ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρώτη
εγκύκλιος

ΔΙΕΘΝΕΣ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Χίλια χρόνια ελληνορωσικές σχέσεις: ιστορία και πολιτισμός»
Αθήνα 13-15 Ιανουαρίου 2017

Με τη συμπλήρωση χιλίων χρόνων ελληνορωσικών σχέσεων το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και η Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας (Ε.Θ.Ε.Δ.Ι)
διοργανώνουν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Χίλια χρόνια ελληνορωσικές σχέσεις:
ιστορία και πολιτισμός», που θα πραγματοποιηθεί από 13-15 Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα, στο
κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαρασλή 4). Στόχος του Συνεδρίου είναι να
διερευνηθούν οι πολλαπλές σχέσεις του Ελληνισμού με τη Ρωσία στο ευρύτερο πλέγμα των ιστορικών,
πολιτισμικών και ιδεολογικών ζυμώσεων και συναντήσεων κατά τη μεσαιωνική, νεότερη και
σύγχρονη εποχή.
Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20´. Όσοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το συνημμένο δελτίο
συμμετοχής έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 με μια περίληψη (έως 300 λέξεις) στις ακόλουθες
διευθύνσεις*.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Χαράλαμπος Μπαμπούνης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικών
Επιστημών ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ

Γεώργιος Λεοντσίνης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ε.Θ.Ε.Δ.Ι.

Για πληροφορίες και αποστολή συμμετοχής χρησιμοποιήστε το ταχυδρομείο ή e-mail:

Καθηγητή Χ. Μπαμπούνη, Αντ. Θεοχάρη 37 Πειραιάς 18538, τηλ.: 210-4532374, κιν.:
6945290229, email: charagiou@yahoo.gr
Ομοτ. Καθηγήτρια Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Βαλανείου 6-8, Πειραιάς 18536,
τηλ./fax: 210-4518279, κιν.: 6945902801, email: aleon@ppp.uoa.gr
1

Οργανωτική Επιτροπή
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Λεοντσίνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δημήτριος Σακκής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ρέα Κακάμπουρα, Επίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Νταβαρίνος, Σχολικός Σύμβουλος
Σπύρος Τουλιάτος, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΕΦ

Επιστημονική Επιτροπή
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Άννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Université de Louvain

2

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και πολιτισμός»

Αθήνα, 13-15 Ιανουαρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επώνυμο:

……………………………………………………………..

Όνομα:

………………………………………………………………

Διεύθυνση:

……………………………………………………………..

Τηλ:

………………………………………………………………

Fax:

………………………………………………………………..

Ε-mail:

………………………………………………………………..

Ιδιότητα:

………………………………………………………………..

Τίτλος ανακοίνωσης:

………………………………………………………………..

Περίληψη …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Για πληροφορίες και αποστολή συμμετοχής χρησιμοποιήστε το ταχυδρομείο ή e-mail:
Καθηγητή Χ. Μπαμπούνη, Αντ. Θεοχάρη 37 Πειραιάς 18538, τηλ.: 210-4532374, κιν.:
6945290229, email: charagiou@yahoo.gr
Ομότ. Καθηγ. Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Βαλανείου 6-8, Πειραιάς 18536, τηλ./fax: 2104518279, κιν.: 6945902801, email: aleon@ppp.uoa.gr

3