You are on page 1of 2

MAGIA SIGILI

By sobie razu pewnego czowiek, ktry cae ycie spdzi na poddaszu w jednym z najbardziej obskurnych zaktkw
Londynu. Oddycha oparami starych ksig, przeglda si w namalowanych obrazach. Niewiele jad, ywi si swymi
wizjami i sokami wyobrani. By sobie taki czowiek, ktry z magii uczyni sposb na ycie. Rozmawia z duchami i
demonami, a po nocach miast spa, malowa obrazy, ktre pozwalay mu komunikowa si z zawiatami. Tam na
poddaszu, midzy pajczynami, w gszczu cia kobiet upadych udao mu si stworzy prost metod, ktra staa si
podstawowym narzdziem nowoczesnej magii. Metoda ta znana jest jako magia sigili, a jej twrc jest Austin Osman
Spare.
Z dostpnych nam rde, ktre nikn w pomrokach tajemniczych historii, dowiadujemy si, e nauczycielk Sparea i
jego pierwsz kochank bya sdziwa pani Patterson. Pani Patterson uwioda Sparea we wczesnej modoci,
wprowadzajc go w wiat duchw i magii seksualnej. Niedugo potem zmara, a wtedy Spare zamkn si na swoim
poddaszu i malowa obrazy, poprzez ktre usiowa porozumie si ze zmar czarownic. Powiada si bowiem, e
pani Patterson naleaa do grupy czarownic z Salem, ktre unikny pogromu z rk chrzecijaskich oprawcw.
Nauki wyniesione ze spotka z pani Patterson oraz kontakty z najsynniejszym dwudziestowiecznym okultyst,
Aleisterem Crowleyem, posuyy Spareowi w skonstruowaniu nowego systemu magicznego, ktry zrywa z
dotychczasow tradycj okultystyczn. Spare twierdzi, e skuteczno magii polega na zdolno opanowania si
drzemicych w ludzkiej niewiadomoci. W przeciwiestwie do innych okultystw i teologw chrzecijaskich, uwaa
e duchy i demony nie istniej obiektywnie, lecz s manifestacjami mocy psychicznych czowieka. Nie s zatem czym
zewntrznym w stosunku do czowieka, ale mog ulec uzewntrznieniu, gdy powoujca je do ycia osoba umrze,
pozostawiajc je na wolnoci. Spare utrzymywa kontakty z takim zautonomizowanym duchem pani Patterson, ktrego
przywoywa za porednictwem swoich obrazw. Tym wszake, co zapewnio mu saw, byo opracowanie systemu
magii sigili, pozwalajcego wykorzystywa moce niewiadomoci do realizacji wasnych pragnie.
Sigile, czyli pieczcie lub te znaki magiczne wykorzystywano w magii i czarach od czasw krla Salomona.
Tradycyjni okultyci sdzili wszake, e s to symbole na stae przypisane do konkretnych duchw, demonw i
aniow, ktre su porozumiewaniu si z nimi. Spare natomiast uwaa, e nie istniej symbole na trwae przypisane
istotom magicznym, lecz kady mag musi stworzy wasny jzyk symboliczny, za porednictwem ktrego bdzie
odczynia czary. Proponowa w tym celu tworzenie sigili ze zda wyraajcych pragnienie maga.
W celu stworzenia wasnych sigili, naley najpierw dobrze zastanowi si nad tym, czego w danej chwili naprawd
pragniemy. Kiedy ju to wiemy, zapisujemy na kartce zdanie wyraajce nasze pragnienie. Wane jest, by byo ono
konkretne i nie rozpoczynajce si od negacji. Posuy ono jako przekaz dla naszej niewiadomoci, a ona nie rozumie
zda rozpoczynajcych si od sowa nie.
Powiedzmy, e jestemy zawzitymi okultystami i wikszo pienidzy tracimy na krysztaowe kule, skomplikowane
amulety, magiczne szaty i narzdzia. Niczego nam wicej nie potrzeba do szczcia, jak odrobiny gotwki wygranej na
loterii. Formuujemy zatem zdanie z zawartym w nim pragnieniem:
CHC WYGRA MILION NA LOTERII.
Zdanie to posuy nam w utworzeniu sigila, znaku magicznego, ale zanim to nastpi, musimy je uproci do zapisu
fonetycznego. Piszemy je zatem ponownie, tak jak je syszymy:
HCEM WYGRACI MILJON NA LOTERJI.
Nastpnie za skrelamy powtarzajce si litery, dziki czemu ze zdania
HCEM WYGRACI MILJON NA LOTERJI
pozostaje jego literowy trzon:
HCEMWYGRAILJONT.
To wanie z tych liter stworzymy sigil, ktry posuy nam w realizacji naszego pragnienia. Pomoe nam w tym
wyobrania. Musimy uoy z nich taki znak graficzny, ktry zawiera bdzie je wszystkie. Najwaniejsze jest, by nasz
znak by jak najbardziej uproszczony. W tym celu, w trakcie jego konstrukcji nie dodajemy liter, ktre ju wczeniej s
we wpisane.

Np. litera I jest graficznie wpisana w litery H, T, N, L itp., a wic nie ma sensuu jej dodawa do znaku. Z
kolei, litera W stanowi odwrcenie litery M i wystarczy, jeli tylko jedn z nich zawrzemy w znaku. Podobnie,
litera E da si graficznie wpisa w W i M. Wyobrania i dowiadczenie podpowiedz nam wicej takich
uproszcze.
Znak magiczny mona uoy z caego zdania albo te ze znakw utworzonych z poszczeglnych sw skadajcych si
na to zdanie. W przypadku tej drugiej metody, naley ca procedur wymazywania powtarzajcych si liter ograniczy
do zakresu poszczeglnych sw, z ktrych bdziemy tworzy znaki.
Z liter HCEMWYGRAILJONT, powstaje sigil.
Jeli nie jestemy pewni naszej mocy magicznej i obawiamy si, e otrzymany znak magiczny wyzwoli siy, ktrym
nie bdziemy potrafili sprosta, moemy go zamkn w krgu, obrysowujc wok niego koo. To prosta metoda
usidlania demona. W ten sposb zamknity sigil jest ju gotowym magicznym emblematem naszego pragnienia.
Pozostaje jedynie wprowadzi go do niewiadomoci, eby mg sta si skutecznym.
Tu wszake pojawia si pewien problem. Potrzebujemy techniki, ktra pozwoli nam na chwil utraci wiadomo, by
mc zepchn sigila do niewiadomoci. Spare proponowa dwie metody. Jedna z nich w kraju tak chrzecijaskim jak
Polska moe uchodzi za wyuzdan. Chodzio mu bowiem o to, by skupi swj wzrok na sigilu podczas orgazmu, kiedy
to dua ilo energii dosownie wtacza ten znak magiczny w niewiadomo. Nie chcc jednake sia zgorszenia,
proponowa rwnie i drug metod nazywan pozycj mierci. Polegaa ona na tym, by w pozycji medytacyjnej
skoncentrowa si na sigilu i wprowadzi si w magiczny trans, najlepiej przy pomocy kontrolowanych spazmw ciaa,
po czym wchon sigila szerokim wytrzeszczem oczu.
Wchonity sigil naley jak najszybciej zapomnie, podobnie jak wyraone przez siebie pragnienie. Moe nam w tym
pomc gromki miech, lub te nage znalezienie sobie innego zajcia. Cywilizacja dostarcza nam dobrego narzdzia.
Telewizja znakomicie potrafi odcign uwag. Wic nic tylko prbowa. Ostronie, z rozeznaniem si wasnego
organizmu i wyobrani osigniemy sukces w magii i podobnie jak miliony osb na caym wiecie, technik starego
samotnika z Londynu wprowadzimy do codziennej praktyki.
- HORUS