You are on page 1of 32

RING EN

MÅLARMÄSTARE PÅ ROT!!

Kvalitetsmålarna från TROSA 0156-132 45


Världens Ände GNES TA 0158-200 95
0156-268 14, 073 - 926 40 40
www.kvalitetsmalarna.se

Nr 10 • År 2010 • ÅRGÅNG 13
Vi installerar
värmepumpar från

Visst nappar det!


Sk tkarlen AB
Al l t & V VS
& 0156-127
076-634 800160

Eldabutiken Gnesta
Dansutv. 2, 0158–140 35
M-F 10–18 (lunch 12.30–13.30)
L 10–14 | www.eldabutiken.se

NOTOM DÄCK
Vi kan lagra
dina däck
på vårt
däckhotell.
Där mår
däcken bra!
Kalkbruksvägen 13, Vagnhärad
Telefon: 0156 - 184 40

Det är dags för årets


Sommarsimskola
för födda 2004 eller tidigare
www.safiren.nu

Gnesta: 0158 - 10 000


Trosa: 0156 - 10 000

Trosametet lockade som vanligt massor av deltagare och nyfikna åskådare. Arrangören Trosa Amatörfiskeklubb gör ett fan-
tastiskt jobb med metartävlingen. Men de gör också viktiga insatser för fiskevården inom kommunen.
Foto: Ralph Hammarström Sid 13
www.taxi10000.se Björnlunda • Gnesta • Hölö • Järna • Mölnbo • Stjärnhov • Trosa • Tystberga • Vagnhärad • Västerljung

Hedebyborna spelas 8-18 juli, tors-lörd kl 18.00 och sönd kl 15.oo. OBS! lördagen
I samband med föreställningen kommer Stadshotellet att den 10/7 börjar
föreställningen
ha erbjudande på mat och dryck samt övernattning! kl 19.00.
Varmt välkomna! önskar Agneta & Anders Scharp med personal

www.trosastadshotell.se 0156-170 70
2 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Hembygdsföreningarna i Trosa kommun firar nationaldagen


start kl 8.00 med att flaggan hissas vid Folkviks Föreningsgård i
Kyrkan nära dig
Västerljung. Kl 13.00 är det dags för Trostorp och avslutningsvis
Trosa-Vagnhärad-Västerljung på Garvaregården (med start kl 17.00 på Trosa torg).
Lördag 29 maj
Se flera programpunkter i hembygdsföreningarnas annons på sidan 13.
11.00 Konfirmationsmässa,


Trosa stads kyrka,
Petter Wingren Miljöpartiet Skräddarsydda
14.00 Konfirmationsmässa, lösningar för


Trosa stads kyrka,
Petter Wingren
stöder ungdomars kök och Kläder
för tuffa &
Söndag 30 maj
aktiva fritid tvättstugor trendiga
07.00 Gökotta, kvinnor
Storlek 34-46
Vårdkasberget Hållsviken www.trosa-butik-ankaret.se
11.00 Söndagsmässa, 0156 - 105 00 Hamngården • Trosa
TROSA www.mp.se Kalkbruksvägen 12 Vagnhärad 0156-199 10
Västerljungs kyrka,
Petter Wingren
18.00 Söndagsgudstjänst, Vagnhärads
Trosa lands kyrka, ÅRD - & FASTIGHETSSERVICE
Petter Wingren. Capella Vitalis TRÄDG
Dax att boka!
och instrumentalister
KOGNITIV BETEENDE- & PSYKOTERAPI
gräsklippning*
Abonnera för sommaren så ingår gödsel för
Söndag 6 juni Erkänd och effektiv korttidsterapi som ger dig verktygen gräsmattan (3 gånger) utan extra kostnad.
11.00 Familjemässa, för att hantera bl.a ångest, fobier, tvång, depression, Andra tjänster: • Kantskärning* • Skötsel av
Trosa stads kyrka, Juris Ozolins livskriser och förändringar med mera. rabatter* • Ogräsrensning* • Bevattning*
18.00 Söndagsgudstjänst, Tel: 0156-343 33
Jan Inger 0739-58 59 58
Västerljungs kyrka, Juris Ozolins Mottagning Tullgarns Kungsgård *Hushållsnära tjänster: 50% avdrag direkt på fakturan
Anlita oss även för andra arbeten med ex minigrävare och bobcat.
Torsdag 27 maj
Församlingsresa POLLEN-
till Landsort ALLERGI?
Med m/s TUVA (täckt båt) Thaimassage 350:-/tim Trött på flag- Bli av med besvären
ÖRT & oljemassage 400:-/tim nande färg...
:-
fotmassage 250:-/tim Extratimme 250 ...satsa på Ring Raija:
Avgår från Trosa hamn underhållsfria 070-299 26 61
kl 09.00 återresa kl 15.00. Massös Mayuree, sjukhuscertifierad thaimassage
Öppettider: Måndag-fredag 12-19 • Lördag 10-16
GLAS- Mölnbo
Guidning och historia på Landsort. Tidsbokning: Kent Gustafsson 0706-31 37 19 RÄCKEN Saltrums-
Möjlighet att handla och HÄLSOCENTRUM Busstorget 5, Trosa 0156-165 20 behandling
Se hantverk och konst. Företagsfakturering. F-skattsedel finns. www.glasrum.se 0158-603 26
Sälsafari (med reservation)

Kostnad 250 kr inkl kaffe och lunch.


Anmälan till exp. 0156-529 01
(45 platser)

Trosa AllService
- Min tid - din hjälp - Sammanträde Sammanträde
Auktoriserat hemtjänstföretag Vård- och omsorgsnämnden Humanistiska nämnden
Onsdag 9 juni kl 14.00, Tisdag 1 juni kl 16.00,
Hushållsnära tjänster Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad. Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad.
Städning • Fönsterputs
Trädgårdsarbete • Inköp Med reservation för ändringar. Föredrag- Med reservation för ändringar. Föredrag-
Har du andra önskemål - ring så löser vi dina problem! ningslistor finns i kommunhuset och på ningslistor finns i kommunhuset och på
kommunens webbplats 5 dagar före sam- kommunens webbplats 5 dagar före sam-
Ring för mer information:
manträdet. Sammanträdet är offentligt. manträdet. Sammanträdet är offentligt.
Björn Persson, 0156-139 91, 073-724 01 21

Grafisk
Annonssäljare och Annonsprod. Skribent: Ansvarig i
form-
ansvarig utgivare: och redaktion: Gnesta:
Telefon: 0156-198 00 Lisa givare:
Telefax: 0156-125 15 Ralph Margaretha Petersson Andreas
Postadr: Box 15, 619 21 Trosa Hammarström Gustâv Davidsson Folke
Postgiro: 836 81 74-2 Bagger
Bankgiro: 5114-5845
Upplaga: 20.000 ex annonser@osp.nu redaktion@osp.nu lisa@osp.nu andreas@osp.nu copyshop@osp.nu
Privatägd - opolitisk I annons angivna extraerbjudanden gäller Tidningens ansvar för fel i annons är Nästa nummer av Östra
Tryckeri: MittMedia under utgivningsveckan till och med sön- begränsad till högst annonskostnaden. Sörmlands Posten distribueras
Distribution: Posten dag om inte annat anges i annonsen.
Annonsreklamationer skall, för att beaktas, 8 juni 2010.
Till alla hushåll och företag
För insänt ej beställt material ansvaras ej. göras inom 8 dagar från utgivningsdagen. Manusstop onsdag 27 maj.
inom utdelningsområdet.
4 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Öppet Hus på Animalen


TROSA. Lördagen den
8 maj hade man Öppet
Hus på Animalen ute
på Åda. Personalen
ville visa upp vad som
händer bakom de, i
vanliga fall, stängda
dörrarna. I varje sal
fanns patienter på
plats, men då i form av
gosedjur i alla former
och färger. En vika-
rierande kirurg hade
också kallats in – detta
för att den ordinarie
personalen skulle
kunna vara ledig för
att ta hand om besö-
karna. Vädret visade
sig inte från sin bästa
sida – det var kallt och
periodvis regnigt.
Text och foto:
Lisa Petersson
Animalen har två kliniker
– en i Södertälje och en på
gensal, operationssal
Åda. Man utför de flesta
och i de så kallade stal-
inom smådjursmedicin fö-
larna låg nybehandla-
rekommande undersökning-
de hundar och katter.
ar och behandlingar. Totalt
Vi kunde vare sig höra
har Animalen 25 personer
något jamande eller
anställda, varav de flesta ar-
skällande.
betar i Södertälje. Som be-
kant brann kliniken ner i Sö-
Totalt drog dagen ett
dertälje men en ny klinik är
30-tal besökare där
nu uppförd i Morabergsom-
mer än hälften fak-
rådet. Totalt behandlas cir-
tiskt, trots det usla
ka 15 500 djur per år, varav
vädret, gick tipspro-
närmare 3 000 behandlingar
menaden. Av dessa 30
sker i Trosa.
var det endast en en-
Välutbildad staka hund som fick
personal följa med. Dagen bjöd
på fin information, öp-
Klinikerna ägs av Ulf och
pen och glad stämning
Ulrika Ytterberg, som båda
och det ryktas ock-
är legitimerade veterinärer.
så att kaffebrödet var
Det finns givetvis fler ve-
gott.
terinärer i kåren men ock-
så operationssköterskor, po-
Bilderna ovan:
likliniksköterskor och en Ulla Björneham-
sjukgymnast. Ibland tar man mar till vänster
in externa specialister, så till och ”vikarierande
exempel när det gäller ögon- kirurg” till höger.
lysning. Och så åtgår det för-
stås personal till reception
Kärntruppen i Trosa
och administration. är från vänster:
Lugna patienter Ulf Ytterberg,
Maria Sandberg,
Dagens patienter skötte sig Ulla Björnehammar,
förnämligt, vare sig de var Ulrika Ytterberg,
sövda eller inte. Ulla Björne- Camilla Jakobsson
hammar visade runt i rönt- och Jena Lidman.

Kort, smått och gott från Trosa kommun


uppmuntras, samtidigt som kommunen prioriterar hållbar-
Nominera årets nybyggare i hetsfrågor högt som ekokommun.
Kulturskolefestival!
Trosa kommun Kom och njut av en härligt musikalisk försommarlördag (29
Byggnadsverk som kan nomineras är alla typer av byggna- maj) under festliga former! Spela – dansa – lyssna – njut!
Trosa kommun har en lång historia av framgångsrik tillväxt.
der, hela kvarter eller områden för olika ändamål. Priset de- Första halvan av dagen äger rum på (och runt) Trosa Torg,
En fortsatt stabil och försiktig utveckling förutsätter fram-
las ut i juni och bör innefatta byggnader eller kvarter färdig- med två separata scener att vandra mellan. Samtliga Kultur-
gångsrika nybyggnadsprojekt. Anpassning till befintlig be-
skolans ensembler kommer att uppträdera. Ytterligare akti-
byggelse och ortskaraktären är viktig samtidigt som införli- ställda under 2009 eller fram till slutet av mars 2010.
vikter i form av streetdanceshow, stadsvandring, tipsprome-
vande av ny, effektiv och spännande gestaltning och teknik Har du ett förslag om vilken byggnad eller kvarter som ska
nad och fotovandring finns att tillgå för de som vill vidga
är en förutsättning för att kommunens tätorter och landsbygd nomineras till årets nybyggare kan du lämna ditt förslag till:
sina vyer. På kvällen samlas vi för att grilla utanför Tomtak-
ska kunna förena nytänkande, mångfald och tradition. I Tro- Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Västra Långga-
lintskolan.
sa finns också fastställt att okonventionella lösningar ska tan 4-5, 619 80 Trosa.
5<&0.3&-=@=3=3.;A
F77$&/."),'"G'6.&"(6;;=/"%&'")'&;+2/+.'$(*".*D'*"(6;;=/0/"=/50'"50/"%?'";&/5&*10'$650/9"#$"%&'"),'0/&*"+65"6'5/$/+"
$"0(6/6;$/";05"%$.*6'$.(*"6;)&**&/50"/D&".&*./$/+&'"12"=*,(&5"68%"),'4?**'&50"(6;;=/&7".0'3$809"
Z0*"+2'"4'&"),'"G'6.&"(6;;=/"68%"50*"?'"$/+0/".7=;19
"
BC3&C3&>693.&=D=8E=-&E6&@.7&@<&0.3&0:>><;&8=7F

&&&$+,-.&,/0&1234+,-. &&&!=+><+
!"#$"%&'"('&)*$+*"%,-*".&*./$/+0/"12"3&'-0"4&'/"$"4250".(67&/"" !"O11'=.*/$/+0/"&3"#&+/%?'&5."*6'+"+0/6;),'.";05".*&'*"$""
""""68%"),'.(67&/9":,'"0/"3&/7$+"(7&..";05"<<"07030'"$"2'.(='.">"" """"".01*0;40'
""""$//04?'"50*"*0@"A>B"BBB"('";0'"3&'-0"2' !"Q";$7-6/0'"('6/6'".&*.&."2'7$+0/"12"=11'=.*/$/+"&3"" "
!"CD7$+0/"(6;"2'0*."-?;),'07.0"6;"%='"4'&".(67&/"?'"$"&77&"" """"")&.*$+%0*0'R"3?+&'"68%"1&'(0'
""""7&/50*."<EB"(6;;=/0'9"F3"=/50'.,(/$/+0/")'&;+2'"&**"" !"A<";$7-6/0'"('".&*.&."12"0/0'+$.1&'2*+?'50'
""""G'6.&"(6;;=/"%&'"7?/0*."4?.*&".(676' !""#$"+,'"0/".*6'.&*./$/+"12"/D&"+2/+S"68%"8D(073?+&'
!"CD&"),'.(67076(&70'"%&'"4D++*. !""#&+/%?'&5."2S;$7-,"'=.*&."=11
!"#2'5/&5.4$5'&+0*"?'"$/),'* !""M0(17&*.0'"'0/630'&.
!"H/"0@*'&".&*./$/+"12";&*0;&*$("68%"0/+07.(&"$".(67&/"" !""G'6.&"*6'+".&;*"T.*'&"%&;/17&/"%&'"*$77+?/+7$+%0*.S" ""
""""+0/6;),'. """"""&/1&..&*."68%"./D++&*."=11
!"I";$7-6/0'"('6/6'".&*.&."12"JG"$".(67&/ !""L(671&'(0/"$"G'6.&"%&'"'=.*&*."=11
!"#$*&7$..(67&/"'0/630'&. !""CD"$/)&'*.1&'(0'$/+"4D++."$"G'6.&
!"KD'(.(67&/"$"#?.*0'7-=/+")2'"0@*'&"0(6/6;$.(*".*,5 !""L*&*$6/.6;'250*"$"#&+/%?'&5"%&'"'=.*&*."=11"68%"" "
""""""*'&U(.?(0'%0*0/"%&'"),'4?**'&*.
!""V,-/$/+"&3"3&.."12+2'"68%")6'*.?**0'
&&&':-;:3&,/0&13<;<7 !""W07D./$/+"4D*."=*"68%"(6;170**0'&.
!"O/+56;0/."%=."4D++."$"#&+/%?'&5
!"J5'6**.17&*.0/"P?'&5.3&770/"$"#&+/%?'&5"'=.*&."=11
!"H/"/D")'$$5'6**.&/7?++/$/+"?'"4D++5"$"G'6.& &&&?@3<9;
!"F77&"+'=/5.(676'"%&'")2**"0/"/D"/?'$5'6**.17&*. !":,'0*&+.(7$;&*0*"%&'"),'4?**'&*."68%"*$77%,'"/="7&/50*."4?.*&"
!"CD"$5'6**.%&77"$"#&+/%?'&5"4D++. !"K6770(*$3*'&U(0/"?'"),'4?**'&5"+0/6;"50/"/D&"G'6.&4=..0/""
!":'$7=)*.4&50/"68%"G'6.&"%&3.4&5"'=.*&."=11 """""*$77"M$7-0%67;0/
!":'$*$5.+2'5&'/&"68%"(=7*='.(67&/"%&'")2**";0'"'0.='.0' !"F/*&70*"%=.%277".6;"?'"40'60/50"&3"0(6/6;$.(*"4$.*2/5"%&'""
!"K=7*='.(67&/"%&'")2**"/D&"76(&70' """"";$/.(&*
!"G'6.&"(3&'/"?'")?'5$+.*?775 !"F'40*.7,.%0*0/"?'")6'*.&**"72+9"J".('$3&/50".*=/5"<RXY
!":,'0/$/+.4$5'&+0/"%&'"=*,(&*. !"#$"%&'".&*.&*"D**0'7$+&'0"12"*='$.;0/"+0/6;",(&50"&/.7&+"*$77""
!"#?.*0'7-=/+."J:")2'"=*,(&*"5'$)*..*,5";05"ABB"BBB"('"2'7$+0/ """"G'6.&"*='$.;R"472"*2+0*R"),'4?**'$/+&'"&3"%&;/0/"6.3
!"K6;;=/&7.(&**0/"?'".?/(*";05"Q<",'0
&&&5637&,/0&#84,39
!"G'6.&"(6;;=/"?'"47&/5"7&/50*."<B"4?.*&"(6;;=/0'"/?'""
""""50*"+?770'"?75'06;.6'+"0/7$+*"L30'$+0."K6;;=/0'"68%""""""
"""""M&/5.*$/+
!"N0/.$6/?'0'/&."%=."?'")?'5$+4D++*"68%"$")=77"5'$)*
!"G'6.&+2'50/"?'"=*4D++5
!"#&7)'$%0*..D.*0;"$"%0;*-?/.*0/"?'"2*0'$/),'*"68%"4'=(&'/&.""
"""""3&7)'$%0*"%&'",(&*
!"H/".*6'".&*./$/+"12"50;0/.32'5"?'"+0/6;),'5
!"G'D++%0*.460/50"?'"4D++*"$"#?.*0'7-=/+
!"#$%&'#(()*
6 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Full (vår)rulle för hungriga Konstrundan i Gnesta


På en matresa genom Gnestabyn kan man numera välja på menyn
bland många ställen, som retar aptiten, så följ mig mitt herrskap med på en liten
matresa genom en vårglad kommun, där ätandet får en hederstribun.
Vill man skippa matrecepten från Plura, så kan man kokbokshandeln lura
och ta en mattur längs väg 57 och äta sig proppmätt. Vi börjar nu
på Bar 57 i fagra Gryt, med snabblunch och pizza – och har man flyt
så kan man också få sig en bira, för där finns det folk som gillar att fira.
På Björnlundas utsatta minigolfbar får Gisela ha cigaretterna kvar
sen hon börjat sussa i kiosken om natten, om hon sover gott, ja det vete katten!
Sen drar vi mot Gnesta och pizza Aten. Vi ringer först och på snabba ben
de når sina kunder med sin lilla bil och kör gärna och glatt några slingriga mil.
Och Vita Villan är verkligen vit och tillbyggd på båda sidor en bit
och numera rustad med järnjalusier, ja riktigt kraftiga skyddsdraperier.
Ät Thekannans pajer av olika slag om du skulle sakna lunch någon dag.
Och sen tar du båten till Gnesta Strand. När isen nu smält, du vadar i land.
Här lagas det mat med ackuratess, ja, här blir din vårmåltid en finess.
Sen matlunken upp emot Värsan går. Nu Karavan det på plejset står.
Ja, vi har fått ännu en pizza i byn. På Humbles möter en välkänd syn,
när vårmorgongänget sitter och fikar med Peder Antenn och hans fikagelikar.
Lilla Hus-Pizzerian har nu byggt till. Och styr sen stegen över till
Nelly på gamla Videorullen, där nyttig sallad ersätter bullen.
Men vill du ha lite kryddig mat, så titta på torget: en Gryt-asiat
har rullat in köket med thaiska rätter! Sen rundar vi hörnet mot nya assietter. Maria Söderström och Linda Andersson.
Hotellet – hur är det – serverar dom oss, eller är det bara ett hak där dom slåss? har sina rötter i Waldorfsko-
GNESTA. Ute på Stora
Hos Gnesta-Kurre till våran sorg, så träffar vi inte längre Kurt Borg. lan.
Valla gård, utanför
Vi satsar sen på kinesiskt kok, för i backen har man på nytt öppnat wok. Maria har själv gått i Wal-
Björnlunda, verkar Ma-
Men sen en längre färd vi får: till Louis kök vår matresa går, dorfskola, läst sin konstnär-
rilo Design som drivs av
där Texbar för länge sen gav oss grill. Sen blir det thaimat en gång till: konstnären Maria Sö- liga utbildning på Vårdinge
från Rosa stugan, om den ännu finns – med massage och mat om rätt jag minns. derström. Tillsammans folkhögskola samt byggt på
Välj Statoils vårmeny så fin: en kryddig korv, därtill bensin. med sin svägerska en massa matnyttiga konst-
Och är du sugen in i Norden: Arenapizzzan är stor som borden. Linda Andersson, även kurser.
Vid Molstaberg så bromsar jag in för en crêpe ifrån ”la cuisine”. hon konstnär, ställde – Det här med att skapa är
Vid resans slut så är jag mätt, då slår det mig: ett jäkla sätt de ut sina verk under något som jag har hållit på
att glömma Laxnes båda fik. Och Skottvång – vilken skön publik! Gnesta Konstrunda. med så länge jag kan min-
Och Solbacka med golfkäk gott. Och fina Södertuna slott! nas. Just sidensjalarna börja-
Text och foto: de jag med för 6-7 år sedan
Nej, svälter gör jag ej i vår – på varje matställe visst går
Maria Edgren och nu målar jag även tavlor
400 gnestabor i snitt – jag lär nog lägga på hullet mitt.
Att banta kilon blir ett snärj – så det blir väl en tröstfika på Klemmingsberg I butiken kunde man hitta med andliga motiv.
eller Kyrkans hus i Äppelbo – säg har jag glömt nån servering månntro allt från färgglada sidensja- Tavlorna är färgrika och rena
så ring, för jag vill ingen svika – jag kommer gärna på en fika. lar till andliga tavlor. från detaljer.
– Det är andra året i rad Jag målar alltid med budska-
Bengt Landin som jag medverkar i Gnesta pet av att förmedla en käns-
konstrunda och jag har haft la. Det är som inre processer
mycket besök, berättar Ma- som pågår inom mig. Jag har
ria. Mycket av det jag gör i mitt skapande gått från det
jordliga till det mer andliga.
Mina tavlor handlar om mö-
tet mellan jord och himmel.
Bilden föreställer barndör-
I samma utställningslokal ren som Linda Andersson
ställer även konstnären och målat, ett träd med sidensja-
svägerskan Linda Anders- lar hängandes i grenarna.
son ut sina verk. Det är pre-
miär för Linda och lite ner- andra. Mina tavlor är enk-
vöst men hon berättar stolt la med lite detaljer. Jag lå-
att hon redan sålt sin första ter känslorna bestämma hur
tavla. målningarna ska bli.
– Jag började min konstnär- På ena väggen hänger en tav-
liga bana med att måla bly- la som Linda kallar ”Kärle-
ertsteckningar och gick se- ken som aldrig tar slut” och
Tavlan heter ”Jag ger” av dan över till akryl. Nu är jag det är just denna tavla som
Maria Söderström. och akryl i harmoni med var- har blivit såld under dagen.
- Barn är ett återkommande
tema i mina målningar och
något som ligger nära, då jag
själv är mamma.
Lutad mot en vägg står en
gammal dörr som Linda har
satt sin prägel på.
– Jättekul! Har man en gam-

Sommarkortet! mal tråkig dörr kan man lätt


pigga upp den med något
härligt motiv. Den här dör-
Nu säljer vi sommarkortet till Safiren och Trosa Sportsclub. ren tillhör mitt barns rum.
Kortet gäller till båda anläggningarna mellan v 23 och 31 augusti.
Du köper kortet på Safiren för 900:- Stora Valla gård utlovar fler
spännande aktiviteter fram-
åt i tiden. Den som väntar på
något gott…

Bilden med tavlan är målad


av Linda Andersson, ”Kärle-
www.safiren.nu ken som aldrig tar slut”
Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 7

Besök gammelskogen i Hällesta-reservatet


Vad är en skog? Det att kunna gå un- solen. Den som vill uppleva
känns kanske som der några vindfäl- mer, kan med fördel fortsätta
en konstig fråga men len. Just tillgång- sin upptäcktsfärd i det 20 ha
den är ändå berättigad en på död ved stora (lilla) reservatet. Det
eftersom skog är mer skapar den unika är ingen fara att gå vilse då
än bara träd. Slår man biologiska mång- reservats-gränsen är märkt
falden. Svamp- med vita ringar, går man inte
upp skog i uppslags-
floran är rik och utanför reservatsmarkering-
boken finner man föl-
de trädlevan- en kommer man förr eller
jande förklaring ”Skog
de tick-svampar- senare tillbaka till leden som
kallas ett trädbevuxet na har fantasieg- leder ut ur Hällestaskogen . I
större område”. Mer gande namn som reservatet finns källor, fukti-
precist menas med laxticka, gräns- gare dalar och klippbranter.
skog såväl träden ticka, grovticka På berget Oxbacken i syd-
och undervegetatio- och ullticka. Man västra delen av reservatet
nen som alla andra hinner inte långt finns gravar från järnåldern.
organismer som har in i skogen innan I norra delen av reservatet
anknytning till träden man hör hackspet- finns ett imponerande gräns-
och marken. För att tarnas hackningar röse varifrån man har utsikt
ett område ska räknas och trummanden. över Gällringen.
som skog ska träd- Större hackspett
kronornas horisontal- är mycket van- Mitt tips i maj är att ni inte
projektion (så kallade lig men även de bara besöker de lättälskade
kronslutenhet) täcka andra hackspett- gullvivs-hagarna med sina
Eldorado för levande organismer.
minst 20 % av area- arterna finns. Tidiga vår- ekar och näktergals-lundar.
len” och så vidare i en det. Här finns allt från rena riktigt rufft. Efter att ha kört omkring 120 år men ensta- morgnar är bäst om man Ge den mörka naturskogen
lärd och högtravande charlataner till namnkun- genom det pastoralt vackra ka träd är betydligt äldre. Att vill höra på revirtrumman- en ärlig chans att visa upp
oändlighet. niga professorer som lutar herrgårdslandskapet mellan skogen fått stå orörd bety- de hackspettar. När man så sig i sin mer anspråkslösa
sig mot mångårig forskning. Graneberg och Gryts Kyr- der att det finns mycket död slingrat och krokat sig fram vårskrud. När solen strålar
Text och foto: Vilket man än företräder så ka (väg 862), svängt av mot ved. Vindfällen i olika stadi- längs stigen når man så ner på Gammelgranslaven
Bertil Karlsson, är enigheten stor. Skog har gården Hällesta och vandrat er av nedbrytning ligger hul- fram till Nedre Gällringens och trädpiplärkan sjunger,
Miljöstrateg en stor betydelse för män- den uppmärkta leden genom ler om buller. Den orange- strand. Här är skogen mer då är det också lätt att älska
Gnesta Kommun niskans välbefinnande, från gårdens betesmarker kom- målade vandringsleden som ”Bauersk” med mossmattor den risiga naturskogen.
de små barnens motoriska mer man in i skogen. Mil- vi följt från parkeringen vid och lite öppnare skog. Pro- En beskrivning av reservatet
Man behöver dock inte läsa menaden har fört besökaren och en karta kan hämtas från
utveckling som stimuleras jömässigt kan man knap- gården Hällesta fortsätter in
så länge i texten om vad genom hela reservatet och länsstyrelsens webbplats
av klättrande till den lång- past göra ett tvärare kast. i skogen. Leden löper på na-
skog är, innan man hittar det man kan nu välja vad man http://www.lansstyrelsen.se/
tidssjuke kronikerns snab- Från den öppna betesmarken turens villkor. På några stäl-
viktigaste. Det handlar inte vill göra. Den kaffetörstige sodermanland/amnen/Na-
bare tillfrisknande om man kommer man in i en enastå- len vindlar den runt stora
bara om träd utan Såväl träd soldyrkaren kan vandra till- turvard/Naturreservat/gnes-
kan vistas i, eller bara ser ende tät naturskog. Här har brötar med fallna träd och
som undervegetation och baka och sitta vid kanten av ta/hallesta
en skog. I Gnesta kommun skogen fått stå orörd under på ett ställe får man ödmju-
alla andra organismer med reservatet och kontemplera i
finns stora skogar. Kan man lång tid. De flesta träden är ka sig och böja på ryggen för
anknytning till träden och
förmoda att Gnesta-bornas
marken. Självklart är det så.
vittomtalade friskhet och
En hage som planteras med
mentala stabilitet har sin
snabbväxande granar eller
grund i detta förhållande?
ett hygge som återplanteras
med uteslutande tallplan-
12 områden i kommunen är
tor är ingen skog. En sådan
avsatta som naturreservat.
plantage är inte till glädje
De flesta av dessa är skogs-
vare sig för människor el-
områden. Områdena har alla
ler djur. Jag skulle nämligen
stora biologiska värden men
gärna vilja gå så långt att jag
intrycket för besökaren är
räknar in mig själv till ”or-
mycket olika beroende på
ganismer med anknytning
vilken typ av skog man be-
till träden och marken”. Så
söker. Vissa skogsområden
är det, är man född skogs-
är insmickrande och tilltalar
bo så är kärleken till skogen
oss direkt. Exempel på sådan
stark.
lättälskad skog är områden
Skogsberoende med ljus öppen ädellövskog
eller gamla granskogar med
Skogsberoendet kan man se-
tjocka mossmattor. Andra
dan fördjupa sig i om man
skogar ställer högre krav på
har tillgång till Internet. En
ett öppet sinne för att tilltala
sökning på orden skog och
besökaren.
hälsa, eller ännu hellre or-
den skog och mental hälsa
Reservatet Hällesta söder
ger en otrolig mängd träf-
om sjön Nedre Gällring-
far om skogens, trädgårdens
en är ett område där skogs-
eller trädens betydelse för
älskaren med skönhetskäns-
det mänskliga välbefinnan- Hällesta naturreservat med sina magnifika träd.
la ställs på prov. Området är

Kort, smått och gott från Gnesta kommun


blivit en trevlig rast-
Lötbodalsområdet plats för besökare i
Onödig ohälsa hos personer med
Det händer mycket i det populära skogsområdet strax sö- funktionsnedsättningar.
området.
der om Gnesta. Stigar röjs, träd målas med färg och infor-
mationstavlor som berättar om skogens och markernas his- Drygt 30 000 människor i Sörmland lever med funktions-
Utrymmet inrymmer
toria kommer upp. Om några månader kommer du att kunna nedsättning. Många av dem upplever onödig ohälsa på grund
bord och stolar och
njuta av mycket nytt på din promenad eller din löprunda ge- av miljö, och levnadsvillkor. Denna ohälsa kan vi påverka
bakom ladan finns
nom Lötbodal. genom investeringar i bland annat rätten till delaktighet, för-
det en grillplats iord-
Lötbodal är ett relativt stort skogsområde som ligger strax bättrad tillgänglighet och en öppen arbetsmarknad.
ningställd.
söder om Gnesta tätort. I Sörmland pågår förberedelser för tre seminarier till hösten.
Nu är byggnationen av golvet i Lötbodalsladan klar. Det har Vid invigningen 20 maj fanns få-
Läs mera på www.gnesta.se
ren i hagarna.
8 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Nyöppnat – ”Magasinet” på Wappersta


ägare köptes Wappersta 1982
av familjen Wall.

Gammal idé fick


fart under våren
− Idén att öppna Magasinet
har funnits länge, säger Ca-
roline. Men först för ett par
månader sedan bestämde vi
att köra igång projektet.
Sedan dess har det snick-
rats och målats – och pyn-
tats. Man har blandat inne-
håll i butiken – Caroline har
tagit fasta på blommor och
inredning. Britt-Marie står
för det antika utbudet. Och
– så säljs det ekologiskt nöt-
kött från gården förstås och
nyttiga produkter från Saltå
Kvarn. Det går alldeles ut-
märkt att ta en kopp kaffe
och en bit av den lokalprodu-
cerade chokladen, som finns
i flera smaker.

Ekoöl
Gården har cirka 150 hektar
egen mark plus 48 hektar ar-
renderad mark. En stor del av
Caroline Är svag för både inredning och blomster.
åkrarna går åt till att odla vall
VAGNHÄRAD. Wap- Text och foto: till djuren, men en liten areal
persta gård ägs och Lisa Petersson blir över för spannmålsod-
drivs av Jan-Åke och ling. Malkorn, vete och hav- Jan-Åke och Britt-Marie Wall driver Wappersta gård tillsammans med barnen
Britt-Marie Wall med Det som gjorde att Wappersta re är de grödor som vanligt- Caroline och Marcus.
barnen Marcus och hamnade i historieboken var vis odlas.
Caroline. På gården Mamsell Sofie Hagman.
Hennes skönhet och klokhet − Vetet levererar vi till Saltå
bedrivs bland an-
nat nötproduktion gjorde henne till en mycket
omtyckt och älskvärd person
Kvarn i Järna, berättar Jan- Släpp kossorna fria, det är vår!
och spannmålsod- Åke, och maltkornet leve-
ling. Jordbruket är inom hovet. Hon blev äls- reras till Spendrups för pro-
fritt från besprutning karinna åt Gustav III’s bror, duktion av ekologiskt öl.
och har ekologisk Hertig Fredrik Adolf som re- Men den får man köpa på an-
djuruppfödning. Nu siderade på Tullgarns Slott. nat håll, vi får inte sälja den
har man också slagit För att mamsellen skul- här.
upp portarna till det le få ett eget hem gav herti-
tämligen nybyggda gen henne först Säby Gård i Jan-Åke visar den uppstop-
Magasinet. Den 8 maj Frustuna, men dit var det för pade drängen i hallen som
kl 11.00 kom de första långt från Tullgarn så Wap- sitter bredvid en säck korn
kunderna. persta gård uppläts år 1787 och har druckit ett par flas-
åt mamsellen. Efter ett antal kor av det ekologiska ölet.

Det rullar in bilar


De två första kunderna Sol-

Nu blir det veig Zakrisson och Agne-


ta Berger från Trosa står
med välfyllda kassar. De har

svettigt på riktigt! handlat blommor och pre-


senter och är så glada att ha
hittat hit. Och det var inte
Kosläppet på Äspetorps gård i Stjärnhov lockade till sig stor publik.
Allmänheten bjöds in att ta del av hur korna har det på gården, man fick klappa
de små kalvarna och se när korna blev utsläppta på grönbete.
särskilt svårt utan väl annon- Föreställningen bjöd på många glädjeskutt. Foto: Maria Edgren
serat utefter vägen. Det är
rent och prydligt kring Ma-
gasinet och god plats för bi-
lar. Och – de rullar in, en ef-
ter en.

− Vi kommer att ha öppet


lördag-söndag, säger Caro-
line. Åtminstone under den
varma årstiden och håller in-
tresset i sig så kanske vi har
öppet längre tider på året.
Per Vi lämnar Magasinet i sam-
Morberg ma stund som Britt-Marie
signerar SA BOKHAN tragglar in den första försälj-
O ningen i den nya kontokorts-
DE

sin nya bok


TR

apparaten. Kvitton hit och


L

Morberg grillar
kvitton dit, det ska vara ord-
Lördag 5 juni kl 13-14 ning på bokföringen.
Torget Trosa, 0156-120 44
Allt för hemmet
19:- 199:-
Picknick-korg/
kylväska
Hopfällbar med
Kaffemugg med silikon, greppvänligt
finns i 8 färger. Ord. pris 35:-
handtag.
45x27x25 cm.
Ord. pris 345:-

695:-
Gryta 3 liter Resto by Demeyere Fixa festen
Ord. pris 999:- Hos oss finns
1.390:- presenterna
och prylarna
599:- Mikrovågsugn
ElectroluxEMM21000W
att få eller
ge bort!
5 effekter, 800 watt,
Ord. pris 1.525:-
Electrolux presenterar Real-
Life™ - laddad för att möta
Den nya dagens krav på stor kapacitet
och flexibel inredning i kom-
Strykjärn Electrolux EDB7530 tidens bination med sparprogram
3xAuto-off, 3 meter sladd, diskmaskin! för vatten och energi. Den är
utrustad med en unik sate-
antikalk funktion. Ord. pris 725:- litsprayarm med dubbel rota-
tion för maxat diskresultat.

Priserna gäller så långt lagret räcker.


7.990:-

6.490:-
Kyl & frys
Electrolux ENB34933W Diskmaskin RealLife™
1850 mm, frostfri, LCD on Door, Electrolux ESF66873
högerhängd ej omhängningsbar. Ord. pris 8.525:-
Ord. pris 10.150:-

Hjälp hela vägen™

Kjellbergs TV & Radio AB


4.990:-
Verktygsgatan 3, Trosa Tvättmaskin
Tel: 0156-120 77 Electrolux EWF126311W
Centrifughastighet 1200 varv,
Måndag-fredag 10.00-18.00 6 kg kapacitet, LCD display.
Lördag................. 10.00-15.00 Ord. pris 6.550:-
Ett friåk Vi lottar
på Tivolit ut present-
0-
till alla i kort för 100
klass 8-11! tals kronor-7! 1
Till alla i klass

Frukt,
Vilken blir
ss dricka och
bästa skolkla
i Gnesta? est choklad till
med fl
Pokal till den (%) alla som går
deltagare i mål!
Löparfest på Gnestas gator
– fredagen den 4 juni
KLASSER: Längd Start Kr
1. Kvinnor motion 6,2 km 20.20 80:-
2. Män motion 6,2 km 20.20 80:-
3. Motion, män & kvinnor 2,4 km 20.20 80:-
4. Flickor födda 94-95 2,4 km 20.20 30:-
5. Pojkar födda 94-95 2,4 km 20.20 30:-
6. Flickor födda 96-97 2,4 km 20.20 30:-
7. Pojkar födda 96-97 2,4 km 20.20 30:-
8. Flickor födda 98-99 1,5 km 19.50 30:-
9. Pojkar födda 98-99 1,5 km 19.50 30:-
10. Flickor födda 2000 och senare 0,9 km 19.30 30:-
11. Pojkar födda 2000 och senare 0,9 km 19.10 30:-

ANMÄLAN: sker genom inbetalning till OK Klemmingen på plusgiro:


23 49 20-7. Sista anmälningsdag 30 maj. OBS! Glöm ej att uppge namn,
adress, ev. klubb och klass. Även skola och klass för skolklass-tävlingen.
EFTERANMÄLAN: kan göras vid starten på tävlingsdagen mellan 18.00
och 18.45 till en extra kostnad av 20 kr. Kom i god tid!
SPRING 6 BETALA FÖR 5: Anmäler man gemensamt från företag
får den sjätte löparen fri startavgift. Föranmäl via mail (se nedan).
VISA UPP DITT LAG: Alla deltagare i lag inom föreningar som
springer i sina match/tävlingströjor betalar endast 50% av start-
avgiften. Föranmäl till kjell-ake.pramlid@sj.se

TACK TILL VÅRA


HUVUDSPONSORE
R: Festival Tivoli AB

OK Klemmingen hälsar alla hjärtligt välkomna till en löparfest i härlig sommarmiljö!


Mer information och fullständig inbjudan hittar du på www.klemmingen.nu

ommun
Gnesta k knadsloppet!
ar
stödjer M
Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 11

Fritidshemmens dag
VAGNHÄRAD. Tisdagen Ett exempel kommer här.
den 11 maj hade fri- Tio barn på en presenning
tidshemmen på Hede- ska förflytta sig så att de,
utan att nudda mark, slut- Se flera bilder
by sin egen dag. Barn i vår nättidning
ligen ska stå på den andra
mellan 6 år och upp till
sidan av presenningen. Här www.osp.nu
klass 5 släpptes ut på
fordrades både tankeverk-
grönbete och utsattes samhet och akrobatik. Och
för kluriga uppdrag. – alltsammans, på tid. Pro- också fotografen. Så pass
Fritidsledarna hade blemet löstes perfekt av en skoj att vi tog mängder
byggt upp tio statio- grupp, medan andra grup- med bilder, som beskriver
ner, där barnen med per hade problem. övningarna. Av den anled-
hjälp av kamratskap ningen kommer vi att läg-
och samarbete skulle En perfekt dag ga upp ett bildsvep på vår
lösa en viss uppgift. för lek och stoj hemsida.
När visselpipan ljöd Efter en kall och våt vår så
var det dags för byte. kom äntligen solen – pas-
sande nog för en dag som
Text och foto: denna. Både ledare och
Lisa Petersson barn njöt och hade kul, så

Hur ska man göra för att komma till den andra sidan utan att nudda marken?

Sommar +
2 för 1 + Solskydd! = sa
Succén
Demidekkare
2Kontaktlinser
för 1 +
fortsätter!
målar gärna.
Varmt och
jobbigt med Kontaktlin
Priser som på
MEN INTE SÅ OFTA.
glasögon!
Solskydd
Priser som på nätet!!! Focus Dailies B
Focus Dailies Biomedics 1 day
på köpet!
160:-/30 st 1
160:-
Vid köp av nya
/30 st kompletta
glasögon bjuder vi på ett extra
160:-/30 st Focus N & D
Focus N & D
par från utvalt sortiment.
Bio
Dessutom får du ett solskydd
Biomedics
från Polaroid på köpet . Gäller t.o.m. 31/7.
Kan ej kombinera med
Gäller t.o.m. DEMIDEKK ULTIMATE
750:-/6-pack 27
andra rabatter.
30/6-10.
Kan ej kombineras – den nya generationen Demidekk

750:-/6-pack
med andra
erbjudanden. 275:-/6-pack • Gör att huset ser nymålat ut under lång tid.
• Unik kombination alkydolja/akryl.
Hos din lokala optiker i Trosa och Gnesta. V
• Vattenavvisande och slitstark.
Hos din lokala optiker i Trosa och Gnesta. Välkommen tillKaffet
någon av våra butiker! BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ
• Mycket långa underhållsintervaller.
är alltid på!
Hos oss
finns

200 järn- & • Synhjälpmedel • Snabb


Legitimerad optiker • Kontaktlinser • Terminalg
Specialglasögon • Modebågar
Legitimerad optiker • Kontaktlinser • Terminalglasögon • Solglasögon 08-560 313 10 Ekerö centrum

Specialglasögon • Modeb
Stora313
08-560 Torget,
10 ● Gnesta
• Synhjälpmedel • Snabba leveranser • Egen verkstad
Östra
Ekerö centrum ● Snett Långgatan
emot 26, Trosa
Systembolaget Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 färghandlare Mån-fre 10.00-18.30
Ekerö centrum • 05
0158-360 Mittwww.guldsmens.se
emot Willys • 08 - 560 313 10 • Mån0156-405
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00
- fre 10-18.30,
44lörwww.dinsyn.se
10-14
Verktygsgatan, Trosa. Telefon: 0156-214 30 i samverkan
Stora Torget, Gnesta Östra Långgatan 26, Trosa Stora Torget, Gnesta Östra Långgatan 26, Trosa
0158-360 05 www.guldsmens.se 0156-405 44 www.dinsyn.se 0158-360 05 www.guldsmens.se 0156-405 44 www.dinsyn.se
12 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Trosa Scoutkår
Loppis 29 maj
vid Konsum
Inbjudan till markägar- Vi tar emot hela
sammanträde & rena saker.
Tisdagar 18.30 - 20.00

290:-
gällande ombyggnad av väg 218 och Verktygsgatan/ på Edanögård
Västra storg. 14 Nyängsvägen till cirkulationsplats McKINLEY / DUNIT & KONGLO CAPRI
64631 Gnesta Capribyxa i 100% nylon. Praktiska Övrig tid ring!
Trafikverket arbetar med en arbetsplan förochatt förbättra
funktionella trafiksäker-
fickor. Justerbar fåll (ord. 400:-)
0158-10998
heten genom Trosa. Med anledning av detta
med elastisk dragsko. Finns i flera
kommer ett samråds- Arne 0156 - 137 27

400:-
färger. Dam- och herrstorlekar.
möte med berörda fastighetsägare, väghållare, myndigheter samt
andra som kan ha intresse i saken att hållas:

ZOOBUTIKEN Vi informerar om:


26 maj kl 18.30 på Trosas Stadshotell & Spa
Smidesverkstad
uthyres
i TROSA • Vägfrågans formella handläggning
• Förslag till ombyggnad av korsningen väg 218 och Verktygsgatan/
Industrilokal med diverse
maskiner, traverser och
Djurfoder • Djurtillbehör • Akvarietillbehör McKINLEY / TUFFA & TUFF SHIRT Nyängsvägen till en cirkulationsplats stålförråd. Kontor, omkl,
dusch och wc. Belägen i
• Förslag till förändringar av allmänna och kommunala gatu-
Funktionsskjorta i nylon/polyester.
Dammodellen har 3/4 dels ärm som större fastighet men egen
Till hund
HUND-
Espree
HUND-
anslutningar till Verktygsgatan och Nyängsvägen
kan vikas upp. Dam- och herrstorlekar.

De närvarande ges tillfälle att framföra synpunkter på vägförslaget.


port och ingång. Totalt ca
KOPPEL & 250 m2. Tillträde omgående.
HALSBAND LEK- till
Välkommen
SCHAMPO Välkomna! Kontakta Anders

95:- SAKER 290:-


SOMMAR PÅ INTERSPORT
För ytterligare upplysningar innan sammanträdet gå in på Henriksson, 0156-524 06
20% McKINLEY / DUNIT & KONGLO CAPRI
www.trafikverket.se, seCapribyxa
Projekt, Södermanland,
i 100% nylon. Praktiska eller ta kontakt med Transman AB
Ord. pris 149:- 20% och funktionella fickor. Justerbar fåll (ord. 400:-)
Ulrica Eriksson, projektledare Trafikverket, telefon 016-15 70 89.
med elastisk dragsko. Finns i flera

400:-
färger. Dam- och herrstorlekar.

K om in och
titta! www.trafikverket.se Ta flygcertifikat
Vi har bra priser på Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom
Ring så
TRANSPORT-
Banverket och Vägverket samt viss verksamhet vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen
och SIKA. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket
ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, berättar vi hur!
BURAR sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll
av statliga vägar och järnvägar.
till hund & katt
McKINLEY / TUFFA & TUFF SHIRT
McKINLEY / DUNIT & KONGLO CAPRI
Funktionsskjorta i nylon/polyester. 290:-

TROSA SJÖKROG
ÖPPETTIDER:
Capribyxa i 100% nylon. Praktiska
(ord. 400:-)
Dammodellen har 3/4 dels ärm som
och funktionella fickor. Justerbar fåll
med elastisk dragsko. Finns i flera

400:
färger. Dam- och herrstorlekar.

Måndag - fredag- 12 - 18 • Lördag 10 - 14


kan vikas upp. Dam- och herrstorlekar.

www.trosaflygklubb.se
Industrigatan 6, Trosa, 0156 - 137 70
Välkommen till McKINLEY / TUFFA & TUFF SHIRT
0708 - 61 18 71

SOMMAR PÅ INTERSPORT
Funktionsskjorta i nylon/polyester.
Dammodellen har 3/4 dels ärm som
kan vikas upp. Dam- och herrstorlekar.

Välkommen till (ord. 350:-/st)

SOMMAR PÅ INTERSPORT Nu har vi Öppet


290:-
MCKINLEY / DUNIT & KONGLO CAPRI

varje dag
Capribyxa McKINLEY / DUNITNORTHBROOK
i 100% nylon. / LADY V-NECK TEE
& KONGLO och
Praktiska CAPRI
T-shirt i bomull/elastan. Damstorlekar.
NORTHBROOK / STRIPED BOXTANK
Randigt linne i bomull/elastan.
Avancerad trädvård
funktionellaCapribyxa i 100% nylon.
fickor. Justerbar Praktiska
fåll med
och funktionella fickor. Justerbar fåll
elastisk dragsko. NORTHBROOK
Finns i flera
(ord. 400:-)
färger. / LADY BOX TANK
Damstorlekar. på hög nivå
(ord. 120:-/st) Arboristen i Sörmland
med elastisk dragsko. Finns i flera
Dam- och herrstorlekar. Linne i bomull/elastan. Damstorlekar.
färger. Dam- och herrstorlekar. NORTHBROOK / RIBTANK
NORTBROOK / LADY STRAP TANK
Linne i bomull/elastan.
t)
(ord. 350:-/sDamstorlekar. 8848 ALTITUDE / CHASE & TWICE PIQUE utför effektiv trädvård med
Linne i bomull/elastan. Damstorlekar. Pikétröjor i 100% bomull. Finns i två olika precision, genom säkrad

Nyheter för säsongen


modeller och i flera färger. Herrstorlekar.
klättring i trädkronan.

190:-
NORTHBROOK / LADY V-NECK TEE NORTHBROOK / STRIPED BOXTANK
T-shirt i bomull/elastan. Damstorlekar. Randigt linne i bomull/elastan.

TRÄDBESIKTNING • BESKÄRNING
Damstorlekar.
NORTHBROOK / LADY BOX TANK
Linne i bomull/elastan. Damstorlekar. NORTHBROOK / RIBTANK (ord. 120:-/st)
SEKTIONSFÄLLNING
Linne i bomull/elastan.
NORTBROOK / LADY STRAP TANK Damstorlekar. 8848 ALTITUDE / CHASE & TWICE PIQUE

Sushi
Linne i bomull/elastan. Damstorlekar. Pikétröjor i 100% bomull. Finns i två olika

(ord. 300:-)
modeller och i flera färger. Herrstorlekar.

190:-
(ord. 300:-)
(fällning i svåra lägen) • MM...
För kostnadsfri konsultation
Birk Källström 070-43 54 203

Cocktail Bar
www.tradhojdaren.se
SIERRA / SPARROW
Sportsandal med reglerbara remmar för en
bra passform. Yttersula ger bra grepp på alla
underlag. Damstorlekar. Finns även i herrmodell.

390:- SIERRA / SPARROW (ord. 350:-/st)


150:- PRIVAT-
(ord. 500:-)
Sportsandal med reglerbara remmar för en

Wine Bar
bra passform. Yttersula ger bra grepp på alla
(ord. 100:-/st)
underlag. Damstorlekar. Finns även i herrmodell.

ANNONSER
390:-
McKINLEY / TRIBE FIREFLY / WILD, TRUTH, BONEYARD, CHOKA & RAP TEE

INTERSPORT
Sportsandal med bra passform T-shirt i 100% bomull. Finns i fl era färger. Juniorstorlekar.
och dämpning. Herrstorlekar.

BOSTAD SÖKES
Grill0Buffé
MCKINLEY // TRIBE
BUTIKSNAMN ort telefon

NORTHBROOK LADY V-NECK TEE


www.intersport.se
NORTHBROOK / STRIPED BOXTANK

:-
Sportsandal med bra
Lugn kock från Nyköping sö-

15
T-shirt i bomull/elastan. Damstorlekar. (ord.
Randigt linne 500:-)
i bomull/elastan.
passform och dämpning. Damstorlekar.
NORTHBROOK / LADY BOX TANK
Herrstorlekar. ker del i bostad från 1:a juli
Linne i bomull/elastan. Damstorlekar. NORTHBROOK / RIBTANK
Linne i bomull/elastan.
(ord. 120:-/st) till 22:a augusti. Kök, bad-
NORTBROOK / LADY STRAP TANK
Linne i bomull/elastan. Damstorlekar.
Damstorlekar.
Öppettider
(ord 100: -/st) / CHASE & TWICE PIQUE
8848 .ALTITUDE
Pikétröjor i 100% bomull. Finns i två olika
rum behövs ej. Rök- barn-
modeller och i flera färger. Herrstorlekar. och djurfri med ordnad eko-
FIREFLY / WILD, TRUTH, BONEYARD, CHOKACafé
& RAP TEE : alla dagar 11-16
190:- McKINLEY / TRIBE
Sportsandal med bra passform
och dämpning. Herrstorlekar.
(ord. 300:-)
Sjökrogen Maj : Ons - Fre fr.17; Lör - Sön fr.12
T-shirt i 100% bomull. Finns i fl era färger. Juniorstorlekar.
nomi. Mobil: 0708-237995

Hus önskas hyra! Minst 3


BUTIKSNAMN
SIERRA / SPARROW
ort telefon
Sportsandal med reglerbara Sjökrogen Juni : alla dagar fr.12 rum och kök av ensamstå-
ende kvinna med två barn.
www.intersport.se
remmar för en bra passform.
Yttersula ger bra grepp på Helst i Västerljung då barnen
alla underlag. Damstorlekar. går i skolan där. Men vi bor i
SIERRA / SPARROW
Finns även i herrmodell.
Vagnhärad just nu i lägenhet
Sportsandal med reglerbara remmar för en och vill ut på ”landet”. Men
även annat av intresse runt
bra passform. Yttersula ger bra grepp på alla
underlag. Damstorlekar. Finns även i herrmodell.
om vagnhärad/trosa. Maria
För bordsreservation & avhämtning av sushi
Intersport Gnesta • Stopp-huset • 0158-134 50 390:- (ord. 350:-/st) Fiskargatan 9, Trosa
076-0832913

DIVERSE KÖPES

150:-
(ord. 500:-)
Öppet: mån–fre 10–18, lör 10–14, sön stängt
Tel 0156 310 10 Ved köpes 0156-21110

(ord. 100: -/st)


Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 13

Trosametet - en familjefest Morsdagshel


g
Under Krisi Himmels- jer Trosasmetet på nära håll. Inte mindre än 142 deltaga- hjälp och bistånd från för-
färds dag genomför- Där finns barn som är så små re ställde sig längs kajkan- äldrar eller äldre syskon. Det
des Trosametet längs att de nyligen lärt sig gå. ten för att göra upp om pla- kanske är därför som fiske
ån och i hamnen. Men där finns också gamla ceringarna. ofta utvecklas till en utpräg-
Dagens minsta fiskare fiskare som börjar få svårt Fast i verkligheten var det lad familjesport där alla ge-
att gå. betydligt fler som deltog. I nerationer har kul ihop. Och
var Rasmus Axelsson
Starskottet gick kl 10.00 knatteklassen var det ibland vitsen med det hela är för-
2,5 år som med lite
och när tävlingen var avslu- väldigt mycket hjälp från stås att man ska ha kul, sä- Öppet: fredag, lördag & söndag
hjälp av mamma och
tad hade alla fiskare tillsam- föräldrar. ger tävlingsledaren Percy 28 - 30 maj
pappa lyckades få upp mans metat upp inte mindre – Det är precis så det ska Bristam. boka via vår hemsida www.savokrog.se eller ring 0156-404 29
hela 2630 gram fisk. än 309,6 kg fisk huvudsak- vara. Alla börjar fiska med
Text & foto: ligen olika sorters vit som
mört, braxen, björkna och
Ralph Hammarström
en del annat. All fångad fisk Hembygdsföreningarna i
Att fiske är en familjesport konverteras sedan till prima
som omfattar alla åldrar blir foder för katter och hundar Trosa kommun firar National-
man snart varse när man föl- bland annat. dagen med början i...
... Folkviks Föreningsgård i Västerljung kl 08.00
Flaggan hissas. Sång av Emil Lundqvist
ackompanjerad av Thomas Ahrén. Utdelning av
”Tunasmycket”. Sillfrukost, kaffe, lotterier.

På Trostorp firas Nationaldagen kl 13.00


Tal av kommunchef Johan Sandlund.
Utdelning av Trosa kommuns skolstipendier i
svenska, engelska och matematik.
Se flera bilder Folkmusik, fanborg, servering, lotterier...
i vår nättidning
www.osp.nu Nationaldagen firas på Garvaregården i Trosa
Avmarsch från torget kl 17.00 med fanborg
och Trosa Stadsmusikkår. Högtidstal av Jonas
Janina Bristam segrade i klassen äldre damjuniorer. Hon Ivervall. Sång av Capella Vitalis.
blev också den första damjunioren i Trosametets historia Utdelning av stipendier. Kaffeservering.
som dragit upp mer fisk än de äldre tävlande i damsenior-
Albin Säkkinen från Vagnhärad fångade en av dagens första och damveteranklasserna. Den här gången drog hon upp Välkomna hälsar hembygdsföreningarna
fiskar. Sammanlagt fick han 1463 gram fisk och blev 6:a. inte mindre än 6,8 kg fisk! i Västerljung, Vagnhärad och Trosa

Mumintrollet fyller 65 år! Klippo Exellent S


Fira med oss – tävling i butiken
Varför kallas den ”Evighetsmaskinen”?
Därför att den bara går och går och går och..... 6.700:-
• Mulcherklippning
där man kan vinna fina priser! • Utmärkt klippresultat med Cross-Cut kniv.
• Mycket lättstartade motorer
• Framhjulsdrift - enkel manövrering
• Klarar klippning av mycket högt gräs
• Vibrationsdämpnde grepp

0158-100 56, 266 10


V:a Strogatan 12, Gnesta
Mån-fre 9.00-18.00, lör 9.00-14.00
www.gnestafarghus.se GNESTA FÄRGHUS
Jonsered FR 2213 MA
Mångsidig Frontrider för allround-bruk
sommartid i stora trädgårdar.

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER VÅRERBJUDANDE


för Dig som inte har tid eller ork Du får 40 liter Aspen miljöbensin utan extra
kostnad när du köper en FR 2213 MA.
Vi hjälper dig att få ihop vardagspusslet Bensinen får hämtas ut vid fyra
separata tillfällen
det kan vara allt ifrån städning,
fönstertvätt, strykning, handla
mat, trädgårdsskötsel, flytt- 36.000:-
städningar 24 mån delbetalning: 1.500:-/mån
Kontakta oss så blir
allt mycket enklare!
Hushållsnära tjänster: 50% skatteavdrag redan i fakturan
200 järn- &
TROSA HEMPARTNER
Av Trosa kommun auktoriserad städfirma. färghandlare
Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14
0156-404 50, 070-209 98 57 www.trosahempartner.se Verktygsgatan, Trosa. Telefon: 0156-214 30 i samverkan
14 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Nu laddar Power-Teatern!
I kompbandet finns både
GNESTA. Powerhuset
på Dagatan fylls varje personal och brukare. Po-
vardag i veckan av oli- werhusets datalärare Janne
ka aktiviteter. Kommu- Appelgren byter roll och blir
nens stödverksamhet, gitarrist. Tillsammans reso-
nerar man sig fram till hur
som disponerar huset,
scenerna ska se ut. Flera av
erbjuder verksamheter
numren inleds med försnack
som datakurser, olika
och dialoger. Musiken och
hantverk och repara-
sången är minst sagt med-
tionsjobb. Men här re- ryckande. Här finns låtar, där
peteras även för show. hela ensemblen deltar, men
Premiär i juni – så ser också solonummer. Rock,
planerna ut. reggie och ballader serveras
i en skön blandning. Erika
Text: Bengt Landin Sandberg bistår med koreo-
Foto: Kerstin Landin grafiinstruktioner.

I Powerhusets nedre plan Dräkt, rekvisita


finns teaterlokalen, där repe- och spelgädje
titionerna äger rum. På sce-
När man inte repar på sce-
nen turas aktörerna om med
nen arbetar man med dräkt
att öva på de olika numren.
och rekvisita. Här är ledar-
Musik och sång dominerar.
na Anki Johansson och Irja
Här svänger det. En av te-
Strohmaier engagerade.
aterns ledare Niklas Berg-
Dessutom målar man och
qvist, välkänd Gnestamu-
dekorerar med tyger. Till-
siker, har tillsammans med
sammans har man också
ensemblen stått för flera av
gjort ritningar till scen och
kompositionerna och tillhö-
loge. Nål och tråd kommer
rande texter. Det bjuds också En sångglad kvartett: från vänster Mikael Mattsson, Ann-Louise Karlsson, Ida Lindqvist och Alexandra
till flitig användning runt sy-
på några covers. ”Även om Ekdahl. I bakgrunden batteristen Emil Pettersson och keyboardisten Erika Sandberg.
bordet. Gnestarevyn har lå-
vi inte siktar på att bli som
nat ut en del utstyrsel. Scen-
Glada Hudik-teatern, så bör- en i ensemblen är positiv. man ser att det händer saker idag ”, ”Vi gör det ändå” och Den 1 juni planeras premiä-
kläderna ger en extra känsla
jade de ändå på samma sätt”, Man stöttar varann. Goda med numren. Ett speciellt ”Håll huvudet högt”. Husets ren i Powerhuset egen teater
av att det här handlar om en
säger Niklas. ”Men för delta- råd ges och tas med glatt hu- ngagemang märks i de låtar egna lilla teaterlokal rym- gå av stapeln.
föreställning, som ska spelas
garna är det vägen mot pre- mör. ”Omtagningarna” blir där texten berättar om käns- mer förstås ingen storpublik,
på riktigt. Och spelglädjen är
miären, inte föreställningen i många, men här finns härlig lor och sysslor som hör Po- men planer finns att visa upp
inte att ta fel på. Stämning-
sig, som är det viktiga.” energi, som växer än mer när werhuset till: ”Hur mår du showen även på Elektron.

Sommar + Linser Multiclip - vilket resultat!


= sant Villa 12 - vilket klipp!
MULTICLIP 50 PLUS
Basmodellen STIGA
SA 45 OHV motor
JUST NU! VILLA 12 - Finns även som
självgående

Kontaktlinser
Varmt och EN SVENSK PRIS-
VÄRD KLASSIKER FÖR

jobbigt med 19.900:-


Priser som på nätet!!!
glasögon!
Ord. Pris 23.900:-
(inkl 85 Combi-
aggregat)
Focus Dailies Biomedics 1 day
Kampanjpris
2.995:-
ord. pris 3.300:-
30 par engångslinser
160:-/30 st 160:- +/30 st
undersökning En svensk klassiker till specialpris!

595:-
Focus N & D Förenar de stora åkarnas goda klipp-
Biomedics
= fr
egenskaper med den lilla
åkarens smidighet. Går att
extrautrusta för året-runt-
gen bruk med snöblad och
Gäller t.o.m. 31/7. l o t tnin blad,
t ö kärra. Slå till nu och du deltar i
Kan ej kombinera med a i u , sn
h delt bfäste .200:- en utlottning av ett komplett tillbehörskit.
750:-/6-pack 275:-/6-pack
andra rabatter. c b 9
12 o sna de:
n Villa t med r! Vär
e k i j o
Köp behörs snöked VILLA 12 Briggs & Stratton-motor,
Hos din lokala optiker i Trosa och Gnesta. Välkommen till någon av våra butiker! t i l l o c h
av ärra 5+1 växlar, Combi-aggregat med 85 cm
Kaffet k
är alltid på! klippbredd och dubbla klippsystem.

Legitimerad optiker • Kontaktlinser • Terminalglasögon • Solglasögon 200 järn- &


Specialglasögon • Modebågar • Synhjälpmedel • Snabba leveranser • Egen verkstad
Stora313
08-560 Torget,
10 ● Gnesta Östra
Ekerö centrum ● Snett Långgatan
emot 26, Trosa
Systembolaget Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 färghandlare
0158-360 05 www.guldsmens.se
Mån-fre 10.00-18.30. Lör0156-405 44 www.dinsyn.se
10.00-15.00 Verktygsgatan, Trosa. Telefon: 0156-214 30 i samverkan

Östra Långgatan 26, Trosa


Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 15

Drakar i Hedebyskolan Lokal sökes!


VAGNHÄRAD. TV-pro- Jenny säger att det har varit Byggnaden, som ska byggas både idrottsutövande och
grammet Draknästet viktigt att hålla projektet på ihop med dansbanan, ska kursverksamhet. Våra kun-
Vi söker lokal centralt
har skapat ringar på rätt nivå, att eleverna skul- deras pappor hjälpa till att der tar vi inte bara från vår i Järna på 150 - 200 m2
vattnet. I Hedebysko- le ha kul och fokusera på sin sponsra. De jobbar nämligen kommun, vi kommer att
lan har samtliga nior fantasi och sina idéer. Idag, i byggbranschen. Kommu- marknadsföra oss till klub- för nyetablering av
när den här tidningen kom- nen ska ge tillstånd och för bar i Sörmland. Det första
snart ”startat eget”
mer ut, får några av grupper- detta får de 10 procent i före- året får sedan ligga till grund
kommersiell verksamhet.
och några utvalda
na träffa ”juryn”, som består taget, som givetvis kommer för en eventuell fortsättning.
ska få träffa tänkbara
av egna företagare från vår att gå bra. Dock – ingen bud- Telefon: 070 - 626 79 76
riskkapitalister för kommun. get gjord ännu. Budget finns.
en eventuell uppgö-
relse om startkapital, Sju knop Utbildningscen- Specialtandborste
marknadsföringshjälp Maja Jensen och Lina Carls- ter för satsande Mimmie Vannerstedt och
eller andra tänkbara son från klass 9A har valt att idrottare Fanny Sundin från klass 9C
ekonomiska lösningar. starta ett café med namnet tänker ta fram en special- 'HWQDWXUOLJDYDOHW
Johan Söderberg och Alex-
Vi träffade 6 elever Sju knop. Caféet, som ock- tandborste för folk med tand-
ander Karlsson från klass 9
från klasserna 9 A och så kommer att servera lunch ställning. Av egen erfarenhet
C vill satsa på sommarut-
9 C för att höra lite om är tänkt att ligga i hamnen vet de hur jobbigt det är att
bildning för ungdomar som
deras idéer. och byggas ihop med dans- vid varje tillfälle använda
satsar på att bli elitidrottare.
banan. TRE tandborstar i stället för
Text och foto: Alexander spelar själv fot-
en. Borsten ska kunna varie-
Lisa Petersson boll och vet vikten av att, ut-
− Vi kommer att vända oss ras i antal rader och innehål-
över själva träningarna, ock-
Arbetet ingår i samhällskun- till barnfamiljer, äldre per- la tandkräm.
så fokusera på kost, näring
skap och har letts av lärar- soner och båtgäster, säger
och goda levnadsvanor. Jo-
na Kalle Eriksson och Jenny Maja. Vi ska hålla låga pri- − Vi har ännu inte bestämt
han har inte funnit sin gren
Thörnfeldt, två mycket upp- ser, baka själva och använ- var den ska tillverkas, säger
ännu, han spelade handboll
skattade lärare enligt elever- da ekologiska och närodlade de, men den skall finnas att Använd Husavdraget för ROT-arbeten!
men upptäckte att hans hän-
na. De har haft någon månad råvaror. Vi ska också serva köpa på apotek och i mat-
der var för små.
på sig att skapa sina affärs- med hemkörning på morgo- varuaffärer. Möjligen tar vi
idéer och lämna in arbete-
na – med eller utan budget,
nen så att våra kunder kan få
färskt bröd till frukost.
− Vi kommer att hyra in oss
på Häradsvallen, säger kil-
också kontakt med tandläka-
re för att de skall kunna sälja
S Snygga
Marksten,
tryggatak
nygga trygga
muraroch
som skyddar
förskönar. Gör
tak som skyddar och förskönar.
och dekorsten som skapar rum ute.
den. Pris 200 kronor. ditt hem till en oas att älska.
Marksten,
det var frivilligt. Kalle och larna. Där finns plats för murar och dekorsten Ring oss på Bengtås!
som skapar rum ute.
Ingen budget finns. Gör ditt hem till en 0158-26950
oas att älska. www.bengtas.se
Kan inte låta bli
De ovan omskrivna elever-
na var dem vi träffade. Men
Nibblegatan 1, Gnesta Öppet: vardag 7–17,
– kan inte låta bli att beskri-
Tel 0158-269 50 lördag 9–13
va ytterligare ett företag som
vi hittade på nätet.

Fire Proof – ett företag som


Glöm ej mor kära mor
ska tillverka brandsäkra klä- Betongblandare de Bruk.
der för racerförare, brand- Med stansad kuggkrans. Fotpedal för enkel tömning
män, militärer, stuntmän och (mors favorit). Trumkapacitet 130 liter, blandar-
folk med pyromantendenser. kapacitet 110 lilter, perfekt för stora degar.
H & M, och andra kedjor, 230 V motor, 600 W
ska kontaktas – detta för att nollspänningsutlösning
kläderna ska vara tillgängli- (fråga mamma om det).
ga för allmänheten, specielllt Listiga kunder
människor i jordbävnings- handlar lokalt
drabbade områden. Efterfrå-
gan kommer att öka år 2012,
då många forskare och även
mayaindianer påstår att jor-
dens undergång är nära, jor-
den kommer att avmagneti-
seras, vilket kommer att leda
till en hel del jordbävningar
och bränder. Textil kommer
att importeras från Kina och
3595:-
professionella sömmerskor
kommer att anställas.

I kväll sker jurybedömning-


en. Vi följer upp i nästa num-
mer och önskar tills dess
lycka till!

Välkommen
att provköra Extraöppet 200 järn- &
färghandlare
4-hjulingar från för provkörning
i samverkan
28/5 - 29/5
Suzuki Kl 12 - 18

Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14


Industrigatan 13, Trosa • 0156-122 90 Verktygsgatan, Trosa. Telefon: 0156-214 30
Vi styckar och packar bara svenskt kött
och fläsk av högsta kvalitet. ww
750
Erbj. Lyxtårta
gäller t.o.m
30/5 2010
:- med bland annat hand-
/st skalade räkor, rom och lax.
För 12-15 personer

Bjud på tårta
på Mors Dag!

300:- /st
Hjärttårta
med bland annat hand-
skalade räkor, rom och lax.
För 4-6 personer

Nygrillad
10:-
/st
kyckling-
klubba
89:- /kg
Hos oss kan du beställa festmat till firmafester, Kronfågel

95
studentmottagningar, födelsedagar, dop eller
liknande. Du har kanske varken tid eller lust
att tillbringa flera timmar i köket innan gäster-
NYHET! Grill- För mer
information, :
na kommer. Det är då vi kommer in i bilden.
Våra kallskänkor komponerar läcker bjudmat.
& barnplanka kom in
till oss! /pers
Plankor, smörgåstårtor, landgångar och läck-
ra smörgåsar! Vi bjuder på provsmakning av ost från Zeta
Kom ihåg att vara ute i god tid med torsdag 27/5 och fredag 28/5
din beställning! Välkommen in eller

139 :- Ostpåse
ring in din beställning 0156-34854 2 för endast

Sanna, delikatessen Falbygdens


40:
kommer inom kort
Gäller torsdag/fredag 27-28/5

Dippa till Eurovision! Morötter, stjälkselleri, gurka, chips, grädd

4:90
/kg
Morötter
i lösvikt, klass 1 19:90
/st
Stjälkselleri
Klass 1 16
13:
2 för endast 2 för en
Chips 90
Vi reserverar
oss för slut-
försäljning
35:- OLW, 250-300 g /st
Gräddfil
Arla, 5 dl 15
Öppettider
ww.icatrossen.se Alla dagar
8 - 21
Julafton 8 - 1
4

GRILLTIPS!
Svenska bogbladskotletter
är toppen att grilla. Vi ger
dig grilltips och recept.
Välkommen till oss!

grilla
Toppen att
Bogblads
kotletter
Sverige
39 :90
/kg

Butiksbakade små
Vinegrette Rustik-
-
2 för endast

g
potatissallad
med feta och oliver 10 :- baguetter
ca 90 g

:- Köttplanka
med bl a 3 sorters kött, 2 sor-
son ters ost, exotisk frukt och pota-
tissallad eller potatisgratäng
och Falbygden!
5

49:
st
Fetaost Brietårta
:- Zeta, 150 g
90
President, 500 g
/st

dfil och dipmix


FISKVAGNEN

6:90
/kg
Gurka
Klass 1
utanför ICA Trossen
ÅRET-RUNT-ÖPPET
Tis-fre 10-19, lör 10-15
Uno, handlare

ndast
Dipmix
Till grillen: Prova våra Dags för examensfest?
5:- OLW/Estrella
smaskiga GRILLSPETT
med lax, tonfisk & marulk. Kom och prata med oss.
Eller marinerade laxbitar.
Vi ordnar maten!
18 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Louise Hoffsten
Att det varje år bjuds här kanske jag får käka upp, ske att det är Bomans hus-
på musik av interna- men ibland får man skju- band som äntrar scenen var-
tionell toppklass hos ta från höften. Jag kanske je gång.
Bomas är ingen nyhet. har fel men det kan jag leva
Stora kända affisch- med. Måste man verkligen Max Schultz och Peter Jo-
researcha allt. Kan man inte hannesson har underteck-
namn har stått som
göra som de stora tidning- nad öst lovord över vid tidi-
spön i backen under
arna och hänvisa till ”säker gare tillfällen. Så därför kan
åren. En del kommer
källa”. det kanske vara på sin plats
tillbaka år efter år. Peter är en fantastisk kapell- att nämna några ord om de
Hur är det möjligt? mästare och trummis. Förut- andra musikerna i kvällens
Text och foto: om framträdanden med det band.
Ralph Hammarström egna bandet Sixtus borgar
hans namn för kvalitet som Dan Berglund
Det krävs att någon har am- lockar hit andra stjärnor. En kontrabasist av världs-
bitionen och modet att sat- Med honom och hans mu- klass med ett förflutet från
sa på det bästa Sverige kan siker i ryggen kommer vem bland annat Esbjörn Svens-
uppbringa. Det har man up- som helst, när som helst och son Trio, ett av de mest le-
penbarligen på Bomans. mer än gärna. Bland annat gendariska banden inom
Det krävs också att man sat- får man då med automatik svensk jazz. Tyvärr upplös-
sar långsiktigt på samarbe- Max Schultz på gitarr som tes bandet på grund av ka-
te med rätt folk i branschen. en underbar bonus. Jag säger pellmästaren Esbjörn Svens-
Utan att vara insatt i turerna bara till alla Små-Yngviesar, sons tragiska bortgång i en
inbillar jag mig att en viktig släng er i väggen. dykarolycka. De hade då
byggsten i framgångarna är Alla som regelbundet besö- spelat tillsammans i ett fem-
Kristin Bomans samarbete ker de här högtidsstunderna tontal år.
med Peter Johannesson. Det på Bomans uppfattar kan- Efter det har Dan Berg-

+BHUBSNFENBNNBUJMM#PNBOT
#
7JTBEJONPSIVSNZDLFU
IPOCFUZEFSGÚSEJHCKVE
TNFOZ
-

.PSTEBH
QÌMVODIQÌ#PNBOTJ5SPTB
6NHÌTPDIOKVUBWPNUBOLFO
9

#-
.FOZ
PDIEFOHPEBNBUFOJWÌS
EF OZSFOPWFSBEFNBUTBM,ÚLT
MNFEJTB
.BUKFTTJM
-9

O TNÚS
U DIFG)BOT)ÚHMVOEIBSTLBQBU
SPDICSZ
QSJNÚSF NNFE Lördag 29 maj
FONFOZNFETJOFHFONPSJ
Fredag 28 maj
#9

SJ B UJ P O QÌMBN M
7B TQFUTLÌ UBOLBSOB7BSNUWÊMLPNOB
ÚSFSPDI
#-9

$I
EJM
P
M
L
Q
MB
SJ
E
N
N PVTTFN
FEJOL P
E
L
E
UB
F
,SJTUJO#PNBONFEQFSTPOBM Sista Tacobuffén Pre
PDIHSÊ
BQFMTJO
L Ú ST C Ê S
.FOZ E
5SFSÊUUFSTNFOZ
Liveband Summer
FEMBHSB QFSQFSTPOPDI
(SJ MM B E H SÚ O TQBSSJTN
LBQSJTPD
IÊOH TZ SB NFOZ
 Dust Off Party
IÌSEPTU  ÊLPS 
HHN S
F E
Entré 60:- efter kl 21 från kl 22
-ÌOHBSZ MÌTUÌOH
PUPDIC
QFQQBSS BOEFMHMB
TT 4FSWFSBTLMPDLBO Entré 60:-
SNFEN
3BCBSCF O E F M #PLBQÌ
PDIMBWF
CJTLWJFS UFMFGPO Alla erbjudanden och
evenemang hittar du på Söndag
vår hemsida 30 maj
www.fyrenitrosa.se
Mors Dag
Fyrvaktaregatan 4, Trosa
0156-122 00 Överraska
info@fyrenitrosa.se mamma!
Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 19

med det bästa vi har


lund skapat en riktig super- Hoffsten som lockat dit den Under äppelträdet
grupp, nämligen Dan Berg- största delen av kvällens au-
Text och foto:
lunds Tonbruket som är rena ditorium. När hon försiktigt
Göran Ritterfeldt
knockouten. Det är ingen och lite trevande tagit sig in
I England lyder ett gam-
idé att tränga in i vad hans på scenen vänder hon sig och
malt talesätt: ”An
medmusikanter har för bak- pekar på Petter Bergander.
apple a day keeps
grund, men det är tunga kil- – Där har ni kryckan i mitt
the doctor away” el-
lar i branschen. Efter flitigt liv, säger hon.
ler på svenska: ”Ett äpple
turnerande i världen med så- Av det förstår man att han
om dagen håller doktorn
väl EST som Tonbruket så varit en viktig person för
borta”. Under 1950-talet
har han äntligen tagit vägar- henne inte bara musikaliskt
myntades i Sverige be-
na förbi Bomans i Trosa. Det utan också som någon form
greppet ”Tänderna
tackar vi för. av ”mental krycka” då hon
borsta var mor-
kämpat för att lära sig leva
Petter Bergander gon och kväll
med MS.
Har turnerat i Europa och - ät gärna ett
Efter en mjukstart kommer
Sydamerika med tangokon- äpple men ej
en tung blues med den pas-
serter. Han har bland annat karamell”.
sande titeln Sweet Louise.
spelat med Lisa Nilsson, Pe- Äpplen,
Därefter levererar hon ett
ter Jöback, Helen Sjöholm, framförallt
pärlband av visor rock och
Kungliga Filharmoniska Or- äppelskalet,
blues, med och utan mun-
kestern, Radiosymfoniker- innehåller flavonoider, kalium och rikligt med C-vitamin,
spel. Men det blir också su-
na och Flamenco En Route. varför de därför bör ätas med skalen på.
gande gospel och ren frälsis-
Dessutom undervisar han i Så visst är äpplen nyttiga. Men det är inte därför jag här vill
musik.
piano vid Stockholms Mu- skriva om äpplen. Eller rättare sagt äppelträd.
Sammanfattningsvis måste
sikkonservatorium. Han har Martin Luther formulerade sig enligt somliga så här en gång:
man säga att hon och bandet
också ett omfattande samar- ”Även om jag visste att jorden skulle gå under i morgon,
hade en mycket, mycket bra
bete med kvällens artist på skulle jag plantera ett äppelträd idag.” (Andra hävdar att han
dag på jobbet.
Bomans. sade han skulle anlägga en vingård). Hur som helst är det ett
Vad hennes starka och käns-
uttryck för en okuvlig entusiasm och förtröstan. Kanske ock-
liga röst behöver minst av
Sweet Louise så som ett led i Luthers undervisning om plikten? Jag måste
allt, är en krycka.
Det var förtås ändå Louise erkänna att jag alltid har varit fascinerad av äppelträd. Var det
förresten verkligen ett äpple som Eva frestade Adam med?
Det som kallades den förbjudna frukten eller frukten från
kunskapens träd?
Våra äpplesorter har sitt ursprung i de centrala och södra de-
larna av Kina, men då får vi gå flera miljoner år tillbaka i ti-
den. Under historiens gång har de sedan förädlats och kom-
mit till oss via Persien och Grekland Det var romarna som
lärde sig fruktodlingens hemligheter av grekerna och vidare-
utvecklade den till perfektion. De tog med sig kunskapen ut i
Europa och ympade in sina smakligaste sorter på grundstam-
mar av bittra och sura lokala vildaplar.
Jag sitter ute på altanen i den första försommarvärmen och
tänker på att inte heller den här våren blev de två äppelträ-
den på tomten beskurna. Om det nu behövs, vilket jag är yt-
terst osäker på. För den tekniska sidan av beskärning intres-
serar mig inte. Inte heller den fantastiska konsten att ympa in
olika äpplesorter på ett och samma träd. Jag samlar inte hel-
ler på äppelkakerecept och jag har aldrig i mitt liv gjort äp-
pelmos eller äppeljuice.
Peter Johannesson Däremot älskar jag att sitta under ett äppelträd och funde-
Petter Bergander ra. Dricka mitt kaffe och läsa morgontidningen. Och funde-
ra över livets stora och små frågor. Ackompanjerad av flitiga
bin som sköter sitt. Känna blommornas lätt sötaktiga doft el-
ler ännu hellre se de utblommade kronbladen singla ner för
att ge plats åt de växande karten.
När jag skriver detta är det ännu en tid kvar innan träden slår
ut i blom och jag önskar Dig käre läsare att även Du denna
försommar tar tillfället i akt att låta tankarna komma och gå
Lunchöppet måndag-fredag 11.00-15.00 under ett blommande äppelträd.
Fredagkväll 18.00-22.00 lördag 12.00-15.00

Mors Dag söndag 30 maj


Kl 13.00-18.00 vi bjuder alla
på dessert som äter vår Mors-
dagsmeny pris 250:-/person

Irländsk afton lördag 5 juni


”SpringbandJam”
Brandmästaretoast
(oxfilé, såser, sallad)
Pris 225:- inkl. 1 glas Killkenny
Fri entré
Alkoholfritt alternativ 195:-
Inne vid kallt väder

Bordsbokning 0156-127 49
Max Schultz www.antonskrog.se
Vagnhärad
Detta är en
Svanenmärkt butik
Är det sant?
Jag har varit handlare i butiken i 10 år nu.
Det har varit fantastiska år, med världens bästa
kunder och därtill bästa personal man kan tänka sig.
Butiken har utvecklats från ICA Köpcenter via RIMI
och nu sedan 2003 en riktig ICA Supermarket. Vi firar
veckan lång, bäst du tittar in varje dag för att inte missa
våra roliga erbjudanden. Tack alla kunder för
10 otroliga år, nu börjar vi på 10 nya!
Janne

Jubileumspris! Jubileumspris!
KAFFE ENTRECÔTE
Gevalia 450-500 g Svensk i bit.
Gäller ej rättvisemärkt/krav

2 för

35:-
jämf.pris 35:-/kg
Fin att grilla 129:- /kg

Jubileumspris! Jubileumspris!
FOLKÖL CHOKLADASK
Pripps Blå 2,8%. 6 x 50 cl Aladdin hjärta jordgubb, 125 g
MAX 2 KÖP/KUND LIMITED EDITION

1990 /st

15:-
jämf.pris 159,20/kg

+pant
jämf.pris 5:-/liter

Jubileumspriserna gäller 25-30 maj


Vagnhärad
Detta är en
Svanenmärkt butik

”Följande händer i veckan”


TISDAG ONSDAG TORSDAG

Du kan köpa Du kan köpa Du kan köpa


bananer för en bukett rosor nygrillade kyck-
10 kr/kg. (ej rättvisemärkta) för 10:-. lingklubbor
Max 3 kg/kund Max 1 köp/kund för 10:-/påse
med 2 klubbor.
Vi bjuder på kaffe och bröllops-
tårta (från Gevalia och Frödinge).
Du kan tävla om vår 4,5 kg
Toblerone. Tävling finns
vid kaffebjudningen!

FREDAG LÖRDAG

Du kan köpa Du kan köpa


ett paket gevalia kaffe ICA tårtbotten till
för 10 kr. Max 1 köp/kund, Mors Dagstårtan
(ej rättvise-/kravmärkta) för endast 10:-

Vi bjuder på kaffe och bröllops- Vi bjuder på kaffe och bröllops-


tårta (från Gevalia och Frödinge). tårta (från Gevalia och Frödinge).
Vi bjuder alla barn på glass från GB. Vi bjuder alla barn på glass från GB.
Smaka på Chiquita smoothies! Smaka på nygjord läsk från Soda Stream!
Smaka också på GB-glass och ICA Smaka på Mälarcharks korvsortiment!
Selections Cantuccini och Ramlösa! Köp en nygrillad korv utanför butiken.
Du kan tävla om vår 4,5 kg Toblerone. Endast 5:- för korv med bröd.
Tävling finns vid kaffebjudningen Du kan tävla om vår 4,5 kg Toblerone.
Tävling finns vid kaffebjudningen

SÖNDAG OBS! Priserna på denna sida gäller endast 1 dag

Du kan köpa Ombud för Öppet för Dig!


3 stycken goda,
Måndag-lördag 8-20
nygräddade
wienerbröd Söndag 10-20
för 10:- • Tipsombud
idag, söndag • Swedbank • Nordea Centrumvägen 17, tel: 0156-526 80
www.ica.se/vagnharad
• Länsförsäkrings bank
22 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Missa inte
vårt stora
jubileums-
nummer!
Trosa 400 år
Utdelning den 8 juni

• Evenemangen
• Programmen
Späckat
• Festligheterna specialnummer
• Kalendarium med allt om
• Och mycket, mycket mer... jubileums-
firandet!

Annonsering i jubileumsnumret
Ring: 0156 -198 00
Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 23

Tusentals timmar bakom utställningen


”Trosa genom 400 år”
TROSA. Den 9 maj med Trosa Bibliotek som va- är så kallad gammelsvenska
öppnade Trosa Kvarn rit en stor tillgång. och när vi gick kursen för
utställningen ”Trosa Ann-Beate ingick undervis-
Bläckplumpar ning i det språket.
genom 400 år”. Bakom
− Källor är naturligtvis alla
det enorma arbetet Det blir mycket
de kyrkböcker som finns
att sammanställa
långt tillbaka i tiden, berät- ”troligen”
den ligger Släktfors-
tar Ann-Marie. Men även Marianne berättar att Ann-
kargruppen i Trosa. bouppteckningar och regis-
Projektledare har Beate haft stora ambitioner
ter ger mycket information. och gjort ett enormt arbete
varit Ann-Beate Barke Det finns tre stora system kring den här utställningen.
som är kulturgeograf. att tillgå och dem får man Hon har kontaktat företag
Övriga damer i grup- prenumerera på. Så, det är och föreningar och hon har
pen har under tre inte gratis att släktforska, besökt skolor för att väcka
års tid utbildat sig av men väldigt intressant. När intresse kring evenemang-
Ann-Beate – till att det gäller min släkt har jag et. Totalt bestod utställning-
börja med genom att kunnat följa den ända till en av 39 skärmar som var
studera sina egna 1600-talet och en berättar historier ur
släkter bakåt i tiden. Trosas förflutna. Ibland är
Vid öppningstillfället ”Trosa genom 400 år” har påståendena ren fakta, men
den 9 maj besöktes som grund att berätta om inte alltid.
utställningen av drygt släkterna runt ån, eller det
300 personer. som kallas ”det gamla Tro- − Nej, ibland får man härle-
sa”. Utställningen visar fo- da efter eget förnuft, säger
Text och foto: tografier ur kyrkböcker, kar- Ann-Marie. Det blir myck-
Lisa Petersson tor från början av 1700-talet et ”troligen” i historien. För
och ett bildspel med fotogra- ”troligen” var det så att den
Marianne Uddfors och Ann-
fier på kända byggnader. 70-årige kyrkoherden gifte
Marie Jönsson, som ingår
i Släktforskargruppen, tar sig med sin styvdotter.
− Det är inte alltid helt lätt
emot oss. De berättar dels
att läsa ur kyrkböckerna, sä- Som ett exempel. Trosa ge-
om hur det går till att släkt-
ger Ann-Marie. Dels var det nom 400 år är en av de
forska och dels om arbetet
inte alltid så att kyrkoherden många aktiviteterna kring
med just det här uppdraget.
kunde skriva så väl och väl- stadens jubileum.
Trosa Kommun har också
digt ofta finner man bläck-
stöttat arbetet tillsammans Ann-Marie Jönsson och Marianne Uddfors ingår i släktforskargruppen.
plumpar i skrifterna. Språket

Snacka dig till en


Skydda din fasad till
riktigt bra bostadsaffär
Nu lanserar vi SNACKA BOSTAD, ett nytt smart sätt att inleda din bostads-
2025 med Alcro Bestå
affär. Ring och snacka med oss om du funderar på att sälja din bostad.
Över telefon besvarar vi dina frågor. Dessutom ger vi dig en snabb bild av hur
intresset ser ut i ditt område och berättar kort om de saker du bör tänka på. Du
förbinder dig inte till någonting, däremot kan samtalet betyda mycket vid en
eventuell försäljning.
Viintt hnu!s med
d la
Måla estå. Täv
Ring oss på 0156-260 20 (Trosa) eller 0158-131 10 (Gnesta), eller besök oss, och B
Alcro n tillbaka
snacka dig till en bättre bostadsaffär redan idag. Du kan också läsa mer om in -
SNACKA BOSTAD på svenskfast.se.
och v l 10.000:
t i l
Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling! upp

Johanna Nadja Anne Ingemar Anna-Karin Anne Johanna Maria


Lindström Furuberget Wallén Pettersson Skalberg Sandström Blomqvist Kåbring.

GNESTA TROSA 200 järn- &


VÄSTRA STORGATAN 9
TEL 0158-131 10
ÖSTRA LÅNGGATAN 37 A
TEL 0156-260 20 Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 färghandlare
WWW.SVENSKFAST.SE Verktygsgatan, Trosa. Telefon: 0156-214 30 i samverkan
24 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

När kommer värmen? Presentation av ”treggings”


Maj är här, men värmen hål-
ler oss på halster. Långkal-
songerna har jag äntligen
tag med att sätta dessa.

Det kliar i fingrarna att börja


ett träd nästa gång du ska på
fest? vid PRO-möte
TROSA. Vet ni vad ka 250 medlemmar. Utöver kallad ledighet i Sverige.
stuvat in längst in i garde- plantera något annat än pen- Mina åkersorkar har själv-
treggings är? Det fick styrelsemöten och månads- De 26 skyltar på röda stol-
roben, men vinterjackan får séer i krukorna utanför dör- klart ätit upp rötterna på min
möten ägnar man sig åt mo- par som invigdes på Kris-
hänga kvar ett litet tag till ty- ren men så länge det är risk magnolia så det blev inga vi lära oss när PRO
tionspass, studiecirkelverk- ti Himmelfärdsdag hand-
värr. för nattfrost så måste man ta vackra vita blommor utan- hade månadsmöte
samhet och filmvisning. lar alltså om när Trosaborna
in krukorna på kvällen. Det för mitt köksfönster i år. Det på Folkets Hus den
Idag hade ett 60-tal medlem- fick ledighet. I samband med
Oliwer och jag har rensat orkar inte jag hålla på med är tid för dem att slå ut nu 4 maj. Varje vår har
mar träffats för att bland an- invigningen bjöds det på
bland rosorna. Många har så jag får väl ha kli i fingrar- och passerar du något så ta PRO mannekängupp-
nat se hur vårmodet ser ut i mingelmusik och dans på
blivit kvävda under snön, na ett tag till. en minut och stanna och dof- visning och fem glada
år. Men innan visningen be- nya dansbanan. Många av
så dem har vi kapat av ända ta på de fantastiska blom- och pigga pensionärer rättade Ingegerd Wachtmeis- pensionärerna har dansat till
nere vid backen och så får vi Mina tulpaner har precis morna. gick mannekäng med ter från Sörmlands Muséum Thore Callmars Orkester. Nu
se om de eventuellt tar sig. kommit upp och än så länge kläder från Cecces. om sitt senaste projekt ”Tu- fick de möjlighet att träffa
De fick även lite hönsgöd- har rådjuren inte ätit upp Förhoppningsvis håller so- Cenela Cramer var risterna, badgästerna och le- honom igen i samband med
sel nu. dem. De är så fantastiskt len oss sällskap i helgen så på plats och berät- digheten”. invigningen, men då med
fina där de står bredvid mina att vi kan åka till stranden tade om årets mode bara ett instrument.
I landet har rabarberna tit- underbara kungsängsliljor. och grilla med våra vän- och om plaggen. Och Invigning Kristi
tat upp och till helgen ska vi I höst ska jag se till att jag ner. Att sitta ute i vårsolen – treggings är, enligt Himmelfärdsdag Lång parad
baka årets första rabarber- får ner många nya tulpanlö- och lyssna på näktergal och henne, ett mellanting − Det lokala projektet här i Till soft musik paraderade
paj. kar. Jag har blivit extra för- koltrast och se trädens skira
mellan byxor och leg- Trosa är en del av ett stör- mannekängerna Kurt Karls-
tjust i sorten som kallas för grönska samtidigt som man
gings. Tufft och lite re projekt som äger rum i son, Yngve Hurttig, Signhild
Håll utkik efter ogräs i rabat- Fancy Frills. grillar är, i alla fall för mig,
rynkigare än leggings många kommuner i Sörm- Kallberg, Kerstin Hagström
terna redan nu. Är man där ren och skär lycka!
som ju är släta och land, berättade Ingegerd. och Eva Frej Carlsson. Ce-
tidigt och drar så spar man Jag är omåttligt fascinerad
tighta. Varje projekt har ett tema nela kommenterade plaggen,
kanske lite möda senare. Om av träd, och har hittat flera Johanna Bodin
och det aktuella och lokala som var många och varieran-
man orkar, kan man plocka nya favoriter. En ny favorit Text och foto: projektet här i Trosa handlar de. Årets vårmode består av
av blommorna från maskro- är Metasequoia glyptostro- Lisa Petersson om vår historik. tunikor och schalar, bommul-
sorna i gräsmattan så slipper boides, kinesisk sekvoija.
sjeans och tenniströjor, lång-
man några som frösår sig. Finns att skåda längs ån ned- Inga Karlsson, som är sekre-
Hon berättade också att det ärmat och kortärmat – och så
Men kom ihåg att inte lägga anför Nicolaiskolan i Ny- terare i PRO’s styrelse berät-
först på 30-talet infördes så leggings och treggings för-
dem i komposten, de frösår köping om man har vägar- tade att föreningen har cir-
stås. Färgerna dominerades
sig därifrån också! na förbi. En annan favorit
av aprikos, lila och marin-
är Davidia involucrata, näs-
blått. Det marina modet hål-
När temperaturen i jorden duksträd. Båda träden blir
ler alltid i sig, enligt Cene-
kommer upp till 10-15 gra- stora och gör sig bäst där
la. Och egentligen kan man
der kan man direktså frön i man verkligen lägger mär-
kombinera hur som helst, la-
landet. Lök och potatis kan ke till dem. Våga plantera
ger på lager eller bara ”rakt
man sätta nu också. Men bö- något annorlunda och tänk
upp och ned”.
nor vill ha lite varmare jord till en extra gång var det ska
och därför bör man vänta ett placeras. Varför inte ge bort
Visningen var väl så lång och
en liten känsla av upprep-
ning fick vi. Men den upp-
minnesfond
Presentkort & Jonas Anderssons
Fondens syfte är att stimulera boende i Trosa
skattades av publiken, som
nog så gärna klämde och
provlektioner kommun att leva sina liv i Jonas anda.
I ansökningen ska klart framgå vem
kände på plaggen och sko-
jade till det emellanåt. Ord-
900:-

ansökan gäller och en tydlig motivering
Ansökan skickas till Safiren, Centrumvägen 22,
förande i PRO, Sven Zetter-
berg, tackade alla inblandade
610 71 Vagnhärad eller mailas till micke@safiren.nu. Sista ansökningsdag är och därefter inbjöds till kaffe
31 maj, 2010. Årets stipendiat/stipendiater presenteras vid Trosa stadslopp 2/7. med dopp.
För mer information besök www.safiren.nu.
Vill du donera pengar till Jonas minnesfond, Det där med treggings var
använd Safirens Plusgiro 30 49 28-5 nog inte så dumt, i alla fall!
www.trosaflygklubb.se (Bad & Fritid i Vagnhärad AB).
0708 - 61 18 71 Märk donationen med ” Jonas minne”

Utnyttja dina avdrag –


tjäna upp till 50.000:-/person/år! RUT- och ROTAVDRAG!
Vi erbjuder allt inom städning
TILL PRIVATPERSONER Vad gör du i helgen?
OCH FÖRETAG Städar eller tar vara på din fritid
Kvalitetsstädning till humana priser
Vill du också bli Vi utför alla typer av städarbeten,
en av våra fönsterputsning och golvvård.
nöjda kunder... Nu är det förmånligare att
handla hushållsnära tjänster.
...med 100% 50% skatteavdrag direkt på fakturan.
nöjd-kund-garanti? Tveka inte att kontakta oss för en
kostnadsfri offert eller om du
önskar ytterligare information.
Tel. 070 - 309 00 15 www.wonabee.se
www.trosastad.se Tel: 0158-213 00
Info@trosastad.se Östra Storgatan 12, 646 31 Gnesta
Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 25

Hålligång i skogen!

Kjell Lundh, Rolf Lindholm och Lars-Göran Pettersson underhöll vid Laxnegården. Vid Stora Vasskärr finns nu möjligheter att övernatta.

Många besökare tog ga skogsvägar fick man smekte örat för den som sta ännu lever. För många ter Claes bjöds man på tju- aktörerna har all anledning
chansen att göra en många gånger vänta på var- närmade sig Laxnegården. innebar det gamla min- siga vyer mot såväl Barr- att vara nöjda med detta
utflykt när 13 medlem- andra vid mötesplatserna. Många uppskattade att för- nen, vackert panorama och sätern som mot prunkande Öppet-hus-arrangemang.
mar i Nätverk Åkers Vid Skottvångs gruva bör- samlingshemmet i Black- gott kaffe. Även hos Mäs- tulpanodlingar. De tretton
Bergslag öppnade sina jade kolmilan resas. Den
dörrar för besökare. som lyckades leta sig förbi
Även till de mer avläg- de många parkerade bilarna
set belägna aktörerna och husvagnarna hos fiske-
hittade många på sin folket vid Holmsjön nådde
utflykt till kulturbyg- Stora Vasskärr, där Tommy
den i gränstrakterna Andersson visade sin nya
mellan Gnesta och bed- and breakfastanlägg-
Strängnäs kommuner. ning. I Solvik samsades fle-

Stöd när du skall starta eget företag


ra aktörer i den gamla sko-
Text: Bengt Landin lan. Mängder av besökare
Foto: Kerstin Landin stannade vid Lilla Vasskärr
och beundrade trädgården. Industrigatan 8A • Trosa • 0156 - 125 90 • info@trosaredovisning.se
På slingriga och gropi- Härlig levande jazzmusik
www.trosaredovisning.se

Till båten Evighetsmaskinen

12 meter 3.990:-
inkl knopp, lina & markfäste Excellent

9 meter 2.590:-
inkl knopp, lina & markfäste Vax Gelcoat
cleaner
Flaggor från 249:-

Fasadflagga
69:-
Bottenfärg
5.300:-
Erbjudanden gäller t.o.m 6 juni 2010

Tuna Industriväg 19, 08-554 811 10


Vard 6.30-18, lörd 9-13
www.woody.se www.jarnatra.se
26 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Sista svängen med Xtravaganza: och utbyta erfarenheter med


varandra, särskilt när man Knark på recept
Helt otroligt!
ingår i en grupp med smarta Narkotika förskrivs ibland som läkemedel av oss läkare, en
och välartikulerade kompi- uppgift som fordrar ett stort ansvar. Amfetaminliknande pre-
sar, som de som fanns i min parat – bl.a en medicin som heter Concerta, ges till barn och
grupp. ungdomar med koncentrationssvårigheter som ADHD, och
ÖSP:s grävande reporter Peter Eneström har deltagit i en testgrupp med Det går inte auto- andra liknande problem. Förskrivningen av dessa läkemedel,
bantningsmetoden Xtravaganza. I några veckor har vi fått följa hans som bara får göras av barnneurologer, med speciellt tillstånd,
erfarenheter från kuren. Här kommer den sista rapporten.
matiskt-bara lite… har ökat de sista åren. Ökningen av denna typ av preparat
Mitt andra problem var att innebär dock också att läkemedlen sprids till andra grupper,
Så är sanningens här metoden är lyckad för - Dessutom funkar det jag inte i första hand vill tok- som inte har dessa diagnoser – genom att de ”lånas ut” till
ögonblick inne. Efter dem. Att man lär sig att tän- även på lång sikt, fortsätter banta. Jag ville kolla hur den kompisar, eller stjäls från kompisar som fått dem utskrivna
att ha slarvat mig ige- ka långsiktigt på vikten, inte Carina. mentala metoden fungerar. av läkare. Med en ökad förskrivning av legal narkotika ökar
nom kuren - och därtill försöker panikbanta bort ki- De deltagare som har slu- I Xtravaganza får du en cd- risken att medicinerna kommer i fel händer, och att ungdo-
just kommit hem från lona, till exempel. tat med måltidsersätt- skiva med en rad lektioner mar börjar använda legala centralstimulerande narkotiska
- Men ändå kan det gå väl- ningarna och bara äter att lyssna på, och de för- preparat som gör dem beroende av drogen, som de sen får
en matresa till Paris -
digt fort om man går på hel- vanlig mat, de fort- sta handlar mycket om den skaffa på den illegala marknaden.
bävar jag lite inför den
fart, berättar Carina. Den sätter att gå ner eller håller mentala inställningen till I en artikel i ”Gotlands tidningar den 23/4 skriver Lars Lund-
sista vägningen.
person i alla grupper som sin vikt. både vikt och till annat man ström att konsumtionen av amfetaminliknande preparat bli-
Jag vet av erfarenhet har gått ner mest har tappat vill uppnå här i livet. Det vit tre gånger högre på Gotland, än för landet i övrigt.
att den här typen av 32 kilo på fyra månader, och Bara glädje skulle precis lika gärna kun-
utfärder ut i världen ”Detta tyder på en starkt ökande konsumtion av amfetamin-
det under helt kontrollerade Nå, om det finns någon i na vara en motivationskurs i liknande preparat särskilt bland gotländska tonårsflickor.
brukar innebära ett former! världen som är allergisk mot personlig utveckling, till ex- Missbruk och skolförsäljningen av ADHD-medel som party-
par-tre kilo extra, En annan lärdom gruppen slutna och flummiga sam- empel. droger tilltar och på nätet diskuteras flitigt bästa sättet att bli
minst. vittnar om är att man tänker manslutningar, så är det jag. Det är det enda jag har gjort hög.” Söker man på Concerta på nätet, kan man få fram en
på mat lite annorlunda – man Så jag var som sagt lite skep- med en viss beslutsam- omfattande mängd träffar på substansen, bl.a bloggar skriv-
Jag måste få börja med den tar mindre portioner och hit- tisk redan av det skälet från het. För jag har upptäckt att na av tidigare amfetaminister, som kunnat gå över till Con-
här delen. Carina tar emot tar bättre produkter att ersät- början. även om det inte leder till certa som legal behandling, efter att ha fått en ADHD-liknan-
mig med sitt breda leende, ta de snabba kolhy- Men det försvann redan un- att allt går automatiskt, så de diagnos. På en hemsida erbjuds patienter eller anhöriga en
och jag uttrycker min oro draterna der introduktionsmötet. Det hjälper det faktiskt en hel månads gratis prov på substansen av en amerikansk tillver-
för henne när jag stiger upp med. var då jag upptäckte att det del. kare av drogen.
i fettsulkyn. här inte var något konstigt, - Jag märker det också, be-
- Det ser ju bra ut, säger kräftar Carina. De deltagare Allvarliga biverkningar och dödsfall
hon. som verkligen är engagerade Under vintern träffade jag en ung kvinna som sökte för
lyssnar noga på motivations- sömnproblem, ångest, oro och självdestruktiva handlingar,
Hur är det möjligt?
bandet, och de lyckas också som hon inte kunde kontrollera. Efter att vi träffats ett par
Jag har gått ner 1,5 kilo! Gått lite bättre. gånger framkom att hon sen en tid tillbaka lånat en kompis
ner! Medan jag, som har ta- Concertatabletter.
Inte nog med det – min fett- git en soppa lite då och då Concerta liknar det gamla bantningspillret Ritalina, som togs
massa har minskat med tre som mellanmål, men i öv- bort från marknaden på sextiotalet. Den gamle socialläkaren
kilo sedan jag startade. Och rigt inte missunnat mig nå- i Stockholm, Nils Bejeroth, berättade på en föreläsning för
bäst av allt – mitt midjemått gonting, ändå går ner i vikt oss läkarkandidater hur han under en bilfärd till Italien kört
har minskat med hela sju – och framför allt mår myck- bil tre dygn i sträck, utan minsta trötthet, tack vare en prov-
centimeter! et bättre. förpackning av Ritalina som han fått av en läkemedelsrepre-
- Och det var jag som mätte, - Det är också något som i sentant. Det var således inte konstigt att min patient inte sov
och jag är proffs, ler Carina. stort sett alla säger, berät- på nätterna. Ångesten, oron och självdestruktiviteten verka-
För mig känns det som en tar Carina. I början kan man de komma i abstinensfasen när medicinen gick ur kroppen.
fantastisk triumf. En liten så- känna lite yrsel om man går Min patient förstod inte att den medicin hon lånat fungerar
dan, kan du tycka, men med Man äter fem gånger om da- på helfart, men snart börjar om amfetamin, utan trodde att det var en medicin, som höjer
de förutsättningar jag gick in gen, man planerar sina målti- man märka att man orkar lite koncentrationsförmågan, vilket hon upplevde att hon själv
i projektet är jag både för- der bättre och man upptäck- mer, är mindre stressad, har hade problem med. Med stöd av anhöriga och vänner har
bluffad och positivt överras- er snart att det inte är dyrare lättare att röra sig och rentav hon nu slutat att använda droger, och mår bra igen. Risken
kad över resultatet. att äta bra mat – bara nytti- börja motionera. för återfall är naturligtvis stor, som alltid när man börjat bli
- Du var väl… hur ska jag gare. beroende av narkotiska preparat.
uttrycka det? … lite motsträ- utan Försök själv! En annan potent drog som förskrivs av läkare är Metadon,
vig, kanske? säger Carina bara När jag anmälde mig för att och numera Subutex, som använts i fyrtio år för behandling
försiktigt. ett sätt göra den här artikelserien av heroinmissbrukare. Genom att ge Metadon som legalt lä-
Jo, så kan man kanske ut- att ta trodde jag aldrig att jag skul- kemedel, har man kunnat minska sprutnarkomanernas kom-
trycka det. Men mer om det tag i vikt- le sluta med att säga: plikationer som hepatit, HIV och andra associerade sjuk-
senare. proble- - Det här är bra. Testa det! domar. Under de senaste åren har antalet missbrukare som
men även Men det tycker jag faktiskt. behandlas med Metadon ökat kraftigt i Sverige, vilket också
Gruppen mentalt, inte För om en slarver som jag, inneburit att antalet dödsfall pga överdosering av preparatet
I min grupp gick sju perso- bara genom som fortsätter äta i stort mer än fördubblats mellan 2006-2008, enligt en nyutkom-
ner genom testperioden utö- att räkna sett allt jag åt tidigare, som men avhandling av Anna Fugelstad, vid Beroendecentrum
ver jag själv, och deras resul- kalorier. inte motionerar påfallande i Stockholm, som finns recenserad i Läkartidningen, nr. 18,
tat är också glädjande. Dess- mycket mer än tidigare – om 2010. Av de 89 dödsfall som inträffade 2008 var det dock
- Gruppen har gått ner 44 utom jag kan gå ner i vikt, då kan bara 20% av de döda som hade fått Metdon utskrivet som
kilo, och förlorat 40 kilo i finns du också göra det. läkemedel, övriga hade således skaffat det via den illega-
ren fettmassa, berättar Ca- det en - Ja, egentligen är jag ganska la marknaden. Alla läkemedel har både nytta och risker, vil-
rina. stor nöjd med dig, säger Carina. ket är särskilt uttalat för narkotiska preparat. Vi läkare mås-
gläd- Att du som var så motsträvig te bli ännu mer vaksamma på detta, och på alla sätt undvika
I snitt ungefär 6,3 kilo per je i ändå har gått ner, det är ett att fr.a unga människor som
person, med andra ord. Inte att bevis på att metoden funge- är lättpåverkade och käns-
riktigt de tio kilo per person träffas i rar. Det är verkligen häftigt! liga inte hamnar i livs-
Carina hade hoppats på, men en grupp Testa själv! Jag tror att jag långa beroendetillstånd
hon är nöjd ändå. kan utlova en spännande
Så här mycket rent fett har de sju deltagarna i Cari- genom narkotika som ges
Vad är det egentligen som nas testgrupp förlorat under de månader testgruppen upplevelse, och om du är det en legal status som hälso-
fungerar då? Jag menar, jag har varit igång. minsta lik mig så kommer du bringande mediciner. Det
själv har ju verkligen slarvat snart också att märka en rad är också viktigt att vi som
med förhållningsorderna? Peters värden under testperioden positiva effekter. I mitt fall föräldrar känner till före-
- Jo, men det är självklart att Fettmassa Vikt bara marginellt i fråga om komsten och verkning-
vikten, men desto mer i frå-
Midja
det fungerar olika bra bero- arna av dessa preparat,
kg kg
cm

ende på hur beslutsam man ga om välbefinnande. för att kunna skydda


41,0 - 116,0 -
40,0 - 127 - -
126 - 115,0 -
är, säger Carina. våra egna barn att
39,0 -
38,0 - 125 - -
124 -
Tänk dig hur långt du kan
37,0 - 114,0 -

hamna i detta.
36,0 - 123 - -
122 -
32 kilo som mest
35,0 - 113,0 -
34,0 - 121 - -
gå!
Börje Löfgren,
33,0 - 120 - 112,0 -

Min grupp har en rad syn-


32,0 - 119 - -
118 - 111,0 -
allmänläkare
31,0 -
117 -
punkter på varför just den
30,0 - -
29,0 - 116 -
Startdatum Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4
Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 27

Kultbil med “drag” -Av Jenny Nilsson / © CNP AB-

Toro Automatic 55

5.595:-
En riktig ”Folk-Toro” som är utrustad
med 3 klippsystem (Recycler, sidoutkast
och uppsamling). 55 cm klippbredd och
förstås, Automatic Drive som gör att
gräsklipparen går i takt med dig.
Handstart - elstart
60 liters uppsamlare

(H u l t s f r e d)
Tänk er att bara vara
20 år och redan en
världsstjärna. Mazda
MX-5 är en tvätt-
äkta sportbilsikon och
beskrivs bäst som
en modern roadster i Toro Matrix Z4202
originalförpackning. En liten, stark spaksstyrd rotorklippare.
Designen har alltid va- Lättmanövrerad och bekväm med High-
rit konventionell trots backsäte. 107 cm klippbredd och
det faktum att den utrustad med 2-cylindrig
ständigt utvecklats. 21 hk Kohler Couragemotor.
Det var 1990 som den
första Miatan anlände
ten har begåvats med kro- Hundrastrecket nås på 9,9
38.995:-
till Europa och nu fyl-
ler den jämnt. Detta made detaljer, speciella sekunder och toppfarten
vill japanerna givetvis 17-tums fälgar och varje landar på 194 km/h Är du
fira genom en speci- exemplar är snyggt numre- sugen på att lägga vantarna
alutgåva: Mazda MX-5 rad med en metallplatta på på ett av de 129 exempla-
20th Anniversary Edi- dörrtröskeln (vår testbil har ren är priset spikat till 209
tion. Vi har provkört! nummer 1 872). Tja, vi kan 900. Med vinden i håret
bara konstatera att Miatan och utan något baksäte kan
Sedan starten har över 900 är en tvättäkta klassiker i det knappast bli mycket ro- 200 järn- &
000 exemplar tillverkats modern tappning och med ligare än så här.
och precis som för 20 år körglädjen i åtanke förstår Mån-fre 7-18 • Lör 9-14 • Sön 10-14 färghandlare
sedan när de första bilarna man snabbt varför den är Verktygsgatan, Trosa. Telefon: 0156-214 30 i samverkan
anlände till Europa finns världens mest sålda två-
jubileumsmodellen i tre ex- sitsiga sportbil. Roadstern
teriörfärger. Mazda MX-5 klarar även den snävas-
20th Anniversary Edition
tillverkas i en begränsad
upplaga om 2 000 bilar va-
rav 129 (54 vita, 53 röda
te kurvan perfekt och styr-
ningen känns exakt. Den
femväxlade manuella lå-
dan går fint ihop med den
Missa inte sommarens lotteri!
Köp 4 däck och deltag i vårt lotteri. Mer info på vår hemsida: notomdack.se
och 22 blå) kommer till varvvilliga bensinfyran på
Sverige. 126 hästkrafter och bilen
1:a pris: 2 st biljetter till Roxettes konsert 14 augusti OCH läktarplats
svarar blixtsnabbt på mins- med depåbesök på Race Legends 13 - 15/8 på Anderstorp Raceway
Världsvan ta kommando. Förbruk- 2:a pris: Presentkort på 500 kr i butiken • 3:e pris: Presentkort på 250 kr i butiken
klassiker ningen ligger runt 0,70 liter
Jubileumsmodellen med milen samtidigt som koldi-
den uppfräschade fron- oxidutsläppet är 167 gram.
Trosa Trafikskola

Handledarkurser
www.trosatrafikskola.se

varje måndag www.roxette.se www.theracelegends.com

Fri lånebil!
NOTOM DÄCK
Vi kan lagra dina däck på vårt däckhotell. Där mår däcken bra!
notomdäck.se • 0156-184 40 • Kalkbruksv. 13, Vagnhärad

Industrigatan 8, Trosa • 0156-195 15


Kontoret har öppet: Mån-tors 15-18
28 Östra Sörmlands Posten Nr 10 - 2010

Tillbaka till framtiden


-Av Staffan Swedenborg och Johannes Gardelöf / © CNP AB-
(A m s t e r d a m totalt 124 hästkrafter ten som runnit under Amster-
och vips hamnar för- dams kanalbroar sedan dess.
– H o l l a n d)
brukningen på halvli- Vi befinner oss nämligen i
Honda tittade tillbaka
tern milen. Världens tulpanernas och väderkvar-
i tiden när man desig-
första sporthybridcou- narnas förlovande land, Hol-
nade nya CR-Z. Du
land, för att provköra nya
som var med på det pé säger japanerna.
Honda CR-Z.
glada åttiotalet känner Sant eller inte?
tydligt igen linjerna Förvillande namn
som inspirerats av CR- 1983 var det stora genom-
Vi behöver inte bråka myck-
brottsåret för CD-skivan,
X, men kollar vi under et om designen. CR-Z är rik-
Motorola släppte världens
huven så är det fram- tigt fräck med sina lysdio-
första handburna mobiltele-
tiden som gäller. Där der i fronten á la Audi R8
fon och Honda hade världs-
arbetar nämligen inte och en kaxig tvådelad glas-
premiär för CR-X. Det känns
bara en motor – utan vägg i baken. Tja, den sto- ven - där arbetar en bensin- dens första hybrid med en så skiftar även instrumente-
inte så fruktansvärt länge se-
två. Bensinfyran sam- ra bakrutan för onekligen fyra på 114 hästkrafter samt sexväxlad manuell låda vil- ringen färg: vid ekonomikör-
dan, men tänk så mycket vat-
sas med en elmotor på tankarna till ursprungsbilen en liten elmotor på 14. Total- ket gör körningen mer aktiv. ning är den grön, vid normal-
fast numera rymmer baga- effekten blir dock 124 hästar Bilen kan däremot inte star- körning blå och vill du köra
get 233 liter. Förkortningen eftersom de båda drivkällor- ta på enbart eldrift, men som sportigt så lyser allt rött. Pri-
Tekniska data för Honda CR-Z 1,5 Hybrid CR-Z står för ”Compact Re- na levererar sin kraft vid oli- kompensation finns ett start/ set för CR-Z är 254 900 kro-
Motor: 4-cyl bensinmotor med enkel överliggande naissance Zero” och ska inte ka varvtal. Noll till hundra stopp-system och vid exem- nor och då får man en riktigt
kamaxel och fyra ventiler per cyl. förväxlas med fransosernas rullar på sega 9,9 sekunder, pelvis varje rödljus dör ben- välutrustad miljöbil, för-
Max effekt: 114 hk vid 6 100 varv/minut. Peugeot RCZ. Visst kan det toppfarten är 200 km/h sam- sinmotorn för att sedan star- låt, sporthybridcoupé. Blott
Max vridmoment: 145 Nm vid 4 800 varv/minut. tyckas vara lite otajmat att tidigt som den blandade för- ta när det blir grönt. På tal hundra bilar når Sverige i år
Elmotor: Max effekt: 14 hk. Max vridmoment: 78 Nm. släppa två sportcoupéer med brukningen hamnar på exakt om färger så finns tre olika så först till (väder)kvarn gäl-
Kraftöverföring: Motorer fram, framhjulsdrift. 6-växlad manuell. så förvillande lika efternamn halvlitern och koldioxidut- körprogram: Econ, Normal ler med tanke på att vi är i
Fjädring: Skruvfjädring och krängningshämmare runt om. samtidigt. Bakom ratten trivs släppet är 117 gram. Hon- och Sport. För att verkligen Holland.
Fram: McPherson-fjäderben. Bak: torsionsaxel. man som fisken i vattnet och da CR-Z är dessutom värl- poängtera körprogrammen
framstolarna är mycket be-
Styrning: Kuggstång med elservo. Vändcirkel 10,8 meter.
hagliga, till skillnad från
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. ABS. ESP.
baksätet. Honda kallar bilen
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 244, längd 408,
”2+2-sitsig” men det är ex-
bredd 174, höjd 140.
tremt dåligt med utrymme i
Tjänstevikt 1 147. Bränsletank 40 liter. aktersoffan. Instrumentpa-
Prestanda: Toppfart 200 km/h. nelen är spejsad till max, har
Acceleration 0-100 km/h 9,9 sek. ett virrvarr av knappar och
Förbrukning/miljö: 5,0 liter per 100 km under blandad körning. alla mätare är digitala. Man
CO2: 117 g/km. skulle kunna tro att bilens
Pris: 254 900 kronor. tredimensionella instrumen-
Plus för... Minus för... tering utvecklats av Ninten-
+ Riktigt snygg design - Elmotorn kunde varit kraftfullare do. Det är bara Mario-gub-
ben som fattas.
+ Miljöklassad hybrid - Trångt baksäte
+ Köregenskaperna Vilken ljusshow
+ Fräck interiör Låt oss nu titta in under hu-

Bränsleförbrukn bl körn 5,9-8,6 l/100 km, CO2-utsläpp 156-199 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. * Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.
ÄVEN I ÅR KÖR SVERIGES
MEST NÖJDA BILÄGARE
SUBARU!
Enligt Sveriges största bilägarundersökning,
Vi Bilägares AutoIndex 2010, har Subaru
Sveriges mest nöjda bilägare 2010.

Subaru hade Sveriges mest Subaru hade Sveriges mest


nöjda bilägare 2009 enligt nöjda bilägare 2007 enligt
Vi Bilägares AutoIndex 2009. Vi Bilägares AutoIndex 2007.

Subaru Forester från

244.900:-
*

Måndag-fredag 10-18
Lördag............. 10-14
0156 - 262 02, 070 - 601 69 52 Östra Kyrkvägen 2,
www.brhjorth.se VAGNHÄRAD
Nr 10 - 2010 Östra Sörmlands Posten 29

Gnesta TKD lyckades igen Rasmus Axelsson kamp ka-


Gnesta TKD har återi- Text och foto:
gen lyckats att visa detter (12-14 år) mellana-
Markus Känngård,
stora framgångar, en vancerade +160 cm pojkar.
Gnesta Taekwon-Do Tuva Sperringer kamp ny-
av de minsta klub-
Svea cup 2010 hölls lörda- börjare juniorer 55/60 kg
barna i Sverige lyckas
gen den 15 maj i Sjöstads- flickor.
myckrt bra tack vare
hallen Stockholm.
den goda sammanhåll-
150 tävlande ställde upp va- Silver: Michelle Hedström
ningen och att vi i för- mönster kadett nybörjare
rav 13 deltagare från Gnesta
sta hand strävar efter flickor.
Taekwon-Do, som kammade
att ha roligt. Resultatet hem hela 12 medaljer!!! för- Rasmus Lindström kamp
är inte viktigt i sig utan delat på 3 guld, 3 silver och minior mellanavancerade
ett kvitto på ett bra 6 brons. -140 cm pojkar.
samarbete och vi gör Tävlingen var öppen för alla Molly Möller kamp juniorer
det vi tycker är roligt. åldrar och nybörjare 55/60 kg flickor.
divisioner
i grenarna Brons: Hampus Eriksson
mönster och mönster juniorer mellana-
kamp, dock vancerade pojkar.
var ej lands- Linus Lindstöm kamp mini- Rasmus Lindström, tredje från vänster, tog silver i kamp juniorer nybörjare
lagsmedlem- orer mellanavancerade -150
mar tillåt- cm pojkar. flickor. Fredrik Borgen kamp kadet- Hampus Eriksson kamp ju-
na att delta Michelle Hedstöm kamp William Grass kamp kadet- ter mellanavancerade -150 niorer mellanavancerade
för att främja juniorer nybörjare OPEN ter nybörjare OPEN pojkar. cm pojkar. OPEN pojkar.
nya talanger
och att locka
fler att tävla.

Medaljörer-
na från Gnes-
ta var:
GULD:
Ebba

Stöd när du skall starta eget företag


Känngård
mönster
miniorer
nybörjare
Ebba Känngård mönster miniorer ny- flickor. Industrigatan 8A • Trosa • 0156 - 125 90 • info@trosaredovisning.se
börjare flickor tog guld. www.trosaredovisning.se

Trosas tekniska tusenkonstnärer


Från små till stora
entreprenader
• Försäljning av jord, sand och grus
• Markanläggningar och asfaltering
• Transporter och maskintjänster
• Enskilda avloppsanläggningar
• Uthyrning av containrar
• Trädgårdsskötsel

Tel: 0156-350 650 • Fax: 0156-350 659


www.trotab.se
SOCIALDEMOKRATERNA
TROSA (www.trosa.sap.se):
Socialdemokraterna vill fortsätta förbättra ungas inflytande och
möjligheter till aktiv och berikande fritid, idrott och kultur. Det
innebär dialog med barn och ungdomar men också att kommunen
hjälper till att samordna föreningarnas och kommunens resurser så barn
och ungdomar lättare kan prova på olika aktiviteter på fritiden.
Socialdemokraterna har utlovat ett ökat stöd till föreningslivet för de vik-
tiga insatser som mängder av föreningshjältar gör i vår kommun.
Kommunens lekplatser behöver bli fler och kompletteras med lekredskap
som uppmuntrar barns nyfikenhet. De Q-lan planer som byggts för spon-
tanidrott vid 4 av våra skolor är ett viktigt komplement till föreningsli-
vets fantastiska insatser.
För ungdomar är mötesplatser samt stöd av vuxna en viktig satsning för
framtiden, vi socialdemokrater vill att det skall finnas mötesplatser för
barn och ungdomar i Vagnhärad, Västerljung och Trosa.
Ann-sofie Soleby-Eriksson (s), kommunalråd i opposition
GNESTA (www.socialdemokraterna.se/gnesta):
I Möjligheternas Gnesta skall alla barn få en bra start och uppväxt i livet.
Gnesta ska vara en kommun som andas möjligheter. Fritids- och kulturak-
tiviteter är viktiga delar i välfärds-samhället. Vi behöver motion, aktivite-
Östra SörmlandsPosten inleder här sin ValGuide inför valet ter och upplevelser. Det ger oss, våra barn och ungdomar goda förutsätt-
ningar för en bra uppväxt, god hälsa och stimulerar till ett gott liv.
den 19 september. I varje nummer får de lokala partierna
Vi socialdemokrater vill prioritera:
besvara en fråga. För dig som vill läsa mer finns det hän- • Kulturskolan, som spelar en viktig roll för barn och ungdomars utveck-
ling. Den skall vara tillgänglig för alla, i alla tätorter, oavsett ekonomiska
visning till de lokala partiernas hemsidor. förutsättningar hos föräldrarna.
• Ungdomens Hus, som ska vara en viktig aktör för kommunens ung-
domsverksamhet i hela kommunen.
VECKANS FRÅGA: • Hagstumosses utveckling till ett fritids- och rekreationsområde i samar-
bete med föreningar och intressenter.
Vad vill ditt parti göra för barns • utveckling av kommunens samarbete med det omfattande föreningslivet
i hela kommunen samt öka det ekonomiska stödet till deras verksamhet
och ungdomars fritid och anläggningar.
Tillsammans kan vi bygga Möjligheternas kommun. Vill du vara med?

i kommunen? Gert Nilsson (S), oppositionsråd

TROSA RADIKALER
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
TROSA (www.trosaradikaler.se):
TROSA (www.mp.se/trosa): Vi tror på ungdomars inneboende kraft och engagemang att
skapa en meningsfull fritid. En viktig åtgärd för att säkra ungdo-
Att barn och ungdomar inte har någon egen inkomst mars inflytande är att Ungdomsrådet äntligen blir verklighet i kommunen.
t o m 19 års ålder (då de går i skolan), gör att de har
Det är också viktigt att ungdomar får ett stort inflytande över verksamheten i Ung-
svårare att ta del av fritidsutbudet än vuxna. MP i domens Hus i Vagnhärad. För att underlätta för ungdomar i kommunens tre orter
Trosa vill därför att det billigare priset ska gälla upp till 19 års ålder. att besöka Ungdomens Hus vill vi utreda förutsättningarna för en grön ringlinje
Prisgränsen måste gå vid åldern där de gått ut skolan och kan börja ha mellan de olika kommunorterna. En Ringlinje gör också att ungdomar friare kan
en egen inkomst. MP vill uppmuntra och ge stöd till den ideella sektorn vara med i kommunens rika föreningsliv, träffa kamrater m.m. Vår målsättning är
i kommunen. På samma sätt som man satsar på de vinstdrivna organisa- att ringlinjen är gratis för ungdomar.
tionerna med företagardagar osv, bör man se de ideella organisationerna, Vårt rika föreningsliv är den största organiserade fritidsverksamheten för barn &
med dess drivna ledare, som en viktig del i kommunens utveckling och ungdomar. Vi indexuppräknar föreningsbidragen, om möjligt höjs utöver index.
Vi säkerställer att kommunala bidrag till föreningsliv och fritid jämställs mellan
välfärd. Fritidsgårdarna ska samarbeta mer med dessa föreningar. Detta pojkar och flickor.
aktiverar kommunens befolkning i skapandet av en meningsfull fri- Nya idéer och kreativitet stimulerar vi genom fler bidragsmöjligheter till projekt,
tid och utbudet blir mer efter invånarnas intressen. Förutsättningar ska nyskapande verksamhet etc. Det görs i samverkan med Ungdomsrådet.
skapas för ungdomar att bidra med det de är bra på, genom utbildningar Kommunens fritidsgårdar är viktiga som komplement till föreningsliv, Ungdomens
inom ledarskap och administration, samt hjälp med lokaler och mark- Hus m.m. plus att vi vill se mer verksamhet sommartid med stöd av fritidsledare.
nadsföring. Detta skapar en meningsfull fritid för kommunens unga. Tommy Fogelberg, Trosa Radikaler

Sandra Fogelberg, MP Trosa

GNESTA (www.mp.se/gnesta): VÄNSTERPARTIET


• Vi vill utveckla kulturskolan, där t.ex. bild, drama, körsång och dans GNESTA (www.gnestavanstern.se):
ingår. Vi vill hålla kulturskolans avgifter så låga som möjligt för att fler
elever ska ha råd att vara med. Kulturskolans verksamhet ska föras ut i Att satsa på barn och ungdomars fritid är mycket viktigt. Det är en
alla tätorter. satsning som siktar långt frmaåt. Ungdomarna är kommunens fram-
• Vi vill att det ska finnas tillgång till bra fritidssysselsättning för barn tid, och att se till att garantera en ett bra fritidsliv för dem är ett sätt
och ungdomar och lokaler för detta ändamål. Vi vill stödja initiativ för av många att bygga på den framtiden.
att få ungdomarna att själva delta i utvecklingen av fritidssysselsättning Vi vill bygga en ny idrottsanläggning vi Hagstumosse med administrations loakler
för ungdomar. för föreningar.
• Vi vill stötta idrottsföreningar och andra föreningar med barn- och ung- Vi vill tydliggöra krav och regler kring bidrag till föreningslivet.
domsverksamhet och vi vill att resurserna ska fördelas på ett jämlikt sätt. Föreningar som arbetar förebyggande med drog- och alkholfrågor ska extra anslag,
• Vi vill att Skillingavallen ska finnas kvar för lek- och idrott. bla. i form av ledarskapsutbildningar.
Vi vill bygga en ny simhall – kostnaderna för att bygga en ny är nästan de samma
• Vi vill skapa ett ungdomsråd där ungdomar kan driva till exempel som att renovera den gamla. Den gamla simhallen kan byggas om till ytterligare en
fritidsfrågor. idrottshall, behovet är stort i kommunen i dag.
I vårt partiprogram på www.mp.se/gnesta har vi en egen punkt som Vi vill se till att satsa på kulturskolans verksamhet och föra ut verksamheten utan-
heter Ungdom och fritid. Miljöpartiets ungdomsförbund heter ”Grön för tätorten.
Ungdom”. Vi vill bygga ut och satsa på Ungdomens hus.
Kukkamariia Valtola Sjöberg Vi vill öka tillgängligheten till kommunens anläggningar.
Mikke Schirén, Vänsterpartiet Gnesta
ALLIANS FÖR TROSA KOMMUN

Allians för Trosa kommun söker Ditt stöd för att tillsammans fortsätta arbetet med att förbättra vår kommun. Vi kompletterar varandra och
svarar tillsammans på Östra Sörmlands Postens frågor för att ge dig som väljare en bättra möjlighet till överblick. Vill du veta mer om vad
varje enskilt parti tycker mer i detalj så går det bra att höra av sig eller läsa mer på våra respektive hemsidor.
Alliansen genomför just nu den största satsningen någonsin på barns och ungdomars fritidsmöjligheter. Vi kommer att fortsätta den satsningen
om vi får fortsatt förtroende efter höstens val.
Nedan några exempel på vad som har gjorts och på vad som kommer att göras.
� Vi har ökat på stödet till föreningarna med 10 % och vill utöka de med ytterligare 10 % 2011.
� Vi bygger en ny idrottshall i Vagnhärad
� Vi bygger ett ungdomens hus i Vagnhärad
� Vi har byggt en ny friidrottsanläggning i Trosa
� Vi har infört ett extra årligt anläggningsstöd till Västerljungs IF på 100 000 kr
� Alla kommunens grundskolor har fått en ny spontanidrottsanläggning
� Kulturskolan har fått nya lokaler och ökade anslag
� Häradsvallen rustas upp och får också 2011 en konstgräsplan
� Fritidsgårdarna har fått ökade resurser och nästa mandatperiod vill vi rusta upp lokalerna på Trosa fritidsgård
� Badhuset Safiren renoveras 2011
� Vi rustar upp våra offentliga badplatser och gör en extra satsning på Trosa havsbad
� Vi gör en stor satsning på nya gång och cykelvägar

Daniel Portnoff (M)


Bengt-Eric Sandström (FP)
Martina Johansson (C)
Arne Karlsson (KD)

www.alliansfortrosa.se
www.moderat.se/web/Trosa • www.folkpartiet.se/trosa • www.centerpartiet.se/trosa • www.trosa.kristdemokraterna.se

ALLIANS FÖR TROSA KOMMUN

I Gnesta kommun har vi en lång tradition av att stödja ungdomars aktiva fritid vilket visas av den mångfald av
föreningar som är aktiva i kommunen. En aktiv fritid är viktig för alla! Särskilt viktig är den sociala aspekten, som mötesplats
och brobyggare mellan ung och gammal samt ge såväl nyinflyttade som infödda nya möten, kamrater och nätverk.

Därför vill vi bidra till ett bra föreningsliv genom att stödja verksamheter som:

uppmuntrar både flickor och pojkar delta på orienteringsklubbens jämlika arbete med utveckling av idrottsplatser, t ex borde
samma villkor ungdomarna Hagstumosse kunna utvecklas till ett fram-
tida idrottscentrum
ishall och allmänhetens åkning utveckla Ungdomens hus, t ex
ett ”rörligt” Ungdomens hus, med månatlig konstgräs ska läggas snarast
aktiv fotbolls- och hockeyverksamhet verksamhet i Björnlunda, Stjärnhov och
Laxne dans, folkdans till klassisk balett
stimulera flickors fritid t ex ridning
studieförbundens satsningar på unga kulturföreningens ungdomar
skateboardramper
utveckla ungdomars förståelse och vilja att bibliotekens ungdomsaktiviteter
motorverksamhet, med både motorcykel- och aktivt verka för vår demokrati, genom tex
go-cart ungdomsråd bibehållen badbuss - viktigt för familjer som
saknar egen bil
friluftsfrämjande och scouting aktiverar unga i de mindre tätorterna: Laxne,
Björnlunda och Stjärnhov brukhundsklubbens ungdomssektioner
Skytteklubbens ungdomssektion
bibehållen simundervisning under sommaren friidrott och innebandy
tennisklubbens ungdomar
att simhallen skall restaureras och byggas ut i stödja aktiva handbolls- och basketfören-
Smedstaungdomarna några etapper ingar

en aktiv kultur- och musikskola Taekwon-Dons ungdomsverksamhet bollplaner, speciellt näridrottsplatser för
spontanlidrott
Vi vill således stödja många ungdomsverksamheter innebärande ett rikt utbud för olika intressen och därmed främja våra ungdomars fysiska och so-
ciala utveckling för framtiden!

Mats Klasson (C) Sven Andersson (M) Marian Ahlberg (FP) Arne Malmkvist (KD)

www.moderat.se/web/Gnesta • www.folkpartiet.se/gnesta • www.centerpartiet.se/gnesta • www.gnesta.kristdemokraterna.se


Vi har öppet 7–18 mån–fre
och 9–14 lör. Välkomna! NYA VISITKORT sommar hos oss!
Originalframställning 300:- Se vår annons på sid 12.
Tel: 0156-191 00 Varmt välkomna till sommar på
Nu även trans- (endast vid första beställningen)
paranta visitkort, Enkelsidiga visitkort
Tel. 0158-100 56, 266 10
www.gnestafarghus.se www.icatrossen.se ring för prisinfo Prisex 200 st färg 500:-/200 st sv/v 400:- Intersport Gnesta • Stopp-huset

www.teamsportia.se

Ute och Cyklar?


Självklart!
Trampa dig i form.
Vi har cyklarna!
Endast
30% rabatt denna vecka
3846KR eller
Åter i lager! Finns endast så långt
i svart lagret räcker
3495KR

SJÖSALA FURUSUND
28” damcykel med 7-vxl Shimano.
ORD. PRIS 5495 KR

SJÖSALA SERENAD
28” damcykel med 3-vxl Shimano. Fullt utrustad samt med
dubbelbottnade fälgar och aluminiumram. ORD. PRIS 3995 KR
9995KR JUST NU!
Cykelhjälm
på köpet
(värde 499:-)

Kom in och provkör


framtidens transport-
medel, elcykeln!
LIFEBIKE HYBRID DAM
Kör upp till 70 km på en laddning! Nu med Shimano växelsystem!

4995KR
Utrustad med miljövänligt Litium batteri

5495KR 2995KR

SCOTT ATTACAMA SCOTT VOLTAGE YZ 0.3


26” dirt med extra styv aluminiumram, singlespeed, EXTREME YORK
28” sportcykel med 24-vxl Shimano Acera, Shi- 24” dirt/mountainbike med 21 Vxl Shimano. Sun
mano mekaniska skivbromsar, aluminiumram, dub- Scott Cr-Mo gaffel. Tektro skivbromsar fram och bak,
Tour dämpad framgaffel. V-bromsar, dubbelbott-
belbottnade fälgar. ORD. PRIS 5995 KR dubbelbottnade fälgar. ORD. PRIS 5995 KR
nade fälgar och aheadset. ORD. PRIS 3495 KR

59KR SIERRA
cykel-
59 KR 49KR
flaska
1395KR Cykelflaska för
barn som lätt
1495KR
monteras på SIERRA
styrstammen. DJURTUTA SIERRA
Inkl. hållare Finns i olika motiv RINGKLOCKA

EXTREME SPIDER 16 SJÖSALA CINDERELLA


16” BMX, utrustad med skärmar, kedjeskydd, 16” flickcykel med fotbroms. Utrustad med
stöd samt fot- och handbroms. (4-7 år) Östra Långg. 25, TROSA • Tel: 0156-126 40 pakethållare, skärmar, stöd samt korg. (4-7 år)
ORD. PRIS 1595 KR Öppet: Mån-fre 10.00-18.00 • lör 10.00-14.00 ORD. PRIS 1795 KR