You are on page 1of 2

.

Geometrija elemenata

>

Debljina ploa:

Nosivost ploa:

, <

Visina grede:

>

Vlastita teina greda

<

nosive u 2 smjera, inae u 1 smjeru

Proraunske vrstoe materijala

Analiza optereenja

npr. beton C30/37 i armatura B500B

Uporabno optereenje [Tablica 6.]


Stalno optereenje - zadano u zadatku ili raunati po zadanim slojevima

Beton:

Armatura:

30
=
= 20N/mm2 = 2kN/cm2
1,5

500
=
= 434,78N/mm2 = 43,48kN/cm2

1,15

Izraun statike visine ploa


npr. Rijeka klasa okolia 4 (blizina mora) zatitni sloj armature c=4cm
[Tablica 4. i 5.]
npr. 12, spone 8

1,2
= 18 4
= 13,4cm

1,2
, = = 18 4 1,2
= 12,2cm

1,2
= = 58 4 0,8
= 52,6cm

2
, =

Nikol Kuera

PLOE NOSIVE U 1 SMJERU

GREDE

Proraun momenta savijanja [Tablice 8.]

Analiza optereenja [Tablice 8.]

=
=
= +

stalno optereenje: = + . . =
korisno optereenje: = =

Proraun momenta savijanja [Tablice 8.]

Bezdimenzionalni koef.
=

< Rd,lim = [dodatak tablici 9. ] jednostruko armiranje


,

Usvojeno prema tablicama 9.

, c2 , s1 , ,

Proraun potrebne koliine uzdune armature


=

=
=
= +

Bezdimenzionalni koef.
L greda: = + ,
=

<

T greda: = + ,

Rd,lim = [dodatak tablici 9. ] jednostruko armiranje

Usvojeno prema tablicama 9.


Poloaj n.o.:

ili

, c2 , s1 , ,

x = dgr < dpl n. o. je u ploi, ako nije pogledati tablicu s vjebi

PROVJERE: AS1,min=0,0015100dpl,kr
AS1,max=0,04 100 dpl

Proraun koliine uzdune armature

USVOJENO: [Tablica 13.]

Potrebna koliina razdjelne armature

PROVJERE: AS1,min=0,0015bwdgr
AS1,max=0,04 bw hgr

AS1,razd = max {

0,20 AS1
0,1% 100 dpl

Doputeni broj ipki u jednom redu u poprenom presjeku: [Tablica 15.]


USVOJENO: [Tablica 14.]

USVOJENO: [Tablica 13.]

SKICA!!!

Polje b = beff , armatura dolje


Leaj b = bw , armatura gore

SKICA!!!

Nikol Kuera