You are on page 1of 9

Europäisches Magazin SOWA

4. Juli 2016

PDO355 zamiast rozbijania sitwy jego
FO von Stefan Kosiewski ZR CANTO
DCCXLV
Written by sowa (») today at 12:12 in category intelligence, read: 97×
https://de.pinterest.com/pin/452752568772492960/
Radio:
gloria.tv/audio/fHAdGMKdKTZK2cgy9AXoADbfP

issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

4. Juli 2016

Aktualności
Stefan Kosiewski 1 min · Onet Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz potwierdził, że
każdy apel odczytywany podczas uroczystości z udziałem wojsk ma zawierać
przypomnienie ofiar z 10 kwietnia 2010 roku. Oto fragment smoleńskiego apelu:
Przywołuję do nas Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Lecha
Kaczyńskiego wraz z Małżonką, Marią Kaczyńską oraz ostatniego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego.
(...)
Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wiernie
pracowaliście dla Polski i zginęliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o Waszej
służbie dla Ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków!
https://gloria.tv/audio/fHAdGMKdKTZK2cgy9AXoADbfP
...przeszedł na zjeździe Prawa i Sprawiedliwości
z Dogmatem Omylności Antoniego Macierewicza
bo nie ma tego złego, co by nie wyszedł zwycięstwem
poległego pomnikami, tablicami, skwerami (ostatnio
w Tychach uchwałą Rady Miasta), Testamentu Lecha
Kaczyńskiego i Marii Lechowej K. z Mackiewiczów...
https://www.scribd.com/…/Rozszczepienie-osobowosciKaczynsk…
Gen. Polko: decyzja Antoniego Macierewicza burzy pamięć
o zasłużonych dla Rzeczpospolitej – Ciężko mi sobie
wyobrazić, żeby np. dowódca kompanii honorowej wyczytywał dodatkowe wersety w apelu,
bo ktoś mu kazał je tam umieścić. To byłoby… wiadomosci.onet.pl
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1008472689206371

Schizmofrenia prounijna ZAMIAST
ROZBIJANIA SITWY JEGO z Ogrodu Fraszek
Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof.
Feliksa Konecznego L. dz. 355 Fascynacja
Obłędem Rozszczepienie osobowości
Jarosława Kaczyńskiego Pandemia Psychozy
Zniweczona Rzeczywistość Zarys Estetyki
Chazarów CANTO DCCXLV

issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

4. Juli 2016

twitter.com/sowa/status/749681439273279489
Pamięci Zdzisia Malinowskiego
kątem pomieszkującego w klatkach
schodowych Czeladzi nałożonych
ptakowi wolności mojej młodości

Domus mea domus orationis vocabitur Biskup Limburga JE
ks...
Radio: https://gloria.tv/audio/EmQN4cm9cWsE377cz6omwfeFL Opublikowany 01.07.2016
HAVA NAGILA św. Antoni patronem miasta i powiatu Prolegomena do Odżydzania po Myśli
prof. Feliksa Konecznego L.dz. 354 PORZUCONY FOT... Pages: 8 Reads: 130 Published 1 day
ago
https://www.flickr.com/photos/15347397@N00/with/535375857/

https://www.flickr.com/photos/15347397@N00/535375883/

Rozszczepienie osobowosci Kaczynskiego
Dogmat o Nieomylności dra Jarosława Kaczyńskiego
w sprawach decyzji podejmowanych przez niego
przeszedł na zjeździe Prawa i Sprawiedliwości
z Dogmatem Omylności Antoniego Macierewicza
bo nie ma tego złego, co by nie wyszedł zwycięstwem
poległego pomnikami, tablicami, skwerami (ostatnio
w Tychach uchwałą Rady Miasta), Testamentu Lecha
Kaczyńskiego i Marii Lechowej K. z Mackiewiczów
albowiem pisze się właśnie tak i wymawia bez łącznika
kreski między dwoma członami nazwiska, ponieważ poległa
nie używała dwóch członów nigdy przenigdzie w podpisie
skromna, przystała na to, co Firma Swatka za życia jej
issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

przyniosła, zatem dopiero po śmierci Opinia Eksperta
wpłynąć miała na pomieszanie szyku pisowni złego ducha
politruka Historii Wawelu dla Polaków i Katolików na
sarkofagu urzędnika państwowego, po dziadku Dawidowski
inny np., który wziął sobie Wehrmachtu na wstrzymanie, babci
świętego Wojtyły z łaski Bergoglio; Szulc z domu; kuzyn
matki Swiątkowski za Stalina repatriował się do Ojczyzny
Proletariatu, by nie musiał przechodzić po babci na katafalk
teatralny pod piórem omylnego w Tangu Mrożka, który nogi
mieszając w marszu błąkając się debiutując z Rottermund
po mężu Szymborska naówczas na wiaderku z Włodkiem
Fraszką antypolską Na Zabicie biskupa Kaczmarka, Teatr
Faktu małych ludzi nie przewidział bowiem Teatru Transformacji
Ustrojowej Europy Narodu Traktatu Lizbońskiego podpisanego
przez Lecha Kaczyńskiego za namową brata przez telefon
satelitarny podekscytowanego johimbiną przeliczania głosów
oddanych na liczydłach transferowych w Moskwie (sztuczną mgłą
zadymą dla szabru, przemian własnościowych na proscenium po
Magdalence w cieniu Przybytku Wesołości i Rozpusty wieszczył
świetlaną przyszłość Edka, Mietka, Bolka, Jaro, tymczasem
Artur błąkając się dla nie wtajemniczonych, nie zorientowanych
po manowcach, błądząc, myląc się permanentnie w oczach ludzi oparł
w NRD Dogmat Adenauera, z którego Angela Merkel pytanie, die Frage
wzięła: A, co mnie obchodzi Scheiß, który wczoraj pocisnęłam?
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/fHAdGMKdKTZK2cgy9AXoADbfP

PS.: stawiając pytanie nauce filologicznej: czy wymowa
preferowana dotychczas skrótowca PiS zda egzamin czasu, jeśli
wyjaśni się, że zasady pisowni i interpunkcji Słownika Ortograficznego
Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją naukową

issuu.com/kulturzentrum

4. Juli 2016

Europäisches Magazin SOWA

4. Juli 2016

prof. dra Mieczysława Szymczaka mówią, że rodzaj gramatyczny
skrótowca jest ten sam, co rodzaj gramatyczny wyrazu będącego
podstawą pełnej nazwy (136, W-wa 1996, wyd. 17., poprawione
na papierze biblijnym), zatem Jarosław Kaczyński zgodnie z
Dogmatem o Nieomylności Prezesa PiS winien wiedzieć Prawdę
jakiego rodzaju (męski, żeński, nijaki) jest wyraz, który zalegał
u podstaw, na dole, na samym początku, przy zakładaniu PiS przez
Ojca Założyciela, Lecha Kaczyńskiego: czy podstawą rodzajową
skrótowca TEGO jest TA (partia), czy TEN (poległy mąż swojej żony)
albowiem nie można za podstawę przyjąc nijakiego rodzaju TO
prawo i ta sprawiedliwość, ponieważ tego nigdy nie było i nie
będzie razem na świecie tak samo, jak nie było NZS (En-zet-es)
który (ibidem) podany został za: Niezależny Związek Studentów
(132), albowiem było Zrzeszenie Studentów w Sosnowcu i TO
pamiętam nawet, że gościłem w końcu '91 r. na spotkaniu w sali teatralnej
przy ul. Bieruta już jako pracownik Zarządu Regionu TEGO NSZZ
Solidarność, jako TEN dziennikarz tygodnika Solidarność Jastrzębie
na zaproszenie TYCH studentów mówiąc o TYM, czego
moim zdaniem nie powinno się robić w Polsce z różnych względów
po wprowadzeniu stanu wyjątkowego przez żydokomunę.

Glück auf, jak mawiano w górnictwie śląskim do wchodzących do klatki szybowej ptaszków
Na szczęście, jak mówiło się po polsku w Małopolsce Zachodniej i całym Księstwie
Siewierskim, przezwanym Zagłębiem Dąbrowskim (tj na terenie Metropolii Czterech Miast
Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec z przyległymi powiatami) i po katolicku Z
Panem Bogiem Dziękuję Państwu za uwagę Autor
https://gloria.tv/audio/fHAdGMKdKTZK2cgy9AXoADbfP
Przypis: Dr. Manfred Lütz, Facharzt für Psychatrie und Psychotherapie und Theologe, im
Gespräch mit Christina Blumrath über die Folgen des Gesundheitswahns Folge 09 - Die Rolle
des Papstes und andere Kontroversen MP3-Datei herunterladen (Download, 24MB)
direkt anhören: 00:08:08-28 http://podcasts.ewtn.de/index.php?id=159
issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

4. Juli 2016

Schizmofrenia prounijna PiS-u
Stefan Kosiewski
298 obserwatorów|751 537
wyświetleń POLEN
Udostępniony
publicznie - 01:12
...8 listopada 2015 zadałem w tym miejscu
Panu, jeszcze jako kandydatowi na ministra,
12 pytań, na które dotąd nie otrzymałem
odpowiedzi. Mimo, że mi ją Pan obiecał.
Pamięta Pan? Zatem przypomnę owe
12 pytań, wierząc, że odpowiedzi się
doczekam, bo Premier mojego Rządu
słowa dotrzymuje:

ZAMIAST ROZBIJANIA SITWY JEGO
12 pytań do kitu wciskanego Polakom
i swoim jako tzw. Plan Morawieckiego
na które Zjazd PiS-u Kaczyńskiego nie
przyniósł odpowiedzi ukrytego żydostwa
na bezlitosny wyzysk Narodu Polskiego
pod pałą kryptosyjonistycznego Kapo M.

Panie Premierze Morawiecki! Upolowani nie chcą żadnej „pomocy”. Chcą prawa i
sprawiedliwości wpolityce.pl Zatrzymać bankowe bezprawie, czy może go jednak nie
zatrzymywać, bo paru bardzo tłustych misiów będzie smutnych i może nam
trochę zaszkodzić?
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/SNej2qyuF1U
issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

4. Juli 2016

1) Polska jest krajem o fatalnej, być może najgorszej w Europie ochronie klienta przed
przemocą instytucji finansowych. W ostatniej dekadzie afery opcji walutowych, polisolokat czy toksycznych kredytów pozbawiły miliony Polaków wielu miliardów złotych. Komisja
Nadzoru Finansowego ani Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji nie wypełniają swych
zadań. Co należy w tej sprawie zrobić?
2) Zagraniczne korporacje bankowe sprzedają Polakom „produkty bankowe”, których nie
wolno im sprzedawać klientom w swych macierzystych krajach. Jak Pan ocenia ten
proceder i co należy w tej sprawie zrobić?
3) Polacy płacą za usługi bankowe relatywnie najwyższe opłaty w całej Unii Europejskiej.
Dlaczego tak się dzieje i co nowy rząd powinien w tej sprawie zrobić?
4) W minionych 8 latach banki oficjalnie zarobiły na Polakach ponad 100 miliardów
złotych, w roku ubiegłym rekordowe 16,2 miliarda. Polska jest dla korporacji bankowych
„bardzo rentownym rynkiem”, rodzajem eldorada. Dlaczego tak się dzieje i czy ocenia
Pan to jako sukces polskiej gospodarki?
5) W raporcie Komisji Nadzoru Finansowego czytamy: „cechą szczególną bilansu polskiego
sektora bankowego jest wyższa wartość papierów wartościowych będących w portfelach
banków niż wartość zadłużeń przedsiębiorstw”. Innymi słowy: łatwiej
zarabiać na zadłużającym się państwie niż współdzielić ryzyko z przedsiębiorcami. Jak ocenia
Pan tę specyfikę polskiego rynku?
6) Polskie sądy prawomocnymi wyrokami uznały niektóre klauzule bankowych
umów za nielegalne i zakazały owym bankom (np. bankowi Millenium)
stosowania ich w obrocie z klientami. Mimo upływu kilku lat od tych wyroków, owe banki
stosują te klauzule nadal wobec tysięcy swych klientów. Jak Pan ocenia to zjawisko?
7) W powszechnej opinii niektóre korporacje bankowe stosują mechanizmy sztucznego
zawyżania kosztów, co pozwala im transferować nieopodatkowane zyski do swych spółekmatek, faktycznie pozbawiając polskie państwo należnych wpływów. Jak
Pan ocenia ten proceder?
8) W liście do Ruchu Obywateli STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU 25 kwietnia tego roku
Andrzej Duda napisał: „Uważam, że instytucje państwa polskiego wykazując całkowitą
bierność wobec podnoszonych przez Was problemów stają faktycznie po stronie lobby
bankowego. Sytuacja kredytobiorców frankowych w wyraźny sposób obrazuje stosunek
państwa do jego obywateli. Dobre państwo bowiem to takie, w którym przedstawiciel
władzy doskonale wiedzą, że instytucje państwa mają obowiązek nieść pomoc
obywatelom w sytuacji zagrożenia o charakterze systemowym. Niezwykle trudna sytuacja
kredytobiorców frankowych bez wątpienia jest takim zagrożeniem. Mówimy
przecież o ponad półmilionowej rzeszy kredytobiorców – osobach w wieku produkcyjnym,
które powinny wytwarzać dochód narodowy, a nie być więźniami niesprawiedliwych
warunków finansowych. Kapitał ma narodowość, a system bankowy jest krwioobiegiem
gospodarki. Władze każdego demokratycznego, niepodległego i dobrze zarządzanego
państwa muszą rozumieć, że powinien on służyć przede wszystkim własnym obywatelom.
Zagraniczny kapitał jest w Polsce mile widziany, ale dokładnie na tych samych
warunkach co kapitał polski. A jeśli łamie polskie prawo – musi natychmiast ponosić
issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

4. Juli 2016

konsekwencje tego faktu”.
Tymczasem Pan rok wcześniej mówił: Problem kredytów we frankach sam się rozwiązuje.
Te kredyty spłacają się lepiej niż kredyty złotowe. Dlaczego wzbudzać te wody, skoro one
są w miarę spokojne? Za 5 lat tego problemu nie będzie.
Czy uważa Pan, że Prezydent Duda się w swej ocenie myli? Jeśli nie, to znaczy, że mylił się
Pan. Jaki jest obecnie Pański pogląd w tej sprawie? Jeśli dzisiaj zgadza się Pan z poglądem
Andrzeja Dudy – jak należy ten kryzys rozwiązać?
9) W społecznym projekcie ustawy mającej zlikwidować problem toksycznych kredytów
istnieje zapis o możliwości spłacenia długu przez przekazanie bankowi kredytowanej
nieruchomości. Czy popiera Pan takie rozwiązanie?
10) Problem „frankowy” dotyczy w istocie tylko 5 banków. Bank Zachodni WBK
należy do tej piątki banków nazywanych przez nasze środowisko „toksycznymi”, gdyż 13%
portfela kredytowego Pańskiego banku, to – w naszym przekonaniu - pochodne instrumenty
finansowe nielegalnie sprzedane klientom jako „kredyty walutowe”. Wiem, że ma Pan w tej
sprawie inne zdanie, ale nasze środowisko sądzi, że – wobec poważnych wątpliwości
prawnych co do charakteru tych operacji oraz tysięcy toczących się postępowań sądowych nie powinien się Pan angażować w rozwiązanie tego problemu, ze względu na konflikt
interesów. Czy z tego względu jest Pan gotów wyłączyć się z jakiegokolwiek działania w tej
sprawie, ograniczając się do roli doradczej?
11) Andrzej Duda powiedział:
Te kredyty powinny być spłacane po kursie według którego były brane. I to też powinno
być ryzyko banków
— (30 stycznia br. Żyrardów)
Dziś nieruchomości, które kiedyś kupili, z uwagi na zmiany kursowe są wielokrotnie mniej
warte niż kredyt, który mają do spłacenia. To sytuacja kuriozalna. Uważam, że te kredyty
mogłyby być przewalutowane według kursu po jakim były brane
— (15 maja br. Warszawa).
Obecnie Prezydent Duda i jego zespół przygotowuje ustawę mającą rozwiązać problem
toksycznych „kredytów frankowych”. Komisja Nadzoru Finansowego nadal posługuje się
jedynie danymi szacunkowymi (z dokładnością do kilkudziesięciu miliardów) opartymi na…
ankietach nadesłanych przez banki. Czy podziela Pan nasze zdanie, że absolutnie niezbędne
jest, by Prezydent uzyskał za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego precyzyjne
dane, per kredyt, o prawdziwych kosztach owych kredytów, bo dopiero to pozwoli
Prezydentowi poznać prawdę o stanie obecnym i odpowiedzialnie ocenić
konsekwencje planowanej zmiany?
12) Jak Pan ocenia pomysł, by państwo polskie zobowiązało każdy działający na terenie
Rzeczpospolitej bank do przedstawiania każdemu swemu klientowi rocznych
raportów ile na nim w danym roku ów bank zarobił?
Czekam z nadzieją.
autor: Maciej Pawlicki http://wpolityce.pl/autorzy/482-maciej-pawlicki

postawić na Morawieckiego w gospodarce, musimy z wiarą iść do przodu i formułować
nowe propozycje dla społeczeństwa – mówił Kaczyński, który musiał „uchylić się” od
odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, bo inaczej „główny atak” poszedłby na niego.

issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

4. Juli 2016

Taka była – dodał – „potrzeba służenia zwycięstwu”
...http://www.tvp.info/26006814/kaczynski-potrzebnajest-naprawa-kraju-pis-jest-partia-prounijna

– Prawo i
Sprawiedliwość
wbrew zarzutom
krytyków jest partią
prounijną, ale chce
Unii Europejskiej, która jest wspólnotą narodów –
powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński na V
Kongresie partii.

Schizmofrenia
prounijna - zamiast
rozbijania propolskiego
obozu fałszywych
patriotów V zjazd sekty
chazarstwa sprawcy
Smoleńskiego poszedł
na całość Unii
Europejskiej i Jedność
Narodu Morawieckiego
PDF:
Domus mea domus
orationis vocabitur
Biskup Limburga JE ks. dr Georg Bätzing PDO354 FO von Stefan Kosiewski... by SOWA
magazyn europejski
https://issuu.com/stefankosiewski/docs/rozszczepienie_osobowosci_kaczynski
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/07/12-pytan-do-kitu-wciskanego-polakom-i.html
http://sowa2.quicksnake.net/intelligence/Rozszczepienie-osobowosci-KaczynskiegoPDO355-zamiast-rozbijania-sitwy-jego-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCCXLV
issuu.com/kulturzentrum