 317.
Sprzedam wiksz ilo palet drewnianych o wymiarach
100x100 i 110x110 (cmxcm) oraz
nonoci 1500 kg. Palety w bardzo dobrym stanie, deski nie poamane. Tel. 535 936 951.
Oferuj koszenie traw kosa spalinowa,0.15 gr za m Naprawde
warto. Tel. 502 539 726.

RNE
TAXI na lotniska i w kade
inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.
Nauka jzyka niemieckiego
na poziomie komunikatyw-

nym i korepetycje. Tel. 888


723 964.
Autolaweta do 3,5 t. Laweta
DMC 2700 kg. Transport pojazdw z Niemiec. Transport jednorazowo do 2 pojazdw. Koszt
transportu auta z Niemiec 300

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

PRACA
Zaopiekuj si dzieckiem, jestem
mi osob, szybko nawizuj kontakt. Tel. 785 983 844.
Poszukuj korepetycji jako studentka lologii polskiej. Potrzebuje pomocy z przedmiotu gramatyka jzyka polskiego. Tel. 731 781 243.
Szukam opiekunki dla mojej 15-letniej, niepenosprawnej creczki.
Tel. 601 312 079.

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205
Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Kompleksowego wykoczenia
wntrz. Wykonuj nastpujce prace: kafelkowanie, gadzie,
monta drzwi i okien, monta
paneli podogowych, ciennych,
hydraulika wod.-kan. CO, malowanie. Tel. 609 206 530.

Prawdziwa pralnia dywanw.


Profesjonalne PRANIE dywanw. Pranie nie czyszczenie.
Pranie dywanw metod na
wskro w kpieli wodnej przy
pomocy wiatowej klasy sprztu (wirwek i pralkowirwek)
do prania dywanw. Tel. 500
548 610.
Solidna naprawa, regeneracja
osprztu budowlanego, rolniczego yki, koparki, krokodyle, chwytaki, hydraulika siowa,
adaptacje ,przerbki. Solidnie z
gwarancj. Tel. 485 197 30020.
Przewz rzeczy i osb pod wskazany adres od 2 km do 2000 km,
pomoc przy zakupach i wiele innych zwizanych z motoryzacja,
naprawy aut, holowanie, rwnie naprawy na trasach, drogach 24h. Jed swoim autem na
imprez a odwieziemy cie zwraz
z twoim autem pod wskazany
adres, moliwo modykacji
sterownika (CHIP TUNING)
PROBLEM Z ROZRUCHEM
NA CIEPLYM. Ceny konkurencyjne nawet od 200 z. Tel. 538
878 158.
Jestem mam 2 chopcw w
wieku 4 i 2 lata, chtnie zajm
si jeszcze dwjk dzieci w podopnym wieku w niepenym wymierze godzin. Uwaam, e jest
to dobra alternatywa dla rodzicw, ktry musz co zaatwi
w cigu dnia bez udziau swoich
pociech. Posiadam ogrodzony
ogrd dostosowyany do dzieci.
Tel. 606 589 005.
Na sprzeda ok. 15 sztuk krzese
z przeznaczeniem np. do wietlicy wiejskiej itp. Krzesa wymagaj maej pielgnacji, ale to nie
skrela ich w normalnym uytkowaniu. Cena to symboliczne 5
z/szt. Tel. 500 898 557.

GazetaInformator.pl >>

29czerwca 2016, nr 13 (214)

Rozrywka 5

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
IMPREZY

40 pywade dotaro do kozielskiej przystani Szkwa"


MARTA NABRDALIK

XVII Fina Spywu Pywade juz za nami. 40 wasnorcznie skonstruowanych


konstrukcji dobio do brzegu
w kozielskiej przystani, gdzie
mieszkacy przywitali ich zaogi gromkimi brawami i dopingiem. Po penym przygd
spywie zarwno na uczestnikw spywu, jak i mieszkacw
miasta czeka piknik z koncertami oraz bicie rekordu w tacu rogacza. Partnerem spywu byo Starostwo Powiatowe

w Kdzierzynie-Kolu, ktre
ufundowao nagrody dla najlepszych pywade. Przewodniczca Rady Powiatu Danuta
Wrbel i wiceprezydent miasta Wojciech Jagieo wraz z
innymi czonkami jury oceniali zaogi, ktre dotary do mety.
Karczma u Mieszka i Katedra
Gnienieska wykonana przez
uczniw Zespou Szk eglugi
rdldowej to jedni z laureatw spywu pywade.
Atmosfera jest wspaniaa, a nasza Odra znw poczya wodniakw z rnych miejsc,

Fot. Anna apka

XVII edycja pywade pod hasem 1050 lat chrztu uczci chcemy, z weselem Odr i Rud pyniemy! za nami.
ciesz si, e moglimy wczy
si w imprez razem z naszym
samorzdem partnerskim, czyli
powiatem raciborskim, a take
oczywicie gmin Kdzierzyn-Kole, z ktr przecie wsppracujemy na co dzie w wielu
sprawach podsumowaa Danuta Wrbel, wrczajc zwycizcom nagrody.
Jak co roku, uczestnicy popisali si kreatywnoci. Do
brzegu dobi m. in. transformers wykonany z materiaw z
recyklingu.

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

6 Rozrywka

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ UROCZYSTOCI

Maestwa witoway Zote Gody


Duo wyrozumiaoci i jeszcze wicej cierpliwoci, to recepta par na szczliwe maestwo.
marta nabrdalik

li pamitkowe medale prezydenta RP Za dugoletnie


poycie maeskie z rk
prezydent Sabiny Nowosielskiej. Do naszego miasta

maonkowie trafili w rne


sposoby: przyjechali za prac i mieszkaniem, i poznali
si ju tutaj, inni od dziecistwa mieszkali w jednym

miecie, i po lubie trafili do


Kdzierzyna. Trzecia z par
poznaa si na obozie Zwizku Modziey Wiejskiej w
Polanicy-Zdrj. Kada z hi-

storii ma inny pocztek, natomiast wszystkich czy 50


lat trwaego zwizku maeskiego.
Fot. Starostwo Powiatowe KK

W kozielskim Urzdzie
Stanu Cywilnego trzy pary
witoway 50-lecie swo-

jego maestwa. Pastwo


Zofia i Erwin Fulczykowie,
Janina i Czesaw Matlakowie oraz Maria i Manfred
Wintersteinowie otrzyma-

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

EKKO WAKACJE W BIBLIOTECE


Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza dzieci i modzie
na zajcia wakacyjne, podczas

Wiadomoci 7

29czerwca 2016, nr 13 (214)

ktrych proponuje rnorodne i ciekawe formy spdzania wolnego czasu pt. eKKo
wakacje w bibliotece. Wrd

atrakcji znajd si ciekawe


eKKo zajcia plastyczne, literackie i twrcze, a take turnieje gier i wycieczki. Udzia

w zajciach jest bezpatny.


Zajcia odbywaj si w
godz. 11:00-13:00

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
CZERWIEC-SIERPIE MIPBP RACIBRZ
Od 28 czerwca do 30 sierpnia w Wypoyczalni dla Dzieci i
Modziey przy Kasprowicza 12 bdzie trwao Lato z Bibliotek. Cykl spotka z pisarzami, m.in. Marcinem Paaszem,
Kazimierzem Szymeczko, Dariuszem Rekoszem i Barbar
Gawryluk, warsztaty detektywistyczne, lalkarskie i taneczne,
wycieczki do zamku w Mosznej, Studia Filmw Rysunkowych
w Bielsku-Biaej i Lenego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Na na odbdzie si bal przebieracw. Zajcia bd
odbyway si w kady wtorek i czwartek w godz. 11:00-14:00.
Udzia w zajciach jest bezpatny.

-Kolu. W programie otwarcie sezonu letniego na zewntrznej


siowni, rodzinne konkursy z nagrodami oraz prowadzenie
muzyczne zapewnione przez Michaa Kacperczyka.

29 CZERWCA SZK. KONTENEROWA NDZA


29 czerwca w godz. 10:30-12:30 w szkce kontenerowej w
Ndzy zorganizowana zostanie sesja terenowa midzynarodowej konferencji dot. zalesiania Reforestation
Challenges Opportunities for sustainable development in a degraded forestry environment. Bd w
niej uczestniczy lenicy i naukowcy z caej Europy.

2 LIPCA BOISKO KRZYANOWICE


2 lipca w Krzyanowicach odbd si X Midzynarodowe
Zawody Sportowo-Poarnicze CTIF Modzieowych
Druyn Poarniczych OSP o Puchar Starosty Powiatu Raciborskiego.

LIPIEC BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE


Od 15 czerwca do koca lipca, w lii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota 32 odbywa si wernisa
pt. Kobieta zmienn jest. Wystawa przedstawia prace
uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kdzierzynie-Kolu.
1 LIPCA MIPBP RACIBRZ
1 lipca w ramach Letniego Teatru na Schodach przy Kasprowicza 12 wystpi teatr SAFO ze spektaklem Prawiek
na motywach powieci Olgi Tokarczuk. Pocztek o godz.
21:00, wstp wolny.
1 LIPCA BRZECE
1 lipca w Kameleon Jazz Club w Brzecach przy ul. Gliwickiej
41 o godz. 20:00 odbdzie si koncert grupy Trio Balkan
Strings, bilety 40 z.
2 LIPCA KOLE
2 lipca w godz. 16:00-19:00 w parku przy DK Kole, ul.
Skarbowa 10, odbdzie si Festyn Rodzinny organizowany przez Rad Osiedla Stare Miasto i MOK w Kdzierzynie-

2 LIPCA BOISKO CYPRZANW


2 lipca na boisku w Cyprzanowie zostanie rozegrany Midzynarodowy Turniej Piki Palantowej o Puchar Polski.
Udzia w nim wezm druyny z Niemiec oraz Polski, w tym
gospodarze. Cao rozpocznie si o godz. 10:00, wrczenie
nagrd nastpi o 20:00. Po nim odbdzie si mecz towarzyski
Polska-Niemcy oraz zabawa taneczna.

2-3 LIPCA BOISKO BIEKOWICE


3 lipca w Biekowicach odbd si XI Powiatowe i VIII
Midzynarodowe Zawody Sikawek Konnych. O godz.
14:00 z remizy OSP na boisko wyruszy korowd, zawody rozpoczn si o godz. 15:00. Natomiast dzie wczeniej o 17:00
straacy zapraszaj na festyn. O godz. 20:00 odbd si pokazy straackie, a p godziny pniej zabawa taneczna.
3 LIPCA BOISKO CYPRZANW
3 lipca odbdzie si Turniej Piki Nonej o Puchar Wjta Gminy Pietrowice Wielkie. Tym razem druyny LKS
Start Pietrowice Wielkie, LKS Paww i LKS Cyprzanw bd
rywalizoway na boisku w Cyprzanowie. Pocztek o godz.
14:00.
9 LIPCA AMFITEATR
GRA W. ANNY
9 lipca odbdzie si festiwal "Igrzyska Rockowe
w najwikszym Amteatrze
w Europie na Grze w.
Anny. Muzyczna uczta dla
mionikw najlepszego polskiego rocka w wykonaniu

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

Zobacz zapowiedzi

Tuzw Polskiej Sceny Rockowej! Wystpi Dem, Cree, TSA,


Oberschlesien oraz Rebelianci.
9-10 LIPCA STADION RESKA WIE
9 i 10 lipca wadze Gminy Reska Wie zapraszaja na wito Herbowe. W programie wiele atrakcji, w tym wystpy
orkiestr dtych, cheerledearek, turnieje orlikw, biesiady,
koncerty i zabawa taneczna.

8 Wiadomoci

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ ROZRYWKA

Family Club, czyli nowa raciborska krgielnia


justyna koniszewska

24 czerwca odbyo si
wielkie otwarcie nowej krgielni Family Club. Miejsce
znajduje si w Raciborzu

przy ulicy Ludwika 15, jest


to budynek po byym Jaworze. Family Club oferuje midzy innymi cztery tory do gry
w krgle oraz stoy bilardowe. Oczywicie nie brakuje

Fot. Justyna Koniszewska

Nowoczesno, funkcjonalno i dobra zabawa dla dorosych jak rwnie dzieci tak mona scharakteryzowa
nowo powstae miejsce w Raciborzu.
miejsca, eby si posili czy
odpocz. W krgielni bd
odbywa si rwnie dyskoteki oraz wieczory z muzyk
na ywo.

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

KDZIERZYN-KOLE AKCJE CHARYTATYWNE

Polski Czerwony Krzy


ma now siedzib

Taczyli w szczytnym celu


Mieszkacy Kdzierzyna pokazali, e potrafi jednoczenie
bawi si i pomaga.

podejmowanych dziaa mwi Kominek.


Zmiana siedziby to take okazja do refleksji i podsumowa. W imieniu samorzdu
powiatu kdzierzysko-kozielskiego pragn wyrazi wdziczno za doskona wspprac jak od lat kontynuujemy.
Wasz wkad w szerzenie idei
honorowego krwiodawstwa i
podejmowania inicjatyw edu-

kacyjnych i promocyjnych,
zwaszcza wrd naszej modziey, jest nieoceniony. ycz dziaaczom entuzjazmu we
wszystkich poczynaniach, yczliwych ludzi wok oraz wszelkiej pomylnoci powiedziaa
starosta Magorzata Tudaj. Do
ycze doczya si rwnie
prezydent Sabina Nowosielska.

kom. Pozytywna energia, muzyczne rytmy oraz doping ze


strony najwaniejszych osb
w miecie i powiecie dodaway tancerzom si. Nad caoci
maratonu czuwao siedmiu instruktorw.
Rzeczywicie, to pierwszy taki maraton, ale okaza si
bardzo udany, ciesz si z frekwencji powiedziaa instruktorka Anna Kunierz.

Maraton zumby zorganizowao stowarzyszenie na


rzecz pomocy potrzebujcym "Trampolina". Zebrane
pienidze zostan przeznaczone na zorganizowanie
letniego wypoczynku dla
podopiecznych z kozielskiego Domu Dziecka.
mn

mn
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Prezydent Sabina Nowosielska oraz starosta Magorzata Tudaj uroczycie otworzyy nowa siedzib PCK przy ul.
Plebiscytowej 3 w Kdzierzynie-Kolu. Prezes oddziau regionalnego zaznacza, e w przestronniejszym pomieszczeniu
bdzie mona lepiej zorganizowa prac jednostki. - Miejsce
to spenia nasze oczekiwania i
pozwoli na peniejsz realizacj

I Charytatywny Maraton
Zumby Fitness zorganizowany
w Hali rdmiecie ju za nami. Impreza pod patronatem
starosty powiatu kdzierzysko-kozielskiego i prezydent
miasta Sabiny Nowosielskiej
przycigna ponad 100 osb,
ktre wsplnie zataczyy w
szczytnym celu. Popoudnie z
zumb zapewne zapadnie w
pami wszystkim uczestni-

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Wadze miasta i powiatu otworzyy nowe biuro PCK


przy ul. Plebiscytowej.

W powiecie kdzierzysko-kozielskim oddzia rejonowy PCK dziaa bardzo prnie. Organizuje akcje zwizane z krwiodawstwem, szkolenia dla dzieci i modziey, kampanie promocyjne, przedsiwzicia charytatywne, dziki ktrym modzie moe skorzysta z letniego
wypoczynku. Dziaania oddziau PCK s wspierane zarwno przez powiat, jak i przez
gmin.

Maraton zumby zorganizowao stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebujcym


"Trampolina". Zebrane pienidze zostan przeznaczone na zorganizowanie letniego
wypoczynku dla podopiecznych z kozielskiego Domu Dziecka.