You are on page 1of 1

LLIBRES DE TEXT CURS 2016-2017

4t NIVELL de PRIMRIA

LECTURES (reutilitzable)
DICCIONARIS (reutilitzable)

CATAL (reutilitzable)
Ed. Vicens Vives - LLETRES 4

ISBN 978-84-682-084-59

CASTELL (reutilitzable)
Ed. Vicens Vives -CHIMPA 4

ISBN 978-84-682-2853-2

ANGLS (reutilitzable)
Ed. Macmillan TIGER TEAM Pupils books

ISBN 978-0-230-47633-2

RELIGI (Matria Optativa) (reutilitzable)


Ed. Edeb - Religi Catlica 4 RUAH
ISBN 978-84-236-8913-2
___________________________________________________________________
CATAL
Ed. Vicens Vives - Activitats LLETRES 4

ISBN 978-84-68-2072-78

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL


Ed. Vicens Vives - MEDI 4
ISBN 978-84-682-2913-3
ANGLS
Ed. Macmillan TIGER TEAM Activity book A. Pack

ISBN 978-0-230-47548-9

EDUCACI FSICA
Xandall de lescola. Es recorda que la roba ha danar tota ben marcada.

Posin el nom del/de la fill/a al llibre amb llapis, per


possibles devolucions! Si el folren amb plstic,
assegurin-se de que s el llibre correcte!
No sadmetr cap motxilla amb rodes.

Plaa Comas, 9-10 08028 Barcelona Tel. 93 330 79 60 www.xtec.cat/ceipausiasmarch