ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI I. II. Atribuţii pe care le exercita singur convoca Parlamentul în sesiune extraordinară (art. 66 alin.

2)

1. promulgarea legilor – art. 77 alin. 1 din Constituţie 2. dreptul de a cere o singură dată reexaminarea legii înainte de promulgare – art. 77 alin. 2 3. dreptul de a sesiza Curtea Constituţională în vederea exercitării controlului de constituţionalitate anterior, asupra legilor – art. 146 lit. a 4. dreptul de a sesiza Curtea Constituţională în vederea soluţionării unui conflict juridic de natură constituţională între autorităţi publice – art. 146 lit. e 5. dreptul de iniţiativă privind revizuirea Constituţiei – art. 150 alin. 1 III. 1 2. prezentarea de mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii – art. 88 3. consultarea Guvernului cu privire la problemele urgente şi de importanţă deosebită – art. 86 4. participă la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice, şedinţe pe care le prezidează – art. 87. În probleme enumerate, poate participa din proprie iniţiativă, iar în alte situaţii numai la cererea primului-ministru. 5. poate cere organizarea unui referendum, numai după consultarea Parlamentului, pentru ca populaţia să-şi exprime voinţa cu privire la probleme de interes naţional – art. 90 IV. Atribuţii exercitate impreuna cu parlamentul după consultarea cu preşedinţii celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare şi numai în situaţia neacordării votului de încredere Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare în acest sens şi doar după respingerea a cel puţin două asemenea solicitări. În decursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Atribuţii privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice

1. funcţia de mediator între puterile statului, precum şi între stat şi societate – art. 80 alin.

1. dizolvarea Parlamentului – art. 89. Preşedintele Republicii poate dizolva Parlamentul

prezidenţial, în timpul stării de mobilizare, de război, a stării de asediu sau a stării de urgenţă. 2. desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru – art. 85 alin. 1, după consultarea partidului politic care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, după consultarea cu partidele reprezentante în Parlament (condiţia consultării este prevăzută în art. 103 alin. 1) 3. numeşte în funcţie Guvernul, după obţinerea votului de încredere din partea Parlamentului – art. art. 85 4. doar impreuna cu guvernul numeşte şi revocă din funcţie, la propunerea primuluiministru, unii miniştri, în caz de remaniere guvernamentală – art. 85 alin. 2. Dacă, prin remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Parlamentului este necesară şi aprobarea Parlamentului (art. 85 alin. 3) 5. doar impreuna cu guvernul desemnează un alt membru al Guvernului ca primministru interimar, în situaţia în care primul-ministru de drept este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile – art. 107 alin. 2 Atributii exercitare in colaborare cu alte autoritatisau alte structuri politice numeşte 3, din cei 9, judecători ai Curţii Constituţionale – art. 142 alin. 3 6. numeşte şi destituie din funcţie magistraţii, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii – art. 125 alin. 1 7. numeşte în funcţii publice, în condiţiile legii – art. 94 lit. c (de exemplu, recunoaşterea numirii în funcţia de preşedinte al unui cult religios) 8. acordă gradele de mareşal, general şi amiral – art. 94 lit. b V. Atribuţii relizare in colaborare cu parlamentul si guvernul Ţării – art. 92 alin. 1 2. declară mobilizarea generală sau parţială a armatei, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului - art. 92 alin. 2 3. dispune luarea unor măsuri urgente în vederea respingerii unor agresiuni armate împotriva ţării, pe care le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului, printr-un mesaj – art. 92 alin. 3 4. dispune instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, după care solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii dispuse - art. 93 alin. 1

1. este comandantul forţelor armate şi preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a

VI.

Atribuţii exercitate in colaborare cu parlamentul si guvernul 1. încheie tratatele internaţionale în numele României, negociate de Guvern şi pe care le supuse ratificării Parlamentului - art. 91 alin. 1 2. acreditează şi recheamă, la propunerea Guvernului, reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice – art. 91 alin. 2 3. acreditează, în România, reprezentanţii diplomatici ai altor state – art. 91 alin. 3

VII.

Alte atribuţii 1. conferiră decoraţii şi titluri de onoare - art. 94 lit. a 2. acordară graţieri individuale – art. 94 lit. d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful