You are on page 1of 36

ISSN: 2081-7193

nr 3/2010
BEZPŁATNY MAGAZYN MIEJSKI

o co walczą
MOTORYZACJA

Toyota Rav4 OBROŃCY PALENIA?


FENOMEN

NAUCZ SIĘ AED może


ZDROWIE

VW Caravelle POMAGAĆ uratować życie


OGÓREK Z DSG
NOWINKI

przemysł farmaceutyczny
REFLEKSJE
po kolizji WYMYŚLA CHOROBY?
STYL ŻYCIA

drogowej
MIASTO
BIELA Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 A, 55-095 Mirków e-mail: sprzedaz@hondabiela.pl
tel. 0 71 315 10 17, fax. 0 71 315 19 17 www. hondabiela.pl
City News nr 3/2010

Spis Treści

OGÓLNE MOTORYZACJA
Magazyn SMS z info. o utrudnieniach na drodze ...............4 Wiosenny przegląd klimatyzacji ........................24
Doniesienia ..............................................................6-7 Hyundai i30 ...............................................................25
Miejski Moda na e-palenie .....................................................9 Refleksje po kolizji drogowej .............................. 26
Krótszy sen - szybsza śmierć................................ 19 Masz problemy z pojazdem
spróbój Ceramizera....................................................... 31
Drodzy Państwo, ZDROWIE
Wiosna nie zaskakuje i w odróżnieniu od zimy nie Ciekawostki ........................................................10-11
przychodzi nieproszona. Na nią się czeka, zwłaszcza O co walczą obrońcy papierosa ........................ 12
po takiej zimie jak ostatnia. Ale wiosna do wiosny Kiedy słyszysz, a nie rozumiesz........................... 15
nie podobna, już bardziej tegoroczna wiosna Przemysł farmaceutyczny
w swojej nieobliczalności przypomina ostatnią wymyśla choroby ....................................................17
równie nieobliczalną zimę. Oby obie pory roku
w końcu nauczyły nas pokory. Niemal wszystkie
nasze techniczne zabawki zawodzą w konfrontacji z
żywiołami natury. Niestety, najczęściej trafne wnioski Fenomen
z takich nauk wysnuwają Ci którzy najbardziej dostają test Toyota Rav4 2.0 Multidrive-S Sol ..................... 28
po d...pie, a nie ci którym za to płacą.
My ze swojej strony nie mogąc zrobić nic więcej
zapraszamy do lektury Magazynu City-News, może
przejrzenie tej gazety pozwoli chociaż na chwile
oderwać się od ponurej rzeczywistości.
Mamy nadzieję że rozrywka i konkursy które Wam Pierwsza pomoc
dedykujemy chociaż odrobinę poprawią Wam humor.
AED może uratować życie .......................................... 16
Jeśli ktoś woli wyścigi chartów może oczywiście
Pierwsza pomoc przy oparzeniach ......................... 18
uciec w politykę, ale co mu po zwycięstwie jak i tak,
naprawdę żaden zawodnik na mecie nie ich. Ogórek z DSG
KULTURA test Volkswagen Caravelle BiTDI DSG .................... 32
Marek Szczawiński
mszczawinski@ecitynews.pl
Kocham Kobiety!
rozmowa z Marcinem Szczygielskim ...................... 21 ROZRYWKA, HUMOR
Na dużym i małym ekranie ................................. 23 dowcipy, sudoku, konkursy 34

City-News
Konkursy w City-News
EVENTY 1. Twoja-Apteczka.pl
Eventowa telewizja internetowa - wygraj hydrożel na oparzenia
Noc Warsa i Sawy 2. Ceramizer - wygraj zestaw preparatów do
Pierwsze mistrzostwa Polski w Pole Dance ... 22 regeneracji silników
3. Duo Car - co tydzień bezpłatne mycia
samochodów dla czytelników

3
Ciekawostki

Alternatywne śluby
coraz popularniejsze we
Włoszech
Włosi coraz częściej decydują się na oryginal-
ne, absolutnie nietypowe ceremonie ślubne re- Serwis eInwestycje Biura Koordynacji Inwestycji i przestrzennej. Serwis został podzielony na dwie
zygnując z tradycyjnego przyjęcia weselnego Remontów w Pasie Drogowym http://inwestmapa. części - dostępną po zalogowaniu dla firm i instytucji
przy suto zastawionych stołach w restauracji - um.warszawa.pl/ (bezpośredni link znajduje się na współpracujących w zakresie koordynacji oraz ogól-
wynika z ogłoszonego właśnie raportu na temat stronie urzędu miasta www.um.warszawa.pl) działa nodostępną, z której mogą korzystać wszyscy bez
„alternatywnych ślubów”. od maja zeszłego roku. Dziś uruchomiona została w konieczności rejestracji.
I tak rosnącą popularnością cieszy się we Wło- nim nowa usługa - powiadomienia SMS.
szech pojęcie „slow wedding” jako odpowiednik Wszyscy użytkownicy mogą się zapoznać bez ogra-
ruchu zwolenników celebrowania posiłków, zło- Na stronie głównej należy przejść do zakładki SMS. niczeń z zestawieniem planowanych inwestycji i
żonych ze zdrowej żywności „slow food”. Po wpisaniu numeru telefonu komórkowego i ak- remontów w Warszawie w 2010 r. przez właścicieli
tywacji usługi na wskazany numer będą wysyłane sieci podziemnych, instytucji miejskich zajmujących
Państwo młodzi nie chcą się spieszyć i nie zga- informacje o wprowadzanych z powodu prac budow- się transportem zbiorowym, zarządzaniem oraz two-
dzają się na to, by ich ślub zamienił się w go- lanych i remontowych zmianach w organizacji ruchu. rzeniem infrastruktury komunikacyjnej. Informacje te
nitwę między urzędem stanu cywilnego czy Usługa jest bezpłatna i można z niej w każdej chwili można zobaczyć w postaci tabeli oraz graficznego
kościołem a miejscem przyjęcia. zrezygnować. Konieczne jest odnawianie aktywacji zobrazowania na planie miasta przy wykorzystaniu
usługi co sześć miesięcy. oprogramowania Google Maps czy Google Earth.
Ma być dostojnie, powoli, spokojnie - zauwa-
żył właściciel wielkiej, liczącej 22 filie w całych Internetowy serwis eInwestycje jest prowadzony Serwis umożliwia zapoznanie się z dokładnym opi-
Włoszech agencji organizującej śluby Roberto przez Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pa- sem przedsięwzięcia i jego lokalizacją w terenie.
Di Carlo. sie Drogowym przy udziale firm realizujących zada- Najistotniejsza część serwisu poświęcona jest utrud-
nia inwestycyjne. Podstawowym zadaniem serwisu nieniom w ruchu związanym z prowadzeniem robót
Na stołach, w przypadku najbardziej radykal- jest wspomaganie procesu koordynacji inwestycji - umieszczone są tam komunikaty o utrudnieniach,
nych, ekologicznych wariantów, pojawia się wy- przez pokazanie lokalizacji planowanych i realizo- schematy organizacji ruchu, plany proponowanych
łącznie najzdrowsza i najczystsza żywność bio- wanych prac na tle miejskich zasobów informacji objazdów.(PAP Life)jmy/ dki/
logiczna. Bezpieczne dla środowiska są nawet
dekoracje sal weselnych. Goście na pamiątkę
obdarowywani bywają doniczkami z tymian- Sześć miesięcy życia Dożywocie
kiem, miętą i rumiankiem.
zajmują im rozmowy o pogodzie za dopalacze
Di Carlo podał przykład obecnych tendencji: Brytyjczycy, których nieustannie zajmuje stan nieba nad głową, Dozywocie za doplacze? Na razie
zamiast klasycznego przyjęcia w restauracji spędzają średnio sześć miesięcy życia, rozmawiając o pogodzie - w Irlandii: irlandzki rząd zaaprobo-
wyjazd na weekend ze ścisłym gronem rodziny wynika z opublikowanego w piątek badania. wał nowy projekt legislacyjny, ma-
i przyjaciół do ośrodka agroturystycznego. jący na celu walkę z dopalaczami,
Spekulacje na temat tego, czy będzie ładnie, czy brzydko, narze- czyli substancjami odurzającymi o
działaniu podobnym do narkotyków,
Bardzo modne stały się także ślubne pikniki kania na ziąb i upał to główny temat rozmów z cudzoziemcami, a
jednak do nabycia w normalnym
w pięknej scenerii z obrusami na trawie i jedze- także w rozmów w relacjach biznesowych dla 58 procent Brytyj- obiegu.
niem przywiezionym w koszach albo przyjęcie czyków - wykazała ankieta, której wynik przytacza agencja AFP.
bufetowe na plaży. Sondaż przeprowadzony przez prestiżowy instytut ICM na 2018 Zgodnie z nowym prawem, sprze-
osobach ujawnił, że Brytyjczycy rozmawiają o pogodzie przez 49 daż substancji, które nie miesz-
Włoskie zabytki są doskonałym „planem” dla godzin każdego roku. To główny temat konwersacji przed rozmo- c z ą s i ę w o p i s i e i s t n i e j ą c yc h
coraz bardziej popularnych ślubów tematycz- wami o pracy, telewizji, sporcie i przed plotkami. narkot yków, lecz mają „efek t y
psychoaktywne”, będzie karana
nych. Młode pary upodobały sobie między
siedmioletnią odsiadką. Osobom
innymi starożytną willę w Tivoli koło Wieczne- Ponad 19 proc. osób, które ukończyły 65 lat, uważa, że jest w odpowiedzialnym za zaopatrzenie
go Miasta, gdzie organizują wszystko w stylu stanie przewidzieć pogodę nie gorzej od zawodowych meteoro- grozi natomiast dożywocie.(PAP Life)
z dawnego Cesarstwa Rzymskiego. Ubrani logów... (PAP Life)
w tuniki są nie tylko państwo młodzi, ale także
goście. W Chinach: darmowe lokum „W ciągu ostatnich 30 dni do programu zgłosiło się
aż 5 tys. chińskich rodzin” - poinformował jeden z
W czołówce miejsc, wybieranych na śluby po- za lekcje angielskiego założycieli Tourboardingu, do którego można zapisać
zostaje Toskania, Wybrzeże Amalfitańskie oraz się na stronie internetowej www.tourboarding.com .
kraina Cinque terre. Dzięki Georgowi Clooney- Nauka górą! Przynajmniej w Chinach: turyści zainte- Program jest również odpowiedzią na brak taniego
owi popularne są także okolice Jeziora Como, resowani zwiedzaniem Chin za grosze powinni pod- zakwaterowania w Chinach. Motto Tourboardingu
szkolić swój angielski. W kwietniu ruszył program,
gdzie ma on rezydencję. brzmi: „Biura podróży nas nienawidzą, ludzie nas
który oferuje darmowe zakwaterowanie w chińskich
domach w zamian za udzielanie lekcji angielskiego. kochają”. W Szanghaju ceny hoteli znacznie wzrosły
Ale ci, którzy nie chcą pędzić za modą, decydu- od początku Wystawy Światowej Expo.
ją się na zupełnie nieznane, malownicze, jesz- Program został zainicjowany przez chińską organiza-
cze nie odkryte miasteczka w Apulii, Marche cję pozarządową Tourboarding w odpowiedzi na zbyt W zamian za zakwaterowanie, oprowadzanie po mie-
i Umbrii. wygórowane ceny lekcji języka angielskiego, które ście lub lekcje gotowania zagraniczni goście muszą
(PAP Life)sw/ dki/ uniemożliwiają wielu Chińczykom naukę. Za godzinę rozmawiać ze swoimi gospodarzami co najmniej dwie
mieszkaniec Państwa Środka musi zapłacić nawet godziny dziennie. Turystom oferuje się również trans-
500 juanów (ponad 73 dolarów). port z lotniska i na lotnisko oraz dwa posiłki dziennie.
(PAP Life)

4 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010

Na okładce City News Magazynu


Gmach Główny Politechniki Warszawskiej to najważniejszy i najbardziej
reprezentacyjny budynek kampusu tej uczelni.
Jego budowa rozpoczęła się w roku 1899 i trwała tylko dwa lata. Stojący
przy placu Politechniki, gmach projektu Stefana Szyllera i Bronisława Bro-
chwicza-Rogóyskiego imponuje swoją dostojnością.
Architektura odwołująca się do włoskiego renesansu i baroku nadaje bu-
dynkowi reprezentacyjnego charakteru - jednocześnie monumentalna, ale
i bogata w detale.
Najbardziej interesującą częścią gmachu jest Główna Aula - swoisty pięcio-
kątny dziedziniec otoczony krużgankami wszystkich pięter. Niezwykły cha-
rakter temu miejscu nadaje słoneczne światło wpadające przez przeszklony
sufit z kolorową rozetą oraz doskonale dobrane proporcje całego budynku.
Ponadto, w gmachu znajdują się słynne schody prowadzące na wszystkie
kondygnacje. Przechadzając się po Gmachu Głównym można zauważyć
liczne detale z motywami o tematyce technicznej.

fot. Maciej Maciejewski http://senner.pl

Co piją Polacy?
Dwa lata temu Instytut Żywności i Żywienia przeprowadził badania doty-
czące spożycia wody przez Polaków. Ich wyniki były zatrważające. Jak po-
informowała PAP Life dietetyk Alicja Kalińska, statystyczny Polak dziennie
spożywał 143 ml wody, czyli jedną trzecią szklanki dziennie. Na szczęście te
niekorzystne wyniki powoli ulegają poprawie. Zatem co piją Polacy?

Paradoksalnie najczęściej pijane napoje wśród Polaków to woda, a także


soki oraz napoje gazowane - wynika z badań przeprowadzonych przez In-
stytut Badań Opinii Publicznej Millward Brown.
Głównym powodem sięgania po poszczególne rodzaje napojów jest odpo-
wiedni smak, a także aspekty zdrowotne. Po wodę sięgamy najczęściej,
aby ugasić pragnienie. Panie pamiętają również o zdrowotnych i urodowych
aspektach picia wody. A soki? Te obok wartości smakowych mają również
wiele witamin i składników odżywczych. Dwie piąte Polaków przynajmniej
kilka razy w tygodniu pije soki. Z analizy przeprowadzonej przez dr Tomasza
Sobierajskiego wynika, że dużo częściej soki piją młodzi (79 proc.) niż starsi Wykorzystaj odkrycia naukowe
po 46. roku życia (49 proc.). Do soków są dużo bardziej przekonane osoby z prof. Roberta Wallace’a, prof. Rainera Dietericha i laureata
wyższym wykształceniem (84 proc.) niż z wykształceniem zawodowym (55 nagrody Nobla prof. Rogera Sperry w nauce j´zyków.
proc.). Jedna trzecia osób, która praktycznie w ogóle nie pije soków, nie robi
tego, bo nie stać ich na kupnotych napojów.
Zwracając szczególną uwagę na jakość zakupu, Polacy coraz częściej in-
Nowy j´zyk z przyjemnoÊcià
Swobodna rozmowa w zakresie najcz´Êciej u˝ywanych słów i zwrotów
teresują się ilością „napoju w napoju” i ilością zawartych w nich dodatków,
gwarantowana ju˝ po 44 godzinach nauki systemem SITA.
takich jak: cukier, słodziki, barwniki czy konserwanty. Szczególnie uwrażli-
Urzàdzenie SITA pomaga osiàgnàç i utrzymaç stan relaksu – optymalny do nauki j´zyka (799 zł).
wieni jesteśmy na ostatnie z wymienionych.
Większość z nas (87 proc.) jest przekonana, że woda nie zawiera żadnych
dodatkowych składników. Co trzecia osoba twierdzi, że soki 100 proc. rów-
Rabat 200 zł na urzàdzenie przy zakupie
czterech poziomów kursów

nież nie mają żadnych sztucznych składników, choć co piąty twierdzi, że Kursy j´zykowe SITA Specjalnie przygotowane PODSTAWOWY ÂREDNIO ZAAWANSOWANY
znajdują się w nich sztuczne barwniki, a co trzeci, że są tam konserwanty. podr´czniki i nagrania poziom 1 poziom 2 poziom 1 poziom 2

Pozostając na chwilę przy zdrowiu, warto wspomnieć o napojach gazo- gwarantujà najlepsze efekty angielski
(229 zł za jeden poziom kursu). niemiecki
wanych, po które Polacy sięgają rzadko, powodem jest świadomość ich
negatywnego wpływu na nasz organizm, a także zawartości rzeczonych KUP NA WWW LU B TELEFONICZNIE
konserwantów. Dwie na trzy osoby twierdzą, że w tego rodzaju napojach są www.sita.pl 22 636 90 91
sztuczne barwniki i konserwanty.
P∏atne przy odbiorze. Koszt przesyłki ponosi odbiorca. Urzàdzenie
posiada 24. miesi´cznà gwarancj´. Dla dobra naszych klientów
istnieje mo˝liwoÊç zwrotu urzàdzenia oraz kursów, dostarczonych
237-0011

Reasumując Polacy „piją coraz więcej i coraz zdrowiej”, dokonując świado- wysy∏kowo, w ciàgu 14. dni. Urzàdzenie prosimy zatrzymaç tylko
w przypadku, gdy jesteÊcie Paƒstwo przekonani o jego skutecznoÊci.
mych zakupów, starając się, aby wybierane przez nich produkty - wody, soki, W przypadku rezygnacji prosimy o odes∏anie zakupionego towaru
i podanie numeru konta, na które odeÊlemy pieniàdze. City News
napoje - nie miały sztucznych dodatków. (PAP Life)
SITA Sp. z o.o., Salon Sprzeda˝y, ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa, tel. 22 636 90 91

www.ecitynews.pl 5
Pokazy mody na Piazza Navona Za utracony bagaż
i innych placach Rzymu? maksimum 1134,71 euro
Burmistrz Rzymu Gianni Alemanno zaproponował we wtorek, aby pokazy Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że maksymalne odszko-
mody odbywały się nie tylko na Placu Hiszpańskim, ale także na przykład dowanie, należne pasażerowi od linii lotniczych za utracony bagaż może
na malowniczym Piazza Navona. wynieść 1134,71 euro.
Podczas uroczystości przyznania nagrody Wilczycy Kapitolińskiej 85-letnie- Pułap ten może być przekroczony tylko w przypadku, gdy pasażer przed
mu włoskiemu styliście Fausto Sarliemu Alemanno stwierdził: „Plac Hisz- odlotem zgłosi większą wartość swego bagażu i uiści związaną z tym do-
pański jest miejscem historycznym i tradycyjnym dla mody, ale my myślimy datkowa opłatę.
także o innych placach, jak Piazza Navona, prawdziwych naturalnych sce- Pułap ten może być przekroczony tylko w przypadku, gdy pasażer przed
neriach pokazów alta moda”. odlotem zgłosi większą wartość swego bagażu i uiści związaną z tym do-
„Celem jest zaś połączenie placów pełnych sztuki i piękna w naszym histo- datkowa opłatę.
rycznym centrum z pięknem mody” - mówił burmistrz Wiecznego Miasta. Takie rozwiązanie jest zgodne z postanowieniami Konwencji Montrealskiej
Przyznał, że pomysł organizacji pokazów na innych słynnych rzymskich z 1999 roku, określającej odpowiedzialność cywilną przewoźników lotni-
placach jest starym projektem, do którego władze stolicy chcą obecnie po- czych. UE zaaprobowała tę konwencję w 2001 roku.
wrócić. „Jesteśmy w stanie zaoferować scenerię naprawdę jedyną w swym Trybunał w Luksemburgu rozpatrywał, na wniosek hiszpańskiego sądu,
rodzaju na świecie” - podkreślił. sprawę pasażera, którego bagaż zaginął między Barceloną a Porto. Pa-
Najsłynniejszy pokaz mody w Rzymie odbywa się latem na Schodach Hisz- sażer ten żądał 2700 euro i dodatkowo 500 euro za „straty niematerialne”.
pańskich. Swe kreacje prezentują najsłynniejsi włoscy projektanci. Sędziowie Trybunału uznali, że roszczenia te są nieuzasadnione. Potwier-
(PAP Life) dzili istnienie jednej górnej granicy odszkodowania, pokrywającego zarów-
no straty materialne, jak i niematerialne.

Sondaż: komary gorsze niż wierzyciel Trybunał w Luksemburgu rozpatrywał, na wniosek hiszpańskiego sądu,
sprawę pasażera, którego bagaż zaginął między Barceloną a Porto. Pa-
- mówią Włosi sażer ten żądał 2700 euro i dodatkowo 500 euro za „straty niematerialne”.
Sędziowie Trybunału uznali, że roszczenia te są nieuzasadnione. Potwier-
Dla 80 procent Włochów komary są gorsze od wierzycieli, pukających do
drzwi - takie są przedstawione we wtorek w Mediolanie wyniki sondażu, w dzili istnienie jednej górnej granicy odszkodowania, pokrywającego zarów-
którym ankietowani wskazali największe przykrości, mogące zepsuć wa- no straty materialne, jak i niematerialne. (PAP Life)
kacje.
Na drugim miejscu po komarach znaleźli się wędrowni sprzedawcy różnych
towarów (16 procent), a na trzecim - naprzykrzający się sąsiad (10 procent).
Wierzyciel, zgłaszający się po zwrot długu, znalazł się na ostatnim miejscu.
Wskazało go 4 procent pytanych.

Z sondażu wynika, że na komary znacznie bardziej narzekają kobiety niż


mężczyźni. (PAP Life)

Tłuszcz opodatkowany?
17,5 proc. - tyle może wynosić podatek od tłuszczu, jaki Wielka Brytania
zamierza wprowadzić. Na razie jest to jedynie zamiar i pomysł na walkę
z chorobliwą otyłością. Dodatkowe opodatkowanie niezdrowej żywności
miałoby odstręczać łakomczuchów od sięgania po kolejne porcje „śmiecio- - podłogi drewniane, barlinek, baltic wood,
wego jedzenia”. warstwowe, lite karelia, tarkett
Podatek od tłuszczu zawartego nie tylko w żywności przetworzonej i nie- ICA, SIKA, MAPEI,
zdrowych przekąskach, ale również w pełnotłustym mleku, serze i maśle - chemia do parkietów VERMEISTER, SPARTAN
- miałby działać na podobnej zasadzie jak ten nałożony na przetwory tyto-
niowe i alkoholowe. Dodatkowym podatkiem obarczone zostałyby również autoryzowany montaż RATY, PROMOCJE
napoje zawierające cukier.
Nad całym pomysłem czuwa brytyjska rządowa agencja dbająca o jakość
produktów spożywczych - Food Standards Agency, ich celem jest zweryfi- 022-669 Warszawa, ul. Kłobucka 8 paw. 54
kowanie, czy rzeczywiście opodatkowanie niezdrowej żywności zmniejszy
apetyty otyłych Brytyjczyków. tel./fax: (22) 331 28 89
Dodatkowe środki z opodatkowanej żywności zostałyby przekazane na czynne pn.-pt. 9.00-17.30, sob. 9.00-14.00
rzecz kampanii walki z otyłością, w tym szkolne programy nauczania dzieci,
zaszczepienie młodzieży zdrowych nawyków dietetycznych, kampanie re-
klamowe uświadamiające zagrożenia płynące ze strony żywności bogatej Al. Jerozolimskie 247 Opacz Kolonia
w tłuszcze, a nawet pokrywanie kosztów operacji. (okolice w-wa ursus) tel. fax: (22) 723 03 72
Powszechnie wiadomo, że nadmierne spożycie tłuszczów nasyconych pro- czynne pn.-pt. 9.00-17.30, sob. 9.00-14.00
wadzi do zwiększonej liczby zgonów - przyczyną jest zatkanie tętnic i cho-
roby serca. Niektóre badania pokazują, że wprowadzenie podatku może
rocznie uratować nawet 3 tys. osób.
ul. Powstańców Śląskich 69D
Obok aspektu zdrowotnego - który bez wątpienia jest słuszny, pozostaje do tel. 22 877 27 87 kom. 601 901 500
rozstrzygnięcia również aspekt społeczny. Badania przeprowadzone przez
Instytut Studiów Podatkowych zaznaczają, że nałożenie podatku na produk-
ty wysokotłuszczowe może negatywnie wpłynąć na budżety rodzin ubogich
www.deska-barlinecka.pl
(PAP Life)mdn/ zig/(Marie Claire)

6
City News nr 3/2010
Doniesienia

Zabrakło skali w alkomacie


Policjanci z Krapkowic zatrzymali 30-letniego kierowcę, który w centrum
miasta jechał samochodem w sposób niekonwencjonalny. Jak się okazało
mieli nosa, bo podczas kontroli alkomatem w urządzeniu ... zabrakło skali.
Podczas próby zbadania 30-latka na przenośnym alkomacie, zamiast cy-
ferek z przecinkiem zaświecił się „błąd urządzenia”. Delikwent był twardy,
i musiał całkiem dobrze znosić alkohol, bo policjanci w pierwszej chwili po-
myśleli, że ich alkomat po prostu się popsuł.
Odpadające koła - nie tylko w Formule 1
Po przewiezieniu kierowcy na komendę okazało się, że alkomat był w po- Chociaż tak efektowne wypadki, jak spowodowane odpadającymi kołami,
rządku, tylko zabrakło w nim skali. Stacjonarne urządzenie wykazało, że zdarzają się zwykle w pit-stopach Formuły 1, podobnych wrażeń można
30-latek ma w organizmie ponad 4,3 promila alkoholu - a przenośne al- doświadczyć też - jak się okazuje - w polskim miasteczku. Potwierdza się
komaty działają tylko do wartości 4,2. Twardziel nie próbował ściemniać, przy tym stara prawda, jak wiele zależy nie tyle od pojazdu czy kierowcy,
i przyznał - podobno całkiem wyraźnie - że od kilku dni pił alkohol. lecz od formy mechanika.
I choć w niedawnym takim zdarzeniu kierowcą był 75-latek, który wymieniał
Najciekawsze jednak jest to, że na fotelu pasażera obok pijanego kierowcy opony na letnie w zakładzie oponiarskim w Myszkowie, emocje były nie
siedziała jego żona - z prawem jazdy i trzeźwa jak poranek. Prawo jazdy mniejsze. Po tym bowiem, jak zapłacił za usługę, wyjechał z warsztatu i
przydało się - kierowca został zatrzymany, a autem odjechała żona spokojnie przejechał kilkadziesiąt metrów, z jego forda odpadły oba przed-
nie koła.
Poza stratami materialnymi związanymi z uszkodzeniami samochodu, niko-

„Kogut” na „kogucie” mu nic się nie stało. Właściciel forda wezwał jednak policję, która sprawdzi-
ła, że zmieniający koła pracownik nie był trzeźwy - miał 0,86 promila. Śled-
Policjanci ze Zduńskiej Woli (Łódzkie) szybko ustalili kierowcę samo- czy nie zdecydowali jeszcze, czy postawić mu jakieś zarzuty. Nie wiadomo
chodu, który bezprawnie używając świetlnego „koguta” pojawił się rano też, jak długo w warsztacie zostanie ford. (PAP Life)
na drogach tej gminy. Okazało się, że „uprzywilejowanym” autem jechał
19-latek, który...spieszył się do szkoły.
Rano dyżurny policji otrzymał telefon od jednego z kierowców, który Kto ukradł „kłódki miłości”
twierdził, że przez miejscowość Izabelów jedzie podejrzany opel z włą-
czonymi sygnałami świetlnymi koloru niebieskiego. I - zdaniem kierowcy
z mostu zakochanych?
- na pewno nie jest to pojazd policji. Ze słynnego paryskiego mostu - Pont des Arts - zniknęły nagle setki zawie-
Patrol „drogówki” ustalił trasę jazdy rzekomo „uprzywilejowanego” sa- szonych tam wcześniej przez zakochane pary kłódek z miłosnymi inskryp-
mochodu i odnalazł go na parkingu przed jedną ze szkół na terenie cjami i rysunkami. Sprawców nie odnaleziono, a policja i merostwo bronią
gminy. Okazało się, że właścicielem auta jest 19-letni mieszkaniec gmi- się przed podejrzeniami.
ny Warta.
„Podczas przesłuchania nastolatek tłumaczył się, że spieszył się do Przecinający Sekwanę w okolicach Luwru Pont des Arts należy do ulubio-
szkoły, a lampę błyskową kupił na bazarze” - powiedział PAP Life rzecz- nych celów przechadzek zakochanych par w Paryżu. Od kilku lat zakochani
nik zduńskowolskiej policji Jacek Kozłowski. zawieszają na barierce mostu kłódki w różnych kolorach, mające świadczyć
Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Za używanie świateł pojazdu o sile i trwałości ich uczuć. Jeszcze na początku maja na moście było aż
uprzywilejowanego i posiadanie niedozwolonych przyrządów „kogutowi” 1600 kłódek, z napisami wyrytymi w dziesiątkach języków.
- jak ochrzcili go policjanci - grozi kara aresztu oraz grzywny do 5 tysięcy Jakie było zdumienie spacerowiczów, gdy przez jedną noc niemal wszystkie
złotych. (PAP Life) „kłódki miłości” zniknęły z mostu. Zostało tylko kilkadziesiąt z nich.

Podejrzenia mediów skierowały się w stronę stołecznego merostwa. Przy-


Remis 0:0 cudownie przekształcony znało ono bowiem wcześniej, że nie podoba mu się takie ozdabianie za-
bytkowego mostu. Jednak ratusz zarzeka się, że nie ma ze zniknięciem
w porażkę 0:2 miłosnych symboli nic wspólnego. Podobnie jak stołeczna policja, która nie
Przestępcze kombinacje nie obejmują tylko klubów i zawodników oraz sę- rozumie, jak „nieznani sprawcy” mogli rozpruć i ukraść w tak krótkim czasie
dziów, czy działaczy z najwyższych półek piłkarskiego świata. W rzeczy- ponad tysiąc kłódek.
wistości czasem zaczynają się już na poziomie klasy B. Tak było w jednym Samo pochodzenie zwyczaju zawieszania kłódek miłości nie jest do końca
z klubów, gdzie wynik rozgrywki zakończony stanem 0:0, sędzia spotkania jasne. Można je napotkać, poza Paryżem, w wielu innych miastach na świe-
zmienił na 0:2. Teraz ma kłopoty. cie, np. Wenecji, Florencji, Brukseli, Kijowie, Wilnie czy Moskwie.
Jak poinformował w czwartek zastępca szefa prokuratora okręgowego Włosi twierdzą, że to właśnie oni zapoczątkowali ów zwyczaj. W ich przeko-
w Ostrowie Wielkopolskim Janusz Walczak, w sprawozdaniu sędzia wpisał naniu pochodzi on z romansu Włocha Federico Moccii „Tylko ciebie chcę”.
zwycięstwo zespołu gości, co było nieprawdziwe. Mecz zakończył się bo- Zakochani bohaterowie tej powieści zawiesili na moście na Tybrze w okoli-
wiem bezbramkowym remisem. 19-letniego sędziego miał namówić do tej cach Rzymu kłódkę ze swoimi imionami, po czym pocałowali się i wrzucili
kombinacji 23-letni zawodnik jednej z drużyn. kluczyk od kłódki do rzeki.
Szymon Łucyk (PAP Life)
Sprawą zajęła się prokuratura w Pleszewie, którą o wszystkim powiadomił
Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Jak się okazało, w jednym z ze-
społów wystąpił piłkarz bez uprawnień. To spowodowałoby oddanie meczu
drużyny tego zawodnika walkowerem. Chłopcy pomyśleli, że lepiej mecz
rozstrzygnąć i tym samym uniknąć kompromitacji. Kodeks karny jest jednak
w takiej sytuacji bezlitosny. Za poświadczenie nieprawdy grozi nawet do
pięciu lat więzienia.
I tak to się zaczyna w polskiej piłce nożnej. Od parteru, potem są wyżyny
z takimi bohaterami jak na przykład słynny „Fryzjer”(PAP Life)

www.ecitynews.pl 7
Technowinki

Miasteczko w Szwajcarii YouTube uruchomił


dla „elektrowrażliwych” usługę pay-per-view
W Soubey, w szwajcarskiej Jurze znajduje się tylko jedna
antena telefonii komórkowej. Ale nawet i ta jedyna może zo- YouTube, jeden największych powszechnie dostęp-
stać wkrótce zdemontowana. Powód? Burmistrz miastecz- nych internetowych serwisów multimedialnych uru-
ka Samuel Oberli marzy, żeby Soubey stało się „rajem dla chomił usługę wynajmowania wideo na zasadzie
'elektrowrażliwych’” - donosi szwajcarski dziennik „Le Matin”. pay-per-view.
Katalog dostępnych filmów jest „ekscentryczny” i
Pomysł zdemontowania już istniejącej anteny, żeby w okolicach miasteczka stworzyć strefę zawiera produkcje Bollywood, anime, horrory i filmy
wolną od oddziaływania pól elektromagnetycznych wyszedł od jednego z radców gminy - Ni- dokumentalne - poinformował portal technologiczny
colasa Bartha, według którego region może tylko zyskać, jeśli w jego okolice sprowadzą się Daily Tech.
„technologiczni alergicy”. Barth przez 6 miesięcy gościł u siebie kobietę, która uciekała przed Według informacji posiadanych przez serwis nieofi-
antenami francuskimi - „10 razy silniejszymi od szwajcarskich” - jak wyjaśnił szwajcarskiemu cjalnych informacji, Google jako właściciel serwisu
dziennikowi rzecznik prasowy Swisscomu. YouTube, podjął rozmowy z ze studiami jak Lion’s
Gate, Sony i Warner Bros. w sprawie umieszczenia
„Według statystyk, 4 proc. mieszkańców Szwajcarii cierpi na elektrowrażliwość spowodowaną ich filmów w ofercie.
silnymi polami elektromagnetycznymi” - tłumaczy burmistrz Soubey, który liczy, że wkrótce Na razie jednak usługa YouTube Rental jest jedną z
miasteczko zapełni się pasjonatami ekologicznego trybu życia. Czy tak się stanie? Romandz- najmniejszych na rynku programów i filmów dostęp-
kie stowarzyszenie przeciwko rozprzestrzenianiu się anten emisyjnych również o tym marzy. nych przez Internet i zarazem jedną z tańszych; stan-
Według lekarzy, którzy podpisali dokument nazwany „apelem Freienbacha” i skierowanym dardowa cena za film wynosi 99 centów, zaś obej-
przeciwko konstrukcji nowych anten i stacji telefonii komórkowej, promienie elektromagne- rzenie najdroższego filmu w ofercie kosztuje 4 USD.
tyczne „wpływają na aktywność mózgu, wprowadzają zmiany w morfologii krwi, pogarszają YouTube ma obecnie ponad 500 mln użytkowników
skłonności genetyczne, modyfikują barierę krew-mózg i mogą wpływać na rozwój raka” - przy- i jest największym w internecie serwisem na którym
pomina „Le Matin”. umieszczają oni swoje nagrania wideo i multimedia.
Tymczasem, o sukcesie inicjatywy przeciwnego antenom komórkowym burmistrza zadecydują (PAP Life)
sami „elektrowrażliwi”. Jeśli tylko się tu przeprowadzą. (PAP Life)(Le Matin)

Język potrzebny od zaraz Lot na Marsa:


Co łączy studenta, managera, kelnera, sekretarkę i dyrektora? 1,5 roku w zamknięciu
Wszyscy uczą się języków obcych. Choć każde w innym celu.
Po to, żeby wyjechać za granicę do pracy, żeby czytać prace Rosjanom nie udało się polecieć na Księżyc, ale nie
naukowe z całego świata, żeby płynnie mówić w języku swo- rezygnują z lotów na inne planety: prawie półtora roku
ich przełożonych, żeby „poklikać” w internecie z obcojęzycz- w zamknięciu, bez światła dziennego i ze sterylnym jedze-
nymi znajomymi. Właśnie do tych potrzeb dopasowują swoje niem, spędzą ochotnicy przygotowujący się do ekspery-
oferty szkoły językowe. mentu będącego symulują lotu na Marsa, by sprawdzić,
jaki wpływ na ich psychikę i kondycję fizyczną będzie
Na językowym rynku edukacyjnym wciąż po- zorganizowanym kursie i w domu ucząc się miała taka wyprawa.
jawiają się nowe pomysły na naukę, innowa- samodzielnie, wtedy kiedy mamy czas. Eksperyment rozpocznie się pod koniec maja lub na
cyjne metody i techniki nauczania. Zmieniło Dzisiejsze metody bardzo różnią się od tych początku czerwca w centrum badawczym w Moskwie.
się również nastawienie samych metodyków sprzed kliku, kilkunastu laty. Nie ma żmud- Trzech Rosjan, dwóch Europejczyków i Chińczyk spędzi
i nauczycieli. Nauce zaczął przyświecać ja- nego powtarzania słówek, „wkuwania” gra- 520 dni w module o powierzchni 180 m kw. udającym sta-
sno określony cel. Chcesz szybko „załapać” matycznych regułek na pamięć. Prym wiodą tek kosmiczny.
podstawy i swobodnie rozmawiać na co- obecnie nowoczesne techniki zapamiętywa- Chociaż do podboju Czerwonej Planety nie dojdzie przez
dzienne tematy? nia, mnemotechniki, gry skojarzeń, nauka najbliższe dziesięciolecia, w scenariuszu ocenia się, że
Wybierz metodę SITA. Potrzebujesz tech- w stanie relaksu. podróż tam potrwałaby 250 dni, na miejscu astronauci
nicznego języka do pracy? Wyspecjalizowa- Przed rokiem 1989 nauka języków była trak- spędziliby 30 dni, a przez kolejnych 240 dni wracaliby na
ny lektor to ktoś kogo szukasz. Takie podej- towana raczej jako hobby czy intelektualna Ziemię.
ście oszczędza czas i pieniądze. Uczymy się rozrywka. Można było zaimponować znajo- Największe ryzyko takiej izolacji związane jest z psychi-
tego, co jest nam naprawdę potrzebne, dzię- mym czytając klasyków literatury angielskiej ką. Obecnie astronauci trenują, przechodzą badania,
ki temu wzrasta nasza motywacja do nauki. w oryginale, czy swobodnie tłumacząc na powtarzają eksperymenty, które mają wykonać podczas
Metodycy przywiązują także dużą wagę do imprezach teksty piosenek The Police. Dziś „podróży”.
tego, żeby nauka nie była jedynie przykrym znajomość języków staje się koniecznością. Dni zostaną podzielone na osiem godzin snu, osiem go-
obowiązkiem, ale przyjemnością. Prześci- Zarówno ze względu na zagraniczne wy- dzin pracy i osiem godzin wypoczynku. Sześciu członków
gają się w wymyślaniu ćwiczeń i sposobów jazdy, ale też i po to, żeby w Polsce dostać załogi będzie miało do wykonania ponad 105 testów psy-
na urozmaicenie nauki, wszystko po to, aby pracę w międzynarodowych korporacjach. chologicznych, fizycznych i medycznych. Dla rozrywki
nauczane treści szybko zapadały w pamięć. Ludwig Wittgenstein, filozof, ojciec chrzestny będą mogli zabrać zdjęcia, nagrania wideo i książki elek-
Stąd wziął się też pomysł na naukę w stanie neopozytywizmu jest autorem słów: Granice troniczne.
relaksu. Przyjemnie i skutecznie to dewiza naszego języka są granicami naszego świa- Wyrzeczeniem będzie też wyżywienie - zbliżone do tego,
autorów metody SITA. Nauka w stanie re- ta. Warto o tym pamiętać, kiedy zewnętrz- co jedzą astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicz-
laksu wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nych granic już nie ma, a pozostały tylko te nej. Astronauci będą mogli wziąć prysznic raz na 10 dni.
techniki i odkrycia z dziedziny neurofizjologii w nas. To czy je świadomie przekroczymy, Podobny eksperyment przeprowadzono w 2009 roku.
i neuropsychologii. Jest też bardzo wygod- zależy wyłącznie od nas samych. Wówczas sześciu ochotników zamknięto w module ko-
na, gdyż można z niej korzystać w szkole na Łukasz Szary smicznym na 105 dni. (PAP Life)

8 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010

Już niebawem polska dołączy do grupy państw, które wprowadziły restrykcyjne przepisy antytytoniowe.
W polsce na choroby związane z paleniem papierosów umiera rocznie 70 tys. osób - dlatego nie ma co dyskutować
z faktem szkodliwości palenia.
plastry, gumy czy tabletki pomogły wielu osobom w walce z nałogiem, ale jest rzesza palaczy, na których te środki nie
działają. są też tacy co nie myślą o rzuceniu. co im pozostaje? samotne popalanie w domowym zaciszu, substancje
smoliste, tlenek węgla oraz fundowanie biernego palenia swoim domownikom.

a może zmienić palenie lepsze? dzo modny gadżet. Niektóre modele imitują e-papieros collinss
I postawić na ColinsS e-papierosa czyli ze- kształtem tradycyjnego papierosa, inne bar- E-papierosy na warszawskim rynku są już od prawie
staw do inhalacji nikotyny w formie płynu, dziej przypominają cygaretki, a nawet długo- roku. Przy ich kupnie należy kierować się przede wszyst-
nazywanego liquidem. Liquid czyli roztwór pisy czy pióra. kim osobistymi nawykami związanymi z paleniem. Wy-
glikolu propylenowego, nikotyny – występuje bór modeli oraz smaków i mocy liquidów do inhalacji
w różnych stężeniach, od 0 do 18 mg na ml – jest bardzo dużo. Dlatego należy zwrócić się o pomoc
i substancji aromatyczno smakowych. Każdy czy to jest zdrowe? do fachowców. Zapraszamy do dystrybutorów firmy Col-
zestaw składa się z baterii, atomizera i wy- Glikol propylenow y jest powszechnie uż y- linsS, tam osoby zainteresowane zakupem e-papierosa
miennego zasobnika z liquidem. Uż ytkow- wany w przemyśle spożywczym i farmaceu- mogą liczyć na profesjonalną obsługę, kompleksowe in-
nik zaciągając się uwalnia energię z baterii, tycznym. Nie ma przesłanek, aby roztwór gli- formacje na temat idei e-palenia i dobór odpowiedniego
wtedy zaczyna pracować atomizer, który pod- kolu i nikotyny zaliczyć do grupy substancji asortymentu.
grzewa płyn do temperatury 70 C. W efekcie szkodliwych dla organizmu człowieka. Lecz
płyn odparowuje i dostaje się do organizmu ze względu na nikotynę, która ma właściwo-
jako mgiełka. ści uzależniające produkt jest przeznaczony dlaczego
wyłącznie dla osób już palących. Cały czas collins aGe?
trwają badania nad liquidem stosowanym
co zyskuje e-palacz! w e -papierosach. Np. dr Ber nard Mayer To wyjątkowy e-papieros.
Zaspakaja zapotrzebowanie na nikot ynę, z Uniwersytetu w Austriackim Grazu w swo- Składa się tylko z dwóch
zachowuje odruchy podobne do tych zwią- im opracowaniu jego toksyczność sprowadza części: baterii i kartomizera.
zanych z tradycyjnym paleniem Ale przede do zawartości nikotyny. Wykazuje natomiast Ten ostatni to absolutna nowość
- atomizer i kartidż w jednym.
wsz ystkim pomija t ak bardzo szkodliw y wyższość e-papierosów nad innymi terapia-
Dotychczas atomizer był najbardziej
proces spalania tytoniu, tzn. nie wchłania mi antynikotynowymi, ze względu na aspekt awaryjną częścią e-papierosa.
tlenków węgla, substancji smolistych i in- psychologiczny. E-palacz nie odrzuca nagle Teraz możesz zapomnieć
nych szkodliwych związków, nie powoduje swoich przyzwyczajeń, może natomiast stop- o czyszczeniu, nieprzyjemnym
też biernego palenia. Większość e-palaczy niować dawki nikotyny, a w końcu całkowicie posmaku i zapachu.
już po kilku dniach od zamiany papierosa na je zredukować. Po prostu wymieniasz
CollinsS e-papierosa odczuwa pierwsze ozna- W wyborze e-papierosa należy się kierować kartomizer i gotowe!
ki poprawy samopoczucia i kondycji, na nowo przede wszystkim tym, czy jego importer za-
Zestaw Collins AGE składa się z
mogą cieszyć się smakiem i węchem. Oprócz dbał o certyfikację jakości liquidów. Na Pol- dwóch eleganckich e-papierosów
kwestii zdrowotnych, istotną rolę odgrywa skim rynku pod tym względem jesteśmy zde- w tradycyjnym białym kolorze.
też higiena. E-papieros nie śmierdzi dymem cydowanym liderem. Importujemy wyłącznie
spalanego tytoniu. Tzn., że używając go nie certyfikowane liquidy. Ponadto badamy je
trzeba się wstydzić przykrego zapachu z ust, pod kątem czystości składu oraz na obecność
pożółkłych palców czy smrodu ubrań. Nie bakterii i metali ciężkich i konfekcjonujemy
emituje śmierdzącego dymu, dlatego można do szklanych buteleczek w polskiej firmie
uż ywać go w miejscach objętych zakazem chemicznej (POCH SA).
palenia. Poza tym CollinsS e-papieros to bar-

Gdzie znaJdziesz e-papieRosy coLLins?


W WaRszaWie: W łodzi:
c.h Fort Wola c.h e. Leclerc ken centeR ursynów c.h M1 (na wprost media markt) c.h e. LecLeRc
ul. połczyńska 4 ul. ciszewskiego 15 ul. Brzezińska 27/29 ul. inflancka 42
c.h Factory ursus pasaż Wileński lokal 37 c.h carrefour c.h łódź Bałuty
plac czerwca 1976 lok 6 50 m. od dworca Wileńskiego ul. kolumny 6/36 ul. szparagowa 7
ul. targowa 66, lokal 37
c.h M1 Marki c.h carrefour p.h.u MoLa tel. 785 050 505
ul. piłsudzkiego 1 skLep detaLiczny ul. przybyszewskiego 176/178
huRtoWnia ReGionaLna G-systeM tel. 505 869 199
tel. 517 455 477 e-mail: biuro@expent.pl c.h tulipan
e-mail: cyberfaja@wp.pl
www.expent.pl
ul. piłsudzkiego 94
zieLona heRBata chroni zęby
Codzienne picie co najmniej jednej filiżanki zielonej herbaty zwiększa szansę za-
chowania zdrowia zębów mimo upływu czasu. Naukowcy podejrzewają, że te
korzystne właściwości herbaty są związane z zawartością cząstek o działaniu
antybakteryjnym.
Eksperci uczulają jednocześnie, że cukier w napoju znosi ten dobroczynny efekt.
„Zielona herbata może działać na zęby bakteriobójczo, ale tylko pod warunkiem,
że nie jest posłodzona” - zastrzega Alfredo Morabia z Uniwersytetu Kolumbii
w Nowym Jorku, autor komentarza do publikacji nt. odkrycia. Yasushi Koyama
z japońskiego Tohoku University i jego współpracownicy doszli do tego wnio-
sku, badając ponad 25 tys. Japończyków w wieku od 40 do 64 lat.
Jak wyliczyli, ryzyko wypadnięcia wielu zębów (zachowania mniej niż dwudzie-
stu, kiedy pełen komplet to 32) było w przypadku mężczyzn pijających co naj-
mniej jedną filiżankę herbaty dziennie o 19 proc. mniejsze niż u panów, którzy
ignorują fakt istnienia tego napoju. U kobiet odsetek ten wynosił 13 proc.

Próbując wyjaśnić mechanizm działania herbaty, naukowcy zwracają uwagę, że


pijąc ciepły napój, jednocześnie skutecznie przepłukujemy nim usta, utrudniając
osiadanie na zębach chorobotwórczych bakterii. Ale przecież także kawa przemywa
wnętrze ust, a nie daje podobnych korzyści. Musi więc chodzić o coś więcej - za-
łożyli.
Rozumując w ten sposób, autorzy badania zwrócili uwagę na zawarte w zielonej her-
bacie związki, nazwane katechinami (w mniejszej ilości znajdziemy je także w herbacie
ulung, tzw. niebieskiej). Wcześniej wykazano, że zabijają one obecne w jamie ustnej
bakterie, mające udział w powstawaniu próchnicy i chorób dziąseł. Japończycy zaczęli po-
dejrzewać, że właśnie one odpowiadają za korzystny wpływ zielonej herbaty na zęby. Zielonej
herbacie przypisuje się również wiele innych, dobroczynnych właściwości. Według kolejnych
doniesień naukowych ma ona m.in. obniżać ryzyko udaru, przeciwdziałać chrapaniu i powodować
zwiększenie spalania tkanki tłuszczowej podczas spoczynku. (PAP Life) zan/jmy

z pszenicĄ
do lata
Najnowsze badania odkrywają kolejne zdrowe właściwości uwielbianego Ilość diet jest niezliczona, podczas gdy die-
przez wszystkich smakołyku, jakim jest czekolada. Wykazują, że bogata tetycy cały czas optują przy jednej: mniej jeść.
w kakao, ciemna czekolada może być zalecana osobom cierpiącym na mar- Zgodnie z zaleceniami panie jedzą mniej i jeszcze mniej
skość wątroby. sięgając po kolejne dietetyczne cuda.
Cuda się zdarzają, chciałoby się powiedzieć, a panie mając skłonność do
Hiszpańscy naukowcy ogłosili w czwartek, że spożywanie ciemnej czeko- katowania swoich ciał i dusz - w końcu uczta podniebienia może i obciąża
lady ogranicza częste podwyższenie ciśnienie krwi w jamie brzusznej po ciało, ale duszę unosi pod niebiosa - w cuda wierzą. Tym razem na celowni-
posiłku, które może być niebezpieczne dla osób z chorą wątrobą. W cięż- ku znalazła się pszenica i dieta pszeniczna z rodzaju monodiet - czyli przez
kich przypadkach może to doprowadzić nawet do pęknięcia naczyń krwio- kilka dni jemy tylko gotowaną pszenicę. Co za rozpusta...
nośnych.
W swojej prostocie pszenica zawiera wiele związków mineralnych i witamin
W czekoladzie znaleziono przeciwutleniacze, które są odpowiedzialne za - co może nieco uspokoić obawy. Przechodząc do samej, równie prostej
poszerzenie komórek mięśni gładkich w naczyniach krwionośnych, co do- diety. W zależności od potrzeb i wytrwałości dietę „można” stosować od
brze wpływa na ciśnienie tętnicze. 3-7, a nawet 12 dni. W tym czasie swoje podniebienie raczy się gotowaną
pszenicą (na 1 szklankę pszenicy 3 szklanki wody). Aby nieco urozmaicić
W badaniach przeprowadzonych na 21 pacjentach, zaobserwowano zna- dietę, można ją jeść łyżką, widelcem, pałeczkami, z miseczki, talerzyka lub
cząco mniejszy wzrost ciśnienia krwi w wątrobie, u tych którzy spożywali kubeczka.
czekoladę o 85-procentowej zawartości kakao. Spożywanie białej czekolady Dieta ma za zadanie oczyścić organizm. Dodatkowo jej pochodzenie przy-
nie przyniosło jednak tak dobrych efektów. pisano medycynie chińskiej, która proponuje pewne podział ze względu na
typ osoby: ciepły lub zimny.
„To badanie wyraźnie pokazuje związek pomiędzy jedzeniem ciem- Osoby ciepłe to osoby nielubiące upałów i dusznych pomieszczeń, mające
nej czekolady, a obniżeniem nadciśnienia. Wskazuje na potencjal- tendencję do podwyższonego ciśnienia. Podobno dla nich to doskonała die-
ne źródło pomocy w leczeniu pacjentów z marskością wątroby” ta, którą z powodzeniem mogą stosować nawet rzeczone 7 i 12 dni. Im nie
- powiedział Mark Thursz, profesor hepatologii z londyńskiego przypisuje się żadnych „dodatków” w postaci warzyw.
Imperial College. Typ zimy, to charakterystyczne zmarzluchy - zimne stopy i dłonie, niskie
ciśnienie. Typom zimnym stosowanie diety proponuje się jedynie przez trzy
Wyniki badań zostały przedstawione na dorocznym spo- dni, wzbogacając ją o warzywa (gotowana marchew, buraki, pietruszka, se-
tkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Wą- ler, koper, kapusta). Można pozwolić sobie również na odpowiednie przypra-
trobą w Wiedniu. Po wielu wcześniejszych badaniach wienie dań - tymianek, rozmaryn, kminek, koper.
naukowcy stwierdzili, że ciemna czekolada ma również
pozytywny wpływ na pracę serca. Według niektórych znawców makrobiotyki - pszenicę można zastąpić kasza-
(PAP Life)nic/ dki/(Reuters) mi, ale co to by była za dieta pszeniczna. I tak można kroczyć z pszenicą
i coraz lżejszym ciałem do lata... (PAP Life)mdn/ dki/

10 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010

dieta, a ryzyko alzheimera


To, co jemy, może wpływać na nasze ryzyko zapadnięcia na chorobę Alzheime-
ra. Osoby, które często jadają orzechy, ryby i zielone warzywa chorują na nią
rzadziej od innych.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Columbia


University, ważne jest nie tylko to, co się je, ale także to, czego się nie jada.
Unikać należy tłustych produktów mlecznych, w tym masła, a także czerwo-
nego mięsa.
Pokazały to prowadzone przez cztery lata obserwacje stanu zdrowia i na-
wyków żywieniowych prawie 2150 mieszkańców Nowego Jorku. Osoby te
były w wieku emerytalnym; po czterech latach u 253 z nich zdiagnozowano
chorobę Alzheimera. Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma
„Archives of Neurology”.
Gdy przeanalizowano dane na temat diety wszystkich badanych, okazało się,
że najmniejsze ryzyko zachorowania miały osoby, których dieta była bogata
w kwasy tłuszczowe omega 2 i 5, witaminę E oraz kwas foliowy (zawartych
m.in. w dresingach do sałaty, orzechach, rybach, drobiu, owocach i warzy-
wach liściastych), a które wystrzegały się poprzednio wspomnianych produktów
mlecznych i mięsnych.
Jak podkreślają badacze, cytowani przez portal BBC News, dieta nie jest jednak
jedyną przyczyną ani wyłącznym czynnikiem, który wpływa na ryzyko demencji.
Wtóruje im Rebecca Wood, szefowa Alzheimer’s Research Trust, brytyjskiej organi-
zacji charytatywnej zajmującej się badaniami nad alzheimerem.

„Zmiana stylu życia wraz z upływem czasu, poprzez regularne ćwiczenia, dbałość o dietę
i aktywne podtrzymywanie kontaktów towarzyskich mogą pomóc ograniczyć ryzyko demen-
cji” - powiedziała Wood w BBC News. Dodała też jednak, że ani właściwa dieta, ani zdrowy styl
życia nie mogą zupełnie wyeliminować tego ryzyka. (PAP Life)sag/ dki/(BBC News)

Według badań „Chitinin Extra. Lżej w pracy” bli- i sami pracownicy zdają sobie sprawę z konse-
sko 50 proc. ankietowanych uważa, że szczupła kwencji otyłości, dlatego też obok typowych dzia-
sylwetka to znaczący atut podczas rozmów kwa- łań, np. karnetu na siłownię, firmy coraz częściej
lifikacyjnych. „Sprawa jest delikatna. Wyniki ba- oferują swoim pracownikom kompleksowe progra-
Wbrew obiegowej opinii stres w pracy wcale nie dań z jednej strony mogą odzwierciedlać wysokie my wellness, zachęcające do zrównoważonego
sprzyja uzależnieniu od nikotyny, ale je ogra- oczekiwania pracodawców wobec pracowników. stylu życia. Możliwe są również konsultacje z le-
nicza. Z drugiej strony jednak wyraźnie widać, że praco- karzem czy dietetykiem na terenie zakładu pracy.
dawcy coraz bardziej zdają sobie sprawę z ryzyka
Tak przynajmniej wynika z badań, których wy- zdrowotnego związanego z nadwagą” - komentuje „Nie mówi się jeszcze otwarcie o zagrożeniach wi-
niki opublikowano w najnowszym wydaniu cza- dr n.med. Piotr Osuch, Konsultant Chirurgii Pla- zerunkowych wiążących się z nadwagą pracowni-
sopisma „Tobacco Induced Diseases”. Przepro- stycznej w Szpitalu Klinicznym w Warszawie. ków, bo to temat dość wrażliwy. Wiadomo jednak,
wadził je zespół naukowców z Uniwersytetu w że rubensowskie kształty nie kojarzą się już z do-
Kolonii pod kierunkiem Anny Schmidt. Jak wynika z ankiet przeprowadzonych, przez PBS brobytem i bogactwem. W dynamicznym świecie
DGA na związek między szczupłą sylwetką, a po- biznesu otyli pracownicy mogą być postrzegani
Za pomocą specjalnego kwestionariusza oce- wodzeniem w życiu zawodowym częściej zwracają jako osoby ospałe, schorowane i mało wydajne
niono stopień uzależnienia od nikotyny u prawie uwagę kobiety - prawie trzy czwarte pań uważa, że w pracy, co może niekorzystnie wpływać na ca-
200 palaczy papierosów. Pytano ich również o szczupła sylwetka może pozytywnie wpłynąć na łościowy wizerunek firmy. Widać, że w Polsce po-
presję i stres związane z miejscem pracy. rozwój ich kariery zawodowej. Podobny związek woli kształtuje się trend inwestowania w działania
widzi tylko 62 proc. panów. profilaktyczne, które mają pomóc pracownikom
Okazało się, iż osoby, które doświadczają stre- utrzymać sylwetkę fit” - dodaje dr Piotr Osuch.
su w pracy, sięgają po papierosa rzadziej niż Te obawy znalazły swoje odbicie w amerykańskich (PAP Life)mdn/ dki/
zrobiłyby to w innych warunkach. Dlatego też badaniach, które pokazują, że kobiety z nawet
są mniej uzależnione od nikotyny. z lekką nadwagą zarabiają o 6 proc. mniej od ich
szczupłych koleżanek. „Presja na dobry wygląd
Jak przypuszczają naukowcy fakt, że stres w sprawia, że od wielu lat stale rośnie zaintereso-
pracy nie sprzyja paleniu wynika z stąd, że pra- wanie różnymi zabiegami modelującymi sylwetkę.
cując pod presją palacze nie mają czasu wy- Liposukcja jest w Polsce jednym z najczęściej
rwać się zza biurka na papierosa. Byłby to więc wykonywanych zabiegów z zakresu chirurgii pla-
kolejny argument za tym, by wprowadzać jak stycznej” - mówi dr Piotr Osuch.
najbardziej rygorystyczne przepisy, które ogra-
niczają możliwość palenia w miejscu pracy. (PAP W zdrowym ciele, zdrowy duch i pracownik bar-
Life)sag/ dki/(Eurekalert) dziej skory do pracy? Na pewno pracodawcy

www.ecitynews.pl 11
najkrótsza definicja uzależnienia zamyka się w kilku słowach:
jest to trudny do przezwyciężenia przymus zapalenia papierosa (wypicia
alkoholu, zjedzenia kolejnej czekoladki). to taki stan, kiedy już nie chcesz
palić, ale musisz. człowiek uzależniony tkwi w pułapce i na ogół sam nie
potrafi się z niej wydostać!

u stawa zakazująca palenia


papierosów w pracy, w pu-
bie, na przystankach, sło-
wem wszędzie z wyjątkiem naszych
prywatnych mieszkań, spotkała się
w kilku słowach: jest to trudny do przezwycięże-
nia przymus zapalenia papierosa, (wypicia alko-
holu, zjedzenia kolejnej czekoladki). To taki stan,
kiedy już nie chcesz palić, ale musisz. Człowiek
uzależniony tkwi w pułapce i na ogół sam nie po-
I jest to problem o zasięgu globalnym. Nie bez
powodu w USA i niektórych krajach europejskich
myśli się o podwyższeniu składki zdrowotnej dla
palących. Coraz więcej jest też spraw sądowych
o odszkodowania przeciwko koncernom tytonio-
z protestem dość licznych grup palą- trafi się z niej wydostać! wym. Wypada też wspomnieć o zjawisku nara-
cych. Owszem, palenie dawało mu sporo przyjemno- żenia na skutki wdychania dymu tytoniowego
I jak to zwykle w naszym ż yciu bywa ści, za które po 10., 15. latach będzie musiał za- mierzone między innymi u dzieci szkolnych za-
ów protest mogl iś my obser wowa ć płacić. Na ogół płacimy krótszym oddechem, ob- wartością tlenku węgla w powietrzu wydychanym
głównie w różnych programach tele - niżającą się odpornością organizmu, szarą cerą, z płuc.
wizyjnych, gdzie wypowiadali się znani paskudnym zapachem z ust, nieznośnym napię- Niektórzy liberalni obrońcy papieroska mówią:
aktorzy, muzycy, publicyści, itp. Wszyscy ciem w ciele i w głowie, kiedy nikotyny zabrak- nie pal, a zdrowo umrzesz!
przeciw ustawie, w imię obrony wolności nie. Trudno dogadać się z substancją chemiczną, Zadziwiające, że po ten sam argument sięgają pa-
człowieka. Ani słowa za, żadnej próby uza- bo ona nie ma rozumu i robi swoje, chcemy tego lący, którzy zgłaszają się do poradni, by rzucić pa-
sadnienia, że może warto przestać się truć. czy nie chcemy. Ci, którzy pojmują nałóg jedynie lenie: wolą zdrowo umrzeć, dłużej żyć i ostatnie
jako przejaw słabej woli, mało wiedzą o istocie lata przeżyć w dobrej kondycji. Czytaj: nie pod
Powiedzmy od razu: też jestem przeciwna za- uzależnienia. namiotem tlenowym czy na wózku inwalidzkim.
kazom. Wolę działania profilaktyczne i sku- Według Światowej Organizacji Zdrowia uzależ-
teczne leczenie tych, którzy chcą się leczyć. niektórzy liberalni obrońcy nienie od nikotyny jest chorobą, którą powinno
Ale wolałabym też, by przyjęcie przez Sejm papieroska mówią: się leczyć tak jak inne uzależnienia od substancji
rzeczonej ustawy skłoniło nas do rozmowy o chemicznych.
nie pal, a zdrowo umrzesz!
powodach takiego posunięcia. Nie wystarczy straszyć skutkami zdrowotnymi,
Czy nie warto się zastanowić ile kosztuje lecze-
Zadziwiające że po ten sam argument bo w końcu niektórzy nawet po przebytym zawale
nie palaczy z długim stażem, u których rozpo- sięgają palący, którzy zgłaszają się lub poważnej operacji tętnic wracają do palenia.
znano ciężkie choroby wywołane nikotynizmem do poradni, by rzucić palenie: wolą Można by powiedzieć, że palenie zabiło w nich
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP), zdrowo umrzeć, dłużej żyć i ostatnie instynkt życia. To jednocześnie dowód na to, że
czy różnymi postaciami raka ( krtani, przełyku, strach nie leczy.
lata przeżyć w dobrej kondycji.
tchawicy) na czele? Idę o zakład, że jako społe- A jednak jako osoba pracująca z uzależnionymi
czeństwo słono płacimy za prawo do palenia.
czytaj: nie pod namiotem tlenowym od lat z całym przekonaniem mogę powiedzieć,
czy na wózku inwalidzkim. że wyjście z tego koszmaru jest możliwe!
Człowiek jest wolny wtedy, kiedy dokonuje Pierwszy krok to znaleźć właściwy motyw, po-
świadomego wyboru., prawda? Niektórzy palący obserwują typowe objawy abs- szukać odpowiedzi na pytanie : po co chcę to zro-
Dajmy więc palącym tę szansę, bo właśnie teraz tynencyjne: biegunki, rozdrażnienie, ból głowy, bić? Dla niektórych tym najlepszym motywem
jest okazja, by w imię wolności wyboru przedsta- napady złości. W ten sposób mózg i cały orga- będzie potrzeba odzyskania wiary w siebie, chęć
wiać nie tylko argumenty za i przeciw paleniu, ale nizm domaga się kolejnej dawki narkotyku. zbliżenia się do kogoś, na kim nam zależ y. Pa-
nade wszystko pokazać jak można wyjść z pułap- Przymus sięgania po papierosa bywa tak silny, że nie po pięćdziesiątce często robią to dla swoich
ki, nałogiem zwanej. po kilku nieudanych próbach odstawienia używki wnuków, żeby wnuczek nie powiedział: babciu,
Powszechnie wiadomo, że papierosy szkodzą człowiek traci wiarę w możliwość wyjścia z na- jak ty brzydko pachniesz! Dla innych może to
zdrowiu i gdyby ta świadomość w ystarcz yła łogu! Czy o taką wolność walczą przeciwnicy za- być potrzeba odzyskania wolności, pożegnania
do zerwania z cuchnącym nałogiem , nie było kazu palenia? na zawsze tego, kto zdawał się być przyjacielem,
by całego zamieszania. Tymczasem większość a okazał się oszustem. Młode małżeństwa, gdy
nałogowców deklaruje, że palenie daje im różne Zniewolenie papierosem po latach używania tyto- spodziewają się dziecka, chcą by się wychowywa-
korzyści.: chwilowe rozluźnienie, przełamuje nie- niu doprowadza – jak wspomniałam- do poważ- ło w zdrowym domu. Żartobliwie rzecz ujmując
śmiałość, umila spotkania towarzyskie, itd., itp. nych problemów zdrowotnych. Specjaliści mówią możemy powiedzieć, że trzeba sobie znaleźć mi-
I właśnie to palących zniewala. o istnieniu całych grup chorób odtytoniowych, łość większą od papierosa.
Palę, bo lubię, rzekła mocno już starsza pani poczynając od chorób układu sercowo – naczy- W moim przypadku dzwonek alarmowy odezwał
w jednym z programów telewizyjnych. Poza tym niowego przez różnego rodzaju alergie, choroby się w czasie w yjazdu na Mazur y 18 lat temu,
tyle razy próbowałam przestać, że nie mam już układu oddechowego z przewlekłą obturacyjną kiedy to okazało się, że w wodzie szybciej się
siły na kolejne próby. Poruszające wyznanie! chorobą płuc na czele,zaś na końcu tej listy są męczę i przepłynięcie jeziora z jednego brzegu
Najkrótsza definicja uzależnienia zamyka się różne choroby onkologiczne. na drugi jest niemałym problemem. Tymczaso-

12 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010
O co walczą obrońcy papierosa?

wym lekarstwem było drastyczne zmniejszenie dach leczenia, najlepiej bezpłatnie w różnych Jest to metoda hipnozy w stanie czuwania, całko-
liczby wypalanych papierosów. Przejęcie kontroli mediach, ale to raczej marzenie ściętej głowy. wicie bezpieczna dla pacjenta.
nad paleniem to drugi krok w rzucaniu nałogu. Dlatego ludzie najczęściej sięgają po preparaty W czasie spotkań z terapeutą ma miejsce spe-
W tym czasie mamy okazję obserwować w jakich chemiczne, choć psycholodzy i terapeuci wiedzą, cyficzne oddziaływanie na ciało i psychikę pa-
momentach jest nam najtrudniej, w jaki sposób że skuteczność przeróżnych substytutów jest cjenta, którego celem jest wywołanie głębokiego
odczuwamy psychiczne i fizyczne objawy głodu niewielka. Uzależnienie od nikotyny charaktery- rozluźnienia w strukturach mózgu, z jednocze-
nikotynowego. Taki trening ograniczania palenia zuje się częstymi nawrotami. Z kolei zbyt wiele snym niwelowaniem subiektywnie odczuwanego
nie może trwać zbyt długo, najlepiej do tygodnia, nieudanych prób osłabia motywację, pozbawia przymusu palenia. Jakkolwiek by to bajecznie
bo po pewnym czasie pozbawieni specjalistycznej nadziei na sukces. nie brzmiało rzeczywistym efektem terapii Po-
pomocy możemy znowu rozpalić się na całego. Polskie źródła przez wiele lat zniechęcały palą- lykowskiego jest zablokowanie natrętnych myśli
cych do korzystania z metod naturalnych, prefe- o potrzebie palenia, picia czy używania innych
Niestety, nie ma jakiejś dobroczynnej rując tym samym środki farmakologiczne, często substancji. W ten oto, z pozoru prosty sposób
tabletki likwidującej głód nikotyny, nieobojętne dla zdrowia pacjenta. człowiek, o którego wolność do palenia walczy za-
choć co jakiś czas pojawiają się Utrzymywano między innymi, że hipnoterapia cne grono telewizyjnych autorytetów, odzyskuje
jest metodą o słabej, nie potwierdzonej badaniami rzeczywistą wolność. Może nie palić!
na rynku nowe cudowne specyfiki, skuteczności. Tymczasem w źródłach amerykań- Chciałoby się dodać: czego i Państwu życzę.
którym towarzyszy świetnie skich znajdujemy wręcz przeciwstawne wnioski.
zorganizowana, kosztowna reklama. Wystarczy powołać się na badania prowadzo- Alina Leciejewska - Nosal
ne na próbie ok. 70 tysięcy palących w Stanach
Trzecim krokiem powinno być zgłoszenie się na Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Właśnie te
terapię do ośrodka, który specjalizuje się w lecze- badania wykazały, że najskuteczniejszą metodą
niu osób uzależnionych. leczenia nałogu była hipnoterapia. W Warszawie
Najlepszym sposobem byłaby terapia ukierunko- metodę tę stosuje się z powodzeniem od 16 tu lat
wana na przezwyciężenie nikotynowego głodu. w Centrum Psychoterapii BEN, w którym pracu-
Niestety, nie ma jakiejś dobroczynnej tabletki ję jako osoba przygotowująca palących do tera-
likwidującej głód nikotyny, choć co jakiś czas pii hipnotycznej. Samą terapię przeprowadza dr
pojawiają się na rynku nowe cudowne specyfi- hab. n. med. Michał Polykowski, który opracował
ki, którym towarzyszy świetnie zorganizowana, niezwykle skuteczną metodę leczenia uzależnio-
kosztowna reklama. nych., pozwalającą w krótkim czasie przezwy-
Dobr ym roz wiązaniem byłoby informowanie ciężyć objawy głodu nikotyny.
o wszystkich dostępnych i sprawdzonych meto-

Centrum Psychoterapii BEN Klinika Stresu


Ośrodek prywatny
Rok założenia 1994

Klinika Stresu Poradnia dla Rodziny


Proponujemy:
Proponujemy:
• psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży
• skuteczną pomoc osobom uzależnionym
(nerwice, lęki, zaburzenia odżywiania się,
od alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu
inne problemy)
i innych nałogów
• konsultacje lekarskie i psychoterapię dzieci, • psychologiczne konsultacje rodzinne
młodzieży i dorosłych • leczenie zaburzeń snu
• pomoc psychologiczną w sytuacji kryzysowej: • terapię rodzin i par
problemy osobiste, kłopoty wychowawcze • diagnozy, badania i testy psychologiczne
z dziećmi, problemy małżeńskie, itp. (dorośli, dzieci, młodzież)
Centrum Psychoterapii BEN Centrum Psychoterapii BEN
Klinika Stresu Poradnia dla Rodziny
ul. Balonowa 8, 02-635 Warszawa Al. Szucha 16 lok. 7, 00-580 Warszawa
zadzwoń: (22) 844 19 00 zadzwoń: tel. (22) 622 69 63

www.ecitynews.pl 13
Zdrowie

dieta dunkana - dietą gwiazd teRapia zachoWaŃ


Sięgając po diety bardzo często wzorujemy sie na wyborach gwiazd, bo to w końcu one, niezależnie
od wieku, wyglądają doskonale. Najnowszym trendem w szczupłym świecie celebrytów jest dieta
działa na dzieci z adhd
proteinowa, przez wielu nazywana dietą Dukana. jak leki
Czy jest to dieta cud? Dla wielu cudem może być utrata wagi, więc tak, jest to dieta cud. Jednak cuda Mózgi dzieci z ADHD reagują tak samo na na-
się kończą, kiedy okazuje się, że proces odchudzania jest długotrwały. tychmiastowe zachęty, jak na leki - twierdzą
naukowcy.
Dieta stosuje się w czterech fazach: pierwsza to mów. Długość tego etapu przelicza się następują- Grupa naukowców z Uniwersytetu w Nottingham
faza „uderzeniowa”, która polega na spożywaniu co: 10 dni na każdy utracony kilogram. Jeśli utra- zmierzyła aktywność mózgów dzieci grających
tylko i wyłącznie potraw o wysokiej zawartości ciliśmy 10 kg, wtedy przez 100 dni musimy ściśle w grę, którym zaoferowano dodatkowe punkty
białka (jogurty, białe sery, jaja, chude mięso, stosować się do zaleceń dotyczących tego, co za mniej impulsywne zachowanie. Ich odkrycie,
ryby, owoce morza). Na tym etapie należy wyklu- i w jakich ilościach można spożywać. Bez ograni- opublikowane w Biological Psychiatry, może
czyć z jadłospisu masło i wszelkie inne tłuszcze, czeń spożywamy produkty proteinowe i warzywa. oznaczać możliwość zmniejszenia dawkowania
zapomnieć o słodzonych napojach, a także zmi- Na tym etapie możemy pozwolić sobie na jedną leków w ciężkich przypadkach. Jednocześnie
nimalizować spożycie soli. Co ciekawe w swojej porcję owoców dziennie, dwie kromki pełnoziar- jednak ostrzegają rodziców i nauczycieli, że aby
książce Dunkan pozwala raczyć się dietetyczną nistego chleba, 40 gramów sera żółtego. osiągnąć pożądane efekty, często potrzebna jest
colą. ciężka praca.
W tej fazie należy pamiętać, aby jeden dzień po- Szacuje się, że blisko 5 procent brytyjskich dzieci
W zależności od potrzeb ten etap może trwać od święcić fazie „uderzeniowej”: tego dnia zjadamy cierpi na pewną formę zaburzenia ADHD. Mogą
3 do 10 dni. Podczas jego trwania zauważalna tylko produkty proteinowe. one prowadzić do wielu problemów takich jak:
jest najwyższa utrata wagi. impulsywne zachowania, rozdrażnienia, słaba
Faza czwarta to powrót do normalnego sposo- koncentracja, co wpływa na naukę i rozwój spo-
W drugiej fazie wprowadzamy do menu warzy- bu odżywiania. Należy jednak pamiętać o tym łeczny dziecka.
wa: naprzemiennie stosujemy jadłospis wyłącznie jednym dniu, kiedy spożywamy tylko produkty W ciężkich przypadkach pomaga przyjmowanie
proteinowy, a następnie dania łączący warzywa białkowe. Po przeanalizowaniu diety Dunkana leków, takich jak Ritalin, który działa na część
i proteiny. Przykładowo, przez pięć dni jemy tylko okazuje się, że stanowi ona wprowadzenie do mózgu odpowiedzialną za koncentrację i zacho-
proteinowe produkty, przez kolejne pięć produkty zbilansowanego sposobu odżywiania, który po wanie. Ponadto często prosi się rodziców o ukie-
proteinowe i warzywa. Ten etap trwa do momentu przebrnięciu przez trzy fazy przekłada się na na- runkowywanie działań dziecka poprzez nagra-
uzyskania wymarzonej sylwetki. wyki żywieniowe. dzanie pozytywnych zachowań i uświadamianie
o konsekwencjach, kiedy dziecko zachowuje się
Faza trzecia to faza Dieta została opracowana przez dr Pierre- źle.
przejściowa, która ’a Dunkana i opisana w jego książce „Nie potrafię Wyniki badań wskazują, że w przeciwieństwie
trwa w zależności schudnąć”. do dzieci, które nie cierpią na dane schorzenie,
o ilość utraco - (PAP Life) takie nagradzanie i karanie przynosi efekty tylko
nych kilogra- wykonane od razu, a nie później w ciągu dnia lub
tygodnia.
Zespół z Nottingham chciał zobaczyć skutki tej
„terapii zachowań” i w tym celu opracował grę
komputerową, w której dzieci musiały „złapać”
kosmitów w jednym kolorze, przy jednoczesnym
unikaniu obcych w innym kolorze. Grę zaprojekto-
wano tak, aby zbadać zdolność dzieci w opieraniu
się chęci schwytania złego kosmity.
Aby, zgodnie z „terapią”, zachęcić dzieci, w jed-
nym wariancie gry 5-krotnie pomnożono liczbę
punktów za złapanie dobrego kosmity, a karano
za złapanie złego. Mózg był w tym czasie mo-
nitorowany przez elektroencefalogram. Okazało

WuLkaniczne kosmetyki?
się, że zachęta pomogła w osiągnięciu lepszych
wyników, jednak nie w takim stopniu, jak normal-
Pył wulkaniczny już niejednemu dał się we znaki. Za sprawą wielkiej wędrującej chmury pyłu cały ne dawki Ritalinu.
świat jest sparaliżowany, odwoływane są loty, a zniecierpliwieni ludzie czekają na lotniskach. Jak się Profesor Chris Hollis, który kierował badaniami
okazuje, każdy pył wulkaniczny ma dwa oblicza. Ten groźny pył ma również swoje drugie, kosmetyczne powiedział, że połączenie leków i zachęty daje
„wcielenie”. lepsze rezultaty, a to może oznaczać, że dzieci
z ADHD będą mogły przyjmować mniejsze dawki
Jedna z marek kosmetycznych proponuje maseczką z pyłu wulkanicznego, pozyskiwanego z wulkanów leku.
błotnych w Kolumbii. Niespotykane w innych preparatach proporcje pierwiastków od dawna uznane „Leczenie farmakologiczne i terapia zachowań,
są za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania skóry. Stabilizowane pyłem wulkanicznym związki były do tej pory dwiema różnymi drogami podej-
krzemu, wapnia, żelaza, magnezu, potasu i sodu zapewniają efektywne, wielokierunkowe działanie. ścia do leczenia ADHD. Wyniki naszego bada-
Cóż, mieszkańcy Islandii powinni poważnie zastanowić się nad możliwością wykreowania kosmetycz- nia sugerują, że oba sposoby mogą mieć wiele
nego biznesu... wspólnego na wpływ pracy mózgu”- powiedział
Chriss Hollis.
Dzięki licznym składnikom mineralnym maseczka, jak deklaruje producent, doskonale oczyszcza skó- Przyznał jednak, że terapia zachowań nie zawsze
rę, reguluje działanie gruczołów łojowych, łagodzi również objawy alergii skórnych i trądziku. Maseczka będzie mogła być praktycznie wykorzystana.
z wulkanicznego pyłu wpływa również na poprawę elastyczności skóry i jej ukrwienia. (PAP Life) (PAP Life)nic/ dki/(BBC)

14 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010
Zdrowie

niektÓRe Leki
pogarszają słuch
To paradoks, ale środki leczące pewne scho-
rzenia, wywoływać mogą inne: regularne
zażywanie leków przeciwbólowych może
doprowadzić do uszkodzenia słuchu u męż- Nie zdajesz sobie nawet Obecna od ponad 60 lat na rynku, posługuje
czyzn już przed 60 rokiem życia. sprawy, że kwestia uszko- się najnowocześniejszymi technologiami i in-
Ustalenia amerykańskich uczonych doty- dzenia słuchu może doty- nowacjami.
czą aspiryny, czy paracetamolu, którego czyć również Ciebie. Na podstawie praktyki klinicznej firma Berna-
wpływ na zdrowie narządu słuchu nie był Wraz z utrata słuchu dźwięki fon rozwiązała najczęściej występujące pro-
do tej pory analizowany w tak dużych wokół nas zaczynają zanikać. blemy użytkowników aparatów słuchowych:
badaniach. Zdarza Ci się, że prosisz ludzi, by powtó- –dla pełnego rozumienia mowy i czystego,
Mężczyźni przed 50-tką systema- rzyli to, co mówili przed chwila, czy też naturalnego dźwięku stosuje innowacyjna
tycznie zażywający paracetamol oglądając telewizje ustawiasz głośność technologie ChanelFree polegającą na prze-
mieli aż 99 proc. wyższe praw- bardziej, niż to zwykle bywało. W tym mo- twarzaniu sygnału bez podziału na kanały;
dopodobieństwo problemów ze mencie staje się jasne, że możesz słyszeć, ale –dla wyeliminowania hałasu otoczenia, szu-
słuchem niż mężczyźni w tym nie zawsze rozumiesz, co zostało powiedziane, mów i złego rozumienia mowy w hałasie apa-
samym wieku, nie stosujący zwłaszcza jeśli towarzyszy temu hałas. Słuch raty Bernafon posługują się zaawansowanymi
tego środka przeciwbólowe- pogarsza się stopniowo, co sprawia, że łatwo systemami wyciszania hałasu,
go. W grupie wiekowej 50-59 jest zignorować problem do czasu, aż zacznie jak np. Adaptacyjna Redukcja Hałasu;
lat różnica ta wynosiła 38 xxxxxonBernafon
wywierać ogromny
5x3:Layout 1 wpływ
2010-01-27na Twoje Page 1 –dla wyeliminowania „gwizdania” aparatu
14:13 życie.
proc., zaś po 60 roku ży- Na całym świecie około 500 milionów ludzi nowoczesne aparaty Bernafon posiadają

Kiedy słyszysz, a nie rozu


cia spadała do 16 proc. cierpi z powodu uszkodzenia słuchu, a liczba ta zaawansowane i skuteczne układy Redukcji
Z kolei u mężczyzn re- rośnie z roku na rok. Na szczęście dla większości Sprzężeń Akustycznych.
gularnie stosujących osób z uszkodzeniem słuchu pomoc jest możli- Działają one w taki sposób, że nieprzyjemny
leki przeciwzapalne, wa.Nie Badania
zdajeszdowodzą,
sobie nawetże osobyżez kwestia
sprawy, uszkodzeniapisk
uszkodzeniem w ułamku
słuchu sekundy
może dotyczyć zostaje
również wyeliminowa-
Ciebie. Wraz z utratą słuchu
ryzyko problemów ze Cisłuchu,
się, że prosisz ludzi, by powtórzyli
korzystające z pomocy, to, co mówili przed
zauważają chwilą,
po- ny;czy też oglądając telewizję ustawiasz głośnosć bardziej, n
jasne, że możesz słyszeć, ale nie zawsze rozumiesz, co zostało powiedziane, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu hałas. Słuc
słuchem wzrastało. prawę
jest jakościproblem
zignorować do czasu, aż zacznie on wywierać –dla
słyszenia. ogromnynaturalnego
wpływ na Twojebrzmienia
życie. Nawłasnego głosu
całym świecie około 50
W grupie panów do słuchu, a liczba ta rośnie z roku na rok. Na szczęście dla większości osób z uszkodzeniem
firma Bernafon słuchu pomoc jest
stosuje dopasowania możliwa.
typu
słuchu, korzystające z pomocy, zauważają poprawę jakości słyszenia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu aparatów słuc
50 roku życia było –Jest to możliwe
Współczesne dzięki
aparaty zastosowaniu
słuchowe posiadają apara-
zaskakująceotwartego,
właściwościtzn.i zalety.
takie, które umożliwiają
Użytkownicy pozo-
aparatów są w stan
o no o 61 pro c. zrozumieć tówmowę.
słuchowych bądź przez
Poprawa jakości ich życiainterwencję stawienie
jest niepodważalna. otwartego
Aby sprostać przewodu
wymaganiom słuchowego.
współczesnego użytkownika
wyższe w porów- na co dzień aparatu słuchowego, szwajcarska firma Bernafon.
medyczną. Obecna
Daje od ponadkomfort
to większy 60 lat na rynku, posługuje
słuchania się najnowocz
i sprawia,
Na podstawie praktyki klinicznej firma Bernafon rozwiązała najczęściej występujące problemy użytkowników aparató
naniu z rówieśni- – dla pełnego rozumienia mowy i czystego, naturalnego dźwięku że własny głos brzmitechnologię
stosuje innowacyjną zupełnie ChanelFree
naturalnie.polegającą n
kami stroniącymi od – dla wyeliminowania
Współczesne hałasu otoczenia,
aparaty szumów
słuchowe i złego rozumienia
posia- mowy w hałasie
– dla komunikacji aparaty Bernafon
bezprzewodowej posługują się
pomiędzy
su, jak np. Adaptacyjną Redukcją Hałasu;
tych specyfików. Wśród 50-59-latków ryzyko dają zaskakujące własciwosci i zalety. Użytkownicy dwoma aparatami słuchowymi:
– dla wyeliminowania „gwizdania” aparatu nowoczesne aparaty Bernafon posiadają zaawansowane i skuteczne ukła
wzrastało o 31 proc., zaś po 60 roku życia aparatówDziałająsą one
w stanie
w taki usłyszeć
sposób, żewiększość
nieprzyjemny pisk w ułamku »obuuszna
dźwięków regulacje
sekundy zostaje wzmocnienia zmiany
wyeliminowany;
różnica ta wynosiła 16 proc. oraz dla naturalnego
– lepiej zrozumiećbrzmienia własnego jakości
mowę. Poprawa głosu firma Bernafon
ich ży- stosuje dopasowania typu otwartego, tzn. takie, które u
programów
słuchowego. Daje to większy komfort słuchania i sprawia, że własny głos brzmi zupełnie naturalnie.
Jak podaje serwis Eurekalert, w USA uszko- cia –jest
dlaniepodważalna.
komunikacji bezprzewodowej pomiędzy dwoma aparatami »obuuszna eliminację sprzężeń zwrotnych
słuchowymi:
dzenia słuchu dotykają ponad 36 milionów Aby sprostać wymaganiom współczesnego  obuuszną »binauralna
użyt- regulację wzmocnieniai zmiany programów
identyfikacje środowiska aku-
 obuuszną eliminację sprzeżeń zwrotnych
osób. Problem ten dotyka nie tylko seniorów, kownika i zapewnić mu jak największy komfort no- stycznego.
 binauralną identyfikację środowiska akustycznego.
ale również ok. jednej trzeciej osób w wieku szenia na co dzień aparatu słuchowego, szwajcarska
40-49 lat. Nawet lekkie pogorszenie słuchu Wykaz
firma Bernafon. oddziałów:
może utrudniać np. rozumienie rozmowy pro- Medika, oddział W-wa Śródmieście
ul. Śliska 5
wadzonej w hałaśliwym miejscu, co może
przyczyniać się do poczucia wyobcowania,
Zapraszamy do pracowni
(w budynku Przychodni
I piętro, gab. 119
„Lecznicadiagnostyki
Centrum”) słuchu, rekomendowanych przez firmę
gorszego samopoczucia, a nawet depresji. Bernafon,
Tel. 22 490na bezpłatne badania słuchu i konsultację ze specjalistą.
30 89
Medika, oddział W-wa Międzylesie/Wawer
(PAP Life)sag/ zig/(Eurekalert) Możliwość
ul. Żegańskawypożyczenia
21/23 aparatu słuchowego.
Tel. 0 508 201 645
Medika, oddział Wołomin
ul. Kościelna 38
Wykaz oddziałów:
(w budynku Przychodni „Marvit”)
Tel. 22 776 76 36, 0503 746 750
Medika, oddział Grodzisk Mazowiecki
ul. Daleka 11
(w budynku
Medika, Szpitala
oddział W-wa Zachodniego)
Sródmieście
I piętro, gab.1064
ul. Śliska 5
Tel. 22 755 90 45, 504 489 033
(w budynku Przychodni „Lecznica Centrum”)
I pietro, gab. 119, Tel. 22 490 30 89 Medika, oddział Grodzisk Mazowiecki
ul. Daleka 11 (w budynku Szpitala Zachodniego)
I pietro, gab.1064 Tel. 22 755 90 45, 504 489 033
Medika, oddział Wołomin
ul. Kościelna 38
(w budynku Przychodni „Marvit”) Medika, oddział W-wa Miedzylesie/Wawer
Tel. 22 776 76 36, 0503 746 750 ul. Żeganska 21/23
Tel. 0 508 201 645

www.aparatysluchowe.waw.pl

www.ecitynews.pl 15
Zdrowie - Pierwsza Pomoc
WykoRzystanie deFiBRyLatoRa aed
Trzy kroki:
» Decyzja o użyciu defibrylatora AED
(Gdy stwierdzimy brak oddechu)
» Uruchomienie defibrylatora AED
» Wykonywanie poleceń dyktowanych przez defibry
lator AED
(podłączenie i naklejenie elektrod, wyładowanie/RKO)

W ostatnim numerze naszego magazynu zajmowaliśmy się schematem


udzielania pierwszej pomocy wg wytycznych ERC, a dokładnie 2
pierwszymi ogniwami łańcucha przeżycia. Przypominam, że łańcuch prze-
Nie sterylizuj urządzenia ani żadnej
jego części.
U dzieci 1-8 lat należy stosować
Przerywanie RKO powinno mieć
miejsce tylko wtedy, kiedy wyma-
ga tego analiza rytmu oraz gdy ko-
życia to następujące po sobie czynności, które wykonywane wg ustalonej elektrody pediatr yczne lub AED nieczna jest defibrylacja.
sekwencji działania zwiększają szanse na przeżycie poszkodowanego. Dziś przystosowany do dzieci (w przy-
zajmiemy się trzecim ogniwem jakim jest wczesna defibrylacja. padku braku takiego można używać Użycie defibrylatora:
modelu dla dorosłych). 1.Włącznie defibrylatora (niektóre
Defibrylacja jest kluczowym ogniwem łańcucha przeżycia i jest jedną z U dzieci do 1 roku życia nie zaleca włączają się po otwarciu pokrywy,
niewielu interwencji o udowodnionej skuteczności w poprawieniu wyników się defibrylacji. inne przyciskiem WŁĄCZ);
przeżycia po zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór i czę- 2.Odsłoń klatkę piersiową poszko-
stoskurczu komorowym. dowanego należy zdjąć ubranie,
Dodatkowe wyposażenie biżuterię, wszystkie plastry i inne
W warunkach pozaszpitalnych naj- AED po włączeniu poprzez komuni- defibrylatora to: materiały znajdujące się na klatce
częściej do zatrzymania krążenia katy głosowe i rysunki pomaga nam » nożyczki – służą do rozcinania piersiowej;
ubrania
dochodzi w mechanizmie migota- prowadzić akcję ratunkową. Anali- 3.Podłączenie i naklejenie elektrod:
» maska ochronna/rękawiczki –
nia komór, które jeśli nie zostanie zując rytm serca poszkodowanego potrzebna do sztucznego oddy- jedna elektroda zwykle-poniżej le-
szybko przerwane doprowadzi do podejmuje decyzje czy powinno na- chania wej pachy, druga-poniżej prawego
śmierci. Jedyną szansą przerwania stąpić wyładowanie-wykonując de- » ręcznik – do wytarcia mokrej obojczyka wzdłuż mostka (na elek-
migotania komór jest natychmia- fibrylacje, czy nie należy tego robić klatki piersiowej trodach dodatkowo są rysunki);
stowa podjęcie resuscytacji i jak lecz natychmiastowo wrócić do re- » maszynkę do golenia – do wygo- 4.Jeżeli poszkodowany ma wszcze-
najszybsza defibrylacja. W wielu suscytacji krążeniowo-oddechowej. lenia owłosionej klatki piersiowej piony rozrusznik serca, który widać
przypadkach nagłego zatrzymania Aby jednak prawidłowo i bez ryzy- pod skórą na klatce piersiowej po-
akcji serca możliwe jest przywróce- ka przeprowadzić reanimację, po- Zasady użycia AED niżej obojczyka, elektrody należy
nie prawidłowej akcji serca poprzez trzebna jest wiedza na temat zasad Dość niedawno osobami uprawiony- przykleić obok lub poniżej rozrusz-
wczesną defibrylację. Z każdą minu- udzielania pierwszej pomocy. mi do przeprowadzenia defibrylacji nika, nie wolno naklejać na rozrusz-
tą bez reanimacji poszkodowany ma byli tylko lekarze. Obecnie AED jest nik!;
coraz mniejsze szanse na przeżycie dostępne w wielu miejscach publicz- 5.Mokrą klatkę piersiową należy wy-
z powodu niedotlenienia mózgu. nych, gdzie gromadzi się dużo ludzi trzeć ręcznikiem (znajdziemy w wy-
Defibrylacja jest jedyną metodą np. stacje metra, stacje kolejowe, posażeniu AED);
o udowodnionej skuteczności, lotniska, centra handlowe, nawet 6.Nie wolno dotykać poszkodowa-
mogącą przywrócić hemodyna- stacje benzynowe itp. I mogą zostać nego podczas analizy rytmu(nie
micznie wydolną czynność serca użyte przez każdą osobę, która jest będzie on prawidłowo odczytany),
w przypadku migotania komór. świadkiem wypadku. ładowania ani wyładowania!;
Użycie AED zwiększa szansę przy- Jeśli istnieje jakiekolwiek opóźnienie 7.Przed wykonaniem defibrylacji
wrócenia normalnej pracy serca, w dostarczeniu AED należy natych- należy odsunąć źródło tlenu od po-
dlatego najszybciej jak to możli- miast rozpocząć RKO. szkodowanego;
we powinniśmy wdrążyć 3 ogniwo 8.Jeżeli owłosiona klatka piersiowa
łańcuch przeżycia. Liczne badania Kiedy AED w ykr yje r y tm serca mogłaby utrudnić naklejenie elek-
potwierdzają, że wczesne użycie wskazany do defibrylacji ładuje się trod należy ją ogolić (jeżeli golarka
defibrylatora powoduje zwiększenie i wydaje ostrzeżenie „ nie dotykaj nie jest natychmiast dostępna nie
wskaźnika przeżyć. Skuteczność pacjenta, naciśnij przycisk defibry- powinno się opóźniać defibrylacji).
defibr ylacji jest tym większa im lacji” po wysłuchaniu tego komu-
wcześniej zostanie zastosowana. nikatu ratownik naciska przycisk Program publicznego i wczesnego
Zasady bezpieczeństwa! defibrylacji. Następnie AED wydaje dostępu do defibrylacji mogą zwięk-
Co to jest AED? Zanim użyjesz defibrylatora AED polecenie wykonania reanimacji szyć liczbę przeprowadzonych de-
AED – Automatyczny zapoznaj się z instrukcją obsługi, przez okres dwóch minut, po czym fibrylacji, a tym samym poprawić
Defibrylator Zewnętrzny AED powoduje powstanie impulsu urządzenie wykonuje ponowną ana- przeżywalność w pozaszpitalnym
(AED - Automated elektrycznego, więc nieprawidłowe lizę rytmu serca i ponownie określa zatrzymaniu krążenia.
External Defibrillator) zastosowanie może spowodować czy konieczna jest defibrylacja. Należy zapewnić możliwość wcze-
Z wyglądu jest to pudełko przypomi- poważne uszkodzenia ciała, do Nowoczesne defibrylatory pilnują snej defibrylacji dlatego zachęcam
nające małą walizkę. Dzięki techno- śmierci włączcie. także czy uciski klatki piersiowej są Państwa do nabycia AED w miej-
logii po przyklejeniu do klatki pier- Upewnij się, że Ty ani żadna inna skuteczne, tzn. czy są robione z od- scach/firmach, gdzie gromadzi się
siowej ofiary dwóch elektrod (pod oso b a ni e d ot yk a p os z ko d o - powiednią szybkością (100/min) i na duża liczba osób.
prawym obojczykiem i na lewym wanego podczas użycia AED!! odpowiednią głębokość (4-5cm).
boku poniżej serca) defibrylator sam Nie zanur zaj żadnego elemen- Jeśli coś robimy źle AED każe Małgorzata Zalesińska
analizuje rytm i wydaje polecenia. tu w wodzie lub innych płynach. nam to poprawić.

16 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010

pRzeMysł FaRMaceutyczny aLkohoL nie pomoże


wymyśla choroby palaczom
Mimo iż średnia życia w Wlk. Brytanii wydłuża się, Picie niewielkich ilości alkoholu chroni przed uda-
a ogólny stan zdrowia publicznego poprawia, rem mózgu - ale tylko osoby niepalące.
Brytyjczycy łykają coraz więcej leków, a statystyczny
mieszkaniec Wysp wykupuje w ciągu roku 16 recept Wcześniejsze badania wskazywały, że alkohol
- wynika z danych publicznej służby zdrowia. może mieć działanie ochronne, jeśli chodzi o ry-
zyko udaru. Jednak dane na ten temat bywały
Według prof. Joan Busfield z uniwersytetu w Es- niejednoznaczne.
sex powodem jest to, iż przemysł farmaceutycz- Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Cambridge
ny wymyśla coraz nowe leki dla przeciwdziałania sprawdzili, czy na związek między alkoholem
stanom, których jeszcze niedawno w ogóle nie a udarem nie wpływa przypadkiem korzystanie
znano, albo nie leczono lekami. Postępuje tak, by z innej popularnej używki - nikotyny. Wyniki tych
zwiększyć obroty, a następnie naciska na lekarzy, analiz przedstawili na dorocznej konferencji Ame-
by wypisywali recepty na nowe leki. rykańskiej Akademii Neurologicznej w Toronto.
Dane za 2006 r. wskazują, iż publiczna służba Naukowcy zebrali dane na temat nawyków zwią-
W artykule zamieszczonym w publikacji „Social zdrowia wydaje 22 mln funtów dziennie na subsy- zanych z piciem alkoholu i paleniem papierosów
Science & Medicine”, Busfield zwraca uwagę, że diowanie leków dostępnych na receptę, co w po- u ok. 22,5 tysiąca Brytyjczyków w wieku 39-79
jeszcze niedawno nie było leków na obniżenie po- równaniu z 1996 r. stanowi wzrost o 60 proc. Bu- lat. W ciągu 12 lat trwania badań w tej grupie zda-
ziomu cholesterolu, ani na nadaktywność u dzieci dżet brytyjskiej publicznej służby zdrowia (NHS) rzyły się 864 udary.
i młodzieży. Rośnie także liczba recept wypisy- wynosi ok 110 mld funtów rocznie.
wanych na nadwagę i otyłość, zaburzenia cyklu Okazało się, iż osoby, które regularnie piły nie-
u kobiet, a nawet „wiercenie się” i niemożność Producenci leków starają się dotrzeć do lekarzy wielkie lub umiarkowane ilości alkoholu (do 3
wysiedzenia w miejscu, zwłaszcza w odniesieniu sponsorując konferencje naukowe, wysyłając standardowych kieliszków czerwonego wina
do dzieci. przedstawicieli handlowych do przychodni i ofia- dziennie) miały o 37 proc. niższe ryzyko udaru
rując im wpadające w oko niewinne, choć ele- od abstynentów. Ale tylko pod warunkiem, że
Samych tylko recept na statyny obniżające po- ganckie podarunki np. pióra lub notatniki. nie paliły papierosów. U palaczy ochronne
ziom cholesterolu w 2008 r. wypisano w Wlk. Bry- działanie alkoholu zani-
tanii 50 mln, co w okresie 4 lat oznacza przyrost Rząd nie chce położyć kresu tym praktykom kało.
o 80 proc. 10 tys. recept na tydzień wypisywa- z uwagi na rolę przemysłu farmaceutycznego
nych jest na leki na nadaktywność. w gospodarce - zaznacza Busfield. Jak podkreślają uczeni,
(PAP Life)asw/ dki/ cytowani w portalu Eure-
Lekarze psychiatrzy rozważają wprowadzenie kalert, palenie nie dość,
leków na stan określany jako „zakłócenie tempa że samo w sobie stanowi
poznawczego” (u dzieci), którego objawami są czynnik zwiększający ryzyko
bierność, bujanie w obłokach i ospałość. udaru, to jeszcze może niwelo-
wać korzyści z ochrony, jaką za-
Objawy te, jak zauważa brytyjska naukowiec, ła- pewniają niektóre elementy stylu
two pomylić ze skłonnością do lenistwa. Rozwa- życia. (PAP Life)sag/ dki/(Eureka-
żany jest także lek na wybuchowe usposobienie lert)
u dorosłych (określane fachowo jako „sporadycz-
ne zaburzenia panowania nad sobą”).

� wyposażenie gabinetów lekarskich i


ratownictwa medycznego
� apteczki pierwszej pomocy:
dla sportowców, samochodowe, motocyklowe
� zestawy reanimacyjne, defibrylatory, fantomy

kontakt: tel. 516 169 078, 576 169 082


sklep@twoja-apteczka.pl, www.twoja-apteczka.pl
 konkurencyjne ceny  szeroki wybór  szybka realizacja

www.ecitynews.pl 17
OPARZENIA TERMICZNE
i czynności ratujące przy oparzeniach
przy oparzeniach zabrania się
stosowania środków domowych i maści. dzenie głębszych warstw tkanek, włosy i gru- czynności ratujące:
Oparzenia są uszkodzeniami skóry i leżących pod czoły łojowe zostają nienaruszone - występuje • usuwamy źródło działania wysokiej tempera-
nią tkanek, mogą mieć jednak wpływ na cały or- rumień skóry, ból, obumarcie powierzchownej tury poprzez gaszenie wodą lub gaśnicą lub usu-
ganizm. Rozmiar uszkodzeń zależy od tempera- warst w y skór y, uszkodzenie ścianek nacz yń wamy poszkodowanego z zagrożonego pomiesz-
tury działającego czynnika, jego rodzaju i czasu krwionośnych, wydzielający się płyn tkankowy czenia,
działania. Ciężkość oparzenia i jego wpływ na tworzy pęcherze pod naskórkiem, • gasimy odzież i udrażniamy drogi oddechowe,
cały organizm zależy od stopnia i rozległości opa- • nie wolno zrywać ubrania, które przykleiło
rzenia. Powierzchnię oparzenia można z grubsza 3. oparzenie trzeciego stopnia: zniszczeniu ule- się do skóry, ale ostrożnie ściągamy pozostałą
ocenić na miejscu wypadku posługując się tzw. gają głębokie tkanki skóry wraz ze strukturami odzież,
regułą dziewiątki. Oparzenie ręki i głowy ocenia dodatkow ymi, często uszkodzone są mięśnie • miejsce oparzenia polewamy wodą lub zanurza-
się na 9 % powierzchni ciała każde, oparzenia znajdujące się pod skórą, spalone - występują ob- my w naczyniu z zimną wodą tak długo, póki ból
nogi, przedniej strony tułowia oraz pleców - po 18 umarłe tkanki, które są częściowo śnieżnobiałe, nie ustąpi (co najmniej 15 - 20 minut),
% powierzchni ciała. Szyja i wewnętrzna strona bywają czasem też brunatnoczarne, brak jest czę- • zakładamy jałowy opatrunek, najlepiej specjal-
dłoni - po 1 %. Za groźne dla ż ycia dla dorosłe- sto reakcji bólowej. ny pakiet oparzeniowy (akważele),
go człowieka przyjmuje się oparzenie II stopnia • w przypadku duż ych powierzchni oparzenia
(i cięższe) obejmujące ponad 18 % powierzch- unikamy wychładzania, schładzamy tylko wil-
niebezpieczeństwa wynikające
ni. U dziecka stosuje się regułę dziewiątki nie- gotnymi chustami,
z oparzeń:
co zmodyfikowaną. Tu wystąpienie ciężkiego • w celu uzupełnienia dużej utraty płynu oparzo-
• duża utrata płynów mogąca doprowadzić do
wstrząsu grozi, gdy powierzchnia oparzenia wstrząsu, ny popija łykami chłodną wodę - rezygnujemy z
przekroczy 8 % powierzchni ciała. • zakażenie poprzez rany oparzeniowe, niej w razie zaburzenia świadomości, oparzeń
• w wyniku zdenaturyzowaniu ciał białkowych twarz y, uszkodzeń przewodu pokarmowego i
Rozróżniamy 3 stopnie oparzenia: powstają toksyny oparzeniowe, które mogą po mdłości,
1. oparzenie pierwszego stopnia: uszkodzeniu upływie kilku dni spowodować ciężkie uszko- • w przypadku oparzeń twarzy nie stosuje się su-
ulega tylko powierzchowna wartswa skóry - wy- dzenie nerek. chych opatrunków,
stępuje zaczerwienienie i ból, • ze względu na szybko pojawiający się obrzęk
2. oparzenie drugiego stopnia: nastepuje uszko- zdejmujemy pierścionki, obrączki, krawat. Przy
www.ratownictwo.win.pl www.twoja-apteczka.pl
oparzeniach słonecznych polewanie wodą nie
daje wymiernego efekty - oparzony powinien zo-
szyBka utRata WaGi stać skierowany do lekarza.

kluczem do szczupłej sylwetki


Szybka utrata wagi w początkowej fazie odchudzania może być według naukowców kluczem do
eliminacji ponownego przybierania kilogramów. Osoby, które straciły ponad pół kilograma tygodniowo
mają pięciokrotnie większe szanse na to, że nie przytyją ponownie niż te, które zrzucały tygodniowo
około 0,2 kg.

Specjaliści od żywienia od dawna spierali się, żej pół kilograma. „Grupa średnia” od 0,2 do 0,5
czy na dłuższą metę lepiej jest chudnąć szybko kg, zaś kobiety wolno gubiące kilogramy (poniżej
czy pomału. Najnowsze badanie, którego autora- 0,2 kg) trafiły do grupy trzeciej. Następnie na-
mi jest zespół uczonych z University of Florida, ukowcy przyglądali się rezultatom odchudzania KURSY PRAWA JAZDY
miało dowieść, czy chudnięcie w wolnym tempie po sześciu i 18 miesiącach. Istotne dla wyników
przynosi efekt w postaci większej utraty kilogra- badania były zwłaszcza te przypadki, w których
KAT. A1; A; B
mów w dłuższym czasie w porównaniu do „eks- kobiety odzyskiwały już utraconą masę ciała.
tremalnie szybkiej diety”. PROWADZIMY SZKOLENIA
Okazało się, że te, które w pierwszym miesiącu PODSTAWOWE,
Naukowcy przebadali 262 kobiety w średnim wie- badania schudły najwięcej, przeważnie utrzymały DODATKOWE,
ku, których problemem była nadwaga. Badane ten sukces aż do końca. Kobiety z tej grupy schu- UZUPEŁNIAJĄCE,
poddano trwającemu sześć miesięcy programowi, dły najwięcej, utrzymały nową wagę dłużej i miały ORAZ DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY.
którego celem było zachęcenie odchudzających mniejsze problemy z efektem jo-jo. Badania wy-
się pań do redukcji kalorii i zwiększenia aktywno- kazały także, że grupa „najszybciej chudnących” DWA RAZY W MIESIĄCU
ści fizycznej. Celem była utrata około pół kilogra- miała największe szanse, aby długofalowo (po 18 ROZPOCZYNAMY
ma na tydzień. miesiącach) zredukować swoją wagę nawet o 10
NOWY CYKL SZKOLENIA.
proc.
Kobiety zostały podzielone na trzy grupy na pod-
GDAŃSK - ORUNIA GDAŃSK - PRZYMORZE
stawie wyników utraty wagi z pierwszego miesią- Raport z badań uczonych z Florydy znalazł się w
ul. MAŁOMIEJSKA 7 ul.KOŁOBRZESKA 49
ca. Te zakwalifikowane do grupy „szybko tracącej „Journal of Behavioural Medicine”.
TEL.: 58/351-38-16 TEL:. 58/761-44-67
kilogramy” schudły w pierwszym miesiącu powy- (PAP Life)jmy/ dki/(Telegraph)
WSZELKIE INFORMACJE I ZAPYTANIA:
TEL. 602-38-20-71
WWW.OSKMIX.PL

18 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010
W świecie nauki...

kRÓtszy sen, szybsza śmierć


Ludzie, którzy śpią w nocy krócej niż sześć godzin umierają wcześniej - twierdzą naukowcy. Badania
wykazały, że istnieją „ewidentne dowody” na zależność między brakiem snu a przedwczesną
śmiercią. Osoby, które śpią mniej niż sześć godzin są o 12 proc. bardziej narażone na śmierć przed
65. rokiem życia niż ci, którzy przesypiają każdej nocy „przepisowe” 6-8 godzin. Zanim doszli do
takiej konkluzji uczeni z University of Warwick i Federico II University Medical School w Neapolu
przeanalizowali 16 badań, w których udział wzięło 1,3 mln ludzi. Zwrócili też uwagę, że już wcześniej
niedobór snu był łączony z chorobami serca, nadwagą, cukrzycą typu 2 i wysokim poziomem
cholesterolu. Okazało się jednak, że każda sytuacja ekstremalna szkodzi. Otóż zbyt długie spanie
również może grozić przedwczesną śmiercią. Ci, którzy śpią dłużej niż 9 godzin są w 30 proc.
bardziej podatni na śmierć w młodym wieku - opublikowano w magazynie „Sleep”. Zaprzeczyło to
wcześniejszym wynikom, również opublikowanym w „Sleep” zgodnie z którymi ludzie, którzy śpią
10 lub więcej godzin częściej dożywają 100 lat. Może to wiązać się z tym, że ludzie dożywający tak
sędziwego wieku są zdrowsi, a więc i lepiej sypiają. Autorzy najnowszych badań wskazują jednak, że
długi sen jest często syndromem depresji czy zbyt małej aktywności fizycznej. Niektóre nowotwory
również wpływają na wydłużenie snu.

„O ile krótki sen może doprowadzić organizm do choroby, to zbyt długie spanie jest często jej
wskaźnikiem” - powiedział profesor Francesco Cappuccio, kierujący programem „Sleep, Health
and Society Programme” na University of Warwick.

„Współczesne społeczeństwo ma do czynienia z postępującą redukcją czasu przeznaczonego na


sen. Ten model dotyczy zwłaszcza osób pracujących na cały etat i jest związany z presją, żeby
pracować dłużej czy brać nadgodziny. Z drugiej strony wydłużanie czasu snu wskazuje często,
że z naszym organizmem dzieje się coś złego. Optymalne dla zdrowia jest spanie od 6-8 godzin
w ciągu nocy” - dodał badacz.(PAP Life)jmy/ dki/(Telegraph)

antyczna BudoWLa jak z ikei


Włoscy archeolodzy odkryli pozostałości budowli z VI wieku p.n.e i dokładne plany, jak ją zbudować,
które skojarzyły im się z instrukcją, jak złożyć meble zakupione w Ikei. Niemal każda z części
wchodzących w skład złożonej konstrukcji odkrytej niedaleko Potenzy ma wygrawerowaną
instrukcję, w jaki sposób powinni z niej skorzystać budowniczy. Na tej podstawie uczeni doszli do
wniosku, że w przeszłości służyła za świątynię lub pałac.
Budowla została odkryta w rejonie południowych Włoch, w którym od VIII wieku przed Chrystusem
osiedlali się kolonizatorzy i kupcy greccy. Zakładali oni wzdłuż wybrzeża i na Sycylii bardzo wiele
niezależnych państw-miast, które razem znane były jako Magna Graecia. Archeolodzy spekulują,
że ludności tubylczej i jej elitom mogła spodobać się grecka architektura - stąd lokalni budowniczy
wpadli na pomysł stworzenia tanich budynków, które dzięki instrukcjom można by łatwo zbudować.
Dokładnie w ten sam sposób klientów oczarowały meble z salonów Ikea, których cena, dzięki temu,
że klient składa je sam, jest stosunkowo niższa.
Każdy kamienny element nosi na sobie symbol identyfikacyjny, który podpowiada, jak powinien być
połączony z resztą. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wygląda instrukcja łóżka czy regału na książki
zakupionego w szwedzkiej sieci. Kamienne inskrypcje są właśnie takim antycznym odpowiednikiem
filozofii „D-I-Y” czyli „zrób to sam” (do it yourself). Elementy budowlane podzielono na „damskie” i
„męskie”, w zależności od sposobu, w jakie się je ze sobą łączy. Kody i symbole ułatwiające budowę
znalazły się nawet na czerwonych i czarnych dekoracyjnych panelach nazywanych cymatium.
„Wszystkie cymantium i niektóre fryzy mają inskrypcje ułatwiające dopasowanie ich do systemu
dachowego. Do tej pory odkryliśmy około stu opisanych elementów budowli. Cechy tych instrukcji
wskazują na to, że sięgają one VI wieku p.n.e. i potwierdza to styl dekoracji” - powiedział Massimo
Osanna, dyrektor wydziału archeologii na uniwersytecie Basilicata.
Znalezisko zostało opisane w ostatnim numerze włoskiego „National Geographic”.
(PAP Life)jmy/ dki/(Telegraph)

www.ecitynews.pl 19
W świecie nauki

Radosne życie po 50-tce! Małe kłaMczuchy


Życie zaczyna się po czterdziestce, jak mówi powiedzenie, ale szczęśliwe
życie - to dopiero po pięćdziesiątce. Psychologowie po badaniu samopo-
dumą rodziców?
czucia Amerykanów stwierdzili, że po przekroczeniu półwiecza większość Twoje dziecko ledwo nauczyło się mówić, a już kłamie, jak z nut? Nie martw
ludzi doświadcza więcej codziennej radości oraz mniej stresu i zmartwień, się - może być dobra wiadomość. Według naukowców znaczy to, że jest
niż osoby młodsze. inteligentne i poradzi sobie w życiu.

Telefoniczną ankietę na 340 tys. Amerykanów przeprowadził w 2008 r. In- W kanadyjskich badaniach nad dziecięcą uczciwością wzięło udział ok.
stytut Gallupa, zajmujący się badaniami ludzkiej natury i zachowań. Badani 1200 dzieci w wieku od dwóch do 17 lat. Wśród dwulatków zaledwie co
odpowiadali „tak” lub „nie” na pytania o doświadczanie radości, szczęścia, piąty był w stanie powiedzieć nieprawdę. Dzieci przyswajały sobie jednak tę
stresu, zmartwień, gniewu i smutku w czasie kilku godzin poprzedzających umiejętność z biegiem czasu i w grupie czterolatków już 90 proc. maluchów
rozmowę z ankieterem. było zdolnych do kłamstwa. W całej badanej grupie najczęściej kłamały
dwunastolatki; później odsetek kłamczuchów spadał - spośród szesnasto-
Potwierdzają się wcześniejsze raporty mówiące, że ogólne dobrego samo- latków kłamało „tylko” 70 proc.
poczucie rośnie w miarę upływu wieku średniego - zauważa psycholog ze
Stony Brook University w stanie Nowy Jork, Arthura Stone’a, który analizo- Dr Kang Lee, kierownik Instytutu Badań nad Dziećmi z Toronto University,
wał wyniki. Według niego emocje negatywne, takie jak stres i gniew, zaczy- który przeprowadził te badania uspokaja: „rodzice nie powinni się niepo-
nają się wyciszać już w kilka lat po przekroczeniu dwudziestki, natomiast koić, gdy ich dziecko zmyśla. Nie znaczy to, że te dzieci wyrosną na pa-
ilość zmartwień maleje wyraźnie u osób, które przeżyły pół wieku. tologicznych kłamców” - przekonuje badacz i dodaje, że prawie wszystkie
dzieci kłamią. Oznacza to jego zdaniem, że osiągnęły ważny etap w swoim
Wraz z wiekiem rośnie też poczucie szczęścia i radości, choć są to zmiany rozwoju.
mniejsze, niż te dotyczące spadku emocji negatywnych.
„Te (dzieci), które osiągnęły wyższy poziom rozwoju intelektualnego kłamią
Na związane z wiekiem samopoczucie nie wpływa posiadanie małych dzie- lepiej, bo są w stanie zatrzeć za sobą ślady. W dorosłym życiu mogą zostać
ci, brak pracy albo bycie osobą samotną. bankierami” - mówi dr Lee cytowany przez portal BBC News. Co ciekawe
ani surowe metody wychowawcze, ani religijność rodziny nie wpływały na
Ewolucję emocji przechodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Kobiety, skłonność dzieci do kantowania.
niezależnie od wieku, mówiły jednak o doświadczaniu większego stresu,
zmartwień i smutku niż panowie. Inklinację tę dr Lee badał w bardzo prosty sposób: zostawiał dziecko w po-
zan/ zig/(Proceedings of the National Academy of Sciences) koju sam na sam z zabawką, która znajdowała się za jego plecami. Dziecko
dostawało instrukcję, by się nie odwracało. Po minucie naukowiec wracał
do pokoju i pytał dziecko, czy spojrzało na zabawkę. Prawdziwość odpo-
wiedzi sprawdzano za pomocą nagrania z zainstalowanej w pokoju kamery.
Stąd wiadomo, że 90 proc. dzieci zerknęło za siebie. Jednak większość się
do tego nie przyznała. (PAP Life)sag/ dki/(BBC News, dailymail.co.uk)

seks nietopeRzy ocenzurowany


Naukowcy, uważajcie, o czym rozmawiacie z koleżankami (lub kolegami)
z pracy: rozmowy o seksie oralnym u nietoperzy mogą was zaprowadzić
przed sąd dyscyplinarny.

Psycholog z University College Cork, Dylan Evans, popełnił właśnie taki


błąd; podczas - jak zapewnia - niewinnej rozmowy na temat unikalności
rodzaju ludzkiego, pokazał koleżance z wydziału medycznego artykuł na
temat... seksu oralnego wśród nietoperzy; (zachowanie takie u gatunku Cy-
nopterus sphinx opisano w 2009 roku na łamach poważnego czasopisma
naukowego PLoS One). Jak zapewnia Evans, cytowany przez portal New
Scientist, jego rozmówczyni nie robiła wrażenia urażonej tematem rozmo-
wy, a nawet poprosiła o egzemplarz artykułu.

Ku swemu zaskoczeniu po tygodniu psycholog dostał zawiadomienie, że


został oskarżony w związku z tym zajściem o napastowanie seksualne.
Co prawda zarzut ten w toku postępowania został odrzucony (zachowanie
Evansa uznano za żart z podtekstem seksualnym, który mógł w sposób nie-
zamierzony urazić jego rozmówczynię). Mimo to naukowiec został ukarany
przez swoją uczelnię przez objęcie go dwuletnim okresem nadzoru i porad
psychologicznych.

Taki werdykt odbił się echem w międzynarodowym środowisku naukowym,


którego przedstawiciele złożyli podpisy pod petycją do władz University
College Cork z żądaniem wycofania nałożonej na psychologa kary. Zda-
niem sygnatariuszy petycji stoi w sprzeczności z konieczną w nauce zasadą
wolności intelektualnej - a także ze zwykłym zdrowym rozsądkiem.
(PAP Life)sag/ dki/(New Scientist)

20
City News nr 3/2010
Teatr

Marcin szczygielski
kochaM koBiety!

Od końca lutego w warszawskim teatrze Komedia jest wystawiane


przedstawienie Marcina Szczygielskiego, pt. „Wydmuszka”. Całość reżyseruje
Tomasz Dutkiewicz, a w rolach głównych grają Joanna Liszowska i Anna Guzik.
Rozmawialiśmy z autorem sztuki o tekście i przyjaźni damsko-męskiej.

- W warstwie fabularnej tekst ukazuje historię bezpieczeństwa. Teoretycznie obie nie mają ze
dwóch całkowicie różnych kobiet: jedna to sobą nic wspólnego, ale jak się później okaże
skromna bibliotekarka, druga - dość rozwią- obie potrzebują siebie nawzajem. Być może
zła żona biznesmena. A o czym jest ta sztuka właśnie dlatego, że są tak różne i każda może
ponad tym? drugą czegoś nauczyć. W momencie kiedy
się spotykają, zaczynają przyciągać się jak
Marcin Szczygielski: - Tak naprawdę ten tekst dwa magnesy i to zbliżenie okazuje się bardzo
opowiada o tym - w co wierzę głęboko - że głębokie. W pewnym momencie one się nawet
prawdziwe i głębokie porozumienie między ze sobą sklejają. Oczywiście po chwili się od-
dwojgiem ludzi może występować wtedy, gdy klejają, ale każda z nich jest już inna i coś z tej
nie ma między nimi napięcia seksualnego. drugiej w sobie unosi.
W przypadku osób heteroseksualnych dotyczy
to ludzi tej samej płci: hetero dziewczyna - To Twoja druga sztuka, po „Berku, czyli upio-
świetnie dogada się z inną hetero dziewczyną, rze w moherze”.
a nigdy nie zbuduje tak bliskiego porozumie-
nia z chłopakiem. Dodatkowo „Wydmuszka” - Tak, tylko że w przypadku „Berka” na sztukę
pokazuje, że niekoniecznie miejsca, które teatralną przerobiłem moją powieść, więc
w życiu zajmujemy są właściwymi miejscami było to prostsze. Tutaj napisałem ten tekst
i tak naprawdę bardzo mało potrzeba, żeby od- od początku do końca z myślą o wystawieniu
kryć swoją prawdziwą twarz i samego siebie, go na scenie. I muszę przyznać, że ogromną
ale czasami nie można tego zrobić na własną przyjemność mi sprawiła ta praca. Tak że
rękę, potrzebny jest nam ktoś, kto nam w tym serdecznie zapraszam do jej obejrzenia.
pomoże.
Rozmawiała: Agnieszka Saracyn-Rozbicka
- A co było Twoją inspiracją? (PAP Life)asr/ dki/

M.S.: - To co mnie zainspirowało, do napisania


„Wydmuszki” to moja miłość do kobiet. Jakkol-
wiek by to kuriozalnie nie brzmiało, bo nigdy W skrócie o fabule:
nie ukrywałem, że jestem homoseksualistą.
Ja naprawdę uwielbiam kobiety: sposób w jaki W jednym z prowincjonalnych
myślą, w jaki się zachowują, w jaki postrzegają miasteczek centralnej Polski,
świat i go analizują. Jest mi bliska ich emocjo- w podupadającej bibliotece
nalność - wynika to z tego, że mam w sobie spotykają się dwie kobiety:
pewien rys kobiecości. Wiem i rozumiem,
zaniedbana, samotna bibliotekarka,
czego kobiety pragną.
kontrolowana przez zaborczą matkę,
- W sztuce ukazujesz pragnienia dwóch skraj- uciekająca przed nią w świat
nie różnych kobiet. książkowych romansów i atrakcyjna
żona miejscowego biznesmena, dla
M.S.: - Tak, bo myślę, że zawsze niezbędna której jedynym sensem życia są
jest taka opozycja i zestawienie diametralnie pieniądze i ich wydawanie. Trudno
różnych charakterów. A tak naprawdę chodzi-
byłoby o dwie bardziej różne
ło mi o to, że na pewnym poziomie wszyscy
pragniemy tego samego: wszyscy chcemy być
dziewczyny, a jednak - pomimo
szczęśliwi. Zderzyłem dwie dziewczyny, gdzie wszystkich, wydawałoby się,
jedna jest 35-letnią zamkniętą w sobie, poblo- niemożliwych do pokonania różnic -
kowaną bibliotekarką, uzależnioną od matki, te dwie kobiety połączy szczególna
która ją tłamsi i kontroluje z drugą, która więź i pewien wspólny sekret.
teoretycznie jest bardzo wyzwolona. W swoim
życiu postawiła na zamożnego faceta, który
źródło: teatr “Komedia”
ma jej zapewnić wygodne życie i poczucie

www.ecitynews.pl 21
Eventy

zamieszczają swoje filmy w celach użytkownik, tym bardziej jest on wi-


innych niż komercyjne. doczny w 4event.tv.
Zakładając konto na 4event.tv użyt- Co więcej, każdy użytkownik w przy-
4event.tv to pierwsza, profesjonalna telewizja internetowa branży eventowej. kownik ma możliwość komplekso- padku jakichkolwiek problemów,
Serwis ten rozpoczął działalność w lutym 2010 roku. To nowe medium jest wego przedstawienia swoich usług. może skorzystać z pomocy redak-
doskonałą platformą do wirtualnej współpracy pomiędzy event managerami Można je zobaczyć na filmach lub cji serwisu. Aktualnie proponujemy
i artystami-realizatorami. fotografiach. Dodatkowo, nie musimy bezpłatną pomoc w przygotowaniu
tracić czasu na poszukiwanie danych prezentacji filmowej wykorzystującej
Pokazanie w formie filmu usługi, jaką w postaci broszury z subiektywnymi teleadresowych, mamy dostęp do zdjęcia użytkownika. Po promocyj-
proponuje podwykonawca może być zapewnieniami oferującego. elektronicznej wizytówki. nych cenach montujemy materiały
dla event managera niezwykle cen- Serwis pozwala na ciekawą i sku- Możliwości promocji dla użytkowni- użytkowników i realizujemy nagrania.
nym narzędziem. teczną promocję swojej działalności ków nie kończą się na założeniu kon- 4event.tv dysponuje studiem z green
Forma filmowa doskonale oddaje w środowisku organizatorów even- ta i umieszczeniu filmu. Każdy użyt- boxem, w którym można zapropo-
stronę wizualną eventu, atmosferę, tów. Jego przewagą nad popularnymi kownik może dodawać potem kolejne nować nagranie w dowolnym środo-
pokazuje stopień zaangażowania portalami video jest to, że ogłaszają video-relacje ze swoich występów wisku. W ten sposób telewizja chce
publiczności. Wszystkie te elementy się w nim osoby i instytucje świad- oraz imprez. Zamieszczenie takiego ułatwić start w serwisie i przekonać
najlepiej po prostu zobaczyć. Tylko czące profesjonalne usługi. materiału w zakładce „Moje eventy” użytkowników do tej formy promocji.
wtedy możemy mieć pewność co do Dlatego korzystając z 4event.t v sprawia, że film automatycznie jest
ich wartości wizualnej. Obraz poka- managerowie nie tracą czasu na do oglądnięcia w obszarze TV ser- www.4event.tv
zuje nam znacznie więcej niż oferta przeglądanie twórczości osób, które wisu. Im więcej relacji zamieszcza

W nocy z 23 na 24 czerwca w parku szczęśliwickim w Warszawie odbędzie się druga edycja imprezy plenerowej
„Kwiat paproci – noc Warsa i Sawy” Historia szukania kwiatu paproci znana jest w całej Polsce od wieków i do dziś
oznacza noc powszechnej hucznej zabawy w atmosferze oczekiwania na cudowne odnalezienie nieistniejącego
„kwiatu jednej nocy”, o którym śpiewały Alibabki w swoim najsłynniejszym przeboju wszechczasów. Założeniem
imprezy jest przenikanie się tradycji, sztuki, obyczajowości słowiańskiej i współczesnej. Organizatorzy chcą przy-
bliżyć symbolikę starego słowiańskiego święta za pomocą dostępnych nowoczesnych środków i nośników.

W tym roku hasło imprezy to „Warszawa Zbliża”. Organizatorzy pokażą to co sprawia że trzy pokolenia dorosłych war-
szawiaków chcą tu mieszkać, pracować, rozwijać swoje pasje, a także zakochiwać się i bawić. „Zachowamy konwencję nietypowego – bo nocnego
- spotkania trzech pokoleń dorosłych warszawiaków z kulturą i rozrywką Warszawy, gdzie scena nie jest centrum imprezy, ale jedynie jedną z atrakcji,
które tworzą barwne stoiska sponsorów i wystawców oferujące swe usługi i towary nie bezpośrednio, ale poprzez animację zainteresowanych.” - mówią
organizatorzy. Kwiat Paproci to impreza dla dorosłych mieszkańców stolicy, którzy nie mają dzieci lub zostawią je w ten dzień w domu, by mogli spotkać
się ze znajomymi na „naszych” Szczęśliwicach i rozerwać się inaczej niż podczas tradycyjnych dziennych pikników rodzinnych. Wszystko tu będzie tylko
dla nich, dla dorosłych. Kwiat Paproci znowu będzie zaprzeczeniem wszystkich znanych konwencji piknikowych: odbędzie się późnym wieczorem, w
środku tygodnia, a atrakcje rozrywkowe i kulturalne będą przeznaczone wyłącznie dla dojrzałego odbiorcy. więcej informacji: www.kwiatpaproci.org.pl

Podczas tegorocznych obchodów święta mężczyzn Men’s Day 2010, które


miały miejsce na lotnisku Bemowo w Warszawie, nie mogło zabraknąć
klubu dla prawdziwych dżentelmenów. New Orlean’s Gentlemen’s Club &
Night Restaurant zbudował ogromną strefę Gentlemen’s 18+ mieszczącą
się w gigantycznym namiocie o powierzchni ponad 600 m2. Najlepsi sce-
nografowie w Polsce stworzyli w nim niepowtarzalną atmosferę odzwiercie-
dlającą prawdziwy klub dla dżentelmenów. Podczas dwudniowej imprezy
w strefie Gentlemen’s 18 + najpiękniejsze tancerki prezentowały swoje
wdzięki rozgrzewając liczną publiczność, erotycznymi występami.

Główną atrakcją Men’s Day 2010 były Pierwsze Mistrzostwa Polski Pole
Dance 2010. W konkursie Wystąpiło 6 finalistek wyłonionych we wcze-
śniejszych eliminacjach. Jury w składzie przewodniczący Tadeusz Dorda,
Martin O. Ryle, Sławomir Bielecki, Łukasz Matusiak wyłoniło zwycięż-
czynie konkursu. I miejsce zdobyła Martyna Dominikowska, miejsce
drugie powędrowało w ręce Joanny Skrzypczak, a miejsce trzecie zajęła
Wioletta Kącka. Przyznano także specjalne wyróżnienia. Otrzymała
je Marta Mączyńska oraz Viktoiya Kurochkina. Strefa 18+ cieszyła się
ogromną popularnością głównie wśród Panów ale odwiedziło ją tak-
że wiele kobiet ciekawych występów finalistek konkursu Pole Dance,
dyscypliny tańca sportowego na punkcie którego oszalał cały świat.

22 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010
Kulturalnie

Na wielkim ekranie...
„szalone serce”
Reż. Scott Coper
dramat obyczajowy

Film opowiada historię o przygasającej


gwieździe muzyki country który popada
w alkoholizm i ma za sobą kilka (co naj- „handlarz cudów”
mniej) związków. Na swojej wyboistej i Reż. Jarosław Szkoda,
nie równej drodze główny bohater Bad Bolesław Pawica
Blake (Jeff Bridges) spotyka ludzi którzy dramat obyczajowy,
chcą mu pomóc, młoda dziennikarka Polska/Szwecja
Jean (Maggie Gyllenhaal) samotnie wy-
chowująca synka staje się dla gwiazdy Głównym bohaterem jest alkoholik,
wyłudzający od wszystkich pienią-
namiastką rodziny, pojawia się też młoda
gwiazda country z którą Bad Blake nagry- dze na pielgrzymkę do Lourdes. „dubel”
wa piosenkę. Czy to pozwoli mu wrócić Podczas eskapady po ośrodkach Reż. Johan Grimnoprez
do kariery? Bardzo dobrze zrobiony film dla alkoholików do jego samochodu dokument, Holandia/Belgia/Niemcy
który wywołuje silne emocję. Bardzo do- wkrada się dwójka małych uchodź-
brze oddane tło Amerykańskiej prowincji i ców którzy obiecują zapłatę jeżeli „Dubel” Reż. Johan Grimnoprez, Ho-
świetna gra aktorska. To trzeba zobaczyć! tylko alkoholik zawiezie je do ojca landia/Belgia/Niemcy, dokument. To
mieszkającego we Francji. Gene- eksperyment, „Dubel” będzie nam
ralnie to ładna historia, ale bardzo przypominał wielki popkulturalny
przewidywalna. Gdyby nie dobra śmietnik. Nie ma w tym żadnej metody.
gra aktorska film przeleciałby bez Ten film to coś dla tych którzy kochają
„iron Man 2” echa. dokonywać nadinterpretacji.
Reż. John Favreau
kino obyczajowe

A w domowym zaciszu
To kontynuacja przygód Tony’ego Starka
(Robert Downey Jr.). Bohater powraca żeby
stawić czoła przeciwnikom, akcja toczy się
w pół roku po pierwszej części, tym razem
Tony nie ukrywa swojej tożsamości i za-
...czyli nowości na DVD
mierza twardo pokazać kto tu rządzi. Co
zobaczymy? Dużo akcji, efektów specjal-
nych i niezłego humoru. Czego zabrakło?
„ciacho”
Poukładania, chwilami naprawdę trudno
nadążyć za tym Co dzieje się na ekranie
czyli humor po polsku
Reż. Patryk Vega
aczkolwiek całość prezentuje się całkiem
ładnie. Oczywiście doszło parę ładnie wy- Spokojnie i bez bicia! To nie jest kolejna
kreowanych postaci, które umilają akcję. polska komedia romantyczna która na
W Iron Man2 nie zabraknie także dobrej przemian zanudza (facetów) i wzrusza
muzyki, cały soundtruck do robota AC/ (piękne panie). W filmie „Ciacho” posłu-
DC, na zachętę dodam że na tym rola Rock chamy śmiesznych i chwilami ciętych
Manów się nie kończy... ;) dialogów. Oczywiście jak to w przypadku
tego gatunku zakrada się miłość i tego
typu rzeczy ale całość jest bardzo fajnie
„2 Młode Wina” pokazana. Śmieszny film idealny do po-
śmiania się i wyluzowania!
Reż. Vlad Lanne
komedia, Czechy
„Wschodnie
To luźna kontynuacja „Młodego Wina”. Po-
nownie zobaczymy perypetie dwóch przy- obietnice”
jaciół Jirky i Honzy. Ten pierwszy związał Reż. David Cronenberg
się z nie właściwą dziewczyną i są z tego
same kłopoty i kupa śmiechu, w całą sy- Film opowiada o handlu „żywym towa-
tuację zostaję wplątany Honza który do rem” jak to bywa w mafijnym kinie głów-
czasu przyjazdu Jirky spokojnie spędza ny bohater zostaje wplątany w kłopoty...

„dr house”
czas ze swoją narzeczoną Klarą w winnicy
na Morawach jaką odziedziczył po swoim
dziadku.
Dr House po raz piąty. Czyli kolejny se-
Dużo humoru i śmiesznych sytuacji. Po zon serialu o najlepszym diagnostyku.
prostu Niewinnie o Winie! Polecamy dużo humoru! Jak zwykle
zobaczymy Housa który tak naprawdę
dociera do wszystkiego metodą prób
i błędów wykorzystując przy tym bez
skrupułów swoich podwładnych (któ-
rych serdecznie nie lubi), bądź wpada na
genialne rozwiązanie. Dobrze zrobiony
serial z przemyślaną fabułą.

23
MotoRyzacJa
newsy opinie porady testy aut

Wiosenny przegląd klimatyzacji


Luksus przyjemnej temperatury o każdej porze Przegląd rozpoczyna się od sprawdzenia ciśnie-
roku może nieść za sobą zagrożenie dla zdrowia. nia gazu w układzie chłodzącym. Następnie czyn- „Łoś” rozłożył Nemo
W układzie klimatyzacji mogą powstawać groźne nik roboczy jest ściągany z układu, filtrowany i Citroen Nemo nie okazał się Łosio odporny.
dla zdrowia mikroorganizmy. Powierzchnia pa- ważony (tak by mógł być wykorzystany ponow- Niemiecki instytut ADAC przeprowadził test
rownika stwarza doskonałe warunki życiowe dla nie). Po osuszeniu układu i uzupełnieniu ewen- „łosia” na paru modelach między innymi na
bakterii. tualnych braków, gaz trafia ponownie na swoje Citroenie Nemo czy Fiacie Qubo. Jedno z aut
Ponadto zbyt późne stwierdzenie ewentualnych miejsce. zakończyło test dachowaniem...
usterek układu ma ogromne znaczenie dla żywot- A na czym polega test? Na rozpędzeniu po-
ności układu i wpływa na koszty ewentualnych Odkażenie nawiewów i parownika jazdu do prędkości 80-90 km/h i wykonaniu
napraw. Może być wykonane we własnym zakresie, przy ostrego i gwałtownego skrętu w lewo a potem
Często zdarza się, że w układzie jest zbyt mało użyciu środków dostępnych w sprzedaży, ale pro- w prawą stronę co ma symulować wymijanie
czynnika roboczego. W takiej sytuacji system fesjonalnie zajmą się tym specjalistyczne zakłady zwierzyny która wybiegła na drogę.
sterujący by utrzymać zadaną temperaturę spra- wykorzystując np. ozonowanie wnętrza, czy spe- Fiat zdał egzamin celująco a to dzięki syste-
wi że sprężarka będzie pracowała na okrągło, co cjalny nie szkodliwy dla zdrowia środek chemicz- mowi ESP w który wyposażono testowany
oczywiście odbije się na jej trwałości i zużyciu ny. Dokonuje się tego przy dmuchawie włączonej egzemplarz. Niestety Nemo takiego systemu
paliwa, ale kierowca może niczego nie zauważyć na pierwszy stopień pracy i zamkniętym obiegu nie posiada i podczas wykonywania drugiego
ponieważ z nawiewów będzie leciało chłodne po- wewnętrznym. skrętu w prawo auto przewróciło się. Po tym
wietrze. zdarzeniu testerzy z ADAC nie zdecydowali się
Należy pamiętać też o wymianie filtra kabinowego na sprawdzenie ostatniego modelu Peugeot’a
Tylko regularny serwis klimatyzacji pozwola unik- – to przez niego przechodzi całe powietrze dosta- Bipper Tepee ponieważ ten model również nie
nąć takich kłopotów. Przynajmniej raz do roku jące się do kabiny. Jego wymiana jest wskazana posiada ESP.
powinniśmy oddać nasze auto do stacji zajmują- raz na 15 tysięcy kilometrów. Dzięki porażce w teście „Łosia” szefostwo Ci-
cej się konserwacją klimatyzacji, która sprawdzi i RED troena zadecydowało o monotowaniu systemu
zakonserwuje cały układ. ESP w opcji standard modelu Nemo z silnikami
wysokoprężnymi.
mototarget

WSZYSTKO DO KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH


Kraksa Gallardo
– nauczka dla wszystkich
REGENERACJA KOMPRESORÓW KLIMATYZACJI We Włoszech doszło do tragicznego wypadku
ul. Szyszkowa 68
02-285 Warszawa REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK który z pewnością uzmysłowi wielu kierowcom,
że z mocą współczesnych aut nie można sobie
tel. 22 886 06 64
żartować.
22 886 06 65 WYPOSAŻENIE SERWISÓW Od zawsze wypadki luksusowych super sa-
tel. 22 425 46 18 SKRAPLACZE, OSUSZACZE mochodów budzą wiele dyskusji w mediach.
tel./fax 22 846 30 19
CZUJNIKI CIŚNIENIA Wystarczy wspomnieć chociażby Rozpołowio-
ne Ferrari Enzo, Porsche GT „zaparkowane” w
e-mail: ac@euroklima.pl
NAPRAWA PRZEWODÓW DO KLIMATYZACJI rowie, czy „wodowanie” Bugatti Veyron. Nieste-
www.euro-klima.pl
ty nie wszystkie z tych wypadków kończą się
szczęśliwie dla kierowcy...
Na terytorium Włoch miał miejsce właśnie taki
wypadek z udziałem Lamorghini Gallardo. We-
dług dotychczasowych ustaleń kierowca zbyt
gwałtownie dodał gazu, w rezultacie mimo bar-
dzo zaawansowanych technologii i napędu na
4 koła auto wpadło w niekontrolowany poślizg
który zakończył się na poboczu. W wyniku po-
żaru zginął kierowca i 28- letnia pasażerka.
» przeglądy okresowe klimatyzacji W Polsce jakość dróg jak wszyscy wiemy nie
» dezynfekcja parowników SKYLARK Polska jest najlepsza a jak pokazuje majowy „pijany”
» diagnostyka nieszczelności 04-444 Warszawa weekend nawyki wypoczywanie polskich kie-
rowców nie ulega zmianie. Za to na naszych
» diagnostyka i naprawa układów ul. Madziarów 54
drogach coraz częściej spotykamy sportowe
tel./fax. 22 673 50 80
» naprawa i wymiana podzespołów kom. 888 234 567 samochodu o imponujących osiągach. Warto
www.ogrzewania.pl pamiętać, że nawet najlepsza technologia i
Doświadczenie od 1989roku. Certyfikat Jakości info@skylark.pl najlepsze zawieszenie na nic zda się wobec
ludzkiej głupoty.

24 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010

Hyundai i30 znalazł


już ponad pół miliona nabywców
i30 - kompakt koreańskiej marki stworzony i zaprojektowany w Europie jest
jednym z najlepiej sprzedających się modeli w obecnej gamie Hyundaia. W
marcu br. globalna produkcja pojazdu przekroczyła 500 tys. egzempla-
rzy, z czego 200 tys. sztuk sprzedano na Starym Kontynencie.

i30 zadebiutował w 2007 r. na salonie samochodowym w Genewie, a latem


tego samego roku trafił do sprzedaży. Auto występuje w dwóch odmianach,
jako hatchback oraz kombi o oznaczeniu cw. Początkowo produkcja i30 od-
bywała się tylko w koreańskich zakładach w Ulsan.
W listopadzie 2008 r. otworzono pierwszą europejską fabrykę Hyundaia w
czeskich Nosovicach, gdzie również zlokalizowano wytwarzanie modelu. Od
tego czasu sprzedano ponad 150 tys. aut wyprodukowanych na Starym Kon-
tynencie.

W najbliższym czasie w całej Europie pojawi się Hyundai i30u po deli-


katnym face-liftingu.
Krzysztof Słomski

Fajnie trzyma si´ drogi, a teraz


ma te˝ fajnà cen´! i30 – ju˝ od 40 700 zł*

Katarzyna Myszka o i30: Witold Piàtek o i30: Marek Bimer o i30:


“super, ma AUX i USB” „jaki du˝y baga˝nik” „5 lat gwarancji i to
bez limitu kilometrów”

Prawo do jazdy dla wszystkich.


Do rabatu te˝.
Sprawdê równie˝ promocyjne ceny pozosta∏ych modeli:
cena ju˝ cena ju˝
od 26 490 z∏* od 35 400 z∏*
i10 i20

www.hyundai.pl

* Podane ceny dotyczà modeli z roku produkcji 2010, uwzgl´dniajà aktualnie obowiàzujàce promocje oraz specjalny kupon rabatowy, który otrzymuje si´ po odbyciu jazdy testowej. Auta prezentowane na zdj´ciach mogà zawieraç elementy
wyposa˝enia opcjonalnego, płatnego dodatkowo. Szczegóły akcji u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Ârednie zu˝ycie paliwa (cykl mieszany) i emisja CO2 wynoszà dla i30: 4,3 – 7,1 l/100 km i 115 – 170 g/km.

Ciechanów: ZEP-MOT, 23 683 87 30, Józefów: Choiƒski Auto, 22 789 51 70, Kobyłka: Jan Sobaƒski, 22 786 88 07, Ostroł´ka: Oscar, 29 642 18 60, Płock: ZEP-MOT, 24 266 54 48, 266 54 44,
Pruszków: Michalski – Pruszków, 22 730 36 01, Warszawa: AZ Auto, 22 648 40 62, Bieliƒski, 22 614 91 78, Ifamex, 22 825 44 66, Jaworski – Gajewski, 22 569 92 10, Korea Motors.

Hyundai Warszawa - Choiński Jaworski - Gajewski Sp. z o.o. Motortest - K. Szadkowski


ul. Piłsudskiego 1, 05-420 Józefów ul. Oczapowskiego 15 01-842 Warszawa ul. Hynka 2A 02-148 Warszawa
Mazowieckie tel. 22 789 51 70 tel. 0-22 569 92 10 fax. 0-22 5699215 tel.0-22 868 01 21 fax. 0-22 868 01 22
www.choinskiauto.pl www.hyundai-jg.com.pl www.motortest.com.pl
choinskiauto@hyundai.pl jaworski-gajewski@hyundai.pl mtesth@hyundai.pl

www.ecitynews.pl 25
ReFLeksJe
po koLizJi dRoGoWeJ
Zazwyczaj, gdy korzystamy na co dzień z własnego auta, myślimy o wielu rzeczach, załatwiamy dziesiątki spraw i telefonów,
czy też próbujemy podołać sprawom domowym nie myśląc o tym, jak ważną rolę odgrywa w naszej codzienności samochód
– rzecz, z której korzystamy w sposób naturalny. Refleksja ta przychodzi dopiero w momencie, gdy dochodzi do kolizji
drogowej, choćby w postaci drobnej stłuczki. Wówczas, natłok spraw się kumuluje a my – pozbawieni możliwości korzystania
z pojazdu – liczymy na szybki powrót do normalności.

t
akie momenty bywają coraz częściej w Pozostaje wówczas napisanie odwołania, w któ- zwykłym następstwem przywrócenia pojazdu do
naszym życiu, tym bardziej, że ruch dro- rym będziemy domagać się ponownego rozpo- stanu sprzed szkody. Jest to logiczne rozumowa-
gowy jest coraz większy, a stan dróg coraz znania sprawy, bądź też walka na drodze sądo- nie, gdyż dlaczego osoba poszkodowana w wy-
gorszy. wej o dokonanie prawidłowej likwidacji szkody i padku używając pojazdu z częściami oryginalny-
wypłatę pełnego odszkodowania. mi ma - na skutek kolizji za której spowodowanie
Gdy już dochodzi do kolizji drogowej, a sprawca nie ponosi odpowiedzialności – jeździć pojazdem
kolizji przyjmuje dobrowolnie odpowiedzialność Pamiętać bowiem należy, że przy szkodach ko- nafaszerowanym tzw. zamiennikami. Przecież
za zaistniały wypadek pozostaje nam zgłosić swą munikacyjnych likwidowanych z obowiązkowego nie jest obowiązkiem poszkodowanego poszuki-
szkodę do ubezpieczyciela odpowiedzialności cy- ubezpieczenia OC sprawcy szkody należy nam się wanie najtańszego sposobu naprawy.
wilnej pojazdu sprawcy. Można to zrobić na wiele odszkodowanie w pełnej wysokości. Czym zatem
sposobów, choćby telefonicznie. jest naprawa do pełnej wysokości? W rzeczy sa- Czy to jest droga zakładów ubezpieczeń do po-
mej jest to przywrócenie stanu pojazdu do stanu prawienia bezpieczeństwa na polskich drogach,
Tzw. „schody” zaczynają się wówczas, gdy pod- bezpośrednio sprzed wypadku. o których tak zapewniają?
czas prowadzonego postępowania likwidacyjnego Z pewnością nie.
dowiadujemy się o dokonanej kalkulacji kosztów Fakt powstania szkody z ubezpiecze-
naprawy naszego auta. I tutaj dochodzi do nie- nia OC sprawcy zdarzenia powoduje Dodatkowo, o cz ym nie wsz yscy wiedzą fakt
przyjemnego zaskoczenia, bo po pierwsze do- możliwość wynajęcia pojazdu zastęp- powstania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy
wiadujemy się, że zakres ocenionych uszkodzeń zdarzenia powoduje możliwość wynajęcia pojaz-
czego i korzystania z niego do końca
odbiega od tego, czego byliśmy świadkami, a po du zastępczego i korzystania z niego do końca
drugie koszty naprawy samochodu są w naszej
naprawy uszkodzonego pojazdu. naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jeśli
ocenie nieoczekiwanie zaniżone. już do tego dochodzi – zakład ubezpieczeń żąda
Zatem, gdy pojazd na dzień szkody był rynkowo od oświeconego poszkodowanego zarówno umo-
Tymczasem nagminną praktyką stosowaną przez wyceniany na kwotę 20 tysięcy złotych, to na- wy najmu pojazdu zastępczego, jak i stosownych
zakłady ubezpieczeń jest przyjmowanie w sporzą- prawę możemy przeprowadzić do tego poziomu. faktur. Fakt złożenia tych dokumentów rodzi obo-
dzanych kosztorysach naprawy - delikatnie mó- Przy czym trudno się pogodzić z takim stanem wiązek zapłaty przez dany zakład.
wiąc - elementów, które nie odpowiadają zastanej rzeczy, że kalkulacja zakładu ubezpieczeń wyno-
rzeczywistości. si 5 tysięcy złotych, gdy w rzeczywistości wynosi Nikt nie jest pewny zdolności kierowania pojazda-
on 12 tysięcy złotych. mi przez innych uczestników ruchu drogowego, o
Bo jak nazwać sytuację, gdy koszt tzw. roboczo- czym świadczy wyświechtana zasada ograniczo-
godziny ustalany jest na poziomie 60 zł, gdy w Argumentacja, że naprawę można wykonać ta- nego zaufania.
rzeczywistości wynosi on 130 zł. I dalej, czytając nio nie zasługuje na uwzględnienie i jest bardzo
kosztorys widzimy przyjęte potrącenie procento- krzywdząca dla poszkodowanych. Fakt, że ktoś Z takimi sytuacjami możemy się spotkać w prak-
we za lakier, ubytek wartości handlowej pojazdu, naprawia pojazd w autoryzowanym serwisie sa- tyce każdego dnia i warto znać swe prawa.
a co najważniejsze – zakwalifikowanie do napra- mochodowym i z użyciem oryginalnych części RED
wy tzw. zamienników. nie stanowi wzbogacenia po jego stronie i jest

TEGO NIE DOWIESZ SIĘ


OD FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ
• Nie ma znaczenia, czy ofiara wypadku była ubezpieczona, czy nie!
Odszkodowanie należy się jej już z tytułu Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej
(tzw. OC) sprawcy wypadku.
• Pasażerowi poszkodowanemu w wypadku należy się odszkodowanie, nawet jeżeli jechał
w samochodzie sprawcy. Roszczenia mogą dotyczyć nawet wypadku drogowego sprzed 10 lat.
• Dziecku do 13 roku życia – mimo, że wtargnęło na jezdnię powodując wypadek – należy się
odszkodowanie, ponieważ według prawa nie ponosi ono odpowiedzialności za swoje czyny.
• Więcej informacji na www.casus.biz

tel. (22) 828 13 12


0 603 065 111
0 502 421 977
faks/tel. (22) 828 13 11
www.casus.biz

Miałeś wypadek? Zadzwoń. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną. Nic nie ryzykujesz.
Nasze wynagrodzenie stanowi jedynie prowizja od wywalczonej dla Ciebie kwoty.

26 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010
Moto News

Infiniti FX z dieslem Nieistniejące Porsche


Infiniti FX jest obecnie dostępny z raso- i 900 zainteresowanych klientów.
wym silnikiem wysokoprężnym. Dla człowieka o zdrowych zmysłach kupowanie czegoś co jeszcze nie
Nowy silnik V6 o pojemności 2993 cm3 powstało (no poza mieszkaniem) wydaje się irracjonalne. Są jednak od-
generuje moc 173 kW (238 KM) do stępstwa od tej reguły.
tego moment obortowy 550 NM. Bar- Pasjonaci luksusowych aut łączcie się! Oto nadeszła okazja wydać
dzo istotny jest fakt, że kierujący tym pieniądze na samochód który dopiero wejdzie na rynek. Bardzo często
pojazdem ma do dyspozycji 500 Nm to właśnie zainteresowanie potencjalnych klientów staje się silnikiem
już przy 1 500 obr./min! Dzięki temu napędowym do działania. Tak właśnie jest z nowym Porsche 918 Spy-
model FX30d rozpędzi się do setki już der obdarzonym napędem hybrydowym. Auto zadebiutowało na tar-
w 8,3 sekundy. Napęd transportowany gach w Genewie gdzie wzbudził nie małe zainteresowanie. Projektanci
jest za pomocą siedmiobiegowej prze- uwzględnili to, że motoryzacja zmienia się i przystosowuje pod kontem
kładni automatycznej. ochrony środowiska a 918 Spyder hybryd jest namacalną wizją związaną

ALKOMATY Motor oznaczony kodem V9X został


opracowany w Europie dzięki współpra-
cy inżynierów z Infiniti, Renault i Nissa-
z przyszłością tego segmentu.
Auto posiada motor spalinowy i aż trzy elektryczne! V8 umieszczo-
ne centralnie dostarcza 493 KM a ekologiczny napęd w sumie ko-
na przy czym cała jednostka w całości lejnych 218 KM bo zsumowaniu otrzymujemy gigant yczną moc

Sprawdź
została złożona w ośrodku Cleon we 708 KM. Do tego spalanie na poziomie 3l/100km i emisja C02 70g/
Francji. Oczywiście ten silnik spotka- km. Całość w niczym nie przypomina Toyoty Prius. Smukła sylwet-
my również w samochodach Renault i ka wyraźnie nawiązuje do supersportowego pojazdu Carrera GT.

czy możesz Nissana


mototarget
Auto pojawi się na rynku w ciągu 5 lat mototarget

bezpiecznie
Camaro w Korei
prowadzić. GM zamierza rozprowadzać w Korei
Południowej modele amerykańskiej
gamy Chevroleta.
CA-2000 My jako Polacy doskonale zdajemy so-
bie sprawę z różnic jakie pojawiają się
już za 288 zł! między amerykańskim a koreańskim
Chevroletem. Jednak i te nieścisłości
zaczynają się powoli zacierać a bardzo
częto na jednym rynku oferowane są
AL-6000 samochody z obydwu źródeł. Warto na-
pomknąć, że akurat w Korei samochody
już za 319 zł! GM są sprzedawane jako Daewoo. Ak-
tualnie Cheverolet zamierza rozpocząć
sprzedaż amrykańskich wersji pojaz-
tel. 601 901 500 dów na rynku Koreańskim.
Jak mówi prezez GM nie chodzi o za-
stąpienie marki Daewoo na rynku ko-
w internecie: reańskim ale o stworzenie symbiozy
alkomat.warszawa.pl dwóch brandów.
mototarget

Ekspresowa
Nowość od Tesla akcja naprawcza Lexusa
Konferencja w Detroit przyniosła wiele niespodzianek. Między innymi prezes Trzeba przyznać, że Lexus to solidna marka. Model GX 460 wraca do
firmy Tesla Elon Musk zapowiedział zbliżające się nowości. sprzedaży.
Firma Tesla Roadster udowodniła, że możliwe jest skonstruowanie samochodu Jakiś czas temu w świecie motoryzacyjnym głośno było o nieprzychylnej
napędzany elektrycznie o sportowej stylistyce która nie przypomina niebieskiej dla Lexusa ocenie magazynu Consumer Reports który odradzał czytel-
budki WC. To jednak nie koniec ambicji. Na wspomnianej już konferencji pre- nikom zakup i użytkowanie modelu GX 460. Przyczyna problemu leży
zes zaprezentował plan pracy na najbliższe 4 lata. w niestabilności pojazdu w pewnych sytuacjach drogowych co mogło
Najszybciej na salony zawita czteromiejscowy sedan będzie to model S. W prowadzić do zagrożenia dla życia.
roku 2012 auto trafi do salonów. Musk podkreśla, że całość wysiłków jakie Lexus natychmiast wstrzymał sprzedaż modelu GX 460, a klientom
wkłada firma koncentruje się na tym, żeby auto trafiło do sprzedaży bez opóź- którzy już zakupili auta zaoferowano auta zastępcze. W zaledwie dwa
nień. Samochód będzie stosunkowo tani, ma kosztować połowę wartości tygodnie inżynierowie Toyoty zlokalizowali i usnęli usterkę która była
modelu Roadster czyli ok. 50 000 $. Na jednym „tankowaniu” będzie mógł związana z oprogramowaniem systemu kontroli trakcji. Tym samym po
pokonać 400 km zasięgu. Oczywiście producent nie zapomina o bezpieczeń- 14 dniach GX 460 wraca do sprzedaży. Dzięki tej wpadce konstrukcyjnej
stwie, nowy model ma osiągnąć 5 gwiazdek w teście zderzeniowym. W środku Lexus udowodnił klientom, że bezpieczeństwo i dbałość o klientów nie
znajdziemy 17- calowy monitor i duży bagażnik. pozwala marce zaniedbywać takich alarmów.
mototarget mototarget

27
FenoMen
test toyota RaV4 2.0 Multidrive-s sol
Bliżej nieokreślony czynnik sprawił, że toyota RaV4 spadła z podium najlepiej
sprzedających się małych suV-ów. ten synonim polskiego 'drugiego samochodu’ w
rodzinie to prawdziwy fenomen sprzedaży. testujemy jeden z ostatnich egzemplarzy 'ravki’
przed faceliftingiem.

Z aprezentowany w Genewie lifting to


dość znaczna modyfikacja, głównie
w sferze designu. Może właśnie taka
zmiana poprawi wyniki Toyoty. Trzeba przy-
znać, że należała się sztandarowemu „kobiece-
Pomijając specyficzny dla japońskich terenówek
sposób otwierania bagażnika „na bok”, w ute-
renowionej Toyocie można wiele zdziałać, jeśli
chodzi o kombinacje we wnętrzu. Do dyspozycji
mamy niemalże 600-litrowy bagażnik, którego
„co i gdzie” we wnętrzu R AV4 będziemy czuli
się „jak w domu”.
A „do domu” doprowadzi nas opcjonalny system
nawigacji oparty na płycie DVD. Co prawda zda-
rzają mu się błędy, ale jest szybki i również dość
mu” SUV-owi, gdyż odróżnić generację drugą pojemność możemy regulować, przesuwając intuicyjny w obsłudze. W skład multimediów
(zadebiutowała 10 lat temu) i trzecią jest trud- tylną kanapę. Oczywiście „w kawałkach”, bo wchodzi jeszcze radio z MP3 i 6 głośnikami,
niej niż model obecny i nadchodzącą moderni- jest w klasyczny sposób dzielona. Poza tym jej zmieniarka oraz możliwość podłączenia przez
zację. Jednak to ta obecna jest naszą bohaterką, oparcie ma regulowany kąt pochylenia, więc Bluetooth telefonu komórkowego bądź źródła
jak również wielu domów, gdzie robi za drugi zarówno dla pasażera, jak i bagażu można muzyki.
samochód „dla żony”, „dla córki”, rzadziej „dla wygospodarować odpowiednią ilość miejsca. Na
syna”. Naszej redakcji trafiła się wersja, która dokładkę, składanie tylnego rzędu siedzeń jest To, co ważne dla kierowcy, to jego miejsce
powinna zainteresować tych, którzy od samo- banalnie proste dzięki patentowi, który po raz pracy. Zegary są czytelne, choć pozbawione
chodu oczekują tego, że „jeździ” i nie chcą mieć pierwszy pojawił się w Mazdzie 6. Wystarczy stylistycznych fajerwerków, a spłaszczona
z nim więcej do czynienia. A więc dwulitrowy pociągnąć za dźwignię w bagażniku i kanapa kierownica, do tej pory kojarząca się głównie
benzynowy silnik oraz bezstopniowy automat. składa się sama. Nic prostszego. ze sportowymi samochodami, świetnie leży
Spodoba się czy nie? w dłoniach. Również manewrowanie będzie
Gorzej jest tylko z ilością miejsca. O ile z przodu czystą przyjemnością, bo lusterka są wielkie,
Miks pokoleniowy powinniśmy znaleźć odpowiadającą nam pozy- a widoczność przez szyby rewelacyjna. Kolejny
Sylwetka R AV4 jest bardzo dobrze znana z pol- cję dzięki całkiem wygodnym fotelom i odpo- plus dla praktyczności japońskiego hitu.
skich ulic. Pięciodrzwiowe nadwozie, masywne wiedniej przestrzeni wokół, tak z tyłu zwłaszcza
błotniki, duże reflektory ze spryskiwaczami wysocy pasażerowie będą protestować. Chyba Siła spokoju
i charakterystyczna atrapa. W naszym przy- że ograniczymy się z bagażami. Ale tak czy Do napędzenia naszej miejskiej „terenówki”
padku na tylnej klapie znalazło się, wzorem inaczej, nie ma co liczyć na wiele więcej miejsca posłużył znany silnik benzynowy o pojemności
wielu samochodów terenowych, miejsce na koło niż w kompakcie. dwóch litrów i rozwijający przyzwoite 158 KM.
zapasowe, a całość polakierowano nietypowym, Żaden downsizing, wysilona jednostka, turbina,
bo brązowym, metalicznym lakierem. Muszę Jeśli chodzi o stylistykę wnętrza, to prezentuje kompresor czy inne tego typu nowinki technicz-
przyznać, że o ile sama „ravka” nie uwodzi styli- ona „amerykański model”. Trochę udziwnione, ne. Prosto i względnie skutecznie. Sam silnik
styką, to w tym kolorze prezentuje się naprawdę jak na przykład panel klimatyzacji pochylony pracuje całkiem dobrze, jednak dość głośno. Na
przyzwoicie. O ile nie oczekujemy fajerwerków niemalże do poziomu, ale w gruncie rzeczy szczęście dźwięk nie jest nieprzyjemny, a przy
i na wskroś nowoczesnej linii, takiej jak np. bardzo proste. wyższych prędkościach zagłuszy go szum
w Hyundaiu ix35 - Toyota to stateczny „konser- Obsługa zarówno podstawowych funkcji samo- powietrza. Drugą jego cechą, która z jednej
watysta”, dla ceniących praktyczność. Bo trzeba chodu, jak i klimatyzacji nie nastręcza żadnych strony może uprzyjemnić, a z drugiej zniechęcić
przyznać, że R AV4 jest bardzo praktyczna. problemów i po pobieżnym przejrzeniu do szybszej jazdy, jest typowa dla japońskich

28 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010
Fenomen - test Toyota Rav4 2.0

samochodów charakterystyka rozwijania mocy


przez silnik. Aby „ravką” pojechać dynamicz-
nie, trzeba zdecydowanie trzymać wskazówkę
powyżej 3500 obr./min, a to znaczy, że musimy
zawierzyć skrzyni biegów.

Bezstopniowa przekładnia przenosząca moc


na koła to typowa konstrukcja, która świetnie
sprawdza się w samochodach miejskich. W na-
szym przypadku ma do uciągnięcia całkiem
spore auto przy pomocy nie najmniejszego
silnika. Praktyka mówi, że dzięki temu jazda
w mieście to czysta przyjemność, nieabsor-
bująca kierowcy. Nie ma zmian biegów, więc
wszystko odbywa się płynnie. Tyle że skrzynia
bardzo lubi „zostawać” na obrotach, nie starając
się obniżyć ich przy zmniejszaniu nacisku
na pedał gazu. Do tego dochodzi wspomnia-
na wyżej wysokoobrotowość silnika. Przy
wyprzedzaniu trzeba się sporo namęczyć, żeby
skrzynia najpierw po namyśle „wskoczyła” na
wysokie obroty, a potem żeby z nich zeszła do
normalnego poziomu. Tu polecam tryb Sport,
który sprawia, że Toyota odzyskuje co najmniej
połowę z niewidocznych do tej pory „kucyków”
i pozwala bezpiecznie wykonywać manewry.
Jednak zdecydowanie lepiej czuje się podczas
spokojniejszej jazdy. Można jeszcze zmienić
tryb na manualny, gdzie mamy do dyspozycji 7
przełożeń, jednak w gruncie rzeczy, w tego typu
samochodzie i przy takiej skrzyni, nigdy z tego
nie skorzystacie.

Taka praca skrzyni biegów, w połączeniu


z dwulitrówką powoduje, że aby samochód był
dynamiczny, a kierowca nie tracił na paliwie
astronomicznych sum, trzeba mocno kombino-
wać. W innym przypadku miejskie spalanie się-
gnie nawet 13,5 litra na każde 100 km. Podczas
pomiarów testowych średnio R AV4 zadowoliła
się 10,4 l/100 km w terenie zurbanizowanym
oraz niecałymi 8 poza nim.

Lepszy rydz niż nic


Napęd w Toyocie przenoszony jest na wszystkie
cztery koła. Wróć! Wcale nie. Napęd w Toyocie
przenoszony jest na koła przednie, a w ostatecz-
Autoryzowany Dealer Toyota Bielany
ności, kiedy stracimy przyczepność, komputer
ul. Klaudyny 1, 01-684 Warszawa
dopnie nam tylną oś. W 90 proc. przypadków
tel. 22 832 33 33, fax. 832 44 44
sprawne i proste rozwiązanie zwiększające www.toyota-bielany.pl
bezpieczeństwo. Nawet na suchym R AV4
prowadzi się całkiem nieźle. Jak typowa przed-
nionapędówka, ale zwinnie połyka zakręty, Autoryzowany Dealer Toyota Włochy
nie wychylając się zbytnio i dając się łatwo ul. Stawy 16, 02-467 Warszawa
kontrolować. Układ kierowniczy mógłby być tel. 22 578 00 50, fax. 22 578 03 61
bardziej bezpośredni, bo w trakcie jazdy miałem www.toyota.waw.pl
wrażenie, że zostaje w „trybie parkingowym”,
gdzie wystarczy przysłowiowym jednym palcem
złapać kierownicę, żeby zakręcić nią do oporu. Autoryzowany Dealer Toyota Łódź
ul. Brzezińska 24a, 92-103 Łódź
Na plus można zapisać też zawieszenie, które tel. 42 656 90 90, fax. 42 656 90 94
zgrabnie, choć dość sztywno wybiera nie- www.toyota-lodz.com.pl
równości i pozimowe dziury w jezdni. Układ
zestrojono w ten sposób, by zapewniał pewność
prowadzenia, zachowując jednak akceptowalny
poziom komfortu. I muszę przyznać, że inży-

www.ecitynews.pl 29
Fenomen - test Toyota Rav4 2.0

nierom Toyoty udał się ten zabieg. Tak samo większą ilością niutonometrów, zamiast „po- konkurencją jest w tym przypadku Honda CR-V,
jak i konstrukcja hamulców, które zatrzymują dzielić się” po połowie i gładko ruszyć. Podobna za którą w wersji Elegance musimy zapłacić 115
„ravkę” na krótkim dystansie i dają poczucie sytuacja występuje na zakrętach, przez co R AV4 400 zł. W tej odmianie nie znajdziemy nawigacji,
bezpieczeństwa. robi się bardzo podsterowna, potrafiąc przejść jednak różnica wynosi 10 000 zł. To niemało.
w nadsterowność. Nie najlepiej. Jednak nie Warto zajrzeć „przez morze” do Koreańczy-
Na koniec testu dobre właściwości jezdne oszukujmy się, takie warunki to nie więcej jak 5 ków - nowiutki ix35 w podobnej specyfikacji też
japońskiego bestsellera zostały wystawione proc. przebiegu samochodu w ciągu całego jego wyjdzie taniej (118 900 zł).
na ciężką próbę. Obfite opady śniegu spowo- życia.
dowały, że nawet pługi nie zdążyły się jeszcze Czy więc zakup Toyoty R AV4 to dobry
wykopać, a w ciągu paru godzin spadło dobre 20 Koszty, koszty pomysł? Z pewnością, jeśli zależy nam na
cm śniegu. Na takie warunki właśnie szczerze W momencie, gdy czytacie ten tekst, Toyota solidnym, nierzucającym się w oczy środku
polecam napęd na cztery koła. Ale nie koniecz- zmieniła już cenniki i zamówić możecie tylko transportu. Osoby mniej wprawne będą za-
nie ten, z którym mamy do czynienia w Toyocie. egzemplarz po liftingu. Szkoda. Cena mode- chwycone widocznością, lekkością prowadzenia
Dopinana tylna oś wystarczy nam do ruszania. lu przed liftingiem wynosiła 129 400 PLN. i manewrowania samochodem. Inni, bardzo
Guzikiem na desce możemy zblokować napęd, W przypadku modelu po liftingu, podobnie dużą praktycznością. Nieliczni, ceną.
ale i tak się odepnie powyżej 50 km/h. Tyle wyposażona wersja Sol, to koszt nieco niższy.
tylko, że jeśli pozostawimy wszystko elektroni- 125 690 zł i z salonu wyjedziemy nową Toyotą. Z ostatniej chwili. Ponoć jest w Polsce jeszcze
ce, to nasza jazda nie będzie zbyt komfortowa. Do dokupienia pozostanie tylko „inteligentny jeden egzemplarz takiej Toyoty - w identycznej
Komputer działa zdecydowanie zbyt wolno, kluczyk”, który był na pokładzie naszej „ravki”, specyfikacji jak testowa, tylko beżowy. Jego
przez co moment obrotowy przenoszony jest a który dostępny jest w droższej wersji Prestige. cena to 104 190 zł.
z wyraźnym szarpnięciem, a osie jakby „walczą” Jak na taki samochód i wrażenia, które po sobie Marcin Napieraj
między sobą, która ma nas odpychać od asfaltu pozostawia, cena jest bardzo wysoka. Najbliższą autogaleria.pl

Niecodzienny styl karoserii


i spłaszczona u dołu kierownica.

30 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010

Megacity Vehicle Masz problemy z pojazdem?


zadebiutuje w 2013 r Czeka cię kosztowny remont silnika, skrzyni biegów?
W roku 2013 BMW wprowadzi do
ogólnej sprzedaży swój pierwszy
produkowany seryjnie pojazd z na- Olej jest niczym krew organizmu, docierając do każde-
pędem elektrycznym. go zakamarka umożliwia pracę silników, skrzyń biegów
Bez wątpienia Niemiecka marka i innych mechanizmów samochodu, w których występuje
chcę uczynić z Megacity Vehicle tarcie. Niestety nawet najnowsze oleje nie zabezpieczają
perełkę wśród samochodów o na- należycie przed zużyciem (podczas długich tras, czę-
pędzie elektrycznym. Jak sami pi- stego uruchamiania i trudnych warunków pracy silnika).
szą „...Ten innowacyjny pojazd Między innymi dlatego mechanizmy w pojazdach ulegają
zaprojektowany przez ekspertów zużyciu.
BMW stanie się nowym punktem 1.W przypadku silników, zużycie zazwyczaj objawia się
odniesienia w zakresie elektrycznej hałaśliwą pracą, nadmiernym dymieniem, braniem oleju,
mobilności...”. zwiększonym zużyciem paliwa, niskim ciśnieniem sprę-
Nowe BMW ma być lżejsze od kon- żania.
kurentów, i jak wszystkie pojazdy 2.W przypadku skrzyń biegów, zużycie zazwyczaj ob- jest choćby 124 strony opinii użytkowników. Nie bez zna-
z segmentu aut elektrycznych bę- jawia się utrudnioną zmianą biegów (często towarzyszy czenia są także liczne niezależne testy w tym również
dzie przeznaczony do poruszania temu zgrzytanie) oraz hałaśliwą pracą. testy przemysłowe.
się w granicach wielkich metropoli Zużyte mechanizmy są nad wyraz uciążliwe a ich dalsza
na całym świecie. eksploatacja może doprowadzić do awarii i nieoczeki- Zanim zastosujesz Ceramizer® poznaj także minusy
Nie pozostaje nam nic innego jak wanego, przykrego unieruchomienia pojazdu. Jakie jest tego rozwiązania. Po dodaniu preparatu do oleju przez
z niecierpliwością czekać na pre- wyjście z tej sytuacji i co możesz zrobić? pierwsze 1500 kilometrów nie powinieneś jeździć dyna-
mierę modelu! Niewątpliwie remont silnika czy skrzyni biegów jest jed- miczne i przekraczać 2500 obr/min. Warto również wie-
mototarget nym z najskuteczniejszych rozwiązań. Remont ma jed- dzieć, że choć Ceramizer® jest skuteczny w przypadku
nak swoje wady - koszt nierzadko przekracza wartość naturalnego zużycia to nie zadziała w przypadku uszko-
Nowe silniki pojazdu a efekt jest w dużej mierze zależny od mecha- dzenia mechanizmu (np. pęknięty pierścień tłokowy,
ników i jakości ich pracy (z tym bywa różnie..) ukruszony ząb skrzyni biegów). W takich przypadkach
od Merca Jest tez inne rozwiązanie. Nie wiem czy wiesz, że istnie- nieodzowna jest interwencja mechanika.
W dzisiejszym ekologicznym wy- ją skuteczne preparaty do regeneracji i zabezpieczenia
ścigu szczurów wszystkie marki Twojego silnika oraz skrzyni biegów. Ceramizery® – bo Zakup Ceramizera® to wydatek 60 zł co przy koszcie re-
prześcigają się w rozwiązaniach. o nich tu mowa, to innowacyjne środki stosowane do montu wynoszącym co najmniej 2000 zł jest około 30-to
Mają za to jeden wspólny cel osiągi układu olejenia które pod wpływem wysokiej tempera- krotnie mniejszą kwotą. Dlatego warto spróbować unik-
i ekologia. Ciekawe jak w praktyce tury łączą się z mikrocząsteczkami metalu pływającymi nąć kosztownego remontu i oszczędzić znaczną kwotę
działać będą nowe jednostki Mer- w oleju i narostowo odbudowują zużytą warstwę mecha- pieniędzy.
cedesa czyli V6 i V8. nizmu. Kiedy zastosujesz Ceramizer® uzyskasz: Dowiedz się więcej o nowym sposobie na regenerację
Na początek nowe V6. Pojemność 1.Zmniejszenie zużycia paliwa (od 3 do 15 %). twojego silnika i skrzyni biegów, wejdź na stronę
3,5-litra, ma o 30 stopni mniejszy 2.Zmniejszenie zużycia oleju (redukcja dymienia). www.ceramizer.pl .
kąt rozwarcia bloków niż jego po- 3.Wyciszenie i wyrównanie pracy silnika.
przednik. Nie tylko to przeszło mo- 4.Wyrównanie ciśnień sprężania we wszystkich cylin-
dernizacji, cały osprzęt zastosowa- drach.
ny w tej jednostce przeszedł przez 5.Łatwiejszy rozruch zimnego silnika.
liczne poprawki i unowocześnienia. 6.Łatwość zmiany biegów w skrzyni biegów (eliminacja
I tak w V6 spotkamy trzeciej gene- drażliwych zgrzytów i oporów).
racji wtrysk piezoelektryczny, któ- 7.Zabezpieczenie mechanizmów przed zużyciem.
ry dostarcza do cylindrów idealną
mieszanką dobraną i doskonałych Ceramizer® nie jest zagęszczaczem ani zwykłym dodat-
proporcjach. Poza tym zastosowa- kiem do oleju, Jest jedynym preparatem, który zawiera
nie systemu start/stop udało się tylko 4 g skoncentrowanego preparatu – ta niewielka
zmniejszyć spalanie o 24% w sto- ilość nie zmienia parametrów oleju. Produkt istnieje na
sunku do poprzednich generacji. rynku kilka lat, a o jego skuteczności i bezpieczeństwie
Jeżeli chodzi o moc do nowe V6 przekonało się wielu kierowców -potwierdzeniem tego
ma 300 KM i 386 NM, jednocze-
śnie emituje 177g CO2/km. Nowa
jednostka zadebiutuje w modelu S
350.
Co do V8 jednostka ma 4,6-litra
pojemności. Zastosowanie dwóch
turbin pozwoliło na uzyskanie 430 Montaż car-audio ● Multimedia ● GSM ● GPS
KM mocy i momentu 700 NM. Ten
motor zostanie użyty w CL 500. CB ● Serwis
Jeżeli chodzi o zużycie paliwa to
zmniejszyło się ono o 22% mimo
bardzo dobrych osiągów silnika.
Emisja CO2 w tym przypadku wy-
nosi 225g/km.mototarget

www.ecitynews.pl 31
J ako małe dzieciaki, jeżdżące swoim
'Matchboxami’ po dywanie, marzyliśmy
niejednokrotnie: jedni przenosili się za
nie jest w stanie zmieścić się na pojedynczym
miejscu parkingowym - zawsze będzie wystawał
z długości na tyle, że nie będziecie go chcieli
należność do niemieckiej rodziny, ciąg dalszy
odnajdziemy m.in. w panelu radia, klimatyzacji
czy też czytelnych, klasycznych zegarach. Mate-
kółko supercarów, inni prowadzili wozy tam zostawić na dłużej niż kilka sekund. Z czy- riały użyte we wnętrzu są dobrej jakości.
strażackie... A ja wybrałem autobus. Na- stym sumieniem przy tym rozmiarze zajmujemy
miastkę tych beztroskich lat przywołał mi dwa miejsca - w końcu to mały autobus! Żeby jednak sobie przypomnieć...
Volkswagen Caravelle. ...że nie siedzimy w służbowym Passacie,
Czas zająć miejsce kierowcy. Na szczęście a w autobusie pt. Caravelle, proponuję
Historia legendy Transportera to odległy 1950 ta czynność nie wymaga od nas nadmiernej obejrzeć się do tyłu. Naszym oczom rysuje się
rok i jego odmiana T1. Później, oczywiście wraz gimnastyki. Stopień, który mamy do pokonania ogromna przestrzeń z dwoma kolejnymi rzęda-
z kolejnymi modyfikacjami, zmieniała się cyfer- jest optymalny, a pomocniczy „uchwyt” jest do- mi siedzeń. O ile w drugim rzędzie miejsca jest
ka przy T, aż do 2003 roku, gdzie zadebiutowała słownie pomocniczy i po jakimś czasie zapomni- pod dostatkiem, o tyle w trzecim mamy wraże-
odmiana T5. W zeszłym roku przyszedł czas na my o jego istnieniu. Jak przystało na autobus, nie, że brakuje przestrzeni na nogi wyższym
jego facelifting. podróżującym. Kilkanaście centymetrów dalej
Efekt? Przód to rodzinna przynależność do odsunięty ostatni rząd rozwiązałby problem.
gamy najnowszych modeli VW. Nawet jeśli Niestety, trzyosobowe kanapy są przywarte
byśmy zakleili znaczek, to będziemy wiedzieli, praktycznie „na stałe”, bez możliwości więk-
że stoi przed nami Volkswagen. Linia T5 to cha- szych konfiguracji. Także jeśli chcielibyśmy
rakterystyczne pudełko po zapałkach z krótkim, zrobić drugi dom z T5, to wybierzmy wersję
ostro zarysowanym przodem. Sam tył, niestety, Multivan.
jest tylko poprawny - osobiście powiększyłbym
tylne lampy. Obecne, jak dla mnie, są za małe Zajrzyjmy do bagażnika. Po otwarciu ogromnej
i giną w nadwoziu. klapy (pod którą można grillować w deszczowe
dni) mamy wrażenie, że ktoś wyjął ostatni rząd
Jeśli już mowa o rozmiarze... siedzimy wysoko, a rozmiar przedniej szyby siedzeń. Oczywiście, wszystkie trzy „ławki” są
...to mamy do czynienia z wersją przedłu- przywodzi na myśl jedno określenie: XXL. I na na swoim miejscu - to bagażnik już w wersji pod-
żaną o pokaźne 40 cm. Ta dawka przestrzeni tym pokrótce koniec cech autobusowi podob- stawowej jest tak duży, że zastanawiam się, w ja-
powędrowała do rozstawu osi, dzięki czemu nych. Próżno szukać w T5 ogromnej kierownicy kich jednostkach podać jego pojemność, żeby
z okrągłych 3 metrów rozstawu w wersji o średnicy blisko dwóch łokci czy też metro- najlepiej zobrazować jego wielkość. Naturalnie,
standardowej, otrzymaliśmy 3,4 metra. Nim wego lewarka skrzyni biegów, którego skoki przestrzeń tę powiększymy do imponujących
rozgościmy się w środku, zmierzmy naszego były dłuższe niż zasięg ramienia przeciętnego, 6700 litrów (z idealnie płaską podłogą), demon-
minibusa. O ile z szerokością 1904 mm i wyso- niewyrośniętego kierowcy. W ich miejscu odnaj- tując w kilka chwil ostatnie dwa rzędy siedzeń.
kością 1990 mm w codziennym użytkowaniu nie dziemy skórzany, niewielkich rozmiarów wolant Nie polecam jednak tego robić w pojedynkę.
ma większych problemów (mieści się na myjce przeszczepiony bezpośrednio od mniejszych
automatycznej czy też w parkingach podziem- braci. Do tego po raz pierwszy w miniautobusie Kiedy nasi pasażerowie...
nych), o tyle imponująca długość 5292 mm VW zagościła genialna automatyczna skrzynia ...wygodnie zajmą miejsca - co ułatwia para
to koszmar przy parkowaniu. Ten samochód biegów DSG. Zapożyczeń, jak przystało na przy- przesuwanych drzwi tylnych z elektronicznym

32 www.ecitynews.pl
City News nr 3/2010

Ogórek z DSG - test Volkswagen Caravelle


mechanizmem wspomagania domykania (tutaj Jeśli już jesteśmy przy tej liście, na zimowe żenie, w którym m.in. nie zabraknie trzylitero-
się nie trzaska!), sam dostęp do ostatniego chłody polecam ogrzewanie postojowe Webasto. wych skrótów bezpieczeństwa z ABS, ASR i ESP
rzędu również nie stanowi większego problemu Docenimy je już po pierwszym użyciu - możemy na czele, poduszek powietrznych czy elektryki
- nie pozostaje nam nic innego, jak wyruszyć nim sterować zarówno korzystając z panelu wszystkiego tego, co powinno być elektryczne.
w drogę. Przekręcamy kluczyk i... od razu je- w podsufitce, jak i z pilota. Kiedy rano pijemy Najważniejsza jest jednak przestrzeń, dzięki
steśmy mile zaskoczeni kulturą pracy jednostki pierwszą kawę, ogrzewanie postojowe dba której nasz model świetnie pełni rolę zarówno
napędowej, jak i też wygłuszeniem wnętrza. Pod o ciepłe przywitanie, o ile je wcześniej zaprogra- małego autobusu, jak i samochodu ciężarowego.
maską testowego modelu zagościła nowość - mowaliśmy czy też wcisnęliśmy jeden przycisk
2-litrowa jednostka CR BiTurbo o mocy 180 KM. na pilocie. Przy rozmiarze naszego podróżnika Cała seria VW od T1 do T5 to rynkowy sukces -
Moment obrotowy wartości 400 Nm skutecznie obowiązkowo dokładamy czujniki z przodu, jak ktoś ma inne zdanie, niech spojrzy na ulice.
pcha do przodu naszego ponad dwutonowego jak i z tyłu z kamerą cofania na czele. Komfort VW w ostatnim wcieleniu T5 zaszczepił kolejne
podróżnika już od niespełna 1,5 tys. obr./min. podróżujących podniesie trzystrefowa klima- pierwiastki znane z mniejszych modeli, dzięki
Nie ma tu mowy o zadyszce - dzięki drugiej tyzacja wraz ze stacją multimedialną RNS-510. czemu mamy pierwszego „ogórka” na świecie ze
turbinie słabnie dopiero powyżej 4,5 tys. Dla wymagających można domówić zdejmo- skrzynią DSG! Świetna kompozycja!
wany hak holowniczy, który na swoje „barki” Przemysław Szymański
Świetną jednostkę uzupełnia jeszcze lepsza, udźwignie do 2,5 tony! autogaleria.pl
siedmiobiegowa, automatyczna skrzynia biegów
DSG - na jej temat powiedziano już wszystko. Cena wyjściowa...
W skrócie: zmiana biegów jest błyskawicz- ...naszego pracoholika bez wymienionych
na, bez zawahania, bez szarpnięć. Sprint do wspomagaczy to 161 906 złotych brutto
setki zajmuje 11,3 s, sama elastyczność przy (132 710 zł netto).
wyprzedzaniu wypada jeszcze lepiej. Do tego Bez wątpienia to dobrze skalkulowana wartość.
sztywno zestrojone zawieszenie skutkuje nad W standardzie otrzymamy przyzwoite wyposa-
wyraz pewnym pokonywaniem zakrętów, co na
szczęście nie odbija się ujemnie na komforcie
podróżowania po dziurawej patologii na naszych
drogach.

Na dobre słowo zasługują wygodne fotele, które


idealnie sprawdzają się w długich podróżach.
Do tego kierowca, jak i pasażer są otuleni
zarówno z lewej, jak i z prawej strony podło-
kietnikami. W drzwiach odnajdziemy pokaźne
kieszenie, które pomieszczą sporą ilość niepo-
trzebnych śmieci. Swoją drogą, ich pojemność
i funkcjonalność „rozkłada na łopatki” nietuzin-
kowy bagażnik Toyoty iQ!

Ktoś zapyta...
...a ile to pali? W końcu T5 to idealny
materiał na pracoholika zostającego po go-
dzinach, aby pokonywać kolejne kilometry.
Średnio na 100 kilometrów VW potrzebował 9,4
litra ropy. W mieście dokładamy co najmniej litr
do tego wyniku. Zaś w trasie, przy ekonomicz-
nej jeździe spalanie spada poniżej 8 litrów, co
wywołuje małe zamieszanie wśród zazdrosnej
konkurencji, nie mówiąc już o naszym uśmie-
chu, kiedy łamiemy barierę tysiąca kilometrów
na jednym, 80-litrowym baku.

Użytkując na co dzień testowy model w warun-


kach poważnie zaawansowanej zimy (a w takich
właśnie upływał test), szybko ujawni się odczu-
walna wada, którą jest seryjny napęd na przed-
nią oś. O ile kontrola trakcji wychodzi obronną
ręką na śliskiej nawierzchni, o tyle na utknięcie
w głębokim śniegu nie ma rady.
Zagorzali fani łopatologii (tradycjonaliści)
zaproponują niezastąpiony szpadel w takiej sytu-
acji. Ja osobiście odradzam - wyobrażacie sobie,
jak zareagują Wasi pasażerowie, gdy zobaczą
takowy w bagażniku? Co najmniej niepoprawnie
- lepiej od razu wybierzmy z listy opcji napęd
4MOTION.

www.ecitynews.pl 33
Facet ogląda Discovery, spiker z Kanibal krzyczy na syna:
ekranu: - Zwariowałeś? Gdzie twoje maniery!
- Pandy mają ich 16, rekiny 100, Do Indianina białe wino?!
Konkurs Twoja-Apteczka: a u czlowieka norma to 32 zęby. •
Jakie rozróżniamy stopnie oparzenia? Facet podrywa się z fotela Nie boję się żony! Tylko jak jej to po-
(wymień i krótko scharakteryzuj) i wrzeszczy: wiedzieć...
- Ku*wa, jestem pandą!!! •
Na odowiedź czekamy co tydzień w poniedziałek od 24-05-2010 w • Polscy złomiarze stanowczo ZA wy-
godzinach 12-13 pod numerem telefonu 22 203 55 45 Radiowóz wpada na drzewo. budowaniem tarczy antyrakietowej!
Pierwsza osoba która w każdy poniedziałek dodzwoni Z rozbitego pojazdu gramoli się
się do redakcji i prawidłowo odpowie na pytanie otrzyma żel na oparzenia •
dwóch „wesołych” funkcjonariuszy. Jasiu pisze list do Świętego Miko-
(Water Jel) odpowiedzi prosimy szukać na stronie www.twoja-apteczka.pl
Jeden mówi do drugiego: łaja:
- No, Stasiu, tak szybko na - Mikołaju przynieś mi braciszka.
miejscu wypadku to jeszcze
Mikołaj odpowiada.
nigdy nie byliśmy.
Konkurs Ceramizer: - Przyślij mi mamusię .

Ceramizer to skuteczny i bezpieczny preparat do regeneracji zużytych •
CNN News: Luksemburg rozpoczął
ale jeszcze nie uszkodzonych mechanizmów, można go stosować między Mimo że jesteś taka zimna
wycofywanie swego żołnierza
innymi w (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): to zawsze mnie zaskoczysz
z Iraku.
a) Silnikach samochodów w łóżku - powiedział drogo-

b) Silnikach motocykli wiec spoglądając rano przez
c) Skrzyniach biegów manualnych Przepowiednia Majów mówi -
okno na zimowy krajobraz.
d) Skrzyniach biegów automatycznych 21.12.2012 - koniec świata.

A już 25.12.2012 - Kevin sam na Zie-
Na odowiedzi czekamy w dniu 7-06.2010r. Co powiedział huragan
Pierwsze 5 osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi otrzymają za mi w telewizji.
do palmy kokosowej?
darmo zestaw 3 Ceramizerów®.Odpowiedzi prosimy kierować do redakcji •
mailowo bądź telefonicznie. redakcja@ecitynews.pl, 22 203 55 45
- To nie będzie zwyczaj-
- Towarzyszu kapitanie, przyniosłem
ne dmuchanie
wniosek o przepustkę.
Konkurs Duo Car:
- Wstaw do lodówki.
Przez trzy tygodnie

Jąkasz się?
począwszy od 17-06-
2010r. Na czytelników Deszcz meteorytów obserwuje zięć
Magazynu Miejskiego i teściowa. Zięć pomyślał życzenie.
City News czekają Teściowa nie zdążyła..
cotygodniowo dwa nie wymawiasz “r”?
bezpłatne mycia Zapraszamy do korzystania z naszych usług na terenie
samochodu na jednej Warszawy! Jeśli zamiast bilbordów reklamo-
z myjni DUO-CAR.
- Połczyńska 17 - Połczyńska 17
wych zaczynają się pojawiać jakieś
takie ze smutnymi mordami - znaczy,
POMOŻEMY CI!
Na zgłoszenia czekamy (myjnia, wulkanizacja 24H) (myjnia samoobsługowa 24H) że zbliżają się wybory
w każdy poniedziałek pod - Lechnicka 16 - Al. Niepodległości róg pytaj w aptekach
nr.tel. 22 203 55 45, w (myjnia) Woronicza o cyklopentanoperhydrofenaltren
godzinach 10-12. (parking 24H)

SUDOKU
Wypełnij wszystkie 81 kwadra-
tów, na które podzielony jest
diagram cyframi od 1 do 9. W
każdym rzędzie i każdej kolum-
nie dana cyfra może wystapić
jedynie raz. Podobnie w każ-
dym z 9 większych kwadratów
- cyfry nie mogą się w nich po-
wtarzać.

34 www.ecitynews.pl
Z każdego labiryntu
jest wyjście
pozwól się poznać

reklama w magazynie miejskim City-News

eventy kampanie reklamowe geodystrybucja

Warszawa Łódź Trójmiasto

dział reklamy: reklama@ecitynews.pl, 22 203 54 75