You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Rowy Strachulec:
LICZBA MODELI W DRUYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
PODSTAWKA:

0-3
45 ZK
25 X 25 MM

Pomniejsze demony Tzeentcha znane s pod nazw Strachulcw. To istoty


zmiennoksztatne, przeraajce niestabilnoci swojej formy cielesnej. S ywym
wytworem magii Chaosu. Tak jak siy Wiatrw Magii kumuluj si z kadym kolejnym
pasmem, tak sia Strachulcw ronie wraz z ich liczb. Dostatecznie due grupy
Strachulcw potrafi wywoywa spontaniczne mutacje u swoich ofiar, a nawet
zmienia je w podobne sobie potwory. Mniejsze demony s wysannikami i sugami
Wielkiego Mutatora, wprowadzajcymi w ycie skomplikowane zamierzenia bstwa.
Strachulce su gwnie jako onierze, stranicy oraz posacy.
Stwory wydaj z siebie dziwne niepokojce odgosy, ziemia u ich stp ponie
nieziemskim rowym wiatem, a one same chichocz w podnieceniu rozrywajc swe
ciaa na strzpy. Wydaje si, e wszystko przepenia je radoci, chichocz i miej si
ze wszystkiego. Demony podniecaj si przy rzucaniu zakl, s wesoe i mona by
rzec, szczliwe.
Rowe Strachulce nie przypominaj adnej ywej istoty. Ich ciao to
zaopatrzona w potn paszczk wielka gowa i wyrastajce z niej koczyny. Stopy
tych demonw s szerokie i paskie, a palce kocz si przyssawkami. Ramiona
Strachulcw s bardzo dugie, natomiast nogi krtkie i pokraczne. Ciao tych stworw
jest rowe, bkitne lub purpurowe. Pokrywaj je rozmaite guzy, obrzke narole i
wyrostki. Tu i tam, stercz kolce, czasami na gowie wyrasta kilkanacie rogowych
grzebieni, czasami demon ma dzib zamiast paszczy.
CHARAKTERYSTYKA ROWEGO STRACHULCA:
STRACHULEC
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa
4
2
0
3
3
1
3
1
8
Maksymalna
4
2
0
3
3
1
3
1
8
BRO/PANCERZ: Strachulce posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora PRZEBICIE
PANCERZA. Strachulce nigdy nie mog uywa ora i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
DEMON, STRACH.
MAG: W kadym aspekcie swej egzystencji Strachulce Tzeentcha pozostaj magiczn
energi obleczon w ciao i oywion przez Pana Przemian. Ich ciaa emanuj
moc, ktr mog kierowa w sposb podobny do rzucania zakl. Wraz ze
wzrostem liczebnoci w grupie ronie ilo generowanych przez demony Kostek
Mocy. Pojedynczy Strachulec generuje jedn Kostk Mocy. Modele demonw
pozostajce w odlegoci do 1 od siebie nawzajem mog czy kostki w Pul
Kostek Mocy i wykorzystywa magiczn moc do rzucenia jednego wybranego
losowo zaklcia z Dziedziny Tzeentcha. Wicej informacji znajduje si w
ROZDZIALE XXIIII: MAGIA. Strachulce mog te pada ofiar Przeklestwa
Tzeentcha, cho jego efekt jest kracowo odmienny. Jeli podczas prby rzucenia
zaklcia wypadn dwie lub wicej 1 demony zaczynaj obkaczo chichota, a
rzucenie zaklcia koczy si sukcesem (niezalenie od osignitego poziomu
mocy).
STRACHULCE: Rowy Strachulec ktry zostanie Oszoomiony! lub Powolony na ziemi!
znika z odgosem dzikiej satysfakcji w oboczku rowej mgy, ktra zaraz
zmienia kolor na niebieski. Formuj si z niej dwa Niebieskie Strachulce, ktre w
najbliszej fazie magii gracza Kultu Purpurowej Doni naley umieci w miejscu
gdzie znajdowa si Rowy Strachulec.
Jeeli Niebieski Strachulec przeyje potyczk to w czasie sekwencji po potyczce
ponownie przybiera posta Rowego Strachulca.
STYGMAT TZEENTCHA: Strachulec posiada jeden Stygmat Tzeentcha, ktry naley
wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY
CHAOSU.

Niebieski Strachulec:
PODSTAWKA:

25 X 25 MM
Jedynym sposobem, by powsta ten demon, jest zniszczenie fizycznej formy
Rowego Strachulca. Bkitne Strachulce powstae po zniszczeniu ciaa mniejszych
demonw przypominaj z wygldu Rowe Strachulce, ale rni si od nich
charakterem. Podczas gdy Rowe Strachulce s wesoe i ucieszne, Bkitne s
ponure i zoliwe.
Z jednego Rowego Strachulca powstaj dwa Bkitne. Jeli akurat nie
walcz, powoli zmieniaj si w oboczki niebieskiej mgy. Z chwil, gdy wkraczaj do
boju, przyjmuj swj waciwy ksztat.
W niektrych zakazanych, magicznych ksigach demonologw Rowe
Strachulce nazywane s Wrzaskliwcami czy Wirujcymi Niszczycielami, a Bkitne Chrzkaczami.
CHARAKTERYSTYKA NIEBIESKIEGO STRACHULCA:
PREZBITER
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa
4
2
0
2
2
1
2
1
6
Maksymalna
4
2
0
2
2
1
2
1
6
BRO/PANCERZ: Niebieskie Strachulce posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora
PRZEBICIE PANCERZA. Niebieskie Strachulce nigdy nie mog uywa ora i
pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
DEMON, NIENAWI, STRACH .
STYGMAT TZEENTCHA: Niebieski Strachulec posiada jeden Stygmat Tzeentcha,
ktry naley wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE
XXIII: STYGMATY CHAOSU.

1|Strona