You are on page 1of 9

1

MT S PHNG PHP HC TP HIU QU KHI


HC THEO TN CH
ThS. Trn Th Thy Trang
Hc ch tn ch (HCTC) l mt hnh thc o to c hu ht cc nc tin tin
trn th gii p dng v n phn chia kin thc o to thnh nhng n v hc tp m
sinh vin (SV) c th t sp xp tch ly c nhng thi gian v khng gian
khc nhau. Ty iu kin ca mi ngi, sinh vin c th hc nhanh hn hay mun
hn so vi tin bnh thng, c th thay i chuyn ngnh hc ngay gia tin trnh
hc tp m khng phi hc li t u. HCTC cn to ra mt "ngn ng chung" gia
cc trng H, C; to iu kin cho vic chuyn i SV gia cc trng trong nc
v trn th gii, rt thun li trong cc chng trnh o to lin kt.
Theo l trnh ca B GD-T, t nm 2010: Tt c cc trng H-C phi p
dng chng trnh o to theo tn ch. Giai on u Trng Cao ng Kinh t i
Ngoi mi thc hin vic chuyn i o to t nin ch sang tn ch bt u p
dng Khoa Ti chnh k ton i vi h Cao ng chnh qui kha 13 (NH2010
2011) Sau 1 nm p dng m hnh ny, kt qu ban u cho thy cht lng hc ca
SV hc theo tn ch li thp hn SV hc theo nin ch. Do , mt cu hi ln t ra:
Lm th no dy hc theo tn ch cho hiu qu ?.
Mt s sinh vin t ra ho hc vi m hnh dy hc mi ny trong khi s khc
li t ra tic nui vi m hnh c - dy hc theo nin ch. Khng phi v m hnh c
c hng th v hiu qu hn vi h m ch v mt l do ht sc n gin: h ngi
thay i, h mun gi thi quen hc - thi - tr bi t bao lu nay. Bn thn nhiu
ging vin cng cha thch ng ngay c vi cng v tnh cht ca hnh thc
ging dy mi ny. V vy, trc tin i hi c ging vin v sinh vin phi thc s
bt ph, c thc thay i thot khi nhng thi quen c.
u im: trao quyn ch ng cho SV
SV c t quyt trong vic ng k mn hc, SV c th linh ng ha chng
trnh o to theo ng kh nng, s thch v thi kha biu ring, nh vy m mt

SV gii c th hc vt chng trnh v nhng SV kh khn c thm c hi, thi


gian eo ui con ng hc tp ca mnh. o to theo HCTC cng mang li
cho SV nhiu c hi chuyn i n v mn hc, hc thm vn bng hai m khng
lng ph thi gian hc li nhng iu bit. Vic lng ha kin thc mn hc v
qui i ra n v tn ch cng gip cho SV c ci nhn c th hn nhng kin thc
mnh ang tip thu.
Khuyt im: i hi SV phi ch ng
Tuy nhin, bn cnh nhng u im trn, gio dc theo HCTC cng mang nhng
im yu cht ngi t chnh nhng u im ca n. Song song vi vic trao quyn
ch ng cho SV, HCTC cng i hi SV mt s ch ng v t trch nhim, t
thc ly vic hc ca bn thn mnh. y cng chnh l im m nhiu rt nhiu SV
Vit Nam cn thiu. Nhiu SV t ra b ng v khng hiu r ng hng hc tp
rn luyn trong nhng nm hc. C n ma ng k mn hc, nhiu SV ch bit
ng k theo bn b, dn n trng hp c HK ng k qu nhiu mn l thuyt, hc
khng ni v rt hng lot, b li, c nhng HK li ng k qu nhiu mn thc
hnh, thc tp, dn n TKB trng lp kh m hc cho tt.
Hn na, vi m hnh tn ch, lp hc phn s gii tn sau khi kt thc mn hc
, SV khng c s gn b vi nhau trong hc tp v phi theo hc qu nhiu lp
hc phn khc nhau khng phi l lp sinh hot. Bn b t quen bit cng l mt
nguyn nhn quan trng lm nhiu SV khng hng th khi ngi trong ging ng.
Vic lng ha mt khi lng kin thc khng l t chng trnh o to nin
kha sang HCTC kh trnh khi nhng thiu xt, sai lm cng gp phn dn n
kh khn cho vic hc ca SV v cng tc ging dy ca ging vin.
Trong phm vi bi vit ny, mun a ra mt s phng php hc tp c hiu
qu khi hc theo tn ch.
i vi SV, kh nht ca hc theo tn ch l phi dnh nhiu thi gian cho tho
lun, lm vic nhm, t hc. Nh vy, vn y l SV phi bit cch hc nh th
no trong vic hc mang li hiu qu trong vic hc ca mnh. Sau y, ti xin

trnh by 3 phng php: phng php t hc, phng php c ti liu, v phng
php tho lun.
1. Phng php t hc
T hc l hnh thc hc tp khng th thiu c ca sinh vin ang hc tp ti
cc trng i hc, Cao ng theo tn ch. T chc hot ng t hc mt cch hp
l, khoa hc, c cht lng, hiu qu l trch nhim khng ch sinh vin m cn l
s nghip o to ca nh trng.
Trong qu trnh hc tp bao gi cng c t hc, ngha l t mnh lao ng tr c
chim lnh kin thc. Trong t hc, bc u thng c nhiu lng tng nhng
chnh nhng lng tng li l ng lc thc y sinh vin t duy thot khi
lng tng, nh vy m thnh tho ln, v thnh tho th hay t nhng du hi,
pht hin vn v t i n c ti nghin cu.
Nhng s thc vic t hc c phng php phi bt u t trn lp hc. Khng
th tch ri vic hc lp vi vic hc nh. Trn lp hc, phi bit ch lng
nghe li ging vin ging, tp trung t tng theo di mt cch khng th ng, bit
xut nhng thc mc, nhng ch cha hiu c r ging vin gii p, cng
vi ngi ging vin xy dng bi ging. Ging vin ch pht huy nng lc tr tu
ca sinh vin, sinh vin bit t pht huy hng ng.Sinh vin l ch th l th,
sinh vin khng phi nhn vt th ng, tip thu my mc. Kinh nghim ca cc hc
sinh gii, cc sinh vin th khoa l ch ny. Nu ni b quyt hc gii cng bt
u t y. Chng ta thng thy c nhng hc sinh, sinh vin con nh ngho v
nh thng phi lm vic gip gia nh nhng vn hc gii, chnh l bit cch
hc nh trn, h hiu bi, thuc bi ngay ti lp. t lu, cc ging vin gio
ging dy c kinh nghim cng ra phng php dy v hc t yu cu ny.
Ngoi thi gian hc trng, lp, hc vi ging vin c, nhng lc cn li khc
u c th l thi gian t hc k c khi gii tr, th gin, lm vic tay chn T
hc khng phi l hc ring mt mnh, m c ngha l chng ta c th hc mi lc,
mi ni, tt c mi ngi v mi s vic. Bn s c th hc c nhiu hn, thu

c nhiu kt qu hn na bng cch t hc hn l ch th ng da vo vic nghe,


c, chp.
Hc tp khng n thun ch l mt qu trnh chuyn kin thc vo b c ca ta
mt cch th ng m cn phi l t hc, bin nhng tri thc y thnh hnh ng
bng cch tch cc suy ngh. Khi hc ta nn t ra nhng cu hi, nhng thc mc
ri li tm cch gii p nhng vn khc mc. S rt c tc dng nu bn nu ra
c nhiu cu hi v t c gng tr li. Bn s cng nh c lu, cng su sc v
cng chc chn hn.
T hc l t hi chnh bn thn mnh, t hi n luyn v t hi bit mnh
hiu v khng hiu vn g tip tc tham kho. T hc l tm ti liu c, hi
han, lng nghe v o su gip ta nm vng vn . V vy, t hc l khng
nhng iu hc m li cn cha hiu trong c, cng khng nn cho qua mt cch
d dng, cng ch lu nhng iu kh hiu ny v c th n s pht sinh nhng
iu kh hiu khc khi gp nhng vn c lin quan.
Ngoi ra, gip tr nh pht trin tt, ta c th t hc bng cch vn dng vic
hc mi lc, mi ni v mi ngi. Bi v nhiu th c lu tr mt cch t
nhin, v d: Bn c th hc ngoi ng khi xem truyn hnh khi th mt vi t, khi l
mt vi cu dn dn s tch ly trong c bn. T hc l t lm vic vi chnh mnh,
cch hc ny cn c th ng dng vo vic hc tp vn ha x hi, hc cch lm
vic, hc cch thng cm, hc cch ng x, giao tip, hc cch pht biu, din
thuyt v.v
T hc gip suy ngh c c s chm ch chuyn tm, gip nng lc suy ngh
c rn luyn tr nn mnh m v nhy bn. T hc, v ch nh t hc bn s r b
ht mi thi quen li, suy ngh c lp hn, t do hn. S t hc gip bn tr
thnh ngi nghin cu, c c s tp trung suy ngh su sc hn v t hc cng l
iu kin cn phi c t duy thng hoa, gip khai thc ti a kh nng cn tim
n ca bn. Bn s c tng cng hn cc kh nng ni, hng bin, chia s hp
tc, tng hp ti liu S khng cn thy hin tng ng gt hay ngi im phng
phc ghi chp trong lp hc na. Sinh vin - sinh vin s ch ng pht biu trao i

gp cho bi hc. Hn na sinh vin cng s cm thy thc s phn khch khi cc
kin ca h c nu ln. H c ni, c bc l quan im cho d i khi khng
trnh khi s tranh lun, bo v cho quan im ca bn thn. C iu, t bn phi
xc nh c mnh ngi trong lp hc lm g, bn l ch th ch khng phi
ngi ngoi cuc. V vy hy t tin v tch cc ni. Ging vin s l ngi tng
kt li cui cng kin ca tt c gi hc din ra ng hng.
T hc c ngha to ln i vi bn thn sinh vin hon thnh nhim v hc
tp ca h i vi cht lng, hiu qu ca qu trnh dy hc - o to trong nh
trng. T hc l s th hin y nht vai sinh vin ch th trong qu trnh nhn
thc ca sinh vin. Trong qu trnh , sinh vin hon ton ch ng v c lp, t
lc tm ti, khm ph lnh hi tri thc di s ch o, iu khin ca ging vin.
pht huy tnh tch cc ch ng sng to ca mnh, sinh vin cn t rn luyn
phng php t hc, y khng ch l mt phng php nng cao hiu qu hc tp
m l mt mc tiu quan trng ca hc tp. C nh vy th phng php t hc mi
thc s l cu ni gia hc tp v nghin cu khoa hc. Phng php t hc s tr
thnh ct li ca phng php hc tp.
2. Phng php c ti liu
Sinh vin cn phi c sch v sch l ngun cung cp kin thc phong ph, l
ngi ging vin trung thnh ca sinh vin. c sch khng ch thu lm c
nhng iu qu bu v mt ni dung m cn hc c cch din t v trnh by
tng vn , c bit l nng cao phm cht t duy. Puskin coi c sch l cch
hc tt nht v khi tm s vi bn v Gocky ni: Nhng iu qu gi trong
ngi ti, ti thu lm t sch v.
Trong k hoch hc tp nghin cu trng cao ng, i hc phn ln thi
gian l dnh cho vic t c cc ti liu tham kho, c iu l c sch th d nhng
c th no cho hiu qu cao th khng phi n gin. Nh bc hc Vnte c mt
nhn xt: Phn ln ngi ta cha bit cch c sch. Do khi c sch khng
thy ht ci hay, ci d. V vy c ngi ni sch hay ch c gi tr vi ngi bit

c n. T thc tin ngi ta c mt nhn xt khi qut: Anh ni cho ti bit anh
hay c nhng sch g, ti s ni cho anh bit anh l ngi nh th no.
Thng thng ngi ta phn chia hai loi c sch: c lt v c chm. c
lut qua c mt cch nhn khi qut chung nht v ni dung t tng v tnh ngh
thut ca cun sch. c chm c suy ngh, nghin ngm, nghin cu tng phn,
tng ni dung c th. Trong khi c cn c s phn bit th no l nm vng s kin
v th no l vic thu thp s kin. Tu theo mc yu cu m sinh vin c th la
chn cch c thch hp. S pht trin ca khoa hc k thut ngy nay t ra cho
sinh vin mt vn l phi bit la chn sch m c. Trong khi c cn xc nh
cho mnh nhng nhim v c th. Mt l hiu v nm ni dung c. Hai l, suy
ngh v nhng iu c. Ba l, ghi chp nhng iu cn ghi nh. Bn l, cn phi
t hi mnh xem quyn sch va c em n cho mnh nhng iu g mi m?
Khi c mt quyn sch no sinh vin c th tin hnh cc bc nh sau: c
phn gii thiu sch hay li ta ca tc gi v phn mc lc c mt biu tng
chung v quyn sch. Sau thc hin vic c c th tng phn. c xong c s
trao i vi bn b rt ra nhng kt lun b ch.
3. Phng php hc nhm
Trc nay chng ta vn quen vi t hc nhm, hc t. Trong dy hc theo tn
ch, chng ta s c lm quen vi mt khi nim khc: Lm vic nhm. Quyn li
cng nh ngha v ca bn trong mi nhm l bnh ng vi nhng ngi khc. Bn
phi lm vic v khng c li, khng th hc tt nu bn c ngh kiu vng
c th ch vn ng bi s l thit thi ca chnh bn. c rt nhiu trng
hp sinh vin khng thch lm vic nhm v khng thy hiu qu ca hnh thc ny.
Thc t th khng phi ai cng tch cc tham gia vo vic nu v ng gp kin,
chp hnh thi gian ca c nhm khi lm vic chung, cng nh vic kh thng nht
kin gia cc thnh vin vi nhau. Tnh trng ny c th khc phc d dng nu
nh chng ta bit phn chia cng vic ng u v c th. Tt nhin thc t gic
v n lc ca cc thnh vin ng vai sinh vin quyt nh.

Lm vic theo nhm l cch hc cho php tt c cc thnh vin trong nhm gii
quyt mt cam kt lm vic c m t r rng, khng c ging vin dn dt trc
tip m ch nh vo s hp tc cht ch v s phn cng cng vic trong nhm, v
vy mi thnh vin trong nhm t thc c phi c gng ht mnh khng phi ch
v thnh tch c nhn m cn v thnh cng ca c nhm. phng php lm vic theo
nhm nng cao c tnh trch nhim ca tng thnh vin trong nhm. Do mi
thnh vin trong nhm c phn cng thc hin mt vai sinh vin nht nh, mt
cng vic v trch nhim c th. Cc thnh vin trong nhm khng th trn trnh
trch nhim hoc da vo cng vic ca ngi khc. Trch nhim ca mi thnh
vin l yu t quyt nh vic thnh cng hay tht bi ca nhm. Hay ni cch khc,
vic hc theo nhm khng phi l hnh thc nhm thay th hc tp c nhn m l
gip c nhn thc hin nhim v hc tp ca mnh thng qua trao i, tho lun vi
cc thnh vin cng hc.
hc nhm c hiu qu, ging vin phi m bo rng trong nhm c s ph
thuc tch cc, trao i trc tip, tho lun trong nhm v trch nhim ca c nhn
cng nh ca c nhm. Ph thuc tch cc nhn mnh tm quan trng v tnh c
o s ng gp ca mi thnh vin trong nhm trong khi thc hin cc hot ng
nhn thc v giao lu gia cc c nhn. Trong khi sinh vin giao tip vi nhau, s
phi c mt ngi lm trng nhm. Ngi ny phi c k nng ha gii xung t, c
khi nim r rng v kh nng tho lun, c kh nng tho g nhng phc tp trong
quan h gia mi ngi. Qu trnh hc nh th ny s nng cao hiu qu hc tp ca
sinh vin. V th, sinh vin c th hc c nhiu hn nhng g c ging gii.
Tuy nhin, hc nhm c th to iu kin cho nhng sinh vin li nhng
thnh vin khng hon thnh trch nhim m vn c im do thnh tch ca c
nhm. hn ch tnh trng ny, ging vin c th cho p dng hnh thc nh gi
theo nhm nh gi ng gp ca tng thnh vin trong nhm, hoc t chc mt
bi kim tra km theo. V vy s tn ti hai mc trch nhim: c nhn v nhm.

C nhiu nguyn nhn dn ti phng php hc tp ny khng t hiu qu. C


nguyn nhn khch quan v c t bn thn sinh vin. Vy lm th no phng
php hc tp nhm t hiu qu cao nht?
Trc ht l s phn cng cng vic hp l. iu ny ph thuc nhiu vo vai
sinh vin v kh nng ch o ca ngi nhm trng. Khi cng vic c phn chia
r rng cho tng thnh vin h s thc c vai sinh vin ca mnh, c trch
nhim hon thnh cng vic.
Mt iu c bit quan trng khc phi ni n s t thc ca cc c nhn
trong nhm, bn thn sinh vin nn thy trch nhim ca mt phn trong , v sn
phm hon thnh c mt phn ng gp ca bn thn. Mt nhm hc ch hiu qu
khi cc thnh vin c thc t gic: t gic v thi gian, bi v, t gic pht
biu Ch khi no mi sinh vin pht huy cao tinh thn c lp, suy ngh v
nhng vn cn a ra hc tp nghin cu tp th khi vic hc nhm, t mi
pht huy c tc dng.
V cui cng, tinh thn hc hi, chu kh lng nghe, ht mnh v tp th s l
cha kha gip mt bi tp nhm thnh cng. Hc nhm ch t hiu sut cao khi n
c thc hin trn c s c s chun b chu o c v mt ni dung ln phng
php t chc ca mi thnh vin.
Vi chic my tnh ni mng, bn c th chat voice tho lun, hc nhm cng
bn b khp ni va tit kim thi gian, li thc s hiu qu! Hy chun b cho
mnh mt thi hc tp nghim tc v mt nhm hc hiu qu! Hi vng vi nhng
chia s trn mt phn gip cc bn sinh vin tm c hng th trong vic hc tp
nhm, c bit l s hiu qu trong hc tp vi phng thc ny.
Kt lun
Phng thc o to theo tn ch l phng thc t dy - hc bc i hc, cao
ng vo ng vi bn cht ca n: n t sinh vin vo v tr trung tm ca qu
trnh dy - hc, to cho h thi quen t hc, t khm ph kin thc, c k nng gii
quyt vn , t ch ng thi gian hon thnh mt mn hc, mt chng trnh c
nhn hay thc s. N khc phc c vic hc lch, hc t, dn n coi cp trong

kim tra v trong cc k thi. Hn na, trong phng thc o to theo tn ch, hu
nh bt k mn hc no cng bao gm t nht hai trong ba hnh thc t chc dy hc: ging bi ca ging vin, thc tp, thc hnh ca sinh vin di s hng dn
ca ging vin, v t hc, t nghin cu ca sinh vin. Trong cc hnh thc t chc
dy hc ny, nghe ging, thc hnh thc tp v t hc c mi lin h hu c vi
nhau, h tr cho nhau gip sinh vin nm kin thc v to kin thc mt cch hiu
qu hn. Sinh vin s thy kh hiu hoc khng hiu bi ging ca ging vin nu
h khng c trc nhng ni dung c giao t hc, t nghin cu nh. Ngc
li, sinh vin s khng th sng to nu khng bit c tri thc ca mn hc
c nghin cu n u, ch no cn b ng. Nh vy, ta thy c 3 phng php
ny khng tch ri nhau m chng h tr cho nhau. Do , hc theo tn ch c
hiu qu th SV phi nm r tng phng php v vn dng kt hp chng vo vic
t c kt qu tt hn.