ECONOMIE POLITICA SEMESTRUL 2 Data :28-02-2007 PIATA MONETARA --Moneda , masa monetara si agregatele monetare -MONEDA cuprinde ansamblul

mijloacelor de plata care pot fi utilizate direct pt efectuarea tranzactiilor de piata . Moneda reprezinta principalul instrument de infaptuire a schimburilor intre agentii economici.Nici un flux economic nu se poate desfasura fara participarea directa sau indirecta a banilor. Masa monetara consta in totalitatea instrumentelor de circulatie si de plata de care dispune economia unei tari la un momendat sau in medie pe o perioada de timp . Totalitatea componentelor sau ansamblul principiilor si normelor juridice economice si institutionale care reglementeaza circulatia monetara in interiorul unei tari formeaza sistemul monetar In ansamblul masei monetare s-au conturat dealungul timpului doua componente : -disponibilitatile monetare propiuzise ( biletele banci centrale , bacnotele , monedele divizonare , moneda scripturala , cecurile la purtator ). -disponibilitatile semimonetare ( depunerea la termen la trezorerie , efectele de comert negociabile etc ). Argumentul monetar desemneaza parti constitutive ale masei monetare si semimonetare , ale instrumentelor de piata si de schimb in totalitatea lor , parti autonome , prin functiie lor specifice si prin agentii bancari si financiari care le emit si le gestioneaza . Avem 4 agregate monetare : -primul agregat monetar (M1) cuprinde monedele de divizionare , bacnotele si cecurile la purtator . -al doilea agregat monetar (M2) cuprinde pe langa (M1) corpurile pe livretele de economii , depunerile pe termen scurt in conturi bancare , conturi de economii pt locuiinte , deschise la banci. -al treilea agregat monetar(M3) include pe (M2) plus devize si plasamente pe termen nelimitat ex ( actiuni .., etc) - al patrulea agregat monetar (L) cuprinde pe (M3) si alte lichiditati pe termen , negociabile cum sunt titlurile de pe pietele monetare emise de creditori nonbancari si de agenti economici nonfinanciari. Piata monetara , cererea si oferta de moneda . Piata monetara este ansamblul tranzactiilor de moneda asa cum rezulta el din confruntarea cereri cu oferta de moneda Pe piata monetara actioneaza urmatorii agenti economici : -statul - banca centrala (sau de emisiune) - sistemul bancar - intreprinderile si gospodariile populatiei. Cererea de moneda depinde de :

-volumul tranzactiilor de bunuri si servicii intermediate efectiv de catre moneda ; - viteza de rotatie a bunurilor( numarul mediu de tranzactii pe care o unitate monetara o mijloceste intr-o perioada data ). M=P*T/V M-masa monetara P-pret T- numarul de tranzactii V- viteza de rotatie -amploarea creditului de consum -platile efectuate in contul creditelor ajunge la scadenta in perioada corespuzatoare . Cantitatea de bani ceruta de agentii economici depinde atat de nivelul venitului cat si de nivelul ratei dobanzii. Oferta de moneda reprzinta cantitatea de moneda pusa la dispozitia agentilor economici de catre sistemul bancar. Biletele de banca intra in circulatie pe mai multe canale : -pt alimentarea nevoilor de resurse financiare a statului ( fonduri de tezaur) - biletele de banca sunt puse in circulatie pt plata devizelor straine -biletele de banca intra in circulatie prin intermediulimprumuturilor bancilor comerciale de la banca centrala . Cea mai mare parte a monedei este creata de bancile comerciale pe piata interbancara . BANCILE si sistemul bancar contemporan ;;;; -Bancile reprezinta institutii financiare care concentreaza mijloacele de plata si acorda credite . Principala functie activa a banilor consta in acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate financiara . -Oalta functie a cancilor consta in pastrarea elasticitati mijloacelor de plata (adaptarea cantitati de bilete de banca la nevoile pieti economice reale). - O a treia functie activa a bancilor o constituie restrictionarea creditului. Fcunctiile pasive ale bancilor se concretizeaza in primirea depunerilor pe care le fac clientii . Bancile ofera si o mare varietate de servicii cum ar fii : -gestionarea conturilor deponentilor -transmiterea de ordine bursei ...etc Exista mai multe tipuri de banci : -bancile de emisiune (banca centrala sau banca nationala la noi banca nationala a Rommaniei) au rolul de a emite moneda si de a , asgura controlul asupra masei monetare , de a acorda credite altor banci si de a coordona intreaga politica monetara a statului. - bancile comerciale de depozit care isi procura mijloacele financiare cu restrangerea de depozit . -banci de depozit propiuzise, care nu acorda imprumuturi decat pe termen scurt si banci de acaceri care dispun de capitaluri propii insemnate si pot procura mijloacele necesare finantari intreprinderilor prin emisiunea de actiuni si obligatiuni. -banci specializate pe anumite tipuri de activitati :

case de credit agricol , auto ...etc ; banci de credit exterior . Prima banca moderna a fost banca din Amsterdam (1609) si banca Angliei (1694) Iar in Romania banca nationala a Moldovei (1857) si banca Romaniei (1866)

07-03-2007 Ce este creditul ???????? El a fost denumit de economistul roman Virgil Madgiaru , definindul astfel :
-creditul reprezinta valorificarea unei obligatii viitoare pt o afacere prezenta . -creditul este o afacere in care prestatiunea si contraprestatiunea sunt separate in timp. Creditul este de doua feluri : --comercial (atunci cand marfurile se vand pe crdit de catre angrosisti catre migrosisti sau vanzarile pe rate . --credit financiar atunci cand se imprumuta o suma de bani de catre o persoana fizica sau juridica pt o anumita perioada de timp . In concordanta cu aceste categorii avem :-creditul comercial si – creditul financiar. Creditul comercial se acorda prin intermediul unor harti(efecte de comert ) acestea sunt :trata si biletul de ordin . Trata (sau mai este numita si cambie ) este documentul prin care o persoana denumita tradator da ordin altei persoane denumita tras sa achite la scadenta suma de bani inscrisa in documentul respectiv unei a treia persoane denumita beneficiar. Biletul de ordin este docuentul prin care debitorul se obliga sa plateasca la o anumita data suma care reprezinta contravaloarea marfurilor cumparate pe credit .Durata unui bilet de ordin este de regula de 90 de zile . Dobanda: Orce credit se acorda in schimbul unei recompense pt dreptul de folosinta a sumei imprumutate intr-o anumita perioada de timp . Dobanda este un excelent al capitalului dat cu imprumut ce revine propietarului sau sau , altfel spus este o plata pt folosirea unei sume de bani intr—o perioada de timp . Formele dobanzi: -dobanda de pe piata monetara (se practica intre banci); -dobanda bancara de baza (este aceea stabilita de banca nationala pt creditele pe care ea le acorda altor banci si care constituie un punct de pornire pt celelelte banci din sistem atunci cand acorda credite . Dobanzile aplicate la banci si alte institutii financiare . -dobanda pe piata obligatiunilor , este aceea pe care o acorda emitatorul de obligatiuni cumparatorului acestora . -dobanda practica de casele de economiii . Masa si rata dobanzi : Masa dobanzi reprezinta suma totala a dobanzi incasata de creditor(pers care acorda imprumutul ) de la debitor(pers care preimeste imprumutul) pt o perioada fixa a imprumutului stabilita prin contractul de imprumut . Rata dobanzi, este o categorie economica care ilustreaza gradul de valorificare a capitalului. Rata dobanzi se calculeaza ca un raport intre dobanda *100/capital imprumutat,

d= (D/c)*100. Rata nominala rata reala . Rata nominala reprezinta rezultatul capitalului dintre dobanda si capitalul imprumutat Rata reala reprezinta rezultatul raportului dintre dobanda din care sa scazut inflatia si capitalul imprumutat. Modul de calcul al ratei dobanzi ilustrat mai sus se refera la dobanda simpla , exista si dobanda compusa (acea dobanda incasata la capitalul imprumutat la care se adauga dobanda adaugata la acest capital. Masa dobanzi compuse se calculeaza astfel: Dc =Sc-C ; Sn=C(1+d)la puterea „n” Sn=suma obtinuta de proprietar dupa „n” ani. d =rata dobanzi anuale n =nr de ani C=capital imprumutat Politica monetara: Este o componenta a politici economice si reprezinta o actiune a statului asupra masei monetare in vederea adaptari acesteia la nevoile de ansamblu ale statului.. Obiectivele politici monetare :: -organizarea activitatilor bancare (in vederea asigurari protectiei deponentilor si a desfasurari in conditiii normale a activitati de editare, a agentilor economici de catre banci . Politica monetara urmareste sa asigure echilibrul intre masa monetara si nevoile reale ale economiei de moneda , nevoi determinate de volumul tranzactiilor care au loc in economie , viteza de circulatie a banilor. Instrumentele politici monetare sunt : -emisiunea monetara are loc sub conducerea B.N. -manevrarea ratei dobanzi(in sistemul bancar prin intermediul taxei scontului si rescontului). Scontul reprezinta actiunea prin care o banca plateste clientilor sai atunci cand achizitioneaza efecte de comert ,( trate)si (bilete de ordin) inainte de scadenta , preluand asupra ei creditul respectiv si incasand dobanda care revine pana la perioada scadenta . Plafonul de credit care reprezinta acel mod de lucru prin care B.N stabileste limite maxime de credite pt fiecare banca si prin aceasta poate limita expansiunea masei monetare . Piata sociala sau a capitalului reprezinta totalitatea tranzactiilor dintre agentii economici al caror obiect il constituie titlurile de valoare . Titlurile de valoare sunt inscrisuri emise in baza unor legi care dau posibilitatea posesorului lor de a incasa anual un venit variabil sau fix . Piata capitalului a aparut in sec al –XVI-lea odata cu zorile societati capitaliste. Odata aparuta ea a largit baza de finantare a productiei , a dus la crearea capitalului privat asociat sub forma societatilor pe actiuni . A modificat modul de repartitie a veniturilor in sensul ca 1 salariat putea sa dobandeasca venitul nu numai in urma unei activitati prestate dar si in urma investiri economiiilor lui in cumpararea titlurilor de valoare . Titluri de valoare :

Titluri de valoare ; Actunea reprezinta o proprietate care confera posesorului dreptul la un venit anula de regula variabil denumit divident care reprezinta o parte din profitul unitatilor emitente a titlului de valoare respectiva .

Data :21-03-2007
Cresterea si dezvoltarea economica

-Evidentierea nivelului de dezvoltare economica a tendintelor acesteia precum si a modului in care sunt utilizate resursele de care o tara dispune necesita evaluarea activitatilor sociale de catre agenti economici in toate ramurile . In acest scop se folosesc indicatorii macroeconomici determinati cu ajutorul sistemului de conturi nationale (SCN) Aceasta metodologie S.C.N. este un sistem de evidenta si analiza macroeconomica in statistica tarilor cu economie de piata in statistica O.N.U. si a altor institutii internationale prin care se asigura masurarea productiei nationale si a principalelor sale componente , o reprezentare cantitativa agregata completa si coerenta a realitati economice intr-o perioada de timp . Indicatori din sistemul de conturi nationale .S.C.N . se calculeaza prin 3 metode : -metoda productiei care consta in determinarea volumului productiei finale realizate in tara in perioada respectiva. Cãi de evaloare a produselor finale . - se insumeazã numai valoarea produselor finale - se insumeaza numai valoarea pe fiecare unitate o reprezinta , o adauga succesiv pana la vanzarea produsului final . -metoda venitului consta in insumarea veniturilor care remunereaza factori de productie (salarii , rente , dobanzi , profituri) cu consumul capiatalului fix (amaortizarea). -metoda cheltuielilor consta in agregarea tuturor cheltuielilor pt achizitionarea bunurilor care alcatuiesc productia finala .
Indicatorii macroeconomici:

-

Produsul intern brut (PIB) masoara valoarea bruta de piata a bunurilor si serviciilor finale produse in interiorul unei tari de catre agentii economici autohtoni si straini intr-o anumita perioada de timp de regula 1 an . PIB =PGB-CI - Produsul intern net (PIN ) masoara valoarea neta de piata a bunurilr si serviciilor finale produse de agentii economici interni intr-o perioada de timp, de regula 1an . P.I.N. = P.I.B. –Am(amortizarea [consumul de capital fix]). - Produsul national brut (P.N.B.) exprima valoarea productiei finale brute de bunuri si servicii obtinute de agentii economici nationali atat in interiorul tari respective cat si din activitati desfasurate in alte tari . P.N.B. =P.I.B. ±SVFS (soldul veniturilor factorilor in raport cu strainatatea ), De regula PNB >PIB in tarile dezvoltate, iar in cele slab dezvoltate PIB>PNB. - Produsul national net (PNN) exprima valoarea productiei finale nete de bunuri si servicii obtinute de catre agentii economici nationali atat in interiorul tari respective cat si din activitatea desfasurata in alte tari. PNN –PNB –Am . Indicatori pot fi calculati in preturi curente sau in preturile unui an de referinta . PIB nominal exprima volumul bunurilor finale in preturile curente ale perioadei de calcul , PIB real reflecta modificarea productiei fizice in economie prin

exprimarea tuturor bunurilor finale , produse in diferite perioade de timp , in preturile unui an de referinta numite preturi constante sau preturi comparabile . (deflator) PIB = PIB nominal /PIB real . In realitate nu se calculeaza deflatorul PIB deoarece apar tot timpul produse noi despre care nu se poate sti ce pret ar fi avut in anul de referinta . Acesti indicatori macroeconomici pot fi calculati fie in preturile factorilor de productie fie in preturile pieti( se adauga TVA si alte impozite ). Produsul national net PNN calculat la la preturile factorilor se numeste venit national .
CONCEPTUL DE CRESTERE ECONOMICA

In gandirea economica actuala sunt exprimate diferite puncte de vedere in legatura cu cresterea si dezvoltarea economica . Cresterea economica a unei tari reprezinta o marire a capacitati de a furniza , in masura tot mai mare, de diferite bunuri economice. Cresterea economica reprezinta procesul de sporire a dimensiunilor , rezultatelor economice determinate de combinarea si folosirea factorilor de productie si reliefate prin indicatorii macroeconomici, in termeni reali atat pe total cat si pe locuitirii. Cresterea economica este un proces complex care vizeaza sistemul economic in ansamblul sau si in dinamica sa prezentand o evolutie ascendenta pozitiva a economiei nationale dar care nu exclude oscilatii conjuncturale sau regrese economice temporare . In legatura nemijlocita cu evolutia economica se afla conceptele de crestere economica „0” si de crestere economica „negativa”. - Cresterea economica „0” reflecta situatia in care rezultatele economice si populatia totala sporesc in acelasi ritm iar nivelul rezultatelor pe locuitor ramane canstant . Notiunea de crestere economica „0” a fost introdusa in 1973 in lucrarile membrilor clubului de la Roma. - Cresterea economica „negativa” reflecta situatia in care rezultatele macroeconomice pe locuitor au o tendinta de scadere mentinanduse sub control o serie de corelatii fundamentale de echilibru cu compromisuri acceptabile pe planul eficientei economice si al nivelului de trai . Majoritatea economistilor considera ca notiunile de crestere economica si dezvoltare economica nu sunt opuse una alteia dar nici nu se suprapun. Dezvoltarea economica pe langa cresterea economica presupune si modificari structural-calitative in economia nationala si im calitatea vieti oamenilor . Relatia dintre crestere si dezvoltare este ca de la parte la intreg . In ultima perioada a aparut si conceptul de dezvoltare economica durabila care reprezinta acea forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste ca solidificarea cerintelor prezente de consum sa nu compromita sau sa prejudicieze pe cele ale generatiilor viitoare .