You are on page 1of 1

PRZEDROSTKI (PREFIXES)

a - przeczenie
anteprzed

PRZYKAD
(EXAMPLE)
atypical, asexual

poprzedni,

poprzedzajcy,
antenatal, antecendent

anti - przeciw, opozycyjny

PRZYKAD
(EXAMPLE)

PRZYROSTKI (SUFFIXES)

antisocial, antibiotics

able - moliwy, nadajcy si (przymiotniki)

doable

ible - moliwy, nadajcy si (przymiotniki)

convertible

age - proces, stan (rzeczowniki)

storage

auto - wasny, sam, dotyczcy tejautobiography,


samej osoby
autoportrait

al - zwizany z czym (przymiotniki)

experimental

bi - dwa, podwjnie, dotyczy dwch bialingual, bisexual

ance - czynno, proces, stan (rzeczowniki)

appearance

cent - sto

centimeter, centennial

ence - czynno, proces, stan (rzeczowniki)

patience

circum - dookoa

ant - dotyczy osoby wykonujcej jak czynno


circumvent, circumsize
assistant
(rzeczowniki)

co - razem

cooperative, co-author

ent - dotyczy osoby wykonujcej jak czynno


student
(rzeczowniki)

con - razem

context, conjunction

ation - sta, czynno (rzeczowniki)

contra - przeciw

contra-revolutionary

ee - osoba wykonujca jak czynno (rzeczowniki) employee

counter - w przeciwnym kierunku

counterproductive

en - tworzenie czasownikw

shorten

de - przeczenie

demotivate

er - osoba wykonujca jak czynno

rider

deci - dziesita cz

decimeter

ese - pochodzcy od pewnego miejsca (przymiotniki) Japanese

dis - odwrotno, przeciwiestwo

dislike, disagree

ex - byy

ex-boyfriend,
husband

extra - bardzo, ponad norm, poza

extra-slim, extraordinary hood - stan (rzeczowniki)

neighborhood

fore - przed, z przodu

foretell, foreground

ian - osoba wykonujca jak czyno zawodowo

musician

in - zaprzeczenie

inconsistent

ical - zwizany z (przymiotniki)

historical

il - zaprzeczenie

illegal

ify - czasowniki

beautify

im - zaprzeczenie

impossible

ish - (przymiotniki) podobne cechy

childish

ir -zaprzeczenie

irrational

ist - osoba wykonujca jak czyno zawodowo

typist

inter - pomidzy

intercultural

ion - stan, proces (rzeczowniki)

action

maxi - najwikszy

maximum

ive - (przymiotniki) zdolny do czego

effective

mega - ogromny

megabyte

ize - czasowniki

modernize

micro - bardzo may

micro-organism

less - brak czego (przymiotniki)

pennyless

mid - w rodku

mid-afternoon

like - podobny do (przymiotniki)

dwarf-like

mini - may

mini-van

ly - w pewien sposb (przyswki)

horribly

mis - przeczenie

misunderstand

ment - stan, cech (rzeczowniki)

achievement

mono - pojedynczy

monogamy

ness - stan, cecha (rzeczowniki)

loneliness

multi - wiele

multicultural

ology - dziedzina nauki (rzeczowniki)

non-existant

or - osoba wykonujca
zawodowo (rzeczowniki)

outdo, outsmart

ous - charakteryzujcy si jak cech (przymiotniki) dangerous

overdo

ship - stan (rzeczowniki)

friendship

post - nastpny, pniejszy

post-communist

wards - w kierunku (przyswki)

onwards

pre - przed, wczeniejszy

pre-natal

wise - w dany sposb (przyswki)

otherwise

pro - za czym

pro-abortionist

y - posiadajcy cech odpowiedniego rzeczownika


hungry
(przymiotniki)

re - powtrnie, jeszcze raz

reorganize

semi -poowa

semi-detached

sub - poniej, pod

subzero, subtitles

super - ponad, przewysza

supersonic

tele - odlegy

television

trans - przez, poprzez

transatlantic

ultra - nadzwyczaj, nadmiernie

ultra-modern

un - przeczenie, przeciwiestwo

uncoditional

non - przeczenie
out - wicej
over wicej
nadmiernie

ni

zwykle,

reservation

ess - kobieta wykonujca jak czyno

actress

exful - z pewn cech (przymiotniki)

jak

beautiful

czyno,

ornitology
czsto

professor