You are on page 1of 34

SA REVISTETA

Edita: Ceip Castell de Santa Àgueda
FERRERIES
http://c07001149.eduwebs.caib.es/

ceipcastelldesantaagueda@educacio.caib.es
1
Curs:
2.015-2016
Nº 32

ÍNDEX
Pàg. 1 ………………………………Portada
Pàg. 2 ………………………………Índex
Pàg. 3 ………………………………Editorial
Pàg. 4-5 ……………………………Notícies breus
Pàg. 6-7 ……………………………Festes
Pàg. 8-9 -10..………………………Setmana cultural
Pàg. 11 ……………………………..Els lleons p3
Pàg. 12 ….………………………….Els cavalls p4
Pàg. 13…………………………..….Les estrelles p5
Pàg. 14…..…………..……….…….Els pirates p5
Pàg. 15..………………………..…..Els alumnes de 1er.
Pàg. 16-17……………………..…...Els alumnes de 2n.
Pàg. 18.……………………………..Els alumnes de 3rA
Pàg. 19-20.………...……..……......Els alumnes de 3rB
Pàg. 21……..……..………………..Els alumnes de 4rt
Pàg. 22……………………………...Els alumnes de 4rtA
Pàg. 23…....………………………..Els alumnes de 4rtB
Pàg. 24-25……………………….…Els alumnes de 5è
Pàg. 26 ……………………………..Els alumnes de 6è
Pàg. 27……………………………...Projecte Nicaragua
Pàg. 28 …….……………………….Projecte Taps Solidaris
Pàg. 29 ……………………………..Curs formació
Pàg. 30….. …………………………Biblioteca
Pàg. 31…..………………………….English
Pàg. 32……………………………...AgraÏments i més...
Pàg 33………………………………Apima
Pàg 34 …………………………….. Acomiadament

DIPÒSIT LEGAL : PM 728-2011
Imprimeix : CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA
2

EDITORIAL
Educar pensant en el futur

Diu el conegut economista Xavier Sala-i-Martín que l'educació ha d'anar encaminada a preparar els i les joves per a les feines que hi haurà
d’aquí a 15 anys, quan aquests acabin la seva formació obligatòria...
Educam pensant amb les necessitats d'avui i no amb les de demà, què difícil i complicat preveure açò!
També ell destaca la importància d'aquelles matèries que avui dia són considerades "maries" per la seva poca vàlua que la gent té d'elles...
El que no té sentit, diu Xavier, és preparar-nos per coses que a la llarga
faran, o ja fan, les màquines o els ordinadors...
Educar o preparar els infants i joves en el desenvolupament de la CREATIVITAT, en tots els sentits, serà allò que mai podran fer les màquines o ordinadors o les Noves Tecnologies. Per tant la capacitat de ser creatius i desenvolupar aquesta creativitat té el futur assegurat, segons Xavier Sala-i
Martin.
Ara bé, a part d'aquesta capacitat creativa no ens hem d'oblidar de la part
íntegra de la persona, de la persona que és empàtica, que se sap conèixer,
que sap com canalitzar els seus sentiments, que sap posar-se al lloc de
l'altre, que sap fer feina en equip, que sap dels valors de la solidaritat, de la
pau, del respecte per l'entorn natural... tot açò és també un vessant que no
únicament l'escola ha d'ajudar a desenvolupar…
"Per educar una criatura fa falta la tribu sencera", hem vist escrit a un dels
passadissos de la nostra escola... tots som cridats a participar, d'una manera o altra, en aquest gran repte educatiu.
Bon estiu a tothom!

3

NOTICIES BREUS
MARTA SÁNCHEZ, mestra d'anglès del

PDI CONSELLERIA

nostre centre, ha estat mare per segona ve-

Aquest curs 2015-2016, la Conselleria ha do-

gada d'un preciós fillet (té bons gens!) de

tat a l'escola d'una nova Pissarra Digital In-

nom Jack.

teractiva, que s'ha ubicat a l'aula de 3rA. Es

Des d'aquí, desitjam molta alegria a la famí-

pot dir que el centre queda dotat, a totes les

lia.

seves aules de Primària d'una PDI, que facilita, i molt, la tasca docent.

CURSA SOLIDÀRIA:

JUBILACIÓ PEPE

Aquest curs hem celebrat la 2ª cursa so-

Aquest passat mes de desembre, en José

lidària en benefici de Creu Roja Ferreries.

Cano, més conegut com en Pepe, mestre

Hem recaptat 2.182,07€

d'aquesta escola, es va jubilar. Com diu
ell, ha passat a millor-pitjor vida. Aprofita i
gaudeix d'aquest mereixedor temps!!

RENOVACIÓ EQUIP DIRECTIU
Després de dos anys al capdavant de l'escola, n'Eva Mus (directora) i na Cata Serra
(secretària) deixen els seus respectius
càrrecs per incorporar-se a les aules com a
tutores. Han fet una feinada i han aportat el

ASSAMBLEA DELEGATS:

seu entusiasme i carisme per al bon funcio-

Aquest curs ens hem reunit amb els dele-

nament de l’escola.

gats de cada grup classe, de 1r a 6è. Hem

El pròxim curs, s'incorporarà com a director

debatut diferents temes d'interès dels alum-

en Tomeu Enrich i de secretària na Maria

nes sempre escoltant les seves aportacions i

López. Na Júlia Allès, la cap d'estudis, se-

intentant arribar a acords comuns. Han re-

gueix en les seves

presentat molt bé els seus grups. Enhorabo-

funcions. Ànims i

na!

molta sort, ja que
serà la de tots.

4

NOTICIES BREUS
PREMIS PARLAMENT:

BALDUFES

Na Gemma Bosch Coll, alumna de 6è, ha

Bona moda que ha tornat engrescar als

guanyat el premi del XII Concurs de dibuix

alumnes en un joc popular. Vam tenir la visita

“Un parlament per a tots i totes”.

del campió mundial, el mexicà Gerardo Montero, que ens va deleitar amb les seves millors piruetes mentre ens anava fent una bona explicació didàctica de com aconseguir
els millors trucs.

PRACTICANTS (Rosa Marquès i Jordi
Triay)
Na Rosa i en Jordi són dos jovenets de Ferreries que estan acabant els seus respectius

PREMIS FRANCESC D’ALBRANCA:

estudis relacionats amb l'educació i, per tant,

Enhorabona als premiats:

necessiten fer pràctiques per a poder posar
en marxa el que la teoria diu i el que feim en
realitat diàriament.
Na Rosa ha estat amb el grup d'EI4 anys i en
Jordi amb els d'EI5. Un gust haver-vos tingut
per l'escola i esperem que en un futur, ja sen-

Anna Coll de primer, premi de dibuix.

Gemma Martí de segon, premi de dibuix.

Agnès Camps de quart, premi de dibuix.

Gibet Amengual de cinquè, premi literari.

Vicky Marquès de cinquè, premi de dibuix.

se ser practicants, ens puguem retrobar de

nou. Sort!

Irati Alika de cinquè, finalista premi literari.

Mikel Ardanza de sisè premi de dibuix.

Sergi Pons de sisè, finalista premi literari.

NOU CONSERGE
Donem la benvinguda a l’escola a en Xavi Mar-

JOANA FEBRER

tos, que des de fa uns mesos és el nostre nou

Des d’aquí donem les gràcies a na Joana Fe-

conserge . Benvingut Xavi!!!

brer que durant un curs més ha vingut una

I també a na Lali que l’ajudarà durant uns me-

estoneta cada setmana a ajudar-nos. Moltes

sos gràcies a un conveni de l’ajuntament amb

gràcies Joana, saps que sempre ets ben rebuda a l’escola. T’esperem el proper curs!!

el SOIB
5

FESTES I CELEBRACIONS
Tots Sants

Nadal

“Ous i bunyols frits amb mantega...”

“Per Nadal, una passa de pardal.”

Aquí a Menorca tenim el costum de celebrar

Acabam el primer trimestre amb la visita

la festa de Tots Sants (1 de novembre) men-

dels patges reials. Amb il·lusió els més me-

jant bunyols; i a l'escola ho tenim ben pre-

nuts els entreguen les cartes que han pre-

sent. Per açò tots els alumnes a l'hora de

parat a classe, reciten els versos que tan bé

berenar menjam bunyols regats amb mel,

han memoritzat i el més esperat de tot,

sucre, arrop o sense res. Alguns avis i pares

rebem els regals per a les aules. El dia an-

venen a ajudar-nos a fer la pasta i fregir els

terior havíem anat a cantar nadales pels

bunyols al menjador. Els més grossos com-

carrers de Ferreries ambientant les festes

pram els bunyols a les pastisseries del po-

que estaven a punt de començar i dies

ble. Tots estan boníssims!!

abans hi havia hagut tallers i jornada de
portes obertes.

Carnaval
“Per Carnaval, tot s'hi val.”
Tot un abordatge de pirates va omplir els carrers de Ferreries amb aturada al geriàtric. Els
“pirates” de sisè comandats pel mestre Josep Marí van sonar instruments de percusió
(batucada). Quan vam arribar a l'escola vam dedicar la darrera sessió a passar-nos-ho bé al poli
amb jocs preparats per la mestra d'educació física. Quina xalada!

6

FESTES I CELEBRACIONS
Sant Antoni

DENIP

“Per sant Antoni, una passa de dimoni.”

“Ajuda'm i jo t'ajudaré.”

Dia 17 de gener és sant Antoni, i ho cele-

El Dia Escolar de la No-violència I Pau es

bram recordant el dia que el rei Alfons III va

celebra a moltes escoles tot coincidint amb

conquerir la nostra illa. A ses classes treba-

l'aniversari de la mort del pacifista Mahatma

llam aquest fet històric amb diverses activi-

Gandhi. Enguany l'ajuntament ens va convi-

tats. Per berenar menjam pa amb sobrassa-

dar a participar en un acte de solidaritat. Uns

da gràcies a l'APIMA que ve a torrar i a fer

dies abans els alumnes havíem duit produc-

els panets.

tes per donar a Caritas per a que ells ho repartissin a la gent més necessitada del poble. Vam pujar fins el Pla de l'Església i allà
vam fer entrega de tot el què havíem recollit.

ACTIVITAT ESCOLAR CONJUNTA: FERRERIES NET
Dia 27 d’abril, a proposta de l’Ajuntament de Ferreries, els alumnes dels centres escolars;
L’Institut Biel Martí, els col·legis Sant Francesc i Castell de Santa Àgueda, van dur a terme una
activitat conjunta per a la concienciació de la necessitat de mantenir net el nostre poble.
Els grups participants es van repartir diferents zones del poble per anar recollint el fems que trobaven. Després hi va haver una trobada a la plaça Francesc d’Albranca on es va posar en comú tot
el que havien trobat i alguns alumnes van exposar les seves reflexions.

7

SETMANA CULTURAL
Aquest curs hem destinat la Setmana Cultural a treballar el tema dels PIRATES. I els mestres per
cicles han preparat activitats adaptades a les diferents edats.
El cicle d’Educació Infantil
Vam presentar el tema dels pirates amb la
història del Pirata Barbarossa quan va venir a
Menorca.
A partir d’aquí es van fer diferents activitats. Els
fillets i filletes de p3 i p4 van anar a Fornells a
veure la torre de vigilància i el Castell de St.
Antoni, on van trobar un mapa per anar a cercar
un tresor.
També van fer un photocall d’un pirata per fernos fotos.
Mentre que els fillets i filletes de p-5 van fer monedes del tresor i van pintar i enllesti un gran
vaixell pirata.
El darrer dia, cada grup va anar a cercar el tresor allà on indicava el mapa i el vam trobar!!!!
Ens ho vam passar molt bé i vam aprendre moltes coses dels pirates!!!

8

El primer cicle de primària
Vam començar la setmana cultural introduint el tema amb un
missatge dins un bòtil...
De qui devia ser aquest missatge? On es va trobar?... Aquesta va ser la motivació per introduir el tema dels pirates i treballar la figura del pirata Barbarossa.
Durant aquests dies vam fer diferents tallers:

Missatge secret:
Vam escriure amb suc de llimona i vam comprovar com es
podia llegir aquest missatge.

Preparació d'un viatge pirata:
Es van realitzar diferents activitats de matemàtiques que consistien a mesurar tot el que fos necessari per preparar un viatge: mesura d'aliments, d'aigua, de la tripulació…

Titella del pirata Barbarossa:
A partir d'un rollo de cartó, es va fer una titella del pirata Barbarossa.


Joies:
En aquest taller es van fer diferents joies (collars,
polseres...).

Vaixell pirata:
Es va fabricar un vaixell pirata amb paper de diari.

El segon cicle de primària
Els grups de tercer i quart vam començar la setmana cultural d'aquest any fent quatre tallers sobre
temes relacionats amb els pirates:

Història dels pirates a Menorca i construcció de les fortificacions: amb na Marta vam
aprendre moltes coses sobre els pirates a Menorca.
A l'abordatge (joc de taula) i disseny de banderes pirates: amb na Tonia vam jugar a «A
l'abordatge» un joc de taula que consistia en arribar el primer fins el tresor i també vam dissenyar banderes pirates.

Joc d'enfonsar la flota: amb na Pili vam jugar a enfonsat la flota.

Manualitat pirata: a l'aula d'en Tomeu vam fer un titella pirata.
9

El segon dia, tots junts, vam veure la pel·lícula «Els pirates del Carib».
Després, vam participar a la cursa solidària en benefici de la Creu Roja.
El dimecres va començar amb un berenar conjunt entre els alumnes del cicle, cada un de noltros va dur alguna cosa per compartir: coques, patates,
panets, fruits secs, beguda, ...
Per acabar la setmana cultural vam participar, amb la resta d'alumnes de
primària, en la Gimkana que na Mónica havia preparat pels carrers del poble. Va ser una xalada!!!

A Tercer Cicle vam fer quatre tallers:

Biografies de Pirates i Corsaris:

Pirates i corsaris són lladres, normalment molts violents, que ataquen i
roben les embarcacions. La diferència entres uns i altres consisteix en
que els corsaris tenien PATENT de
CORS ( un document que els donava
permís per fer-ho). La mestra responsable del Taller va ser na Belén.
• Clauer de capell pirata:
El Taller que vam fer amb na Marga
va ser molt divertit! Vam cosir amb
feltre, un capell pirata i després el
vam enganxar a la part metàl·lica del
clauer.
• Lapbook d'una llegenda:
Na Rita ens va contar la llegenda d'en
Xoroi i després, en parelles, vam fer
un lapbook sobre la llegenda.
• La pirateria en l'actualitat:
En aquest taller, n'Elena, ens va explicar que ara també hi ha pirates:
pirates informàtics i de la mar. També
ens va donar dues pàgines web on
vam trobar molta informació dels tipus d'atacs pirates , de l'armament
que empren, tipus d'embarcacions...
10

LA CLASSE DELS LLEONS
ED. INFANTIL 3 ANYS

ELS FILLETS I FILLETES DE SA CLASSE DELS LLEONS VAM ANAR D’EXCURSIÓ AMB UN
AUTOBÚS AL LLOC DE MENORCA.

QUAN VAM ARRIBAR, VAM BERENAR I
JUGAR. ENS VA AGRADAR MOOOLT EL
PARC PERQUÈ HI HAVIA ANIMALS DE
PEDRA I MOLTES COSES DIVERTIDES!!

DESPRÉS VAM ANAR A FER
UNA VOLTA I VAM VEURE: PATOS, CABRES, BENS, PORCS,
UN CAVALL I UN PONI, MONEES, SERPS, TORTUGUES, UN
LEMUR, COCODRILS, LLAMES,
CANGURS, ESTRUÇOS, ÒLIBES,
CÉRVOLS I PEIXOS.
VAM TOCAR SES ÒLIBES I SA
SERP, QUE ESTAVA MOLT FREDA!!!
ENS HO VAM PASSAR MOLT
BÉ!!!

11

LA CLASSE DELS CAVALLS
ED. INFANTIL 4 ANYS
SOM ALS FIETS I FIATAS DA SA CLASE DELS CAVALLS,
TENIM 4 I 5 ANX I VUS ASPLICEREM PERCE ENS EGRADE
ANA E SESCOLA!
- PERCE FEIM SURTIDES I ESCURSIONS COM:

VISITA EL CLUP IPIC DE FERERIES
ANA A CUALCA A CAVALL A BINTAUFA

VISITA A SA TORA DA FURNELLS I AS CASTELL DA
SANT ANTONI ON VAM TRUBA ES MAPA DAS
TRESO DUN PIRATE.

- PERCE SELEBRAM FESTES COM:
*NADAL, ON ENS VISITEN ES PATJES I DUEN
REGALS.
*TURAM SUBRESADE PER SANT ANTONI.
*ENS AM DISFRESAT DE PIRATES PER CARNEVAL.

- I TAMBE XALAM MOLT CADE DIA JUGANT ALS RACONS, FENT JOCS , FEINETAS I
ATIVITAS DE PLASTICA I ANANT E NAS PATI.
- TEMBE ANS AGRADE ANA A JUGA A SA SALE DA SICU AM NANTONIA.
- CANTA I BELLA AM AN BEP CUAN ENAM E MUSICA.
- I APANDRE INGLAS EM NA MARGA.
PER TOT ASO I MOLT MES ANS AGRADA ANA A SESCOLA!!!
12

LA CLASSE DE LES ESTRELLES
ED. INFANTIL 5 ANYS
De contes, rellotges i simfonies a sa Biblioteca Escolar
Una de les activitats duita a terme
cada trimestre ha estat anar a la
biblioteca escolar a sentir na Xisca
i els seus contes. Normalment ens
acompanya la nostra titella en
Puff.
Aquest darrer trimestre ens ha
contat es conte de "Només un rellotge" (Ed. La Fragatina). Tracta
sobre una petita marmota que rep
com a regal d'aniversari un rellotge. Pot semblar un objecte sense
importància, almenys per sa seva
amiga la Garsa. Però la Marmota
demostrarà a tots que el seu rellotge no és només un rellotge. Amb
aquest conte aprenem a identificar
el valor de les coses i ens fa adonar que, la majoria de vegades, menys és més.
També hem reflexionat sobre el que era un rellotge, quins tipus de rellotges existeixen, per a què
serveix un rellotge, les "alarmes"... Ha estat molt interessant! A més del conte hem fet una activitat
musical.
Na Xisca ens ha donat un full amb la simfonia 101 de Hydn "El rellotge". Els infants havien de seguir amb els dits els rellotges que tenien al full tot respectant els símbols musicals. A més, hem
hagut d'estar molt atents a la música, perquè a la història de la simfonia hi ha una bruixa que volia
robar-nos el rellotge... Hem xalat molt!
Llavors ens ha posat una altra cançó "El rellotge sincopat" de Leroy Anderson i hem ballat al so
d'un rellotge... Tic tac, tic tac... tot expressant-nos amb el cos!
Tots els aprenentatges que podem treure d'un bon conte! Sobre els rellotges, sobre valors, sobre
l'escolta, sobre la música, sobre els músics, sobre l'expressió corporal, sobre el ritme, sobre
els animals.... En fi!
Moltíssimes gràcies Xisca per preparar-nos aquesta activitat tant xula i enriquidora!
13

LA CLASSE DELS PIRATES
ED. INFANTIL 5 ANYS
ELS DIES 17 I 18 DE MARS VAM ENA DE CULONIES E NES
PINERET.
VAM CUNAXE ELS ENIMALS CE VIUEN ELLA.
I AVIE: OCES, UN CEVALL, GELLINES, CABRES… I ELS I BAM
DUNA MENJA.
ES CAVESPRE VAM PINTA UNE CAMISATE EM UN PIRATE.
TEMBE BAM JUGA E FUBOL, E BUTA CORDE, E PULISIAS I LLADRAS, I MOLTAS COSAS
MES!!

PAR SUPA VAM FE GRUPS I ANS BAM PRAPARA PIZAS CA BAN SA MOLT BONAS.
DESPES VAM CANTA I VAM FE UN POC DE
XOU FINS ORE DE DURMI.
ES MATI CUAN VAM ESTA ACLARITS VAM
ENA E SEMBRA I CULLI COSAS DA SORT,
AM AN BEP.
VAM RECUI SES COSES I EM UN BUS VAM
PERTI CAP E FERRERIES.
VA SE UNE XELADE, I ENS VA EGREDA
MOLT ENA DE CULONIES!!
DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRA A VINGUT A SA NOSTRE CLASE UN MESTRE NOU,
AN JORDI.
AM ELL AM FET FEINETES, PLASTICE I MOLTES COSES MES.
ENS VA EJUDA E FE BARCU PIRATA I AL PATI UN ARANE MOLT XULU!!
14

LA CLASSE DELS ANIMALS SIMPÀTICS
PRIMER CURS
PROJECTES COL·LABORATIUS
Aquest curs els fillets i filletes de primer de primària hem realitzat diferents projectes
col·laboratius. Els projectes col·laboratius són un conjunt d'activitats presentades en format
web, accessibles a través d'Internet i treballades amb diferents alumnes d'escoles diferents.
Divermath
En aquest projecte hem participat tots els alumnes de primer cicle,
juntament amb altres escoles de Menorca i Catalunya.
La nostra feina ha consistit a realitzar diferents activitats a partir de la
necessitat d'utilitzar les matemàtiques de manera útil i aplicada a la realitat. A més ha possibilitat la relació entre alumnes de diferents llocs geogràfics fent servir eines TIC de manera significativa i competencial.
El nostre treball ha consistit a elaborar un joc matemàtic per un grup
determinat d'alumnes al qual no coneixem. Les activitats inicials han
anat encaminades a conèixer aquests grups d'alumnes a través d'enigmes i problemes matemàtics.Més informació a:
http://divermath1516.blogspot.com.es/

Dibuixos Col·laboratius
Aquest projecte ha consistit a realitzar un dibuix col·laboratiu, de forma que un fillet/eta d'una classe començava un dibuix i un altre, d'una altra classe i escola, l'havia d'acabar però sense conèixer el dibuix de l'anterior participant, només comptant amb una petita pista.
Ha estat una experiència molt enriquidora perquè cada fillet havia d'imaginar com poder continuar el dibuix que li arribava i a més ha estat molt divertit veure el resultat perquè s'han donat
dibuixos realment impossibles.
Igual que l'anterior projecte, les escoles participants han estat de Menorca i Catalunya.
15

LES CLASSES DE SEGON
DIARI DE COLÒNIES

Camí reial

Cases

Dinar

Tallers

Es capvespre va veni na Joana i
vam anar e nes pas den Revull.
Na Xisca mus va contar se llegenda. Es un pas estret i molt pulit.

16

Es vespre despres de sopar vam
anar a caçar xibeques i despres vam
fer sa vetllada i pudiem triar els
grups que vuliem per fer balls o cunta acudits. Na Julia tambe va fer un
joc. Va se molt divertit!

Abans de anar a dormir mus vam rentar ses dents. Hi havia tres habitasions.
Vam ampra sacs de dormir per esta calentets. Abans de dormimos vam fer
xerebet. Va se molt divertit despertarmus amb es amics i amigues.

Es mati vam anar a fer volta
per es Barranc d'Algendar i
vam veura un torrent. Mus vam
atura a berenar i hi havia una
alzina molt grosa eram set o
vuit fiets i fietes per abrasarla.
De cami a ses cases vam fer
una gimcana molt divertida.

17

LA CLASSE DE TERCER A
TUTI FRUTI
A nes segon trimestre a sa classe de
català vam aprendre a fer receptes.
Vam decidir que faríem tuti fruti. A
classe vam fer una llista dels ingredients, dels utensilis i vam escriure els
passos per fer-ho. Un dia vam dur la
fruita que necessitàvem i la vam preparar: primer la vam pelar i tallar a
trossos, vam fer suc de taronja, hi
vam afegir sucre i més tard ens ho
vam menjar i va ser boníssim!

EGG HUNT
Un dia a anglès na Marta mus va
donar una sorpresa i vam fer una
gimcana de Pasqua.
Hi havia sis reptes: a una havíem
de fer un laberint molt difícil, a un
altra havíem de cercar ous i els
havíem de contar, un altra havíem
de decorar es nostro propi ou, a
un havíem de dur un ou damunt
una cuera dins sa boca i es que
menys durava menys guanyava...

Després de passar totes les proves vam descobrir un missatge secret i posava que havíem
d’anar a sa biblioteca i allà vam trobar una panera amb ous de xocolati!

18

LA CLASSE DE TERCER B
FEIM JOCS MATEMÀTICS

ELS PIRATES

Durant aquest curs hem fet jocs matemàtics

Durant el segon i tercer trimestre hem

amb els de quart. Durant el primer I el tercer

treballat sobre els pirates. Sa nostra mes-

trimestre cada dijous a darrera hora ens ajun-

tra, na Tonia, ens ha contat històries de

tavem els fillets i filletes de tercer i quart i ens

pirates i també moltes coses de com vi-

dividíem en 5 grups per fer jocs matemàtics.

vien, quines eren les seves armes i

A cada classe feiem un joc diferent: Oca de

vaixells, … Per carnaval també ens vam

multiplicacions, Dividim i jugam, UNO, Comprar

disfressar de pirates i vam fer una bandera

i vendre, Bingo, Sudo-

i un vaixell pirata.

kus, …

Per setmana cultural els tallers també van

Ens ha agradat molt!!!

ser sobre els pirates: els pirates a Menor-

(Fèlix i Mohammed)

ca, Oca dels pirates, un titella pirata i enfonsar el vaixell pirata.
(Zaira, Brayan i Sofia)

LA PREHISTÒRIA A MENORCA
El tercer trimestre hem estudiat la Prehistòria a Menorca. Hem vist molts de videos sobre la
prehistòria.
Dijous dia 5 de maig vam anar d’excursió al Museu de Menorca, amb tercer A i els dos quarts.
Vam fer moltes activitats, però la que més ens va agradar va ser construir un poblat talaiòtic:
una taula, cases, estables, una murada, un talaiot, navetes, … i
també vam fer els vestits pels talaiòtics.
A noltros ens està agradant molt aquest tema i hem après moltes coses!!
Sabieu que els talaiòtics ja menjaven formatge?
(Paula, Llorenç i Uxia)
19

LA CLASSE DE TERCER B
CONFERÈNCIES

TEATRE

Aquest curs a castellà hem fet conferències.

Durant el segon trimestre a castellà hem

Cada dimarts un fillet ha presentat una conferèn-

preparat tres obres de teatre: El fantasma

cia d’un tema que li agradava.

Caramba, El Barbero Sacamuelas i El pais

Després de la conferència els altres li feiem algu-

de los sin-ceros. Vam haver d’estudisr

nes preguntes i feiem un petit resum a la

molt, però ens van quedar molt bé. Un fos-

“LLibreta de conferències”.

quet ho vam fer per els pares i mares i

Ens ha agradat molt!

pensam que també van xalar!!

(Julen, Joan I Albert)
Amb les conferències hem viatjat quasi bé per
tot el món: na Mariona ens va dur per Itàlia, na
Paula ens va transportar a Tailàndia, amb en
Borja vam conèixer Londres, na Núria ens va fer
viatjar a París, n'Uxia ens va explicar coses de la
terra de la seva mare, Galícia, i na Zaira ens va
dur a passejar per Barcelona... Hem jugat a Lego
amb en Joan, a futbol amb n'Albert, a tennis amb
n'Aina, amb cotxes monstres amb en Mohammed i també hem patinat amb na Syra. En Fèlix
ens ha endinsat en el món de Jurassic Park.
Amb na Laia hem après algunes coses sobre els
violins i amb en Brayan hem descobert moltes
coses dels cotxes elèctrics. En Julen ens va explicar quina és la feina de la seva mare, perruquera de cans i na Sofia la del seu pare, formatger. Na Júlia ens va explicar moltes coses sobre
la celiaquia. I amb en Llorenç vam conèixer un
poc més uns animals que a tots ens encanten,
els cavalls.
Ha estat una xalada, però sobretot tots hem
après moltes coses noves!!
(Tonia)
20

LES CLASSES DE QUART
COLÒNIES ES PINARET
El passat mes de febrer, els alumnes de 4t de primària vam anar de colònies a Es Pinaret
(Ciutadella) amb na Pili, en Tomeu, na Maria Femenies i na Rita Marquès.
El matí, just en arribar a Ciutadella, ens te-

nien preparada una gimcana per conèixer els
llocs més emblemàtics de la ciutat de ponent
(catedral, ajuntament, el Roser, plaça des peix,
es Born, sa plaça de ses palmeres...)
Una injustícia!!! Al migdia vam fer una hora

caminant fins a Es Pinaret!!!!! De s'ajuntament
fins allà, es va fer llarg.

En arribar a ses cases, vam inspeccionar el

Després de dinar, temps lliure per

jugar, descansar, llegir, investiga
Bereneta de pa amb nocilla, sobras-

recinte, les instal·lacions, recordar els grups de

feines (escurar, parar taula, granar, netejar...) i

sada, formatge...n'hi havia prou per

vam començar a dinar. El menjar va ser exquisit,

triar.

ja que cadascú va dur el seu.

Tallers de feines. Vam aprofitar l'es-

tada per fer accessoris de la disfressa
de Carnaval (pirates).

Arribada l'hora de sopar, van co-

mençar les males cares. No tothom li va
agradar el bistec arrebossat amb patates, però així i tot, vam recuperar forces
per fer una gran vetllada. Va ser un poc
llarga, ja que tothom volia demostrar les
seves habilitats (baldufa, balls, acudits,
gimnàstica, bodes de peluixos...).

Hora d'anar a dormir dents netes, un poc de xou a ses habitacions i...a fer silenci! Dormi-

rem en grups mesclats en diverses habitacions. Vam sentir fortes roncades i qualque ploreta.

Quan va sortir el sol, de bon dematí, llet amb galletes i magdalenes. Després, vam anar a

donar menjar als animals. Aturada per descansar, ja que després ens tocava una activitat pel
bosc. Cercar insectes, cucs, caragols... i aprendre a classificar invertebrats.

Queda el polit record que a tothom ens va agradar molt. Una gran experiència.
21

LA CLASSE DE QUART A
POEMES

La barca

LA BARCA CON
FUEGO

LA MARIPOSA

Aquella barca
que se mueve
en el agua.
Que se enciende
con fuego
o con un mechero.
Esta decorada
con una cara.
I se enciende
con aceite.
Anna i
Clara.

La barca con fuego
es como un juego,
no tiene motor
pero es un campeón.

Una mariposa
muy tenebrosa,
iba volando
no caminando.

La barca navega
en el agua.
Lleva un paragua
que lleva lagrimas.

Era morada,
pero no estaba
asolada,
porque estaba
muy bien
acompañada.

Marc y Tomeu.

Manto blanco,
ojos negros
lengua larga,
lo quiero con toda mi alma .
Con sus ladridos me despierta,
y yo con él me levanto contenta.
Perro leal,
compañero genial.
Trucos siempre le enseño
con todo mi esmero.
Laia Febrer

LAS ESTACIONES

El perro muy chuleto
la perra muy pequeña
cada dia se veian
cada dia se querian.
Es una tonteria
cada dia se reunian
de noche y de dia
y mucho se reian.
Aïda
y
Ainhoa.

nos espera
su grande vela
navegando por alta mar
con nuestro barco Omar
a casa regresando
con Omar navegando

David i
Olivier

En la primavera las flores florecen
y cada día voy a verlas como crecen.
En el verano voy a la playa
que la socorrista se llama Paya.
En el otoño caen hojas
y el viento se enoja.
En el invierno cae bastante nieve
y la gente mira los copos de nieve.
Toni y Aitor

La primavera
florece.
La primavera florece
los animales aparecen
las hormigas preparan su
cena
cuando las abejas preparan
su colmena.
Las flores salen
y luego florecen.

LA RANA
EL PERRO Y LA PERRA

De camino al puerto
con nuestro amigo Alberto

ya hemos llegado
con nuestro capitan al
mando.

Eki i Noe

XOC

EL BARCO

Había una vez dos ranas
que todas se burlaban de ellas,
porque no les gustaban las bananas
y se llamaban Aina yAna.
Lo que les gustaban mas eran las manzanas,
un dia la rana Aina probo una banana
enverenada.
Ana fue a ver como estaba
la rana Aina,
y descubrio que estaba enverenada.
Agnès i Luk
22

Regamos las flores
con pasión
y emoción.
Cristina i Maria

LA CLASSE DE QUART B
Enguany a 4t hem fet moltes coses divertides, però si
n'hem de triar 4 serien les següents:
•Sortida a domir a Es Pinaret
•Excursions amb els de 3r i 4t, sobretot anar al Museu
de Menorca (Maó)
Enguany, com que es mestres han programat molt junts,
hem fet sortides a La Marcona i al Museu amb els alumnes de 3r i 4t. Ha estat una xalada, ja que així ens coneixem més i aprenem tots de tots.
•Teatre
A partir dels contes Que ve el llop! i El pirata de les estrelles; vam decidir adaptar el guió i convertir-les en obres de
teatre. Tot ho hem fet noltros: sa casa, es pastís, el
vaixell, ones de la mar, el guió, buscar la música... i com
que ho feiem bastant bé, vam convidar a tots els cursos
de l'escola a veure les nostres actuacions. Inclòs vam fer
una sessió pels de P2. També, un divendres fosquet, ho
vam representar a les nostres famílies. Van venir tots i ho
vam celebrant fent un pica-pica.
• Estudiar Socials amb “lapbooks”
Ens ha agradat molt estudiar sa Prehistòria. Moltes vegades, després d'escoltar es mestre i veure qualque vídeo i
fotos, havíem de retallar diverses imatges, escriure el que
pensàvem, endevinar a quina època podia ser...i d'una
manera divertida hem après la importància dels prehisòrics. Igual ha passat amb els grecs, romans, egipcis...però
d'aquests ja en sabíem un poc més.
•Jocs matemàtics
Cada quinze dies, els alumnes de 3r i 4t ens mesclàvem
en grups petits i anàvem a fer jocs amb diferents mestres.
Ha estat una gran experiència ja que apreníem jugant.
23

LA CLASSE DE CINQUÈ
Tallers MIRA (Canvi Climàtic)
Als Tallers de MIRA són sobre el Canvi
climàtic . Vam fer tres sessions en tres dies, i
ho vam trobar molt interessant.
Ens van explicar que el canvi climàtic és per
culpa dels gasos d'efecte hivernacle ( com el
CO2 i també el metà, CO4) Ara s'està produint
un canvi climàtic de manera accelerada. El
Notícies del 5è canal

que fa canviar el clima és la nostra manera
de viure perquè contaminem molt. Per açò

Perills d'Internet ALERTA!:

els Pols s'estan fonent , el nivell del mar aug-

Va venir en Javier Gestoso, un guardia

mentarà i algunes platges, com Son Bou, po-

civil, a explicar-nos i mostrar-nos (video) els

drien desaparèixer.

perills que hi pot haver quan naveguem per
la Xarxa.

Barba-rossa

Ens va explica formes de perills: ciberbull-

Els dies de la setmana Cultural hem estu-

ying, sexting... També que amb el progra-

diat els pirates.

ma Photoshop poden modificar les fotos que
pengem. Va recomenar no mostrar fotos al

Vam anar al teatre de l'Escola i na Lucia

facebook.

( una historiadora) ens va explicar la història

A Menorca ja hi ha hagut casos de ciberbull-

de Barba- rossa. Quan va acabar d'explicar-

ying!!!

nos-la vam representar la batalla que va tenir
lloc al port de Maó, l'any 1535, entre moros i
cristians. Van guanyar els moros. Ho vam

Educació Vial

passar molt bé i

Va venir a la classe un policia municipal i

ens va donar un

ens va explicar com s'havia de circular amb

llibret de la història.

bicicleta pel poble i per la carretera. També
ens va explicar que significaven les senyals
de trànsit. Per acabar ens va donar una fitxa
amb preguntes per veure que havíem après
en el taller. VAM APROVAR!
Ens va agradar molt!

24

LA CLASSE DE CINQUÈ
Pirateria actual

Aeroports Verds

Açò sí que ens ha sorprès: Actualment

Vam visitar l'Aeroport de Menorca i ens van

hi ha molts pirates a “internet” i també a la

explicar què estan fent per reduir la contamina-

mar.

ció.

Hem fet un mapa ( 5è i 6è) representant

Vam fer una activitat amb uns avions fets amb

la pirateria a la mar al llarg de l'any 2015.

peces de Lego i noltros els pilotaven mitjançant

Els atacs pirates d'aquest any, 2016, no

un ordinador, si ho feiem bé minvava la conta-

ho hem representat però sabem que ja

minació.

n'hi ha hagut aproximadament 70.

Els bombers van explicar com ho fan per reutilitzar l'aigua que gasten.

Far de Cavalleria
A començament de curs vam anar a

També vam participar en un concurs i van
guanyar alumnes de 6è. Enhorabona!

Cavalleria i vam treballar la llegenda que
hi ha als mapes , l'escala per saber la
distància d'un lloc a l'altre i orientar-se
amb brúixoles. També vam xalar amb el
paisatge.

25

LA CLASSE DE SISÈ
ACROSPORT

L' acrosport és una activitat que hem
fet a Educació Física.
És una unitat de treball en equip .
També es divertida i creativa.
Consisteix en fer figures, formes, escultures, etc. Es fa amb el propi cos.
Depèn de la figura, és més o menys
difícil. Per exemple, una piràmide, pel
de dalt es difícil pujar i pel de baix ha
d'aguantar el pes de quasi tots.
És molt important el treball en equip
perquè si no , no es podrien fer totes
les figures .
Vam fer grups de entre 4 – 6 persones
cada grup, per poder fer més o menys
figures equivalents.
Ha estat molt divertit. Al final hem preparat un espectacle pels altres cursos
de l'escola.
Han quedat tots bocabadats!

26

PROJECTES
PROJECTE DE NICARAGUA

Aquest curs ens hem adherit a la Xarxa de
Centres Educatius Cooperants de Menorca, iniciativa del Fons Menorquí de Cooperació, de la
què en formen part 11 escoles de l'illa.
L'objectiu del projecte és que des de les escoles es fomenti un coneixement crític de la realitat
que ens envolta i que permeti als infants ser part
del canvi social necessari per construir un món
més just.
Des del Fons ens han cercat una escola amiga
de Nicaragua anomenada San Francisco de
Paula. Es troba al departament de Madriz, al
municipi de Telpaneca. Aquest curs el que hem
fet és fer una presentació per a l'escola nicaragüenca.
Ens ho hem repartit de la següent manera:
Educació Infantil ha presentat l’escola, el 1r Cicle han explicat coses de Ferreries, el 2n Cicle
ha treballat Menorca i el 3r Cicle s’ha dedicat a
Espanya.
El curs que ve treballarem el tema del Canvi
climàtic. Els alumnes de Nicaragua i de Menorca
fan feina sobre el mateix tema alhora, de manera que en finalitzar el curs, hi ha un intercanvi de
materials entre les dues escoles.
El mes de Novembre vam rebre la visita de’n
Rolando Gutiérrez, un mestre de Nicaragua que
col·labora amb la Xarxa i que ens va explicar
moltes coses de Nicaragua de la nostra escola
amiga
27

Treballs que hem elaborat
i enviat a Nicaragua per
donar a conèixer la nostra escola, Ferreries, Menorca i el país on vivim.

PROJECTES
TAPS SOLIDARIS

Un any més la

-Enola, 1.600 euros gràcies a 8 tones de taps.

nostra escola ha

taps.

participat a la

-Yago de 6 anys ha aconseguit 2.000 euros

campanya so-

gràcies a 10 tones de taps.

lidària de recolli-

-Emil, 2.583 euros gràcies a més de 12 tones de

da de taps, taps

taps.

que són venuts i

-Marcos, ha rebut 5.000 euros que han suposat

els recursos dels

25 tones de taps.

quals després

-Adrían. 6.000 euros de 30 tones i gràcies als

han servit per

quals podrà dur a terme una rehabilitació espe-

finançar projectes de persones que tenen

cial.

alguna necessitat urgent, que tenen dificul-

-Chistofer de 15 anys amb prop de 30 tones de

tats per dur endavant tasques diàries que a

taps ha aconseguit 5.896 euros amb els quals

molts de nosaltres feim cada dia sense cap

podrà adaptar el bany a les seves necessitats

problema. Gràcies a la col-laboració constant

especials.

durant tot el curs de les famílies de la nostra

-N’Eva ha aconseguit 6.000 euros que han supo-

escola hem pogut recollir unes 40 bosses

sat recollir 30 tones de taps per un tractament

grosses de taps, amb una mitjana de 15 qui-

especial de rehabilitació.

los cada bossa, i s'hauran recollit uns 600

-Na Martina, ha obtingut 8.000 euros, per 40 to-

quilos de taps.

nes de taps Podrà continuar amb el tractament

La Fundación Seur fins ara ha ajudat a finan-

tan especial que necessita.

çar més de 116 projectes que han servit per

-Na Valeria, 6.000 euros, amb 30 tones de taps

ajudar infants i joves que tenien problemes

que serviran per continuar seu tractament.

de mobilitat o que han ajudat a finançar trac-

Gràcies al reciclatge d’aquests taps s’ha aconse-

taments especials que requerien degut a les

guit ajudar al nostre ambient no estigui tan con-

seves malalties o impediments.

taminat, és com si s’haguessin plantat més de

-Pedro, 6.194,45 euros gràcies a 31 tones de

900.000 arbres.
A continuació teniu alguns exemples de pro-

Amb molt poc podem fer molt de bé al nostre

jectes aconseguits gràcies a la recollida de

món i a les persones que ho necessiten. Gràcies

taps:

a tothom! i esperam seguir ajudant el proper

-Felipe, ha aconseguit una cadira de rodes

curs.

amb 27 tones de taps, 5.400€.
28

CURS FORMACIÓ
CURS ESTRATÈGIES LECTORES

Aquest any, alguns dels mestres de primària hem
fet un curs sobre “Estratègies Lectores” a través del
Cep de Menorca i acompanyats per na Guida Allés.
Conscients de la importància de formar bons lectors i
que per aconseguir-ho no basta només en dedicar

Mestres participants al curs

temps a llegir sinó que s'han de posar en marxa diferents estratègies que ajudin als fillets i filletes a enfortir
les capacitats bàsiques que un bon lector ha de dominar per així aconseguir un vertader compromís amb la
lectura que els ajudarà a aprendre més i millor.
Així estratègies com la metacognició, connectar amb
esquemes previs, inferir, qüestionar, determinar importància, resumir, clarificar, visualitzar i predir han començat a formar part de manera molt més conscient de
les nostres classes.
Al curs, primer hem vist de forma teòrica cada una d'a-

METACO
GNICIÓ

questes estratègies per llavors dur-les a la pràctica dins
les nostres aules i posteriorment comentar-les i compartir-les amb la resta de mestres, enriquint-nos de la
pràctica compartida.
Tot això ens ha dut a dissenyar un nou pla lector que
implicarà diferents canvis a les aules: dedicar un temps
fixe a la lectura cada dia, reorganitzar la metodologia
dels aprenentatges de llengua....
El curs ha estat molt pràctic i engrescador. És prest per
dir encara si hem millorat en lectura i comprensió lectora però de moment veiem els alumnes molt més engrescats i amb ganes de submergir-se en el món lector.

29


AITZAC
VISUAL

LA BIBLIOTECA
EXPOSICIÓ: VA DE PIRATES!!!
NO HI HA ESPECTACLE MÉS POLIT QUE LA MIRADA
D’UN FILLET QUE LLEGEIX

Des de la biblioteca hem continuat fen feina pel foment
lector a l’escola.
Hem seguit amb les activitats de biblioteca per a tots els cursos i amb els préstecs a l’hora del segon pati.
Dos divendres al llarg del curs, hem duit a terme club de lectura, on voluntàriament hi han assistit alumnes de tercer fins a
sisè, per comentar, parlar, compartir,...sobre lectures. Aquest
curs els protagonistes han estat en TOM GATES, personatge
de llibre, i en GIANNI RODARI, autor de llibres, contes i poesies.
El dia de Sant Jordi, 23
d’abril, vam iniciar
l’elaboració d’aquest mural,
al hall del primer pis. El lema
que dóna títol a aquest article, ens ha servit per a celebrar el dia del llibre a
l’escola. Les famílies hi han col·laborat aportant imatges de
lectura!
Aquest curs des del grup de biblioteca es va proposar fer un
treball a les aules sobre llibres de pirates. N’han sortit coses
ben polides! I n’hem muntat una exposició al hall de la biblioteca, al primer pis.
I vam sortir per la tele! Des del programa
Engrescats, d’IB3, ens van demanar per
col.laborar al programa sobre lectura.
Vam explicar la feina que feim des de la
biblioteca. Tota una
experiència!
Ja per acabar aquest relat del què ha estat
aquest curs a la biblioteca…
des de la DG d’innovació de la Conselleria
d’educació, ens van demanar si podíem participar a les IV jornades de biblioteques escolars, explicant quina és la feina que
feim a la biblioteca de l’escola. I així ho vam fer!
30

ENGLISH
PROJECTE
E-TWINNING

La plataforma e-twinning (The community for schools in Europe) permet posar en contacte escoles d'arreu d'Europa per dur a terme des de senzilles activitats fins a projectes més complexes.
Així idó, amb alguns cursos hem realitzat algunes acti-

Cantant que puguis fer molts d’anys!!!

vitats d'intercanvi. Amb els més menuts de primària
hem participat en una activitat que es va realitzar a
principi de curs; es tractava de “celebrar” el dia europeu de les llengües amb un vídeo on els al·lots cantessin el què solen cantar quan fan els anys, el típic
“Happy Birthday” en català. Els fillets van haver de
presentar-se i a continuació van cantar la cançó “Que
puguis fer molts d'anys”. Llavors el què ha estat interessant ha sigut veure els vídeos i comprovar la quantitat d'idiomes diferents que conviuen a Europa; algunes
cançóns es semblen en quant a tonada; d'altres fins i
tot les hem après perquè l'idioma es sembla al nostre o
és més fàcil de recordar, com la italiana “Tanti auguri a
te”.
A segon de primària hem fet un projecte sobre els fars
(lighthouses), amb una escola d'Itàlia, una de Grècia i
una de Polònia.
Amb els alumnes de quart a principi de curs vam mostrar algunes cançons tradicionals a altres escoles que
també han fet el mateix i amb els alumnes de cinquè i
sisè hem gravat vídeos del nostre poble per a que els
companys de França i Polònia es facin una idea d'allà
on vivim; també els hem mostrat la nostra escola i ens
hem presentat a nosaltres mateixos.

31

Cantant una dona llarga i prima…..

AGRAÏMENTS I MÉS...
Na Lori, l'auxiliar de conversa
La californiana Lori Yonemura ha estat l'auxiliar de conversa
que ens ha acompanyat a les classes d'anglès de primària. Ella
ens ha ajudat a practicar l'expressió oral i ens ha servit de model lingüístic. Els primers dies ens va mostrar d'on venia i vam
veure fins i tot uns vídeos de ca seva. Ens ha anat molt bé que
ella fos a classe quan hem treballat les festes i costums americans: Halloween, Thanksgiving, Valentine's Day, Easter... Ens
ha ajudat a preparar l'obra de teatre “The three little pigs” i d'altres activitats encomanades per les mestres d'anglès que ella
ha fet en petits grups. Gràcies a ella vam conèixer a en Joao
qui ens va mostrar el seu viatge arreu d'Europa i Àsia i fins i tot
un dia vam rebre la visita de la seva mascota, en “Poop”.
Thank you, Lori.

ALS PARES I MARES DE L’APIMA
Donem les gràcies als pares i mares de l’Apima per
l’aportació económica d’aquest curs que sempre ens
ajuda a anar millorant les instal·lacions del centre, augmentar els recursos didàctics de l’escola, poder ofertar
suport als alumnes i les famílies i a la dinamització cultural de l’escola. Així també agraïm la seva disponibilitat
incondicional en l’organització de les festes i activitats
que feim a l’escola. Moltes gràcies!!

ACOMIADAMENT ALS ALUMNES DE
SISÈ
Ja només us queden uns dies per acabar sisè i amb açò l’etapa de primària.
El setembre començareu a l’institut on
coneixereu nous companys i mestres.
Us desitgem que tingueu molta sort i que
disfruteu molt de les novetats que us esperen. Fins sempre!!!

32

APIMA
Qui som?
L’ APIMA és una associació sense ànim de lucre que la formen TOTS els PARES I MARES d’alumnes del
centre que desitgen participar-hi de forma voluntària.
Dins l’associació hi ha una junta que representa als pares i mares, i que es reuneix de manera ordinària
cada mes.

Aquest curs 2015/2016 l’APIMA ha participat, col.laborat i
realitzat tot un seguit d’activitats i inversions per a l’escola:
- Organizació de visita dels patges a l’escola i dels pges per
a les aules
- Ludoteca de Nadal
- FestaSant Antoni: Torrada sobrassada
- Col·laboració i financiació de la Festa de Final de Curs
- Organizació Escola d’estiu
- Col·laboració i financiació del programa de reutilització de
llibres i en sortides , colònies i excursions dels nostres
alumnes
- Servei Orientació familiar 2 sessions de 2 hores al mes
- Programa de " tècniques d'estudis " per als de 6è
“Apendre per aprendre”
- Programa “Feim Escola:” Sortides i dinars comunitaris:
1r TRIMESTRE: “Els tallers de Nadal”. (des 2015).
Col·laboració en tallers de Nadal
2n TRIMESTRE: Espectacle Festa de circ amb “Acirkaos”.
(8 abril 2016)
3r TRIMESTRE: Dinar comunitari a Cala Galdana. (8 de
maig 2016.)
Aquest curs que estam a punt d’acabar, en total la participació i inversió de l’APIMA a l’escola haurà
estat de casi 8.000 €. Esperem que l’any que vé pugui ser molt més.
Aprofitem per fer una crida als pares i mares perquè participin activament de l’APIMA entrant a formar part de la directiva. Estaria molt bé que en la directiva hi hagués un representant de cada curs
de l’escola

Bones vacances a tothom!!!

33

ACOMIADAMENT
MIS LECCIONES DE VIDA
Resumir 38 años de docencia, no he conocido
otro oficio, no es tarea fácil. Mi primer pensamiento
empieza por el final: si volviera a nacer volvería a
engrescarme como maestro. Maestro, una palabra
maravillosa que encierra un conjunto de sabiduría
de la vida para poder ser transmitida durante generaciones. Así lo he sentido interiormente y si pudiera
reorganizar mi trayectoria, me centraría exclusivamente en una única idea: el desarrollo humano integral. Un niño no es una personita en miniatura, un
reflejo de la sociedad o de la familia. Cada niño
atesora unos potenciales intelectuales y sobre todo emocionales, que merecen una escuela que
sepa tratar estas individualidades dentro de una
colectividad, sin formatearlos. He ahí el gran reto
futuro.
Debuté con 22 añitos en Pamplona, donde me di
cuenta que lo aprendido en la carrera servía de
bien poco ante 40 niños y en el ciclo Inicial.
Aprendí a equilibrar mis expectativas de enseñanza tradicional con las vidas reales de cada alumno.
Guardé como un tesoro las ocurrencias geniales
diarias, las confidencias a media voz de sus problemones, limpié sus moquitos y sus lágrimas ardientes, derroché alegría y fui recompensado, porque
aprendí a quererles por lo que son y no por lo que
yo esperaba de ellos. Realmente salí ganando porque ellos me enseñaron allá y aquí en Menorca,
lecciones de vida imborrables.
Hace 28 años desembarqué, nunca mejor dicho,
en Menorca, con una propuesta nueva: ejercer de
profesor de Ed. Física. Una materia nueva en el
currículo escolar ejercida por maestros, algo nuevo
en Menorca. Me tocó ajustar el chip a las generaciones primeras, de que aquello iba en serio pero divertido. Vestimenta adecuada, neceser de aseo,
disciplina de “aula”, rutinas de trabajo y esfuerzo de
superación personal, enfrentarse a la climatología
adversa (aquí supe lo que era la tramontana y la
humedad cotidiana), campos de arena, patios al
aire libre (disfruté del lujo de los polideportivos muy
tarde)… digamos que me sentí como un pionero en
una nueva tierra.
34

Menorca, Ferreries, mi nueva tierra de acogida, un mundo por experimentar personalmente
a través de sus encantadoras gentes. Una escuela, Castell de Santa Àgueda, donde he pasado la práctica totalidad de mi vida laboral desde
1992. 23 años de ver pasar generaciones extensas de padres, hijos y profesores. Me emociona especialmente reencontrarme con mis
antiguos alumnos ahora ya convertidos en padres. Educar a sus hijos me hace sentir abuelo
y una clara demostración del
ciclo vital de la
vida. El poso del
contacto humano con todos, es
el mayor tesoro
y el mejor recuerdo que me
he llevado de
este colegio. Me emociona ver cómo las nuevas
generaciones de maestros, algunos antiguos
alumnos (¡olé!), vienen cada vez más preparadas y sobre todo ILUSIONADAS. Me encanta
ver esas chispitas en sus ojos. Me sigue emocionando y encantando que los ex alumnos me
sigan saludando por la calle esbozando una
sonrisa. Dibujar una sonrisa en las personas
que te encuentras cotidianamente es el mejor
regalo que me he llevado, ¡olé por todos!
Humildemente pido perdón a quien haya podido defraudar, entristecer o desanimar en este
trayecto compartido de la vida por mis actos,
palabras u omisiones. Me alegro por quienes
haya podido ayudar mínimamente a hacer más
transitable este proyecto que se llama vida. Todos evolucionamos conciencialmente y ahí está
la clave de mejora personal. Si yo cambio, mi
mundo y los mundos de los demás también
cambiarán. ¡A vivir la vida y ser felices!
Un fuerte abrazo para todos con quien he compartido LA VIDA

Pepe Sánchez