You are on page 1of 1

Program de consultanţă şi consiliere pentru studenţi

Nr.
cret.
1
2
3

Cadru didactic
Prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana
Prof. univ. dr. Niculescu Ionela Ioana
Prof. univ. dr. Nastase Viorel

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Prof. univ. dr. Mihăilă Ion
Prof. univ. dr. Cretu Marian
Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard
Conf. univ. dr. Macri Aurelia Cristina
Conf. univ. dr. Butnariu Mihaela
Conf. univ. dr. Roşu Daniel
Conf. univ. dr. Cojanu Florin
Conf. univ. dr. Mihăilescu Liviu
Conf. univ. dr. Rabolu Emilian
Lect. univ. dr. Alecu Aurel
Lect. univ. dr. Amzar Elena Luminita
Lect. univ. dr. Toma Geanina
Lect. univ. dr. Mihai Ilie
Lect. univ. dr. Hristache Diana
Lect. univ. dr. Manole Carmen
Lect. univ. dr. Mateescu Adriana Daniela
Lect. univ. dr. Popescu Corina Daniela
Lect. univ. dr. Rada Larisa
Lect. univ. dr. Trandafirescu Gabriel
Lect. univ. dr. Ştefănică Valentina
Asist. univ. dr. Ghimişliu Florin Gabriel

Ziua
Joi
Luni
Vineri - par
Sâmbătă- impar
Miercuri
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Luni
Vineri
Marţi
Miercuri
Sâmbătă
Joi
Vineri
Marţi
Joi
Luni
Marţi
Vineri
Joi
Miercuri
Joi
Marţi

Ora
1400 - 1600
900 - 1100
1200- 1400
1200- 1400
1600 - 1800
1000 - 1200
1000 - 1200
1000 - 1200
1000 - 1200
1200 - 1400
1200 - 1400
1400 - 1600
1000 - 1200
1000 - 1200
1000 - 1200
1000 - 1200
1000 - 1200
1600 - 1800
1200 - 1400
1000 - 1200
1200 - 1400
1000 - 1200
1400 - 1600
1400 - 1600
1400 - 1600